Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Hulladékmenedzsment a fémiparban Chrenkóné Sárközi Erika Hulladékgazdálkodási szakértő, iroda vezető ENCOTECH Kft.

2 A hulladékgazdálkodásban érintettek köre: mindenki A vállalati hulladékmenedzsment feladata: üzemi hulladékgazdálkodás megtervezése kialakítása felügyelete folyamatos optimalizálása A hulladékgazdálkodás szükségessége: az uniós és nemzeti jogrendszerünk való megfelelés kényszere vállalati érdekeknek való megfelelés: az elérhető legnagyobb jövedelmezőség biztos versenyképesség

3 Jogrendszer által meghatározott EU jogszabályok: követelmények /98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv irányelv (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről Az Európa Tanács 333/2011/EU rendelete (2011. március 31.) egyes fémtörmeléktípusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról

4 Jogrendszer által meghatározott követelmények 2 Hazai rendeletek: évi 53 tv. a környezet védelmének általános szabályairól évi 43 tv. a hulladékgazdálkodásról évi 85.tv a környezetvédelmi termékdíjról 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről évi LXI. Törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról 312/2009. (XII. 28.) Korm. Rendelet az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló évi LXI. törvény végrehajtásáról

5 Hulladékhierarchia Jelenleg: megelőzés mennyiség és veszélyesség csökkentése hasznosítás ártalmatlanítás Új szabályozás szerint: megelőzés újrahasználat újrafeldolgozás hasznosítás ártalmatlanítás

6 Hulladékgazdálkodás Jelenleg: A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését. Az EU-s szabályozás szerint: Hulladékok gyűjtése, szállítása, hasznosítása és ártalmatlanítása, beleértve az ilyen műveletek felügyeletét és a hulladéklerakók utógondozását, valamint a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenységet is.

7 Új fogalmak 1 Melléktermék a) további felhasználása biztosított b) további, a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül, közvetlenül felhasználható c) valamely előállítási folyamat szerves részeként állítják elő d) a további használat jogszerű

8 Új fogalmak 2 Hulladékstátusz megszűnése a) általánosan használják, adott rendeltetéssel b) van piaca, vagy van rá kereslet c) megfelel az adott rendeltetések műszaki követelményeinek és a termékekre vonatkozó hatályos jogszabályoknak és előírásoknak d) felhasználása nem idéz elő általános káros környezeti vagy egészségügyi hatásokat

9 EU Tanács 333/2011/EU rendelete A fémtörmelék nem minősül hulladéknak, ha átadáskor valamennyi, a rendeletben előírt feltétel teljesül: A hasznosítási műveletből származó fémtörmelék minőségére A hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékra Kezelési eljárásra és technikára Van megfelelőségi nyilatkozat csatolva Gyártó minőségbiztosítási rendszert üzemeltet

10 EU Tanács 333/2011/EU rendelete Kritériumok a fémtörmelék minőségére: Vas és acél Osztályozni kell Radioaktivitás Nem lehet veszélyes tulajdonsága Nem tartalmazhat vas-oxidot olajat, olajos emulziót nyomás alatt lévő, zárt tartályt A teljes idegenanyagtartalom legfeljebb 2 % Alumínium Osztályozni kell Radioaktivitás Nem lehet veszélyes tulajdonsága Nem tartalmazhat PVC-t olajat, olajos emulziót nyomás alatt lévő, zárt tartályt A teljes idegenanyagtartalom legfeljebb 5 %, vagy fémkihozatal legalább 90 %

11 EU Tanács 333/2011/EU rendelete Idegen anyagnak tekintendők: Nemvasfémek vagy az alumíniumtól és alumíniumötvözetektől eltérő fémek Nemfémes anyagok Éghető nemfémes anyagok A nagyobb méretű nem áramvezető elemek Az acél vagy az alumínium, illetve az alumíniumötvözetek megmunkálásából származó maradványok

12 EU Tanács 333/2011/EU rendelete Kritériumok a hasznosítási művelet alapanyagául szolgáló hulladékra: Vasat vagy acélt illetve alumíniumot, alumínium ötvözetet tartalmazó hulladék lehet Csak ártalmatlanított veszélyes hulladék lehet Nem lehet alapanyag: a) olajat, olajos emulziót tartalmazó reszelék, illetve forgács; b) olajat vagy festéket tartalmazó hordók és tartályok

13 EU Tanács 333/2011/EU rendelete Kezelési eljárások és technikák kritériumai Válogatás Mechanikai kezeléseket elvégzése A veszélyes összetevőt tartalmazó hulladékokra alkalmazandó követelmények: Az elektronikus berendezések és járművekből származó hulladékokat kezelni kell. Fluorozott-klórozott szénhidrogéneket le kell választani. Kábelekről el kell távolítani a szigetelést. A hordókat és a tartályokat előzőleg ki kell üríteni és tisztítani. A veszélyes anyagokat el kell távolítani.

14 EU Tanács 333/2011/EU rendelete Megfelelőségi nyilatkozat minden fémtörmelék-szállítmányról kell el kell juttatni a fémtörmelék-szállítmány következő birtokosához elektronikus formában is kiállítható Minőségbiztosítás megfelelés igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell bevezetni dokumentált eljárásokat kell tartalmaznia tartalmaznia kell az önellenőrzési követelményeket gyártónak biztosítania kell, hogy a beszállító e rendelet előírásainak megfelelő minőségbiztosítási rendszert alkalmazzon

15 A vállalati hulladékmenedzsment feladata A technológiák, termelési folyamatok átvizsgálása. Melléktermékek, a vállalat tevékenységéből keletkező hulladékok áttekintése. Gyűjtésének megszervezése. Munkahelyi, üzemi gyűjtőhelyek kialakítás. Szállítók, hasznosító- és ártalmatlanító szervezetek megkeresése. Szerződések előkészítése, megkötése.

16 Hulladékok csoportosítási lehetőségei: A folyamatba bevíve újrahasználható Előkezeléssel újrahasználhatóvá vagy hasznosíthatóvá tehető Hasznosítható Ártalmatlanítandó

17 Hulladékgazdálkodási rendszer megfelelési szempontok: Uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés Külső és belső logisztika hatékony és gazdaságos kialakítása Belső érdekeltségi rendszer és felelősségi körök meghatározása Természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok A vállalat arculatának, imázsának való megfelelés Társadalmi felelősség vállalás

18 Hogyan álljuk hozzá egy optimális rendszer kialakításához? 1. A terep felmérése, azaz egy alapállapot felmérés készítése A felmérés eredményeinek feldolgozása Az elérendő hulladékgazdálkodási célok lefektetése 4. Meghatározzuk a célok eléréséhez szükséges eszközöket, intézkedéseket, azaz intézkedési terv készítése

19 1. Alapállapot felmérés A cégnél folyó tevékenységek, melyből hulladék keletkezik Kevésbé veszélyes anyagok felhasználhatósága Melléktermékek felmérése Tevékenységek anyagforgalma, selejt, nyersanyag pazarlás A keletkező hulladékok fajtája és mennyisége A keletkező hulladékok besorolása, veszélyességének, veszélyességi jellemzőinek megállapítása A hulladékok gyűjtésének módja, szelektív gyűjtés A hulladékok, alapanyagok szállítása telephelyen belül, kívül A hulladékok hasznosításának módja A céggel kapcsolatban lévő hulladék átvevők, hasznosítók listája, adatai

20 2. Adatok feldolgozása Lehetőség szerinti minél teljesebb hulladék adatbázis kiépítése Jogszabályi megfelelőség vizsgálata, értékelése Telephelyi gyűjtés módjának kiértékelése A telephelyen belüli és kívüli anyagmozgatások, hulladékszállítások eszközrendszerének, nyomon követhetőségének és gazdaságosságának vizsgálata A hulladékmenedzsment állapotának értékelése Tapasztalható anomáliák, nem megfelelőség kiértékelése Lehetőségek feltárása, erőforrások számbavétele Pénzügyi (költség-haszon) elemzés

21 3. Rövid és hosszú távú célok meghatározása Figyelembe véve : külső és belső gazdasági tényezőket várható változásokat 4. Határidők és pénzügyi források hozzárendelése a célokhoz

22 Hulladékbírság B=A M S ahol B a bírság mértéke A az alapbírság M módosító tényező M = V Mt Mt hulladék mennyisége (tömege), V szorzószám S súlyosbító szorzó

23 Alapbírságok: Bírságolás oka Előírt besorolási kötelezettségek nem vagy nem megfelelő teljesítése, a hulladékok kezelésével kapcsolatos rendelkezések egyéb megsértése esetén Meghatározott hulladékkezelési feladatok, továbbá az egyes hulladékfajtákra, elhagyott gépjármű hulladékra, illetőleg kezelésükre vonatkozó, jogszabályban előírt kötelezettségek, műszaki szabályok nem, vagy nem megfelelő teljesítése Hulladékkezelő létesítmény jogellenes létesítése; hulladékkezelésnek minősülő tevékenység jogellenes folytatása, valamint települési hulladékkezelési közszolgáltatás jogellenes végzése A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény szerinti: Bírság mértéke 9.000,- Ft ,- Ft ,- Ft környezetveszélyeztetés ,- F t környezetkárosítás ,- F t Nem veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása ,- F t Veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása ,- Ft Környezetveszélyeztetéssel, illetőleg környezetkárosítással nem járó egyéb jogsértés esetén 6.000,- Ft A hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettségek, továbbá az egyedi hulladékgazdálkodási terv készítése kötelezettségének elmulasztása esetén alapbírság, szorzószám ,- Ft megállapítása nélkül A hulladékokkal kapcsolatos tájékoztatási, adatszolgáltatási és nyilvántartási, illetve bejelentési kötelezettségek, továbbá az egyedi hulladékgazdálkodási terv készítése kötelezettségének nem megfelelő teljesítése esetén alapbírság, szorzószám legfeljebb ,- Ft

24 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG által kiszabott bírságok az összdarabszám függvényében 2011 második félévében Vízvédelemmel kapcsolatos bírság 4% Vízgazdálkodási bírság 22% Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bírság 54% Természetvédelemmel kapcsolatos bírság 1% Levegővédelemmel kapcsolatos bírság 15% Komlpex bírság 4%

25 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG által kiszabott bírságok 2011 második félévében a bírság összege szerint 0.247% 0.004% 0.129% 2.518% 1.186% Hulladékgazdálkodással kapcsolatos bírság Komlpex bírság % Levegővédelemmel kapcsolatos bírság Természetvédelemmel kapcsolatos bírság Vízgazdálkodási bírság Vízvédelemmel kapcsolatos bírság

26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőségeim:

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 A 2013.1.1. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. A törvény

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról hatályos 2013. VII. 12 től 2013. VIII. 3-ig Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1

2012. évi CLXXXV. törvény. a hulladékról 1 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

www.termekdijinfo.hu

www.termekdijinfo.hu 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás

Részletesebben

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról

2010. évi törvény. a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról 2010. évi törvény a hulladékképződés megelőzéséről és a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés - a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése

Részletesebben

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István zoldjogkft@gmail.com Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos

A Pécsi Tudományegyetem. Környezetvédelmi szabályzata. 2013. február 11. napjától hatályos A Pécsi Tudományegyetem Környezetvédelmi szabályzata 2013. február 11. napjától hatályos Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 5 Általános rendelkezések... 5 A Szabályzat hatálya... 5 II. FEJEZET... 6 A környezetvédelmi

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

Hivatalos Lap L 312, 22/11/2008 o. 0003-0030

Hivatalos Lap L 312, 22/11/2008 o. 0003-0030 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve ( 2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos Lap L 312, 22/11/2008 o. 0003-0030

Részletesebben

2008.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/3 IRÁNYELVEK

2008.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/3 IRÁNYELVEK 2008.11.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/3 IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás 2006/2007. tavaszi félév. A hulladékgazdálkodási törvény, hulladékgazdálkodási tervek. Tartalom

Hulladékgazdálkodás 2006/2007. tavaszi félév. A hulladékgazdálkodási törvény, hulladékgazdálkodási tervek. Tartalom Hulladékgazdálkodás 2006/2007. tavaszi félév A hulladékgazdálkodási törvény, hulladékgazdálkodási tervek Buruzs Adrienn PhD hallgató Tartalom 2000. XLIII. évi törvény a hulladékgazdálkodásról 126/2003.

Részletesebben

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében, különös tekintettel a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióval fennálló és más nemzetközi megállapodásokból

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Györgyi Mi a teendője a hulladék birtokosának és kezelőjének? A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

T/11206. számú. törvényjavaslat. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11206. számú törvényjavaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. május 2013.

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

A környezetjog egyes területei

A környezetjog egyes területei A környezetjog egyes területei TERMÉSZETVÉDELEM 1996/LIII. Sz. törvény I. rész: Általános rendelkezések II. rész: A természeti értékek és természeti területek általános védelme III. rész: Természeti területek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. 16. szám 129. évfolyam 2014. augusztus 15. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 36/2014. (VIII. 15. MÁV Ért. 16.) EVIG sz. utasítás 1319 Folyamatszabályozás

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

A megújuló hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi háttere

A megújuló hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi háttere A megújuló hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi háttere Dr. Makai Martina Főosztályvezető Környezetfejlesztési Főosztály Kecskemét, 2014. november 18. Tartalom I. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.

Részletesebben

Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe

Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe Országos Nulla Hulladék Találkozó 2013.03.01. dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület szilvia@emla.hu A programot a Nemzeti

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

A Hulladékminősítő Bizottság

A Hulladékminősítő Bizottság 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A rendelet hatálya Értelmező rendelkezések 2. E rendelet alkalmazásában a) hulladékkezelési

Részletesebben