Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés január 31-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés január 31-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (III.) Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Előadó: Petrikné Molnár Erika osztályvezető, Adorján Anett, Hummel Rudolf, referensek

2 Tisztelt Közgyűlés! november 29.-i, valamint a december 14.-i ülésünkön már hoztunk döntést a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácstól jogutódlással átvett az közötti időszakban támogatott fejlesztések még érvényben lévő támogatási szerződéseiben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, a támogatási szerződések lezárásáról 1. Jelen előterjesztésben a december január 18. közötti ellenőrzések lezárását kezdeményezem. A december január 18. között helyszínen is ellenőrzött, kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések száma: 108 db volt. A záró ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján a szerződések közül 81 db esetében nem történt eladás, utólagos bérbeadás, a fejlesztések tulajdonviszonyaival, nyilvántartásával, működtetésével kapcsolatos dokumentumok rendben voltak, teljesültek a fenntartási, üzemeltetési kötelezettségek. A szerződések adatait a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza. Ezek esetében javaslom a szerződésben vállaltak teljesülésének kimondását, a szerződés lezárását. 27 db szerződés esetében a szerződésszerű teljesítés csak akkor mondható ki, ha előzetesen döntünk a fenntartási időszak alatt bekövetkezett fenntartó váltások és használatba adások, elidegenítések utólagos jóváhagyásáról, illetve a fenntartási kötelezettség időtartama csökkentésének befogadásáról. Fontos még hangsúlyoznom, hogy a záró ellenőrzés időpontjában meglévő állapot alapozza meg a döntési javaslatokat, az azóta bekövetkezett, önkormányzati intézményeket érintő tulajdonosi, fenntartói változások január 1-vel felálltak a járások, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság törvényi felhatalmazásra következtek be, a szerződések lezárhatóságát nem akadályozzák. A vonatkozó jogszabály az alábbiakat tartalmazza az utólagos hozzájárulás körülményeiről: 85/2009.(IV.10.) Kormányrendelet 20.. (1) bekezdése szerint a TEKI, CÉDE előirányzatokból támogatott beruházással létrehozott vagyon csak a támogatási döntést hozó jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve használatba, de a támogatási döntést hozó szerv jelenleg a jogutód megyei önkormányzat az elidegenítéshez, bérbe vagy használatba adáshoz utólag is hozzájárulhat, ha a hozzájárulás jogszabályban előírt egyéb 1 A lezárhatóság indoka: Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9.) Kormányrendelet lehetővé tette - a rendelettel módosított kormányrendeletekkel érintett előirányzatok jogelőd előirányzatainál is -, hogy a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettség a projekt befejezését követő 5 év, a korábbi 10 év helyett. Ezen túl lehetővé tette az elidegenítés, bérbe illetve használatba adás utólagos jóváhagyását is, ha a hozzájárulás jogszabályban előírt egyéb feltételei teljesülnek. Könnyítő rendelkezések születtek a foglalkoztatási vállalásoknál is, de ez utóbbiak nem érintik a megyei területfejlesztési tanácstól megörökölt szerződéses állományt, mivel az ilyen tartalmú szerződések már lezárásra kerültek az elmúlt évek során. 2

3 feltételei is teljesülnek. A döntés során mérlegelni kell, a támogatási szerződés céljainak jövőbeni megvalósulását, az ügy egyéb körülményeit, államháztartási követelések kockázatát is. A visszafizetés a fenntartási kötelezettség nem teljesítése esetén is fennáll. Amennyiben az utólagos hozzájárulást nem adja meg a közgyűlés, akkor az igénybevett támogatás teljes, jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összegét vissza kell fizetni a kedvezményezett önkormányzatnak a Kincstár által vezetett szerződésben megjelölt számla javára. A december január 18. között ellenőrzött szerződések közül az alábbiak esetében szükséges a fenntartó váltáshoz és használatba adáshoz történő utólagos hozzájárulás: Sorszám Támogatási szerződés száma T.K.II /2003K C.D.IV /2004 T.K.II /2004 T.K.II /2002K C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV /2002 C.D.IV / D C.D.IV /2004 C.D.IV /2001 C.D.IV.1053/2002 C.D.IV /2003 C.D.IV /2004 T.K.II /2004 Fejlesztés nyílászáróinak cseréje Óvodai nyílászárók cseréje Óvodai nyílászárók cseréje Konyhai eszközök, gépek beszerzése Óvoda bővítése Gróf Széchenyi István vizesblokk felújítása Polgármesteri Hivatala épületének akadálymentesítése, felújítása és bővítési munkák Gróf Széchenyi István szakmai minimumfeltételeinek biztosítása Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzése belső felújítása berendezéseinek kiegészítése, felújítása Óvoda átalakítása, felújítása tetőszerkezetének a kijavítása, nyílászárók cseréje, csapadékvíz elvezetése Orvosi rendelő, szolgálati lakások külső felújítása Szolgálati lakás felújítása, parkolók létesítése Általános iskola kerítésének építése gazdasági bejárattal Szerződő önkormányzat Úny Epöl Epöl Epöl Annavölgy Bársonyos Előirányzat évi TEKI évi TEKI évi TEKI évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi TEKI 3

4 sorszámú szerződések: től a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás vette át a -Bakonybánk Súr Körzeti és Óvoda intézmény fenntartását. 5. sorszámú szerződés: től az óvodát a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményfenntartó társulás (Csolnok, Sárisáp, Dág, Úny, Annavölgy települések részvételével) tartotta fenn az ellenőrzés időpontjáig. 6. és a 8. sorszámú szerződések: től Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás vette át a fenntartói feladatokat az ellenőrzés időpontjáig. Döntési javaslat: a kistérségi, társulási formában történő feladatellátást, fenntartást és üzemeltetést az intézmények hatékonyabb, költségkímélőbb módja, valamint több központi forrás bevonásának céljából határozták el az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások alapján. Tekintettel arra, hogy a záró ellenőrzéskor az intézmények működtek és fenntartásuk a társulási megállapodás alapján biztosított volt (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását. 7. sorszámú szerződés: től Epöl Önkormányzata Szomor községgel körjegyzőséget alakított ki, a közös hivatal fenntartási feladatait a körjegyzőség vette át. 9. sorszámú szerződés: től Annavölgy Önkormányzata körjegyzőséget alakított Csolnok Önkormányzatával, a hivatal fenntartási feladatait a körjegyzőség vette át. Döntési javaslat: a közös feladatellátást, fenntartást a polgármesteri hivatalok hatékonyabb, költségkímélőbb működtetésének céljából határozták el az önkormányzatok. Javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződés teljesítésének megállapítását sorszámú szerződések: től a -Várgesztes Oktatási Intézményi Társulás látja át a fenntartói feladatokat az óvoda és az általános iskola tekintetében. Döntési javaslat: a közös feladatellátást és fenntartást, üzemeltetést az intézmények hatékonyabb működtetésére, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javítására, valamint több központi forrás bevonásának céljából határozták el az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások alapján. Tekintettel arra, hogy a záró ellenőrzéskor az intézmények működtek és fenntartásuk a társulási megállapodás alapján biztosított volt (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását sorszámú szerződések: Az orvosi rendelővel egy épületben található az a 3 szolgálati lakás, amelynek külső felújítása az orvosi rendelőjével egyszerre történt meg 2003-ban. A támogatás 1 db külön álló szolgálati lakás belső felújítását célozta. Az orvosi rendelő működik, a körzeti orvos bérli, a szolgálati lakásokat kialakításuk óta lakásként hasznosítják. Az önkormányzattal és intézményeivel, valamint a településen közszolgáltatást végzőkkel jogviszonyban állók részére utalják ki. Amennyiben ilyen igény nem érkezik, úgy egyéb igénylőkkel kötnek szerződést. 4

5 Döntési javaslat: Tekintettel arra, hogy mind az orvosi rendelő, mind a szolgálati lakások esetében bérbeadás útján valósulhat meg a helyiségek használata, rendeltetési funkciójukat így töltik be, javaslom a bérbeadáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződés teljesítésének megállapítását. 16. sorszámú szerződés: Az iskolát a Bársonyos, Kerékteleki, Ászár és Császár alkotta Kistérségi Közös Fenntartású nevű intézményfenntartó társulás től tartja fenn. Döntési javaslat: a közös feladatellátást és fenntartást, üzemeltetést az intézmény hatékonyabb működésének, az intézményben folyó nevelés-oktatás színvonalának javítására, valamint több központi forrás bevonásának céljából határozták el az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások alapján. Tekintettel arra, hogy a záró ellenőrzéskor az intézmény működött és fenntartása a társulási megállapodás alapján biztosított volt (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását A december január 18. között ellenőrzött szerződések közül az alábbiak esetében szükséges az elidegenítés utólagos jóváhagyása: Sorszám Támogatási szerződés száma C.D.IV /2002 C.D.IV / K Fejlesztés Szolgálati lakások felújítása Hajléktalanok menedékhelyén kazánház felújítása és mosoda kialakítása SEF tüdőszűrő készülék beszerzése Szerződő önkormányzat Oroszlány Oroszlány Előirányzat évi CÉDE évi TEKI 1. sorszámú szerződés: A 3 db szolgálati lakást án az önkormányzat értékesítette. A fenntartási kötelezettséget nyilatkozatban átvállalták a vevők ig, ami a 10. éves fenntartási kötelezettségnek tesz eleget. Döntési javaslat: A támogatásból a lakások részleges felújítása történt meg. A felújítás folytatása jelentős forrásokat igényelt volna, amellyel az önkormányzat nem rendelkezett, ezért a lakások eladása mellett döntött. A szolgálati lakásokat közalkalmazottak részére értékesítették. A lakáseladásból befolyt összegből egy új szolgálati lakást vásároltak. Tekintettel arra, hogy az elidegenítéskor az önkormányzat a vevőket nyilatkoztatta a fenntartási kötelezettség továbbviteléről, javaslom, hogy utólagosan hagyjuk jóvá az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. 2. sorszámú szerződés: Az önkormányzat a csekély férőhelyszám, valamint a szakmai minimum feltételeknek való nem megfelelés miatt a menedékhely épületét én 12,5 M Ft-ért értékesítette. Ezzel egy időben megkezdte az új menedékhely kialakításának előkészítését, új helyszínen (Oroszlány, Mátyás király u. 7.), amelynek műszaki átadására án került sor. A beruházás 58,5 M Ft-ba került, amelyből 48,5 M Ft t az önkormányzat, 10 M Ft-ot az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium biztosított. 5

6 Az önkormányzati rész tartalmazta az eladásból származó bevételt. Míg a korábbi helyszínen összesen 25 férőhely állt rendelkezésre, addig az új helyszínen nappali ellátásban 40 fő, éjjeliben 50 fő, illetve időszakos ellátásban (november 1.-től április 30.-ig) további 25 fő fogadására van lehetőség korszerűbb körülmények között. Döntési javaslat: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a szolgáltatást biztosítja továbbra is, más helyszínen ugyan, de jelentősen több férőhellyel, magasabb ellátási színvonalon, valamint a támogatásból felújított korábbi ingatlan eladásából származó bevételt felhasználta az új menedékhely kialakításához, javaslom, hogy utólagosan hagyjuk jóvá az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. 3. sorszámú szerződés: A készülék eladásra került én a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetnek. Az elidegenítésre a 10 éves fenntartási időszakon túl került sor. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy az elidegenítésre a fenntartási időszakon túl került sor javaslom, hogy utólagosan hagyjuk jóvá az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. A december 10. és január 18. között ellenőrzött szerződések közül az alábbiak esetében szükséges az elidegenítés, funkciómegszűnés és/vagy váltás utólagos tudomásul vétele: Sorszám Támogatási szerződés száma C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV / K K T.K.II /2002K Fejlesztés Szerződő önkormányzat Előirányzat Egészségügyi gépműszer beszerzés Tata Vaszary Általános Iskola homlokzat felújítása Tata épületének felújítása Máriahalom Arany János Iskola földszinti előtér, étterem, folyosó burkolatának felújítása Oroszlány évi CÉDE Arany János Iskola lépcsőfelújítása Oroszlány évi CÉDE Bakonysárkány évi TEKI homlokzati nyílászáróinak cseréje Bakonysárkányi Bakonysárkány évi TEKI Iskola, Óvoda eszközbeszerzése Óvoda és könyvtár Bakonysárkány évi TEKI fűtéskorszerűsítése Az 1. sorszámú szerződés: től a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, fenntartója a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI). 6

7 A 2. sorszámú szerződés: ig az iskolát Tata Város Önkormányzata tartotta fenn, majd től állami tulajdonba került, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a tulajdonosi változás törvényi felhatalmazásra következett be, javaslom, hogy utólagosan vegyük tudomásul az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. A 3. sorszámú szerződés: közötti időszakban a fenntartói feladatokat a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás vette át az önkormányzattól től a feladatellátás a Gyermelyi Oktatási és Kulturális Központ keretében történik. Ennek fenntartója a Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás. Ettől az időponttól nincs oktatási tevékenység az iskolában, a gyerekek (jelenleg kb. 50 fő) a gyermelyi általános iskolába (2821 Gyermely, Iskola u. 10.) járnak, korszerűbb körülmények között tanulnak. Ezzel az intézmény beiskolázási körzete kiegészült Máriahalommal. A gyermekek szállítása iskolabusszal történik. A máriahalmi iskola épületében a gyermekek oktatás után napközije üzemel, itt tartják a szabadidős foglalkozásokat is. A Területfejlesztési Tanács 5/2010 (III.18.) TT határozatában már hozzájárult az épület funkciómegszűnéshez, hiszen az alapfokú oktatás, ha más helyszínen is, de megoldott a községben és az épület továbbra is oktatási, művelődési célokat szolgál. Az ellenőrzés időpontjában a gyermekek továbbra is Gyermelyre járnak iskolába, a volt iskolaépület az önkormányzat tulajdonában volt, de raktárként funkcionál. Más célú hasznosítása anyagiak hiányában egyelőre bizonytalan. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési tanács már hozzájárult a funkciómegszűnéshez, és letelt a könnyítő rendelkezés szerinti 5 év is, javaslom, hogy utólagosan vegyük tudomásul a funkciómegszűnést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. A 4-5. sorszámú szerződés: től megszűnt az intézmény funkciója. Az oroszlányi képviselőtestület i időszakkal összevonta az Arany János Általános Iskolát a József Attila Általános Iskolával (Táncsics Mihály utca 42.), illetve ugyanezen hatállyal megszűntette az Arany János Általános Iskolát. Az intézményben kimenő rendszerben maradtak tanulócsoportok ig. Ez követően egy rövid időszakra szünetelt az oktatás, majd közötti időszakban a József Attila felújítási munkálatai miatt újranyitotta a kapuit az intézmény. A Területfejlesztési Tanács decemberében egy másik pályázat ellenőrzése kapcsán (1999. évi CÉDE: Arany János Fürst Sándor utcai homlokzatán ablakcsere, vakolat felújítás) már jóváhagyta az iskolai funkció megszűnését. Az önkormányzat továbbra is keresi az ingatlan újrahasznosítási lehetőségeihez szükséges forrást. Közszolgáltatási központot kíván létrehozni ezen a helyszínen, amely a polgármesteri hivatal, a városi könyvtár és művelődési központ, stb. áthelyezését célozza, ami tetemes forrást igényel. Az önkormányzat az Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli Operatív Programjának keretében az Értékmegőrzős és funkcióbővítő város-rehabilitáció a fő feletti és fő alatti városokban c. felhívásában Az oroszlányi óváros fejlesztésének I. üteme címmel sikeresen pályázott, amely részben lehetővé teszi a fentiek megvalósítását az ingatlanon. A beruházáshoz Ft támogatást nyert az önkormányzat. A projekt megvalósítási ideje

8 Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési tanács már hozzájárult a funkciómegszűnéshez, és letelt a könnyítő rendelkezés szerinti 5 év is, javaslom, hogy utólagosan vegyük tudomásul a funkciómegszűnést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát sorszámú szerződések: től a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás volt az intézmény fenntartója től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az iskola fenntartását. Az óvoda illetve a könyvtár ig marad a társulás fenntartásában. Ezt követően a bakonysárkányi önkormányzathoz kerül vissza. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a kistérségi feladatellátást/fenntartást a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások lehetővé tették, majd szintén törvényi felhatalmazásra történt január 1-vel a fenntartó váltás és a záró ellenőrzéskor az intézmények működtek (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltás utólagos tudomásul vételét, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Tatabánya, Popovics György Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja, 1. tekintettel a módosított 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet 34.. (4) bekezdésére és a vonatkozó záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, a határozat 1. számú mellékletében szereplő pályázatok támogatási szerződéseiben vállalt kötelezettségeket teljesítettnek tekinti, a szerződések lezárhatók. 2. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan hozzájárul az alábbi támogatási szerződésekkel érintett ingatlanok használatba adásához és fenntartó váltásához, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére, a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződéseket is lezártnak tekinti: Támogatási szerződés száma T.K.II /2003K Fejlesztés nyílászáróinak cseréje Szerződő önkormányzat Előirányzat évi TEKI 8

9 C.D.IV /2004 T.K.II /2004 T.K.II /2002K C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV /2002 C.D.IV / D C.D.IV /2004 C.D.IV /2001 C.D.IV.1053/2002 C.D.IV /2003 C.D.IV /2004 T.K.II /2004 Óvodai nyílászárók cseréje Óvodai nyílászárók cseréje Konyhai eszközök, gépek beszerzése Óvoda bővítése Gróf Széchenyi István vizesblokk felújítása Polgármesteri Hivatala épületének akadálymentesítése, felújítása és bővítési munkák Gróf Széchenyi István szakmai minimumfeltételeinek biztosítása Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzése belső felújítása berendezéseinek kiegészítése, felújítása Óvoda átalakítása, felújítása tetőszerkezetének a kijavítása, nyílászárók cseréje, csapadékvíz elvezetése Orvosi rendelő, szolgálati lakások külső felújítása Szolgálati lakás felújítása, parkolók létesítése Általános iskola kerítésének építése gazdasági bejárattal Úny Epöl Epöl Epöl Annavölgy Bársonyos évi TEKI évi TEKI évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi TEKI 3. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan hozzájárul az alábbi támogatási szerződésekben szereplő ingatlanok, illetve egészségügyi gép, műszer elidegenítéséhez, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződést is lezártnak tekinti: Támogatási szerződés száma C.D.IV /2002 C.D.IV / K Fejlesztés Szolgálati lakások felújítása Hajléktalanok menedékhelyén kazánház felújítása és mosoda kialakítása SEF tüdőszűrő készülék beszerzése Szerződő önkormányzat Oroszlány Oroszlány Előirányzat évi CÉDE évi TEKI 9

10 4. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan tudomásul veszi az alábbi támogatási szerződésekben szereplő ingatlanok törvényi felhatalmazásra bekövetkezett elidegenítését, illetve a megyei területfejlesztési tanács funkciómegszűnést jóváhagyó döntéseit, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződéseket is lezártnak tekinti. Támogatási szerződés száma C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV / K K T.K.II /2002K Fejlesztés Szerződő önkormányzat Előirányzat Egészségügyi gépműszer beszerzés Tata Vaszary Általános Iskola homlokzat felújítása Tata épületének felújítása Máriahalom Arany János Iskola földszinti előtér, étterem, folyosó burkolatának felújítása Oroszlány évi CÉDE Arany János Iskola lépcsőfelújítása Oroszlány évi CÉDE Bakonysárkány évi TEKI homlokzati nyílászáróinak cseréje Bakonysárkányi Bakonysárkány évi TEKI Iskola, Óvoda eszközbeszerzése Óvoda és könyvtár Bakonysárkány évi TEKI fűtéskorszerűsítése 5. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjék a döntésekkel összefüggő dokumentumok aláírására. Felkéri, hogy a döntésről értesítse az érintett kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságát. Határidő: február 28. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, osztályvezető 10

11 1. sz. melléklet Sorszám Ellenőrzés Előirányzat dátuma Település neve Fejlesztés Máriahalom C.D.IV /2003 Orvosi rendelő felújítása évi CÉDE Dunaalmás D Árvízi kapuk építése Dunaalmáson évi CÉDE Dunaalmás C.D.IV /2004 Játszótér építése az új Napközi-otthonos Óvodában Dunaalmás C.D.IV /2004 Vöröskő-alja utca felújítása Almásfüzitő C.D.IV /2004 Számítógépek vásárlása a Polgármesteri Hivatal számára Komárom C.D.IV /2004 Városháza ablakcseréje Komárom C.D.IV /2003 Egressy Béni Művészeti Iskola koncertterem kialakítása évi CÉDE Komárom C.D.IV /2004 Selye János Kórház tető és főhomlokzat felújítása Komárom C.D.IV /2001 Selye János Kórház villamoshálózatának felújítása Nagysáp C.D.IV /2004 Ravatalozó bővítése, felújítása Nagysáp D Háziorvosi rendelő minimum-felételeinek biztosítása, akadálymentesítése évi CÉDE Úny C.D.IV /2002 Járdaépítés Dorog-Úny-Tinnye jelű út km szelvények között évi CÉDE Epöl D Epöl Hegyalja utca aszfaltozása évi CÉDE Epöl C.D.IV /2002 Ravatalozó korszerűsítése évi CÉDE 11

12 Bajna C.D.IV /2004 Bajna Vásártéri út felújítása Bajna D Polgármesteri Hivatal épületének felújítása évi CÉDE Bajna D Bajna község településrendezési tervének elkészítése évi CÉDE Bajna C.D.IV /2003 Orvosi rendelő felújítása évi CÉDE Bakonybánk K József Attila utca felújítása évi TEKI Bakonybánk T.K.II /2003K Móricz Zsigmond utca közterület közút felújítása évi TEKI Bakonybánk T.K.II /2004 Önkormányzati közút felújítása, Bakonybánk, Táncsics Mihály utca évi TEKI Bakonybánk K Béke, Táncsics és Kossuth utcai járdák felújítása évi TEKI Bakonybánk C.D.IV /2002 Gyalogjárda felújítása, Bakonybánk, Kútköz évi CÉDE Bársonyos K Sportöltöző felújítása évi TEKI Bársonyos K Művelődési ház nyílászáróinak cseréje évi TEKI Bársonyos K Ravatalozó korszerűsítése évi TEKI Bársonyos T.K.II /2004 Kossuth utca járda (páros oldal) felújítása évi TEKI Bársonyos T.K.II /2003K Művelődési ház vizesblokkjának felújítása évi TEKI Csatka T.K.II /2004 Ravatalozó bővítése és felújítása évi TEKI Kisbér T.K.II /2004 Alsótemető rekonstrukciója évi TEKI 12

13 Kisbér C.D.IV /2001 Széchenyi utca rekonstrukció Kisbér T.K.II /2002K Köztársaság út felújítása évi TEKI Kisbér K Széchenyi utca légkábel kiváltása földkábellel évi TEKI Kisbér K Kisbéri Ipari Park víz- és csatornahálózat építése évi TEKI Kisbér K Batthyány Kázmér Szakkórház Kastélyépület kiváltása új épület építésével évi TEKI Kisbér T.K.II /2002K Kolozsvári útburkolat felújítása évi TEKI Kisbér T.K.II /2002K Perczel Mór utca felújítása évi TEKI Kisbér T.K.II /2004 Dobi utca útépítés évi TEKI Kisbér C.D.IV /2001 Kisbér Ipari Park vízellátása, szennyvízelvezetésének megoldása Kisbér T.K.II /2004 Hánta temető rekonstrukciója évi TEKI Kisbér K Belvárosi parkoló építése évi TEKI Kisbér T.K.II /2002K Petőfi Sándor tetőfelújítása évi TEKI Kisbér C.D.IV /2002 Gyöngyszem Óvoda felújítása évi CÉDE Kisbér C.D.IV /2002 Táncsics Mihály Gimnázium tanterembővítése évi CÉDE Vértesszőlős C.D.IV /2003 Táncsics utca útépítés évi CÉDE Tatabánya C.D.IV /2004 Kertváros Bakony úti Óvoda tornaszoba építése Tatabánya D Dózsakerti Orvosi rendelő bővítése és felújítása évi CÉDE Tatabánya C.D.IV /2003 Tatabánya, Kertvárosi Lila Óvoda tornaszoba építése évi CÉDE Tatabánya C.D.IV /2002 Családi intézet házasságkötő termének felújítása évi CÉDE 13

14 Tatabánya C.D.IV /2004 Alsógallai óvoda tornaszoba építése Tatabánya C.D.IV /2003 Tatabánya Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Okmányiroda vizesblokk felújítása évi CÉDE Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat C.D.IV /2003 Tatai Időskorúak Otthona lift építése évi CÉDE Oroszlány C.D.IV.1084/2002 Lengyel József Gimnázium tornatermi öltözők felújítása Oroszlány C.D.IV.1086/2002 József Attila tornatermének felújítása Oroszlány C.D.IV /2001 Önkormányzati Szociális Szolgálat földszinti WC-inek felújítása, akadálymentes megközelítésének, használatának kialakítása Oroszlány K Útfelújítás, Oroszlány Alkotmány utca évi TEKI Oroszlány C.D.IV /2002 Ságvári Endre tantermeinek műanyag padlóinak cseréje évi CÉDE Oroszlány T.K.II /2002K Szakorvosi Rendelőintézet bővítése és a Gyógyház átalakítása ápolási intézetté évi TEKI Oroszlány K Városi tűzoltóság kialakítása évi TEKI Oroszlány K Ófalu, Erzsébet liget felújítása évi TEKI Oroszlány K Bölcsőde felújítása évi TEKI Oroszlány K Önkormányzati tulajdonú, belterületi utak egy részének felújítása, korszerűsítése Oroszlány városban évi TEKI 14

15 63. Oroszlányi Szennyvíztisztító-telep tisztítási Oroszlány T.K.II /2003K hatásfokának növelése évi TEKI T.K.II /2002K Szabadság utcai járda felújítás évi TEKI T.K.II /2002K Temető és Táncsics Mihály utcai közút felújítása évi TEKI T.K.II /2002K Tűzoltószertár felújítása évi TEKI T.K.II /2002K Természetvédelmi terület kezeléséhez eszközbeszerzés évi TEKI C.D.IV /2001 Községi földutak felújítása T.K.II /2004 Önkormányzati közutak felújítása évi TEKI C.D.IV /2001 Táncsics és Szabadság utcai járda felújítása K Ifjúsági klub és kultúrház felújítása évi TEKI K Ravatalozó korszerűsítése évi TEKI Bakonysárkány K Orvosi rendelő korszerűsítése és akadálymentesítése évi TEKI Bakonysárkány T.K.II /2004K Jókai utca sz. út és Szabadság utca közötti szakaszának felújítása évi TEKI Bakonysárkány K Iskola út felújítása évi TEKI Bakonysárkány K Patológiai hűtő vásárlása évi TEKI Bakonysárkány T.K.II /2004K Köztemető, ravatalozó felújítása évi TEKI Bakonysárkány T.K.II /2003K Köztemető/halottasház belső felújítása évi TEKI Tata D Bacsó Béla úti lakótelep, Temesvári és Zrínyi utcák vízellátása évi CÉDE Tata C.D.IV /2004 Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona kialakítása Tata C.D.IV /2004 Fogászati gépbeszerzés, sterilizátor 15

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28. Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Közgyűlés 2013. február 28.-i ülésére Tárgy: A Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (IV) Előterjesztő:

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-10/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által

Részletesebben

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. június 17-ei ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 139-2/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 14-ei soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházások Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit főtanácsos

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2009. (II.27.) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2009. (II.27.) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (II.27.) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

57/2015. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

57/2015. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 57/2015. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás város településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát érintő 2014-2015.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére VI. /2012 Üi: Petrik E. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú kiegészítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 27-i ülése 16. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat

Részletesebben

2012. szeptember 24. ülés

2012. szeptember 24. ülés 2012. szeptember 24. ülés 94/2012. (IX. 24.) sz. Kt. határozat Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dunaharaszti Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. féléves

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-116/2007. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázatok a Helyi Önkormányzatok

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-ai ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VII. 27.) KT rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (III. 2.) rendelet módosításáról Biharnagybajom Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Önkormányzatával 090000303 számú támogatási szerződés lezárása

Önkormányzatával 090000303 számú támogatási szerződés lezárása ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM 332/2012. (XI. 30.) 333/2012. (XI. 30.) 334/2012. (XI. 30.) 335/2012. (XI. 30.) 336/2012. (XI. 30.) 337/2012. (XI. 30.) 338/2012. (XI. 30.) 339/2012. (XI. 30.) TÁRGY

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

Bevezető rendelkezések

Bevezető rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél )

Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél ) 3/1.sz. melléklet Felújítási kiadásokról 2002.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint osíthatók a TESZnél) adatok ezer Ftban Felújítási feladatok Eredeti elői. Módosított elői.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosításáról Ózd, 2011. december 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt képviselő-testület! Az 57/KH/2011.(III.22.)

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Galgamácsa Község Polgármestere Napirendi pont: Előterjesztés Galgamácsa Község Önkormányzatának 2015. május 28- i rendkívüli ülésére Pályázat- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 146/2014.(VII.16.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. A Képviselő-testület bérüzemeltetési szerződést köt a celldömölki ivóvízellátási rendszer üzemeltetésére a melléklet szerinti tartalommal. 2. A

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 36 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 24. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat

108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat 108/2005. (IX. 15.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Kórház céltámogatása a megvalósuló egészségügyi gépműszer beszerzése engedélyokiratának jóváhagyása, közbeszerzési eljárásának indítása 1. A Baranya

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

3. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben