Ú T M U T A T Ó. A gyakorlatot szervezi, ellenőrzi: SZIE MKK Vadvilág Megőrzési Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ú T M U T A T Ó. A gyakorlatot szervezi, ellenőrzi: SZIE MKK Vadvilág Megőrzési Intézet"

Átírás

1 Ú T M U T A T Ó Szakmai gyakorlat I. és Szakmai gyakorlat II. tárgyat teljesítő vadgazda mérnök mesterszakos nappali és levelező tagozatos hallgatók részére A gyakorlatot szervezi, ellenőrzi: SZIE MKK Vadvilág Megőrzési Intézet A szakmai gyakorlat céljai: A hallgató a gyakorló helyen megismerkedjen azokkal a szakmai tevékenységekkel, amelyekre tanulmányai során elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésével készült. A gyakorlati időszak során legyen lehetőség a szakma egyes elemeinek készségszintű alkalmazására. A gyakorlati időszak során legyen lehetőség az üzemvezetői-, vezetői feladatok megoldási módozatainak megfigyelésére. A gyakorlat segítse elő a hallgató elhelyezkedését a diploma megszerzését követően, ill. a gyakorlati hely egyes esetekben munkahelyi lehetőség is legyen a végzés után. A gyakorlat teljesítésének feltételei: A gyakorlat tantervi megnevezése Szakmai gyakorlat I. és Szakmai gyakorlat II.. Nappali tagozaton keresztféléves kezdés esetén a nyári időszakokban kell a gyakorlatot elvégezni, és az azt követő 2. és 4. félévre kell felvenni a tárgyat. Szeptemberi kezdés esetén a rákövetkező nyári időszakban javasolt mindkét gyakorlatot elvégezni, és az azt követő (3.) félévre kell felvenni a tárgyat. Levelező tagozaton is javasolt a fentieknek megfelelő teljesítés. A gyakorlat időtartama nappali és levelező tagozaton is gyakorlatonként 2 hét, melyet egy helyszínen egybefüggően kell letölteni. A gyakorlat alól felmentés kérhető az elmúlt 10 évben letöltött legalább féléves, folyamatos, munkáltatói igazolással alátámasztható szakmai gyakorlat alapján a VMI honlapján elérhető formanyomtatvány kitöltésével. A felmentési kérelemhez csatolni kell az ezt bizonyító igazolást. Az igazolás elfogadásáról a képzőhely egyedi mérlegelés alapján dönt, amelynek eredményéről írásban értesíti a hallgatót. A gyakorlat letölthető a vadgazdálkodás teljes vertikumában (elsősorban a SZIE VMI szerződéses partnereinél): vadászatra jogosultak, vadászati kereskedelmi és turisztikai tevékenységet folytató irodák és vadfeldolgozók, amelyek legalább egy diplomás szakirányú végzettségű munkatársat foglalkoztatnak. Lehet továbbá: kutatóhelyek, mezőgazdasági szakigazgatási hivatalok és környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek vadgazdálkodási, erdészeti, mezőgazdasági és állategészségügyi szakterületeken, szakirányú tevékenységet folytató tanüzem vagy tangazdaság, vagy pénzügyi, vagy informatikai szolgáltató szektorhoz tartozó cég, amennyiben szakirányú tevékenységet is végeznek. Továbbá nemzeti parkok, állatkertek, vadasparkok, múzeumok és más bemutató intézmények, vadgazdálkodási képzést alap-, közép- és felsőfokon végző oktatási

2 2 intézmények és vállalkozások. A gyakorlat a fentieknek megfelelő helyszíneken, külföldön is letölthető. Elvárások a gyakorlati képzőhelyekkel szemben: A gyakorlati képzés lehetőleg a szakhoz közelálló, a szaknak leginkább megfelelő gyakorló helyen valósuljon meg. A gyakorlati képzőhely alkalmas legyen arra, hogy a hallgató a szakterület termelő tevékenységén túl megismerhesse a vezetési és szervezési feladatokat is. A gyakorlati képzőhelyen a hallgató gyakorlatát felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember felügyelje. A gyakorlati képzőhelyen a gyakorlatot felügyelő szakember a gyakorlat megkezdésekor és szükség szerint a gyakorlat ideje alatt baleset-megelőzési és munkavédelmi oktatást tart a hallgatóknak. A gyakorlat hely kiválasztása: Szerződéses partnerekhez való jelentkezés esetén a jelentkezési határidő elmulasztásával még késedelmi díj ellenében sem tudunk jelentkezést elfogadni! Nappalos MSc hallgatóknál a határidő be nem tartása így azt vonja maga után, hogy a hallgató nem tudja gyakorlatát csak egy év elteltével letölteni. Nappali tagozatos hallgatók: A gyakorlat pontos időpontját és helyét valamennyi hallgató részére a Vadvilág Megőrzési Intézet jelöli ki a ; ; ill közötti időtartamokon belül (3 időszak egyike), az Intézet szerződéses partnereinél a hallgatók előzetes jelentkezéseinek figyelembe vételével. A nappali hallgatóknak április 7-10 (13.00 óráig) között kell előzetesen jelentkezni a gyakorlati helyre az előzetesen kihirdetett gyakorlati helyek listája alapján a SZIE VMI arra kijelölt munkatársánál (Putz Krisztina, 34-es szoba, tel: / A fogadónyilatkozatokat a VMI szerzi be, ami alapján a hallgatók végső gyakorlati beosztását a vizsgaidőszak utolsó hetéig elkészíti, és a hallgatókat értesíti. Az aláírt fogadónyilatkozat egy példányát a hallgatónak a gyakorlat ideje alatt magánál kell tartani. Levelező tagozatos hallgatók: Listás hely választása esetén a VMI végzi a gyakorlatszervezést az előbbi pontban leírt módon ebben az esetben a jelentkezési időszak április 7-10 (13.00 óráig) között van. A levelező hallgatóknak nem csak a gyakorlati helyek listájáról lehet választani, hanem önállóan is kereshetnek a fenti feltételeknek megfelelő gyakorlati helyet. Nem listás hely választása esetén a szervezést a hallgató önállóan végzi. A gyakorlati helyet a Fogadó nyilatkozat kitöltése előtt a VMI erre kijelölt munkatársával (Putz Krisztina, 34-es szoba, tel: /2132, jóvá kell hagyatni, és a nyilatkozatot a gyakorlat megkezdése előtt 6 héttel leadni a VMI-ben. Az aláírt fogadónyilatkozatot két példányban kérjük, melyből egy az Intézeté, egyet pedig a hallgatónak a gyakorlat ideje alatt magánál kell tartani.

3 3 A szakmai gyakorlat felvétele: Nappali tagozaton keresztféléves kezdés esetén a nyári időszakokban kell a gyakorlatot elvégezni, és az azt követő 2. és 4. félévre kell felvenni a tárgyat. Szeptemberi kezdés esetén a rákövetkező nyári időszakban javasolt mindkét gyakorlatot elvégezni, és az azt követő (3.) félévre kell felvenni a tárgyat. Levelező tagozaton is javasolt a fentieknek megfelelő teljesítés. A Szakmai gyakorlat I. vagy II. tárgyat arra a félévre kell felvenni a Neptunban, amelyikben a hallgató az adott vagy előző félévben letöltött gyakorlatról teljesítésigazolást és gyakorlati naplót ad le értékelésre. Azaz a gyakorlat teljesítése és annak igazolása alapján lehet aláírást, míg emellett a gyakorlati napló beadásával elégtelentől eltérő osztályzatot szerezni. A gyakorlati időszakra vonatkozó követelmények: A fogadó gyakorlati hely részéről a külső gyakorlatvezető - mint az egyetem külső munkatársa - a kiadott ÚTMUTATÓ (http://www.vmi.info.hu/tananyagok/gyakorlat.html) alapján irányítja a hallgató munkáját. A hallgató köteles a külső gyakorlatvezető utasításai szerint végezni gyakorlatát. A hallgatóknak a gyakorlati helytől kapott adatokat a gyakorlati naplón túl bizalmasan kell kezelni, illetéktelen személyeknek arról tájékoztatást nem adhatnak. Ezt egy nyilatkozat aláírásával igazolják. A hallgató a gyakorlata során az általa okozott károkért felelősséget vállal, amit szintén a fenti nyilatkozat aláírásával igazol. Az aláírt fogadónyilatkozat egy példányát a hallgatónak a gyakorlat ideje alatt magánál kell tartani. A hallgató az ÚTMUTATÓ -nak megfelelően egyeztesse a feladatait a külső gyakorlatvezetővel, illetve a gyakorlati hely illetékes vezetőjével! A helyi viszonyok figyelembe vételével állítsanak össze munkaprogramot! A hallgató - az alább részletezett tematika szerint - gyakorlatáról munkanaplót köteles vezetni. A gyakorlati napló a hallgató önálló munkáját és gondolatait kell, hogy tükrözze, tehát minden hallgató egyedül készítse el. Azonos helyen együtt gyakorlatot végző hallgatók is önállóan kell, hogy megírják a naplójukat! A gyakorlat elvégzését a külső gyakorlatvezetőnek aláírásával és bélyegzővel igazolni kell a teljesítésigazoláson. Ugyanitt a gyakorlatvezető szövegesen és érdemjeggyel értékeli a hallgató teljesítményét. Évfolyamtárs nem igazolhatja a gyakorlati idő letöltését! A teljesítésigazoláson a hallgató aláírásával igazolja, hogy a gyakorlat megkezdésekor és szükség szerint a gyakorlat ideje alatt baleset-megelőzési és munkavédelmi oktatást kapott a gyakorlati helyen.

4 4 A gyakorlati napló leadására vonatkozó követelmények: Az elkészült naplót és a teljesítésigazolást a gyakorlat után maximum egy hónappal, de őszi félévben letöltött gyakorlat esetén legkésőbb október 30-ig, tavaszi félév esetében április 30- ig, kell eljuttatni elektronikus levélhez csatolt fájlként a Vadvilág Megőrzési Intézetbe a tárgyfelelőshöz (Dr. Katona Krisztián). (csatolva vagy óriásfileként linkben elküldve: hallgatoneve_merngyak.pdf). Az ben küldött napló beérkezéséről 3 napon belül visszajelzést küldünk ben, ennek hiányában a feladat nem kerül elfogadásra, mivel az nem érkezett meg hozzánk. Az aláírt teljesítésigazolást színesben beszkennelve a napló pdf file végére beszerkesztve kérjük megküldeni. A gyakorlati napló szerkezetére, tartalmára vonatkozó követelmények: A gyakorlati napló elkészítésekor az alábbi szerkezeti és tartalmi, valamint a diploma dolgozat elkészítésekor is előírt formai követelményeket kell követni: o MS Office Word valamint Excel programok használata, o betűtípus: Times New Roman, o betűméret: 12, o sorköz: 1,0-es, o bekezdésköz: 1,5-ös o terjedelem: levelező tagozaton minimálisan 10 oldal, nappali tagozaton minimálisan 20 oldal. Szerkezeti és tartalmi felépítés: o Első oldal (borító): gyakorlat helye, időpontja, külső gyakorlatvezető(k) neve, hallgató neve, évfolyama, tagozata. o Tartalomjegyzék. o Bevezetés: a gyakorlati helyszín kiválasztásának rövid indoklása. o Az adott gyakorlati hely általános bemutatása, főbb tevékenységek felsorolása. o A hallgató által elvégzett feladatok részletes ismertetése. o A hallgató napi munkáját részletező gyakorlati napló a 3. fejezet szerint (lsd. alább). o A gyakorlati hely vezetői munkájának bemutatása. o Következtetések és javaslatok a gyakorlaton szerzett tapasztalatok alapján. o Mellékletek: a gyakorlat során összegyűjtött fényképeket és egyéb dokumentációkat tartalmazza (iratminták, adatlapok, stb.). Az útmutató végén lévő IGAZOLÁS -t (teljesítésigazolás) a külső gyakorlatvezető töltse ki. Kérjük, közölje véleményét a hallgató tevékenységéről. Kérjük továbbá adatainak pontos közlését, végezetül aláírásával és bélyegzőjével igazolja a gyakorlat teljesítését, és érdemjeggyel minősítse azt. A naplóban a gyakorlati helyen folyó aktuális munkák közül kettő folyamatát és feladatait kell részletesen kidolgozni és bemutatni (pl. vadföldgazdálkodás, felkészülés a vadászati szezonra, vadászatszervezés, társas vadászatok lebonyolítása, trófeakikészítés és bírálat, gazdálkodás az egyes vadfajokkal stb. a gyakorlati hely típusának megfelelően) A munkák bemutatása során külön ki kell térni az azokhoz kapcsolódó vezetői, mérnöki feladatokra.

5 5 A napló fő fejezetei 1. A gyakorlati hely általános jellemzése Túl részletes kidolgozás nem szükséges, csak tényszerű adatokat kell összegyűjteni. Ezek közé tartozik a gyakorlati hely földrajzi helyzete, természeti és egyéb adottságai és ezek hatása a tevékenységükre. A gyakorlati hely működési formája, szervezeti felépítése. A gyakorlati hely területén folyó mezőgazdálkodás jellemzése (pl. földterület, annak megoszlása művelési ágak és kultúrák szerint). A gyakorlati hely területén található erdők és erdőgazdálkodás jellemzői. A más ágazatok hatásainak rövid értékelése. Nem termelő gyakorlati helynél a gyakorlati hely gazdálkodási, vállalkozási, közigazgatási környezetét kell bemutatni. A gyakorlati hely vadállományának bemutatása és értékelése a hasznosítás, becslési és trófeabírálati adatok alapján. A területen található berendezések, épített feltételek. A gyakorlati hely épület- és gépellátottsága. A gyakorlati hely munkaerő-helyzete, létszám, összetétel, szakképzettség szerint. A gazdálkodás jellemzői és formája (pl. Kft., Rt., stb.). Az elmúlt évek eredményei. A gazdálkodás bevételi és kiadási oldalának alakulása. A gazdálkodás eredményei (több éves adat, ha nem adják meg, akkor el kell tőle tekinteni). Együttműködés más egységekkel (pl. gépek kölcsönadása, stb.) és szervezetekkel. A fejlesztés forrásai (csak nagyságrendben: költségvetési források, saját erő, hitel, támogatás, pályázati források). A gyakorlati hely jövőképe, a fejlesztés potenciális lehetőségei (csak röviden megjelölve, mint pl. élőhely-rekonstrukció, terület feltárásának javítása stb.). 2. Részletesen kidolgozandó feladatok Részletesen kell tanulmányozni és feldolgozni a gyakorlati helyen az adott időpontban folyó két jelentős tevékenység munkamódszereit (technológiáját), tervezésének és szervezésének lépéseit, valamint az ezekhez kapcsolódó vezetői feladatokat. Külön ki kell térni az alkalmazottak és a vezetők feladataira, felelőségi szintjére és érdekeltségére az adott munkafolyamatban. Amennyiben jól meghatározható fejlesztési munkák folynak a területen, akkor azok tanulmányozása is hasonló súlyt kaphat. Az egyes tevékenységeket külön-külön fejezetben, a munkafolyamatnak megfelelő logikus tagolásban (alfejezetekkel) minden esetben az összes fenti szempont figyelembevételével kell ismertetni. A gyakorlatvezető az itt megadott szempontokon túl mások kidolgozását is javasolhatja vagy előírhatja. 3. Munkanapló A naponta elvégzett feladatok felsorolása és rövid ismertetése az időpontok, illetve az időtartam megadásával. 4. Következtetések Kifejtése kötelező. A következtetéseknek ki kell térnie minden részletesen bemutatott munkafolyamatra. Fel kell tárni és be kell mutatni az egyes munkafolyamatok végrehajtása és a tanulmányok során tanult ismeretek kapcsolódási pontjait és eltéréseit. Külön ki kell emelni az eltéréseket és értékelni, megvilágítani a lehetséges okokat. Ennek alapján javaslatot lehet tenni a tananyagban, vagy a gyakorlati hely munkájában szükséges változásokra. Gödöllő, március 31. Dr. Csányi Sándor Szakvezető

6 6 TELJESÍTÉSIGAZOLÁS Mint az egyetem külső munkatársa (külső gyakorlatvezető) igazolom, hogy... (név), aki a SZIE MKK... évfolyam vadgazda mérnök mesterszakos hallgatója, a tantervben kötelezően előírt Szakmai gyakorlat I. vagy Szakmai gyakorlat II. tárgyat a... gyakorlati helyen 201. év... hó... napjától hó. napjáig teljesítette. A külső gyakorlatvezető neve (olvashatóan):... beosztása:... m.helyi telefon:... fax:... cím:.. A hallgató tevékenységének, magatartásának rövid értékelése: (Kérjük, hogy a külső gyakorlatvezető értékeljen munkafegyelem, szakmai érdeklődés, beilleszkedés, önállóság, feladatvállalás, stb. alapján!) Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy mely adatokat nem volt módjukban a hallgató kérése ellenére rendelkezésre bocsátani! Amennyiben a vadgazda képzéssel, ill. a hallgató felkészültségével kapcsolatosan is lenne észrevétele, kérjük azt is írja le! Javasolt érdemjegy: Jeles(5) / jó(4) / közepes(3) / elégséges(2) / elégtelen(1) Kelt :. P.H. külső gyakorlatvezető aláírása A gyakorlat megkezdésekor és szükség szerint a gyakorlat ideje alatt baleset-megelőzési és munkavédelmi oktatást kaptam a gyakorlati helyen. Kelt:..., hó... nap Hallgató aláírása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől

ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI. hatályos 2014. április elsejétől ÜZLETI ALAPSZAKOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ, KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI hatályos 2014. április elsejétől Jelen útmutató a GTI üzleti szakjai esetén, az intézményi Szakmai gyakorlat lebonyolítása

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata

Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Kötelező szakmai gyakorlatok lebonyolításának egységes szabályzata Sopron 2014. augusztus 27. Tartalomjegyzék A szabályzat hatálya...3 A szabályzat

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT A Szent István Egyetemen a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (ETVSZ) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Kiegészítésének

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE Miskolc, 2014. 1.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része - KIVONAT (a fejezet, cikkely és bekezdés számozások eltérnek

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok

Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Szabályzat A mesterképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2009. február 17-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december 13-i ülésén

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév

SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. 2014/2015. tanév SZOLNOKI FŐISKOLA TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Nagyné Békési Éva Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős Kiadó: Dr. Túróczi Imre

Részletesebben

Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK

Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK Változtatás átvezetésére: kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Graduális képzés a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán MF 11.NK Készítette: Nagy-Belgyár Zsuzsa folyamatgazda

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON A KARI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT melléklete

Részletesebben

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE Tantervi előírás Az intézményen kívüli 4 hetes szakmai gyakorlatot a Műszaki menedzser alapszak képzési programja kritérium-feltételként rögzíti. A gyakorlat időtartama

Részletesebben

Eljárás-utasítás. Szakmai Gyakorlat Teljesítésének Rendje

Eljárás-utasítás. Szakmai Gyakorlat Teljesítésének Rendje Eljárás-utasítás Szakmai Gyakorlat Teljesítésének Rendje KT határozat száma: 37/2007-2008 (II. 13) GTK. KT KT elfogadásának ideje: 2008. február 13. Hatálybelépett: 2008. március 1. Az eljárás-utasítás

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat. Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tanulmányi- és vizsgaszabályzat Az AVKF szervezeti és működési szabályzatának V.1.1.sz. melléklete Vác, 2011 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TVSZ HATÁLYA... 6 ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11.

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2011. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2015-06-15-i ülésén Érvényes a 2015/16-os tanév őszi félévétől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési

Részletesebben

Szabályzat. Tartalom:

Szabályzat. Tartalom: Tartalom: Szabályzat Az alapképzés szakmai gyakorlatának lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Elfogadta a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésén Módosítva a Kari Tanács 2012. december

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben