I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1."

Átírás

1 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.) rendelettel módosított 28/2007. (VI.29.) rendelete az állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ában illetve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.26.) Korm.rendelet 36. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Dombóvár Város Önkormányzata a helyi sajátosságokra is tekintettel, az állatok tartásáról és védelméről, továbbá az állattartók felelősségéről az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya a jogi személyekre és a magánszemélyekre ide értve a jogi személyek társulásait is és a magánszemélyek társaságait is egyaránt kiterjed. (3) A rendelet tárgyi hatálya a haszonszerzés céljából illetve a kedvtelésből történő állattartásra egyaránt kiterjed. (4) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki: a) az állatok forgalmazásával, kereskedésével és feldolgozásával foglalkozó szervezetek állattartására, b) a fegyveres erők és fegyveres testületek állattartására, c) az egészségügyi és kutatóintézetekben kísérleti céllal tartott állatokra, d) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, e) az alkalmi, cirkuszi rendezvényekre és állatkiállításokra, f) a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartására, g) az egyéb veszélyes állatok tartására és h) a természetvédelmi oltalom alatt álló állat tartására. E rendelet alkalmazása szempontjából: Fogalom-meghatározások 2. a) Nagytestű haszonállat: szarvasmarha, ló, öszvér, szamár. b) Kistestű haszonállat: sertés, kecske, juh. c) Aprótestű haszonállat: baromfi, házinyúl, prémesállat.

2 d) Kedvtelésből tartott állatok: macska, kutya, tengerimalac, aranyhörcsög, díszhal illetve az éneklő-, díszmadár és galamb. e) Állattenyésztés: az állatok tenyész- és haszonértékét növelő célirányos tevékenységek összessége. f) Kennel: az ebek tartására szolgáló ól, és körbekerített kifutó. g) Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó - kijelölt része. h) Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági erdőművelési, illetőleg különleges célra szolgáló része. i) Mezőgazdasági rendeltetésű terület: a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgáló terület. j) Gyepmester: elsősorban az állati tetemek eltakarításával és a kóbor ebek befogásával megbízott személy. Részletes feladatait a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 5. számú függelékének 3.8. pontja határozza meg. k) Ln: nagyvárosi lakó övezet Lk: kisvárosi lakó övezet Lke: kertvárosi lakó övezet V: vegyes övezet G: Gazdasági övezet Ü: üdülő övezet K: különleges területek Lf: falusias lakó övezet K-12 mg : elsősorban mezőgazdasági célú gazdasági épületek, állattartó létesítmények építményeinek elhelyezésére szolgáló területek. Mk-1, Mk-2: kertes mezőgazdasági területek l) kutyavezetés: az eb a tartózkodási helyétől a kutyasétáltató helyig legrövidebb úton történő eljuttatása. m) kutyasétáltatás: az erre a célra kijelölt helyen az ebek pórázon történő sétáltatása. II. fejezet Az állattartó kötelezettségei 3. (1) Minden állattartó köteles az állategészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi szabályoknak megfelelően állatát úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget, egészséget ne veszélyeztessen.

3 (2) Valamennyi állattartó köteles állatát megfelelően táplálni, gondozni, megbetegedés esetén gyógyításáról gondoskodni. (3) Tilos az állatok elhagyása, elűzése vagy kitétele. Ha az állattartó nem kívánja vagy nem képes az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, szükség szerint a gyepmesternek felajánlani. (4) Az állatokat úgy kell tartani, hogy az a közterületet, a többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyeit és teraszát ne szennyezze. (5) Állattartás a városban csak mások nyugalma és jogos érdekeinek tiszteletben tartása mellett lehetséges. Haszonállatok tartása Az állattartási övezetek és az egyes övezetekben tartható állatok 4. (1) E alkalmazása szempontjából állattartáson a 2.. a), b), c), pontjaiban felsorolt (továbbiakban: haszonállatok) állatok tartását kell érteni. (2) Az állattartás szempontjából a város a következő övezetekre oszlik: 1. számú állattartási övezet: A Helyi Építési Szabályzat szerinti Ln-V-G-Ü-K kivéve K-12 mg övezetekbe sorolt 1. számú melléklet szerinti területek, és a lakóépületektől mért 50 méteres védőtávolságban található ingatlanok. 2. számú állattartási övezet: A Helyi Építési Szabályzat szerinti Lk építési övezetek és ingatlanok és a 2. számú melléklet szerinti területek, és a lakóépületektől mért 50 méteres védőtávolságban található ingatlanok számú állattartási övezet: A helyi Építési Szabályzat szerinti Lke jelű, a 3. számú melléklet szerinti területek, illetve a 4. számú melléklet szerinti területeken található, 1200 m 2 -nél kisebb alapterületű ingatlanok számú állattartási övezet: A Helyi Építési Szabályzat szerinti Lf építési övezetekbe sorolt, a 4. számú melléklet szerinti területeken található, 1200 m 2 -nél nagyobb alapterületű ingatlanok 5. számú állattartási övezet: 1 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.) 2 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.)

4 Az 5. számú melléklet szerinti területek. 6. számú állattartási övezet: A Helyi Építési Szabályzat szerinti Mk-1 és Mk-2 övezetbe sorolt területek. (1) Az 1.), 2.), 6.) számú állattartási övezetekben haszonállat nem tartható. 5. (2) A 3.) számú állattartási övezetben 4 db felnőtt sertés, 10 db anyanyúl és szaporulata, 50 db baromfi tartható. (3) A 4.) számú állattartási övezetben haszonállatok a következő mennyiségben tarthatók: 10 db felnőtt sertés, 10 db nagytestű állat (ló vagy szarvasmarha vagy öszvér vagy szamár), 200 db felnőtt baromfi, 20 db juh vagy kecske, 20 db anyanyúl és szaporulata. (4) Az 5.) számú állattartási övezetben külterületen és mezőgazdasági rendeltetésű külterületi földrészleteken korlátozás nincs. Haszonállat tartására szolgáló épületek és építmények elhelyezésének feltételei 6. A haszonállatok tartását szolgáló építmények elhelyezése: (1) Belterületen lévő lakótelken lakóterületek, üdülőövezet, ipari-, és raktárterületek épületeinek határától 50 méter apró haszonállat (stb.) kis- nagyhaszonállat istállója, ólja ketrece, zárt kifutója trágyaés trágyalétárolója 50 méter intézményterület, természetvédelmi terület, egészségügyi, szociális élelmezést nyújtó intézmények befogadására szolgáló épületek telkeinek határától 50 méter 50 méter lakóépülettől és üdülőövezet határáról 6 méter 10 méter ásott kúttól 10 méter 15 méter fúrt kúttól 5 méter 10 méter csatlakozó vízvezetéktől 1 méter 2 méter kerti csaptól 3 méter 3 méter (2) Mezőgazdasági rendeltetésű földrészleten:

5 szomszédos gazdasági épülettől 5 méter 10 méter különálló épület elhelyezésekor saját gazdasági épülettől 3 méter 3 méter ásott kúttól, csőkúttól és kerti csaptól 10 méter 15 méter fúrt kúttól 5 méter 10 méter távolságban helyezhetők el. A méhkaptárak elhelyezésével kapcsolatosan a méhészetről szóló 15/1969.(XI.6.) MÉM. sz. rendeletben foglaltak az irányadók. 7. (1) Állatot tartani csak a közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, arra alkalmas épületben (istálló, ól) szabad. (2) Az állatok tartására szolgáló épületet könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd burkolattal kell ellátni. (3) Az állattartó létesítményeket szükség szerint, de legalább naponként ki kell takarítani, rendszeres fertőtlenítéséről és szagtalanításáról gondoskodni kell. (4) A keletkezett trágyalét megfelelő befogadóképességű, zárt, szivárgásmentes, talajszint alatti tárolóba kell vezetni. A trágyagyűjtőt szilárd burkolattal kell ellátni és legalább 3 oldalról zárt, megfelelő magasságú védőfallal kell körülvenni. (5) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók elszaporodását meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. (6) A haszonállatokat úgy kell tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. 8. (1) Az állattartó köteles az elhullott kishaszonállatokat, kedvtelésből tartott állatok közül az ebeket és macskákat az ATEV gyűjtőtartályba kiszállítani. A nagytestű haszonállatok elhullását a gyepmesternek vagy a Városüzemeltetési Irodának kell bejelenteni, melynek az ingatlanról történő elszállításának megszervezéséről az önkormányzat gondoskodik. (2) Az állati hulla elhelyezésére szolgáló ATEV gyűjtőtartály a gyepmesteri telepen került elhelyezésre, amely megtalálható a Béke útról nyíló V-VI. utca között, a szennyvíztisztító telephez vezető út mellett. III. fejezet

6 A kedvtelésből tartott állattartás szabályai Ebtartás 9. (1) Többlakásos lakóépületben, társasházban lakásonként 1 kutya tartható, ebtenyésztés nem folytatható. (2) A többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségeiben, lépcsőházban, erkélyen és loggiákon kutyát tartani tilos. 10. (1) Belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 3 db kutya tartható. Ennél nagyobb számú ebtartás csak a polgármester engedélye alapján lehetséges. Az engedély kiadására irányuló eljárásra a 15. -ban foglaltak alkalmazandók. (2) Kutyát csak zárva tartott, bekerített udvarban lehet tartani. Több lakó által használt közös udvarban kutya csak kennelben tartható, kivéve, ha szabadon tartásához a tulajdonosok, bérlőtársak együttesen hozzájárultak. (3) Bekerítetlen ingatlanon ebet megkötve, vagy kennelben lehet tartani. (4) Az ebeket tulajdonosaik úgy kötelesek tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. (5) Ha az eb harapós vagy támadó természetű, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon kell elhelyezni. 11. (1) Ebeket közterületen vezetni, sétáltatni csak pórázon szabad. Kizárólag 2 méternél nem hosszabb pórázon, 18 éven felüli személy kíséretében, biztonságos fém szájkosárral, fojtó nyakörvvel lehet vezetni, illetőleg sétáltatni azt a kutyát, amelyik a) harapós vagy támadó természetű b) a 7. számú mellékletben szerepel. (2) Tilos ebet beengedni, illetve bevinni: a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe - az üzemeltető hozzájárulása nélkül, b.) élelmiszert árusító üzembe, vásárcsarnok, piac területére, élelmiszerfeldolgozó üzembe, élelmiszerraktárba, c.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, sportpályákra - az intézményt őrző kutya kivételével, d.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,

7 e.) játszótérre, játszótérként használt közterületre, f.) az ebet kísérője más személlyel együtt - annak hozzájárulása nélkül - liftben nem szállíthatja. (3) Tilos az ebeket az előzőekben felsoroltak bejáratánál is őrizetlenül hagyni. (4) Közforgalmú közlekedési eszközökön kutya csak pórázzal és szájkosárral, vagy speciális ketrecben szállítható. (5) Az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a gyalogjárdát, sétányt, parkot, vagy más közterületet és lakóház lépcsőházát, annak közös használatú területét ne szennyezze. (6) Az eb által okozott szennyeződést az eb felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani és az ehhez szükséges felszerelést magával vinni. (7) Ebet sétáltatni kizárólag a 8. sz. mellékletben meghatározott közterületen szabad. Egyéb közterületen kizárólag az eb vezetése megengedett. 12. (1) A város területén csak veszettség elleni védőoltásban részesült ebet lehet tartani. (2) Az eboltásra vonatkozó részletes szabályokat az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet a tartalmazza (3) A tulajdonos, illetve az állattartó köteles a nem Dombóváron beoltott kutya oltási könyvét az állat-egészségügyi nyilvántartást vezető szervnek nyilvántartásba vétel céljából bemutatni. 13. Macskatartás (1) Többlakásos lakóépületben, társasházban lakásonként 2 db macska tartható, macskatenyésztés nem folytatható. (2) Többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségében, lépcsőházban valamint erkélyen és loggián macskát tartani tilos. (3) Belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 5 db macska tartható. Éneklő, díszmadarak és galambok tartásának szabályai 14. (1) Éneklő és díszmadár bármely lakásban számbeli korlátozás nélkül tartható.

8 (2) 3 Galamb kizárólag padlástérben vagy gazdasági épület elkülönített részében tartható. (3) Többlakásos épületben galambok tartása a padlástér elkülönített részén lehetséges, az összes lakó előzetes hozzájárulásával. (4) 4 Egyedi kérelem alapján a galambokra vonatkozó korlátozást a polgármester feloldhatja. A korlátozás feloldására irányuló eljárásra a 15. -ban foglaltakat az ebben a bekezdésben foglalt eltérésekre tekintettel kell alkalmazni. Egyedi engedélyezés 15. (1) Egyedi kérelem alapján, indokolt esetben a polgármester engedélyezheti: a) az 1. és 2. sz. állattartási övezet kivételével a rendelet egyes övezeteiben meghatározott haszonállat-számnál nagyobb számú haszonállat tartását, b) a rendeletben meghatározottnál nagyobb számú eb illetőleg macska tartását, c) 5 galambok a rendeletben foglaltaktól (14. (2) bek.) eltérő tartását, d) a rendelet által nem említett állatok tartását. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, az állattartás célját, a tartani kívánt állatok fajtáját, számát, nemét, korát. (3) A polgármester a kérelem elbírálásához beszerzi az ÁNTSZ Városi Intézete és a kerületi főállatorvos szakvéleményét. (4) Az engedély visszavonásig érvényes. 16. A rendelet 2. d) pontjában meghatározott más állat számbeli korlátozás nélkül tartható. 17. Állati erővel vont jármű és kézikocsi hajtója, illetőleg a felügyelettel megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az állat a közterületet (közutat, parkot, stb.) 3 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.) 4 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.) 5 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.)

9 ne szennyezze be. Ennek érdekében köteles a hajtó az állatra, illetve a vontatott járműre olyan eszközt felszerelni, amely az ürüléket felfogja, vagy ennek hiányában köteles a közutat a szennyeződéstől megtisztítani. A hajtó köteles azt gyűjteni és elhelyezéséről a közterület szennyezése nélkül, a közegészségügyi szabályokat betartva gondoskodni. A gyepmester feladatai 18. (1) Az önkormányzat területén a kóbor, gazdátlan ebek befogását a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Közhasznú Társaság végzi az Önkormányzat megbízása alapján. (2) A befogott ebet a gyepmesteri telepre kell szállítani, nyilvántartásba venni és a hatósági állatorvos utasítása szerint őrizni, gondozni. (3) A befogott ebet a tartási és ápolási költségek megtérítése esetén a tulajdonos 14 napon belül kiválthatja. (4) Amennyiben a befogott eb tulajdonosa 14 napon belül nem jelentkezik, az ebet értékesíteni kell, vagy ki kell irtani. IV. fejezet Szabálysértési rendelkezések 19. Szabálysértést követ el - feltéve, hogy a cselekmény nem valósít meg bűncselekményt - és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a.) az egyes állattartási övezetekben meghatározottól eltérő fajtájú haszonállatot, illetve a rendeletben meghatározottnál nagyobb mennyiségben engedély nélkül tart, b.) a haszonállatok tartásának elhelyezési feltételeit megszegi, c.) az eb bejelentésére vagy nyilvántartásba vételére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, d.) többlakásos lakóépületben, társasházban 1-nél több kutyát vagy 2-nél több macskát engedély nélkül tart, e.) belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 3-nál több kutyát vagy 5-nél több macskát engedély nélkül tart, f.) többlakásos lakóépületben, társasházban eb- vagy macskatenyésztést folytat, g.) többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségeiben, lépcsőházban, erkélyen vagy loggián kutyát vagy macskát tart, h.) kutyáját nem zárva tartott, bekerített helyen tartja,

10 i.) j.) több lakó által használt udvarban a felügyelete alatt álló kutyát nem kennelben tartja, kivéve, ha a kutya szabadon tartásához a tulajdonosok vagy bérlőtársak hozzájárultak, a felügyelete alatt álló kutyát bekerítetlen ingatlanon nem köti meg vagy nem tartja kennelben, k.) kutyát közterületen póráz nélkül vezeti vagy sétáltatja, l.) a felügyelete alatt álló, harapós, támadó természetű, vagy a 7. számú mellékletben szereplő kutyát a 11. (1) bekezdés második mondatában foglaltaktól eltérően vezet illetőleg sétáltat, m.) a felügyelete alatt álló kutyát a 12. (2) bekezdésben maghatározott helyre az élelmiszer-elárusító üzlet, közfürdő illetve a játszótér kivételével beenged vagy azok bejáratánál őrizetlenül hagyja, n.) kutyát a 8. számú mellékletben meghatározott közterületen kívül sétáltat, o.) galambot a rendelet 15. (2) vagy (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően tart, p.) a rendeletben nem szereplő állatot engedély nélkül tart. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 20. (1) A rendeletben foglalt előírások megtartását a Polgármesteri Hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen ellenőrizhetik. (2) 6 Az előírások megsértése esetén helyszíni bírság is kiszabható. (3) Az állatok szaporulata az elválasztást követő 8. napig nem számít bele az engedélyezett létszámba. 21. (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Dombóvár Város Képviselő-testületének az állatok tartásáról és védelméről szóló 19/1999. (X.01.) sz. rendelete, illetve az azt módosító 44/1999. (XII. 22.), 18/2000. (IV.14.), 35/2000. (XII.20.), 27/2003. (VIII.26.), 16/2006. (V.1.) illetve 31/2006 (IX.1.) számú rendelet hatályát veszti. (2) A rendelet hatályba lépésekor már meglévő állatok kimúlásig tarthatók. Dombóvár, június Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.)

11 Szabó Loránd polgármester dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése június 29-én megtörtént. dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

12 1.sz. állattartási övezet 1. sz. melléklet a) A Helyi Építési Szabályzat szerinti lakóterületek, üdülőövezetek, ipari, raktár, vegyes, valamint intézmény gazdasági és különleges területek. b) Természetvédelmi területek, egészségügyi, szociális, élelmezést nyújtó intézmények, sportlétesítmények valamint nagyszámú személy befogadására szolgáló épületek. A b) pontban felsorolt területeknél a telekhatártól kell számítani a védőtávolságot. c) Gunaras-fürdő üdülőterület egésze. 2. sz. állattartási övezet 2. sz. melléklet Zalka Máté utca 6-16., Gábor Béla utca, Krúdy Gyula utca, Hóvirág utca, Liliom utca, Szegfű utca, Gyenis A. u , Kosztolányi u , Kosztolányi u ; Kórház u. 2/a. számtól Béke utca sarkáig; Kórház u. 2959/2 hrsz. Fő utca Lk övezetbe sorolt ingatlanjai.ady E. u Széchényi utca páros oldala - Petőfi utca páratlan oldala - Szent Gellért utca páratlan oldala által határolt terület; Zalka M. utca családiházas része; Szent Gellért utca páros oldala; Petőfi u. 4-6.; Szepesi u. 3-5.; Szepesi utca páros oldal; dr.riesz J. u. mindkét oldala; Erzsébet u ; Szabadság u ; Szabadság u ; Kossuth L. u. 4-24/a.; Jókai u ; Bem utca páros- páratlan oldala; Bajcsy-Zs. utca templomtól - Bajcsy-Zs. u Báthory u Katona J. u. 39. által határolt terület; Bajcsy-Zs. u ; Bajcsy-Zs. u ; Gyár u. 2/a-10.; Bartók B. u. 2-6.; Bajcsy-Zs. u ; Bezerédj u Dombó Pál u Vörösmarty u. 2. által határolt terület; Dombó Pál u ; Dombó Pál u ; Teleki u ; Teleki u ; Rákóczi u ; Juhász Gyula utca. 3) számú állattartási övezetek: 3. sz. melléklet Kertváros Lk övezetbe nem tartozó utcái; Rákóczi u ; Teleki utca Rákóczi utcától északra mindkét oldal; Rákóczi u ; Zrínyi utca páratlan oldala; Széchenyi utca páratlan oldala - Ady E. u Erzsébet u Erzsébet u. 27. számtól a Széchenyi utca páratlan oldala által határolt terület; Árpád utca páratlan oldala; Bezerédj utca - Vörösmarty utca - Móricz Zs. utca - Kazinczy sor - Tóth E. utca - Népköztársaság utcától északra található családiházas övezet; Damjanich utca; Paál L. utca; Thököly utca; Rózsa F. utca ; Bartók B. u. 2. számtól a Bajza utcáig - Bajza utca mindkét oldala - Kölcsey u Kölcsey u. 2/a Vörösmarty u számig határolt terület. Erzsébet u ; Újdombóvár 2. sz. állattartási övezetbe nem sorolt utcái és ingatlanai; Ivanich A. utca mindkét oldala - Dózsa Gy. utca mindkét oldala - Rét utca mindkét oldala - Katona J. utca páratlan oldala a 39. számig - Katona J. utca páros oldala a Bem utcáig - Báthory utca mindkét oldala (páros oldal 20. számig, páratlan oldal 43. számig) - Berzsenyi u Berzsenyi u

13 Kinizsi u Kinizsi u Bajcsy-Zs. u /a. által határolt terület; Gagarin u ; Reich B. utca mindkét oldala; Dankó P. utca mindkét oldala; Teleki u Sáfár László utca. 4. sz. melléklet 4. sz. állattartási övezet Vörössugár u ; Vörös Sugár u. 2/a-52.; Gagarin u ; Gagarin u /b; Szőlőhegy: Kápolna utca, Garay utca, Kállai É. utca, Esze T. utca, Gárdonyi utca, Hámán K. utca, Mező I. utca, Kapos sor, Csokonai utca; Mászlony puszta területe. 5. sz. állattartási övezet Külterületek és mezőgazdasági rendeltetésű külterületi földrészek. 5. sz. melléklet 6. sz. állattartási övezet Szőlőhegy belterületi mezőgazdasági jellegű (zártkerti) területei. 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet Staffordshire terrier Bull terrier Argentin dog Amerikai Saffordshire terrier Fila Brasileiro Komondor Kuvasz Német juhász Kaukázusi juhász Sarplaninai juhász Rottweiler Dobermann Óriás schnauzer valamint ezek egymással és más fajtával való keresztezései, továbbá a felsoroltakon kívül azok a fajták és keresztezései, amelyeknek kifejlett korukban marmagassága a 45 cm-t meghaladja.

14 Ebek sétáltatására kijelölt helyek 8. sz. melléklet a) A Kossuth tér ÉK-i oldalán kijelölt közterület, b) a Szállásréti tó É-i részén kijelölt közterület, c) a Bezerédj utcai garázssorok előtt kijelölt zúzottköves közterület a trafóházig, d) a Gyöngyvirág körúti volt sportpálya területe (a temető mellett), e) a Hunyadi téri sétány Ny-i oldala a Víztorony és a nyilvános WC közötti közterület, f) a Művelődési Központ és könyvtár és a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet között kijelölt park területe, g) a Gárdonyi téren kijelölt közterület, h) a Dombóvár-alsó vasútállomás mellett lévő volt sportpálya területe, i) a Tűzoltóság északi oldalán fekvő zöld terület, j) a Molnár György és az Allende u. mögötti focipályán kijelölt közterület, k) az Uszoda és a Patyolat közötti közterület, l) a Szigeterdőben a teniszpálya mellett kijelölt közterület, m) a Csavargyár mellett kijelölt közterület, n) a Kondavölgyben található Szenes dombon kijelölt közterület, o) a Kondavölgyben a Természetőr bázistól a tüskei horgásztanyákig, p) a Nyerges erdő, Gunarasban a platánsoron kijelölt közterület.

15

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete. az állatok tartásáról és kihajtásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 5/2011.(IV.14.) KT. Rendelete az állatok tartásáról és kihajtásáról (Módosította a 14/2012.(VI.29.), a 11/2012.(V.31. KT. Rendelet) Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 10/2002 (V. 24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 10/2002 (V. 24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Balassagyarmat Város Önkormányzatának 10/2002 (V. 24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(I.29.) r e n d el e t e CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/09.(I.29.) r e n d el e t e az állattartás helyi szabályairól és az állati tetemek ártalmatlanításáról Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabályairól Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. szeptember 26- i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének az állattartásról szóló 26/2001.(IX.25.)ÖK.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2009. (IX. 01.) rendelete. az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (IX. 01.) rendelete az állatok tartásáról Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete. az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2009. (05.15.) rendelete az állatok tartásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése annak céljából, hogy Pécs városban egységesen érvényesüljenek az állattartással

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1997. (06.01.) sz. rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról és védelméről 1 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (V.21.) Ör. az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2012. október 1.-től (Algyő Nagyközség Önkormányzat 32/2012.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az állattartásról. Általános rendelkezések 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartásról Siófok Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (IX.11.) rendelete az állatok tartásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. 2. bekezdésében kapott felhatalmazással

Részletesebben

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben)

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) 1 Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE. az állattartásról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (XII.10.) RENDELETE az állattartásról Szerencs Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/1999. (XI.1.) sz. rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL Az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések Kerepes község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (III. 25.) rendelete az állattartásról, az állatok védelméről és kíméletéről egységes szerkezetben az azt módosító 5/2005.(II.24.), 23/2005.(X.27.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben

Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos Önkormányzata Képviselô-testületének 11/2003.(XI.11.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól a módosításokkal egységes szerkezetben Farmos község Önkormányzata Képviselô-testülete (a

Részletesebben

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása),

tilalma, Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó állatok engedély nélküli tartása), Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (V.29.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. az állattartásról Zsámbék Város Képviselő-testületének 14/2010. (IX.15.) számú önkormányzati R E N D E L E T E az állattartásról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok tartásáról az alábbi rendeletet

Részletesebben

Az állattartás általános szabályai

Az állattartás általános szabályai Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete Kistelek Város Képviselő-testülete 9/2002.(X.02). rendelete az állattartás szabályairól szóló 16/2000.(XI.20.) rendelet (egységes szerkezetben) Kistelek

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.3.) RENDELETE A HELYI ÁLLATTARTÁS SZABÁLYAIRÓL Kihirdetve: 2009. október 3. Fodor Krisztina Jegyző PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. az állattartás szabályairól TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben