KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni az előforduló hibákat és tévedéseket. A pontszámok odaítélésénél a következő elveket kell követni: 1. A teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható meg. Hiányzó válasz esetén a válaszért adható részpontszámot le kell vonni. 2. Logikai hiba esetén a részpontszám egészét le kell vonni a hibavétés helyén. Számolási hibával megoldott feladatnál a részpontszám felét le kell vonni a hibavétés helyén. A feladat későbbi részében a logikailag jó megoldás a tovagyűrűző számbeli eltérés ellenére is teljes értékűnek számít mindkét esetben, tehát a későbbi részpontszámokat egyetlen hiba miatt nem kell csökkenteni. 3. Egy feladatnál csak egy megoldás értékelhető. 4. A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése, a mellékszámításokat is fel kell tüntetni. 5. Igaz-hamis kérdéseknél önmagában az Igaz vagy a Hamis válasz megjelöléséért jár. A hibás megítélés mellett az önmagában szakmailag helyes indoklásért adható. (A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag kifogástalan indoklásért is teljes pontszám adható.) 6. A feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási útmutatóban közölt eljárástól (szöveges megnevezéstől) eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek, ezekért is teljes pontszám jár. A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / október 15.

3 Választást, rövid választ igénylő feladatok a gazdálkodási ismeretek témaköreiből 50 pont I. Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása 25 pont I. 1. Feleletválasztó feladat 3*1= 3 pont Jelölje aláhúzással a helyes választ! Minden feladatban csak egy helyes válasz van. Ha a megoldás nem egyértelmű, nem kap pontot. 1. A munkaszerződés megköthető a. szóbeli megállapodással. b. írásban. c. akár szóban, akár írásban. 2. A fogyasztói ár részei a. a bruttó beszerzési ár, az árrés és az értékesítéskor felszámított áfa. b. a nettó beszerzési ár, az önköltség és a visszaigényelhető áfa. c. a nettó beszerzési ár, az árrés és az értékesítéskor felszámított áfa. 3. A részvény névértéke megegyezik a. a részvénytársaság alaptőkéjének és a részvények darabszámának hányadosával. b. a részvények adott pillanatban kialakuló adásvételi árával. c. a részvény árfolyamának hozadékával. írásbeli vizsga / október 15.

4 I.2. Igaz - Hamis állítások 4 * 3 = 1 Jelölje döntését a megfelelő állítás után írt I (Igaz) vagy H (Hamis) betűvel! A válaszokat minden esetben indokolni kell! A helyes döntés, a helyes indoklás. 1. Nem jöhet létre kft., ha a tervezett tagok egyike egyéni vállalkozó. H... Hamis. Mivel a kft. tagjainak felelőssége korlátolt, így a tagoknak lehet más, korlátlanul felelős vállalkozásban is tulajdonuk. (Egyéni vállalkozó csak korlátlanul felelős tagja nem lehet egy társas vállalkozásnak.) 2. A csődeljárás végén a társaság mindig megszűnik. H... Hamis. A csődeljárás célja a hitelezők és a vállalkozás megállapodása, amelynek eredményeként a vállalkozás tovább folytathatja tevékenységét. Ha ez nem valósul meg, akkor indulhat felszámolási eljárás a vállalkozás ellen. 3. A telephely kiválasztása során fontos szempont az üzlet megközelíthetősége. I... Igaz. A kereskedelmi vállalkozások telephelye akkor optimális, ha azt a vásárlók minél több módon és minél egyszerűbben megközelíthetik. 4. A szokásos vállalkozói eredmény egyik része a rendkívüli eredmény. H... Hamis. A szokásos vállalkozói eredmény részei az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi tevékenység eredménye. I.3. Definíciók Értelmezze, írja le röviden a kért fogalmakat, gazdasági jelenségeket! 5 * 2 = 10 pont 1. Vállalkozói tevékenység: az a rendszeres gazdasági tevékenység, amelyet a magánszemély, illetve a jogi személy vagy egyéb szervezet saját nevében és saját kockázatára üzletszerűen, jövedelemszerzés érdekében végez. 2. Kamat: a várakozás díja, a kölcsönadott vagy kölcsönkapott pénz használati díja. (vagy a kölcsön használati díja) írásbeli vizsga / október 15.

5 3. Likviditás: fizetőképességet jelent, azt, hogy a vállalkozás fizetési kötelezettségeinek az esedékesség lejárata előtt eleget tud tenni. 4. Vagyonmérleg: olyan kimutatás, amely a vállalkozás vagyonának értékét tartalmazza, megjelenési forma és eredet szerint, az előírt tagolásban és egy meghatározott időpontra vonatkozóan összevontan és értékben. 5. Törzsbetét: a törzsbetét a kft tagjainak vagyoni hozzájárulása a vállalkozás vagyonához, amely állhat pénzbeli betétből, illetve apportból. II. Törvények, szabályok és összefüggések ismerete és alkalmazása 25 pont II.1. Kifejtő kérdés 10 pont Mutassa be a munkaviszony keletkezésének folyamatát: ismertesse, milyen dokumentumot kell készíteni, mi annak általános tartalma! (Ne csak a kötelező elemeket ismertesse!) Milyen időtartamra vonatkozhat a munkaviszony, mi ezek jellemzője? Milyen jogforrások szabályozzák a munkaviszonyt? A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre a munkáltató és a munkavállaló között. A munkaszerződés általános tartalma: a munkakör a munkavégzés helye a munkaidő, ha nem teljes (40 órás) alapbér a munkaszerződés időtartama próbaidő A munkaszerződés szólhat határozott és határozatlan időre. Határozott idő esetén ismert a munkaviszony első és utolsó napja is, míg határozatlan idejű munkaszerződés esetén csak az első napja ismert. A munkaviszonyt szabályozó jogforrások az Alaptörvény, a Munka törvénykönyve és a kollektív szerződés. írásbeli vizsga / október 15.

6 II.2. Dokumentumok összeállítása 15 pont Állítsa össze az alábbi adatok segítségével a Minden, ami jó! Kereskedelmi Kft. eredménykimutatását! Sorszám (ezer Ft) Tárgyév Megnevezés Üzemi (üzleti) tevékenység hozama ,0 Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordítása ,0 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 2.500,0 Pénzügyi műveletek hozama 1.000,0 Pénzügyi műveletek ráfordítása 1.500,0 B. Pénzügyi műveletek eredménye -500,0 C. Szokásos vállalkozási eredmény 2.000,0 D. Rendkívüli eredmény 0 E. Adózás előtti eredmény 2.000,0 F. Adózott eredmény 1.800,0 G. Mérleg szerinti eredmény 800,0 A vállalkozás nettó árbevétele ezer Ft, az üzleti-üzemi ráfordítások összege ezer Ft. A pénzügyi műveletek hozama ezer Ft-ot, a pénzügyi ráfordítások ezer Ft-ot tettek ki. Rendkívüli eredmény nem volt. A társasági adó mértéke: 10%. Az adóalapot növelő és csökkentő tényezők kiegyenlítették egymást. A tulajdonosok az adózott eredményből ezer Ft osztalék kifizetéséről döntöttek. Kerekítési pontosság: ezer Ft. Pontozás: Az üzleti (üzemi) tevékenység hozamának és ráfordításainak, a pénzügyi műveletek hozamainak és ráfordításainak helyes beírása: 4*1 = 4 pont Adatok kiszámításáért és helyes beírásáért járó további pontok: Üzleti-üzemi tevékenység eredménye: = ezer Ft Pénzügyi műveletek eredménye = = -500 ezer Ft Szokásos vállalkozói eredmény: = ezer Ft Adófizetési kötelezettség: * 0,1 = 200 ezer Ft Adózott eredmény: = ezer Ft Mérleg szerinti eredmény: = 800 ezer Ft írásbeli vizsga / október 15.

7 Számítást igénylő feladatok a gazdálkodási ismeretek témaköreiből 50 pont I. Pontos számolás, az eredmények értékelése, feladatmegoldás 25 pont I.1. Az árbevétel elemzése 1 Ön egy outdoor termékeket forgalmazó üzlet tulajdonosa. Akciót szervezett egy hónapig néhány termékcsoportra, és most ennek az akciónak a hatását elemzi a forgalomra. Árucsoport Engedményes Az akció alatt eladott Árengedmény átlagos egységár mennyiség (db) mértéke %-ban (Ft/db) Sátrak , ,0 Túrabakancsok , ,0 Hátizsákok , ,0 Feladatok a.) Határozza meg az akció alatt elért forgalmat árucsoportonként és összesen! Kerekítési pontosság egész Ft. 4*1 = 4 pont Árbevétel = p*q Sátrak: * 11 = Ft Túrabakancsok: * 25 = Ft Hátizsákok: * 18 = Ft Összesen: = Ft b.) Hány %-kal változott a vizsgált árucsoportok összes forgalma az akció előtti hónap bevételéhez képest, ha az Ft volt? A kapott eredményt egy mondattal értelmezze! Kerekítési pontosság: tized %. 2* Változás %-ban = tárgyidőszak adata / bázisidőszak adata = / = 1,1 = 110,0% Válasz: a forgalom az akció ideje alatt 10%-kal volt magasabb, mint az előző hónapban. írásbeli vizsga / október 15.

8 c.) Határozza meg, hogy az akció ideje alatt az egyes árucsoportok forgalma hány százaléka volt az összes forgalomnak! Kerekítési pontosság tized %. 3*1 = 3 pont Megoszlási viszonyszám = részadat/ egész adat Sátrak: / = 0,1296= 13% Túrabakancsok: / = 0,5651 = 56,5% Hátizsákok: / = 0,3051 = 30,5% (Ellenőrzés: ,5 + 30,5 = 100,0%) d. Számolja ki, mennyi volt a termékek eredeti átlagos egységára! 3*1 = 3 pont Kerekítési pontosság: egész Ft. Eredeti ár = engedményes ár / (100-árengedmény %-a) 100 Sátrak: / 0,8 = Ft/db Túrabakancsok: / 0,7 = Ft/pár Hátizsákok: / 0,7 = Ft/db I.2. Az árképzés 13 pont Ön egy lovaglófelszereléseket árusító boltot vezet és most egy évi ajánlattevő levél adatait elemzi. A szállító a lovaglónadrágok nettó listaárát Ft-ban határozza meg. Ha Ön 50 db-nál többet rendel, akkor a nettó listaárból 5% engedményt ad. A termékek beszerzését szállítási vagy egyéb költség nem terheli. Az Ön vállalkozása átlagosan a nettó beszerzési ár 30%-ának megfelelő árrést épít be az eladási árba. A termék 27%-os áfakulcsba tartozik. Feladat A fenti adatok alapján válaszoljon a következő kérdésekre! a.) Mennyi a termék nettó beszerzési ára, ha Ön 60 db termék beszerzését tervezi? Kerekítési pontosság: egész Ft. nettó beszerzési ár = * 0,95 = Ft/db. írásbeli vizsga / október 15.

9 b.) Mennyi lesz a termék fogyasztói ára a vállalkozásnál szokásos haszonkulcsot alkalmazva? Kerekítési pontosság: tized Ft, de a fogyasztói árat végül egész Ft-ra kerekítse! 4 pont Árrés = * 0,3 = 5.985,0 Ft Nettó eladási ár = = ,0 Ft áfa = * 0,27 = 7002,45 = 7.002,5 Ft Fogyasztói ár = ,5 = ,5 = Ft (vagy: * 1,27=32.937,45 = Ft) c.) Ha mind a 60 db-ot sikerül eladni, mekkora árréstömeget ér el a vállalkozása? Kerekítési pontosság: egész Ft Árréstömeg = árrés * eladott mennyiség = 60 * = Ft d.) Ha sikerül eladni a vállalkozásnak mind a 60 db lovaglónadrágot, mekkora lesz az utánuk befizetendő vagy visszaigényelhető áfa összege? 5 pont Kerekítési pontosság: tized Ft. Értékesítéskor felszámított áfa = 60 * 7002,5 = Ft (vagy: 60*( ) = 7.002*60= Ft) (vagy: 60*7003 = Ft) Előzetesen felszámított áfa = (19950 * 0,27) * 60 = Ft Befizetési kötelezettség: = Ft (vagy: = Ft) (vagy: = Ft) írásbeli vizsga / október 15.

10 II. Összefüggések ábrázolása, értelmezése 25 pont 3. Az alábbi vagyonmérleg alapján a következő oldja meg a feladatokat! A Királyi Kamra Élelmiszerkereskedelmi Kft évi vagyonmérlege (adatok ezer Ftban) Sor szám Eszközök Ezer Ft Sor szám Források Ezer Ft 1 A. Befektetett eszközök 1.400,0 12 D. Saját tőke 2.000,0 2 I. Immateriális javak 200,0 13 I. Jegyzett tőke 1.500, II. Jegyzett, de be nem fizetett II. Tárgyi eszközök 1.100,0 tőke 0 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 100,0 15 III. Tőketartalék 0 16 IV. Eredménytartalék 200,0 5 B Forgóeszközök 2.200,0 17 V. Lekötött tartalék 50,0 6 I. Készletek 1.600,0 18 VI. Értékelési tartalék 0 7 II. Követelések 200,0 19 VII. Mérleg szerinti eredmény 250,0 8 III. Értékpapírok 0 20 E Céltartalék 500,0 9 IV. Pénzeszközök 400,0 21 F Kötelezettségek 1.000,0 22 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 10 C Aktív időbeli elhatárolások 50,0 23 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 700,0 24 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 300,0 11 Eszközök összesen 3.650,0 25 G. Passzív időbeli elhatárolás 150,0 26 Források összesen 3.650,0 Feladatok a. Számítsa ki a vagyonmérleg két hiányzó adatát (befektetett pénzügyi eszközök és a mérleg szerinti eredmény)! 4 pont Befektetett pénzügyi eszközök = 1400 ( ) = 100 ezer Ft Mérleg szerinti eredmény = 2000 ( ) = 250 ezer Ft b. Eredményes volt-e a kft évi működése? Válaszát a vagyonmérleg megfelelő adatával (adataival) indokolja! 1+1= 2pont Igen, eredményes volt. Ezt a mérleg szerinti eredmény rovatból tudhatjuk, ami pozitív értékű volt. c. Számítsa ki, hogy a kft. pénzeszközei hány százalékát teszik ki a rövid lejáratú kötelezettségeinek és a kapott adatot értékelje egy mondattal! Kerekítési pontosság: tized százalék. 2+1= 3pont írásbeli vizsga / október 15.

11 Likviditási gyorsráta = Pénzeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek = 400/300 = 1,3333 = 133,3% A vállalkozás pénzeszközei 133,3 %-át teszik ki a rövid lejáratú kötelezettségeinek. (Vagy: A vállalkozás pénzeszközei 33,3%-kal haladják meg a rövid lejáratú kötelezettségeit.) d. Határozza meg a saját tőke illetve a kötelezettségek arányát az összes forráshoz viszonyítva külön-külön! Értékelje a kiszámított mutatókat egy-egy mondatban! Kerekítési pontosság: tized százalék. 2*2+2*1=6 pont Saját tőke / források = 2.000/3.650 = 0,5479=54,8% Kötelezettségek / források = 1.000/3.650 = 0,2739= 27,4% A saját tőke a források 54,8%-át teszi ki. A vállalkozás kötelezettségei alig több mint negyedét teszik ki a forrásoknak. e. Számítsa ki, hogyan alakul a befektetett eszközök illetve forgóeszközök aránya az eszközök összértékéhez viszonyítva? A kapott eredményt egy-egy mondattal értékelje! Kerekítési pontosság: tized százalék. 2*2+2*1=6 pont Befektetett eszközök/ Összes eszköz = 1.400/3.650 = 0,3835= 38,4% Forgóeszközök / Összes eszköz = 2.200/3.650 = 0,6027= 60,3 % A befektetett eszközök az összes eszközállománynak 38,4 %-át teszik ki. A forgóeszközök az összes eszközérték 60,3%-át teszik ki. f. A kft.-nek váratlanul nagyon kedvező árubeszerzésre nyílt lehetősége. Ehhez hitelt vett fel. Ön szerint ez a hitelállomány melyik kötelezettségeit növelte? Húzza alá a helyesnek ítélt fogalmat! Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek g. A kft. a megfelelő árutárolás biztosítása érdekében egy beruházás keretében hűtőkamrát épített az üzlet raktárterében. Ehhez is hitelt vettek fel. Ön szerint ez a hitelállomány melyik kötelezettségeit növelte? Húzza alá a helyesnek ítélt fogalmat! Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek írásbeli vizsga / október 15.

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1964-06 Közbeszerzési vonatkozású gazdasági- és pénzügyi

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben