Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés január 31-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés január 31-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (III.) Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Előadó: Petrikné Molnár Erika osztályvezető, Adorján Anett, Hummel Rudolf, referensek

2 Tisztelt Közgyűlés! november 29.-i, valamint a december 14.-i ülésünkön már hoztunk döntést a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácstól jogutódlással átvett az közötti időszakban támogatott fejlesztések még érvényben lévő támogatási szerződéseiben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, a támogatási szerződések lezárásáról 1. Jelen előterjesztésben a december január 18. közötti ellenőrzések lezárását kezdeményezem. A december január 18. között helyszínen is ellenőrzött, kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések száma: 108 db volt. A záró ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján a szerződések közül 81 db esetében nem történt eladás, utólagos bérbeadás, a fejlesztések tulajdonviszonyaival, nyilvántartásával, működtetésével kapcsolatos dokumentumok rendben voltak, teljesültek a fenntartási, üzemeltetési kötelezettségek. A szerződések adatait a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza. Ezek esetében javaslom a szerződésben vállaltak teljesülésének kimondását, a szerződés lezárását. 27 db szerződés esetében a szerződésszerű teljesítés csak akkor mondható ki, ha előzetesen döntünk a fenntartási időszak alatt bekövetkezett fenntartó váltások és használatba adások, elidegenítések utólagos jóváhagyásáról, illetve a fenntartási kötelezettség időtartama csökkentésének befogadásáról. Fontos még hangsúlyoznom, hogy a záró ellenőrzés időpontjában meglévő állapot alapozza meg a döntési javaslatokat, az azóta bekövetkezett, önkormányzati intézményeket érintő tulajdonosi, fenntartói változások január 1-vel felálltak a járások, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság törvényi felhatalmazásra következtek be, a szerződések lezárhatóságát nem akadályozzák. A vonatkozó jogszabály az alábbiakat tartalmazza az utólagos hozzájárulás körülményeiről: 85/2009.(IV.10.) Kormányrendelet 20.. (1) bekezdése szerint a TEKI, CÉDE előirányzatokból támogatott beruházással létrehozott vagyon csak a támogatási döntést hozó jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve használatba, de a támogatási döntést hozó szerv jelenleg a jogutód megyei önkormányzat az elidegenítéshez, bérbe vagy használatba adáshoz utólag is hozzájárulhat, ha a hozzájárulás jogszabályban előírt egyéb 1 A lezárhatóság indoka: Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9.) Kormányrendelet lehetővé tette - a rendelettel módosított kormányrendeletekkel érintett előirányzatok jogelőd előirányzatainál is -, hogy a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettség a projekt befejezését követő 5 év, a korábbi 10 év helyett. Ezen túl lehetővé tette az elidegenítés, bérbe illetve használatba adás utólagos jóváhagyását is, ha a hozzájárulás jogszabályban előírt egyéb feltételei teljesülnek. Könnyítő rendelkezések születtek a foglalkoztatási vállalásoknál is, de ez utóbbiak nem érintik a megyei területfejlesztési tanácstól megörökölt szerződéses állományt, mivel az ilyen tartalmú szerződések már lezárásra kerültek az elmúlt évek során. 2

3 feltételei is teljesülnek. A döntés során mérlegelni kell, a támogatási szerződés céljainak jövőbeni megvalósulását, az ügy egyéb körülményeit, államháztartási követelések kockázatát is. A visszafizetés a fenntartási kötelezettség nem teljesítése esetén is fennáll. Amennyiben az utólagos hozzájárulást nem adja meg a közgyűlés, akkor az igénybevett támogatás teljes, jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összegét vissza kell fizetni a kedvezményezett önkormányzatnak a Kincstár által vezetett szerződésben megjelölt számla javára. A december január 18. között ellenőrzött szerződések közül az alábbiak esetében szükséges a fenntartó váltáshoz és használatba adáshoz történő utólagos hozzájárulás: Sorszám Támogatási szerződés száma T.K.II /2003K C.D.IV /2004 T.K.II /2004 T.K.II /2002K C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV /2002 C.D.IV / D C.D.IV /2004 C.D.IV /2001 C.D.IV.1053/2002 C.D.IV /2003 C.D.IV /2004 T.K.II /2004 Fejlesztés nyílászáróinak cseréje Óvodai nyílászárók cseréje Óvodai nyílászárók cseréje Konyhai eszközök, gépek beszerzése Óvoda bővítése Gróf Széchenyi István vizesblokk felújítása Polgármesteri Hivatala épületének akadálymentesítése, felújítása és bővítési munkák Gróf Széchenyi István szakmai minimumfeltételeinek biztosítása Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzése belső felújítása berendezéseinek kiegészítése, felújítása Óvoda átalakítása, felújítása tetőszerkezetének a kijavítása, nyílászárók cseréje, csapadékvíz elvezetése Orvosi rendelő, szolgálati lakások külső felújítása Szolgálati lakás felújítása, parkolók létesítése Általános iskola kerítésének építése gazdasági bejárattal Szerződő önkormányzat Úny Epöl Epöl Epöl Annavölgy Bársonyos Előirányzat évi TEKI évi TEKI évi TEKI évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi TEKI 3

4 sorszámú szerződések: től a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás vette át a -Bakonybánk Súr Körzeti és Óvoda intézmény fenntartását. 5. sorszámú szerződés: től az óvodát a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményfenntartó társulás (Csolnok, Sárisáp, Dág, Úny, Annavölgy települések részvételével) tartotta fenn az ellenőrzés időpontjáig. 6. és a 8. sorszámú szerződések: től Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás vette át a fenntartói feladatokat az ellenőrzés időpontjáig. Döntési javaslat: a kistérségi, társulási formában történő feladatellátást, fenntartást és üzemeltetést az intézmények hatékonyabb, költségkímélőbb módja, valamint több központi forrás bevonásának céljából határozták el az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások alapján. Tekintettel arra, hogy a záró ellenőrzéskor az intézmények működtek és fenntartásuk a társulási megállapodás alapján biztosított volt (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását. 7. sorszámú szerződés: től Epöl Önkormányzata Szomor községgel körjegyzőséget alakított ki, a közös hivatal fenntartási feladatait a körjegyzőség vette át. 9. sorszámú szerződés: től Annavölgy Önkormányzata körjegyzőséget alakított Csolnok Önkormányzatával, a hivatal fenntartási feladatait a körjegyzőség vette át. Döntési javaslat: a közös feladatellátást, fenntartást a polgármesteri hivatalok hatékonyabb, költségkímélőbb működtetésének céljából határozták el az önkormányzatok. Javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződés teljesítésének megállapítását sorszámú szerződések: től a -Várgesztes Oktatási Intézményi Társulás látja át a fenntartói feladatokat az óvoda és az általános iskola tekintetében. Döntési javaslat: a közös feladatellátást és fenntartást, üzemeltetést az intézmények hatékonyabb működtetésére, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javítására, valamint több központi forrás bevonásának céljából határozták el az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások alapján. Tekintettel arra, hogy a záró ellenőrzéskor az intézmények működtek és fenntartásuk a társulási megállapodás alapján biztosított volt (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását sorszámú szerződések: Az orvosi rendelővel egy épületben található az a 3 szolgálati lakás, amelynek külső felújítása az orvosi rendelőjével egyszerre történt meg 2003-ban. A támogatás 1 db külön álló szolgálati lakás belső felújítását célozta. Az orvosi rendelő működik, a körzeti orvos bérli, a szolgálati lakásokat kialakításuk óta lakásként hasznosítják. Az önkormányzattal és intézményeivel, valamint a településen közszolgáltatást végzőkkel jogviszonyban állók részére utalják ki. Amennyiben ilyen igény nem érkezik, úgy egyéb igénylőkkel kötnek szerződést. 4

5 Döntési javaslat: Tekintettel arra, hogy mind az orvosi rendelő, mind a szolgálati lakások esetében bérbeadás útján valósulhat meg a helyiségek használata, rendeltetési funkciójukat így töltik be, javaslom a bérbeadáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződés teljesítésének megállapítását. 16. sorszámú szerződés: Az iskolát a Bársonyos, Kerékteleki, Ászár és Császár alkotta Kistérségi Közös Fenntartású nevű intézményfenntartó társulás től tartja fenn. Döntési javaslat: a közös feladatellátást és fenntartást, üzemeltetést az intézmény hatékonyabb működésének, az intézményben folyó nevelés-oktatás színvonalának javítására, valamint több központi forrás bevonásának céljából határozták el az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások alapján. Tekintettel arra, hogy a záró ellenőrzéskor az intézmény működött és fenntartása a társulási megállapodás alapján biztosított volt (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását A december január 18. között ellenőrzött szerződések közül az alábbiak esetében szükséges az elidegenítés utólagos jóváhagyása: Sorszám Támogatási szerződés száma C.D.IV /2002 C.D.IV / K Fejlesztés Szolgálati lakások felújítása Hajléktalanok menedékhelyén kazánház felújítása és mosoda kialakítása SEF tüdőszűrő készülék beszerzése Szerződő önkormányzat Oroszlány Oroszlány Előirányzat évi CÉDE évi TEKI 1. sorszámú szerződés: A 3 db szolgálati lakást án az önkormányzat értékesítette. A fenntartási kötelezettséget nyilatkozatban átvállalták a vevők ig, ami a 10. éves fenntartási kötelezettségnek tesz eleget. Döntési javaslat: A támogatásból a lakások részleges felújítása történt meg. A felújítás folytatása jelentős forrásokat igényelt volna, amellyel az önkormányzat nem rendelkezett, ezért a lakások eladása mellett döntött. A szolgálati lakásokat közalkalmazottak részére értékesítették. A lakáseladásból befolyt összegből egy új szolgálati lakást vásároltak. Tekintettel arra, hogy az elidegenítéskor az önkormányzat a vevőket nyilatkoztatta a fenntartási kötelezettség továbbviteléről, javaslom, hogy utólagosan hagyjuk jóvá az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. 2. sorszámú szerződés: Az önkormányzat a csekély férőhelyszám, valamint a szakmai minimum feltételeknek való nem megfelelés miatt a menedékhely épületét én 12,5 M Ft-ért értékesítette. Ezzel egy időben megkezdte az új menedékhely kialakításának előkészítését, új helyszínen (Oroszlány, Mátyás király u. 7.), amelynek műszaki átadására án került sor. A beruházás 58,5 M Ft-ba került, amelyből 48,5 M Ft t az önkormányzat, 10 M Ft-ot az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium biztosított. 5

6 Az önkormányzati rész tartalmazta az eladásból származó bevételt. Míg a korábbi helyszínen összesen 25 férőhely állt rendelkezésre, addig az új helyszínen nappali ellátásban 40 fő, éjjeliben 50 fő, illetve időszakos ellátásban (november 1.-től április 30.-ig) további 25 fő fogadására van lehetőség korszerűbb körülmények között. Döntési javaslat: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a szolgáltatást biztosítja továbbra is, más helyszínen ugyan, de jelentősen több férőhellyel, magasabb ellátási színvonalon, valamint a támogatásból felújított korábbi ingatlan eladásából származó bevételt felhasználta az új menedékhely kialakításához, javaslom, hogy utólagosan hagyjuk jóvá az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. 3. sorszámú szerződés: A készülék eladásra került én a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetnek. Az elidegenítésre a 10 éves fenntartási időszakon túl került sor. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy az elidegenítésre a fenntartási időszakon túl került sor javaslom, hogy utólagosan hagyjuk jóvá az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. A december 10. és január 18. között ellenőrzött szerződések közül az alábbiak esetében szükséges az elidegenítés, funkciómegszűnés és/vagy váltás utólagos tudomásul vétele: Sorszám Támogatási szerződés száma C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV / K K T.K.II /2002K Fejlesztés Szerződő önkormányzat Előirányzat Egészségügyi gépműszer beszerzés Tata Vaszary Általános Iskola homlokzat felújítása Tata épületének felújítása Máriahalom Arany János Iskola földszinti előtér, étterem, folyosó burkolatának felújítása Oroszlány évi CÉDE Arany János Iskola lépcsőfelújítása Oroszlány évi CÉDE Bakonysárkány évi TEKI homlokzati nyílászáróinak cseréje Bakonysárkányi Bakonysárkány évi TEKI Iskola, Óvoda eszközbeszerzése Óvoda és könyvtár Bakonysárkány évi TEKI fűtéskorszerűsítése Az 1. sorszámú szerződés: től a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, fenntartója a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI). 6

7 A 2. sorszámú szerződés: ig az iskolát Tata Város Önkormányzata tartotta fenn, majd től állami tulajdonba került, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a tulajdonosi változás törvényi felhatalmazásra következett be, javaslom, hogy utólagosan vegyük tudomásul az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. A 3. sorszámú szerződés: közötti időszakban a fenntartói feladatokat a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás vette át az önkormányzattól től a feladatellátás a Gyermelyi Oktatási és Kulturális Központ keretében történik. Ennek fenntartója a Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás. Ettől az időponttól nincs oktatási tevékenység az iskolában, a gyerekek (jelenleg kb. 50 fő) a gyermelyi általános iskolába (2821 Gyermely, Iskola u. 10.) járnak, korszerűbb körülmények között tanulnak. Ezzel az intézmény beiskolázási körzete kiegészült Máriahalommal. A gyermekek szállítása iskolabusszal történik. A máriahalmi iskola épületében a gyermekek oktatás után napközije üzemel, itt tartják a szabadidős foglalkozásokat is. A Területfejlesztési Tanács 5/2010 (III.18.) TT határozatában már hozzájárult az épület funkciómegszűnéshez, hiszen az alapfokú oktatás, ha más helyszínen is, de megoldott a községben és az épület továbbra is oktatási, művelődési célokat szolgál. Az ellenőrzés időpontjában a gyermekek továbbra is Gyermelyre járnak iskolába, a volt iskolaépület az önkormányzat tulajdonában volt, de raktárként funkcionál. Más célú hasznosítása anyagiak hiányában egyelőre bizonytalan. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési tanács már hozzájárult a funkciómegszűnéshez, és letelt a könnyítő rendelkezés szerinti 5 év is, javaslom, hogy utólagosan vegyük tudomásul a funkciómegszűnést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. A 4-5. sorszámú szerződés: től megszűnt az intézmény funkciója. Az oroszlányi képviselőtestület i időszakkal összevonta az Arany János Általános Iskolát a József Attila Általános Iskolával (Táncsics Mihály utca 42.), illetve ugyanezen hatállyal megszűntette az Arany János Általános Iskolát. Az intézményben kimenő rendszerben maradtak tanulócsoportok ig. Ez követően egy rövid időszakra szünetelt az oktatás, majd közötti időszakban a József Attila felújítási munkálatai miatt újranyitotta a kapuit az intézmény. A Területfejlesztési Tanács decemberében egy másik pályázat ellenőrzése kapcsán (1999. évi CÉDE: Arany János Fürst Sándor utcai homlokzatán ablakcsere, vakolat felújítás) már jóváhagyta az iskolai funkció megszűnését. Az önkormányzat továbbra is keresi az ingatlan újrahasznosítási lehetőségeihez szükséges forrást. Közszolgáltatási központot kíván létrehozni ezen a helyszínen, amely a polgármesteri hivatal, a városi könyvtár és művelődési központ, stb. áthelyezését célozza, ami tetemes forrást igényel. Az önkormányzat az Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli Operatív Programjának keretében az Értékmegőrzős és funkcióbővítő város-rehabilitáció a fő feletti és fő alatti városokban c. felhívásában Az oroszlányi óváros fejlesztésének I. üteme címmel sikeresen pályázott, amely részben lehetővé teszi a fentiek megvalósítását az ingatlanon. A beruházáshoz Ft támogatást nyert az önkormányzat. A projekt megvalósítási ideje

8 Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési tanács már hozzájárult a funkciómegszűnéshez, és letelt a könnyítő rendelkezés szerinti 5 év is, javaslom, hogy utólagosan vegyük tudomásul a funkciómegszűnést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát sorszámú szerződések: től a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás volt az intézmény fenntartója től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az iskola fenntartását. Az óvoda illetve a könyvtár ig marad a társulás fenntartásában. Ezt követően a bakonysárkányi önkormányzathoz kerül vissza. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a kistérségi feladatellátást/fenntartást a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások lehetővé tették, majd szintén törvényi felhatalmazásra történt január 1-vel a fenntartó váltás és a záró ellenőrzéskor az intézmények működtek (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltás utólagos tudomásul vételét, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Tatabánya, Popovics György Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja, 1. tekintettel a módosított 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet 34.. (4) bekezdésére és a vonatkozó záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, a határozat 1. számú mellékletében szereplő pályázatok támogatási szerződéseiben vállalt kötelezettségeket teljesítettnek tekinti, a szerződések lezárhatók. 2. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan hozzájárul az alábbi támogatási szerződésekkel érintett ingatlanok használatba adásához és fenntartó váltásához, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére, a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződéseket is lezártnak tekinti: Támogatási szerződés száma T.K.II /2003K Fejlesztés nyílászáróinak cseréje Szerződő önkormányzat Előirányzat évi TEKI 8

9 C.D.IV /2004 T.K.II /2004 T.K.II /2002K C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV /2002 C.D.IV / D C.D.IV /2004 C.D.IV /2001 C.D.IV.1053/2002 C.D.IV /2003 C.D.IV /2004 T.K.II /2004 Óvodai nyílászárók cseréje Óvodai nyílászárók cseréje Konyhai eszközök, gépek beszerzése Óvoda bővítése Gróf Széchenyi István vizesblokk felújítása Polgármesteri Hivatala épületének akadálymentesítése, felújítása és bővítési munkák Gróf Széchenyi István szakmai minimumfeltételeinek biztosítása Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzése belső felújítása berendezéseinek kiegészítése, felújítása Óvoda átalakítása, felújítása tetőszerkezetének a kijavítása, nyílászárók cseréje, csapadékvíz elvezetése Orvosi rendelő, szolgálati lakások külső felújítása Szolgálati lakás felújítása, parkolók létesítése Általános iskola kerítésének építése gazdasági bejárattal Úny Epöl Epöl Epöl Annavölgy Bársonyos évi TEKI évi TEKI évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi TEKI 3. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan hozzájárul az alábbi támogatási szerződésekben szereplő ingatlanok, illetve egészségügyi gép, műszer elidegenítéséhez, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződést is lezártnak tekinti: Támogatási szerződés száma C.D.IV /2002 C.D.IV / K Fejlesztés Szolgálati lakások felújítása Hajléktalanok menedékhelyén kazánház felújítása és mosoda kialakítása SEF tüdőszűrő készülék beszerzése Szerződő önkormányzat Oroszlány Oroszlány Előirányzat évi CÉDE évi TEKI 9

10 4. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan tudomásul veszi az alábbi támogatási szerződésekben szereplő ingatlanok törvényi felhatalmazásra bekövetkezett elidegenítését, illetve a megyei területfejlesztési tanács funkciómegszűnést jóváhagyó döntéseit, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződéseket is lezártnak tekinti. Támogatási szerződés száma C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV / K K T.K.II /2002K Fejlesztés Szerződő önkormányzat Előirányzat Egészségügyi gépműszer beszerzés Tata Vaszary Általános Iskola homlokzat felújítása Tata épületének felújítása Máriahalom Arany János Iskola földszinti előtér, étterem, folyosó burkolatának felújítása Oroszlány évi CÉDE Arany János Iskola lépcsőfelújítása Oroszlány évi CÉDE Bakonysárkány évi TEKI homlokzati nyílászáróinak cseréje Bakonysárkányi Bakonysárkány évi TEKI Iskola, Óvoda eszközbeszerzése Óvoda és könyvtár Bakonysárkány évi TEKI fűtéskorszerűsítése 5. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjék a döntésekkel összefüggő dokumentumok aláírására. Felkéri, hogy a döntésről értesítse az érintett kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságát. Határidő: február 28. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, osztályvezető 10

11 1. sz. melléklet Sorszám Ellenőrzés Előirányzat dátuma Település neve Fejlesztés Máriahalom C.D.IV /2003 Orvosi rendelő felújítása évi CÉDE Dunaalmás D Árvízi kapuk építése Dunaalmáson évi CÉDE Dunaalmás C.D.IV /2004 Játszótér építése az új Napközi-otthonos Óvodában Dunaalmás C.D.IV /2004 Vöröskő-alja utca felújítása Almásfüzitő C.D.IV /2004 Számítógépek vásárlása a Polgármesteri Hivatal számára Komárom C.D.IV /2004 Városháza ablakcseréje Komárom C.D.IV /2003 Egressy Béni Művészeti Iskola koncertterem kialakítása évi CÉDE Komárom C.D.IV /2004 Selye János Kórház tető és főhomlokzat felújítása Komárom C.D.IV /2001 Selye János Kórház villamoshálózatának felújítása Nagysáp C.D.IV /2004 Ravatalozó bővítése, felújítása Nagysáp D Háziorvosi rendelő minimum-felételeinek biztosítása, akadálymentesítése évi CÉDE Úny C.D.IV /2002 Járdaépítés Dorog-Úny-Tinnye jelű út km szelvények között évi CÉDE Epöl D Epöl Hegyalja utca aszfaltozása évi CÉDE Epöl C.D.IV /2002 Ravatalozó korszerűsítése évi CÉDE 11

12 Bajna C.D.IV /2004 Bajna Vásártéri út felújítása Bajna D Polgármesteri Hivatal épületének felújítása évi CÉDE Bajna D Bajna község településrendezési tervének elkészítése évi CÉDE Bajna C.D.IV /2003 Orvosi rendelő felújítása évi CÉDE Bakonybánk K József Attila utca felújítása évi TEKI Bakonybánk T.K.II /2003K Móricz Zsigmond utca közterület közút felújítása évi TEKI Bakonybánk T.K.II /2004 Önkormányzati közút felújítása, Bakonybánk, Táncsics Mihály utca évi TEKI Bakonybánk K Béke, Táncsics és Kossuth utcai járdák felújítása évi TEKI Bakonybánk C.D.IV /2002 Gyalogjárda felújítása, Bakonybánk, Kútköz évi CÉDE Bársonyos K Sportöltöző felújítása évi TEKI Bársonyos K Művelődési ház nyílászáróinak cseréje évi TEKI Bársonyos K Ravatalozó korszerűsítése évi TEKI Bársonyos T.K.II /2004 Kossuth utca járda (páros oldal) felújítása évi TEKI Bársonyos T.K.II /2003K Művelődési ház vizesblokkjának felújítása évi TEKI Csatka T.K.II /2004 Ravatalozó bővítése és felújítása évi TEKI Kisbér T.K.II /2004 Alsótemető rekonstrukciója évi TEKI 12

13 Kisbér C.D.IV /2001 Széchenyi utca rekonstrukció Kisbér T.K.II /2002K Köztársaság út felújítása évi TEKI Kisbér K Széchenyi utca légkábel kiváltása földkábellel évi TEKI Kisbér K Kisbéri Ipari Park víz- és csatornahálózat építése évi TEKI Kisbér K Batthyány Kázmér Szakkórház Kastélyépület kiváltása új épület építésével évi TEKI Kisbér T.K.II /2002K Kolozsvári útburkolat felújítása évi TEKI Kisbér T.K.II /2002K Perczel Mór utca felújítása évi TEKI Kisbér T.K.II /2004 Dobi utca útépítés évi TEKI Kisbér C.D.IV /2001 Kisbér Ipari Park vízellátása, szennyvízelvezetésének megoldása Kisbér T.K.II /2004 Hánta temető rekonstrukciója évi TEKI Kisbér K Belvárosi parkoló építése évi TEKI Kisbér T.K.II /2002K Petőfi Sándor tetőfelújítása évi TEKI Kisbér C.D.IV /2002 Gyöngyszem Óvoda felújítása évi CÉDE Kisbér C.D.IV /2002 Táncsics Mihály Gimnázium tanterembővítése évi CÉDE Vértesszőlős C.D.IV /2003 Táncsics utca útépítés évi CÉDE Tatabánya C.D.IV /2004 Kertváros Bakony úti Óvoda tornaszoba építése Tatabánya D Dózsakerti Orvosi rendelő bővítése és felújítása évi CÉDE Tatabánya C.D.IV /2003 Tatabánya, Kertvárosi Lila Óvoda tornaszoba építése évi CÉDE Tatabánya C.D.IV /2002 Családi intézet házasságkötő termének felújítása évi CÉDE 13

14 Tatabánya C.D.IV /2004 Alsógallai óvoda tornaszoba építése Tatabánya C.D.IV /2003 Tatabánya Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Okmányiroda vizesblokk felújítása évi CÉDE Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat C.D.IV /2003 Tatai Időskorúak Otthona lift építése évi CÉDE Oroszlány C.D.IV.1084/2002 Lengyel József Gimnázium tornatermi öltözők felújítása Oroszlány C.D.IV.1086/2002 József Attila tornatermének felújítása Oroszlány C.D.IV /2001 Önkormányzati Szociális Szolgálat földszinti WC-inek felújítása, akadálymentes megközelítésének, használatának kialakítása Oroszlány K Útfelújítás, Oroszlány Alkotmány utca évi TEKI Oroszlány C.D.IV /2002 Ságvári Endre tantermeinek műanyag padlóinak cseréje évi CÉDE Oroszlány T.K.II /2002K Szakorvosi Rendelőintézet bővítése és a Gyógyház átalakítása ápolási intézetté évi TEKI Oroszlány K Városi tűzoltóság kialakítása évi TEKI Oroszlány K Ófalu, Erzsébet liget felújítása évi TEKI Oroszlány K Bölcsőde felújítása évi TEKI Oroszlány K Önkormányzati tulajdonú, belterületi utak egy részének felújítása, korszerűsítése Oroszlány városban évi TEKI 14

15 63. Oroszlányi Szennyvíztisztító-telep tisztítási Oroszlány T.K.II /2003K hatásfokának növelése évi TEKI T.K.II /2002K Szabadság utcai járda felújítás évi TEKI T.K.II /2002K Temető és Táncsics Mihály utcai közút felújítása évi TEKI T.K.II /2002K Tűzoltószertár felújítása évi TEKI T.K.II /2002K Természetvédelmi terület kezeléséhez eszközbeszerzés évi TEKI C.D.IV /2001 Községi földutak felújítása T.K.II /2004 Önkormányzati közutak felújítása évi TEKI C.D.IV /2001 Táncsics és Szabadság utcai járda felújítása K Ifjúsági klub és kultúrház felújítása évi TEKI K Ravatalozó korszerűsítése évi TEKI Bakonysárkány K Orvosi rendelő korszerűsítése és akadálymentesítése évi TEKI Bakonysárkány T.K.II /2004K Jókai utca sz. út és Szabadság utca közötti szakaszának felújítása évi TEKI Bakonysárkány K Iskola út felújítása évi TEKI Bakonysárkány K Patológiai hűtő vásárlása évi TEKI Bakonysárkány T.K.II /2004K Köztemető, ravatalozó felújítása évi TEKI Bakonysárkány T.K.II /2003K Köztemető/halottasház belső felújítása évi TEKI Tata D Bacsó Béla úti lakótelep, Temesvári és Zrínyi utcák vízellátása évi CÉDE Tata C.D.IV /2004 Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona kialakítása Tata C.D.IV /2004 Fogászati gépbeszerzés, sterilizátor 15

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 25. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2014.(IX.10.)Kt. határozatával elfogadta Földeák község Önkormányzat gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014) végrehajtásáról szóló tájékoztatót:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és intézményeinek bemutatása

ELŐTERJESZTÉS. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és intézményeinek bemutatása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KIRENDELTSÉGE 2800 Tatabánya, Fő tér 4. ELŐTERJESZTÉS Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és intézményeinek bemutatása Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Fonyód Város Önkormányzata. Képviselő-testület 2014-2019. 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Fonyód Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014-2019 2015. április 29-i ülésére 1. napirendi

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. június 4-i rendkívüli nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. június 4-i rendkívüli nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám: 14/ 685/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. június 4-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Meghívottak: Önkormányzati fejlesztések

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Javaslat. Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására Ózd, 2015. február 4. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: ÓTSZEGYII igazgatója

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 3985. oldal

Részletesebben