I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1."

Átírás

1 Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.) rendelettel módosított 28/2007. (VI.29.) rendelete az állatok tartásáról és védelméről A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ában illetve az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.26.) Korm.rendelet 36. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Dombóvár Város Önkormányzata a helyi sajátosságokra is tekintettel, az állatok tartásáról és védelméről, továbbá az állattartók felelősségéről az alábbi rendeletet alkotja. I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya a jogi személyekre és a magánszemélyekre ide értve a jogi személyek társulásait is és a magánszemélyek társaságait is egyaránt kiterjed. (3) A rendelet tárgyi hatálya a haszonszerzés céljából illetve a kedvtelésből történő állattartásra egyaránt kiterjed. (4) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki: a) az állatok forgalmazásával, kereskedésével és feldolgozásával foglalkozó szervezetek állattartására, b) a fegyveres erők és fegyveres testületek állattartására, c) az egészségügyi és kutatóintézetekben kísérleti céllal tartott állatokra, d) egészségügyi okból rászorulók által tartott vezető- és jelzőkutyákra, e) az alkalmi, cirkuszi rendezvényekre és állatkiállításokra, f) a veszélyes és veszélyesnek minősített ebek tartására, g) az egyéb veszélyes állatok tartására és h) a természetvédelmi oltalom alatt álló állat tartására. E rendelet alkalmazása szempontjából: Fogalom-meghatározások 2. a) Nagytestű haszonállat: szarvasmarha, ló, öszvér, szamár. b) Kistestű haszonállat: sertés, kecske, juh. c) Aprótestű haszonállat: baromfi, házinyúl, prémesállat.

2 d) Kedvtelésből tartott állatok: macska, kutya, tengerimalac, aranyhörcsög, díszhal illetve az éneklő-, díszmadár és galamb. e) Állattenyésztés: az állatok tenyész- és haszonértékét növelő célirányos tevékenységek összessége. f) Kennel: az ebek tartására szolgáló ól, és körbekerített kifutó. g) Belterület: a település közigazgatási területének - jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó - kijelölt része. h) Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági erdőművelési, illetőleg különleges célra szolgáló része. i) Mezőgazdasági rendeltetésű terület: a növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezésére szolgáló terület. j) Gyepmester: elsősorban az állati tetemek eltakarításával és a kóbor ebek befogásával megbízott személy. Részletes feladatait a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 5. számú függelékének 3.8. pontja határozza meg. k) Ln: nagyvárosi lakó övezet Lk: kisvárosi lakó övezet Lke: kertvárosi lakó övezet V: vegyes övezet G: Gazdasági övezet Ü: üdülő övezet K: különleges területek Lf: falusias lakó övezet K-12 mg : elsősorban mezőgazdasági célú gazdasági épületek, állattartó létesítmények építményeinek elhelyezésére szolgáló területek. Mk-1, Mk-2: kertes mezőgazdasági területek l) kutyavezetés: az eb a tartózkodási helyétől a kutyasétáltató helyig legrövidebb úton történő eljuttatása. m) kutyasétáltatás: az erre a célra kijelölt helyen az ebek pórázon történő sétáltatása. II. fejezet Az állattartó kötelezettségei 3. (1) Minden állattartó köteles az állategészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi szabályoknak megfelelően állatát úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget, egészséget ne veszélyeztessen.

3 (2) Valamennyi állattartó köteles állatát megfelelően táplálni, gondozni, megbetegedés esetén gyógyításáról gondoskodni. (3) Tilos az állatok elhagyása, elűzése vagy kitétele. Ha az állattartó nem kívánja vagy nem képes az állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, szükség szerint a gyepmesternek felajánlani. (4) Az állatokat úgy kell tartani, hogy az a közterületet, a többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyeit és teraszát ne szennyezze. (5) Állattartás a városban csak mások nyugalma és jogos érdekeinek tiszteletben tartása mellett lehetséges. Haszonállatok tartása Az állattartási övezetek és az egyes övezetekben tartható állatok 4. (1) E alkalmazása szempontjából állattartáson a 2.. a), b), c), pontjaiban felsorolt (továbbiakban: haszonállatok) állatok tartását kell érteni. (2) Az állattartás szempontjából a város a következő övezetekre oszlik: 1. számú állattartási övezet: A Helyi Építési Szabályzat szerinti Ln-V-G-Ü-K kivéve K-12 mg övezetekbe sorolt 1. számú melléklet szerinti területek, és a lakóépületektől mért 50 méteres védőtávolságban található ingatlanok. 2. számú állattartási övezet: A Helyi Építési Szabályzat szerinti Lk építési övezetek és ingatlanok és a 2. számú melléklet szerinti területek, és a lakóépületektől mért 50 méteres védőtávolságban található ingatlanok számú állattartási övezet: A helyi Építési Szabályzat szerinti Lke jelű, a 3. számú melléklet szerinti területek, illetve a 4. számú melléklet szerinti területeken található, 1200 m 2 -nél kisebb alapterületű ingatlanok számú állattartási övezet: A Helyi Építési Szabályzat szerinti Lf építési övezetekbe sorolt, a 4. számú melléklet szerinti területeken található, 1200 m 2 -nél nagyobb alapterületű ingatlanok 5. számú állattartási övezet: 1 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.) 2 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.)

4 Az 5. számú melléklet szerinti területek. 6. számú állattartási övezet: A Helyi Építési Szabályzat szerinti Mk-1 és Mk-2 övezetbe sorolt területek. (1) Az 1.), 2.), 6.) számú állattartási övezetekben haszonállat nem tartható. 5. (2) A 3.) számú állattartási övezetben 4 db felnőtt sertés, 10 db anyanyúl és szaporulata, 50 db baromfi tartható. (3) A 4.) számú állattartási övezetben haszonállatok a következő mennyiségben tarthatók: 10 db felnőtt sertés, 10 db nagytestű állat (ló vagy szarvasmarha vagy öszvér vagy szamár), 200 db felnőtt baromfi, 20 db juh vagy kecske, 20 db anyanyúl és szaporulata. (4) Az 5.) számú állattartási övezetben külterületen és mezőgazdasági rendeltetésű külterületi földrészleteken korlátozás nincs. Haszonállat tartására szolgáló épületek és építmények elhelyezésének feltételei 6. A haszonállatok tartását szolgáló építmények elhelyezése: (1) Belterületen lévő lakótelken lakóterületek, üdülőövezet, ipari-, és raktárterületek épületeinek határától 50 méter apró haszonállat (stb.) kis- nagyhaszonállat istállója, ólja ketrece, zárt kifutója trágyaés trágyalétárolója 50 méter intézményterület, természetvédelmi terület, egészségügyi, szociális élelmezést nyújtó intézmények befogadására szolgáló épületek telkeinek határától 50 méter 50 méter lakóépülettől és üdülőövezet határáról 6 méter 10 méter ásott kúttól 10 méter 15 méter fúrt kúttól 5 méter 10 méter csatlakozó vízvezetéktől 1 méter 2 méter kerti csaptól 3 méter 3 méter (2) Mezőgazdasági rendeltetésű földrészleten:

5 szomszédos gazdasági épülettől 5 méter 10 méter különálló épület elhelyezésekor saját gazdasági épülettől 3 méter 3 méter ásott kúttól, csőkúttól és kerti csaptól 10 méter 15 méter fúrt kúttól 5 méter 10 méter távolságban helyezhetők el. A méhkaptárak elhelyezésével kapcsolatosan a méhészetről szóló 15/1969.(XI.6.) MÉM. sz. rendeletben foglaltak az irányadók. 7. (1) Állatot tartani csak a közegészségügyi, állategészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, arra alkalmas épületben (istálló, ól) szabad. (2) Az állatok tartására szolgáló épületet könnyen tisztítható, hézagmentes, szilárd burkolattal kell ellátni. (3) Az állattartó létesítményeket szükség szerint, de legalább naponként ki kell takarítani, rendszeres fertőtlenítéséről és szagtalanításáról gondoskodni kell. (4) A keletkezett trágyalét megfelelő befogadóképességű, zárt, szivárgásmentes, talajszint alatti tárolóba kell vezetni. A trágyagyűjtőt szilárd burkolattal kell ellátni és legalább 3 oldalról zárt, megfelelő magasságú védőfallal kell körülvenni. (5) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók elszaporodását meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell. (6) A haszonállatokat úgy kell tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. 8. (1) Az állattartó köteles az elhullott kishaszonállatokat, kedvtelésből tartott állatok közül az ebeket és macskákat az ATEV gyűjtőtartályba kiszállítani. A nagytestű haszonállatok elhullását a gyepmesternek vagy a Városüzemeltetési Irodának kell bejelenteni, melynek az ingatlanról történő elszállításának megszervezéséről az önkormányzat gondoskodik. (2) Az állati hulla elhelyezésére szolgáló ATEV gyűjtőtartály a gyepmesteri telepen került elhelyezésre, amely megtalálható a Béke útról nyíló V-VI. utca között, a szennyvíztisztító telephez vezető út mellett. III. fejezet

6 A kedvtelésből tartott állattartás szabályai Ebtartás 9. (1) Többlakásos lakóépületben, társasházban lakásonként 1 kutya tartható, ebtenyésztés nem folytatható. (2) A többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségeiben, lépcsőházban, erkélyen és loggiákon kutyát tartani tilos. 10. (1) Belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 3 db kutya tartható. Ennél nagyobb számú ebtartás csak a polgármester engedélye alapján lehetséges. Az engedély kiadására irányuló eljárásra a 15. -ban foglaltak alkalmazandók. (2) Kutyát csak zárva tartott, bekerített udvarban lehet tartani. Több lakó által használt közös udvarban kutya csak kennelben tartható, kivéve, ha szabadon tartásához a tulajdonosok, bérlőtársak együttesen hozzájárultak. (3) Bekerítetlen ingatlanon ebet megkötve, vagy kennelben lehet tartani. (4) Az ebeket tulajdonosaik úgy kötelesek tartani, hogy azok elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak. (5) Ha az eb harapós vagy támadó természetű, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon kell elhelyezni. 11. (1) Ebeket közterületen vezetni, sétáltatni csak pórázon szabad. Kizárólag 2 méternél nem hosszabb pórázon, 18 éven felüli személy kíséretében, biztonságos fém szájkosárral, fojtó nyakörvvel lehet vezetni, illetőleg sétáltatni azt a kutyát, amelyik a) harapós vagy támadó természetű b) a 7. számú mellékletben szerepel. (2) Tilos ebet beengedni, illetve bevinni: a.) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe - az üzemeltető hozzájárulása nélkül, b.) élelmiszert árusító üzembe, vásárcsarnok, piac területére, élelmiszerfeldolgozó üzembe, élelmiszerraktárba, c.) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmények területére, sportpályákra - az intézményt őrző kutya kivételével, d.) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe,

7 e.) játszótérre, játszótérként használt közterületre, f.) az ebet kísérője más személlyel együtt - annak hozzájárulása nélkül - liftben nem szállíthatja. (3) Tilos az ebeket az előzőekben felsoroltak bejáratánál is őrizetlenül hagyni. (4) Közforgalmú közlekedési eszközökön kutya csak pórázzal és szájkosárral, vagy speciális ketrecben szállítható. (5) Az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a gyalogjárdát, sétányt, parkot, vagy más közterületet és lakóház lépcsőházát, annak közös használatú területét ne szennyezze. (6) Az eb által okozott szennyeződést az eb felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani és az ehhez szükséges felszerelést magával vinni. (7) Ebet sétáltatni kizárólag a 8. sz. mellékletben meghatározott közterületen szabad. Egyéb közterületen kizárólag az eb vezetése megengedett. 12. (1) A város területén csak veszettség elleni védőoltásban részesült ebet lehet tartani. (2) Az eboltásra vonatkozó részletes szabályokat az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet a tartalmazza (3) A tulajdonos, illetve az állattartó köteles a nem Dombóváron beoltott kutya oltási könyvét az állat-egészségügyi nyilvántartást vezető szervnek nyilvántartásba vétel céljából bemutatni. 13. Macskatartás (1) Többlakásos lakóépületben, társasházban lakásonként 2 db macska tartható, macskatenyésztés nem folytatható. (2) Többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségében, lépcsőházban valamint erkélyen és loggián macskát tartani tilos. (3) Belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 5 db macska tartható. Éneklő, díszmadarak és galambok tartásának szabályai 14. (1) Éneklő és díszmadár bármely lakásban számbeli korlátozás nélkül tartható.

8 (2) 3 Galamb kizárólag padlástérben vagy gazdasági épület elkülönített részében tartható. (3) Többlakásos épületben galambok tartása a padlástér elkülönített részén lehetséges, az összes lakó előzetes hozzájárulásával. (4) 4 Egyedi kérelem alapján a galambokra vonatkozó korlátozást a polgármester feloldhatja. A korlátozás feloldására irányuló eljárásra a 15. -ban foglaltakat az ebben a bekezdésben foglalt eltérésekre tekintettel kell alkalmazni. Egyedi engedélyezés 15. (1) Egyedi kérelem alapján, indokolt esetben a polgármester engedélyezheti: a) az 1. és 2. sz. állattartási övezet kivételével a rendelet egyes övezeteiben meghatározott haszonállat-számnál nagyobb számú haszonállat tartását, b) a rendeletben meghatározottnál nagyobb számú eb illetőleg macska tartását, c) 5 galambok a rendeletben foglaltaktól (14. (2) bek.) eltérő tartását, d) a rendelet által nem említett állatok tartását. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, az állattartás célját, a tartani kívánt állatok fajtáját, számát, nemét, korát. (3) A polgármester a kérelem elbírálásához beszerzi az ÁNTSZ Városi Intézete és a kerületi főállatorvos szakvéleményét. (4) Az engedély visszavonásig érvényes. 16. A rendelet 2. d) pontjában meghatározott más állat számbeli korlátozás nélkül tartható. 17. Állati erővel vont jármű és kézikocsi hajtója, illetőleg a felügyelettel megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az állat a közterületet (közutat, parkot, stb.) 3 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.) 4 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.) 5 Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.)

9 ne szennyezze be. Ennek érdekében köteles a hajtó az állatra, illetve a vontatott járműre olyan eszközt felszerelni, amely az ürüléket felfogja, vagy ennek hiányában köteles a közutat a szennyeződéstől megtisztítani. A hajtó köteles azt gyűjteni és elhelyezéséről a közterület szennyezése nélkül, a közegészségügyi szabályokat betartva gondoskodni. A gyepmester feladatai 18. (1) Az önkormányzat területén a kóbor, gazdátlan ebek befogását a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Közhasznú Társaság végzi az Önkormányzat megbízása alapján. (2) A befogott ebet a gyepmesteri telepre kell szállítani, nyilvántartásba venni és a hatósági állatorvos utasítása szerint őrizni, gondozni. (3) A befogott ebet a tartási és ápolási költségek megtérítése esetén a tulajdonos 14 napon belül kiválthatja. (4) Amennyiben a befogott eb tulajdonosa 14 napon belül nem jelentkezik, az ebet értékesíteni kell, vagy ki kell irtani. IV. fejezet Szabálysértési rendelkezések 19. Szabálysértést követ el - feltéve, hogy a cselekmény nem valósít meg bűncselekményt - és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a.) az egyes állattartási övezetekben meghatározottól eltérő fajtájú haszonállatot, illetve a rendeletben meghatározottnál nagyobb mennyiségben engedély nélkül tart, b.) a haszonállatok tartásának elhelyezési feltételeit megszegi, c.) az eb bejelentésére vagy nyilvántartásba vételére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, d.) többlakásos lakóépületben, társasházban 1-nél több kutyát vagy 2-nél több macskát engedély nélkül tart, e.) belterületen lévő egyedi beépítésű lakótelken 3-nál több kutyát vagy 5-nél több macskát engedély nélkül tart, f.) többlakásos lakóépületben, társasházban eb- vagy macskatenyésztést folytat, g.) többlakásos lakóépület, társasház közös használatú helyiségeiben, lépcsőházban, erkélyen vagy loggián kutyát vagy macskát tart, h.) kutyáját nem zárva tartott, bekerített helyen tartja,

10 i.) j.) több lakó által használt udvarban a felügyelete alatt álló kutyát nem kennelben tartja, kivéve, ha a kutya szabadon tartásához a tulajdonosok vagy bérlőtársak hozzájárultak, a felügyelete alatt álló kutyát bekerítetlen ingatlanon nem köti meg vagy nem tartja kennelben, k.) kutyát közterületen póráz nélkül vezeti vagy sétáltatja, l.) a felügyelete alatt álló, harapós, támadó természetű, vagy a 7. számú mellékletben szereplő kutyát a 11. (1) bekezdés második mondatában foglaltaktól eltérően vezet illetőleg sétáltat, m.) a felügyelete alatt álló kutyát a 12. (2) bekezdésben maghatározott helyre az élelmiszer-elárusító üzlet, közfürdő illetve a játszótér kivételével beenged vagy azok bejáratánál őrizetlenül hagyja, n.) kutyát a 8. számú mellékletben meghatározott közterületen kívül sétáltat, o.) galambot a rendelet 15. (2) vagy (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően tart, p.) a rendeletben nem szereplő állatot engedély nélkül tart. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 20. (1) A rendeletben foglalt előírások megtartását a Polgármesteri Hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen ellenőrizhetik. (2) 6 Az előírások megsértése esetén helyszíni bírság is kiszabható. (3) Az állatok szaporulata az elválasztást követő 8. napig nem számít bele az engedélyezett létszámba. 21. (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg Dombóvár Város Képviselő-testületének az állatok tartásáról és védelméről szóló 19/1999. (X.01.) sz. rendelete, illetve az azt módosító 44/1999. (XII. 22.), 18/2000. (IV.14.), 35/2000. (XII.20.), 27/2003. (VIII.26.), 16/2006. (V.1.) illetve 31/2006 (IX.1.) számú rendelet hatályát veszti. (2) A rendelet hatályba lépésekor már meglévő állatok kimúlásig tarthatók. Dombóvár, június Módosította a 33/2008.(VI.30.) R., hatályba lép: kihirdetéskor (A rendelet hatályba lépésekor meglévő állatállományt december 31. napjáig kell a rendelet által előírt mértékűre csökkenteni.)

11 Szabó Loránd polgármester dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése június 29-én megtörtént. dr. Radochayné dr. Molnár Zsuzsanna jegyző

12 1.sz. állattartási övezet 1. sz. melléklet a) A Helyi Építési Szabályzat szerinti lakóterületek, üdülőövezetek, ipari, raktár, vegyes, valamint intézmény gazdasági és különleges területek. b) Természetvédelmi területek, egészségügyi, szociális, élelmezést nyújtó intézmények, sportlétesítmények valamint nagyszámú személy befogadására szolgáló épületek. A b) pontban felsorolt területeknél a telekhatártól kell számítani a védőtávolságot. c) Gunaras-fürdő üdülőterület egésze. 2. sz. állattartási övezet 2. sz. melléklet Zalka Máté utca 6-16., Gábor Béla utca, Krúdy Gyula utca, Hóvirág utca, Liliom utca, Szegfű utca, Gyenis A. u , Kosztolányi u , Kosztolányi u ; Kórház u. 2/a. számtól Béke utca sarkáig; Kórház u. 2959/2 hrsz. Fő utca Lk övezetbe sorolt ingatlanjai.ady E. u Széchényi utca páros oldala - Petőfi utca páratlan oldala - Szent Gellért utca páratlan oldala által határolt terület; Zalka M. utca családiházas része; Szent Gellért utca páros oldala; Petőfi u. 4-6.; Szepesi u. 3-5.; Szepesi utca páros oldal; dr.riesz J. u. mindkét oldala; Erzsébet u ; Szabadság u ; Szabadság u ; Kossuth L. u. 4-24/a.; Jókai u ; Bem utca páros- páratlan oldala; Bajcsy-Zs. utca templomtól - Bajcsy-Zs. u Báthory u Katona J. u. 39. által határolt terület; Bajcsy-Zs. u ; Bajcsy-Zs. u ; Gyár u. 2/a-10.; Bartók B. u. 2-6.; Bajcsy-Zs. u ; Bezerédj u Dombó Pál u Vörösmarty u. 2. által határolt terület; Dombó Pál u ; Dombó Pál u ; Teleki u ; Teleki u ; Rákóczi u ; Juhász Gyula utca. 3) számú állattartási övezetek: 3. sz. melléklet Kertváros Lk övezetbe nem tartozó utcái; Rákóczi u ; Teleki utca Rákóczi utcától északra mindkét oldal; Rákóczi u ; Zrínyi utca páratlan oldala; Széchenyi utca páratlan oldala - Ady E. u Erzsébet u Erzsébet u. 27. számtól a Széchenyi utca páratlan oldala által határolt terület; Árpád utca páratlan oldala; Bezerédj utca - Vörösmarty utca - Móricz Zs. utca - Kazinczy sor - Tóth E. utca - Népköztársaság utcától északra található családiházas övezet; Damjanich utca; Paál L. utca; Thököly utca; Rózsa F. utca ; Bartók B. u. 2. számtól a Bajza utcáig - Bajza utca mindkét oldala - Kölcsey u Kölcsey u. 2/a Vörösmarty u számig határolt terület. Erzsébet u ; Újdombóvár 2. sz. állattartási övezetbe nem sorolt utcái és ingatlanai; Ivanich A. utca mindkét oldala - Dózsa Gy. utca mindkét oldala - Rét utca mindkét oldala - Katona J. utca páratlan oldala a 39. számig - Katona J. utca páros oldala a Bem utcáig - Báthory utca mindkét oldala (páros oldal 20. számig, páratlan oldal 43. számig) - Berzsenyi u Berzsenyi u

13 Kinizsi u Kinizsi u Bajcsy-Zs. u /a. által határolt terület; Gagarin u ; Reich B. utca mindkét oldala; Dankó P. utca mindkét oldala; Teleki u Sáfár László utca. 4. sz. melléklet 4. sz. állattartási övezet Vörössugár u ; Vörös Sugár u. 2/a-52.; Gagarin u ; Gagarin u /b; Szőlőhegy: Kápolna utca, Garay utca, Kállai É. utca, Esze T. utca, Gárdonyi utca, Hámán K. utca, Mező I. utca, Kapos sor, Csokonai utca; Mászlony puszta területe. 5. sz. állattartási övezet Külterületek és mezőgazdasági rendeltetésű külterületi földrészek. 5. sz. melléklet 6. sz. állattartási övezet Szőlőhegy belterületi mezőgazdasági jellegű (zártkerti) területei. 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet Staffordshire terrier Bull terrier Argentin dog Amerikai Saffordshire terrier Fila Brasileiro Komondor Kuvasz Német juhász Kaukázusi juhász Sarplaninai juhász Rottweiler Dobermann Óriás schnauzer valamint ezek egymással és más fajtával való keresztezései, továbbá a felsoroltakon kívül azok a fajták és keresztezései, amelyeknek kifejlett korukban marmagassága a 45 cm-t meghaladja.

14 Ebek sétáltatására kijelölt helyek 8. sz. melléklet a) A Kossuth tér ÉK-i oldalán kijelölt közterület, b) a Szállásréti tó É-i részén kijelölt közterület, c) a Bezerédj utcai garázssorok előtt kijelölt zúzottköves közterület a trafóházig, d) a Gyöngyvirág körúti volt sportpálya területe (a temető mellett), e) a Hunyadi téri sétány Ny-i oldala a Víztorony és a nyilvános WC közötti közterület, f) a Művelődési Központ és könyvtár és a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet között kijelölt park területe, g) a Gárdonyi téren kijelölt közterület, h) a Dombóvár-alsó vasútállomás mellett lévő volt sportpálya területe, i) a Tűzoltóság északi oldalán fekvő zöld terület, j) a Molnár György és az Allende u. mögötti focipályán kijelölt közterület, k) az Uszoda és a Patyolat közötti közterület, l) a Szigeterdőben a teniszpálya mellett kijelölt közterület, m) a Csavargyár mellett kijelölt közterület, n) a Kondavölgyben található Szenes dombon kijelölt közterület, o) a Kondavölgyben a Természetőr bázistól a tüskei horgásztanyákig, p) a Nyerges erdő, Gunarasban a platánsoron kijelölt közterület.

15

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet területi hatálya Dombóvár város közigazgatási területére terjed ki. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008.(VI.30.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 22/2012. (V. 30.) (az egyes önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete. a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009.(IX.16.) rendelete a helyi állattartásról Nagyhalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000. (IX.l4,.) önkormányzati rendeletet Az állattartásról. 1 Módosította a 12/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. május 30.

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete. az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(I. 25.) önkormányzati rendelete az ebtartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2004. (IV.16.) rendelete az állattartás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2004. (VII.27.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Szólád Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól

Kemence Község Önkormányzatának. 4/2010.( II.16.) rendelet. az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzatának 4/2010.( II.16.) rendelet az állattartás helyi szabályairól Kemence Község Önkormányzata

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete

Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének. A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete Nagybakónak Község Önkormányzati Képviselő-testületének A 5/1999.(III.01.) rendeletével módosított 4/1991.(V.24.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetben Az állattartásról 1. A rendelet hatálya kiterjed

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól

Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete. a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata./2016. (. ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól Dunakeszi Város Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról

12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról 12./2004(VI.30.)ÖK. sz. Képviselőtestületi Rendelet az állattartásról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének az 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az állatok

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Általános rendelkezések PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998. (IV. 29.) rendelete az állatok tartásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete. az állatok tartásáról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004./IX.15./ rendelete az állatok tartásáról Kamond Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete Az eb-és macska tartás szabályairól Küngös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t

J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t J e g y z ő k ö n y v i k i v o n a t Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat 2008. november 19-ei rendes ülésének jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 31/2000.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet)

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2010. (...) önkormányzati RENDELETE. az állattartásról. (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2010. (...) önkormányzati RENDELETE az állattartásról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete. az állattartásról 1 Arló Nagyközség Önkormányzatának 11/2004. (III.29.) önkormányzati rendelete az állattartásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében megállapított jogkörét gyakorolva

Részletesebben

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról.

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete. az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2004./VII.30./ rendelete az állatok tartásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselőtestületének 23/2004.(VI.15.) rendelete az Állattartás

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben /

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete. az állatok tartásáról. / egységes szerkezetben / Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2012. (X.5.) Önkormányzati rendelete az állatok tartásáról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2012.10.01.-től Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 4/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS, EBTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 15/2012. (X. 05.) ÖR egységes

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2000. 1111.29.1 Ö.r. számú rendelete AZ ÁLLATOK TARTÁSÁRÓL Ezen rendelet 2000. március 29. napján kihirdetésre került. Kövegy, 2000. március 29. Dr Bagi Mária jegyző 1 Kövegy

Részletesebben

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL

20 / (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2002. (XI. 15.) RENDELETE AZ EBEK TARTÁSÁRÓL Balatonszemes Község Önkormányzatának 20/2002.(XI.25.) számú rendelete az ebek tartásáról Balatonszemes

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról

CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2003.(VI.26.) számú rendelete az állatok tartásáról Csörög Község Képviselı-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16..(1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/2010 /VI.11./ számú rendelete

Döbrököz Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 7/2010 /VI.11./ számú rendelete Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010 /VI.11./ számú rendelete a kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2012. (VI.01.)

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete

NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/1995. (V.05.) számú rendelete AZ ÁLLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ MELLÉKÉPÜLETEK ELHELYEZÉSÉNÉL BETARTANDÓ VÉDŐTÁVOLSÁGOKRÓL ÉS AZ ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOALTOS EGYÉB

Részletesebben

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1

UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e. Az állattartás helyi szabályairól 1 UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (IX. 28.) r e n d e l e t e Az állattartás helyi szabályairól 1 Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL

PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/ 2004. (IV. 28.) SZÁMÚ R E N D E L E T E AZ ÁLLATTARTÁSRÓL Pusztaszemes Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.), 19/2012. (V.21.), 31/2012. (XI.05.) és 1/2013.(I.31.)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított. az állattartás szabályozásáról szóló Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 8/2000.(IV.1.) és a 10/2004.(V.14.) rendelettel módosított az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) rendelete egységes szerkezetben Eplény

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e. az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (X. 29.) számú r e n d e l e t e az állattartás helyi szabályozásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1.

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete. Általános rendelkezések 1. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól

Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Abony Város Önkormányzat 4/2009. (II. 27.) sz. rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2010. (V.31.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város

Részletesebben

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1.

I. Általános rendelkezések és fogalom-meghatározások 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 13. számú önkormányzati rendelete a haszonállatok tartásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 16. -ában kapott, felhatalmazás

Részletesebben

Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/1998. (II. 3.) számú rendelete az ebek tartásáról és védelméről. Általános rendelkezések

Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/1998. (II. 3.) számú rendelete az ebek tartásáról és védelméről. Általános rendelkezések Zók község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/1998. (II. 3.) számú rendelete az ebek tartásáról és védelméről Zók község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

az állatok tartásáról

az állatok tartásáról M A GY A R KE S Z I KÖ Z S É G K É P V IS E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 4/2000. (II.15.) számú rendelete az állatok tartásáról Magyarkeszi Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. torvény

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének. 2/2014 (II.6.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014 (II.6.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Bodrog Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében,

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1. az állattartás szabályairól. VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK* 20/2001. (VIII. 06.)** Ök. r e n d e l e t e 1 az állattartás szabályairól. (Egységes szerkezetben!) Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések

16/2000. (XI.20.) számú rendelete. Általános rendelkezések Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007.(IX.14) számú és a 10/2010. (XI.19) számú rendelettel módosított 16/2000. (XI.20.) számú rendelete az állatok tartásáról Csévharaszt Község

Részletesebben

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete

Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete. 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Sármellék Önkormányza Képviselőtestülete 6/1997.(XI. 15.) sz. rendelete Az állattartás szabályozásáról Sármellék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése

Részletesebben

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról

KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete. Az állatok tartásáról KISBÉR VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2010. (II.22.) sz. rendelete Az állatok tartásáról Kisbér Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát meghatározó 1949. évi XX. tv. 44./A.

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/1996. /VIII. 9. / ÖR. sz. rendelete az ebtartás szabályairól Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004.( VII.01. ) rendelete. az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004.( VII.01. ) rendelete az állattartás egyes helyi szabályairól Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben*

Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (III.25. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben* Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Hatályos 2012. október 1-től

Hatályos 2012. október 1-től Pacsa Nagyközség Önkormányzat 11/2003.(VI.26.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól 6/2004./IV.20.) sz., 16/2009.(XII.21.) sz. 15/2012.(V.24.), 20/2012.(IX.19.) önkormányzati rendelettel módosítottan

Részletesebben

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól

5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet. az állattartás helyi szabályairól 5/2007.(II.5.) BÉR község Önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól Bér Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend községi Önkormányzat Képviselô-testülete 2/2003. (IV.15.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Ellend község Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület) az

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (X.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az állattartási hely kialakításáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2004.(III.22.) sz. rendelete az állatok tartásának szabályairól A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről

Részletesebben

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 14/2008. (V.22.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2008. (V.22.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Gyöngyöshalász község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete. az ebtartásról

Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete. az ebtartásról Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007 (V. 10.) számú rendelete az ebtartásról A Nagyfüged Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő:

E rendelet alkalmazása szempontjából az állatok csoportosítása a következő: Rád Községi Önkormányzat 10/2004 (09. 21.) rendelete az állatok tartásáról szóló 1996. évi 5. sz. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. Rád Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET)

/2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) /2010. (VIII.) számú Gyermely Község Önkormányzati rendelete AZ ÁLLATTARTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL (TERVEZET) Gyermely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve:

Az állattartásról. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 14/1995. (V. 29.) számú rendelete. A rendelet kihirdetve: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/1995. (V. 29.) számú rendelete Az állattartásról A rendelet kihirdetve: Várpalota, 1995. május 29. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2..

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2.. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2007./X.05./ számú RENDELETE Az állatok tartásáról 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.. Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása.

1.. /1/ A rendelet célja a haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok /a továbbiakban: állatok/ tartásának helyi szabályozása. Magyarszék Község Önkormányzat 7/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete A haszonállatok, ebek és más kedvtelésből tartott állatok tartásáról szóló 5/2008. (VI.3.) sz. rendelet módosításáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az állattartás helyi szabályairól

Az állattartás helyi szabályairól TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGI Ö N K O R M Á N Y Z A T 13/2001. (XII.27.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselô-testülete (a továbbiakban: képviselôtestület)

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete. az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004. (V.28.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban: képviselőtestület

Részletesebben

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról

8/2001. (II.21.) Ök. rendelet. az állatok tartásáról 1. oldal 8/2001. (II.21.) Ök. rendelet az állatok tartásáról (egységes szerkezetben: 19/2001. (VII.1.), 17/2002. (X.5.), 23/2004. (VII.20.), 33/2005. (XI.22.), 16/2006. (VI.27.), 18/2007. (VII.24.) rendeletekkel)

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Bélapátfalva Város Önkormányzat 1 /2007. (I.30 ) rendelete az állattartásról Egységes szerkezetben a 9/2012. (V. 15.) bélapátfalvai önkormányzati rendelettel I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Bélapátfalva Város

Részletesebben

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség

2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 6/2016. (III.02.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete. Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2007. (VI. 25.) számú rendelete Az állattartás helyi szabályairól Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A.. (2) bekezdése és a

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2..

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. 2.. 1 Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (XI.25.) Ökt. rendelete az állattartásról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1 1 Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2004 (VI.05.) rendelete az állattartásról 1 Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól

Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II. 19.) RENDELETE az állattartás helyi szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 7/2008. (IV. 17.) rendelettel Fürged Község Önkormányzat

Részletesebben

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4.

A Szeremle Községi Önkormányzat. 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. 1 A Szeremle Községi Önkormányzat 8/2004. (VI.1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben 2004. augusztus 4. módosításokkal) A Szeremle Községi Önkormányzat az állategészségügyről szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zagyvaszántói Önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendelete az állattartásról EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA Az azt módosító 10/2005.(IX.29.) és a 14/2008.(X.30.) rendelettel A Zagyvaszántói Önkormányzat az

Részletesebben

Tarany Község Képviselő-testülete. 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) I.

Tarany Község Képviselő-testülete. 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete. az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) I. Tarany Község Képviselő-testülete 7/2004. (VIII.18.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tarany Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csór Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2005. (II.23.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a helyi

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE. az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999.(IX.30.) ÖKT sz. RENDELET TERVEZETE az állattartás szabályairól Mosonszolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól

Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csetény község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.24.) számú rendelete az állattartás helyi szabályairól Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Moha község Önkormányzati Képviselőtestület 5/2004/V.01./ számú rendelete az állatok tartásáról és védelméről. Moha község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról

Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról Magyarszék Község Önkormányzat 8/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete Az ebek tartásáról szóló 6./2008. (VI. 24.) sz Rendelet módosításáról A Magyarszék Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

*** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./

*** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./ *** VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 19/1994/VI.13./ RENDELETE AZ EBTARTÁSRÓL /AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSOKKAL egységes szerkezetben/ 1. Vác város területén a közegészségügyi- állategészségügyi-, építésügyi-, környezet-és

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületének 18/2007. (VI.27.) sz. rendelete az állattartásról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben)

Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) 1 Bonyhád Város Önkormányzatának 3/1996. (II. 1.) számú rendelete az állattartásról (egységes szerkezetben) Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990. évi LXV tv. 16. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1..

Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete az állattartásról. Általános rendelkezések 1.. Domoszló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 26.) Önkormányzati rendelete az állattartásról Domoszló Község Önkormányzata az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet)

Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete /2015. ( ) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól (tervezet) Paks Város Önkormányzata képviselő - testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések

MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól. I. FEJEZET Általános rendelkezések MÁTRABALLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9 / 2004. (IV.27.) rendelete az állattartás helyi szabályairól Mátraballa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az állategészségügyről

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(X.4.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról

Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(X.4.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról 1 Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2005.(X.4.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított, 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásáról Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. július 26-án megtartásra kerülő ülésére az állattartás helyi szabályairól

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. I. Fejezet. Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 23/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról (egységes szerkezetben a 14/2012.(III.29.), 24/2012.(V.23.), 34/2012.(IX.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Részletesebben

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE

PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2007. (IX.26.) RENDELETE AZ ÁLLATTARTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Pannonhalma Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi

Részletesebben

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai

(egységes szerkezetben) Általános rendelkezések. Az állattartás általános szabályai Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő testülete 1/2013. (II. 1.), 10/2012.(VI. 01.) rendeletével módosított 8/2007.(IV.13.) rendelete az állattartás helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Tiszakürt

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén:

(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben megállapított kivétellel kiterjed Szeghalom város közigazgatási területén: SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2005. /X.19./ számú. rendelete az állattartásról Szeghalom város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról

Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete. az állattartásról Lókút községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2003./ 12.12./ Kt. számú rendelete az állattartásról A Lókút önkormányzat az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. Törvény és végrehajtási rendeletei,

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől 2890 Tata, Kossuth tér 1. Tel.: (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/1- /2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben