Kistermelésre az őstermelőkre és a vágópontokra vonatkozó követelményjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistermelésre az őstermelőkre és a vágópontokra vonatkozó követelményjegyzék"

Átírás

1 Kistermelésre az őstermelőkre és a vágópontokra vonatkozó követelményjegyzék A kistermelőnek meg kell felelni a 852/2004/EK, 178/2002/EK, továbbá az 52/2010. (IV. 30.) FVM. 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet, a 4/2010. (VII. 5.) VM rendelet valamint a 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet előírásainak. Állattartásra vonatkozó előírások, regisztráció Járványvédelmi előírások betartása (elkerítés, elkülönített tartás, látogatási előírások, személyi higiénia, állat, jármű és anyag be-és kiszállítás, takarítás-fertőtlenítés). Amennyiben vásárol állatot annak származását, nyomon-követhetőségét biztosítani tudja. A be és kiszállított (vágóhely, eladás) állatokról kimutatással rendelkezik Állatok általános állapota, kondíciója megfelelő. A vágási céllal tartott állatokat születésük óta a pályázó neveli vagy vásárol állatot hízlalási céllal és a vásárlás óta, de legalább 3 hónapja a telepén tartja Amennyiben vásárol az állat csak Magyarországon született lehet. (megfelelő dokumentáció szükséges). Saját maga keveri és állítja elő a késztakarmányt vagy vásárol és annak mi az összetétele (receptúra). GMO mentességet igazolni kell. Amennyiben késztakarmányt vásárol/ vagy részben vásárol), akkor azt honnan, mi az összetétele. GMO menteség bizonyítható Betartja az állat/ok megfelelő és biztonságos elhelyezésre, szökésének megakadályozására, szakszerű gondozására, táplálására vonatkozó általános követelményeket (1998. évi XXVIII. tv. 32/1999 (III. 31.) FVM r.). Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről Az állat/ok tartása, szállítása és életének kioltása során előnyben részesíti-e az állatkímélő technológiákat. Betartja-e az állattartásban az egész életciklus folyamán (mozgatás, elszállásolás, féken tartás, kábítás, levágás vagy leölés alatt) azt, hogy az állatoknak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést, valamint sérülést okozni, a teljesítőképességüket felismerhetően meghaladó teljesítményre kényszeríteni. (1998. évi XXVIII. tv.)

2 Az állat életének kioltása kizárólag kábítás után történhet. Teljesül az előírás az állatok levágása során (vágóhíd, vágópont) (1998. évi XXVIII. tv. 1099/2009/EK rendelet) Teljesül azon előírás, hogy az állaton fájdalommal vagy károsodással járó beavatkozást az állat érdekében szükséges azonnali beavatkozások kivételével kizárólag szakirányú végzettséggel, illetve az állattartók körében szokásos beavatkozás esetében csak gyakorlattal rendelkező személy végezhet. (1998. évi XXVIII. tv.) Betartja, hogy amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy az állat nem egészséges, vagy viselkedésében nyilvánvaló jelei mutatkoznak a kedvezőtlen változásnak, az állattartó késedelem nélkül köteles jelenteni azt az állatorvosnak, és haladéktalanul meg kell tennie azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a szükségtelen szenvedés és sérülés elhárítható. (1998. évi XXVIII. tv.) Az őstermelőnek, kistermelőnek, falusi vendégasztal szervezőjének be kell tartani a levágott állatokból származó termékek előállítására vonatkozó előírásokat. ( 178/2002/EK; 852/2004/EK, 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendeletek vonatkozó követelményeit). Az őstermelő, kistermelő, falusi vendégasztal szervező rendelkezik megfelelő zárható tároló eszközökkel és szállító járművel, amelyekben a hús és hústermékek higiénikus megfelelő hőmérsékleten történő szállítása lehetséges. Betartja, hogy a gazdaságában nevelt, tulajdonában lévő sertést, engedélyezett vágóhídon vágatja le kivéve a falusi vendégasztal esetén. A hatósági állatorvos a helyszínen (vágóhíd, vágópont, udvar) végzi el a húsvizsgálatot és állítja ki a hússzállítási igazolást. Betartja, hogy köteles a gazdaságában legalább egy elkülönített helyiséget bizonyos esetekben kiegészítő helyiségeket is fenntartani élelmiszer-előállítás céljára. Ez a helyiség lehet a lakóházán belül is, de ilyenkor az adott időpontban csak és kizárólag a fent említett tevékenységeket végezheti. Az őstermelő, kistermelő, falusi vendégasztal szervező a hús kezelésére (főzés, darabolás, pácolás, füstölés, stb.), termékek előállítására (töltelékáru, szalonna és sonka-félék, stb.) használt berendezéseket, eszközöket, tárolókat kizárólag az élelmiszer kezelésére, előállítására használhatja, és köteles azokat, valamint a helyiség (ek) et, illetve a tárolásban vagy szállításban használt ládákat, járműveket rendszeresen tisztítani és szükség szerint fertőtleníteni.

3 Bizonyos termékek előállításához vásárol-e friss húst, mert ha igen e termékeket el kell különíteni a saját állatokból származó alapanyagokból készített termékektől. Betartja a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, a 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 142/2011/EU bizottsági rendeletek hulladékokra vonatkozó általános rendelkezéseit. Betartja a kistermelő, hogy az élelmiszert csak tiszta, szükség szerint fertőtlenített, az adott élelmiszer csomagolására megfelelő csomagolóanyagban, edényzetben tartva, tárolva árusíthatja. Kiskereskedelmi és vendéglátó létesítmény részére értékesített feldolgozott élelmiszer csomagolására újrafelhasznált csomagolóanyagot nem alkalmazhat. Betartja az alapvető higiéniai szabályokat (külön munkaruha, szükség szerinti munkaruha váltás, kézmosási lehetőség, ivóvíz minőségű víz hideg-meleg víz-, védőcsizma, vagy fertőtleníthető cipő, stb.). Betartja, hogy az alaptermékeket védenie kell a szennyeződésekkel szemben. A levágásra, termelésre szánt állatokat és azok környezetét tisztán kell tartania. Az állati kártevők ellen hatékonyan kell védekezni. Betartja, hogy a takarmány-adalékanyagokat, állatgyógyászati készítményeket és növényvédő szereket az előírásoknak megfelelően kell használnia. Felhasználásukról és az élelmezés-egészségügyi várakozási időről, valamint az előforduló betegségekről nyilvántartást kell vezetnie, amit köteles öt évig megőrizni. Betartja, hogy kistermelői élelmiszer előállításával és forgalmazásával csak olyan személy foglalkozhat, aki erre megfelelő egészségi állapotát orvosi igazolással bizonyítani tudja. Termékek forgalmazására vonatkozó kistermelői, őstermelői előírások Betartja, hogy az általa előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el, Betartja a szabályokat, hogy ha értékesít vágóponton vágóhídon levágott állat húsát, Csak saját gazdaságának helyén a végső fogyasztónak, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságra lévő, kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek lehet értékesíteni

4 Régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyar Köztársaság területén legfeljebb 40 km távolságon belüli értékesíthet a vásárló kérésére, házhozszállítással is. Betartja, hogy az előállított minden fajta hústermékről köteles elkészíteni az adatlapot és feltüntetni rajta a következő információkat: A) a kistermelő neve, címe, b) az élelmiszer-előállítás helye, ideje c) az élelmiszer megnevezése, d) az összetevők csökkenő sorrendben való felsorolása, e) fogyaszthatósági időtartam, illetve minőség megőrzési időtartam, f) tárolási hőmérséklet. Betartja, hogy nyilvántartást kell vezetnie az általa előállított termékek mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és az értékesítés helyéről, idejéről. A nyilvántartást vagy annak másolatát a kistermelőnek az árusítás helyén kell tartania. Egyéb az értékesítés helyszínén tartandó igazolások megvannak: hatósági állatorvosi bizonyítvány, vagy annak a hatósági vagy jogosult állatorvos által hitelesített másolata, hússzállítási igazolás, a jegyzőtől, illetve az járási hivataltól érkezett igazolást a nyilvántartásba vételről és a regisztrációs szám, egészségügyi nyilatkozat. Csomagolt termék értékesítésekor a terméken fel lett tüntetve: a) a kistermelő neve, b) címét vagy a gazdaság helyének címe, c) a termék neve d) a fogyaszthatósági vagy a minőség megőrzési időtartama, e) amennyiben értelmezhető a szükséges tárolási hőmérséklet, valamint f) a termék tömege A csomagoláson, a termék megnevezése előtt fel kell tüntetni a KISTERMELŐI jelzést Csomagolatlan termék értékesítésekor fel lett tüntetve: a kistermelő neve, címe vagy a gazdaság helyének címe és a termék neve, valamint a KISTERMELŐI jelzés. Vágópontra vonatkozó rendelkezések betartása

5 A (852/2004/EK, a 853/2004/EK rendelet egyszerűsített rendelkezései és a 75/2011 (VII.29.) VM rendelet). Vágóhídra vonatkozó általános szabályok betartása megvalósult (zártság, higiéniai kapu, személyi higiénia, látogatókra vonatkozó rendelkezések, személyi higiénia, állat, szállító eszközök, termékek forgalmazás szabályai). A vágópontra csak tiszta, állat takarított tiszta szállítóeszközzel szállítható. További feltételek megfelelőek: Elegendő a fedett karám, melyek kialakításánál figyelembe kell venni a vonatkozó járványtani és állatvédelmi szempontokat. Ugyanazon üzemrész, állatvágásra és darabolásra időbeli elkülönítéssel történő használata engedélyezhető, ha azt bizonyítottan és igazoltan a tevékenységek között takarítják és fertőtlenítik. Egyetlen műveletben elegendő annyi eszköz csírátlanítása, sterilizálása, ami biztosítja, hogy a vágási műveletekhez szükséges mennyiségű tiszta eszköz rendelkezésre álljon. Elegendő egy a vágóhíd vágókapacitásából származó hús hűtéséhez szükséges hűtőhelyiségnél kisebb hűtőhelyiséget biztosítani, és nem szükséges a vágásból származó hús teljes mennyiségét lehűteni, abban az esetben, ha a hús a vágást követően azonnal elhagyja a vágóhidat, és ha máshol (így kistermelői előállítás, kereskedelmi helyre történő szállítás és élelmiszer-előállítás) ez biztosítható. Vágópont kistermelő által vágásra szánt állatokat is levághat, de csak akkor, ha kistermelő gazdaságának helye a vágóponttól számított 100 km-es sugarú kör által határolt körzeten belül van. Az állatorvos elvégezheti az ante mortem vizsgálatot a vágóhelytől számított 100 km-es sugarú kör által határolt körzeten belül levő gazdaságban. A vendéglátó vállalkozásokra vonatkozó követelményjegyzék

6 Épületekre, épületszerkezeti elemekre vonatkozó előírások: A kiskereskedelmi egység helységeinek kialakítását úgy kell megtervezni, hogy a darabolás/előkészítés/húsárusítás folyamata előremenő kereszteződésmentes legyen és gátolják meg az árusított termék keresztszennyeződését a nyersanyaggal. Ha ez időbeni elkülönítést igényel, az elkülönítés folyamatát a technológiai utasításban is dokumentálni kell. A padozatokkal szembeni alapkövetelmények: csúszásmentesség, kopásállóság, vízállóság (folyadékot át nem eresztő, nem nedvszívó), zsír-és vegyszerállóság (takaríthatóság, fertőtleníthetőség), teherbírás. A beton felületek legyenek megfelelően tömörítettek, jól eldolgozott, sima felületűek A padozatnak legyen megfelelő lejtése az elfolyók irányában, hogy segítse elő minden folyadéknak és apró, szilárd szennyeződésnek a megfelelő lefolyó csatornákba való jutását. A folyadékok ne terüljenek szét a padozaton. A húselőkészítő, tároló helységekben tartós, vízhatlan falakat kell kialakítani A mennyezetek legyenek tisztíthatóak, világos színűek és jól karbantartottak, hogy megakadályozzák a szennyeződés felhalmozódását, a páralecsapódást és penészképződést. Az ablakokat és egyéb nyílászárókat úgy kell kialakítani, hogy résmentesen záródjanak. Gépek technológiai berendezések A gépek, berendezések és eszközök anyaga álljon ellen az ismétlődő tisztítás, fertőtlenítés igénybevételének. A berendezések hozzáférhetősége, tervezése és elrendezése (felszerelése) olyan legyen, ami lehetővé teszi azok alapos tisztítását és karbantartását. A berendezéseket úgy kell kiválasztani, kialakítani és beépíteni, hogy képesek legyenek a feldolgozási folyamat követelményeinek teljesítésére az előírt hőmérséklet, idő, páratartalom, légsebesség, illetve az előírt sebességű lehűtés, felmelegítés biztosítására. A berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy azokban a hőmérsékletet szabályozni, és a megfelelő hőmérséklet fenntartását felügyelni lehessen. Az élelmiszerbiztonság paramétereit szabályozó műszereket (mérlegek, hőmérsékletmérő műszerek) rendszeresen kalibrálni vagy ellenőrizni és szervizelni/karbantartani kell, amelyről feljegyzést kell készíteni.

7 Mérleget hitelesíteni kell, jegyzőkönyvet 2 évig meg kell őrizni! Minden egyes berendezés kalibrálási eljárását dokumentálni kell és minden kalibrálási eredményt, adatot az előírt ideig meg kell őrizni. A berendezések és tárolótartályok korróziójának elkerülésére csak olyan vegyi anyag alkalmazható, amely nem veszélyezteti a húskészítmény érzékszervi tulajdonságait. A berendezéseket, vagy az előkészítő eszközöket, edényzetet úgy kell kialakítani, hogy szükség szerint könnyen szétszerelhetők vagy leszerelhetők legyenek a tisztíthatóság és hozzáférhetőség megkönnyítése érdekében. Személyi higiénia A szociális részt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy a megfelelő színvonalú személyi higiéniát biztosítani lehessen és elkerüljük a hús szennyezését. Azon személyeknek, akik a vágott testekkel, húsokkal kapcsolatba kerülnek, beleértve a gépjárművel hússzállítást végzőket is, a vonatkozó személyi higiéniai előírásokat minden tekintetben be kell tartaniuk. Csak engedélyezett üzemi helyiségben vagy helyen lehet étkezni, inni, dohányozni. Az öltözők tisztaságra és fertőtlenítésre folyamatosan kell felügyelni. A pihenő helységet naponta kell takarítani és fertőtleníteni. A dolgozók munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatára és véleményezésére a hatályos miniszteri rendeletben foglalt előírások az irányadók. Megfelelő szellőztetésről kell gondoskodni, hogy páralecsapódás ne képződjön. Olyan természetes, mesterséges vagy vegyes világítást kell biztosítani, melynél a tevékenység megfelelően elvégezhető és nem változtatja meg az élelmiszer színét. A zuhanyzókban a penészképződés megakadályozása érdekében gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. Szállítás higiéniája, előírásai Minden húsipari terméket, és azok előállításához használt alapanyagot olyan körülmények között kell szállítani, amelyek megvédik a romlástól (hűtés) és szennyeződéstől. A szállítójárműveknek előírt hatósági minősítéssel kell rendelkezni. A KMS minőségű és jelzésű alapanyagokat csak jól elkülönítetten az azonosíthatóság biztosításával lehet szállítani.

8 A friss húsokat és belsőségeket (csomagolt és csomagolatlan) más élelmiszerektől és gyűjtőcsomagolású árutól elkülönítve kell hűtve tartani és szállítani. Ugyanígy a húskészítményeket is elkülönítetten kell tartani, szállítani. Az ömlesztve szállított húskészítményeket fóliával lefedve és azonosító jelöléssel ellátva kell szállítani. Különösen kell ügyelni a KMS minőségű termék szállító és tároló eszközeinek, az edényzetnek és tartalmának az azonosíthatóságára. Hűtést igénylő húskészítmények szállítására még rövidtávon is szigetelt, hűtött járműveket kell használni, melyek raktereit záró ajtók szorosan záródnak, jól illeszkednek. A szállítás valamennyi szakaszában bizonyítani kell a szállítási hőmérséklet megfelelőségét. A kőrjáratos kiszállításoknál hűtést igénylő termékek esetében a szállítójármű az átadás helyéhez a lehető legközelebbi parkolását biztosítani kell. Amennyiben ez nem lehetséges, a termék fedett módon történő bevitelét és mielőbbi átadását biztosítani kell. Szállítás és tárolás során a csomagolatlan és a csomagolt húskészítmények nem érintkezhetnek. Húsok, húskészítmények tárolása A tároló hűtés során a légsebességet úgy kell kialakítani, hogy páralecsapódás a hús és húskészítmény felületén ne képződhessen. Áruátvételi és tárolási ellenőrzés: Csak abban az esetben kerülhet sor KMS Védjegy elnyerése célú auditálásra, ha egyértelműen biztosítható, hogy a beérkező KMS minőségű sertéshús termékek, mint alapanyagok teljesen elkülönített módon történő tárolása a felhasználásukig biztosítható és a sertéshús felhasználásával készült készételek elkülönült elkészítése biztosítható. Szállítás és tárolás során a csomagolatlan és a csomagolt húskészítmények nem érintkezhetnek. Élelmiszer hulladék Az élelmiszer-hulladékot, a nem ehető melléktermékeket és egyéb hulladékot a felgyülemlésük elkerülése érdekében a lehető leggyorsabban el kell távolítani. Az állati eredetű hulladékot, a kobzandó anyagokat zárt tartályokban kell gyűjteni feltűnő jelzéssel megjelölve (1-es, 2-es, vagy 3-as kategóriájú).

9 A tárolótartályok fém vagy műanyag edények, felületük sima, erősfalú, anyaguk fertőtleníthető legyen. A kobzással emberi fogyasztásra alkalmatlanná minősített hulladékot lakattal lezárt korróziómentes hulladékbefordító tetővel ellátott gyűjtőbe kell helyezni. Ürítése engedéllyel történhet. A hulladéktároló helyeket úgy kell elhelyezni és működtetni, hogy illetéktelen személyek, rovar és egyéb kártevők számára ne legyenek hozzáférhetőek. Szervírozásból megmaradt ételek, hulladékként kezelendők! Az ételek elkészítése során fel nem használt alapanyagok újabb ételkészítéshez felhasználhatók az azonosíthatóság, a fogyaszthatósági és minőség megőrzési idő figyelembevételével. Vízellátás A vendéglátó üzemekben az ételek készítése során valamint a higiéniai feltételek biztosítására felhasználásra kerülő víz, beleértve a hússal közvetlen érintkezésbe kerülő vizet, csak emberi fogyasztásra alkalmas ivóvíz minőségű lehet. Egyéb követelmények A vendéglátó üzemekben tárolt nyersanyagokat és minden összetevőt megfelelő körülmények közt kell tárolni, hogy káros bomlásukat és szennyeződésüket el lehessen kerülni. KMS minőségű alapanyagok elkülönült tárolását a felhasználásig (ételkészítés és vendéglátási szervírozás) biztosítani kell! Az élelmiszert a forgalmazás elkészítés és szervírozás minden szakaszában óvni kell bármilyen szennyeződéstől. Azonosítás, nyomon-követés Csak abban az esetben kerülhet sor KMS Védjegy elnyerése célú auditálásra, ha egyértelműen biztosítható, hogy a beérkező KMS minőségű sertéshús termékek, mint alapanyagok teljesen elkülönített módon való tárolása, továbbá a sertéshús felhasználásával készült készételek elkülönült kezelése, szervírozása biztosítható. Nem azonosíthatóság esetén a készétel KMS minőségűként nem szolgálható fel! Minden beérkező hús alapanyag azonosítását és nyomon követését a készételhez történő felhasználásig biztosítani kell.

10 Mindez fél test, negyedelt test, darabolt friss hús esetében az ezeken feltüntetett azonosítás továbbá a szállítólevelek, számlák útján illetve hűtőbeni, ételkészítési, szervírozási elkülönítés és azonosíthatóság biztosítandó. Az átvett és további egységekre bontott húsok nyomon-követhetőségét a tároló egységen vagy a fedélfóliára, főző és szervírozó edényzetre rögzített lapon visszakereshetően biztosítani kell. Ugyanez vonatkozik a lédig nyersanyagokra is. A tárolás során a hűtőben hasonló módon kell az azonosítást és nyomonkövetést biztosítani. Pl. hűtőtárolási elhelyezési ábra, térkép, eltérő színű tárolóterek, stb. segítségével. Az azonosítást a hústartalmú késztermék előkészítéséig garantálni kell. Címkézés Kötelező adatok: Az élelmiszer azonosítása, összetétele és tápértékjellemzői, eredete, valamint a biztonságos felhasználás feltételei (fogyaszthatósági, minőség megőrzési időtartam és lehetséges káros hatások) biztosítása. Áruátvétel Áruátvételkor a fő megfelelőségi és minőségi követelményeket a szerződésben rögzíteni és átvételkor ellenőrizni kell. Bontás, berakás a tároló térbe A darabolás, bontás, késztermék előkészítés előtt a tisztaság ellenőrzése, csomagolóanyag eltávolítása után érzékszervi vizsgálattal szükséges. Higiénia betartása és termékféleségenkénti elkülönített hűtőtárolás szükséges. Csak sértetlen csomagolású vagy előcsomagolt termék használható fel, vihető a késztermék előkészítő térbe. A hűtők, tárolóterek tisztaságát ellenőrizni kell. Azonosítást, fogyaszthatósági, minőség megőrzési időt kontrolálni szükséges. A tároló/hűtőtároló térben a hűtők üzemképességét, a maghőmérsékletet ellenőrizni kell. Sérült csomagolású, elszennyeződött lejárt fogyaszthatósági és minőség megőrzésű, hosszabb időn át nem előírt hőmérsékleten tartott termékeket azonnal el kell távolítani a hűtőtároló és raktártérből is. Az eltávolított termék hulladékok előírásnak megfelelő ártalmatlanításról, megsemmisítésről gondoskodni.

11 Felkínálás higiéniája, nyomon-követhetőség A vendégnek csak higiénikusan elkészített és azonosítható késztermék kínálható fel. Tisztítás- fertőtlenítés általános előírásai A tisztítási műveleteket a termelő terület típusához kell igazítani, mert a helytelen tisztítás növeli a szennyeződés kockázatát. A szociális és a vendégteret az ételkészítésben dolgozó személy nem takaríthatja, erre a munkára külön embert kell alkalmazni. Karbantartások higiéniája A karbantartásokat lehetőleg a vendéglátás befejezése utánra kell időzíteni. Munkaruhák tisztítása, fertőtlenítése A munkaruhák tisztítását, fertőtlenítését a cég telephelyén kialakított mosodában, ill. szolgáltatás formájában lehet biztosítani. Kártevők elleni védekezés Megfelelő eljárásokat kell bevezetni a kártevők elleni védekezésre. Képzés A vállalat feladata a megfelelő képzettségi szint és a szükséges képzések biztosítása. Az élelmiszerkezelők, szakácsok képzésének ki kell terjednie a Jó Higiéniai Gyakorlatra, a technológiára és a berendezések használatára továbbá a kritikus szabályozási pontok ellenőrzésére is. Megfelelő intézkedést csak akkor lehet tenni, ha a személyzet érti, miért fontos a kritikus pont az élelmiszerbiztonság szempontjából, és hogyan kell azt

12 szabályozás alatt tartani és feltételeit, paramétereit helyreállítani, ha eltér a meghatározott értéktől. Magyarországon az élelmiszer-előállításban/felhasználásban részt vevő személyeknek, - a szakirányú végzettséggel rendelkezők kivételével - a munkába lépést követően meghatározott időn belül (jelenleg 2 hónap) közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, minőségbiztosítási és környezetvédelmi minimum vizsgát kell tenni. Élelmiszert előállító személynek minősül mindenki, aki olyan területen végez munkát, ahol nem zárt csomagolású élelmiszer található, vagy amely nagy kockázatúnak minősül, függetlenül attól, hogy azt teljes vagy részmunka időben végzi. Az egyes követelményekre vonatkozó részletező leírásokat az auditori ellenőrzéshez használt csekklisták mellékletei tartalmazzák.

A vendéglátó vállalkozásokra vonatkozó követelményjegyzék

A vendéglátó vállalkozásokra vonatkozó követelményjegyzék A vendéglátó vállalkozásokra vonatkozó követelményjegyzék Épületekre, épületszerkezeti elemekre vonatkozó előírások: A kiskereskedelmi egység helységeinek kialakítását úgy kell megtervezni, hogy a darabolás/előkészítés/húsárusítás

Részletesebben

Kereskedelmi vállalkozásokra és termékforgalmazásra vonatkozó követelményjegyzék a helyszíni auditokra

Kereskedelmi vállalkozásokra és termékforgalmazásra vonatkozó követelményjegyzék a helyszíni auditokra Kereskedelmi vállalkozásokra és termékforgalmazásra vonatkozó követelményjegyzék a helyszíni auditokra Épületekre, épületszerkezeti elemekre vonatkozó előírások A kiskereskedelmi egység helységeinek kialakítását

Részletesebben

Vágásra, darabolásra, feldolgozásra és technológiai feltételekre vonatkozó követelményjegyzék:

Vágásra, darabolásra, feldolgozásra és technológiai feltételekre vonatkozó követelményjegyzék: Vágásra, darabolásra, feldolgozásra és technológiai feltételekre vonatkozó követelményjegyzék: Általános információk: Milyen tevékenységet végez (telep, környezet, karbantartás, tisztaság) Be kell tartani

Részletesebben

JOGI ÚTMUTATÓ szociális gazdaság típusú projektek működtetéséhez

JOGI ÚTMUTATÓ szociális gazdaság típusú projektek működtetéséhez JOGI ÚTMUTATÓ szociális gazdaság típusú projektek működtetéséhez az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programjához második kiírás 2013 B komponens A pályázati program a VELUX

Részletesebben

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest 2013. 2. kiadás E kiadvány bemutatja a kistermelői tevékenységet végző gazdákra vonatkozó

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott

KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott KÉPZÉSI PROGRAM a 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott an4 Kistermelői élelmiszer előállítás, elsődleges feldolgozás és értékesítés szabályai című képzéshez A képzési program kódszáma: an4

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZÁRAZTÉSZTA ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A HALFELDOLGOZÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A HALFELDOLGOZÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A HALFELDOLGOZÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A HŰTÖTT ÉLELMISZEREK, HIDEGKONYHAI KÉSZÍTMÉNYEK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A HŰTÖTT ÉLELMISZEREK, HIDEGKONYHAI KÉSZÍTMÉNYEK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A HŰTÖTT ÉLELMISZEREK, HIDEGKONYHAI KÉSZÍTMÉNYEK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A BAROMFI ÉS NYÚLFÉLÉK VÁGÁSÁNAK ÉS DARABOLÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő l szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TOJÁSTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA, TOJÁS CSO- MAGOLÁSÁRA VONATKOZÓ JÓ HIGIÉNIAI GYA- KORLATHOZ

ÚTMUTATÓ A TOJÁSTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA, TOJÁS CSO- MAGOLÁSÁRA VONATKOZÓ JÓ HIGIÉNIAI GYA- KORLATHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A TOJÁSTERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA, TOJÁS CSO- MAGOLÁSÁRA VONATKOZÓ JÓ HIGIÉNIAI GYA- KORLATHOZ Készült a Földművelésügyi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A TOJÁSTERMÉ- KEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA, TOJÁS CSOMAGOLÁSÁRA VONATKOZÓ JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATHOZ

ÚTMUTATÓ A TOJÁSTERMÉ- KEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA, TOJÁS CSOMAGOLÁSÁRA VONATKOZÓ JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A TOJÁSTERMÉ- KEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA, TOJÁS CSOMAGOLÁSÁRA VONATKOZÓ JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATHOZ Készült a Földművelésügyi

Részletesebben

14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet. a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 1 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. -a (3) bekezdésének

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A MALOMIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A MALOMIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A MALOMIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

1. számú melléklet a 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelethez

1. számú melléklet a 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelethez 1. számú melléklet a 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelethez Valamennyi élelmiszer előállítóra és élelmiszer forgalmazóra vonatkozó általános követelmények 1. Bevezetés 1.1. E melléklet 6-10.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SERTÉS- ÉS MARHAVÁGÁS, BONTÁS, DARABOLÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SERTÉS- ÉS MARHAVÁGÁS, BONTÁS, DARABOLÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SERTÉS- ÉS MARHAVÁGÁS, BONTÁS, DARABOLÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A JÉGKRÉMGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A JÉGKRÉMGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A JÉGKRÉMGYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A CUKORIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A CUKORIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A CUKORIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK GYÁRTÁSA JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÖRIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

Házi élelmiszer-feldolgozás

Házi élelmiszer-feldolgozás Házi élelmiszer-feldolgozás Házi élelmiszer-feldolgozás Szerkesztette: Véha Antal Csanádi József Gyimes Ernô Szaktudás Kiadó Ház Budapest, 2011 Szerkesztette: Dr. Véha Antal Dr. Csanádi József Dr. Gyimes

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ALKOHOLMENTES ITALOK GYÁRTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ AZ ALKOHOLMENTES ITALOK GYÁRTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ AZ ALKOHOLMENTES ITALOK GYÁRTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SÜTŐIPAR JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ALKOHOLMENTES ITALOK GYÁRTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ AZ ALKOHOLMENTES ITALOK GYÁRTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ AZ ALKOHOLMENTES ITALOK GYÁRTÁSÁNAK JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége Federation of Hungarian Food Industries ÚTMUTATÓ A SZESZESITAL GYÁRTÁS JÓ HIGIÉNIAI GYAKORLATÁHOZ Készült a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával

Részletesebben

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei

A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei A 11. félév keretében teljesítendő élelmiszer-higiénia gyakorlat követelményei I. A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok A gyakorlat keretében teljesítendő feladatok a következők: Feladat 1. Húsvizsgálat

Részletesebben

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat)

(Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat) Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó higiénia gyakorlat útmutatója (Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben