Nem kell a médiának a tudomány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem kell a médiának a tudomány"

Átírás

1 Domokos Lajos: 1 Nem kell a médiának a tudomány A cím talán provokatív. Igazán nem azért, hogy oldjam az esetleg általa keltett feszültséget, csupán a pontosítás kedvéért, hadd formáljam át a mondatot: Ennek a médiának nem kell a tudomány. Persze, nem ilyen egyszerű a dolog. A kijelentésnek két alapvető eleme van: a média és a tudomány kifejezésre épül a mondat. Kettejük viszonyát kell tehát vizsgálnunk. Magam a médiára fókuszálok, s úgy vélem, kimondva kimondatlanul ebből adódnak bizonyos tanulságok a tudomány médiabeli megjelenésének lehetőségeire. Kétféle megközelítéssel mutatatok rá a média jelenlegi természetére. Az egyik nézőpont: a tőkeérdekeknek, a pénzügyi szempontoknak alárendelt kultúrában drámai változásokon esnek át a médiatartalmak. A másik aspektus: a most munkába álló újságírók, rádiósok, televíziósok többsége a médiára maga is ellenségként, pótlékként tekint, jórészt elhagyta elődeinek ilyen-olyan módon indokolt, úgymond missziós, közérdeket szolgáló attitűdjét. Az immár végérvényesen bennünket is elért, némelyikünket megbotránkozással, esetleg rémülettel eltöltő, másokat csupán kézlegyintésre késztető folyamatokban a tőkére alapozott ipari társadalmak viszonyai tükröződnek. Ezek a viszonyok idézték elő jó 150 évvel ezelőtt, hogy a sajtó, mely addig a magánembereknek, mint közönségnek az intézménye volt, a közönség meghatározott tagjainak, mint magánembereknek az intézményévé vált azzá a kapuvá, melyen a privilegizált magánérdekek behatolhatnak a nyilvánosságba. 2. Jürgen Habermas szavait idéztem. S bár jól tudom, hogy ma már nem illik ennyire moralizálni, eltúlozni a szórakoztató tartalmak eluralkodását a médiában a sajtó gyarló volta fölött, mégis hadd idézzek két mondatot James Gordon Bennett programjából, amely 1835-ben, a New York Herald első számában jelent meg: Elvi álláspontok csak megtévesztő csapdát jelentenek a közönség számára. (...) A nyilvánosság színe előtt kijelentjük, hogy tudni sem akarunk az elvekről, politikai pártokról, politikáról. 3 1 a Teleschola Televíziós Iskola igazgatója 2 Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása Gondolat, Budapest, 1971, oldal. 3 Gyakorlati újságírás I. Tankönyvkiadó, 1972, 14. oldal. 1. oldal

2 Ezt megelőzően már Nagy Britanniában, később a Magyarországról Amerikába kivándorolt Joseph Pulitzer lapjaiban is formálódott a kommercializálódó tömegsajtó receptje: fantasztikus rajzokat kell közölni a történelem előtti idők állatairól, ugyanilyen környezetben, korai kőkorszaki szerelmi idillekben hiányos öltözékű lánykák jelenjenek meg a lapban, eleven színekkel ábrázolt emberi és állati belső szervek ábráit kell megjelentetni; torzszülött élőlényekről, műtőasztalon lejátszódó jelenetekről minél gyakrabban kell hírt adni. Aztán jött a lapkiadó Pulitzert tönkretevő William Randolp Hearst, az amerikai bulvársajtót a XIX. század utolsó évtizedeitől a XX. században egészen a II. világháborúig uraló sajtókirály és munkatársainak eszménye. Hearst egyik szerkesztője, bizonyos Morril Goddard egy ízben így fogalmazott a lapkészítésről: Néhány rövid hír, az érdeklődést felcsigázó, szenzációsan tálalt áltudományos tudósítások, meg néhány hasonló terjedelmű riport valami szörnyű bűncselekményről, hozzá néhány oldal a színházak és varieték világából a női lábak erős hangsúlyozásával, tanácsok fiatal lányok és szerelmesek számára, továbbá sport, intimpistáskodás, s végül színes mellékletek, folytatásos regényekkel". 4 Bizony, ilyen időben és térben távoli messzeségben gyökereznek azok a jelenségek, amelyekről olykor hajlamosok vagyunk azt hinni, hogy kizárólag itt és nem egészen két évtizede szabadultak ránk! Az a csoda, hogy ilyen körülmények között a minőségi sajtó egészen mostanáig képes volt tartani hadállásait a mind nagyobb tömegeket befolyásoló pennylapokkal, bulvárújságokkal, tabloidokkal szemben. Ennél is nagyobb csoda, hogy a rádiók és a televíziók műsorai különösen Európában csak mostanra látszanak megadni magukat a tömegízlésnek. A mai média világa a pénztermelésnek rendelődik alá. Márpedig a pénztermelő-képesség a nézettség, a hallgatottság, az olvasottság mutatószámaitól függ. Annak érdekében, hogy minél magasabbra lehessen tornászni ezeket a mutatókat, ki kell szolgálni a tévénézők, a rádióhallgatók, az újságolvasók tömegeit. A kiszolgálás lényegében a szórakoztatást jelenti. És ha valaki hajlandó magát alárendelni ennek az igénynek, már szabad is a bejárása a médiába. Praktikusan ez a következőt jelenti. Amíg a hagyományos értékrend jegyében szerkesztik a médiatartalmakat, addig például a híres ember kimagasló, különös értéket hordozó tette, tudományos, művészi teljesítménye az újságcikkek, rádióriportok, tévéműsorok témája. (Lásd: 1. ábra) Magam például a 70-es években a tévéhíradó debreceni tudósítójaként, egy kitüntetés, vagy születési évforduló apropóján több ottani tudós portréját is elkészíthettem, s adásba segíthettem. Nem tévedés, a legszélesebb tömegek számára készülő tévéhíradó adásába! 4 Georg Honigmann: Hearst, a sajtókirály Kossuth Könyvkiadó, 1974, 40. oldal. 2. oldal

3 1. ábra: Értékrend-váltás a közönség érdeklődésében híres ember köznapi ember különös tett köznapi tett Az ilyen, hagyományos értékeket preferáló médiában a hétköznapi ember a maga hétköznapi tetteivel van, vagy inkább csak volt jelen. Gondoljunk csak Móricz Zsigmond: Gyalogolni jó riportgyűjteményére, Illyés Gyula, Sarkadi Imre, Karinthy Ferenc, Csoóri Sándor, Moldova György, Csák Gyula, Csalog Zsolt, Galgóczi Erzsébet, Ruffy Péter, Bajor Nagy Ernő, Sulyok Katalin és sok más írónak, újságírónak a kisemberek világát szociográfiai igényességgel bemutató írására! Tekintsünk el az ideológiai felhangoktól és idézzük fel a közelmúltbeli rádiónak és a televíziónak a falusi emberek, a munkások életével foglalkozó műsoraira, vagy éppen Vitray Tamás hajdanvolt Ötszemközt műsorára, amelyben a példaképek még példaképekként jelenhettek meg, valóságos munka-, művészi-, közéleti teljesítményeiken nem pedig a magánéletükhöz kapcsolódó pletykák tükrében mutatkozhattak meg! Mára a helyzet megváltozott. A híres ember, ritka kivételektől eltekintve csak hétköznapi dolgaival válhat a tömegmédia szereplőjévé. A hétköznapi ember viszont valamilyen rendkívüli, még inkább deviáns cselekedetével. Ugyanis ezt igényli a tömegember-had közönség, amely megköveteli, hogy hízelegjen neki a média. Hogy jön ide a hízelgés? Először úgy, hogy ha a híres embert hétköznapi szokásain keresztül látja, hallja a közönség, akkor az a jóleső érzés tölti el, hogy lám az is csak olyan, mint ő. Másodszor úgy, hogy ha a hétköznapi ember deviáns cselekedetével ismertetik meg, így kiált fel: Lám, mennyivel különb vagyok annál a hólyagnál! 3. oldal

4 Mindez természetesen csupán egyetlen eleme a mai tömegmédia mechanizmusának, de fontos eleme. Nem lehet nem számolni vele, amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy miként lehetne teret nyerni benne okosabb, minőségi tartalmakkal. A felvázolt mechanizmusból többek között az következik, hogy a tudós furcsaságaira, a tudós szabadidő töltési szokásaira, családtagjaira, kutyájára, barátjára és barátnőjére nagyon is vevő a mai média, de tudományos fejtegetésére nem. Mert ez utóbbira nem kíváncsiak annyian, hogy ennek finanszírozását a profittermelésben érdekelt médiaburzsoázia felvállalja. A média-befektetések profittermelése ugyanis akkor a legeredményesebb, ha a lehetséges közönségben létező legalacsonyabb szellemi színvonalhoz igazítják a tartalmakat. Mert ez a feltétele a magas olvasottsági, hallgatottsági, nézettségi mutatóknak, ami a hirdetőket vonzza. Most pedig lássuk a mai média természetét megjelenítő másik nézőpontot! Vizsgáljuk meg a most munkába álló újságírók, rádiósok, televíziósok attitűdjét, értékrendjét! Az elmúlt héten két vidéki városban tartottam csapatépítő tréninget fiatal televíziósoknak, illetve rádiósoknak. Mindent egybe vetve kéttucatnyi, diplomás, részben a településeken tanárként is dolgozó, érdeklődő, az átlagosnál jobban motivált ifjakkal ismerkedhettem meg, akik a kisváros televízió-, illetve rádióműsorait szerkesztik. Mint ilyenek, nyilvánvalóan nem elhanyagolható befolyással vannak az ottani közgondolkodásra. A tréning önismereti része mindkét helyen alkalmat adott számomra egy kisebb kutatás elvégzésére. Már a mostani előadásra is gondolva, arra kerestem a választ, hogyan viszonyulnak ők maguk a rádióhoz és a televízióhoz, milyenek a médiahasználati szokásaik. Tisztában vagyok vele, hogy a kutatás nem reprezentatív mintán történt, vagyis nem állíthatom azt, hogy a megismert gondolkodásmód az ország valamennyi fiatal médiamunkásának átlagos felfogását tükrözni. Ugyanakkor megjegyzem, hogy immár 16-ik éve vezetem a Teleschola Televíziós Iskolát, ahol szerkesztő-riportereket, operatőröket és vágókat képzünk. A nálunk végzettek az életkoruk előrehaladásával egyre fontosabb szerepet töltenek be az országos és a helyi televíziók, a különböző szerkesztőségek életében. Amit az utóbbi években a körükben tapasztalok, lényegében egybevág a felmérés eredményeivel. Az egyik kérdéscsoporttal a televízió, illetve a rádió szerepe iránt érdeklődtem. (1. táblázat) A válaszadás elé semmilyen korlátot nem állítottam, hogy lehetővé tegyem a fiatalokban a médiáról leginkább élő kép felszínre hozását. Prekoncepciómban úgy gondoltam, hogy a válaszokat megfelelően kategorizálhatom a média klasszikus funkciói alapján. Ezek a következők: tájékoztatás; a politikai hatalom ellenőrzése; hatalomgyakorlás, kormányzás-közigazgatás; társadalmi értékek, normák hordozása; szórakoztatás. Azonban a kérdőívek kiértékelése során kiderült, hogy még egy osztályozási egységre lesz szükségem: a pótlékszerep kategóriájára. Ez önmagában is meghökkentő fejlemény volt. Ehhez hasonlóan több mint figyelemre méltó, hogy a fiatalok nem érzékelik, hogy a médiának szerepe lenne a hatalom kontrollálásában. Mint ahogyan az sem szembetűnő számukra, hogy a mai Magyarországon a hatalom meglehetősen gátlástalanul használja a médiát saját érdekei érvényesítésére. Ellenkezőleg, a válaszokból arra következtethetünk, hogy úgy gondolják, a média a tájékoztatást egyfajta pártatlanság, részrehajlás, szinte a közjó szem előtt tartásával végzi. 4. oldal

5 1. táblázat: Korunkban milyen társadalmi szerepe van a médiának? Klasszikus médiafunkciók A mediátorok által megadott kifejezések Tájékoztatás tájékoztatás, tényfeltárás, ablak a világra, gondolatcsere a politikai hatalom ellenőrzése (nincs ide illeszthető kifejezés a válaszok között) hatalomgyakorlás, kormányzásközigazgatás nincs ide illeszthető kifejezés a válaszok között) társadalmi értékek, normák hordozása + nevelés; mintaadás; tanulás; művelődés; művészi élmény; párbeszédösztönzés elitteremtés, népbutítás; manipulálás; analfabetizmus Szórakoztatás szórakoztatás Pótlékszerep magányoldás, egyedüllét-oldás, csendoldás társas kapcsolatok helyettesítése menekít a valóság elől, kikapcsolás, unaloműzés, olcsó időtöltés, időtöltés, kikapcsolódás tematizálás, rágógumi, hírlicit fantáziátlanság, megszokás, agyszikkasztás, agyzsibbasztás agresszió-levezetés monotonitás-oldás, kényelem Mint látható, az értékhordozás kategóriában feltűnő a negatív sajátosságok jelenléte a fiatal mediátorok percepciójában. Amint arra már utaltam, az igazi meglepetés a média pótlékként való erőteljes használata. Minthogy a kifejezések előfordulásuk gyakoriságának arányait is érzékeltetik, s mert ebben a kérdéscsoportban teljesen szabadon írhatták le a gondolataikat, szembetűnő milyen sok szót használtak fel ennek érzékeltetésére a fiatalok. További feladatként a televízió, illetve a rádió szóhoz kellett társítani pozitív, illetve negatív jelentésű kifejezéseket. (2. táblázat) Irányított helyzetről lévén szó, ebben az esetben már megjelennek a spontán válaszadási lehetőség során tudat alatt maradt pozitív kifejezések. Ez önmagában is beszédes. Még többet mond a fiataloknak a médiával kapcsolatos értékítéletéről, hogy milyen erős kifejezéseket használnak, amikor bírálhatnak. 5. oldal

6 2. táblázat: Pozitív, illetve negatív szótársítás a televízió és a rádió kifejezéshez Feladatok Pozitív Negatív Társíts három pozitív jelentésű kifejezést a televízió szóhoz! Társíts három negatív jelentésű kifejezést a televízió szóhoz! Társíts három pozitív jelentésű kifejezést a rádió szóhoz! Társíts három negatív jelentésű kifejezést a rádió szóhoz! információ behozza a világot tanítás tudás választási lehetőség embersorsok aktuális gyorsaság aktivitás tartalomgazdagság nevetés társaság Barát bizalom közösség zene hangulat élőszó gondolkodás összefogás friss vidám szórakoztató mindig velem pörgés élettel teli szabadosság erőszak rombolás ferdítés manipulálás fikció pótlék fantáziátlanság agresszivitás népbutítás értéktelenség zavarosság távolság harsány igénytelen csak hang pontatlanság magamutogatás rossz zene gagyi hadarás tudálékos nagyképű visszahallgathatatlan felületes harmóniahiány semmitmondó elfogult félreértés néha sok 6. oldal

7 Igyekeztem feltérképezni a fiatal rádiósok, illetve televíziósok médiahasználati szokásait. Ez fontos lehet abból a szempontból, hogy milyen csatornákon lehet őket elérni. Az eredmény a 3. táblázat segítségével tanulmányozható. Számomra meglepetés volt az internethasználat első helye ennek összes előnyével és hátrányával. 3. táblázat: Médiahasználati szokások S.sz. Médium Értékelés internetes hírportálok 8,1 02. megyei lapok (vidéki városok fiataljairól van szó) 7,7 03. országos közszolgálati televíziók adásai 7,1 04. országos kereskedelmi televíziók adásai 6,7 05. minőségi hetilapok 6,6 06. ismerősöktől, családtagoktól szerzett információk (pletyka) 6,5 07. irodalmi művek 6,3 08. országos közéleti napilapok 6,2 09. Szakkönyvek 5,7 10. országos zenei rádiók adásai 5,3 11. országos közszolgálati rádiók adásai 4,5 12. Bulvárlapok 3,2 13. helyi rádiók, televíziók (csinálják, nem nézik, nem hallgatják) 2,0 Végül még egy adatsor. A fiataloknak huszonnégy közül öt olyan tulajdonságot kellett kiválasztaniuk, amelyekkel egy rádiósnak, illetve egy televíziósnak rendelkeznie kell. (4. táblázat) Engem meghökkentett a tartalmi értékrendnek (tájékozottság, megbízhatóság, problémaérzékenység stb.) háttérbe szorulása. 7. oldal

8 4. táblázat: A mediátor preferált tulajdonságai Tulajdonság Pontérték Rangsor kreativitás jó beszédkészség rögtönzési képesség csapatjátékos tájékozottság megbízhatóság helyismeret céltudatosság érdeklődés problémaérzékenység szakmai elkötelezettség Teherbírás Szakismeret Pontosság Kapcsolatok Talán az sem érdektelen, ha felsoroljuk azokat a kifejezéseket, amelyek egyetlen fiatal szerkesztőtől sem kaptak pontot. Ezek a következők: kellemes orgánum, jó megjelenés, kitartás, következetesség, közéleti aktivitás, közös értékrend követése, szabálytisztelet, tapasztalat, tervszerűség. Mindent egybevetve, akár befektetői, akár mediátori szempontból közelítünk a médiához, a tudományos tartalmak kedvezőtlen fogadtatásával kell számítanunk. A befektetők a szórakoztató tömegműsorok, tömeglapok készítésében érdekeltek. A most munkába álló újságírók, rádiósok, televíziósok többsége pedig a médiára maga is ellenségként, pótlékként tekint. Más jelzésekből tudom, hogy elsősorban pénzkereseti lehetőségként veszi számításba, jórészt elhagyta elődeinek missziós, népboldogító, népművelő, népet felemelő, közérdeket szolgáló attitűdjét. A szerkesztőséget lényegében ugyanolyan munkahelynek tekinti, mint bármi mást. Ha lehet, nem szereti hazavinni sem a munkát, sem a hagyományos újságírói munkával járó töprengést. Értékrendjében nem szerepel a tervszerűség, a szabálytisztelet, a közösség iránti elkötelezettség, a következetesség, a tapasztalat, a tisztelet, alig tartja fontosnak a pontosságot, a szakismeretet, a szakmai elkötelezettséget, az érdeklődést. 8. oldal

9 Megengedem, lehet némi egyoldalúság ebben a nem reprezentatív vizsgálatban. Ám a részeredmények fölöttébb összecsengenek egymással, illetve a főiskolákon, egyetemeken, felső- és középfokú szakképzésben szerzett tapasztalataimmal. Ezek fényében utólag sem módosítanám az eredeti gondolatot Ennek a médiának nem kell a tudomány. A for-profit médiavállalkozások tulajdonosai ezt a tudományos témákat a lassan megtérülő kategóriába sorolják. A rendszerváltás környékén született, a csecsemőkortól a televízióra, mint gyerekpásztorra bízott, a részben játszóházzá tett iskolákban szocializálódott, a médiatartalmakat egyre inkább meghatározó újságírók, szerkesztők, műsorvezetők, riporterek értékrendje sem teremt kedvező helyzetet az ismert televíziós vállalkozásokban a tudományos tartalmak számára. Magam is érdeklődéssel várom, hogy előadótársaim, milyen kiutat mutatnak majd ebből a helyzetből. Mert abban persze bizonyos vagyok, hogy a helyzet azért nem annyira reménytelen, mint amilyennek részben ébresztő, sokkoló szándékkal lefestettem. De, hogy nem állunk jól, abban azért biztos vagyok. Ha valamit mégis mondhatnék a kiútról, akkor a következő lehetőségeket említeném: 1.) A közoktatás minden szintjének sürgős megerősítése. Anyagi források átcsoportosítása nem az iskolákba behordott újabb és újabb technikai csodákra, amelyek a karbantartásra és a karbantartókra fordítható pénz híján tapasztalataim szerint rövid idő alatt a legtöbb helyen kacatokká válnak, hanem a tanári-oktatói szellemi teljesítmény honorálására. Olyan szellemiség és olyan tudás kialakítására, amelynek idővel természetes velejárója lesz a legújabb ismeretek befogadása. Úgy vélem, eddig maga az Akadémia sem hallatta eléggé a szavát annak érdekében, hogy a közoktatásban tapasztalható erodálódás megállítható legyen. Szerintem már nem sokáig térhet ki e feladat elől. Igenis lobbyznia kellene, nyomást kellene gyakorolnia a közoktatás minden szintjének megerősítése érdekében, mert hovatovább nem lesz fogadóképes, a tudományos tartalmakat akár az ismeretterjesztés szintjén befogadni képes, elfogadhatón művelt lakossága ennek az országnak. 2.) A közszolgálati médiumok szerepének megerősítése. Európa, az Európai Unió látván a piaci folyamatok itt is tárgyalt értékvesztő hatását kialakította és fenntartja a média területén a közszolgálat igényét, intézményrendszerét. Szorgalmazza annak a médiarendszernek a működtetését, amelynek hívószavai közé ilyenek tartoznak: minőség, hagyomány, nemzet és Európa, kisebbség, vallás, erkölcs a magas kultúra. A kontinens nyugati országainak többsége mindmáig nem elhanyagolható erőfeszítéssel és a mienknél eredményesebben őrzi ezeket az értékeket a közszolgálati médiarendszer segítségével is. Viszont ami a rendszerváltás után e tekintetben Magyarországon történt nagy-nagy jóindulattal is pótcselekvés. Az itthon csak kevés nézőhöz eljutó Duna TV a partvonalon. A Magyar Televízió pedig szinte csak az elmúlt években kezdte meg bizonytalan mozdulatokkal a padlóról való feltápászkodást. Az Akadémiának is lobbyznia kellene tehát az olyan magyar közszolgálati médiumokért, amelyekben nem a nézettség, hanem a társadalmi értékekként tovagyűrűző hatás, az értékválasztási lehetőség a fő szempont. 9. oldal

10 3.) Az elfoglalt pozíciók megtartása a jelenlegi feltételek közepette. Pr-szakemberként a világért sem mondanék olyat, hogy különböző kommunikációs technikákkal, olyan akciókkal, mint például a Mindentudás Egyeteme, vagy a tervezett magyar tudományos tévécsatorna terve, ne lehetne akár a jelenlegi helyzetben is többet tenni a tudomány médianyilvánossághoz való juttatása érdekében. Ellenkezőleg. Azt gondolom, hogy amit tesznek, és jól tesznek, azt továbbra is tenniük kell. De éppen pr-szakemberként, olyanként, aki cikkekben száll szembe a gyors és látványos, de kérészéletű, sőt kontraproduktív marketing-kommunikációs technikák mindenhatóságát hirdetőkkel, ki kell jelentenem, hogy aki igazán tenni akar, az hosszú távra tervez. Az, az oktatásba fektet, hogy legyen tudomány iránt érdeklődő, fogadóképes közönség. Az a közszolgálati médiumok megerősítéséért lobbyzik, hogy nézőszámtól független médiafelületet kapjanak az értékhordozó területek, köztük a tudományos ismeretterjesztés. Felfogásom szerint minden más eszköz csak ezek után szolgálhatja azt az eszmét, hogy kell az országnak a tudomány. 10. oldal

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása

A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A tartalomelemzés elmélete és gyakorlati alkalmazása Készítette: Kérdő

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció PhD Program. Velics Gabriella

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció PhD Program. Velics Gabriella Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció PhD Program Velics Gabriella A közösségi rádiózás szerepe és funkciói a helyi kommunikációs rendszerben - Vas megyei

Részletesebben

Ezt a hatást legtöbbször az agresszióval hozták összefüggésbe, így a legtöbb adat a

Ezt a hatást legtöbbször az agresszióval hozták összefüggésbe, így a legtöbb adat a Bényei Judit Szíjártó Imre A televízió társadalomképe és az iskola tanulmány A rendszerváltás óta eltelt tíz évben nemcsak a politikai és gazdasági viszonyok változtak meg körülöttünk, a kultúra közvetítő

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu

Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. Tel.: 06-30/388 00 34 www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu TÁMOP-5.5.4.A-09/1 Befogadó média-képzési program romák és mozgássérültek munkaerő-piaci

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kocsis Éva. A televízió műsorstruktúrája. A televízió műsorainak elemzése

MUNKAANYAG. Kocsis Éva. A televízió műsorstruktúrája. A televízió műsorainak elemzése Kocsis Éva A televízió műsorstruktúrája. A televízió műsorainak elemzése A követelménymodul megnevezése: A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenységek ellátása A követelménymodul száma: 1555-06 A tartalomelem

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján

Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról. Fókuszcsoportos interjúk alapján Felsőoktatási expanzió és foglalkoztathatóság: vizsgálat hallgatói oldalról Fókuszcsoportos interjúk alapján Készítette: Antal Zsófia 2011 Tartalomjegyzék 1. 1. A tanulmány célja 3 1. 2. Miért fontos és

Részletesebben

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK levelező tagozat Public Relations szakirány A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA Készítette: Egri Éva Budapest, 2007

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Szabó Gabriella Kiss Balázs Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Izgalmas folyamatok és tendenciák tanúi lehettünk az elmúlt 10-20 évben a magyar politikai kommunikációt figyelve.

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Molnár Katalin Varga Júlia: Szervezetek belső kommunikációjának megszervezése

Molnár Katalin Varga Júlia: Szervezetek belső kommunikációjának megszervezése Molnár Katalin Varga Júlia: Szervezetek belső kommunikációjának megszervezése Szerzők: Dr. Molnár Katalin (1., 2., 3., 4. fejezetek) Varga Júlia (5., 6., 7. fejezetek) Lektor: Dr. Kozáry Andrea Tartalomjegyzék

Részletesebben

Prezentáció címe: Nézőpontok különbözősége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Prezentáció címe: Nézőpontok különbözősége. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nézőpontok különbözősége Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Joggal merül fel az emberben az a kérdés, az eddig elhangzott véleményeket figyelembe véve is, hogy vajon létezik-e az a valóság, amely különböző nézőpontokból

Részletesebben

Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László

Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László Lampl Zsuzsanna Pšenáková Ildikó Papp László Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Nyitra ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központ Budapest 2009 Médiapedagógia

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ

A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations SZAK Levelező tagozat A MAGYARORSZÁGI BULVÁRSAJTÓ Készítette: Ferenczi Zoltán Budapest, 2006 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...5

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban

A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Párbeszéd a médiáról konferencia-sorozat A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Kovács György Kósa Éva Pászthy Bea Simonné Toldi Ágnes Csájiné Knézics Anikó Sági Matild Obsina Béla Bogdán Tibor Lengyel

Részletesebben

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer

A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer A tartalomelemzés, mint a szakdolgozatírásban alkalmazható kutatási módszer Dr. Móré Mariann PhD Megjelent: Kovácsné Bakosi Éva (szerk.2010) Társadalomtudományi tanulmányok III. DEGYFK 2010 ISBN 978-963-7292-35-4

Részletesebben

Romológia kurzusok a felsőoktatásban

Romológia kurzusok a felsőoktatásban Kállai Gabriella Romológia kurzusok a felsőoktatásban Az írás a hazai felsőoktatásban szeminárium vagy előadás formájában jelen lévő romológiai vonatkozású tantárgyakat, valamint azoknak a hallgatókra

Részletesebben

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe VILÁGOSSÁG 2004/5. Tudomány & kommunikáció Mosoniné Fried Judit Pálinkó Éva Stefán Eszter Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe Kérdôíves vizsgálat az MTA köztestületi tagjainak

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

EGY SZOKNYA EGY NADRÁG? A NŐK REPREZENTÁCIÓJA ÉS MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN

EGY SZOKNYA EGY NADRÁG? A NŐK REPREZENTÁCIÓJA ÉS MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány EGY SZOKNYA EGY NADRÁG? A NŐK REPREZENTÁCIÓJA ÉS MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN Készítette: Baranyai Csilla Budapest 2008 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0.

Az Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultása képzési kínálatának bővítése, fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0047/1.0. Médiaelmélet Szerző: Gömzsik Anikó Az Európai Szociális Alap támogatásával Oktatási segédanyag a Médiaelmélet tárgyhoz A XX. század a tömegkommunikáció százada nő az emberi tudás, specializálódik az üzenetek

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN

A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN EÖTVÖS LORAND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖNYVTÁR-INFORMATIKAI KÖZPONT A HÍRKÖZLÉS FEJLŐDÉSE ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A 20. SZÁZADBAN INFORMÁCIÓ-ELMÉLETI DOLGOZAT Készítette: Dr. Szilágyiné Gálos

Részletesebben

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal

INTERNETES KÖZÖSSÉGEK. Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar INTERNETES KÖZÖSSÉGEK Egy közösség belülről Hungarian Unix Portal Konzulens: Borsi Csaba Készítette: Tóth Szilvia Művelődésszervező szak 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

NEMI SZEREPEK A SZÓVIVŐI GYAKORLATBAN

NEMI SZEREPEK A SZÓVIVŐI GYAKORLATBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK nappali tagozat PR és szóvivő szakirány SZÓVIVŐK MEGÍTÉLÉSE ÉS HELYZTETE MAGYARORSZÁGON A XXI. SZÁZADBAN NEMI SZEREPEK

Részletesebben