KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a 2010-es évről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a 2010-es évről"

Átírás

1 SEGÍTSÉG KÖVE ALAPÍTVÁNY 1214 BUDAPEST BÁNYA UTCA 17. FSZ. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2010-es évről február 13-n a Fővárosi Bíróság a Segítség Köve Alapítványt sorszám alatt nyilvántartásba vette. A bírósági végzés száma: 12. Pk /2006/4. A bíróság egyidejűleg az Alapítványt a végzés jogerőre emelkedésétől kezdődően közhasznú szervezetté minősítette. Az Alapítvány létrehozásának célja az alábbi tevékenységek végzése: 1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése tevékenységen belül különösen Mozgássérültek külföldről behozott tolókocsihoz juttatása, Gyógyászati segédeszközök külföldről való behozatala, Gyógyszerek behozatala, Ingyenes ruha-cipő-játék akciók szervezése (évente többször), Élelmiszer osztás rászorult családoknak, Tisztítószerek osztása, Családlátogatás - család gondozás /fabeszerzés, favágás/, Hospice szolgálat beteg emberek felé, Beteglátogatás, Beiskolázásnál iskolaszerekkel támogatás, rászorult iskolák támogatása tárgyi eszközökkel, játékokkal használt ruhával, Határainkon kívül élő szegény sorsú emberek támogatása (erdélyi, ukrán, roma) 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés tevékenységen belül különösen: Gyermek bibliaköri foglalkozások, Bibliaiskola Korszerű ismeretek átadása rászorultaknak Családi kirándulások szervezése Táboroztatás 3. kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása tevékenységen belül különösen: Karácsonyi keresztyén műsorok szervezése évente több alkalommal ajándék osztással - iskolákban, - határaikon kívül élő magyarság felé is: Vajdaság, Erdély, stb. Gyermeknapok rendezése. /Nemcsak gyermeknapon, többnyire hátrányos helyzetű / roma/ gyermekek felé. A kulturális program mellett értékes ajándékok szétosztása. Programok, koncertek szervezése a csepeli hajléktalanokért Keresztyén pantomim csapat létrehozása, szellemi és anyagi támogatása 4. sport tevékenységen belül különösen: Teremtorna - /terembérlés/, Futball /terembérlés/, Gyermekeknek sportversenyek szervezése

2 A Segítség Köve Alapítvány 2010-ben konkrétan az alábbi közhasznú tevékenységeket végezte: 1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3. kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása Az Alapítvány vagyonával a kuratórium rendelkezik. A kuratórium dönt az Alapítvány programjáról és arról, hogy az Alapítvány céljainak érdekében mikor, milyen tevékenységet folytat, illetve mikor, milyen tevékenységet támogat. Az Alapítvány vagyona az alapítványi célok megvalósítása érdekében teljes mértékben felhasználható, nem veszélyeztetve az Alapítvány működését. Az Alapítvány számviteli politikáját a többször módosított évi C. Tv., az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990 (VI. 13) IM rendelet és az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992 (VII. 23.) Kormányrendelet alapján alakította ki sajátosságainak figyelembevételével. Könyvelési kötelezettségének kettős könyvelés formájában tesz eleget, számítógépes könyvelési program segítségével. Nyilvántartási rendszerét úgy alakította ki, hogy elkülönülten tartja nyilván az alapítványi alaptevékenységek illetve a vállalkozási tevékenységek bevételeit és költségeit az erre alkalmasan kialakított számlatükör szerint. A tárgyévben vállalkozási tevékenységet az Alapítvány nem végzett és ez jelenlegi tervei között sem szerepel. Költséghely-költségviselő jellegű másodlagos költségelszámolást az Alapítvány nem vezet. A bevételek a következők alapján kerülnek megbontásra: - közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) magánszemélyektől e) szervezetektől f) 1%-os felajánlás - pályázati úton elnyert támogatás - közhasznú tevékenységből származó bevétel - egyéb bevétel A költségek megbontása: - közhasznú tevékenység ráfordításai - vállalkozási tevékenység ráfordításai Az Alapítvány elkészítette a számviteli politikájában rögzítettek szerinti egyszerűsített éves beszámolót vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. 2

3 A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása Bruttó érték Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró szellemi termékek (116) Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések (143) eszközök (145) Összesen Értékcsökkenés Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Szellemi termékek értékcsökkenése (1194) Egyéb berendezések, felszerelések értékcsökkenése (149) eszközök értékcsökkenése (149-1) Összesen Nettó érték Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró szellemi termékek Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések (143) eszközök (145)

4 Az Alapítvány 2010-ben a Nemzeti Civil Alapprogramból elnyert támogatás keretében vásárolt egy multifunkciós eszközt Ft-ért. A kis értékű beszerzések össze Ft volt összesen. Az Alapítvány készletekkel, értékpapírokkal nem rendelkezik, követelései én nem voltak. A pénzeszközök kizárólag a bankszámla záróegyenlegéből állnak ( Ft). A költségek aktív időbeli elhatárolása között Ft értékben került kimutatásra a könyvelési szoftver éves díjának 2011-re eső része. A bevételek aktív időbeli elhatárolásaként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál elnyert pályázatokból fennmaradó, a tárgyévben át nem utalt pályázati összegek 10%-át szerepeltetjük ( Ft). Az Alapítvány 2010-ben céltartalékot nem képzett. A rövid lejáratú kötelezettségek között Ft rövid lejáratú kölcsön, valamint Ft szállítói tartozás szerepel. A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként szerepeltetjük az elnyert támogatásokból a következő időszakokban költségként felmerülő részt. A forintból forint NCA támogatások jövő évi felhasználása, forint Fővárosi Önkormányzat támogatásának jövő évi felhasználása, forint évi átutalt 1%-os felajánlás évi felhasználásából áll. A költségek passzív időbeli elhatárolása 2010-es évre vonatkozó, 2011-ben számlázott bérleti díj összege ( Ft). Az Alapítvány évi tőkeváltozása Ft növekedés volt. 4

5 Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Alapítvány bevételei: Ft Közhasznú célú működésre kapott támogatás - magánszemélyektől szervezetektől Pályázati úton elnyert támogatás Egyéb bevétel Összes bevétel Kimutatás az elnyert támogatásokról: Juttatás Támogatott Támogatás összege Változás cél Előző év Tárgyév % Ft Helyi Programtámogatás Önkormányzat ,0 0 Fővárosi Működési Önkormányzat támogatás , Nemzeti Civil Működési Alapprogram támogatás , Vidékfejlesztési Izzócsere Minisztérium program N/A Gyermek és Ifjúsági eszköz N/A Alapprogram beszerzés ZBR- Nemzeti Háztartási Fejlesztési gépcsere Minisztérium alprogram N/A Nemzeti Fejlesztési ZBR- Izzócsere N/A Minisztérium alprogram Összesen ,

6 Kimutatás a támogatások felhasználásáról: Támogatást nyújtó megnevezése Helyi Önkormányzat (XXI.) Fővárosi Önkormányzat Nemzeti Civil Alapprogram (NCA-KM ) Nemzeti Civil Alapprogram (NCA-KM ) Vidékfejlesztési Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (ZBR-HGCS) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (ZBR-Izzó) Támogatás tárgyévi összege Felhasználás összege Tárgyév kiadás (pénzmozgás) Tárgyév költség Halasztott bevétel Kimutatás az 1%-os felajánlások felhasználásáról: Támogatást nyújtó megnevezése NAV (2010. adóév) Támogatás tárgyévi összege Felhasználás összege Tárgyév kiadás (pénzmozgás) Tárgyév költség Halasztott bevétel

7 Az Alapítvány kiadásai: Ft Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások (bérleti díj, továbbképzés, szoftver karbantartás) - Egyéb szolgáltatások (bankköltség) Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Összes ráfordítás Adott támogatások A bevételek és a kiadások különbsége Ft, mely a tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Ft Változás % Induló tőke / Jegyzett tőke Tőkeváltozás / Erdemény tárgyévi változással együtt ,2 Az Alapítvány vagyonát továbbviszi a 2011-es évre. Tájékoztató adatok Az Alapítvány munkavállalókat nem foglalkoztat, az átlagos statisztikai létszám 0 fő. Cél szerinti juttatások: Az adott támogatások összege 2010-ben Ft volt. Alapítványunk 2010-ben kizárólag magánszemélyek részére, kizárólag természetben nyújtott cél szerinti juttatást. A támogatások fedezetét 3 pályázat biztosította. A Vidékfejlesztési Minisztérium izzópályázatának keretében 20 háztartásban 300 izzót cseréltünk energiatakarékosra Ft értékben. A Zöld Beruházási Rendszer Izzócsere Alprogramjában 82 háztartásban darab izzót cseréltünk energiatakarékosra Ft értékben. A Zöld Beruházási Rendszer Háztartási Gépcsere Alprogramjának keretében 85 háztartásban 134 háztartási gépet cseréltünk energiatakarékosra. A támogatás értéke Ft. 7

8 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: Juttatás Személygépkocsi használat költségtérítése Önkéntes munka költsége Juttatás összege Változás Előző év Tárgyév % Ft , , Az Alapítvány évi közhasznú tevékenységének bemutatása Tevékenységünk célja 2010-ben az volt, hogy a csepeli hátrányos helyzetű felnőttek, valamint gyermekek esélyegyenlőségét programjainkon keresztül növelni tudjuk ben Alapítványunk munkáját kb. 70 fő önkéntes által végezte. I. Ruha- és élelmiszer és egyéb adományok Alapítványunk 2010 során kapcsolatban állt a Máltai Szeretetszolgálattal, a Kelet-Európa Misszióval valamint a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, kiknek segítségével sikerült folyamatosan ruha- illetve élelmiszeradományokkal támogatni a rászoruló családokat. Tavasz folyamán a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonában 200 kg lisztet, 30 kg lisztet és csokoládét osztottunk szét. A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől egy alkalommal, 2010 májusában kapott alapítványunk élelmiszeradományt, melynek köszönhetően étkezést tudtunk biztosítani a gyermekek számára a Vár a nyár! elnevezést viselő gyermeknapunkon júniusában árvízkárosult gyermekek táboroztak Csepelen, akik részére Ft értékben adományoztunk tisztálkodószereket, édességeket, játékokat, iskolaszereket. A Kelet-Európa Missziótól kapott ruhaadományokból több alkalommal válogathattak a rászorulók. II. Hátrányos helyzetű gyermekek gyermeknapja Hatalmas érdeklődés és szikrázó napsütés jellemezte június 6-án a Segítség Köve Alapítvány által szervezett Vár a nyár! elnevezésű családi majálist, mely a Rákóczi Kertben került megrendezésre immár negyedik alkalommal. Alapítványunk célja az volt, hogy Csepelen minden rászoruló gyermek résztvehessen egy gyermeknapon, ahol minden játék és szórakozás, sőt az étkezés is ingyenes. 10 órától 15 helyszín várta a mozogni, kikapcsolódni váró családokat, emellett a színpadon tartalmas és szórakozató produkciókat tekinthettek meg a látogatók. A mozgásé volt a főszerep az ugrálóvárban, a trambulinokon és az élő csocsóban. A biztonságos közlekedést a Rendőrség által felállított kerékpáros akadálypályán és az elektromos kisautókban gyakorolhatták a gyerekek. A kreatív élményekre vágyókat várta a fazekas műhely, az arcfestés és a kézműves sátrak. A gyerekek ügyességüket is próbára tehették a Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület által felállított akadálypályán, a twisternél vagy a pétanque-nál, illetve a délutáni sportvetélkedőn. A Nagycsaládosok Csepeli Egyesülete által biztosított drótkötél hinta, a Tűzoltóság által bemutatott tűzoltóautó felfedezése, valamint a motorozási lehetőség is sok kalandot ígért. A gyerekek minden helyszínen tombolát kaptak, melyeket a nap folymán több alkalommal megtartott tombolasorsoláson válthattak ajándékokra. A tombolasorsolásokon összesen 14 banános doboznyi ajándék került szétosztásra. 8

9 Eközben a színpadon is zajlott az élet, a kicsiket bábműsor szórakoztatta, a nagyobbak az ELMŰ és az ÉMÁSZ által működtetett Fizibusz programját tekinthették meg Tóth Pál előadásában. Az izgalmas fizikai kísérleteken túl a Fasang Árpád Zeneiskola Fúvószenekarának tartalmas koncertje is színesítette a majálist. Délután már a bohócoké volt a főszerep, először a Segítség Köve Alapítvány kis bohócainak előadása, majd a Zenebona Társulat műsora zárta a programok sorát. III. Hátrányos helyzetű gyermekek karácsonya A Segítség Köve Alapítvány 2010 karácsonyán 408 db cipősdobozt gyűjtött össze december 11-én Alapítványunk önkéntesei ünnepi díszbe öltöztették a Rákóczi Kert Civil- és Közösségi Házat a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonából érkező kis vendégek tiszteletére. Ünnepi asztalok körül, gyertyafény mellett hallgathatták végig a gyermekek a karácsonyi énekeket és a színdarabot, amivel kisgyerekek, tinédzserek és felnőttek egyaránt készültünk. Az ajándékosztás után vendégeinknek süteményeket és üdítőt szolgáltunk fel december 17-én kedves kis ünnepségnek adott otthont a Down Alapítvány Szalóki utcai Otthona. A Segítség Köve Alapítvány segítségével ötvenöt csomagot osztottunk ki a lakók és a foglalkoztatásban résztvevők között december 17-én volt a karácsonyi ünnepség Szigetszentmiklóson, a Konduktív Óvodában, ahol a sérült gyerekek kaptak ajándékot a Segítség Köve Alapítványtól. Nyolcadik éve töltöttük együtt a karácsonyi ünnepséget a csepeli Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulóival. Nagy élmény számunkra látni a gyerekeket, amint évről-évre lelkesen készülődnek az ünnepi műsor, színdarab előadására, melyet csodaszép díszletek tesznek színesebbé. Az ünnepség végén ezúttal is szétosztásra kerültek a cipősdoboz ajándékok, melyek kibontását hangos örömujjongások, néhol sikongatások követték. Sok éve hagyomány, hogy a Segítség Köve Alapítvány nem sokkal karácsony előtt megörvendezteti a csepeli rászoruló gyerekeket cipősdoboznyi ajándékkal. Az ajándékot nem csak egyszerűen átadjuk, hanem évről évre műsorral is kedveskedünk aprócska Vendégeinknek. Ez idén sem volt másképp. A vendégsereg meghívásában a csepeli védőnők segítségét kértük, akik rászoruló családoknak adták át meghívásunkat. A Halacska bábcsoport egy nagyon kedves bábdarabon keresztül adta át a Tisztelt Nagyérdeműnek a karácsony üzenetét. Örömmel vettük a Barbara Fogyatékkal Élőkért Egyesület vezetőjének megkeresését, amikor meghívta Alapítványunkat karácsonyi ünnepségükre. 26 ajándék dobozt osztottunk szét - bízunk abban, hogy hamarosan ismét találkozni fogunk ezekkel a kedves gyermekekkel! IV. Szervezetek támogatása Alapítványunk 2010 folyamán több szervezetet is támogatott, többek között a Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola tanulóit, a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonát, valamint az Aranyalkony Idősek Otthonát látogatták több alkalommal önkénteseink. A kicsiknek bábműsorral kedveskedtek, az idősebbek számára zenés műsorral készültek a fiatalok. V. Tudakozó Klub 2009-ben indult kezdeményezésünk, melynek keretében negyedévenként tartunk egy-egy előadást, hogy bemutassuk és szorgalmazzuk a tudomány és vallás párbeszédének lehetőségeit az egyes tudományterületek mindannyiunkat érintő kérdéseinek érdekes és tartalmas ismertetésével január 30-án Cserháti Mátyás előadását hallgathattuk meg a biotechnológia kihívásairól. Március 26-án dr. Strasszer Tamás ügyvéd alapjogok és elvek címen azt a kérdést próbálta feszegetni, hogy a jogtudomány szerint mi történhet akkor, 9

10

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben 1. Az Alapítvány neve: Segítség Köve Alapítvány Rövid neve: - 2. Alapító: Sitku István (lakcím) Az Alapító rendelkezik arról, hogy halála esetén Oszkó Ákosnak (lakcím)

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület

COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület Statisztikai számjel: 18197000-8560-529-01 Cégjegyzék szám: Pk. 60.386/2008/2 Adószám: 18197000-1-42 Székhely: 1083 Budapest, Auróra utca 39. 4/1. COMITAS Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület 2011.12.31.

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

Magyar Mária Rend Alapítvány. 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Mária Rend Alapítvány. 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Mária Rend Alapítvány 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I/5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Tartalom I. ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI... 3 II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 III. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek részére Adószám: 19661414-1-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1171 Budapest, Borsfa u. 55. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető szervezetek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2.

Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Hajnal u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Veresegyház, 2011. május 30... elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Küldetés az Emberért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19118466-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60265/1989/2, 1989.05.26. Bibliai Ismeretterjesztő Társulat Egyesület 4025 Debrecen, Széchenyi utca 19. fsz. 2.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben

2005. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2005.01.01. - 2005.12.31.)

2005. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2005.01.01. - 2005.12.31.) Magyar Williams Szindróma Társaság (MWSzT) 1095 Budapest, Viola u. 19. fsz. 2. Statisztikai számjel: 18249255-8532-529-01 Jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet Bírósági végzés: 16. Pk. 60.713/2003/3.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2011. május 12. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/9 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben