KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni az előforduló hibákat és tévedéseket. A pontszámok odaítélésénél a következő elveket kell követni: 1. A teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható meg. Hiányzó válasz esetén a válaszért adható részpontszámot le kell vonni. 2. Logikai hiba esetén a részpontszám egészét le kell vonni a hibavétés helyén. Számolási hibával megoldott feladatnál a részpontszám felét le kell vonni a hibavétés helyén. A feladat későbbi részében a logikailag jó megoldás a tovagyűrűző számbeli eltérés ellenére is teljes értékűnek számít mindkét esetben, tehát a későbbi részpontszámokat egyetlen hiba miatt nem kell csökkenteni. 3. Egy feladatnál csak egy megoldás értékelhető. 4. A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése, a mellékszámításokat is fel kell tüntetni. 5. Igaz-hamis kérdéseknél önmagában az igaz vagy a hamis válasz megjelöléséért jár. A hibás megítélés mellett az önmagában szakmailag helyes indoklásért 2 pont adható. (A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag kifogástalan indoklásért is teljes pontszám adható.) 6. A feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási útmutatóban közölt eljárástól (szöveges megnevezéstől) eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek, ezekért is teljes pontszám jár. A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / május 19.

3 Választást, rövid választ igénylő feladatok a gazdálkodási ismeretek témaköreiből 50 pont Alapfogalmak Összesen: 25 pont 1. Feleletválasztás 5 x = 5 pont 1.1. A betéti társaság valamennyi beltagjának felelőssége a vállalkozás vagyonának mértékét meghaladó tartozásokért: a. korlátolt. b. korlátlan és egyetemleges. c. korlátolt és egyetemleges Egy ruházati üzletben a boltvezető elemzi a bevétel és a költségek alakulását. A bevétel a vizsgált időszakban 5%-kal emelkedett. A felsoroltak közül melyik csoportnál alakulnak lineáris módon a költségek? a. Amelyiknél a költségek nem változtak. b. Amelyiknél a költségek 5%-kal csökkentek. c. Amelyiknél a költségek 5%-kal emelkednek A kötvény árfolyama a. mindig az az összeg, amelyért kibocsátáskor megvette a vevő. b. az az összeg, amelyért adott pillanatban meg lehet venni a kötvényt. c. az az összeg, amelyet a kötvényre rányomtattak A felsoroltak közül melyik szervezet dönt abban a kérdésben, hogy az adott gazdasági társaság összeolvadjon egy másik gazdasági társasággal? a. A felügyelőbizottság. b. A könyvvizsgáló. c. A tulajdonosok testülete A felsoroltak közül melyik vállalkozási forma esetében nem szabályozza jogszabály az alapítói vagyon minimális összegét? a. Korlátolt felelősségű társaság. b. Közkereseti társaság. c. Részvénytársaság. írásbeli vizsga / május 19.

4 2. Igaz-hamis állítások 4 x 3 pont = 12 pont Jelölje döntését (igaz vagy hamis) a megfelelő állítás után I vagy H betűvel! A válaszokat minden esetben indokolni kell. A helyes állítás ot, a helyes indoklás 2 pontot ér Az egyéni vállalkozó a tevékenységét megkezdheti akkor is, ha a tevékenységet csak bejelentette, nincs ugyanis szükség az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltására. I Ma már az előírások szerint nincs szükség a vállalkozói igazolvány kiváltására ahhoz, hogy a tevékenységet megkezdje, illetve folytassa a vállalkozó A vállalkozás vagyonmérlege megmutatja az év során elért nyereség viszonyát a nettó bevételhez. H A vagyonmérleg az eszközök és források értékét, szerkezetét és egymáshoz való viszonyát mutatja meg Üzleti tervet mindig külső kérésre (pl. banknak, befektetőknek) készítenek a vállalkozás vezetői. H Üzleti tervet külső kérésre is készíthet a vállalkozás, de a tulajdonosok számára is fontos dokumentum Ha az áfakulcs 18%-os, ez azt jelenti, hogy a termék bruttó árának 18%-a az áfa. H Az áfakulcsot nem a bruttó, hanem a nettó ár %-ában határozzák meg. írásbeli vizsga / május 19.

5 3. Definíciók 4 x 2 pont = 8 pont Értelmezze, írja le röviden a kért fogalmakat, gazdasági jelenségeket! 3.1. Igazgatótanács: Az igazgatótanács olyan testület, amely a nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabályának rendelkezése esetén az igazgatóság és a felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert valósít meg. Az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait Költségszínvonal: A költségszínvonal olyan mutató, amely %-ban fejezi ki a költségek összegének nettó bevételhez viszonyított arányát. (Vagy: a költségelemzés relatív mutatója, vagy kifejezi a 100 Ft forgalomra jutó költségek összegét.) 3.3. Az Európai Unió koppenhágai kritériumai: A koppenhágai kritériumok azt a feltételrendszert jelölik, amelyet az Európai Unió a csatlakozási tárgyalások megkezdésének alapfeltételéül szabott a közösséghez csatlakozni kívánó kelet-európai államok számára Fizetőképesség: A fizetőképesség, vagy más néven likviditás a gazdasági élet valamely szereplőjének olyan állapota, amikor az esedékes fizetési kötelezettségeit határidőre ki tudja egyenlíteni. írásbeli vizsga / május 19.

6 Törvények, szabályok, összefüggések Összesen: 25 pont 4. Kifejtő kérdés 7 pont Ismereteit jól rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a megadott témáról! Mutassa be a vállalkozás eredménykimutatásának eredménykategóriáit! Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye: a kereskedelmi vállalkozások alaptevékenységből keletkező eredményrész. Pénzügyi műveletek eredménye: a pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak különbsége. Szokásos vállalkozási eredmény: az üzleti és a pénzügyi műveletek eredményének összege. A rendkívüli eredményrész nem a szokásos üzletmenettel kapcsolatos tevékenységekből keletkezik. Adózás előtti eredmény: a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összege. Adózott eredmény: a mindenkori jogszabályok által meghatározott mértékű társasági adóval csökkentett eredményrész. Mérleg szerinti eredmény: az adózott eredmény és a vállalkozások tulajdonosainak fizetett osztalék különbözete. írásbeli vizsga / május 19.

7 5. Dokumentum összeállítása 18 pont A megadott számok és információk alapján állítsa össze a feladat által meghatározott dokumentumot! A Tantusz Kft. irodaszerek forgalmazásával foglalkozik. Összeállítják az összköltségtípusú eredménykimutatás táblázatát. Ezt látja az alábbiakban. Feladat: Előbb a megadott adatokat írja a táblázat megfelelő rovataiba, majd a hiányzó adatokat is számítsa ki, és töltse ki a táblázat valamennyi rovatát! A kft. megadott adatai a következők: Irodaszerek forgalmazásából elért nettó árbevétele E Ft volt. A vállalkozás az év során értékesítette értékpapírjainak egy részét. Az elért árfolyamnyereség 800 E Ft volt. Egyéb (tárgyi eszköz) értékesítésből E Ft bevételt értek el. Munkabérekre és azok közterheire összesen E Ft-ot fordítottak. A befektetett eszközök éves amortizációjának összege E Ft volt. Az értékesített áruk beszerzésére és egyéb anyag jellegű ráfordításra összesen E Ft-ot fordítottak. A vállalkozás számlavezető bankja a folyószámlahitel kamataként E Ft-ot számított fel. A hatályos jogszabályok szerint a társasági adó kulcsa 10%-os. Az adóalapot növelő és csökkentő tényezők összege megegyezett. Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Tárgy év Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 0 Üzleti tevékenység eredménye írásbeli vizsga / május 19.

8 Pénzügyi műveletek eredménye 300 Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény 0 Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 Mérleg szerinti eredmény Adatok dokumentumba való helyes beírása: Számítások: Üzleti tevékenység eredménye: 12 x 1 =12 pont Üzleti tevékenység eredménye = (értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevételek) (anyag jellegű ráfordítások + személyi jellegű ráfordítások + értékcsökkenési leírás) = ( ) ( ) = = E Ft Pénzügyi műveletek eredménye: Pénzügyi műveletek eredménye = pénzügyi műveletek bevételei pénzügyi műveletek ráfordításai = = 300 E Ft Szokásos vállalkozási eredmény: Szokásos vállalkozási eredmény = üzleti tevékenység eredménye + pénzügyi műveletek eredménye = = E Ft Adófizetési kötelezettség: Adófizetési kötelezettség = adózás előtti eredmény * 0,1 = * 0,1 = E Ft Adózott eredmény Adózott eredmény = adózás előtti eredmény adófizetési kötelezettség = = E Ft Mérleg szerinti eredmény Mérleg szerinti eredmény = = E Ft írásbeli vizsga / május 19.

9 Számítást igénylő feladatok a gazdálkodási ismeretek témaköreiből Összesen: 50 pont 1. Eladási ár kalkulálása 14 pont A Trendy Kft. bőrtermékek forgalmazásával foglalkozik. Két szállítótól kér ajánlatot női táskák szállítására. Csak egyikőjük ajánlatát tudja elfogadni, ezért a választáshoz a kapott adatok alapján előzetes kalkulációt készít. Az ajánlatokban a következő adatok szerepelnek: A Big Bag Bt. átlagosan bruttó Ft-ért szállítaná a táskákat. Nem vállalja az üzletbe való szállítást. Egyéb feltételei: csak akkor köt szerződést, ha a megrendelő előrefizetést vállal. A Clutch Bt Ft/db bruttó árra tesz ajánlatot. Egyéb feltételei: minimális megrendelési mennyiséget nem köt ki, a táskákat az üzletbe leszállítja. Fizetni a leszállítást követő 30 napon belül kell. A vállalkozó a döntéskor a következőkkel számol: A piacon nagy a konkurencia, az adott táskatípus maximum bruttó Ft-ért értékesíthető. Jelenleg az adott táskatípusból havonta 45 darabot tud értékesíteni. Ha nem szállítják le az üzletbe a termékeket, akkor fuvarköltség is terheli. Az egyéb költségek azonosak, bármelyik szállítót is választja. Feladat: Számítsa ki, hogyan alakul az egyedi árrés, az árréstömeg és az elérhető nettó bevétel a Trendy Kft. számára a két beszállító esetében! Írja le, véleménye szerint melyik beszállítót miért érdemes választania a vállalkozásnak! Válaszát mindenképpen indokolja meg! (Áfakulcs 27%, kerekítési pontosság: egész szám.) Egy táska nettó eladás ára: Nettó eladási ár = bruttó eladási ár / 1,27 = / 1,27 = 9448, Ft Elérhető nettó bevétel: Elérhető nettó bevétel = mennyiség * nettó egységár = 45 * 9449 = Ft írásbeli vizsga / május 19.

10 A Big Bag Bt. választása esetén: A Trendy Kft. nettó beszerzési ára: Nettó beszerzési ár = bruttó beszerzési ár / 1,27 = 7500 / 1,27 = 5 905, Ft Egy táska árrése: árrés = nettó eladási ár nettó beszerzési ár = = Ft Árréstömeg: árréstömeg = mennyiség * egyedi árrés = 45 * = Ft Árrés a nettó eladási ár %-ában: árrés a nettó eladási ár %-ában = árrés / nettó eladási ár = 3543 / 9449 = 37,49 37,0% A Clutch Bt. választása esetén: A Trendy Kft. nettó beszerzési ára: Nettó beszerzési ár = bruttó beszerzési ár / 1,27 = 8000 / 1,27 = 6 299, Ft Egy táska árrése: árrés = nettó eladási ár nettó beszerzési ár = = Ft Árréstömeg: árréstömeg = mennyiség * egyedi árrés = 45 * 3150 = Ft Árrés a nettó eladási ár %-ában: árrés a nettó eladási ár %-ában = árrés / nettó eladási ár = 3150 / 9449 = 33,33 33,0% Írja le, véleménye szerint melyik beszállítót érdemes választani, és miért! 4 pont Bármely, szakmailag helyesen megindokolt válasz elfogadható. Ki kell térnie a válasznak az elérhető árréstömeg nagyságára, () valamint a fizetési feltételek () és a szállítási feltételek () különbségére és ezek gazdasági hatására. () írásbeli vizsga / május 19.

11 2. Mérleggel kapcsolatos számítások 19 pont Egy bt. vagyonáról a következő kimutatás áll rendelkezésünkre. Egyszerűsített vagyonmérleg december 31. Eszközök ezer Ft Források ezer Ft Befektetett eszközök Saját tőke Immateriális javak 45 Jegyzett tőke Tárgyi eszközök Tőketartalék Befektetett pénzügyi eszközök Eredménytartalék Forgóeszközök Lekötött tartalék 0 Készletek Mérleg szerinti eredmény Követelések Céltartalékok 0 Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Értékpapírok Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Aktív időbeli elhatárolások 0 Passzív időbeli elhatárolások 0 Eszközök összesen Források összesen A kimutatásba beírt adatokon kívül még a következő információkkal rendelkezünk: A vállalkozás tulajdonában vannak állampapírok, melyek összértéke 700 ezer Ft. A mérleg fordulónapján a vállalkozás a szállítóinak tarozott ezer Ft-tal. Feladat: Végezze el a szükséges számításokat, majd töltse ki a táblázat hiányzó adatait! Megadott adatok helyes beírása: 2 * 1 = 2 pont Számítások: Befektetett eszközök Befektetett eszközök értéke = = E Ft Forgóeszközök Forgóeszközök értéke = = E Ft Saját tőke Saját tőke = = E Ft Kötelezettségek: Kötelezettségek = =14600 E Ft írásbeli vizsga / május 19.

12 Eszközök, források: Eszközök összértéke = = E Ft vagy Források összértéke = = E Ft A fenti mérleg adatai alapján válaszoljon a következő kérdésekre! Mit jelent az, hogy a vállalkozás jegyzett tőkéje ezer Ft? 2 pont A vállalkozás alapításakor a Cégbíróságon a társasági szerződés alapján E Ft öszszegű tőkét jegyeztettek be. Írjon két olyan tételt, amely a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel! 2 pont Pl. hosszú lejáratra kapott kölcsönök, tartozások kötvénykibocsátásból, beruházási és fejlesztési hitelek, egyéb hosszú lejáratú hitelek. Írja le, mi a különbség a követelések és a kötelezettségek között! 2 pont A követelések a vállalkozás fizetési igényei, a vállalkozásnak fizetik meg, a kötelezettségek a vállalkozás tartozásai, amelyeket a vállalkozás fizet meg. () A követeléseket az eszközök, a kötelezettségeket a források között tartjuk nyílván. () Számítás nélkül vizsgálja meg, hogyan alakul a forgóeszközök értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya! o Hogyan hívják ezt a mutatót? 2 pont Likviditási ráta. o A mutató alapján igaz-e a következő megállapítás erre a vállalkozásra? Aláhúzással jelölje, hogy véleménye szerint a megállapítás igaz vagy hamis, majd indokolja meg a válaszát! A mutató szerint a vállalkozás megfelelő arányt alakított ki a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek között. A megállapítás igaz-hamis Indoklás: 3 pont A forgóeszközök értéke a rövid lejáratú kötelezettségek értékét meghaladja. Ha a mutató értéke > 1, akkor nem áll fenn a fizetésképtelenség veszélye. Az állítás tehát igaz. írásbeli vizsga / május 19.

13 3. A bérgazdálkodás szempontjai és mutatószámai 17 pont Egy vállalkozás a bérgazdálkodását elemzi és tervet készít a bérek rendezésére vonatkozóan. Az adatokat a következő táblázatban foglalhatjuk össze: Egy vállalkozás adatai Megnevezés évre év tervezett adatai adatok Éves nettó árbevétel (ezer Ft) , ,0 Átlagos állományi létszám (fő) 23,0 22,0 Kifizetett bérek összege (ezer Ft/év) , ,0 Átlagbér (ezer Ft/fő/hó) 210,0 230,0 1 főre jutó havi nettó árbevétel (ezer Ft/fő/hó) 2625,0 2556,0 Bérköltség a nettó bevétel %-ában (%) 8,0 9,0 Feladatok: Számolja ki a hiányzó adatokat, és írja a táblázat megfelelő rovataiba a kapott eredményeket! (Kerekítés: %-os mutatókat egy tizedesjegyre, egyéb adatot egész számra.) Átlagbér Átlagbér = kifizetett bérek összege / átlagos állományi létszám / év: Átlagbér 0 = / 23 / 12 = 210 ezer Ft/fő/hó évi terv Átlagbér t = / 22 / 12 = 230 ezer Ft/fő/hó 1 főre jutó havi nettó árbevétel 1 főre jutó havi nettó árbevétel = éves nettó árbevétel / létszám / év: 1 főre jutó havi nettó árbevétel 0 = / 23 / 12 = E Ft/fő/hó évi terv: 1 főre jutó havi nettó árbevétel t = / 22 / 12 = 2 555, E Ft/fő/hó Bérköltség a nettó bevétel %-ában Bérköltség a nettó bevétel %-ában = kifizetett bérek összege / éves nettó árbevétel írásbeli vizsga / május 19.

14 2013. év: Bérköltség a nettó bevétel %-ában 0 = / = 0,08 = 8% évi terv: Bérköltség a nettó bevétel %-ában t = / = 0,0899 9% Számítsa ki, hány %-kal változik a tervek szerint az éves nettó árbevétel és a létszám! (A változás százalékos értékét határozza meg!) Az éves nettó árbevétel tervezett változása %-ban= / = 93,12 93,1% 100 % = ( 6,9%) A létszám tervezett változása %-ban = 22 / 23 = 0, ,7% 100% = ( 4,3%) Válaszoljon a következő kérdésekre! Hogyan nevezzük az 1 főre jutó havi nettó árbevétel mutatót? Termelékenység. Fogalmazza meg, milyen gazdasági ok miatt csökken a tervek szerint az 1 főre jutó havi nettó árbevétel mutatója! 2 pont A tervek szerint az árbevétel is, a létszám is csökken (), de az árbevétel csökkenése nagyobb mértékű (). Hogyan nevezzük a bérköltség a nettó bevétel %-ában mutatót? Bérhányadnak. Fogalmazza meg, milyen gazdasági okok miatt nő meg a tervezett bérköltség aránya a havi nettó árbevételhez képest! 2 pont Az árbevétel csökken (), miközben a kifizetett bérek összege nő (). Véleménye szerint a fenti adatok alapján a vállalkozás béremelési tervei megalapozottake? Indokolja meg véleményét! 3 pont Nem megalapozottak. () A csökkenő bevétel és termelékenység mellett felesleges a bérköltségeket megemelni, mert ez a lépés finanszírozási problémákat okozhat, és csökken a bér ösztönző szerepe. (2 pont) írásbeli vizsga / május 19.

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz

Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz Megoldások az MK 6071-5 azonossági számú, Vállalkozások 2. című tankönyvhöz 1. A vállalkozások erőforrásai és vagyona IV. Esettanulmányok 1. A Mosoly Bt. 2006 januárja óta foglalkozik rendezvényszervezéssel.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben