FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez"

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette:Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, DECEMBER 15.

2 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2010. (XII.15.) számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: a.) Az alapító okirat bevezetőjének jogszabályi hivatkozásában az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet 10. -a helyébe az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet 10. -a lép. b.) A költségvetési szerv tevékenysége d.) szakaszból törlésre kerül az alábbi szakasz: Tagintézmény: ig, a 2009/2010-es tanévtől megszűnik - Szerep (4163 Szerep, Kossuth L. u. 5-7 sz.) Évfolyamok száma: 12 előképző I., II., 6 évfolyam, 4 évfolyam továbbképző Művészeti ág: - Színművészet: Drámajáték - Képző és iparművészet: festő c.) A költségvetési szerv alaptevékenysége szakaszból a évi szakfeladatok törlésre kerülnek. Törlésre kerül a január 1-jétől megnevezés a fejlécből. d.) A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége és A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége szakasz teljes egészében törlésre kerül, a törölt szakaszokból az alábbi szakfeladatok átkerülnek a A költségvetési szerv alaptevékenysége részbe: Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Éttermi, mozgó vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3 e.) A költségvetési szerv típus szerinti besorolása bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép: A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő, pénzügyi, gazdasági feladatait a Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja az intézmény típusa a Közokt. t. szerint: többcélú közoktatási intézmény, általános művelődési központ, melynek keretében általános iskola, alapfokú művészetoktatás, közművelődés működik. A határozat mellékletét képezi az egységes szerkezetben elfogadott alapító okirat. Utasítja a Polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot küldje meg a területileg illetékes Magyar Államkincstár részére az adatváltozások törzskönyvi nyilvántartásba vétele céljából. Felelős: Jeneiné Egri Izabella polgármester Határidő: azonnal, legkésőbb 8 napon belül Földes, december 15. Jeneiné Egri Izabella sk. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann sk. jegyző A kiadmány hiteléül:

4 Melléklet a Képviselő-testület../2010. (XII.15.) számú határozatához ALAPÍTÓ OKIRAT A Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény 9. -a (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény a alapján, figyelemmel a közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 37. -a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 10. -ára, a Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá: A költségvetési szerv megnevezése: KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. Telephelyei: 4177 Földes, Rákóczi u. 1. sz Földes, Fő u. 2. sz. Az alapítás éve: Az alapító szerv megnevezése, címe: Nagyközségi Tanács Földes 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. A költségvetési szerv irányító és fenntartó szervének neve: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. Jogszabályban meghatározott közfeladat: általános iskolai oktatás Alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat szerint: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) A költségvetési szerv tevékenysége: a.) általános iskolai oktatás-nevelés 1-8. évfolyamon; b.) Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése, c.) enyhén értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása-nevelése 1-8. évfolyamon integráltan, ca.) beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése

5 cb.) a megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése Ezeken belül: az intézmény évente meghatározza saját oktatási-nevelési feladatait a jogszabályokban előírt, továbbá a fenntartó és az intézményhasználók igényei alapján; igény esetén a tanulók napközbeni ellátására napközis, illetve tanulószobai foglalkoztatásokat szervez; gondoskodik a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról, a testedzés, az egészséges életmód, valamint a kultúrált szabadidő eltöltés követelményeinek, feltételeinek figyelembe vételével; ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemből ráháruló feladatokat; együttműködik a társintézményekkel, különösen a Földes Községi Könyvtárral. d.) alapfokú művészetoktatás előképző, alapfokú évfolyamokon Neve: Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ alapfokú művészetoktatási intézménye Művészeti ág: - Zeneművészet: Hangszeres tagozatok: zongora, furulya, fuvola, klarinét, trombita, tenorkürt, ütő, hegedű - Táncművészet: néptánc, társastánc moderntánc - Színművészet: Drámajáték - Képző- és iparművészet: Festő Kézműves - szövő e.) a helyi közművelődési intézményegység feladatai: - A település lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket, öntevékeny művészeti együtteseket, amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket. A már meglévőket támogatja munkájukban, fontos feladatnak tekintve a hagyományok ápolását, fenntartását, továbbélésének biztosítását. Rendezvényeivel, tájékoztató, felvilágosító tevékenységével válaszol azokra a gazdasági, termelési, közéleti, stb. problémákra, melyek helyileg foglalkoztatják az

6 embereket. Megszervezi a helyi kulturális, művészeti és egyéb alkotóközösségek bemutatóit, fórumait. Az önkormányzat megbízásából és támogatásával szervezi, rendezi az állami és nemzeti ünnepeket, évfordulókat, megemlékezéseket. A kulturális szolgáltatások terén kiállítások, filmvetítések, gyermekelőadások, táncos összejövetelek szervezését bonyolítja. Kulturális tevékenységét összehangolja a Községi Könyvtár közművelődési programjával. A település menedzselése, a település PR-tevékenységének ellátása (képeslapok, térképek, prospektusok, reklámanyagok, helyi tájékoztató táblák és egyéb reklámmal kapcsolatos kiadványok tervezése, készíttetése, folyamatos aktualizálása) Az önkormányzat reklám célú programjainak szervezése és lebonyolítása Az idegenforgalmi és a turizmussal kapcsolatos pályázatok figyelése és elkészítése Önkormányzati rendezvények szervezése, lebonyolítása, ünnepi képviselő-testületi ülések szervezése, előkészítése Az önkormányzati Web lap hírek rovatába események összegyűjtése, szerkesztése, továbbítása az informatikushoz A Szabadidőközpont és Strandfürdő PR-tevékenységének ellátása,, kapcsolattartás különböző turisztikai érdekeltségű országos és megyei szervezetekkel (Magyar Fürdőszövetség, Magyar Turizmus Rt., Turinform Iroda, stb) Falusi turizmus kialakításának segítése, a falusi turizmussal kapcsoaltos pályázatok figyelése, a lakosság megfelelő tájékoztatása Szervezi az önkormányzati protokoll listán szereplő magánszemélyekkel, szervezetekkel a kapcsolattartást. A Földes Községért Emlékérem tulajdonosaival folyamatos kapcsolattartás, meghívók kiküldése, évfordulóik nyilvántartása. Az önkormányzat nevében kiküldésre kerülő karácsonyi üdvözlőlapok megtervezése, elkészíttetése, polgármesterrel történő egyeztetés után postázása. Földesi Hírlevél szerkesztéséhez anyagok összegyűjtése, a Földes Tv szerkesztőivel kapcsolattartás Az önkormányzati hírek, aktualitások elkészítése és továbbítása az informatikusnak Földes hivatalos honlapján történő megjelentetése céljából Kapcsolattartás a természetvédelmi szervezetekkel, (pl.: Hortobágyi Nemzeti Park, Bihari Sík Természetvédelmi Közalapítvány, stb.) közös reklám célú rendezvények kiállítások szervezése Külső médiával (TV, rádió, nyomtatott sajtó) való folyamatos kapcsolattartás, sajtó figyelése, médiakapcsolatok ápolása) A település PR és turisztikai tevékenységével kapcsolatos önkormányzati előterjesztések testület elé terjesztése

7 Az önkormányzat és a polgármester reprezentációs tevékenységének segítése, szervezése Mozi épületében megrendezésre kerülő rendezvények felügyelete, Utazási vásárokon való részvétel szervezése, kiállítási anyagának elkészítése Főzőkonyhát üzemeltet, melyből ellátja az iskolai gyermekélelmezést, valamint a munkahelyi vendéglátás keretében a szociális étkeztetést. Ingatlan és eszközök bérbeadása olyan mértékben, hogy az alapfeladat ellátását ne veszélyeztesse. Az intézményi vagyon rendeltetésszerű működtetése. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szakfeladat száma Alaptevékenység megnevezése Éttermi, mozgó vendéglátás Iskolai intézményi étkeztetés Üdülői, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Ezen belül további speciális tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) integráltan Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Ezen belül további speciális tevékenység: képesség-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) integráltan Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés

8 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása A költségvetési szerv működési köre: Földes Nagyközség közigazgatási területe A költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: önállóan működő, pénzügyi, gazdasági feladatait a Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el az intézmény típusa a Közokt. t. szerint: többcélú közoktatási intézmény, általános művelődési központ, melynek keretében általános iskola, alapfokú művészetoktatás, közművelődés működik A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A költségvetési szerv vezetőjét pályázati eljárás útján a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 évre szóló határozott időre bízza meg a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5. -a alapján. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: A költségvetési szerv foglalkoztatottjait a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított évi XXXIII. törvény, a Munka törvénykönyvéről szóló módosított évi XXII. Törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján foglalkoztatja. Az intézményt határozatlan időre hozták létre. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga: A Földes Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló, földesi 994 hrsz-ú ingatlan, a 280 hrsz-ú ingatlan, a 1212 hrsz-ú ingatlan, valamint a vagyonleltárban szereplő tárgyi eszközök és egyéb készletek.

9 Az intézmény vagyonával az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 14/2000. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint r e n d e l k e z i k. Maximális gyermeklétszám: Az általános iskola maximált létszáma 440 fő. Évfolyamok száma: 8 Tagozat megnevezése: nappali Záradék: A Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ alapító okiratát a Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a./2010.(xii.15.) számú határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejűleg a 162/2009. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirat hatályát veszti. A kiadmány hiteléül:

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.08.30. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2012. (VIII.30.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady Endre Általános

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben