SZAKMAI BESZÁMOLÓ. PKR szerződésszám: NYME_CAN BAROSS-ND07-ND-INRG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZÁMOLÓ. PKR szerződésszám: NYME_CAN BAROSS-ND07-ND-INRG1-07- 2008-0002"

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ PKR szerződésszám: NYME_CAN BAROSS-ND07-ND-INRG1-07- Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projektvezető neve: Projektvezető elérhetősége ( és telefon): A beszámoló típusa: Nyilvántartási szám: Munkaszakasz száma: 1. Beszámolási időszak tényleges kezdési és befejezési ideje: Támogatott szervezet neve: A projekt honlapjának címe: Nyugat-magyarországi Egyetem Tudásintenzív vállalatok menedzselésének és a vállalatalapítás-tan oktatásának tapasztalatai Kanadában Dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus záró beszámoló OMFB-01510/ Nyugat-magyarországi Egyetem evgi.emk.nyme.hu

2 1. Tartalomjegyzék SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tartalomjegyzék A korábbi beszámolási időszakok eredményeinek tömör összefoglalója Az adott beszámolási időszakban elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása maximum 25 oldalban Összefoglaló A projekt célja A projekt indokoltsága A projekt előnyei A pályázó ösztöndíjas bemutatása A pályázatba bevont szakértők (kompetenciáinak) ismertetése A munkaszakaszok leírása Konkrét projekt-megvalósítás eredményei Az adott munkaszakaszban elkészült megjelent vagy elfogadott projekthez kapcsolódó publikációk (cikkek, előadások), nyomtatott és elektronikus kiadványok, szabadalmak, stb. listája Indikátor űrlap az adott munkaszakasz végére elért kumulált értékekkel Az adott beszámolási időszakban a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések A kapott támogatás ösztönző hatásának bemutatása A feladatok elvégzését és az indikátorvállalások teljesülését alátámasztó dokumentumok elektronikusan (CD/DVD; pl: jegyzőkönyvek, kutatási jelentés, fotó, mérési jegyzőkönyv, publikáció, szabadalmi okirat, stb.) A kutatás-fejlesztésben részt vevő személyek megnevezése és a munkaszakasz teljesítésével eltöltött ténylegesen munkaideje...15 PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS

3 2. A korábbi beszámolási időszakok eredményeinek tömör összefoglalója Nem volt korábbi beszámolási időszak. 3. Az adott beszámolási időszakban elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása maximum 25 oldalban 3.1. Összefoglaló Jelen ösztöndíj projekt célja volt, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetemen, annak valamennyi karára kiterjedően létrejöjjön az innovációs folyamatokat támogató intézmény hálózat, ill. működtetésére felkészült szakemberek, szakmai csapat álljon rendelkezésre, akik hatékonyan tudják támogatni az egyetemi K+F projektek piacosítását, tudás alapú vállalkozások mentorálását. A spin-off vállalkozás menedzsment nemzetközi szinten jelenleg elérhető tudásanyagának alaposabb elsajátítása érdekében szükséges, hogy a soproni oktatók, vállalkozások tanácsadásával is foglalkozó szakemberek külföldön,,,munka közben tanulják meg a tudás alapú vállalkozások alapításához, segítéséhez szükséges hatékony módszereket, ismereteket. Cél, hogy ezek a szakemberek visszatérve a Nyugat-Dunántúl régióba, segítői legyenek a tudás-intenzív vállalkozások menedzselésének. Közvetlen cél: az inkubálás gyakorlatának Nyugat-magyarországi Egyetemen, Sopronban való meghonosítása, a jó módszerek (best practices) elsajátítása utána azok adaptálása a Nyugat-magyarországi Egyetem spin-off, start-up, technológia transzfer irodájában, saját tanácsadói tevékenység keretében. A projekt additív közvetlen célja volt, hogy az ösztöndíjas saját vállalkozása (Gyomai Erdőgazda Kft.) keretében innovatív fejlesztésre legyen képes. A pályázat közvetett célja, hogy a Pályázó a tudás alapú kezdő (spin-off, start-up) vállalkozások menedzselésében sikeres országok jó gyakorlatát a Nyugat-magyarországi Egyetemen, a Sopron Innovációs Központban (Inkubátorházban Sopron) és a Nyugat- Dunántúl régióban innovációs tanácsadóként, oktatóként helyben kamatoztassa. További cél, hogy az ösztöndíjat pályázó a megszerzett tudásával Sopron innovációs tanácsadói kapacitását erősítse, és ezzel segítse tudásalapú munkahelyek létrehozását, az egyetemi tudástranszfer tevékenységet, a regionális KKV-k fejlesztést. 3

4 3.2. A projekt célja Az elmúlt években az inkubáció előnyeinek vizsgálata előtérbe került. Az NKTH később NIH megalakulása óta az innovációs folyamatokat támogató regionális innovációs tanácsadói támogató hálózat fejlődésnek indult. Az innovációs folyamatokban felerősödött az egyetemek szerepvállalása. A Regionális Egyetemi Tudásközpontok utódaként megalakultak azok a nonprofit Kft-k, melyek a tudástranszfert hivatottak előmozdítani, melyhez az egyetemi vállalkozás menedzsment-oktatásnak is csatlakoznia kell. Az új, technológia-intenzív vállalkozások indításában egyre nagyobb szerepet vállalnak tehát maguk az egyetemek is. Jelen projekt a technológiai transzfer, innováció, inkubálás módszertanának megismerését célozza, eredményeként megerősödhetnek az egyetemi spi-off mentorálási, inkubálási gyakorlatok. Magyarországon a spin-off vállalkozási kultúra csak kevéssé terjedt el, mivel a nyugati innovációs rendszerekhez képest hiányoztak az állami támogató programok, az intézményrendszer, a programok, a folyamatos és elkötelezett állami szerepvállalás, a pályázati forrásból lehívható, kiszámítható támogatások mellett a kockázati tőke, és hiányzik az üzlet angyal hálózat is. Ezek együttes hiánya hátráltatta Magyarországon a spin-off, start-up programok hatékony működését. A legnagyobb hiány azonban azon szakemberekből van, akik ezt a rendszert érdemben felállítani és működtetni tudnák. Az egyetemek, K+F+I intézmények nem kényszerültek a kutatási eredmények üzleti hasznosítására, nem látták annak közvetlen előnyeit, hiányoznak a jogszabályi biztosítékok, továbbá az egyetemek és a kutatók közötti hasznosítási feltételek sem tisztázottak. Az Európai Unióban, és a világ gazdaságilag fejlett részein, kiemelt figyelmet fordít az állam a KKV-k, különösen a tudás alapú, innovatív KKV-k fejlesztésére, szerepük növelésére úgy a helyi gazdasági szinten, mint a globális piaci versenyben. Ezek a vállalkozások a fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek tekintetében is nagyon fontosak. Magyarországon, így a Nyugat-Dunántúlon a spin-off típusú, azaz egyetemi kutatásfejlesztési eredményekre alapozott vállalkozásalapítás nem terjedt el még kellő mértékben, de ennek fontosságát a regionális fejlesztéséért felelős szakemberek támogatják. A fent említett feltételek miatt nem alakulhatott ki az a szakmailag felkészült tanácsadói csoport, akik megalapozott nemzetközi tapasztalataikkal képesek az egyetemi spin-off, és az innovatív start-up vállalkozások hatékony támogatását elősegíteni. A jó gyakorlatok átvétele érdekében, az ösztöndíjjal, munkavégzési céllal meglátogatni tervezett országok, intézmények közül Kanada (Vancouver) került kiválasztásra. Vancouverben egy releváns szakmai szervezetnél folyt az ösztöndíjas kinntartózkodás: The University of British Columbia (2329 West Mall Vancouver, BC Canada V6T 1Z4) 4

5 3.3. A projekt indokoltsága A Pályázó, a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi adjunktusa (korábban doktorjelöltje), részben kutatási témájául választotta az erdészeti innovációt, az erdészeti spin-off vállalkozások mentorálását, inkubációs problémáinak feltárását. Az elmúlt 10 évben számtalanszor járt külföldön, egyetemeken, konferenciákon (Freiburg (GER), Göttingen (GER), Jakarta (IND), Honefoss (NOR), Szocsi (RUS), Jeruzsálem (ISL)), ahol meggyőződött az inkubálás, mentorálás, külföldi jó gyakorlatok társadalmi, gazdasági előnyeiről, de e folyamatok alapos, belső megismerésére nem volt alkalma, amit jelen pályázat lehetőségeit kihasználva szeretne pótolni. Az ösztöndíjas doktori munkáját Vállalkozások az erdőgazdálkodásban címmel, június 28-án fejezte be, kapta meg az oklevelet. Ezzel egyidejűleg szerepet vállal a Nyugat-magyarországi Egyetem spin-off programjának elindításában is. E program sikeres végrehajtása érdekében volt szükség egy hosszabb idejű külföldi tapasztalatszerző, valódi munkakörnyezetben eltöltött időre, a hazai sikeres adaptációhoz a belső összefüggések megismeréséhez A projekt előnyei Vannak országok, ahol a spin-off-ok gazdasági hatása igen korlátozott marad, de vannak olyanok is, ahol ez a hatás erőteljesen érvényesül. Észak-Amerikában (USA és Kanada) a spin-off cégek legalább egynegyede termék-orientált. Ezen jó gyakorlatok megismerését célozta a pályázó kanadai ösztöndíj programja. A megszerzett tudás birtokában az egyetemi és Soproni Innovációs Központ, Inkubátorház egyéb inkubációs szakmai programjaiban szeretne a későbbiekben tevékeny részt vállalni. Tervezett tevékenységek: üzleti szolgáltatások nyújtása főként pénzügyi-, könyvelési, adóügyi kérdésekben, finanszírozási (pályázati, befektetői, hitel források) felkutatásában. Az inkubálási, mentorálási jó gyakorlatok (best practices) elsajátítása révén az ösztöndíjban részesülő pályázó hatékonyan segíti a Nyugat-magyarországi Egyetem spin-off programját, a megszerzett ismeretek jó alapot teremthetnek arra, hogy a pályázó doktori dolgozatában e témát tudományos és gyakorlati megközelítésben alaposabban megismerte és mások számára tananyagként is továbbadhatta. A pályázó az innováció, a tudásalkalmazás elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában bővítheti a régió tudás iparának gyakorlati és tudományos megközelítését éppúgy, ahogy a megszerzett ismeretek birtokában tevékeny résztvevője lehet a régió innovációs folyamatainak. 5

6 További előnye volt a projektnek, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem és a The University of British Columbia már rendelkezik egy élő szakember-csereprogrammal (EU- CANADA program), ami kifejezetten az erdészetre koncentrál, azonban ennek az ösztöndíjnak az elnyerése esetén lehetőség nyílna arra, hogy ezt az együttműködést kiszélesítse a két intézmény az innovációs tevékenységek, spin-off vállalkozásmanagement irányába is A pályázó ösztöndíjas bemutatása A pályázó korábban a Nyugat-magyarországi Egyetemen folytatott tanulmányain túl Németországban az Albert-Ludwigs-Universität Freiburg hallgatója volt, ahol vállalkozásalapítás-tant és nemzetközi adószakértést is tanult. A NYME doktoraként pályázatmenedzseléssel, projektmenedzsmenttel foglalkozik, valamint nemzetközi kapcsolattartóként számos európai egyetemmel való ösztöndíj-szervezőként is dolgozik. Saját alapítású tantárgya a munkaügyi ismeretek, amely kifejezetten a friss diplomások elhelyezkedésének nehézségeivel, vállalkozói oldalról a munkahely-teremtés, a munkaerőpiacra belépők oldaláról az álláskeresés problémáival foglalkozik. Saját alapítású spin-off vállalkozásai a Gyomai Erdőgazda Kft. (biotechnológiai kutatásfejlesztéssel foglalkozik, első sorban az egészségiparban), HOBAGÉP Bt. (marketingkutatással foglalkozó, gyakorlati termékértékesítést végző vállalkozás). A 2007/2008. tanév tavaszi félévétől indított Munkaügyi ismeretek tárgy tematikájában a diákok vállalkozások szimulációjával is foglalkoznak, azaz egyéni feladatként 1 vagy 2-3 fős csoportokban egyéni vállalkozást, gazdasági kisszervezetet (erdőbirtokossági társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság), vagy non-profit szervezetet (egyesület, alapítvány) hozhatnak létre. Ez a szimuláció egyelőre azonban nem jelenti valós vállalkozások beindítását, csak az üzleti tervezés kezdeti fázisáig, valamint az adott vállalkozás munkaügyi és társadalombiztosítási kapcsolatainak megtervezéséig jut el (pl. a diákvállalkozások tulajdonosainak és munkavállalóinak jogviszony-tervezéséig, az egyes feladatok ellátásához szükséges munkakörök leírásáig, és a munkaügyi kapcsolatok optimalizálásáig, valamint az állandó és alkalmi munkavállalók alkalmazásának ésszerű használatát takarja). A pályázó az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben írta doktori munkáját, továbbá pályázat-menedzsmenttel és vállalkozás-menedzsmenttel foglalkozik. Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetből az elmúlt évek folyamán számos spin-off vállalkozások került ki, így ennek kapcsán az Intézet a kezdő vállalkozások menedzselésében, és felépítésében már komoly szakmai tapasztalatot gyűjtött. Az Intézetben okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértő, valamint számos okleveles közgazdász végzettségű oktató-kutató dolgozik, amellett, hogy a fő profilunk az erdőgazdálkodás természetvédelem - környezetvédelem témaköre. 6

7 Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet a pályázó kanadai tapasztalatszerző ösztöndíját messzemenően támogatta, a kinti szakmai háttér garantálja, hogy a projekt végrehajtásának minden szakmai és pénzügyi feltétele magas színvonalon és számos pozitív eredményt előfeltételezve adott volt. A pályázó a kint tartózkodás ideje alatt az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet számára a pályázott témában releváns szakmai kapcsolatokra tett szert, illetve a lehetőségekhez képest a UBC-vel hosszabb távú kutatási és oktatási együttműködést is tovább építette A pályázatba bevont szakértők (kompetenciáinak) ismertetése László Józsa Univeristy of British Columbia, Forest Research Extension Partnership László Józsa a Forest Research Extension Partnership (Canada) kutatás-fejlesztési központjának munkatársa. Magyar gyökerei miatt is, ahogy Vancouverben egyébként is sokan, mindig segítőkészen fordult a soproni hallgatókhoz. Az egyetemen működő kutatási centrumban számos olyan kutatási és vállalkozás-mentorálási eljárást, módszert tanulmányoztam, ami az itthoni kutatásban-oktatásban segítségemre lesz. Dr. Barkóczi Zsolt EVERGREEN ENERGY Kft. Barkóczi Zsolt a NYME Erdőmérnöki Karán védte meg doktori munkáját. Az EE Kft-t, mint spin-off vállalkozást a doktori munkájának piacosításának reményében alapította, energetikai faanyag-kereskedelemmel és termeléssel foglalkozik, ma már nemzetközi szinten. Sikeres vállalkozóként, vállalat-alapítóként az EVGI kutatási programjaiban ma is aktív részt vállal. Számos nagy-volumenű pályázatot menedzselt a NYME részvételével. Korábbi oktatási-, valamint a tudásintenzív vállalkozások menedzsmentjében szerzett tapasztalatai hathatós segítséget nyújtottak az ösztöndíj-projekt lebonyolításában. Dr. Gál János NYME EMK EVGI Gál János korábban Vancouverben, a UBC erdész fakultásán, valamint Torontoban (Kanada), később Edmontonban (Kanada), az ottani erdészeti kutatóintézetben, az egyetemen töltött el összesen 3 évet ban, az Internet születésekor járt Amerikában, ahol már akkor erdészeti informatikával, vállalatinformatikával foglalkozott. Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben, mint kanadai koordinátor segíti a NYME és számos kanadai erdészeti és faipari vonatkozású egyetem, kutatóintézet, tudásintenzív szervezet együttműködését. A pályázó számára hasznosak 7

8 lesznek Gál János kinti kapcsolatai, így a pályázatban lefektetett célok megvalósulása további biztosítékokat kaptak. 8

9 3.7. A munkaszakaszok leírása Munkaszakasz sorszáma: I. Munkaszakasz kezdete és vége: Részfeladatok sorszáma és megnevezése: Az elvégzendő feladatok leírása: Várható eredmények (indikátorok, mutatók) megnevezése: A feladatok és az eredmények dokumentálásának formája: Az elért eredmények nyilvánosságra hozatalának módja: 1.1. Előkészítés, szakmai tartalom elkészítése 1.2. Repülőjegy beszerzése 1.3. Kiutazás, pályázott program megvalósítása 1.4. Releváns kurzusokon részvétel 1.5. Hazautazás, beszámolók elkészítése, tananyagírás Előkészítés, kiutazás, beszámolás 1.1. Előkészített pályázati részvétel 1.2. Repülőjegy 2.1. Pályázat szakmai tartalmának megvalósítása 2.2. Releváns kurzusokon történt részvétel, igazolások 3. Szakmai és pénzügyi beszámoló, kézzelfogható tananyag elkészítése a kinti tapasztalatok alapján Szakmai és pénzügyi beszámoló, munkanapló, előadás, poszter, tananyag Oktatás a NYME-n, saját honlapon történő megjelentetés 3.8. Konkrét projekt-megvalósítás eredményei A projekt megvalósítása során az alábbi részeredményekben, tárgyalásokban volt részem: British Columbia Micro Business Training programjának megismerése, látogatás a központjukba British Columbia Community Futures Canada (GOV) startup programjának megismerése Tárgyalás Laszló Józsa úrral, az FP Innovations kutatás-fejlesztési intézet munkatársával, a Univeristy of British Columbia oktatójával és a Forest Research Extension Partnership tagjával 9

10 Faanyag CT-alapú vizsgálatának megismerése, tárgyalás az adaptálási lehetőségekről hazai, kismennyiségű de magas minőségi követelményű faszerkezetek gyártása érdekében (saját spin-off fejlesztés van kilátásban) tananyag-fejlesztés erdőgazdálkodásban érdekelt spin-off, start-up vállalkozások indítása és menedzselése témakörben Vállalkozások az erdőgazdálkodásban címmel, Dr. Horváth Sándor és Dr. Barkóczi Zsolt közös kiadásában 4. Az adott munkaszakaszban elkészült megjelent vagy elfogadott projekthez kapcsolódó publikációk (cikkek, előadások), nyomtatott és elektronikus kiadványok, szabadalmak, stb. listája A projekt időtartama alatt az ösztöndíjas Dr. Horváth Sándor egy darab iparjogvédelmi bejelentést tett az SZTNH-hoz. Az egyik a ForesterPLUS erdészeti elsősegélyláda fejlesztése címet viseli, ami egy speciális erdészeti elsősegélyláda prototípus megvalósításához kapcsolódó védjegyoltalmi bejelentés az ösztöndíjas saját spin-off vállalkozásának (Gyomai Erdőgazda Kft.) nevére, kifejezetten erdészeti munkavégzéshez (fakitermelés, erdei körülmények közötti munkavégzés). A termék továbbfejleszthető (vadgazdálkodási, mezőgazdasági, alpintechnikai) irányokba is. Az iparjogvédelmi bejelentésről szóló igazolást a beszámolóhoz csatoltam. 5. Indikátor űrlap az adott munkaszakasz végére elért kumulált értékekkel Csatolva jelen beszámolóhoz. 6. Az adott beszámolási időszakban a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések A projektről és annak tartalmáról a honlapon tájékoztató összefoglalót helyeztem el. 10

11 7. A kapott támogatás ösztönző hatásának bemutatása A pályázat keretében a kanadai UBC egyetem (Vancouver) kkv-feljlesztési központjába utaztam ki 15 napos időtartamra, a tudásintenzív vállalatok menedzselésének és a vállalatalapítás-tan oktatásának tapasztalatait megismerni, és azt a hazai/nyugatdunántúli viszonyokhoz adaptálni. A kanadai oktatási segédanyagok nagyon sok hasznos információt tartalmaznak az egyetemi érából kikerülő, kezdő, tudásintenzív (spin-off) vállalkozások mentorálásának, inkubálásának témakörében. A magyar gazdaság, és a nyugat-dunántúli gazdasági is folyamatosan igényli a friss diplomások vállalkozói kedvének élénkítását, mivel a vállalkozói szféra a legfontosabb munkaerőpiaci tér a diplomások számára is. Az egyetemi képzés jelenleg nem igazán helyez erre kellő hangsúlyt, de ezzel az ösztöndíjjal jó alkalom nyílt ennek a témának a felkarolására. Az ösztöndíj során, a jelenlegi hallgatóim számára tananyagot fejlesztettem, a spin-off vállalkozások alapítása az erdészetben, vadgazdálkodásban természetvédelemben és környezetvédelemben címmel. 8. A feladatok elvégzését és az indikátorvállalások teljesülését alátámasztó dokumentumok elektronikusan (CD/DVD; pl: jegyzőkönyvek, kutatási jelentés, fotó, mérési jegyzőkönyv, publikáció, szabadalmi okirat, stb.) Az indikátorvállalásokat az alábbi dokumentumokkal igazolom: Indikátoradat és elért értéke Egyéb iparjogvédelmi oltalom (1 db) Kifejlesztett termékek (1 db) Kifejlesztett szolgáltatások (1 db) Publikációk száma (előadásokat is beleértve) hazai (1 db) Igazolás tartalma és módja ForesterPLUS erdészeti elsősegélyláda fejlesztése mint prototípus, SZTNH védjegybejelentési igazolás a Gyomai Erdőgazda Kft. spin-off cég nevére ForesterPLUS erdészeti elsősegélyláda fejlesztése mint prototípus, SZTNH igazolás Fiatal innovatív vállalkozás alapítása az erdőgazdálkodásban tartalmú szolgáltatás indítása az ösztöndíjas Gyomai Erdőgazda Kft. nevű spin-off cégénél Horváth S. (2012): Fiatal innovatív vállalkozások alapításának tapasztalatai az erdőgazdálkodásban. Előadás. MTA VEAB Mészáros Károly Emlékülés Sopron, 11

12

13 Publikációk száma (előadásokat is beleértve) nemzetközi (1 db) Disszertációk száma, PhD (1 db) Létrejött új nemzetközi projektek száma (1 db) A projektbe bevont, K+F munkakörben alkalmazottak száma PhD hallgató (2 db) A projektbe bevont, K+F munkakörben alkalmazottak száma fiatal pályakezdő (1 db) Létrejött induló és spin off vállalkozások száma (3 db) K+F eredmények gazdasági hasznosításából származó bevétel nagysága ( Ft) SCHIBERNA, E. LETT, B. STARK, M. HORVÁTH, S. ANDRÉSI, D. (2012): Qualifikations- und Altersstruktur der forstliche Arbeitskraftspotenzial in Ungarn - Eine Studie zum Thema: forstliche Arbeitskraft heute und in der Zukunft. Poszter. Forstwissenschaftlichen Tagung TU München Weihenstephan, Németország Horváth Sándor (2011): Vállalkozások az erdőgazdálkodásban. Disszertáció. Nyugatmagyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, Témavezető: Prof.Em. Dr. Lett Béla A támogatás révén létrejött nemzetközi projekt: NYME_CAN Tudásintenzív vállalatok menedzselésének és a vállalatalapítás-tan oktatásának tapasztalatai Kanadában. Jelen projekt. Dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus, ösztöndíjas ( án kapta meg a doktori fokozatát) Dr. Barkóczi Zsolt posztdoktor, külső vállalkozó (EVERGREEN ENERGY Kft.) Dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus ( án kapta meg a doktori fokozatát) HOBAGÉP Bt. (Dr. Horváth Sándor saját vállalkozása) Gyomai Erdőgazda Kft. (Dr. Horváth Sándor saját vállalkozása) CSIBA Faipari Szolgáltató Kft. (spin-off vállalkozás, melynek Dr. Horváth Sándor több K+F projektet generált a Kanadában szerzett tapasztalataival.) Cégjegyzékek másolatai. Gyomai Erdőgazda Kft-nél aktiválásra került a védjegyoltalomra költött forrás. 13

14 Szolgáltatást igénybevett vállalkozások száma (5 db) Megőrzött munkahelyek száma (1 db) A támogatott projekthez kapcsolódó további közvetlen K+F innovációs ráfordítás ( Ft) ACCLIVITAS Kft., Zamárdi HEPIK Bt., Vásárosdombó Andreas Stihl Kereskedelmi Kft., Biatorbágy NYME-ERFARET Nonprofit Kft. DNA Consulting Kft., Székesfehérvár Dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus mukahelye NYME projektet kezdeményezett a Vidékfejlesztési Minisztériummal az erdészeti fiatal vállalkozások kutatására, amiből jelentős K+F bevétele származik a projektgazdának 14

15 9. A kutatás-fejlesztésben részt vevő személyek megnevezése és a munkaszakasz teljesítésével eltöltött ténylegesen munkaideje 3. táblázat Szakértő neve Dr. Horváth Sándor Dr. Barkóczi Zsolt Szakértő azonosítója Közreműködő státusza* 1 posztdoktor, projektmenedzsment Konzorciu mi tag sorszáma Feladatok sorszáma 1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1. Munkaidő ráfordítás (FTE) 0,04 2 posztdoktor 1 1.1, 3.1 0,08 Összesen (FTE) 0,12 Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő) 0,12 * A közreműködő státuszához kérjük, hogy az alábbi kategóriák szerint adja meg az adatokat: MTA doktora, PhD fokozatú kutató, PhD fokozat nélküli kutató, posztdoktor (PhD fokozatú fiatal kutató), PhD fokozat nélküli fiatal kutató, PhD hallgató, egyetemi hallgató, technikus/asszisztens, projekt menedzsment Dr. Horváth Sándor egyetemi adjunktus sk. ösztöndíjas Kelt: Sopron, december

16 PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS Az eredmények tudományos, műszaki tartalmának bemutatása Milyen feladatokat végeztek el a projekt során? Melyek a projekt lényeges új eredményei hazai és nemzetközi szinten? Az eredmények mennyiben felelnek meg a szerződésben rögzített főbb célkitűzéseknek? Voltak-e az eredeti szerződéshez képest jelentősebb szakmai változtatások? Ha igen, sorolja fel, és adjon indoklást. A pályázat keretében a kanadai UBC egyetem (Vancouver) kkv-feljlesztési központjába utaztam ki 15 napos időtartamra, a tudásintenzív vállalatok menedzselésének és a vállalatalapítás-tan oktatásának tapasztalatait megismerni, és azt a hazai/nyugatdunántúli viszonyokhoz adaptálni. A kanadai oktatási segédanyagok nagyon sok hasznos információt tartalmaznak az egyetemi érából kikerülő, kezdő, tudásintenzív (spin-off) vállalkozások mentorálásának, inkubálásának témakörében. A magyar gazdaság, és a nyugat-dunántúli gazdasági is folyamatosan igényli a friss diplomások vállalkozói kedvének élénkítását, mivel a vállalkozói szféra a legfontosabb munkaerőpiaci tér a diplomások számára is. Az egyetemi képzés jelenleg nem igazán helyez erre kellő hangsúlyt, de ezzel az ösztöndíjjal jó alkalom nyílt ennek a témának a felkarolására. Az ösztöndíj során, a jelenlegi hallgatóim számára tananyagot fejlesztettem, a spin-off vállalkozások alapítása az erdészetben, vadgazdálkodásban természetvédelemben és környezetvédelemben címmel. A projekt megvalósítása során az alábbi részeredményekben, tárgyalásokban volt részem: British Columbia Micro Business Training programjának megismerése, látogatás a központjukba British Columbia Community Futures Canada (GOV) startup programjának megismerése Tárgyalás Laszló Józsa úrral, az FP Innovations kutatás-fejlesztési intézet munkatársával, a Univeristy of British Columbia oktatójával és a Forest Research Extension Partnership tagjával Faanyag CT-alapú vizsgálatának megismerése, tárgyalás az adaptálási lehetőségekről hazai, kismennyiségű de magas minőségi követelményű faszerkezetek gyártása érdekében (saját spin-off fejlesztés van kilátásban) tananyag-fejlesztés erdőgazdálkodásban érdekelt spin-off, start-up vállalkozások indítása és menedzselése témakörben Vállalkozások az erdőgazdálkodásban - spin-off vállalkozások alapítása az erdészetben, vadgazdálkodásban 16

17 természetvédelemben és környezetvédelemben címmel, Dr. Horváth Sándor és Dr. Barkóczi Zsolt közös kiadásában Az elért eredmények teljesen megfelelnek a pályázatban vállaltakkal, érdemi szakmai módosítás nem történt a megvalósítás során. Projekt tervezett és tényleges időtartama Magyarázza az esetleges eltéréseket. A projekt időtartama a nyertes pályázat hatályba lépésétől fogva több alkalommal változott, azonban ez nem veszélyeztette az érdemi megvalósítást. A projekt és között valósult meg, maradéktalan szakmai tartalommal. A kinntartózkodás időtartama az eredetileg tervezett 90 nap helyett 15 nap volt. A projekt résztvevői Adjon összefoglalót a projekt teljes futamideje alatt a projektben résztvevőkről kategóriánként (MTA doktora, PhD fokozatú kutató, PhD fokozat nélküli kutató, posztdoktor, PhD fokozatú fiatal kutató, PhD fokozat nélküli fiatal kutató, PhD hallgató, egyetemi hallgató, technikus/asszisztens, projekt menedzsment) és munkaráfordításukról (FTE). László Józsa Univeristy of British Columbia, Forest Research Extension Partnership (0,00 FTE) László Józsa a Forest Research Extension Partnership (Canada) kutatás-fejlesztési központjának munkatársa. Magyar gyökerei miatt is, ahogy Vancouverben egyébként is sokan, mindig segítőkészen fordult a soproni hallgatókhoz. Az egyetemen működő kutatási centrumban számos olyan kutatási és vállalkozás-mentorálási eljárást, módszert tanulmányoztam, ami az itthoni kutatásban-oktatásban segítségemre lesz. Dr. Barkóczi Zsolt (0,08 FTE) EVERGREEN ENERGY Kft. Barkóczi Zsolt a NYME Erdőmérnöki Karán védte meg doktori munkáját. Az EE Kft-t, mint spin-off vállalkozást a doktori munkájának piacosításának reményében alapította, energetikai faanyag-kereskedelemmel és termeléssel foglalkozik, ma már nemzetközi szinten. Sikeres vállalkozóként, vállalat-alapítóként az EVGI kutatási programjaiban ma is aktív részt vállal. Számos nagy-volumenű pályázatot menedzselt a NYME részvételével. Korábbi oktatási-, valamint a tudásintenzív vállalkozások menedzsmentjében szerzett tapasztalatai hathatós segítséget nyújtottak az ösztöndíj-projekt lebonyolításában. 17

18 Dr. Gál János (0,00 FTE) NYME EMK EVGI Gál János korábban Vancouverben, a UBC erdész fakultásán, valamint Torontoban (Kanada), később Edmontonban (Kanada), az ottani erdészeti kutatóintézetben, az egyetemen töltött el összesen 3 évet ban, az Internet születésekor járt Amerikában, ahol már akkor erdészeti informatikával, vállalatinformatikával foglalkozott. Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben, mint kanadai koordinátor segíti a NYME és számos kanadai erdészeti és faipari vonatkozású egyetem, kutatóintézet, tudásintenzív szervezet együttműködését. A pályázó számára hasznosak lesznek Gál János kinti kapcsolatai, így a pályázatban lefektetett célok megvalósulása további biztosítékokat kaptak. Dr. Horváth Sándor Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi adjunktus, HOBAGÉP Bt. üzletvezető, Gyomai Erdőgazda Kft. ügyvezető A pályázó korábban a Nyugat-magyarországi Egyetemen folytatott tanulmányain túl Németországban az Albert-Ludwigs-Universität Freiburg hallgatója volt, ahol vállalkozásalapítás-tant és nemzetközi adószakértést is tanult. A NYME doktoraként pályázatmenedzseléssel, projektmenedzsmenttel foglalkozik, valamint nemzetközi kapcsolattartóként számos európai egyetemmel való ösztöndíj-szervezőként is dolgozik. Saját alapítású tantárgya a munkaügyi ismeretek, amely kifejezetten a friss diplomások elhelyezkedésének nehézségeivel, vállalkozói oldalról a munkahely-teremtés, a munkaerőpiacra belépők oldaláról az álláskeresés problémáival foglalkozik. Saját alapítású spin-off vállalkozásai a Gyomai Erdőgazda Kft. (biotechnológiai kutatásfejlesztéssel foglalkozik, első sorban az egészségiparban), HOBAGÉP Bt. (marketingkutatással foglalkozó, gyakorlati termékértékesítést végző vállalkozás). A 2007/2008. tanév tavaszi félévétől indított Munkaügyi ismeretek tárgy tematikájában a diákok vállalkozások szimulációjával is foglalkoznak, azaz egyéni feladatként 1 vagy 2-3 fős csoportokban egyéni vállalkozást, gazdasági kisszervezetet (erdőbirtokossági társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság), vagy non-profit szervezetet (egyesület, alapítvány) hozhatnak létre. Ez a szimuláció egyelőre azonban nem jelenti valós vállalkozások beindítását, csak az üzleti tervezés kezdeti fázisáig, valamint az adott vállalkozás munkaügyi és társadalombiztosítási kapcsolatainak megtervezéséig jut el (pl. a diákvállalkozások tulajdonosainak és munkavállalóinak jogviszony-tervezéséig, az egyes feladatok ellátásához szükséges munkakörök leírásáig, és a munkaügyi kapcsolatok optimalizálásáig, valamint az állandó és alkalmi munkavállalók alkalmazásának ésszerű használatát takarja). A pályázó az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetben írta doktori munkáját, továbbá pályázat-menedzsmenttel és vállalkozás-menedzsmenttel foglalkozik. 18

19 Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetből az elmúlt évek folyamán számos spin-off vállalkozások került ki, így ennek kapcsán az Intézet a kezdő vállalkozások menedzselésében, és felépítésében már komoly szakmai tapasztalatot gyűjtött. Az Intézetben okleveles könyvvizsgáló, okleveles adószakértő, valamint számos okleveles közgazdász végzettségű oktató-kutató dolgozik, amellett, hogy a fő profilunk az erdőgazdálkodás természetvédelem - környezetvédelem témaköre. Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet a pályázó kanadai tapasztalatszerző ösztöndíját messzemenően támogatta, a kinti szakmai háttér garantálja, hogy a projekt végrehajtásának minden szakmai és pénzügyi feltétele magas színvonalon és számos pozitív eredményt előfeltételezve adott volt. A pályázó a kint tartózkodás ideje alatt az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet számára a pályázott témában releváns szakmai kapcsolatokra tett szert, illetve a lehetőségekhez képest a UBC-vel hosszabb távú kutatási és oktatási együttműködést is tovább építette. A projekt monitoring mutatói Adja meg a projekt során teljesített indikátorokat, illetve a pályázatban vállalt célértékekhez képest történő eltérések magyarázatát (mellékletként csatolja a benyújtott/elfogadott szabadalmak, publikációk, a demonstrációk, stb. listáját). Csatolva. 19

20 Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatóságának bemutatása Térjen ki a hazai és/vagy külföldi hasznosításra. Jelen ösztöndíj projekt célja volt, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetemen, annak valamennyi karára kiterjedően létrejöjjön az innovációs folyamatokat támogató intézmény hálózat, ill. működtetésére felkészült szakemberek, szakmai csapat álljon rendelkezésre, akik hatékonyan tudják támogatni az egyetemi K+F projektek piacosítását, tudás alapú vállalkozások mentorálását. A spin-off vállalkozás menedzsment nemzetközi szinten jelenleg elérhető tudásanyagának alaposabb elsajátítása érdekében szükséges, hogy a soproni oktatók, vállalkozások tanácsadásával is foglalkozó szakemberek külföldön,,,munka közben tanulják meg a tudás alapú vállalkozások alapításához, segítéséhez szükséges hatékony módszereket, ismereteket. Cél, hogy ezek a szakemberek visszatérve a Nyugat-Dunántúl régióba, segítői legyenek a tudás-intenzív vállalkozások menedzselésének. Közvetlen cél: az inkubálás gyakorlatának Nyugat-magyarországi Egyetemen, Sopronban való meghonosítása, a jó módszerek (best practices) elsajátítása utána azok adaptálása a Nyugat-magyarországi Egyetem spin-off, start-up, technológia transzfer irodájában, saját tanácsadói tevékenység keretében. A projekt additív közvetlen célja volt, hogy az ösztöndíjas saját vállalkozása (Gyomai Erdőgazda Kft.) keretében innovatív fejlesztésre legyen képes. A pályázat közvetett célja, hogy a Pályázó a tudás alapú kezdő (spin-off, start-up) vállalkozások menedzselésében sikeres országok jó gyakorlatát a Nyugat-magyarországi Egyetemen, a Sopron Innovációs Központban (Inkubátorházban Sopron) és a Nyugat- Dunántúl régióban innovációs tanácsadóként, oktatóként helyben kamatoztassa. További cél, hogy az ösztöndíjat pályázó a megszerzett tudásával Sopron innovációs tanácsadói kapacitását erősítse, és ezzel segítse tudásalapú munkahelyek létrehozását, az egyetemi tudástranszfer tevékenységet, a regionális KKV-k fejlesztést. Vannak országok, ahol a spin-off-ok gazdasági hatása igen korlátozott marad, de vannak olyanok is, ahol ez a hatás erőteljesen érvényesül. Észak-Amerikában (USA és Kanada) a spin-off cégek legalább egynegyede termék-orientált. Ezen jó gyakorlatok megismerését célozta a pályázó kanadai ösztöndíj programja. A megszerzett tudás birtokában az egyetemi és Soproni Innovációs Központ, Inkubátorház egyéb inkubációs szakmai programjaiban szeretne a későbbiekben tevékeny részt vállalni. Tervezett tevékenységek: üzleti szolgáltatások nyújtása főként pénzügyi-, könyvelési, adóügyi kérdésekben, finanszírozási (pályázati, befektetői, hitel források) felkutatásában. 20

TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja

TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja TUDOMÁNYOS PROGRAM Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2012 A2-MZPD-12 pályázati kategória kódja Kutatási téma címe: Innovatív start-up vállalkozás-fejlesztés és munkahelyteremtés az erdőgazdálkodásban

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

Szakmai előrehaladási jelentések rendje

Szakmai előrehaladási jelentések rendje Szakmai előrehaladási jelentések rendje Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Szakmai előrehaladási jelentés: kitöltési útmutató...2 Rövid szakmai összefoglaló...2 A projekt résztvevői...2 A projektben elért eredmények...2

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben

A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben TÁMOP 4.2.1/B projekt bemutatása Dr. Heil Bálint, egyetemi docens projektmenedzser A projekt megvalósítása változó szabályozási környezetben Az ember és élettere A mező-és erdőgazdálkodás, az ipar és az

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin

Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában. Dr. Walter Katalin Technológia Transzfer Iroda a Nyugat-magyarországi egyetemen a vállalkozások szolgálatában Dr. Walter Katalin TTI története 2005 Innovációs törvény Magyarországon = Felsőoktatási intézmények megszerezhetik

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával Szombathely, 2013. május 30.

A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával Szombathely, 2013. május 30. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív Szombathely, 2013. május 30. Kalcsú Zoltán innovációs menedzser Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség A pályázati kiírás

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Innocare Innovációs Központ Nonprofit Kft. Az Innocare Innovációs Központ tevékenységi köre Vállalkozások K+F+I tevékenységének menedzselése K+F+I tevékenység előkészítése és megvalósítása Befektetési

Részletesebben

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem

Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Szent István Egyetem PIK felépítése Pályázati és Projekt Csoport Egyetemi pályázatok és kutatási megbízások Technológia és Tudástranszfer Csoport Egyetemi eredmények

Részletesebben

A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása

A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása Dr. Fehér Arnold Stratégiai és üzletfejlesztési tanácsadó Convincive Consulting A Trimarán koncepció Egy technológiaintenzív vállalkozás indításához három

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai

A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai A hazai K+F+I pályázatok iparjogvédelmi vonatkozásai Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Múlt jelen jövő a szellemi tulajdon világában MIE szakmai konferencia, Visegrád, 2015. november 25.

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia

Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia NORth Hungary and Kosice Bilateral Regional Innovation Strategy Project Észak-Magyarország Kassa Bilaterális Innovációs Stratégia Konszenzus-építő tájékoztató 2007. Június 27. Tartalomjegyzék Régiók elhelyezkedése

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

PROJEKT SZINTŰ PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS

PROJEKT SZINTŰ PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS 1. SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KERETEI 2. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 3. DOKUMENTUM MÁTRIX 1. SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSI KERETEI 1.1 MINDEN EGYSÉG ÖNÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KERETTEL GAZDÁLKODIK

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP 2.1.7-15 A Felhívás célja a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal,

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Spin-off vállalkozások menedzsmentje. www.europeanspinoff.com

Spin-off vállalkozások menedzsmentje. www.europeanspinoff.com Spin-off vállalkozások menedzsmentje Magyar Spin-off és Start-up Vállalkozások Szövetsége www.europeanspinoff.com Péter Ferdinandy, MD, PhD, MBA CEO Pharmahungary Group, Szeged, Budapest, Hungary e-mail:

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Tájékoztató az elmúlt időszak eredményeiről ( ) Beliczky Miklós pénzügyi vezető. 5. Projekt Irányító Testületi Értekezlet

Tájékoztató az elmúlt időszak eredményeiről ( ) Beliczky Miklós pénzügyi vezető. 5. Projekt Irányító Testületi Értekezlet A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt Tájékoztató az elmúlt időszak

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

TÁMOP A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. www.fmkik.hu, e-mail: fmkik@fmkik.hu TÁMOP-2.3.4.A-13/1 jelű gyakornoki program a tanulószerződés keretében

Részletesebben

Projektmenedzseri beszámoló

Projektmenedzseri beszámoló Projektmenedzseri beszámoló Projekt alapadatai, pénzügyi teljesítés 1.1. Projekt címe Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúrafejlesztés a Nyugat-magyarországi Egyetemen 1.2. Projekt azonosító száma

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Az alkalmazott innovációk támogatása és az innovációs partnerségek

Az alkalmazott innovációk támogatása és az innovációs partnerségek Az alkalmazott innovációk támogatása és az innovációs partnerségek Dr. Feldman Zsolt Földművelésügyi Minisztérium 2016. február 26. Budapest Kutatás-fejlesztés és innováció Magyarországon K+F ráfordítások

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Tájékoztatónyitórendezvény Győr

Tájékoztatónyitórendezvény Győr TÁMOP-2.1.4-09/1-2010-0016 Munkaerő-piaci és vállalkozói kompetenciák fejlesztése a Nyugat-dunántúli régióban Projekt célja A projekt célja az Nyugat-dunántúli régióban (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül Pályázati lehetőségek a Lorem ipsum (GOP) vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül I. Pályázatfigyelés II. Pályázatkészítés módszertana I. Pályázatfigyelés Pályázatfigyelési lehetőség vállalkozások

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperatív Kutatási Központ () Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Lukovszki Csaba lukovszki@etik.bme.hu

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

Enterprise Europe Network. Best Practice Meeting Nyíregyháza, 2013.06.27.

Enterprise Europe Network. Best Practice Meeting Nyíregyháza, 2013.06.27. Enterprise Europe Network Best Practice Meeting Nyíregyháza, 2013.06.27. Enterprise Europe Network Best Practice Meeting Nyíregyháza, 2013.06.27. 2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fqjmbzhweoa

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs

E E Pannonia. Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs E E Pannonia Nyitókonferencia Opening conference 2014. 01. 23, Pécs Izrada zajedničkog akcijskog plana energetske učinkovitosti za pograničnu regiju EE Pannonia EE Pannonia Elaboration of joint energy

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Projekt Koordinációs Értekezlet

Projekt Koordinációs Értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 Projekt Koordinációs

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján TÖMBÖLY TEODÓRA MRTT XII. VÁNDORGYŰLÉSE 2014. NOVEMBER 28. Előadás felépítése Általános nemzetközi kitekintés, környezet, tendenciák,

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Start-up programja

A Szegedi Tudományegyetem Start-up programja A Szegedi Tudományegyetem Start-up programja A Szegedi innovációs ökoszisztéma jellegzetességei és kiépítésének alapjai SZTE Innovációs Nap 2017 Pitó Enikő, innovációs igazgató A Program célja A Szegedi

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. március Megjelent egy újabb K+F pályázat egyetemek, kutatóhelyek és vállalkozások konzorciumai számára a Közép- Magyarországi régióban A pályázat

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN

INNOVÁCIÓ ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER EGYETEMI KÖRNYEZETBEN Első nap: 2006. május 18. (csütörtök) Egyetemi innováció, különös tekintettel a Debreceni Egyetemen zajló innovációs folyamatokra és a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontra második nap: 2006.

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása AZ INNOVÁCIÓRÓL A VÁLLALKOZÁSOKNAK EGYSZERŰEN 2016 www.glosz.hu IGÉNYFELMÉRÉS Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához

Útmutató a vállalkozási elképzelés és a projektötlet megfogalmazásához, leírásához Vezetői összefoglaló (mutassa be az üzleti tervet, fejtse ki, miért érdemes éppen az Ön üzleti elképzeléseit támogatásban részesíteni max. 1200 karakterben!) Rövid állítások formájában összegezze azt,

Részletesebben

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI

Tudástranszfer az agrárinformatikában. Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Tudástranszfer az agrárinformatikában Dr. Kárpáti László Osztályvezető FVM-VKSZI Pedagógia - pszichológia Fő kérdés: A képzésben résztvevők milyen széles körben és milyen feltételek között hasznosíthatják

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

2015. május április 30.

2015. május április 30. EGT ALAP HU04 ALKALMAZKODÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ PROGRAM, C2 HELYI ADAPTÁCIÓS KAPACITÁSFEJLESZTÉSI ALPROGRAM KIÍRÁS KERETÉBEN NEMZETI-ALKALMAZKODÁSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA (CLIM-NET/HUN) CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK

Részletesebben