KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA október 14. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A javítás során fel kell tüntetni a részmegoldásért járó részpontszámokat, és meg kell jelölni az előforduló hibákat és tévedéseket. A pontszámok odaítélésénél a következő elveket kell követni: 1. A teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható meg. Hiányzó válasz esetén a válaszért adható részpontszámot le kell vonni. 2. Logikai hiba esetén a részpontszám egészét le kell vonni a hibavétés helyén. Számolási hibával megoldott feladatnál a részpontszám felét le kell vonni a hibavétés helyén. A feladat későbbi részében a logikailag jó megoldás a tovagyűrűző számbeli eltérés ellenére is teljes értékűnek számít mindkét esetben, tehát a későbbi részpontszámokat egyetlen hiba miatt nem kell csökkenteni. 3. Egy feladatnál csak egy megoldás értékelhető. 4. A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése, a mellékszámításokat is fel kell tüntetni. 5. Igaz-hamis kérdéseknél önmagában az Igaz vagy a Hamis válasz megjelöléséért jár. A hibás megítélés mellett az önmagában szakmailag helyes indoklásért adható. (A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag kifogástalan indoklásért is teljes pontszám adható.) 6. A feladatoknál többféle megoldás lehetséges. A javítási útmutatóban közölt eljárástól (szöveges megnevezéstől) eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek, ezekért is teljes pontszám jár. A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / október 14.

3 I. Választást, rövid választ igénylő feladatok a gazdálkodási ismeretek témaköreiből 50 pont ALAPFOGALMAK ISMERETE, DEFINIÁLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA 25 pont I. Feleletválasztás 4 x 1 = 4 pont Jelölje aláhúzással a helyes választ! Minden feladatban csak egy helyes válasz van. Ha a választása nem egyértelmű, nem kap pontot. 1. Egy vállalkozási forma jellemzőit gyűjtöttük egybe: Az adott társaságnak minimum két tulajdonosa van. Van olyan tagja, akinek korlátolt a felelőssége, és van olyan is, akinek korlátlan. A jogszabályok nem írják elő, hogy mekkora az a minimális alaptőke, amellyel alapítható. Válassza ki, melyik vállalkozási formára igazak fenti a jellemzők! a. korlátolt felelősségű társaság b. betéti társaság c. részvénytársaság d. közkereseti társaság 2. Válassza ki, hogy egy egyéni vállalkozás indításakor a következő feladatok közül melyiket nem szükséges elvégezni! a. alapító okirat elkészítése b. erkölcsi bizonyítvány beszerzése c. az Ügyfélkapun történő regisztráció 3. Válassza ki, hogy az Európai Unió négy szabadságjoga közül történelmileg melyik valósult meg először! a. Az áruk szabad áramlása b. A tőke szabad áramlása c. A szolgáltatások szabad áramlása d. A személyek szabad áramlása 4. Egy vállalkozás új telephely indítását tervezi. Az alábbiak közül melyik okmányt kell a bejelentéshez csatolni? a. ha az üzlet nem a vállalkozó tulajdonában van, hanem bérli, akkor a bérleti szerződés b. a rendőrség írásos engedélye c. a tűzoltóság írásos engedélye d. a vállalkozás alapító okirata írásbeli vizsga / október 14.

4 II. Igaz-hamis állítások 5 x 3 = 15 pont Jelölje döntését (Igaz vagy Hamis) a megfelelő állítás után I vagy H betűvel! A válaszokat minden esetben indokolni kell. 1. A kötvény megvásárlójának szavazati joga van a vállalkozás közgyűlésén. H Indoklás: A kötvény megvásárlója hitelezője a vállalkozásnak, nem tulajdonosa, így tulajdonosi jogai nincsenek. A szavazati jog tulajdonosi jog. 2. A kft. valamennyi tulajdonosa egyetemlegesen felel a vállalkozás tartozásaiért. H Indoklás: A kft. tulajdonosainak mögöttes felelőssége van a társaság tartozásaiért. A tagok felelőssége csak addig terjed, hogy befizessék a társasági szerződésben vállalt alapítói vagyont. A vállalkozás tartozásaiért maga a vállalkozás felel. Az egyetemlegesség a korlátlan felelősséghez kapcsolódó fogalom. 3. A vállalkozásnak lehetnek olyan részcéljai, amelyek közvetlenül nem kapcsolódnak a profitmaximalizáláshoz. I Indoklás: A profitmaximalizálás a vállalkozás hosszú távú célja, azonban előfordulnak olyan helyzetek, amikor átmenetileg más szempontok érvényesülnek. pl. piaci helyzet megerősítése, presztízsszempontok, változások kezelése, beruházások szükségessége. 4. Egy dolgozót a nyári szezonra vettek fel, két hónapra. A vállalkozás jogszerűen jár el, ha a két hónapra járó munkabért egyszerre fizeti ki a munkaszerződésben meghatározott utolsó munkanapon. H Indoklás: A vállalkozás nem jár el jogszerűen, mert legalább havonta bért kell fizetnie a dolgozónak. 5. A vállalkozás kezdeti tőkeszükséglete biztosítható a működés közben keletkező bevételekből. H Indoklás: A kezdeti tőkeszükséglet a későbbi napi működés bevételeiből nem finanszírozható, részben az időbeli eltolódás miatt, részben azért, mert nem a teljes bevétel jelent forrást, hanem csak a mérleg szerinti eredmény része. írásbeli vizsga / október 14.

5 III. Definíciók 3 x 2 = 6 pont Értelmezze, írja le röviden a kért fogalmakat, gazdasági jelenségeket! 1. Költség A gazdasági tevékenység során felhasznált termelési tényezők pénzben kifejezett értéke. 2. Apport A tulajdonos nem pénzbeli vagyoni hozzájárulása a gazdasági társaság alapításakor. (Vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás illetve vagyoni értékkel rendelkező jog). 3. Fizetőképesség A gazdasági élet valamelyik szereplőjének olyan állapota, amikor vásárlásait és minden más esedékes fizetési kötelezettségét határidőre ki tudja egyenlíteni. írásbeli vizsga / október 14.

6 II. TÖRVÉNYEK, SZABÁLYOK, ÖSSZEFÜGGÉSEK ISMERETE ÉS ALKALMA- ZÁSA 25 pont IV Kifejtős kérdések 3 x 5 = 15 pont Ismereteit jól rendszerezve igyekezzen átfogó képet adni a megadott témáról! 1. Fejtse ki, milyen esetekben kötelező, vagy célszerű üzleti tervet készíteni! Soroljon fel az üzleti terv lehetséges részei közül legalább hármat! Üzleti tervet készítenek a következő esetekben pl.: hitelfelvételkor a pénzintézet előírja pályázat készítésekor előírhatják új tulajdonos bevonásakor célszerű beruházás-gazdasági számításokhoz célszerű Az üzleti terv lehetséges részei pl. Vezetői összefoglaló A vállalkozás általános bemutatása Marketingterv Működési terv Vezetőség és szervezeti felépítés Pénzügyi terv Mellékletek 3 pont 2. Fejtse ki, milyen módon szüntethető meg a határozott idejű munkaviszony! Milyen következménye van annak, ha a munkáltató a határozott idő letelte előtt megszünteti a munkaviszonyt? A határozott idejű munkaviszony megszüntethető azonnali hatállyal. Közös megegyezéssel megszüntethetik bármikor. 3 pont Annak következménye, ha a munkáltató a határozott idő letelte előtt megszünteti a dolgozó munkaviszonyát az, hogy a szerződés lejártáig hátralévő teljes időre (max. 12 hónap) ki kell fizetnie az átlagkeresetet. 3. Fejtse ki, mit nevezünk személyi jellegű ráfordításnak, sorolja fel a személyi jellegű ráfordításokat! Írja le, hogy a bérjárulék %-os mértékének növekedése milyen bérgazdálkodási lépésekre ösztönözheti a vállalkozót! írásbeli vizsga / október 14.

7 A személyi jellegű ráfordítások a munkavállalókhoz kapcsolódó költségek ráfordítások. Részei: 3 pont - bérköltség - személyi jellegű egyéb kifizetések - a munkaadó által fizetendő bérjárulékok Ha a fizetendő bérjárulék %-os mértéke nő, akkor változatlan bérösszeg mellett a személyi jellegű ráfordítások összege is nő, ezért a járulék %-os növekedése a vállalkozásokat többnyire a bérrel való takarékoskodásra ösztönzi. írásbeli vizsga / október 14.

8 V. Dokumentum összeállítása 10 x 1 = 10 pont Egy vállalkozás évi összköltség típusú eredménykimutatásának táblázatát látja az alábbiakban. A szürkével jelölt rovatokat kell kitöltenie. Írja a megfelelő helyre a tétel megnevezését, vagy a kiszámított mutatót! A beírt adatokra csak akkor kap pontot, ha a kiszámítás módját is leírja. (A társasági adó mértéke 10%, az adóalapot növelő és csökkentő tényezők kiegyenlítik egymást.) Eredménykimutatás (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés év Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek 560 Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás 460 Egyéb ráfordítások 240 Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény 0 Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 Mérleg szerinti eredmény Minden rovat helyes kitöltése:, a számadatok: 6*, az eredménykimutatás rovatainak megnevezése: 4*= összesen 10 pont Számítások: Üzleti tevékenység eredménye: ( ) = E Ft Szokásos vállalkozási eredmény: Mivel rendkívüli eredmény nem volt, ezért: Szokásos vállalkozási eredmény = adózás előtti eredmény = E Ft írásbeli vizsga / október 14.

9 Pénzügyi műveletek eredménye: Szokásos vállalkozói eredmény üzleti tevékenység eredménye = = E Ft Adófizetési kötelezettség= Adózás előtti eredmény * adókulcs = *0,1= E Ft Adózott eredmény: Adózás előtti eredmény adófizetési kötelezettség = = E Ft Mérleg szerinti eredmény: Mivel osztalék, részesedésfizetés nem volt, ezért a mérleg szerinti eredmény = adózott eredmény = E Ft írásbeli vizsga / október 14.

10 Számítást igénylő feladatok a gazdálkodási ismeretek témaköreiből 50 pont (A pontszámok megoszlása: Az 1. feladat teljes egészében az összefüggések értelmezésére épül: 18 pont, a 2 feladatból 4 pont az összefüggések értelmezéséért, 14 pont pedig a pontos számolásért kapható, míg a 3 feladatban 3 pont az összefüggések értelmezéséért, és 1 a pontos számolásért adható.) 1. Mérleggel kapcsolatos számítások 18 pont Egy kft es vagyonmérlegére vonatkozó adatokat olvashatja az alábbiakban: A vállalkozás cégbíróságon bejegyzett törzstőkéje Ft. Ezt az összeget a tulajdonosok az alapítás utáni 1 éven belül befizették. Az alapítás éve Általános hitelfedezetként a tulajdonosok még Ft-ot adtak át a vállalkozásnak, ezt azonban nem kívánták bejegyeztetni ig a tulajdonosok döntése értelmében a mérleg szerinti eredményből felhalmoztak összesen Ft-ot ben a mérleg szerinti eredmény Ft volt. Egyéb tartalékot, céltartalékot nem képeztek. A mérleg fordulónapján a szállítók felé a tartozás Ft volt. Egyéb, egy éven belüli kötelezettség Ft volt. A kft. egy éven túli hiteltartozása az év végén Ft, de 2011-ben a tulajdonosok még Ft beruházási hitel felvétele mellett döntöttek, amelynek törlesztésére a banki feltételek szerint 2 év türelmi időt kapott a cég. Egyéb források nem voltak. A megismert információk alapján töltse ki az alábbi mérlegrészlet megfelelő sorait! Megnevezés Adatok ezer Ft-ban D. Saját tőke D I. Jegyzett tőke D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 D.III. Tőketartalék D.IV. Eredménytartalék D.V. Lekötött tartalék 0 D.VI. Értékelési tartalék 0 D.VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások 0 írásbeli vizsga / október 14.

11 Számítások: Saját tőke összege: jegyzett tőke + tőketartalék +eredménytartalék +mérleg szerinti eredmény = = E Ft Hosszú lejáratú kötelezettségek összege: Hosszú lejáratú kötelezettség = év végi hiteltartozás évi új hitel összege Hosszú lejáratú kötelezettség = = E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek összege: Rövid lejáratú kötelezettségek = év végi szállítóállomány + egyéb rövid lejáratú kötelezettség = = E Ft Kötelezettségek összesen: Kötelezettségek összesen = hosszú lejáratú kötelezettségek + rövid lejáratú kötelezettségek = = E Ft Milyen esetben kerülhetne a vállalkozásnál számadat a jegyzett, de még be nem fizetett tőke sorába? Mit számolhatunk itt el? 3 pont Ha a tagok nem fizették volna be az összes jegyzett tőkerészüket. Itt számolhatjuk el a tagok által jegyzett, de a vállalkozás számlájára még be nem fizetett tőkehányadot. Milyen rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei lehetnek a vállalkozásnak? Írjon 2-2 példát a rövid lejáratú és a hosszú lejáratú kötelezettségekre! 4 pont Rövid lejáratú kötelezettség pl.: - forgóeszköz hitel, - kötelezettség a munkavállalókkal szemben, - kötelezettség a szállítókkal szemben, - kötelezettség a NAV-val szemben, stb. Hosszú lejáratú kötelezettség pl: - fejlesztési, beruházási hitel, - tartozások kötvény kibocsátásból - hosszú lejáratra kapott kölcsönök, stb. írásbeli vizsga / október 14.

12 A vállalkozás adatainak ismeretében húzza alá a helyes megoldást! 1. A tárgyévben a vállalkozás a. nem volt nyereséges. b. nyereséges volt. c. az adatokból nem állapítható meg. 3* 2. A vállalkozásnak tartozásai a. nincsenek. b. vannak. c. Az adatokból nem állapítható meg. 3. A vállalkozás alapvagyona az alapító okirat szerint a ezer Ft b ezer Ft c. Az adatokból nem állapítható meg. 2. Árkalkuláció 18 pont Kis Csaba egyéni vállalkozó két szállító árajánlatát vizsgálja. Az árajánlatokról a következő információk állnak rendelkezésére: Nagy Péter a terméket 1380 Ft+ áfa darabáron kínálja. Nagy Péter már több éve szállítója a vállalkozásnak. Kovács Zsolt árajánlatában azt vállalja, hogy a terméket bruttó 1640 Ft/db áron szállítja. Kovács Zsolt cége új vállalkozás, a tulajdonos Kis Csaba volt osztálytársa. Kis Csaba kiszámolta, hogy a várható keresletet is figyelembe véve, darabonként legalább 600 Ft árrésre van szüksége ahhoz, hogy költségeit fedezze, és nyeresége is legyen. írásbeli vizsga / október 14.

13 A kalkulációhoz a következő táblázatot állította össze: Megnevezés Nagy Péter árajánlata alapján Kovács Zsolt árajánlata alapján Bruttó beszerzési ár (Ft/db) 1753,0 1640,0 Nettó beszerzési ár (Ft/db) 1380,0 1291,0 Árrés (Ft/db) 600,0 600,0 Nettó eladási ár (Ft/db) 1980,0 1891,0 Bruttó eladási ár (Ft/db) 2515,0 2402,0 Árrés a nettó beszerzési ár %-ában 43,5 46,5 Árrés a nettó eladási ár %-ában 30,3 31,7 A kalkuláció során 27%-os áfakulccsal számol. Kerekítési szabályok: A Ft-ban számolt adatokat egész számra, a %-os mutatókat egy tizedesjegyre kerekítse! Feladatok: 1. Töltse ki a fenti táblázatot! Számítások Nagy Péter árajánlata alapján: Bruttó beszerzési ár = nettó beszerzési ár *(1+áfakulcs) = 1380 * 1,27 = 1752, Ft Nettó eladási ár = nettó beszerzési ár + árrés = = 1980 Ft Bruttó eladási ár = nettó eladási ár *(1+áfakulcs) = 1980 *1,27 = 2514, Ft 1pont Árrés a nettó beszerzési ár %-ában = árrés/nettó beszerzési ár = 600/1380 = 0, ,5% Árrés a nettó eladási ár %-ában = árrés/nettó eladási ár = 600/1980 = 0, ,3% Számítások Kovács Zsolt árajánlata alapján: Nettó beszerzési ár = bruttó beszerzési ár /(1+áfakulcs) = 1640/1,27 = 1291, Ft Nettó eladási ár = nettó beszerzési ár + árrés = = 1891 Ft Bruttó eladási ár = nettó eladási ár * (1+ áfakulcs) = 1891 * 1,27 = 2401, Ft írásbeli vizsga / október 14.

14 Árrés a nettó beszerzési ár %-ában = árrés/nettó beszerzési ár = 600/1291 = 0, ,5% Árrés a nettó eladási ár %-ában = árrés/nettó eladási ár = 600/1891= 0, ,7% A kiszámított adatok és a szállítókról rendelkezésre álló információk alapján adjon tanácsot Kis Csaba vállalkozónak, hogy melyik beszerzési forrást válassza! Ismerve a konkurens cégek árait valamint vevőinek árérzékenységét, a terméket 2550 Ft-ért tervezi árusítani. Javaslat indoklással: 4 pont Csak helyes indoklással együtt megfogalmazott javaslat fogadható el. Mindkét szállítóra vonatkozó javaslat elfogadható, mivel a tényleges piaci ár mindkét kalkulált árnál magasabb. Nagy Péter: kisebb a haszonkulcs, a szállító viszont jól ismert, régi üzleti partner. Mellette szól a megbízhatóság, az esetleges mennyiségi kedvezmény elérésének lehetősége. Kovács Zsolt választása esetén magasabb a haszonkulcs, nagyobb a haszon a szállító viszont kezdő vállalkozó, így a kockázat jelentős, bár ezt a korábbi magánismeretség valamelyest mérsékelheti. 3. Létszámmal kapcsolatos számítások 14 pont Egy vállalkozásnak három üzlete van, amelynek adatai a következők: Megnevezés 1. üzlet 2. üzlet 3. üzlet Éves nettó árbevétel (M Ft) 28,9 161,3 340,0 Átlagos állományi létszám (fő) 3,0 6,4 12,4 Egy főre jutó havi nettó árbevétel (E Ft/fő/hó) ,9 Feladat: Számolja ki a hiányzó adatokat! Kerekítési szabályok: valamennyi adatot egy tizedesre kerekítse! Az 1. üzlet átlagos állományi létszáma = éves nettó árbevétel/(egy főre jutó havi árbevétel*12) = 28,9/(0,8*12) = 3 fő A 2. üzlet éves nettó árbevétele = létszám*egy főre jutó havi nettó árbevétel*12=6,4*2,1*12=161,28 161,3 MFt A 3. üzlet egy főre jutó havi nettó árbevétele = éves nettó árbevétel/létszám/12= =340/12,4/12=2, ,9 E Ft/fő/hó írásbeli vizsga / október 14.

15 Számítsa ki, mennyi az egy főre jutó havi nettó árbevétel a vállalkozás egészére számolva! Az üzletek összes éves nettó árbevétele = 28,9+161,3+340,0 = 530,2 M Ft Az üzletek összlétszáma = 3 +6,4 + 12,4 = 21,8 Fő A vállalkozás üzleteire számolt átlagos egy főre jutó havi nettó bevétel = üzletek összes nettó éves árbevétele/üzletek összlétszáma/12= 530,2/21,8/12= 2 026, ,8 E Ft/fő/hó (vagy: 2.027,5 E Ft/fő/hó, ha a tanuló a részeredményt is egy tizedesre kerekíti.) Írja le, hogyan nevezik az egy főre jutó havi bevételt más néven! Írjon legalább két tényezőt, amely befolyásolja ennek a mutatónak a nagyságát! A mutató neve: termelékenység A mutatóra ható tényezők: Minden olyan tényező, amely a bevételre, illetve, ami a létszámra hat. pl. kereslet, akciók, idény, árváltozások, illetve leépítések, munkaigényesség 2pont A következő évre a tervek szerint a vállalkozás nettó árbevétele 5%-kal emelkedik, a létszám nem változik. Számolja ki, hogyan változik az egy főre jutó havi nettó árbevétel! Tervezett árbevétel = bázisárbevétel *tervfeladat-viszonyszám = 530,2*1,05 =556,71 556,7 MFt A tervezett létszám megegyezik a bázislétszámmal =21,8 fő Tervezett egy főre jutó havi nettó árbevétel = éves árbevétel/létszám/12= 556,7/21,8/12= 2,128 M Ft/fő/hó= 2128 E Ft/fő/hó (vagy: 2.128,4 E Ft/fő/hó, ha a tanuló a részeredményt is kerekíti) Az egy főre jutó havi nettó árbevétel változása: Tervezett egy főre jutó havi nettó árbevétel/bázis egy főre jutó havi nettó árbevétel = 2128/2026,8 = 1, ,0% (a részeredmények kerekítésével kiszámított mutatók esetén is 105,0% lesz az eredmény) Vagy: TVtf = EVtf / LVtf = 1,05 / 1,0 = 1,05 =105% (Ha a vizsgázó számítás nélkül, de indoklással leírja, hogy a termelékenység változása megegyezik a bevétel változásával, mivel a létszám nem módosult, akkor a teljes pontszám megadható) írásbeli vizsga / október 14.

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1223 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1222 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1321 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok

Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint típusfeladatok Típusfeladatok a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy középszintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez 1 I. Feleletválasztás Az alábbi feladatoknál

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek középszint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2011. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%.

100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 100%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben