KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN. Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK"

Átírás

1 KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÁLLATVILÁGBAN Novotniné Dr. Dankó Gabriella Debreceni Egyetem MÉK

2 Forrás: Forgó Sándor (2011): A kommunikációelmélet alapja. Eszterházy Károly Főiskola. op425/0005_03_a_kommelmelet_alapjai_sco rm_08/index.html

3 Az állatvilágban az azonos fajhoz tartozó egyedeknél szükség van arra, hogy valahogy közöljék, megértsék egymás szándékait, információt cseréljenek egymással. Az információ közlésének eszköze az olyan jelekből álló jelrendszer, amely szaglás, látás, hallás, tapintás révén felfogható. Az állatok jelrendszer útján történő közléseinek, egymás közötti információcseréjének az alábbi funkciói vannak: fajtársak felismerése táplálékszerzés territoriális zóna kijelölése párválasztás, fajfenntartás alkalmazkodás a környezethez társas érintkezési szokások érzelmek, indulatok kifejezése védekezés, megtévesztés az evolúció folytatása rituálék, társadalmi normák elsajátíttatása a fiatal egyedekkel

4 A kommunikáció közegei: A földi lét természetes elemei, a föld, levegő, víz alkotják azokat a természetes közegeket, amelyekben az állatok közléseiket elküldik, ill. fogadják. Az állatvilágban a legtöbb kommunikáció látás, hallás, szaglás révén történik, bár a szoros közelségben a tapintás és ízlelés is szerepet kaphat. Egyes fajok azonban más különleges érzékletekkel is rendelkeznek, például megfigyelték, hogy egyes halak érzékelik társaik elektromos kisüléseit, erőtereit, így az elektromos erőtér aktív változásait jelzésként használhatják.

5 Az állatok is küldenek üzenetet saját kódjaik szerint (sokszor nemcsak saját, hanem más fajok számára is). A kódolt üzenetnek jelentéstartalma vagy másképpen jelentése van. A jelentés az, amit és ahogyan mások értelmezik. A jelzés pedig egy fizikai forma, amelyben egyik helyről a másikra eljut az üzenet. Egy állat megjelenése, külleme, mozgása, hangja, testének vagy kiválasztott termékeinek szaga a fajtestvérek vagy más fajú állatok számára mindaddig csupán egyirányú (az adótól a vevőhöz jutó) információt jelent, amíg az ezt megértő egyedek azt tudomásul nem veszik. Ha mint címzettek arra megfelelő viselkedéssel (testtartással, mozgással, hangjelekkel vagy kémiai anyagok kibocsátásával) válaszolnak is, akkor az állatok közt valódi biokommunikációról beszélünk

6 Információt jelent az állat számára tágabb értelemben az élő és élettelen környezet érzékszervekkel érzékelhető (látható, hallható, tapintható, szagolható) minden jellemzője pl. a terepviszonyok egyenetlensége, színeltérése, a környezetből eredő zörej, szélmozgás, vízmozgás, mechanikai rezgések elektromos kisülések, fényjelzések stb. ami az állat térbeli tájékozódását, a táplálék (zsákmány) felkutatását és megszerzését a fajtestvér és az ellenség felismerését stb. segíti elő

7 Az emberhez képest minden állatfaj igen korlátozott számú jelzést használ. Jelzéseik sokféleségét tekintve a gerinceseket nagyon megközelítik a társas rovarok, közelebbről a mézelő méhek és a hangyák. Az evolúciós folyamat során az egyedek valamilyen mozgása, anatómiai tulajdonsága vagy fiziológiai vonása nem kap kellő megerősítést, ezáltal kioltódik, majd leépül, vagy csak egyszerűen másodlagos értékűvé válik. Ha más viselkedésminta egyre hatékonyabbá válik, mint jelzés, és képes állandósulni valaminek a kifejezésére, akkor az válik dominánssá a kommunikáció kifejezésére.

8 Az állatvilágban a kommunikáció mindennapos erőpróba. A kommunikáció történhet fajon belül, sőt fajok között is. A fizikai közeg sokkal változatosabb, mint az embernél. Az emberi érzékelésnél jóval szélesebb spektrumban érzékelnek egyes fajok. Közismert az egyes fajok differenciált szaglása, ill. szaggerjesztése. A magasabb rendű állatok etológiai kutatása az utóbbi évtizedekben bizonyította, hogy a fajtárstól kiinduló szignál (jelzés) ösztönös magatartásmintákat eredményez, mely feltétlenül bekövetkezik (feltétlen reflex). A párzás mechanizmusában ilyen jelenség az alacsonyabb rendű állatfajoknál is gyakori. Közismertek a csordában élő állatok magatartásának szigorú szabályai is, melyek a lét- és fajfenntartásra épülnek

9 Huxley volt a ritualizáció fogalmának kezdeményezője. A kifejezés azt jelenti, hogy valamely élőlény egyik a fajtársak közötti kommunikációt szolgáló viselkedési elemének az eredeti funkciójától eltérő formában nyilvánul meg. Olyan kommunikatív jelenség, amely révén a korábban kommunikációs funkcióval nem rendelkező magatartásokhoz kapcsolhatók. A jelek egy része valamely élettevékenységet szolgáló viselkedésből vált funkcióváltással az információcsere eszközévé. Származhattak ezek a jelzések kétirányú viselkedési minták keveredéséből, illetve a közöttük lezajló tétovázásokból is. Érdekesek ebből a szempontból az udvarlási rítusok. Vannak olyan fajok, amelyek hímje zsákmánnyal közeledik a nőstényhez, és olyan is, amelyik a zsákmányt be is csomagolja".

10 A patkányban pl. egy idegen tárgy megpillantásakor a tájékozódó és a menekülő magatartás vetélkedik, ilyenkor gyakran a közeledés vagy a visszavonulás helyett mosakszik.

11 Kommunikációs csatornák

12 Kommunikáció látás révén A látás révén szerzett információk korlátjai: a vizuális jelzések csak akkor alkalmasak a kommunikációra, ha az egyed felismerhetőség határán belül van, és a látási viszonyok kielégítőek. A vizuális jelzéseket az állatok főleg rövid távolságra alkalmazzák, ilyen lehet a párzótársak és a territórium határán a vetélytársak közötti párbeszéd. Ez alól természetesen vannak kivételek.

13 Kommunikáció fény által. A délkelet-ázsiai szentjánosbogarak hím egyedei napnyugta után egész éjjel villogó jelet adnak a potrohukon lévő lámpás segítségével. A hímek fényjelzései a nagyobb hatótávolságra törekvés érdekében összehangolva, szinkronban villognak a sötétben. A parányi bogarak fényének együttes ereje oly nagy, hogy a tengeri halászok a fény irányát követve kormányozzák vissza hajóikat a szárazföldre. A fénnyel való kommunikáció nem korlátozódik a szárazföldre. A vízben élő állatok is bocsátanak ki fényjelzéseket (férgek mirigyváladéka, az óceán mélyén).

14 A Glowworm Cave, azaz a Szentjánosbogarak Barlangja Új-Zélandon található. A szentjánosbogár Európában mindenütt megtalálható, de már csak kevés olyan háborítatlan terület van, amely tökéletesen megfelel neki. A barlangba lépve csodás látvány fogad minket, a koromsötétben csak a bogarak világítanak. A barlangba egy földalatti folyón csónakkal lehet eljutni. A fénylő bogarak olyan érzést keltenek, mintha a csillagos eget látnánk. Az igazság az, hogy a barlang neve megtévesztő, mert nem szentjánosbogarak találhatók a barlang falain. A világító élőlények az úgynevezett Arachnocampa luminosák, amik egy légyféle lárvái.

15 Kommunikáció hang révén Kiváló módja a figyelemfelkeltésnek és a nagy mennyiségű és gyors információ továbbításának relatíve gyorsan terjed, megkerülheti az akadályokat kevésbé személyes, mint a látvány, minden irányba terjed, nehezen akadályozható meg, hogy csak ahhoz az egyedhez jussanak el az üzenetek, amelyeknek szánták. A hangjelzések gyorsabban követhetik egymást, mint a vizuális jelzések. hűvös és szélcsendes időben, hajnalban terjed a legjobban. Éjszaka különösen sok a hangjelzések. Éjjel minden élőlény jórészt a hangjelzésekre reagál és kommunikál.

16 A felszín alatti kommunikációra jó példa a földi kutya kopogtatása ásás közben. Melyik enged utat a másiknak? A kopogás időbeli elsődlegessége, intenzitása meghatározza, hogy kinek van elsőbbsége a föld alatti járatok ásásában.

17 A hangjelzés lehet a távoltartás eszköze is. A mezei pacsirta magaslati éneke az alatta fekvő terület birtokjogát jelzi. A pacsirta azonban még akkor is énekel, ha üldözik. Oka ugyanaz, mint a gazella pattogó mozgása. Erős vagyok, nem kapsz el. A kis sólymok szinte minden esetben az elnémult pacsirtákat veszik célba.

18 Kommunikáció szaglás révén A szagjelzések szaganyagok (feromonok) útján terjednek. hátrányuk pl.: lassúság, függés a széljárástól, kevés információtartalom, időigényes terjedés. Valójában ebben rejlik az előnyük is. A szagok akkor is jeleznek, ha nincs jelen az állat. Különféle illatmirigyeik vannak az egyedeknek, amelyeket különféle célokra képesek használni. Kis mennyiség is elegendő arra, hogy saját fajtársuk felismerje azt. Kis molekulájuk miatt gyors a diffúziójuk. A vizeletürítés nemcsak élettani funkcióval bír, hanem saját fajuknak jelzés a jelenlétről. (kutyák territoriális övezete. )

19 A mézelő méh kiemelkedő feromonjai a királynői anyagok. A méhkirálynő azért bocsát ki naponta mintegy egytized mikrogramm speciális savat, hogy tudassa a méhkolóniával a létét, és a társai ne próbáljanak meg új királynőt nevelni a kolóniában. A feromon másik hatása az, hogy ha a dolgozó méhek megeszik, akkor a sav meggátolja petefészkük kialakulását. A harmadik hatása ennek a savnak a szexuális vonzóereje. A nászrepülés közben e sav gázait szétszórva a heréket vonzza maga után.

20 Kommunikáció testtartás révén A nem verbális kommunikáció csatornái az evolúció fontos pillérei. Ezek ősibb jelzések, és nem tanultak, így fontos szerepük van az egyedek fennmaradásában. A mimika, tekintet, vokális, gesztus, testtartás és térköz-szabályozási kommunikáció, valamint a kulturális szignálok alkotják a nem verbális kommunikációt. A rhesusmajmoknál a rábámulás inkább agresszív jelzésnek számít, semmint a kíváncsiság jelének. A fenyegetés további fokokozatait a következők jelzik: szájnyitás, fejingás le és fel, hangadás, földütlegelés, erőlelépés. A mézelő méh potrohtánca a kommunikációs rendszerek legbonyolultabb változata. A táncot egy dolgozó méh lejti akkor, amikor visszatér a terepről a táplálékforrás felfedezése után abból a célból, hogy jelezze társainak a mézlelőhelyet. A rezgőtánc a tánc iránya a függőlegestől akkora szögben tér el, amekkora a táplálék irányának szögeltérése a Naphoz viszonyítva. A tánc időtartama a tápláléklelőhely távolságát jelzi.

21 A madarak tollborzolása, szárnykiterjesztése az ellenségesség érzetének kimutatására szolgál. Ez a művelet olyan időleges illúziót kelt, mintha nagyobbak volnának. További megfigyelések szerint a gyíkoknál a taréjborzolás, a halaknál a kopoltyúfedő kinyitása mind a testesebbséget hivatott kinyilvánítani. A nagyság fokozása tehát az állat támadási szándékát jelzi.

22 Charles Darwin Az ember származása" című művében az érzelmi kifejezések folytonosságát hangsúlyozta az emlősöktől az emberig. Egyes elmélet szerint az alacsonyabb rendű állatok fogainak kivillanása, valamint a majmok vicsorítása és az emberi grimasz, mosoly és nevetés között evolúciós biológiai" rokonság feltételezhető. A fog kivillanása más értelmet nyer, ha a száj függőlegesen, és mást, ha vízszintesen nyílik ki, és ezáltal villan elő a fogsor. Az előbbi az agresszió, míg a másik a behódoló magatartást kíséri vagy előzi meg. A mosolyt a csendes fogmutogatásból eredezteti, amely alávetést vagy legalábbis az agresszió hiányát jelenti.

23 A hozzánk legközelebb álló főemlősöket a vizuális információátadás rendkívül sokrétű és hatékony formái jellemzik. Az emberi arckifejezések biológiai kutatása során is megfigyelték, hogy a verbális kommunikációban fontos szerepet játszanak az arcon megjelenő érzelmek. Az arc felismerése, azonosítása, a rajta megjelenő üzenetek kódolása és dekódolása erős idegrendszeri szabályozás alatt áll. Ezáltal az ember képes arra, hogy az állatvilágban egyedülálló módon szabályozza arcvonásait, elrejtse érzelmeit. Kutatási eredmények szerint 23 pár arcizommal rendelkezünk. A szóba jöhető (felismerhető) arckifejezések száma 24 és 36 között van.

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

Az állatok nyelve. Szagüzenetek

Az állatok nyelve. Szagüzenetek A z á l l a t o k n y e l v e Az állatok nyelve 58 Az állatok sokféle módon közölnek egymással információkat egy-egy fajon belül, és néha a fajok között is. Vegyi anyagok közvetítésével, elektromos ingerekkel,

Részletesebben

Etológia. Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág.

Etológia. Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág. Etológia Etológia: Az állatok viselkedésének, magatartásának törvényszerűségeit kutató tudományág. Az élőlények szervezettanilag, élettanilag viselkedésükkel és életmódjukkal is alkalmazkodnak ahhoz a

Részletesebben

4. Állati (jó) közösségi oldalak A társas viselkedés és a kommunikáció

4. Állati (jó) közösségi oldalak A társas viselkedés és a kommunikáció 4. Állati (jó) közösségi oldalak A társas viselkedés és a kommunikáció Furcsa kett sséget figyeltem meg egy csimpánzokról szóló filmben. Egyrészt olyan jópofák, amikor a kicsinyeiket babusgatják, és egymást

Részletesebben

ETOLÓGIA HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám Csányi Vilmos

ETOLÓGIA HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám Csányi Vilmos ETOLÓGIA HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám Csányi Vilmos Összefoglaló A viselkedéskutatás a modern biológia egyik legfiatalabb területe, és célja, hogy a hagyományosan a pszichológia hatáskörébe tartozó kutatásokat

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ, MINT EGYETEMES JELENSÉG

A KOMMUNIKÁCIÓ, MINT EGYETEMES JELENSÉG A KOMMUNIKÁCIÓ, MINT EGYETEMES JELENSÉG 1. MI IS VALÓJÁBAN A KOMMUNIKÁCIÓ? Ha kommunikáción mindenfajta közlést értünk, nagy igazság van abban a megállapításban, hogy nem lehet nem kommunikálni. Ahogy

Részletesebben

állatok azon viselkedési vagy morfológiai tulajdonságai amelyek megváltoztatják a fogadó egyedek viselkedését

állatok azon viselkedési vagy morfológiai tulajdonságai amelyek megváltoztatják a fogadó egyedek viselkedését Kommunikáció A kommunikáció az állat olyan viselkedési aktusa, ami megváltoztatja egy másik állat magatartásának valószínűségi mintázatát olyan módon, hogy az a kommunikáló állat számára, nagyobb számú

Részletesebben

A kommunikációs folyamat szerkezete

A kommunikációs folyamat szerkezete A kommunikációs folyamat szerkezete Tartalomjegyzék A kommunikációs folyamat szerkezete a kommunikáció három különböző modelljében...1 1. A kommunikáció lineáris modellje...2 2. A kommunikáció interakciós

Részletesebben

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT

A CSOPORT MINT SZUPER- ORGANIZMUS... 15 5. A HUMÁN SZOCIALITÁS... 16 AZ EMBERI ÉS AZ ÁLLATI CSOPORT AZ EMBERI TERMÉSZET CSÁNYI VILMOS: Az emberi természet. Humánetológia. [»Tudomány Egyetem«] Vince, Bp., 1999. * * * 1. AZ EMBERI VISELKEDÉS TER- MÉSZETTUDOMÁNYOS VIZSGÁLA- TA... 1 ÖRÖKLÖTT EMBERI VISELKEDÉS-

Részletesebben

1. A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI

1. A KOMMUNIKÁCIÓ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI Bevezetés Az ember közösségi lény. Mindenfajta közösség egyik alapfeltétele, hogy tagjai állandóan kapcsolatban legyenek egymással. Ez biztosítja a fennmaradásukat, a boldogulásukat, hiszen az egyén léte

Részletesebben

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE

- 1. A KUTYA SZOCIÁLIS FEJLŐDÉSE Tartalom Csányi Vilmos előszava A szerző előszava A szerző előszava a második kiadáshoz Bevezetés Híres etológusok munkássága - a kutyára vonatkoztatható állatpszichológia rövid története 1. A KUTYA SZOCIÁLIS

Részletesebben

ETOLÓGIA-HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám és Csányi Vilmos. Általános etológia

ETOLÓGIA-HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám és Csányi Vilmos. Általános etológia 1 ETOLÓGIA-HUMÁNETOLÓGIA Miklósi Ádám és Csányi Vilmos Általános etológia Az etológia az állati és emberi viselkedés természetes körülmények közötti megfigyelésére és kísérleti elemzésére tesz kísérletet,

Részletesebben

EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK

EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK POPULÁCIÓ A populáció egyed feletti szerveződési szint. A populációt egymáshoz hasonló, egy fajhoz tartozó, térben és időben együtt élő egyedek alkotják. Az egyedek között

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Általános pszichológia vázlat

Általános pszichológia vázlat Általános pszichológia vázlat Készítette: Majoross Kinga Forrás: Atkinson: Pszichológia című könyve BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA A pszichológiát úgy határozhatjuk meg, mint a viselkedés és a mentális folyamatok

Részletesebben

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség?

1.) Mi a kommunikáció? 2.) A kommunikáció egésze milyen részekre tagolódik? 3.) Mi a közvetlen és a közvetett emberi kommunikáció közötti különbség? 1.) Mi a kommunikáció?az információelmélet meghatározása szerint kommunikáció minden, amiben információ továbbítása történik függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben (illetve ennek milyen

Részletesebben

CUNOAŞTERE ŞI AUTOCUNOAŞTERE PROFESIONALĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 3.1.

CUNOAŞTERE ŞI AUTOCUNOAŞTERE PROFESIONALĂ DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ 3.1. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI DEPARTAMENTUL DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ SPECIALIZAREA : PEDAGOGIA ÎNVŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (ÎN

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor

A KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET ALAPJAI. Forgó Sándor Forgó Sándor MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Forgó Sándor Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

TESTBESZÉD ELEMEI 1. TESTALKAT, TESTTARTÁS

TESTBESZÉD ELEMEI 1. TESTALKAT, TESTTARTÁS TESTBESZÉD ELEMEI 1. TESTALKAT, TESTTARTÁS A testbeszéd az ember érzelmi állapotának külső leképződése egy olyan gesztuson vagy mozdulaton keresztül, amely akár tudat alatt is rávilágít az adott személy

Részletesebben

MUNKAANYAG. Seres Ambrusné. Kommunikációs alapismeretek I. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Seres Ambrusné. Kommunikációs alapismeretek I. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Seres Ambrusné Kommunikációs alapismeretek I. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

Természetvédelmi ökológia Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna

Természetvédelmi ökológia Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna Természetvédelmi ökológia Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna Természetvédelmi ökológia: Dr. Bihari, Zoltán Dr. Gyüre, Péter Dr. Antal, Zsuzsanna Publication date 2011 Szerzői jog

Részletesebben

A kutya viselkedésének vizsgálata

A kutya viselkedésének vizsgálata A kutya viselkedésének vizsgálata Készítette: Kecskemét, 2010. április 10. 1 Vázlat I. Bevezetés 1) Az etológia fogalma 2) A kutyaetológia fogalma II. A Kutya 1) A kutya őse, a farkas 2) A kutya alapvető

Részletesebben

Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei

Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei Készítette: Ribárszki Valéria I. Tétel: A pszichológia tárgya, feladata, módszerei A pszichológia a viselkedés és mentális folyamatok tudományos tanulmányozása. Ezt együttesen lelki jelenségeknek nevezzük.

Részletesebben

Csányi Vilmos Az emberi viselkedés

Csányi Vilmos Az emberi viselkedés Csányi Vilmos Az emberi viselkedés CSÁNYI VILMOS Az emberi viselkedés 2006 2. kiadás Csányi Vilmos, 2007 Szerkesztette: Sárközy Istvánné Borító: Czeizel Balázs A borító Német Ferenc alkotásának felhasználásával

Részletesebben

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA

Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA Bereczkei Tamás EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA OSIRIS KIADÓ BUDAPEST, 2003 TARTALOM Előszó. Az új lélektan a kibontakozó lélek nyomában 9 1. rész. EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA: EGY ÚJ PARADIGMA 1.1. fejezet. TÖRTÉNETI

Részletesebben

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI

AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI AZ EMPÁTIA KOMMUNIKÁCIÓS ALAPJAI In.: Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana, Gondolat Kiadó, Bp. 1978. Általánosan meghatározva, az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével a

Részletesebben

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?)

AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december Hollós Tamás hollostamas@gmail.com AZ IDEÁLIS VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓJA (VAGY A VEZETŐ IDEÁLIS KOMMUNIKÁCIÓJA?) Absztrakt Az írás címe több kérdést is felvet és nyomban

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-18-4 Önismeret és együttműködés a közszolgálatban szerző: Svelta Erzsébet lektorálta: Dr. Benedekné Dömötör Ildikó 1 Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

Az emberi természet biológiai gyökerei

Az emberi természet biológiai gyökerei CSÁNYI VILMOS Az emberi természet biológiai gyökerei Csányi Vilmos etológus, az MTA rendes tagja Összefoglalás A modern biológia sokszorosan igazolta azt a tényt, hogy az ember is az állatvilághoz tartozik:

Részletesebben

1. Általános bevezetés

1. Általános bevezetés 1 1. Általános bevezetés Mióta Darwin megalkotta evolúcióról szóló elméletét, azóta a szakembereknek nem kis fejtörést okozott néhány, az eredeti koncepció által nehezen, vagy egyáltalán nem magyarázható

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bányász Ibolya. A kommunikáció csatornái és jellemzői, a kommunikációs készségek fejlesztése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bányász Ibolya. A kommunikáció csatornái és jellemzői, a kommunikációs készségek fejlesztése. A követelménymodul megnevezése: Bányász Ibolya A kommunikáció csatornái és jellemzői, a kommunikációs készségek fejlesztése A követelménymodul megnevezése: Gondozási-ápolási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1851-06 A tartalomelem

Részletesebben