A megújuló hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi háttere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megújuló hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi háttere"

Átírás

1 A megújuló hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi háttere Dr. Makai Martina Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Kecskemét, november 18.

2 Tartalom I. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosítása II. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei 1. Hatályba lépett rendeletek 2. Új rendeletek 3. Módosításra kerülő rendeletek III. A körkörös gazdaságra való áttéréssel foglalkozó közleménycsomag

3 I. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosítása változatlan koncepció apró pontosítások

4 A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény módosítása gyűjtésre, a tárolásra és a melléktermékekre vonatkozó szabályok egyszerűsítése, hulladéklerakási járulék összegének meghatározása, felhatalmazó rendelkezések pontosítása, iskolai papírhulladék gyűjtés kérdése

5 II. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei

6 A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei 3 csoportba sorolhatók: hatályba lépett rendeletek (16 db) új rendeletek módosításra kerülő rendeletek

7 Eddig hatályba lépett végrehajtási rendeletek I. 1. a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet, 2. a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól szóló 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet, 3. a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 4. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 5. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 6. a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 7. az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 8. a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 9. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

8 Hatályba lépett végrehajtási rendeletek II. 10. A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet. 11. A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. 12. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet. 13. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet. 14. A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. 15. a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013 (X. 14.) VM rendelet 16. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet.

9 A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei 3 csoportba sorolhatók: hatályba lépett rendeletek új rendeletek (6 db) módosításra kerülő rendeletek

10 1. A hulladékká vált gépjárművekről szóló Korm. rendelet tervezet Cél: összehangolás a Ht-val (gyűjtő fogalma) Szabályok előírása az egyes alkatrészek újrahasználatra előkészítése vonatkozásában; Bontásra vonatkozó szabályok pontosítása; Fogalom meghatározások pontosítása.

11 2. A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet tervezet Cél: elkülönített gyűjtéssel kapcsolatos célok végrehajtása A rendelet tervezet fontosabb tartalmi elemei: elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmazó gyűjtőedény színezésére, illetve jelölésére vonatkozó szabályok; gyűjtőedény méretére vonatkozó előírások.

12 3. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormányrendelet tervezet Célja: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási részletszabályok megállapítása; hulladékminősítés eljárási szabályainak megállapítása: hulladékminősítő Bizottság működési rendje, szervezeti felépítése Könnyebben követhető szabályozás kialakítása szállítási lapok egyszerűsítése A létesítményekre és az engedélyezésre vonatkozó rendelkezések kikerülnek a tervezetből

13 4. A hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos részletes szabályokról szóló Korm. rendelet tervezet Cél: Arányos, megfizethető bírságösszegek A bírságtényállásoknak három fajtája lesz: egyszerű: nincs mérlegelés mérlegelési szempontok alapján megállapított: bírságtényállásokhoz minimum és maximum bírságösszegek, a hatóság mérlegel adminisztrációs vagy kisebb súlyú jogsértő cselekményekhez rendelt tényállások módosító tényezőkkel számított: alapbírság szorozva a módosító tényezővel legsúlyosabbnak minősülő tényállások, Az új rendeletben a tömegtartományok szűkítésre kerülnek.

14 5. A biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló Korm. rendelet tervezet Cél: a biohulladék hulladékstátuszának megszűnéséhez szükséges feltételek meghatározása; a komposztok felhasználásának ösztönzése. A rendelet tervezet új elemei: Közösségi komposztálás szabályainak kibővítése; Hulladékstátusz megszűnése feltételeinek megállapítása.

15 6. A melléktermékre vonatkozó követelményeknek való megfelelés igazolásának részletes szabályairól szóló Korm. rendelet tervezet Célja: a Hulladék Keretirányelv szerinti melléktermékre vonatkozó követelményeinek teljesítése; az adott anyagot vagy tárgyat a Ht-ben meghatározott feltételek esetén nem kell hulladéknak tekinteni; a hulladék mennyisége csökkeni fog; melléktermékek volumene nőni fog alapanyag más gyártási folyamatban.

16 A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény végrehajtási rendeletei 3 csoportba sorolhatók: hatályba lépett rendeletek új rendeletek módosításra kerülő rendeletek: Az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. Rendelet által; Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése által módosuló jogszabályok.

17 Az egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló Korm. rendelet Célja: EU-s jogszabályokkal való összehangolás, átültetés: az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet; az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet; az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása; a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet (gyűjtő engedélyezésére vonatkozó feltételek); a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet kiegészítése; Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet.

18 Módosuló jogszabályok Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) fejlesztése

19 OKIR felépítése KAR: Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer HNyR: Hatósági Nyilvántartó Rendszer, LNYR: Létesítmény Nyilvántartó Rendszer; HIR: Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer; FAVI: Felszín alatti víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer FEVI: Felszíni vízminőség nyilvántartási rendszer LAIR: Levegőtisztaság-védelmi Információs rendszer VAL-VÉL: Vízszennyező anyagok lap- és éves bejelentése PRTR: Szennyezőanyag-kibocsátási és szállítási Nyilvántartás

20 Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) fejlesztésének hatása a jogszabályi környezetre A projekt legfőbb célkitűzései: Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ) és Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ) ügyfélkapun keresztül az elektronikus ügyintézés keretében legyen igényelhető, Megteremtse az elektronikus adatszolgáltatás és ügyintézés feltételeit; Az OKIR valamennyi alrendszerének fejlesztése (integrálás, térinformatikai alkalmazások bővítése, internetes adat-és információszolgáltatás fejlesztése).

21 Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) fejlesztése Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) kialakítása: az EHIR január 1-vel kezdi meg a működését; ügyfélkapun keresztül, Általános Nyomtatványkitöltő Programmal (ÁNYK) lehet majd adatszolgáltatást beküldeni. Az új rendszer szerves részévé válnak az alábbi adatbázisok: Hulladékká Vált Gépjármű Adatbázis Elektromos és Elektronikus Berendezés Adatbázis Elem és Akkumulátor Adatbázis Hulladék Export-Import Adatbázis Hulladéklerakási járulék adatbázis.

22 Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) fejlesztése - jogszabályváltozások T/1965. Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról benyújtás időpontja: általános vita: A Kormány 279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelete módosítja: a környezetvédelmi alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló kérelem papír alapon ig terjeszthető elő; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletet adatszolgáltatási kötelezettség ig teljesíthető!

23 Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) fejlesztése Hatályos jogszabályi környezet is módosításra, pontosításra szorul: a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény; a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló évi CXXV. törvény.

24 Az Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer létrehozása miatt módosításra kerülő jogszabályok a hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet; az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet; az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet; a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet.

25 Az Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer létrehozása miatt módosításra kerülő jogszabályok A jogszabályok pontosítására az alábbiak szerint kerül sor: elektronikus adatszolgáltatás teljesítésének előírása január 1-től, (adatlapok adattartalmának áttekintése, egységesen adattartalom rögzítése a vonatkozó jogszabályokban); az elektronikus adatszolgáltatás részletszabályainak rögzítése; adatszolgáltatások egyszerűsítése; adatszolgáltatási határidők egységesítése, a beadás módjának szabályozása; a kötelezetti kör pontosítása; a veszélyes hulladékkal kapcsolatos napi adatszolgáltatási kötelezettség nem kerül január 1-től bevezetésre; az új rendszerhez kapcsolódóan a zavartalan átállás és az ügyfelek érdekében- átmeneti szabályok megállapítása a évben beadandó adatszolgáltatásokra vonatkozóan.

26 III. A körkörös gazdaságra való áttéréssel foglalkozó közleménycsomag hulladék-jogszabálymódosító irányelv javaslat

27 Hulladék-jogszabálymódosító irányelv javaslat Az Európai Bizottság hulladék-jogszabálymódosító irányelv javaslata Waste Package, COM(2014)397 A javaslat 6 hulladékos irányelvet érint: 1. a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, 2. a csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv, 3. a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv, 4. az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, 5. az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, 6. az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv.

28 Hulladék-jogszabálymódosító irányelv javaslat A Javaslat alapvetően két részre választható szét: I. rész II. rész Új célértékek 3 hulladékgazdálkodási irányelv esetében Tagállami, beszámolási/jelentési kötelezettséggel kapcsolatos módosítás

29 Hulladék-jogszabálymódosító irányelv javaslat I. rész: Új célértékek 3 hulladékgazdálkodási irányelv vonatkozásában A javaslat a következőkre terjed ki: újrahasználatra előkészítési és újrafeldolgozási arány; hulladéklerakási arány.

30 Hulladék-jogszabálymódosító irányelv javaslat A települési hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának aránya (azaz a jelenleg érvényes célkitűzések) évi adat 2020-as célszám a jelenlegi szabályozás szerint A települési hulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának aránya (jövőbeni irányok nem csak a 4 anyagfrakció, hanem a teljes települési hulladékáram vonatkozásában) évi adat JAVASLAT 2020-as célszáma JAVASLAT 2030-as célszáma ~38,5% 50% 25,5% min. 50% min. 70%

31 Hulladék-jogszabálymódosító irányelv javaslat Lerakási arány a nem-veszélyes hulladék lerakására szolgáló lerakóban évi HU adat lerakási arány települési hulladékra Javaslat jan. 1- től célszámok Javaslat jan. 1- től célszámok 65,4 % az előző évben keletkezett települési hulladék mennyiség 25%-át az előző évben keletkezett települési hulladék mennyiség 5%-át

32 Újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozási arány (csomagolási hulladék) Hulladékáram Hulladék-jogszabálymódosító irányelv javaslat A jelenleg előírt hasznosít ási arány évi HU adatok Kizárólag anyagában történő hasznosítási arány JAVASLAT 2020-as célszámok JAVASL AT ös célszámo k JAVASL AT as célszámo k Üveg 60,0% 34% 70% 80% 90% Műanyag 22,5% 27% 45% 60% 60% Papír 60,0% 73% 85% 90% 90% Fém 50,0% 80% 70% 80% 90% Fa 15,0% 16% 50% 65% 80%

33 Hulladék-jogszabálymódosító irányelv javaslat II. rész: tagállami beszámolási/jelentési kötelezettséggel kapcsolatos módosítások Cél: a jelentési/beszámolási kötelezettségek egyszerűsítése, racionalizálása éves beszámolási kötelezettség előírása, minőség ellenőrzési jelentés benyújtása, rendszeres ellenőrzés (független harmadik fél által).

34 Hulladék-jogszabálymódosító irányelv javaslat 1. Az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv módosítása éves beszámolási/jelentési kötelezettség előírása dec. 31-ig; minőség ellenőrzési jelentés benyújtása szükséges (független harmadik fél általi ellenőrzés). 2. Az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv módosítása beszámolási/jelentési kötelezettséget ír elő - az irányelv végrehajtása és a környezetre, valamint a belső piac működésére gyakorolt hatás kapcsán - legkésőbb év végéig. 3. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékokról szóló 2012/19/EU irányelv módosítása éves beszámolási/jelentési kötelezettség előírása dec. 31-ig; minőség ellenőrzési jelentés.

35 Magyarország álláspontja: túl ambiciózus célszámok; a problémát nem a hulladékstátusz felől kell megközelíteni; a körkörös gazdaság megvalósítása a gazdasági szereplők feladata, leginkább a termékkört érinti; a megelőzéssel kapcsolatos feladatokat a termelői, szolgáltatói szektorra kellene telepíteni, nem a hulladékgazdálkodásra; a termékoldali szabályozás tudná érdemben csökkenteni a hulladék mennyiségét.

36 Köszönöm a figyelmet!

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás. területén Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése változások az adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna Környezetfejlesztési Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály Szolnok, 2015. február

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11206. számú törvényjavaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013.

Részletesebben

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 368/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami feladatellátásának központi költségvetési

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 397 final 2014/0201 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról és a csomagolási

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

EU HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSAI ÉS A TELJESÍTÉS HELYZETE

EU HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSAI ÉS A TELJESÍTÉS HELYZETE EU HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSAI ÉS A TELJESÍTÉS HELYZETE Dr. Simándi Péter intézetigazgató főiskolai tanár SZIE GAEK Tessedik Campus A hulladékgazdálkodás és a fenntarthatóság kapcsolata

Részletesebben

Előterjesztés a Kormány részére A HULLADÉKRÓL. szóló törvényről

Előterjesztés a Kormány részére A HULLADÉKRÓL. szóló törvényről VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/2156/ /2011 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2011. november 2-án Előterjesztés a Kormány

Részletesebben

2008.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/3 IRÁNYELVEK

2008.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/3 IRÁNYELVEK 2008.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/3 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Környezetvédelmi jogszabályok

Környezetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi jogszabályok Levegőtisztaság-védelem 2012. évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

Hivatalos Lap L 312, 22/11/2008 o. 0003-0030

Hivatalos Lap L 312, 22/11/2008 o. 0003-0030 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve ( 2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos Lap L 312, 22/11/2008 o. 0003-0030

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről II.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről II. Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről II. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Szerződő felek... 3 I. Általános rész... 3 1 Előzmények... 4 2 A Szerződés jogi környezete... 5 3 A Szerződés

Részletesebben

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR)

Adatbázis neve: Elektronikus Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (EHIR) A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A környezetvk. rnyezetvédelmi adatszolgáltat. Dalma. Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2014. december 9.

A környezetvk. rnyezetvédelmi adatszolgáltat. Dalma. Hulladékgazd. adó. Szombathely, 2014. december 9. A környezetvk rnyezetvédelmi adatszolgáltat ltatások változásai Kránitz nitz-werner Dalma Hulladékgazd kgazdálkodási előad adó Szombathely, 2014. december 9. A 2014. november 15-től l hatályos jogszabály

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben