15. Március. Ünnepi rendezvény és megemlékezés MEGHÍVÓ. A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék FEBRUÁR - MÁRCIUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. Március. Ünnepi rendezvény és megemlékezés MEGHÍVÓ. A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék. 2014 FEBRUÁR - MÁRCIUS"

Átírás

1 INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIII. évfolyam 2. szám 2014 FEBRUÁR - MÁRCIUS A tegnap történelem. A holnap rejtély. A mai nap: ajándék. (Eleanor Roosevelt) Fotó: Tóth Anita Március 15. Ünnepi rendezvény és megemlékezés MEGHÍVÓ bővebben: 5. oldal VIII. Galgamenti Népzenészek Újévi Koncertje Idén nyolcadik alkalommal rendezte meg a Bartók Béla Művelődési Ház a Galgamenti Népzenészek Újévi Koncertjét ismét kiemelkedő sikerrel! bővebben: 13. oldal Bódi Mária Magdolna élete és vértanúsága Február 9-én a turai Nagyboldogasszony templomban Nagy Károly apátkanonok, esperes, plébános tartotta a szentmisét, melyet a Szent István rádió is közvetített. bővebben: oldal 5 Értesítés eboltásról 10 A művészet, a kultúra nélkül nincs értelme élni - interjú Kovács Gézával 20 Elektronikai hulladékgyűjtés - ápr. 9-én a Hevesy Általános Iskolában 7 Hatalmas érdeklődést hozott a Rezsicsökkentő fórum 19 TOSKO-ért és cigányzenekaráért Csendült a nóta az I. Emlékesten 22 Sporthírek

2 2014/02 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Turai Hírlap Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről A Képviselő-testület január 29-én 16 órakor tartott munkaterv szerinti ülést. Tura Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. (I.30.) rendeletével az Önkormányzat évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 3/2013. (II.12.) számú rendeletét módosította. Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 5931 eft-tal megemelte, így a bevételi főösszeget eft-ra, a konszolidált bevételi főösszeget eft-ra a kiadási főösszeget eft-ra a konszolidált kiadási főösszeget eft-ra módosította. A módosítás bevételi és kiadási összetétele: Megnevezés Bevétel Kiadás Személyi Bartók Béla juttatás, Művelődési Ház járulékok, Dologi és Könyvtár iparűzési adó Személyi juttatás és Piac vásár Iparűzési adó Összeg eft kiadás 3603 járulékai 855 Személyi juttatás, járulékok 1473 Vücs szakfeladat Iparűzési adó Előirányzat módosítás mindösszesen 5931 A Képviselő-testület felülvizsgálta a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló évi rendeletét és 2/2014. (I.30.) rendelettel fogadta el az intézményi térítési díjakat a évi intézményi térítési díjak változatlanul hagyásával a Kastélykerti Óvodában, a Többsincs Óvoda és Bölcsődében, valamint a Hevesy György Általános Iskolában. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2014. (I.29.) határozatában úgy határozott, hogy a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvényben biztosított jogával, mely az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjét szabályozó rendelet megalkotására vonatkozik, nem kíván élni. A 6/2014. (I. 29.) határozat szerint: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a április 18-án kelt, Turawell Kft.-vel létrejött cserét megalapozó megállapodástól eláll, érdekmúlásra hivatkozva és azt az alábbiakban kifejtettekkel indokolja: Nem áll az Önkormányzat érdekében a cserét megalapozó megállapodás fenntartása, hiszen az eltelt igen hosszú idő alatt nem valósult meg a cserekút létesítése. A Beruházó által vállalt április 30-i határidő eredménytelenül telt el, a Beruházó a késedelmét, nem teljesítését nem indokolta, nem mentette ki, határidő módosítást sem kért. Beruházó ezen magatartásával az Önkormányzatnak kárt okozott, hiszen a megállapodás fennállása akadályozta az érintett önkormányzati vagyonelem esetleges hasznosítását. A kár enyhítése érdekében is és mivel a Beruházó részéről a cserét megalapozó megállapodásban rögzített teljesítés nem valósult meg, javaslom a megállapodástól történő elállást. A Képviselő-testület nem lát reális esélyt arra, hogy a Beruházó a cserét megalapozó megállapodást teljesíti. A Beruházó - nem létesített és nem üzemelt be cserekutat - a cserekút létesítési engedélyeit, vízjogi engedélyt nem szerezte meg, azokra vonatkozó engedély kérelmeket az Önkormányzat tudomása szerint - nem nyújtott be, erre vonatkozó terveket az Önkormányzatnak nem mutatta be - a megállapodás 13. pontja szerinti Tanulmányterv szerzői jog jogosultjainak írásbeli hozzájárulását az Önkormányzatnak nem mutatta be A Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 300. (1) bekezdése szerint: A jogosult - függetlenül attól, hogy a kötelezett késedelmét kimentette-e - követelheti a teljesítést, vagy ha ez többé nem áll érdekében, elállhat a szerződéstől. A Ptk (1) bekezdése szerint: Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva elállásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett nyilatkozattal gyakorolja. Az elállás a szerződést felbontja. Az Önkormányzat a Turawell Kft.-vel április 18-án létrejött cserét megalapozó megállapodás kapcsán a Ptk. 4. -ában foglalt jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, együttműködött a Turawell Kft.-vel. A Turawell Kft. kérelmére a cserekút létesítésére a megállapodásban rögzített október 31-i határidőt április 30-ára meghoszszabbította. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Turawell Kft. ügyvezetőjét értesítse. A 7/2014. (I.29.) határozat szerint: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81/2013. (IV.30.) határozatának 5) pontjában foglaltakat áttekintette. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a hivatkozott döntésben rögzített május 15-i határidő eredménytelenül telt el, a Turawell Kft. és az SWR Bauconsulting Kft szeptember 12- én érkezett levelében vállalt október 6-i határidő szintén eredménytelenül telt el, a kisajátítási és útlejegyzési kártalanítási összeg a költségviselő-beruházó részéről nem került kiegyenlítésre. Ezen tény befolyással van a Beruházó által többlet kártalanítási költségként nevezett kisajátítási költségnek (közvetlenül az útlejegyzés területét meghaladó kisajátítási kártalanítási költség) bérleti díjba történő beszámítására. A fenti előzmények ismeretében a Képviselő-testület a 81/2013. (IV.30.) határozatának 5) pontját az alábbiak szerint módosítja: 9. A bérleti díjat a Bérlő negyedévente a negyedév első hónapjának 15.napjáig fizeti meg a Bérbeadó által kibocsátott számlán megjelölt bankszámla javára, számla ellenében feltéve, hogy a Bérbeadó számláját a Bérlő a negyedév első hónapja 5.(ötödik) naptári napjáig megkapja. Amenynyiben a Bérlő nem kapja meg a Bérbeadó számláját a negyedév első hónapja 5.(ötödik) napjáig, úgy a fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 5 (öt) naptári nap. A szerződő felek rögzítik, hogy a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségének kezdő időpontja április 1. napja. Bérbeadó a fentiek szerint esedékes bérleti díjba április 1. napjától beszámítja a bérbeadót jogerős hatósági határozat alapján terhelő, nem közvetlenül a kiszolgáló út területét lefedő célra, de a kiszolgáló út lejegyzésével összefüggő, Beruházó által megfizetett kisajátítási kártalanítási összeget, ,-Ft-ot, azaz tizenegymillióegyszázhuszonnyolcezer-nyolc-száznyolcvanhárom forintot. Ezen összeg a hatályos HÉSZ-nek történő megfelelés miatt az útlejegyzéssel érintett ingatlanok azon területeiért fizetendő összeg, mely nem a közút kialakításának céljára került kisajátításra. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntés Turawell Kft.-vel történő közlésére. A 8/2014. (I. 29.) határozattal 1., Tura város Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a lerakási járulék csökkentése érdekéken, valamint a vegyesen gyűjtött hulladékok a lerakó tértől történő eltérítése érdekében, új hulladék válogatócsarnok létesüljön a turai regionális hulladékhasznosító és ártalmatlanító telepen. 2., Tura város Képviselő-testülete hozzájárulását adta az alábbiakhoz: - a válogatási technológiához szükséges csarnok építéséhez, melyet a Szelektív Nonprofit Kft. saját beruházásban valósít meg, - a Szelektív Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a megvalósítás pénzügyi támogatására,

3 Turai Hírlap ÖNKORMÁNYZATI HÍREK /02 - a pályázatban meghatározott tulajdonost érintő szemponthoz. A telep bérleti szerződését a projekt fenntartási időszakára határozott idejűvé köti meg. 3., Tura város Képviselő-testület a projekt előrehaladásáról folyamatos tájékoztatást kér, a Szelektív Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. A Testület Egri Zsuzsanna pszichológiai magánrendeléssel kapcsolatos helyiségbérletre vonatkozó kérelmét megismerte. A Képviselő-testület 9/2014.(I.29.) határozatával elviekben támogatja a kérelmet, de helyiség hiányában nem tud a kérelemnek helyt adni. A Képviselő-testület Borsósné Dr. Vészi Zsuzsanna háziorvos helyiségbérletre vonatkozó kérelmét megismerte. A Képviselő-testület a 10/2014.(I.29.) határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Tura, Petőfi tér 1. szám alatti ingatlan egy helyiségét (Borsósné Dr. Vészi Zsuzsanna háziorvosi rendelője melletti helyiséget) a háziorvosi rendelési időben Ft/hó összegű bérleti díj megfizetése mellett Borsósné Dr. Vészi Zsuzsanna háziorvos részére bérbe adja. 11/2014. (I.29.) határozatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ,- Ft tételből álló - túlfizetés és ,- Ft tételből álló - hátralék, mint 1.000,- Ft alatti adótételek törlését az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 97., valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 43. (8) bekezdése alapján tudomásul vette. 12/2014. (I. 29.) határozatával a Képviselő-testülete a ,-Ft: ,-Ft 10 tétel iparűzési adó ,-Ft 4 tétel gépjárműadó ,-Ft 11 tétel késedelmi-pótlék ,-Ft 4 tétel bírság hátralék, mint behajthatatlan adótételek törlését az államháztartásról szóló hatályos évi CXCV. törvény 97., a számvitelről szóló hatályos évi C. törvény 3. -a, valamint a z államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés 1. pontja, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 162 -a, a alapján tudomásul vette. 13/2014. (I. 29.) határozatával Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ,- Ft (7 tételből álló iparűzési adó és gépjárműadó) túlfizetés és ,- Ft (833 tételből álló) ,-Ft közötti tartozás (30.479,-Ft talajterhelési díj ,-Ft iparűzési adó, ,-Ft gépjárműadó ,-Ft késedelmi-pótlék, ,-Ft bírság, 7.211,-Ft egyéb) hátralék, mint elévült adótételek törlését az államháztartásról szóló hatályos évi CXCV. tv. 97., a számvitelről szóló hatályos évi C. tv. 3. -a és az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 162 -a, a alapján tudomásul vette. 14/2014. (I.29.) határozatával a Képviselő-testület a gyepmesteri feladatok ellátására határozott időtartamra (2014. február 1. napjától december 31. napjáig) az EBFARM Kft.-t (székhely: 2115 Vácszentlászló, Erdő u. 75., cgjszám: , adószám: ) által adott Ft/hó+ÁFA ajánlati árat elfogadta. A vállalkozó által előterjesztett megbízási szerződés tervezetet azzal a módosítással fogadta el, hogy Tura Önkormányzat közigazgatási határain belül a közterületen felügyelet nélkül szabadon talált ebek, valamint veszélyes állatok bejelentéstől számított 24 órán belül befogásra kerülnek. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2014. (I.29.) határozatával Kajtor Péter ingatlan csere iránti kérelmének elbírálásához Tura város nemzeti vagyonáról szóló 9/2013. (III. 28.) rendelet 15., 18., 19. -a szerint a kért 4241, 4246 hrsz. alatti ingatlanok és a felajánlott 3302, 3304, 3305 hrsz. alatti ingatlanok értékbecslését rendelte el. 16/2014. (I.29.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zimányiné Szilágyi Tünde Tura, Park u. 36/b. szám alatti ingatlanrész (sportpálya büféhelyiség) bérleti szerződésének meghosszabbítására benyújtott kérelmét megismerte. A Képviselő-testület az ingatlanrész további bérbeadásáról döntését a bérlő a augusztus, szeptember, október, november, december havi díjtartozása kiegyenlítése után hozza meg. A bérleti díj tartozás megfizetésének határideje: február 25. A Képviselő-testület január hónapra tulajdonosi hozzájárulását adja az üzlet működéséhez. A Testület a közterületek használatáról szóló 12/2008. (VI.26.) rendelete 10. (4) bekezdése alapján Szűcs Dávid 2194 Tura, Lehel u.3. szám alatti lakos kérelmét 17/2014. (I.29.) határozati döntésével támogatta, és hozzájárult a augusztus 29-én (pénteken) 21 órától másnap óráig a Piac téren (Hrsz.: 2377/1) tervezett TURAKENDROLL szabadtéri koncert kulturális rendezvény díjmentes közterület használatának engedélyezéséhez. A rendezvény teljes körű előkészítéséért, lebonyolításáért, szükséges hatósági engedélyek megszerzéséért kérelmező tartozik felelősséggel. 18/2014. (I.29.) határozattal Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Diósi János 040/53 hrsz. alatti ingatlanának eladása iránti kérelmét megismerte, a kérelem elbírálásához Tura város nemzeti vagyonáról szóló 9/2013. (III. 28.) rendelet 22. (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdése szerint a 040/53 hrsz. alatti ingatlan értékbecslésének beszerzését rendelte el. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az értékbecslés beszerzésére, az értékbecslést megelőzően be kell szerezni a tulajdonos hozzájárulását az értékbecsléshez. A Képviselő-testület felkérte Diósi Jánost, hogy nyilatkozzék arról, hogy milyen környezetvédelmi és egyéb hatósági kötelezettségek terhelik az ingatlan vonatkozásában. A Képviselő-testület 3/2014. (I.30.) rendeletével elfogadta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.12.) számú rendelet módosítását. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4-es mellékletét képező Hivatali Szervezeti és Működési Szabályzat (korábbi elnevezése szerint a Hivatal Ügyrendje) módosítása a megváltozott jogszabályi környezet okán vált szükségessé. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalmára vonatkozóan a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 13. -a pontosan meghatározza, hogy mely adatokat kell tartalmaznia. A rendelet módosítás a fenti előírásokat követi. Egyidejűleg módosításra kerültek az önkormányzat SZMSZ-nek jogszabályváltozás okán bekövetkezett változásai. A Hivatal - mint költségvetési szerv - működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, Ávr.13. (2) bekezdésében meghatározott és a jegyző által e tárgykörben kiadott szabályzatok hatálya a Hivatal valamennyi vezetőjére (polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző) valamennyi szervezeti egységének vezetőjére (irodavezetők) és valamennyi köztisztviselőjére, ügykezelőjére, egyéb munkavállalójára kiterjed. A módosításban aktualizálásra kerültek azoknak a Társulásoknak a megnevezései, feladat ellátásai, amelyek időközben módosultak. 19/2014. (I.29.) határozattal Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Seres Márta magasabb vezetői megbízását a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtárban január 2-tól 2014 január 31-ig terjedő időtartamra utólagosan jóváhagyta. A Képviselő-testület 20/2014. (I.29.) határozatával Katona Hargita közalkalmazottat február 1-től január 31-ig terjedő időtartamra megbízta a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói teendőinek ellátásával. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2014. (I.29.) határozatával a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerületi igazgatójának megkeresését megismerte. Tusor Erzsébet iskolaigazgató további 5 évre szóló vezetői megbízását támogatta. Az Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2014. (I.29.) határozattal módosította az 59/2009.(V.27.) határozattal elfogadott és többször módosított Bartók Béla Művelődési Ház Alapító Okiratát az intézmény vezetőváltása okán.

4 2014/02 4 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Turai Hírlap A Képviselő-testület február 4-én 15 órakor tartott soron kívüli ülést. Tura Város Képviselő-testülete elfogadta Tura város évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 4/2014. (II. 5.) rendeletét. A Képviselő-testület Tura város 2014 évi költségvetését E Ft költségvetési bevétellel E Ft konszolidált költségvetési bevétellel E Ft költségvetési kiadással E Ft konszolidált költségvetési kiadással fogadta el. 24/2014. (II.4.) határozattal Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagja a fenntartói jogok gyakorlásával megbízott önkormányzat által beterjesztett társulási megállapodás módosítását elfogadta. A módosítást a társult tagok tagi minőségében bekövetkezett változások, a korábbi szakfeladat kódokról a kormányzati funkció kódokra való áttérés, a társult tag települések lakosságszámában bekövetkezett változások aktualizálása miatt volt szükséges elvégezni. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2014. (II.4.) határozatával február 1-jei hatálybalépéssel a vezető személyének változása miatt (a megbízott igazgatói feladatokat Seres Mártától Katona Hargita vette át) - módosította a Bartók Béla Művelődési Ház Alapító Okiratát és kiadta az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A Képviselő-testület február 24-én 15 órakor tartott soron kívüli ülést. Az adósságkonszolidációhoz szükséges nyilatkozatát a 26/2014. (II.24.) határozattal az alábbiak szerint tette meg a Képviselő-testület: 1. Tura Város képviselő-testület Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény (továbbiakban: évi költségvetési törvény) aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat/társulás december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat/társulás egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 332. alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot/társulást terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert t, hogy: a) megtegye a évi költségvetési törvény ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a évi költségvetési törvény a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; c) a évi költségvetési törvény 68. (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse. 6. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. A Képviselő-testület február 26-án 16 órakor tartott munkaterv szerinti ülést. A Képviselő-testület 29/2014. (II.26.) határozatával elfogadta I. félévi munkatervét. Tura Város Képviselő-testülete 30/2014. (II.26.) határozattal a Választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásán a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait a Jegyzői indítvány szerint megválasztotta. 31/2014. (II.26.) határozattal Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2014.(I.29.) határozatát az alábbiak szerint módosította: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.) rendelete 10. (4) bekezdése alapján Szűcs Dávid Tura Lehel u.3. szám alatti lakos kérelmét támogatja, és hozzájárul a augusztus 23-án (szombaton) órától másnap óráig a Piac téren (Hrsz.: 2377/1) tervezett TURAKENDROLL szabadtéri koncert kulturális rendezvény díjmentes közterület használatának engedélyezéséhez. A rendezvény teljes körű előkészítéséért, lebonyolításáért, szükséges hatósági engedélyek megszerzéséért kérelmező tartozik felelősséggel. 5/2014.(II.27.) rendeletével a Testület a közterületek használatáról szóló 12/2008.(VI.26.) rendeletét módosította. A módosítás szerint a filmforgatáshoz kapcsolódó közterület használat: a) 200 Ft/m2/nap b) tartós, 20 napot meghaladó közterület használat esetén: 100 Ft/m2/nap 32/2014. (II.26.) határozat szerint: Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Katona István, Miklós Endre, Miklós Endréné ingatlan (erdő) tulajdonrészeinek eladása iránti kérelmét megismerte, a kérelem elbírálásához Tura város nemzeti vagyonáról szóló 9/2013. (III. 28.) rendelet 22. (2) bekezdésének b) pontja, (3) bekezdése szerint a 0228, 0230/1, 0230/3 hrsz. alatti ingatlanok értékbecslésének beszerzése szükséges. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Katona István, Miklós Endre, Miklós Endréné résztulajdonosoktól kérje be a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eladásra felajánlott erdőket terheli-e bármilyen kötelezettség. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az értékbecslés beszerzésére, a Katona István, Miklós Endre, Miklós Endréné résztulajdonát képező ingatlanok esetében az értékbecslést megelőzően be kell szerezni a tulajdonosok hozzájárulását az értékbecsléshez. 33/2014. (II.26.) határozatával a Képviselő-testület Zimányiné Szilágyi Tünde bérlő kérelmére a Tura, Park u. 36/b szám alatti ingatlanrész (sportpálya büféhelyiség) bérbeadásáról döntött, határozott időre, január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra január, február, november, december hóra Ft/hó bérleti díj, március - október hóra Ft/hó bérleti díj megfizetése ellenében. Tura Város Képviselő-testülete 34/2014. (II.26.) határozattal a Galga-menti Önkormányzatok Társulási Tanácsában és az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsában Szendrei Ferenc polgármester akadályoztatása esetén a polgármester helyettesítésével - visszamenőlegesen január 1-jétől Juhász Sándor alpolgármestert bízza meg. 35/2014. (II.26.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lelik Ákossal május 2. napján kelt termőföld haszonbérleti szerződést március 13-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. 36/2014. (II.26.) határozat szerint Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lelik Tamással május 2. napján kelt termőföld haszonbérleti szerződést március 13-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. A Testület felkérte a Polgármestert, hogy a ,- Ft bérleti díjtartozás behajtása iránt intézkedjék.

5 Turai Hírlap Március 15. KÖZÉRDEKŰ /01 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2014. (II.27.) rendeletévek döntött a vásárok és piacok rendjéről szóló 10/2009. (VIII.27.) rendeletének módosításáról. A módosítás szerint: C./ OÁK cb./ Országos Kirakodóvásár cb) a) Országos Kirakodóvásári helybérlet Éves bérlet (Ft/ fakk/ év) Féléves bérlet (Ft/ fakk/ félév) módosított eredeti A bérlettel rendelkezőknek nem kell helypénzt fizetniük. cb) b) Országos Kirakodóvásári helypénz (Pecsenyesütő, italos, cukrász, kirakodók, kézművesek, stb.) napi díj (módosított) napi díj (eredeti) Árusító fakk díja (Ft/ fakk) (Ft/fél fakk) Kézművesek - - Büfékocsis mozgóárusítás (Ft/ fakk) Büfékocsis mozgóárusítás éves (Ft/ fakk) Asszonyvásár (Ft/m) 300 Előterjesztések, képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei és kivonatai alapján összeállította: Imró Ildikó aljegyző Tisztelettel meghívjuk városunk apraját- nagyját nemzeti ünnepünkön tartott közös rendezvényükre! Március 15-i városi megemlékezés: szombat (délelőtt) órakor a Bartók Béla Művelődési Házban, ill. a 48-as hősi emlékműnél. Az ünnepi műsor műsor szereplői: a Hevesy György Általános Iskola énekkara, Kis Anita irányításával és a Galábos Zenekar, Unger Balázs közreműködésével. a Lakatos Gyula által rendezett irodalmi összeállítást iskolánk 7. és 8. évfolyamos tanulói adják elő. Ünnepi beszédet mond: Szendrei Ferenc, városunk polgármestere. A megemlékezés koszorúzással zárul, az Önkormányzat, az intézmények, egyesületek és pártok közreműködésével. Az ünnepség szervezői É RT E S Í T É S E B O LTÁ S R Ó L Értesítem a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy az ebek veszettség elleni kötelező védőoltását az alábbi időpontokban és helyszíneken végzem: Március 21-én pénteken, 22-én szombaton és 29-én szombaton az alábbi oltópontokon: Szt.István u.- Madách u. sarok Maros Tüzép (Rákóczi u. 112.) Sportpálya parkoló Aradi u. Erdész u. sarok Coop bolt parkoló (Zsámboki u. 58.) Arany J. u.- Liszt F. u. közti tér óráig óráig óráig óráig óráig óráig Minden nap (hétfőtől-szombatig) rendelési időben 8-9 óráig az ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN (Thököly u. 35.) Az oltási díj: 3500 Ft/eb, ami tartalmazza a féreghajtó árát is. A 164/2008 FVM rendelet alapján az ebtulajdonos köteles minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen beoltatni. Kérem az ebek számozott (zöld) oltási könyvét hozzák magukkal! Veszettség elleni oltást elmulasztó ebtulajdonos szabálysértést követ el, az oltatlan kutyák pedig ebrendészeti eljárás alá kerülnek. Az oltás időszak után ebösszeírásra kerül sor ami kiterjed az oltottság és a mikrochippel való megjelölés ellenőrzésére is. EBEK HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁSA Az ebek veszettség elleni oltását a tulajdonos az eb tartási helyén is elvégeztetheti. Mikrochippel még nem rendelkező fiatal, vagy új kutyák chipelése továbbra is kötelező. A háznál történő oltást az elmúlt évekhez hasonló módon, utcák szerint beosztva, előzetes értesítés után március 23. és április 30. között végzem. A kiszállási díj : udvaronként 1000 Ft. Tel: vagy Dr. Dobos László állatorvos

6 2014/02 6 RÖVID HÍREK Turai Hírlap HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK KÖZLEMÉNYE A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAIRÓL, PÓTTAGJAIRÓL. Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Tura Város Képviselő-testülete február 26-i ülésén, 30/2014.(II.26.) számú határozatával megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok három tagját és két póttagját. A április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választáson Tura nyolc szavazókörében a szavazatszámláló bizottságok összetétele az alábbi: 1.sz. szavazókör: Házasságkötő terem, Petőfi S.tér 1. Tagok: Benke Anna Mária Hatvani út 6. Pásztorné Csányi Erzsébet Rozgonyi u. 9. Szovicsné Kolesza Erika Szent István út 65. Póttagok: Szita Eszter Csendes u.4. Dolányi Anna Vasút út sz. szavazókör: Park utcai iskola, Park u.38. Tagok: Tóth Ilona Park u.14. Tóth Mihályné Magdolna u. 6. Tóth-Zs.Istvánné József A.út 4. Póttagok: Dolányi Mária Vasút út 23. Surányi Istvánné Hőforrás u.1. 3.sz. szavazókör: Iskola utcai iskola, Iskola u. 5. Tagok: Maldrik Pál Délibáb u.2. Sáfránné Szilágyi Mária Rákóczi F. út 109. Szota Sándorné Bartók Béla tér 9. Póttagok: Kuti Gáborné Tüzér u. 54. Irháziné Buzás Márta Nyárfa u sz. szavazókör: Tsz-iroda, Régi Vásártér 6/a. Tagok: Tóth Istvánné Alsóerdősor 21. Benke Sándorné Tabán út 12. Lévai Gabriella Galgahévízi út 52. Póttagok: Petrovicsné Bódi Marianna Táncsics köz 18. Ötvös Márta Rákóczi út sz. szavazókör: VÜCS, Puskin tér 26. Tagok: Csörgi Mária Temető u.23. Szilágyiné Pápai Anna Vasút út 14. Köles Mihályné Kossuth L. út 118. Póttagok: Győriné Sima Mária Kossuth Lajos út 52. Boda Bernadett Szabadság u.1. 6.sz. szavazókör: Hevesy György Ált. Isk., Hevesy Gy.u. 1. Tagok: Szilágyi Józsefné Szent István út 10. Farkas Ildikó Rákóczi út 53. Koza Józsefné Hatvani út 26. Póttagok: Kis Jánosné Mártírok útja 18. Bagó Gáborné Vácszentlászlói út sz. szavazókör: Tabán úti iskola, Tabán út 43. Tagok: Tetézi Istvánné Magdolna u.22. Dénes Györgyné Nyárfa u. 20. Szilágyi István Vasút út 14. Póttagok: Sápiné Lukács Ildikó Katona u.8. Futó Lászlóné Szent István út sz. szavazókör: Őszirózsa Idősek Otthona, Szent István út 79. Tagok: Sápi Zoltánné Rákóczi út 100. Hertelendy Gáborné Magdolna u. 41. Kiss Ilona Vasút út 9. Póttagok: Dolányi Judit Kenderföld u.10. Csányi Gáborné Hőforrás u. 10. Dolányi Róbertné, HVI-vezető Előzzük meg a szabadtéri tűzeseteket! A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. Törvény (Tft.) 5. értelmében a földhasználó ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználását nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE Tura Város Önkormányzatának a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 18/2002. (XII.10.) rendelete alapján az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére az alábbi szabályok vonatkoznak: 1. Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Vasárnap és ünnepnapokon a nyílttéri égetés tilos! 2. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék) 3. A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűzvagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 4. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 5. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 6. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Kormányrendelet január 17-i ha-tállyal egy új tűzvédelmi bírságtételt léptetett életbe. Az új tétel kimondja, hogy amenynyiben valaki a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik, ezer forintig terjedő bírsággal sújtható. A rendelet 2. -a kimondja, hogy ha valaki tűzvédelmi előírás megszegése miatt tüzet idéz elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges Ft tűzvédelmi bírsággal sújtható.

7 Turai Hírlap Zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház nagyterme A REZSICSÖKKENTÉS EREDMÉNYES A LAKOSSÁG SZEMPONTJÁBÓL Ahogy mondani szokás, még a csilláron is lógtak az emberek a február 13-án estére meghirdetett rezsicsökkentő fórumon a Bartók Béla Művelődési Ház nagytermében. Nem csak turai lakosok, hanem a környező településekről is sokan voltak kíváncsiak arra, miért kellett elviselnünk hosszú éveken át Európa legdrágább gázárát, 2. legmagasabb áramárát, az irdatlanul magas rezsiköltségeket. Czerván György, Pest megye 9. sz. választókerület országgyűlési képviselő-jelöltje, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára kifejtette, hogy eddig 9 szolgáltatást érintett az Orbán-kormány rezsicsökkentése, 20%- kal csökkent a gáz, a villany és a távfűtés ára, 10%-kal a víz, a szennyvíz, és csatornadíj, a szemétszállítás, a kéményseprés és a palackos gáz ára. Számokban ez annyit jelent, hogy 240 milliárd forinttal kevesebbet költöttek az emberek rezsire, ennyivel több pénz maradt a zsebükben. Egy távfűtéses lakásban élő nyugdíjas házaspár 75 ezer forinttal, egy családi házban élő többgyerekes család 150 ezer forinttal fizet kevesebbet évente - sorolta a példákat az államtitkár úr. Tállai András, a Belügyminisztérium államtitkára lakossági tájékoztatójában kitért arra is, hogy a rezsicsökkentés sokak érdekét sérti, támadja a baloldal, támadja Brüsszel, támadják a közműcégek és az újjáalakult Gyurcsány-koalíció is. Magyarország azonban nem hagyja magát! A magyar emberek kiállnak a rezsicsökkentés mellett, eddig 2,5 millióan írták alá a petíciót. Tállai András felhívta a figyelmet arra, hogy 500 milliós büntetés szabható ki arra a szolgáltatóra, amelyik megsérti a szabályokat. Már működik az ingyenes rezsizöldszám: ahol be lehet jelenteni a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeket. A rezsicsökkentés 2014-ben is folytatódik, január 24- én döntött a Fidesz-KDNP frakció az újabb lépésekről. NEMCSAK A LAKOSSÁG, HANEM AZ ÖNKORMÁNYZATOK IS FELLÉLEGEZHETNEK! Február utolsó napján lezárult az állami adósságátvállalás folyamata. Czerván György (Pest megye 9. sz. választókerület országgyűlési képviselője), a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára adta át az adósságlevelet, melyben a kormány döntésének értelmében Tura Város Önkormányzata Ft adósságkonszolidációban részesült. T.A. TAO PÁLYÁZAT A Magyar Labdarúgó Szövetség SFP-2543/2013. számú határozatában jóváhagyta a Tura Városi Sport Klub 2013/14. évre szóló sportfejlesztési programját. A támogatás teljes keretének 75%-át sikerült ezidáig feltöltenünk. A közreműködő vállalkozóknak ezúton is hálásan köszönjük! A fennmaradó - feltölthető - keretösszeg 4 millió forint. Kérjük, akinek még módjában áll, társasági adójával segítse a Tura Városi Sportklub fejlődését. Tisztelt Vállalkozók! AMENNYIBEN a ÉV LEZÁRÁSA UTÁN KELETKEZIK MÉG FIZETENDŐ TÁRSASÁGI ADÓJA, A JOGSZABÁLYI FELTÉTELEK MEGLÉTE MELLETT KÉRJÜK, ADÓJUK 70 %-VAL TÁMOGASSÁK A VÁROSI SPORTEGYESÜLETET. RÖVID HÍREK Felújítás TAO pályázatból MEGÚJULT AZ ÖLTÖZŐSZINT A Tura VSK 2013/14. évi sportfejlesztési programjában társasági adóból és önrészből történő fedezettel az elavult, korszerűtlen öltözőszint felújítását tűzte ki célul. A felújítás január 6-án kezdődött és február 28-ra készült el. Ennek keretein belül az öltözők és zuhanyzók új fali- és padló burkolatot kaptak, kicserélődtek a mosdók, zuhanyok, csapok és a világítótestek. Az öltözőkbe új bútorzat (öltözőpadok) került. A felújítás a Lajta Energia Kft. és Letícia Herba Kft. társasági adótámogatásából tudott megvalósulni. A munkákat az Eko-Tip Bt. végezte (Katona Ferenc, Sára Tamás), akik felajánlásként a pályázatban nem szereplő klubhelyiség burkolását és festését is elvégezték. A padok összeszerelését Lajtos János végezte. A 2012/13. évi sportfejlesztési program, ami meghoszszabbításra került, tartalmazta az edzőpálya felújítását. A munkák január végén elkezdődtek, de az időjárás közbeszólt így szüneteltetni kellett a munkákat. Horák Mária ÚJABB PÁLYÁZAT Ilyen volt - ilyen lett február 14-ig lehetett pályázni az MLSZ Pályafelújítási programjára. Ez annyiban különbözik a TAO pályázattól, hogy nem kell a 70 % támogatási részre cégeket felkutatni, hanem az MLSZ saját TAO támogatásából bocsájtja az összeget a klubok rendelkezésére. Itt minimum 700 ezer maximum 7 millió forint támogatáshoz lehet hozzájutni a pályázat pozitív elbírálása esetén. A Tura VSK határidőre benyújtotta pályázatát, amely a center pálya felújítását tartalmazza automata öntözőrendszer kiépítésével 9,7 millió forint értékben. Bízunk pályázatunk pozitív elbírálásában, hogy a sporttelep végre kulturált, minden igényt kielégítő lehessen. Horák Mária /02

8 2014/02 8 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI Turai Hírlap Itt a farsang, áll a bál A hagyományokhoz híven idén is sor került a várvavárt farsangi mulatságra. Febr. 19-én az 1-2. évfolyam, febr. 20-án a 3-4. évfolyam, majd febr. 21-én az 5-8. évfolyam bálozott a Művelődési Házban. Hercegi pár a felső tagozaton: Csorba Zsanett 7. b és Molnár Milán 7. a osztályos tanulók voltak. Udvartartásuk: Tóth Petra 7.b, Sára Soma 7.a, Horváth Mercédesz 7.b, Szél Martin 8.b, Vidák Viktória 7.b, Vidák Bence 7.b, Kátai Krisztina 7.c, Szvercsek Dominik 7.c, Szénási Cintia 7.b, Kovács Benjamin 8.c, Meleg Anna 7.a, Baranyi Krisztofer 7.a, Sápi Réka 7.a, Csorba Mátyás 8.c, Maczó Laura 7.b, Kolompár Ferenc 8.c, Aszódi Alexandra 7.b, Barna Gergő 8.c, Benke Dorottya 7.a, Zahari Dávid 7.c, Karácsondi Réka 7.a, Nagy Gergő 7.a. Köszönet illeti a kedves szülőket, akik süteményekkel, ötletes jelmezekkel járultak hozzá a rendezvény sikeréhez, valamint nem utolsó sorban Kis Anita tanárnő munkáját, aki Strauss: Déli rózsák c. keringőjét a gyerekeknek betanította. A felső tagozat táncosai Az iskolai híranyagot összeállította: Gólya Gáborné sajtóreferens Tornászlányaink az országos elődöntőben! MEGYEI TORNAVERSENY NAGYKŐRÖS Január 29-én, szerdán, két csapattal, és lelkes szülői kísérettel vettünk részt a Diákolimpia leány tornaversenyének megyei bajnokságán. Az alsó tagozatos csapat tagjai: Marosvölgyi Lara, Szekeres Nóra, Sára Bernadett, Bazán Noémi, Miklós Edina, Pászti Orsolya. A felső tagozatos csapat tagjai: Csörgi Andrea, Csörgi Szilvia, Sáfrány Anna, Csorba Zsanett, Tóth Eszter voltak. A kislányoknak ugráson és talajon, a nagylányoknak ugráson, talajon és gerendán kellett a kötelezően előírt gyakorlatot bemutatni. Mindkét csapatban volt olyan, akinek ez volt az első versenye. Ők különösen izgatottak voltak, de a már rutinosak is az ilyenkor természetes izgalommal néztek a megmérettetés elé. Az alsó tagozatos lányok nyakába ezüstérem, a felső tagozatos nagylányok nyakába pedig bronzérem került. Az örömünket még fokozta, hogy minden korcsoportban a résztvevő csapatból díjazták a legjobb 6 versenyzőt. A kislányok közül egyéni összetettben Marosvölgyi Lara 5., Pászti Orsolya 6. helyezett lett. A nagylányok közül Tóth Eszter 6. helyezést ért el. Ezzel az eredménnyel továbbjutottunk az országos elődöntőbe, melyet március 8- án, Budapesten rendeznek meg. Köszönet a Turai Tanulókért Alapítványnak a nagylányok új tornadresszeiért, valamint a szülőknek, akik elkísérték a lányokat, és segítették a munkánkat az edzéseken és a versenyen. Fekete-Liszkai Zsuzsanna Rövid hírek Január 28-án Zsámbokon került megrendezésre - A magyar kultúra napja alkalmából -, a Liliomok szavalóversenye c. rendezvény. Helyezettek: Bozlék Rita 2.d oszt. tanuló I. helyezés, Kányádi Sándor: Hallgat az erdő c. verses meséjével. Felkészítői Tusor Erzsébet és Nagy Tóthné Jurásek Ilona voltak. Tordai Miksa 4.a osztályos tanuló a Pest megyei Diákolimpián sakk sportágban, a II. korcsoport fiú bajnokságán II. helyezést ért el. Országos döntőbe jutott. A Turai Tekergők január elején a Budai hegységben a BUÉK 20 túrát teljesítették. Február elején a Gödöllőidombságon a Margita 20 teljesítménytúrán vettek részt. Benke Sándorné és Kis Gábor igazgatóhelyettesek a Biztonságos iskola c. továbbképzésen szereztek újabb ismereteket. Az ÖKO iskola program keretén belül tél végén került sor a kihelyezett madárodúk kitakarítására, hogy a tavaszi fészekrakást megkönnyítsük az énekesmadarak számára. Segítők voltak: Krekács Richárd 6.c, Nyerlocz Csaba 7.c, Oszoli Dominik 5.d oszt. tanulók. 8. osztályosaink közül 37 fő írt központi írásbeli felvételit magyarból és matematikából. Időközben megkaptuk a visszajelzéseket a pontszámokról, és szép eredmények is születtek. Postáztuk a középiskoláknak a jelentkezési lapokat, és szorítunk a sikeres szóbeli meghallgatásokért. A csocsót birtokukba vették az osztályok, ők alakíthatták ki a használati rendszer szabályait. Valentin-nap a felső tagozaton: DÖNK kezdeményezésre Csörgi Andrea és Bangó Enikő 5.c oszt. tanulók üzenődobozt készítettek, melybe személyre szóló írásokat lehetett bedobni és közvetíteni. Az IKT műhely Intell Essentials képzésén január én, febr. 1-jén és febr án Tatán projekt-pedagógiai képzésen vett részt iskolánkból Benedekné Fekete Hajnalka. A programba projekttervvel kellett pályázni, amely több lépcsős lesz, a képzés ennek csak első része volt. A november 23-i Jótékonysági bál bevétele a Turai Tanulókért Alapítvány javára Ft. Köszönjük támogatóink segítségét!

9 Turai Hírlap 9 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 2014/02 A Csodák Palotájában az 1. és a 2. évfolyam február 11-én, egy borongós keddi napon három busz indult útnak Budapestre iskolánk 1. és 2. évfolyamával. 146 tanulónk és pedagógusaik tehettek látogatást a Csodák Palotájában. A gyermekek útközben megnézhették a Dunát, és izgatottan várták a csodákat, melyeket meg is tapasztalhattak, amikor megérkeztünk kirándulásunk helyszínére. Több mint 100 kiállított játék, interaktív eszköz várt ránk, melyeket ki is próbálhattunk. Szögletes kerekű autót vezethettünk, tükörlabirintusban bújócskázhattunk, óriás zongorán lépkedhettünk, és a futófolyosón legyőzhettük gyorsaságban a fényt. Mindkét évfolyam részt vett az Öveges terem bemutatóján, ahol a gyerekek játékosan ismerkedhettek meg a fizika és kémia törvényszerűségeivel. A látványos kísérletek, mint a porrá tört lufi, a széndioxid-rakéta és más csodák lenyűgözték a gyermekeket. Kirándulásunkon hihetetlen, felejthetetlen élményeket szereztünk, melyeket tanulóink szeretnének megismételni. Reméljük, lesz rá alkalom, hogy még több tapasztalatot szerezhessenek a körülöttünk lévő érdekes világból. Farkas Zsaklin Matematika - verseny A Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola matematika- versenyének második - döntő - fordulóján (2013. december 6.) remekül teljesítettek 7. és 8. évfolyamos tanulóink, Demeter Dóra és Hegedűsné Görbe Magdolna tanítványai. 8. osztály: Lajtos Laura 6. hely, Faragó Tímea 11. hely, Selmeczi Barbara 16. hely, Szilágyi László 18. hely 7. osztály: Sára Soma 10. hely Gratulálunk! IPR kirándulások Január 28-án sűrű hóesésben az ötödik évfolyamosok közül azok, akik gyakori könyvtárlátogatók és olvasópályázaton vettek részt, valamint az E osztályosok a budapesti Petőfi Sándor Irodalmi Múzeumban a Weöres Sándor kiállítást nézték meg. Az interaktív foglalkozáson Weöres munkásságával ismerkedtek, kézműves foglalkozáson vettek részt, illetve Petőfi korába utazva a János vitéz születését kísérték végig. Február 3-án a nyolcadik évfolyam, 13-án a hetedik évfolyam tanulói látogattak el a Természettudományi Múzeumba, ahol színes, aktív foglalkozásokon ismerkedtek a természet világával. A harmadik és negyedik évfolyam a budapesti Állatkert lakóit látogatta meg. A legkisebbek, az első és második évfolyam diákjai a Csodák palotájában töltöttek remek délelőttöt. Köszönjük Kis Gábor szervezőmunkáját és a kísérő pedagógusok lelkes segítségét! Benedekné Fekete Hajnalka IPR műhely Környezetóra a Varázshegyen Február 5-én tankönyvek nélkül érkeztünk az iskolába. Nem is a tantermünkbe mentünk, hanem buszra szálltunk. Elutaztunk a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. Amikor megérkeztünk, a Varázshegyet kerestük. Ez egy háromszintes épület az állatkert területén különböző termekkel, bemutató terekkel. Változatos programokkal vártak bennünket. Az egyik bemutatón akció közben láthattunk több állatot nagyon közelről. Egy másik teremben laboratóriumi kísérletekkel, mikroszkóppal mutatták be a talaj összetevőit. 3D-s természetfilmen láthattuk a Körösök vízi világát. A meglepetés állatbemutatón Mátyás király címerállatáról tudtunk meg érdekességeket. A kötött programok mellett jutott időnk szabadon nézelődni és egy kicsit játszani is. Érdekes és jó volt így tanulni az állatokról. Szívesen mennénk máskor is. 4.a osztály A csodák palotájában Turai tekergők

10 2014/02 10 MEGKÉRDEZTÜK Turai Hírlap Kovács Géza főigazgató nemzetközi karrierje A művészet, a kultúra nélkül nincs értelme élni MÜPA - Kovács Géza, a Magyar Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója munka közben Kovács Géza, a januárban P a t r i c k Hayes-díjjal k i t ü n t e t e t t f ő i g a z g a t ó, m ű v é s z e t i menedzser jóllehet 18 éves kora óta nem él Turán, de ugyanúgy földiként, vidéki tájszólással köszönt irodájában. A Magyar Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójuk iránymutatásával rendre a Művészetek Palotájában teremtik meg a zenei csodát. S hogy e csodának letéteményese történetesen még itt is büszkén turainak vallja magát, arról az édesanyjától ajándékba kapott asztali lámpa is árulkodik, melynek egy-egy oldalát Tura kiemelt épületeinek grafikái díszítenek. Polgári miliőbe ágyazott lokálpatriotizmus. Majd a folytatásban is Tura következik: régi turai képeslapokat mutat a számítógépén, amit a facebook egyik turai tagja töltött fel a világhálóra. Géza lélekben most is itt, Turán él, habár egy ideje már nincs kinek felnyitnia a zongorát. Édesanyja, Cinci néni halálát követően a vasúti újtelepi családi házat az emlékek töltik meg, melyek örök igazodási pontot jelentenek a Kovács fiúk számára. A családban Te viszed tovább édesapád muzikalitását, közösségszervező képességét, népművelői vénáját, s közvetve mondhatni kántorizálsz is, hiszen templomi koncerteket szervezel, s egyfajta tanítóként egyetemi jegyzeteket készítész, társadalomformáló konferenciákon és filmekben szakértesz. Mennyi ebben az otthonról hozott példa, édesapád, Kovács László kántor-tanító, népművelő atyai öröksége, s mikor vált saját indíttatássá, mondhatni szerelemmé benned ez sokrétű munka? Egészen biztos, hogy nagyon nagy hatása volt annak, amit édesapa életében, elsősorban Turán kifejtett. Bár én hét évesen álltam ott a sírjánál, de mai napig belém ivódtak olyan emlékek, hogy megyünk négyen (két bátyám meg én édesapámmal) biciklivel próbára a kultúrházba. Én ott láttam édesapát működés közben kisgyerekként, hogy milyen energiákkal, milyen emberi hangon, milyen határozottsággal és derűvel képes rávenni embereket valami közös jóra. Később, amikor magam is erre a pályára sodródtam, akkor, mint egy filmben, úgy idéződtek fel bennem ezek a képek. Érthető módon édesapa mindig beszédtéma volt a családban, halálát követően is velünk volt a szelleme, személy szerint rám is inspirálólag hatott. Többek szerint még külsőleg is hasonlítunk egymásra, ami nekem kitüntetés. Arról nem is beszélve, amikor a munkámat hasonlítják össze az övével. Biztos, hogy az ő munkássága nagyon nagy erőt ad és útmutatást. Azokat a technikákat, eszközöket, gondolatokat, amik az ő munkáját eredményessé tették félek -, nem lehet iskolában tanítani. Az évtizedek során előjön egy-egy olyan tulajdonság, ami vagy van, vagy nincs az embernek. Az egyik olyan tulajdonság, amit én is szeretnék magaménak és gyermekeimének is tudni: az a kommunikációs készség, ahogy paraszt emberrel, cigány muzsikussal, akadémikussal egyaránt kedvesen, tisztelettel és szeretettel tudott beszélni. Az a világlátás, ami az övé volt, örülnék, ha a miénk is lenne. Hiszen ő tehetős, parasztcsaládból származott. Ismerte közelről a föld népét, tanulmányai során viszont a legmagasabb kultúrával is megismerkedett. Talán ösztönösen nem esett abba a hibába, hogy szerette volna elfelejteni a múltját, mert az egy tátongó szakadék a társadalomban mindazoknál, akik függőlegesen nagy utat tesznek meg. Bár sokan szégyellik paraszti vagy munkás múltjukat, rá ez egyáltalán nem volt jellemző. Viszont nem volt megbocsájtó a lustasággal szemben. Ha tehetséget látott egy paraszt emberben, akkor tanítóként, népművelőként kötelességének tartotta a tehetséget kivirágoztatni. Szép szóval vagy szigorral, de mindenképpen rávette, hogy azt bontsa ki. Volt egy víziója: Magyarországon a parasztságot a művészet és a kultúra eszközeivel lehet hozzásegíteni egy jobb élethez. Nehéz lenne, ennél szebb célokat manapság is megfogalmazni. A mai napig lélekben gyakran párbeszédet folytatok édesapával, mintegy megkérdezve, hogy egy adott nehéz helyzetben ő mit csinálna. Jelenlegi konkrét megbízatásod, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatói székét hogyan kaptad meg? Én még a MÁV Szimfonikusok igazgatójaként a zenekar felszámolásának elkerülésére belevágtam a fejszémet egykét dologba, ami eredményesnek mutatkozott és híre ment az országban, de még külföldön is. A Magyar Állami Hangversenyzenekar Kobajasi Kenicsiró művészeti vezetésével akkoriban nehéz éveit élte, s a zenekar vezetői úgy gondolták, hogy a segítségemmel majd sikerül kikászálódni a bajból. De én sokáig ig nemet mondtam erre a felkérésre, mert úgy éreztem, hogy a MÁV Szimfonikusoknál van még dolgom. Viszont eljött az a pillanat is, amikor már sokkal többet ott nem tehettem, s 1995 októberében átjöttem először csak a zenekar igazgatónak. Nekikezdtük egy évekig tartó, keserves, de eredményes munkának. Az Állami Hangversenyzenekar a célját vesztett Országos Filharmónia szervezeti egysége volt, ennek keretén belül működött az Állami Énekkar is január 1. óta hívnak ezen a néven bennünket: Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Énekkar és Kottatár. Az utóbbi egy rendkívüli funkciójú, az országban egyedülálló gyűjtemény , azaz a Székesfővárosi Zenekar alapítása óta gyarapított és gondozott 18 ezer darabos állomány, amely nélkül nem igen lenne Magyarországon koncertélet. A nevünkben szereplő három nagy egység lett kiemelt nemzeti alapintézmény. Azt javasoltam akkori pályázatomban, hogy az 1952-ben állami -nak elnevezett zenekar (amikor minden állami volt az áruház, meg a gazdaság is) nevét változtassuk meg. Nemzetközi szinten beazonosíthatatlan volt ez az elnevezés, mert egyetlen indoeurópai nyelvben sem fedte azt, amit ez Magyarországon jelentett. Külföldön a hangversenyzenekar a könnyűzenét játszó szimfonikusokra érvényes, az államit nem mindenhol értik. A német nyelvterületen már 1958 óta használatos, s minden nyelvterületen a legmagasabb színvonalat képviselő elnevezést választottam, mikor a Filharmonikusok nevet adtam az együttesnek, a Nemzeti szóval pedig a funkciónkat kívántam kifejezni. Most a beszélgetésünk előtt épp az éves beszámolót írtam alá, hogy vigyék be a minisztériumban. Tavaly több mint 100 koncertünk volt, ami nemcsak Budapesten a Művészetek Palotájában, nemcsak Bogotában a Beethoven Fesztiválon vagy Európa legrangosabb koncerttermeiben hangzott el, hanem Magyarország közel 40 vidéki településén. Ha kell gimnáziumi tornatermekbe, vidéki hangversenytermekbe is örömmel megyünk. Amire külön büszke vagyok, hogy három évvel ezelőtt egy áprilisi reggelen kitaláltam, hogy ún. nemzetpolitikai turnékat fogunk lebonyolítani. Azaz a zenekar és az énekkar felváltva körbejárja Magyarországot, de nem a határokon belül, hanem a határokon túl, többségében magyarlakta városokban turnézva. A címe: Közös otthonunk a zene. Minden alkalommal a magyar repertoár mellett a többségi helyi kultúrához tartozó zeneszerzők műveiből is válogattunk. A zene segítségével kívánjuk az ott élők életét jobbá tenni. Úgy reméljük, ezáltal az ottani magyarok élete is könnyebb a nem magyar anyanyelvűek mellett. Emellett rengeteg ifjúsági koncertet adunk, edukációs programjaink vannak. Erre a közel húsz évre minden könny és verejték ellenére nagyon jó szívvel emlékszem vissza.

11 Turai Hírlap MEGKÉRDEZTÜK /02 Életetek egy újabb párhuzama, hogy rangos szakmai díjban részesültetek mindketten. Édesapádat Kossuth-díjjal tüntették ki, te pedig nemrég vetted át az ISPA, azaz a Nemzetközi Előadóművészeti Társaság legrangosabb díját, a Patrick Hayes-díjat. Azt gondolnám, hogy ez a szakmai csúcs. Ezek után milyen újabb kihívás előtt állsz? A hazai munkáim közül természetesen a Filharmonikusoknál végzett feladatok az elsődlegesek. Emellett nagyon sok országban köztük Magyarországon - is fáradozunk azon, hogy a felnövekvő nemzedékkel megszerettessük azt a fajta értéket, muzsikát, amit mi birtokolunk. Egyrészt a hazai ének-zene oktatás elsorvadása, másrészt az elmúlt évtizedekben lezajlott technikai forradalom megnehezíti az életünket. Az ének-zene oktatás sok esetben nem az éneklés öröméről szól, hanem számon kérik a diákoktól, hogy mikor született Schubert és mikor halt meg Beethoven. Ez önmagában nem élmény. Élmény az, amikor az ember egyedül vagy másokkal együtt muzsikál, minél nemesebb zenét szólaltat meg. Sok másik zenekarral karöltve azon fáradozunk az edukációs programban, hogy váljon a fiatalok mindennapi kenyerévé Mozart, Bach, Beethoven, Bartók, a népzene. Ez nagyon nagy munka, mert olyan riválisaink vannak, amelyek kis fülhallgatókkal ott lapulnak a gyerekek zsebeiben és táskáiban. Ehhez képest, amit mi művelünk, ahhoz vagy el kell jönni egy koncertterembe, vagy ha mi elmegyünk, akkor is nagyon nehéz megtalálni egymás kezét. Tehát az egyik legnagyobb feladat az ifjúság zenei nevelése. Mint a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke is azon munkálkodom, hogy ez a fáradozás eredményes legyen. E nemes cél megvalósítása talán már a kormányzati, miniszteri döntéshozatal kapuit döngeti Nehéz kérdés. Azt soha senki nem merte állítani, hogy Kodálynak ne lett volna igaza abban, hogy a zene segítségével fel lehet emelni egy nemzetet. Márpedig ez valóban így van. Ha a zene mellé társul egy megfelelő oktatási-nevelési-képzési koncepció, az egy adott országot akár egy generáció alatt hozzásegíthetne ahhoz, hogy olyan szellemi teljesítményekre legyen képes, amelyek ott mocorognak a koponyákban. Magyarországról állíthatjuk, hogy egy tehetséges ország, ha lehetőségünk van, sikerül könnyen bebizonyítanunk, hogy nagyon nagy a teremtőerőnk, szellemes és eredeti megoldásaink születnek a hétköznapi élettől a tudományos és művészeti életen át. Az ének-zene oktatás elsorvadása a szemünk láttára játszódott le. Nekem személyes ambícióm is ezen változtatni, melyhez szerencsére vannak szövetségesek. Annak idején Kodály 75. születésnapja alkalmából Kádár Jánostól még egy ének órát kért az órarendbe. Nem tudom, ha ma élne a mester, mit kérne, mikor ének oktatás is alig van. Ez az egyik fontos kérdés, a másik pedig egy speciális helyzet. Budapesten egy csapásra, rövid időn belül megsokszorozódott a koncertszékek száma, azzal, hogy az Erkel Színház újra kinyitott, hogy magánkezdeményezésre megnyitott a Budapest Music Center és a Zeneakadémia is újra várja a látogatókat. Ez számunkra kihívás, azt jelenti, hogy új eszközökkel kell a közönséget csábítani a koncertjeinkre. Kicsit visszatérve a díjra. Azt alapvetően tudjuk, hogy ki volt Kossuth Lajos, de ki volt Patrick Hayes? Egy nagyon derék amerikai polgár volt, aki nagy sikerrel rendezett hangversenyeket a legnagyobb amerikai koncerttermekbe. Afféle közösségi ember volt, akit én nagyon szeretek, mert nem csak a saját üzleti sikereire figyelt, hanem 1948-ban létrehozta az Amerikai Koncertszervezők Nemzeti Szövetségét azzal a kimondott és leírt céllal, hogy ez a szervezet legyen mielőbb nemzetközi és minél több fiatalt és nőt aktivizáljon. Sok minden meg is valósult az álmából óta adják ki évente egy alkalommal a róla elnevezett díjat egy nemzetközi szervezetben, az ISPA-nál (International Society for the Performing Arts). Mára jóval többen vagyunk benne nem amerikaiak. Mondanál néhány szót magáról a díjátadó ceremóniáról? Az amerikai kultúrában és művészettörténetben különleges, valaha banknak készült épületben, a New York-i Capitole-ban rendezték meg. Az ünnepélyességét kicsit az Oscar-díj átadóhoz tudnám hasonlítani. Ami engem is meglepett, Kocsis Zoltánnal a Magyar Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójával hogy az ISPA történetében először személyemben egy nem angolszász anyanyelvű tagot kértek fel házigazdának, így tulajdonképpen magamat konferáltam fel. Kettős minőségben voltam jelen az eseményen. Örülök, hogy el tudott velem jönni a feleségem, így láthatta az eredményét is annak, hogy sokat vagyok távol otthonról. Édesapa annak idején mesélte, hogy amikor a Parlament süppedő szőnyegén lépdelve ment Nagy Imrétől átvenni a díjat, nem is akarta elhinni, hogy ő, a falusi tanító idáig eljuthatott. Ezzel én is hasonlóképp voltam. Ott egy turai kisfiúként álltam lélekben, megrendülten, és nehezen akartam elhinni, hogy mindez velem történik. Az alázat és szerénység is szüleidtől hozott örökség, jellembéli vonás. Nyilatkozatodban hangsúlyoztad: szeretnéd megosztani a díj fényét magyar kollégáiddal, akik legalább annyira megérdemelnék az elismerést, mint te, továbbá a szakma közép-európai művelőivel. Hogyan ünnepeltétek meg a magyar kollégák, a zenekarod körében? Szerencsés ember vagyok, mert egészen rendkívüli emberek voltak a szüleim. Édesanya 7 éves koromtól egyedüli szülőként nevelt, árasztott el szeretetével, s ha kellett szigorával. Ő szolgált nekem mintául arra, hogyan lehet minden nehézség ellenére derűvel élni az életet, mindenkivel megtalálni a hangot, mekkora öröm a főzés, mekkora öröm gyerekekkel foglalkozni.. Nem volt kérdés számomra, hogy a nekem átadott díjban benne foglaltatnak a kollégáim érdemei is. Nagyon meglepett a sajtóérdeklődés. A kollégáim egy emlékkönyvbe gyűjtötték össze számomra a cikkeket, rádió- és tv-interjúkat. Igyekeztem minden alkalmat megragadni, hogy felhívjam a figyelmet a mi foglalkozásunkra, ami sokszor még mindig emancipációs küzdelmeket folytat, s úgy hívják: művészeti menedzser. Ez egy olyan foglalkozás, amit, ha jól űznek, nagyon nagy kisugárzása lehet. A kollégáim nagy szeretettel, kis házi ünnepséggel vártak, amit mondhatni rossz szemmel nézek, mert nem szeretem a személyi kultuszt. A mi hivatásunk Petőfi szavaival nem arról szól, hogy mi ragyogjunk, hanem: használjunk. Rendszerint inkább a háttérben vagyunk, inkább a művészeket, Kocsis Zoltán főzeneigazgatót és karmestert, a zenekar tagjait fürdetjük a nyilvánosság fényében. Amikor ránk esik e fény, akkor hunyorgunk is egy kicsit, de ezúttal igyekeztem megragadni minden alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet arra: a művészet, a kultúra nélkül nincs értelme élni. A menedzser szóhoz ma sokféle képzettársítás kapcsolódik, de a legtöbb ember egy rohanó, stresszes, feszült, az időt kergető, teljesítménymutatókkal is értékelhető, nyomulós embert képzel el, aki a sikert hajszolja, akit a siker és versenyszellem hajszol, sokszor a családja rovására.

12 2014/02 12 MEGKÉRDEZTÜK Turai Hírlap Ehhez képest mióta ismerlek, benned édesanyád lelki alkatát látom. A nyugalmat, a harmóniát, a türelmet, a derűt, a családközpontúságot Azaz megdöntöd a menedzserekről alkotott sztereotípiákat. El sem tudom képzelni, hogy Te is tudsz az említett típushoz hasonló lenni! Itt is vannak nehéz pillanatok. Azt senki nem mondta soha, hogy a magas színvonalon produkáló művészek kezesbárányok lennének, s azt sem mondta senki, hogy itt mindig dúskálni lehet a javakban. Az adott helyzetek megfelelő kezelése egyrészt persze alkati kérdés, de emellett megtanultam, hogy hisztériával kevesebb eredményt lehet elérni, mint higgadt emberi szóval. Így aztán a legnehezebb pillanatokban is igyekszem megőrizni a nyugalmamat, másrészt megkeresem azt a megoldást, amiben senki nem érzi magát vesztesnek, de mégiscsak azt a célt szolgálja, amit elérendőnek tartok.. Ezt nem adják ingyen, ezzel gyakran jár együtt magas vérnyomás vagy más egyéb bajok, amikor a test jelzi már, hogy csurig van. De igyekeznünk kell életünket emberi módon leélni. Magyarország egészének megítélését is pozitívan befolyásolod nemzetközi szakmai tevékenységeddel, amelyet több szervezetben első és egyetlen magyarként töltesz be Állandó elfoglaltságot jelent két nemzetközi szervezetben betöltött funkcióm óta vagyok tagja az Európai Előadóművészeti Szövetségnek, itt a Magyar Szimfonikus Zenekari Szövetséget, mint a munkáltatók szervezetét képviselem óta folyamatosan megválasztanak a vezetőségbe. Itt egyrészt az európai uniós szabályozásban érvényesítjük az előadóművészet érdekeit (zene, színház, balett, tánc) 3000 szervezetet, 300ezer ember munkáját képviseljük a kontinens legnagyobb koncerttermei, operaházai, színházai, együttesei részéről. A másik szervezet pedig az ISPA, ahol a belső szabályozás szerint bizonyos vezető tisztségekre csak kétszer választható valaki, így az én mandátumom épp most járt le. Most csak egyszerű tagként készülök áprilisban Bogotaba (Kolumbia), ahol a következő kongresszus lesz. Itt előadóként is részt veszek. A neked ítélt díj mondhatni egyúttal a magyar komolyzenei élet megítélését is visszatükrözi? Világviszonylatban hol van a magyar komolyzenei előadóművészet helye, milyenek a körülményei, lehetőségei? Igazából a magyar zene a helyén van a nemzetközi hangverseny életben. Persze mindig van mit tenni. Pl. Liszt Ferenc megítélése még mindig nem egyértelmű sok helyen. De egy olyan ország, amely azzal büszkélkedhet, hogy Bartók Bélája van, föl tudott mutatni egy univerzális és cáfolhatatlanul magyar zsenit, az egy nagyon biztos pozíciót jelent. Én inkább arra szerettem volna rávilágítani az ISPA-ban is, hogy van egy ország Európa kellős közepén, mely kultúrájában nagyon gazdag. Mi több, épp Bartók nyomdokain haladva, szoros a kulturális kapcsolata a környező országokkal. Amikor Bartók felfedezte a magyar népzenében a román, a balkáni, a török befolyást, akkor arra világított rá, amit az említett nemzetpolitikai turnéink címéül adtam: közös otthonunk a zene. A díjátadó laudációban többek között azt is kiemelték, hogy úgy nyitottam kaput Közép-Kelet-Európára és Magyarországra, ahogy előttem még senki. Szeretném ezt a figyelmet a jövőben is fenntartani. Sára Sándor 80. születésnapjáról írt cikkemben írtam, hogy de jó hogy van egy Sára Sándorunk. S most azt mondhatnám, de jó hogy Turának van egy Kovács Gézája. Most a világ a rangos szakmai díjadtól hangos, de nekünk turaiaknak ez jóval több: büszkén húzzuk ki magunkat, hogy idetartozol, s az őszinte boldogság tölt el bennünket, hogy a szívedben máig helye van Turának, s nemcsak kicsiny szegletében Azt az életem szerencséjének tartom, hogy Turán születtem és nőttem fel, mert olyan módon szabta meg a gondolkodásomat, ami engem nehéz helyzetekben nagyon sokszor kisegít. Az utcai találkozások során eltanult kommunikációs rendszer, amikor a nyilvánvaló kapcsán feltett kérdés látszólag ugyan értelmetlen, de mégsem. A lényege, hogy tudomást szerzünk egymásról és figyelünk egymásra. A Turán szerzett élmények beépültek, bennem vannak. Amikor Dél-Amerikában Amazonas-menti indiánokkal beszélgetek, anélkül, hogy bármilyen közös nyelvünk lenne, ugyanaz a kommunikációs készség munkál bennem, amit Turán szívtam magamba. A turai hímzés és népművészet, a parasztházak, a népdalok az ízlésemet meghatározták. Ahogy a párizsi Louvre-ban műalkotásokat nézek, abban benne van az is, ahogy Ilon néni trukkolását néztem. Testvéreddel, Lacival elkészítettétek a Kovács Krónikát, édesapátok és édesanyátok sírig tartó szerelmi házasságának emléket állítva. A művelődési ház megbízott vezetője, Katona Hargita kezdeményezésére a farsangi batyusbáltól független emléknapot szentel ezentúl az intézmény a turai népművészet elhunytjainak. Ennek részeként idén bemutatásra kerül az általatok készített családi film is. Mesélj egy kicsit róla, a gondolat megszületésétől a megvalósításig! Amikor édesanya temetésén túl voltunk, akkor Laci bátyám mondta, hogy karácsonyra összeállít egy válogatást a családnak az általa korábban készített felvételekből, hogy édesanya valahogy velünk lehessen. Amikor volt lelki ereje nekifogni, nem tudott csak szűken a családnak szóló képsort összeállítani, hanem dokumentumfilmes készségekkel kezdte megszerkeszteni azt a filmet, ami egy családi krónika lett, felvonultatva az apai és anyai ág gyökereit, régi fényképeket, filmfelvételeket. Mivel mi, családtagok elfogultak vagyunk, így odaadta más dokumentumfilmeseknek, akik úgy ítélték meg, hogy némi rövidítéssel a nyilvánosságot is érdekelhetik. Izgalommal várjuk hogy a turaiakra milyen hatást gyakorol! A te utódait is viszik tovább a családi szellemi örökséget? Közvetve igen. Panni lányunk esztéta, Magyarországon és Angliában is múzeumpedagógiával foglalkozik, elsősorban gyerekek számára. Juli lányunk Képzőművészeti Egyetemre jár, művészettörténetet tanít fiataloknak. Olyan nagyot nem ugrottak ezek a gének. A díjad kapcsán is kiemelték az elkötelezettségedet. Sok egyéb mellett úgy hírlik, elkötelezettje vagy még a jó boroknak is. Borász minőségedben még nem hallhattunk rólad Na, ez az egyetlen, amit nem Turáról hoztam, mert egyrészt nekünk nem volt szőlőnk, másrészt Tura talán nem a borról híres. A bor és a szőlő kultúrája az 1990-es években kezdett el érdekelni ben Szentbékkállán, a Káli-medencében megvetettük a lábunkat. Azóta a legnagyobb örömmel végzem az aktuális munkákat. Egyelőre csak saját örömötökre vagy palackoztok is eladásra? Jelenleg a családot és a barátokat látjuk el, de a bor minőségére utal, hogy a családi és baráti kör egyre tágul. Szürkebarát, sauvignon blanc és rajnai rizling van jelenleg, és idén ősszel olaszrizlinget is fogunk telepíteni. Adja Isten, hogy egyszer koccinthassunk vele Turán is. Azzal, hogy említetted, hogy tornatermekben, vidéki városokban is megfordul a zenekarotok, kicsit felkeltetted bennem a reményt, hogy egyszer talán Turán is felcsendülhet néhány klasszikus. De addig is van-e olyan koncertetek, amit jó szívvel ajánlasz a turaiaknak? Először is ajánlom, hogy figyeljék filharmonikusok.hu honlapunkat vagy facebook oldalunkat, ahol minden koncerteseményünket meg lehet találni. A MÜPA honlapján, az ott megrendezett koncertjeink élő egyenesben nyomon követhetők. Március 14-én ünnepeljük 40. évfordulóját annak, hogy Kobajasi Kenicsiró megnyerte az MTV I. Nemzetközi Karmesterversenyét. Március 24-én, Bartók Béla születésének előestéjén pedig lesz egy nagy koncertünk a MÜPA-ban, majd utazunk Isztambulba egy nemzetközi zenei fesztiválra. Patrick Hayes-díjadhoz szívből gratulálunk minden turai nevében, s ezúton is fogadd elismerésünk a Turai Hírlap olvasói nevében példaértékű szakmai és családi életutadhoz! Seres Tünde Kedves Olvasók! Figyelmükbe ajánljuk Szénási József vonatkozó cikkeit a Turai Hírlap 2007 januári és februári lapszámaiban, a Zenészlegendák sorozatban.

13 Turai Hírlap FOLKLÓR /02 Idén is több százan voltak kíváncsiak a GNÚK-ra VIII. Galgamenti Népzenészek Újévi Koncertje Fotó: Csilla Fotó Cimbalmok csatája Unger Balázs Herencsár Viktória Lisztes Jenő P R O G R A M A J Á N L Ó EMLÉKEZÉS ELHUNYT NÉPMŰVÉSZEINKRE Időpont: március 23., vasárnap 15 óra NÉPMŰVÉSZEK EMLÉKTÁBLÁINAK KOSZORÚZÁSA Helyszín: Tura Galga Coop Zrt. Székháza (Dora Ház), Falumúzeum A koszorúzást követően AZ EMLÉKEZÉS KÉPEI c. videoösszállítást tekintjük meg a művelődési házban. A turai népművészet és közművelődés kimagasló alakjait bemutató film készítésében közreműködött: Sára Ferenc, Benke István és Seres Tünde. ÁLLÁSKERESŐ KLUB Helyszín: Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Időpont: szerdánként óra Idén nyolcadik alkalommal rendezte meg a Bartók Béla Művelődési Ház a Galgamenti Népzenészek Újévi Koncertjét ismét kiemelkedő sikerrel, 50 fellépővel és közel 300 nézővel! A rendezvényre már egy héttel az esemény előtt elővételben elfogytak a jegyek, a helyszínen csak a nagyon korán érkezők válthatták meg belépőiket. A turai művelődési ház egyik legnépszerűbb eseményére az egész országból érkezik ilyenkor a közönség! Szarvasról, Szolnokról, Veszprémből, Ajkáról, Pécsről és Budapestről is szép számmal érkeztek népzenét kedvelők, az igazi csemegére! Magyarországon nincs még egy ilyen régió, ahol ennyi népzenész növendék és felnőtt zenekar működik, tevékenykedik. Így jöhetett létre a műsor első félideje, ahol jászfényszarui, püspökhatvani, galgahévizi, boldogi és turai zenészek léptek fel, igen nagy sikerrel. Az első részben a fellépő zenekarok nagy hangsúlyt fektettek a hagyományőrzésre, így javarészt Galga menti összeállításokat hallhatott a nagyérdemű. A második félidő tartogatta az igazán nagy izgalmakat. Idén Unger Balázs főszervező és a rendezvény művészeti vezetője úgy döntött, hogy a második félidő egyik hungarikum hangszerünk, a cimbalom előtt fog tisztelegni! Így került a Cimbalmok Csatája műsorába több országos és világhírű muzsikus. A cimbalmosokat a Zagyva Banda brácsása Szabó András, és bőgőse Boda Márton látta el zenei kísérettel. Elsőként a házigazda Unger Balázs lépett fel virtuóz vajdaszentiványi cimbalommuzsikával, melyet Toni Árpád, Felső-Maros menti cimbalmostól tanult. Őt követték tanítványai Tóth Sebestyén, Gólya Márton, Jobbágy Bence. Majd fellépett egykori turai kollégája Rónai Zoltán is, aki román cimbalomzenét adott elő, szintén a Zagyvások kíséretével. Utána következtek az est fénypontjai. Elsőként Lisztes Jenő lépett a színpadra, aki Brüsszelben, Roby Lakatos zenekarában cimbalmozik, és talán a ma élő egyik legjobb magyar cimbalmos. Előadásában az a-moll csárdást és egy román cimbalomszólót hallhattunk, amit a közönség felállva tapsolt meg. Lisztes Jenő produkciója nem csak a közönséget, de még a cimbalmos kollégákat is megbabonázta! Ilyen fergeteges cimbalomjátékot tényleg csak ritkán láthat, hallhat a nagyérdemű. A hab a tortán pedig Herencsár Viktória cimbalom-művésznő volt. Herencsár Viktória már 6 éves korában Kodálynak cimbalmozott, aki megállapította, hogy kivételes tehetségről van szó! És valóban, Viktória fel tudta venni a versenyt férfi cimbalmosokkal! Fergeteges sikert aratott a közönség köreiben Magyar Képek című saját szerzeményével. Az est záróakkordjaként három cimbalom került a színpadra, ahol egymást váltogatva virtuóz örömzenélésbe kezdett mind a hét fellépő cimbalmos. A koncert után a fellépők a Szaratov II Klub által készített ízletes gulyással csillapíthatták éhségüket, és akinek a két félidős koncert után is maradt ereje, táncolhatott a Zagyva Banda muzsikájára. Jövőre is várunk mindenkit sok szeretettel, és igazi Galga menti muzsikával! c.b.

14 2014/02 14 EGYHÁZI ÉLET Turai Hírlap Visszatérés a lomok közül Egy történet a megtérésről Egy nagy városban, ahol majdnem egy egész napig kell gyalogolni, hogy az ember kiérjen a közepéről a szélső házsorokig, ott lakott egy ember, aki azzal töltötte a napjait, hogy végigjárt néhány utcát, megnézte a kapuk elé kitett szemetesládákat, és ahol valami használhatót talált, azt berakta a maga szatyrába. Különösen a visszaváltható üvegeket kedvelte. Ismerte jól, hogy melyik az az üveg, amelyikkel kezdeni lehet valamit és melyik használhatatlan. A környéken úgy is hívták: Üveges. Amikor hórihorgas alakja megjelent az utcán, és nézte a kukákat, az utcagyerekek köréje gyűltek, és kiabáltak: Mit keresel, Üveges? Ilyenkor rájuk nézett, nagy, lapát tenyerét bosszúsan rájuk emelte, a gyerekek pedig egy kicsit távolabb húzódtak. Egyik nap is a jó Üveges, szokásához híven kapualjról kapualjra ballagott. Aznap bizony nem nagyon akadt zsákmány. Morgott is szegény feje, hogy valaki biztos megelőzte, egy másik kolléga már begyűjtötte az üvegeket a szemétgyűjtőkből. Amikor már délutánba hajlott az idő, egyszer csak furcsa hangok ütötték meg a fülét. Mintha egy kismacska nyávogott volna az egyik szemétgyűjtőben. Odament, felnyitotta a tetejét, és egy percig elállt a szava a döbbenettől. Nem kiscica volt az, hanem egy embergyereket talált bebugyolálva, aki ott zokogott, sőt, üvöltött keservében. Hát ki lehet az, aki csak így kirakja a gyerekét? Ki az, akinek nem kell? csóválta a fejét hümmögve, és megsajnálta. Majd tovább gondolkodott: Mitévő legyek? Vigyem el a talált tárgyak osztályára? De hát egy gyerek nem talált tárgy! Vagy vigyem el a rendőrségre? De Üveges bizonyos okoknál fogva a rendőrséggel nem szívesen érintkezett. Meg szokták kérdezni, hogy hol dolgozik, és hasonló kényelmetlen kérdéseket föltesznek, amikre az ember nem tud válaszolni. Elviszem magamhoz, aztán valami okosabb ötlet majd csak eszembe jut dünnyögte magában. Óvatosan kivette, és eléggé ügyetlenül fogta a nagy, esetlen kezével, de a tőle telhető legbarátságosabb mosollyal próbálta ezt ellensúlyozni. A pici pedig rendületlenül folytatta karjaiban az üvöltést, amíg haza nem ért. Üveges lakása nem volt hagyományosnak mondható. Az egyik sarok tele volt kiürült sörös dobozokkal. A másik sarokban volt mindaz az értékes holmi, amit a szemeteskukákban talált. Ezek rendezetlenül hevertek egymás hegyén-hátán. A harmadik sarokban újságpapírkötegek tornyosultak. Középen állt egy asztal, ide fektette a csecsemőt. Valamit érezhetett, mert arra gondolt, hogy talán tisztába kéne tenni. Amikor kihámozta a ruháiból, két dolog is kiderült. Egyik, hogy a csöppség fiú, a másik pedig, hogy már nagyon rég lehetett tisztába téve. Körülnézett a szobában: az újságpapír nem nagyon alkalmas pelenkának gondolta. Mit is lehet tenni ilyen esetben? Eszébe jutott, hogy a szomszéd házban él egy asszony, akinek nemrég született gyermeke. Megkéri, hogy segítsen. Úgyhogy ismét felnyalábolta a kicsit, és becsöngetett vele a szomszédba. Az asszony ajtót nyitott és először megijedt, hátralépett: Mit keres itt ez a kukás? nézett rá gyanakvó szemmel. De aztán jobban megnézte az arcát (kicsit megszeppent arc volt) és meglátta a kisgyereket. Üveges esetlen szavakkal előadta, hogy fontos dologban szeretné a segítségét kérni. Erre az asszony megenyhült. Jól van felelte, hagyja itt egy negyed órára, én azalatt tisztába teszem a kicsit. Addig pedig menjen el, és vegyen neki egy kis tejet. Üveges útközben összeszámolta a pénzét, hogy mennyi az, ami még csörög a zsebében. Ezen a pénzen minden este egy üveg bort szokott venni, és azt egymagában megiszogatta. Most viszont borra is meg tejre is nem telt. Így töprengett: Mitévő legyek? Bort vegyek magamnak, vagy tejet a picinek? Aztán azt mondta Gondolom, inkább veszek egy kis tejet és leballagott a közértbe. Mire visszaért, addigra a szomszédasszony már előkeresett egy cumisüveget, és a kezébe nyomta Ebbe töltheti a tejet! Érdekes volt az első este, ahogy Üveges a kis talált gyerekkel ott volt a szobában, próbálta itatni. Fölvágta a tejeszacskó szélét, megpróbálta beleönteni a cumisüvegbe. A felét kiöntötte az asztalra, mert egy kicsit reszketett a keze. Nem itta meg az aznap esti bort, és ilyenkor neki mindig reszketett a keze. Hú, valami nagyon csúnyát akart mondani, hogy kiment a tej fele az asztalra. Aztán látta a picit, és lenyelte. Mégse beszélhetek így. Igaz, úgy sem értené, hogy mit mondok, de hát azért az ember vegye észre magát, meg egy kicsit fogjon vissza, amikor ilyen kis gyermek van a közelében. Aztán a napok teltek, a gyermek ott maradt. Üveges továbbra is járta az utcákat, gyűjtötte a visszaváltható üvegeket. De most már nem bort vett a keresményéből, hanem tejet, meg kenyeret. És esténként is elhanyagolta a kártyás barátaival a találkozást. Ott volt a kicsi mellett, játszott vele, beszélt hozzá, néha átvitte a szomszédasszonyhoz, hogy segítsen a gondozásban. Kapott tőle néhány pelenkát, hogy végszükség esetén ő maga is tudjon tenni valamit. És egyszer csak szombat este jöttek a kártyacimborák. Becsöngettek hozzá. Mi van, Üveges, csak nem vagy beteg? Nem jöttél kártyázni. Ő pedig csitította őket: Pszt. Csöndesebben, csöndesebben! Látjátok, itt van a fiam. Először mondta ki ezt a szót. A haverok meghökkentek. Nahát, Üveges, neked fiad is van? Nézzétek, milyen aranyos! Én most nem megyek kártyázni, nekem őrá kell vigyáznom. Aztán ismét teltek a napok, meg a hetek, és Üveges úgy gondolta, hogy lassan nőni kezd ez a pici, és egy ilyen homályos lyukban nőjön fel? Már húsz éve nem meszelték ezt a szobát. Mekkora rendetlenség, kosz uralkodik mindenütt! Egyik hétvégén erőt vett magán, szerzett egy régi partvist, és takarítani kezdett. Fölsöpört, leszedte a pókhálókat, és arra gondolt, hogy ha egy picit több pénze lesz, akkor ki is meszeli ezt a szobát, hogy mégis csak szép legyen. Mire este lement a nap, egészen szép lett a szoba. Körülnézett, és azt mondta: Nem is gondoltam volna, hogy az én szobám így is ki tud nézni. És mintha a kisfiú is mosolygott volna ott az asztallapon, és nagyobb elégedettséggel nyelte volna a tejet. Aztán Üveges mivel már nem csak magáról kellett gondoskodnia, hanem a kicsiről is észrevette, hogy bizony az a pénz, amit az üvegekkel keres, kevés. Találni kellene valami tisztességes munkát. Az egyik szemetesben talált egy újságot tele hirdetésekkel. Azt átböngészte, és megakadt a tekintete az egyiken: POSTÁST KERESÜNK! Fölvette az ünnepi kabátját, gyorsan elment a postára, bekopogott, és így szólt:

15 Turai Hírlap EGYHÁZI ÉLET /02 Olvastam azt az újságot. Én bizony jelentkezni szeretnék a munkára. Attól kezdve minden nap leveleket hordott. A szomszédasszony látta, hogy összeszedte magát és így biztatta: Jól van, Üveges, menj csak, vidd a leveleket, legyél postás, addig én napközben vigyázok a kisfiúra. Így aztán a keresetéből sikerült kimeszelnie a szobát. Szép fehéren ragyogtak a falak. Ismét eltelt néhány hét és rájött arra, hogy nem jó ez a picinek, hogy napközben odaát, éjszaka pedig nála van. A szomszédasszony jólelkű, de nem lehet állandóan ezt az idegen gyermeket őrá bízni, neki megvan a maga családja, a maga nehézségei. Úgyhogy Üveges az egyik hétvégén gondolt egyet, fölvette a még ünnepibb kabátját, meg a nadrágját, a cipőjét kipucolta és kilépett a kapun. Ment néhány utcát, majd fölszállt a metróra, utazott pár megállót, és a város egy másik pontján becsöngetett egy házba. Egy asszony nyitott ajtót, aki egészen meglepődött. Mi van, Pista kérdezte, miután megjött a szava, eszedbe jutottam? Kiderült, hogy Üvegesnek régebben felesége is volt. Csak néhány évvel ezelőtt, amikor elveszítette a munkáját, és elkezdett a kukákban keresgélni, és inni a borokat, meg a cimborákkal kártyázni, akkor bizony nagyon kemény szavakat használt az asszonnyal. Néha még meg is ütötte. Úgyhogy az asszony nem bírta, és egy idő után elköltözött. Üveges most ott téblábolt az ajtóban, és zavartan kérte: Gyere el, látogass meg! Valami meglepetésem lenne a számodra. Az asszony gyanakodott egy kicsit, de olyan tisztességesen volt felöltözve ez a Pista, hogy ráállt a dologra. Metróra szálltak, majd gyalog folytatták útjukat. És amikor Üveges kinyitotta a lakás ajtaját, az asszony elcsodálkozott. Nem is tudtam, hogy ilyen rend van nálad! Nem a rendet akarom megmutatni! Akkorra már egy kis rácsos ágy is ott állt a sarokban. Odamutatott: Itt a fiam! A fiad? Honnan van neked fiad? Üveges elmesélte az egész történetet, és ezzel fejezte be: Látod, asszony! Lassan megint kezd rendes ember válni belőlem. De hát ennek a gyermeknek hiányzik még valaki, aki napközben vele van. Én most dolgozom, képzeld, leveleket hordok ki. Nem jönnél vissza hozzám? Az asszony nézte az ágyban a kisfiút, meg nézte a férjét is, az egykori férjét, és csak ennyit mondott: Megpróbálhatjuk. És akkortól kezdve ismét visszaköltözött, ott éltek együtt, és együtt nevelték fel a gyermeket. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk mindazoknak, akik édesanyám (testvérünk) TOKÁR MIHÁLYNÉ, SZILÁGYI ROZÁLIA temetésén részt vettek, sírjára koszorút virágot hoztak, gyászunkban osztoztak. Búcsúzik lánya családjával, testvérei családjukkal és sógornője fiával. Nyugodjék békében. Üveges mindent, ami rendetlenség, mindent, ami lim-lom, ami rossz irányba terelte az életét kipakolt, kirakta a szobájából, és kirakta önmagából is. És ezzel a kisgyerek új értelmet adott az életének. A mi életünk is nagyon sokszor olyan az Isten előtt, mint az Üveges lakása: tele van mindenféle lim-lommal, és az Istent már nagyon nehéz megtalálni benne. Pedig az Isten is ott él. Nem kellene nekünk is rendet rakni az életünkben? Legalább most, Nagyböjt idején!? Ha kell, olyan lassan, mint az Üveges: napról-napra, hétrőlhétre mássá válni! Vagy egy megtéréssel, Istenhez fordulással, egy bűnbánattal, egy szentgyónással nagyon gyorsan. Kirakni a sok fölösleges kacatot, esetleg olyan dolgokat is, ami a lélek számára szemét. Szent Pál azt mondja egyik levelében, hogy mi magunk is mindnyájan templomok vagyunk. Az Üveges is, meg minden ember. A Szentlélek lakik bennünk. Jézus több mint 2000 év óta azt üzeni nekünk, hogy újra és újra el kell kezdeni szépen kirakni az összegyűlt újságpapírt, sörös dobozt: az életünk lomjait: rossz cselekedeteket, rossz szokásokat, azért, hogy megtisztítsuk magunkat, és az Isten fel tudjon lélegezni bennünk. Ha így készülünk fel Húsvétra, a Fény Ünnepére, akkor a legnagyobb Fény fog kigyúlni a mi lelkünkben is! Világítani tudunk másoknak is! Mutatni az utat a szebb, a jobb, a nemesebb élet felé! Palya János, plébános A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE VIRÁGVASÁRNAP: 9 órakor ünnepi szentmise, a Passiót az énekkar énekli 11 órakor diákmise, a Passiót a gyermekek eljátsszák NAGYCSÜTÖRTÖK: este 7-kor az utolsó vacsora emlékére szentmise. NAGYPÉNTEK: este 7-kor SZERTARTÁS, amelynek középpontja a kereszt és a Passió, Jézus szenvedéstörténete. NAGYSZOMBAT: este 8 órakor feltámadási szentmise, majd gyertyás körmenet. HÚSVÉTVASÁRNAP: reggel 7-kor szentmise, 1 órakor ÜNNEPI SZENTMISE, majd körmenet. HÚSVÉTHÉTFŐ: reggel 7-kor és este 7-kor szentmise. TISZTELT TURAI LAKOSOK! Közbiztonsággal kapcsolatos problémáikkal, bejelentéseikkel az alábbi telefonszámokat hívhatják: h h Tura járőrszolgálat 0-24 : Gödöllői Rendőrkapitányság ügyelete 0-24 : Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Gödöllő, Tura Körzeti Megbízott Alosztály

16 2014/02 16 EGYHÁZI ÉLET Turai Hírlap Bódi Mária Magdolna élete és vértanúsága Február 9-én a turai Nagyboldogasszony templomban Nagy Károly apátkanonok, esperes, plébános tartotta a szentmisét, melyet a Szent István rádió is közvetített. Az apátkanonok Barczi Zsolt hitoktató invitálására érkezett meg településünkre abból az apropóból, hogy 2013-ban decemberében megjelent CD-n Bódi Mária Magdolna élete és vértanúsága a KITEZ zenekar szimfonikus rockballadája, Uram, Királyom, Végy Magadhoz címmel. A lemez Bódi Magdinak állít emléket, hiszen az ő vértanúságáról csak szűk körben tudtak egyházi emberek, az elmúlt rendszerben erről nem lehetett beszélni. Ma már ismerősen cseng a neve a magyar katolikus egyházban. Az első boldoggá avatási eljárás iratai rejtélyes módon eltűntek, de szerencsésen előkerültek az közt lefolytatott kihallgatások szövegei. Bódi Magdi megismeréséhez és kultuszához jelentősen hozzájárulnak a turaiak a CD létrehozásával. Nagy Károly atya a mise után ekképpen kezdte a beszélgetést: A keresztényeket hasonlítottam a sóhoz, de Bódi Magdit is a misén beszédemben. Igazából, amikor meghalt, akkor mutatta meg az igazi ízét. Az életét sem kímélte, feláldozta magát másokért. Hogyan ismerkedett meg Bódi Magdi történetével? A plébániát és az összes kanonoki házsort a veszprémi egyházmegyében államosították. Az én plébániámra is műhelyt, irodákat tettek be. Most már tisztán látom, hogy Nagy Károly apátkanonok elrejtették a kihallgatási jegyzőkönyveket. Ezek a helyszínek sokszor gazdát cseréltek, az iratok kallódtak, szétszóródtak. Akkor láttam meg az iratokat, amikor a könyvtárat rendeztem. Én már kispap koromban tudomást szereztem Bódi Magdiról, csak nem volt szabad beszélni róla. A püspökségen hangzott el az idősebb papoktól, hogy biztos kiküldték az iratokat Rómába és az ávósok a postán lefoglalták. Ez volt a hiedelem, de közben nem ez történt, hanem elrejtették. Így az eredeti kihallgatási jegyzőkönyvek megvannak. Az Isteni gondviselés mindig jó volt hozzám. Azt kértem, hogy Uram Jézus, csak Várpalotára ne kelljen mennem és mégis húsz évig ott szolgáltam. Amikor odaérkeztem Badacsonyból, a Balaton felvidékről ahol volt szőlő, jó levegő, gyönyörű vidék. Ezt váltotta fel Várpalota teljes kopársága. Egy kicsit el voltam keseredve, amikor egy idős bácsi megszólalt: ne féljen atya, van itt légy. Megijedtem már van légy, mit jelent ez, hiszen még hideg van. Azt jelentette a bácsi mondandója, hogyha a légy már megél itt, akkor nincs baj, így én is megéltem ott húsz évig. Ez kihívás volt számomra, új feladat, hiszen nem csak a szép helyen van élet. Nem csak ott lehet feladatokat találni és lelket melengető dolgot, hanem a képzeletben vett sivár helyen is. Ilyen felfedezés volt Bódi Magdi is, aki vértanúságával példakép kell, hogy legyen. Ő megértette, felfedezte, hogy a gyerekekkel foglakozni kell és maga köré gyűjtötte őket. Ehhez kell egy kisugárzás az emberek felé. A munkahelyén is megmutatkozott, megmutatta a kereszténységét. Nem káromkodott, megvédte az ártatlant, kiállt másokért az igazságért. A munkahelyén káromkodással vették körül, szidták a papokat. Először még kinevették, majd amikor látták, hogy ez nem egy fellángolás, hanem komoly elhatározás nála a vallásos élet, akkor nem káromkodtak előtte a munkahelyén és elkezdték tisztelni a tisztaságáért. Én is mondtam, tanítsanak meg engem a férfiak káromkodni. Azt mondták, atya ez semmit sem segít, akkor mondom, miért kell káromkodni. Amikor megalakította a leányegyletet, azok hozzá úgy viszonyultak, mint egy anyához. Beszélgettek sokat, hiszen akkor a háborúban sok lányt, asszonyt megbecstelenítettek, amiről sokáig nem is lehetett beszélni. Mikor találkozott először a turaiakkal és Barczi Zsolttal? Zsoltékkal évekkel ezelőtt Rómában ismerkedtem meg, azóta tart a barátság. Bódi Magdi vértanúságáról gondoltuk, jó lenne megzenésíteni, és ha erről írnának. Az érsek úrnak ezt bemutattam és ő erre azt mondta, hogy jó. Egy ilyen hangvételű lemezzel a fiatalokat is meg lehet szólítani és szélesebb körben megismertetni Bódi Magdi vértanúságát. A mai kor fiatalságának a hangneme. Barczi Zsolt így emlékszik vissza a találkozásra: Hol máshol is találkozhattunk volna, mint Rómában, turai és veszprémi emberek. Akkor 2006-ban azt mondta, jó lenne Bódi Magdi életét is bemutatni, megzenésíteni. A veszprémi egyházmegye az atyát kérte fel, hogy kutassa fel az iratokat amelyek még fellelhetőek Bódi Magdi haláláról. Én megkértem Károly atyát, hogy amikor az ideje engedi, jöjjön el Turára misét tartani. Kiválasztotta ezt a februrái vasárnapot. Hiszen március 23-án lesz Bódi Magdi vértanúságának évfordulója. Kaszap István nevét viseli a zenekar, a KITEZ. Kaszap Istvánról, a 19 évesen elhunyt szent életű fiatalemberről készült az első zenei művünk szimfonikus rock oratórium formájában. Ezt a zenei művet már ismerték, ezért bíztak bennünk. Nagy Károly atya, aki az ünnepi szentmisét celebrálta és az érsek úr Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úr kértek fel, hogy Bódi Magdiról írjak egy zenei művet, ami a fiataloknak is szól. Szívesen vállaltam. Mennyire volt nehéz megfelelni a feladatnak? Komoly kihívás volt a zenei mű összeállítása. Nagyon sok éjszakán át dolgoztam vele. Meg kellett írni a zenét, ott volt a stúdió munka és rengeteg szervezést igényelt. A mű rendkívül összetett, de örömteli tevékenység volt. Turán Komár István atya, karnagy, Nagy Roland és jómagam, Barczi Zsolt működtünk közre a zenei anyag elkészítésében. Természetesen rajtunk kívül sok turai is közreműködött a lemez elkészülténél. Ferenc pápa elgondolását vallom én is, hogy minél több kis közösség legyen, minél több egészséges sejtem van annál egészségesebb a test. - folytatta a beszélgetést a kanonok atya - Bódi Magdi már ezt akkor felismerte, hiszen egy jó közösséget épített. Az első beszédem Várpalotán arról szólt, hogy az szeretném, mintha egy paletta lenne a kezemben, mint sok-sok szín és ezekből a színekből bármikor lehessen festeni és a választás lehetősége meglegyen. Bódi Magdi a hitoktatás, a napi szentség imádság, a szent áldozás, kontakt az Istennel. A Szentháromság jelenében való élet egészen más volt nála. Megelőzve a II. Vatikáni Zsinatot az evangelizálás és a kovász egybe állt nála. Azt az egységet, a szent életet akartuk bemutatni lemezen - folytatta Barczi Zsolt - Az énekkar tagjainak nagy része is egyházi ember. Palya János plébános úr, a papok szabad idejükben működtek közre. A lemezen Varga László a váci egyház karnagya, a boldogi egyházközség karnagya, szerzetes is szerepel a műben Bátor Botond atya, aki a Pálos rend legfőbb elöljárója, ő kórusban szerepel velünk. Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek atya, aki fiatal korától nagy tisztelője Bódi Magdinak, sokat segített a lemez megjelenésében. A fiataloknak példaképre van szükségük, mert van nekik, csak nem jó. Bódi Magdi pedig példakép, aki nem értelmiségi, hanem kétkezi munkás volt. Rengeteg fiatallal foglalkozunk. Ez a lemez és Bódi Magdi is embereket összehozó, összekovácsoló. Lelket melengető gondolkozásra, a szépre és jóra buzdító, mint Bódi Magdi is volt. A régi világban a magasabb osztályokból, királyokból, nemesekből lettek a szentek a boldogok, Bódi

17 Turai Hírlap 17 EGYHÁZI ÉLET 2014/02 Magdi pedig az egyszerű emberek közül való a munkásosztályból. Mikor lesz látható, hallható élőben Turán a mű? Tavaly passiót adtunk elő kétszer, ami óriási siker volt. Mint minden ilyennek, nagy az összetertó ereje. A nyári szünet előtt szeretnénk bemutatni, csak van köztünk háziorvos, zenész és egyházi ember, őket kell még egy napra összeszervezni, ami nem egyszerű feladat. További tervek is vannak ebben a műfajban. Kaptam egy újabb felkérést, de egyelőre erről még többet nem árulhatok el. Nehéz egyezetetni a fellépésekről, mert a papok ugye természetesen miséznek vasárnap. Több helyre várnak bennünket. Kaszap István születésének 100. évfordulója lesz ban, már most megkaptuk meghívót Székesfehévárra, hogy az első lemezünket adjuk elő ott. Károly atya, hol tart most a boldoggá avatási folyamat? A boldoggá avatáshoz elindult az adatok gyűjtése, rendezése, amikor ezzel elkészültünk, akkor leküldjük Rómába. Ez éveket is igénybe vesz, neki ehhez nem kell csodatétel, ő vértanú, nála azt kell bizonyítani, hogy azért lett vértanú, mert a tisztaságát és a többieket védte. Kortünet, korrajz és egy csomó dolog kell hozzá. Tura városának népe már megismerte ezt a művet, Zsolték és János atya által. A lemez is kiváló eszköze annak, hogy szélesebb körben megismerjék Bódi Magdi életét. Imádkozni kell, és kell kérni hozzá csodát az ő boldoggá avatásáért. Barczi Zsolt szöveg és dalszerző Közreműködők: Kómár István - kórusfeldolgozás, karnagy Piller Benjámin - klasszikus hangszerelés Kas Zoltán - billentyűs hangszerek, hangszerelés Nagy Zoltán - gitárok, hangszerelés Nagy Roland - szólóének, dob, basszusgitár, hangfelvétel, hangszerelés Katona János "Zsóka" - szaxofon Kerekesné Vas Mária - szólóének, vokál További énekes közreműködők: Barcziné Nyitrai Mária (Tr.14), Kis Anita, Sára Gábor (Tr.14), Gólya Eszter (Tr.3), Palya János és Kovács Attila Római Katolikus atyák Kórusok: Hevesy György Általános Iskola Gyermek Kórusa, vezényel: Kis Anita Turai Világi Női Kar, vezényel: Kis Anita Szolnok-Szandaszőlős Jubilate Kórus, vezényel: Kómár István Prózai szöveg: Gregori Éva, Papp Sándor Szénási J. Bódi Mária Magdolna B ó d i M á r i a M a g d o l n a uradalmi cselédek gyermekeként látta meg a napvilágot 1921-ben Szigligeten. A cselédek életéhez hozzátartozik az állandó vándorlás. Ő is így nevelkedett Szigligeten, Köveskálon, Kővágóörsön, Balatonfűzfőn. Vallásos környezetben nem igen volt része, csak az iskolai hitoktatáson kapott istenismeret volt számára a csiszolókő, mely lelki életét alakította. Erre tanítói és hitoktatója hamar felfigyeltek. Buzgó elsőáldozó volt, szorgalmas tanulás és olvasásszeretet jellemezte gyermekéveit. Nagyon szegények voltak, de talpraesett, vidám, jó, másokat mindig a jó út felé irányító fiatal leány volt. Ezt plébánosa is hamar észrevette. Jól tudta kamatoztatni azon könyvek átolvasott témáit, melyeket plébánosától kapott, és mindezeket képes volt gyakorlattá változtatni, tettekben megvalósítani. Még csak tizennégy éves volt, amikor nem válogatott a munkában, hiszen segített a háztartásban, a mezei munkában, s ebben az időben kezdi felfedezni az apró önmegtagadások és hosszabb imádságok értékét és hasznát. Ez a kettő edzette akaratát és erősítette Jézus iránti hűségét. Ott volt mindenhol, ahol segíteni kellett. Érzéke és lelkülete volt arra, hogy a gyermekeket fel kell karolni és kedvességével Jézushoz vezetni őket. Tizenhét éves, amikor már Balatonfűzfőn, a népmisszió alatt lelkében még keményebb elhatározás csírázik ki: egészen Krisztusé lenni! Bár, mint plébánosa megmagyarázta, törvénytelen származása miatt, az akkori egyházjog nem engedte meg, hogy rendházba menjen. Húsz éves, amikor végső döntést hoz: egészen Krisztusé akar lenni. Szüzességi fogadalmat tett ben kongreganistává avatták. Szívgárdában tevékenykedik, szabadideje az apostolkodás. Közben elvégzi magántanulóként a polgári iskolát. Megalapítja a Katolikus Dolgozó Lányok Szövetségét. Célja a dolgozó leányokat öntudatos, katolikus világnézetre nevelni, szabadidejében szeretetszolgálatot, apostoli munkát végezni. Így az általa vezetett leányok a kisgyermekeket, időseket, betegeteket karolták fel, s a balatonfüredi kórházban szenvedő katonákat látogattak. Leányai bizalommal fordultak hozzá. Egy francia elmélkedés mondja: a barát a titkok őrzője. Ő is titkaikat őrizte. Az Ő legnagyobb titka, hogy életét adja inkább, de szüzességét, mint legnagyobb kincset, megőrzi Istennek. Erről több alkalommal is beszélt, lelki vezetője is tanúskodik róla, hogy komoly elhatározása volt, inkább meghalni, mintsem tisztaságát feláldozni és bűnt elkövetni. Az idő beteljesedett, március 23. Az asszonyok Litéren az óvóhely lejáratában tartózkodtak, amikor két fegyveres szovjet katona érkezett. Magdi védekezés közben megsebesítette ollójával a katona arcát. A katona vérszomjában Magdi után lőtt, hat lövés fúródott a hátába, az utolsó a szívébe. Kezeit ég felé tárta, majd összezárta és így imádkozott: Uram, Királyom! Végy magadhoz! Zsebében a rózsafüzért szorította. Magdi arcra bukott és meghalt. Halálának első gyümölcse, hogy szülei az ostromállapot idejére adott felhatalmazások alapján szentségi házasságot kötöttek. Szülei ezután vallásosan éltek.

18 2014/02 18 CIVIL OLDALAK Turai zenészek a VII. Országos Népzenei Verseny egri területi válogatóján Turai Hírlap A három évenként megrendezésre kerülő Zeneiskolák Országos Népzenei Versenye a népzenei szakma legnagyobb tanulmányi versenye. A három évvel ezelőtti Gödöllői döntőn a turai Solymosi Vince cimbalmon az ezüst fokozatig jutott Takács Tamás és Gólya Eszter kíséretével. A 2014 évi selejtezőket február 17 és 22 között tartották meg. Galábos Zenekar Farkas Gergő A Podmaniczky AMI turai népzenei tagozata az egri népdalénekes, néprajztanár, Széles András citerás, népzeválogatóra jelentkezett, ahol a helyi Farkas Ferenc Zene- netanár, a zsűri elnöke Vavrinecz András hegedűs, népzeneiskola adott otthont a rendezvénynek. Ez úton is minden tanár volt. A Galábos zenekar turai csárdással, bukóssal, és elismerésünk a rendezőknek, mert ritkán látott vendég- marssal készült, a kilenc éves Farkas Gergő pedig korát szeretettel fogadták a környékből érkező fiatal zenész meghazudtolva egy igen nehéz kalotaszegi legényessel és palántákat, ami nagyon sokat segített az izgalmak leküz- szaporával indult Gólya Eszter és Takács Tamás kíséretével. désében. Turáról két kategóriában is indultak Boda Gellért Nem voltunk könnyű helyzetben, hiszen elsőként Farkas és Unger Balázs tanítványai. A Galábos zenekar hangszeres Gergő lépett színpadra. Nagyszerű teljesítményét a zsűri 50 együttes kategóriában a II. korosztályban indult. Másik pontra értékelte, ami joggal adott okot a további izgalmakra, versenyzőnk, Farkas Gergő az I. korosztályban, szóló hiszen ez akár továbbjutást is érhetett. A Galábos zenekar hegedű kategóriában állt a zsűri elé. A zsűri pontozásos turai dalcsokrát a zsűri 44 pontra értékelte. rendszerben határozta meg az induló versenyzők teljesít- A verseny után a csapat megnézte Eger nevezeményét. A maximálisan adható pontszám 60 pont volt. A tességeit, a várat és a minaretet, majd a sétálóutcát. A turai három évvel ezelőtti selejtezőből 50 ponttal már tovább muzsikusok este 7-re értek haza, fáradtan, de hősiesen lehetett jutni az országos döntőre, ezzel bíztattuk mi is helytállva, és öregbítve Tura jó hírét! A szigorú zsűri egy tanítványainkat. A végső ponthatárt az utolsó regionális héttel később meghozta a döntést a ponthatárral kapválogató után határozta meg a döntő bizottság. A zsűri csolatban, amit balszerencsénkre - ezúttal 52 pontban három jeles népzenei szaktekintélyből állt: Juhász Erika határoztak meg. c.b.

19 Turai Hírlap SPORT - SAKK - LABDARÚGÁS /02 Csendül a nóta! I. EMLÉKEST A TURAI CIGÁNYZENÉSZEK TISZTELETÉRE Február 22-én telt házas nézősereggel indult az első nótaszó emlékest a Baranyi-sörözőben. Farkas Zsolt, a 2009-es Magyar Nótaverseny legjobb férfi előadója, Arany Cinege fődíjas nóta énekes fejéből pattant ki az ötlet, hogy az elhunyt turai cigányzenészek tiszteletére minden évben emlékestet szervez. Az első emlékest Szénási Tibor Tosko és cigányzenekara tiszteletére szólt. A nyitóbeszédében Farkas Zsolt kiemelte, hogy az as évektől hét-nyolc cigánybanda is működött Turán, akik a különböző zenei igényeket, lakodalmakat, mulatságokat kiszolgálták. Az 1990-es évek végétől már csak egy zenekar - a Tosko nevével fémjelzett cigánybanda - muzsikált Turán. A zenekar tagjairól, életéről, filmbejátszással, fényképekkel és szöveges életút ismertetéssel emlékezett meg. Szénási Tibor Tosko, Szénási Károly Kulacs, Szénási József, Mero és Vidák Sándor Tarzan zenélt a legutolsó években együtt. Vidák Sándorról egy videó bejátszásban Farkas Mihály emlékezett meg. Az elhunyt zenészek családtagjait emléklappal köszöntötte Farkas Zsolt. Kiemelte, hogy bármennyire is nehéz és rögös ez az út, soha nem fog meghátrálni, mert a cigányzenének és a magyar nótának helye van az emberek életében. A megemlékezést Tóth István városunk korábbi polgármestere folytatta, aki régi cigányzenészekhez való viszonyát és Tosko-hoz fűződő egyik történetét elevenítette fel, amikor is kórházi ágyán meglátogatta, és azt kérdezte tőle, hogy van-e valami kívánsága, mit szeretne enni. Azt mondta, csak dinnyét. A dinynye az égiekkel együtt csodát tett, hiszen az orvosok is azt mondták nincs sok hátra az öreg zenésznek. Ennek ellenére még jó pár évig élt és tanította a fiatalokat. A hangszere által ő is tovább él, hiszen Boda Gellért, a Zagyva Banda és a Cimbaliband prímása játszik tovább a hegedűjén. Az ünnepi beszédek sorában Szendrei Ferenc polgármester úr következett. Beszédében kiemelte, hogy segíteni kell az ifjú tehetséges zenészpalántákat, hiszen ez az egyik lehetőség a felemelkedésre. Támogatni kell a nemes és jó kezdeményezéseket, azokat, amelyek tartalommal töltik meg az emberek életét és minőségi kikapcsolódást nyújtanak. A zene és sport az, ami kitörési pont lehet a szegényebb családok gyermekei számára. Gólya József Loby, aki a Tosko című film elkészítésének motorja volt, arról beszélt, hogy a cigányzenészek, a cigányok és az úgymond turai parasztság szimbiózisban élt. Hiszen legények, együtt éltek szinte velük, akik mindenkinek a nótáját ismerték. A zene olyan kapocs volt köztük, ami csökkentette a különbségeket, hidat képezett a cigányok és magyarok között. A beszédek után zene vette át a főszerepet. Az ifjú tehetségek Unger Balázs felkészítésével adtak ízelítőt a közönségnek, Szénási Gábor szervezésével és két kis ifjú prímás tehetség, Farkas Gergő és Kátai Szilárd vezetésével. Unger Balázs kiemelte, hogy Toskonak köszönhetően olyan zenei élet bontakozott ki a Galga-mentén, amire csak nagyon régen volt példa. Számtalan fiatal tanul hangszeres zenét. Az ifjak után Zsiga Pista és jászsági cigányzenekara csapott a húrok közé, olyan nagyszerű előadókkal, mint Erdős Melinda az Állami Operaház énekesnője, aki fergeteges előadással kedveskedett a közönségnek. Karcagi János nótaénekes a 2009-es nemzetközi nótaverseny 3. helyezettje és Farkas Zsolt nótaénekes csak fokozta a hangulatot. A közönség a lelket melengető nóták éneklésbe bekapcsolódott és nagyon sok embernek a terített szép asztalok mellett jó pár nóta könnyeket csalt a szemébe. Zsiga Pista és jászsági cigányzenekara A középkorosztály egyöntetű véleménye volt az este után, hogy szükség van az ilyen kulturált szórakozási formákra, ahol rég nem látott barátok, ismerősök, családtagok, fehér asztal, jó fajta borok és gyönyörű nóták mellett töltődhet fel. Hiszen a nóta is azt mondja öröm vagy bánat ér idejön az ember mindig hozzátok, cigányok barátok, de csuda jó kedvet csináltok! Fotó: Takács Pál Szendrei Ferenc polgármester ünnepi beszéde Farkas Zsolt, az est főszervezője Erdős Melindával Karcagi János nótaénekes Farkas Gergő, ifjú tehetségünk

20 2014/02 20 TESTI - LELKI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS Turai Hírlap Lelki egészség: VIGYORI, MOSOLYGÓ, SZMÁJLI 1982-ben Scott E. Fahlman, angol számítástechnikus professzor használta először ezt az emotikont. Kettőspont, kötőjel és zárójel segítségével, egy vigyori fejet írt egy levélben. Innen az ötlet, hogy elkövetkezendő irományaim bevezetője léleksimogatással kezdődjön. Olvasataimból tudom, hiszem, hogy testi bajaink nagy része lelki eredetű. Ha a lélek rendben van akkor a test is jól működik. (Ez kiül minden ember arcára!) De ha a lélek defektes a fizikai test utána roppan. Mindig áll majd előszóként egy idézet, egy mondat, ami lélekvidító és mosolyfakasztó. PSZICHOLÓGUS, PSZICHIÁTER, NEUROLÓGUS: FÉLÜNK TŐLE Testi egészség: Kezdetként boncolgassuk a lelki megbetegedés (psziché) nyomán kialakult, testi (szomatikus) tüneteket. Néhány fogalom, amelyet előtte tisztázni kell. Pszichológus: kibeszéltető gyógyító (mikor még kicsi a baj) Pszichiáter: Neurológus: gyógyszerrel is kezelő, beszéltető gyógyító az idegrendszer egészét, egységben gyógyító orvos. Amerikában szinte minden család a megoldhatatlannak tűnő gondjaira segítséget kér a pszichiáterétől. Itt nálunk még nem jött el Amerika, csak az egyre nyomasztóbb napi stressz, az idegbaj, a hajtás, a görcs, a munkahelyvesztés démona a viszik a házat a családom feje fölül elhessegethetetlen gondolata, a munkanélküliség mázsás súlya, nyomja rá bélyegét az emberek mindennapjaira. Minek hatására a lélek összeroppan, fokozatosan könyörtelenül megával rántva a látszatra teljesen egészséges fizikai testet. Nem értem: a hajam szálától a talpamig kivizsgáltak, teljesen egészséges vagyok, mégis semmi nem működik. Egyensúlyvesztésre ébredek, forog a szoba, kiver a halálveríték, nem bírok nyelni, egekben a vércukrom, a vérnyomásom, fulladozok, rámtör az ok nélküli félsz, remegek, hányinger kínoz, ingerült, türelmetlen, agresszív vagyok, ordíthatnékom van, vagy elnémulok, kiugrik a szívem, oldalakon keresztül tudnám sorolni az érthetetlen tünetek áradatát. A diagnózis: IDEG, KIMERÜLÉS, DEPRESSZIÓ, PÁNIK stb. A 90-es években végigkisértett Édesanyámnál, majd később én is megtapasztaltam. Akkori orvosa pszichiátert javasolt. Fiam oda a bolondok mennek! -mondta, pedig ha akkor és ott megfogadtuk volna a tanácsot, talán még ma is élne. Én, amikor hasonló bajba kerültem, találtam egy hatalmas szakembert, aki jelenleg is biztos pont az életemben. Teljes és maradéktalan gyógyulásom, az Ő,. és az ÉN érdemem! Bár egyre nyitottabba vagyunk az effajta terápiák iránt, mégis negatív kép él bennünk. Megbélyegeznek, leszólnak, elítélnek, idegen lélekturkász vájkál, kutakodik, intim (személyes) dolgainkban. Majd egyedül megoldom, mondjuk. Egy ideig. Itt még segít a kibeszéltető pszichológus. De ha egyre csak süllyedek, lépni kell. Időben, hamar, gyorsan a kezdetekkor, mikor tudatosul a fejünkben: Baj van! Segítségre szorulok. Egyik lehetséges MEGOLDÁS: LELKI SEGÉLY A VILÁGHÁLÓN Ha egy kutakodó, egyszerű átlagember, bepötyögi a net-re fejfájás szót, pár perc múlva megjelenik az öndiagnózis, agydaganat és vele jön a megsemmisülés. Hogy ezt elkerüljük, ezen problémára kínál megoldást egy szakképzett, 250 profi szakemberből összeálló,gógyító csapat, akik profi videókonferencia rendszeren keresztül, otthonról, személyre szabottan, diszkréten, őszintén, nyíltan, kínálnak gyógyulást és megoldást. (Nekünk marad a hagyományos orvoslás, akik még csak most 67 évesen tanuljuk a világhálót, de a gyermekeinken keresztül, akik már járatosak az internet világában mi is kapcsolatba kerülhetünk ezen modern megoldásokkal, mint a világhálós orvoslás.) Tanácsot kérhetünk és kaphatunk bárminemű lelki problémára: Depresszió és pánikbetegség Gyászesemény kapcsán felmerülő kérdések Család és házasságterapeuta Párkapcsolati gondok Szexuál-pszichológia Rákgyógyászat Gyermekpszichiátria Ezt nyújtja az előítélet és megbélyegzés nélküli telemedicina. Előnye, hogy feltétel és gátlások nélkül lehetünk őszinték, kibeszélhetjük minden tabunak tűnő titkunkat, szorongásainkat, tanácsot kérhetünk, választ kapunk akár anonim módon (névtelenül), személytelenül. Egy idő utáni orvos-beteg kapcsolat, őszinte bizalommá alakul, és személyes találkozást feltételez. Ne késlekedjünk. Ha valami nem stimmel, teljes szervi kivizsgálás az első. (ez fontos, mert ez már nem nyomasztja a lelket) Ezután irány a lélekgyógyász. Fejben dől el minden. A mélypontjaim gyümölcse én vagyok!' mondja Pál Feri Atya. Megbetegedtem! Nem akartam, nem vettem a bajt, de GYÓ- GYULNI AKAROK ÉS FOGOK, EZÉRT - AZ ÉLETEMÉRT ELGYALOGOLOK - HA KELL A VILÁG VÉGÉRE IS! És jutalmul kapom a mosolygós nyugodt, boldog, megérdemelt, hosszú, minőségi egy élet KEGYELMÉT. Merjünk segítséget kérni és legyen erőnk dolgozni a biztos siker jutalmáért. Lendvai Mártonné KÖRNYEZETTUDATOS ISKOLA PROJEKT Óvjuk környezetünket! GYŰJTSÖN ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT! április 9-én szerdán ig a Hevesy úti főépület udvarában! Előre is köszönjük! Hevesy György Általános Iskola tanulói MAMMOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A Turán lakó év közötti asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra. A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Tel: Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat térítésmentes. A lehetőség adott! Éljenek vele!

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. (3) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: Adósságkonszolidációval kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

1. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-1/2014. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (24-26) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés Balkány

Részletesebben

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

CELLDÖMÖLKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL könyvéből: 1/2013.(I.10.)sz. képviselőtestületi határozat: 1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75.

Részletesebben

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület

- szociális utalvány elfogadó hely iránti kérelem tárgyalja meg a Képviselő-testület J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/14/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. február 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. január 10-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 11-én de. 7,30 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Boros Lajosné, Korcsmáros

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 5. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(..) önkormányzati rendelete A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és a kerti hulladék

Részletesebben

Előterjesztés. Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő állami átvállalásának végrehajtásához

Előterjesztés. Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő állami átvállalásának végrehajtásához Előterjesztés Az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságának részben történő állami átvállalásának végrehajtásához Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Beszámoló a 2014. évi I. félévi gazdálkodásról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik.

1. A rendelet célja. 2. A kerti hulladék égetésének szabályai. (1)A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történik. Csataszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról Csataszög Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: az 5. Sz. Általános Iskola igazgató-helyettese a Kodály Zoltán Általános Iskola igazgató-helyettese JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat adósságátvállalással kapcsolatos döntés meghozatalára

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat adósságátvállalással kapcsolatos döntés meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S TE R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat adósságátvállalással kapcsolatos döntés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól

Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015(IV.07.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályairól Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné,

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia és Vargáné Fodor Rita

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. január 13. Testületi ülés helye: Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. augusztus 27-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyszám: 11601/2016. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 174/2013. (VI.12.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Adósságkonszolidáció végrehajtásához szükséges Képviselő-testületi döntés meghozatala Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Balog Lászlóné

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2011. (II.15.) Ör. az Önkormányzat 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL HÉHALOM Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2014.(I.15.)

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete december 13-án 18,20 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete december 13-án 18,20 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 13-án 18,20 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Könyvtár Söréd 8072 Söréd Rákóczi u. 54. Jelen vannak: Végh Rudolf

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2013. június 28-ai ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 32/2012 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület december 13-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 260./2012 (XII.13.). sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. december 13-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az iskolák állami átadás-átvételével

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. szeptember

Részletesebben

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség

Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat Szavazás módja: 2. sz. Alapító okirat egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. DECEMBER 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1126-6/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat intézményi

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2005(III.8.) SZÁMÚ KT. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek, épületek bérletéről melyet a 9/2006. (V.2.) sz. KT rendelet módosított

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben