61. évfolyam 5-6. szám oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "61. évfolyam 5-6. szám 145-198. oldal"

Átírás

1 A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA 61. évfolyam 5-6. szám oldal

2 Tartalom 147 A főszerkesztő rovata (Köszeginé Szalai Hilda dr.) Tanulmány 148 Csöndör Nelli dr.: A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésének elmúlt fél éve a jogszabály-módosítások tükrében Farmakovigilancia (Pallós Júlia dr.) 151 Elek Sándor dr.: A benfluorex-skandallum közlemény 154 GMO-határozat mi újság az ema-ban (Borvendég János dr.) 161 Eggenhofer Judit dr.: Beszámoló a COMP (Committee for Orphan Medicinal Products) októberi plenáris üléséről 163 Eggenhofer Judit dr.: Beszámoló a COMP (Committee for Orphan Medicinal Products) novemberi plenáris üléséről 165 Eggenhofer Judit dr.: Beszámoló a COMP (Committee for Orphan Medicinal Products) decemberi plenáris üléséről Hamis ígéretek (Pálffyné Poór Rita dr.) 166 Horváth Veronika dr.: Szemelvények az EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & Health care) gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának (CD-P-PH/CMED) 8. találkozójáról aktualitások 167 Dr. Lipták József professzor 70 éves Forgalomba hozatali engedélyek (Panker Ádám dr.) augusztus hónapban a következő készítmények forgalomba hozatali engedélyét adta ki az OGYI szeptember hónapban a következő készítmények forgalomba hozatali engedélyét adta ki az OGYI október hónapban a következő készítmények forgalomba hozatali engedélyét adta ki az OGYI november hónapban a következő készítmények forgalomba hozatali engedélyét adta ki az OGYI

3 A GYÓGYSZERÉSZETI és EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- és SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET Országos gyógyszerészeti Intézetének kiadványa A FŐSZERKESZTŐ ROVATA Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda Kedves Kollégák! Szeretettel köszöntöm Önöket a Gyógyszereink 61. évfolyamának az elektronikus kiadvány 1. évfolyamának záró számában. Viszszatekintve az elmúlt évre, elmondhatjuk, hogy noha eddig sem szűkölködtünk feladatokban a szokásosnál is több tennivalót hozott. Beszámoltunk már Olvasóinknak arról, hogy munkatársaink aktív részt vállaltak az Uniós elnökséghez kapcsolódó munkálatokban. Mindeközben szervezeti változás is történt. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet május 1-től a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet egyik főigazgatóságaként végzi feladatait. Szakmai működésünket alapvetően meghatározó, lényeges jogszabályi változások is történtek az év során e témához kapcsolódik bevezető írásunk, amely a gyógyszer és gyógyászati-segédeszköz ismertetésének elmúlt félévét tárgyalja a jogszabály módosítások tükrében. Számos jogszabályváltozás előkészítésében is részt vettünk, az elkövetkező évben hírt adunk majd ezekről is. Változás várható többek között a géntechnológiával módosított termékek (GMO) szabályozásában és a farmakovigilanciai jogszabályokban. A már megvalósult és várható jogszabály módosítások lehetővé teszik a gyógyszerellátási zavarok hatékonyabb kezelését is, melyben a tapasztalatok már most is azt mutatják egyre nagyobb feladat és felelősség hárul Intézetünkre. Ajánlom figyelmükbe Farmakovigilancia rovatunkban a benfluorex hatóanyaggal kapcsolatos történésekről szóló cikket, továbbá beszámolónkat az EDQM (European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare) gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának (CD-P-PH/CMED) 8. találkozójáról. Szeretném felhívni Olvasóink figyelmét Közleményünkre is: jogszabály előírta kötelességünknek teszünk eleget, amikor a Gyógyszereinkben, mint az Intézet hivatalos lapjában közzétesszük a GMO határozatot. Végül szeretnék minden kedves Olvasónknak békés boldog karácsonyt és új esztendőt kívánni. Jó olvasást kívánok! Dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda főszerkesztő GYEMSZI OGYI főigazgató-helyettes 147

4 A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésének elmúlt fél éve a jogszabály-módosítások tükrében Csöndör Nelli dr. * Nagy várakozás előzte meg a július 1. napján bekövetkező változásokat az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXI. törvény hatálybalépése okán, amely jelentős változásokat hozott többek között az ismertetési tevékenység vonatkozásában is. Az átfogó, több egészségügyi tárgyú törvény módosítását tartalmazó törvény célja a Széll Kálmán Tervben foglaltak végrehajtása, valamint az egészségügyi ágazati törvényekben foglalt szabályozás pontosítása és egyben korszerűsítése. A célok elérése érdekében több egészségügyi tárgyú törvény, a gyógyszerészetre vonatkozóan a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) és az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) módosítása történt meg. A módosítások nagy terjedelmére való tekintettel csak néhány fontosabb változás kerül most bemutatásra, elsősorban az ismertetési tevékenységre koncentrálva. A gyógyszerellátás területén a jogalkotó a pénzügyi szempontokat a társadalmi és egészségpolitikai szempontokkal ötvözve kívánt átalakításokat végezni, amely során többek között az egészségtudatosság növelése, a prevenciós szemlélet javítása, a lakossági terhek növekedésének elkerülése, valamint a térben és időben folyamatosan megvalósuló gyógyszerhez való hozzájutás biztosítása mint legfontosabb alapelvek kerültek megfogalmazásra. A bevezetett új szabályok a gyógyszerellátás területén a gyógyszer-támogatási rendszert érintő, valamint jogharmonizációs jellegű és jogalkalmazást segítő módosítások. A Gytv. módosítása révén pontosításra került azon gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények köre, amelyek gyógyhatásra hivatkozással csupán március 31. napjáig forgalmazhatóak. Az uniós joggal összhangban azon gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények, amelyek valamennyi sajtosságukat figyelembe véve a Gytv. 32. (9) bekezdésében nevesített gyógyszerek kategóriájába sorolhatók, csak meghatározott ideig lehetnek forgalomban anélkül, hogy megfelelnének a gyógyszerekre vonatkozó forgalomba hozatali követelményeknek. Tehát szükséges az átminősítésük növényi vagy hagyományos növényi gyógyszerré. A Gytv. 32. (9) bekezdése azon termékekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a gyógyszer jogszabályi definíciójának, a termék valamennyi tulajdonságát figyelembe véve. A forgalmazás lehetősége a lejáratukig, de legkésőbb április 1. napjáig a növényi gyógyszernek vagy hagyományos növényi gyógyszernek tekinthető gyógyhatású anyagoknak és készítményeknek csak azon gyártási tételei esetében áll fenn, amelyek kereskedelmi forgalomban voltak már március 31. napján. A Gyftv. hatályba lépett módosításai eredményeként megszűnt a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának gyógyászati segédeszköz-szaküzlethez kötése, amely módosítás a C-108/09. sz. ügyben született európai bírósági ítéletből eredő tagállami kötelezettség volt. Az Európai Bíróság ugyanis december 20- án hozott ítéletében kimondta, hogy az európai uniós joggal ellentétes volt az a magyar szabályozás, amely alapján a kontaktlencse forgalmazását kizárólag gyógyászati segédeszköz-szaküzletben engedte meg, ezért a Gyftv. 11. (2) bekezdése módosításra került. A Gyftv. módosításának következtében a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésének, az ismertetési tevékenységet folytatók, illetve az ismertető személyek nyilvántartásának szabályai is jelentősen változtak. Az ismertető személyek nyilvántartásba vételével kapcsolatban fontos változás, hogy határozott, illetve határozatlan időre szóló regisztráció kérhető. Mivel a Gyftv a lehetővé tette már korábban is, hogy az ismertető személyek után akár rövidebb időre, vagyis a hónap naptári napjaival arányos része után kellett a befizetést teljesíteni, indokolt volt már a bejelentésnél lehetővé tenni, hogy az ismertetés határozott időtartamát előre lehessen jelezni. A határozott idejű beje- * Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 148

5 61. évfolyam 5-6. szám Tanulmány lentés esetén tehát az ismertető személy nyilvántartása a kért időtartam elteltével automatikusan megszűnik, és az ismertetői igazolvány érvényessége is megszűnik. A nyilvántartásba történő bejegyzést segítő módosítások következtében az ismertető személy végzettségének igazolásához az oklevél másolatát kell beküldeni a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek, valamint a nyilvántartásban szereplő adatok is bővültek a lakcím adataival. Jelenleg a bejelentéskor csatolni kell az ismertető személy fényképét is, amely az igazolványon szerepel, elősegítve az ellenőrizhetőséget mind a hatóság, mind az ismertetésben részesülő személyek számára. A Gyftv. 13./A. (3) bekezdése által alkalmazni rendelt évi LXXVI. törvény értelmében a bejelentés beérkezését követő 15 napon belül kell az ismertető személyt nyilvántartásba venni, és a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kell az ismertetői igazolványt kiállítani. A módosítás az előbb ismertetett rendelkezéseknek megfelelően egyértelművé tette, hogy ismertetési tevékenységet kizárólag érvényes ismertetői igazolvánnyal rendelkező természetes személy folytathat. Továbbá az esetleges jogosulatlan ismertetési tevékenység megelőzése érdekében előírásra került, hogy a nyilvántartásból törölt ismertető személynek az igazolványát át kell adni a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek. A Gyftv. 14. (1) bekezdésének módosítása pontosító jellegű, amely világossá tette, hogy az ajándékozással, anyagi előnnyel, illetve más természetbeni juttatással kapcsolatos követelmények az ismertetési tevékenységhez és nem az ismertető személyhez kötődnek, tehát a szabályokat az ismertetés során, vagyis az ismertetési tevékenységet folytató gyógyszercégek tevékenysége során mindig alkalmazni kell. A szabályt nem lehet úgy értelmezni, mint ahogy ez többekben felmerült, hogy kizárólag az ismertető személyre vonatkoztatva kell alkalmazni, vagyis hogy csak az ismertető személy nem adhat a csekély értékű ajándék kivételével ajándékot, anyagi előnyt vagy más természetbeni juttatást a rendelésre és forgalmazásra jogosultnak. Az új szabályok között előírásra került a forgalmazásra és rendelésre jogosult szakemberek számára az a kötelezettség, hogy használják a gyógyszerészeti államigazgatási szerv által vezetett és a honlapján közzétett nyilvántartást, amely alapján meggyőződhetnek az ismertető személy ismertetési jogosultságáról. A szakemberek ellenőrzési kötelezettségének előírásával elkerülhető, hogy olyan személyek folytassanak ismertetési tevékenységet, akik nem szerepelnek a nyilvántartásban. Az ismertetői tevékenység folytatása során tapasztalható visszaélések elkerülése érdekében kerültek bevezetésre a bejelentési kötelezettséggel, a nyilvánosság növelésével, valamint a szankciórendszer átalakításával és egyben szigorításával kapcsolatos módosítások. A tapasztalatok alapján szükséges volt növelni az átláthatóságot, erősíteni a hatósági kontrollt és szigorítani a szankciórendszert. A hatósági kontroll erősítése érdekében a módosítás révén bővült az ellenőrző hatóság eszköztára, melynek következtében a gyógyszerészeti államigazgatási szerv jogosult vizsgálni az ismertetési tevékenységet folytató és a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosult szakemberekkel (orvosok, gyógyszerészek elsősorban) piackutatási célból kötött szerződések és a létrehozott jogviszonyok tartalmát. Gyakran tapasztalható a hatóság részéről a kreált szakmai tartalom mögött rejlő jogellenes magatartás, amely pusztán tiltott jutalmazási célokra irányul. A szankciórendszer átalakításával differenciáltabb lett a szankcionálás, attól függően, hogy ki a jogellenes magatartás alanya és milyen jellegű a jogellenes magatartás. A pénzbírság mértéke a forgalmazásra jogosult esetén 500 ezer forinttól 25 millió forintig, az ismertetési tevékenységet folytató, a forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó esetén forinttól 500 millió forintig, az ismertető személy esetén 500 ezer forinttól 5 millió forintig terjed. Ismételt és súlyos jogszabálysértés esetén is differenciáltabb lett az alkalmazandó szankciók rendszere, miszerint az ismertetési tevékenység folytatása legalább fél évre, de legfeljebb három évre megtiltható, valamint kezdeményezhető az egészségbiztosítási szervnél a társadalombiztosítási támogatással történő kiszolgálásra jogosító szerződéssel rendelkező szolgáltató szerződésének felfüggesztése, vagy a társadalombiztosítási támogatással történő rendelésre jogosult rendelési jogosultságának felfüggesztése. 149

6 Tanulmány 61. évfolyam 5-6. szám Amennyiben a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a fenti szankciót alkalmazva megkeresi az egészségbiztosítási szervet, a Gyftv. 31. (1a) bekezdése alapján törlésre kerül a támogatásból az olyan gyógyszer, amelynek a forgalombahozatali engedély jogosultja az ismertetésre vonatkozó szabályokat ismételten megsértette, és emiatt a gyógyszerészeti államigazgatási szerv egy éven belül két alkalommal jogerősen elmarasztalta, továbbá a jogsértések miatt összesen legalább 5 millió forint összegű bírsággal sújtotta. A szabályok értelmében a kizárásra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a betegek ellátására rendelkezésre áll másik készítmény, elérhető áron. A módosítás következtében ennek a súlyos szankcionálási lehetőségnek olyan szigorú feltételei lettek, amelyek mellett a betegek biztonságos és kiszámítható gyógyszerellátásának szempontjai érvényesülnek elsődlegesen. Jelentős változás a korábbi szabályokhoz képest, hogy azokat a rendezvényeket, amelyeket közvetett vagy közvetlen formában támogatnak, illetve amely rendezvényeken szakemberek részvételét támogatják a gyógyszercégek, előzetesen be kell jelenteni a gyógyszerészeti államigazgatási szervnek. Az új szabály elősegíti a hatékony ellenőrzést, különösen olyan esetekben, amikor a jogszabálysértés gyanúja felmerül. Most már az átláthatóságot is biztosítja a Gyftv., azáltal, hogy bárki számára hozzáférhető módon közzé kell tenni a ismertetési tevékenységet folytatók és az ismertető személyek nyilvántartását, az ismertetési tevékenységtől jogerősen eltiltott személyek listáját, a bejelentési kötelezettséggel érintett rendezvények nevét, helyszínét, időpontját és programját, valamint az egymillió forint vagy az azt meghaladó összegű pénzbírságot megállapító jogerős határozatokat, és a pénzbírság mértékétől függetlenül az ismételt jogszabálysértést megállapító jogerős határozatokat, a Gyftv ában meghatározottak szerint. A törvény által bevezetett nagyszámú változás, érthető módon, a kezdeti időszakban a jogalkalmazás területén bizonytalanságot eredményezett, mivel a jogalkotó nem hagyott felkészülési időt az új szabályok bevezetése előtt. Az azonnali hatálybalépés következtében az ismertetés területén valamennyi szereplőnek egyik napról a másikra kellett az új szabályok szerint folytatnia a tevékenységét, ami meglehetősen nagy feladatot rótt a hatóságra és az ügyfelekre egyaránt. Az egymással szemben tanúsított kölcsönös türelem és együttműködés azonban lehetővé tették az új szabályok bevezetésével kapcsolatos feladatok megoldását. Az eddigi tapasztalatok szerint a módosítások vegyes eredményeket hoztak a gyakorlatban, ezért a jövőre nézve még sok a tennivalónk a tisztább, átláthatóbb ismertetés érdekében. 150

7 FARMAKOVIGILANCIA ROVAT Rovatvezető: Pallós Júlia dr. A benfluorex-skandallum Elek Sándor dr. Egy tekintélyes amerikai lapban néhány nappal ezelőtt megjelent egy cikk, amely az utóbbi évtizedek legnagyobb gyógyszerbotrányával, annak tanulságaival foglalkozik (Scandal over Mediator, a French weight-loss drug, prompts calls for wide changes. New York Times, december 12). A cikk szerint a diabétesz kezelésére törzskönyvezett, de leginkább testsúlycsökkentésre használt, benfluorex-tartalmú, Mediator nevű francia gyógyszert pulmonális hipertóniát okozó mellékhatása ellenére csak 33 évi használat után, 2009-ben függesztette fel a Francia Gyógyszerügyi Hatóság (rövidített neve: Affsaps), emiatt mintegy 2000 ember halt meg, ill. több ezren kerültek kórházi kezelésre. Az eset kapcsán lemondott az Affsaps vezetője, a francia kormány vizsgálatot indított a felelősség megállapítására, az Európai Parlament pedig élesen bírálta az Európai Gyógyszerügyi Hatóságot (EMA), és választ vár arra, hogy a testület miért nem függesztette fel a készítmény alkalmazását még 10 évvel a mellékhatásokra utaló első jelzések után sem. A cikk arra késztette jelen közlemény szerzőjét, hogy alaposan utánaolvasson az ügynek. A benfluorex nincs és nem is volt Magyarországon forgalomban, mégis úgy gondoljuk, hogy a Franciaországban és az Európai Unióban történtek minden hazai gyógyszeripari szereplő (előállító, engedélyező, alkalmazó) számára tanulságosak. Franciaország A benfluorex a szerkezetileg amfetaminból levezethető, étvágycsökkentő hatású fenfluraminhoz, dexfenfluraminhoz hasonló készítmény, mindhárom a Servier terméke. Míg utóbbiakat fogyasztószerként, a benfluorexet 1976-ban túlsúlyos cukorbetegek kiegészítő kezelésére törzskönyvezték. A tabletta formájú készítményt az USA-ban nem, Európában Mediator és egyéb neveken Franciaországban, Luxemburgban, Portugáliában, Spanyolországban és Olaszországban törzskönyvezték, ill. forgalmazták. Igen jelentős volt az indikáción kívüli, nem diabéteszesek általi fogyasztószerként történő alkalmazás. Miután a fenfluramin és dexfenfluramin szívbillentyű-elfajulást, ehhez csatlakozó pulmonális hipertóniát és kardiális fibrózist okozó hatásaira fény derült, ezeket a készítményeket 1999-re az egész világon felfüggesztették. A benfluorexet elkerülte ez a sors, annak ellenére, hogy szerkezetileg és hatásmódját tekintve is hasonlít a felfüggesztett készítményekre, és már ebben az időben történtek szignál értékű bejelentések a készítmény pulmonális hipertóniát okozó hatását illetően. Az Affsaps 1998-ban gyógyszerbiztonsági revízió alá vette a benfluorexet, egy évvel később pedig Spanyolországban és Olaszországban nem újították meg a törzskönyvét, és az olasz gyógyszerügyi hatóság jelezte a készítmény biztonságosságával kapcsolatos aggodalmát az EMA felé. Ezek alapján a benfluorex visszavonására már 1999-ben sor kerülhetett volna, ehelyett még megszorító intézkedések sem történtek (eltekintve attól, hogy 2007-ben visszavonták a magas trigliceridszint melletti alkalmazást) és a készítményt csak 10 évvel később, 2009 novemberében függesztették fel állapítja meg egy napjainkban történt francia kormányzati vizsgálatról készült jelentés. Különböző tanulmányok becslése szerint eddig , a benfluorex alkalmazásához köthető haláleset következett be, és egyéb fejlemények is nyilvánvalóvá tették a felfüggesztés szükségességét. Ezek közé tartozik egy francia tüdőgyógyász által megjelentetett könyv (Iréne Frachon: Mediator 150 mg, combien de morts?), amelyből megtudható, hogy a szerző már évekkel korábban találkozott 1-1 benfluorexszel kezelt betegben pulmonális artériás hipertóniával, ill. szívbillentyű-elfajulással, majd áttekintve a körzetébe tartozó kórház kórlapjait, azt tapasztalta, hogy számos benfluorexszel kezelt betegnél jelentkeztek szívbillentyű-megbetegedésre utaló tünetek. A benfluorex alkalmazása és a társuló kardiális eltérések közötti ok-okozati összefüggés később egy case control vizsgálatban megerősítést nyert. Hozzájárult a benfluorex felfüggesztéséhez egy, a Servier és egy, a Francia Nemzeti Biztosító által elvégzett vizsgálat eredménye is. Előbbiben a készítmény és 151

8 Farmakovigilancia 61. évfolyam 5-6. szám a pioglitazon hatásait összehasonlítva megállapították, hogy a benfluorex-kezeléshez szívbillentyű-elváltozások társultak. Utóbbiban pedig egy több mint 1 millió diabéteszes beteg adatait tartalmazó adatbázisból azt lehetett kiolvasni, hogy a specifikus kardiovaszkuláris komplikációk miatti hospitalizáció relatív kockázata a benfluorexszel kezelt betegek körében háromszor magasabb volt, mint azokban, akik nem részesültek ilyen kezelésben. A hazai és nemzetközi szaksajtóban, valamint a tömegtájékoztatásban egyre élesedő hangok miatt a francia kormány 2010-ben vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, hogy miért csak 2009-ben került sor a benfluorex felfüggesztésére. A vizsgálat elvégzésével az Elszámoltatási Hivatalt (IGAS) bízták meg, amely megfigyeléseiről 260 oldalas jelentésben számolt be. Ebben a készítmény késői visszavonását részben azzal a gyakorlattal magyarázza, hogy a gyógyszerügyi hatóság döntéseiben és az előállítói stratégia kidolgozásában gyakran ugyanazok a szakértők, tanácsadók vesznek részt. Bár utóbbiak érdekeltségi nyilatkozatban kötelesek deklarálni, hogy megbízásuk nem öszszeférhetetlen egyéb tevékenységükkel, ez azonban jogi úton nem kérhető számon (ellentétben az amerikai gyakorlattal, ahol a nyilatkozattal kapcsolatos visszaélés büntetendő cselekmény). A benfluorex előállítóját az IGAS a készítmény elfogadhatatlan marketingjével (pl. gyógyszerfelírásra való ösztönzés), az engedélyezőkre, az egészségügyre kifejtett lobbista nyomásgyakorlással vádolja. Az IGAS az Affsapsot a benfluorex-ügyben tanúsított túlzott tolerancia miatt marasztalja el, hibának tartja, hogy a rokonkészítmények (fenfluramin, dexfenfluramin) visszavonásakor és a következő 10 évben nem történt intézkedés. A jelentés a hivatalt túladminisztrált, a jog útvesztőibe bonyolódó, pereskedésektől félő szervezetként írja le. A vádakat az előállító visszautasította, ártatlanságát bizonyítandó azzal érvelt, hogy a benfluorex forgalma az elmúlt 15 évben változatlanul alakult, mindvégig gondosan mérlegelték a betegek érdeke szempontjából a benfluorexszel történő kezelés fenntartásának, abbahagyásának kockázatát, és a rendelkezésre álló információkat mindig az aktuális tudományos és szabályozási szempontok szerint kezelték. Ha annak idején tudtuk volna azt, amit ma tudunk, biztosan másképp járunk el állította a cég szóvivője. A jövőben várhatóan jogi felelősségre vonás, parlamenti meghallgatás útján tisztázódhat, hogy pontosan hogyan alakultak az események. Már vád alá helyezték a Servier tulajdonosát, lemondott az Affsaps vezetője, a farmakovigilancia részleg meghatározó munkatársai. A Francia Gyógyszergyártók Szövetsége (LEEM) év elején felfüggesztette a Servier-t, utóbbi kivált a LEEM-ből. Utóbbi szervezet szerint azonban az IGAS megállapításai nem általánosíthatók, mások szerint viszont generális problémákról van szó, amelyek az egész EU-ban elengedhetetlenné teszik a farmakovigilanciai rendszer működésének javítását. A LEEM és mások javaslatai alapján az IGAS egy olyan gyógyszer-szabályozási reformon dolgozik, amely kizárólag a betegek és az egészségügy érdekeit tartja szem előtt. Elemei között említhetők: (i) A gyógyszerhatások értékelésében részt vevő szakértők transzparenciájának és függetlenségének javítása érdekében az érdekeltségi nyilatkozatok nyilvános adatbázisban való közzététele, a nyilatkozattal kapcsolatos visszaélés büntetendővé tétele. (ii) Csak olyan új gyógyszer részesülhet térítésben, amelynek hasonló hatású készítményekhez viszonyított kedvezőbb hatékonysága bizonyítást nyer. (iii) Indikáción kívüli alkalmazásra csak kivételesen kerülhet sor; az ilyen alkalmazásokat monitorozni, meghatározott idő után új indikációként engedélyeztetni kell. (iv) Továbbképzések gyári szponzorálási, lebonyolítási gyakorlatának átalakítása, szabályozása. (v) Az orvoslátogatók kórházakra irányuló tevékenységének korlátozása (pl. úgy, hogy a látogatásokra nem egyenként, hanem más orvoslátogatókkal egy csoportban kerül sor). (vi) A gyógyszer-engedélyezés feltételeinek szigorítása, azon előírás bevezetése, hogy az engedélyezéshez bizonyítani kell a hasonló hatású készítmény(ek)hez viszonyított jobb hatékonyságot, hogy a csak placebóval szemben vizsgált készítmények nem törzskönyvezhetők. (vii) Szabadalomvédelmi szabályok módosítása; a jelenlegi szabályozás arra készteti az előállítókat, hogy a generikummá válás miatti veszteségek pótlására mielőbb újabb termékeket bocsássanak a piacra, a sietség pedig nem kellően kidolgozott, felesleges, nem kellően hatásos és nem eléggé biztonságos gyógyszerek megjelenését eredményezheti. 152

9 61. évfolyam 5-6. szám Farmakovigilancia Európai Unió A benfluorex novemberi francia felfüggesztését követően az EMA áttekintette a benfluorex biztonságosságáról és hatásosságáról rendelkezésre álló információkat, különösen az alkalmazásával járó kockázatokra, úgymint a szívbillentyű-betegségek és a tüdőartériában jelentkező magas vérnyomás kockázataira vonatkozó adatokat. A felülvizsgálat kiterjedt az előállító által benyújtott klinikai vizsgálati adatokra, a tudományos folyóiratokban közzétett információkra, valamint a spontán mellékhatással kapcsolatos bejelentésekre. Mivel ezek alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy a benfluorex csak korlátozott hatást fejt ki a cukorbetegség kezelésében, ugyanakkor alkalmazása során fennáll a billentyűbetegségek kockázata, június 14-ei határozatában az EMA javasolta, hogy a benfluorex tartalmú gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyeit Európában vonják vissza. Javasolta továbbá, hogy a gyógyszert még szedő betegek haladéktalanul keressék fel orvosukat a kezelés megváltoztatása érdekében, az orvosok szüntessék be a készítmény felírását, egyben ellenőrizzék, hogy betegeiknél jelen vannak-e szívbillentyű-betegségre utaló jelek, tünetek. Ekkorra azonban már komoly bírálatok fogalmazódtak meg az Európai Parlament részéről az EMAval szemben. Ezek szerint az ügynökségnél nem garantált a gyógyszerértékelésben részt vevő külső szakértők függetlensége, a benfluorex-tartalmú gyógyszerek korábbi értékelésében részt vevő néhány szakértő esetében összeférhetetlenség állt fenn, a benfluorexet még 10 évvel a mellékhatásokra utaló első jelzések után sem vonta vissza az EMA. Az ügynökség a fenti állításokat visszautasította, jelezte. hogy mind a belső, mind a külső szakértők részére kötelező évente, évközi változások esetén gyakrabban is érdekeltségi nyilatkozatot aláírni. Jelezte továbbá, hogy mivel a benfluorex nem centrálisan, hanem nemzetileg törzskönyvezett gyógyszer, csak akkor avatkozhat be, ha valamelyik nemzeti hatóság hozzá fordul. A benfluorex esetében erre csak 2009-ben, az Affsaps által került sor. Az Európai Parlament szerint komoly összeférhetetlenségi problémát okoz, kétségeket ébreszt az EMA függetlenségét illetően, hogy Thomas Lönngren, aki korábban 10 évig az ügynökség főigazgatója volt, 2010 decemberében megvált az EMA-tól, majd néhány hét múlva csatlakozott egy olyan multinacionális stratégiai tanácsadó céghez, amelynek fő tevékenysége a gyógyszerfejlesztési költségek csökkentése, új gyógyszerek minél gyorsabb piacra juttatása. Bár az EMA utólag kikötötte, hogy Lönngren nem tölthet be gyógyszercégnél igazgatósági állást és nem vehet részt az EMA elé terjesztendő gyógyszerekre vonatkozó tanácsadásban, az Európai Parlament magyarázatot vár arra, hogy az ügynökség eredetileg miért járult hozzá az új állás elfoglalásához, és jelentést kér minden, az EMA megalakulása óta történt hasonló állásváltoztatásról. A válaszok határidejét az Európai Parlament június 30-ában jelölte meg. A benfluorex-ügy következményei azonban nem álltak meg ezen a ponton, július végén ugyanis vizsgálatot indított az OLAF (European Antifraud Office, Európai Csalásellenes Hivatal) is. A hivatal még semmiféle információt nem közölt, nem lehet tudni, mikorra várható eredmény. Feltételezések szerint az is a vizsgálat tárgyát képezheti, hogy 1999-ben, amikor az olasz gyógyszerügyi hatóság jelezte a benfluorex biztonságosságával kapcsolatos aggodalmát az EMA-nak, az ügynökség miért nem reagált. Várjuk a további fejleményeket. A forrásmunkákra vonatkozó igényt a címen kérjük jelezni. 153

10 KÖZLEMÉNY A 14/2008. (IV. 17.) EüM rendelet a humán-egészségügyi, humán gyógyszergyártási célú felhasználás és az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetében géntechnológiai hatóságként az Országos Gyógyszerészeti Intézetet (a továbbiakban: OGYI) jelölte ki. Ennek értelmében az OGYI külön engedélye szükséges minden olyan, gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenység végzéséhez, melynek során a géntechnológiai tevékenységről szóló évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) hatálya alá eső géntechnológiai tevékenység folytatására is sor kerül. Ily módon pl. klinikai vizsgálatok elvégzéséhez, gyógyszerkutató és -fejlesztő laboratórium létrehozásához vagy gyógyszergyártóhely engedélyezéséhez, abban az esetben, ha ott géntechnológiával módosított szervezetek (a továbbiakban: GMO), géntechnológiával módosított mikroorganizmusok (a továbbiakban: GMM) vagy azokból előállított termékek felhasználására kerül sor, be kell szerezni az OGYI erre vonatkozó engedélyét is. A GMO-k és az azokból előállított termékek zárt rendszerben való felhasználására vonatkozó engedélyt az üzleti titok, a szerzői jog és a fajtaoltalom körébe eső adatok kivételével a felhasználó nevének, az engedély számának, a felhasználás tárgyának megjelölésével az OGYI hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi. A GMO-k és az azokból előállított termékek nem forgalomba hozatali célú kibocsátására vonatkozó engedélyt - az üzleti titok, a szerzői jog és a fajtaoltalom körébe eső adatok kivételével az OGYI hivatalos lapjában és honlapján a kibocsátó nevének, az engedély számának, a kibocsátás tárgyának és a géntechnológiával módosított tulajdonság megjelölésével közzéteszi. 154

11 61. évfolyam 5-6. szám Közlemény 155

12 Közlemény 61. évfolyam 5-6. szám 156

13 61. évfolyam 5-6. szám Közlemény 157

14 Közlemény 61. évfolyam 5-6. szám 158

15 61. évfolyam 5-6. szám Közlemény 159

16 Közlemény 61. évfolyam 5-6. szám 160

17 MI ÚJSÁG AZ EMA-BAN, AZ EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉGBEN? Rovatvezető: Prof. dr. Borvendég János Beszámoló a COMP (Committee for Orphan Medicinal Products) októberi plenáris üléséről London, október 5-7. Eggenhofer Judit dr. Pozitív véleményekre tett javaslatok az Európai Bizottság (European Commission) felé a ritka betegségek gyógyszerei besorolási (Orphan medicinal products designation) kérelmekre vonatkozóan. Az ülésen a bizottság 12 kérelemre adott pozitív javaslatot. Ezek a következők: Gyógyszernév Plerixafor (Genzyme Europe B.V.) Alpha-tocotrienol quinine (Edison Orphan Pharma BV.) Pegylated proline-interferon alpha-2b (AOP Orphan Pharmaceuticals AG.) 4-[[9-[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]-8-[(2,4,6-trifluorophenyl)amino]-9H-purin-2-yl] amino]-trans-cyclohexanol (Celgene Europe Limited) Adeno-associated viral vector serotype 8 containing the human AIPL1 gene (Fondazione Telethon) Cysteamine (NovaBiotics Ltd.) Human haptoglobin (Bio Products Laboratory Ltd.) Interferon gamma (Prof. Roberto Testi) N-[4-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoyl]-D-gammaglutamyl-(2S)-2-amino-beta-alanyl-L-alpha-aspartyl-L-cysteine and folic acid (Endocyte Europe B.V.) Nanoliposomal irinotecan (Merrimack Pharmaceuticals UK Limited) Resminostat (4 SC AG) Vincaleukoblastin-23-oic acid, O4-deacetyl-2-[(2-mercaptoethoxy)carbonyl] hydrazide, disulfide with N-[4-[[(2-amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl] amino]benzoyl]-l-gamma-glutamyl-l-alpha-aspartyl-l-arginyl-l-alpha-aspartyl-lalpha-aspartyl-l-cysteine (Endocyte Europe B.V.) Terápiás javallat Citotoxikus terápia kiegészítése akut myeloid leukaemia kezelésében Leigh-szindróma kezelése Polycythaemia vera kezelése Idiopathiás tüdőfibrózis kezelése Leber-féle kongenitális 4. típusú amaurosis kezelése Cysticus fibrosis kezelése Sarlóssejtes betegség kezelése Friedreich ataxia kezelése Folsavreceptor-pozitivitás diagnosztizálása ováriumkarcinóma esetén Hasnyálmirigyrák kezelése Hodgkin lymphoma kezelése Ováriumrák kezelése Személyes meghallgatás (Oral hearings) Az ülés előzetes programjában 5 személyes meghallgatás szerepelt. Kérdések listája (Lists of questions) A COMP 5 beadványra vonatkozóan állított össze kérdéseket a szponzorok számára. Az érintett beadványok ismételt tárgyalására a novemberi plenáris ülésen kerül sor. Kérelmek visszavonása (Withdrawals of applications) Az ülésen 2 kérelem visszavonására került sor. (Negatív döntést követően.) A 2011-ben beadott kérelmek száma: Év Benyújtott kérelmek Pozitív COMP- vélemények Visszavonások Végleges negatív COMP- vélemény EC által elfogadott készítmények

18 Mi újság az EMA-ban? 61. évfolyam 5-6. szám A COMP szeptemberi plenáris ülésének összefoglalóját követően centrális törzskönyvi eljárással be-vezetett orphan készítmények: 2,2'-{2-[(1R)-1-({[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetyl}amino)-3-methylbutyl]-5-oxo- 1,3,2-dioxaborolane-4,4-diyl}diacetic acid Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd. Myeloma multiplex kezelése 20-pentaerythritol poly (oxy-1,2-ethanediyl)-carboxymethyl-glycinate-7-ethyl-10- hydroxycamptothecine 10-[1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate Nektar Therapeutics UK Ltd Ováriumkarcinóma kezelése Dinaciclib Merck Sharp & Dohme Limited Krónikus lymphocytás leukaemia kezelése Eflornithine Cancer Prevention Pharma Ltd Neuroblastoma kezelése Genetically modified Lactococcus lactis bacteria containing the human trefoil factor 1 gene ActoGeniX N.V. Sugárterápiában részesülő fej- és nyakrákban szenvedő betegek orális mucositisének prevenciója Heterologous human adult liver-derived stem cells Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Ornithin transcarbamylase-hiány kezelése Kifunensine Généthon Alfa-sarcoglycanopathia kezelése Kifunensine Généthon Béta-sarcoglycanopathia kezelése Kifunensine Généthon Delta-sarcoglycanopathia kezelése Kifunensine Généthon Gamma-sarcoglycanopathia kezelése Macitentan Actelion Registration Limited Pulmonáris arteriális hipertónia kezelése NH 2 -Cys-Ser-Ser-Val-Thr-Ala-Trp-Thr-Thr-Gly-Cys-Gly-CONH 2 PHARMAXON Traumás eredetű gerincvelő-sérülés kezelése Recombinant human galactocerebrosidase ACE Biosciences A/S Globoid-sejtes leukodystrophia kezelése Reparixin Dompé S.p.A. Pancreas szigetsejt-transzplantációt követő kilökődés prevenciója Resminostat 4SC AG Hepatocelluláris karcinóma kezelése Smilagenin Phytopharm plc Amyotrophiás lateral sclerosis kezelése 162

19 61. évfolyam 5-6. szám Mi újság az EMA-ban? Beszámoló a COMP (Committee for Orphan Medicinal Products) novemberi plenáris üléséről London, november 8-9. Eggenhofer Judit dr. Pozitív véleményekre tett javaslatok az Európai Bizottság (European Commission) felé a ritka betegségek gyógyszerei besorolási (Orphan medicinal products designation) kérelmekre vonatkozóan. Az ülésen a bizottság 11 kérelemre adott pozitív javaslatot. Ezek a következők: Gyógyszernév N,N'-bis(2-mercaptoethyl)isophthalamide (CTI Science Ltd.) Sodium phenylbutyrate (GMP-Orphan SAS) Adeno-associated viral vector containing the human factor IX gene (Amsterdam Molecular Therapeutics BV.) Brentuximab vedotin (Takeda Global Research and Development Centre [Europe] Ltd.) Chimeric locked nucleic acid-deoxynucleoside phosphorothioate-linked oligonucleotide directed against microrna-451 (Miragen Therapeutics Europe Ltd.) Recombinant homodimer of the human annexin V (Astellas Pharma Europe B.V.) Lipopolysaccharide of Ochrobactrum intermedium (Diomune S.L.) Liposomal combination of cytarabine and daunorubicin (Celator UK [Ltd.]) Mogamulizumab (Gregory Fryer Associates Ltd.) Ornithine phenylacetate (Dr Ulrich Granzer) Recombinant protein consisting of modified human growth hormone releasing hormone and the translocation and endopeptidase domains of botulinum toxin serotype D (Syntaxin Limited) Terápiás javallat Higanymérgezés kezelése 5q gerincvelői atrophia kezelése Haemophilia-B kezelése Cutan T-sejtes lymphoma kezelése Polycythaemia vera kezelése Szervtranszplantációval összefüggő ischaemiás/reperfúziós károsodás megelőzése 32 hetes vagy rövidebb gesztációs idejű koraszülött csecsemők szepszis rizikójának megelőzése Akut myeloid leukaemia kezelése Perifériás T-sejtes lymphoma kezelése Akut májelégtelenség kezelése Akromegália kezelése Személyes meghallgatás (Oral hearings) Az ülés előzetes programjában 2 személyes meghallgatás szerepelt. Kérdések listája (Lists of questions) A COMP 5 beadványra vonatkozóan állított össze kérdéseket a szponzorok számára. Az érintett beadványok ismételt tárgyalására a decemberi plenáris ülésen kerül sor. Kérelmek visszavonása (Withdrawals of applications) Az ülésen 2 beadvány visszavonására került sor. Orphan státusz megerősítése MA idején A cysticus fibrosis kezelésére orphan gyógyszerként bevezetendő Bronchitol inhalációs (Pharmaxis Pharm. Ltd.) készítmény orphan besorolását a CHMP kérdésére a COMP megerősítette. A 2011-ben beadott kérelmek száma: Év Benyújtott kérelmek Pozitív COMP- vélemények Visszavonások Végleges negatív COMP- vélemény EC által elfogadott készítmények (71%) 40 (28%)

20 Mi újság az EMA-ban? 61. évfolyam 5-6. szám A COMP októberi plenáris ülésének összefoglalóját követően centrális törzskönyvi eljárással bevezetett orphan készítmények 1-(4-{4-amino-7-[1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]thieno[3,2-c]pyridin-3-yl} phenyl)-3-(3-fluorophenyl)urea Abbott Laboratories Akut myeloid leukaemia kezelése 2-hydroxyoleic acid Lipopharma Therapeutics SL Glioma kezelése Adeno-associated viral vector containing the human alpha-n-acetylglucosaminidase gene Institut Pasteur III/B típusú mucopolysaccharidosis (Sanfilippo B szindróma) kezelése Brivanib alaninate Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Hepatocelluláris karcinóma kezelése Clonidine hydrochloride Bioalliance Pharma Sugárterápiában részesülő fej- és nyakrákban szenvedő betegek orális mucositisének prevenciója Gallium ( 68 Ga)-pasireotide tetraxetan OctreoPharm Sciences GmbH Gastro-entero-pankreas neuroendocrin tumorok diagnosztizálása Glycosylation independent lysosomal targeting tagged recombinant human acid alpha glucosidase BioMarin Europe Ltd Pompe-betegség kezelése Human platelet antigen-1a immunoglobulin Prophylix Pharma AS Humán thrombocyta-antigén inkompatibilitása okozta fötális és újszülöttkori alloimmun thrombocytopenia kivédése L-cysteine, L-leucyl-L-alpha-glutamyl-L-alpha-glutamyl-L-lysyl-L-lysylglycyl-L- asparaginyl-l-tyrosyl-l-valyl-l-valyl-l-threonyl-l-alpha-aspartyl-l-histidyl-s- -[1-[(4-carboxycyclohexyl)methyl]-2,5-dioxo-3-pyrrolidinyl]-complex with keyhole limpet hemocyanin Orphix Consulting GmbH Glioma kezelése Lenalidomide Celgene Europe Limited Köpenysejtes lymphoma kezelése Mifepristone Voisin Consulting S.A.R.L Endogen hypercortisolismus (Cushing szindróma) kezelése Recombinant human minibody against complement component C5 ADIENNE S.r.l. Primér membránproliferatív glomerulonephritis kezelése Sinapultide, dipalmitoylphosphatidylcholine palmitoyl-oleoyl phosphatidylglycerol, sodium salt and palmitic acid Pharm Research Associates Cysticus fibrosis kezelése 164

63. évfolyam 3-4. szám 57-106. oldal

63. évfolyam 3-4. szám 57-106. oldal A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA 63. évfolyam 3-4. szám 57-106. oldal TARTALOM 59 A FŐSZERKESZTŐ ROVATA (Kőszeginé Szalai

Részletesebben

Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág. 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal

Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág. 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA Igaz vagy hamis? Fókuszban a gyógyszerbiztonág 64. évfolyam 1-2. szám 1-52. oldal TARTALOM

Részletesebben

63. évfolyam 5-6. szám 107-152. oldal

63. évfolyam 5-6. szám 107-152. oldal A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA 63. évfolyam 5-6. szám 107-152. oldal Tartalom 109 A főszerkesztő rovata (Kőszeginé

Részletesebben

4. szám. Fotó: Körtvélyesi László. 60. évfolyam 2010. szeptember 145-188. oldal

4. szám. Fotó: Körtvélyesi László. 60. évfolyam 2010. szeptember 145-188. oldal 4. szám Fotó: Körtvélyesi László 60. évfolyam 2010. szeptember 145-188. oldal A szimpózium célja, hogy a gazdasági válság elmúltával ráirányítsa a figyelmet a nemzetközi és hazai egészségügyi rendszerek

Részletesebben

9. szám. 59. évfolyam 2009. december. 293 332. oldal

9. szám. 59. évfolyam 2009. december. 293 332. oldal 9. szám 59. évfolyam 2009. december 293 332. oldal Az országos gyógyszerészeti intézet kiadványa Kedves Kollégáink! A Főszerkesztő rovata Szepezdi Zsuzsanna dr. Ebben az évben az utolsó Gyógyszereink

Részletesebben

Fókuszban a gyógyszerelnevezés 64. évfolyam 3. szám 53-92. oldal

Fókuszban a gyógyszerelnevezés 64. évfolyam 3. szám 53-92. oldal A GYÓGYSZERÉSZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉG- ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI INTÉZET ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA Fókuszban a gyógyszerelnevezés 64. évfolyam 3. szám 53-92. oldal Tartalom 55 A főszerkesztő

Részletesebben

7. szám. 59. évfolyam 2009. o k t ó b e r i kü l ö n s z á m. 249 300. oldal

7. szám. 59. évfolyam 2009. o k t ó b e r i kü l ö n s z á m. 249 300. oldal 7. szám 59. évfolyam 2009. o k t ó b e r i kü l ö n s z á m 249 300. oldal NEM MELLÉKES HATÁSOK 2. A Medical Tribune konferenciája a nemkívánatos gyógyszerreakciókról PROGRAM 2009. november 26. (csütörtök)

Részletesebben

4. szám. 59. évfolyam 2009. május. 113 152. oldal

4. szám. 59. évfolyam 2009. május. 113 152. oldal 4. szám 59. évfolyam 2009. május 113 152. oldal CONTENTS 113 MESSAGE OF EDITOR IN CHIEF (Zsuzsanna Szepezdi) PUBLICATIONS 115 Aranka Sin and Lívia Stankovics: Attitude and Practice in the Field of Adverse

Részletesebben

8. szám. 59. évfolyam 2009. november 249 293. oldal

8. szám. 59. évfolyam 2009. november 249 293. oldal 8. szám 59. évfolyam 2009. november 249 293. oldal NEM MELLÉKES HATÁSOK 2. A Medical Tribune konferenciája a nemkívánatos gyógyszerreakciókról 2009. november 26. (csütörtök) Europa Hotels & Congress Center,

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Felügyelet helyzete 2010. április 30. napján

Az Egészségbiztosítási Felügyelet helyzete 2010. április 30. napján Az Egészségbiztosítási Felügyelet helyzete 2010. április 30. napján 1. Az intézmény bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése Az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban Felügyelet) 2007. január

Részletesebben

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan

OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014/2015-ös tanév 1.félév 5. évfolyam Gyógyszerügyi szervezéstan Tartalom: - Gyógyszerrendelés, expediálás gyakorlati anyag kiegészítései - Gyógyszertárak működési feltételei és szakmai-ügyviteli

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 2. szám 2013. február Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

Részletesebben

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.)

EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE. (2004. március 31.) EMBERI FELHASZNÁLÁSRA SZÁNT GYÓGYSZEREK KÖZÖSSÉGI KÓDEXE (2004. március 31.) az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2008. február

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2008. február BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008. február Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról. A rendelet alkalmazási köre 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

GYÓGYSZEREINK AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA

GYÓGYSZEREINK AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA GYÓGYSZEREINK AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET KIADVÁNYA OGYI KÖZLEMÉNYEK A FŐSZERKESZTŐ ROVATA Borvendég János dr. Kedves Kolléganők, Kollégák, Tisztelt Olvasóink! Most megjelenő tematikus számunk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2012. február

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2012. február BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2012. február Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

A fickó beszélne, de nem teheti. A whistleblowing jogi szabályozása a magánszektorban

A fickó beszélne, de nem teheti. A whistleblowing jogi szabályozása a magánszektorban A fickó beszélne, de nem teheti. A whistleblowing jogi szabályozása a magánszektorban Szerző: Dr. Domokos N. Márton Budapest, 2013. december 31. A fickó Jeffrey Wigand az egyik leghíresebb whistleblower,

Részletesebben

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG

NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR. A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő korrupció megelőzése ÉRTÉKELŐ JELENTÉS MAGYARORSZÁG UNOFFICIAL TRANSLATION / TRADUCTION INOFFICIELLE 2015. március 27. Bizalmas Greco Eval IV Rep (2014) 10E N E G Y E D I K NEGYEDIK ÉRTÉKELÉSI KÖR A parlamenti képviselőket, bírákat és ügyészeket érintő

Részletesebben

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről

JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről JELENTÉS a gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, a fogyasztás helyzetének ellenőrzéséről 0448 2004. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

Az áru vám elé állítását

Az áru vám elé állítását Ára: 120 forint 2012/10. Az EBEJ országos bevezetésének tapasztalatai A behozatali irányú helyi egyszerűsített vámeljárásokkal kapcsolatban még 2011-ben informatikai fejlesztés keretében került megvalósításra

Részletesebben

Tartalomjegyzék. II. A Vezérigazgató beszámolója 22

Tartalomjegyzék. II. A Vezérigazgató beszámolója 22 Richter Gedeon éves jelentés Tartalomjegyzék I. A Társasággal kapcsolatos információk 4 1. Alap-információk 5 2. Főbb pénzügyi adatok 6 3. Az Elnök üzenete a részvényesekhez 9 4. Információ a részvénytulajdonosoknak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március

BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL. 2011. március BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2011. március Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) az Egészségügyi

Részletesebben