Jegyzıkönyv. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP /2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 5.5.4-13/2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I /2013. Jegyzıkönyv Készült: a József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat április 9-én tartott ülésén a Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Házában Jelen voltak: Meghívottként: Dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetıje Tímár Ella, képviselı Dr. Kerekes Attila, képviselı Takács Péter, képviselı Miklós Attila, képviselı Komoróczky József Horváth László Kovács Krisztián, a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület képviseletében, Opauszki Zoltán, kabinetvezetı Dr. Erdeiné Gergely Emıke, a Lencsési Óvoda vezetıje Dr. Ferenczi Attila: Köszöntötte a részönkormányzat tagjait. Üdvözölte a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület képviseletében megjelent Kovács Krisztiánt, Opauszki Zoltán kabinetvezetıt és Dr. Erdeiné Gergely Emıkét a Lencsési Óvoda vezetıjét. Megállapította, hogy a részönkormányzat 7 fıvel határozatképes. Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat, amit a részönkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 1. Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP /2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról 2. Bejelentések, aktualitások 1. Napirendi pont Tájékoztató a lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP /2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatról Dr. Ferenczi Attila: Korábban a témában lakossági fórumot tartottak, valamint a március 29-i közgyőlés is tárgyalta. Támogatta a pályázat benyújtását. A Lencsési Lakótelepen a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületet kérték fel a pályázat benyújtására, a program lebonyolítására. Hasonló pályázat benyújtására van lehetıség a Kazinczy lakótelep vonatkozásában, ahol másik civil szervezet fog pályázni. A közgyőlésen ismertették, miért a Körösök Völgye Natúrpark Egyesületet kérték fel a pályázat benyújtására. A lakossági fórumon Kovács Krisztián prezentáció keretében ismertette a pályázat lényegét, amivel kapcsolatban számos

2 lakossági javaslat hangzott el. Felkérte Kovács Krisztiánt, röviden ismertesse a pályázat lényegét. Kovács Krisztián: Ez év novemberben indulhat a pályázat, ha támogatást nyer. Szakmai programtervet kell összeállítani egy megadott séma alapján. Nagyon kevés lehetıség van benne a fı témák kifejtésére, éppen ezért próbálták úgy összeállítani a pályázatot, hogy minél nagyobb mozgásteret biztosítson. Nincs lehetıség arra, hogy a szükségesen megvalósítandó 14 szabadidıs programot kifejtsék. Alapelv volt, hogy a programokat úgy árazzék be, hogy a megvalósítás során adott legyen a lehetıség külsı szolgáltató által megvalósítani. Cél, hogy a lakótelepen élık kerüljenek bevonásra. Négy fı program van: - Egy LISZI irodát kell mőködtetni, ahol két fı, egy közösségfejlesztı, aki felsıfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, valamint egy munkatárs látja el a feladatot. 17 hónapot finanszíroz a program, utána 3 hónapig mőködtetni kell saját forrásból az irodát. Lehetıség van a Lencsési u. 18. szám alatti ingatlan hasznosítására, mint lehetséges LISZI iroda. Lehetıség van ennek a felújítására. A finanszírozás a bérleti díjon keresztül történhet. Idegen tulajdonon a pályázó nem tud elszámolni pályázati költségeket, de a bérleti díjba be lehet tenni. A LISZI irodában a tanácsadás zajlik, minimum 224 órában a projekt ideje alatt. 6 témakör került felsorolásra, amely nagyon széles terültet fed le. Próbáltak úgy nevesíteni, hogy minden igénnyel foglalkozzanak a projekt megvalósítása során, lehessen szakértıktıl bármilyen témában tanácsadást kérni. Szabadidıs programoknál tízet nevesítettek, amelyek a fórumokon is elhangzottak, mint pld. szüreti rendezvény, túraprogramok. A pályázati felhívás rugalmasan kezeli, hogy például a családi nap milyen elemekbıl áll, hol és mikor valósul meg. A beltartalom összeállítása még komoly feladatot igényel. Tematikus klubok fognak mőködni. Több száz rendezvény, óra, komplex a 17 hónap. A klubfoglalkozásoknak más tematikát határoztak meg, úgy, hogy mozgástér legyen. A Lencsési u. 18. száma alatti ingatlan alkalmas lehet kisebb fórumok megtartására. Nyilván lakossági fórum megtartására nem alkalmas. A Lencsési Közösségi Ház is ilyen módon találkozó helyszíne lehet bizonyos programoknak. Az utolsó része a programnak a lakossági fórumok, amelyekbıl legalább 14-et kell tartani. Folyamatosan zajlik a lakosság kérdıívezése. Tanulmányt, összefoglalót kell készíteni, ezért vontak be közösségszervezıt és szakértık is a programba. A fix programokon kívül számos olyan együttmőködésre lesz lehetıség a lakossággal, amelybıl a végén összegzést kell levonni. Minél közvetlenebb módon be kell vonni a lakosságot ezekbe a programokba. Amennyiben bármely programmal kapcsolatban kérdés merül fel, el tudja mondani, hogy mit terveznek. Versenyre hívják fel a lakosságot közösségi kertek építésére. A költségvetésbe eszközöket, anyagokat, cserjéket építettek be. A program elég nagyszámú terület kialakítására biztosít lehetıséget. A rezsicsökkentés érdekében a résztvevıket energiatakarékos izzókkal jutalmazzák, illetve a vízfogyasztás csökkentésére alkalmas vízporlasztóval. Opauszki Zoltán: Kiegészítésképpen elmondta, hogy létrejött az év elején a Lencsésiért Egyesület, ami csak azért nem tudott pályázni, mert nem volt lezárt gazdasági éve. Meghatározó volt, hogy ez a projekt lehetıséget nyújtson arra, hogy az egyesület gyakorlati tapasztalatokat szerezzen, ami a késıbbi idıszakban fontos lesz az újabb pályázatok megvalósításához. Amennyiben bármilyen egyéb pályázat lesz a jövıben, nem kell segítséget behozni, hanem önállóan tudják a megvalósítást, illetve a projektet is vinni. Ehhez kapcsolódik az is, hogy nem a pályázatíró, illetve a projektmenedzsment diktálja a tempót, 2

3 hiszen közösségi programról van szó. A projekt sikere attól függ, hogy a lakóközösség mit akar tenni. Lesz ennek folytatása is. Elızı nap voltunk Budapesten a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által szervezett konferencián, ahol a évek pályázati rendszerérıl kaptak tájékoztatást. Az Elnök úr említette, hogy többek között lesz olyan pályázati kiírás a lakóközösségek számára, aminek a tesztelése jelenleg van folyamatban, annak érdekében, hogy a lakóközösségek jobban, célzottabban is elérhetık legyenek, kisebb léptékő programokkal, fejlesztésekkel. Markánsabban legyenek a programban jelen azok a tételek, amelyek most nagyon perifériálisak. Mindenképpen fontos 1.0 történetként felfogni, tanuló idıszak, sok tapasztalatot lehet belıle szerezni. Másik kulcskérdés, amit Kovács Krisztián is említett, a közösségi tervezés. Valóban célzottan kell megfogalmazni, hogy legyen egy olyan tervezési folyamat, ami várhatóan az egy év múlva megjelenı pályázatok esetében már egy kész mintát tud biztosítani egy még gyorsabb, sikeresebb pályázat megvalósítását elısegítve. Dr. Ferenczi Attila: Egy dolgot tisztázni kell. Ez itt most nem ötletbörze. Kérdés, hogy mely civil szervezeteket, egyházakat, sportegyesületeket vonjanak-e be? Mindhármat, vagy csak egyet vonjanak be? Az izzók esetében gondolatként merült fel, hogy az itt élı lakosságot energiatakarékos izzók osztásával segítsék. Nem baj, ha elıször valamilyen teljesítményhez kötik. A Közösségi Ház is jól megszervezte a bíráló bizottságot, de nem nagyon emelkedett a létszám. Jó lenne, ha jutalmazni, ösztönözni tudnák a versenyben résztvevıket, szépítve, virágosítva a környezetet. Virágtartókat lehetne tenni az oszlopokra olyan magasan, hogy ne rongálják, de ne legyen túl magasan sem, hogy öntözni lehessen. Itt vannak még a padok. Javasoltam a főnyíró traktort. A lakótelep nagyon nagy terület. A városnak sikerült bevonnia a hatszori nyírásba a területet. Fıleg esıs idıszakban derékig érı fő alakult ki. Kérdés, hogy mi fér bele a Ft-ot elıirányzatba. Dr. Erdeiné Gergely Emıke igazgatónı azért került meghívásra, mert az iskolákat, óvodákat is szeretnék majd bevonni a szabadidıs rendezvényekbe. A tanyasi iskola esetében Sándor Feri bácsi kiállítása kellene, hogy a mai gyerekek is megismerjék a tanyasi gyermekek életét. Komoly oktatási feladatokat láttak el a tanyasi iskolák, ezért érdemes lenne a Lencsési Iskolában egy sarkot kialakítani, ahol ez bemutatható. Nagyon sok együttmőködési lehetıséget lát a Közösségi Ház vonatkozásában is. Kérte fentiekkel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket. Takács Péter: A közgyőlésen saját maga tett javaslatot arra, hogy a részönkormányzat tárgyalja meg a pályázatot a beadás elıtt. Furcsán vette volna ki magát, hogy esetleg van olyan pályázat, amelybıl millió forintot lehet mobilizálni a Lencsési Lakótelepre közösségi célokra és a részönkormányzat nem is látja az anyagot. Véleménye szerint nagyon helyes, hogy a részönkormányzat foglalkozik a témával. A Körösök Völgye Natúrpark vázlatosan bemutatta az anyagot és akkor elhangzott, hogy a millió forint nem olyan nagy összeg. 30 millió forint annyi, mint az önkormányzat által a Lencsési közösségi háznak juttatott három éves támogatás összege. Ez irdatlanul nagy összeg. Ha ahhoz arányosítjuk, hogy ,- Ft-ból gazdálkodik a részönkormányzat, akkor ez több mint 10 évi pénz, ami mobilizálható. Véleménye szerint ezt a pénzt, ha már van ilyen lehetıség, a lehetı leghatékonyabban kellene felhasználni. Ez pedig ott kezdıdik, hogy a pályázati célokat megvizsgálva a jelenleg folyó tevékenységet összevetve célszerő meghatározni mi az, amit esetleg adaptálni lehet a pályázatba. A kabinetvezetı talán megenged annyi megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy jövıre talán már nem lesz szükség a Körösök Völgye Natúrparkra. Most sem lett volna szükség rá, ha bevonjuk a Lakótelepi Tömegsport Egyesületet. Továbbá a 3

4 pályázati kiírásban egyértelmően benne van, hogy alapítványok is pályázhatnak. A Csabagyöngye Kulturális Központ mellett két alapítvány mőködik, amelyet be lehetett volna vonni, és akkor a velük együttmőködı intézményekkel közösen megcsinálni a pályázatot, de ezen már túl vagyunk. Ezen már felesleges rágódni. Ami pedig a pályázat megalkotását illeti, nem voltak könnyő helyzetben, mert ezeknek a programoknak, amelyeket egyébként pályázati célként meg lehetne jelölni, egy része elég régóta mőködik. Részben itt, részben a részönkormányzattal közösen lettek kialakítva. Azt gondolom, hogy ezt a pályázatot meg kellene ragadni arra ha még egyáltalán van erre mód és lehetıség hogy ezek közül a programok közül adaptálni egyet-kettıt a pályázati célok közé. Elsısorban ezt azért gondolom, mert tegyük fel, a pályázat nyer, 14 hónapra 20 millió forintot, akkor a jelenleg megnyert programjainkra tudnánk kiváltani, ha nem többet, mint 2 millió forintot, akkor már az önkormányzat jövı évi költségvetésének feszességén tudnánk lazítani. Elıször feltenné kérdéseit. A Lencsési út 18. szám alatti ingatlan az Idıseket Gondozó Ház volt? Ott lesz kialakítva a szociális ellátások hozzáférhetıségének elısegítése? Mennyire lesz együttmőködés a családsegítı szemben mőködı telephelyével, ami egyébként ezt csinálja? Közösségi kert építése területén a Lencsési a Mi Otthonunk pályázathoz hogyan viszonyul? Megy a közösségi kertépítés és a Mi Otthonunk pályázat párhuzamosan? Szemétszedési akcióval az Élıvíz-csatorna partján egyetért. Ez az, amit a polgárırök évek óta csinálnak. Kesztyőt vesznek és indulnak. Emellett, vagy ezzel együtt, vagy ennek a kiváltására lenne? Elıadások, fotósokkal, mővészekkel, írókkal, lehetne valami többet tudni azon kívül, mint ami le van írva? Mit takar a térzene? Karácsonyi est. Pont Dr. Ferenczi Attila kezdeményezésére ilyen céllal évek óta megrendezik, csak az a neve, hogy Advent a Lencsésin. Szabadidıs program keretében gyermekeknek kézmőves foglalkozás. Minden hónapban egyszer van a házban családi játszóház, amit elég szépen látogatnak. Nyaranta nyári kézmőves tábort tartanak. Egyébként voltak itt már TÁMOP pályázatok, abba például gond nélkül be tudták emelni a nyári kézmőves tábort úgy, hogy a résztvevı gyermekeknek ingyenes volt. A Lencsési iskola volt a partner. A filmklub esetében ki lenne a célközönség? A kérdésem pedig a végén: ebben a pályázati kiírásban nekünk volt egy levélváltásunk a kedves munkatársával, amikor megkérdeztem, hogy a jelenleg mőködı tevékenység mennyire építhetı be a pályázatba. Azt a választ adta nekem, hogy nem építhetı be. Elolvastam a pályázati kiírást csak annyit találtam benne, hogy folyamatban lévı projekt nem pályázhat. Tehát, hogy mondjuk a kolbászparádé, illetve a családi játszóházaknak a rendszere beépíthetı-e a rendezvénybe? Illetve van egy olyan programunk, amit a részönkormányzat támogat, hogy Egészséghét a Lencsésin, ebben szerepel olyan célkitőzés is, hogy egészségvédelem. Ebben minden korosztály részt vesz. A programot most állítjuk össze, mert május második hetében lesz. Tökéletesen megfelel annak a kritériumnak is, hogy 30 %-a a részvevıknek 40 év alatti kell, hogy legyen. Tehát ezek lennének a kérdéseim. Dr. Ferenczi Attila: A három területi képviselıt meghívták egy beszélgetésre a Körösök Völgye Natúrpark részérıl. A felolvasott rendezvények, mint pl. a Karácsonyi Est, a közösségi kertépítés jelenleg is vannak és beemelhetıek a programba. Igazából azt el kell mondani, hogy a Lencsésin nagyon sok program mőködik a Közösségi Ház keretében. Dicséret érte. Soha nem rejtette véka alá, hogy Takács Péter mennyit és milyen jól dolgozik, bemutatja ezt nekünk évente a Lencsési Közösségi Ház beszámolójában. 4

5 Én is javasoltam, hogy akár a Frankó Attila féle Irodalmi Esték mintájára havonta, kéthavonta lehetne filmklubot, irodalmi estet rendezni. Pont errıl szól a pályázat, hogy közösségi programok kezdeményezése. Elindítunk egy filmklubot, és ha nem tetszik, akkor nem lesz, de lehet, hogy azt mondják, hogy szeretnék megnézni az Elfújta a szél címő filmet, mert 60 évvel azelıtti fiatal korára emlékezteti. Van, akik szeretik a régebbik filmeket. Ha jól tudom ez a filmklub ötlet onnan vetıdött fel, amikor a lakótelep megépült, sokszor még a falra vetítve is néztek filmeket a lakosok. Kiültek a házhoz és nézték a filmeket. Ez is egy közösségformáló dolog. Ez egy váz. Én elmondtam Kovács Krisztián úrnak is, hogy nyilván mindenféleképpen a Lencsési Közösségi Ház beépítésével kell ezeket végezni, bıvíteni. Jogi tanácsadást jónak tartom. Például most a legaktuálisabb, ami nem Csereiné Árgyelán Annáékhoz tartozik, a mozgáskorlátozottsággal és a fogyatékossággal kapcsolatos tanácsadás. Nem értik pontosan az új rendelkezést az emberek. Hova, kihez, mikor, miért kell menni? Milyen iratokat kell beadni, mi a sorrendje a beadásnak. Néha még mi sem értjük, mert változnak a jogszabályok, de például Cseriné Árgyelán Annára nem tartozik, hogy egy fogyatékos ember hogyan kér adójóváírást, vagy hogyan indítsa el a mozgáskorlátozott személy a súlyadó kérdését. A lakossági fórumokon állandó probléma a városüzemeltetéssel kapcsolatos kérdések (patkány, parkfenntartás, gallyazás, stb.) Erre megint csak lenne egy szakértı. Az iroda kiküldene valakit kéthetente, háromhetente két órára, és a kérdésekre szakmai tanácsot tudna adni. Fontos kérdés lehet, hogy a szociális iroda munkatársa tudja kezelni a közfoglalkoztatást. Mikor indul, milyen témakörben, hány személy, milyen feladatokra, hány órában? Ezeket nem tudjuk naprakészen elmondani, tehát ilyen jellegő foglalkozásra is szükség van. Az Egészséghét szuper jó. Le kell szögezni, nagyon jó. De például vérnyomásmérıt, testmagasságmérıt, cukormérıt tudok felajánlani. Áthozzuk és adott idıpontban szőrıprogramokat lehet csinálni. Az Egészséghét, míg a Kolbászfesztivál tart öt napig, azután 360 napig semmi. Az Egészséghét mellett lehet rendszeresen egészségszőrési programot tartani. Tudja az illetı, hogy minden második szerdán be tud menni vércukrot mérni, vagy tanácsot kérni közvetlen az orvostól. Nem ugyan az, mint elıadást tartani. Teljesen más, ha le tud ülni, el tudja mondani a problémáját és erre személyre szabott tanácsot kap. Ilyen gondolatok mentén volt ez. Azért látunk átfedéseket, mert nagyon jó meglévı programok vannak évek óta. A Kolbászparádét is én kezdeményeztem, meg az Adventet is, tehát ha úgy vesszük, van lakossági kezdeményezés. Pontosan ilyen célokkal, ami le van írva. Informatika, megjelenés, reklám, egyebeket még bıvebben biztosít. Nem csorbítva a Lencsési Közösségi Ház eredményeit. Ezt én is elismerem, hogy nagyon jó. A fotóklub esetében együttmőködésen alapuló tevékenységrıl van szó, a Lencsési Közösségi Házzal kell együttmőködni, errıl szól a dolog. Senki nem viszi el innen a fotómőhelyt, senki nem is akar másikat alakítani, de ezt is a tevékenységi körbe be kell emelni. Ahol tud, ebbe besegít, vagy hozzájárul a tevékenységéhez, akár túraszervezéssel. Dr. Erdeiné Gergely Emıke vetette fel éppen a Szabó Pál téren, hogy miért ne lehetne olyan családi napot tartani, ahová az ott lakók lejönnek, Takács Péter meg mondta a Lencsési fızıversenyt. A Lencsési szakácsok cím megalakítását. 40 csapat, mint a lecsófesztivál, de lehet a Féja Géza téren is csinálni. Tehát vannak még olyan lehetıségek, amelyekkel tovább lehet bıvíteni azt a kínálatot, ahol az emberek össze tudnak jönni. A Kolbászparádé és az Advent is errıl szólt. Az elmagányosodás ellen a lakótelepen élıkért. Kétszer volt 5

6 disznóvágás, Hanó Miklós gyönyörően bontotta a disznót, és voltak tizenöten. Az ingyenes ételosztásra már hatszázan. Sajnos ezeket a programokat Takács Péter nagyon jól meghirdette, tehát még csak azt sem lehet mondani, hogy nem tudtak róla, nem jöttek el. Valahogy tényleg egy kicsit kínálatot kell bıvíteni, a reklámok nem a kielégítésére, hanem az igény megteremtésére szólnak. Mi is egy kis igényt szeretnénk megteremteni, ha jól értettem. Jöjjenek rá, hogy jé van ilyen? 30 millió forintot elengedni nem szabad, mindenképpen ide kell hozni és be kell vonni a közösségi házat, vagy csatlakozni a közösségi ház programjához. Takács Péter: Mondott valaki olyat, hogy el kell engedni? Dr. Ferenczi Attila: Nekem volt egy olyan kihallásom ebbıl - úgy látszik, hogy másnak is - hogy nagyon sok felesleges dolog van beletéve a pályázatba. Ha nem tesszük bele, nincs mire pályázni. Tehát ahhoz, hogy pályázzunk, meg kell tölteni tartalommal. Én nem azt mondtam, hogy engedd el, de e Lencsési Közösségi Házra nem tudtuk megpályázni. Takács Péter: Tehát akkor lehet, hogy én voltam félre érthetı elnök úr. Még egyszer kérdezem, mert én emiatt kezdeményeztem ezt az egészet. Tehát a nyári kézmőves tábor, a Kolbászparádé, az Advent a Lencsésin, a családi játszóház rendszer, az egészséghét beépíthetı-e? Vagy mondjuk, ha szó van a családi napról, a mi gyermeknapi elızetesünket, ami 22 éve megy, nevezhetjük esetleg családi napnak is. Ez beépíthetı-e? Engem ez érdekelne elsısorban. Kovács Krisztián: Erre nem tudok konkrét választ adni. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy mi fel lettünk kérve és az emberi erıforrásainkat rendelkezésre bocsátva összeraktuk a pályázatot úgy, hogy az a Lencsési lakóközösség igényeinek megfeleljen. Nem volt szándékunkban, hogy már most meghatározzuk, hogy például a filmklubban milyen történések fognak zajlani. Az biztos, hogy életszerő dolog az, ha valami jól mőködik, akkor párhuzamosan amúgy sem fog mőködni a két dolog, mert kioltják egymást. Szimbiózisban fognak mőködni. És nincs mögöttes tartalma némelyik nevesített dolognak, mert nem is szándékoztunk. Idınk sem volt rá, hogy kifejtsük részleteiben, hogy mi fog történni egy családi napon. A Natúrpark Egyesület idáig elvégezte a munkát, ez után is elvégzi, a projektet elszámolja, de szakmai tartalom itt kell, hogy megszülessen a Lencsési lakótelepen. Mi úgymond hátra tesszük a kezünket. Dr. Ferenczi Attila: A nyári napközis táborral kapcsolatban Vida András igazgató itt mondta el a részönkormányzaton, hogy gyermek vesz rajta részt és gyermek végig ott van egész nyáron. Tehát itt ilyenre gondoltam én, amikor azt mondtam, hogy a nyári tábort is be lehet vonni. Dr. Kerekes Attila: A városban két helyen lehet megvalósítani ezt a pályázatot. A lakossági kezdeményezéseket kell támogatni. A Lencsési Közösségi Házban is nagyon jó programok vannak, de ez egy plusz lehetıség, ezt meg kell ragadni, ennek örülni kell. Persze gondolkodni kell, hogy ezt tartalommal hogy tudjuk megtölteni. Azt szeretném, ha minden jelen lévı, én magam is ezt a programot segítse. Tímár Ella: Úgy gondolom, hogy nem egyesületek, nem civil szervezetek, nem pártok, hanem a lakóközösségek élnek itt, tehát ıket kell megszólítani. Fontos, hogy helyben hallgassuk meg 6

7 a problémáikat, észrevételeiket. Az emberek kerüljenek egy kicsit közelebb egymáshoz, ismerjék meg egymást. Ismerjék meg azokat, akik értük dolgozik, legyen az közös képviselı vagy önkormányzati képviselı vagy bárki más. Én azt gondolom, hogy ez a program errıl szól, és nem arról, hogy hány egyesületet fogunk ebbe bevonni. A közös képviselık eljönnek és elmondják, hogy mi azt szeretnénk, ha jövı héten eljönne egy jogász, és elmondaná, hogy a közös képviselık 2/3-ada szigeteltet, nem szigeteltetett, vagy mekkora kertet lehet kiépíteni, mennyi pénzt ad hozzá a program? Én úgy gondolom, hogy most már tényleg a lakókkal kellene egy kicsit foglalkozni. Ha kijön majd 30 ember és azt mondja, hogy nekem itt semmi se tetszik, akkor is el kell fogadni, nekik az lesz a véleményük, hogy ez nekik nem tetszik. Horváth László: Azt látom, hogy Takács Péter oroszlánként ragaszkodik az intézményéhez, ami nagyon helyes, mert egy intézmény vezetıje viselje ennyire lelkén az intézményét. Ugyanakkor van egy olyan érzésem, hogy azt feltételezed, hogy bárki ellened, a programjaid ellen próbál valamit tenni, és szerintem ez nagyon nem igaz, inkább azt kellene meglátni, hogy hol vannak a közös pontok. Ha egy pályázaton millió forint kerül a Lencsési Lakótelepre, akkor ezen nekünk nem vitatkozni kellene, hanem örülni és meghallgatni a lakókat, hogy mondják el az ötleteiket. Nem csak abban kell gondolkodnunk, hogy mi az ami már itt most megvan és mőködik, hanem milyen új ötletek merülnek fel. Opauszki Zoltán: Számos felvetés volt. Pl. Dr. Ferenczi Attila említette, a Lencsési Lakótelepen mőködı civil szervezettek való együttmőködést. Természetesen fel kell velük venni a kapcsolatot, konzultációt kell kezdeni, de nem azért, hogy a projekt menedzsment valósítsa meg helyettük az elképzeléseke. A pályázat célja, hogy segítse a meglévı vagy még létre nem jött kezdeményezéseket. Semmiképpen nem szabad olyan helyzetet létrehoznunk, hogy átrángatjuk a vak embert a zebrán akarata ellenére. Ez nem errıl szól. A lakóközösségeknek az aktivitását próbálja erısíteni, de nem úgy, hogy megcsináljuk helyettük. Mondják meg, hogy mit szeretnének, és nézzük meg, hogy tudjuk-e támogatni vagy sem. Dr. Erdeiné Gergely Emıke: Amikor gondolkoztam a terveken felírtam magamnak, hogy értük, velük. A Lencsési Lakótelepi Óvoda vezetıjeként 3 telephely pedagógiai munkáját próbálom közös gondolkodás mentén szervezni. De mégis a három épület meghagyta és meg is kell, hogy hagyja a saját arculatát. 360 kisgyermekrıl gondoskodunk, 360 családdal van közvetlen napi szintő kapcsolatunk, és amikor szervezünk családi napot, akkor háromféle módon, az adott közösség, az adott kis óvodai közösség szája íze szerint formáljuk. Azért örülök ennek, mert ez ugyanolyan alulról jövı kezdeményezés, mert ez az értük és velük, mint amit én is próbálok az óvodában. A külsı fı pályázónak, meg azért örülök, mert kapunk egy másfajta szemléletmódot, ha úgy tetszik mi már bele vagyunk itt egy kicsit ülve a saját gondolatainkba, és kapunk egy új tükröt, vagy egy nagyítót, amin keresztül tudunk majd újakat hozni. Örülök, hogy a Lencsési Óvoda partnerként megvalósító szakmai partnerként részt tud venni ebben. Takács Péter: Erre van folyamatban egy TÁMOP-os pályázatunk, külön-külön családi napok, és reméljük, hogy meg is fogjuk valósítani. Az egyébként nekem nagyon jól esett, amit Horváth László mondott, hogy én oroszlánként védem a házban folyó tevékenységet. Csak ha valaki elolvassa ezt a pályázati célkitőzési rendszert, akkor nincs mit védenem. Ha valaki véletlenül úgy fogta volna fel, hogy én most egy konkurenciát látok, akkor el kell oszlassam ezeket a gondolatokat. Semmiféle konkurenciám nincs. Tevékenységi listát végignézve, gyakorlatilag a Közösségi Ház tevékenységével 20 % átfedés van. Tudja valaki, hogy volt-e 7

8 már ilyen pályázat a lakótelepen? A közös képviselıkre épült, meg a lakók úgymond aktivitására. Dr. Ferenczi Attila: Mi lett vele? Takács Péter: Lement a pályázat. Nem mi voltunk a szervezıi. Nem teszem fel többször újra a kérdésemet. Tudomásul veszem, hogy a pályázat most bár beadás elıtt van. A most feltett kérdéseim, hogy beépíthetı-e ebbe itt folyó tevékenység vagy sem, mobilizálható esetleg anyagi értelemben erre pénz vagy sem, akkor erre most jelen pillanatban nincs válasz és én ezt tudomásul veszem. Dr. Ferenczi Attila: Arra kérlek, hogy legyél egy kicsit nyitottabb. Nem vagy hajlandó meghallani, amit más mond. Nem akarunk külön szemétszedési programot csinálni. Nem akarunk külön fotómőhelyt csinálni. Elmondtam, hogy nem fölé-alárendeltség, hanem mellérendeltség lesz. Ebben az intézményt kell támogatni, másban az intézmény segítségét kérjük. Zseniális Szent István Napi elızetes van. A kabinetvezetı úrék a tőzijátékot vetették fel, hogy még bıvebbé lehetne tenni. Takács Péter: Én megkérdeztem, hogy beépíthetı vagy sem, erre mondod, hogy beépíthetı. Dr. Ferenczi Attila: Eleve ezért írtuk bele. Takács Péter: De akkor hogy épül be? Ezt nem értem. Kovács Krisztián: Gyakorlatilag most ami itt le van írva, az több ezer karakter. Ennek a töredékrészével, 500 karakterrel kell leírni a programot a pályázatban. Tehát pontosan akkor kötjük magunkat röghöz, hogyha bármit is leírunk részletekbe menıen. Komoróczky József: A meglévı rendezvényeket nívósítják. Nívósabban szolgáltatunk. Dr. Kerekes Attila: Eszembe jutott a térzene, kapcsán, hogy egyetlen magyar hangszer van, a tárogató és hogy nem nagyon lehet hallani sehol. Térzene tárogatóval. Dr. Ferenczi Attila: Ez a kérdés felvet egy másikat. Amennyiben nyer a pályázat, akkor újra össze kell ülnünk. 500 karakternél többet nem lehet beletenni. Ha nyer a pályázat, akkor kell megfogalmazni a részletes terveket. Takács Péter: Kik az együttmőködı partnerek? Kovács Krisztián: Szükségszerően egyházakkal, önkormányzattal, részönkormányzattal, és a civilekkel kell együttmőködni. Dr. Ferenczi Attila: Elıbb a pályázat, és aztán kell leüljünk részletesen megtárgyalni. Van-e még kérdés, észrevétel? A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. A részönkormányzat 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következı határozatot hozta: 12/2013. (IV. 9.) JALTÖ határozat HATÁROZAT 8

9 A József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzat a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által a József Attila-lakótelep területén megvalósítandó közösségi programok lebonyolítására vonatkozó, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címő TÁMOP /2 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázat tartalmát megismerte, támogatja a pályázatban foglaltak megvalósítását. Felelıs: Dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetıje Határidı: április 30. Dr. Ferenczi Attila: Köszönjük szépen. Egyébként nem csak a Takács Péter kérése, hanem az SZMSZ is elıírja, hogy minden lakótelepet érintı kérdésben a részönkormányzat véleményét ki kell kérni. Természetesen, hogyha a pályázat nyer, akkor az akciótervet újra tárgyalja majd a testület. Opauszki Zoltán: Akcióterv elkészítésében természetesen szükség lesz a részönkormányzat közremőködésére. Takács Péter: A közös képviselıkre is, hogy hozzák az ötleteket. 2. Napirendi pont Bejelentések, aktualitások Dr. Ferenczi Attila: Írt egy kérelmet a táncverseny ügyében a Botta Tibor. Tímár Ella: Botta Tibor kért Ft-ot, tavaly mennyit adtunk nekik a táncgálára? Takács Péter: Talán 80-at. Tímár Ella: Május 4-re kéri, a Csabagyöngyében lesz megtartva, két napos rendezvény lesz. Takács Péter: Elfogadhatunk egy olyan határozatot, hogy a tavalyi támogatásnak megfelelı összeget. Dr. Ferenczi Attila: Olyat fogadjunk el, hogy Ft-tal támogatjuk. Tímár Ella: Ft legyen. Dr. Ferenczi Attila: Akkor a táncgálára a részönkormányzat Ft támogatást kíván nyújtani. Aki ezzel egyet ért kérem igennel. A részönkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal, a következı határozatot hozta: 13/2013. (IV. 9.) JALTÖ határozat HATÁROZAT 9

10 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata ,- Ft, azaz egyszázezer forint támogatást biztosít a József Attila-lakótelepi Tömegsport Egyesület részére a Táncmővészeti Gálaest megrendezésére utólagos elszámolási kötelezettséggel. Elszámolás határideje: március 31. Forrás: Részönkormányzat elıirányzat Felelıs: Dr. Ferenczi Attila, a részönkormányzat vezetıje Határidı: április 30. Dr. Ferenczi Attila: Megköszönte a részönkormányzati tagok, a vendégek és a hivatal munkáját és az ülést befejezettnek nyilvánította. K.m.f. Tímár Ella a részönkormányzat tagja Dr. Ferenczi Attila a részönkormányzat vezetıje 10

Jegyzıkönyv. Tájékoztató a Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda mőködésérıl

Jegyzıkönyv. Tájékoztató a Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda mőködésérıl Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-4/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója

Jegyzıkönyv. 1. A Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Fövenyes utcai területi irodájának 2013. évi szakmai beszámolója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 315-5/2014. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 32.185-1/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Kecskemét Megyei Jogú Város Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó Városrészi Önkormányzatának 2009. május 20-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Sipos László, a Szeleifalu-Kiskecskemét-Alsószéktó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2011. szeptember 21. Ügyszám: 56-104/2011. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2011. szeptember 21. Nyirád 2011 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2009. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2009. június 29-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 5-6. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 201-2/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. február 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17.

Jegyzıkönyv. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. február 17. Ügyszám: 9-23/2012. Jegyzıkönyv Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. február 17. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 28/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. december 9-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 148 165. Rendeletek száma: 25-28. 3 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének

r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. február 29. 21/2012. (II. 29.) PTK hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıtestületének Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/1209/9/2012. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága r e n d k í

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-8/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. május 31-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. januárén 27-én 11 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. januárén 27-én 11 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 2/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. A polgármester a testület rendkívüli nyilvános ülését 16.36-kor megnyitja. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. május 9-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-2/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2006. február 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. június 26-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. június 26-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 16/1/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. június 26-án megtartott ülésérıl Határozat száma: 86-94, 96-98. Rendelet száma: 18. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-5 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. május 4-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 337-12/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 29-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. október 4-i rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 25-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 4/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. május 24-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 1/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 22. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 28-án 17 órakor, Kenderesen a Városháza házasságkötı termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén.

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben