Többfázisú áramlások. Tartalom. Többfázisú áramlások. Forrás. Forrásos hıátadás tartályban és csövekben Kondenzáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Többfázisú áramlások. Tartalom. Többfázisú áramlások. Forrás. Forrásos hıátadás tartályban és csövekben Kondenzáció"

Átírás

1 Többfázisú áramlások Forrásos hıátadás tartályban és csövekben Dr. Aszódi Attila Atomreaktorok termohidraulikája Tartalom Többfázisú áramlások Forrásos hıátadás Forrás tartályban, kritikus hıfluxus Forrás csövekben áramló folyadékban Forráskrízisek Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 1 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 2 Többfázisú áramlások Forrás Leggyakoribb a forrás-kondenzáció, ekkor víz és gız alkotja a két fázist Csövekben gyakran víz-levegı áramlások Gyakorlati példák: gızfejlesztı, kondenzátor, BWR, kémiai reaktorok stb. Továbbiakban víz-vízgız rendszereket vizsgálunk Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 3 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 4

2 Definíciók Többfázisú áramlások pl. kétfázisú, levegı-víz áramlás vízszintes csıben: az összes tömegáram: térfogatárammal: térfogati hányad (α i ): tömeghányad: m & = m& f + m& g m& f m& g Q = Q f + Qg = + ρ f ρ g Vi 0 < αi < 1; αi = ; αi = 1 Vi m& i X i = m& i Többfázisú áramlások Áramlási rendszerek: réteges és diszperz áramlások Réteges áramlás: Diszperz áramlás: Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 5 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 6 Többfázisú áramlások az áramlási rendszerek többsége átmenet a réteges és a diszperz áramlás között ezeket az áramlás alakja alapján különböztethetjük meg: pl. dugós, tömlıs, stb. áramlás Többfázisú áramlások Forrás (buborékképzıdés): homogén vagy heterogén Homogén buborékképzıdés: a telítési hımérsékleten levı folyadékban képzıdnek gızbuborékok (gyakorlatban nem létezik, 1 bar nyomáson kb. 220 o C-on forrna a víz) Heterogén buborékképzıdés (aláhőtött forrás): a főtött felület egyenetlenségein keletkeznek a gızbuborékok : analóg módon Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 7 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 8

3 Buborékképzıdés Többfázisú áramlások alulról melegített tartályban az alsó felület éri el elıször a telítési hımérsékletet az itt keletkezı buborék felúszik, összeroppan 2 p f R Π + 2RΠσ = pg R 2σ p = pg p f = R 2 Π ekkora nyomáskülönbség kell a buborék belseje és a folyadék között ahhoz, hogy létezhessen a buborék 2R p g p f Buborékképzıdés R 0: p Többfázisú áramlások sík felületen végtelen nagy p kellene a buborék létrejöttéhez gızképzı centrumok kellenek: felületi hibák, amelyekben létrejöhet a buborék a nagyobb centrumokhoz kisebb túlhevítés szükséges a buborékképzéshez Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 9 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 10 q & = ( T ) = Többfázisú áramlások α α T T ) ( w sat ha q & nı, akkor T T ) is nı ( w sat egyre kisebb gızképzı centrumok is üzemelni kezdenek nı a forrás intenzitása, ami a hıátadási tényezı javulásához vezet nagyobb nyomás esetén a tipikus buborékméret lecsökken, a buborékok leszakadási frekvenciája megnı Forrásos hıátadás A főtött felületrıl a folyadékba átadott hı: q = α ( T T ) = α T s w sat e ahol T w a főtött felület hımérséklet, T sat a folyadék telítési hımérséklete, α a hıátadási tényezı A hıátadási tényezı két részbıl tevıdik össze: a forrás miatti hıátadásból (keletkezı buborékok által elszállított hı) és a konvektív hıátadásból Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 11 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 12

4 Forrásos hıátadás A forrásos hıátadás függ: Álló vagy áramló folyadékban történik-e áramlás keltette turbulencia a buborék hamarabb szakad el a felületrıl A nyomástól és a folyadék hıfizikai tulajdonságaitól A nyomás növekedésével a buborékméret csökken, a gızképzı centrumok száma, és a buborékok elszakadási frekvenciája nı α Forrásos hıátadás A forrásos hıátadás függ: Aláhőtés mértékétıl és a főtött felület hımérsékletétıl: nagyobb felületi túlhevítés és kisebb folyadék aláhőtöttség Hıátadó felület érdességétıl: az érdesség növelése növeli a gızképzı centrumok számát α α Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 13 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 14 Forrás tartályban Forrás tartályban A folyadék áll a tartályban, a felület közelében a természetes konvekció határozza meg a folyadék-részecskék mozgását Ha a folyadék hımérséklete jóval nagyobb T sat -nál, térfogati forrás jöhet létre Térfogati forrás tartályban A valóságban T sat -ot alig meghaladó hımérsékletek esetén is beindul a forrás aláhőtött (felületi) forrás a felület gızképzı centrumaiban indul el Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 15 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 16

5 A forrásgörbe A forrásgörbe 1. Egyfázisú áramlás, hıátadás csak konvekcióval 2. Felületi (buborékos) forrás buborékok leszakadása turbulenciákat kelt a felületen a hıátadás hatékonysága gyorsan nı Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 17 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 18 A forrásgörbe A forrásgörbe 3. Felületi (tömlıs) forrás a gızbuborékok nagyobb tömlıkké egyesülnek hıátadás intenzitása igen gyorsan nı 4. Átmeneti forrás T w növelésével az intenzív gızképzıdés miatt gızfilm kezd képzıdni a felületen q max (kritikus hıfluxus) elérése után a hıátadás hirtelen lecsökken Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 19 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 20

6 A forrásgörbe A forrásgörbe 5. forrás a teljes felületet gızfilm borítja T w növekedésével jelentıssé válik a hısugárzás, így q min (Leidenfrostpont) fölött a hıátadás javul Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 21 Forráskrízis ha nem T w -t növeljük egyenletesen, hanem állandó hıforrást teszünk fel (a gyakorlatban ez a valószínőbb), q max - ot elérve azonnali filmforrás következik be, ami a felület gyors túlhevüléséhez vezet Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 22 Példa: Nukiyama-kísérlet álló folyadékban (1 atm nyomású, telített FC-72, amely erısen nedvesítı dielektromos folyadék) egy 75 mm átmérıjő, elektromosan főtött platina szálat merítettek a folyadékba (Tsat=56 C) A videófelvételek 600 képkocka/s sebességgel készültek nagysebességő digitális kamerával. A lejátszás 2 képkocka/s sebességő, kivéve a "H" pontot, amely 10 kép/s sebességő. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 23 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 24

7 A : A forrás beindulása forrás keletkezése: 6 W/cm-es hıfluxusnál Figyeljük meg a nagy gızbuborékok kezdeti alakját a drótszál közelében! Bizonyos körülmények között ez a viselkedés filmforrás kialakulásához vezethet a buborékos forrás helyett. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 25 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 26 B : Térfogati forrás / Alacsony hıfluxus mellett 12 W/cm-es hıfluxus melletti buborékos forrás Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 27 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 28

8 C : Térfogati forrás / Magas hıfluxus mellett 18 W/cm-es hıfluxus melletti buborékos forrás Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 29 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 30 "D": Kritikus hıfluxus (CHF) Ez a felvétel mutatja az átmenetet a buborékos forrásból a filmforrásba, azaz a kritikus hıfluxust (CHF). A kritikus hıfluxus a kísérletnél 25 W/cm. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 31 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 32

9 "E": forrás / Alacsony hıfluxus A felvételen 76 W/cm-es hıfluxus melletti filmforrás látható. Figyeljük meg a rendezett buborékképzıdést! Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 33 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 34 "F": forrás / Magas hıfluxus A felvételen 293 W/cm-es hıfluxus melletti filmforrás látható. Figyeljük meg a kaotikus buborékképzıdést! Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 35 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 36

10 "G": Kiszáradás, kiégés Ez a felvétel a főtıszál kiszáradását mutatja. A hıfluxus körülbelül 500 W/cm. Figyeljük meg, hogy a főtıszál középen megolvad! ( burnout ) Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 37 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 38 "H": Második kritikus hıfluxus (MHF) A felvételen a filmforrásból a buborékos forrásba történı átmenet látható, ami az ún. második kritikus hıfluxusnál következik be. Ez a hıfluxus a kísérletnél 15 W/cm. Felületek hatása a forrásra Példa: Nukiyamakísérlet Elızıvel megegyezı mérési elrendezés, de a főtött szál egyik fele porózus bevonattal ellátva (sok buborékképzı centrum) Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 39 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 40

11 Felületek hatása a forrásra A : 2 W/cm hıfluxus mellett a drótszál bevonattal ellátott részén már buborékos forrás, miközben a másik részén még egyfázisú természetes konvekció zajlik. Felületek hatása a forrásra B : 6 W/cm-es hıfluxus mellett a főtıszál mindkét részén buborékos forrás látható, de a bevont részen a nagyszámú buborékképzı centrum miatt sokkal több, de kisebb mérető buborék keletkezik. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 41 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 42 Felületek hatása a forrásra Felületek hatása a forrásra C : 17 W/cm-es hıfluxus mellett a főtıszál bevonattal ellátott részén még mindig buborékos forrás történik, de a másik részen már kialakult a filmforrás. D : 26 W/cm-es hıfluxus mellett a főtıszál mindkét részén filmforrás tapasztalható. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 43 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 44

12 Rendezett és kaotikus buborékképzıdés Rendezett és kaotikus buborékképzıdés Példa: Nukiyama-kísérlet Rendezett buborékkeletkezés Kaotikus buborékkeletkezés Nagyobb hıfluxusnál a növekvı buborékok még a felület elhagyása elıtt összeolvadnak, A főtıszál vörös izzása a megnövekedett felületi hımérsékletet jelzi. q=37 W/cm 2 q=61 W/cm q=90 W/cm 2 q=99 W/cm 2 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 2 45 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 46 Kiszáradás Rendezett és kaotikus buborékképzıdés A két felvétel egymás után készültek (0.067 másodperc idıkülönbséggel) a kiszáradás pillanatában. A Nichrome szál olvadáspontja körülbelül 1400 C. Többfázisú áramlás csövekben Forrás kényszerített áramlás esetén a folyadék nincs nyugalomban a hıátadás a kényszerített áramlás konvektív hıátadásából és a forrás miatti hıátadásból áll Példa: függıleges csıben felfelé áramló folyadék, állandó külsı hıfluxussal (külsı főtés) q=107 W/cm 2 q=107 W/cm Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 2 47 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 48

13 A: a folyadék T sat -nál alacsonyabb hımérséklettel lép alul a csıbe B: a csıfalnál a folyadék hımérséklete eléri a telítési hımérsékletet, így ott aláhőtött buborékos forrás indul be. Eközben a folyadék nagy része még T sat -nál alacsonyabb hımérséklető. A forrás miatti turbulencia javítja a hıátadást, így a fal hımérséklete nem emelkedik olyan gyorsan, mint eddig. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 49 C: a teljes folyadék eléri a T sat hımérsékletet, beindul a telített térfogati forrás D: az egyre több buborék nagyobb tömlıkké áll össze. A fal hımérséklete a fázisátalakulás miatt nem emelkedik, sıt a turbulencia miatt kicsit csökken. E: a gızbuborékok a csı közepén egyetlen gıztömlıvé állnak össze, a falon folyadékfilm F: a gız-víz határfelületrıl vízcseppek sodródnak a gızfázisba Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 50 G: kiszáradás - A gızfázis magával sodorja a folyadékfilm vízcseppjeit a csıfalról. - A közeg itt többnyire gız, diszperz folyadékcseppekkel. - A konvektív hıátadás megszőnése miatt igen gyorsan nı a falhımérséklet, innen a hısugárzás játszik szerepet H: egyfázisú, telített gız áramlás Elég nagy hıfluxus esetén C után gızfilm képzıdhet a csıfalon, amely szeparálja a folyadékfázist a főtött felülettıl. Ekkor a forrásgörbe kritikus hıfluxusához hasonló helyzet (forráskrízis) állhat elı. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 51 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 52

14 Forráskrízisek Forráskrízisek Forráskrízis: olyan folyamat, amely a hıátadás mechanizmusának és intenzitásának gyökeres megváltozását okozza Technikai rendszerekben igen fontos ezek elkerülése (a berendezések tönkremeneteléhez vezethet!) Forráskrízisek: elsı- és másodfajú Elsıfajú forráskrízis: elsı típusú fk.: buborékos forrásból filmforrásba (DNB: Departure from Nucleate Boiling) második típusú fk.: filmforrásból buborékosba harmadik típusú fk.: közvetlen átmenet egyfázisú konvekcióból filmforrásba 2. típusú fk. 1. típusú fk. 3. típusú fk. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 53 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 54 Másodfajú forráskrízis: dryout - kiszáradás átmenet a győrős diszperz áramlásból diszperz áramlásba a főtött felület kiszárad Forráskrízisek Elsı típusú forráskrízis Forráskrízisek q = q& CHF (Critical Heat Flux) & krit 1 DNB = dimenziótlan jellemzı: DNBR (Departure from Nucleate Boiling Rating q& DNB DNBR (r, t) DNBR = q & Idıfüggés: üzemállapot, xenonlengés, szab. rúd pozíció, kiégés Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 55 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 56

15 Forráskrízisek Forráskrízisek Tervezési és üzemeltetési feltétel: minden r helyre, minden idıpillanatra: q & < q& DNB DNBR = 1 + δ > 1 A kritikus hıfluxusig még meglévı tartalék: q& DNB q& δ = q& A minimális tartalék δ m >0 DNBR min DNBR m = 1+ δ m Üzemzavari minimális tartalék δ m =0,05-0,1 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 57 Forrásos hıátadás lg q α=f(q,p) víz esetében A buborékos forrás tartományában: α = Aq 0,7 2,33 " = B T Az A és a B tényezı a folyadék anyagi minıségétıl és a nyomástól függ. Légköri nyomás esetén vízre a buborékos forrás tartományában jellemzı értékek: T=5..25 [K] q =5, , [W/m 2 ] Valóságban: DNBhıfluxus változik a hely függvényében áramlás irányában csökken DNBR-nek nem feltétlenül ott van minimuma, ahol q - nek maximuma van Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 58 Forrásos hıátadás A kritikus hıfluxus értékek függenek a folyadék anyagi minıségétıl, az áramlás feltételeitıl (természetes vagy kényszerített) és a nyomástól. Forrásban lévı víz esetén természetes áramlás mellett 1 bar nyomáson: T kr = K; α kr = W/(m 2 K); q kr =1, W/m 2 Benzolnál ugyanezen feltételek mellett: T kr =47 K; α kr =8 700 W/(m 2 K); q kr = W/m 2 Ha q túllépi az adott körülmények között érvényes q kr -t, akkor α hirtelen lecsökken és T fal túllépi a megengedhetı értéket, ami a berendezés károsodásához vezethet. Forrásban lévı vízre (0,2 p 100 bar) esetén: Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 60 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 59

16 q" q" q" q" p, kr 1, kr p, kr 1, kr = 3..3,5 p p kr Forrásos hıátadás A kritikus hıfluxus nyomásfüggése = 0,35..0,4 Különbözı folyadékok esetén hasonló, az ábrán látható jellegő a kapcsolat a p/ p kr és a q p,kr / q 1,kr között. p: adott nyomás p kr : a kritikus nyomás q p,kr : a felület kritikus hıterhelése a p nyomás mellett q 1,kr : a felület kritikus hıterhelése 1 bar nyomás mellett Víz esetén a maximális érték: q p,kr =3, W/m 2 ez p =80-90 bar esetén van Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 61 Forrásos hıátadás Forrásos hıátadás A forrásos hıátadás esetén a hıátadási tényezı, a kritikus hıterhelés (általánosított összefüggések) és a leíró hasonlósági számok: q kr Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 62 Forrásos hıátadás Az elıbbi összefüggésekkel az α=f( T,p) és α=f(q,p) diagrammok: A hıátadási tényezıt és a kritikus hıterhelést leíró általánosított egyenletekbe a hasonlósági kritériumokat beírva majd átrendezve kapjuk: a hıátadási tényezı: q kr q Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 63 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 64

17 Forrásos hıátadás q kr, α kr, T kr változása a nyomás függvényében: q kr, α kr, T kr q kr, α kr, T kr Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 65 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 66 Homogén kondenzáció Felületi kondenzáció: T sat - nál alacsonyabb hımérséklető falon cseppkondenzáció filmkondenzáció Homogén kondenzáció Homogén kondenzáció nyomás csökkentése folyadékcseppek porlasztása gızbe gız buborékoltatása folyadékon Gız Vízcseppek Gız Folyadék Köd Folyadék Gız Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 67 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 68

18 Felületi kondenzáció: a fal alacsonyabb hımérséklető az adott nyomáshoz tartozó T sat -nál a gız lecsapódik és a falhoz tapad csepp-kondenzáció film-kondenzáció Csepp-kondenzáció: csak a falat nemnedvesítı folyadékoknál, egyébként mindig filmkondenzáció jön létre Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 69 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 70 Hıátadás: Lamináris a folyadékfilm ill. cseppek rontják a hıátadást a gız és a fal között a lemez tetején kondenzálódó folyadékfilm lefelé áramlik gız csepp-kondenzáció esetén kb. egy nagyságrenddel jobb a hıátadás, mint film-kondenzációnál, ezért alkalmaznak nem-nedvesedı burkolatokat (teflon) hıátadás a gızbıl a fal felé a gız-víz határfelületen keresztül Turbulens T s T T v, oo u Re=30 alatt lamináris 30<Re<1800: lamináris, hullámos folyadék Re=1800 fölött turbulens Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 71 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 72

19 Lamináris filmkondenzáció esetén: a kondenzáció során szabaddá váló összes hımennyiség a filmrétegen keresztül jut el a falhoz lamináris áramláskor csak hıvezetés, azaz λ q& x = ( T δ x q& = α ( T x x s s T T w w ) ) [ W / m [ W / m 2 2 ] ] λ α x = δ [ W / m 2 K] folyadék Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 73 x δ x gız Lamináris filmkondenzáció esetén: a hıátadási tényezı tehát a folyadékréteg vastagságából határozható meg Függıleges sík fal esetén (r a párolg. hı): Feltevések: lamináris áramlás a filmben a tehetetlenségi erık << viszkozitási és nehézségi erı a film hosszirányában elhanyagoljuk a hıvezetést csapadék és gız között nem lép fel súrlódás a film felszíni hım-e T sat csapadék hıtranszport-jellemzıit a film T=(T s +T w )/2 átlaghım-en vett állandóként kezeljük folyadék Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 74 δ x gız Lamináris filmkondenzáció esetén: Függıleges sík fal esetén (Nusselt): 4λνx( Ts Tw ) δ x = 4 [ m] ρgr δ x gız Turbulens filmkondenzáció esetén α = 0,003 H ( T s T w ) 3 λ g 3 rρν [ W / m 2 K] gız λ α x = = δ x 4 3 λ ρgr 4νx ( T T ) s w [ W / m K] H magasságú függıleges fal ill. csı esetén: 2 folyadék H 1 4 α = α xdx = H 3 0 = 0,943 4 H 1 4 ( T T ) s 3 λ ρgr 4ν H w 4 ( T T ) s 3 ρgrλ ν w = [ W / m 2 K] folyadék Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 75 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 76

20 Lamináris filmkondenzáció esetén: d átmérıjő vízszintes csı külsı felületén: hasonló az elıbbi esethez, levezetést elvégezve kapjuk: 3 r ρgλ 2 α = 0, [ W / m K] d( Ts Tw ) ν Φ dılésszögő ferde falra: α = α Φ függ 4 sin Φ Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 77 Hıátadást befolyásoló egyéb tényezık filmkondenzációnál: nagy gızsebességnél súrlódás a gız és a folyadékfilm között. Függıleges fal esetén: ha a gız fentrıl le áramlik, a hártya vastagsága csökken, a hıátadási tényezı így nı ha a gız lentrıl felfele áramlik, a hártya vastagsága nı, a hıátadási tényezı így csökken érdes/oxidált felület esetén a film vastagsága nı nem-kondenzálódó gázok jelenléte esetén a hıátadás jelentısen csökken Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 78 Hıátadást befolyásoló egyéb tényezık filmkondenzációnál: igen nagy a főtıfelület elrendezésének hatása azonos anyagjellemzık esetén vízszintes csıre kétszer akkora a hıátadási tényezı, mint függılegesre többsoros kondenzátorban a csapadék a felsı sorokról az alsókra folyik, ezért alul a film vastagsága nagyobb (emiatt ferde csapadékelvezetı falak) Atomerımővi kondenzátor Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 79 Vízkalapács-jelenség: csıben áramló folyadék útját hirtelen elzárva (pl. szeleppel) gyors nyomás-növekedés következik be a szelep mögött, ami lökéshullámot indít el a csıben Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 80

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 14. Előadás Folyadékáramlás Kapcsolódó irodalom: Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi,

Részletesebben

Gazdaságos, pontos, technológiabarát

Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1 Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1. A deltaflow mőködési elve 2. továbbfejlesztés - jövıbeni beruházások 3. Összehasonlítás a mérıperemmel 4. Összehasonlítás más torlócsövekkel 5. Vevıink 6. Deltaflow

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBFÁZISÚ, TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK Kétkomponens szilárd-folyadék egyensúlyok Néhány fogalom: - olvadék - ötvözetek - amorf anyagok Állapotok feltüntetése:

Részletesebben

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok Készítette:....kurzus Dátum:...év...hó...nap TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése mérőperemmel 2. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése

Részletesebben

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE www.rehau.hu Bau Automotive Industrie FELELİSSÉG KIZÁRÁSA A REHAU Akadémia szemináriuma információt biztosít a REHAU ügyfeleinek a feltüntetett

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás

7.A A villamos áram hatásai Hıhatás 7.A A villamos áram hatásai Hıhatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Ismertesse a villamos- és a hıenergia közötti kapcsolatot! Magyarázza el az áram hıhatásának okait! Mutasson be hıhatáson alapuló

Részletesebben

Égési feltételek: Hıerıgépek. Külsı égéső Belsı égéső

Égési feltételek: Hıerıgépek. Külsı égéső Belsı égéső A belsıégéső motor olyan hıerıgép amely az alkalmazott hajtóanyag kémiai energiáját alakítja át hıenergiává, majd azt szerkezeti elemei segítségével mechanikai munkává alakítja Égési feltételek: Hajtóanyag

Részletesebben

Szeretettel Üdvözlök mindenkit!

Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései Előadó: Egyházi Zoltán okl. gépészmérnök Divízióvezető 1 Nyomáslengések a fűtési rendszerben Szeretjük,

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok

VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Kedves Diákok! VASI GÉNIUSZ TERMÉSZETTUDOMÁNY A KATEGÓRIA (általános iskolák 5-8. évfolyam) Komplex természettudományos probléma-központú feladatok Köszöntünk Benneteket a Vasi Géniusz program II. évfolyamának

Részletesebben

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m)

Nyomóvezeték. Beépítési mélység (m) Nyomóvezeték A nyomócsıvezeték kiválasztása több tényezıtıl függ: Nyomómagasság és a beépítés mélysége. A talajvíz keménysége. A rendelkezésre álló választék és annak árszintje. A beszerzési költségek

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelmiszer-ipari alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. május 5. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos

Részletesebben

Levegő zárt fűtési rendszerekben. Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások

Levegő zárt fűtési rendszerekben. Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások Levegő zárt fűtési rendszerekben Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások 2 Levegő zárt fűtési rendszerekben Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások 3 Problémák A zárt rendszerekben

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 3 ALaPISMERETEK III. ENERgIA és A VÁLTOZÓ FÖLD 1. Külső és belső erők A geológiai folyamatokat eredetük, illetve megjelenésük helye alapján két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik

Részletesebben

Energetikai számítások

Energetikai számítások Energetikai számítások A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda épületenergetikai felújítása tárgyú 4/2012 (III.1.) BM rendelet szerinti intézmény fejlesztési támogatás pályázatához

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 Dátum: 2006. Június 7. PROJEKT SZÁMA: AN0139 Székhely: Shawbury, Shrewsbury Shropshire SY4 4NR Egyesült Királyság T: +44 (0) 1939 250383 F: +44 (0) 1939 251118 E: info@rapra.net

Részletesebben

A kémiai és az elektrokémiai potenciál

A kémiai és az elektrokémiai potenciál Dr. Báder Imre A kémiai és az elektrokémiai potenciál Anyagi rendszerben a termodinamikai egyensúly akkor állhat be, ha a rendszerben a megfelelő termodinamikai függvénynek minimuma van, vagyis a megváltozása

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Reaktortechnika. A reaktortechnikában használatos anyagok I. Üzemanyagok

Reaktortechnika. A reaktortechnikában használatos anyagok I. Üzemanyagok Reaktortechnika A reaktortechnikában használatos anyagok I. Üzemanyagok Bevezetés A ma elterjedt energetikai reaktorokban majdnem kizárólag UO 2 vagy MOX (Mixed Oxid Fuel: UO 2 +PuO 2 ), illetve gadolíniummal

Részletesebben

13. Ábra: Tranziens kavitációs üreg (A, szilárd fal melletti jet formájú és B, szabad folyadékkel határolt tranziens kavitáció)

13. Ábra: Tranziens kavitációs üreg (A, szilárd fal melletti jet formájú és B, szabad folyadékkel határolt tranziens kavitáció) 2.3. AKUSZTIKAI KAVITÁCIÓ Nagyon fontos akusztikai jelenség a kavitáció, melynek a széleskörő laboratóriumi és ipari alkalmazásai miatt érdemes egy külön fejezettel adóznunk. A kavitáció folyadékban történı

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK BÉCSI ORSZÁGOS MINİSÍTİ INTÉZETE 1110 Bécs, Rinnbıckstraße 15 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at DRV 0000191 EG MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek:

Napkollektoros rendszerek: Napkollektoros rendszerek: alkalmazás, telepítés Napsugárzás intenzitása 1000 W /m2 Tiszta idı (akár télen is) Magasabb fekvés Fıleg direkt sugárzás 600-800 W /m2 Felhıs idı Direkt és szórt fény együtt

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

Tervezési segédlet. A szondamező meghatározásának alapelvei. A talaj hővezető képességének meghatározása geotermikus szondateszttel

Tervezési segédlet. A szondamező meghatározásának alapelvei. A talaj hővezető képességének meghatározása geotermikus szondateszttel Tervezési segédlet A szondamező meghatározásának alapelvei A talaj hővezető képességének meghatározása geotermikus szondateszttel valamint a lehetséges szondakiosztások alternatívái 1. Bevezetés A hőszivattyús

Részletesebben

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus

Nagy kapacitású szeleptest, RA-G típus Adatlap Alkalmazás Az RA-G típusú nagy kapacitású szelepeket főként egycsöves rendszerekben használják. Az EN 215 szabvány szerinti jóváhagyva Valamennyi RA-G szelep kombinálható az RA sorozat bármely

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez Korrózióvédelmi elıírások a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez 13/04-D. Budapest, 2013. március 13/04-D. Budapest, 2013. 03. K o r r ó z i ó v é d e l m i e l ı í r á s o k a 61. villamos

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Térbeli struktúra elemzés szél keltette tavi áramlásokban. Szanyi Sándor szanyi@vit.bme.hu BME VIT. MTA-MMT konferencia Budapest, 2012. június 21.

Térbeli struktúra elemzés szél keltette tavi áramlásokban. Szanyi Sándor szanyi@vit.bme.hu BME VIT. MTA-MMT konferencia Budapest, 2012. június 21. Térbeli struktúra elemzés szél keltette tavi áramlásokban Szanyi Sándor szanyi@vit.bme.hu BME VIT MTA-MMT konferencia Budapest, 2012. június 21. 1 Transzportfolyamatok sekély tavakban Transzportfolyamatok

Részletesebben

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások

Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások Kültéri, nagy teljesítményő LED Fényforrások 120W, 50W, 30W 1 A Bricks Bits Kft. kifejezetten kültéri, valamint kültéri fényforrások belsı téren való felhasználási területén nagy teljesítményő lámpatestek

Részletesebben

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez 1 A típus megnevezése: A gyártó neve és címe (amennyiben nem egyezik a bejelentővel): A gép rendszere: 104/1 104/2 A megjelölés (adattábla) helye: 101 Maradékmennyiség Műszakimaradék m. vízszintesen: l

Részletesebben

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK 1. A hidrosztatika alapjai Folyadékok és gázok nyomása 2. Folyadékok áramlása csővezetékben Hidrodinamika 3. Áramlási veszteségek 4. Bernoulli törvény és alkalmazása 108

Részletesebben

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások 2010 április 06 A STIEBEL ELTRON történelmének áttekintése» Alapító Dr.Theodor Stiebel mérnök-feltaláló

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK BÉCSI ORSZÁGOS MINİSÍTİ INTÉZETE 1110 Bécs, Rinnbıckstraße 15 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at DRV 0000191 EG MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Korszerősítési javaslatok M I N T A

Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok M I N T A Korszerősítési javaslatok A korszerősítésre takarékosabb épületszerkezetek, épületgépészeti rendszerek és energiaforrások megválasztása kínál számos lehetıséget. Ezek

Részletesebben

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek II. rész Az energiamegmaradás tétele áramló folyadékoknál, Bernoulli-törvénye A 8. ábrán látható áramcsben ideális folyadék áramlik (súrlódásmentes

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30.

Gépészmérnök. Budapest 2009.09.30. Kátai Béla Gépészmérnök Budapest 2009.09.30. Geotermikus energia Föld belsejének hőtartaléka ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési fl éi idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik

Részletesebben

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás 2011. szeptember 20-22. Hotel Ezüstpart, Konferencia központ - Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. A konferencia szervezıje: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete

Részletesebben

PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra. - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is

PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra. - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is PN100 leágazás minimum 50 éves élettartamra - RUHRGAS megfúrási technológia Magyarországon is A RUHRGAS Konszern elvei: -minimális költség és maximális haszon, nem a rövid távú hanem hosszú távú, - nem

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás

Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás Segédenergia nélküli hőmérséklet-szabályozók Hőmérséklet-szabályozó Típus 8 nyomáskiegyenlítés nélküli háromjáratú szeleppel Karimás csatlakozás Alkalmazás Hőmérséklet-szabályozó keverő- vagy elosztószeleppel,

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs Kombi Kompakt Gázkazán HGK 24 HGK 28 HGK 36

HAJDU. Kondenzációs Kombi Kompakt Gázkazán HGK 24 HGK 28 HGK 36 HAJDU Kondenzációs Kombi Kompakt Gázkazán HGK 24 HGK 28 HGK 36 Kezelési utasítás Elıször kérje meg a készülék beüzemelıjét, hogy mutassa meg Önnek, hogyan kell a készüléket és a berendezést feltölteni

Részletesebben

Granulált kén 1/6. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint

Granulált kén 1/6. BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint Granulált kén 1/6 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP VEGYIPARI TERMÉKEKRE ISO 11014-1 szerint 1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓ ADATOK Terméknév: Termék kód: Cég: Telefon: Fax: granulált kén csomagolt:250300900 önliesnett:250300100

Részletesebben

ö ö ö ó ö ö ú ö ö ö ö ö ú ő ő ö ő ö ó ó ő ű ó ö őö ő ü ő ő ú ó Á Á Á Á ó ü ó ó ú Á Á Á ő ő ö ő ö ü É Á Á ú ö Á Á É É ö ü ö ö ő Í Á Ő É Ő ú Á É É ö ű ü ő ő ö ü ó ö Á É É ő ó ó ö ő ó Ö ő ó Ő ő ü ö ö ó ö

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó É í ó ü ó ö ö í ó ö ó í ó í ú Í í ó í ö í ó ű ű ü ó ó ú í ö í ö ü ú í í ü ü ó ó ó ó ó ú í ü í ű ó í í ö ü ü í ű ó í ó ü ö ü í í ü ó ű ó í ü ü ó í ó ó í ó í ú í ó ó í ö ó ö Á óö ö í í ó ó

Részletesebben

Ö Í Ő Ó ó ö ó ó ő ö ú ö ú ö ö ú Í ó ö őö ő ü É É ő ő ö ö ó ó ö ő ő ő Ü É ü ú Ö Ö É É ő Ü Ö Í É Ó Ö Ó Ü É Ö ú Ó É Ő É É ö ö ü ö Ü ö ö ő ö ő ő Ö Ú Ő É Ő Ú É É ö ű ő ő ö ó ö Ú É É Ő Ó Ó ö Ó ö ó ő ó ő ó ű

Részletesebben

Ó Ó ö ő ő Ü ö Ü ő ö ö Ü Ó ö Ó Ó Ü ö Ó Ó Ü Ó Ü ö ö ő Ü ő ö Ü ő Ó Ü ő ö Ó Ó Ü ö ő Ü Ü Ü Ó ö ö ő Ü Ó Ö ö Ó Ü Ó Ü Ó ő ö ö Ü Ü ő ö Ó Ü Ó ö Ó Ó ö Ü ö ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ő ű ű ö Ó ű ő Ó Ó Ü Ó Ü ő Ü Ó

Részletesebben

ó ü ú ü ú ó ó ú ü ú ü ú ö ö ű ü ö ö ö ú ó ü ö ö ö ü ö ö ö óó ü ö ö ó ó ö ó ö ú ó ó ó ó ű ö ö ó ö ó ó ú ű ü ö ö óó ú ó ö ö ü ó ó ó ó ó ó ó ü ó ú ű ü ó ö ú ű ó ü ö ö ó ó ü Á ó ű ó ü ó ó ú ó ú ó ó ö ö ü ú

Részletesebben

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek IV. rész

t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek IV. rész t udod- e? Áramlások, örvények és egyéb érdekes jelenségek IV. rész Örvények keletkezése, a határréteg szerepe A folyadékok (gázok) örvényl mozgása akkor áll el, ha a folyadékrészecskék a haladó mozgáson

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft.

Napkollektoros rendszerek rati. kezelése. Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. Napkollektoros rendszerek üresjárati rati túlmelegedésének kezelése Lendvay Gábor tervező Naplopó Kft. A napkollektoros rendszerek egyik legnagyobb üzemeltetési problémája a pangási állapot ideje alatt

Részletesebben

Dr Beda László, Dr Bukovics István A tőzben képzıdı füst veszélyességének jellemzése

Dr Beda László, Dr Bukovics István A tőzben képzıdı füst veszélyességének jellemzése Dr Beda László, Dr Bukovics István A tőzben képzıdı füst veszélyességének jellemzése Egy épületben keletkezett tőz alkalmával két rendszer, a tőz és az épület, van egymással kölcsönhatásban. A tőz következtében

Részletesebben

Szivattyú indítási folyamatok problémája több betáplálású távhőhálózatokban

Szivattyú indítási folyamatok problémája több betáplálású távhőhálózatokban Szivattyú indítási folyamatok problémája több betáplálású távhőhálózatokban Dr. Halász Gábor 1 Dr. Hős Csaba 2 1 Egyetemi tanár, halasz@hds.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hidrodinamikai

Részletesebben

Lótuszvirág effektuson alapuló öntisztuló felületek képzésére alkalmas vízbázisú bevonat

Lótuszvirág effektuson alapuló öntisztuló felületek képzésére alkalmas vízbázisú bevonat Lótuszvirág effektuson alapuló öntisztuló felületek képzésére alkalmas vízbázisú bevonat Nanocolltech Kft. Jól ismert, hogy a lótuszvirág levelét és virágát a víz és más folyadékok nem nedvesítik, olyan

Részletesebben

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés matiou Fio o.c.p., a.s. A prágai PX index még mindig oldalazik (1080 1280). Jelenleg az index nem tudott áttörni az ellenálláson. Viszont az utolsó csökkenésnél sem törte át a 200 napos

Részletesebben

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést!

A medenceborító bármely irányba történı mőködtetése elıtt távolítsuk el a medencébıl az autómata medencetisztító berendezést! automata medencetisztító berendezésekkel kapcsolatos tanácsok minden medencében lévı berendezésünk esetében IL tipus a medencében RNU típus a medence hátsó falának aljába süllyesztett fülkében RNO típus

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

Elővezérelt útváltó ADH.7 Cetop7 / NG16

Elővezérelt útváltó ADH.7 Cetop7 / NG16 Elővezérelt útváltó ADH.7 Cetop7 / NG16 HM03-ADH7.1 Az ADH7 építésű útváltó nagy térfogatáramú hidraulikus kapcsolásokhoz alkalmas. Ez a kivitel áll egy főszelepből, amin keresztül történik a körfolyam

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK BÉCSI ORSZÁGOS MINİSÍTİ INTÉZETE 1110 Bécs, Rinnbıckstraße 15 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at DRV 0000191 EG MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mőszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mőszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mőszaki Kar Környezetmérnöki Tanszék H-7624 Pécs, Boszorkány út 2. Tel/Fax: 72/503-650/3965 TARTÓZKODÁSI IDİ ELOSZLÁS VIZSGÁLATA (Oktatási segédanyag) Készítette: Dittrich

Részletesebben

Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév

Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév 1. TÉMAKÖR Energetikai alapfogalmak 1.1. Az energiahordozó fogalma, a primer és szekunder energiahordozók definíciója. A megújuló és kimerülı primer

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

Részletesebben

Halmazállapot-változások tesztek. 1. A forrásban lévő vízben buborékok keletkeznek. Mi van a buborékban? a) levegő b) vízgőz c) vákuum d) széndioxid

Halmazállapot-változások tesztek. 1. A forrásban lévő vízben buborékok keletkeznek. Mi van a buborékban? a) levegő b) vízgőz c) vákuum d) széndioxid Halmazállapot-változások tesztek 1. A forrásban lévő vízben buborékok keletkeznek. Mi van a buborékban? a) levegő b) vízgőz c) vákuum d) széndioxid 2. A víz forrását a megjelenő buborékok jelzik. Mikor

Részletesebben

Zaj- és rezgés védelem

Zaj- és rezgés védelem Zaj- és rezgés védelem Mi a zaj? A zaj kellemetlen zavaró hang Zajnak nevezünk minden olyan nemkívánatos vagy túl hangos hangjelensége(ke)t, amely az egyén életfunkcióit, munkáját, munkájának és pihenésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŐ ZRT. Sopron, 2013. 04. Tartalomjegyzék 1. VEZETÉKEK 1.1. Gerincvezeték 1.2. Bekötıvezeték 2. AKNÁK, TISZTÍTÓ NYÍLÁSOK

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

FlowCon dinamikus szabályozószelep 11.3. (VarioE) 01.11.2009 - Änderungen vorbehalten

FlowCon dinamikus szabályozószelep 11.3. (VarioE) 01.11.2009 - Änderungen vorbehalten 01.11.09 - Änderungen vorbehalten 11.3 FlowCon dinamikus szabályozószelep kívülről beállítható szabályozóbetéttel (VarioE) 11.3 Működése VarioE Működés: A Vario szabályzóbetét egy automatikus térfogatáramszabályzó,

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % !" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!*

*, && #+& %-& %)%% & * &% + $ % ! #!$ #%& $!#!'(!!$!%#)!!!* ! "#$% &'(&&)&&) % *'&"#%+#&) *, && #+& %-& %)%% & * &% + "#$%%(%((&,)' %(%(&%, & &% +$%,$. / $ %)%*)* "& 0 0&)(%& $ %!" #!$"" #%& $!#!'(!!"$!"%#)!!!* 1234 5151671345128 51 516 5 " + $, #-!)$. /$#$ #'0$"!

Részletesebben

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire!

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! http://webaruhaz.permanent.hu 1 SPARK Hıszivattyú-család fejlesztési

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

RÉZ 34. MÉRETEZÉSI NOMOGRAM FÖLDGÁZHOZ 12 x1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 18 x1,0 15,0 0,5 0,4 22 x1,0 v= 12,0 m/ s 0,3 28 x1,0 10,0 0,2 9,0 8,0 0,10 7,0 0,09 0,08 6,0 0,07 0,06 5,0 0,05 4,5 2, 0 0,04 4,0 0,03 3,5

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Itt van az evaporatív vagy pára hőtés kora

Itt van az evaporatív vagy pára hőtés kora Itt van az evaporatív vagy pára hőtés kora Vajon új témáról írunk-e, amikor az evaporatív illetve más nevén párahőtésrıl beszélünk? Nem egészen. Ennek a technológiának az alapjait régóta ismerjük. A fizika

Részletesebben