A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI 1 BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI 1 BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK"

Átírás

1 A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI 1 BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK 1.1. Levél, levelezlap elsbbségi kezeléssel Díj a) Szabványméret levél 30 g-ig 105 Ft b) Egyéb levél 50 g-ig 150 Ft 100 g-ig 185 Ft 250 g-ig 240 Ft 500 g-ig 380 Ft 750 g-ig 640 Ft g-ig 840 Ft c) Levelezlap, képes levelezlap 105 Ft 1.2. Levél, levelezlap, nyomtatvány nem elsbbségi kezeléssel Díj a) Szabványméret levél 30 g-ig 80 Ft b) Egyéb levél 50 g-ig 110 Ft 100 g-ig 140 Ft 250 g-ig 175 Ft 500 g-ig 315 Ft 750 g-ig 515 Ft g-ig 655 Ft c) Levelezlap, képes levelezlap 80 Ft 1.3. Hivatalos irat Hivatalos irat a címzett saját kezébe* Hivatalos irat egyéb* 355 Ft 290 Ft *A díj tartalmazza a küldeményhez jogszabály rendelkezésénél fogva kötelez külön szolgáltatások díját is.

2 1.4. Tömeges mennyiség levélpostai küldemények Felvételi mennyiség Minimum felvételi mennyiség: 201 darab küldemény. A címzett reklámküldemény minimum felvételi mennyiségét jelen Üzletszabályzat pontja tartalmazza. A felvételi mennyiség megállapításakor a levél, levelezlap, nyomtatvány és címzett reklámküldemények mennyiségei az azonos tömeg-kategóriában összevonhatóak a közönséges és könyvelt küldemények mennyiségei nem összevonhatóak. Feladási alkalom postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállapodással nem rendelkez feladók esetében: egy feladó által egy feladójegyzéken feladott küldemények darabszáma. postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállapodással rendelkez feladók esetében: 1. egy feladó által egy feladójegyzéken feladott küldemények darabszáma. 2. az OLK-ban, egy idpontban történ feladás esetén egy vevkódhoz 1 rendelt feladó által egy vagy több feladójegyzéken, feladott küldemények darabszáma. Gépi feldolgozásra alkalmasság/ el-feldolgozottság - Gépi feldolgozásra alkalmasság A feladó a minimum 2001 darab gépi feldolgozásra alkalmas küldeményébl elzetesen megküld a Magyar Posta Logisztikai Rendszerek Üzletág Technológiai Iroda (továbbiakban: Technológiai Iroda) (Levelezési cím: 1540 Budapest) részére 10 darab ( darab feletti feladás esetén minimum 50 darab) mintát bevizsgálás céljából. A minimum mennyiséget tömeg-kategóriánként külön kell értelmezni a könyvelt és nem könyvelt küldeményekre. A feladó a minták bevizsgálását a Megrendelés a vonalkódos postai azonosítók megfelelségének, és postai küldemények gépi feldolgozhatóságának bevizsgálásához c. nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti a Technológiai Irodánál. A nyomtatvány a postai kapcsolattartónál, vagy a Technológiai Irodánál beszerezhet, illetve a honlapról letölthet. A bevizsgálást kizárólag a küldemény feladója, illetve gyártója kezdeményezheti. A bevizsgálásra küldött küldeményeknek ugyanolyan kialakításúnak (lezárása, címzése, boríték arculata, anyaga, bérmentesítési jelzése stb.) kell lenniük, mint a feladásra szánt küldeményeknek. A bevizsgálásról jegyzkönyv készül, mely igazolja a küldemények gépi feldolgozhatóságát. A jegyzkönyv eredeti példányát és egy-egy darab, bélyegzvel hitelesített küldeménymintát a Technológiai Iroda eljuttatja a nyomtatványon megjelölt személy és felvételi hely/ek részére. 1 Vevkód: A vevkód egy 8 jegy számsor, mely a Magyar Posta Zrt. SAP rendszerében azt a szerzdéses ügyfelet (vevt) azonosítja, aki önállóan számlát kap vagy ad. 2

3 A feladónak a jegyzkönyv számát fel kell tüntetni a feladójegyzéken. Elektronikus feladójegyzéken nem kell feltüntetni a jegyzkönyv számát, a feladónak azonban a jegyzkönyv másolatát a küldemény feladásakor át kell adnia a Posta részére. A küldeményminták vizsgálatát a Technológiai Iroda legkésbb a beérkezést követ 3 munkanapon belül elvégzi. A gépi feldolgozhatóság kritériumai a honlapon az Ügyfélszolgálat / Helyes címzés / Tájékoztató a helyes címzésrl és a feladásra történ elkészítésrl címszó alatt megtekinthetk. A honlapon közzétett feltételeket a Posta egyoldalúan módosíthatja, a változás idpontját 30 nappal korábban jelzi a honlapon. - ság A gépi feldolgozásra nem alkalmas minimum 2001 darab küldeménynek a honlapon közzétett el-feldolgozottsággal kell rendelkeznie. A feladási minimum mennyiséget tömeg-kategóriánként külön kell értelmezni a könyvelt és nem könyvelt küldeményekre. További feltételek Amennyiben a küldemények megfelelnek az 1.4. pontban meghatározott feltételeknek, azonban nem alkalmasak gépi feldolgozásra és nem minsülnek el-feldolgozottnak, a szolgáltatás a standard küldeményre megállapított díjjal vehet igénybe. A postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállapodással nem rendelkez feladók esetében a küldeményeket díjtényezként, jól elkülönített módon egységképzben kell elhelyezni. A küldeményeket az 1.sz. függelékben felsorolt postai szolgáltató helyeken, valamint az 1/a sz. függelékben felsorolt üzemszeren mköd felvételi helyeken (Levélcentrum, Országos Logisztikai Központ, Posta Feldolgozó Üzem) lehet feladni.

4 Elsbbségi kezeléssel Felvételi hely Postahely Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem Országos Logisztikai Központ Mennyiségi sáv (FT) tömeg kategória Feldolgozottság darab darab darab darab darab felett darab darab darab darab darab felett darab darab darab darab darab felett Szabvány 30 g-ig 50 g-ig 100 g-ig 250 g-ig 500 g-ig 750 g-ig 2000 g-ig A jelen pontban szerepl elsbbségi tarifák a nyomtatványok és címzett reklámküldemények esetében nem alkalmazhatóak. 4

5 Nem elsbbségi kezeléssel Felvételi hely Postahely Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem Országos Logisztikai Központ Mennyiségi sáv (FT) tömeg kategória Feldolgozottság darab darab darab darab darab felett darab darab darab darab darab felett darab darab darab darab darab felett Szabvány 30 g-ig 50 g-ig 100 g-ig 250 g-ig 500 g-ig 750 g-ig 2000 g-ig

6 Egyszersített kezelés tömeges mennyiség címzett reklámküldemény Feladási feltételek: a szolgáltatás igénybevétele kizárólag írásbeli szerzdéssel történhet, éves feladási mennyiség minimálisan 150 ezer db küldemény, mely alkalmanként és tömeg-kategóriánként 5 ezer darabnál nem lehet kevesebb, feladónak a feladni kívánt címzett reklámküldeményekrl havi bontásban éves -, valamint a feladást megelz hónapban heti bontásban, 10 g pontosságú tömeg-megjelöléssel kell elrejelzést készítenie, dátumnyomat elhelyezése szükséges a küldeményen, különszolgáltatás a termékhez nem vehet igénybe, a küldeményeket irányítószám mélységig rendezetten kell átadni, 4 számjegyre pontosan szükséges elrendezni, belföldi címzett reklámküldemény kizárólag OLK-ban, vagy PFÜ-ben adható fel, a feladó hozzájárul a tartalom ellenrzéséhez a küldemények átvételekor. A táblázat szerinti tarifa abban az esetben alkalmazható, ha a jelen pontban felsorolt feltételek mindegyike teljesül. tömegkategória 150 ezer 2 millió db között (Ft) 2 millió db felett (Ft) 30 g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig

7 900 g-ig g-ig Válaszküldemény 5. sz. függelék A válaszküldeményekért a címzett (a kibocsátó) az elsbbségi vagy nem elsbbségi kezelésétl függ, tömeg-kategóriának megfelel díjat köteles fizetni. Amennyiben - szerzdés szerint - a válaszküldemény különszolgáltatással kerül feladásra, úgy a küldemény fajtának, illetve az elsbbségi vagy nem elsbbségi kezeléstl függ tömeg-kategóriának megfelel díjon felül a kért különszolgáltatás díját is meg kell fizetni. Értéknyilvánítás esetében a fenti díj kiegészül a küldemény burkolatán feltüntetett értéknek megfelel értéknyilvánítási díjjal. Amennyiben a válaszküldemény értéknyilvánításának nem megfelel a küldemény lezárása, úgy azt a Posta megfelel lezárással ellátja és felszámítja a postai lezárás díját Levél küldemények portó díja Hiányosan bérmentesített belföldi, nem elsbbségi közönséges levél, levelezlap, képes levelezlap esetén - a hiányzó díjon felül - azzal megegyez összeg portó díjat kell fizetni. Nem 5-re, illetve annak többszörösére végzd portó díj esetében a kerekítés szabályai szerint jár el a Posta.

8 2 A BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEKHEZ IGÉNYBE VEHET SZOLGÁLTATÁSOK A szolgáltatások ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos. 1 Ajánlott 215 Ft Tértivevény 135 Ft E-tértivevény* 10 Ft Ft értéknyilvánítási összegig az értéknyilvánítás díja Értéknyilvánítás 335 Ft, Ft feletti értéknyilvánítás esetén a nyilvánított érték minden megkezdett Ft-ja után további 35 Ft. a) postautalvány csatolása esetén 270 Ft-tal több, mint az azonos összeg postautalvány díja (melynek díját a pénzforgalmi szolgáltatások Utánvétel Üzletszabályzatának vonatkozó része tartalmazza) b) készpénzátutalási megbízás csatolása esetén 270 Ft (Az átutalás díját a Posta a számlavezet bank részére számlázza) Saját kézbe 200 Ft E-értesítés** 55 Ft E-elrejelzés 55 Ft Postai lezáró szolgálat 220 Ft * Tértivevény díján felüli díj. **Belföldi ajánlott levélpostai kivétel az értéknyilvánítással ellátott küldemények esetén szerzdött partnereink egy feladójegyzékhez társítottan - az alábbi táblázatban szerepl feladási darabszámtól függ ár ellenében vehetik igénybe az E-értesítési szolgáltatást. Feladott (E-értesítési szolgáltatással érintett) mennyiség (db) (Ft/db) Ft Ft Ft Ft 2000 felett 20 Ft 3 BELFÖLDI POSTACSOMAG KÜLDEMÉNYEK 3.1. Belföldi postacsomag 0-20 kg-ig 990 Ft Nem standard 0-20 kg-ig Ft 1 Alapszolgáltatás alatt azt a küldeményt értjük, melyhez a különszolgáltatást és/vagy különleges kezelést kérik. 8

9 Értéknyilvánítás nélküli tételesen kezelt csomag (halotti hamvak, mérgek) díja a nem standard csomag díjával egyezik meg csomagnak minsül minden olyan postacsomag, amely téglatest alakú és három kiterjedésbeli mérete (hosszúság + szélesség + magasság) együttesen nem haladja meg 2000 mm-t, vagy hosszúsága 750 mm. Nem standard csomagnak minsül minden olyan postacsomag, aminek három kiterjedésbeli mérete együttesen 2000 mm-nél, vagy hosszúsága 750 mm-nél nagyobb, alakja nem téglatest, természete miatt egyéb küldeménnyel nem rakható össze,vagy eltér kezelést kíván (pl. kerékpár, bútor, kizárólag állítva szállítható, növény), továbbá melynek a címirata nem a csomag legnagyobb felület oldalán van elhelyezve, vagy zsineg, szalag takarja a címiratot, a vonalkód a csomag kett oldalán hajlítva van felragasztva, a fémfelület, abban az esetben is, ha ezek csak az éleken vagy a sarkokon találhatóak, a törékeny tartalmú, a lazán átkötött, vagy laza fóliával csomagolt, súlypontja felül, vagy ersen egy oldalon található, mozgó tartalommal rendelkezik (pl.: gömbök, félig megtöltött tartályok). A Fóliatasakot (amely csak postacsomag és utánvételes levélpostai küldemények esetében használható) a küldeményre a felvevnek kell felragasztania. A Postával szerzdéses kapcsolatban álló feladók esetében - a vonalkódos azonosítókhoz hasonlóan, a felhasználás függvényében a felvev posta(üzem) a Fóliatasakot a küldeményfeladást megelzen kiadhatja, de fel kell hívni a feladó figyelmét és a szerzdésben is szerepeltetni kell, hogy a fel nem használt, vissza nem adott tasakok árát a Posta utólag ki fogja számlázni Pénzintézeti küldemény Pénzintézeti küldemény díja: 0-15 kg-ig Ft 4 A BELFÖLDI POSTACSOMAGHOZ IGÉNYBE VEHET SZOLGÁLTATÁSOK A szolgáltatások ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos, pénzintézeti küldeményhez nem vehetk igénybe. 1 Tértivevény Értéknyilvánítás Utánvétel 135 Ft Ft-ig 370 Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-tól Ft Postautalvány csatolása esetén 270 Ft és összegtl függen további Ft-ig 460 Ft 1 Alapszolgáltatás alatt azt a küldeményt értjük, melyhez a különszolgáltatást és/vagy különleges kezelést kérik.

10 Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-ig Ft Ft-tól Ft Készpénzátutalási megbízás csatolása esetén 270,- Ft (Az átutalás díját a Posta a számlavezet bank részére számlázza) Postai lezáró szolgálat. 220 Ft 10

11 5 GARANTÁLT KÉZBESÍTÉSI IDEJ CSOMAG- KÜLDEMÉNYEK 5.1. Start plusz csomag Alapdíj 5.2. Start csomag Alapdíj Nettó Bruttó díj díj Ft Ft Nettó Bruttó díj díj Ft Ft 5.3. A start plusz és start csomagok kedvezményes alapdíja Kedvezményes alapdíj kizárólag abban az esetben érvényesíthet, amennyiben egyidejleg 3 vagy annál több start plusz és/vagy start csomagot adnak fel. A darabszám megállapításánál a feladott start plusz és start csomagok együttes darabszámát kell figyelembe venni. A kedvezményes alapdíj alkalmazásának szempontjából egyidej feladásnak csak az értelmezhet, ha a feladó a csomagok feladásról egy számlát vagy nyugtát kér. A posta nem vizsgálja, hogy a küldeményeken feltüntetett feladók azonosak, vagy nem. Kedvezményes alapdíj 3-4 db csomag egyidej feladása esetén Kedvezményes alapdíj 5 db vagy a fölötti csomag egyidej feladása esetén start plusz start Nettó díj Ft Bruttó díj Ft Nettó díj Ft Bruttó díj Ft Ft Ft Ft Ft 5.4. A start plusz és start csomaghoz igénybe vehet szolgáltatások díjai Kiegészítés (különszolgáltatások.) megnevezés Favorit kiegészítés (csak a Start csomaghoz kérhet) értéknyilvánítás Ft-tól Ft-ig utánvétel Ft-tól Ft-ig törékeny Kiegészítés ár nettó Ft Kiegészítés ár bruttó Ft 232 Ft 290 Ft Bónusz kiegészítés 960 Ft Ft

12 értéknyilvánítás Ft-tól Ft-ig utánvétel Ft-tól Ft-ig törékeny Extra kiegészítés értéknyilvánítás Ft-tól Ft-ig utánvétel Ft-tól Ft-ig Ft Ft törékeny Garantált kiegészítés tértivevény saját kézbe 208 Ft 260 Ft törékeny Komfort kiegészítés felvétel háznál, telephelyen 1-2 db. 360 Ft 450 Ft törékeny Admin kiegészítés 96 Ft 120 Ft Címzett fizet (A címzett által fizetend összeg: a küldemény feladási díja + címzett fizet pótdíja). 640 Ft 800 Ft 5.5. Posta business pakk plusz, posta business pakk economic, egyszersített utánvét-kezeléses csomag és az MPL futárszolgálat szolgáltatások díjai A díj megállapodás tárgyát képezi, melyet a felek írásbeli szerzdésben rögzítenek. Amennyiben az igénybevett szolgáltatás díját a szerzdés nem tartalmazza, a Posta a függelék végén lév táblázat díjait számítja fel. 6 12

13 7 BELFÖLDI EMS GYORSPOSTA SZOLGÁLTATÁS Súlykategória Távolsági aznapi Tömeg szerinti díj (alapdíj) (oda-vissza) 1 kg-ig Ft Ft 2 kg-ig Ft Ft 5 kg-ig Ft Ft 10 kg-ig Ft Ft 15 kg-ig Ft Ft 20 kg-ig Ft Ft alapdíj Ft/km alapdíj Ft/km 7.1. Külön díj ellenében kérhet szolgáltatások Bérmentesítés nélküli feladás díja 480 Ft/küldemény 600 Ft/küldemény Telephelyen történ felvétel során 10 percen túli várakozás esetén a futárvárakoztatási díj 480 Ft/megkezdett 10 perc 600 Ft/megkezdett 10 perc Kétszeri sikertelen kiszállítás után az ügyfél kérésére történ újabb kiszállítás díja 704 Ft 880 Ft A szolgáltatás díja: Ft-ig tartalmazza az értéknyilvánítást, Ft feletti értéknyilvánítás esetén a nyilvánított 40 Ft 50 Ft érték minden megkezdett 1000 Ft-ja után további Postautalvány csatolása esetén 280 Ft 350 Ft és összegtl függen további Ft-ig 480 Ft 600 Ft Ft-ig Ft Ft Ft-ig Ft Ft Ft-ig Ft Ft Ft felett Ft Ft Készpénzátutalási megbízás csatolása esetén (Az átutalás díját a Posta a számlavezet 280 Ft 350 Ft bank részére számlázza) Utánvétel 8 -

14 9 NEMZETKÖZI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK 9.1. Elsbbségi kezeléssel Európai országokba Egyéb külföldre Levelezlap 230 Ft 260 Ft Szabványméret 20 g-ig 230 Ft 260 Ft 20 g-ig 300 Ft 330 Ft 50 g-ig 390 Ft 460 Ft Levélpostai küldemények M zsák: 100 g-ig 490 Ft 540 Ft 250 g-ig Ft Ft 500 g-ig Ft Ft 1000 g-ig Ft Ft 1500 g-ig Ft Ft 2000 g-ig Ft Ft g-ig Ft Ft 5000 g felett kg-onként 800 Ft Ft 9.2. Elsbbség nélkül Európai országokba Egyéb külföldre Levelezlap 210 Ft 240 Ft Szabványméret 20 g-ig 210 Ft 240 Ft 20 g-ig 280 Ft 310 Ft 50 g-ig 370 Ft 440 Ft Levélpostai küldemények M zsák: 100 g-ig 470 Ft 520 Ft 250 g-ig 850 Ft Ft 500 g-ig Ft Ft 1000 g-ig Ft Ft 1500 g-ig Ft Ft 2000 g-ig Ft Ft g-ig Ft Ft 5000g felett kg-onként 600Ft Ft a) Európai országok Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, Nagy-Britannia és Észak Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán 2

15 b) Egyéb külföld: az a) pont alá nem tartozó országok 9.3. Nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény Nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény kategóriák az alábbi országok esetében: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Svédország és Svájc A nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény címzettjének (kibocsátó) a visszaérkezett küldemények mennyiségének (darabdíj), illetve össztömegének (tömegdíj) a figyelembevételével kell a szolgáltatási díjat megfizetnie. Darabdíj, max gr-ig Tömegdíj 200,- Ft / küldemény 1500 Ft / kg A tömeg szerinti díj megállapításánál minden megkezdett kilogramm díjköteles. A tömeg szerinti díj felszámítása az ügyféllel válaszküldemény szolgáltatásra - kötött szerzdésben rögzített kézbesítési gyakorisággal kerül sor, a kézbesített küldemények össztömege alapján Egyéb, az elz pontban nem felsorolt országok esetében: Levelezlap 20 g-ig 120 Ft Levél 50 g-ig 120 Ft 9.4. Nemzetközi címzett reklámküldemény - IDM A nemzetközi címzett reklámküldemény díját az adott országba szóló, azonos formátumú küldemények feladásonkénti darabszáma alapján állapítja meg a Posta. Levelezlap Szabványméret 20 g-ig 155 Ft 155 Ft 20 g-ig 205 Ft 50 g-ig 270 Ft 100 g-ig 330 Ft 250 g-ig 595 Ft 500 g-ig Ft 1000 g-ig Ft 1500 g-ig Ft 2000 g-ig Ft

16 Nemzetközi címzett reklámküldemény - IDM az alábbi országokba küldhet: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia és Szlovénia 9.5. FLEXI- üzleti levél A FLEXI- üzleti levél díját küldeménykategóriánként (elsbbségi normál), a küldemények feladásonkénti darabszáma alapján kell megállapítani. Flexi - elsbbségi Flexi - normál Európai Európai Egyéb Egyéb külföldre országokba országokba külföldre Levelezlap 195 Ft 220 Ft 190 Ft 215 Ft Szabványméret 20 g-ig 195 Ft 220 Ft 190 Ft 215 Ft 20 g-ig 255 Ft 280 Ft 250 Ft 270 Ft 50 g-ig 330 Ft 390 Ft 320 Ft 385 Ft 100 g-ig 415 Ft 460 Ft 400 Ft 440 Ft 150 g-ig 670 Ft 740 Ft 650 Ft 710 Ft 250 g-ig 895 Ft 995 Ft 725 Ft 850 Ft 500 g-ig Ft Ft Ft Ft 1000 g-ig Ft Ft Ft Ft 1500 g-ig Ft Ft Ft Ft 2000 g-ig Ft Ft Ft 4250 Ft A Flexi elsbbségi és normál üzleti levél valamennyi országba küldhet. 10 NEMZETKÖZI KÜLDEMÉNYEKHEZ IGÉNYBE VEHET SZOLGÁLTATÁSOK A szolgáltatások ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos 1 Ajánlott (csak levélpostai küldeménynél) Értéknyilvánítás Utánvétel Tértivevény Saját kézbe (csak levélpostai küldeménynél) e-értesítés Postai lezáró szolgálat A nyilvánított érték minden megkezdett Ft-ja után 750 Ft 350 Ft 350 Ft 330 Ft 350 Ft 55 Ft 220 Ft 1 Alapszolgáltatás alatt azt a küldeményt értjük, melyhez a különszolgáltatást kérik. 4

17 11 NEMZETKÖZI POSTACSOMAG ÉS NEMZETKÖZI ELSBBSÉGI POSTACSOMAG A nemzetközi postacsomag és nemzetközi elsbbségi postacsomag országonkénti zónabesorolását, zónadíjait az e függelék végén található táblázatok tartalmazzák. 12 EURÓPA+ CSOMAG A szolgáltatás az e függelék végén található táblázatban meghatározott országok viszonylatában vehet igénybe. A táblázat tartalmazza továbbá az országok zónabesorolását, illetve a zónánkénti és tömeg-kategóriánkénti díjszabást. 13 NEMZETKÖZI EMS GYORSPOSTA SZOLGÁLTATÁS Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EU-n kívüli szállítások díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t, a magyarországi szakaszon kívül es részre felszámított díj ÁFA törvény területi hatályán kívüli. A nemzetközi EMS gyorsposta küldeményen belül megkülönböztetünk print (dokumentum) és pack (árutartalmú) küldeményeket. A nemzetközi EMS gyorsposta szolgálat országok zóna szerinti besorolását, zónadíjait az e függelék végén található táblázatok tartalmazzák Külön díjazás ellenében kérhet szolgáltatások Futárvárakoztatás során 10 percen túli várakozás esetén a várakozás díja Kétszeri sikertelen kiszállítás után az ügyfél kérésére történ újabb kiszállítás díja Értéknyilvánítás Ft-ig, minden megkezdett Ft-ként Nettó díj 480Ft/megkezdett 10 perc Bruttó díj 600Ft/megkezdett 10 perc 704 Ft 880 Ft 324 Ft 405 Ft EGYÉB POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK

18 14.1. Fiókbérlet A negyedévi minimum bérleti díjak a következk: Fiókbérlet Ft Ft Díjmentes, Amennyiben az ügyfél igénybe veszi a postafiókra érkez küldemények kiszállítására vonatkozó szolgáltatásunkat. A települések belterületén kívüli lakott helyre költözés esetén, a kézbesítés bevezetéséig. Alfiókbérlet Ft Ft a) Díjmentes Magánszemély által igényelt fiókbérlet esetében a bérl címhelyén bejelentett helyettes átvevi körnek (helyettes átvev: Üzletszabályzat) szóló, a postafiókra címzett küldemények kézbesítése Nem természetes személy által igényelt postafiók esetében amennyiben a Megbízó a közös használatot a hozzá tartozó szervezeti egységek számára biztosítja és a kapcsolatot okirattal igazolja. b) Díjköteles Alfiókbérleti díjat abban az esetben számít fel a Posta, ha a fiókbérl az elz bekezdésekben felsoroltak körébe nem tartozó természetes vagy jogi személyek részére a postafiók használatát lehetvé teszi. A Posta az alfiókok számát a bérlvel egyeztetve meghatalmazónként állapítja meg. E-érkezés postafiókra értesítési címenként Ft Ft E-kézbesítési jegyzék szolgáltató pontonként és postafiókonként (minden megkezdett hónapra számítva) Ft Ft Csomagtárolási szolgáltatás Nettó díj Bruttó díj A csomagtárolási szolgáltatás negyedéves minimum díja Ft Ft E-kézbesítési jegyzék szolgáltató pontonként és csomagtárolási szolgáltatásonként (minden megkezdett hónapra számítva) Ft Ft A negyedéves minimum díj alkalmazásától a piaci igények figyelembevételével a Posta eltérhet Ki,- és beszállítás szolgáltatás postai küldeményekhez 6

19 A szolgáltatás igénybe vehet eseti, illetve rendszeres jelleggel egyaránt. a.) Az eseti jelleg szállítás írásbeli szerzdéskötés nélkül történik. 5. sz. függelék Alapdíja alkalmanként Ft Ft Az alapdíjon felül minden esetben felszámításra kerül az a kiegészít díjtétel, melyet a ténylegesen megtett út, a szállított küldemény mennyisége és a szállítás idpontja befolyásol. b.) A rendszeres ki,- és beszállítás szolgáltatás igénybe vétele esetén írásbeli szerzdés megkötése szükséges. A szolgáltatás havi átalánydíja a megállapodás tárgyát képezi, a tényleges díjat befolyásolja a megtett út, a szállított küldemények mennyisége és a szállítás idpontja. c.) Nemzetközi postacsomag, nemzetközi elsbbségi postacsomag és Európa+ csomag írásbeli szerzdés alapján történ igénybe vétele esetén, a küldemények beszállítása alkalmanként 10 db vagy ezen mennyiség felett díjmentes. E három küldeményfajta feladási mennyisége összevonható. Amennyiben az összevont feladási mennyiség nem éri el a 10 db-ot, úgy az a./ vagy b./ pont szerinti díjtétel kerül felszámításra Postai vámügynöki szolgáltatás és egyéb vámdíjak a) Postai vámügynöki szolgáltatás kiviteli forgalomban Kiviteli Kísér Okmány (KKO) kiállítása, a küldend áru vám elé állítási díja Pótlap (KKO nyomtatványhoz) kitöltésének díja, pótlaponként (1 pótlap 5 tétel) Ft Ft Ft Ft b) Postai vámügynöki szolgáltatás behozatali forgalomban Postai vámügynöki szolgáltatás kereskedelmi forgalomban vámkezelésenként Postai vámügynöki szolgáltatás magánszemélyeknek címzett küldemények esetében, küldeményenként Ft Ft 960 Ft Ft c) Egyéb postai vámdíjak vámközvetítési díj (valamennyi kereskedelmi forgalomban érkez vámeljárás alá es küldemény esetében felszámításra kerül függetlenül attól, hogy a vámkezelést ki végzi el) küldeményenként Nettó díj Bruttó díj 800 Ft Ft

20 Vámletéti díj (kézbesít postán történ tárolás 5.munkanapjától, majd minden megkezdett 5. munkanaptól ismételten felszámításra kerül) küldeményenként 640 Ft 800 Ft Kihelyezett posta A kihelyezett posta mködésének idtartamára óránként és dolgozónként küls igénybevev megrendelése esetén Nettó díj Bruttó díj munkanapokon Ft Ft szombati, vasárnapi és munkaszüneti napokon Ft, Ft de min. 4 óra díja Alkalmi bélyegzések Alkalmi és kézi fedélzeti bélyegzk kivitelezési díja Teljes grafikai kidolgozás esetén A megrendelt témában a grafika teljes kidolgozása, forrásanyag rendelkezésre bocsátása nélkül. Forrásanyagból történ kidolgozás A Posta rendelkezésére bocsátott grafikai terv vagy vázlat felhasználásával történ kidolgozás. Részleges grafikai átdolgozás esetén A postai archívumban rendelkezésre álló grafika átalakításával történ kidolgozás mely magába foglalja a feliratok bármilyen módosítását is -, illetve jelenti a megrendel által a Posta rendelkezésére bocsátott változtatás nélkül elfogadott grafikai terv postai szabályoknak megfelel kiegészítését. Mutáció készítése esetén A bélyegz dátumának vagy használati helyének módosítása. Mindkett módosítása már a részleges grafikai átdolgozás kategóriát jelenti Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A felhasználást megelz 60 napon belül érkezett megrendelések esetén 20% felár fizetend. A felirat, az eseményre utaló szöveges megfogalmazás, mely magába foglalja az alkalmi bélyegz helyét és keletét, továbbá a grafika, az esemény jellegére utaló nem szöveges tartalmat jelenti Alkalmi bélyegzk utólagos használati díja és a szívességi bélyegzés díja Az alkalmi bélyegzn szerepl dátum- Díjmentes 8

21 tól számított 30. napig A nap között üzleti céllal 100 db feletti bélyegzésnél Díjmentes 100 db alatti bélyegzésnél a bélyeg névértékének 10%-a, de min. bruttó 15 Ft/db (nettó 12 Ft) A 60 nap-1 év között üzleti céllal a bélyeg névértékének 10%-a, de min. A szívességi bélyegzés szolgáltatás díja Utánküldés Belföldi utánküldés átalánydíja bruttó 15 Ft/db (nettó 12 Ft) a lebélyegzésre kerül bélyeg névértékének 10 %-a, de bélyegzésenként (jellemzen bélyegenként) minimum bruttó 10 Ft (nettó 8 Ft). Negyedéves díj Ft Ft Töredék negyedéves havi díj 992 Ft Ft Után- vagy visszaküldés esetén fizetend eseti díjak Az Üzletszabályzat 7.9. pontja alapján, a postán kívüli okból nem kézbesíthet küldemény - visszakézbesítési díj ellenében - visszakézbesítésre kerül a feladó részére. A visszakézbesítési díjat a postán kívüli okból nem teljesített szolgáltatásokra korábban megfizetett díjból vonja le a Posta, a nem teljesített szolgáltatások díjmaradéka a feladónak visszajár. A standard belföldi postacsomag esetén, a standard postacsomag díja, nem standard belföldi postacsomag esetén a nem standard postacsomag díja kerül felszámításra. Értéknyilvánítás különszolgáltatás igénybevétele esetén az utánküldés díja illetve a visszaküldés esetén fizetend visszakézbesítési díja kiegészül az értéknyilvánítás díjával. A nemzetközi postacsomag és nemzetközi elsbbségi postacsomag belföldi utánküldése esetén a belföldi, nem standard postacsomag díja kerül felszámításra. Értéknyilvánítás különszolgáltatás igénybevétele esetén az utánküldés díja kiegészül a belföldi értéknyilvánítás díjával. Értéknyilvánítással feladott küldemények - levél, levelezlap, nyomtatvány, címzett reklámküldemény, hivatalos irat, vakok írása- esetén: tömeg szerinti díj, és az ajánlott, értéknyilvánítás különszolgáltatások díja. Utánvételes levél: tömeg szerinti díj és az ajánlott, és ha volt értéknyilvánítás különszolgáltatások díja Után- vagy visszaküldés esetén fizetend eseti díjak Európa+ csomag esetében Európa+ csomag belföldi utánküldése esetén a nem standard postacsomag díja kerül felszámításra (függetlenül a küldemény tényleges tömegétl).

22 Európa+ csomag esetében a visszaküldés díjmentes Után- vagy visszaküldés esetén fizetend eseti díjak garantált kézbesítési idej csomagok esetében A start plusz és a start csomagok utánküldése esetén, utánküldött küldeményenként A start plusz és a start csomagok feladónak történ visszakézbesítése esetén, visszaküldés díja 640 Ft 800 Ft 640 Ft 800 Ft Nemzetközi utánküldés Az els 30 napra Ft Ft A 30. nap után naponta 200 Ft 250 Ft A rendeltetési ország postaigazgatása az odairányuló utánküldésért díjat már nem szed be A feladó utólagos rendelkezése Továbbítás eltt Továbbítás után a küldemény visszavételének, címének megváltoztatásának kérése esetén Díjmentes 420 Ft 525 Ft Ismételt házhoz kézbesítés a címzett kérésére Aznapi kézbesítés esetén 704 Ft 880 Ft Egyéb egyeztetett idpontban történ kézbesítés esetén 432 Ft 540 Ft 10

23 Kézbesíthetetlenségrl szóló értesítés A szolgáltatás ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos. A feltüntetett ár bruttó ár. 5. sz. függelék A feladó részére küldött értesítés díja 210 Ft Másolatok, másodpéldányok Feladóvevény másodpéldány (feladójegyzék ívenként) 272 Ft 340 Ft Adatszolgáltatás Küldeményenként, esetenként 480 Ft 600 Ft Kimutatás összeállításáért 200 tételig (küldeményig) Ft Ft 200 tételen felül minden további tételért 56 Ft 70 Ft Az igazságszolgáltatási szervek átiratára, bünteteljárással kapcsolatban teljesített adatszolgáltatás díjmentes POSTAI ÉRTÉKCIKKEK BECSERÉLÉSE A becserélhet értékcikkek, illetleg a postai becserélési díjak Fel nem adott küldeményre (kivéve alkalmi borítékra) felragasztott sértetlen bélyeg darabonként 20 Ft 25 Ft Bélyeggel ellátott alkalmi boríték 64 Ft 80 Ft Értékbenyomásos alkalmi levelezlap 40 Ft 50 Ft A tévesen megcímzett, sérült postakész borítékot/levelezlapot díjmentesen azonos típusú borítékra/levelezlapra cseréli a Posta. 16 POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ELADÁSI ÁRAI Bruttó díj Elsnapi bélyegzéssel ellátott alkalmi boríték 80 Ft + ráragasztott bélyeg névértéke Elsnapi bélyegzéssel ellátott alkalmi levelezlap 50 Ft + benyomott bélyeg névértéke Postatiszta (azaz postai bélyegzés nélküli), felbélyegzett alkalmi boríték Postatiszta (azaz postai bélyegzés nélküli) alkalmi levelezlap 80 Ft + ráragasztott bélyeg névértéke 50 Ft + benyomott bélyeg névértéke

24 Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) normál méret elsbbségi boríték Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) normál méret boríték Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) közepes méret boríték Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) normál méret ajánlott boríték Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) közepes méret ajánlott boríték Belföldi postakész (értékjelzés nélküli) levelezlap Európa elsbbségi postakész szabvány méret boríték Európa elsbbségi postakész közepes méret boríték Európán kívüli elsbbségi postakész szabvány méret boríték Európán kívüli elsbbségi postakész közepes méret boríték Karácsonyi posta jelz A postai árusításban lév bélyegek tarifája a kibocsátásukkor megjelen árközlemény szerinti névérték. Európa elsbbségi értékjelzés nélküli bélyegfüzet- egyéb levél 20g tömeghatárig (4 db bélyeg, 300 Ft/bélyeg) Európán kívüli elsbbségi értékjelzés nélküli bélyegfüzet- egyéb levél 20 g tömeghatárig (4 db bélyeg, 330 Ft/bélyeg) 115 Ft 90 Ft 155 Ft 305 Ft 370 Ft 90 Ft 240 Ft 505 Ft 270 Ft 555 Ft 35 Ft Ft Ft 17 NEMZETKÖZI VÁLASZDÍJSZELVÉNY A nemzetközi válaszdíjszelvény eladási ára 420 Ft A posták a válaszdíjszelvényt egy nem szabvány, 20 g-os, közönséges, egyéb külföldre feladott elsbbségi levél díjának megfelel összegben számítják be a feladni kívánt küldemény bérmentesítési díjába, illetve kérésre ennek megfelel érték postabélyeget adnak érte. 12

A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI 1 BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK

A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI 1 BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI 1 BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK 1.1. Levél, levelezlap elsbbségi kezeléssel Díj a) Szabványméret levél 30 g-ig 105

Részletesebben

A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI (A feltüntetett díjak forintban értendők)

A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI (A feltüntetett díjak forintban értendők) Üzletszabályzat 5. sz. függeléke A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI (A feltüntetett ak forintban értendők) 1.BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK 1.1. Levél,

Részletesebben

Postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb díjak (Ft)

Postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb díjak (Ft) Postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb díjak (Ft) 1. Levélküldemények portó díja A szolgáltatás díja mentes az adó alól. Hiányosan bérmentesített belföldi, nem elsőbbségi, nem könyvelt levél, levelezőlap,

Részletesebben

Postai termékek/szolgáltatások, többlet-, és kiegészítő szolgáltatások terméklapjai

Postai termékek/szolgáltatások, többlet-, és kiegészítő szolgáltatások terméklapjai Postai termékek/szolgáltatások, többlet-, és kiegészítő szolgáltatások terméklapjai 1/103 1. Levél, levelezőlap, képes levelezőlap... 4 2. Elsőbbségi levél, levelezőlap, képes levelezőlap... 7 3. Belföldi

Részletesebben

Küldeményforgalmi Üzletszabályzat

Küldeményforgalmi Üzletszabályzat Küldeményforgalmi Üzletszabályzat A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nem egyetemes postai szolgáltatások körébe tartozó küldemények, szolgáltatások igénybevételéről Hatályos 2013. május

Részletesebben

104/2007. Vig. utasítás függeléke. Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest http://www.posta.hu. Verziószám: 1.0. Budapest, 2007. augusztus 15.

104/2007. Vig. utasítás függeléke. Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest http://www.posta.hu. Verziószám: 1.0. Budapest, 2007. augusztus 15. Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest http://www.posta.hu 104/2007. Vig. utasítás függeléke Kitöltési útmutató a postaküldemények feladójegyzékéhez és feladókönyvéhez Verziószám: 1.0 Budapest, 2007. augusztus

Részletesebben

104/2007. Vig. utasítás függeléke. Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest http://www.posta.hu. Verziószám: 2.1. Budapest, 2014. január 1.

104/2007. Vig. utasítás függeléke. Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest http://www.posta.hu. Verziószám: 2.1. Budapest, 2014. január 1. Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest http://www.posta.hu 104/2007. Vig. utasítás függeléke Kitöltési útmutató a postaküldemények feladójegyzékéhez és feladókönyvéhez Verziószám: 2.1 Budapest, 2014. január 1.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2013. július 1-jétől 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 5 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...

Részletesebben

5. forduló. 1. feladat 20 pont Egészítsd ki a mondatokat, hogy az állítások igazak legyenek.

5. forduló. 1. feladat 20 pont Egészítsd ki a mondatokat, hogy az állítások igazak legyenek. 5. forduló 1. feladat 20 pont Egészítsd ki a mondatokat, hogy az állítások igazak legyenek. 1. A feladó felelőssége, hogy a küldemény,..,... megfeleljen az Üzletszabályzat előírásainak. 2. A levélpostai

Részletesebben

A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 5 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 7 3.1. Alapvető rendelkezések...

Részletesebben

MPL Üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

MPL Üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei MPL Üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2013. január 1-jétől Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 4 2. Szolgáltatás besorolása... 5 3. Igénybevételi lehetőségek...

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

A MAGYAR POSTA BELFÖLDI POSTAUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR POSTA BELFÖLDI POSTAUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR POSTA BELFÖLDI POSTAUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. november 1-jétől Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban:

Részletesebben

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA. II.

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA. II. 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről A Kormány a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 53. -a (1) bekezdésének b), c)

Részletesebben

MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. április 1-jétől 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK... 4 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 3. SZOLGÁLTATÁS BESOROLÁSA...

Részletesebben

MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. április 1-jétől 1. Általános adatok, elérhetőségek... 4 2. Bevezető rendelkezések... 4 3. Szolgáltatás besorolása...

Részletesebben

POSTA SPED SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SPED SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SPED SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A Posta Sped szolgáltatás... 4 2. Szolgáltatás besorolása... 4 3. Az ÁSZF, illetve a kötendő szerződés egyes kifejezéseinek meghatározása, értelmezése:...

Részletesebben

A MAGYAR POSTA ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK HELYES CÍMZÉSÉRL ÉS FELADÁSRA TÖRTÉN ELKÉSZÍTÉSÉRL. Készült: Budapest, 2007 szeptember

A MAGYAR POSTA ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK HELYES CÍMZÉSÉRL ÉS FELADÁSRA TÖRTÉN ELKÉSZÍTÉSÉRL. Készült: Budapest, 2007 szeptember A MAGYAR POSTA ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA A LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK HELYES CÍMZÉSÉRL ÉS FELADÁSRA TÖRTÉN ELKÉSZÍTÉSÉRL Készült: Budapest, 2007 szeptember 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÜLDEMÉNY-ELKÉSZÍTÉS 4 1.1. Megfelel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

Magyar Posta Zrt. Tartalomjegyzék

Magyar Posta Zrt. Tartalomjegyzék A Magyar Posta Zrt. Tájékoztatója a levélküldemények helyes címzéséről, feladásra történő előkészítéséről és a gépi feldolgozásra való alkalmasság feltételeiről Verziószám: 3.1 Budapest, 2015. január 1

Részletesebben

52 841 02 0000 00 00 Postai ügyintéző Postai ügyintéző

52 841 02 0000 00 00 Postai ügyintéző Postai ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2014. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. CEP Logistics Service. csomaglogisztikai szolgáltatás 2014.

2014. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. CEP Logistics Service. csomaglogisztikai szolgáltatás 2014. 2014. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK CEP Logistics Service csomaglogisztikai szolgáltatás 2014. ISMERJEN MEG BENNÜNKET! KIK VAGYUNK Csomagküldést szervező vállalkozásként, komplett szállítmányozási megoldásokat

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a belföldi címezetlen reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a belföldi címezetlen reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a belföldi címezetlen reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2011. október 14-től 2 Belföldi címezetlen reklámkiadvány ÁSZF TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Neve: Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft. Székhelye, postacím,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Easy Go Logistic Kft.

Általános szerződési feltételek Easy Go Logistic Kft. Általános szerződési feltételek Easy Go Logistic Kft. Általános rész: Jelen ÁSZF alapját Magyarország területén belül kezelt küldeményekre a 2003 évi CI. Törvény (továbbiakban Tv.) a postáról és annak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Multicsomag Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Multicsomag Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Multicsomag Kft. futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Multicsomag Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye, postacím: 6753 Szeged,

Részletesebben

MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MPL ÜZLETI CSOMAG FUVAROZÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK... 4 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 3. SZOLGÁLTATÁS BESOROLÁSA... 5 4. IGÉNYBEVÉTELI HELYEK...

Részletesebben