Nem kell a médiának a tudomány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem kell a médiának a tudomány"

Átírás

1 Domokos Lajos: 1 Nem kell a médiának a tudomány A cím talán provokatív. Igazán nem azért, hogy oldjam az esetleg általa keltett feszültséget, csupán a pontosítás kedvéért, hadd formáljam át a mondatot: Ennek a médiának nem kell a tudomány. Persze, nem ilyen egyszerű a dolog. A kijelentésnek két alapvető eleme van: a média és a tudomány kifejezésre épül a mondat. Kettejük viszonyát kell tehát vizsgálnunk. Magam a médiára fókuszálok, s úgy vélem, kimondva kimondatlanul ebből adódnak bizonyos tanulságok a tudomány médiabeli megjelenésének lehetőségeire. Kétféle megközelítéssel mutatatok rá a média jelenlegi természetére. Az egyik nézőpont: a tőkeérdekeknek, a pénzügyi szempontoknak alárendelt kultúrában drámai változásokon esnek át a médiatartalmak. A másik aspektus: a most munkába álló újságírók, rádiósok, televíziósok többsége a médiára maga is ellenségként, pótlékként tekint, jórészt elhagyta elődeinek ilyen-olyan módon indokolt, úgymond missziós, közérdeket szolgáló attitűdjét. Az immár végérvényesen bennünket is elért, némelyikünket megbotránkozással, esetleg rémülettel eltöltő, másokat csupán kézlegyintésre késztető folyamatokban a tőkére alapozott ipari társadalmak viszonyai tükröződnek. Ezek a viszonyok idézték elő jó 150 évvel ezelőtt, hogy a sajtó, mely addig a magánembereknek, mint közönségnek az intézménye volt, a közönség meghatározott tagjainak, mint magánembereknek az intézményévé vált azzá a kapuvá, melyen a privilegizált magánérdekek behatolhatnak a nyilvánosságba. 2. Jürgen Habermas szavait idéztem. S bár jól tudom, hogy ma már nem illik ennyire moralizálni, eltúlozni a szórakoztató tartalmak eluralkodását a médiában a sajtó gyarló volta fölött, mégis hadd idézzek két mondatot James Gordon Bennett programjából, amely 1835-ben, a New York Herald első számában jelent meg: Elvi álláspontok csak megtévesztő csapdát jelentenek a közönség számára. (...) A nyilvánosság színe előtt kijelentjük, hogy tudni sem akarunk az elvekről, politikai pártokról, politikáról. 3 1 a Teleschola Televíziós Iskola igazgatója 2 Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Gondolat, Budapest, 1971, oldal. 3 Gyakorlati újságírás I. Tankönyvkiadó, 1972, 14. oldal. 1. oldal

2 Ezt megelőzően már Nagy Britanniában, később a Magyarországról Amerikába kivándorolt Joseph Pulitzer lapjaiban is formálódott a kommercializálódó tömegsajtó receptje: fantasztikus rajzokat kell közölni a történelem előtti idők állatairól, ugyanilyen környezetben, korai kőkorszaki szerelmi idillekben hiányos öltözékű lánykák jelenjenek meg a lapban, eleven színekkel ábrázolt emberi és állati belső szervek ábráit kell megjelentetni; torzszülött élőlényekről, műtőasztalon lejátszódó jelenetekről minél gyakrabban kell hírt adni. Aztán jött a lapkiadó Pulitzert tönkretevő William Randolp Hearst, az amerikai bulvársajtót a XIX. század utolsó évtizedeitől a XX. században egészen a II. világháborúig uraló sajtókirály és munkatársainak eszménye. Hearst egyik szerkesztője, bizonyos Morril Goddard egy ízben így fogalmazott a lapkészítésről: Néhány rövid hír, az érdeklődést felcsigázó, szenzációsan tálalt áltudományos tudósítások, meg néhány hasonló terjedelmű riport valami szörnyű bűncselekményről, hozzá néhány oldal a színházak és varieték világából a női lábak erős hangsúlyozásával, tanácsok fiatal lányok és szerelmesek számára, továbbá sport, intimpistáskodás, s végül színes mellékletek, folytatásos regényekkel". 4 Bizony, ilyen időben és térben távoli messzeségben gyökereznek azok a jelenségek, amelyekről olykor hajlamosok vagyunk azt hinni, hogy kizárólag itt és nem egészen két évtizede szabadultak ránk! Az a csoda, hogy ilyen körülmények között a minőségi sajtó egészen mostanáig képes volt tartani hadállásait a mind nagyobb tömegeket befolyásoló pennylapokkal, bulvárújságokkal, tabloidokkal szemben. Ennél is nagyobb csoda, hogy a rádiók és a televíziók műsorai különösen Európában csak mostanra látszanak megadni magukat a tömegízlésnek. A mai média világa a pénztermelésnek rendelődik alá. Márpedig a pénztermelő-képesség a nézettség, a hallgatottság, az olvasottság mutatószámaitól függ. Annak érdekében, hogy minél magasabbra lehessen tornászni ezeket a mutatókat, ki kell szolgálni a tévénézők, a rádióhallgatók, az újságolvasók tömegeit. A kiszolgálás lényegében a szórakoztatást jelenti. És ha valaki hajlandó magát alárendelni ennek az igénynek, már szabad is a bejárása a médiába. Praktikusan ez a következőt jelenti. Amíg a hagyományos értékrend jegyében szerkesztik a médiatartalmakat, addig például a híres ember kimagasló, különös értéket hordozó tette, tudományos, művészi teljesítménye az újságcikkek, rádióriportok, tévéműsorok témája. (Lásd: 1. ábra) Magam például a 70-es években a tévéhíradó debreceni tudósítójaként, egy kitüntetés, vagy születési évforduló apropóján több ottani tudós portréját is elkészíthettem, s adásba segíthettem. Nem tévedés, a legszélesebb tömegek számára készülő tévéhíradó adásába! 4 Georg Honigmann: Hearst, a sajtókirály Kossuth Könyvkiadó, 1974, 40. oldal. 2. oldal

3 1. ábra: Értékrend-váltás a közönség érdeklődésében híres ember köznapi ember különös tett köznapi tett Az ilyen, hagyományos értékeket preferáló médiában a hétköznapi ember a maga hétköznapi tetteivel van, vagy inkább csak volt jelen. Gondoljunk csak Móricz Zsigmond: Gyalogolni jó riportgyűjteményére, Illyés Gyula, Sarkadi Imre, Karinthy Ferenc, Csoóri Sándor, Moldova György, Csák Gyula, Csalog Zsolt, Galgóczi Erzsébet, Ruffy Péter, Bajor Nagy Ernő, Sulyok Katalin és sok más írónak, újságírónak a kisemberek világát szociográfiai igényességgel bemutató írására! Tekintsünk el az ideológiai felhangoktól és idézzük fel a közelmúltbeli rádiónak és a televíziónak a falusi emberek, a munkások életével foglalkozó műsoraira, vagy éppen Vitray Tamás hajdanvolt Ötszemközt műsorára, amelyben a példaképek még példaképekként jelenhettek meg, valóságos munka-, művészi-, közéleti teljesítményeiken nem pedig a magánéletükhöz kapcsolódó pletykák tükrében mutatkozhattak meg! Mára a helyzet megváltozott. A híres ember, ritka kivételektől eltekintve csak hétköznapi dolgaival válhat a tömegmédia szereplőjévé. A hétköznapi ember viszont valamilyen rendkívüli, még inkább deviáns cselekedetével. Ugyanis ezt igényli a tömegember-had közönség, amely megköveteli, hogy hízelegjen neki a média. Hogy jön ide a hízelgés? Először úgy, hogy ha a híres embert hétköznapi szokásain keresztül látja, hallja a közönség, akkor az a jóleső érzés tölti el, hogy lám az is csak olyan, mint ő. Másodszor úgy, hogy ha a hétköznapi ember deviáns cselekedetével ismertetik meg, így kiált fel: Lám, mennyivel különb vagyok annál a hólyagnál! 3. oldal

4 Mindez természetesen csupán egyetlen eleme a mai tömegmédia mechanizmusának, de fontos eleme. Nem lehet nem számolni vele, amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy miként lehetne teret nyerni benne okosabb, minőségi tartalmakkal. A felvázolt mechanizmusból többek között az következik, hogy a tudós furcsaságaira, a tudós szabadidő töltési szokásaira, családtagjaira, kutyájára, barátjára és barátnőjére nagyon is vevő a mai média, de tudományos fejtegetésére nem. Mert ez utóbbira nem kíváncsiak annyian, hogy ennek finanszírozását a profittermelésben érdekelt médiaburzsoázia felvállalja. A média-befektetések profittermelése ugyanis akkor a legeredményesebb, ha a lehetséges közönségben létező legalacsonyabb szellemi színvonalhoz igazítják a tartalmakat. Mert ez a feltétele a magas olvasottsági, hallgatottsági, nézettségi mutatóknak, ami a hirdetőket vonzza. Most pedig lássuk a mai média természetét megjelenítő másik nézőpontot! Vizsgáljuk meg a most munkába álló újságírók, rádiósok, televíziósok attitűdjét, értékrendjét! Az elmúlt héten két vidéki városban tartottam csapatépítő tréninget fiatal televíziósoknak, illetve rádiósoknak. Mindent egybe vetve kéttucatnyi, diplomás, részben a településeken tanárként is dolgozó, érdeklődő, az átlagosnál jobban motivált ifjakkal ismerkedhettem meg, akik a kisváros televízió-, illetve rádióműsorait szerkesztik. Mint ilyenek, nyilvánvalóan nem elhanyagolható befolyással vannak az ottani közgondolkodásra. A tréning önismereti része mindkét helyen alkalmat adott számomra egy kisebb kutatás elvégzésére. Már a mostani előadásra is gondolva, arra kerestem a választ, hogyan viszonyulnak ők maguk a rádióhoz és a televízióhoz, milyenek a médiahasználati szokásaik. Tisztában vagyok vele, hogy a kutatás nem reprezentatív mintán történt, vagyis nem állíthatom azt, hogy a megismert gondolkodásmód az ország valamennyi fiatal médiamunkásának átlagos felfogását tükrözni. Ugyanakkor megjegyzem, hogy immár 16-ik éve vezetem a Teleschola Televíziós Iskolát, ahol szerkesztő-riportereket, operatőröket és vágókat képzünk. A nálunk végzettek az életkoruk előrehaladásával egyre fontosabb szerepet töltenek be az országos és a helyi televíziók, a különböző szerkesztőségek életében. Amit az utóbbi években a körükben tapasztalok, lényegében egybevág a felmérés eredményeivel. Az egyik kérdéscsoporttal a televízió, illetve a rádió szerepe iránt érdeklődtem. (1. táblázat) A válaszadás elé semmilyen korlátot nem állítottam, hogy lehetővé tegyem a fiatalokban a médiáról leginkább élő kép felszínre hozását. Prekoncepciómban úgy gondoltam, hogy a válaszokat megfelelően kategorizálhatom a média klasszikus funkciói alapján. Ezek a következők: tájékoztatás; a politikai hatalom ellenőrzése; hatalomgyakorlás, kormányzás-közigazgatás; társadalmi értékek, normák hordozása; szórakoztatás. Azonban a kérdőívek kiértékelése során kiderült, hogy még egy osztályozási egységre lesz szükségem: a pótlékszerep kategóriájára. Ez önmagában is meghökkentő fejlemény volt. Ehhez hasonlóan több mint figyelemre méltó, hogy a fiatalok nem érzékelik, hogy a médiának szerepe lenne a hatalom kontrollálásában. Mint ahogyan az sem szembetűnő számukra, hogy a mai Magyarországon a hatalom meglehetősen gátlástalanul használja a médiát saját érdekei érvényesítésére. Ellenkezőleg, a válaszokból arra következtethetünk, hogy úgy gondolják, a média a tájékoztatást egyfajta pártatlanság, részrehajlás, szinte a közjó szem előtt tartásával végzi. 4. oldal

5 1. táblázat: Korunkban milyen társadalmi szerepe van a médiának? Klasszikus médiafunkciók A mediátorok által megadott kifejezések Tájékoztatás tájékoztatás, tényfeltárás, ablak a világra, gondolatcsere a politikai hatalom ellenőrzése (nincs ide illeszthető kifejezés a válaszok között) hatalomgyakorlás, kormányzásközigazgatás nincs ide illeszthető kifejezés a válaszok között) társadalmi értékek, normák hordozása + nevelés; mintaadás; tanulás; művelődés; művészi élmény; párbeszédösztönzés elitteremtés, népbutítás; manipulálás; analfabetizmus Szórakoztatás szórakoztatás Pótlékszerep magányoldás, egyedüllét-oldás, csendoldás társas kapcsolatok helyettesítése menekít a valóság elől, kikapcsolás, unaloműzés, olcsó időtöltés, időtöltés, kikapcsolódás tematizálás, rágógumi, hírlicit fantáziátlanság, megszokás, agyszikkasztás, agyzsibbasztás agresszió-levezetés monotonitás-oldás, kényelem Mint látható, az értékhordozás kategóriában feltűnő a negatív sajátosságok jelenléte a fiatal mediátorok percepciójában. Amint arra már utaltam, az igazi meglepetés a média pótlékként való erőteljes használata. Minthogy a kifejezések előfordulásuk gyakoriságának arányait is érzékeltetik, s mert ebben a kérdéscsoportban teljesen szabadon írhatták le a gondolataikat, szembetűnő milyen sok szót használtak fel ennek érzékeltetésére a fiatalok. További feladatként a televízió, illetve a rádió szóhoz kellett társítani pozitív, illetve negatív jelentésű kifejezéseket. (2. táblázat) Irányított helyzetről lévén szó, ebben az esetben már megjelennek a spontán válaszadási lehetőség során tudat alatt maradt pozitív kifejezések. Ez önmagában is beszédes. Még többet mond a fiataloknak a médiával kapcsolatos értékítéletéről, hogy milyen erős kifejezéseket használnak, amikor bírálhatnak. 5. oldal

6 2. táblázat: Pozitív, illetve negatív szótársítás a televízió és a rádió kifejezéshez Feladatok Pozitív Negatív Társíts három pozitív jelentésű kifejezést a televízió szóhoz! Társíts három negatív jelentésű kifejezést a televízió szóhoz! Társíts három pozitív jelentésű kifejezést a rádió szóhoz! Társíts három negatív jelentésű kifejezést a rádió szóhoz! információ behozza a világot tanítás tudás választási lehetőség embersorsok aktuális gyorsaság aktivitás tartalomgazdagság nevetés társaság Barát bizalom közösség zene hangulat élőszó gondolkodás összefogás friss vidám szórakoztató mindig velem pörgés élettel teli szabadosság erőszak rombolás ferdítés manipulálás fikció pótlék fantáziátlanság agresszivitás népbutítás értéktelenség zavarosság távolság harsány igénytelen csak hang pontatlanság magamutogatás rossz zene gagyi hadarás tudálékos nagyképű visszahallgathatatlan felületes harmóniahiány semmitmondó elfogult félreértés néha sok 6. oldal

7 Igyekeztem feltérképezni a fiatal rádiósok, illetve televíziósok médiahasználati szokásait. Ez fontos lehet abból a szempontból, hogy milyen csatornákon lehet őket elérni. Az eredmény a 3. táblázat segítségével tanulmányozható. Számomra meglepetés volt az internethasználat első helye ennek összes előnyével és hátrányával. 3. táblázat: Médiahasználati szokások S.sz. Médium Értékelés internetes hírportálok 8,1 02. megyei lapok (vidéki városok fiataljairól van szó) 7,7 03. országos közszolgálati televíziók adásai 7,1 04. országos kereskedelmi televíziók adásai 6,7 05. minőségi hetilapok 6,6 06. ismerősöktől, családtagoktól szerzett információk (pletyka) 6,5 07. irodalmi művek 6,3 08. országos közéleti napilapok 6,2 09. Szakkönyvek 5,7 10. országos zenei rádiók adásai 5,3 11. országos közszolgálati rádiók adásai 4,5 12. Bulvárlapok 3,2 13. helyi rádiók, televíziók (csinálják, nem nézik, nem hallgatják) 2,0 Végül még egy adatsor. A fiataloknak huszonnégy közül öt olyan tulajdonságot kellett kiválasztaniuk, amelyekkel egy rádiósnak, illetve egy televíziósnak rendelkeznie kell. (4. táblázat) Engem meghökkentett a tartalmi értékrendnek (tájékozottság, megbízhatóság, problémaérzékenység stb.) háttérbe szorulása. 7. oldal

8 4. táblázat: A mediátor preferált tulajdonságai Tulajdonság Pontérték Rangsor kreativitás jó beszédkészség rögtönzési képesség csapatjátékos tájékozottság megbízhatóság helyismeret céltudatosság érdeklődés problémaérzékenység szakmai elkötelezettség Teherbírás Szakismeret Pontosság Kapcsolatok Talán az sem érdektelen, ha felsoroljuk azokat a kifejezéseket, amelyek egyetlen fiatal szerkesztőtől sem kaptak pontot. Ezek a következők: kellemes orgánum, jó megjelenés, kitartás, következetesség, közéleti aktivitás, közös értékrend követése, szabálytisztelet, tapasztalat, tervszerűség. Mindent egybevetve, akár befektetői, akár mediátori szempontból közelítünk a médiához, a tudományos tartalmak kedvezőtlen fogadtatásával kell számítanunk. A befektetők a szórakoztató tömegműsorok, tömeglapok készítésében érdekeltek. A most munkába álló újságírók, rádiósok, televíziósok többsége pedig a médiára maga is ellenségként, pótlékként tekint. Más jelzésekből tudom, hogy elsősorban pénzkereseti lehetőségként veszi számításba, jórészt elhagyta elődeinek missziós, népboldogító, népművelő, népet felemelő, közérdeket szolgáló attitűdjét. A szerkesztőséget lényegében ugyanolyan munkahelynek tekinti, mint bármi mást. Ha lehet, nem szereti hazavinni sem a munkát, sem a hagyományos újságírói munkával járó töprengést. Értékrendjében nem szerepel a tervszerűség, a szabálytisztelet, a közösség iránti elkötelezettség, a következetesség, a tapasztalat, a tisztelet, alig tartja fontosnak a pontosságot, a szakismeretet, a szakmai elkötelezettséget, az érdeklődést. 8. oldal

9 Megengedem, lehet némi egyoldalúság ebben a nem reprezentatív vizsgálatban. Ám a részeredmények fölöttébb összecsengenek egymással, illetve a főiskolákon, egyetemeken, felső- és középfokú szakképzésben szerzett tapasztalataimmal. Ezek fényében utólag sem módosítanám az eredeti gondolatot Ennek a médiának nem kell a tudomány. A for-profit médiavállalkozások tulajdonosai ezt a tudományos témákat a lassan megtérülő kategóriába sorolják. A rendszerváltás környékén született, a csecsemőkortól a televízióra, mint gyerekpásztorra bízott, a részben játszóházzá tett iskolákban szocializálódott, a médiatartalmakat egyre inkább meghatározó újságírók, szerkesztők, műsorvezetők, riporterek értékrendje sem teremt kedvező helyzetet az ismert televíziós vállalkozásokban a tudományos tartalmak számára. Magam is érdeklődéssel várom, hogy előadótársaim, milyen kiutat mutatnak majd ebből a helyzetből. Mert abban persze bizonyos vagyok, hogy a helyzet azért nem annyira reménytelen, mint amilyennek részben ébresztő, sokkoló szándékkal lefestettem. De, hogy nem állunk jól, abban azért biztos vagyok. Ha valamit mégis mondhatnék a kiútról, akkor a következő lehetőségeket említeném: 1.) A közoktatás minden szintjének sürgős megerősítése. Anyagi források átcsoportosítása nem az iskolákba behordott újabb és újabb technikai csodákra, amelyek a karbantartásra és a karbantartókra fordítható pénz híján tapasztalataim szerint rövid idő alatt a legtöbb helyen kacatokká válnak, hanem a tanári-oktatói szellemi teljesítmény honorálására. Olyan szellemiség és olyan tudás kialakítására, amelynek idővel természetes velejárója lesz a legújabb ismeretek befogadása. Úgy vélem, eddig maga az Akadémia sem hallatta eléggé a szavát annak érdekében, hogy a közoktatásban tapasztalható erodálódás megállítható legyen. Szerintem már nem sokáig térhet ki e feladat elől. Igenis lobbyznia kellene, nyomást kellene gyakorolnia a közoktatás minden szintjének megerősítése érdekében, mert hovatovább nem lesz fogadóképes, a tudományos tartalmakat akár az ismeretterjesztés szintjén befogadni képes, elfogadhatón művelt lakossága ennek az országnak. 2.) A közszolgálati médiumok szerepének megerősítése. Európa, az Európai Unió látván a piaci folyamatok itt is tárgyalt értékvesztő hatását kialakította és fenntartja a média területén a közszolgálat igényét, intézményrendszerét. Szorgalmazza annak a médiarendszernek a működtetését, amelynek hívószavai közé ilyenek tartoznak: minőség, hagyomány, nemzet és Európa, kisebbség, vallás, erkölcs a magas kultúra. A kontinens nyugati országainak többsége mindmáig nem elhanyagolható erőfeszítéssel és a mienknél eredményesebben őrzi ezeket az értékeket a közszolgálati médiarendszer segítségével is. Viszont ami a rendszerváltás után e tekintetben Magyarországon történt nagy-nagy jóindulattal is pótcselekvés. Az itthon csak kevés nézőhöz eljutó Duna TV a partvonalon. A Magyar Televízió pedig szinte csak az elmúlt években kezdte meg bizonytalan mozdulatokkal a padlóról való feltápászkodást. Az Akadémiának is lobbyznia kellene tehát az olyan magyar közszolgálati médiumokért, amelyekben nem a nézettség, hanem a társadalmi értékekként tovagyűrűző hatás, az értékválasztási lehetőség a fő szempont. 9. oldal

10 3.) Az elfoglalt pozíciók megtartása a jelenlegi feltételek közepette. Pr-szakemberként a világért sem mondanék olyat, hogy különböző kommunikációs technikákkal, olyan akciókkal, mint például a Mindentudás Egyeteme, vagy a tervezett magyar tudományos tévécsatorna terve, ne lehetne akár a jelenlegi helyzetben is többet tenni a tudomány médianyilvánossághoz való juttatása érdekében. Ellenkezőleg. Azt gondolom, hogy amit tesznek, és jól tesznek, azt továbbra is tenniük kell. De éppen pr-szakemberként, olyanként, aki cikkekben száll szembe a gyors és látványos, de kérészéletű, sőt kontraproduktív marketing-kommunikációs technikák mindenhatóságát hirdetőkkel, ki kell jelentenem, hogy aki igazán tenni akar, az hosszú távra tervez. Az, az oktatásba fektet, hogy legyen tudomány iránt érdeklődő, fogadóképes közönség. Az a közszolgálati médiumok megerősítéséért lobbyzik, hogy nézőszámtól független médiafelületet kapjanak az értékhordozó területek, köztük a tudományos ismeretterjesztés. Felfogásom szerint minden más eszköz csak ezek után szolgálhatja azt az eszmét, hogy kell az országnak a tudomány. 10. oldal

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére

ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS. Közvélemény-kutatás, 2007 október Újpesti Média Kht részére ÚJPEST MÉDIA-KUTATÁS Közvélemény-kutatás, 27 október Újpesti Média Kht részére TARTALOM A kutatás paraméterei Eredmények: Tájékozódási szokások Újpest TV lakossági megítélése Újpesti Napló lakossági megítélése

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG

SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG SZÉLES TAMÁS I SZABÓ JÓZSEF I ROZGONYI LÁSZLÓ I BALLAI ÉVA DIGITÁLIS SZÉP ÚJ VILÁG Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány 2011 Tartalomjegyzék Széles Tamás - A média és annak tartalmi sajátosságai 1. Bevezető

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2014. MÁJUS NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2014. OKTÓBER 9. A MAGYAR NÉPESSÉG MEGOSZLÁSA ÉS ESZKÖZELLÁTOTTSÁGA 9,4 M Összes személy Van a háztartásban A tévés háztartásban élő 4 éven felüli

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS MODERÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 A tételsor 1. Ön egy televíziós politikai vitaműsor vezetője. A meghívottak a legnagyobb hazai pártok vezetői.

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató)

Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató) Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán (szakkönyv-bemutató) Dr. Szakály Zoltán Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A HAGYOMÁNY-ÍZEK-RÉGIÓK (HÍR)

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András

www.eduvital.net Soha sem késő! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András www.eduvital.net "Soha sem késő"! Megoldások a felnőttkori egészségnevelésből Falus András Az EDUVITAL koncepció és gyakorlat www.eduvital.net Mit tanít az EDUVITAL csapata? Küldetés nyilatkozat A magyar

Részletesebben

A rádió a digitális korban

A rádió a digitális korban A rádió a digitális korban Szilágyi Árpád Duna Médiaszolgáltató nonprofit Zrt. HTE MediaNet 2015, Kecskemét, 2015. október 8. Mindenki lehet tartalomgyártó Blog, podcast, videoblog bárki csinálhat Láttunk-e

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig

A kompetenstől, az elkötelező vezetésig A kompetenstől, az elkötelező vezetésig Gondoljon egy eseményre az elmúlt időszakból, ami pozitív érzéseket keltett Önben! Megvan? Mi az a pozitív érzés? Ízlelgesse raktározza el! Miről fogunk beszélgetni?

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015

TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 TÉVÉNÉZÉS AZ INTERNETEN 2015 NIELSEN KÖZÖNSÉGMÉRÉS 2015. AUGUSZTUS 6. INTERNETES ESZKÖZELLÁTOTTSÁG TV+ Survey 2015, TV-s 4+ személyek Van a háztartásban INTERNET 74% ASZTALI SZÁMÍTÓGÉP LAPTOP OKOSTELEFON*

Részletesebben

A helyi sajtó távlatai

A helyi sajtó távlatai A helyi sajtó távlatai A médiapiac mozgásban van Sajtó alatt a klasszikus médiumok mindegyikét értjük (tv, rádió, nyomtatott sajtó, közterület, internet, mozi) - ezek fogyasztása lassan, de az évek során

Részletesebben

Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő

Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő Zsolt Péter Helyi nyilvánosság helyi sajtószóvivő A helyi nyilvánosság a globális és lokális mechanizmusok egyik meghatározó területe. Általában az országos jelentőségű kérdésekkel, és azok jobb megértéséhez

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.hu; Állampolgárság magyar Születési dátum Budapest, 1965. április

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE

A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE A VIZUÁLIS TÖMEGMÉDIA HATÁSA SERDÜLŐ LÁNYOK ÉS FIATAL NŐK TESTKÉPÉRE ÉS TESTTEL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉRE Készítette: Szabó Orsolya 2012. június 22. A témaválasztás indoklása - Saját élmény, tapasztalat

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27.

TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS. Vörös Csilla 2014. Február 27. TELEVÍZIÓS KÍNÁLAT ÉS FOGYASZTÁS Vörös Csilla 2014. Február 27. ELÉRÉS ÉS KÖZÖNSÉGARÁNY A NAPI TÉVÉNÉZÉSI IDŐ ÉS AZ ELÉRÉS Célcsoportok: Teljes lakosság (9 179 449 fő) és 18+ (7 857 565 fő) Idősáv: 02:00-25:59

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Alba Radar. 13. hullám

Alba Radar. 13. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 13. hullám Lakossági vélemények az önkormányzati médiáról 2012. július 3. Készítette: Domokos Tamás truff@echomail.hu Echo Innovációs

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika, Közigazgatás-és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

Média ajánlat. RTL Klub. műsorszponzorációs megjelenések. Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1

Média ajánlat. RTL Klub. műsorszponzorációs megjelenések. Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1 Média ajánlat RTL Klub műsorszponzorációs megjelenések Barátok közt Reflektor magazin Reggeli Mozikvíz Fókusz F1 RTL Klub Barátok közt A Barátok közt hosszú évek óta Magyarország legnépszerűbb sorozata,

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei 2013 Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Mérték Médiaelemző Műhely 2013.09.12. Az elemzésről A demokrácia működésének meghatározó fontosságú kérdése, hogy

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito

Tisztelt Igazgatóság! Képgaléria Fesztiválmegnyitó http://www.pnsz.hu/galeria/294/ii-pecsi-csaladi-szinhazi-fesztival-megnyito NKA Igazgatósága 1388 Budapest, Pf.: 82 Tárgy: Záró beszámoló megküldése Pályázati azonosító: 3707/11933 Tisztelt Igazgatóság! A Támogatási Szerződésben foglaltak szerint nyilatkozom, hogy a II. Pécsi

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR:

Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Multikulturális tartalom megjelenése a tanórákon és azon kívül A) JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR: Települési adottságok, helyi igények felmérése (mérlegelés). Tantestületi döntés. Felkészülés, elıkészítés.

Részletesebben

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete

Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Nemzetközi hagyományok szerepe a XXI. századi protokollban, a protokoll oktatás mai helyzete Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola konferenciája 2014. május 9. Budapest Vitaindító előadás Nagy József

Részletesebben

Vajon hatalom-e még a tudás? Lehet-e érvényesülni a tudás által? Érdemes-e tanulni az 1990- es években Magyarországon?

Vajon hatalom-e még a tudás? Lehet-e érvényesülni a tudás által? Érdemes-e tanulni az 1990- es években Magyarországon? A HÁTRÁNYOS HELYZET MEGJELÖLÉS az 1960-as években vált egyre divatosabbá, nem mint tudományos terminus, hanem mint egy minisztériumi utasítás hivatalos szóhasználata. Esélyegyenlőség Miután 1962-ben megszűnt

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Szerzői jogi védelem

Szerzői jogi védelem Szerzői jogi védelem A szerző számára minden jog fenntartva! Jelen szellemi terméket, illetve annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármilyen formában részben vagy egészben a szerző

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

Lánchíd Rádió MÉDIAAJÁNLAT

Lánchíd Rádió MÉDIAAJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT 2011 2011 A rádió profilja A Lánchíd Rádió 2007. március 15-én szólalt meg regionális közműsor-szolgáltató adóként a fővárosban és környékén. Jelenleg már Balatonfüred és Székesfehérvár körzetében

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás

Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Infinety Online Média és Marketing Kft. Általános bemutatkozás Tartalom 1 Kik vagyunk, mit csinálunk 2 Mennyi látogatót érünk el 3 Szolgáltatásaink médiapartnereink részére 4 Miért csináljuk 5 Médiapartnereink

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Alapozni a középiskolás években kell Hatékony kommunikációs stratégia a célcsoportban

Alapozni a középiskolás években kell Hatékony kommunikációs stratégia a célcsoportban Alapozni a középiskolás években kell Hatékony kommunikációs stratégia a célcsoportban Sáfrány Zsuzsanna Felsőoktatás Nyilvánossága Konferencia 2006. november 17. Mivel támogatja a FISZ a felsőoktatási

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Sajtószabadság, médiafelügyelet

Sajtószabadság, médiafelügyelet Sajtószabadság, médiafelügyelet A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei

Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Hírfogyasztás, pluralizmus, demokratikus részvétel A sokszínű tájékozódás esélyei Arra a kérdésre, hogy mennyire szabad és sokszínű a média, nem csak abból az irányból érdemes választ adni, hogy milyen

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására

J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására J A V A S L A T a 2013. évi városi imázs költségvetési keret felosztására Ózd, 2013. március 28. Előterjesztő: Városimázsért és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Tanácsnok Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

Az utolsó padban SZKA_207_33

Az utolsó padban SZKA_207_33 Az utolsó padban SZKA_207_33 376 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET AZ UTOLSÓ PADBAN 7. ÉVFOLYAM 377 HÁRTÁNYOS HELYZETBEN 33/1 SZEREPKÁRTYÁK MOZGÁSSÉRÜLTEK ROMÁK

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11.

Eredmények 2 0 1 0 / 2 0 11. Eredmények S z ü lői elégedettségi kérdőív 2 0 1 0 / 2 0 11. A kérdőívek száma 250 213 200 150 100 93 50 0 kiadott kitöltött 2 Az Ön gyermeke 60 56 50 40 34 30 20 10 0 fiú lány nincs válasz 2 3 A kérdőív

Részletesebben

Megjelenés: hetente péntek. Anyagleadás: hetente kedd 16.00

Megjelenés: hetente péntek. Anyagleadás: hetente kedd 16.00 A nyíregyházi önkormányzat hetilapja, a XXI. évfolyamát élô Nyíregyházi Napló a rendszeresen végzett közvélemény-kutatások szerint a lakosság elsô számú információs forrása: a megyeszékhelyen élôk leginkább

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

A tudományos közlés művészete

A tudományos közlés művészete A tudományos közlés művészete X. Tudománykommunikáció 1: Ismeretterjesztés Kiss László MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet Miről lesz szó? Miért jó ismeretterjeszteni? Hazai fórumok: előadások, sajtónyilatkozasatok,

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz)

A továbbított rádióműsorok az alábbiak: Kossuth rádió (98,2 MHz) Petőfi rádió (99,8 MHz) Bartók rádió (102,5 MHz) Területi megjelölés: Budapest, XXI. kerület, Szigetszentmiklós Érvényes: 2015. január 01.-től I. PROGRAMCSOMAG havi előfizetési díja: 2441 Ft/hó + 659 Ft/hó Áfa = 3100 Ft/hó Program Frekvencia Csatorna

Részletesebben