Szerelési kézikönyv. Split rendszerű klímaberendezés Mennyezetre erősített, kazettás típusú FUY71FJV1 FUY100FJV1 FUY125FJV1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési kézikönyv. Split rendszerű klímaberendezés Mennyezetre erősített, kazettás típusú FUY71FJV1 FUY100FJV1 FUY125FJV1"

Átírás

1 FUY7FJV FUY00FJV FUYFJV FUYP7V FUYP00V FUYPV FUQ7UV FUQ00UV FUQUV FUQ7VV FUQ00VV FUQVV

2 FUY7~FJV FUYP7~V FUQ7~UV FUQ7~VV Tartalomjegyzék Oldal iztonsági előírások... Előkészületek üzembe helyezés előtt... berendezés helyének megválasztása és a levegőfúvás iránya... Előkészületek üzembe helyezés előtt... beltéri egység üzembe helyezése... 7 Hűtőközegcsövek szerelése... 8 Kondenzvíz elvezetés... 0 Elektromos huzalozás... Kábelezési példa... Helyszíni beállítások... sarokfedél és a levegőszívó rács felszerelése... Tesztüzem... Kábelezési rajz... 8 iztonsági előírások helyes üzembe helyezés érdekében olvassa el figyelmesen ezeket a biztonsági előírásokat. Üzembe helyezés után ellenőrizze, hogy a próbaüzem alatt a berendezés megfelelően működik-e. Tájékoztassa a vevőt a berendezés kezeléséről és karbantartásáról. Hívja fel a vevő figyelmét arra is, hogy ezt a szerelési kézikönyvet az üzemeltetési kézikönyvvel együtt meg kell őrizni. klímaberendezés kategóriája "nem általános célú berendezés". FIGYELMEZTETÉS OLVSS EL FIGYELMESEN Z LÁI UTSÍTÁSOKT ÜZEME HELYEZÉS ELŐTT. KÉZIKÖNYV LEGYEN KÉZNÉL, KÉSŐ MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ. FIGYELMEZTETÉSEK figyelmen kívül hagyása komoly következményekkel járhat, akár súlyos sérüléssel vagy halállal. TUNIVLÓK figyelmen kívül hagyása sérüléssel vagy a berendezés károsodásával járhat. z üzembe helyezést a forgalmazónak vagy más szakembernek kell végeznie. nem megfelelő üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. klímaberendezést a kézikönyv utasításai szerint kell üzembe helyezni. nem tökéletes üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. sak a mellékelt vagy ajánlott alkatrészeket szabad használni az üzembe helyezésnél. Másféle alkatrészek használata az egység leesését, szivárgását okozhatja, illetve áramütést vagy tüzet. klímaberendezést olyan helyre kell szerelni, amely elég erős az egység súlyának megtartásához. nem megfelelő alapzat vagy üzembe helyezés sérülést okozhat, ha az egység leesik az alapzatról. felszerelésnél vegye figyelembe, ha a berendezést érheti erős szél, tájfun vagy földrengés. helytelen felszerelés a berendezés leesése folytán balesetet okozhat. klímaberendezésnek különálló áramkört kell biztosítani. z elektromos munkákat a szerelési kézikönyv szerint kell kivitelezni, illetve a helyi előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően. z elégtelen teljesítmény vagy a nem tökéletes elektromos kivitelezés áramütést vagy tüzet okozhat. tápfeszültség bekötéséhez és a beltéri és kültéri egységek közötti elektromos csatlakozáshoz használja a megadott típusú vezetékeket. z összekötő vezetékeket biztonságosan kell bilincsekkel rögzíteni, hogy a csatlakozókra ne hasson erő. nem tökéletes csatlakozás vagy bilincselés a csatlakozók túlmelegedését okozhatja, vagy akár tüzet is. beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozásnál és az elektromos hálózat bekötésénél a vezetékeket úgy kell elrendezni, hogy a vezérlődoboz fedelét biztonságosan fel lehessen erősíteni. vezérlődoboz fedelének tökéletlen zárása áramütést vagy tüzet okozhat, illetve a csatlakozók túlmelegedését eredményezheti. Ha munka közben hűtőközeg-szivárgást észlel, szellőztessen ki. Nyílt láng hatására a hűtőközegből mérgező gáz szabadul fel. Üzembe helyezés után ellenőrizze, hogy nincs-e valahol hűtőközeg-szivárgás. Nyílt láng hatására a hűtőközegből mérgező gáz szabadul fel. Mielőtt az elektromos alkatrészekhez érne, kapcsolja ki a berendezést. Földelni kell! Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. rossz földelés áramütést vagy tüzet eredményezhet. villámlásból vagy egyéb forrásból eredő túlfeszültség a klímaberendezést károsíthatja. e kell szerelni egy földzárlat-megszakítót. Ha nincs földzárlat-megszakító, akkor áramütés vagy tűz keletkezhet. TUNIVLÓK Jelen szerelési kézikönyv utasításait követve szereljen fel kondenzvízcsövet, hogy a kondenzvíz-elvezetés megfelelő legyen, és a páralecsapódás megakadályozása érdekében szigetelje a csöveket. szakszerűtlen kondenzvíz-elvezetés vízszivárgást és anyagi károkat okozhat. távirányító (vezeték nélküli készletben) átviteli távolsága lerövidülhet, ha a helyiségben elektronikus fénycső ég (inverter vagy gyorsgyújtó típusú). Szerelje a beltéri egységet a lehető legtávolabb a fénycsőtől. Nem szabad a klímaberendezést az alábbi helyeken felszerelni: hol ásványolajpára, olajos permet vagy gőz lehet, például konyhában. műanyag alkatrészek károsodhatnak és leeshetnek, vagy víz szivároghat. hol korrozív gáz, például kénsavas gáz termelődik. rézcsövek és a forrasztások korróziója a hűtőközeg szivárgását okozhatja. hol elektromágneses hullámokat keltő berendezések működnek. z elektromágneses hullámok megzavarhatják a vezérlő rendszert, a berendezés működészavarát okozva. FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

3 Portugues ansk ÏÏËÓÈÎ Italiano Nederlands Español Français eutsch English Portugues ansk ÏÏËÓÈÎ Italiano Nederlands Español Français eutsch English hol éghető gázok szivároghatnak, ahol szénszálak vagy gyúlékony gőz/por kerül a levegőbe, vagy ahol illékony tűzveszélyes anyagokat, például hígítót vagy benzint tárolnak. Ha a berendezést ilyen feltételek között üzemeltetik, akkor tűz keletkezhet. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kis élőlények ne használhassák a kültéri egységet búvóhelyül. z elektromos alkatrészekre mászó kis élőlények működészavarokat okozhatnak, sőt füstölést vagy tüzet is. Tájékoztassa a vevőt, hogyan kell a berendezés környezetét tisztán tartani. látétlemez Szigetelés a szerelvényekhez: gázcsőhöz folyadékcsőhöz Szigetelőlemez Előkészületek üzembe helyezés előtt mikor az egységet kiemelik a kartondobozból, az emelőfüleket fogva kell emelni vigyázva, hogy ne hasson a berendezés más részére erő. mikor az egységet kiemelik a dobozból, a négy emelőfület fogva kell emelni vigyázva, hogy ne hasson a berendezés más részére erő, illetve ne ütődjön semmihez. Különösen figyelni kell a legyezőszárnyra, a hűtőközegcsövekre, a kondenzvízcsövekre és minden műanyag alkatrészre. Találja ki a szállítás módját. z üzembe helyezés helyén vegye csak ki az egységet a csomagolásból. Ha a kicsomagolás a szállítás közben elkerülhetetlen, puha anyagú pántokkal és védőlemezekkel együtt mozgassa, hogy elkerülje a készülék sérüléseit. z ebben a kézikönyvben nem tárgyaltakat lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvében. z egység üzembe helyezése előtt ellenőrizze a használandó hűtőközegtípust. (Ha nem megfelelő típusú hűtőközeget töltenek be, akkor az egység nem működik megfelelően.) z üzembe helyezés befejezéséig ne dobjon ki semmilyen alkatrészt, amire esetleg szükség lehet a szereléshez. iztonsági előírások Könyökcső Papírsablon az üzembe helyezéshez: csomagolóanyagként is használt Levegőelzáró betét Rögzítőelem a levegőelzáró betéthez Rögzítőelem a levegőelzáró betéthez Középső rögzítőelem a levegőelzáró betéthez Üzemeltetési kézikönyv FQ7V OPERTION MNUL Split series room air conditioners Multi system room air conditioners Installation manual Split System air conditioners Installationsanleitung Split-aureihe Klimageräte Manuel d'installation limatiseurs de la série Split Montagehandleiding Split-systeem airconditioners Manual de instalación condicionadores de aire serie Split Manuale d'installazione limatizzatori serie Split EÁ ÂÈÚ ÈÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË KÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ Split Manual de instalação parelhos de ar condicionado da série Split Installationsvejledning Klimaanlag i opdelt system Split series room air conditioners Multi system room air conditioners FQ7V INSTLLTION MNUL Installation manual Split System air conditioners Installationsanleitung Split-aureihe Klimageräte Manuel d'installation limatiseurs de la série Split Montagehandleiding Split-systeem airconditioners Manual de instalación condicionadores de aire serie Split Manuale d'installazione limatizzatori serie Split EÁ ÂÈÚ ÈÔ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛË KÏÈÌ ÙÈÛÙÈÎ Split Manual de instalação parelhos de ar condicionado da série Split Installationsvejledning Klimaanlag i opdelt system beltéri egység üzembe helyezése előtt olvassa el ezt a kézikönyvet. berendezés helyének kijelölésekor használja a mellékelt papírsablont. z egység háztartási, kereskedelmi és könnyűipari környezetben való használatra is alkalmas. Ne szerelje vagy üzemeltesse az egységet az alábbi helyekre: Ásványolajos környezetben, vagy ahol tömény olajpermet vagy olajos gőz van jelen, pl. konyhákban. ( műanyagalkatrészek károsodhatnak.) hol korrozív gázok, pl. kéngázok vannak. ( rézcsövek és a forrasztások korrodálódhatnak.) hol illékony tűzveszélyes anyagot, pl. hígítót vagy benzint használnak. hol elektromágneses hullámokat keltő berendezések működnek. ( vezérlésben zavar keletkezhet.) hol a levegő sok sót tartalmaz, pl. tengerparton, és ahol a feszültség erősen ingadozik (pl. gyárakban). Gépjárművekre vagy hajókra se. Külön rendelhető tartozékok Ehhez a beltéri egységhez távirányítóra is szükség van. (Szimultán rendszer segéd egységéhez nem kell távirányító.) távirányítóknak két típusa van: vezetékes és vezeték nélküli. Válasszon ki egy távirányítót az ügyfél igényei alapján (. táblázat), és helyezze üzembe egy megfelelő helyen. ( távirányító üzembe helyezésével kapcsolatban a távirányítóhoz mellékelt kézikönyvben talál információkat.). táblázat Távirányító típusa sak hűtő típus Hőszivattyús típusú R7, R7, R, Vezetékes R7, R, R8 Vezeték nélküli R7()9W R7()8W Tartozékok Kondenzvíztömlő MEGJEGYZÉS Ha a(z). táblázat tételei között nem szereplő távirányítót szeretne használni, akkor a katalógusokból a műszaki dokumentáció alapján kiválaszthat egy megfelelőt. ilincs látét a függesztőkarhoz 8 ilincs FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

4 z alábbi dolgokra különösen figyeljen az üzembe helyezés során, és a munka végén ezeket ellenőrizze. munka befejezése után ellenőrizendő tételek Pipa ha rendben iztonságosan vannak a beltéri egységek rögzítve? Megvolt a gáztömítettségvizsgálat? Szigetelve van az egység, ahogy kell? kadálytalan a kondenzvíz elfolyása? Megfelel a tápfeszültség az adattáblán feltüntetett feszültségnek? huzalozás és a csövek rendben vannak? Megfelelő az egység földelése? vezetékek mérete előírás szerinti? Nem akadályozza valami az áramlást a beltéri vagy a kültéri egység levegőbemeneténél vagy -kimeneténél? Fel van jegyezve a hűtőközegcső hossza és a kiegészítő hűtőközegtöltet? rendszer átadásakor ellenőrizendő tételek z egységek leeshetnek, rezonálhatnak vagy zajt okozhatnak. Elégtelen hűtést eredményezhet. kondenzvíz csöpöghet. kondenzvíz csöpöghet. z egység hibásan működhet, alkatrészek leéghetnek. z egység hibásan működhet, alkatrészek leéghetnek. Egy elektromos zárlat esetén veszélyes. z egység hibásan működhet, alkatrészek leéghetnek. Elégtelen hűtést eredményezhet. rendszerben lévő hűtőközegmennyiséget nem lehet nyomon követni. berendezés helyének megválasztása és a levegőfúvás iránya Válasszon olyan helyet, amely megfelel az alábbi feltételeknek, és az ügyfél is jóváhagyja. hol nem csöpöghet folyadék a berendezésre az álmennyezet fölötti térben hűtőközegcsövekből, kondenzvízcsövekből vagy például vízcsövekből. hol a szoba legjobb légátjárása biztosított. hol semmi nem gátolja a levegő mozgását. hol a kondenzvizet megfelelően el lehet vezetni. hol a mennyezet elég erős a beltéri egység súlyának megtartásához. hol az álmennyezetnek nincs észrevehető lejtése. hol nem áll fenn tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye. hol a munkához és a karbantartáshoz elegendő hely van. hol a beltéri és a kültéri egységek közötti csövek hossza a megengedett határon belül tartható. (Lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvét.) TUNIVLÓK berendezés üzembe helyezésekor csak tartozékként kapott alkatrészeket vagy az előírt paramétereknek megfelelő alkatrészeket használjon! beltéri egységet a padlótól legalább, m távolságra kell szerelni. Ha kénytelen alacsonyabbra tenni, akkor gondoskodni kell arról, hogy ne lehessen a levegőkimenethez nyúlni. Pipa ha rendben Elmagyarázta a rendszer kezelését, és megmutatta az üzemeltetési kézikönyvet a vevőnek? Átadta az üzemeltetési kézikönyvet a vevőnek? kezeléssel kapcsolatban az alábbiakra kell felhívni a figyelmet z üzemeltetési kézikönyvben a FIGYELMEZTETÉS és TUNIVLÓK címmel jelzett részek nemcsak általánosságban tájékoztatnak a termék használatáról, hanem személyi sérülés vagy anyagi kár veszélyére is figyelmeztetnek. Éppen emiatt a kézikönyv így jelzett fejezeteit részletesen el kell magyarázni, hogy a felhasználó megértse, és fel is kell hívni a figyelmet a kézikönyv áttanulmányozásának fontosságára Megjegyzés az üzembe helyező szerelőnek Feltétlenül tájékoztassa az ügyfelet a rendszer helyes üzemeltetéséről (különös tekintettel a szűrők tisztítására, a különböző funkciók használatára és a hőmérséklet-beállításra) úgy, hogy közben maga a felhasználó végzi el a műveleteket a kézikönyv alapján. Levegőbemenet Levegőfúvás Padló kadály (*) Nagy belmagasságú helyiségeknél (*) sarokfedél le- és felszereléséhez szükséges hely. Levegőfúvási irány Válassza ki a felszerelés helyének legjobban megfelelő levegőfúvási irányt. -utas és utas levegőfúvást a távirányítóval lehet beállítani. Részletek:. oldal, "Helyszíni beállítások". FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

5 MEGJEGYZÉS csőkivezetési iránynak megfelelő korlátozások miatt a fúvásirányt az alábbi mintákból kell kiválasztani. [Levegőfúvási minták] (a mennyezet felől nézve): z,, és a kondenzvízteknőt jelöl. Felfelé kimenő kondenzvízcső felülnézetből Kondenzvíztömlő-csatlakozás (VP0) Gázcső Folyadékcső () zárójelek közötti méretek a 00-as és -ös modellre vonatkoznak. (*) Függesztőcsavar-illesztés távolsága. Készítse elő a lyukakat vagy furatokat a következőkhöz: függesztőcsavarok, hűtőközeg- és kondenzvízcsövek, kábelek. Jelölve vannak az üzembe helyezéshez való papírsablonon. Jelölje be a furatok helyét, és készítse elő a mennyezeti nyílást. szereléshez használjon függesztőcsavarokat. mennyezet elég erős legyen az egység súlyának megtartásához. Ha ez nem biztos, akkor a mennyezetet meg kell erősíteni. ( csavarillesztés helye jelölve van az üzembe helyezéshez való papírsablonon. Ez felhasználható a szükséges megerősítés helyének meghatározásához.) Előkészületek üzembe helyezés előtt utas levegőfúvás esetében Levegőfúvási irány utas levegőfúvás utas levegőfúvás Külön rendelhető alkatrészek szükséges (háttal egymásnak állított levegőelzáró készlet) Hűtőközegcső-irány Hátra (egyenes cső) Jobbra (könyökcső) Mindegyik levegőfúvási minta esetében lehetséges a hűtőközegcsövek felfelé kivezetése. beltéri egység furatainak, függesztőcsavar-helyeinek, csöveinek és vezetékeinek elhelyezkedése. ( mennyezet felől nézve) (*) (M8 M0 méretű csavart használjon.) meglévő mennyezeteknél használjon befúrt kőhorgonyt, az új mennyezeteknél pedig mélyített betétet, kőhorgonyt vagy egyéb kereskedelmi forgalomban kapható eszközt a mennyezet megerősítésére. továbblépés előtt állítsa be a mennyezettől való távolságot. Vegye le a beltéri egységről a levegőszívó rácsot és a sarokfedeleket Födém anyaga Függesztőcsavar Kőhorgony Álmennyezet Hosszú anya vagy feszítőcsavar MEGJEGYZÉS fenti alkatrészek nem tartozékok. Vegye le a levegőszívó rácsot. Nyomja be a levegőszívó rácson a gombokat (x) a nyilak irányába, és emelje fel a rácsot. Levegőszívó rács 790 (*) 89 Sarokfedél (x) (7) 8 () 0 (07) Áthelyezéskor a függesztőkaroknál emelje a beltéri egységet. Nyissa fel -os szögben a levegőszívó rácsot, és vegye le az egységről. Vegye le a sarokfedeleket. FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

6 levegőfúvás sebességének módosítása Gyári állapotban a és levegőkimeneten a szellőzőreteszek úgy vannak lezárva, hogy a levegőfúvás sebessége egyforma legyen mind a négy irányban. levegőfúvás sebessége a szellőzőreteszek elcsúsztatásával változtatható. MEGJEGYZÉS mennyezet felől van nézve az ábra. utas vagy utas levegőfúvás esetében utas és utas levegőfúvást a távirányítóval lehet beállítani. Részletek:. oldal, "Helyszíni beállítások". beltéri egység furatainak, függesztőcsavar-helyeinek, csöveinek és vezetékeinek elhelyezkedése. ( mennyezet felől nézve) (*) 790 (*) 89 0 Szellőzőretesz (7) 8 () 0 (07) Jobbra kimenő kondenzvízcső felülnézetből Kondenzvíztömlő-csatlakozás (VP0) Gázcső Folyadékcső () zárójelek közötti méretek a 00-as és -ös modellre vonatkoznak. (*) Függesztőcsavar-illesztés távolsága. Készítse elő a lyukakat vagy furatokat a következőkhöz: függesztőcsavarok, hűtőközeg- és kondenzvízcsövek, kábelek. Jelölve vannak az üzembe helyezéshez való papírsablonon. Jelölje be a furatok helyét, és készítse elő a mennyezeti nyílást. sőterület Szellőzőretesz Levegőkimenet (kondenzvízteknő jelezve) csőterület gyári állapotban Közepes fúvássebesség 0-00 Födém anyaga Függesztőcsavar Kőhorgony Álmennyezet Hosszú anya vagy feszítőcsavar Mennyezet magassága beltéri egységet maximum, m belmagasságig szabad felszerelni. Ha azonban,7 m-nél nagyobb belmagasságú helyiségbe szerelik, akkor a távirányítóval helyszíni beállításokat kell megadni. Lásd. oldal, "Helyszíni beállítások"; valamint a légrács szerelési kézikönyve. Olyan helyre szerelje az egységet, ahol az alsó panel legalább, m magasan vagy, hogy ne lehessen könnyen elérni kézzel. Figyeljen, hogy ne érintse meg a hőcserélő bordáit! MEGJEGYZÉS levegőfúvás sebességének beállításához válasszon egy mintát " levegőfúvás sebességének módosítása" fejezet alapján, és találja ki a csövek kivezetésének a módját. fenti alkatrészek nem tartozékok. (M8 M0 méretű csavart használjon.) meglévő mennyezeteknél használjon befúrt kőhorgonyt, az új mennyezeteknél pedig mélyített betétet, kőhorgonyt vagy egyéb kereskedelmi forgalomban kapható eszközt a mennyezet megerősítésére. továbblépés előtt állítsa be a mennyezettől való távolságot. FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

7 Vegye le a beltéri egységről a levegőszívó rácsot és a sarokfedeleket. Vegye le a levegőszívó rácsot. Nyomja be a levegőszívó rácson a gombokat (x) a nyilak irányába, és emelje fel a rácsot. levegőelzáró betét beszerelése után tegye a helyére a középső levegőelzáróbetét-rögzítőelemet és a felső díszítőpanelt. Levegőszívó rács Sarokfedél (x) Áthelyezéskor a függesztőkaroknál emelje a beltéri egységet. Nyissa fel -os szögben a levegőszívó rácsot, és vegye le az egységről. Vegye le a sarokfedeleket. levegőkimenet lezárásának módja utas levegőkimenet esetén az és a kimenetet kell lezárni. utas levegőkimenet esetén az vagy a kimenetet kell lezárni. Vegye le a felső díszítőpanelt a lezárni kívánt kimenetekről. Ide illeszteni Középső rögzítőelem a levegőelzáró betéthez Felső díszítőpanel íszítőpanel csavarja lsó díszítőpanel Levegőelzáró betét íszítőpanel (alsó) Terelőlap íszítőpanel (felső) íszítőpanel csavarja Ha a levegőelzáró betétek nem a fentiek szerint vannak beszerelve, akkor a levegő szökni fog mellettük, és emiatt csöpögni fog a kondenzvíz. levegőfúvás sebességének módosítása Gyári állapotban a és levegőkimeneten a szellőzőreteszek úgy vannak lezárva, hogy a levegőfúvás sebessége egyforma legyen mind a négy irányban. levegőfúvás sebessége a szellőzőreteszek elcsúsztatásával változtatható. Szerelje ki a terelőlapot is a kimenetekből. Illessze a rögzítőelemeket a levegőelzáró betétre. Illessze a betéten lévő peckeket a rögzítőelemeken lévő lyukakba, és oldalas ragasztószalaggal ragassza egymáshoz az alkatrészeket. Szellőzőretesz Figyeljen, hogy ne érintse meg a hőcserélő bordáit! Rögzítőelemek a levegőelzáró betéthez Nyílás oldalas szalag Pecek Levegőelzáró betét FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

8 utas levegőfúvás utas fúvás mennyezet felől vannak nézve az ábrák. Szellőzőretesz Szellőzőretesz sőterület Levegőelzáró betét Közepes fúvássebesség sőterület Mennyezet magassága Levegőelzáró betét Levegőkimenet (kondenzvízteknő jelezve) Közepes fúvássebesség beltéri egységet maximum, m belmagasságig szabad felszerelni. Ha azonban,7 m-nél nagyobb belmagasságú helyiségbe szerelik, akkor a távirányítóval helyszíni beállításokat kell megadni. Lásd. oldal, "Helyszíni beállítások"; valamint a légrács szerelési kézikönyve. Olyan helyre szerelje az egységet, ahol az alsó panel legalább, m magasan vagy, hogy ne lehessen könnyen elérni kézzel. beltéri egység üzembe helyezése külön rendelhető tartozékokat könnyebb a beltéri egység üzembe helyezése előtt felszerelni. z üzembe helyezéshez és a szereléshez csak a mellékelt, illetve a dokumentációban megjelölt tartozékokat és alkatrészeket használja! Hajtsa rá a felső anyákat és az alátéteket a függesztőcsavarokra (x). Használja az alátétlemezt, mely megelőzi az alátét leesését. kassza az egységet az oldali függesztőkarokra, majd hajtsa rá azon az oldalon a függesztőcsavarokra az alsó alátéteket és anyákat. 7 FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

9 sőterület látétlemez (mellékelve). Rögzíti az alátétet. Tegye az alátét alá. Szerelje fel a beltéri egységet. Rögzítse az oldalon az egységet a függesztőkarokhoz. kassza rá az egységet a másik függesztőkarra is, és rögzítse az alsó alátétekkel és anyákkal. Ha a hűtőközegcsövek környezetében a hőmérséklet és a relatív páratartalom meghaladhatja a 0 -ot, illetve a 80%-ot, akkor a hűtőközegcsövek szigetelését meg kell erősíteni. (0 mm vagy vastagabb) Ellenkező esetben pára csapódhat le a szigetelőanyag felületén. csövek összeszerelése előtt ellenőrizze, hogy milyen típusú hűtőközeg van az egységben. Ha a hűtőközegek típusa nem egyezik, akkor a berendezés nem fog megfelelően működni. Használjon csővágót, és peremezze a használt hűtőközegtípusnak megfelelően. Használjon éter- vagy észterolajat a hollandival csatlakozó végeken. por, nedvesség és egyéb idegen anyag csőbe kerülésének megelőzése érdekében lapítsa el a végét, vagy fedje be szalaggal. hűtőközegcsövekben ne legyen semmi más anyag (pl. levegő), csak a megfelelő hűtőközeg. Ha munka közben hűtőközeg-szivárgást észlel, azonnal szellőztessen ki alaposan. hűtőközegcsöveket irányban lehet elvezetni. + + Helyszíni eljárás Ellenanyás rögzítés látétek (mellékelve) a függesztőkarhoz Függesztőkar Ellenőrizze a és oldalról, hogy az egység vízszintben van-e. Felfelé kimenő csövek Hátra kimenő csövek sőterület Vízszintes helyzet ellenőrzése z egység felszerelésekor ne fogja meg a legyező szárnyat, mert könnyen eltörhet. beltéri egység egy beépített kondenzvízszivattyúval és folyadékszint-kapcsolóval van ellátva. Ellenőrizze vízmértékkel vagy vízzel töltött műanyagcsővel az egységnek mind a sarkánál, hogy szintben van-e. (Ha az egység a kondenzvíz folyásával ellentétesen döntött, a folyadékszint-kapcsoló hibásan működhet, és kondenzvíz csöpöghet.) Távolítsa el az alátétlemezt, amely megelőzi az alátét leesését, és húzza meg a felső anyát. Használjon varratmentes ötvözött rézcsöveket (ISO 7). kültéri egység fel van töltve hűtőközeggel. csövek egységhez való csatlakoztatásakor vagy leszerelésekor feltétlenül használjon nyomatékkulcsot és villáskulcsot is. Jobbra kimenő csövek Nyomatékkulcs Villáskulcs sőcsatlakozó Hollandi anya hollandi anyás kötés méreteivel kapcsolatban lásd:. táblázat. Hűtőközegcsövek szerelése MEGJEGYZÉS Használja az egységhez mellékelt hollandi anyát. kültéri egységek hűtőközegcsöveivel kapcsolatban a kültéri egységhez mellékelt üzembe helyezési kézikönyv ad felvilágosítást. hőszigetelést a gázcsövek és a folyadékcsövek mindkét oldalán, teljesen el kell végezni. Ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel. (Hőszivattyús rendszerek esetében a gázcsövek körülbelül 0 -ra melegedhetnek fel, ezért megfelelően hőálló szigetelést kell alkalmazni.) Ha a hollandi anyát túl nagy erővel húzzák meg, akkor egy idő múlva megrepedhet és/vagy hűtőközeg-szivárgás jelentkezhet. FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-8

10 hollandi anya csatlakoztatásakor kenje be a peremet (kívülről és belülről is) észter- vagy éterolajjal, és az első három-négy menetig csak kézzel csavarja be.. táblázat sőméret Ø9, (/8") Ø,9 (/8") Ø9, (/") MEGJEGYZÉS Meghúzónyomaték,7~9,9 N m (-07 kp cm),8~7, N m (0-79 kp cm) 97,~8,8 N m (99- kp cm) "" peremátmérők (mm) R, R07 R0 FUY-FJV FUYP-V FUQ-UV,~,0,8~, 9,0~9, 9,~9,7,~,7 Peremezett csővég 90 ±0. R sak kényszerhelyzetben alkalmazható. berendezés szereléséhez nyomatékkulcsot kell használni. Ha ennek ellenére mégis nyomatékkulcs nélkül kénytelen üzembe helyezni a rendszert, akkor az alábbiak szerint járjon el. Ha az üzembe helyezés kész, ellenőrizze, hogy a hűtőközeggáz nem szivárog-e sehol. Ha elkerülhetetlen, hogy csak villáskulccsal húzza meg a hollandi anyát, akkor figyeljen arra a pontra, amikor az ellenállás hirtelen megnövekszik (megszorul az anya). bból az állásból húzza tovább a hollandi anyát, az alábbi szögértékkel: Nagyon fontos, hogy a gázszivárgás ellenőrzése után le legyenek hőszigetelve a csőcsatlakozások. Tanulmányozza figyelmesen az alábbi ábrát, és használja a mellékelt, csőcsatlakozásokhoz való hőszigetelő anyagokat. (Mindkét végüket bilinccsel kell rögzíteni.) ± szerszám sőméret Továbbhúzás szöge ajánlott szárhossza Ø9, (/8") 0~90 ±00 mm Ø,9 (/8") 0~0 ±00 mm Ø9, (/") ~ ±0 mm Felfelé és jobbra kimenő csövek esetében felfelé és a jobbra kimenő csövek egyszerűen felszerelhetők a külön rendelhető csatlakozókönyök készlettel. Felfelé kimenő csövek esetében le kell venni a csőnyílás fedelét. csövek csatlakoztatása után méretre kell vágni a csőnyílás fedelét, és vissza kell tenni a helyére. kivágást ollóval végezze. vezetékeket fedélen keresztül bújtassa a beltéri egységbe, és a legkisebb rést is szüntesse meg tömítő- vagy szigetelőanyaggal (helyben beszerzett anyag), hogy ne mászhassanak be kis állatok vagy rovarok. sőnyílás fedele folyadékcső számára gázcső számára vezetékek számára kondenzvízcső számára kilökőlap és a csövek közötti rést tömítse el kittel, megakadályozva, hogy por kerüljön a beltéri egységbe. hűtőközegcsövek forrasztásával kapcsolatos tudnivaló: Ne használjon forrasztószert a hűtőközegcsövek forrasztásához! forrasztáshoz használjon foszforréz töltőfémet (up-: JIS Z / -u9p-70/79: ISO 77), amihez nem kell forrasztószert használni. ( forrasztószer rendkívül károsan befolyásolja a hűtőközegcsövek állapotát. Ha például klórtartalmú forrasztószert használnak, az korrodálja a csöveket, ha pedig fluortartalmú a forrasztóvíz, az a hűtőközeget károsítja.) helyi hűtőközegcsövek forrasztása előtt nitrogéngázzal kell a csöveket feltölteni, és a levegőt kihajtani. Ha a csöveket nitrogéngázzal való feltöltés nélkül forrasztják, akkor a csövek belső felületén kiterjedt oxidréteg alakul ki, ami károsan befolyásolhatja a rendszer működését. hűtőközegcsövek forrasztását csak akkor szabad elkezdeni, ha a hűtőközegcsövek már fel vannak töltve nitrogénnel vagy nitrogén áramlik rajtuk keresztül. Ha ezzel kész, csatlakoztassa a beltéri egységet hollandianyás kötéssel vagy karimás csőkötéssel. nitrogén nyomását 0,0 MPa (0, kg/cm ) értékre kell állítani egy nyomáscsökkentő szeleppel, ha forrasztás közben a csövekbe töltik. Gázcső szigetelés (mellékelve) Szorosan a berendezés házáig szigetelni Folyadékcső szigetelés (mellékelve) bilincs (x) 7 helyszíni szigetelésnél ügyeljen rá, hogy az végig megtörténjen, egészen az egységen belüli csőcsatlakozásokig. szabadon maradt csövek kondenzvízszivárgást vagy égési sérülést okozhatnak. 9 FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

11 Hűtőközegcsövek Forrasztandó rész Nitrogén Körültekercselés Kézi szelep Nyomáscsökkentő szelep 7 Nitrogén Kondenzvíz elvezetés mellékelt szigetelőlemezzel szigetelje le a bilincset és a kondenzvíztömlőt vagy könyökcsőt. Szerelje fel a kondenzvízcsövet kondenzvíz-elvezetést úgy kell megoldani, hogy a víz elfolyása tökéletes legyen ~. m 8 Kondenzvíztömlő (helyben beszerzendő) Kondenzvíztömlő (VP0 csatlakozáshoz) Födém anyaga Függesztőkar VP0 Könyökcső 7 Szigetelőlemez 8 ilincs kondenzvízcső csatlakoztatásához három irány közül lehet választani. Használjon ugyanolyan vagy nagyobb átmérőjű csöveket (kivéve a kondenzvíz-emelő szakaszokat), mint a csatlakozó cső (PV cső, névleges átmérő 0 mm, külső átmérő mm). kondenzvízcső legyen a lehető legrövidebb, és legalább /00-as lejtése legyen, hogy ne keletkezzenek benne levegőzárványok. ilincs Hosszabb szár Szigetelőlemez Könyökcső Kondenzvíztömlő Rövidebb szár 7 Felfelé kimenő cső 7 z alábbi két ponton hőszigetelést kell alkalmazni, a páralecsapódásból eredő vízszivárgás megelőzése érdekében. - z épületen belül szigetelje le a kondenzvíztömlőt. - Kondenzvízgyűjtő Hátra kimenő cső Min. /00 lejtés Jobbra kimenő kondenzvíztömlő Vigyázni kell, hogy a kondenzvíztömlőre ne hasson felesleges nyomás, ezért nem szabad meghajlítani vagy megcsavarni, különben szivárgás keletkezhet. Tudnivalók a kondenzvízemelő csővel kapcsolatban kondenzvízemelő csöveket legfeljebb 00 mm magasra szabad szerelni. kondenzvízemelő csövet a beltéri egységhez képest kellő szögben kell felszerelni. Ha a kondenzvízcsőben megáll a víz, akkor idővel eldugulhat a kondenzvízcső. kondenzvíztömlő behajlásának megelőzése érdekében a függesztőszíjakat, méterenként kell elhelyezni. sak a mellékelt kondenzvíztömlőt (jobbra kimenő kondenzvíztömlő) vagy könyökcsőt (felfelé kimenő kondenzvíztömlő) és bilincset használja! Húzza a kondenzvíztömlőt vagy a könyökcsőt a kondenzvízcsőre ütközésig, és rögzítse szorosan a bilinccsel. Szorítsa meg a bilincset annyira, hogy a csavarfej kevesebb, mint < mm-re legyen a tömlőtől. FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780- Ha a felfelé kimenő kondenzvíztömlő elhajlik valamelyik irányba, akkor a folyadékszint-kapcsoló hibásan fog működni, és vízszivárgás jelentkezhet. 0

12 Ha végzett a csőszereléssel, ellenőrizze, hogy a kondenzvíz akadálytalanul folyik-e el. Nyissa ki a vízbemenet kupakot, lassan töltsön be körülbelül 000 cm vizet, és ellenőrizze az elfolyást. víz betöltésének módja: Tápfeszültség csatlakozópanel Fül bilincs Tápfeszültség csatlakozóblokk Egyfázisú tápfeszültség eltéri P-panel 7 Vészkapcsoló (normál és vészhelyzet állás) 00 ilincselje erősen a bilincshez, és figyeljen arra, hogy ne feszüljenek a csatlakozások. Ellenőrizze, hogy a ventilátor működik-e a művelet alatt. Szervizfedél Figyelőnyílás Víztelenítő szervizkifolyó (gumi dugóval). Ezen a kifolyón keresztül lehet leengedni a vizet a kondenzvízteknőből. Víz betöltése a figyelőnyíláson keresztül Kondenzvízcső Műanyag vízadagoló kanna (a cső körülbelül 00 mm hosszú legyen). Víz betöltése a levegőkimeneten keresztül. [Tudnivalók] Kondenzvízcső-csatlakozások Nem szabad a kondenzvízcsöveket ammóniaszagot árasztó szennyvízcsövekhez közvetlenül csatlakoztatni! z ammónia a szennyvízcsőből a beltéri egységbe juthat a kondenzvízcsövön keresztül, és korrodálhatja a hőcserélőt. Ha az elektromos huzalozási munka készen van Ellenőrizze a kondenzvízelfolyást hűtés üzemben:. oldal, "Tesztüzem". Ha az elektromos huzalozási munka készen van huzalozási munkát egy képesített villanyszerelőnek kell elvégeznie. Ha nem egy képesített villanyszerelő végzi el ezt a munkát, akkor a tesztüzem után a következőképpen kell eljárni. Távolítsa el a kapcsolódoboz fedelét, és a beltéri egység P panelje fölötti vészkapcsolót állítsa "NORM." állásból "EMERG." állásba. satlakoztassa az egyfázisú tápfeszültséget (0 Hz, 0-0 V) és a földelővezetéket a tápfeszültség csatlakozópaneléhez, és ellenőrizze, hogy tökéletes-e a kondenzvízelvezetés. z áram alá helyezés előtt a kapcsoló feltétlenül "Emergency" állásban legyen! víztelenítés után áramtalanítson, és állítsa vissza a vészkapcsolót "NORM." állásba. Elektromos huzalozás Minden helyszínen beszerzett alkatrésznek, anyagnak és az elektromos szerelésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak. sak réz vezetékeket használjon. z elektromos huzalozási munkákkal kapcsolatban lásd:. oldal, "Kábelezési példa". távirányító huzalozásával kapcsolatban a távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyv szolgál részletes információkkal. huzalozási munkát egy képesített villanyszerelőnek kell elvégeznie. Fel kell szerelni egy elektromos kapcsolót, amellyel a teljes rendszert áramtalanítani lehet. kültéri egységhez csatlakozó elektromos tápvezeték méretével, az elektromos kapcsoló és a kapcsoló kapacitásával, és a huzalozási utasításokkal kapcsolatban a kültéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyv ad felvilágosítást. Ellenőrizze, hogy a klímaberendezés földelve van-e. Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. Gázcsövek: robbanást vagy tüzet okozhatnak gázszivárgás esetén. Vízcsövek: kemény vinilcsövek használatakor nincs földelőhatás. Telefonföldelés és villámhárító: villámláskor abnormálisan magas elektromos potenciál kerülhet a földelésre. külső vezetékek adatai: távirányító-vezetéket helyben kell beszerezni. z erre vonatkozó előírásokat lásd:. táblázat.. táblázat Egységek közötti vezetékek Távirányítóvezeték Vezeték Méret (mm ) Hossz H0VV-UG (. MEGJEGYZÉS) Szigetelt vinil vezeték vagy kábel ( eres) (. MEGJEGYZÉS), 0,7-, Max. 00 m MEGJEGYZÉS. sak szigetelt csővezetékek esetére. Használjon H07RN-F-et, ha nem tokozottak a vezetékek.. Szigetelt vastagság: mm. NORM. EMERG. 7 FUQ FU(Y)P FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

13 z egységek huzalozásának és a távirányító-vezetékek csatlakoztatásának módjai vezetékek csatlakoztatása: P P Ne csatlakoztasson eltérő keresztmetszetű vezetékeket ugyanarra a tápcsatlakozóra. ( gyenge érintkezés túlmelegedést okozhat.) tápellátás csatlakozópanelén való munkánál vegye figyelembe a megjegyzéseket. (Használjon szigetelő védőcsővel ellátott, karika alakú csatlakozót a tápfeszültség csatlakozópanelére kötéshez. Ha valami miatt ez nem használható, akkor kettő egyforma keresztmetszetű vezetéket csatlakoztasson két oldalra, ahogy az alábbi ábrán látható.) 9 8 Távirányító-csatlakozópanel (P) Fül bilincs távirányító átviteli vezetéke Tápfeszültség-kábelek bilincs 7 Tápfeszültség csatlakozópanel (P) 8 ilincs 9 Földcsatlakozó 0 tápfeszültség csatlakozópanel (P) bekötése z egységek huzalozása Távirányító-vezeték Kék ilincs z egységek elektromos bekötése Vegye le a kapcsolódoboz fedelét, és csatlakoztassa a tápvezetékeket a dobozban lévő csatlakozóblokk megfelelő érintkezőjéhez. Rögzítse jól a vezetékeket a mellékelt bilinccsel, majd hasonlóképpen a bilinccsel. távirányító-vezetékek csatlakoztatása (szimultán rendszer segéd egységénél nem kell) satlakoztassa a távirányító-csatlakozóblokkhoz. (Polaritás nincs.) Rögzítse jól a távirányító-vezetéket a mellékelt bilinccsel, majd hasonlóképpen a bilinccsel. vezetékszorítók felrakásánál használja a mellékelt bilincseket, és figyeljen arra, hogy ne feszüljenek a csatlakozások. Ellenőrizze, hogy a vezetékek gondosan vannak-e elrendezve, az elektromos doboz fedele nincs-e túl magasan, és zárja le jól a fedelet. 0 7 vezérlődoboz fedelének felrakásakor ellenőrizze, hogy nem szorult-e véletlenül vezeték a szélei alá. Ha a huzalozás készen van, a legkisebb rést is szüntesse meg tömítő- vagy szigetelőanyaggal (helyben beszerzett anyag), hogy ne mászhassanak be kis állatok vagy rovarok. (Ha mégis bejutnak, rövidzárlatot okozhatnak az elektromos dobozban.) berendezésen kívül külön kell vezetni a gyengeáramú vezetékeket (távirányító-kábel) és az erősáramú vezetékeket (egységösszekötő vezetékek, földelés és tápvezetékek), legalább 0 mm távolságot tartva a két köteg között úgy, hogy sehol se legyenek egymás mellett átbújtatva. Ha túl közel vannak egymáshoz, az elektromos interferenciát, üzemzavart vagy meghibásodást okozhat. Ha a tápvezeték-csatlakozások lazasága miatt nem kívánt melegedés lépne fel, járjon el az alábbiak szerint. huzalozáskor figyeljen, hogy csak az előírt típusú vezetékeket használja, a csatlakozások tökéletesek legyenek, rögzítse úgy a vezetékeket, hogy külső erők ne hassanak a csatlakozókra. csatlakozók csavarjainak meghúzásához használjon megfelelő csavarhúzót. Ha túl kis fejű csavarhúzót használ, akkor a csavar feje megsérülhet, és a csavart nem lehet kellően meghúzni. Karika alakú csatlakozó Szigetelő védőcső Elektromos szerelés Ha a csatlakozó csavarjait túl erősen húzza meg, akkor a csavarok megsérülhetnek. z alábbi táblázatban láthatók a csatlakozócsavarok meghúzónyomatékai. Meghúzónyomaték távirányító csatlakozóblokkja 0,79-0,97 N m tápvezetékek csatlakozóblokkja,8-, N m Földcsatlakozó,-,9 N m FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

14 Kábelezési példa kültéri egység huzalozásával kapcsolatban a kültéri egységhez mellékelt szerelési kézikönyv ad felvilágosítást. Szimultán rendszer Egy távirányító beltéri egységet vezérel. (a beltéri egység egyenrangú) Válassza ki a rendszer típusát Páros vagy multi rendszer Egy távirányító beltéri egységet vezérel. (normál rendszer) P P P P 7 P P P P P P Tápfeszültség Főkapcsoló iztosíték Kültéri egység eltéri egység Távirányító (külön rendelhető tartozék) Tápfeszültség Főkapcsoló iztosíték Kültéri egység eltéri egység (fő) eltéri egység (segéd) 7 Távirányító (külön rendelhető tartozék) soportos vezérlés Egy távirányító max. beltéri egységet vezérel. (Minden beltéri egység a távirányító szerint működik.) P P P P P P P P Tápfeszültség Főkapcsoló iztosíték Kültéri egység eltéri egység Távirányító (külön rendelhető tartozék) FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

15 Két távirányítós vezérlés Két távirányító beltéri egységet vezérel.. táblázat elmagasság (m) utas levegőfúvás utas levegőfúvás utas levegőfúvás eállítás <,7 m < m <, m N >,7 m és m > m és, m >, m és,8 m H > m és, m >, m és,8 m S. táblázat eállítás Mód sz. Első kódszám Második kódszám N 0 H () 0 0 S 0 Kiegészítő tartozékok beállításai kiegészítő tartozékok beállításait lásd a tartozékhoz mellékelt dokumentációban. P P levegőfúvás irányának beállítása Tápfeszültség Főkapcsoló iztosíték Kültéri egység eltéri egység P P 7 P P levegőfúvás vagy utasra állításához a második kódszámot kell módosítani (. táblázat). ( második kódszám gyári beállítása "0" = levegőfúvás irányba.). táblázat eállítás Mód sz. Első kódszám Második kódszám -utas levegőfúvás 0 -utas levegőfúvás () 0 -utas levegőfúvás 0 Helyszíni beállítások helyszíni beállításokat az üzembe helyezési feltételeknek megfelelően, a távirányítóval kell végezni.. távirányító (külön rendelhető tartozék) 7. távirányító (külön rendelhető tartozék) MEGJEGYZÉS. Minden jelátviteli vezetéknek (kivéve a távirányító vezetékeit) polaritása van, és egyeznie kell a csatlakozó jelével.. R7 egység csatlakoztatásakor használjon árnyékolt vezetéket a jelátviteli huzalozáshoz. z árnyékolást földelje a földelőcsavarhoz a vezérlődobozban, a távirányító-vezeték csatlakozójánál.. soportos vezérlésnél, a szimultán rendszerre csatlakozáskor a távirányító-vezetékeket csak a fő egységhez kell vinni. ( segéd egységet nem kell bekötni.). csoportos vezérlést ellátó távirányításnál válassza ki azt a távirányítót, amelyik a legtöbb funkciót tudó beltéri egységhez való (kártyán).. Ha távirányító vezérli a szimultán rendszert, akkor csak a fő egységet kell csatlakoztatni. ( segéd egységet nem kell bekötni.) beállítás a "Mód szám", az "ELSŐ KÓSZÁM" és a "MÁSOIK KÓSZÁM" módosításával történik. távirányító kézikönyvének "Helyszíni beállítások" fejezetében megtalálja sorrendben az egyes beállításokat és a működési módjuk leírását. belmagasság beállítása Válassza ki az a MÁSOIK KÓSZÁMOT, amely a belmagasságnak megfelel (. táblázat és. táblázat). ( MÁSOIK KÓSZÁM gyári beállítása "0" =,7 m alatti belmagasság.) levegőszűrő jelének beállítása távirányítók folyadékkristályos kijelzőjén jelzés jelenik meg, ha a levegőszűrők tisztítása esedékessé vált. Változtassa meg a MÁSOIK KÓSZÁMOT a(z) 7. táblázat szerint, a szobában lévő por/füst mennyiségének megfelelően. ( MÁSOIK KÓSZÁM gyári beállítása "0" = enyhe levegőszűrő-szennyezés.) 7. táblázat eállítás Enyhe szűrőszennyezés Erős szűrőszennyezés szűrőcsere jelzés megjelenésének időköze (hosszú élettartamú) Mód sz. Első kódszám szimultán rendszer beltéri egységei számának beállítása Második kódszám Kb. 00 óra 0 0 (0) 0 Kb. 0 óra 0 Szimultán üzemmódú rendszer használatakor módosítsa a MÁSOIK KÓSZÁMOT (8. táblázat). ( MÁSOIK KÓSZÁM gyári beállítása "0" Páros rendszer ( egység)esetén) 8. táblázat eállítás Mód sz. Első kódszám Páros rendszer ( egység) Szimultán rendszer ( egység) () 0 Szimultán rendszer ( egység) Második kódszám Szimultán üzemmódban a fő és a segéd egységek külön (master/ slave) beállítását lásd:. oldal, "Szimultán működésű rendszer egyedi beállítása" FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

16 Vezeték nélküli távirányítók használatakor Vezeték nélküli távirányítók használata esetén szükség van a távirányítók címbeállítására. beállítási utasításokat lásd a vezeték nélküli távirányítóhoz mellékelt szerelési kézikönyvben. Szimultán működésű rendszer egyedi beállítása Egyszerűbb a külön rendelhető távirányítót használni a segéd egység beállításához. fő és a segéd egység külön beállítását az alábbi leírás szerint végezze. Eljárás Módosítsa a MÁSOIK KÓSZÁMOT "0"-re = egyedi beállítás, így a segéd egység egyedileg beállítható. ( MÁSOIK KÓSZÁM gyári beállítása "0" = egységes beállítás.) eállítás Mód sz. Első kódszám Második kódszám Egységes beállítás 0 () Egyedi beállítás 0 Végezze el a fő egység helyszíni beállítását. (z). lépés után a tápkapcsolót kapcsolja ki. Két távirányítós vezérlés ( beltéri egység távirányítóval) Ha távirányítót használ, az egyiket "MIN"-re, a másikat pedig "SU"-ra kell állítani. MIN/SU VÁLTÁS Helyezzen egy lapos végű csavarhúzót a távirányító alsó és felső fele közötti bemélyedésbe, és a jelölt helyen pattintsa le a felső részt. ( távirányító P panelje a felső feléhez van erősítve.) Állítsa a main/sub váltó kapcsolót az egyik távirányító P panelén "S" állásba. ( másik távirányító kapcsolóját hagyja "M" állásban.) Kösse le a távirányítót a fő egységről és csatlakoztassa a segéd egységhez. S M Kapcsolja be újra a tápkapcsolót, és mint a(z). lépésnél, a MÁSOIK KÓSZÁM-ot állítsa "0"-re, egyedi beállításra. Végezze el a segéd egység helyszíni beállítását. S M 7 (z). lépés után a tápkapcsolót kapcsolja ki. 8 Ha több segéd egység is van, ismételje meg a(z).,.,. és 7. lépést. 9 Kösse le a távirányítót a segéd egységről a beállítás után, és csatlakoztassa vissza a fő egységhez. Ezzel a beállítás készen van. MEGJEGYZÉS ()(7) távirányítót nem kell újra bekötni a fő egység felől, ha a segéd egységhez a külön rendelhető távirányítót használja. (El kell távolítani viszont a fő egység távirányítócsatlakozópaneljére kötött vezetékeket.) sarokfedél és a levegőszívó rács felszerelése Távirányító P panel Gyári beállítás sak az egyik távirányítót kell átállítani Tegye a sarokfedeleket az egységen a helyükre, és csavarral rögzítse őket. ( csavarok a sarokfedelekre vannak ragasztva.) Felfelé vagy jobbra kimenő csövek esetén felhelyezés előtt vágja ki a sarokfedeleket, ahogy az alábbi ábra mutatja. P P P P 7 ()() Tápfeszültség Főkapcsoló P P () (8) P P P P 7 ()() P P sőnyílás területe. Fűrésszel kivágni. Jobbra kimenő csövek esetén Hátra kimenő csövek esetén iztosíték Kültéri egység eltéri egység (fő) Tegye a levegőszívó rácsot a helyére. kassza a szalagokat az egységre, hogy megelőzze a rács leesését. eltéri egység (segéd) 7 Távirányító (külön rendelhető tartozék) Megjegyzés: zárójelek között álló számok a művelet fenti leírásának lépéseire utalnak. FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

17 Vezeték nélküli távirányító esetében (Lásd a vezeték nélküli távirányítóhoz mellékelt üzemeltetési kézikönyvet.) Ha a működés valamilyen probléma miatt áll le, akkor a beltéri egységen a kijelző villog. Ilyenkor a táblázatból ki kell keresni a hibakódhoz tartozó leírást. hibakódot az alábbiak szerint lehet megállapítani. (. MEGJEGYZÉS) Nyomja meg a VIZSGÁLT/TESZTÜZEM gombot, " " jelenik meg, és a "0" villog. Tesztüzem Lásd a. oldal, "z alábbi dolgokra különösen figyeljen az üzembe helyezés során, és a munka végén ezeket ellenőrizze." fejezetet. hűtőközegcsövek, a kondenzvízcsövek és az elektromos kábelek szerelése után az egység védelme érdekében végezzen tesztüzemeltetést az alábbiak szerint. Tesztüzem Nyissa ki a gázelzárószelepet. Nyissa ki a folyadékelzáró szelepet. Helyezze áram alá a forgattyúházfűtést órára. (Nem szükséges, ha az egység csak hűtő típusú.) Kapcsolja a rendszert a távirányítóval hűtés üzemre, és indítsa el a Ki/be gomb megnyomásával ( ). Nyomja meg a VIZSGÁLT/TESZTÜZEM gombot -szer ( TEST ) (vezeték nélküli távirányítónál -szer), és üzemeltesse teszt üzemmódban percen át. Nyomja meg a levegőfúvás irányának beállítógombját ( ), hogy meggyőződjön az egység működéséről. 7 Nyomja meg a VIZSGÁLT/TESZTÜZEM gombot ( TEST ), és váltson normál üzemre. 8 Ellenőrizze, hogy az egység az üzemeltetési kézikönyvnek megfelelően működik-e. iztonsági előírások. Ha a berendezés működése nem megfelelő, lásd a következő fejezetet:. oldal, "Hibakeresés".. kkor kell a levegőszívó rács felszerelése után tesztüzemeltetést végezni, ha a vezeték nélküli távirányító használatos.. tesztüzem után nyomja meg a VIZSGÁLT/ TESZTÜZEM gombot, hogy az egység vizsgálat módba kapcsoljon, és nézze meg, hogy a "00" kódot jelzi-e ki hibakódként. (=normál) Ha a kód nem "00", lásd:. oldal, "Hibakeresés". Nyomja meg az IŐPROGRMOZÁS gombot, és olvassa le a probléma miatt leállt egység számát. rövid hangjelzés.. z összes alábbi lépést el kell végezni rövid hangjelzés... és a. lépést kell elvégezni hosszú hangjelzésnincs probléma Nyomja meg az ÜZEMMÓVÁLSZTÁS gombot, és a hibakód felső száma villogni kezd. Ha az IŐPROGRMOZÁS gombot nyomva tartja, rövid hangjelzés hallható, és megjelenik a felső kód. Nyomja meg az ÜZEMMÓVÁLSZTÁS gombot, és a hibakód alsó száma kezd villogni. Ha az IŐPROGRMOZÁS gombot nyomva tartja, egy hosszú hangjelzés hallható, és megjelenik az alsó kód. hosszú hangjelzés a hibakódot jelzi. Hibaelhárítás a P panel LE-jei alapján (lásd az alábbi táblázatot) z üzemjelzés LE-ek (zöld) jelzései az alábbiak. (Zavarmentes, ha villog.) LE világít; LE nem ég; nem nyújt információt. Mikroszámítógép üzemjelzés Átvitel üzemjelzés LE villog; : hibaelhárításhoz HP (HP) HP (HP) Részletek beltéri egység zavarmentes kültéri egységet kell vizsgálni Hibás a kültéri és a beltéri egységek csatlakozása Ha a kültéri egység HP(HP) nem világít, a kültéri egységet kell vizsgálni. Ha villog, akkor hibás a csatlakozása vagy hibás a beltéri vagy a kültéri egység Ppanele. (. MEGJEGYZÉS) Hibás a beltéri egység P panele (. MEGJEGYZÉS) Rossz a tápfeszültség, hibás P panel vagy megszakadt a beltéri és kültéri egységek kapcsolata (. MEGJEGYZÉS) Hibakeresés Ha a berendezés áram alatt van, akkor üzemzavar esetén egy hibakód jelenik meg a távirányítón. iagnosztika a távirányító folyadékkristályos kijelzőjének jelzése alapján Vezetékes távirányító esetében (. MEGJEGYZÉS) Ha valamilyen probléma miatt leáll a működés, a működésjelző lámpa villog, és a " " jelzés és egy hibakód jelenik meg a folyadékkristályos kijelzőn. Ilyenkor a táblázatból ki kell keresni a hibakódhoz tartozó leírást. soportos vezérlés esetén a problémás egység száma is megjelenik, tehát azonosítani lehet. (. MEGJEGYZÉS) FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

18 MEGJEGYZÉS. Vezetékes távirányító esetében Nyomja meg a VIZSGÁLT/TESZTÜZEM gombot a távirányítón, és a " " jelzés villogni kezd.. Tartsa lenyomva a E/KI gombot legalább másodpercig vizsgálat módban, és a fent említett hibakijelzés eltűnik (először kétszer megjelenik a hibakód, majd a " ", normál jelzés látható). kijelző látható, hogy a berendezés vizsgálat módból normál üzemmódra váltott.. modelltől és a körülményektől függően vészleállás is előfordulhat.. Ha a HP (HP) LE nem ég, akkor a beltéri és a kültéri egység közötti mellékvezetékek csatlakozása hibás vagy megszakadt. fenti diagnosztikai lépések előtt ellenőrizze a mellékvezetékeket. Ha egy inverteren a HP (HP) LE nem ég, akkor előfordulhat, hogy a kültéri egység P panelén a biztosíték kiégett.. Áramtalanítsa a berendezést, és várjon legalább másodpercet. Kapcsolja vissza a tápfeszültséget, és nézze meg, hogy a LE mit jelez. Hibakód Ha hibakód nem jelenik meg, a " " jelzés sem látható. ár a rendszer tovább működik, a rendszer meg kell vizsgálni, és el kell végezni a szükséges javítást. beltéri és a kültéri egység típusától függően egyes hibakódok nem jelennek meg. Hibakód 7 F H J 9 J E0 E E E E E7 E9 F H H H7 H9 J J J L Leírás eltéri egység P-panel hiba bnormális kondenzvízszint eltéri ventilátormotor túlterhelés, túláram vagy blokkolva van legyezőszárny-motor blokkolva van sak a levegőfúvás iránya nem vezérelhető Párásító hibás Hibás levegőtisztító sak a levegőtisztító nem működik Nem megfelelő típus teljesítményadatok programozása hibás. Vagy nincs semmi az adattároló I-be programozva. hőcserélő hőmérsékletének szenzora hibás bemenő levegő hőmérsékletének szenzora hibás távirányító szenzora hibás távirányító termisztora nem működik, de a rendszertermisztorral a berendezés még működőképes. iztonsági berendezés aktiválódott (kültéri egység) Kültéri egység P-panel hiba Hiba a nagynyomású oldalon (kültéri egység) Hiba a kisnyomású oldalon (kültéri egység) Kompresszormotor hiba (kültéri egység) Kültéri ventilátormotor hiba Kültéri ventilátor pillanatnyi túláram hiba Hibás elektronikus szabályozószelep (kültéri egység) kilépő cső hőmérséklete abnormális (kültéri egység) túlnyomás-kapcsoló hibás (kültéri egység) kisnyomás-kapcsoló hibás (kültéri egység) Kültéri motor helyzetjel-hiba (kültéri egység) kültéri levegő termisztor hibás (kültéri egység) (. megjegyzés) kilépő cső termisztor hibás (kültéri egység) (. megjegyzés) szívócső termisztor hibás (kültéri egység) hőcserélő termisztora hibás (kültéri egység) (. megjegyzés) Túlmelegedett hűtőborda (kültéri egység) Inverter-hűtési hiba L L8 L9 L P P P PJ U0 U U U UF U U8 U U Pillanatnyi túláram (kültéri egység) Lehet, hogy hibás a földelés vagy rövidzárlatos a kompresszor motorja. Termosztát (kültéri egység) Lehet, hogy túláramot kapott a kompresszor vagy vezetékszakadás van a kompresszormotorban. Leállásmegelőzés (kültéri egység) Lehet, hogy a kompresszor blokkolva van. Átviteli zavar van a kültéri vezérlőegységek inverterei között (kültéri egység) Fázisszakadás vagy alacsony tápfeszültség (kültéri egység) Hibás a P panel hőmérséklet-érzékelője (kültéri egység) Hibás a hűtőborda hőmérséklet-érzékelője (kültéri egység) Nem megfelelő típus (kültéri egység) teljesítményadatok programozása hibás. Vagy nincs semmi az adattároló I-be programozva. szívócső hőmérséklete abnormális vagy kevés a hűtőközeg Fordított fázis három tápvezetékből (L, L, L) cserélje fel bármelyik kettőt. Hibás tápfeszültség (kültéri egység) eleértve a KM hibát is. Jelátviteli hiba (beltéri egység kültéri egység) Hibás a beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozás vagy hibás a beltéri vagy a kültéri egység P-panele. Ha az UF jelzés látható, akkor a beltéri és a kültéri egységek közötti huzalozás hibás. Ilyen esetben azonnal kapcsolja le a tápfeszültséget, és javítsa ki a huzalozást. ( kültéri egység kompresszora és ventilátora a távirányítótól függetlenül is működésbe léphet.) Jelátviteli hiba (beltéri egység kültéri egység) beltéri egység és a távirányító között a jelátvitel nem megfelelő. fő és a segéd távirányító közötti átvitel nem jó. (Hiba a segéd távirányítóban.) Multi rendszer esetében hibás beállítás multi rendszer választókapcsolója rossz állásban van. (lásd az SS kapcsolót a fő egység P panelén) Központi vezérlési cím átfedés 7 FUY7~FJV + FUYP7~V + FUQ7~UV + FUQ7~VV PW780-

Szerelési kézikönyv. Split rendszerű klímaberendezés RZQ200C7Y1B RZQ250C7Y1B

Szerelési kézikönyv. Split rendszerű klímaberendezés RZQ200C7Y1B RZQ250C7Y1B RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8 9 8 7 8 0 8 7 8 9 0 L L

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW CTXG50JV1BW FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS CTXG50JV1BS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS0KVB FTXSKVB CTXSKVB CTXSKVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések és megfordítható üzemű tokozott levegő-víz hőszivattyúk

Szerelési kézikönyv. Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések és megfordítható üzemű tokozott levegő-víz hőszivattyúk Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések és megfordítható üzemű tokozott levegő-víz hőszivattyúk EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. MODELLEK (Oldalfali típus)

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. MODELLEK (Oldalfali típus) ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZERŰ Klímaberendezés MODELLEK (Oldalfali típus) FAQ71CVEB FAQ100CVEB k d a i f e g h j b c RZQG71 esetében d e f l [1] Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést

Részletesebben

Üzembe helyezési kézikönyv

Üzembe helyezési kézikönyv Üzembe helyezési kézikönyv RP00B8W RP50B8W RYP00B8W RYP50B8W B B H 500 500 h 500 B 00 H = 500+X 500+X/ h = 500+Y B 00+Y/ B B 0 0 0 0 0 0 B B h H (mm) H 500 500 h 500 B 00 50 50 50 00 00 50 H = 500+X 500+X/

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv FHQ7BUVB FHQ00BUVB FHQ25BUVB FHQ7BVVB FHQ00BVVB FHQ25BVVB 0 3 3 7 6 5 4 2 8 2 2 3 9 FHQ7BUVB FHQ00BUVB FHQ25BUVB FHQ7BVVB FHQ00BVVB FHQ25BVVB Tartalomjegyzék FHQ7~25BUVB + FHQ7~25BVVB 4PW789-D Oldal Üzemeltetés

Részletesebben

Teljes hőcserélő Hővisszanyerő ventilátor - DX spirálcsővel

Teljes hőcserélő Hővisszanyerő ventilátor - DX spirálcsővel ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Teljes hőcserélő Hővisszanyerő ventilátor - DX spirálcsővel MODELLEK (Mennyezeti, légcsatornás) DX spirálcsővel és párásítóval VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX spirálcsővel VKM50GBV1

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv FAQ71BUV1B FAQ71BVV1B 1 2 7 6 3 8 4 5 4 2 1 3 9 1 FAQ71BUV1B FAQ71BVV1B Tartalomjegyzék Oldal Üzemeltetés előtti tennivalók...1 Biztonsági előírások...1 Működési tartomány...3 A berendezés elhelyezése...3

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv FAQ100BUV1B FAQ100BVV1B 1 2 7 6 4 3 8 5 4 2 3 1 9 1 FAQ100BUV1B FAQ100BVV1B Tartalomjegyzék Oldal Üzemeltetés előtti tennivalók...1 Biztonsági előírások...1 Működési tartomány...3 A berendezés elhelyezése...3

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4 Üzemeltetés előtti teendők...

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv RXYCQ8A7YB RXYCQ0A7YB RXYCQ2A7YB RXYCQA7YB RXYCQ6A7YB RXYCQ8A7YB RXYCQ20A7YB 6. 6.2 6.3 5 2 7 9 2+ 3 8 UNIT NO. 2 3 2 2 3 C D A B 5 5 3 3 3 6 2 2+3 2+3 2+3 3+5 2 2 2 2 3 6.2 6.3 5 6. 8 9 7 RXYCQ8A7YB RXYCQ0A7YB

Részletesebben

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FTXG25EV1BW FTXG35EV1BW CTXG50EV1BW FTXG25EV1BS FTXG35EV1BS CTXG50EV1BS TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek...

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv ERQ00A7VB ERQ25A7VB ERQ40A7VB ERQ25A7WB ERQ200A7WB ERQ250A7WB 3 2 6 5 3 6 5 2 3 2 7 7 2 9 8 4 0 9 8 4 2 3 4 5 4 2 3 2 UNIT NO. 2 3 4 5 6 7 8 2+3 2+3 2+3 6 7 8 NOTES ERQ00A7VB ERQ25A7VB ERQ40A7VB ERQ25A7WB

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások...

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXN50KV1B FTXN60KV1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4 Üzemeltetés előtti

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FBQ35D2VEB FBQ50D2VEB FBQ60D2VEB FBQ71D2VEB FBQ100D2VEB FBQ125D2VEB FBQ140D2VEB 1 4 6 7 5 1 3 2 8 1 2 A 1 2 B 1 1 2 3 RR71-100-125 RQ71-100-125 RZQ200-250

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv BRC7E530W8 BRC7E53W8 5 6 7 3 4 ON/OFF M H L C hr. hr. TEST DOWN FAN UP ON/OFF M H L C hr. hr. TEST TEST SWING FAN TIME TEMP UP DOWN RESERVE CANCEL TIMER MODE 5 7 4 5 9 8 0 7 6 4 5 3 0 3 9 8 3 4 6 3 UNIT

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Beltéri egység levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHBH008AA EKHBX008AA

Szerelési kézikönyv. Beltéri egység levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHBH008AA EKHBX008AA EKHBH008AA EKHBX008AA 5 6 7 8 x x x x x x x x 00 50 500 8 96 6 895 5 668 9 G /(male) 5 G (male) 8 0 50 5 EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** Beltéri egység levegő-víz hőszivattyús rendszerhez Tartalomjegyzék Oldal

Részletesebben

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FTX20GV1B FTX25GV1B FTX35GV1B FTK20GV1B FTK25GV1B FTK35GV1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv ERX100A9V1B ERX15A9V1B ERX140A9V1B ERX15A7W1B ERX00A7W1B ERX50A7W1B 1 6 5 1 NOTES 7 1 9 8 4 1 6 5 1 1 7 11 10 9 8 14 1 4 UNIT NO. ERX100A9V1B ERX15A9V1B ERX140A9V1B ERX15A7W1B ERX00A7W1B ERX50A7W1B Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Jellemzők Kényelem és energiatakarékosság FIGYELŐ SZEM A FIGYELŐ SZEM szenzor érzékeli az emberi

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FTXS20G2V1B FTXS25G2V1B FTXS35G2V1B FTXS42G2V1B FTXS50G2V1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv EUWAN5KAZW1 EUWAN8KAZW1 EUWAN10KAZW1 EUWAN12KAZW1 EUWAN16KAZW1 EUWAN20KAZW1 EUWAN24KAZW1 EUWAP5KAZW1 EUWAP8KAZW1 EUWAP10KAZW1 EUWAP12KAZW1 EUWAP16KAZW1 EUWAP20KAZW1

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV Közepes statikus nyomású csatorna típus Nagyon köszönjük, hogy a mi légkondíciónálónkat vásárolta meg. Mielőtt használná a légkondicionálóját, kérjük figyelmesen olvassa el a kézikönyvet

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Kényelem egész évben. MODELEK FTX20KV1B FTX25KV1B FTX35KV1B FTX50KV1B FTX60KV1B Jellemzők Fokozott kényelem és energiatakarékosság KÉNYELMI LÉGFÚVÁS A

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Üzemeltetési kézikönyv MODELEK FTX20J2V1B FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTT OLVASSA EL Biztonsági óvintézkedések... 2

Részletesebben

Daikin szobai klimaberendezés. FTN20CVMB9 FTYN20CVMB9 Üzemeltetési kézikönyv FTN25CVMB9 FTYN25CVMB9 FTN35CVMB9 FTYN35CVMB9

Daikin szobai klimaberendezés. FTN20CVMB9 FTYN20CVMB9 Üzemeltetési kézikönyv FTN25CVMB9 FTYN25CVMB9 FTN35CVMB9 FTYN35CVMB9 Daikin szobai klimaberendezés FTN20CVMB9 FTYN20CVMB9 Üzemeltetési kézikönyv FTN25CVMB9 FTYN25CVMB9 FTN35CVMB9 FTYN35CVMB9 TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek...

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELEK FLXS25BVMB FLKS25BVMB FLXS35BVMB FLKS35BVMB FLXS50BVMB FLKS50BVMB FLXS60BVMB FLKS60BVMB FLXS25BAVMB FLKS25BAVMB FLXS35BAVMB FLKS35BAVMB FLXS50BAVMB FLKS50BAVMB FLXS60BAVMB

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések

Szerelési kézikönyv. Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések EWAD120MBY EWAD150MBY EWAD170MBY EWAD240MBY EWAD300MBY EWAD340MBY EWAD380MBY EWAD460MBY EWAD520MBY EWAD600MBY 1 M1P LOAD SLAVE 3 SLAVE 2 SLAVE 1 MASTER R8T 230

Részletesebben