A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI 1 BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI 1 BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK"

Átírás

1 A POSTA KÜLDEMÉNYFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK DÍJAI, VALAMINT A POSTAI ÉRTÉKCIKKEK ÁRAI 1 BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK 1.1. Levél, levelezlap elsbbségi kezeléssel Díj a) Szabványméret levél 30 g-ig 105 b) Egyéb levél 50 g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig 840 c) Levelezlap, képes levelezlap Levél, levelezlap, nyomtatvány nem elsbbségi kezeléssel Díj a) Szabványméret levél 30 g-ig 80 b) Egyéb levél 50 g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig 655 c) Levelezlap, képes levelezlap Hivatalos irat 1

2 Hivatalos irat a címzett saját kezébe* Hivatalos irat egyéb* 5. sz. függelék *A tartalmazza a küldeményhez jogszabály rendelkezésénél fogva kötelez külön szolgáltatások át is Tömeges mennyiség levélpostai küldemények Felvételi mennyiség Minimum felvételi mennyiség: 201 küldemény. A címzett reklámküldemény minimum felvételi mennyiségét jelen Üzletszabályzat pontja tartalmazza. A felvételi mennyiség megállapításakor a levél, levelezlap, nyomtatvány és címzett reklámküldemények mennyiségei az azonos tömeg-kategóriában összevonhatóak a közönséges és könyvelt küldemények mennyiségei nem öszszevonhatóak. Feladási alkalom postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállapodással nem rendelkez feladók esetében: egy feladó által egy feladójegyzéken feladott küldemények száma. postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállapodással rendelkez feladók esetében: 1. egy feladó által egy feladójegyzéken feladott küldemények száma. 2. az OLK-ban, egy idpontban történ feladás esetén egy vevkódhoz 1 rendelt feladó által egy vagy több feladójegyzéken, feladott küldemények száma. Gépi feldolgozásra alkalmasság/ el-feldolgozottság - Gépi feldolgozásra alkalmasság A feladó a minimum 2001 gépi feldolgozásra alkalmas küldeményébl elzetesen megküld a Magyar Posta Logisztikai Rendszerek Üzletág Technológiai Iroda (továbbiakban: Technológiai Iroda) (Levelezési cím: 1540 Budapest) részére 10 ( feletti feladás esetén minimum 50 ) mintát bevizsgálás céljából. A minimum mennyiséget tömeg-kategóriánként külön kell értelmezni a könyvelt és nem könyvelt küldeményekre. A feladó a minták bevizsgálását a Megrendelés a vonalkódos postai azonosítók megfelelségének, és postai küldemények gépi feldolgozhatóságának bevizsgálásához c. 1 Vevkód: A vevkód egy 8 jegy számsor, mely a Magyar Posta Zrt. SAP rendszerében azt a szerzdéses ügyfelet (vevt) azonosítja, aki önállóan számlát kap vagy ad. 2

3 nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti a Technológiai Irodánál. A nyomtatvány a postai kapcsolattartónál, vagy a Technológiai Irodánál beszerezhet, illetve a honlapról letölthet. A bevizsgálást kizárólag a küldemény feladója, illetve gyártója kezdeményezheti. A bevizsgálásra küldött küldeményeknek ugyanolyan kialakításúnak (lezárása, címzése, boríték arculata, anyaga, bérmentesítési jelzése stb.) kell lenniük, mint a feladásra szánt küldeményeknek. A bevizsgálásról jegyzkönyv készül, mely igazolja a küldemények gépi feldolgozhatóságát. A jegyzkönyv eredeti példányát és egy-egy, bélyegzvel hitelesített küldeménymintát a Technológiai Iroda eljuttatja a nyomtatványon megjelölt személy és felvételi hely/ek részére. A feladónak a jegyzkönyv számát fel kell tüntetni a feladójegyzéken. Elektronikus feladójegyzéken nem kell feltüntetni a jegyzkönyv számát, a feladónak azonban a jegyzkönyv másolatát a küldemény feladásakor át kell adnia a Posta részére. A küldeményminták vizsgálatát a Technológiai Iroda legkésbb a beérkezést követ 3 munkanapon belül elvégzi. A gépi feldolgozhatóság kritériumai a honlapon az Ügyfélszolgálat / Helyes címzés / Tájékoztató a helyes címzésrl és a feladásra történ elkészítésrl címszó alatt megtekinthetk. A honlapon közzétett feltételeket a Posta egyoldalúan módosíthatja, a változás idpontját 30 nappal korábban jelzi a honlapon. - El-feldolgozottság A gépi feldolgozásra nem alkalmas minimum 2001 küldeménynek a honlapon közzétett elfeldolgozottsággal kell rendelkeznie. A feladási minimum mennyiséget tömeg-kategóriánként külön kell értelmezni a könyvelt és nem könyvelt küldeményekre. További feltételek Amennyiben a küldemények megfelelnek az 1.4. pontban meghatározott feltételeknek, azonban nem alkalmasak gépi feldolgozásra és nem minsülnek el-feldolgozottnak, a szolgáltatás a standard küldeményre megállapított jal vehet igénybe. A postai szolgáltatás igénybevételére írásbeli megállapodással nem rendelkez feladók esetében a küldeményeket té- 3

4 nyezként, jól elkülönített módon egységképzben kell elhelyezni. A küldeményeket az 1.sz. függelékben felsorolt postai szolgáltató helyeken, valamint az 1/a sz. függelékben felsorolt üzemszeren mköd felvételi helyeken (Levélcentrum, Országos Logisztikai Központ, Posta Feldolgozó Üzem) lehet feladni. 4

5 Elsbbségi kezeléssel Felvételi hely Postahely Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem Országos Logisztikai Központ Mennyiségi sáv (FT) tömeg kategória Feldolgozottság felett felett felett Szabvány 30 g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas A jelen pontban szerepl elsbbségi tarifák a nyomtatványok és címzett reklámküldemények esetében nem alkalmazhatóak. 5

6 Nem elsbbségi kezeléssel Felvételi hely Postahely Levélcentrum/Posta Feldolgozó Üzem Országos Logisztikai Központ Mennyiségi sáv (FT) tömeg kategória Feldolgozottság felett felett felett Szabvány 30 g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas g-ig Elfeldolgozott Gépre alkalmas

7 Egyszersített kezelés tömeges mennyiség címzett reklámküldemény Feladási feltételek: a szolgáltatás igénybevétele kizárólag írásbeli szerzdéssel történhet, éves feladási mennyiség minimálisan 150 ezer db küldemény, mely alkalmanként és tömeg-kategóriánként 5 ezer nál nem lehet kevesebb, feladónak a feladni kívánt címzett reklámküldeményekrl havi bontásban éves -, valamint a feladást megelz hónapban heti bontásban, 10 g pontosságú tömeg-megjelöléssel kell elrejelzést készítenie, dátumnyomat elhelyezése szükséges a küldeményen, különszolgáltatás a termékhez nem vehet igénybe, a küldeményeket irányítószám mélységig rendezetten kell átadni, 4 számjegyre pontosan szükséges elrendezni, belföldi címzett reklámküldemény kizárólag OLK-ban, vagy PFÜ-ben adható fel, a feladó hozzájárul a tartalom ellenrzéséhez a küldemények átvételekor. A táblázat szerinti tarifa abban az esetben alkalmazható, ha a jelen pontban felsorolt feltételek mindegyike teljesül. tömegkategória 150 ezer 2 millió db között () 2 millió db felett () 30 g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig

8 475 g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g- ig Válaszküldemény 5. sz. függelék A válaszküldeményekért a címzett (a kibocsátó) az elsbbségi vagy nem elsbbségi kezelésétl függ, tömeg-kategóriának megfelel at köteles fizetni. Amennyiben - szerzdés szerint - a válaszküldemény különszolgáltatással kerül feladásra, úgy a küldemény fajtának, illetve az elsbbségi vagy nem elsbbségi kezeléstl függ tömeg-kategóriának megfelel on felül a kért különszolgáltatás át is meg kell fizetni. Értéknyilvánítás esetében a fenti kiegészül a küldemény burkolatán feltüntetett értéknek megfelel értéknyilvánítási jal. Amennyiben a válaszküldemény értéknyilvánításának nem megfelel a küldemény lezárása, úgy azt a Posta megfelel lezárással ellátja és felszámítja a postai lezárás át Levél küldemények portó a Hiányosan bérmentesített belföldi, nem elsbbségi közönséges levél, levelezlap, képes levelezlap esetén - a hiányzó on felül - azzal megegyez összeg portó at kell fizetni. Nem 5-re, illetve annak többszörösére végzd portó esetében a kerekítés szabályai szerint jár el a Posta. 8

9 2 A BELFÖLDI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEKHEZ IGÉNYBE VEHET SZOLGÁLTATÁSOK A szolgáltatások ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos. 1 Ajánlott 215 Tértivevény 135 E-tértivevény* értéknyilvánítási összegig az értéknyilvánítás a 335, Értéknyilvánítás feletti értéknyilvánítás esetén a nyilvánított érték minden megkezdett ja után további 35. a) postautalvány csatolása esetén 270 -tal több, mint az azonos összeg postautalvány a (melynek át a pénzforgalmi szolgáltatások Üzletszabályzatának vonatkozó része Utánvétel tartalmazza) b) készpénzátutalási megbízás csatolása esetén 270 (Az átutalás át a Posta a számlavezet bank részére számlázza) Saját kézbe 200 E-értesítés** 55 E-elrejelzés 55 Postai lezáró szolgálat 220 * Tértivevény án felüli. **Belföldi ajánlott levélpostai kivétel az értéknyilvánítással ellátott küldemények esetén szerzdött partnereink egy feladójegyzékhez társítottan - az alábbi táblázatban szerepl feladási számtól függ ár ellenében vehetik igénybe az E- értesítési szolgáltatást. Feladott (E-értesítési szolgáltatással érintett) mennyiség (db) (/db) felett 20 1 Alapszolgáltatás alatt azt a küldeményt értjük, melyhez a különszolgáltatást és/vagy különleges kezelést kérik. 9

10 3 BELFÖLDI POSTACSOMAG KÜLDEMÉNYEK 3.1. Belföldi postacsomag 5. sz. függelék kg-ig Nem standard kg-ig Értéknyilvánítás nélküli tételesen kezelt csomag (halotti hamvak, mérgek) a a nem standard csomag ával egyezik meg csomagnak minsül minden olyan postacsomag, amely téglatest alakú és három kiterjedésbeli mérete (hosszúság + szélesség + magasság) együttesen nem haladja meg 2000 mm-t, vagy hosszúsága 750 mm. Nem standard csomagnak minsül minden olyan postacsomag, aminek három kiterjedésbeli mérete együttesen 2000 mm-nél, vagy hosszúsága 750 mm-nél nagyobb, alakja nem téglatest, természete miatt egyéb küldeménnyel nem rakható össze,vagy eltér kezelést kíván (pl. kerékpár, bútor, kizárólag állítva szállítható, növény), továbbá melynek a címirata nem a csomag legnagyobb felület oldalán van elhelyezve, vagy zsineg, szalag takarja a címiratot, a vonalkód a csomag kett oldalán hajlítva van felragasztva, a fémfelület, abban az esetben is, ha ezek csak az éleken vagy a sarkokon találhatóak, a törékeny tartalmú, a lazán átkötött, vagy laza fóliával csomagolt, súlypontja felül, vagy ersen egy oldalon található, mozgó tartalommal rendelkezik (pl.: gömbök, félig megtöltött tartályok). A Fóliatasakot (amely csak postacsomag és utánvételes levélpostai küldemények esetében használható) a küldeményre a felvevnek kell felragasztania. A Postával szerzdéses kapcsolatban álló feladók esetében - a vonalkódos azonosítókhoz hasonlóan, a felhasználás függvényében a felvev posta(üzem) a Fóliatasakot a küldeményfeladást megelzen kiadhatja, de fel kell hívni a feladó figyelmét és a szerzdésben is szerepeltetni kell, hogy a fel nem használt, vissza nem adott tasakok árát a Posta utólag ki fogja számlázni Pénzintézeti küldemény 10

11 Pénzintézeti küldemény a: 0-15 kg-ig A BELFÖLDI POSTACSOMAGHOZ IGÉNYBE VEHET SZOLGÁLTATÁSOK A szolgáltatások ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos, pénzintézeti küldeményhez nem vehetk igénybe. 1 Tértivevény Értéknyilvánítás Utánvétel ig ig ig ig tól Postautalvány csatolása esetén 270 és összegtl függen további ig ig ig ig tól Készpénzátutalási megbízás csatolása esetén 270,- (Az átutalás át a Posta a számlavezet bank részére számlázza) Postai lezáró szolgálat Alapszolgáltatás alatt azt a küldeményt értjük, melyhez a különszolgáltatást és/vagy különleges kezelést kérik. 11

12 5 GARANTÁLT KÉZBESÍTÉSI IDEJ CSOMAG- KÜLDEMÉNYEK 5.1. Start plusz csomag Alap Nettó Bruttó Start csomag Alap Nettó Bruttó A start plusz és start csomagok kedvezményes alapa Kedvezményes alap kizárólag abban az esetben érvényesíthet, amennyiben egyidejleg 3 vagy annál több start plusz és/vagy start csomagot adnak fel. A szám megállapításánál a feladott start plusz és start csomagok együttes számát kell figyelembe venni. A kedvezményes alap alkalmazásának szempontjából egyidej feladásnak csak az értelmezhet, ha a feladó a csomagok feladásról egy számlát vagy nyugtát kér. A posta nem vizsgálja, hogy a küldeményeken feltüntetett feladók azonosak, vagy nem. Kedvezményes alap 3-4 db csomag egyidej feladása esetén Kedvezményes alap 5 db vagy a fölötti csomag egyidej feladása esetén start plusz Nettó Bruttó start Nettó Bruttó A start plusz és start csomaghoz igénybe vehet szolgáltatások ai 12

13 Kiegészítés (különszolgáltatások.) Kiegészítés Kiegészítés megnevezés ár nettó ár bruttó Favorit kiegészítés (csak a Start csomaghoz értéknyilvánítás kérhet) tól 50 utánvétel 000 -ig tól törékeny -ig Bónusz kiegészítés értéknyilvánítás tól 100 utánvétel 000 -ig tól törékeny -ig Extra kiegészítés értéknyilvánítás tól 1 utánvétel ig tól törékeny 000 -ig Garantált kiegészítés tértivevény saját kézbe törékeny Komfort kiegészítés felvétel háznál, telephelyen törékeny 2 db. Admin kiegészítés Címzett fizet (A címzett által fizetend összeg: a küldemény feladási a + címzett fizet póta) Posta business pakk plusz, posta business pakk economic, egyszersített utánvét-kezeléses csomag és az MPL futárszolgálat szolgáltatások ai A megállapodás tárgyát képezi, melyet a felek írásbeli szerzdésben rögzítenek. Amennyiben az igénybevett szolgáltatás át a szerzdés nem tartalmazza, a Posta a függelék végén lév táblázat ait számítja fel. 6 7 BELFÖLDI EMS GYORSPOSTA SZOLGÁLTATÁS kategória Tömeg szerinti (alap) Nettó Bruttó Távolsági aznapi (oda-vissza) Bruttó Nettó 13

14 1 kg-ig 2 kg-ig 5 kg-ig 10 kg-ig 15 kg-ig 20 kg-ig alap /km alap /km 7.1. Külön ellenében kérhet szolgáltatások Nettó Bruttó Bérmentesítés nélküli feladás a 480 /küldemény 600 /küldemény Telephelyen történ felvétel során 10 percen túli várakozás /megkezdett /megkezdett esetén a futárvárakoztatási 10 perc 10 perc Kétszeri sikertelen kiszállítás után az ügyfél kérésére történ újabb kiszállítás a A szolgáltatás a: ig tartalmazza az értéknyilvánítást, feletti értéknyilvánítás esetén a nyilvánított ér- ték minden megkezdett 1000 ja után további Postautalvány csatolása esetén és összegtl függen további ig ig ig ig felett Készpénzátutalási megbízás csatolása esetén (Az átutalás át a Posta a számlavezet bank részére számlázza) Utánvétel 8-14

15 9 NEMZETKÖZI LEVÉLPOSTAI KÜLDEMÉNYEK 9.1. Elsbbségi kezeléssel Európai országokbföldre Egyéb kül- Levelezlap Szabványméret 20 g-ig g-ig g-ig Levélpostai küldemények M zsák: 100 g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g felett kg-onként Elsbbség nélkül Európai országokbföldre Egyéb kül- Levelezlap Szabványméret 20 g-ig g-ig g-ig Levélpostai küldemények M zsák: 100 g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g felett kg-onként a) Európai országok Albánia, Andorra, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia- Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, 15

16 Nagy-Britannia és Észak Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Vatikán b) Egyéb külföld: az a) pont alá nem tartozó országok 9.3. Nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény Nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény kategóriák az alábbi országok esetében: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Svédország és Svájc A nemzetközi kereskedelmi válaszküldemény címzettjének (kibocsátó) a visszaérkezett küldemények mennyiségének (), illetve össztömegének (tömeg) a figyelembevételével kell a szolgáltatási at megfizetnie. Darab, max gr-ig Tömeg 200,- / küldemény 1500 / kg A tömeg szerinti megállapításánál minden megkezdett kilogramm köteles. A tömeg szerinti felszámítása az ügyféllel válaszküldemény szolgáltatásra - kötött szerzdésben rögzített kézbesítési gyakorisággal kerül sor, a kézbesített küldemények össztömege alapján Egyéb, az elz pontban nem felsorolt országok esetében: Levelezlap 20 g-ig 120 Levél 50 g-ig Nemzetközi címzett reklámküldemény - IDM A nemzetközi címzett reklámküldemény át az adott országba szóló, azonos formátumú küldemények feladásonkénti száma alapján állapítja meg a Posta. Levelezlap Szabványméret 20 g-ig

17 20 g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig Nemzetközi címzett reklámküldemény - IDM az alábbi országokba küldhet: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia és Szlovénia 9.5. FLEXI- üzleti levél A FLEXI- üzleti levél át küldeménykategóriánként (elsbbségi normál), a küldemények feladásonkénti száma alapján kell megállapítani. Flexi - elsbbségi Flexi - normál Európai Egyéb külföldre Európai Egyéb országokba országokba külföldre Levelezlap Szabványméret 20 g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig g-ig A Flexi elsbbségi és normál üzleti levél valamennyi országba küldhet. 10 NEMZETKÖZI KÜLDEMÉNYEKHEZ IGÉNYBE VEHET SZOLGÁLTATÁSOK A szolgáltatások ÁFA besorolása az alapszolgáltatással azonos 1 1 Alapszolgáltatás alatt azt a küldeményt értjük, melyhez a különszolgáltatást kérik. 17

18 Ajánlott (csak levélpostai küldeménynél) Értéknyilvánítás Utánvétel Tértivevény Saját kézbe (csak levélpostai küldeménynél) e-értesítés Postai lezáró szolgálat A nyilvánított érték minden megkezdett ja után NEMZETKÖZI POSTACSOMAG ÉS NEMZETKÖZI ELSBBSÉGI POSTACSOMAG A nemzetközi postacsomag és nemzetközi elsbbségi postacsomag országonkénti zónabesorolását, zónaait az e függelék végén található táblázatok tartalmazzák. 12 EURÓPA+ CSOMAG A szolgáltatás az e függelék végén található táblázatban meghatározott országok viszonylatában vehet igénybe. A táblázat tartalmazza továbbá az országok zónabesorolását, illetve a zónánkénti és tömeg-kategóriánkénti szabást. 13 NEMZETKÖZI EMS GYORSPOSTA SZOLGÁLTATÁS Az EU területére megállapított zónaak ÁFA-t tartalmaznak. Az EU-n kívüli szállítások a csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t, a magyarországi szakaszon kívül es részre felszámított ÁFA törvény területi hatályán kívüli. A nemzetközi EMS gyorsposta küldeményen belül megkülönböztetünk print (dokumentum) és pack (árutartalmú) küldeményeket. A nemzetközi EMS gyorsposta szolgálat országok zóna szerinti besorolását, zónaait az e függelék végén található táblázatok tartalmazzák. 18

19 13.1. Külön azás ellenében kérhet szolgáltatások Futárvárakoztatás során 10 percen túli várakozás esetén a várakozás a Kétszeri sikertelen kiszállítás után az ügyfél kérésére történ újabb kiszállítás a Értéknyilvánítás ig, minden megkezdett ként Nettó 480/megkezdet t 10 perc Bruttó 600/megkezde tt 10 perc EGYÉB POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK Fiókbérlet A negyedévi minimum bérleti ak a következk: Nettó Bruttó Fiókbérlet Díjmentes, Amennyiben az ügyfél igénybe veszi a postafiókra érkez küldemények kiszállítására vonatkozó szolgáltatásunkat. A települések belterületén kívüli lakott helyre költözés esetén, a kézbesítés bevezetéséig. Alfiókbérlet a) Díjmentes Magánszemély által igényelt fiókbérlet esetében a bérl címhelyén bejelentett helyettes átvevi körnek (helyettes átvev: Üzletszabályzat) szóló, a postafiókra címzett küldemények kézbesítése Nem természetes személy által igényelt postafiók esetében amennyiben a Megbízó a közös használatot a hozzá tartozó szervezeti egységek számára biztosítja és a kapcsolatot okirattal igazolja. b) Díjköteles Alfiókbérleti at abban az esetben számít fel a Posta, ha a fiókbérl az elz bekezdésekben felsoroltak körébe nem tartozó természetes vagy jogi személyek részére a postafiók használatát lehetvé teszi. A Posta az alfiókok számát a bérlvel egyeztetve meghatalmazónként állapítja meg. 19

20 E-érkezés postafiókra értesítési címenként E-kézbesítési jegyzék szolgáltató pontonként és postafiókonként (minden megkezdett hónapra számítva) Csomagtárolási szolgáltatás A csomagtárolási szolgáltatás negyedéves minimum a E-kézbesítési jegyzék szolgáltató pontonként és csomagtárolási szolgáltatásonként (minden megkezdett hónapra számítva) Nettó Bruttó A negyedéves minimum alkalmazásától a piaci igények figyelembevételével a Posta eltérhet Ki,- és beszállítás szolgáltatás postai küldeményekhez A szolgáltatás igénybe vehet eseti, illetve rendszeres jelleggel egyaránt. a.) Az eseti jelleg szállítás írásbeli szerzdéskötés nélkül történik. Nettó Bruttó Alapa alkalmanként Az alapon felül minden esetben felszámításra kerül az a kiegészít tétel, melyet a ténylegesen megtett út, a szállított küldemény mennyisége és a szállítás idpontja befolyásol. b.) A rendszeres ki,- és beszállítás szolgáltatás igénybe vétele esetén írásbeli szerzdés megkötése szükséges. A szolgáltatás havi átalánya a megállapodás tárgyát képezi, a tényleges at befolyásolja a megtett út, a szállított küldemények mennyisége és a szállítás idpontja. c.) Nemzetközi postacsomag, nemzetközi elsbbségi postacsomag és Európa+ csomag írásbeli szerzdés alapján történ igénybe vétele esetén, a küldemények beszállítása alkalmanként 10 db 20

21 vagy ezen mennyiség felett mentes. E három küldeményfajta feladási mennyisége összevonható. Amennyiben az összevont feladási mennyiség nem éri el a 10 db-ot, úgy az a./ vagy b./ pont szerinti tétel kerül felszámításra Postai vámügynöki szolgáltatás és egyéb vámak a) Postai vámügynöki szolgáltatás kiviteli forgalomban Kiviteli Kísér Okmány (KKO) kiállítása, a küldend áru vám elé állítási a Pótlap (KKO nyomtatványhoz) kitöltésének a, pótlaponként (1 pótlap 5 tétel) Nettó Bruttó b) Postai vámügynöki szolgáltatás behozatali forgalomban Postai vámügynöki szolgáltatás kereskedelmi forgalomban vámkezelésenként Postai vámügynöki szolgáltatás magánszemélyeknek címzett küldemények esetében, küldeményenként Nettó Bruttó c) Egyéb postai vámak vámközvetítési (valamennyi kereskedelmi forgalomban érkez vámeljárás alá es küldemény esetében felszámításra kerül függetlenül attól, hogy a vámkezelést ki végzi el) küldeményenként Vámletéti (kézbesít postán történ tárolás 5.munkanapjától, majd minden megkezdett 5. munkanaptól ismételten felszámításra kerül) küldeményenként Nettó Bruttó Kihelyezett posta A kihelyezett posta mködésének idtartamára óránként és dolgozónként küls igénybevev megrendelése esetén Nettó Bruttó munkanapokon

22 szombati, vasárnapi és munkaszüneti napokon , de min. 4 óra a Alkalmi bélyegzések Alkalmi és kézi fedélzeti bélyegzk kivitelezési a Teljes grafikai kidolgozás esetén A megrendelt témában a grafika teljes kidolgozása, forrásanyag rendelkezésre bocsátása nélkül. Forrásanyagból történ kidolgozás A Posta rendelkezésére bocsátott grafikai terv vagy vázlat felhasználásával történ kidolgozás. Részleges grafikai átdolgozás esetén A postai archívumban rendelkezésre álló grafika átalakításával történ kidolgozás mely magába foglalja a feliratok bármilyen módosítását is -, illetve jelenti a megrendel által a Posta rendelkezésére bocsátott változtatás nélkül elfogadott grafikai terv postai szabályoknak megfelel kiegészítését. Mutáció készítése esetén A bélyegz dátumának vagy használati helyének módosítása. Mindkett módosítása már a részleges grafikai átdolgozás kategóriát jelenti. Nettó Bruttó A felhasználást megelz 60 napon belül érkezett megrendelések esetén 20% felár fizetend. A felirat, az eseményre utaló szöveges megfogalmazás, mely magába foglalja az alkalmi bélyegz helyét és keletét, továbbá a grafika, az esemény jellegére utaló nem szöveges tartalmat jelenti Alkalmi bélyegzk utólagos használati a és a szívességi bélyegzés a Az alkalmi bélyegzn szerepl dátumtól számított 30. napig A nap között Díjmentes 22

23 üzleti céllal 100 db feletti bélyegzésnél Díjmentes 100 db alatti bélyegzésnél a bélyeg névértékének 10%-a, de min. bruttó 15 /db (nettó 12 ) A 60 nap-1 év között üzleti céllal a bélyeg névértékének 10%-a, de min. A szívességi bélyegzés szolgáltatás a Utánküldés Belföldi utánküldés átalánya bruttó 15 /db (nettó 12 ) a lebélyegzésre kerül bélyeg névértékének 10 %-a, de bélyegzésenként (jellemzen bélyegenként) minimum bruttó 10 (nettó 8 ). Nettó Bruttó Negyedéves Töredék negyedéves havi Után- vagy visszaküldés esetén fizetend eseti ak Az Üzletszabályzat 7.9. pontja alapján, a postán kívüli okból nem kézbesíthet küldemény - visszakézbesítési ellenében - visszakézbesítésre kerül a feladó részére. A visszakézbesítési at a postán kívüli okból nem teljesített szolgáltatásokra korábban megfizetett ból vonja le a Posta, a nem teljesített szolgáltatások maradéka a feladónak visszajár. A standard belföldi postacsomag esetén, a standard postacsomag a, nem standard belföldi postacsomag esetén a nem standard postacsomag a kerül felszámításra. Értéknyilvánítás különszolgáltatás igénybevétele esetén az utánküldés a illetve a visszaküldés esetén fizetend visszakézbesítési a kiegészül az értéknyilvánítás ával. A nemzetközi postacsomag és nemzetközi elsbbségi postacsomag belföldi utánküldése esetén a belföldi, nem standard postacsomag a kerül felszámításra. Értéknyilvánítás különszolgáltatás igénybevétele esetén az utánküldés a kiegészül a belföldi értéknyilvánítás ával. Értéknyilvánítással feladott küldemények - levél, levelezlap, nyomtatvány, címzett reklámküldemény, hivatalos irat, vakok írásaesetén: tömeg szerinti, és az ajánlott, értéknyilvánítás különszolgáltatások a. 23

24 Utánvételes levél: tömeg szerinti és az ajánlott, és ha volt értéknyilvánítás különszolgáltatások a Után- vagy visszaküldés esetén fizetend eseti ak Európa+ csomag esetében Európa+ csomag belföldi utánküldése esetén a nem standard postacsomag a kerül felszámításra (függetlenül a küldemény tényleges tömegétl). Európa+ csomag esetében a visszaküldés mentes Után- vagy visszaküldés esetén fizetend eseti ak garantált kézbesítési idej csomagok esetében A start plusz és a start csomagok utánküldése esetén, utánküldött küldeményenként A start plusz és a start csomagok feladónak történ visszakézbesítése esetén, visszaküldés a Nettó Bruttó Nemzetközi utánküldés Nettó Bruttó Az els 30 napra A 30. nap után naponta A rendeltetési ország postaigazgatása az odairányuló utánküldésért at már nem szed be A feladó utólagos rendelkezése Továbbítás eltt Továbbítás után a küldemény visszavételének, címének megváltoztatásának kérése esetén Nettó Bruttó Díjmentes

Postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb díjak (Ft)

Postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb díjak (Ft) Postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb díjak (Ft) 1. Levélküldemények portó díja A szolgáltatás díja mentes az adó alól. Hiányosan bérmentesített belföldi, nem elsőbbségi, nem könyvelt levél, levelezőlap,

Részletesebben

Postai termékek/szolgáltatások, többlet-, és kiegészítő szolgáltatások terméklapjai

Postai termékek/szolgáltatások, többlet-, és kiegészítő szolgáltatások terméklapjai Postai termékek/szolgáltatások, többlet-, és kiegészítő szolgáltatások terméklapjai 1/103 1. Levél, levelezőlap, képes levelezőlap... 4 2. Elsőbbségi levél, levelezőlap, képes levelezőlap... 7 3. Belföldi

Részletesebben

104/2007. Vig. utasítás függeléke. Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest http://www.posta.hu. Verziószám: 1.0. Budapest, 2007. augusztus 15.

104/2007. Vig. utasítás függeléke. Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest http://www.posta.hu. Verziószám: 1.0. Budapest, 2007. augusztus 15. Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest http://www.posta.hu 104/2007. Vig. utasítás függeléke Kitöltési útmutató a postaküldemények feladójegyzékéhez és feladókönyvéhez Verziószám: 1.0 Budapest, 2007. augusztus

Részletesebben

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2013. július 1-jétől 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 5 2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...

Részletesebben

MPL Üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei

MPL Üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei MPL Üzleti csomag fuvarozási szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos 2013. január 1-jétől Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 4 2. Szolgáltatás besorolása... 5 3. Igénybevételi lehetőségek...

Részletesebben

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA. II.

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről. I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA. II. 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről A Kormány a postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Pt.) 53. -a (1) bekezdésének b), c)

Részletesebben

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével

A Tartalomjegyzékben az országok listája található ABC sorrendben az oldalszámok feltüntetésével használati útmutató Annak érdekében, hogy a külföldre szóló küldeményekkel kapcsolatos tudnivalókat egy helyen lehessen elérni, mind a postai dolgozók, mind az ügyfelek részére egy színvonalas, mindig

Részletesebben

A MAGYAR POSTA BELFÖLDI POSTAUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR POSTA BELFÖLDI POSTAUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR POSTA BELFÖLDI POSTAUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. november 1-jétől Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK trans-o-flex mint vállalkozás 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex) Székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12 Postacím:

Részletesebben

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek

POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Küldeményforgalmi Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételek POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Küldeményforgalmi Üzletszabályzata mint Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2013. január 01-től (a módosított rendelkezéseket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft., mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Neve: Bizalom és Megbízhatóság Futárszolgálat Kft. Székhelye, postacím,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /Alfa Sprint futárszolgálat, mint vállalkozás/ 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Alfa Sprint Futárszolgálat Kft. (továbbiakban:szolgáltató) Székhelye,postacíme : 1172

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A szerződő felek 1.1. A szolgáltató Hírös Futár Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye, postacíme: 6000 Kecskemét, Fazekas Mihály u. 16.

Részletesebben

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014.

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatályos: 2014. A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. január 1-jétől Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban:

Részletesebben

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15.

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15. A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI * PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos : 2007. július 15.-tól TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Jogszabályi háttér

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2010. április 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR POSTA NEMZETKÖZI POSTAUTALVÁNY ÉS NEMZETKÖZI GYORSUTALVÁNY SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2011. január 1-jétől Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban:

Részletesebben

POSTA SPED SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SPED SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SPED SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A Posta Sped szolgáltatás... 4 2. Szolgáltatás besorolása... 4 3. Az ÁSZF, illetve a kötendő szerződés egyes kifejezéseinek meghatározása, értelmezése:...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fáma First Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1. A szerződő felek 1.1 Szolgáltató: A Fáma First Kft (továbbiakban: Fáma Futár) Székhelye, postacíme,

Részletesebben

!!!!! WEBOX Hungary. székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. !!! Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan !!!!!!!!!!!

!!!!! WEBOX Hungary. székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. !!! Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan !!!!!!!!!!! WEBOX Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Csomagkiszállítási szolgáltatásra vonatkozóan Hatályos: 2014. augusztus 20.

Részletesebben

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15.

A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos : 2007. július 15. A MAGYAR POSTA PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI * PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos : 2007. július 15.-tól TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Jogszabályi háttér

Részletesebben

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat

Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek. Sofőrszolgálat Sofőrszolgálat - Futárszolgálat Általános szerződési feltételek Sofőrszolgálat Az ÁSZF hatálya kiterjed az Transfer & Poperty Management S.R.L. (410013. Oradea, Nicolae Jiga Nr. 34) -re, valamint a szolgáltatóval

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TMZ Parcel Ltd.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TMZ Parcel Ltd. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TMZ Parcel Ltd. 1. Szerződő felek 1.1. A Szolgáltató Cégnév: TMZ Parcel Ltd (továbbiakban: Szolgáltató) Company number: 9001454 Székhely: The Courtyard 30 Worthing Road,

Részletesebben

GLS Hungary Általános Üzleti Feltételei csomagok szállítmányozására és kezelésére

GLS Hungary Általános Üzleti Feltételei csomagok szállítmányozására és kezelésére GLS Hungary Általános Üzleti Feltételei csomagok szállítmányozására és kezelésére 1 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely, telephely, központi vevőszolgálat: H-2351 Alsónémedi

Részletesebben

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától

PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG. Általános szerződési feltételei. Hatályos: 2015. március hó 3. napjától PENTELEI FUTÁRSZOLGÁLAT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Általános szerződési feltételei Hatályos: 2015. március hó 3. napjától Tartalom I. fejezet Preambulum... 4 II. fejezet Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.)

K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.) K I V O N A T a PR-TELECOM Zrt. internet szolgáltatásának Általános Szerzdési Feltételeibl (utolsó módosítás kelte: 2010.03.30.) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek a DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B. ép.;

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója (Felhasználó) kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Posta. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! A TARTALOMBÓL. 2003. évi CI. törvény a postáról

Posta. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! A TARTALOMBÓL. 2003. évi CI. törvény a postáról 2003. december Posta V. 4. szám évfolya m A MAGYAR POSTA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS A POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA A TARTALOMBÓL 2003. évi CI. törvény a postáról Kellemes karácsonyi ünnepeket és

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek Commerzbank Zrt. 1. oldal Az 2013. évi V. törvény hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó Pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek Vállalkozások részére A. Valamennyi

Részletesebben