JAVASLAT. Középtávú Együttműködési Megállapodás megkötésére a Mátra Térségi TDM szervezettel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASLAT. Középtávú Együttműködési Megállapodás megkötésére a Mátra Térségi TDM szervezettel"

Átírás

1 Ikt. sz.:26 /2014/203 Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n JAVASLAT Középtávú Együttműködési Megállapodás megkötésére a Mátra Térségi TDM szervezettel Tisztelt Közgyűlés! A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület és a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület évben eredményesen pályázott az Észak-Magyarország Regionális Operatív Program keretében a Mátra Térségi TDM szervezet létrehozására. A két Egyesület a térségi TDM szervezet feladatainak ellátására még ugyanezen évben megalapította a Mátra Térségi TDM Nonprofit Kft.-t. A pályázati feltételek között szerepelt többek között az érintett megyei önkormányzatok bevonása is. Erre tekintettel Heves Megye Önkormányzata képviseletében a pályázat benyújtásakor hatályos önkormányzati törvényben foglalt idegenforgalmi feladatainak szem előtt tartásával, elvi együttműködési megállapodást írtam alá a térségi TDM szervezettel, melyben az együttműködés közös céljainak és lehetséges formáinak, valamint a TDM vállalásainak rögzítésére került sor. Létrehozása óta a Mátra Térségi TDM Nonprofit Kft. magas színvonalon látja el a fenti megállapodásban foglalt vállalásait és kulcs szerepet játszik a Mátra, mint jól definiálható turisztikai desztináció marketingjében ban tevékenységeik között szerepelt többek között a Gyöngyös- Mátra reklámfilm elkészítése és népszerűsítése, a PocketGuide iphoneokra és Androidos mobiltelefonokra letölthető innovatív személyes idegenvezető bevezetése, a Mátrai programok című kiadvány megjelentetése és terjesztése, a turisztikai portál megújítása és online szállásfoglalási rendszerének működtetése. Az iroda rendszeresen népszerűsíti a térség turisztikai kínálatát hírlevelében, online hirdetési felületeken, turisztikai kiállításokon és rendezvényeken. A közelmúltban az előzményekre alapozva a Mátra Térségi TDM szervezet eljuttatta a Heves Megyei Önkormányzat részére, egy határozott időtartamú 5 évre szóló és a lejáratot követő felülvizsgálat eredményeként a továbbiakban is fenntartható hatályú Középtávú Együttműködési Megállapodás (KEM) tervezetét, mely konkrétabb tartalommal fejti ki az együttműködés céljait, a Térségi TDM szervezet vállalt tevékenységeit, illetve azon területeket, ahol a Heves Megyei Önkormányzat a TDM szervezet kezdeményezéseit támogatná. A megállapodás kiegészülne továbbá a Heves Megyei Önkormányzat által az 5 éves időtartam alatta a működését tekintve forráshiánnyal küzdő Térségi TDM szervezet részére nyújtandó, évi Ft összegű működési célú hozzájárulással. A hozzájárulás fedezete évben, az ez évi költségvetés általános tartalék előirányzata terhére biztosítható.

2 Tekintettel arra, hogy Heves Megye Önkormányzata korábban az Eger és Térsége TDM szervezet szakmai tevékenységét a Közgyűlés által jóváhagyott Középtávú Együttműködési Megállapodás alapján azonos feltételekkel és működési célú hozzájárulást biztosítva támogatta, javasolom a Tisztelt Közgyűlés részére a fentiekben vázolt megállapodás megkötését a Mátra Térségi TDM szervezettel. A megkötésre javasolt megállapodást jelen előterjesztés melléklete tartalmazza. A javaslatot a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta. Melléklet: Középtávú Együttműködési Megállapodás Eger, április 17. Törvényességi szempontból ellenőriztem: Szabó Róbert Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője Határozati javaslat: A Heves Megyei Közgyűlés egyet ért a Mátra Térségi TDM Nonprofit Kft.- vel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodás tartalmával és felhatalmazza Elnökét annak aláírására azzal, hogy az abban rögzített Ft összegű működési hozzájárulás ez évi fedezete a évi költségvetés általános tartalék előirányzata terhére biztosítható. Felelős: Határidő: Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke értelem szerint

3 KÖZÉPTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a "Mátra Térségi TDM" Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 10., Cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: , pénzforgalmi jelzőszáma: ) képviseletében: Benkő Béla ügyvezető, továbbiakban: Térségi TDM, másrészről a Heves Megyei Önkormányzat (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. utca 9., képviseletében: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, továbbiakban: Megyei Önkormányzat, a továbbiakban együttesen: Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. Jelen együttműködési megállapodás fent nevezett Szerződő felek együttműködésének alapelemeit rögzíti. II. A Térségi TDM működési elvei az alábbiak: Általános célok Modern és erős civil turisztikai szakmai szövetség, térségi desztinációs érdekképviseleti szervezet és szakmai együttműködési hálózat létrehozása, valamint ezek hatékony, eredményes működtetése, mely alapvetően az eddig megszokottakhoz képest új és más logikára épülve, hatékonyan szolgálja a térségben működő helyi TDM szervezetek és a térség turizmusának 21. századi fejlődését, nemzetközi és hálózati versenyképességének fokozását, folyamatos szervezeti megújulását, a turisztikai együttműködés, az innovációs és a desztinációs szemlélet erősödését. A Térségi TDM azokat a helyi TDM szervezeteket, önkormányzatokat, gazdasági és civil szereplőket, fejlesztési, oktatási és kutatási intézményeket, szakmai és média partnereket, támogatókat képes összefogni (szakterülettől függetlenül), akik közösen szándékoznak tenni a fenntartható és versenyképes turizmusért, annak folyamatos megújításáért és nemzetközi versenyképesség megőrzéséért; egyetértenek a TDM elvével és a turisztikai desztinációk stratégiai fejlesztésével; a térségi turizmus előtt álló lényegi kihívásnak tekintik a folyamatos szakmai és szervezeti megújulást, a professzionális, modern menedzsment-szemlélet és stratégiai gondolkodás meghonosítását, a piacorientált hatékonyság javítását, a hálózati együttműködés erősítését, továbbá az innovációs képesség, a fenntarthatóság és a

4 vendégorientációs szemlélet erősítését, illetve támogatják az elmozdulást ebbe az irányba. A Térségi TDM további fontos teendője, hogy a térség turizmusának érdekeit érvényesítse olyan hazai és nemzetközi testületeknél és szervezeteknél, amelyek a turizmus vagy a turizmushoz közvetlenül, illetve közvetve kapcsolódó területen fejtik ki tevékenységüket. Fenti célból a Térségi TDM - önállóságának fenntartása mellet összefog és együttműködik más szervezetekkel. Kiemelt célok A térség turisztikai szereplőinek desztinációs szemléletű és területi elvű összefogása, szakmai együttműködési hálózatba szervezése; A térség és a helyi desztinációs menedzsment szervezetek szakmai képviselete a kölcsönös érdekérvényesítés, közös marketing és a szakmai partnerség biztosítása érdekében; Szakértői támogatást nyújt a korszerű térségi turizmuspolitika, a térségi marketing és promóció, a turisztikai fejlesztési, támogatási és innovációs politika kialakításában és részt vesz annak megvalósításában; Az idegenforgalmi szolgáltatások (utazási csomagok) értékesítésének támogatása; A térségi turizmus folyamatos szemléleti, szervezeti és innovációs fejlesztése; A TDM-hez kapcsolódó szemléletmód, szaktudás képviselete és népszerűsítése. Gyors és hatékony, valós értékcserére épülő szervezet létrehozása, és ennek biztosításához szükséges 21. századi információs platform megteremtése és az információáramlás biztosítása; A vendégek és vendégéjszakák számának növelése a térségben, szem előtt tartva a fenntartható turizmust. III. A Térségi TDM vállalja az alábbi tevékenységek ellátását: elsődlegesen tagjai szakmai érdekvédelmét látja el; gazdasági tevékenységet, segítő szolgáltatásokat, piaci információkat nyújt (szállás, étkezés és programcsomagok értékesítési szerződéseinek előkészítése, foglalási rendszerhez csatlakozás elősegítése stb.) a helyi TDMSZ és idegenforgalmi egyesületek számára, mindezeken túl: o térségi turisztikai információs oldalt hoz létre és üzemeltet; saját honlap üzemeltetése, egyedi csatlakozások elősegítése a foglalási rendszerekhez és ennek finanszírozása a tagok számára, közösségi oldalakon bizalomerősítő információk elhelyezése a térségről, településekről, termékekről; Marketingtevékenység; kiállításokon való részvétel koordinálása és finanszírozása; o a település -, és termék marketinghez forrás biztosítása, regionális és országos médiában hirdetések elhelyezése; pályázati tevékenység, illetve ennek elősegítése;

5 információs hálózat kiépítése, települések rendszereinek információs anyagokkal történő ellátása; térségi turisztikai információs pontokat (touch info) hoz létre, szorosan együttműködve a helyi TDM kezdeményezésekkel; szakmai, és nyelvtanfolyamok szervezése a vállalkozások (magánszállásadók, panziók, falusi vendéglátók, szállodák, éttermek munkatársai részére, akik díjmentesen vehetnek részt az oktatásokon); minden egyéb olyan tevékenység (kutatás, felmérés, képzés, tanulmányút szervezése stb.), mely elősegíti az idegenforgalom fellendítését; szakmai elemzések, felmérések készítése, tanfolyamok szervezése, belföldi tanulmányút szervezése, munkatársak belső képzése, TDM szakmai képzés. Tagjaitól kapott felhatalmazás alapján a Térségi TDM vállalja, hogy későbbiekben kialakításra kerülő térségi desztinációs turisztikai web-portál és TDM IT rendszer saját honlapjukról közvetlen átlinkeléssel elérhetővé válik. IV. A Megyei Önkormányzat támogatja a Térségi TDM kezdeményezéseit az alábbi területeken: szakképzettség, tudás fejlesztésének elősegítése, javaslat a képzések tematikájára; vendég elégedettség, felmérések lebonyolítása a Tourinform, és más erre alkalmas szervezet (főiskolák) bevonásával; település animáció megkezdése: touch infók felhasználása, kitelepülések szervezése mozgó információs pontok létesítése a vendégek és a helyi lakosság informálása; új szolgáltatások bevezetése: tanácsadás, utazási csomagok készítéséhez szakmai segítség nyújtása; kínálatfejlesztés folyamatosan: új szolgáltatások felkutatása, szolgáltatások rendszerbe szervezése, attrakciók megtervezése, ennek továbbítása a térségi TDM szervezet felé; beszállító rendszerek létrehozásában aktív részvétel, nagytömegű eszközök, beszerzésének összehangolása, koordinálása, modern környezetkímélő anyagok használatának népszerűsítése a szolgáltatók (szállásadók, gasztronómia) körében; vonzerő leltár készítése: helyi adottságok feltérképezésében együttműködés a munkát végző szervezettel; együttműködés a vendégfogadásban résztvevő szolgáltatók szakmai szervezeteivel (szállás tulajdonosok, gasztronómia, programgazdák, programszervezők, közlekedési eszköz tulajdonosok egyesületeivel);

6 V. Fejlesztési-, és működési hozzájárulás meghatározása A Megyei Önkormányzat a jelen megállapodásban részletesen megfogalmazott térségi TDM - feladatok ellátáshoz évtől kezdődően évi ,-Ft, azaz Ötvenezer forint összegű működési támogatással járul hozzá, melyet átutal a Térségi TDM Erste Banknál vezetett számú bankszámlájára. VI. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás határozott időre, öt évre szól, melynek leteltét követően a Megállapodást felülvizsgálhatják. A megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen megállapodásra kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. Felek megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott, a felek érdekkörébe tartozó információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél tudomására csak a másik fél írásbeli hozzájárulásával hozhatják. A Felek a megállapodás értelmezésével kapcsolatban, vagy a megállapodás teljesítése során keletkező véleménykülönbségek fennállta esetén a vitákat elsősorban tárgyalások, kölcsönös egyeztetések útján rendezik. Jogvita esetére a felek kikötik értékhatártól függően az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jelen megállapodás akkor lép hatályba, amikor a Heves Megyei Önkormányzat döntéshozó testülete e megállapodás tartalmát elfogadja. Eger, április 28. Mátra Térségi TDM Nonprofit Kft. képviseletében Benkő Béla ügyvezető Heves Megyei Önkormányzat képviseletében Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ÜZLETI TERV * 2014 * Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla /Szombathely, 2014. február 05./ Ügyvezető aláírása TARTALOMJEGYZÉK Vezetői

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) Magyar TDM Szövetség A MAGYAR TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Név, székhely és működési terület (1) A Szövetség neve: Magyar TDM Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) A Szövetség

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS

THE IMPORTANCE OF NETWORKING IN ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE EXAMPLE OF TOURISM DESTINATION MANAGEMENT ORGANISATIONS Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Herbály Katalin 1 A HÁLÓZATÉPÍTÉS JELENTŐSÉGE A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN A TDM SZERVEZETEK PÉLDÁJÁN KERESZTÜL A TDM szervezet hálózatépítési terve feltételezi

Részletesebben

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez I. Fejezet 1. Értelmező rendelkezések 1. Tekintettel arra, hogy a turisztikai tevékenységek finanszírozása elsősorban a vendégéjszakát

Részletesebben

BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Balatoni Regionális TDM Szövetség BALATONI REGIONÁLIS TDM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről

A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről A turisztikai desztináció menedzsment rendszerről Bevezető A turizmus hazánk GDP-jének 8,5 százalékát állítja elő, és mintegy 400 ezer munkahelyet biztosít, fontos szerepet tölt be a külkereskedelmi mérleg

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. június 14-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Alelnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-020, Fax: 88/545-025 Szám: 02/161-19/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés a képviselı-testületnek a vallásturizmus fejlesztését célzó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása

ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása 10. Napirend ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata a képviselő-testület korábbi döntései 1 alapján Bánk Község Önkormányzata

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET JAVASLAT POLGÁRMESTER BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a Weiss Manfréd Dél-pesti Területi Integrált Szakképző Központ létrehozásában való részvételre Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő:

Részletesebben

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, rövidítve: FATOSZ 1.2. A Szövetség székhelye:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. FEBRUÁR 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 90 /2012. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Ős-Dráva mintaprogrammal kapcsolatos döntések ELŐTERJESZTŐ: Pohl Marietta,

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 188. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 120. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezés 1. Az Egyesület elnevezése: Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 2. Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy

Részletesebben