Előterjesztés a XI. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny szakmai beszámolójáról és a támogatás elszámolásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a XI. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny szakmai beszámolójáról és a támogatás elszámolásáról"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a XI. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny szakmai beszámolójáról és a támogatás elszámolásáról A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a (IV.l2.) határozatával döntött arról, hogy a Bem József Általános Iskolában működő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont által meghirdetett XI. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny megrendezéséhez bruttó 200 OOO Ft összegű támogatást biztosít megállapodás keretében a Bizottság tartalékkerete terhére. A verseny országos döntője június 3-4. napján sikeresen lezajlott. Az erről készült szakmai beszámolót, valamint a 200 OOO Ft támogatás elszámelását a verseny szervezőitől megkaptuk Jelen előterjesztés melléklete a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 81/2011. (IV.l2.) határozata (1. melléklet), a támogatás alapját képező megállapodás (2. melléklet) és a támogatott által benyújtott szakmai beszámoló és elszámolás (3. melléklet). Határozati javaslat: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskolában működő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont általlebonyolított XI. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny megrendezéséről készült szakmai beszámolót, valamint a Bizottság tartalékkeretéből biztosított 200 OOO Ft támogatás elszámelását elfogadja. Budapest, 20 ll. június 22. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: jegyző

2 Sl.ec A.\ BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI IRODA Szervezési és Ügyviteli Csoport Kivonat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén készült jegyző könyvből: Az ülés időpontja: április 12. A kivanatot kapja: Hatósági Iroda 81/2011. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (5 igen szavazattal, l tartózkodással) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Bem József Általános Iskolában müködő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont által 20 ll. június 3-ára és 4-ére meghirdetett ll. Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny megrendezéséhez bruttó ,- Ft összegü támogatást biztosít Megállapodás keretében a Bizottság tartalékkerete terhére. Budapest, 20 ll. május 18. Kivonat hiteles: l. /i'/ ' ;;:r- -, Korát;yin:é/Csősz Anna csoportvezető

3 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29., törzsszáma: , adószáma: , bankszámla száma: OTP Bank Nyrt ) képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester megbízásából Radványi Gábor alpolgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola (székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt.5-7.) képviseletében eljáró Gál Judit igazgató, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott, együttesen: Szerződő Felek) között az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/ A. (2) bekezdése alapján az alulírott napon, helyen és feltételekkel: A támogatási cél meghatározása 1.) A támogatás célja: a Támogatottnál működő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont által szervezett június 3-4. napján megrendezésre kerülő ll. Balogh János Országos Környezet és Egészségvédelmi Csapatverseny vendéglátási költségeinek támogatása céljelleggel - nem szociális ellátásként juttatott - vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszköz átcsoportosításával. A támogatás összege és felhasználhatósága 2.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató ,- Ft azaz kettőszázezer forint összegű támogatást nyújt a Támogatott részére, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelete alapján a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tartalékkerete terhére. A támogatás nyújtása a Polgármesteri Hivatalon belül előirányzat emeléssei történik. 3.) A Támogatott a 2.) pontbeli összeget csak és kizárólag a támogatási célra, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási kötelezettséggel Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 4.1.) A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásával július 31-ig tételesen elszámolni az L sz. mellékletben meghatározott módon. Támogató a másolatokat - az eredetivel történt összevetés után - szignálja és bélyegzőlenyomattallátja el, majd az eredeti számlát visszaküldi a Támogatottnak 4.2.) Támogatott továbbá köteles a program megvalósításáról szakmai beszámolót készíteni és a Támogató részére megküldeni, a tételes elszámolással egy időben. 5.1.) A Támogató a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles elősegíteni. 5.2.) Ellenőrzésre jogosult: Dr. Mózer Éva, Hatósági Iroda vezetője.

4 2 Visszatérítési kötelezettség 6.) A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét a rendelkezésre álló határidő július 31.- elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamataival együtt. Egyéb rendelkezések 7.) A Támogató képviselője a 6/2011. (IL 18.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a 2/2010. számú polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapjánjogosult a szerződés aláírására. 8.) A támogatás összege a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 81/2011. (IV. 12.) számú határozata alapján biztosított. 9.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 10.) A szerződés két oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan része az L sz. melléklet. ll.) Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. t!iii Gál Judit igazgató Ellenjegyezte Dr. Szabó Krisztián jegyző megbízásából: h: 2011 M.ó. l 2 O. Rappi Gabriella csoportvezető Szakmai és jogi szignáló: <1_. t '-,, ; dr.mózer Eva irodavezető Q<, ft-i- i ;"s "" ""---..., / dr. Eder Gábor jogász

5 3 I. sz. melléklet Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: l. Támogatott az eredeti ÁF A-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: " A kifizetés a megállapodás tárgyára a költségvetésben elkülönített támogatási összegből került folyósításra." Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: " A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja.

6 ep: U/!lJ1 '2:Sl! J jin. J. 1:2-. 1'\\.e-lletde;ts km. b ' l' XI B l hj' O ' K"" cu._,t 'E't"Jd 1 za ai eszamo o a. a og anos rszagos ornyeze -es geszsegve e m1 -t Csapatversenyről Előkészítés: A versenyfelhívást szeptemberében közzétettük a Köznevelésben, a Balogh János honlapon, a Levegő Munkacsoport, a HUMUSZ, a Kutató Tanárok, a TKTE és az iskolánk honlapján. (www.bem-iskola.hu) Elektronikus levélben elküldtük a megyei Pedagógiai Intézetek versenyfelelőseinek és a címtárunkban meglévő iskoláknak, illetve megjelent az Oktatási Közlönyben. Lebonyolítás: A jelentkezők számára írt válaszlevelekben felhívtuk a figyelmet arra, hogy az iskolában több csapat illetve tanuló is megkezdheti a megadott irodalom alapján a felkészülést és az iskolai döntőn legjobbnak bizonyult három tanuló alkossa az iskolát képviselő csapatot. Az iskolai döntőhöz kérésre segédanyagot is biztosítottunk. A jelentkezések alapján szerveztük meg a regionális versenyeket a KOKOSZ, akutosz a TKTE és a megyei Pedagógiai Intézetek segítségével Helyszínek: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Győr, Jászberény, Kaposvár, Kecskemét, Mátészalka, Miskolc, Pécs, Szeged, Salgótarján, Veszprém, Zalaegerszeg. A tanulmányozandó friss irodalmat (honlapokon elérhető cikkek) két körlevélben küldtük el a jelentkezőknek illetve felkerült az iskola honlapjára. A március 23-i regionális döntőkön iskolánként egy csapat indulhatott A feladatlaphoz csatolt kitöltött értékelőlapokat küldték vissza hozzánk a regionális verseny-biztosok és a feladatlapok a csoportoknál maradhattak. A regionális döntők lebonyolításának anyagi feltételeit az Öko-Pack Kft biztosította. Az értékelőlapok kijavítása után április elején minden csapat értesítést kapott az elért eredményről és a javítókulcsot is elküldtük a felkészítő tanároknak. A legjobb eredményt nyújtó 13 csapatot hívtuk be az országos döntőbe. A továbbiakban új abb tanulmányozandó irodalmat kaptak levélben a döntőbe jutott csapatok illetve felhívtuk a figyelmet a versenyfelhívásban is szereplő kiselőadás készítésére illetve a figyelemfelhívó képzőművészeti alkotásra. (Nem csak plakát, hanem makett vagy egyéb más térhatású alkotás is készíthető.) június 3-án már ll órától érkeztek a háromfős csapatok, (12) az ország különböző tájairól, N agykanizsá tól - Debrecenig. (Sajnos konfirmálás miatt egy csapat az utolsó pillanatban kényszerült lemondani a részvételt.) A csapatok által előzetesen készített alkotásokat a tomateremben helyezték el rajztanár kollégáink (Illés Erika, Illésné Gombos Ibolya) és művészeti tból értékelték. s. A felkészítő tanárok másnap szintén pontokkal véleményezhették az alkotásokat. A regisztrációkor a csapat által kihúzott szám került a poszterre és a versenyen ezzel a számmal szerepeitek a versenyzők egészen az eredményhirdetésig. Az átadott "versenytarisznyába" a szomjoltó itaion kívül egy-egy felíró-tábla is került a múzeumi feladat megoldását segítendő. A megnyitóra az Iparművészeti Múzeum dísztermében került sor. Siklós Péter főigazgató helyettes köszöntötte a résztvevőket, majd volt tanítványunk Vizi Adrienn népdalénekes, dalcsokra következett.

7 Amíg a versenyző csapatok a feladatlapok útmutatásai szerint keresték a helyes válaszokat, a kísérő tanárok számára a múzeum szakemberei bemutatták az ott folyó munkát. Szép információs anyagokat is kaptak az érdeklődők, majd Dr. Pásztory Emese jóvoltábóllenyűgöző szakvezetéssei tekinthették meg Eszterházy kiállítást. Reméljük, mivel ez is a célunk, hogy kellően felkeltettük a kollégák érdeklődését is ahhoz, hogy újra ellátogassanak újabb tanítványokkal a művészetek egyik templomába. A múzeumi program után a Bem József Iskolában finom vacsora várta a résztvevőket, a Pensió 17 Kft. jóvoltából. A lezajlott vacsorát követően, fakultatív programként ismerkedhettek Budapesttel az érdeklődők. A szállást évek óta a maglódi úti Munkavállalói Hotelben biztosítjuk a vidéki csapatok számára. Június 4-én a reggeli után 3 helyszínen, forgószínpad-szerűen folytatódott a verseny. A csapatok egy része feladatlapot töltött ki (Balogh János élete, ajánlott szakmai cikkek anyaga) és egyszerű környezet-egészségvédelmi vizsgálódást végzett. (Talajoldat kémhatása és nitrát-tartalma.) A másik része a számítógépes teremben a "Legyél te is környezetvédő!" című kvízjátékban mérte fel tudását. Voltak, akiknek szituációs feladatként a bejátszott film segítségével a "Vásárolj magyar terméket!" témát kellett megjeleníteni. A zsűri tagjai: Láposi Ferencné ny. földrajz, biológia szakos tanár a Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont részéről, Tóth Géza biológia, földrajz, környezetvédelem szakos tanár, szaktanácsadó, Illés Erika informatika tanár, a Bem József Általános Iskola tanáraiként és Zolnai Ildikó biológia-kémia szakos tanár, a Magyar Biológiai Társaság Pedagógus Szakosztályát képviselve. Amíg a gyerekek vetélkedtek, a felkészítő tanárok továbbképző előadáson vettek részt. Téma: Gondolatok a fenntartható fejlődésről. Előadó: Dr. Vida Gábor ökológus, akadémikus. Az előadás és a Vida professzor úrral folytatott beszélgetés nagyon tanulságos volt a tanárkollégák számára. Az ízletes ebédet a P ens i ó l 7. Kft. biztosította. Az ebéd utáni pihenőt 13 órától követték a kiselőadások A csapatok fegyelmezetten tartották a megadott 6 perces időkeretet és magas színvonalú előadásokat hallhattunk és láthattunk. A szemléltetés nagyon változatos volt: projektoros kivetítés, interaktív bemutató, szerepjáték.

8 a csornaiak és a nagyecsediek is kitettek magukért A zsűri tagjai: Dr. Bíró Eszter környezetvédelmi főtanácsos (TKTE), a zsűri elnöke, Marksteinné Molnár Julianna a Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, Bánhegyiné Einder Zsuzsanna a Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Csoportja képviseletében, Gál Judit magyar szakos tanár, az iskola igazgatója. Amíg a zsűri "nehéz helyzetben" volt, a vasárnapi Pedagógusnapra való tekintettel, egy kis műsorral kedveskedtek iskolánk tanulói, a Big Bem DSE A versenytáblán folyamatosan vezetett pontokból már csak az előadások értékelése hiányzott. Hamarosan ebben is döntés született. A zsűri az indoklásban tett néhány megszívlelendő észrevételt a kiselőadásokkal kapcsolatban. A környezet-egészségügyi probléma szituációs játékban való megjelenítése évről- évre jobban sikerül. A figyelemfelhívó képzőművészeti alkotások nagyfokú kreativitással és művészi kivitelezéssei készültek. Az idei verseny győztese a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának csapata, második lett a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, és a harmadik helyet a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola csapata nyerte el. A versenyzők oklevelet vehettek át Kőbánya polgármesterétől, és az Oktatásért Közalapítvány, az Öko-Pack Kft., a Richter Nyrt. díjaiban részesültek. (könyvek, képek, raku technikával készült kerámia tárgyak, környezetbarát anyagokból készült dísztárgyak, egyéb használati eszközök.) A felkészítő tanárok, a zsűri és a segítők, Balogh János életét bemutató kiadványt és egy hozzá kapcsolódó DVD-t, és emléklapot illetve köszönölevelet kaptak.

9 A díjkiosztás után az iskola udvarán bográcsokban főzött marhapörkölt volt a vacsora, melyet a résztvevők jó étvággyal fogyasztottak. A vacsorát, a szállást és a vendéglátás egy részét a Kőbányai Önkormányzat támogatásával tudtuk biztosítani. A verseny végig nagyon jó hangulatú volt, amely a lelkes vendéglátóknak, a már említett támogatóknak és a HerbaHáznak köszönhető, melynek biotermékei nagy tetszést arattak a résztvevők körében. A lakóhely környezet-egészségügyi problémáit illetve azok megoldásait bemutató kiselőadások anyaga, megjelentetésre is érdemes lenne. A képzőművészeti alkotások közül több is megállná a helyét óriásplakátok formájában. A prograrnak szüneteiben az ország különböző részeiből jött gyerekek és kollégák beszélgettek, ismerkedtek egymással és az iskolával. (A Down-szindráma sem jelentett akadályt.) A fotók, a versenyzők és felkészítőik véleménye is bizonyítja, hogy támogatóink segítségével jövőre is érdemes lesz megszerveznünk ezt a maga nemében egyedülálló versenyt, immár tizenkettedik alkalommal. /lc?v( le\ct\ (tlltltcl Budapest, 20 ll. június 09. Nagyné Horváth Emília tanár, versenyfelelős Herman Ottó Környezetvédelmi OK- Bem József Ált. Iskola Zöld Dió Alapítvány 1101 Bp. Hungária lat. 5-7.

10 Pályázat száma Pályázati téma megnevezése: Intézmény neve: Bem József Általános Iskola címe: Budapest, Hungária krt. 5-7 Pályázati támogatás elszámoló lapja 81/2011. (IV.12) június 3-4. napján megrendezésre kerülő 11. Balogh János Országos Környezet és Egészségvédelmi Csapatverseny vendéglátási költségeinek támogatása Tel: Pályázati program felelős neve: Támogatás összege: Gál Judit 200 OOO Ft Támogatás: Dologi kiadások- elszámolásának számla összesítése Sorszám Számlaszám Számla kelte Vásárolt áru megnevezése /2299/ levélfeladás /1144/ élelmiszer vásárlás AC7S-P élelmiszer vásárlás /0237/ csoportos jegy /0240/ csoportosjegy /1997/ élelmiszer vásárlás /1902/ élelmiszer vásárlás 7. ML9EA szállásdíj / sütemény vásárlás élelmiszer vásárlás 6. AM8EC élelmiszer vásárlás Pályázati támogatás összesen: Bruttó összeg 2 185Ft Ft Ft Ft 14 OOO Ft Ft Ft 67 OOO Ft Ft Ft Ft Ft Budapest, június 15.. J: Gal igazgató

11 c \ fl10 1 DB 329 DIAMANT KRIS.CUKOR 329 c DB 199 SZEL. SZEIDV. SONKA 597 c DB 289 DELMA MUL TI VIT. 578 c DB 129 SZALVE:TA 129 c DB 149 KíGYóUBORKA 149 c 16010Cl91 4 DB 299 SZEL.TÉLISZAL.NORM c DB 199 SZEL. SZENOV.SONKA 199 c DB 379 TöLT. TOJAS CASSIS 379 c OB 269 SZEL. FE. KENYÉR 807 B DB 749 TRAPPIST A 35 NAP 749 B RÉSZöSSZEG: Ft B - 15,25% : c - 20,00% : összesen: KEREKnETT ÉRTÉK Ft Ft ADOTT Ft NYITVA: Ht:TFő-VASÁRNAP, 7:00-21:00 JóTÁLLASI JEGY n: 'l: GARANCIAKöTELES TERMÉK VÁSÁRLASAKOR A BIZONYLAT GARANCIAJEGYKÉNT IS SZOLClAL! SZERVIZC!M /l, CSOMAGOLASBAN TALÁLHATö! TERMÉKET EREDETI BIZONYLAT ELLENÉBEN VESZüNK VISSZA! KöSZöNJOK A VASARLAST l D ( /00008/21/03. ' ( TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉI A ( 3 //. JöVEDÉKI TERMÉK SZARMP.ZASANAK IGAZOLASARP. NEM ALKALMAS. A SZAML,I;. KÉT PÉLONVBAN KÉSZ UL T.:.- /)/;i BIZOWLP.TSZA.N: : -c' : l.:i"i/o:j : E E [ ÁFA gyüjtők E-TAM E: Mentes az adó a!ól ;!Tétel szám: i ÖSSZESEN: Készpénz _00 Ft Fl Továbbértékesités eselén a jövedhi termék származásának.igazo lésára nem alkalmas Köszönjül;, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe. Pénztáros: Pénziár:014.Bizonylatszám: Számla szám: Kelt: : ú267i IP 64 3 O O 267.,.r (! J < / / 1 c-' -; "

12 SZÁMlA r Ve'p4v -o J3w'D cm;ttt o- u. M Eredeli példány AC7S-P clc:oó nevcjfni. '', _, 'W.. fl vtvú neve cimc ba11ks1rnla szarn< AóZállló.. :t!_ Agt/itff;!!;l.; f:""... -s ag r l : B'&r, t:;:se 'rlif.'.. ;;q-qll: éf-..t(ont.' Stá'kl-iéPt&llKolllég ;-,ipar ; GyaiiF-Iüillkiiad és l-:f3tietape'st; gr.!3,est, :;;::::jti tl4i:gti'4/t34/b Kozosségi adósz;,rn;; HU A f1ze\&. modjc - -. YÓI-ll.i!Z!1:pry h4t; t?. 'h - r & ÖJwvW k \.;.<._ 1-T'él' l. KzJgi i.n.jkwfe-, ím. J' l f1 ic'. 3 f2rto h, t 31 F7td - K..,.!<7 1:; - \er111tk. v-;y zolgal\;;i<.s ITI(;Qflcvuest besorolási 1\FA Eavsfur Érték SZfll< (VTSZ SZJ. lj) ü egyeij Jell;n!ZÓI kulc Mt J.cr,llyis&g (ÁFÁ núkuli (AFP, nélkúl) t---- J '._o, r &1!; e 5EO --- Ji o '"i!o. o. r!; l 2 g G l-to \e/d"' 4 ( { JJ') A {(ID 1 IP- l6 'fzuc-:; a. a:u"' l j;thua 11 h"p ky'l'lll' "' ki b;;\i ' l P ti 0-;ÁU,na.a P.-vn' n l)f_ O, j i!jtj. /')j,o() l l A st.ámiaéj1ék ÁFA uelkiil u (j "--"" v /./ - lb',... " "'... A,,_, rzóués.' mc!!áll" ><.Jás l l' l! s tclieftés. ;, "' J ',:! a ldfizc;é jo)!osultság zcrü é)!él iguzulo. \- f.' f()ij. f]l{ C' q l;y.rt;>. "" ' '7" -;z l 1 "o.-....,_ ( E &;-/!.. - 'J"'.J.JIJtJ -..._ g2!1 'V!--:i> - wo Az ÁFA kulcs.... Vb.... % ts os szeg e: A st.ámla végössz 9e4 L\JJic 2# N/PM. r. SZ. (2 pélct<:nyc!_': zrnlé.) ((!1137 Ptri.:: Nyomd& Zrl ío 76SI {Gy2rtv<:. t: ooc J PM Z!lal é:.j2r k (\ Q_ C\.'1:: JU)<eJ0Q_ \VJ\v d(2 1J..9S(_.{A k Jv o.)ow'

13 E já 2 da1-((' BKV ZRT BUDAPEST, AKACFR U. 1r. STROIONOK 1148 BUDAPEST, HUNGARIA KRT. 46. ADóSZAM: EGYSZEROStTETT SZAHLA VEVö: BP.FöV.X.K.KöB.öNK.BEH JóZSEF ALT.ISK 1101 BUDAPEST HUNGARIA KRT 5-7. AZONOSíTó BESOROLAS HENNY1S1sG HE. EGYSÉGAR ÉRTÉK AFA HEGNEVEZÉS l DB O O C KEDVEZHÉNYES CSOP. TAN.J. CPARATLAN V) DB "!00 C VIRTUALIS KEDVEZHÉNY.CSOPORT. TANULóJEGY : :59 C-20,00% tf'./y,') :J / l ' (Q-1_/_ \ összesen: p /J" C/; ( 8 '400 Ft ''-./ KÉSZPÉNZ 8 '100 Ft d _ :.-":,, (J. u c-::> 1. 1, -- '\... :;;;t'.'nl -- (} ( $'20'''" 1 '"'<:;, BKV ZRT ;/ -...; f :,,;./ l 072 BUDAFEST, AKCFA U. 15 ::$,:"r ''"\, STADIONDK (l BUDAPEST, HUNGARIA KR r. 46. ) ADóSZAM: l =>Q w =t ::$ Q) G <.';;;! 4 (lj Q :;i '..- <j :_.) - Q) ct Ct a._ du<j.f dl{)_ 1. (:) Cl \ct;. l(),.. '( 'J/A d o \ Lc<hk!w l "' '"3 S: PÉNZT AR Jí ;s. W. --:1 TRANZAKCióSZAH: n r [,.>J.v.L.r..;.!!!.l.... L í\ O 02 1 /O.):' --Q KEL l: 2lJTI.9,.l. 1:57._..,; - ; EGYSZEROStTETT SZAMLA VEVő: FőV. önk. X. KER. KőB. önk. BEM JóZSEF ALT. ISK BUDAPEST HUNGARIA KRT AZONOSíTó MENNYISéG ME. HEGNEVEU:S EGYSeGAR DB DB-DS GYüJTőJEGY 030/ / C-20,00% összesen: KÉSZPÉNZ PtNZT AROS: 126 'l TRANZAKCiöSZAM: BESOROLAS F+: /(il)oo ;(, "j'jco, 4 TOVABBtRTtKESíTÉS ESETeN A JöVEDÉKI TERMÉK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEH ALKALMAS ÉRTÉK AFA 14 OOO C 14 OOO R SLBMLB KE l tel IIANYöHC>I.....,J,. T ' A,,,,-;úd0s 1 megállupojós l nwgrcmklé> icljc,ilését, a k.jji;.cté> jd).!üsuits(\f!l\1. ihslcprcy:étö'frlo86j : 36 =-'l ap ',o,i;,; CA.d ö -81o }J(jj;;';:,,,;. -= \ ;,.. _.:::t;.;, :,,..(1!' ". :>::;., Q.,...;; v -:::):) (j ej. v Q) 'Ji... Q) cc9 J Q) 9 ::t. -:_,.,,.., :: c:;..(,.j -r!!.) --< \;;!,_) «:' <V ck d ] :,:::!,;t:_. r:) SZ;\MLASZAM: EGYSZERűSíTETT SZAMLA ( /1997/00QD'Q VEVo: BP F6VAROS X KER. KöSANYAI ünk. BEM JóZSEF ALT ISK 1101 BUDAPEST, HUNGARIA KRT 5-7 ADOSZAM: VlSZ EGYSGAR MENNYISEG MEGNEVEleS ertek/afa ,00 60, OOOdrJ THEODORA szensm ,00 SZKIR. SZENSAV 1,5L ,00 SZKIR. SZENSAV 1,5L ,00 SZKIR. MENTES 1,5L ENGEDMÉNY/FELAR c 3b,000db ,000db ,000clb l 782 [ -1 ee U 29!5 F HE:;;zo%2.EG: K;t:SZf)ÉNZ VISS?A'JARö 670!5 _;- _, _ , _)- - - l G - 20,00% ,..., összesen: Y 1,:,,1 o 0 ' F (\,, 20 OOO F VISSZAJARö' ' ' (' ' F TOVABBERTEKESÍTÉS ESETEN A SZAMLA A JöVEDÉKI TERMEK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS A SZAHLA KET PÉLDANYBAN KÉSZULT ========================== CLUBCARD INFORMACIOK U1alvanyra valthato pontjai1 leemeltuk a szárn l áj áro l. Jún i us 1. és 11. kozott postézzuk önnek utalvényalt 6c k-llrh1níilí t.

14 ,_,._.._..,_.l'-' ''t.t l-'-'.._..._.s)" "-''- J'-J l\..\ J 7_ \"\...l.icj l ;!(!j..t..:j.i_i l t:<-\ Óvj;,lk 2 nech ességtől és fokozoh holw18si<>l. Köszönjüle hogy n:íhmk v::ísárol1 1 EGYSZERűSíTETT SZÁMLA SUMLASZAM: /1902/00003 VEVő: BP FőVAROS X KER. KőBÁNYAI önk. BEI JöZSEF AL T ISK 11(11 BUDAPEST, HUNGARIA KRT 5-7 ADé SZAM: VT:z EGYSÉGÁR MENNYISÉG MEGNEVEZÉS ÉRTtK/ÁFA ,00 10,000db n: BURG. FöZNIV <'190 C 07( , OOOdb PF:ÉMIUM FOKHAGYMA 499 C 07( ,00 1,000db VHAGYMA 5KG C 20C, , 00 3, OOOdb KOF:ONA UBORKA 9-12C C 15( ,00 3,000db POl-lARAS ZS:tR 500GR 867 C 17C,19910GO $9,_00 3, OOOdb KRlST l:.!'i'ctjkgrjkg,..o:,,,"- -.:'í _ G. 07CJ20000DO n.,,.: QQ,,,.', fl ; 4761<'., '< "- PP.RADICSOM LÉDIG.... " -' i 81'5!:;; C 20019b , QO..., OOOdt:l UNJ VB'R TORMIL 190G "987 C 21(132QOQOO- \:!., ,000db UNl VER KETCRlJP 470G, -- l 540 c 21( ,00 2,000db XL PIROS ARANY CSEM 758 C ,00 3,000db H. F:. KÖMÉNY öröl T C 09C'4 99, 00 3, OOOdb FEKETEBORS őrölt 297 C ,00 2,000db OMIIA SZEMES KAVt C ENGiEDMÉNY/FELAR 1 fc 21CJ ,00 4,000db UNlVER XL MUSTAR C 21( ,00 4,000db UNJVER MAJONÉZ XL C 09( ,00 1,000db L..FP.É.N.250G 669 C All;mcló trol<isi hömérsékkt: l 8-23oC! A.!londo- parat::,rlil ' l om. so :.:,),o. l C'0/.1 A hiípapírpénzt;írgép Yilgy 1ax0métcr bö"nv0 mtatóh;m hcisználhntó. A bi:wm lilt szövcge tisztán 0lv:1shntó. nyo;nt 8!iistó 1 számítol f 8 é\ ig. u:or ;;:gooo/w6t ilysylvsya o<:rwm:;rg ev c:o gc :l'v'zsl\lli OrNQZSO OLbT :wyzs l LGO :zss 8bST : X3NNQ VNlOA lyr lnod OV880l8 8bT lsvlysya V l ilo-o\ij80lj SI NO N3rl3AN?DI llozsx NV8ANVOld lx \flwyzs V SVWl\IXl\1 W3N VHYSYlOZVOI VNYSYZVW8VZS XWH31 IX03AQr V \llwyzs \f Nr:JS3 S3HS3>1188\ii l.:! gn;.:! OOO 08 lj gu 66 /' 0i-r/..1 :N3S "-' <-_:::_ -:_ -- :-::! - 9ZL 6C: : %00'0(: ga Y'C'VZSS ZN;!d LJ gg[ 6G J 006 QPOOO'b J 6178 QPOOO'r 8 OLS l QPOOO'C: J 869 QPOOO'G J 698 QPOOO'r :J 017 QPOOO'! :J gsz: QP000'1 J 6817 QPOOO'T J 898 :o3zsso, ogz o zs os IH3l OQ'gc;;;: OOT600 OOL\1>1Id\fdOSJ3l 00' t09f 0098'1NY10 Vl3lc 00' ( 00'6bS OOL \ihjdd0sj3l G lg' IZJ:. WOIHIJ. h: 00 '698 G606 L 'i:j08' <:J08 DC oo ov L'O A zs SONV OQ'gsc; OOOOtC:b WOAO I30<:J3 3NNV oo'68r c606s a009z 8 1\IYJ (( S!2l_. C\' lkl\\\ l.j va\u.o( \J_)\, \,, \<c;_n lll cc' k Co._ Í, v \\e_

15 bt.;h!ibi MIX KFT 1165 Bp.. Baross G. u. 4 T el.: L 'l "... ' -.l.-'! " j} "... ;.. :.';,;.. '-. :: :c::: -< '. 1.,. T...!"."::....:" ,: i:..-- ; -.: : :._. :._.--l!.- };._ : - '.... '.i.. -._._,_,: M::-::::-,..;..;,-,::.- 1.;, ' --- i -.-, ::-:--.- :::..-.-:;.-. /i.r.; /1 c;-:::7.l-p!....!el : --: ;::-iet9::::!c: 1--!1 1':::::?-Ci -_;J -- - teme nye\< cu\<rász.su,. si hóok.a táro a he\yes Co K.öz.ött o-7 \ A szcmxjcs 1 mgál!apod:h l mcgrendel6:tclje>ftését, a kifizet<'> jo!!o,u!ts.í!!5t. iisszc)!s7.crú,égét íguwlom. l.?.j.j.).év.o.{om.. QQnap 0 UL Q H<JU!<l Q KDvej eq0:,\;ll0_\u {J rvj/r() --- -!- IL-'-<IU.If6/"< !ll"

16 re_s_.:.z_at_ó_cs_v_e_r._3_.1_3_2,-- :Copyright: Szállitó Reál Élelmiszer Hungária Budapest HungáriaKrt Adószám: * Vevő BP FÖV. x. ker. Kőb. Önk. Bem J. Ált Isk. Budapest Hungária Krt.S Adószám: Supra-Real Kft. ( s_z_ám_i_a _----.J) r Ssz. Megnevezés M.e. 1. Marha comb lédig Pagony kg 2. Marha comb lédig Pagony kg 3. Marha comb lédig Pagony kg ÁFA kulcs ÁFAalap ÁFAérték Bruttó 5% AM 18% VTSZ Száma: Oldal: l Kelte: Telj.dat.: Fiz. módja: 3-Készpénz 1. példány, a számla 2 példányban készült. Megjegyzés: Menny. N.eár B.eát ÁFA Eng% Nettó ért. Bl'tlttó ét-t. ÁFA ét1 5,540 l 451,20 l 814,00 25 % 0, ,65 Összesen: ,9 5,388 l 45 J,20 l 814,00 25 % 0, , ,7 5,520 l 451,20 l 814,00 25 % 0, , ,6 25% Összesen: Fizetendő: azaz: Ft huszonkilencezer nyolcszázharminchét Kiállította: TERÉK SÁNDORNÉ Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!./

17

~. számú előterjesztés

~. számú előterjesztés ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásáról

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés ~r;;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Világ-Kép Kolturális Egyesülettel

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Köbánvu; Önkormányzat Képviselő-testület üíesi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz; Polgármesteri Hivatal Buciapesi, Oktatási és Közművelődési Főosztály a * ' 'min

Részletesebben

i.sjr. számú előterjesztés

i.sjr. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i.sjr. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014.

Részletesebben

~/-c'f:t:l 1-9.- Tárgy: Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Tisztelt Képviselő-testület!

~/-c'f:t:l 1-9.- Tárgy: Javaslat a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE X. k!'rüíet Kúbám 2 :; Kéf_;viselú-tcstü1ct üú'sc 5711 ~/-c'f:t:l 1-9.- ' <

Részletesebben

-11-J,qjfzt ft"t. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tisztelt Képviselő-testület!

-11-J,qjfzt ftt. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere t ih ú ros \. kerület K()bányai KépvisdG tl~stülct ülése -11-J,qjfzt ft"t Előterjeszt és a BVOP Maglódi úti Őri Szállójának elbontásával

Részletesebben

. L/. számú előterjesztés

. L/. számú előterjesztés . L/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a White Sharks Hockey Club 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

A közművelődési feladatok ellenértékét minden hónap 10. napjáig utalja a Támogató. "

A közművelődési feladatok ellenértékét minden hónap 10. napjáig utalja a Támogató. » íu a«0 est Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ulese Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest, Tárgy:

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ')~'L,, "., cfí ' szamu eloterjesztes Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Népjóléti Bizottság! BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat ellátási szerződés megkötésére családi napközi működtetésére Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. Tisztelt Képviselő-testület! i i s \ u ) t o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évben 7 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az alapítvány elkészítette a 2010. évi beszámolóját.

A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 20 l O. évben 7 OOO OOO Ft támogatásban részesült. Az alapítvány elkészítette a 2010. évi beszámolóját. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok 2010.évitevékenységéről

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A 2013. évi Képviselő-testületi, állandó bizottsági munkaterv módosítása. 2. Csatlakozás az Európai Mobilitási Héthez 2013. 3. A Múzeum, mint szlovén bázisintézmény. 4. A

Részletesebben

1.szám 2008. a városi kollégium. pályázatokra 6-10. old. A tartalomból: - Bemutatkozik. - ormatívák 2008 4. old. - Felhívások vetélkedőkre,

1.szám 2008. a városi kollégium. pályázatokra 6-10. old. A tartalomból: - Bemutatkozik. - ormatívák 2008 4. old. - Felhívások vetélkedőkre, Szakmai - módszertani, információs folyóirat A tartalomból: - Bemutatkozik a városi kollégium 2. old. XVIII. évfolyam 2008. - ormatívák 2008 4. old. - Felhívások vetélkedőkre, pályázatokra 6-10. old. 1.szám

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

TARTALO M M UTAT Ó a 2010. december 15-i testületi ülésről

TARTALO M M UTAT Ó a 2010. december 15-i testületi ülésről TARTALO M M UTAT Ó a 2010. december 15-i testületi ülésről 1. Szentgotthárd Város és önkormányzati intézményei 2011-2016. évekre vonatkozó középtávú Energetikai Stratégiai Terve 2. Tiszteletdíjakból képzett

Részletesebben