HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ (2 éves, esti munkarend szerint) 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (2 éves, esti munkarend szerint) 2014."

Átírás

1 HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ (2 éves, esti munkarend szerint) 2014.

2 1. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A képzés megkezdésének szükséges feltételei: Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (elvégzett 10. osztály) Bemeneti kompetenciák: - Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Egészségügyi alkalmassági követelmények: - Pályaalkalmassági követelmények: - Szintvizsga: kötelező (kivéve, ha a tanuló érettségi végzettséggel rendelkezik) Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra 2. A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETÉNEK RÖVID LEÍRÁSA: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja. A szakképesítéssel rendelkező képes: olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni köznyelvi és szakmai szöveget írni információk gyűjtésére a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre klienseit motiválni felelősségteljes, nyitott hozzáállásra általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére módszeres, pontos munkavégzésre info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára gyakorlatias feladatértelmezésre az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására A B C A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja

3 3. SZAKMAI KÉPZÉS ÓRATERVE, SZEMÉLYI FELTÉTELEK, HELYSZÍNEK Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 1/11. (36 hét) 2/12. (32 hét) ögy Tanári szükségletek Tanterem szükségletek Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,25 tanterem a szakképzés szakirányának megfelelő Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0,25 szakos tanár tanterem Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I Gondozási-ápolási alapfeladatok Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek 2 1,75 1,25 1,5 Monitorozó gyakorlat 1,5 20 Pszichológiai alapismeretek 2 Egészségügyi alapismeretek 2,75 0,25 Ápolási, gondozási alapismeretek Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat a szakmai készségfejlesztést kizárólag csoportvezetésben jártas: pszichológus végezheti; a kommunikációs gyakorlatot: pszichológus, okleveles szociális munkás, pedagógiai előadó, okleveles gyógypedagógus, okleveles szupervizor, szociális szervező okleveles szociálpolitikus, jogász, okleveles szociális munkás okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális munkás, okleveles szociológus, szociális szervező pszichológus, pedagógiai előadó, pszichiáter, okleveles gyógypedagógus orvos, diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató 1,5 diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató 2 20 orvos, diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató, mentőtiszt fele tanteremben, másik fele számítógépes tanteremben 8-15 fős csoportokban szervezett csoportmunka, ennyi főre kialakított csoportszobában, ahol lehetőség van a körbeülésre átlagos tanterem, vagy könyvtár átlagos tanterem, vagy könyvtár gyakorlathoz: az iskolával együttműködésben álló az adott település ellátási rendszerében szerepet játszó intézmények átlagos tanterem, vagy könyvtár átlagos tanterem vagy egészségügyi szaktanterem és demonstrációs terem átlagos tanterem vagy egészségügyi szaktanterem és demonstrációs terem az iskola illetve ápoló, gondozó intézmények egészségügyi demonstrációs termében 2

4 Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 1/11. (36 hét) 2/12. (32 hét) ögy Tanári szükségletek Tanterem szükségletek Társadalomismeret 0,75 okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális munkás, okleveles szociológus, okleveles társadalomismeret szakos tanár átlagos tanterem, vagy könyvtár A szükségletek felmérése Klinikai ismeretek 0,25 2 orvos, diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató Ápolási gyakorlat 1 20 diplomás ápoló, egészségügyi szakoktató átlagos tanterem vagy egészségügyi szaktanterem és demonstrációs terem kórház belgyógyászati és sebészeti osztály, vagy bentlakásos szociális intézmény, ahol a belgyógyászati és sebészeti ápolás folyik. Az iskola által összeállított, az adott település ellátási rendszerében szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a gyakorlati képzés lebonyolítása érdekében Gondozási ismeretek 1 szociális munkás, szociális szervező tanterem A gondozási szükségletek felmérésének gyakorlata 0,5 szociális munkás, szociális szervező az intézményi gyakorlathoz az iskola által összeállított, az adott település ellátási rendszerében szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a gyakorlati képzés lebonyolítása érdekében 3

5 Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 1/11. (36 hét) 2/12. (32 hét) ögy Tanári szükségletek Tanterem szükségletek Szociális munka elmélete 1,75 okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális szervező átlagos tanterem, vagy könyvtár Sajátos gondozási feladatok Szociális munka gyakorlata 0,5 Az alábbi feltételek együttes megléte: 1. tereptanári végzettség 2. a szakma gyakorlását szabályozó rendeletek (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) szerinti végzettséggel rendelkező szakember 3. legalább öt év, az adott szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat az iskola környezetében található, különböző fenntartású szociális alap- illetve szakellátás intézményei, szociális munkát végző civil szervezetek stb. Szociális gondozás 2,5 szociális munkás, szociális szervező tanterem Szociális gondozás gyakorlata 20 1,5 Az alábbi feltételek együttes megléte: 1. tereptanári végzettség 2. a szakma gyakorlását szabályozó rendeletek (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) szerinti végzettséggel rendelkező szakember 3. legalább öt év, az adott szakiránynak megfelelő szakmai gyakorlat az intézményi gyakorlathoz az iskola által összeállított, az adott település ellátási rendszerében szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a gyakorlati képzés lebonyolítása érdekében Mentálhigiéné 0,75 mentálhigiénikus vagy pszichológus átlagos tanterem, vagy könyvtár 4

6 Szakiskolai képzés közismereti oktatás nélkül Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 1/11. (36 hét) 2/12. (32 hét) ögy Tanári szükségletek Tanterem szükségletek Sajátos gondozási feladatok Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlaton 0,75 esetmegbeszélés: okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociológus, akinek 3 éves szakmai gyakorlata szociális ellátások vagy a szociális igazgatás területén; továbbá a szakma gyakorlását szabályozó rendeletek (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) szerinti végzettséggel rendelkező szakember; szupervízió: diplomás szupervízor vagy a Szociális Szakmai Szövetség Akkreditációs Bizottsága által csoportos szupervíziós munkára akkreditált szupervízor csoportszoba a gyakorlóhelyen, vagy a képző iskolában Gondozási-ápolási adminisztráció A szociális adminisztráció 0,75 Osztályfőnöki (szabad sáv) 0,5 0,5 Élet- és pályatervezés (szabad sáv) 1 1 összes óra 9, ,5 80 összes óra 17,5 17,5 Elméleti óraszámok aránya: 726 óra ( ) / 57% okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociológus, akinek 3 éves szakmai gyakorlata szociális ellátások vagy a szociális igazgatás területén szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár osztályterem, tábla és projektor illetve, számítástechnika terem illetve általános tanterem megfelelő számítógép, laptop elhelyezésével tanterem tanterem Gyakorlati óraszámok aránya: 544 óra ( ) / 43% e = elmélet, gy = gyakorlat, ögy = összefüggő szakmai gyakorlat Elmélet / gyakorlat aránya: 60% / 40% 5

7 Éves óraszámok: évfolyam éves óraszám 1/11. évfolyam 17,5 óra/hét 630 óra/év ögy 80 óra 2/12. évfolyam 17,5 óra/hét 560 óra/év Összesen: 1270 óra Az iskola helyi programja: A szakmai program készítésekor az óratervben feltüntetett szabad sávot osztályfőnöki órára, a szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat óraszámának növelésére, valamint élet- és pályatervezés tréningre fordítottuk. Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 80 óra 4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma Gondozási-ápolási alapfeladatok A szükségletek felmérése Sajátos gondozási feladatok B megnevezése Gondozási-ápolási adminisztráció Foglalkoztatás I Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság 5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Iskolai rendszerű szakképzés esetén: Iskolai rendszerű szakképzésben: az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak. A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása: Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása ; Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 gépelt oldal terjedelemben); A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás 6

8 A kerettantervben előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás 5.2. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik. a) Gyakorlati vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása A vizsgafeladat ismertetése: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézményben, amely során egy-egy vizsgázó egy-egy ellátott mellett tevékenykedik, de a vizsgázók párhuzamosan vizsgázhatnak a megosztott vizsgabizottság egy tagjának és a tereptanár jelenlétében. A vizsgafeladat időtartama: 120 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % b) Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás értelmezése A vizsgafeladat ismertetése: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján A vizsgafeladat időtartama: 120 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % c) Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolásigondozási feladatok értelmezése, indoklása A vizsgafeladat ismertetése: Gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése központilag összeállított szóbeli tételsor alapján. A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő: 30 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 5.3. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 7

9 6. A SZAKKÉPESÍTÉS TÁRGYI FELTÉTELEI A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék A demonstrációs terem felszerelése funkcionális betegágy betegemelő kapaszkodó védőrács lábtámasz kombinált éjjeliszekrény fehér támlás szék ülőke zsámoly spanyolfal előkészítő kocsi ágyazó kocsi szennyes ledobó kocsi gyógyszerszekrény fehérnemű szekrény gördülő WC-szék személymérleg magasság-mérővel badella pedálos Ágynemű és egyéb fehérnemű nagylepedő haránt lepedő takaróhuzat párnahuzat kispárna huzat matracvédő ágymatrac kispárna párna takaró pléd törölköző hálóing pizsama köntös papucs borogató ruha mosdókesztyű konyharuha szennyeszsák gyopár párnacsalád sorozat Az ápolás-gondozás eszközei műanyag tálca evőeszköz készlet étkészlet (tányérok) pohárkészlet csésze (készlet) csőrös csésze kancsó üvegmosó mosdótál (kicsi és nagy) vödör vízhőmérő hőmérő 8

10 szappantartó sampon, szappan, stb. fésű, hajkefe hajszárító tükör fogkefe fogkrém fogmosó pohár körömkefe körömcsipesz körömolló hintőporos doboz egyszer használatos borotva nylon köpeny Váladékfelfogó és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök vesetál köpőcsésze ágytál ágytálmosó kefe vizelő edény, férfi, női vizelőüveg mosókefe Petri csésze széklettartály mérőhenger Gumi eszközök gumikesztyű gumiujj gumilepedő katéterek termofor jégtömlő sarok és könyökgyűrű Egyszer használatos eszközök fecskendő (2, 5, 10, 20 ml) inzulin-fecskendő egyszer használatos tűk szájmaszk decubitus alátét inkontinencia betét vizeletgyűjtő zsák anus-prea tartály spatula Laboratóriumi eszközök vércukorszint-mérő készülék tesztcsík vércukorszint meghatározáshoz tesztcsík vizelet meghatározáshoz kémcsövek Gyógyszerek, vegyszerek gyógyszerek (bemutatáshoz, gyakorláshoz) fertőtlenítő szerek bőr- és eszközfertőtlenítéshez alkohol vazelin parafinolaj jódtinktúra háztartási tisztító és fertőtlenítőszerek Kötszerek vatta papírvatta 9

11 gézpólya különböző méretben gyorskötöző pólya Ramofix steril mullap különböző méretben rugalmas pólya Alutex fólia speciális kötszerek Egyéb eszközök vérnyomásmérő fonendoszkóp PEN lázmérő mérőszalag horgas csipesz anatómiai csipesz vatta tartó szemcseppentő veszélyes hulladéktároló inhaláló készülék nyomtatványok Az elsősegélynyújtás eszközei mentőláda, felszereléssel pléd lepedő sebimitációs készlet steril mullpólya különböző méretben steril mullap különböző méretben vatta papírvatta bőrfertőtlenítő szer többféle ragtapasz Ramofix csőháló kötszer, különböző méretben steril gyorskötöző mullpólya különböző méretben rugalmas pólya kötszerkapocs biztosítótű kötszerolló olló anatómiai csipesz ledobó-tál tálka kesztyű kézfertőtlenítő papírtörölköző törölköző pneumatikus sín nyakrögzítő gallér háromszögletű kendő Alutex fólia reanimációs fantom lélegeztető ballon + arcmaszk hordágy Szemléltető eszközök csontváz szív falitábla vérkeringés falitábla emésztőrendszer falitábla agy falitábla 10

12 egész test izomrendszer falitábla vese falitábla idegrendszer falitábla nemi szervek falitábla nyirokkeringés falitábla szétszedhető törzs moulage szív moulage fül moulage szem moulage agy moulage légúti moulage A GONDOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Háztartási- és konyhatechnikai eszközök konyhaszekrény konyha asztal szék hűtőgép hűtőhőmérő tűzhely mikrohullámú sütő edény készlet étkészlet tálkészlet szalvétatartó evőeszközkészlet tálca kancsó mércézett pohár pohárkészlet robotgép és egyéb konyhatechnikai eszközök: aprító, daráló, passzírozó konyhamérleg asztalterítő konyharuha kötény háztartási tisztítószerek badella pedálos méregszekrény takarító eszközök (szivacs, kefe, vödör, seprő, stb.) porszívó mosógép ruhaszárító vasaló vasalódeszka szobahőmérő Gyógyászati segédeszközök bot támbot járókeret kerekesszék hallókészülék Eszközök a foglalkozás és aktivitás szervezéséhez TV Videó lejátszó videokamera CD-, DVD lejátszó rádió számítógép 11

13 társasjátékok (sakk, stb.) kézimunka eszközei (szabásminták, szabóolló, textil, filc, tű, kötőtű, horgolótű, fonál, stb.) eszközök papírmunkákhoz, rajzoláshoz (karton, festék, színes ceruza stb.) sporteszközök Egyéb eszközök védőruhák védőcipők tűzoltó készülék 7. EGYÉB Összefüggő szakmai gyakorlat 1. évfolyamot követően 80 óra Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell, a tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. Szakmai követelménymodulok Tantárgyak/Témakörök Óraszám Gondozási ápolási alapfeladatok Monitorozó gyakorlat A szociális ellátás intézményei Az egészségügyi ellátás intézményei A szükségletek felmérése Sajátos gondozási feladatok Megfigyelési és elsősegély-nyújtási gyakorlat Az ápolási folyamat megfigyelése A gondozási folyamat megfigyelése Ápolási gyakorlat Alapápolás a belgyógyászati betegek körében Alapápolás sebészeti beavatkozáson átesett betegek körében Szociális gondozási gyakorlat Idős emberek gondozása Fogyatékkal élők gondozása Gondozási ápolási alapfeladatok Monitorozó gyakorlat tantárgy Témakörök A szociális ellátás intézményei A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás állami, egyházi és civil szervezetei, intézményrendszerük A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő, elérhető bentlakásos és nappali szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, köznevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és munkaügyi intézmények, különösen a fogyatékkal élők és idősek ellátására szakosodott intézmények monitorozás-szintű megtekintése, feladatainak és működésüknek áttekintő megismerése A jóléti ellátások és támogatások rendszerének megismerése, az ellátások megszerzésének feltételeinek és szabályainak áttekintése Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget kapjanak majdani munkájuk megismeréséhez A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a tapasztalatokról 12

14 Az egészségügyi ellátás intézményei A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő egészségügyi intézmények áttekintő megismerése Az állami, egyházi és civil fenntartók által működtetett intézmények rendszerének monitorozás-szintű megismerése, feladatainak és működésüknek áttekintő megismerése A területi, a járó-beteg és a kórházi szakosított ellátás területének megismerése A betegellátás különböző funkciójú, szervezettségű és felszereltségű intézményeinek megismerése Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget kapjanak majdani munkájuk megismeréséhez A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a tapasztalatokról Megfigyelési és elsősegély-nyújtási gyakorlat tantárgy Témakörök Az ápolási folyamat megfigyelése Az emberi szükségletek és az ápolás Megfigyelni, hogy a pihenés, a mozgás, a személyi higiéné, a táplálkozás az ürítés, a biztonság, az emberi kapcsolatok, a tudás, a kompetencia, az esztétikai és az önmegvalósítás szükségletének biztosítása hogyan valósul meg az ápolási folyamat során Megfigyelni az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási feladatainak végzését Megfigyeli a gyógyszerek szervezetbe juttatásnak technikáit (beleértve az injekciózást) Megfigyelni a haldokló beteg ápolását, a haldoklóval és hozzátartozóikkal történő kommunikációt; az elhunyt ellátását Az ápolás etikai szabályainak, a betegek jogainak az érvényesülését Az ápoló teamben folyó együttműködés megfigyelése A gondozási folyamat megfigyelése Gondozási szerepek gyakorlása: segítő, támogató, szervező, közvetítő, érdekképviselői, stb. Különböző foglalkozási lehetőségek feltételeinek biztosítása; motiválás, anyag, tárgyi és személyi feltételek biztosítása, foglalkozások szervezése A mindennapi életvitel szervezése, háztartásgazdálkodási és háztartásvezetési feladatok ellátása különböző körülmények között, háztartási eszközök és gépek kezelése Munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatok ellátása, a szabályok betartása A szükségletek felmérése Ápolási gyakorlat tantárgy Témakörök Alapápolás belgyógyászati betegek körében A belszervi betegségek tüneteinek megfigyelése; a veszélyhelyzetben lévő betegek számára megfelelő orvosi segítség kérése A keringés- és vérképző rendszer betegségeiben szenvedők ápolása A légző- és a kiválasztó szervek betegségeiben szenvedők ápolása A belső-elválasztású mirigyek betegségeiben szenvedők ápolása Az orvos utasításainak megfelelően alkalmazza a fizikális és természetes gyógymódokat Felismeri és jelzi a gyógyszerek esetleges mellékhatását Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután injekciózást Jelzi az injekciózás esetleges szövődményeit A daganatos betegeket ápol Alapápolás sebészeti beavatkozáson átesettek körében A sebészet és a baleseti sebészet körébe tartozó kórképek tünetei, a tünetek felismerése, ápolási teendői Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután injekciózást A beteget veszélyeztető és sürgős beavatkozást igénylő állapotok felismerés A veszélyhelyzetben lévő betegek számára megfelelő orvosi segítség kérése A sebellátás alapelvei és technikái; vérzéscsillapítás, sebellátási eljárások A gyulladásos sebek kezelése; sebészeti fertőzések kezelése A műtéten átesett beteg ápolása, műtéti sebkötözés, a szövődmények felismerése 13

15 Sajátos gondozási feladatok Szociális gondozás gyakorlata tantárgy Témakörök Idős emberek gondozása Az idős emberek gondozásának, segítésének megfigyelése; a gondozás, segítés dilemmáinak értelmezése, a korlátok és lehetőségek mérlegelése Részvétel a gondozási, támogatási folyamat tervezésében, az eszközök és módszerek kiválasztásában Részvétel a személyes környezet kialakításban, az életvitel támogatásában, a napirend kidolgozásában és a megvalósítás támogatásában A gondozási terv elkészítésének és megvalósításának segítése Az idős emberek érdekérvényesítő képességének segítése, támogatása felhatalmazásának mértékében A gyógyászati segédeszközök beszerzése, tisztítása, kezelése, használata, használatának megtanítása A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási módszereinek alkalmazása A haldokló ember kísérése, a halott körüli teendők, a gyász feldolgozásának segítése, a család támogatása A fogyatékkal élők gondozása A fogyatékos emberek gondozásának, segítésének megfigyelése A gondozás, segítés dilemmáinak értelmezése, a korlátok és lehetőségek mérlegelése Részvétel a gondozási, támogatási folyamat tervezésében, az eszközök és módszerek kiválasztásában Részvétel a mindennapi környezet kialakításban, az életvitel támogatásában a napirend kidolgozásában és a megvalósítás támogatásában A testi ellátás és a testi érintkezés formái, jelentősége A bazális stimulálás Játékformák, a zenei és énekformák, a mozgásformák, a dramatikus játékok, a médiaformák, a szabadban űzhető foglalkozások és alkalmazása A fejlesztési és rehabilitációs terv kialakításának, és megvalósításának segítése Segíteni a fogyatékos emberek integrációjának megvalósítását, az akadályok elhárítását, a lehetőségek felkutatását A gyógyászati segédeszközök beszerzése, tisztítása, kezelése, használata, a használatuk megtanítása A haldokló ember kísérése, a halott körüli teendők, a gyász feldolgozásának segítése, a család támogatása 14

A 141. sorszámú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 141. sorszámú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 141. sorszámú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01 1.2 Szakképesítés

Részletesebben

A 130. sorszámú Gerontológiai gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 130. sorszámú Gerontológiai gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 130. sorszámú Gerontológiai gondozó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A 142. sorszámú Szociális szakgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 142. sorszámú Szociális szakgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 142. sorszámú Szociális szakgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 03 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Azonosítószám: 33 762 01 0010 33 01

SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Azonosítószám: 33 762 01 0010 33 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 762 01 2. A szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó

Részletesebben

A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEI

A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEI A SZAK-MA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEI Tartalom Ügyintéző titkár... 4 Vendéglátó eladó... 7 Gyógymasszőr... 11 Villanyszerelő... 15 Gyermekotthoni asszisztens... 18 Kisgyermekgondozó, nevelő...

Részletesebben

A 3. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 3. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 3. sorszámú Gyermek- és ifjúsági felügyelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A részszakképesítés azonosító száma: 31 761

Részletesebben

A 245. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 245. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 245. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 1.2 Szakképesítés

Részletesebben

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK GYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 2. A szakképesítés megnevezése: Gyermekgondozó-nevelő

Részletesebben

Az 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 59. sorszámú Kisgyermekgondozó, -nevelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02 1.2 Szakképesítés

Részletesebben

A 140. sorszámú Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 140. sorszámú Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 140. sorszámú Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 410. sorszámú Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 410. sorszámú Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 410. sorszámú Szociális asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés azonosító száma: 54 762 02 1.2 Szakképesítés

Részletesebben

A 138. sorszámú Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 138. sorszámú Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 138. sorszámú Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01 1.2.

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS ISZTI Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (34 762 01) SZAKKÉPESÍTÉS HELYI TANTERVE NAPPALI-ESTI KÉPZÉS azonosító száma: 34 762 01 ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 6 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült.

SZOCIÁLIS GONDOZÓ. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM GYÓGYMASSZŐR SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában, gyógypedagógusok

Részletesebben

Szerzők: Antal Gábor Dr. Dohány László Gáborné dr. Nagy Zsuzsa

Szerzők: Antal Gábor Dr. Dohány László Gáborné dr. Nagy Zsuzsa A felkészítő képzés kidolgozott tematikájának, órakeretének, értékelési rendszerének, a megvalósítás tapasztalatainak elemző, értékelő bemutatása tanulmány formájában. Szerzők: Antal Gábor Dr. Dohány László

Részletesebben

RADIOGRÁFUS. szakképesítés. központi programja

RADIOGRÁFUS. szakképesítés. központi programja A RADIOGRÁFUS szakképesítés központi programja Készült az Egészségügyi Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 4763-0/2009-0003EGP Szerkesztette: Maléta Andrea Szerző: Bell Barbara Maléta Andrea Lektorálták:

Részletesebben

Az 57. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 57. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 57. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 720 01 1.2.

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Intézményi keretek között történő szakápolás (Engedélyeztetési eljárás, útmutatók szakápolási feladatokhoz)

Intézményi keretek között történő szakápolás (Engedélyeztetési eljárás, útmutatók szakápolási feladatokhoz) TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0003 Idősügyi munkacsoport Intézményi keretek között történő szakápolás (Engedélyeztetési eljárás, útmutatók szakápolási feladatokhoz) Készítették: Kiss Judit Légrádiné Tamási Margit

Részletesebben

A 60. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 60. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 60. sorszámú Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1 A szakképesítés azonosító száma: 32 761 01 1.2 Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 76. sorszámú Közművelődési szakember I. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1.AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Közművelődési szakember I. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1.AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Közművelődési szakember I. megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1.AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI SESEMŐ- ÉS GYERMEKNEVELŐ- GONDOZÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 761 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben