HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS"

Átírás

1 49/2010 (IX.20.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 50/2010 (IX.20.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. (2) A Nyugat-dunántúli regionális Fejlesztési Tanács felkéri az Ügynökség ügyvezető igazgatóját, hogy a módosításokat vezesse át a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában. Határidő: szeptember 26. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója 51/2010 (IX.20.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke szeptember 20-tól az önkormányzati választásokat követő alakuló ülés összehívásáig dr. Szakács Imrét. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke szeptember 20-tól az önkormányzati választásokat követő alakuló ülés összehívásáig Kovács Ferencet. 52/2010 (IX.20.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Regionális Monitoring Albizottságba szavazati jogkörrel tagként a megyei területfejlesztési tanácsok képviseletében Beni Ferencet delegálja. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Regionális Monitoring Albizottságba szavazati jogkörrel tagként a kistérségi társulások képviseletében Hámori Györgyöt delegálja. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Regionális Monitoring Albizottságba szavazati jogkörrel tagként a megyei jogú városok képviseletében Kalmár Ákost delegálja. (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Regionális Monitoring Albizottságba szavazati jogkörrel tagként a romákat képviselő civil szervezetek képviseletében Vajda Lászlót delegálja

2 (5) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Regionális Monitoring Albizottságba szavazati jogkörrel tagként a fogyatékossággal élő embereket képviselő civil szervezetek képviseletében Fekete Árpádot delegálja (6) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Regionális Monitoring Albizottságba szavazati jogkörrel tagként a nők és férfiak esélyegyenlőségét képviselő civil szervezetek képviseletében Horváthné Stukics Erzsébetet delegálja (7) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Regionális Monitoring Albizottságba szavazati jogkörrel tagként a környezetvédelmi civil szervezetek képviseletében Lajtmann Csabát delegálja (8) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a transznacionális és interregionális programok Nemzeti Bizottságába tagnak Erdős Krisztinát delegálja. (9) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a transznacionális és interregionális programok Nemzeti Bizottságába póttagnak Kocsondi Tamást delegálja. (10) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízza az Ügynökséget, hogy döntéséről tájékoztassa az érintett szervezeteket, valamint a delegált tagokat. 53/2010 (IX.20.) NYDRFT határozat Határidő: október 4. Felelős: az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács javasolja az NYDOP D) Telephelyfejlesztés című pályázati konstrukció évi meghirdetett forráskeretének bővítését, és a konstrukció Bíráló Bizottsága számára tartaléklista felállítását annak érdekében, hogy a támogathatóság szakmai feltételeinek megfelelő igények minél szélesebb körben támogathatóvá váljanak. A tartaléklista forrásigényét az NYDOP 1.3.1/A, B, C) Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak fejlesztése című pályázati konstrukció évi maradványának, azaz millió Ft-nak felhasználásával javasolja biztosítani. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri az Ügynökséget, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságát. Határidő: szeptember 25. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója

3 54/2010 (IX.20.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul az alábbi támogatási szerződések módosításához: Szerződés száma Pályázó neve Pályázat címe U U U K D D D D D D D D D Szilsárkány Község Olaszfa Község önkormányzata Bucsu Község Kajárpéc Község Zalabaksa Község Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Simaság Község Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Pér Község Gönyű Község Rábaszentmiklós Község Kiss Ferenc utca burkolat Olaszfa Petőfi utca és a 238. hrsz-ú utca burkolat József Attila utca (temetőhöz vezető út) Kajárpéci Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése Orvosi rendelő és akadálymentesítése Energiahatékonyságot célzó fejlesztés a Liszt Ferenc Tagiskolában Út a munkához programközcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésének támogatása Nagykanizsán A pacsai kistérség közcélú foglalkoztatásához anyag és eszközbeszerzés a községüzemeltetési feladatok hatékonyabb és szakszerűbb ellátásra Ravatalozó, bővítése Orvosi ügyelet fejlesztése - készenléti orvosi ügyeleti gépkocsi beszerzése és felszerelése Pér- mindszentpusztai művelődési ház és sportöltöző épületének Széchenyi István Általános Iskola épületének hőszigetelése Eredeti összköltség Módosított összköltség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tűzoltószertár Ft Ft Szerződés száma Pályázó neve Pályázat címe Eredeti befejezés K Bodonhely Község Bodonhely község településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési Módosított befejezés

4 szabályozásának készítése K K K K U D D D D D Bakonyszentlászló Község Fenyőfő Község Csorna Város Kajárpéc Község Szilsárkány Község Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Kóny Község Mecsér Község Győrsövényház Község Zalabaksa Község A bakonyszentlászlói településrendezési terv módosítása A fenyőfői településrendezési terv módosítása Csorna rendezési tervének módosítása Kajárpéci Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése Kiss Ferenc utca burkolat Energiahatékonyságot célzó fejlesztés a Liszt Ferenc Tagiskolában Önkormányzati igazgatási épület külső A Napköziotthonos Óvoda épületének Mecséren Győrsövényház községben faluközpont, buszforduló átépítése Orvosi rendelő és akadálymentesítése (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Szilsárkány Község U számú támogatási szerződésének műszaki tartalom és (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Zalabaksa Község D számú támogatási szerződésének műszaki tartalom és (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Zalaegerszeg Megyei Jogú Város D számú támogatási szerződésének műszaki tartalom és (5) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás D számú támogatási szerződésének műszaki tartalom és (6) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Pér Község D számú támogatási szerződésének műszaki tartalom és költségvetés módosulásához. (7) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Celldömölk Város D számú támogatási szerződésének műszaki tartalom módosulásához.

5 (8) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul a Gelse Termál Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság TRFC/NYD/ba/ /2008 számú támogatási szerződésében szereplő befejezési határidő október 30-ra történő módosításához. (9) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megállapítja, hogy a Pacsa Város Önkormányzatával kötött U számú támogatási szerződésben foglaltaktól eltérő beruházás valósult meg. A Tanács az egyes évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (V.10.) Kormányrendelet 13 (6) bekezdése értelmében eláll a támogatási szerződéstől, mivel a kedvezményezett a támogatást nem teljes egészében a támogatási szerződésben rögzített célra használta fel. A Kormányrendelet 20. (2) bekezdése értelmében a Tanács elrendeli az igénybe vett támogatás teljes, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 64/B (2) bekezdésében rögzített mértékű kamattal növelt összegének visszafizetését, illetve az igénybe nem vett támogatási összeg törlését. (10) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény ban megfogalmazott jogosulatlan gazdasági előny megszerzése tényállás megvalósulása miatt büntető feljelentést tegyen a területileg illetékes Zalaegerszegi Rendőrkapitányságnál a Pacsa Város Önkormányzatával megkötött U számú Támogatási szerződésben foglaltak meg nem valósulása, a támogatási összegnek a támogatás céljától eltérő felhasználása miatt. Határidő: szeptember 28. (11) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a Tanács döntéséről tájékoztassa a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodáit és az érintett támogatottakat. 55/2010 (IX.20.) NYDRFT határozat Határidő: október 4. Felelős: az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsági tagságából Dürr Balázst szeptember 20-i hatállyal visszahívja, és a társaság érdekében végzett munkájukat megköszöni. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Szanyi Doriszt a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának tagjává választja szeptember 21-től szeptember 20-ig terjedő időszakra. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 19. pontjából törli a A Felügyelőbizottság tagjait díjazás nem illeti meg. mondatot, és helyére a A Felügyelőbizottság tagjai díjazásban részesülhetnek. mondat kerül.

6 (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjét, hogy a változást a Cégbíróságnál jelentse be, valamint döntéséről tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökét. 56/2010 (IX.20.) NYDRFT határozat Határidő: október 26. Felelős: az NYDRFÜ ügyvezetője (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elismeri és megköszöni Horváth Jácint ügyvezetőnek a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. érdekében végzett munkáját. (2) A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja és jóváhagyja szeptember 26. napjának hatályával Horváth Jácint ügyvezetői megbízásának és munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Horváth Jácint ügyvezető részére bruttó Ft végkielégítést hagy jóvá, tekintettel arra, hogy az ügyvezető közel 3 évnyi időt töltött ügyvezetői tisztségében és ügyvezetői tisztségének ideje alatt eredményesen irányította a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t. (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a szeptember 27. napjától öt éves időtartamra, azaz szeptember 26. napjáig terjedő időre Breznovits Istvánt (sz.: Szentgotthárd, szeptember 26., an.: Nagy Mária, szig.sz.: IA, adóaz. jel: , 9700 Szombathely, Gagarin u. 8. I. em. 2. szám alatti lakos) bízza meg és hatalmazza fel. (5) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazását szeptember 27-től havi bruttó Ft-ban állapítja meg. (6) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács biztosítja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a cégautó használatát. Határidő: szeptember 27. (7) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjét, hogy a változást a Cégbíróságnál jelentse be. Határidő: október 26. Felelős: az NYDRFÜ ügyvezetője

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 31 / 2009 (IV.29.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 32 / 2009 (IV.29.) NYDRFT határozat Határidő: azonnal A

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2014. október 21., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2014. október 21., kedd 5. szám

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata Sényő Község Képviselőtestületének 14/2004.(IV.08.) Kt. számú határozata A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. beszámoló óta történt fontosabb eseményekről. Tisztelt Képviselő-testület!

3. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS. beszámoló óta történt fontosabb eseményekről. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS 3. Napirendi pont UTárgy:U Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző beszámoló óta történt fontosabb eseményekről UElőadó:U Szili Lajosné polgármester,

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2014. október 29. X. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2014. október 29. X. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. október 29. X. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Dombóvári Közlöny - 2 - X. évfolyam 11. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben