Többfázisú áramlások. Tartalom. Többfázisú áramlások. Forrás. Forrásos hıátadás tartályban és csövekben Kondenzáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Többfázisú áramlások. Tartalom. Többfázisú áramlások. Forrás. Forrásos hıátadás tartályban és csövekben Kondenzáció"

Átírás

1 Többfázisú áramlások Forrásos hıátadás tartályban és csövekben Dr. Aszódi Attila Atomreaktorok termohidraulikája Tartalom Többfázisú áramlások Forrásos hıátadás Forrás tartályban, kritikus hıfluxus Forrás csövekben áramló folyadékban Forráskrízisek Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 1 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 2 Többfázisú áramlások Forrás Leggyakoribb a forrás-kondenzáció, ekkor víz és gız alkotja a két fázist Csövekben gyakran víz-levegı áramlások Gyakorlati példák: gızfejlesztı, kondenzátor, BWR, kémiai reaktorok stb. Továbbiakban víz-vízgız rendszereket vizsgálunk Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 3 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 4

2 Definíciók Többfázisú áramlások pl. kétfázisú, levegı-víz áramlás vízszintes csıben: az összes tömegáram: térfogatárammal: térfogati hányad (α i ): tömeghányad: m & = m& f + m& g m& f m& g Q = Q f + Qg = + ρ f ρ g Vi 0 < αi < 1; αi = ; αi = 1 Vi m& i X i = m& i Többfázisú áramlások Áramlási rendszerek: réteges és diszperz áramlások Réteges áramlás: Diszperz áramlás: Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 5 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 6 Többfázisú áramlások az áramlási rendszerek többsége átmenet a réteges és a diszperz áramlás között ezeket az áramlás alakja alapján különböztethetjük meg: pl. dugós, tömlıs, stb. áramlás Többfázisú áramlások Forrás (buborékképzıdés): homogén vagy heterogén Homogén buborékképzıdés: a telítési hımérsékleten levı folyadékban képzıdnek gızbuborékok (gyakorlatban nem létezik, 1 bar nyomáson kb. 220 o C-on forrna a víz) Heterogén buborékképzıdés (aláhőtött forrás): a főtött felület egyenetlenségein keletkeznek a gızbuborékok : analóg módon Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 7 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 8

3 Buborékképzıdés Többfázisú áramlások alulról melegített tartályban az alsó felület éri el elıször a telítési hımérsékletet az itt keletkezı buborék felúszik, összeroppan 2 p f R Π + 2RΠσ = pg R 2σ p = pg p f = R 2 Π ekkora nyomáskülönbség kell a buborék belseje és a folyadék között ahhoz, hogy létezhessen a buborék 2R p g p f Buborékképzıdés R 0: p Többfázisú áramlások sík felületen végtelen nagy p kellene a buborék létrejöttéhez gızképzı centrumok kellenek: felületi hibák, amelyekben létrejöhet a buborék a nagyobb centrumokhoz kisebb túlhevítés szükséges a buborékképzéshez Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 9 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 10 q & = ( T ) = Többfázisú áramlások α α T T ) ( w sat ha q & nı, akkor T T ) is nı ( w sat egyre kisebb gızképzı centrumok is üzemelni kezdenek nı a forrás intenzitása, ami a hıátadási tényezı javulásához vezet nagyobb nyomás esetén a tipikus buborékméret lecsökken, a buborékok leszakadási frekvenciája megnı Forrásos hıátadás A főtött felületrıl a folyadékba átadott hı: q = α ( T T ) = α T s w sat e ahol T w a főtött felület hımérséklet, T sat a folyadék telítési hımérséklete, α a hıátadási tényezı A hıátadási tényezı két részbıl tevıdik össze: a forrás miatti hıátadásból (keletkezı buborékok által elszállított hı) és a konvektív hıátadásból Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 11 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 12

4 Forrásos hıátadás A forrásos hıátadás függ: Álló vagy áramló folyadékban történik-e áramlás keltette turbulencia a buborék hamarabb szakad el a felületrıl A nyomástól és a folyadék hıfizikai tulajdonságaitól A nyomás növekedésével a buborékméret csökken, a gızképzı centrumok száma, és a buborékok elszakadási frekvenciája nı α Forrásos hıátadás A forrásos hıátadás függ: Aláhőtés mértékétıl és a főtött felület hımérsékletétıl: nagyobb felületi túlhevítés és kisebb folyadék aláhőtöttség Hıátadó felület érdességétıl: az érdesség növelése növeli a gızképzı centrumok számát α α Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 13 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 14 Forrás tartályban Forrás tartályban A folyadék áll a tartályban, a felület közelében a természetes konvekció határozza meg a folyadék-részecskék mozgását Ha a folyadék hımérséklete jóval nagyobb T sat -nál, térfogati forrás jöhet létre Térfogati forrás tartályban A valóságban T sat -ot alig meghaladó hımérsékletek esetén is beindul a forrás aláhőtött (felületi) forrás a felület gızképzı centrumaiban indul el Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 15 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 16

5 A forrásgörbe A forrásgörbe 1. Egyfázisú áramlás, hıátadás csak konvekcióval 2. Felületi (buborékos) forrás buborékok leszakadása turbulenciákat kelt a felületen a hıátadás hatékonysága gyorsan nı Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 17 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 18 A forrásgörbe A forrásgörbe 3. Felületi (tömlıs) forrás a gızbuborékok nagyobb tömlıkké egyesülnek hıátadás intenzitása igen gyorsan nı 4. Átmeneti forrás T w növelésével az intenzív gızképzıdés miatt gızfilm kezd képzıdni a felületen q max (kritikus hıfluxus) elérése után a hıátadás hirtelen lecsökken Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 19 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 20

6 A forrásgörbe A forrásgörbe 5. forrás a teljes felületet gızfilm borítja T w növekedésével jelentıssé válik a hısugárzás, így q min (Leidenfrostpont) fölött a hıátadás javul Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 21 Forráskrízis ha nem T w -t növeljük egyenletesen, hanem állandó hıforrást teszünk fel (a gyakorlatban ez a valószínőbb), q max - ot elérve azonnali filmforrás következik be, ami a felület gyors túlhevüléséhez vezet Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 22 Példa: Nukiyama-kísérlet álló folyadékban (1 atm nyomású, telített FC-72, amely erısen nedvesítı dielektromos folyadék) egy 75 mm átmérıjő, elektromosan főtött platina szálat merítettek a folyadékba (Tsat=56 C) A videófelvételek 600 képkocka/s sebességgel készültek nagysebességő digitális kamerával. A lejátszás 2 képkocka/s sebességő, kivéve a "H" pontot, amely 10 kép/s sebességő. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 23 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 24

7 A : A forrás beindulása forrás keletkezése: 6 W/cm-es hıfluxusnál Figyeljük meg a nagy gızbuborékok kezdeti alakját a drótszál közelében! Bizonyos körülmények között ez a viselkedés filmforrás kialakulásához vezethet a buborékos forrás helyett. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 25 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 26 B : Térfogati forrás / Alacsony hıfluxus mellett 12 W/cm-es hıfluxus melletti buborékos forrás Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 27 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 28

8 C : Térfogati forrás / Magas hıfluxus mellett 18 W/cm-es hıfluxus melletti buborékos forrás Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 29 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 30 "D": Kritikus hıfluxus (CHF) Ez a felvétel mutatja az átmenetet a buborékos forrásból a filmforrásba, azaz a kritikus hıfluxust (CHF). A kritikus hıfluxus a kísérletnél 25 W/cm. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 31 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 32

9 "E": forrás / Alacsony hıfluxus A felvételen 76 W/cm-es hıfluxus melletti filmforrás látható. Figyeljük meg a rendezett buborékképzıdést! Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 33 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 34 "F": forrás / Magas hıfluxus A felvételen 293 W/cm-es hıfluxus melletti filmforrás látható. Figyeljük meg a kaotikus buborékképzıdést! Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 35 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 36

10 "G": Kiszáradás, kiégés Ez a felvétel a főtıszál kiszáradását mutatja. A hıfluxus körülbelül 500 W/cm. Figyeljük meg, hogy a főtıszál középen megolvad! ( burnout ) Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 37 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 38 "H": Második kritikus hıfluxus (MHF) A felvételen a filmforrásból a buborékos forrásba történı átmenet látható, ami az ún. második kritikus hıfluxusnál következik be. Ez a hıfluxus a kísérletnél 15 W/cm. Felületek hatása a forrásra Példa: Nukiyamakísérlet Elızıvel megegyezı mérési elrendezés, de a főtött szál egyik fele porózus bevonattal ellátva (sok buborékképzı centrum) Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 39 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 40

11 Felületek hatása a forrásra A : 2 W/cm hıfluxus mellett a drótszál bevonattal ellátott részén már buborékos forrás, miközben a másik részén még egyfázisú természetes konvekció zajlik. Felületek hatása a forrásra B : 6 W/cm-es hıfluxus mellett a főtıszál mindkét részén buborékos forrás látható, de a bevont részen a nagyszámú buborékképzı centrum miatt sokkal több, de kisebb mérető buborék keletkezik. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 41 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 42 Felületek hatása a forrásra Felületek hatása a forrásra C : 17 W/cm-es hıfluxus mellett a főtıszál bevonattal ellátott részén még mindig buborékos forrás történik, de a másik részen már kialakult a filmforrás. D : 26 W/cm-es hıfluxus mellett a főtıszál mindkét részén filmforrás tapasztalható. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 43 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 44

12 Rendezett és kaotikus buborékképzıdés Rendezett és kaotikus buborékképzıdés Példa: Nukiyama-kísérlet Rendezett buborékkeletkezés Kaotikus buborékkeletkezés Nagyobb hıfluxusnál a növekvı buborékok még a felület elhagyása elıtt összeolvadnak, A főtıszál vörös izzása a megnövekedett felületi hımérsékletet jelzi. q=37 W/cm 2 q=61 W/cm q=90 W/cm 2 q=99 W/cm 2 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 2 45 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 46 Kiszáradás Rendezett és kaotikus buborékképzıdés A két felvétel egymás után készültek (0.067 másodperc idıkülönbséggel) a kiszáradás pillanatában. A Nichrome szál olvadáspontja körülbelül 1400 C. Többfázisú áramlás csövekben Forrás kényszerített áramlás esetén a folyadék nincs nyugalomban a hıátadás a kényszerített áramlás konvektív hıátadásából és a forrás miatti hıátadásból áll Példa: függıleges csıben felfelé áramló folyadék, állandó külsı hıfluxussal (külsı főtés) q=107 W/cm 2 q=107 W/cm Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 2 47 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 48

13 A: a folyadék T sat -nál alacsonyabb hımérséklettel lép alul a csıbe B: a csıfalnál a folyadék hımérséklete eléri a telítési hımérsékletet, így ott aláhőtött buborékos forrás indul be. Eközben a folyadék nagy része még T sat -nál alacsonyabb hımérséklető. A forrás miatti turbulencia javítja a hıátadást, így a fal hımérséklete nem emelkedik olyan gyorsan, mint eddig. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 49 C: a teljes folyadék eléri a T sat hımérsékletet, beindul a telített térfogati forrás D: az egyre több buborék nagyobb tömlıkké áll össze. A fal hımérséklete a fázisátalakulás miatt nem emelkedik, sıt a turbulencia miatt kicsit csökken. E: a gızbuborékok a csı közepén egyetlen gıztömlıvé állnak össze, a falon folyadékfilm F: a gız-víz határfelületrıl vízcseppek sodródnak a gızfázisba Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 50 G: kiszáradás - A gızfázis magával sodorja a folyadékfilm vízcseppjeit a csıfalról. - A közeg itt többnyire gız, diszperz folyadékcseppekkel. - A konvektív hıátadás megszőnése miatt igen gyorsan nı a falhımérséklet, innen a hısugárzás játszik szerepet H: egyfázisú, telített gız áramlás Elég nagy hıfluxus esetén C után gızfilm képzıdhet a csıfalon, amely szeparálja a folyadékfázist a főtött felülettıl. Ekkor a forrásgörbe kritikus hıfluxusához hasonló helyzet (forráskrízis) állhat elı. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 51 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 52

14 Forráskrízisek Forráskrízisek Forráskrízis: olyan folyamat, amely a hıátadás mechanizmusának és intenzitásának gyökeres megváltozását okozza Technikai rendszerekben igen fontos ezek elkerülése (a berendezések tönkremeneteléhez vezethet!) Forráskrízisek: elsı- és másodfajú Elsıfajú forráskrízis: elsı típusú fk.: buborékos forrásból filmforrásba (DNB: Departure from Nucleate Boiling) második típusú fk.: filmforrásból buborékosba harmadik típusú fk.: közvetlen átmenet egyfázisú konvekcióból filmforrásba 2. típusú fk. 1. típusú fk. 3. típusú fk. Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 53 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 54 Másodfajú forráskrízis: dryout - kiszáradás átmenet a győrős diszperz áramlásból diszperz áramlásba a főtött felület kiszárad Forráskrízisek Elsı típusú forráskrízis Forráskrízisek q = q& CHF (Critical Heat Flux) & krit 1 DNB = dimenziótlan jellemzı: DNBR (Departure from Nucleate Boiling Rating q& DNB DNBR (r, t) DNBR = q & Idıfüggés: üzemállapot, xenonlengés, szab. rúd pozíció, kiégés Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 55 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 56

15 Forráskrízisek Forráskrízisek Tervezési és üzemeltetési feltétel: minden r helyre, minden idıpillanatra: q & < q& DNB DNBR = 1 + δ > 1 A kritikus hıfluxusig még meglévı tartalék: q& DNB q& δ = q& A minimális tartalék δ m >0 DNBR min DNBR m = 1+ δ m Üzemzavari minimális tartalék δ m =0,05-0,1 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 57 Forrásos hıátadás lg q α=f(q,p) víz esetében A buborékos forrás tartományában: α = Aq 0,7 2,33 " = B T Az A és a B tényezı a folyadék anyagi minıségétıl és a nyomástól függ. Légköri nyomás esetén vízre a buborékos forrás tartományában jellemzı értékek: T=5..25 [K] q =5, , [W/m 2 ] Valóságban: DNBhıfluxus változik a hely függvényében áramlás irányában csökken DNBR-nek nem feltétlenül ott van minimuma, ahol q - nek maximuma van Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 58 Forrásos hıátadás A kritikus hıfluxus értékek függenek a folyadék anyagi minıségétıl, az áramlás feltételeitıl (természetes vagy kényszerített) és a nyomástól. Forrásban lévı víz esetén természetes áramlás mellett 1 bar nyomáson: T kr = K; α kr = W/(m 2 K); q kr =1, W/m 2 Benzolnál ugyanezen feltételek mellett: T kr =47 K; α kr =8 700 W/(m 2 K); q kr = W/m 2 Ha q túllépi az adott körülmények között érvényes q kr -t, akkor α hirtelen lecsökken és T fal túllépi a megengedhetı értéket, ami a berendezés károsodásához vezethet. Forrásban lévı vízre (0,2 p 100 bar) esetén: Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 60 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 59

16 q" q" q" q" p, kr 1, kr p, kr 1, kr = 3..3,5 p p kr Forrásos hıátadás A kritikus hıfluxus nyomásfüggése = 0,35..0,4 Különbözı folyadékok esetén hasonló, az ábrán látható jellegő a kapcsolat a p/ p kr és a q p,kr / q 1,kr között. p: adott nyomás p kr : a kritikus nyomás q p,kr : a felület kritikus hıterhelése a p nyomás mellett q 1,kr : a felület kritikus hıterhelése 1 bar nyomás mellett Víz esetén a maximális érték: q p,kr =3, W/m 2 ez p =80-90 bar esetén van Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 61 Forrásos hıátadás Forrásos hıátadás A forrásos hıátadás esetén a hıátadási tényezı, a kritikus hıterhelés (általánosított összefüggések) és a leíró hasonlósági számok: q kr Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 62 Forrásos hıátadás Az elıbbi összefüggésekkel az α=f( T,p) és α=f(q,p) diagrammok: A hıátadási tényezıt és a kritikus hıterhelést leíró általánosított egyenletekbe a hasonlósági kritériumokat beírva majd átrendezve kapjuk: a hıátadási tényezı: q kr q Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 63 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 64

17 Forrásos hıátadás q kr, α kr, T kr változása a nyomás függvényében: q kr, α kr, T kr q kr, α kr, T kr Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 65 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 66 Homogén kondenzáció Felületi kondenzáció: T sat - nál alacsonyabb hımérséklető falon cseppkondenzáció filmkondenzáció Homogén kondenzáció Homogén kondenzáció nyomás csökkentése folyadékcseppek porlasztása gızbe gız buborékoltatása folyadékon Gız Vízcseppek Gız Folyadék Köd Folyadék Gız Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 67 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 68

18 Felületi kondenzáció: a fal alacsonyabb hımérséklető az adott nyomáshoz tartozó T sat -nál a gız lecsapódik és a falhoz tapad csepp-kondenzáció film-kondenzáció Csepp-kondenzáció: csak a falat nemnedvesítı folyadékoknál, egyébként mindig filmkondenzáció jön létre Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 69 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 70 Hıátadás: Lamináris a folyadékfilm ill. cseppek rontják a hıátadást a gız és a fal között a lemez tetején kondenzálódó folyadékfilm lefelé áramlik gız csepp-kondenzáció esetén kb. egy nagyságrenddel jobb a hıátadás, mint film-kondenzációnál, ezért alkalmaznak nem-nedvesedı burkolatokat (teflon) hıátadás a gızbıl a fal felé a gız-víz határfelületen keresztül Turbulens T s T T v, oo u Re=30 alatt lamináris 30<Re<1800: lamináris, hullámos folyadék Re=1800 fölött turbulens Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 71 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 72

19 Lamináris filmkondenzáció esetén: a kondenzáció során szabaddá váló összes hımennyiség a filmrétegen keresztül jut el a falhoz lamináris áramláskor csak hıvezetés, azaz λ q& x = ( T δ x q& = α ( T x x s s T T w w ) ) [ W / m [ W / m 2 2 ] ] λ α x = δ [ W / m 2 K] folyadék Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 73 x δ x gız Lamináris filmkondenzáció esetén: a hıátadási tényezı tehát a folyadékréteg vastagságából határozható meg Függıleges sík fal esetén (r a párolg. hı): Feltevések: lamináris áramlás a filmben a tehetetlenségi erık << viszkozitási és nehézségi erı a film hosszirányában elhanyagoljuk a hıvezetést csapadék és gız között nem lép fel súrlódás a film felszíni hım-e T sat csapadék hıtranszport-jellemzıit a film T=(T s +T w )/2 átlaghım-en vett állandóként kezeljük folyadék Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 74 δ x gız Lamináris filmkondenzáció esetén: Függıleges sík fal esetén (Nusselt): 4λνx( Ts Tw ) δ x = 4 [ m] ρgr δ x gız Turbulens filmkondenzáció esetén α = 0,003 H ( T s T w ) 3 λ g 3 rρν [ W / m 2 K] gız λ α x = = δ x 4 3 λ ρgr 4νx ( T T ) s w [ W / m K] H magasságú függıleges fal ill. csı esetén: 2 folyadék H 1 4 α = α xdx = H 3 0 = 0,943 4 H 1 4 ( T T ) s 3 λ ρgr 4ν H w 4 ( T T ) s 3 ρgrλ ν w = [ W / m 2 K] folyadék Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 75 Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 76

20 Lamináris filmkondenzáció esetén: d átmérıjő vízszintes csı külsı felületén: hasonló az elıbbi esethez, levezetést elvégezve kapjuk: 3 r ρgλ 2 α = 0, [ W / m K] d( Ts Tw ) ν Φ dılésszögő ferde falra: α = α Φ függ 4 sin Φ Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 77 Hıátadást befolyásoló egyéb tényezık filmkondenzációnál: nagy gızsebességnél súrlódás a gız és a folyadékfilm között. Függıleges fal esetén: ha a gız fentrıl le áramlik, a hártya vastagsága csökken, a hıátadási tényezı így nı ha a gız lentrıl felfele áramlik, a hártya vastagsága nı, a hıátadási tényezı így csökken érdes/oxidált felület esetén a film vastagsága nı nem-kondenzálódó gázok jelenléte esetén a hıátadás jelentısen csökken Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 78 Hıátadást befolyásoló egyéb tényezık filmkondenzációnál: igen nagy a főtıfelület elrendezésének hatása azonos anyagjellemzık esetén vízszintes csıre kétszer akkora a hıátadási tényezı, mint függılegesre többsoros kondenzátorban a csapadék a felsı sorokról az alsókra folyik, ezért alul a film vastagsága nagyobb (emiatt ferde csapadékelvezetı falak) Atomerımővi kondenzátor Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 79 Vízkalapács-jelenség: csıben áramló folyadék útját hirtelen elzárva (pl. szeleppel) gyors nyomás-növekedés következik be a szelep mögött, ami lökéshullámot indít el a csıben Termohidraulika Dr. Aszódi Attila, BME NTI 80

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Napenergia-hasznosítás

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell Modell elemek Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Kiválasztás menü és eszköztár Csomópontok és csövek A csomópont

Részletesebben

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 14. Előadás Folyadékáramlás Kapcsolódó irodalom: Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006 A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi,

Részletesebben

EREDMÉNYEK A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG TERMOHIDRAULIKAI HÁTTERÉHEZ VVER TÍPUSÚ ATOMERİMŐVEKBEN

EREDMÉNYEK A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG TERMOHIDRAULIKAI HÁTTERÉHEZ VVER TÍPUSÚ ATOMERİMŐVEKBEN Szabados László EREDMÉNYEK A NUKLEÁRIS BIZTONSÁG TERMOHIDRAULIKAI HÁTTERÉHEZ VVER TÍPUSÚ ATOMERİMŐVEKBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Budapest, 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. A REAKTOR TERMOHIDRAULIKA

Részletesebben

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése

DL drainback napkollektor rendszer vezérlése DL drainback napkollektor rendszer vezérlése Tartalom Rendszer jellemzői Rendszer elemei Vezérlés kezelőfelülete Működési elv/ Állapotok Menüfunkciók Hibaelhárítás Technikai paraméterek DL drainback rendszer

Részletesebben

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai Hidrosztatika A Hidrosztatika a nyugalomban lévő folyadékoknak a szilárd testekre, felületekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Tárgyalja a nyugalomban lévő folyadékok nyomásviszonyait, vizsgálja a folyadékba

Részletesebben

Gazdaságos, pontos, technológiabarát

Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1 Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1. A deltaflow mőködési elve 2. továbbfejlesztés - jövıbeni beruházások 3. Összehasonlítás a mérıperemmel 4. Összehasonlítás más torlócsövekkel 5. Vevıink 6. Deltaflow

Részletesebben

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben

Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben Innovatív hıszigetelı anyagok a passzívház építésben Kurz und Fischer GmbH zéró energia = extrém hıszigetelt konstrukciók - Megnövekedett anyagszükséglet - Nagy helyigény - Tervezési problémák - Szerkezeti

Részletesebben

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések Ellenörző számítások Kazánok és Tüzelőberendezések Tartalom Ellenőrző számítások: Hőtechnikai számítások, sugárzásos és konvektív hőátadó felületek számításai már ismertek Áramlástechnikai számítások füstgáz

Részletesebben

Tiszta anyagok fázisátmenetei

Tiszta anyagok fázisátmenetei Tiszta anyagok fázisátenetei Fizikai kéia előadások 4. Turányi Taás ELTE Kéiai Intézet Fázisok DEF egy rendszer hoogén, ha () nincsenek benne akroszkoikus határfelülettel elválasztott részek és () az intenzív

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez Gőz, kondenzszerelvények és berendezések A SZELEP MÉRETEZÉSE A szelepek méretezése a Kv érték számítása alapján történik. A Kv érték azt a vízmennyiséget jelenti

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilád, folyékony vagy

Részletesebben

Szeretettel Üdvözlök mindenkit!

Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Szeretettel Üdvözlök mindenkit! Danfoss Elektronikus Akadémia Hőelosztó hálózatok nyomáslengései Előadó: Egyházi Zoltán okl. gépészmérnök Divízióvezető 1 Nyomáslengések a fűtési rendszerben Szeretjük,

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET: AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÉRFOGATÁT TÉRFOGATÁRAM MÉRÉS q v = dv dt ( m 3 / s) AZ IDŐEGYSÉG ALATT ÁTÁRAMLÓ MENNYISÉG TÖMEGÉT

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV.

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI IV. TÖBBFÁZISÚ, TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK Kétkomponens szilárd-folyadék egyensúlyok Néhány fogalom: - olvadék - ötvözetek - amorf anyagok Állapotok feltüntetése:

Részletesebben

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok Hőcserélők elméleti háttere T 2 In = 20 C m 2 = 120 kg/s Cp 2 = 4,2 kj/(kg C) T 2 Out = X Q hőmennyiség T 1 In = 80 C m 1 = 100kg/s T 1 Out = 40 C Cp 1 = 4,0 kj/(kg C)

Részletesebben

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1 1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1 Kérdések. 1. Mit mond ki a termodinamika nulladik főtétele? Azt mondja ki, hogy mindenegyes termodinamikai kölcsönhatáshoz tartozik a TDR-nek egyegy

Részletesebben

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása Keszenheimer Attila Direct line Kft vendégkutató BME PhD hallgató Felület integritás

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL A Coefficient Of Performance teljesítményszám- röviden COP -jelölik a hıszivattyúk termikus hatásfokát. Kompresszoros hıszivattyúknál a COP a főtési

Részletesebben

A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI. OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu

A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI. OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu A JÉGESŐELHÁRÍTÁS MÓDSZEREI OMSZ Időjárás-előrejelző Osztály feher.b@met.hu Felhőkeletkezés: Folyamatok, amelyek feláramlásra késztetik a levegőt. - Légtömegen belüli konvekció - Orográfia - Konvergencia

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 12. elıadás

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 12. elıadás TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 12. elıadás Dr. Kovács Zsolt egyetemi tanár Kardán hajtás Változatos kontaktusok - Csavaros kapcsolatok hengeres csap kapcsolat Modellezés héjelemekkel Héjelemek alsó és felsı felülete

Részletesebben

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok Készítette:....kurzus Dátum:...év...hó...nap TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése mérőperemmel 2. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése

Részletesebben

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama 1. oldal, összesen: 8 1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama A forgácsoló szerszámok eredeti szabályos mértani alakjukat bizonyos ideig tartó forgácsolás után elvesztik. Ilyenkor a szerszámokat újra kell

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni.

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni. A légnyomás mérése Fogalma A légnyomáson a talajfelszín vagy a légkör adott magasságában, a vonatkoztatás helyétől a légkör felső határáig terjedő függőleges légoszlop felületegységre ható súlyát értjük.

Részletesebben

Halmazállapot-változások

Halmazállapot-változások Halmazállapot-változások A halmazállapot-változások fajtái Olvadás: szilárd anyagból folyékony a szilárd részecskék közötti nagy vonzás megszűnik, a részecskék kiszakadnak a rácsszerkezetből, és kis vonzással

Részletesebben

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése Méréstechnika Hőmérséklet mérése Hőmérséklet: A hőmérséklet a termikus kölcsönhatáshoz tartozó állapotjelző. A hőmérséklet azt jelzi, hogy egy test hőtartalma milyen szintű. Amennyiben két eltérő hőmérsékletű

Részletesebben

[ ] A kezdetben nem volt vízkıréteg.

[ ] A kezdetben nem volt vízkıréteg. . felaat Egy nagy átmérıjő vízforrlaó üst cm vastag acélfalána hıvezetési tényezıje 5, W/m, vízolali hıfoa 00 C és a falan lévı hıáramsőrőség q6 0 W/m. Határozzu meg az acélfal füstgázólali hıfoát. Számítsu

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

A keverés fogalma és csoportosítása

A keverés fogalma és csoportosítása A keverés A keverés fogalma és csoportosítása olyan vegyipari művelet, melynek célja a homogenizálás (koncentráció-, hőmérséklet-, sűrűség-, viszkozitás kiegyenlítése) vagy a részecskék közvetlenebb érintkezésének

Részletesebben

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében

1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében 1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében A csekély feltöltődés B nagy mértékű feltöltődés, kisülési szikra és gyújtásveszély 2.ábra 3. ábra Az elektrosztatikus töltés

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj és vízmintavétel A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj alapelvek szelvényt genetikai szintenként vagy egyenletes mélységközönként kell mintázni (céltól függıen) pl. mérlegszámításoknál

Részletesebben

A LÉGPÁRNÁSHAJÓ-TERVEZÉS ALAPELVEI

A LÉGPÁRNÁSHAJÓ-TERVEZÉS ALAPELVEI A LÉGPÁRNÁSHAJÓ-TERVEZÉS ALAPELVEI Fordította: Németh Richárd 004. szeptember 15. A légpárnáshajó-tervezés alapelvei LÉGPÁRNÁS CSÚSZKA A légpárnás jármővek legegyszerőbb formája a légpárnás csúszka. Ez

Részletesebben

Megfelelıségi nyilatkozat

Megfelelıségi nyilatkozat Megfelelıségi nyilatkozat Mi, a SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Bürgermeister-Grünzweig-Strasse 1 D-67059 Ludwigshafen, kizárólagos felelısségünk értelmében kijelentjük, hogy az ISOVER Vario KM Duplex UV termék

Részletesebben

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások 1. Egy hajó 18 km-t halad északra 36 km/h állandó sebességgel, majd 24 km-t nyugatra 54 km/h állandó sebességgel. Mekkora az elmozdulás, a megtett út, és az egész

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

Az anyagok változásai 7. osztály

Az anyagok változásai 7. osztály Az anyagok változásai 7. osztály Elméleti háttér: Hevítés hatására a jég megolvad, a víz forr. Hűtés hatására a vízpára lecsapódik, a keletkezett víz megfagy. Ha az anyagok halmazszerkezetében történnek

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı,

Részletesebben

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

Ellenáramú hőcserélő

Ellenáramú hőcserélő Ellenáramú hőcserélő Elméleti összefoglalás, emlékeztető A hőcserélő alapvető működésével és az egyszerűsített számolásokkal a Vegyipari műveletek. tárgy keretében ismerkedtek meg. A mérés elvégzéséhez

Részletesebben

ERGO-STW-3D HEGESZTŐASZTALOK

ERGO-STW-3D HEGESZTŐASZTALOK ERGO-STW-3D HEGESZTŐASZTALOK Alkalmazási terület Az ERGO-STW-3D asztalokat hegesztőhelyek teljes mértékű elszívásához használják. Ezeket a hegesztési folyamatok során keletkezett porral szennyezett levegő

Részletesebben

Á R A M L Á S T A N. Áramlás iránya. Jelmagyarázat: p = statikus nyomás a folyadékrészecske felületére ható nyomás, egyenlő a csőfalra ható nyomással

Á R A M L Á S T A N. Áramlás iránya. Jelmagyarázat: p = statikus nyomás a folyadékrészecske felületére ható nyomás, egyenlő a csőfalra ható nyomással Á R A M L Á S T A N Az áramlástan az áramló folyadékok (fluidok) törvényszerűségeivel foglalkozik. A mozgásfolyamatok egyszerűsítése végett, bevezetjük az ideális folyadék fogalmát. Ideális folyadék: súrlódásmentes

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Projektfeladatok 2014, tavaszi félév Gyakorlatok Félév menete: 1. gyakorlat: feladat kiválasztása 2-12. gyakorlat: konzultációs rendszeres beszámoló a munka aktuális állásáról (kötelező) 13-14. gyakorlat:

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

A víz kondicionálása. Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft. 2008. 03. 13. Atomerımővek BME NTI

A víz kondicionálása. Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft. 2008. 03. 13. Atomerımővek BME NTI A víz kondicionálása Dr. İsz János, BME EGR Tsz. Tajti Tivadar, LG Energia Kft. 2008. 03. 13. Atomerımővek BME NTI Tartalom 1. Lúgos vízkémia. 2. Semleges vízkémia 3. Kondicionáló vegyszerek. 3.1. Ammónia.

Részletesebben

A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA

A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA Fordította: Németh Richárd 2005. február 25. A légcsatornával kapcsolatos mítoszok A légcsatornába épített ventilátorok és ahogy gyakran hívják ıket- a

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

Nyomásirányító készülékek. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK

Nyomásirányító készülékek. Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK Nyomásirányító készülékek Fenyvesi D. Dr. Harkay G. OE BGK Nyomáshatároló szelep Közvetlen vezérlésű rugóerőből: p r p r Beállított nagyobb nyomás esetén nyitás, azaz p 1 > p r. Nyomáshatároló szelep

Részletesebben

Hermetikusan zárt erıátviteli transzformátorok

Hermetikusan zárt erıátviteli transzformátorok Hermetikusan zárt erıátviteli transzformátorok DREXLER Péter AREVA Hungária Kft. Szerzı: Manfred Argus AREVA Energietechnik GmbH Schorch Transformers Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyőlés Tihany,

Részletesebben

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével GANZ ENGINEERING ÉS ENERGETIKAI GÉPGYÁRTÓ KFT. Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével Készítette: Bogár Péter Háznagy Gergely Egyed Csaba Zombor Csaba

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

61. Lecke Az anyagszerkezet alapjai

61. Lecke Az anyagszerkezet alapjai 61. Lecke Az anyagszerkezet alapjai GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

Védőbevonatok Szigetelőbevonat-forrasztási segédanyag, galvanikus védelem

Védőbevonatok Szigetelőbevonat-forrasztási segédanyag, galvanikus védelem Védőbevonatok Szigetelőbevonat-forrasztási segédanyag, galvanikus védelem PLASTIK 70 Univerzális bevonat nyomtatott áramköri kártyákhoz A PLASTIK 70 gyorsan száradó, áttetsző, jó dielektromos tulajdonságokkal

Részletesebben

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi

víz elvezetésére, vagy felfogására szolgáló létesítményekben, árkokban, gátakban, öntözıberendezésekben, vízügyi IB98 TŐZBIZTOSÍTÁS - ZÁRADÉKOK 001 ELEKTROMOS ÁRAM OKOZTA TŐZ 2 002 FÖLDRENGÉS 2 003 FÖLDCSUSZAMLÁS, Kİ- ÉS FÖLDOMLÁS, ISMERETLEN ÜREG BEOMLÁSA 2 004 ÁRVÍZ, BELVÍZ 3 005 FELHİSZAKADÁS 3 006 VIHAR 4 007

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Mőanyag alkatrész fröccsöntésének szimulációja ÓE-B09 alap közepes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás Szabó László Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás A követelménymodul száma: 699-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-0

Részletesebben

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2

Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2 Perpetuum mobile?!? Égéshő: Az a hőmennyiség, amely normál állapotú száraz gáz, levegő jelenlétében CO 2,- SO 2,-és H 2 O-vá történő tökéletes elégetésekor felszabadul, a víz cseppfolyós halmazállapotban

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között Kiss Melinda Budapesti Mőszaki Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék kiss@vit.bme.hu 2012. május 18. Bevezetés A nádas

Részletesebben

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-elıállítás Főtés-rásegítés Medence főtés Technológiai melegvíz-elıállítás

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából Készült az FVM Vidékfejlesztési, Kézési és Szaktanácsadási Intézet mebízásából Kélettár Készült az Élelmiszer-iari mőeletek és folyamatok tankönyöz Összeállította: Pa ászló ektorálta: Koács Gáborné Budaest,

Részletesebben

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S 6. gyakorlat. Keverék, vegyület,oldat, elegy, szuszpenzió, emulzió fogalma. A vegyületek termikus hatásra bekövetkezı változásai: olvadás, szublimáció, bomlás: kristályvíz vesztés, krakkolódás. Oldódás

Részletesebben

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa

Modellezési esettanulmányok. elosztott paraméterű és hibrid példa Modellezési esettanulmányok elosztott paraméterű és hibrid példa Hangos Katalin Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Veszprémi Egyetem Haladó Folyamatmodellezés és modell analízis PhD kurzus p. 1/38 Tartalom

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

Méréstechnika. Szintérzékelés, szintszabályozás

Méréstechnika. Szintérzékelés, szintszabályozás Méréstechnika Szintérzékelés, szintszabályozás Irodalom VEGA Grieshaber KG katalógusa Puskás Tivadar Műszer és Gépipari Szövetkezet Szintmérő műszerek katalógusai Mérési elvek Úszógolyós szintérzékelők

Részletesebben

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása. Adszorpció oldatból szilárd felületre Adszorpció oldatból Nem-elektrolitok

Részletesebben

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS- A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS- Forgatónyomaték meghatározása G Á L A T A Egy erő forgatónyomatékkal hat egy pontra, ha az az erővel össze van kötve. Például

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

Épületek 1. Határoló szerkezetek Üvegezett felületek. Anyagmozgásból származó Egyéb hıterhelés

Épületek 1. Határoló szerkezetek Üvegezett felületek. Anyagmozgásból származó Egyéb hıterhelés Épületek 1 Tervezı: Pintér Zoltán GT 1-42 Dátum: 29. 4. 2. csaladihaz Téli hıveszteség: Radiátorok összteljesítménye: Egycsöves radiátorok össztelj.: 37.9 kw 12.4 kw 6.7 kw Szerkezet jellege: nehéz (mt

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1 Gépész BSc Nappali MFEPA31R03 Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1 Tartalom Beavatkozók és hatóműveik Szabályozó szelepek Típusok, jellemzői, átfolyási jelleggörbéi Csapok Hajtóművek Segédenergia

Részletesebben

A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon

A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon 1 /12 A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon Varian 18. Rgisztrált gazdasági szervezetek száma 2009.12.31 (SH) Társas vállalkozás 579 821 Ebbıl: gazdasági társaság: 533 232 Egyéni vállalkozás

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

Hogyan égnek a szendvicspanel falak? Heizler György Kecskemét, 2014.12.17.

Hogyan égnek a szendvicspanel falak? Heizler György Kecskemét, 2014.12.17. Hogyan égnek a szendvicspanel falak? Heizler György Kecskemét, 2014.12.17. Mi marad belőlük? Raktár Gyomaendrőd Mátészalka ipari csarnok Szendvics szerkezet, PUR hab hőszigetelés Fa kalodákban tárolt papírcsomagoló

Részletesebben