Jegyzıkönyv. Dr. Erdeiné Gergely Emıke, a Lencsési Óvoda vezetıje Petrovszkiné Csanki Katalin, a Pásztor utcai Bölcsıde vezetıje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Dr. Erdeiné Gergely Emıke, a Lencsési Óvoda vezetıje Petrovszkiné Csanki Katalin, a Pásztor utcai Bölcsıde vezetıje"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I /2014. Jegyzıkönyv Készült: a József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat március 27-én tartott ülésén a Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Házában Jelen voltak: Meghívottak: Dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetıje Tímár Ella képviselı Dr. Kerekes Attila képviselı Takács Péter képviselı Miklós Attila képviselı Horváth László Komoróczky József Dr. Erdeiné Gergely Emıke, a Lencsési Óvoda vezetıje Petrovszkiné Csanki Katalin, a Pásztor utcai Bölcsıde vezetıje Dr. Ferenczi Attila: Köszöntötte a részönkormányzat tagjait. Külön köszöntötte a meghívott vendégeket Dr. Erdeiné Gergely Emıkét, a Lencsési Óvoda vezetıjét és Petrovszkiné Csanki Katalint, a Pásztor utcai Bölcsıde vezetıjét. Megállapította, hogy a részönkormányzat 7 fıvel határozatképes. Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, amit a részönkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 1. Tájékoztató a Pásztor utcai Bölcsıde évi mőködésérıl 2. Tájékoztató a Békéscsabai Lencsési Óvoda mőködésérıl 3. Fényes és Térsége Egyesület támogatási kérelme 4. Bejelentések, aktualitások 1. Napirendi pont Tájékoztató a Pásztor utcai Bölcsıde évi mőködésérıl Dr. Ferenczi Attila: Köszöntötte Petrovszkiné Csanki Katalin intézményvezetı asszonyt. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Petrovszkiné Csanki Katalin: Köszönetét fejezte ki a részönkormányzatnak, valamint Tímár Ella képviselı asszonynak a tavalyi évben nyújtott támogatásért. Az idei évben is megkapták a támogatást, amit nagyon köszönnek Dr. Ferenczi Attila, Dr. Kerekes Attila és Tímár Ella képviselıknek. Ebbıl a pénzbıl szerveznek kirándulást Torockóra és fejlesztik a játékokat. Már folynak az egyeztetések az óvodával, annak érdekében hogyan tudnák a bölcsıdei várólistát ami 22 fı lecsökkenteni.

2 Dr. Kerekes Attila: Örömmel hallja, hogy van gyerek a bölcsıdében, mert akkor lesz gyerek az óvodában és az iskolában is. Petrovszkiné Csanki Katalin: 6 csoportszobában dolgoznak. Fıleg a Lencsésirıl jönnek a gyerekek, de más helyrıl is vannak. Nincsen szigorú körzethatár. Dr. Ferenczi Attila: Mit ért azon a beszámolóban, hogy a tárgyi feltételek korszerőnek nem mondható, de jó állapotúak? Petrovszkiné Csanki Katalin: A bútorok nagy része 34 éves. Ezeket felújították az elıírásoknak megfelelıen. Ezeket napi szinten használják. Elhasználódtak. Folyamatosan karban vannak tartva, de elavultak. Miklós Attila: Az oktatásban, köznevelésben a bútorok korszerőtlenné válnak 30 év alatt. Mindig vannak újabb elıírások, szabványok, aminek meg kell hogy feleljenek. Tímár Ella: 35 év alatt a gyerekek elhasználták a tárgyakat. Takács Péter: Indirekt formában hívta fel a figyelmet Intézményvezetı Asszony arra, hogy ezek a bútorok már 30 évesek. Véleménye szerint a három intézmény lényege a kölcsönös támogatás. A bölcsıde az óvodát, az óvoda az iskolát. Cél, hogy minél többen maradjanak a Lencsésin. A tájékoztatóban említett TÁMOP program mit jelent pontosan? Petrovszkiné Csanki Katalin: NCSSZI írta ki. Kreditpontok megszerzésére szervezıdtek ezek a továbbképzések. Az intézménynek és a dolgozónak sem került pénzbe. A szociális ág minden területét érintette. Takács Péter: A 40 pont az mit jelent? Petrovszkiné Csanki Katalin: A szakdolgozóknak 60 pontot kell teljesíteni 4 év alatt. Eddig a munkáltató fizette, most pedig a pályázat segítségével oldották meg. Dr. Ferenczi Attila: Hány gyerek jár a Lencsésirıl? Petrovszkiné Csanki Katalin: Jelenleg 78 gyerek van beíratva, ebbıl 73 gyerek a Lencsésin él. Dr. Ferenczi Attila: A tavalyi év végén a bölcsıde dolgozói Erzsébet utalványt kaptak az önkormányzattól. Személyét és Tímár Ella képviselı asszonyt is megkeresték tavaly év végén, ha tudnak segítsenek. Ennek eredményeként kaptak a dolgozók béren kívüli juttatást. Petrovszkiné Csanki Katalin: Ez így igaz. Bruttó Ft értékben kaptak Erzsébet utalványt, amit nagyon köszönnek. Dr. Ferenczi Attila: Idén ez hogyan alakul? Be fog épülni a bérbe? Petrovszkiné Csanki Katalin: Szociális bérkiegészítés formájában megkapják. Nem épül be a jövedelembe. Ez Ft bruttót jelent felsıfokú végzettség nélkül összesen. Tímár Ella: A kötelezı étkezéssel kapcsolatba lett-e valamilyen elırelépés? Reális-e az az igény, hogy a bölcsıdében dolgozók ne legyenek kötelezı étkezık? 2

3 Petrovszkiné Csanki Katalin: Félreértés van e tekintetben. Nem a kötelezı étkezı státusz ellen van kifogásuk. A problémát az jelenti, hogy Ft-ból kell kifizetni a Ft-ot kötelezı étkezésre. Ebben kérnek segítséget Erzsébet utalvány vagy más utalvány formájában. A megyében csak Békéscsabán van kötelezı étkezés. Takács Péter: Ft kifizetés után már csak Ft marad a családi kasszában, amibıl ha befizeti a rezsit, akkor marad Ft és abból kellene megélni Ft Erzsébet utalvány nagy segítség lenne. Miklós Attila: Ha generálisan szeretnénk kezelni a problémát, akkor ez nem csak a Lencsésin probléma, hanem az egész városban. Ha már van a városnak Gyermekélelmezési Intézménye, akkor meg lehetne nézni, hogyan lehetne ebbe a rendszerbe behozni a bölcsıdéket is. Tímár Ella: Ez azért nem életképes, mert nem lehet bevinni a konyhára kívülrıl ételt. Petrovszkiné Csanki Katalin: Minden bölcsıdének saját konyhája van. Nekik nem a kötelezı étkezés ellen van kifogásuk. Nagy teher a Ft kifizetése. Ennek kifizetésében kérnek segítséget. A szociális életpálya modell bevezetése után remélik ez nem lesz probléma. Sok elınye van a helyben készített ételnek. Azt nagyon szeretik. Tímár Ella: Sajnos az a probléma, hogy 30 év munkaviszony után is közel minimálbért keresnek. Dr. Kerekes Attila: A bölcsıdei fizetések egy régi probléma. Az elsı Orbán-kormány idején emelték Ft-ról a minimálbért Ft-ra. A bölcsıdei dolgozók bére is e körül alakult. Takács Péter: Sajnos ezt a kérdést nem fogják tudni itt megoldani. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak 3 tagja is jelen. Legjobb helyen vette fel ezt a problémát. Dr. Ferenczi Attila: Volt lehetısége elmondani észrevételét Igazgató Asszonynak. Aztán majd a másik Igazgató Asszony is elmondja, hogy nekik is jól jönne a támogatás. Sıt ez után az iskolák, egészségügyben dolgozók is jönnek Ft kifizetésérıl van szó. Nem elvonás, kapnak érte valamit. Az éhezésnél nincsen rosszabb. Gyermekélelmezésnél sincsen ingyen ebéd, azért valaki fizet. Vannak rászorultsági fokok. Segítséget kértek az önkormányzattól. Erre lépésként béren kívüli juttatást tudtak adni. Az hogy valaki 30 éve dolgozik vagy 3 éve, az nagyon komoly bérfeszültséget okozó probléma. Az tény hogy Ft-ból nem lehet megélni. Az önkormányzat lehetıseihez mérten segíti a dolgozókat. Remélhetıen a szociális életpálya modell hoz megoldást erre a kérdésre. Megköszönte az elmúlt év munkáját. Sajnos a bútorcsere nem a részönkormányzat kompetenciája. Amiben tudnak, segítenek. Szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. A részönkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal, a következı határozatot hozta: 9/2014. (III. 27.) JALTÖ határozat 3

4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata megismerte és elfogadja a Pásztor utcai Bölcsıde évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót. Petrovszkiné Csanki Katalin: Szeretettel meghívta a képviselıket a bölcsıdébe. Dr. Ferenczi Attila: A következı alkalommal akár a bölcsıdében, akár az óvodában lehetne kihelyezett ülést tartani. 2. Napirendi pont Tájékoztató a Békéscsabai Lencsési Óvoda mőködésérıl Dr. Ferenczi Attila: Köszöntötte Dr. Erdeiné Gergely Emıkét. Látszik, hogy pezseg az élet az óvodákban. Rengeteg rendezvényrıl kaptak tájékoztatást. Dr. Erdeiné Gergely Emıke: Az évekkel ezelıtt kitőzött cél megavalósult, a 3 intézmény egységes, azonban a 3 arculat megmaradt. Pedagógus életpálya modell bevezetését fontos kiemelni. Ez átszövi életüket. Folyamatos továbbképzéseket szerveztek az elızı évben is. Szakmai ellenırzéseket fontosnak tartja. A dolgozók nélkül ez nem sikerülne. Köszönetét fejezte ki a részönkormányzat és a képviselık támogatásáért. Dr. Ferenczi Attila: A kazán felújítás folyamatban van. Nemcsak programok vannak, hanem fejlıdés is. Jó kapcsolatban vannak a Közösségi Házzal és a Színházzal. Korábban tapasztalható feszültség a három óvoda között megszőnt. Mindenki megtartotta az arculatát. Mindezek ellenére a Napsugár Óvoda továbbra is a legnépszerőbb. Dr. Erdeiné Gergely Emıke: A Napsugár a legnépszerőbb, de már nem olyan éles a kontraszt. Dr. Ferenczi Attila: Milyen az óvodák kihasználtsága? Dr. Erdeiné Gergely Emıke: 99 gyerek megy iskolába. 80 fı 3 év körüli gyerek van a Lakótelepen a védınıi adatok alapján. Ha ezt a létszámot sikerül megcsípni, akkor is kevés, mert 99-en repülnek ki. Osztályvezetı Asszonnyal és Igazgató Asszonnyal is egyeztettek a két és fél éveseknek elıkészítı csoport indításáról. Technikai és személyi feltételek adottak. A dolgozók felkészültek és várakozásokkal teltek. A bölcsıde óvoda iskola közötti kapcsolat remek, már-már barátinak nevezhetı. Miklós Attila: Az integrációt a szülık mennyire tudták megszokni? Dr. Erdeiné Gergely Emıke: Az a szóbeszéd még él, hogy a Napsugár Ovi a sztáróvoda. A szülıket, amikor csak teheti körbevezeti a tagóvodákban és igyekszik minden kételyt eloszlatni azokkal szemben. 4

5 Takács Péter: Nem lett volna gond, ha a Napsugár Ovi önálló intézmény marad. Nemcsak a tárgyi feltételekben van különbség, hanem a nevelési programokban is. Arra, hogy a szülık elfogadták a változásokat csak annyit, hogy nem volt más választásuk. Dr. Erdeiné Gergely Emıke: Véleménye az, hogy probléma nincsen. Napi súrlódások viszont vannak. Takács Péter: A részönkormányzat megalakulásától kezdıdıen minden évben beszámoltak az intézmények és soha nem volt komoly probléma. Csakúgy, ahogy most sincsen. Beszámolóban szerepel, hogy új partnerként köszöntik a Lencsési Kulturális és Sport Egyesületet. Mibıl áll ez a kapcsolat? LISZI irodával való együttmőködés mit takar? Dr. Erdeiné Gergely Emıke: Ahogy Igazgató Úr felkéri az óvodásokat karácsonyi mősorra és egyéb rendezvényekre úgy mőködnek együtt az egyesülettel is. Ha a LISZI iroda olyan programot talál ki, amihez az óvoda kapcsolódni tud, akkor azt örömmel megteszik. Ilyen volt eddig a Zöldülj-Fordulj és az állatkészítı verseny. Dr. Kerekes Attila: Takács Péter szavaival élve a Lencsési intézményei jól mőködnek. Jó a kapcsolat a képviselıkkel. Az új vezetı nagyon agilis. Megítélése szerint jól vezeti az intézményt. Miklós Attila: Dr. Kerekes Attila 4 éve tagja a részönkormányzatnak a választókerületi határok átalakulása miatt. Szeretné hangsúlyozni, hogy ezt megelızıen is jól mőködtek az intézmények és most is jól mőködnek. Takács Péter: Szeretné megvédeni Dancsóné Kasznár Máriát, Vida-Szőcs Esztert és Vantara Lászlónét, mert az ı vezetésük alatt is jól mőködtek az intézmények, ık is agilisak voltak. Dr. Ferenczi Attila: Személyét például Vantara Lászlóné annak idején soha nem kereste meg. intézményvezetı Asszony azzal kezdte, hogy az összevonás után egyik óvoda profilja sem változott meg. Három intézmény személyi állománya nem változott. Emlékezhet mindenki, hogy Kımíves Kelemen a szegény ovi, a Napsár az elit ovi volt. Ez volt az elmúlt 20 évben. A szülık sokszor nem is tudják milyen nevelési munka folyik egy óvodában csak az számít, hogy melyik az elit óvoda. Minıségi változás következett be. Homogenizálta a Lencsési lakosságát. Elfogadják a másik két óvodát is. A szülık megköszönik, hogy milyen jó munka folyik itt. A korábbi intézményvezetık is jól dolgoztak. Nemcsak szakmai okok, hanem gazdasági, racionalizálási kényszerek is vezettek az összevonáshoz. A Zöldovit nemrég majdnem be kellett zárni létszámhiány miatt. Tapasztalatcserére alapozva mőködnek a szembenállás helyett. Takács Péter: Összevonás elıtt is jól mentek a dolgok és most is jól mennek. Dr. Ferenczi Attila: Ez azért eredmény, mert az összevonás elıtt azt szajkózták, hogy a szakmai munka rovására fog menni az integráció. Tímár Ella: Korábban a három óvoda széthúzott, most együttmőködés van. Miklós Attila: Most más a rendszer. Akkor is más volt. Az is jó volt, most is jól mőködik. Dr. Ferenczi Attila: Zárta a vitát és szavazásra bocsátotta az óvoda beszámolót. 5

6 A részönkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal, a következı határozatot hozta: 10/2014. (III. 27.) JALTÖ határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata megismerte és elfogadja a Lencsési Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztatót. 3. Napirendi Fényes és Térsége Egyesület támogatási kérelme Dr. Ferenczi Attila: Családi programokat szoktak szervezni Fényesen. Idén is kérik a részönkormányzat segítségét. Tímár Ella: Érdemes lenne ıket meghívni egy ülésre. Kis egyesület, kulcsos házként mőködnek. Maguk szervezik programjaikat. Idén csatlakoztak a Csabagyöngyéhez. Minden hónapban legalább két rendezvény van, amik teltházasak. Dr. Ferenczi Attila: A korábbi évekhez hasonlóan idén is Ft-ot javasolt támogatásnak. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A részönkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal, a következı határozatot hozta: 11/2014. (III. 27.) JALTÖ határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata ,- Ft azaz egyszázezer forint támogatást biztosít a Fényes és Térsége Egyesület részére utólagos elszámolási kötelezettséggel. Elszámolás határideje: március 31. Forrás: Részönkormányzati elıirányzat 4. Napirendi pont Bejelentések, aktualitások Dr. Ferenczi Attila: A Lencsési Tömegsport Egyesület minden évben megrendezi a Táncmővészeti Gálaestet. Egy nagyon színvonalas programról van szó, amit érdemes 6

7 támogatni. Javasolta, hogy Ft-tal támogassa a részönkormányzat a rendezvényt. Szavazásra bocsátotta a javaslatot. A részönkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal, a következı határozatot hozta: 12/2014. (III. 27.) JALTÖ határozat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata ,- Ft, azaz egyszázezer forint támogatást biztosít a József Attila-lakótelepi Tömegsport Egyesület részére a Táncmővészeti Gálaest megrendezésére utólagos elszámolási kötelezettséggel. Elszámolás határideje: március 31. Forrás: Részönkormányzat elıirányzat Dr. Ferenczi Attila: Felajánlotta a rendezvényre szóló tiszteletjegyét az óvoda két dolgozója részére. Dr. Kerekes Attila: Felajánlotta tiszteletjegyét a bölcsıde két dolgozója részére. Dr. Ferenczi Attila: A következı ülés idıpontjának javasolta április 29-ét. Megköszönte a részönkormányzati tagok és a hivatal munkáját és az ülést befejezettnek nyilvánította. K.m.f. Tímár Ella a részönkormányzat tagja Dr. Ferenczi Attila a részönkormányzat vezetıje 7

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. június 18-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. november 29-én tartott, k ö z m e g h a l l- g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013.

Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. Felsılajos Község Önkormányzata II/33/25/2013. J e g y z ı k ö n y v Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 16-án megtartott közmeghallgatással egybekötött Képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 1/2008. (I.31.) kt. határozat: A 2008. január 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 2/2008. (I.31.) kt. határozat:

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. szeptember 5-én 14.00 órakor kezdıdı rendkívüli nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 18-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Balogh

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-11/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. november 14-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában megtartott Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottsági ülésen. Jelen vannak: Kiss Tibor elnök,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. január 18-án 15.00 órakor tartott üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. január 18-án 15.00 órakor tartott üléséről 0Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. január 18-án 15.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. november 23-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság Saláta László

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-32/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 30-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. február 24-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11- TARTALOMJEGYZÉK 11/2009.(II.24.) PBH.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 107/2007. (X.18.) kt. határozat: A 2007. október 18-ai ülés napirendjének elfogadása. 108/2007. (X.18.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben