II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója"

Átírás

1 Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet Egyetemi év: Félév: I. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról Tantárgy neve: Politikai marketing (Marketing politic) Kódszám: ULM4523 Kreditszám: 5 kredit Helyszín: Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Órarend: Heti két óra kurzus és egy óra szeminárium, a kifüggesztett órarend szerint II. Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója Előadás Név, tudományos fokozat: dr. Kádár Magor, egyetemi adjunktus Elérhetőség ( cím, esetleg telefonszám): Fogadási óra: kedd, , kari épület, 404-es iroda, előzetes bejelentkezés alapján Szeminárium: Név, tudományos fokozat: drd. Zörgő Noémi, egyetemi tanársegéd Elérhetőség: Fogadási óra: Szerda, , Kari épület / 404., előzetes bejelentkezés alapján. III. A tantárgy leírása: A féléves kurzus célja a diákokkal megismertetni a politikai marketing alapjait, a politikai kommunikáció módszereit és hatásait, illetve a politikai arculatépítés sajátosságait. Az előadások első része a politikai marketing elmélete mellett a közszereplők pozicionálásával és arculatépítésével foglalkozik, míg a második fele a pozicionálás és az arculatépítési elemzésekre és tervek készítésére helyez hangsúlyt. A cél a diákokban kialakítani az érzékeny odafigyelést és kritikus hozzáállást a média által továbbított információkkal szemben, kialakítva a tervezési, de még inkább a reális elemzési készséget. A szemináriumi tevékenységek esettanulmányok megvitatásán alapszanak, bemutatva a politikai marketing gyakorlati oldalát, az üzenet kódolásának és eljuttatásának lehetőségeit, az eszközhasználatot és az arculatépítés gyakorlati fogásait. A szemináriumok alatt sor kerül esettanulmányok bemutatására, az interaktív kommunikációs gyakorlatokra, az egyéni és kiscsoportos kreatív munkára, illetve a diákok bemutatóira. A cél a gyakorlatoztatás és a csoportmunka, a tapasztalati és élménypedagógia módszereivel elsajátítani a politikai marketing technikáit, megtapasztalva a kommunikációs csatornák használatnak hatásait, illetve a specifikus célcsoportok elérését. A tárgy saját szöveggyűjteménnyel rendelkezik, a többi kötelező könyvészeti hivatkozásnál fel van tüntetve azok elérhetősége is. Ezt kiegészítik még a szemináriumi gyakorlatokhoz kiosztott írott emlékeztetők (hand-outs) a gyakorlatok leírásával és a szükséges háttér-információkkal. 1

2 A Politikai marketing szaktárgy jellegű kötelező tárgy, felvétele feltételezi más tárgyak előzetes lezárását, melyek egyes témaköröket átismétel és felhasznál: A közkapcsolatok alapjai (üzenet-kódolás, célcsoport-szegmentálás), a Médiaterv (eszközök) és a Politikai kommunikáció (nyilvánosság, média szerepe), A kampánykommunikáció alapjai (célcsoportok, mobilizálás) illetve felhasználja a Bevezetés a politikai tudományokba, a Döntéselmélet, a Tárgyalástechnika, és a Közszereplés kurzusok egyes elemeit. IV. Kötelező könyvészet: A kurzus külön szöveggyűjteménnyel rendelkezik, amely megtalálható a kari könyvtárban. Ez képezi a kurzus témáinak a vezérfonalát és ez a szükséges anyag az írásbeli vizsgákra is. A szöveggyűjteményt kiegészítik az elküldött/letölthető médiaanyagok, filmek, illetve a szemináriumokon kiosztott vázlatok és gyakorlat-anyagok. A szöveggyűjtemény tartalomjegyzéke: 1. MCNAIR, Brian: Introducere în comunicarea politică. Polirom Kiadó Iaşi, Collegium sorozat, Eredeti kiadás: Brian MCNAIR: An Introduction to Political Communication. Routlege, Taylor & Francis Group, 1995, 1999, fejezet: Partidele şi comunicarea politică (II). Relaţiile publice în domeniul politic. 2. NEWMAN, Bruce I.: Politikai marketing mint kampánystratégia. Bagolyvár könyvkiadó Budapest, Eredeti kiadás: Bruce I. NEWMAN: The Marketing of the President Political Marketing as Campaign Strategy. SAGE Publications, II./4. fejezet: A választók szegmentálása. II./5. fejezet: A jelölt pozicionálása. 3. KÁDÁR Magor: Kampánykommunikáció. Kézikönyv a kommunikációs kampányok tervezéséhez és elemzéséhez. Kriterion Kiadó Kolozsvár, A tájékoztató kampányok sajátosságai A PR-kampányok sajátosságai A reklámkampányok sajátosságai A szenszibilizáló és mobilizáló kampányok sajátosságai A választási kampányok sajátosságai A kampánymix 4. NEWMAN, Bruce I.: The Mass Marketing of Politics. Democracy in an Age of Manufactured Images. SAGE Publications, fejezet: The Art of Crafting an Image. 7. fejezet: The Permanent Campaign. 5. SZELES Péter (szerk.): Nagy PR-könyv. Management Kiadó Budapest, (2004. októberi állapot) 4. fejezet: Hírnév, reputáció, imázs. 6. KÁDÁR Magor: A média mint partner. Gyakorlati kézikönyv a médiával való kapcsolattartás módszereiről. Kriterion Kiadó Kolozsvár, fejezet: A sajtószóvivő. 5. fejezet: A médiaszereplés alapjai. 7. PRATAKINS, A. R.- ARONSON, E.: A rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Ab Ovo Kiadó Budapest, Eredeti kiadás: PRATAKINS-ARONSON: Age of Propaganda. The everyday Use and Abuse of Persuation. W.H. Freeman and Company, New York Oxford, III. (11-15) fejezet: A rábeszélő hitelessége: az igazi és a gyártott. 2

3 V. A tantárgy oktatása során használt eszköztár: A kurzus és szeminárium a hagyományos segédeszközök mellett az előadás- és képzéstechnikában használatos eszközöket is igénybe veszi: laptop, videoprojektor, esetenként felvevőgép vagy hangrögzítő. Az előadások mindegyikéhez írott emlékeztető is tartozik, amelyet a hallgatók kézbe kapnak, illetve más fogyóanyagok (lapok, filctollak, ötletlapok ) is szükségesek. VI. Az előadások, szemináriumok, részfelmérések/parciális vizsgák, elvégzendő feladatok részletes terve/beosztása: 1. Alkalom 2. Alkalom 3. Alkalom A politikai marketing, a politikai PR és a politikai kommunikáció. A politikai marketing modellje. Történeti kialakulás. A marketing behatolása a politikába. Jelenlegi trendek. A politikaikampány-technológia. A változások és új módszerek a politikai kommunikációban. Románia alkotmányos rendszere. Választott funkciók, választási rendszerek. Aktuálpolitikai folyamatok és helyzetek. A jelöltállítás és az arculatépítés. Arculat és imázs. A hírnév. A személyi arculatépítés folyamata. 4. Alkalom A személyes arculat kialakítása. Személyi branding. Arculattípusok. Arculatépítés, arculat-eltérítés. Esettanulmány: Adrian Nastase, Bill Clinton. 5. Alkalom A közszereplés alapjai. Elemzési szempontok. Megjelenés a választók előtt. Jelenlét a nyilvánosságban. Hírszerkesztés. Esettanulmány: romániai magyar képviselők és polgármester-jelöltek. 6. Alkalom Felmérés: Filmvetítés: 7. Alkalom A félévi ismerek összegzése. Arculat-elemzések bemutatói. Wag the dog (1997). Rendező: Levinson, Barry. Célcsoport-szegmentációs módszerek. (Ismétlő kurzus) Eszközök és csatornák kiválasztása. Médiavásárlás és médiaterv. Politikai tevékenységek specifikus szegmentációja és csatornái. 8. Alkalom 3

4 9. Alkalom 10. Alkalom 11. Alkalom Vitafórum: 12. Alkalom 13. Alkalom Felmérés: 14. Alkalom Felmérés: A politikai marketing eszköztára. A PR eszközök politikai célú felhasználása. Az on-line és a WEB 2.0.-ás politikai kampányok. New media. Kampánytípusok a politikában. Tájékoztató (informáló) kampányok. Közkapcsolati (PR) & arculatépítő kampányok. Szenbszibilizáló és mobilizáló kampányok. Választási kampányok. Kampánymix A politikai kampányok sajátosságai. Hibrid kampányok: politikai- és marketingkampány (Newman). Specifikus szegmentálás, pozicionálás, stratégia-kidolgozás. Kampányelemzés. A politikai marketing sikerességének mutatói. Aktuális hazai és nemzetközi kampányok bemutatói. Az esettanulmány-készítés módszerei (meghívottak). Adatgyűjtés- és elemzés. Tematizálás, adatfeldolgozás. Esettanulmányok szerkesztése és előkészítése bemutatásra. Esettanulmányok bemutatói. A félévi ismerek összegzése. Kollokvium-vizsga. A felmérések és félévi tevékenységek beosztása: 6 hét: Parciális vizsga: A politikai marketing elmélete és modelljei. Arculattípusok, arculattervezés. Célcsoportok. Személyi branding. A közszereplés alapjai. Médiakommunikáció, médiaszereplés 6 hét: Bemutatók: Jelöltelemzés: politikus arculata kampányban. 13. hét:parciális vizsga: Kampánykommunikáció: tervezés, tipológiák, jellemzők Célcsoport-szegmentációs módszerek és eszközök. Jelöltállítás, pozícionálás. Kampánymixek. 14. hét: Bemutatók: Esettanulmányok bemutatója Parciális vizsgák: Fogalomteszt (10 kulcsfogalom, 50% teljesítése kötelező) Tartalmi kérdések (könyvészet alapján) Szintézistétel (választható) / Elemzés (valós eset) 4

5 VII. Felmérés/értékelés módja: A végső érdemjegyet a szemináriumi tevékenységek (1/3), a csoportos feladatok elvégzése (1/3), illetve a félév végi vizsga (1/3) összesített pontszáma adja. A szemináriumi tevékenységet az aktív jelenlét mellett az önálló munkák (tervek, elemzések) elkészítése és leadása határidőre, illetve a bemutatók elkészítése és megvédése jelenti. A csoportos feladatok elvégzésére, bemutatására és értékelésére a félév közben kerül sor (egy jelölt elemzése és egy esettanulmány a bemutatott és megbeszélt modellek szerint). A félév végi záróvizsgára az utolsó bemutatót követően kerül sor egy kizáró jellegű fogalomteszt, illetve egy nyílt kérdéssor formájában (rövid tartalmi kérdések és egy szintézistétel). A szeminárium sikeres zárásához kötelező mind az önálló munkák leadása határidőre, mind a csoportos munkák bemutatása. Az önálló munkák leadási határideje a következő szeminárium napja, nyomtatott formában. A szerkesztésnek a standard formátumot kell követnie: 12 pontos Times New Roman, 2,5 cm-s (1 hüvelyk) margókeret, egyes vagy másfeles sorköz. Egyezség szerint vállalható az önálló munkák bemutatása a szemináriumokon, de ez nem kötelező. A csoportos bemutatók leadása elektronikus formában történik (rtf, pdf, ppt, prezi vagy videó-állományként) USB hordozón elhozva. A szeminárium sikeres elvégzésének kritériumait, a vizsgára jelentkezés feltételeit, az önálló munkák súlyát a végső értékelésben, a nagyobb feladatokat és a határidőket, illetve a kötelező szakirodalmi olvasmányokat az első szeminárium alkalmával a hallgatók és a tantárgygazda közösen dolgozzák ki és rögzítik. Ezek a feltételek a félév végéig kötelező érvényűek maradnak. VIII. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése: A szemináriumokon a jelenlét az egyetemi szabályzat értelmében 70%-os arányban kötelező. Ugyancsak kötelező a feladatok elkészítése és leadása határidőre, illetve a bemutatókon és vizsgákon való megjelenés. Az elmaradt vagy elégtelen parciális vizsgákra vagy a záróvizsga pótlására utóvizsgán van lehetőség. A félév zárása után a szemináriumi tevékenységek már nem pótolhatók, csupán a tárgy ismételt felvételével szerezhető jegy. A felmérések és a vizsga alatti csalások következménye a tantárgyról való kizárás, pótlási lehetőség nélkül. A plagizálások a tanszéki eljárásoknak megfelelően kezeltek. Amennyiben hivatalos ünnepek, más események, vagy az oktató (külföldi) távolléte miatt nem lehet a kurzusokat és szemináriumokat az órarendnek megfelelően tartani, az órák pótlására közös megállapodás szerinti (lehetőleg előre hozott) időpontokban kerül sor. IX. Választható/opcionális könyvészet: 1. BARDAN, Alexandra: Marketing politic în România (înainte şi după 1989). Tritonic Kiadó Bukarest, FRIGIOIU Nicolae: Imaginea publică a liderilor şi instituţiilor politice. Comunicare.ro Kiadó Bukarest, GHILEZAN, Marius: Cum să reuşeşti în politică. Manual de campanie electorală. Active Vision Kiadó Bukarest, GUŢU Dorina: Războiul din Irak şi războiul de acasă. O campanie prezidenţială americană. Comunicare.ro Kiadó Bukarest, GRÖBLACHER, ALEX: Comunicare politică. O abordare practică. Konrad Adenauer Alapítvány, Eredeti kiadás: nincs jelölve. 6. HOLBROOK, Thomas M.: Do campaigns matter? SAGE Publications LTD, (Soros könyvtár, Kolozsvár) 5

6 7. KÁDÁR Magor: A média mint partner. Gyakorlati kézikönyv a médiával való kapcsolattartás módszereiről. Kriterion Kiadó Kolozsvár, KÁDÁR Magor: Kampánykommunikáció. Kézikönyv a kommunikációs kampányok tervezéséhez és elemzéséhez. Kriterion Kiadó Kolozsvár, MAZZOLENI, GIANPIETRO: Politikai kommunikáció. Osiris Kiadó Budapest, Eredeti kiadás: GIANPIETRO MAZZOLENI: La comunicazione politica. Societá editrice il Mulino, Bologna, MCNAIR, Brian: Introducere în comunicarea politică. Polirom Kiadó Iaşi, Collegium sorozat, Eredeti kiadás: Brian MCNAIR: An Introduction to Political Communication. Routlege, Taylor & Francis Group, 1995, 1999, NÉMETH Erzsébet: Közszereplés. A társadalmi szintű kommunikáció kézikönyve. Osiris Kiadó Budapest, NEWMAN, Bruce I.: Politikai marketing mint kampánystratégia. Bagolyvár könyvkiadó Budapest, Eredeti kiadás: Bruce I. NEWMAN: The Marketing of the President Political Marketing as Campaign Strategy. SAGE Publications, NEWMAN, Bruce I.: The Mass Marketing of Politics. Democracy in an Age of Manufactured Images. SAGE Publications, POPKIN, Samuel L.: The reasoning voter. Communication and Persuasion in Presidential Campaigns. The University of Chicago Press, Chicago London, TEODORESCU Bogdan GUŢU Dorina ENACHE Radu: Cea mai bună dintre lumile posibile. Marketingul politic în România Comunicare.ro Kiadó Bukarest, TUDOR, Sorin: Politica Politica marketingului politic. Tritonic Kiadó, Bukarest, A félév során megnézhető és javasolt filmek listája: 1. Animal Farm (1954). Rendezők: Batchelor, Joy & Halas, John. 2. By the People: The Election of Barack Obama (2009). HBO Documentary Films 3. S1mOne (2002). Rendező: Niccol, Andrew. 4. Survival of the Fittest (2006). Rendező: Selvaragavan. Lakshmi Movie Makers (India) LTD. 5. Wag the dog (1997). Rendező: Levinson, Barry. 6

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet, magyar tagozat Egyetemi év: 2011-2012 Félév: I. félév I. Általános

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Egyetemi tanév: 2010/2011 III. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Szakirány: Bank és pénzügy, Marketing, ECTS 2010/2011 EGYETEMI TANÉV IV. félév I. Általános információk az előadásokról,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Történelem-Filozófia Kar Egyetemi év: 2008 2009 Félév: I. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek 1. A képzési program adatai Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA OSZTATLAN SZAKPÁRI TANÁRKÉPZÉS TANTERVE

VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA OSZTATLAN SZAKPÁRI TANÁRKÉPZÉS TANTERVE Az osztatlan tanárképzés tanterve 2014.10.22. VESZPRÉMI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA OSZTATLAN SZAKPÁRI TANÁRKÉPZÉS TANTERVE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, A TANÁRI FELKÉSZÍTŐ EGYSÉG TERVE SZAKFELELŐS: Dr. habil. Birher

Részletesebben

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév

Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely. KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely KUTATÁSMÓDSZERTAN tanulmányi útmutató 3. félév dr. Péter Lilla adjunktus

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2009-2010. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2009-2010. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2009 TARTALOM Általános tudnivalók... 4

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás -és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév

BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM TÁVOKTATÁSI KÖZPONT PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR Iskola- és Óvodapedagógusi Szak Székelyudvarhely BEVEZETÉS A PEDAGÓGIÁBA tanulmányi útmutató 1. félév dr. Péter Lilla

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ I. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU

PRACTICĂ PEDAGOGICĂ I. ÎNDRUMĂTOR DE STUDIU UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ SPECIALIZAREA: PEDAGOGIA ÎNVŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (ÎN

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben