Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés január 31-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. január 31-i ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés január 31-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (III.) Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Előadó: Petrikné Molnár Erika osztályvezető, Adorján Anett, Hummel Rudolf, referensek

2 Tisztelt Közgyűlés! november 29.-i, valamint a december 14.-i ülésünkön már hoztunk döntést a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácstól jogutódlással átvett az közötti időszakban támogatott fejlesztések még érvényben lévő támogatási szerződéseiben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, a támogatási szerződések lezárásáról 1. Jelen előterjesztésben a december január 18. közötti ellenőrzések lezárását kezdeményezem. A december január 18. között helyszínen is ellenőrzött, kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések száma: 108 db volt. A záró ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján a szerződések közül 81 db esetében nem történt eladás, utólagos bérbeadás, a fejlesztések tulajdonviszonyaival, nyilvántartásával, működtetésével kapcsolatos dokumentumok rendben voltak, teljesültek a fenntartási, üzemeltetési kötelezettségek. A szerződések adatait a határozati javaslat 1. sz. melléklete tartalmazza. Ezek esetében javaslom a szerződésben vállaltak teljesülésének kimondását, a szerződés lezárását. 27 db szerződés esetében a szerződésszerű teljesítés csak akkor mondható ki, ha előzetesen döntünk a fenntartási időszak alatt bekövetkezett fenntartó váltások és használatba adások, elidegenítések utólagos jóváhagyásáról, illetve a fenntartási kötelezettség időtartama csökkentésének befogadásáról. Fontos még hangsúlyoznom, hogy a záró ellenőrzés időpontjában meglévő állapot alapozza meg a döntési javaslatokat, az azóta bekövetkezett, önkormányzati intézményeket érintő tulajdonosi, fenntartói változások január 1-vel felálltak a járások, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság törvényi felhatalmazásra következtek be, a szerződések lezárhatóságát nem akadályozzák. A vonatkozó jogszabály az alábbiakat tartalmazza az utólagos hozzájárulás körülményeiről: 85/2009.(IV.10.) Kormányrendelet 20.. (1) bekezdése szerint a TEKI, CÉDE előirányzatokból támogatott beruházással létrehozott vagyon csak a támogatási döntést hozó jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve használatba, de a támogatási döntést hozó szerv jelenleg a jogutód megyei önkormányzat az elidegenítéshez, bérbe vagy használatba adáshoz utólag is hozzájárulhat, ha a hozzájárulás jogszabályban előírt egyéb 1 A lezárhatóság indoka: Az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III.9.) Kormányrendelet lehetővé tette - a rendelettel módosított kormányrendeletekkel érintett előirányzatok jogelőd előirányzatainál is -, hogy a fenntartási, üzemeltetési, szolgáltatási és karbantartási kötelezettség a projekt befejezését követő 5 év, a korábbi 10 év helyett. Ezen túl lehetővé tette az elidegenítés, bérbe illetve használatba adás utólagos jóváhagyását is, ha a hozzájárulás jogszabályban előírt egyéb feltételei teljesülnek. Könnyítő rendelkezések születtek a foglalkoztatási vállalásoknál is, de ez utóbbiak nem érintik a megyei területfejlesztési tanácstól megörökölt szerződéses állományt, mivel az ilyen tartalmú szerződések már lezárásra kerültek az elmúlt évek során. 2

3 feltételei is teljesülnek. A döntés során mérlegelni kell, a támogatási szerződés céljainak jövőbeni megvalósulását, az ügy egyéb körülményeit, államháztartási követelések kockázatát is. A visszafizetés a fenntartási kötelezettség nem teljesítése esetén is fennáll. Amennyiben az utólagos hozzájárulást nem adja meg a közgyűlés, akkor az igénybevett támogatás teljes, jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelt összegét vissza kell fizetni a kedvezményezett önkormányzatnak a Kincstár által vezetett szerződésben megjelölt számla javára. A december január 18. között ellenőrzött szerződések közül az alábbiak esetében szükséges a fenntartó váltáshoz és használatba adáshoz történő utólagos hozzájárulás: Sorszám Támogatási szerződés száma T.K.II /2003K C.D.IV /2004 T.K.II /2004 T.K.II /2002K C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV /2002 C.D.IV / D C.D.IV /2004 C.D.IV /2001 C.D.IV.1053/2002 C.D.IV /2003 C.D.IV /2004 T.K.II /2004 Fejlesztés nyílászáróinak cseréje Óvodai nyílászárók cseréje Óvodai nyílászárók cseréje Konyhai eszközök, gépek beszerzése Óvoda bővítése Gróf Széchenyi István vizesblokk felújítása Polgármesteri Hivatala épületének akadálymentesítése, felújítása és bővítési munkák Gróf Széchenyi István szakmai minimumfeltételeinek biztosítása Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzése belső felújítása berendezéseinek kiegészítése, felújítása Óvoda átalakítása, felújítása tetőszerkezetének a kijavítása, nyílászárók cseréje, csapadékvíz elvezetése Orvosi rendelő, szolgálati lakások külső felújítása Szolgálati lakás felújítása, parkolók létesítése Általános iskola kerítésének építése gazdasági bejárattal Szerződő önkormányzat Úny Epöl Epöl Epöl Annavölgy Bársonyos Előirányzat évi TEKI évi TEKI évi TEKI évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi TEKI 3

4 sorszámú szerződések: től a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás vette át a -Bakonybánk Súr Körzeti és Óvoda intézmény fenntartását. 5. sorszámú szerződés: től az óvodát a Csolnok és Környéke Körzeti Általános Iskola intézményfenntartó társulás (Csolnok, Sárisáp, Dág, Úny, Annavölgy települések részvételével) tartotta fenn az ellenőrzés időpontjáig. 6. és a 8. sorszámú szerződések: től Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás vette át a fenntartói feladatokat az ellenőrzés időpontjáig. Döntési javaslat: a kistérségi, társulási formában történő feladatellátást, fenntartást és üzemeltetést az intézmények hatékonyabb, költségkímélőbb módja, valamint több központi forrás bevonásának céljából határozták el az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások alapján. Tekintettel arra, hogy a záró ellenőrzéskor az intézmények működtek és fenntartásuk a társulási megállapodás alapján biztosított volt (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását. 7. sorszámú szerződés: től Epöl Önkormányzata Szomor községgel körjegyzőséget alakított ki, a közös hivatal fenntartási feladatait a körjegyzőség vette át. 9. sorszámú szerződés: től Annavölgy Önkormányzata körjegyzőséget alakított Csolnok Önkormányzatával, a hivatal fenntartási feladatait a körjegyzőség vette át. Döntési javaslat: a közös feladatellátást, fenntartást a polgármesteri hivatalok hatékonyabb, költségkímélőbb működtetésének céljából határozták el az önkormányzatok. Javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződés teljesítésének megállapítását sorszámú szerződések: től a -Várgesztes Oktatási Intézményi Társulás látja át a fenntartói feladatokat az óvoda és az általános iskola tekintetében. Döntési javaslat: a közös feladatellátást és fenntartást, üzemeltetést az intézmények hatékonyabb működtetésére, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javítására, valamint több központi forrás bevonásának céljából határozták el az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások alapján. Tekintettel arra, hogy a záró ellenőrzéskor az intézmények működtek és fenntartásuk a társulási megállapodás alapján biztosított volt (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását sorszámú szerződések: Az orvosi rendelővel egy épületben található az a 3 szolgálati lakás, amelynek külső felújítása az orvosi rendelőjével egyszerre történt meg 2003-ban. A támogatás 1 db külön álló szolgálati lakás belső felújítását célozta. Az orvosi rendelő működik, a körzeti orvos bérli, a szolgálati lakásokat kialakításuk óta lakásként hasznosítják. Az önkormányzattal és intézményeivel, valamint a településen közszolgáltatást végzőkkel jogviszonyban állók részére utalják ki. Amennyiben ilyen igény nem érkezik, úgy egyéb igénylőkkel kötnek szerződést. 4

5 Döntési javaslat: Tekintettel arra, hogy mind az orvosi rendelő, mind a szolgálati lakások esetében bérbeadás útján valósulhat meg a helyiségek használata, rendeltetési funkciójukat így töltik be, javaslom a bérbeadáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződés teljesítésének megállapítását. 16. sorszámú szerződés: Az iskolát a Bársonyos, Kerékteleki, Ászár és Császár alkotta Kistérségi Közös Fenntartású nevű intézményfenntartó társulás től tartja fenn. Döntési javaslat: a közös feladatellátást és fenntartást, üzemeltetést az intézmény hatékonyabb működésének, az intézményben folyó nevelés-oktatás színvonalának javítására, valamint több központi forrás bevonásának céljából határozták el az önkormányzatok a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások alapján. Tekintettel arra, hogy a záró ellenőrzéskor az intézmény működött és fenntartása a társulási megállapodás alapján biztosított volt (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltáshoz történő utólagos hozzájárulás megadását, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását A december január 18. között ellenőrzött szerződések közül az alábbiak esetében szükséges az elidegenítés utólagos jóváhagyása: Sorszám Támogatási szerződés száma C.D.IV /2002 C.D.IV / K Fejlesztés Szolgálati lakások felújítása Hajléktalanok menedékhelyén kazánház felújítása és mosoda kialakítása SEF tüdőszűrő készülék beszerzése Szerződő önkormányzat Oroszlány Oroszlány Előirányzat évi CÉDE évi TEKI 1. sorszámú szerződés: A 3 db szolgálati lakást án az önkormányzat értékesítette. A fenntartási kötelezettséget nyilatkozatban átvállalták a vevők ig, ami a 10. éves fenntartási kötelezettségnek tesz eleget. Döntési javaslat: A támogatásból a lakások részleges felújítása történt meg. A felújítás folytatása jelentős forrásokat igényelt volna, amellyel az önkormányzat nem rendelkezett, ezért a lakások eladása mellett döntött. A szolgálati lakásokat közalkalmazottak részére értékesítették. A lakáseladásból befolyt összegből egy új szolgálati lakást vásároltak. Tekintettel arra, hogy az elidegenítéskor az önkormányzat a vevőket nyilatkoztatta a fenntartási kötelezettség továbbviteléről, javaslom, hogy utólagosan hagyjuk jóvá az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. 2. sorszámú szerződés: Az önkormányzat a csekély férőhelyszám, valamint a szakmai minimum feltételeknek való nem megfelelés miatt a menedékhely épületét én 12,5 M Ft-ért értékesítette. Ezzel egy időben megkezdte az új menedékhely kialakításának előkészítését, új helyszínen (Oroszlány, Mátyás király u. 7.), amelynek műszaki átadására án került sor. A beruházás 58,5 M Ft-ba került, amelyből 48,5 M Ft t az önkormányzat, 10 M Ft-ot az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium biztosított. 5

6 Az önkormányzati rész tartalmazta az eladásból származó bevételt. Míg a korábbi helyszínen összesen 25 férőhely állt rendelkezésre, addig az új helyszínen nappali ellátásban 40 fő, éjjeliben 50 fő, illetve időszakos ellátásban (november 1.-től április 30.-ig) további 25 fő fogadására van lehetőség korszerűbb körülmények között. Döntési javaslat: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a szolgáltatást biztosítja továbbra is, más helyszínen ugyan, de jelentősen több férőhellyel, magasabb ellátási színvonalon, valamint a támogatásból felújított korábbi ingatlan eladásából származó bevételt felhasználta az új menedékhely kialakításához, javaslom, hogy utólagosan hagyjuk jóvá az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. 3. sorszámú szerződés: A készülék eladásra került én a Fővárosi Büntetésvégrehajtási Intézetnek. Az elidegenítésre a 10 éves fenntartási időszakon túl került sor. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy az elidegenítésre a fenntartási időszakon túl került sor javaslom, hogy utólagosan hagyjuk jóvá az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. A december 10. és január 18. között ellenőrzött szerződések közül az alábbiak esetében szükséges az elidegenítés, funkciómegszűnés és/vagy váltás utólagos tudomásul vétele: Sorszám Támogatási szerződés száma C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV / K K T.K.II /2002K Fejlesztés Szerződő önkormányzat Előirányzat Egészségügyi gépműszer beszerzés Tata Vaszary Általános Iskola homlokzat felújítása Tata épületének felújítása Máriahalom Arany János Iskola földszinti előtér, étterem, folyosó burkolatának felújítása Oroszlány évi CÉDE Arany János Iskola lépcsőfelújítása Oroszlány évi CÉDE Bakonysárkány évi TEKI homlokzati nyílászáróinak cseréje Bakonysárkányi Bakonysárkány évi TEKI Iskola, Óvoda eszközbeszerzése Óvoda és könyvtár Bakonysárkány évi TEKI fűtéskorszerűsítése Az 1. sorszámú szerződés: től a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény szerint az ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, fenntartója a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI). 6

7 A 2. sorszámú szerződés: ig az iskolát Tata Város Önkormányzata tartotta fenn, majd től állami tulajdonba került, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a tulajdonosi változás törvényi felhatalmazásra következett be, javaslom, hogy utólagosan vegyük tudomásul az elidegenítést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. A 3. sorszámú szerződés: közötti időszakban a fenntartói feladatokat a Csolnok és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás vette át az önkormányzattól től a feladatellátás a Gyermelyi Oktatási és Kulturális Központ keretében történik. Ennek fenntartója a Gyermely-Máriahalom Intézményfenntartó Társulás. Ettől az időponttól nincs oktatási tevékenység az iskolában, a gyerekek (jelenleg kb. 50 fő) a gyermelyi általános iskolába (2821 Gyermely, Iskola u. 10.) járnak, korszerűbb körülmények között tanulnak. Ezzel az intézmény beiskolázási körzete kiegészült Máriahalommal. A gyermekek szállítása iskolabusszal történik. A máriahalmi iskola épületében a gyermekek oktatás után napközije üzemel, itt tartják a szabadidős foglalkozásokat is. A Területfejlesztési Tanács 5/2010 (III.18.) TT határozatában már hozzájárult az épület funkciómegszűnéshez, hiszen az alapfokú oktatás, ha más helyszínen is, de megoldott a községben és az épület továbbra is oktatási, művelődési célokat szolgál. Az ellenőrzés időpontjában a gyermekek továbbra is Gyermelyre járnak iskolába, a volt iskolaépület az önkormányzat tulajdonában volt, de raktárként funkcionál. Más célú hasznosítása anyagiak hiányában egyelőre bizonytalan. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési tanács már hozzájárult a funkciómegszűnéshez, és letelt a könnyítő rendelkezés szerinti 5 év is, javaslom, hogy utólagosan vegyük tudomásul a funkciómegszűnést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát. A 4-5. sorszámú szerződés: től megszűnt az intézmény funkciója. Az oroszlányi képviselőtestület i időszakkal összevonta az Arany János Általános Iskolát a József Attila Általános Iskolával (Táncsics Mihály utca 42.), illetve ugyanezen hatállyal megszűntette az Arany János Általános Iskolát. Az intézményben kimenő rendszerben maradtak tanulócsoportok ig. Ez követően egy rövid időszakra szünetelt az oktatás, majd közötti időszakban a József Attila felújítási munkálatai miatt újranyitotta a kapuit az intézmény. A Területfejlesztési Tanács decemberében egy másik pályázat ellenőrzése kapcsán (1999. évi CÉDE: Arany János Fürst Sándor utcai homlokzatán ablakcsere, vakolat felújítás) már jóváhagyta az iskolai funkció megszűnését. Az önkormányzat továbbra is keresi az ingatlan újrahasznosítási lehetőségeihez szükséges forrást. Közszolgáltatási központot kíván létrehozni ezen a helyszínen, amely a polgármesteri hivatal, a városi könyvtár és művelődési központ, stb. áthelyezését célozza, ami tetemes forrást igényel. Az önkormányzat az Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli Operatív Programjának keretében az Értékmegőrzős és funkcióbővítő város-rehabilitáció a fő feletti és fő alatti városokban c. felhívásában Az oroszlányi óváros fejlesztésének I. üteme címmel sikeresen pályázott, amely részben lehetővé teszi a fentiek megvalósítását az ingatlanon. A beruházáshoz Ft támogatást nyert az önkormányzat. A projekt megvalósítási ideje

8 Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a megyei területfejlesztési tanács már hozzájárult a funkciómegszűnéshez, és letelt a könnyítő rendelkezés szerinti 5 év is, javaslom, hogy utólagosan vegyük tudomásul a funkciómegszűnést, és mondjuk ki a szerződés lezárhatóságát sorszámú szerződések: től a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás volt az intézmény fenntartója től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az iskola fenntartását. Az óvoda illetve a könyvtár ig marad a társulás fenntartásában. Ezt követően a bakonysárkányi önkormányzathoz kerül vissza. Döntési javaslat: tekintettel arra, hogy a kistérségi feladatellátást/fenntartást a helyi önkormányzatokról, a helyi önkormányzatok társulásairól, valamint a közoktatásról szóló törvényi felhatalmazások lehetővé tették, majd szintén törvényi felhatalmazásra történt január 1-vel a fenntartó váltás és a záró ellenőrzéskor az intézmények működtek (bekért dokumentumok és a helyszíni ellenőrzés is alátámasztotta), javaslom a fenntartó váltás utólagos tudomásul vételét, és ezzel együtt a szerződésekben vállaltak teljesítésének megállapítását. Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Tatabánya, Popovics György Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja, 1. tekintettel a módosított 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet 34.. (4) bekezdésére és a vonatkozó záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, a határozat 1. számú mellékletében szereplő pályázatok támogatási szerződéseiben vállalt kötelezettségeket teljesítettnek tekinti, a szerződések lezárhatók. 2. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan hozzájárul az alábbi támogatási szerződésekkel érintett ingatlanok használatba adásához és fenntartó váltásához, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére, a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződéseket is lezártnak tekinti: Támogatási szerződés száma T.K.II /2003K Fejlesztés nyílászáróinak cseréje Szerződő önkormányzat Előirányzat évi TEKI 8

9 C.D.IV /2004 T.K.II /2004 T.K.II /2002K C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV /2002 C.D.IV / D C.D.IV /2004 C.D.IV /2001 C.D.IV.1053/2002 C.D.IV /2003 C.D.IV /2004 T.K.II /2004 Óvodai nyílászárók cseréje Óvodai nyílászárók cseréje Konyhai eszközök, gépek beszerzése Óvoda bővítése Gróf Széchenyi István vizesblokk felújítása Polgármesteri Hivatala épületének akadálymentesítése, felújítása és bővítési munkák Gróf Széchenyi István szakmai minimumfeltételeinek biztosítása Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzése belső felújítása berendezéseinek kiegészítése, felújítása Óvoda átalakítása, felújítása tetőszerkezetének a kijavítása, nyílászárók cseréje, csapadékvíz elvezetése Orvosi rendelő, szolgálati lakások külső felújítása Szolgálati lakás felújítása, parkolók létesítése Általános iskola kerítésének építése gazdasági bejárattal Úny Epöl Epöl Epöl Annavölgy Bársonyos évi TEKI évi TEKI évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi TEKI 3. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan hozzájárul az alábbi támogatási szerződésekben szereplő ingatlanok, illetve egészségügyi gép, műszer elidegenítéséhez, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződést is lezártnak tekinti: Támogatási szerződés száma C.D.IV /2002 C.D.IV / K Fejlesztés Szolgálati lakások felújítása Hajléktalanok menedékhelyén kazánház felújítása és mosoda kialakítása SEF tüdőszűrő készülék beszerzése Szerződő önkormányzat Oroszlány Oroszlány Előirányzat évi CÉDE évi TEKI 9

10 4. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan tudomásul veszi az alábbi támogatási szerződésekben szereplő ingatlanok törvényi felhatalmazásra bekövetkezett elidegenítését, illetve a megyei területfejlesztési tanács funkciómegszűnést jóváhagyó döntéseit, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződéseket is lezártnak tekinti. Támogatási szerződés száma C.D.IV /2001 C.D.IV /2004 C.D.IV /2004 C.D.IV /2003 C.D.IV / K K T.K.II /2002K Fejlesztés Szerződő önkormányzat Előirányzat Egészségügyi gépműszer beszerzés Tata Vaszary Általános Iskola homlokzat felújítása Tata épületének felújítása Máriahalom Arany János Iskola földszinti előtér, étterem, folyosó burkolatának felújítása Oroszlány évi CÉDE Arany János Iskola lépcsőfelújítása Oroszlány évi CÉDE Bakonysárkány évi TEKI homlokzati nyílászáróinak cseréje Bakonysárkányi Bakonysárkány évi TEKI Iskola, Óvoda eszközbeszerzése Óvoda és könyvtár Bakonysárkány évi TEKI fűtéskorszerűsítése 5. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjék a döntésekkel összefüggő dokumentumok aláírására. Felkéri, hogy a döntésről értesítse az érintett kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságát. Határidő: február 28. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, osztályvezető 10

11 1. sz. melléklet Sorszám Ellenőrzés Előirányzat dátuma Település neve Fejlesztés Máriahalom C.D.IV /2003 Orvosi rendelő felújítása évi CÉDE Dunaalmás D Árvízi kapuk építése Dunaalmáson évi CÉDE Dunaalmás C.D.IV /2004 Játszótér építése az új Napközi-otthonos Óvodában Dunaalmás C.D.IV /2004 Vöröskő-alja utca felújítása Almásfüzitő C.D.IV /2004 Számítógépek vásárlása a Polgármesteri Hivatal számára Komárom C.D.IV /2004 Városháza ablakcseréje Komárom C.D.IV /2003 Egressy Béni Művészeti Iskola koncertterem kialakítása évi CÉDE Komárom C.D.IV /2004 Selye János Kórház tető és főhomlokzat felújítása Komárom C.D.IV /2001 Selye János Kórház villamoshálózatának felújítása Nagysáp C.D.IV /2004 Ravatalozó bővítése, felújítása Nagysáp D Háziorvosi rendelő minimum-felételeinek biztosítása, akadálymentesítése évi CÉDE Úny C.D.IV /2002 Járdaépítés Dorog-Úny-Tinnye jelű út km szelvények között évi CÉDE Epöl D Epöl Hegyalja utca aszfaltozása évi CÉDE Epöl C.D.IV /2002 Ravatalozó korszerűsítése évi CÉDE 11

12 Bajna C.D.IV /2004 Bajna Vásártéri út felújítása Bajna D Polgármesteri Hivatal épületének felújítása évi CÉDE Bajna D Bajna község településrendezési tervének elkészítése évi CÉDE Bajna C.D.IV /2003 Orvosi rendelő felújítása évi CÉDE Bakonybánk K József Attila utca felújítása évi TEKI Bakonybánk T.K.II /2003K Móricz Zsigmond utca közterület közút felújítása évi TEKI Bakonybánk T.K.II /2004 Önkormányzati közút felújítása, Bakonybánk, Táncsics Mihály utca évi TEKI Bakonybánk K Béke, Táncsics és Kossuth utcai járdák felújítása évi TEKI Bakonybánk C.D.IV /2002 Gyalogjárda felújítása, Bakonybánk, Kútköz évi CÉDE Bársonyos K Sportöltöző felújítása évi TEKI Bársonyos K Művelődési ház nyílászáróinak cseréje évi TEKI Bársonyos K Ravatalozó korszerűsítése évi TEKI Bársonyos T.K.II /2004 Kossuth utca járda (páros oldal) felújítása évi TEKI Bársonyos T.K.II /2003K Művelődési ház vizesblokkjának felújítása évi TEKI Csatka T.K.II /2004 Ravatalozó bővítése és felújítása évi TEKI Kisbér T.K.II /2004 Alsótemető rekonstrukciója évi TEKI 12

13 Kisbér C.D.IV /2001 Széchenyi utca rekonstrukció Kisbér T.K.II /2002K Köztársaság út felújítása évi TEKI Kisbér K Széchenyi utca légkábel kiváltása földkábellel évi TEKI Kisbér K Kisbéri Ipari Park víz- és csatornahálózat építése évi TEKI Kisbér K Batthyány Kázmér Szakkórház Kastélyépület kiváltása új épület építésével évi TEKI Kisbér T.K.II /2002K Kolozsvári útburkolat felújítása évi TEKI Kisbér T.K.II /2002K Perczel Mór utca felújítása évi TEKI Kisbér T.K.II /2004 Dobi utca útépítés évi TEKI Kisbér C.D.IV /2001 Kisbér Ipari Park vízellátása, szennyvízelvezetésének megoldása Kisbér T.K.II /2004 Hánta temető rekonstrukciója évi TEKI Kisbér K Belvárosi parkoló építése évi TEKI Kisbér T.K.II /2002K Petőfi Sándor tetőfelújítása évi TEKI Kisbér C.D.IV /2002 Gyöngyszem Óvoda felújítása évi CÉDE Kisbér C.D.IV /2002 Táncsics Mihály Gimnázium tanterembővítése évi CÉDE Vértesszőlős C.D.IV /2003 Táncsics utca útépítés évi CÉDE Tatabánya C.D.IV /2004 Kertváros Bakony úti Óvoda tornaszoba építése Tatabánya D Dózsakerti Orvosi rendelő bővítése és felújítása évi CÉDE Tatabánya C.D.IV /2003 Tatabánya, Kertvárosi Lila Óvoda tornaszoba építése évi CÉDE Tatabánya C.D.IV /2002 Családi intézet házasságkötő termének felújítása évi CÉDE 13

14 Tatabánya C.D.IV /2004 Alsógallai óvoda tornaszoba építése Tatabánya C.D.IV /2003 Tatabánya Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Okmányiroda vizesblokk felújítása évi CÉDE Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat C.D.IV /2003 Tatai Időskorúak Otthona lift építése évi CÉDE Oroszlány C.D.IV.1084/2002 Lengyel József Gimnázium tornatermi öltözők felújítása Oroszlány C.D.IV.1086/2002 József Attila tornatermének felújítása Oroszlány C.D.IV /2001 Önkormányzati Szociális Szolgálat földszinti WC-inek felújítása, akadálymentes megközelítésének, használatának kialakítása Oroszlány K Útfelújítás, Oroszlány Alkotmány utca évi TEKI Oroszlány C.D.IV /2002 Ságvári Endre tantermeinek műanyag padlóinak cseréje évi CÉDE Oroszlány T.K.II /2002K Szakorvosi Rendelőintézet bővítése és a Gyógyház átalakítása ápolási intézetté évi TEKI Oroszlány K Városi tűzoltóság kialakítása évi TEKI Oroszlány K Ófalu, Erzsébet liget felújítása évi TEKI Oroszlány K Bölcsőde felújítása évi TEKI Oroszlány K Önkormányzati tulajdonú, belterületi utak egy részének felújítása, korszerűsítése Oroszlány városban évi TEKI 14

15 63. Oroszlányi Szennyvíztisztító-telep tisztítási Oroszlány T.K.II /2003K hatásfokának növelése évi TEKI T.K.II /2002K Szabadság utcai járda felújítás évi TEKI T.K.II /2002K Temető és Táncsics Mihály utcai közút felújítása évi TEKI T.K.II /2002K Tűzoltószertár felújítása évi TEKI T.K.II /2002K Természetvédelmi terület kezeléséhez eszközbeszerzés évi TEKI C.D.IV /2001 Községi földutak felújítása T.K.II /2004 Önkormányzati közutak felújítása évi TEKI C.D.IV /2001 Táncsics és Szabadság utcai járda felújítása K Ifjúsági klub és kultúrház felújítása évi TEKI K Ravatalozó korszerűsítése évi TEKI Bakonysárkány K Orvosi rendelő korszerűsítése és akadálymentesítése évi TEKI Bakonysárkány T.K.II /2004K Jókai utca sz. út és Szabadság utca közötti szakaszának felújítása évi TEKI Bakonysárkány K Iskola út felújítása évi TEKI Bakonysárkány K Patológiai hűtő vásárlása évi TEKI Bakonysárkány T.K.II /2004K Köztemető, ravatalozó felújítása évi TEKI Bakonysárkány T.K.II /2003K Köztemető/halottasház belső felújítása évi TEKI Tata D Bacsó Béla úti lakótelep, Temesvári és Zrínyi utcák vízellátása évi CÉDE Tata C.D.IV /2004 Értelmi Fogyatékosok Napköziotthona kialakítása Tata C.D.IV /2004 Fogászati gépbeszerzés, sterilizátor 15

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28. Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Közgyűlés 2013. február 28.-i ülésére Tárgy: A Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (IV) Előterjesztő:

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról

Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt támogatásaihoz kapcsolódó szerződések lezárásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e VI. 52 /2014 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7.-i ülésére Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által kezelt decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: jako.gergely@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/377-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat által

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT

11-17/2015/222. Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT 11-17/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY - 1-2013. évi 1. szám 2013. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2013. január 31-ei ülése HATÁROZATOK

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-10/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Iktatószám: III. 1959-10/2016. 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu

Részletesebben

35-6/2016/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT

35-6/2016/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT 35-6/2016/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

A Területfejlesztési Bizottság által a 14/2012. (12.17.) TFB határozattal lezárt pályázatok (1. melléklet) Szerződés száma

A Területfejlesztési Bizottság által a 14/2012. (12.17.) TFB határozattal lezárt pályázatok (1. melléklet) Szerződés száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bag Kisfaludy utca építése 13/366 02804 K 2005. június 2010. június Batthyányi utca 13/494 02303 K 2005. június 2010. június Kodály Zoltán út építése 130009205 K 2007. január 2012. január

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő T E R J E S Z T É S A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:139-7/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a

Részletesebben

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT

11-15/2015/222. Heves Megye Közgyűlése. Helyben JAVASLAT 11-15/2015/222 Heves Megye Közgyűlése Helyben JAVASLAT Javaslat a megszűnt Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által hazai decentralizált források terhére megkötött támogatási szerződések

Részletesebben

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. június 17-ei ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22.

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22. Javaslat az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére

Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Kisbér Város Polgármestere Kisbér Előterjesztés Kisbér Város Képviselő-testülete 2010. március 29.-i ülésére Tárgy: 2009. évi költségvetési rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk

Részletesebben

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat

1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat 1/2013. (II. 14.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése

19/2013. (III. 28.) Kgy. határozat. Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatának, módosítási javaslatának véleményezése 16/2013. (III. 28.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat

Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról. 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 8-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Döntés a Baranya Megyei Integrált Területi Programról 20/2015. (V. 8.) Kgy. Határozat A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 14-ei soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Érvényes: december 11-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK H10.10, H H14.10

Érvényes: december 11-től AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK H10.10, H H14.10 02 Ajka, aut. áll. 01 Almásfüzítő, vá. 02 Almásfüzítő, vá., 7.30 5.00, 8.20 13.20 H10.10 06 Annavölgy, óvoda, 5.15 N 5.40 N11.30 07 Annavölgy, óvoda H 4.40 < 5.30 N12.20 09 Annavölgy, óvoda H 4.35 P 4.45

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére VI. /2012 Üi: Petrik E. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, november 17., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, november 17., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. november 17., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. november 17., hétfő 6.

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:55-4/2013. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Közgyőlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól

I. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól Tisztelt Közgyűlés! A 2004. évi központi támogatásokról beérkező értesítések, a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő, központi gazdálkodás körébe tartozó előirányzatok átcsoportosításai, valamint a költségvetési

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2009. (II.27.) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2009. (II.27.) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (II.27.) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

Önkormányzatával 090000303 számú támogatási szerződés lezárása

Önkormányzatával 090000303 számú támogatási szerződés lezárása ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM 332/2012. (XI. 30.) 333/2012. (XI. 30.) 334/2012. (XI. 30.) 335/2012. (XI. 30.) 336/2012. (XI. 30.) 337/2012. (XI. 30.) 338/2012. (XI. 30.) 339/2012. (XI. 30.) TÁRGY

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 16-i és december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: TÁMOP pályázat során tett intézményi kötelezettségvállalások

Részletesebben

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának

2010. május szám. Tartalomjegyzék HATÁROZATOK. 53/2010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának 010. május 13. 7. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZATOK 53/010. (V. 13.) Kgy. A Dél-Zselici Középiskola alapfokú művészetoktatási feladatellátásának átadás-átvétele 54/010. (V. 13.) Kgy. Szigetvár

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság

Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról. Gazdasági Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61596/2009. Cím: Sürgősségi előterjesztés a CÉDE, TEUT, valamint a KEOP-5.3.0/A pályázatokról Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 139-2/2012. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére 8104 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: 2006. évi pályázati forrással tervezett beruházások Az előterjesztést készítette: Tóth P. Edit főtanácsos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Minősített többség Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK március 26-i ÜLÉSÉRE. Ács Rezső polgármester AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA:76. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését

A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetését Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (VII. 27.) KT rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (III. 2.) rendelet módosításáról Biharnagybajom Községi

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél )

Felújítási kiadásokról 2003.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint előirányzatosíthatók a TESZ-nél ) 3/1.sz. melléklet Felújítási kiadásokról 2002.évben (A felújítási feladatok a benyújtott számlák összege szerint osíthatók a TESZnél) adatok ezer Ftban Felújítási feladatok Eredeti elői. Módosított elői.

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézettel úszásoktatás tárgyában kötött Együttműködési megállapodás

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú kiegészítő

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására J a v a s l a t kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ó z d, 2016. május 20. A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2015. december 7., hétfő. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2015. december 7., hétfő 6. szám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés

Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés megnevezése (típusa): megbízási szerzıdés Szerzıdés tárgya: Tolna Város önkormányzatának a DDOP-4.1.1./A-2008-0020 azonosító számú városközpont-rehabilitáció pályázat megvalósításához kapcsolódó

Részletesebben

Még meg nem valósított pályázataink pénzügyi és időbeli ütemezése a következők szerint alakul:

Még meg nem valósított pályázataink pénzügyi és időbeli ütemezése a következők szerint alakul: Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 23/2008 Témafelelős: Katona Zsolt Ikt: 2722 /2008 Véleményező Bizottság: PTB, TVMB Ásotthalom Község Önkormányzata K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Könyvtár Söréd 8072 Söréd Rákóczi u. 54. Jelen vannak: Végh Rudolf

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 45/2011. /XII.16./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 45/2011. /XII.16./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /0. /XII../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

jelzőlámpás kereszteződés 71 Oroszlányi Rk. Oroszlány 2 Oroszlány, Kecskédi út 100. Oroszlány, Bokodi út, 226. számú 2 72 Oroszlányi Rk.

jelzőlámpás kereszteződés 71 Oroszlányi Rk. Oroszlány 2 Oroszlány, Kecskédi út 100. Oroszlány, Bokodi út, 226. számú 2 72 Oroszlányi Rk. KEMRFK térfigyelő Rendőri szerv Település Kamerák száma út; utca; kereszteződés; házszám Tatabánya Rk. Tatabánya Fő tér. Önkormányzat 0 2 Tatabánya Rk. Tatabánya Fő tér. Önkormányzat 02 3 Tatabánya Rk.

Részletesebben

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság

CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Jogi és Ügyrendi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 61032/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 22/2011. /V.26./ sz. rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 22/2011. /V.26./ sz. rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /0. /V../ sz. rendelete az önkormányzat 0. évi pénzügyi tervéről szóló 9/0./II../ sz. rendeletének módosításáról A képviselőtestület az önkormányzathoz

Részletesebben

3. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /ezer Ft/ Megnevezés

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

2015. május 28-i rendes ülésére

2015. május 28-i rendes ülésére Új napirendi pont 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011)

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011) 1999. Erdő, telek-vásárlás, épület rekonstrukció Foglalkoztató épület létrehozása Fűtéskorszerűsítés Egyesített Szociális Intézmény, Fűtéskorszerűsítés dr. Piróth Endre Mentálhygiénés Otthon, Fűtéskorszerűsítés

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Beszámoló Vaszar Község Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 79. -a alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására

a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt.sz: 35180/2010 J a v a s l a t a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés 21/2000. (II.28.)

Részletesebben

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat

41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat 41/2007. (IV. 19.) Kgy. határozat A dr. Marek József Szakközépiskola (Mohács) és a Petőfi Sándor Középiskolai Kollégium (Mohács) feladatellátásának átadás-átvétele 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-116/2007. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázatok a Helyi Önkormányzatok

Részletesebben