Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTXG35EV1BS ATXG50EV1B CTXG50EV1BS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTXG35EV1BS ATXG50EV1B CTXG50EV1BS"

Átírás

1 R0A Split rendszerű sorozat FTXGEVBW FTXGEVBW CTXG0EVBW ATXGEVB ATXGEVB ATXG0EVB FTXGEVBS FTXGEVBS CTXG0EVBS

2 FTXGEVBW FTXGEVBW CTXG0EVBW ATXGEVB ATXGEVB ATXG0EVB FTXGEVBS FTXGEVBS CTXG0EVBS R0A Split rendszerű sorozat Tartalomjegyzék Oldal Biztonsági előírások... Tartozékok... A berendezés helyének megválasztása... Üzembe helyezési tanácsok... A beltéri egység üzembe helyezésének ábrái... Figyelő szem szenzor... A beltéri egység üzembe helyezése... 6 Hűtőközegcsövek szerelése... 9 Próbaüzem és teszt... Biztonsági előírások A helyes üzembe helyezés érdekében olvassa el figyelmesen ezeket a biztonsági előírásokat. A kézikönyvben a biztonsági előírások két osztályba vannak sorolva: FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK. Feltétlenül tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat: mindegyik fontos a biztonság érdekében. A kézikönyvben a biztonságra az alábbi szimbólumok hívják fel a figyelmet. Az üzembe helyezés végén tesztelje le az egységet, nem történt-e hiba a munka közben. Lássa el a felhasználót a készülék használatát és tisztítását illetően az üzemeltetési kézikönyvnek megfelelően utasításokkal. FIGYELMEZTETÉS A FIGYELMEZTETÉSEK figyelmen kívül hagyása komoly következményekkel járhat, akár súlyos sérüléssel vagy halállal. A TUDNIVALÓK figyelmen kívül hagyása esetenként komoly következményekkel járhat. Feltétlenül tartsa be az előírást. Földelni kell! Nem szabad. Az üzembe helyezést a forgalmazónak vagy más szakembernek kell végeznie. A nem megfelelő üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. A klímaberendezést a kézikönyv utasításai szerint kell üzembe helyezni. A nem tökéletes üzembe helyezés szivárgást, áramütést vagy tüzet okozhat. Csak a mellékelt vagy ajánlott alkatrészeket szabad használni az üzembe helyezésnél. Másféle alkatrészek használata az egység szivárgását, áramütést vagy tüzet okozhat. A klímaberendezést olyan helyre kell szerelni, amely elég erős az egység súlyának megtartásához. A nem megfelelő alapzat vagy üzembe helyezés sérülést okozhat, ha az egység leesik az alapzatról. Az elektromos munkákat a szerelési kézikönyv szerint kell kivitelezni, illetve a helyi előírásoknak és gyakorlatnak megfelelően. Az elégtelen teljesítmény vagy a nem tökéletes elektromos kivitelezés áramütést vagy tüzet okozhat. Csak külön áramkört szabad használni. Tilos egy másik készülékkel közös áramellátásról üzemeltetni. A kábelezéshez csak olyan kábelt szabad használni, amely elég hosszú ahhoz, hogy áthidalja a két egység teljes távolságát. Nem szabad a vezetékeket toldani. Csak külön áramkört szabad használni, melyen a berendezés más fogyasztóval nem osztozik. Ellenkező esetben túlmelegedés, áramütés vagy tűz keletkezhet. A beltéri és kültéri egységek közötti csatlakozáshoz használja a megadott típusú vezetékeket. Az összekötő vezetékeket biztonságosan kell bilincsekkel rögzíteni, hogy a csatlakozókra ne hasson erő. A nem tökéletes csatlakozás vagy bilincselés a csatlakozók túlmelegedését okozhatja, vagy akár tüzet is. Az összekötő és tápkábelek csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy a kábelek elvezetése megfelelő-e, vagyis nem feszítik-e véletlenül az elektromos fedeleket vagy paneleket. A vezetékeket tokkal kell felszerelni. A fedelek nem tökéletes felszerelése a csatlakozók túlmelegedését, áramütést vagy tüzet okozhat. Ha munka közben hűtőközeg-szivárgást észlel, szellőztessen ki. Nyílt láng hatására a hűtőközegből mérgező gáz szabadul fel. Üzembe helyezés után ellenőrizze, hogy nincs-e valahol hűtőközeg-szivárgás. Nyílt láng hatására a hűtőközegből mérgező gáz szabadul fel. A rendszer üzembe helyezésekor vagy áthelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hűtőközegcsövekbe ne kerüljön semmi más anyag (pl. levegő), csak a megfelelő hűtőközeg (R0A). Levegő vagy más idegen anyag jelenléte a hűtőkörben abnormális nyomásemelkedést vagy csőrepedést okozhat, ami sérülést eredményezhet. Leszivattyúzás során a hűtőközegcsövek eltávolítása előtt állítsa le a kompresszort. Ha a mikroszámítógép még működik és az elzárószelep nyitva van leszivattyúzás alatt, akkor a hűtőközegcsövek eltávolításakor levegőt szív a rendszer, ami abnormális nyomást okoz a hűtőkörben, és a berendezés károsodásához, sőt sérüléshez vezethet. Az üzembe helyezés során a kompresszor bekapcsolása előtt a hűtőközegcsöveket készre kell szerelni. Ha a kompresszor még nincs bekötve és az elzárószelep nyitva van leszivattyúzás alatt, akkor a kompresszor bekapcsolásakor levegőt szív a rendszer, ami abnormális nyomást okoz a hűtőkörben, és a berendezés károsodásához, sőt sérüléshez vezethet. Földelni kell! Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre. A rossz földelés áramütést vagy tüzet eredményezhet. A villámlásból vagy egyéb forrásból eredő túlfeszültség a klímaberendezést károsíthatja. Be kell szerelni egy földzárlat-megszakítót. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet. FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-

3 TUDNIVALÓK Tilos a klímaberendezést olyan helyen üzembe helyezni, ahol tűzveszélyes gázok szivárgásának veszélye áll fenn. Az esetleg kiszivárgó gáz az egység környezetében felgyűlve lángra lobbanhat. A kondenzvíz elvezetését a kézikönyv utasításainak megfelelően kell megoldani. A helytelen elvezetés a kondenzvíz kifolyását okozhatja. Megjegyzés a kültéri egység üzembe helyezésével kapcsolatban. (Csak hőszivattyús modellnél.) Hideg helyen, ha a külső levegőhőmérséklet néhány napra a fagypont környékén vagy az alatt van, a kültéri egység kondenzvize megfagyhat. Ilyen esetben ajánlott elektromos fűtés felszerelése, ami megakadályozza a kondenzvíz megfagyását. A hollandi anyákat a megadott módon kell meghúzni, vagyis nyomatékkulccsal. Ha a hollandi anya túl nagy erővel lett meghúzva, akkor egy idő múlva megrepedhet, ami hűtőközeg-szivárgást eredményez. Tartozékok A Rögzítőlap B Titán-apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő C Vezeték nélküli távirányító D Távirányító-tartó E AAA szárazelemek F Beltéri egységet rögzítő csavarok (MxL) G Üzemeltetési kézikönyv H A - H: Beltéri egység Üzembe helyezési tanácsok Az elülső panel eltávolításának és felszerelésének módja A panel eltávolítása Egyik ujját tegye a panel fülére az elülső panel valamelyik oldalán, és nyissa fel vízszintesig. Az elülső panel balra csúsztatása kioldja a jobb oldali forgócsapot. A bal oldali forgócsapot jobbra csúsztatva lehet kioldani. A panel felszerelése Helyezze be a forgócsapot az elülső panel valamelyik oldalán a lyukba, és csukja le lassan az elülső panelt. (Az elülső panelt mindkét szélén kell nyomni.) A kibocsátónyílás-panel eltávolításának és felszerelésének módja A kibocsátónyílás-panel eltávolítása Húzza óvatosan maga felé a kibocsátónyílás-panelt. Húzza felfelé és emelje ki valamelyik oldalon a forgócsapot. A berendezés helyének megválasztása Az egységek elhelyezéséhez kérje a felhasználó jóváhagyását. B A B C Beltéri egység A beltéri egységet olyan helyen kell üzembe helyezni, amely: megfelel a beltéri egység üzembe helyezését mutató ábrák feltételeinek; ahol nem akadályozott a levegőbemenet vagy -kimenet; ahol az egység nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak; ahol az egység távol van hő- vagy gőzforrásoktól; ahol nem keletkezik gépolajos gőz (ez csökkenti a beltéri egység élettartamát); ahol hideg (vagy meleg) levegő járja át a helyiséget; ahol az egység nincs elektronikus gyújtóval működő neonlámpa (inverter vagy gyorsgyújtó típusú) közelében, mert ez csökkentheti a távirányító hatótávolságát; ahol az egység legalább méter távolságra van a tévé- vagy rádiókészülékektől (ellenkező esetben torzulhat a kép vagy a hang). Az ajánlott magasságba kell szerelni (,8 m). A B C Forgócsap Alsó elülső lemez Forgócsap támasztéka A kibocsátónyílás-panel felszerelése Akassza rá felülről a kibocsátónyílás-panel egyik oldali forgócsapjait a támasztékra, és csukja le lassan a panelt. Vezeték nélküli távirányító Kapcsoljon be minden fénycsövet (ha vannak) a szobában, és keresse meg azt a helyet ahol a beltéri egység megfelelően veszi a távirányító jeleit (7 méteren belül). FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-

4 Az elülső rács eltávolításának és felszerelésének módja A beltéri egység aljáról való eltávolításkor Az elülső rács eltávolítása Vegye le az elülső panelt és a kibocsátónyílás-panelt. Vegye ki az elülső rács csavarját. Vegye ki a csavart az elektromos alkatrészek dobozának aljából, és távolítsa el az elektromos alkatrészek dobozának szervizfedelét. jelölésű helyek () csavar Akassza ki az elülső panel kampóját. (Keresse a jelölésű helyeket.) Elektromos alkatrészek dobozának a szervizfedele Jobbra csúsztatva vegye le a szervizfedelet. A fedél felhelyezése Helyezze vissza az elektromos alkatrészek dobozának a szervizfedelét. Igazítsa a helyére a szervizfedél füleit és rögzítse a fedelet. Fül Húzza maga felé finoman az elülső panelt, másik kezével pedig nyomja meg a kampót. jelölésű helyek () Az elülső rács felszerelése Illessze fel vízszintesen az elülső rácsot, és illessze a helyére a kampót. Tegye vissza az csavart. Tegye a helyére a kibocsátónyílás-panelt és az elülső panelt. A címek beállításának módja Ha két beltéri egység van egy helyiségben, a két vezeték nélküli távirányítót eltérő címre lehet állítani. A beltéri egység PCB panele Vegye le az elülső panelt. Vegye le az elülső rácsot. ( csavar) Vegye le az elektromos alkatrészek dobozának fedelét. (6 fül) Szakítsa meg a címjumpert (JA) a beltéri egység áramköri kártyáján. TUDNIVALÓK Az elülső panel eltávolításakor és felszerelésekor nem szabad az elektromos alkatrészekhez érni. Az ilyenkor átadott elektrosztatikus töltés üzemzavart okozhat. A beltéri egység szervizfedelének felnyitása A fedél felnyitása Nyomja meg és csúsztassa el a szervizfedelet a nyilak irányába. Akassza ki a füleket. Csúsztassa a fedél másik végét a nyíl irányába. A beltéri egység oldaláról való eltávolításkor J JB JA JC Fülek PCB panel Elektromos alkatrészek doboza Elektromos alkatrészek dobozának fedele FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-

5 Vezeték nélküli távirányító Szakítsa meg a J jumpert. Rögzítse a falra a tartólemezt azon az oldalon, ahol az alsó keret és a tartólemez egymáshoz csatlakozik. J JA/J ADDRESS EXIST CUT Elektromos alkatrészek dobozának a szervizfedele A beltéri egység üzembe helyezésének ábrái A beltéri egység felszerelése és eltávolítása A beltéri egység felszerelésének módja A beltéri egység tetején található két jelzést figyelve akassza a beltéri egységet a rögzítőlap kampóira. Akassza az alsó keret kampóit a rögzítőlapba. ( mindkét oldalon) Csavarok (nem tartozék) Rögzítőlap Rezgéscsillapító anyag (nem szabad eltávolítani!) Szerelje fel a titán-apatit fotokatalitikus légtisztító szűrőt a levegőszűrőre. Levegőszűrő Titán-apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő Rögzítőlap A beltéri egység eltávolításának módja Emelje meg az elülső panel alját a jelzett helyen, húzza az elülső panelt maga felé, majd akassza ki a keret alján található füleket. Rögzítőlap jelzett hely (hátsó) Fül Alsó keret A rögzítőlapot olyan falra kell szerelni, amely elbírja a beltéri egység súlyát. FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-

6 Min. 0 mm a mennyezettől 7 Titán-apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő Min. 0 mm a falaktól (mindkét oldalon) 8 Vágja méretre a szigetelőcsövet, és tekerje be szalaggal, figyelve Felső elülső panel hogy a levágott végnél se maradjon szigetelés nélkül hagyott rész. Levegőszűrők Szervizfedél 9 Tartólemez 6 A rést tömítse kittel Az elülső panel felnyitásakor rögzítésre használható. Mielőtt a távirányító tartóját a falra csavarozná, ellenőrizze, hogy a beltéri egység megfelelően veszi-e a jeleket. Vezeték nélküli távirányító Távirányító-tartó Figyelő szem szenzor Ne ütögesse, és ne nyomja erővel a Figyelő szem szenzort. Ez az alkatrész sérülését vagy hibás működését okozhatja. Ne tegyen nagyobb tárgyat a szenzor közelébe. Tartsa távol a szenzor érzékelési terétől a fűtőkészülékeket vagy légnedvesítőket. FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-

7 A beltéri egység üzembe helyezése A rögzítőlap felszerelése A rögzítőlapot olyan falra kell szerelni, amely elbírja a beltéri egység súlyát. Ideiglenesen erősítse a rögzítőlapot a falra, ellenőrizze, hogy a panel vízszintben áll-e, és jelölje a falra a furatok helyeit. Erősítse a rögzítőlapot a falra csavarokkal. A rögzítőlap ajánlott rögzítési pontjai és a méretek (me: mm) a 70 b b Lyuk fúrása a falba és a cső behelyezése ( ) A rögzítőlap ajánlott rögzítési pontjai (összesen 6 pont) Csavarméret: M0 A rögzítőlap szintezése a. A függőleges nyilat igazítsa egy függőónhoz. b. Helyezzen egy vízmértéket a kiálló fülekre. Használjon mérőszalagot, ahogy az ábra mutatja. A mérőszalag végét helyezze a jelzésre. Gázcső vége 6 Folyadékcső vége 7 Rögzítse a falra a tartólemezt azon az oldalon, ahol az alsó keret és a tartólemez egymáshoz csatlakozik. 8 Falon átmenő lyuk 9 Kondenzvíztömlő helye A fém keretet vagy lemezt tartalmazó falak esetében ellenőrizze, hogy a cső úgy van-e átvezetve a falon, és a lyuktakaró úgy van-e feltéve, hogy az nem okoz melegedést, áramütést vagy tüzet. Ne feledje el a csövek környékét tömítéssel szigetelni, hogy megelőzze a vízszivárgást. Fúrjon egy 6 mm-es lyukat a falba úgy, hogy a külső oldal felé lejtsen. Helyezze be az átmenő csövet a lyukba. Helyezzen egy lyuktakarót a csőre. Ha a hűtőközegcsövek szerelésével, a kábelezéssel és a kondenzvíz-elvezetéssel végzett, a rést tömítse kittel. Az eltávolított csőcsatlakozás-fedelet bele lehet tenni a rögzítőlapon kiképzett zsebbe. Ø6 Belül Kívül Falon átmenő cső (nem tartozék) A csőcsatlakozás levett fedele Tömítőanyag Rögzítőlap Védőcsőfedél (nem tartozék) FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-6

8 Az egységösszekötő vezetékek beszerelése Vegye le az elülső panelről a szervizfedelet. Vegye le az elektromos alkatrészek dobozának a szervizfedelét. A rögzítőlap felszerelése után csatlakoztassa az egységösszekötő vezetékeket, ahogy a jobb oldali ábrán látható. A csövek, tömlők és vezetékek elhelyezése Akassza fel a beltéri egységet a kampókra. Emelje meg kissé a beltéri egységet, és támassza alá a csomagolással vagy más hasonló anyaggal. Egységösszekötő vezetékek Szervizfedél Vezesse el a csöveket és a kondenzvíztömlőt az egységből kijövő csővezetékek irányának megfelelően, ahogy alább látható. Ellenőrizze, hogy megvan-e a kondenzvíztömlő lejtése. Tekerje be a csöveket és a kondenzvíztömlőt szigetelő szalaggal. Fogja össze a csöveket, tömlőket és vezetékeket úgy, hogy átférjenek a csőkivezető nyíláson. A csőkivezető nyílás kivágásakor vágja ki az "A" részt fogóval a nyílás szélének mélyedése mentén, ahogy a jobb oldali ábrán látható. Ha a fogó az "A" rész kivágása közben félúton megáll, akkor az eltörhet. "A" rész Jobb oldali, jobb hátsó vagy jobb alsó csőcsatlakozás Erősítse a kondenzvíztömlőt a hűtőközegcsövek alá öntapadós vinilszalaggal. Tekerje be a hűtőközegcsöveket és a kondenzvíztömlőt együtt szigetelő szalaggal. Vezesse át a csöveket a falon átmenő lyukon, és szerelje a beltéri egységet a rögzítőlapra. (Lásd. oldal, "A beltéri egység felszerelése és eltávolítása"). Csatlakoztassa a csöveket. A tápkábel kilógó szakaszát tekerje fel és helyezze el a beltéri egység mögött. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne kerüljön a színnel jelzett területen belülre. Ha a kábel a területen belül van, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a kondenzvíz és a tápkábel érintkezik. Ha a csövek nem foglalnak el minden helyet, helyezze el ott a kábelt. Ellenőrizze, hogy a keret fülei nem lapítják-e el a tápkábelt. 6 Az egységösszekötő vezetékek és a tápkábel beszorulásának megelőzése érdekében nyomja két kézzel a beltéri egység alját, és akassza be a füleket. Ha a beltéri egység nem áll stabilan a rögzítőlapon, rögzítse az alsó panelt a rögzítőlaphoz csavarokkal. (Egy helyen jobb vagy bal oldalon.) Bal oldali, bal hátsó vagy bal alsó csőcsatlakozás Erősítse a kondenzvíztömlőt a hűtőközegcsövek alá öntapadós vinilszalaggal. Csatlakoztassa a kondenzvíztömlőt egy kondenzvíz-lefolyóba. A kondenzvíz-lefolyó szerelése Bal oldali csőcsatlakozás esetén itt vegye le a csőcsatlakozás fedelét. Bal alsó csőcsatlakozás esetén itt vegye le a csőcsatlakozás fedelét. Bal alsó csőcsatlakozás Bal oldali csőcsatlakozás Bal hátsó csőcsatlakozás Jobb oldali csőcsatlakozás esetén itt vegye le a csőcsatlakozás fedelét. Jobb alsó csőcsatlakozás esetén itt vegye le a csőcsatlakozás fedelét. Tekerje be a hűtőközegcsöveket és a kondenzvíztömlőt együtt szigetelő szalaggal. Jobb alsó csőcsatlakozás Jobb hátsó csőcsatlakozás Szorosan zárjon! Ne használjon síkosító olajat (hűtőgépolajat) a behelyezéskor. Olaj használata a dugaszt károsítja és kondenzvíz-szivárgást okoz. Helyezzen be egy imbuszkulcsot ( mm) 7 FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-

9 Hajlítsa a hűtőközegcsövet a rögzítőlapon található csőlefutási rajznak megfelelően. Kondenzvíztömlő Szigetelje a lyukat kittel vagy tömítőanyaggal Összekötő vezetékek Műanyag bilinccsel/szalaggal összefogni Tekerjen szigetelő szalagot a hűtőközegcső hajlított szakasza köré. A szalagot legalább fél szélességnyi átfedéssel kell tekerni. 6 Rögzítőlap 6 Csatlakozóblokk Rögzítse jól úgy, hogy külső erő közvetlenül ne hasson a csatlakozókra. Csak a megadott típusú vezetéket használja, és csatlakoztassa biztonságosan. Vezetékszorító Elektromos alkatrészek doboza 6 Igazítsa úgy a vezetékeket, hogy a szervizfedél biztonságosan a helyére kerülhessen. 7 A vezetékbilincset jól meg kell szorítani, hogy a vezetékekre ne hathasson külső erő. 8 Vezetékbilincs Helyezze a beltéri egységet a rögzítőlapra. Csatlakoztassa a csöveket. Ha nehéz kivitelezni, távolítsa el az elülső panelt. LN MEGJEGYZÉS Tekerje be együtt a hűtőközegcsöveket és a kondenzvíztömlőt szigetelő szalaggal, ha a kondenzvíztömlő a beltéri egység hátoldalán van kivezetve Ha nem könnyű az alsó keret peckeit a rögzítőlap mélyedéseibe helyezni, akkor rögzítse a beltéri egységet a rögzítőlaphoz csavarokkal (MxL). H0VV Kábelezés M L Kondenzvíztömlő Csupaszítsa le a vezetékek végeit ( mm). Egyeztesse a vezetékek színét a beltéri és a kültéri egység csatlakozóblokkjában a csatlakozók sorszámával, és jól rögzítse a csavarral a vezetékeket a megfelelő csatlakozóba. A földelővezetéket csatlakoztassa a helyes csatlakozókhoz. Húzással ellenőrizze, hogy a vezetékek jól vannak-e rögzítve, majd rögzítse a vezetékeket bilinccsel is. Igazítsa úgy a vezetékeket, hogy a szervizfedél biztonságosan a helyére kerülhessen, majd zárja le a szervizfedelet. Kültéri egység A csatlakozók csavarjaival biztonságosan rögzítse a vezetékeket. Ha a vezeték hossza meghaladja a 0 métert, használjon,0 mm-es vezetéket. Beltéri egység Föld 6 Vészkioldó A 7 Földzárlat-megszakító 8 Tápfeszültség 0 Hz 0-0 V mm mm mm mm Ne használjon toldott vezetékeket, hosszabbítót vagy csatlakozóblokkot, mert ezek túlmelegedést, áramütést vagy tüzet okozhatnak. Ne használjon helyben vásárolt elektromos alkatrészeket a termékben! (Ne a csatlakozóblokkból ágaztassa le a kondenzvízszivattyú stb. tápfeszültségét.) Ez áramütést vagy tüzet okozhatna. FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-8

10 HA rendszerre való csatlakozásnál Vegye le az elülső panelt. ( csavar) Vegye le az elektromos alkatrészek dobozának fém fedelét. (6 csavar) Rögzítse a csatlakozózsinórt a HA csatlakozóhoz (S). Helyezze el a csatlakozózsinórt az alábbi ábra szerint. Ha a kondenzvíztömlőt hosszabbítani kell, szerezzen be egy hosszabbító tömlőt kereskedelmi forgalomból. Ne felejtse el hőszigeteléssel ellátni a hosszabbítócső beltéri szakaszát. Ø8 Beltéri oldali kondenzvíztömlő Hőszigetelő tok (nem tartozék) Kondenzvíztömlő-hosszabbítás Ha egy merev PVC csövet csatlakoztat ( mm névleges átmérő) közvetlenül a beltéri egységhez csatlakoztatott kondenzvíztömlőre az átmenő szakaszon, használjon egy kereskedelemben kapható kondenzvízgyűjtőt ( mm névleges átmérő) toldáshoz. 6 6 fül HA csatlakozó (S) PCB panel HA vezetékköteg Elektromos alkatrészek dobozának fedele 6 Elektromos alkatrészek doboza Ø8 A beltéri egységhez mellékelt kondenzvíztömlő Kereskedelemben kapható kondenzvízgyűjtő ( mm névleges átmérő) Kereskedelemben kapható PVC cső ( mm névleges átmérő) Tegye vissza az elektromos alkatrészek dobozának fedelét és az elülső panelt. Kondenzvízcső A kondenzvíztömlőt csatlakoztassa az alábbiak szerint. Hűtőközegcsövek szerelése A csővég peremezése Vágja le a csővéget csővágóval. Sorjázza le a véget a csövet lefelé tartva, hogy a forgácsok ne hulljanak a cső belsejébe. A kondenzvíztömlőnek lefelé kell lejtenie. Nem lehetnek benne vízcsapdák. Ne tegye a kondenzvíztömlő végét víz alá. Vegye ki a levegőszűrőket, és öntsön valamennyi vizet a kondenzvízteknőbe, hogy meggyőződhessen az akadálytalan elfolyásról. Figyeljen a helyes szögre a vágáskor. Távolítsa el a sorját. Helyezze a hollandi anyát a csőre. Peremezze meg a csövet. A Peremező szerszám R0A típusú hűtőközeghez Hagyományos peremező szerszám Befogós típus Befogós típus (merev típus) Szárnyas anyás típus (íves típus) A 0~0, mm,0~, mm,~,0 mm Pontosan a fenti módon kell elhelyezni! Ellenőrizze, hogy a peremezés jól sikerült-e. 9 FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-

11 A perem belső felületének simának, repedésmentesnek kell lennie. A csővég kihajlásának egyenletesnek, tökéletesen kör alakúnak kell lennie. Ellenőrizze, hogy a hollandi anya jól illeszkedik-e. Hűtőközegcsövek Ne használjon a csőszereléshez ásványolajat. Vigyázzon, hogy ne kerüljön ásványolaj a rendszerbe, mert az csökkentené az egységek élettartamát. Ne használjon más készülékekből kibontott csöveket. Csak a készülékkel együtt szállított alkatrészeket használja fel. Ne szereljen az R0A egységre szárítót, ha az élettartamát meg szeretné őrizni. A szárítóanyag elbomláskor a rendszert károsítaná. A nem tökéletes peremezés hűtőközeg-szivárgást okozhat. Igazítsa egymáshoz a végeket, és húzza meg kézzel a hollandi anyákat, - fordulattal. Ezután szorítsa meg őket egészen nyomatékkulccsal. A perem és a hollandi anyák sérülésének és az ezzel járó gázszivárgás megelőzése érdekében a meghúzáshoz nyomatékkulcsot kell használni. A réz és a hőszigetelő anyagok kiválasztása Ha kereskedelemi forgalomban vásárolt rézcsöveket és szerelvényeket használ, az alábbiakra kell figyelni: Szigetelőanyag: polietilénhab Hőátadás: 0,0-0,0 W/mK (0,0-0,0 kcal/mh C) A hűtőközeg-gázcső felületének hőmérséklete elérheti a 0 C-ot. Eső Fal Le kell zárni. Ha nincs kéznél megfelelő dugasz, a csővéget szalaggal kell betekerni, hogy a szennyeződés és a víz ne juthasson be. Olyan szigetelőanyagot kell választani, amely ellenáll ekkora hőmérsékletnek. Mind a gáz-, mind a folyadékcsöveket szigetelni kell. A szigetelés méreteit az alábbi táblázat mutatja. Gáz oldal Folyadék oldal / osztályú 0 osztályú //0 osztályú K. átm. 9, mm K. átm.,7 mm K. átm. 6. mm Vastagság 0,8 mm Gázcső hőszigetelés Folyadékcső hőszigetelés / osztályú 0 osztályú //0 osztályú B. átm. - mm B. átm. -6 mm B. átm. 8-0 mm Vastagság min. 0,8 mm Nyomatékkulcs Villáskulcs Csőcsatlakozó Hollandi anya 7 A gázszivárgás megelőzése érdekében a peremet belülről és kívülről is be kell kenni hűtőgépolajjal. (Használjon R0A-hoz való hűtőgépolajat.) Hűtőgépolajjal itt bekenni Hollandi anya meghúzónyomatéka Gáz oldal Folyadék oldal /8" /" /",7~9,9 N m (~07 kgf cm) 9,~60, N m (0~6 kgf cm),~7, N m (~7 kgf cm) Gázcső Egységösszekötő vezetékek Folyadékcső Folyadékcső szigetelés Kondenzvíztömlő 6 Fedőszalag 7 Gázcső szigetelés 6 A gáz- és folyadékcsövek szigetelésére külön szigetelőtokot kell alkalmazni. Tudnivalók a csövek kezelésével kapcsolatban A csövek nyitott végeit óvni kell portól és nedvességtől. A csőíveket a lehető legkisebb hajlatúra kell tervezni. A hajlítást csőhajlítóval kell végezni. A hajlítási sugár nem lehet kisebb, mint 0-0 mm. FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-0

12 Próbaüzem és teszt Jegyzetek Próbaüzem és teszt Mérje meg a tápfeszültséget, és ellenőrizze, hogy a megadott tartományba esik-e. A távirányítóval ellenőrizze, hogy az elülső panel simán nyílik és csukódik-e. (Ezt ne a beltéri egység bekapcsolás/kikapcsolás gombjának használatával tegye.) A próbaüzemet akár hűtés, akár fűtés üzemmódban el lehet végezni. Hűtés üzemmódban állítsa be a lehető legalacsonyabb hőmérsékletet, fűtés módban pedig a lehető legmagasabb hőmérsékletet. A próbaüzemet néha nem lehet kivitelezni, ha olyan a helyiség hőmérséklete. Használja a távirányítót a próbaüzemnél, az alábbiak szerint. Ha a próbaüzem megvolt, állítsa a hőmérsékletet normális szintre (6 C-8 C hűtésnél, 0 C- C fűtésnél). Védelmi okokból a rendszer kikapcsolás után percig nem indul újra. A tesztelést végezze az üzemeltetési kézikönyv szerint annak ellenőrzésére, hogy minden alkatrész és funkció, például a lamellák mozgatása helyesen működik-e. A klímaberendezés készenléti módban is felvesz egy kevés áramot. Ha a rendszert üzembe helyezés után egy ideig nem használják, kapcsolja le a hálózati megszakítót, hogy a berendezés feleslegesen ne fogyasszon áramot. Ha a hálózati megszakító áramtalanította a klímaberendezést, a rendszer visszaállítja az eredeti üzemmódot, amikor az áramkör újra zárul. Próbaüzem a távirányítóval Nyomja meg a BE/KI gombot a rendszer bekapcsolásához. Egyidejűleg nyomja meg a TEMP és a MODE gombot. Nyomja meg a MODE gombot kétszer. (" " jelenik meg a kijelzőn, és mutatja, hogy a próbaüzem mód lett kijelölve.) A próbaüzem mód körülbelül 0 perc múlva véget ér, és visszavált normál módra. Nyomja meg a BE/KI gombot, ha ki akar lépni a próbaüzem módból. Tesztelendők Tesztelendő A beltéri és a kültéri egységek helyesen vannak felszerelve, szilárd alapra. Tünet Leesés, vibráció, zaj Nincs hűtőközeg-szivárgás. Nem tökéletes hűtés/fűtés A hűtőközeg gáz- és folyadékcsövei, valamint a beltéri kondenzvíztömlőhosszabbítás hőszigetelve van. Vízszivárgás A kondenzvíz-elvezetés megfelelő. Vízszivárgás A rendszer megfelelően földelve van. Elektromos zárlat Az összekötő vezetékek mérete előírás szerinti. Nem áll akadály a beltéri vagy a kültéri egység levegőbemenetének vagy -kimenetének útjában. Az elzárószelepek nyitva vannak. A beltéri egység megfelelően veszi-e a távirányító jeleit. Üzemképtelenség vagy égéses meghibásodás Nem tökéletes hűtés/fűtés Nem működik FTXG+EVB(W)(S) + CTXG0EVB(W)(S) + ATXG~0EVB R0A Split rendszerű sorozat PW7080-

13 NOTES

14 Head office: Umeda Center Bldg., -, Nakazaki-Nishi -chome, Kita-ku, Osaka, 0-8 Japan Zandvoordestraat 00, B-800 Oostende, Belgium Tokyo office: Shinjuku Sumitomo Bldg., 6- Nishi-Shinjuku -chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, 6-0 Japan PW7080-

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTYN50EV1B FTYN60EV1B FTN50EV1B FTN60EV1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTYN50EV1B FTYN60EV1B FTN50EV1B FTN60EV1B R0A Split rendszerű sorozat FTYN0EVB FTYN60EVB FTN0EVB FTN60EVB FTYN0EVB FTN0EVB R0A Split rendszerű sorozat FTYN60EVB FTN60EVB Tartalomjegyzék Oldal Biztonsági előírások... Tartozékok... A berendezés

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat Modellek FTX0GVB FTXGVB FTXGVB FTX0JVB FTXJVB FTXJVB FTK0GVB FTKGVB FTKGVB Biztonsági előírások A helyes üzembe helyezés érdekében olvassa el figyelmesen

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS0JVB FTXSJVB FTXSJVB FTXSJVB FTXS0JVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat RXS50G2V1B RKS50G2V1B RXS60F2V1B RKS60F2V1B RN50E3V1B RN60E3V1B RYN50E3V1B RYN60E3V1B ARXS50G2V1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat RXS50G2V1B RKS50G2V1B RXS60F2V1B RKS60F2V1B RN50E3V1B RN60E3V1B RYN50E3V1B RYN60E3V1B ARXS50G2V1B R0A Split rendszerű sorozat RXS0GVB RXS60FVB RYN0EVB RYN60EVB RKS0GVB RKS60FVB RN0EVB RN60EVB ARXS0GVB R(X)(K)S0GVB R(X)(K)S60FVB R(Y)N0+60EVB ARXS0GVB R0A Split rendszerű sorozat Tartalomjegyzék Oldal

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat 2MXS40FV1B 2MXS50FV1B 2MKS40FV1B 2MKS50FV1B 2AMX40FV1B 2AMX50FV1B 2AMK40FV1B 2AMK50FV1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat 2MXS40FV1B 2MXS50FV1B 2MKS40FV1B 2MKS50FV1B 2AMX40FV1B 2AMX50FV1B 2AMK40FV1B 2AMK50FV1B R0A Split rendszerű sorozat MXS0FVB MXS0FVB AMX0FVB AMX0FVB MXS0GVB MXS0GVB MKS0FVB MKS0FVB AMK0FVB AMK0FVB MKS0GVB MKS0GVB MXS0FVB MKS0FVB MXS0GVB MXS0FVB MKS0FVB MXS0GVB AMX0FVB AMK0FVB MKS0GVB AMX0FVB

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) FHQ5CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ7CAVEB FHQ00CAVEB FHQ5CAVEB FHQ0CAVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

Részletesebben

RENDSZERŰ klímaberendezések

RENDSZERŰ klímaberendezések SZERELÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZERŰ klímaberendezések TÍPUSOK ( utas levegőfúvás, mennyezetre erősített típus) FXUQ7AVEB FXUQ00AVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT. A KÉZIKÖNYV

Részletesebben

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat 5MXS90E2V3B 5MKS90E2V3B 4MXS80E2V3B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat 5MXS90E2V3B 5MKS90E2V3B 4MXS80E2V3B R0 Split rendszerű sorozat MXS80EV MXS90EV MKS90EV m () 7. m () 6 6 cm cm 7 8 m () 7. m () S S0 S C D E E D C 0 Hz 0 V SERVICE MONITOR ON CDE H0VV 6 L N 7 S S S S0 C D E S S S0 P 6 7 MXS80EV MXS90EV MKS90EV

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Klímaberendezések. MODELLEK 2-utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Klímaberendezések. MODELLEK 2-utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú SZERELÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK -utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú FXCQ0AVEB FXCQ5AVEB FXCQ3AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ5AVEB OLVASSA

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FW 5 00 AB AA 0 H FW0 FW06 FW08+0 FW FW6+8 66 856 066 066 6 H 96 96 09 00 FW0~0 69 9 80 9 5 F ø00 6 9 8 ø 9 558 559 6 80 0 6 5 5 5 5 A B 6B 5 5 08 5 558 ø 9 80 5 66

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Öntisztító díszítőpanel BYCQ140D7GW1 BYCQ140D7GFW1

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Öntisztító díszítőpanel BYCQ140D7GW1 BYCQ140D7GFW1 SZERELÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel BYCQ0D7GW BYCQ0D7GFW BYCQ0D7GW BYCQ0D7GFW. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.... TARTOZÉK.... A BERENDEZÉS ELHELYEZÉSE.... ELŐKÉSZÜLETEK

Részletesebben

BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR

BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR MAGYAR A problémamentes telepítés érdekében olvassa el és tartsa be gondosan ezeket az utasításokat. Ez a kézikönyv

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW CTXG50JV1BW FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS CTXG50JV1BS Jellemzők Kényelem és energiatakarékosság FIGYELŐ SZEM A FIGYELŐ

Részletesebben

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ SZERELÉSI KÉZIKÖNYV A termék felszerelése előtt mindenképp olvassa el ezt az szerelési kézikönyvet. Tartalomjegyzék 1. Biztonsági óvintézkedések...2 2. Tartozékok...4 3. A távirányító

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB FCQ5B8VB FDQ5B8VB

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv Szerelési és üzemeltetési kézikönyv rendszerű légkondicionálók FXCQ0M8VB FXCQM8VB FXCQM8VB FXCQ0M8VB FXCQ0M8VB FXCQM8VB FXCQ80M8VB FXCQM8VB H 0 0 00 000 00 80 0 B C 00 0 0 0 A 0 00 00 D 00 8 00 mm ~ m

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZERŰ Klímaberendezések TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ125AVEB

Részletesebben

Lossnay Modellek: Telepítési útmutató LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

Lossnay Modellek: Telepítési útmutató LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E HK Modellek: LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE LGHRVXE Telepítési útmutató energiatakarékos hővisszanyerős szellőztető MODELLEK: LGHRVXE, LGHRVXE, LGHRVXE LGHRVXE, LGHRVXE,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK 2-utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB

Részletesebben

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FTXS20D(A)VMW(L) FTXS25D(A)VMW(L) FTXS35D(A)VMW(L) FTXS20D2(3)VMW(L) FTXS25D2(3)VMW(L) FTXS35D2(3)VMW(L) CTXS50D(2)VMW(L) FTXS50D2V1W(L) FTKS20D(A)VMW(L)

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FTXL20G2V1B FTXL25G2V1B FTXL35G2V1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 5 Üzemeltetés előtti teendők...

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FBQ40B8VB FCQ5C7VEB FCQ50C7VEB FCQ60C7VEB FCQ7C7VEB FCQ00C7VEB FCQ5C7VEB FCQ40C7VEB FCQH7C7VEB

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELEK FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN HŐSZIVATTYÚ-KONVEKTOR ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FWXV15AVEB FWXV20AVEB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4 Üzemeltetés előtti teendők...

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Üzemeltetési kézikönyv rendszerű inverter klímaberendezések FXL20LVE FXL25LVE FXL32LVE FXL40LVE FXL50LVE FXL63LVE FXLQ20MVE FXLQ25MVE FXLQ32MVE FXLQ40MVE FXLQ50MVE FXLQ63MVE FXLQ20MAVE FXLQ25MAVE FXLQ32MAVE

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Megfelelő használattal energiatakarékosság Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az öntisztító panelt. Ez a kézikönyv olyan

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Micra 60 Hővisszanyerős szellőztető berendezés 2 Micra 60 TARTALOM Biztonsági előírások 3 Bevezető 5 Rendeltetés 5 Szállítási egység 5 A jelölések felsorolása 5 Főbb műszaki jellemzők

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv

Szerelési és üzemeltetési kézikönyv FDEQ7B8VB FDEQ00B8VB FDEQB8VB 00 h W D 7 8 7 8 9 B A C P P 7 8 9 P P M S S P P P P X0A M P P P P P P 0 RR7~ RQ7~ REQ7~ C DB C WB C DB C WB C DB C WB 8~ ~ 8~ ~ 8~ ~ 80% ~ ~ 0~ P P M 9~ RQ7~ C DB C DB ~

Részletesebben

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) INSTALLATION MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) MAGYAR Indoor unit RAS-B0, B3, B6N3KVP Series Outdoor unit RAS-0, 3, 6N3AVP Series RAS-M4GAV-E RAS-M8UAV-E RAS-3M8SAV-E RAS-4M23SAV-E RAS-3M26UAV-E RAS-4M27UAV-E

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV IN Mennyezeti és padlós típus Nagyon köszönjük, hogy a mi légkondíciónálónkat vásárolta meg. Mielőtt használná a légkondicionálóját, kérjük figyelmesen olvassa el a kézikönyvet és

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: H22 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Kényelem egész évben. MODELEK FTX50KMV1B FTX60KMV1B FTX71KMV1B Jellemzők Fokozott kényelem és energiatakarékosság KÉNYELMI LÉGFÚVÁS A levegőáramlás felfelé

Részletesebben

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉKONDICIONÁLÓ Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. TÍPUS : VENTILÁTOR MAGYAR www.lg.com A ventilátor használati

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat R0A Split rendszerű sorozat FLXSBVMB FLXSBVMB FLXS0BVMB FLXS0BVMB FLXBVMB FLXBVMB FLKSBVMB FLKSBVMB FLKS0BVMB FLKS0BVMB FLKBVMB FLKBVMB FLXSBVMB FLKSBVMB FLXBVMB FLXSBVMB FLKSBVMB FLXBVMB FLXS0BVMB FLKS0BVMB

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ NAPELEMES AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZLETHEZ 5W, 10W, 20W, 30W, 45W Olvassa el végig mielőtt hozzákezd a szereléshez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A Nap tiszta és

Részletesebben

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7

6 A BERENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 6 7 ÖSSZESZERELÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések EUWA15HDZW1 EUWA20HDZW1 EUWA25HDZW1 EUWA30HDZW1 EUWA35HDZW1

Szerelési kézikönyv. Levegőhűtésű tokozott vízhűtő berendezések EUWA15HDZW1 EUWA20HDZW1 EUWA25HDZW1 EUWA30HDZW1 EUWA35HDZW1 EUW15HDZW1 EUW20HDZW1 EUW25HDZW1 EUW30HDZW1 EUW35HDZW1 1 EUW15HZ EUW20HZ, EUW25HZ EUW30HZ, EUW35HZ X Y EUW15HZ 1930 21 EUW20HZ 2575 24 EUW25HZ 2575 24 EUW30HZ 3865 12 EUW35HZ 3865 12 1 2 B1 B1 H 1500 500

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Díszítőpanel BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

Szerelési kézikönyv. Díszítőpanel BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W Szerelési kézikönyv Díszítőpanel BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Díszítőpanel BYCQ40D7WW Szerelési kézikönyv Az útmutató eredeti szövege

Részletesebben

EDESA AIM TÍPUSÚ JÉGGÉPHEZ

EDESA AIM TÍPUSÚ JÉGGÉPHEZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS EDESA AIM TÍPUSÚ JÉGGÉPHEZ Figyelmeztetés: A csomagolás elemei (műanyag zacskók, karton dobozok, raklapok) gyermekek elől elzárva tartandók, mivel azok balesetveszélyesek lehetnek számukra!

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZERŰ Klímaberendezések RENDSZERŰ Klímaberendezések TÍPUSOK (4 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített típus) SPLIT RENDSZER FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQ5CVEB VRV RENDSZER FXUQ7AVEB

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C6 BRC4C6 BRC4C63 BRC4C64 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KlÍMABERENDEZÉS Kérjük, mielõtt szobai klímaberendezését felszerelné és üzembe helyezné, gondosan és alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. TYPE : FALRA SZERELT KIVITEL

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS Üzemeltetési kézikönyv MODELLEK FTX50GV1B FTX60GV1B FTX71GV1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4 Üzemeltetés

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B TARTALOMJEGYZÉK Üzemeltetés előtt Biztonsági előírások... 3 Alkatrészek neve és funkciója... 5

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás

Combi (E) CP plus ready. Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready Beépítési utasítás Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Beszerelési példa 1 Kezelőelemek (analóg / digitális) 2 Helyiség-hőérzékelő 3 Keringtetett levegő beszívása (min. 150 cm²)

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv rendszerű klímaberendezés RWEYQ0MY RWEYQ0MY RWEYQ0MY a 5 7 5 5 8 9 0 6 5 0 6 9 7 8 a b 5 7 5 8 9 6 NOT AVAILABLE 0 7 6 0 6 9 5 7 8 b 5 6 5 6 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8 8 9 9 0 0 A B RWEYQ0MY RWEYQ0MY RWEYQ0MY

Részletesebben

A kávé túl vizes és hideg

A kávé túl vizes és hideg A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATÁRÓL: Ugyan a készülékek a hatályos európai szabályozási előírásoknak megfelelően készültek, így minden lehetséges veszélyes rész védve van rajta. Figyelmesen olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC7CA52 BRC7CA57 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet, mielőtt a berendezést

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

POW63172 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW63172 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE Panasonic elepítési útmutató zobai légkondicionáló Beltéri egység C-U9PK C-U12PK Kültéri egység CU-U9PK CU-U12PK Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa el ezt a telepítési

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv (Mennyezeti, légcsatornás) VAM150FC VAM250FC 7 1 2 1 8 7 6 9 15 17 1 5 10 16 1 11 12 1 1 1 2 2 2 5 6 5 6 VAM150F VAM250F Tartalomjegyzék Oldal Tudnivalók a biztonságról...1 Alkatrészek...2 Üzemeltetés...2

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 -

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 - Mosogatógép DW12-EFM Code 0120505536-1 - Biztonsági figyelmeztetések Gondosan olvassa el a kezelési útmutatóban szereplő utasításokat, mivel azok fontos információkat tartalmaznak a készülék biztonságos

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

Porzsákos porszívó HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: VC-222. A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Porzsákos porszívó HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: VC-222. A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Porzsákos porszívó HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: VC-222 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV rendszerű inverter légkondicionálók FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTT OLVASSA EL Alkatrészek neve és funkciója...2

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS t Köszönjük, hogy termékünket választotta, és a bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz szükséges információkat tartalmazza, ezért olvassa

Részletesebben

Boiler Elektro Beszerelési utasítás

Boiler Elektro Beszerelési utasítás Boiler Elektro. oldal Boiler Elektro (elektromos bojler) Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... Modell... 4 Helykiválasztás és beszerelés... Vízbekötés... 3 A biztonsági/leeresztőszelep beszerelése...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Használati útmutató Vezeték nélküli készülék. Magyar. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Alkatrész szám: R08019037373A MODE TURBO TIMER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Használati útmutató Vezeték nélküli készülék. Magyar. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Alkatrész szám: R08019037373A MODE TURBO TIMER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató Vezeték nélküli készülék Magyar QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Alkatrész szám: R08019037373A BRC52A61/62/63 távszabályzó útmutató 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13

Részletesebben

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához FŰTÉSTECHNIKA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Horvátország, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

Beépítési segédlet. Multiclear üregkamrás polikarbonát lemezekhez. A-Plast Kft.

Beépítési segédlet. Multiclear üregkamrás polikarbonát lemezekhez. A-Plast Kft. Beépítési segédlet Multiclear üregkamrás polikarbonát lemezekhez A-Plast Kft. Verzió: 2.0 Készült: 2013. május Érvényesség: következő segédlet kiadásáig. Anyagkezelési útmutató A MULTICLEAR lemezeket az

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96. használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Gáztűzhely alsó polccal KPP96, KTPP96 használati útmutató Mielőtt üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr:

Részletesebben

Univerzális LED kijelzős tolatóradar

Univerzális LED kijelzős tolatóradar B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális LED kijelzős tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRA L, LED KIJELZŐVEL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC7EB518 BRC7EB519 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Modell sz. Kompact 16

Modell sz. Kompact 16 16,000 BTU Hőszivattyús hordozható légkondicionáló, párátlanító, fűtő berendezés és ventilátor Modell sz. Kompact 16 Kérjük, a berendezés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-10A, APK-12A Használati utasítás Az eszköz használata előtt olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használathoz. 58 MŰSZAKI ADATOK Típusszám APK-10A APK-12A

Részletesebben

RAC 180 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSELŐGÉP. 2,4* 6,0** MM-ES SZEGECSEKHEZ (* Nem alumínium, **Csak alumínium)

RAC 180 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSELŐGÉP. 2,4* 6,0** MM-ES SZEGECSEKHEZ (* Nem alumínium, **Csak alumínium) RAC 180 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSELŐGÉP 2,4* 6,0** MM-ES SZEGECSEKHEZ (* Nem alumínium, **Csak alumínium) HASZNÁLATI UTASÍTÁS KARBANTARTÁS FELJEGYZÉSEK FIGYELEM!!! Minden elvégzendő műveletet a biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

Mobil légkondicionáló KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Mobil légkondicionáló KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Mobil légkondicionáló KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Olvassa el ezt az útmutatót. Az útmutatóban hasznos tanácsokat talál a kezelésre és karbantartásra vonatkozóan. Egy kis odafigyeléssel sok időt és pénzt takaríthat

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R410A Split sorozat MODELL FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B ARXV50AV1B

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC Használati utasítás Olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használat céljából 54 MŰSZAKI ADATOK Típus Hűtési teljesítmény Energia/Amper fogyasztás hűtésnél*

Részletesebben