Előterjesztés a XI. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny szakmai beszámolójáról és a támogatás elszámolásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a XI. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny szakmai beszámolójáról és a támogatás elszámolásáról"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a XI. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny szakmai beszámolójáról és a támogatás elszámolásáról A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a (IV.l2.) határozatával döntött arról, hogy a Bem József Általános Iskolában működő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont által meghirdetett XI. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny megrendezéséhez bruttó 200 OOO Ft összegű támogatást biztosít megállapodás keretében a Bizottság tartalékkerete terhére. A verseny országos döntője június 3-4. napján sikeresen lezajlott. Az erről készült szakmai beszámolót, valamint a 200 OOO Ft támogatás elszámelását a verseny szervezőitől megkaptuk Jelen előterjesztés melléklete a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 81/2011. (IV.l2.) határozata (1. melléklet), a támogatás alapját képező megállapodás (2. melléklet) és a támogatott által benyújtott szakmai beszámoló és elszámolás (3. melléklet). Határozati javaslat: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskolában működő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont általlebonyolított XI. Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny megrendezéséről készült szakmai beszámolót, valamint a Bizottság tartalékkeretéből biztosított 200 OOO Ft támogatás elszámelását elfogadja. Budapest, 20 ll. június 22. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: jegyző

2 Sl.ec A.\ BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐI IRODA Szervezési és Ügyviteli Csoport Kivonat a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén készült jegyző könyvből: Az ülés időpontja: április 12. A kivanatot kapja: Hatósági Iroda 81/2011. (IV. 12.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata (5 igen szavazattal, l tartózkodással) A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Bem József Általános Iskolában müködő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont által 20 ll. június 3-ára és 4-ére meghirdetett ll. Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny megrendezéséhez bruttó ,- Ft összegü támogatást biztosít Megállapodás keretében a Bizottság tartalékkerete terhére. Budapest, 20 ll. május 18. Kivonat hiteles: l. /i'/ ' ;;:r- -, Korát;yin:é/Csősz Anna csoportvezető

3 MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29., törzsszáma: , adószáma: , bankszámla száma: OTP Bank Nyrt ) képviseletében eljáró Kovács Róbert polgármester megbízásából Radványi Gábor alpolgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola (székhelye: 1101 Budapest, Hungária krt.5-7.) képviseletében eljáró Gál Judit igazgató, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott, együttesen: Szerződő Felek) között az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/ A. (2) bekezdése alapján az alulírott napon, helyen és feltételekkel: A támogatási cél meghatározása 1.) A támogatás célja: a Támogatottnál működő Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont által szervezett június 3-4. napján megrendezésre kerülő ll. Balogh János Országos Környezet és Egészségvédelmi Csapatverseny vendéglátási költségeinek támogatása céljelleggel - nem szociális ellátásként juttatott - vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszköz átcsoportosításával. A támogatás összege és felhasználhatósága 2.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató ,- Ft azaz kettőszázezer forint összegű támogatást nyújt a Támogatott részére, az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) sz. önkormányzati rendelete alapján a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tartalékkerete terhére. A támogatás nyújtása a Polgármesteri Hivatalon belül előirányzat emeléssei történik. 3.) A Támogatott a 2.) pontbeli összeget csak és kizárólag a támogatási célra, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási kötelezettséggel Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 4.1.) A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásával július 31-ig tételesen elszámolni az L sz. mellékletben meghatározott módon. Támogató a másolatokat - az eredetivel történt összevetés után - szignálja és bélyegzőlenyomattallátja el, majd az eredeti számlát visszaküldi a Támogatottnak 4.2.) Támogatott továbbá köteles a program megvalósításáról szakmai beszámolót készíteni és a Támogató részére megküldeni, a tételes elszámolással egy időben. 5.1.) A Támogató a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles elősegíteni. 5.2.) Ellenőrzésre jogosult: Dr. Mózer Éva, Hatósági Iroda vezetője.

4 2 Visszatérítési kötelezettség 6.) A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált részét a rendelkezésre álló határidő július 31.- elteltét követő 15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 20 %-os kamataival együtt. Egyéb rendelkezések 7.) A Támogató képviselője a 6/2011. (IL 18.) sz. önkormányzati rendelet, valamint a 2/2010. számú polgármesteri és jegyzői közös utasítás alapjánjogosult a szerződés aláírására. 8.) A támogatás összege a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 81/2011. (IV. 12.) számú határozata alapján biztosított. 9.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 10.) A szerződés két oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan része az L sz. melléklet. ll.) Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. t!iii Gál Judit igazgató Ellenjegyezte Dr. Szabó Krisztián jegyző megbízásából: h: 2011 M.ó. l 2 O. Rappi Gabriella csoportvezető Szakmai és jogi szignáló: <1_. t '-,, ; dr.mózer Eva irodavezető Q<, ft-i- i ;"s "" ""---..., / dr. Eder Gábor jogász

5 3 I. sz. melléklet Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: l. Támogatott az eredeti ÁF A-s számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: " A kifizetés a megállapodás tárgyára a költségvetésben elkülönített támogatási összegből került folyósításra." Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: " A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja.

6 ep: U/!lJ1 '2:Sl! J jin. J. 1:2-. 1'\\.e-lletde;ts km. b ' l' XI B l hj' O ' K"" cu._,t 'E't"Jd 1 za ai eszamo o a. a og anos rszagos ornyeze -es geszsegve e m1 -t Csapatversenyről Előkészítés: A versenyfelhívást szeptemberében közzétettük a Köznevelésben, a Balogh János honlapon, a Levegő Munkacsoport, a HUMUSZ, a Kutató Tanárok, a TKTE és az iskolánk honlapján. (www.bem-iskola.hu) Elektronikus levélben elküldtük a megyei Pedagógiai Intézetek versenyfelelőseinek és a címtárunkban meglévő iskoláknak, illetve megjelent az Oktatási Közlönyben. Lebonyolítás: A jelentkezők számára írt válaszlevelekben felhívtuk a figyelmet arra, hogy az iskolában több csapat illetve tanuló is megkezdheti a megadott irodalom alapján a felkészülést és az iskolai döntőn legjobbnak bizonyult három tanuló alkossa az iskolát képviselő csapatot. Az iskolai döntőhöz kérésre segédanyagot is biztosítottunk. A jelentkezések alapján szerveztük meg a regionális versenyeket a KOKOSZ, akutosz a TKTE és a megyei Pedagógiai Intézetek segítségével Helyszínek: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Győr, Jászberény, Kaposvár, Kecskemét, Mátészalka, Miskolc, Pécs, Szeged, Salgótarján, Veszprém, Zalaegerszeg. A tanulmányozandó friss irodalmat (honlapokon elérhető cikkek) két körlevélben küldtük el a jelentkezőknek illetve felkerült az iskola honlapjára. A március 23-i regionális döntőkön iskolánként egy csapat indulhatott A feladatlaphoz csatolt kitöltött értékelőlapokat küldték vissza hozzánk a regionális verseny-biztosok és a feladatlapok a csoportoknál maradhattak. A regionális döntők lebonyolításának anyagi feltételeit az Öko-Pack Kft biztosította. Az értékelőlapok kijavítása után április elején minden csapat értesítést kapott az elért eredményről és a javítókulcsot is elküldtük a felkészítő tanároknak. A legjobb eredményt nyújtó 13 csapatot hívtuk be az országos döntőbe. A továbbiakban új abb tanulmányozandó irodalmat kaptak levélben a döntőbe jutott csapatok illetve felhívtuk a figyelmet a versenyfelhívásban is szereplő kiselőadás készítésére illetve a figyelemfelhívó képzőművészeti alkotásra. (Nem csak plakát, hanem makett vagy egyéb más térhatású alkotás is készíthető.) június 3-án már ll órától érkeztek a háromfős csapatok, (12) az ország különböző tájairól, N agykanizsá tól - Debrecenig. (Sajnos konfirmálás miatt egy csapat az utolsó pillanatban kényszerült lemondani a részvételt.) A csapatok által előzetesen készített alkotásokat a tomateremben helyezték el rajztanár kollégáink (Illés Erika, Illésné Gombos Ibolya) és művészeti tból értékelték. s. A felkészítő tanárok másnap szintén pontokkal véleményezhették az alkotásokat. A regisztrációkor a csapat által kihúzott szám került a poszterre és a versenyen ezzel a számmal szerepeitek a versenyzők egészen az eredményhirdetésig. Az átadott "versenytarisznyába" a szomjoltó itaion kívül egy-egy felíró-tábla is került a múzeumi feladat megoldását segítendő. A megnyitóra az Iparművészeti Múzeum dísztermében került sor. Siklós Péter főigazgató helyettes köszöntötte a résztvevőket, majd volt tanítványunk Vizi Adrienn népdalénekes, dalcsokra következett.

7 Amíg a versenyző csapatok a feladatlapok útmutatásai szerint keresték a helyes válaszokat, a kísérő tanárok számára a múzeum szakemberei bemutatták az ott folyó munkát. Szép információs anyagokat is kaptak az érdeklődők, majd Dr. Pásztory Emese jóvoltábóllenyűgöző szakvezetéssei tekinthették meg Eszterházy kiállítást. Reméljük, mivel ez is a célunk, hogy kellően felkeltettük a kollégák érdeklődését is ahhoz, hogy újra ellátogassanak újabb tanítványokkal a művészetek egyik templomába. A múzeumi program után a Bem József Iskolában finom vacsora várta a résztvevőket, a Pensió 17 Kft. jóvoltából. A lezajlott vacsorát követően, fakultatív programként ismerkedhettek Budapesttel az érdeklődők. A szállást évek óta a maglódi úti Munkavállalói Hotelben biztosítjuk a vidéki csapatok számára. Június 4-én a reggeli után 3 helyszínen, forgószínpad-szerűen folytatódott a verseny. A csapatok egy része feladatlapot töltött ki (Balogh János élete, ajánlott szakmai cikkek anyaga) és egyszerű környezet-egészségvédelmi vizsgálódást végzett. (Talajoldat kémhatása és nitrát-tartalma.) A másik része a számítógépes teremben a "Legyél te is környezetvédő!" című kvízjátékban mérte fel tudását. Voltak, akiknek szituációs feladatként a bejátszott film segítségével a "Vásárolj magyar terméket!" témát kellett megjeleníteni. A zsűri tagjai: Láposi Ferencné ny. földrajz, biológia szakos tanár a Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont részéről, Tóth Géza biológia, földrajz, környezetvédelem szakos tanár, szaktanácsadó, Illés Erika informatika tanár, a Bem József Általános Iskola tanáraiként és Zolnai Ildikó biológia-kémia szakos tanár, a Magyar Biológiai Társaság Pedagógus Szakosztályát képviselve. Amíg a gyerekek vetélkedtek, a felkészítő tanárok továbbképző előadáson vettek részt. Téma: Gondolatok a fenntartható fejlődésről. Előadó: Dr. Vida Gábor ökológus, akadémikus. Az előadás és a Vida professzor úrral folytatott beszélgetés nagyon tanulságos volt a tanárkollégák számára. Az ízletes ebédet a P ens i ó l 7. Kft. biztosította. Az ebéd utáni pihenőt 13 órától követték a kiselőadások A csapatok fegyelmezetten tartották a megadott 6 perces időkeretet és magas színvonalú előadásokat hallhattunk és láthattunk. A szemléltetés nagyon változatos volt: projektoros kivetítés, interaktív bemutató, szerepjáték.

8 a csornaiak és a nagyecsediek is kitettek magukért A zsűri tagjai: Dr. Bíró Eszter környezetvédelmi főtanácsos (TKTE), a zsűri elnöke, Marksteinné Molnár Julianna a Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, Bánhegyiné Einder Zsuzsanna a Kőbányai Önkormányzat Környezetvédelmi Csoportja képviseletében, Gál Judit magyar szakos tanár, az iskola igazgatója. Amíg a zsűri "nehéz helyzetben" volt, a vasárnapi Pedagógusnapra való tekintettel, egy kis műsorral kedveskedtek iskolánk tanulói, a Big Bem DSE A versenytáblán folyamatosan vezetett pontokból már csak az előadások értékelése hiányzott. Hamarosan ebben is döntés született. A zsűri az indoklásban tett néhány megszívlelendő észrevételt a kiselőadásokkal kapcsolatban. A környezet-egészségügyi probléma szituációs játékban való megjelenítése évről- évre jobban sikerül. A figyelemfelhívó képzőművészeti alkotások nagyfokú kreativitással és művészi kivitelezéssei készültek. Az idei verseny győztese a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának csapata, második lett a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, és a harmadik helyet a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola csapata nyerte el. A versenyzők oklevelet vehettek át Kőbánya polgármesterétől, és az Oktatásért Közalapítvány, az Öko-Pack Kft., a Richter Nyrt. díjaiban részesültek. (könyvek, képek, raku technikával készült kerámia tárgyak, környezetbarát anyagokból készült dísztárgyak, egyéb használati eszközök.) A felkészítő tanárok, a zsűri és a segítők, Balogh János életét bemutató kiadványt és egy hozzá kapcsolódó DVD-t, és emléklapot illetve köszönölevelet kaptak.

9 A díjkiosztás után az iskola udvarán bográcsokban főzött marhapörkölt volt a vacsora, melyet a résztvevők jó étvággyal fogyasztottak. A vacsorát, a szállást és a vendéglátás egy részét a Kőbányai Önkormányzat támogatásával tudtuk biztosítani. A verseny végig nagyon jó hangulatú volt, amely a lelkes vendéglátóknak, a már említett támogatóknak és a HerbaHáznak köszönhető, melynek biotermékei nagy tetszést arattak a résztvevők körében. A lakóhely környezet-egészségügyi problémáit illetve azok megoldásait bemutató kiselőadások anyaga, megjelentetésre is érdemes lenne. A képzőművészeti alkotások közül több is megállná a helyét óriásplakátok formájában. A prograrnak szüneteiben az ország különböző részeiből jött gyerekek és kollégák beszélgettek, ismerkedtek egymással és az iskolával. (A Down-szindráma sem jelentett akadályt.) A fotók, a versenyzők és felkészítőik véleménye is bizonyítja, hogy támogatóink segítségével jövőre is érdemes lesz megszerveznünk ezt a maga nemében egyedülálló versenyt, immár tizenkettedik alkalommal. /lc?v( le\ct\ (tlltltcl Budapest, 20 ll. június 09. Nagyné Horváth Emília tanár, versenyfelelős Herman Ottó Környezetvédelmi OK- Bem József Ált. Iskola Zöld Dió Alapítvány 1101 Bp. Hungária lat. 5-7.

10 Pályázat száma Pályázati téma megnevezése: Intézmény neve: Bem József Általános Iskola címe: Budapest, Hungária krt. 5-7 Pályázati támogatás elszámoló lapja 81/2011. (IV.12) június 3-4. napján megrendezésre kerülő 11. Balogh János Országos Környezet és Egészségvédelmi Csapatverseny vendéglátási költségeinek támogatása Tel: Pályázati program felelős neve: Támogatás összege: Gál Judit 200 OOO Ft Támogatás: Dologi kiadások- elszámolásának számla összesítése Sorszám Számlaszám Számla kelte Vásárolt áru megnevezése /2299/ levélfeladás /1144/ élelmiszer vásárlás AC7S-P élelmiszer vásárlás /0237/ csoportos jegy /0240/ csoportosjegy /1997/ élelmiszer vásárlás /1902/ élelmiszer vásárlás 7. ML9EA szállásdíj / sütemény vásárlás élelmiszer vásárlás 6. AM8EC élelmiszer vásárlás Pályázati támogatás összesen: Bruttó összeg 2 185Ft Ft Ft Ft 14 OOO Ft Ft Ft 67 OOO Ft Ft Ft Ft Ft Budapest, június 15.. J: Gal igazgató

11 c \ fl10 1 DB 329 DIAMANT KRIS.CUKOR 329 c DB 199 SZEL. SZEIDV. SONKA 597 c DB 289 DELMA MUL TI VIT. 578 c DB 129 SZALVE:TA 129 c DB 149 KíGYóUBORKA 149 c 16010Cl91 4 DB 299 SZEL.TÉLISZAL.NORM c DB 199 SZEL. SZENOV.SONKA 199 c DB 379 TöLT. TOJAS CASSIS 379 c OB 269 SZEL. FE. KENYÉR 807 B DB 749 TRAPPIST A 35 NAP 749 B RÉSZöSSZEG: Ft B - 15,25% : c - 20,00% : összesen: KEREKnETT ÉRTÉK Ft Ft ADOTT Ft NYITVA: Ht:TFő-VASÁRNAP, 7:00-21:00 JóTÁLLASI JEGY n: 'l: GARANCIAKöTELES TERMÉK VÁSÁRLASAKOR A BIZONYLAT GARANCIAJEGYKÉNT IS SZOLClAL! SZERVIZC!M /l, CSOMAGOLASBAN TALÁLHATö! TERMÉKET EREDETI BIZONYLAT ELLENÉBEN VESZüNK VISSZA! KöSZöNJOK A VASARLAST l D ( /00008/21/03. ' ( TOVABBÉRTÉKESÍTÉS ESETÉI A ( 3 //. JöVEDÉKI TERMÉK SZARMP.ZASANAK IGAZOLASARP. NEM ALKALMAS. A SZAML,I;. KÉT PÉLONVBAN KÉSZ UL T.:.- /)/;i BIZOWLP.TSZA.N: : -c' : l.:i"i/o:j : E E [ ÁFA gyüjtők E-TAM E: Mentes az adó a!ól ;!Tétel szám: i ÖSSZESEN: Készpénz _00 Ft Fl Továbbértékesités eselén a jövedhi termék származásának.igazo lésára nem alkalmas Köszönjül;, hogy a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásait vette igénybe. Pénztáros: Pénziár:014.Bizonylatszám: Számla szám: Kelt: : ú267i IP 64 3 O O 267.,.r (! J < / / 1 c-' -; "

12 SZÁMlA r Ve'p4v -o J3w'D cm;ttt o- u. M Eredeli példány AC7S-P clc:oó nevcjfni. '', _, 'W.. fl vtvú neve cimc ba11ks1rnla szarn< AóZállló.. :t!_ Agt/itff;!!;l.; f:""... -s ag r l : B'&r, t:;:se 'rlif.'.. ;;q-qll: éf-..t(ont.' Stá'kl-iéPt&llKolllég ;-,ipar ; GyaiiF-Iüillkiiad és l-:f3tietape'st; gr.!3,est, :;;::::jti tl4i:gti'4/t34/b Kozosségi adósz;,rn;; HU A f1ze\&. modjc - -. YÓI-ll.i!Z!1:pry h4t; t?. 'h - r & ÖJwvW k \.;.<._ 1-T'él' l. KzJgi i.n.jkwfe-, ím. J' l f1 ic'. 3 f2rto h, t 31 F7td - K..,.!<7 1:; - \er111tk. v-;y zolgal\;;i<.s ITI(;Qflcvuest besorolási 1\FA Eavsfur Érték SZfll< (VTSZ SZJ. lj) ü egyeij Jell;n!ZÓI kulc Mt J.cr,llyis&g (ÁFÁ núkuli (AFP, nélkúl) t---- J '._o, r &1!; e 5EO --- Ji o '"i!o. o. r!; l 2 g G l-to \e/d"' 4 ( { JJ') A {(ID 1 IP- l6 'fzuc-:; a. a:u"' l j;thua 11 h"p ky'l'lll' "' ki b;;\i ' l P ti 0-;ÁU,na.a P.-vn' n l)f_ O, j i!jtj. /')j,o() l l A st.ámiaéj1ék ÁFA uelkiil u (j "--"" v /./ - lb',... " "'... A,,_, rzóués.' mc!!áll" ><.Jás l l' l! s tclieftés. ;, "' J ',:! a ldfizc;é jo)!osultság zcrü é)!él iguzulo. \- f.' f()ij. f]l{ C' q l;y.rt;>. "" ' '7" -;z l 1 "o.-....,_ ( E &;-/!.. - 'J"'.J.JIJtJ -..._ g2!1 'V!--:i> - wo Az ÁFA kulcs.... Vb.... % ts os szeg e: A st.ámla végössz 9e4 L\JJic 2# N/PM. r. SZ. (2 pélct<:nyc!_': zrnlé.) ((!1137 Ptri.:: Nyomd& Zrl ío 76SI {Gy2rtv<:. t: ooc J PM Z!lal é:.j2r k (\ Q_ C\.'1:: JU)<eJ0Q_ \VJ\v d(2 1J..9S(_.{A k Jv o.)ow'

13 E já 2 da1-((' BKV ZRT BUDAPEST, AKACFR U. 1r. STROIONOK 1148 BUDAPEST, HUNGARIA KRT. 46. ADóSZAM: EGYSZEROStTETT SZAHLA VEVö: BP.FöV.X.K.KöB.öNK.BEH JóZSEF ALT.ISK 1101 BUDAPEST HUNGARIA KRT 5-7. AZONOSíTó BESOROLAS HENNY1S1sG HE. EGYSÉGAR ÉRTÉK AFA HEGNEVEZÉS l DB O O C KEDVEZHÉNYES CSOP. TAN.J. CPARATLAN V) DB "!00 C VIRTUALIS KEDVEZHÉNY.CSOPORT. TANULóJEGY : :59 C-20,00% tf'./y,') :J / l ' (Q-1_/_ \ összesen: p /J" C/; ( 8 '400 Ft ''-./ KÉSZPÉNZ 8 '100 Ft d _ :.-":,, (J. u c-::> 1. 1, -- '\... :;;;t'.'nl -- (} ( $'20'''" 1 '"'<:;, BKV ZRT ;/ -...; f :,,;./ l 072 BUDAFEST, AKCFA U. 15 ::$,:"r ''"\, STADIONDK (l BUDAPEST, HUNGARIA KR r. 46. ) ADóSZAM: l =>Q w =t ::$ Q) G <.';;;! 4 (lj Q :;i '..- <j :_.) - Q) ct Ct a._ du<j.f dl{)_ 1. (:) Cl \ct;. l(),.. '( 'J/A d o \ Lc<hk!w l "' '"3 S: PÉNZT AR Jí ;s. W. --:1 TRANZAKCióSZAH: n r [,.>J.v.L.r..;.!!!.l.... L í\ O 02 1 /O.):' --Q KEL l: 2lJTI.9,.l. 1:57._..,; - ; EGYSZEROStTETT SZAMLA VEVő: FőV. önk. X. KER. KőB. önk. BEM JóZSEF ALT. ISK BUDAPEST HUNGARIA KRT AZONOSíTó MENNYISéG ME. HEGNEVEU:S EGYSeGAR DB DB-DS GYüJTőJEGY 030/ / C-20,00% összesen: KÉSZPÉNZ PtNZT AROS: 126 'l TRANZAKCiöSZAM: BESOROLAS F+: /(il)oo ;(, "j'jco, 4 TOVABBtRTtKESíTÉS ESETeN A JöVEDÉKI TERMÉK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEH ALKALMAS ÉRTÉK AFA 14 OOO C 14 OOO R SLBMLB KE l tel IIANYöHC>I.....,J,. T ' A,,,,-;úd0s 1 megállupojós l nwgrcmklé> icljc,ilését, a k.jji;.cté> jd).!üsuits(\f!l\1. ihslcprcy:étö'frlo86j : 36 =-'l ap ',o,i;,; CA.d ö -81o }J(jj;;';:,,,;. -= \ ;,.. _.:::t;.;, :,,..(1!' ". :>::;., Q.,...;; v -:::):) (j ej. v Q) 'Ji... Q) cc9 J Q) 9 ::t. -:_,.,,.., :: c:;..(,.j -r!!.) --< \;;!,_) «:' <V ck d ] :,:::!,;t:_. r:) SZ;\MLASZAM: EGYSZERűSíTETT SZAMLA ( /1997/00QD'Q VEVo: BP F6VAROS X KER. KöSANYAI ünk. BEM JóZSEF ALT ISK 1101 BUDAPEST, HUNGARIA KRT 5-7 ADOSZAM: VlSZ EGYSGAR MENNYISEG MEGNEVEleS ertek/afa ,00 60, OOOdrJ THEODORA szensm ,00 SZKIR. SZENSAV 1,5L ,00 SZKIR. SZENSAV 1,5L ,00 SZKIR. MENTES 1,5L ENGEDMÉNY/FELAR c 3b,000db ,000db ,000clb l 782 [ -1 ee U 29!5 F HE:;;zo%2.EG: K;t:SZf)ÉNZ VISS?A'JARö 670!5 _;- _, _ , _)- - - l G - 20,00% ,..., összesen: Y 1,:,,1 o 0 ' F (\,, 20 OOO F VISSZAJARö' ' ' (' ' F TOVABBERTEKESÍTÉS ESETEN A SZAMLA A JöVEDÉKI TERMEK SZARMAZASANAK IGAZOLASARA NEM ALKALMAS A SZAHLA KET PÉLDANYBAN KÉSZULT ========================== CLUBCARD INFORMACIOK U1alvanyra valthato pontjai1 leemeltuk a szárn l áj áro l. Jún i us 1. és 11. kozott postézzuk önnek utalvényalt 6c k-llrh1níilí t.

14 ,_,._.._..,_.l'-' ''t.t l-'-'.._..._.s)" "-''- J'-J l\..\ J 7_ \"\...l.icj l ;!(!j..t..:j.i_i l t:<-\ Óvj;,lk 2 nech ességtől és fokozoh holw18si<>l. Köszönjüle hogy n:íhmk v::ísárol1 1 EGYSZERűSíTETT SZÁMLA SUMLASZAM: /1902/00003 VEVő: BP FőVAROS X KER. KőBÁNYAI önk. BEI JöZSEF AL T ISK 11(11 BUDAPEST, HUNGARIA KRT 5-7 ADé SZAM: VT:z EGYSÉGÁR MENNYISÉG MEGNEVEZÉS ÉRTtK/ÁFA ,00 10,000db n: BURG. FöZNIV <'190 C 07( , OOOdb PF:ÉMIUM FOKHAGYMA 499 C 07( ,00 1,000db VHAGYMA 5KG C 20C, , 00 3, OOOdb KOF:ONA UBORKA 9-12C C 15( ,00 3,000db POl-lARAS ZS:tR 500GR 867 C 17C,19910GO $9,_00 3, OOOdb KRlST l:.!'i'ctjkgrjkg,..o:,,,"- -.:'í _ G. 07CJ20000DO n.,,.: QQ,,,.', fl ; 4761<'., '< "- PP.RADICSOM LÉDIG.... " -' i 81'5!:;; C 20019b , QO..., OOOdt:l UNJ VB'R TORMIL 190G "987 C 21(132QOQOO- \:!., ,000db UNl VER KETCRlJP 470G, -- l 540 c 21( ,00 2,000db XL PIROS ARANY CSEM 758 C ,00 3,000db H. F:. KÖMÉNY öröl T C 09C'4 99, 00 3, OOOdb FEKETEBORS őrölt 297 C ,00 2,000db OMIIA SZEMES KAVt C ENGiEDMÉNY/FELAR 1 fc 21CJ ,00 4,000db UNlVER XL MUSTAR C 21( ,00 4,000db UNJVER MAJONÉZ XL C 09( ,00 1,000db L..FP.É.N.250G 669 C All;mcló trol<isi hömérsékkt: l 8-23oC! A.!londo- parat::,rlil ' l om. so :.:,),o. l C'0/.1 A hiípapírpénzt;írgép Yilgy 1ax0métcr bö"nv0 mtatóh;m hcisználhntó. A bi:wm lilt szövcge tisztán 0lv:1shntó. nyo;nt 8!iistó 1 számítol f 8 é\ ig. u:or ;;:gooo/w6t ilysylvsya o<:rwm:;rg ev c:o gc :l'v'zsl\lli OrNQZSO OLbT :wyzs l LGO :zss 8bST : X3NNQ VNlOA lyr lnod OV880l8 8bT lsvlysya V l ilo-o\ij80lj SI NO N3rl3AN?DI llozsx NV8ANVOld lx \flwyzs V SVWl\IXl\1 W3N VHYSYlOZVOI VNYSYZVW8VZS XWH31 IX03AQr V \llwyzs \f Nr:JS3 S3HS3>1188\ii l.:! gn;.:! OOO 08 lj gu 66 /' 0i-r/..1 :N3S "-' <-_:::_ -:_ -- :-::! - 9ZL 6C: : %00'0(: ga Y'C'VZSS ZN;!d LJ gg[ 6G J 006 QPOOO'b J 6178 QPOOO'r 8 OLS l QPOOO'C: J 869 QPOOO'G J 698 QPOOO'r :J 017 QPOOO'! :J gsz: QP000'1 J 6817 QPOOO'T J 898 :o3zsso, ogz o zs os IH3l OQ'gc;;;: OOT600 OOL\1>1Id\fdOSJ3l 00' t09f 0098'1NY10 Vl3lc 00' ( 00'6bS OOL \ihjdd0sj3l G lg' IZJ:. WOIHIJ. h: 00 '698 G606 L 'i:j08' <:J08 DC oo ov L'O A zs SONV OQ'gsc; OOOOtC:b WOAO I30<:J3 3NNV oo'68r c606s a009z 8 1\IYJ (( S!2l_. C\' lkl\\\ l.j va\u.o( \J_)\, \,, \<c;_n lll cc' k Co._ Í, v \\e_

15 bt.;h!ibi MIX KFT 1165 Bp.. Baross G. u. 4 T el.: L 'l "... ' -.l.-'! " j} "... ;.. :.';,;.. '-. :: :c::: -< '. 1.,. T...!"."::....:" ,: i:..-- ; -.: : :._. :._.--l!.- };._ : - '.... '.i.. -._._,_,: M::-::::-,..;..;,-,::.- 1.;, ' --- i -.-, ::-:--.- :::..-.-:;.-. /i.r.; /1 c;-:::7.l-p!....!el : --: ;::-iet9::::!c: 1--!1 1':::::?-Ci -_;J -- - teme nye\< cu\<rász.su,. si hóok.a táro a he\yes Co K.öz.ött o-7 \ A szcmxjcs 1 mgál!apod:h l mcgrendel6:tclje>ftését, a kifizet<'> jo!!o,u!ts.í!!5t. iisszc)!s7.crú,égét íguwlom. l.?.j.j.).év.o.{om.. QQnap 0 UL Q H<JU!<l Q KDvej eq0:,\;ll0_\u {J rvj/r() --- -!- IL-'-<IU.If6/"< !ll"

16 re_s_.:.z_at_ó_cs_v_e_r._3_.1_3_2,-- :Copyright: Szállitó Reál Élelmiszer Hungária Budapest HungáriaKrt Adószám: * Vevő BP FÖV. x. ker. Kőb. Önk. Bem J. Ált Isk. Budapest Hungária Krt.S Adószám: Supra-Real Kft. ( s_z_ám_i_a _----.J) r Ssz. Megnevezés M.e. 1. Marha comb lédig Pagony kg 2. Marha comb lédig Pagony kg 3. Marha comb lédig Pagony kg ÁFA kulcs ÁFAalap ÁFAérték Bruttó 5% AM 18% VTSZ Száma: Oldal: l Kelte: Telj.dat.: Fiz. módja: 3-Készpénz 1. példány, a számla 2 példányban készült. Megjegyzés: Menny. N.eár B.eát ÁFA Eng% Nettó ért. Bl'tlttó ét-t. ÁFA ét1 5,540 l 451,20 l 814,00 25 % 0, ,65 Összesen: ,9 5,388 l 45 J,20 l 814,00 25 % 0, , ,7 5,520 l 451,20 l 814,00 25 % 0, , ,6 25% Összesen: Fizetendő: azaz: Ft huszonkilencezer nyolcszázharminchét Kiállította: TERÉK SÁNDORNÉ Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!./

17

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Bem József Általános Iskolában

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a Bem József Általános Iskolában 2011. április 12-i ülés 8. sz. napirendi pontja Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Javaslat a ll. Balogh János Országos Környezet-és Egészségvédelmi Csapatverseny

Részletesebben

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~.a. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetésben a Kőbányai Torna Club Sportegyesület részére céltartalékban

Részletesebben

~. számú előterjesztés

~. számú előterjesztés ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Aranycsapat Alapítvány és a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásáról

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

A települési nemzetiségi önkormányzati választások eredményeképpen 2014. október 27-én megalakult a Kőbányai Roma Önkormányzat.

A települési nemzetiségi önkormányzati választások eredményeképpen 2014. október 27-én megalakult a Kőbányai Roma Önkormányzat. (; 00. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásáról szóló szerződés

Részletesebben

. szám ú előterjesztés

. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere :J...~. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Szomjas György által rendezett Kopaszkutya Kettő című film támogatásáról

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés ~r;;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Világ-Kép Kolturális Egyesülettel

Részletesebben

A Közkincs Egyesület 2014. december 19-én benyújtotta a támogatás elszámolását a támogatási

A Közkincs Egyesület 2014. december 19-én benyújtotta a támogatás elszámolását a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1,C;,,_J,J, számú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Közkincs Művészeti és Kolturális

Részletesebben

~8. szám ú előterjesztés

~8. szám ú előterjesztés ~8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Budapest X. kerület,

Részletesebben

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető.

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. {5,?J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2014. évi támogatásának elszámolásáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) (.'he, ' ' ". ' ~ szamu eloteqesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2014. évi támogatásáról I. Tartalmi

Részletesebben

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló lj)_ C] számú előterjesztés Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata"

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról. ;'..'i >i -!» -.,tr< - \, Kerúict Kőbányai BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁ# EA'F >, M*ri «MÍ ilet ülése POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY ^/GG1JJJ12PJ0_ Tárgy: Javaslat

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II.

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59814/2010. 40404-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

*/ *>gp/ **&/La**. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere */ *>gp/ **&/La**. Budapest,. 9 MA 11 Tárgy; Javaslat a HADAR

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-9/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 85.037-111/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata 2007. március 13-ai rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. Napirendi pont: Támogatási szerződés kötése a Soproni Horvátok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Y. számú előterjesztés

Y. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Y. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Támogatási szerződés amely egyrészről Lábatlan Város Önkormányzata (székhelye: 2541. Lábatlan, József A. u. 60. képviseletében: Török István polgármester, Schantzl Edit jegyző, adószám: 15385781-2-11)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET április 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET április 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 70/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Pénzeszköz

Részletesebben

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés

/?~-~' .~~:~' . ' 239. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 239. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 2. melléklet a pályázati felhíváshoz Szerződés száma: /2015 Ügyiratszám:./../2015 Témafelelős: Polgármesteri Kabinet Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata amely létrejött

Részletesebben

"A Kőbányai Gyermekjóléti Központ részére 2010-ben 300 OOO Ft-ot kapott szervezetfejlesztésre a Tisztelt Bizottságtól, amit köszönettel fogadtunk.

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ részére 2010-ben 300 OOO Ft-ot kapott szervezetfejlesztésre a Tisztelt Bizottságtól, amit köszönettel fogadtunk. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: A Kőbányai Gyermekjóléti Központ szervezetfejlesztésére kapott bizottsági támogatás elszámolása Tisztelt Népjóléti Bizottság! A

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40187-17/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2007. szeptember 18-án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendes üléséről.

Részletesebben

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására

Javaslat a Ciróka Családi Napközi Nonprofit Kft-vel kötött támogatási szerződés meghosszabbítására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám:1-220/2016. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Ciróka

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére 16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Viessmann Technika Dombóvár Kft. közérdekű kötelezettségvállalása

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában (Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére)

Részletesebben

i.sjr. számú előterjesztés

i.sjr. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere i.sjr. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége 2014.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató. Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: dr. Kovács László ügyvezető igazgató Tárgy: Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.sz.: 20376/2015 Javaslat a kárpátaljai magyarok megsegítésére beérkezett adományok továbbítására Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 2015. áprilisi ülésén

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T

JEGYZŐKÖNYV. > :'.! :.' ;. : ' : ~ ; \' ::~-l. ;( Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgámiester. T BUAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizottság 2012. december ll-én megtartott ülésén, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 3. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére.

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. Készítette: S.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2012.(VIII.01.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2012.(VIII.01.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2012.(VIII.01.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Kft-nek tagi kölcsön nyújtásáról Lőrinci Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 1. a Lőrinci

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására

TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Tolna Megyei Balassa János Kórház támogatására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2017.

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 21374/2014. J a v a s l a t a Startmunka és az önkormányzati hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási megvalósításához szükséges visszatérítendő

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete szeptember 29-i ülésére Tárgy: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület előfinanszírozási kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/3 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

A munkák értékei részletesen (bruttó, Ft); Világítási rendszer kialakítása:

A munkák értékei részletesen (bruttó, Ft); Világítási rendszer kialakítása: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Budapest /.[WOJ.Í..*U.Ü. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szent László napi pince bemutató költségeinek

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről - a Viadukt SE támogatási szerződésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület szeptember 23-i nyilvános ülésére. Ötven év Ötven fa faültetési kezdeményezés

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület szeptember 23-i nyilvános ülésére. Ötven év Ötven fa faültetési kezdeményezés 12. Napirend Ügyiratszám: 14/946-3/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. szeptember 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Ötven év Ötven fa faültetési

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztés. Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások elszámolásáról Előterjesztés Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott támogatások elszámolásáról 1. előterjesztés száma: 161/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést

Részletesebben

Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása

Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása PO 005/06 Ügyiratszám: 1-/1574/ /2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Médianéző Kft. - vei kötött megrendelési szerződés meghosszabítása A kötelezettségvállalás

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 17-i ülésére Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté Polgármester Ellenjegyzés: Dr. Mészár Erika a Jegyzőt Helyettesítő Aljegyző Tárgy: A Magyar

Részletesebben

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2014. (XI. 28. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

jj l. számú előterjesztés

jj l. számú előterjesztés l -~r" jj l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

!:JbT. számú előterjesztés

!:JbT. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere "..._-

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: RÉTSÁGI

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata. a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XI.24.) számú határozata a Hantosért Polgárőr Egyesület támogatásáról. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hantosért Polgárőr

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. Szám: 1060-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-án tartandó

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

5 \. számú előterjesztés

5 \. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere 5 \. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási

Részletesebben

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Urf'. számú előterjesztés

Urf'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Urf'. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az óvodai, iskolai táborok, erdei iskolák 2014. évi támogatásának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A támogatása óvoda építésére,

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 105/2016. (IV.28.) határozata A támogatása óvoda építésére, fejlesztésére

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben