Roncsautók a fenntarthatóság szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Roncsautók a fenntarthatóság szolgálatában"

Átírás

1 Roncsautók a fenntarthatóság szolgálatában Járműipari Szabadegyetem Kecskeméti Főiskola Kecskemét, december 14. Dr. Lukács Pál Fejlesztési és Kommunikációs Igazgató ALCUFER Kft.

2 Az előadás felépítése - Az ALCUFER Kft. rövid bemutatása - Dilemmák a hulladék-hasznosítás és a fenntarthatóság viszonyáról - A roncsautó kezelés mai gyakorlata - Egy rövidfilm levetítése a ma jellemző roncskezelési gyakorlatról

3 Az ALCUFER-cégcsoport bemutatása - Az ALCUFER Kft. rövid bemutatása

4 Az ALCUFER-cégcsoport bemutatása Néhány adat az ALCUFER-csoportról - Az ALCUFER-csoport 100% magyar tulajdonban levő vállalkozások összessége; - Hulladékkezelő vállakozás tagjai: ALCUFER Kft, Északdunántúli MÉH Zrt, Észak-magyarországi MÉH Zrt, E-Elektra Zrt, Hungarohab Kft, CAR-REC Kft; - A vállalatcsoport éves teljesítménye 600 ezer tonna kezelt hulladék, ennek több mint 80%-a vas- és acélhulladék; - A évi várható forgalom eléri a 35 milliárd forintot; -Az összes foglalkoztatotti létszám több, mint 600 fő; - Országos lefedettségű, 35 feletti saját tulajdonú telephellyel; - Legújabb megvalósult fejlesztési projekt a fehérvárcsurgói shredder-beruházás, amelynek ünnepélyes avatására október 9-én került sor.

5 Az ALCUFER-cégcsoport bemutatása

6 Az ALCUFER-cégcsoport bemutatása 2,1 milliárd Ft-os teljes projekt költségvetés

7 Az ALCUFER-cégcsoport bemutatása 20%-os EU-s támogatás a GOP2.1.1c program keretében

8 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben - Dilemmák a hulladékhasznosítás és a fenntarthatóság viszonyában

9 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Alapkérdések a fenntarthatóságban - Néhány definíció: Fenntarthatósági Stratégiák (EU, Mo.) Ökológiai lábnyom, Túllövés (Jövőre való felkészültség alternatívák a fogyatkozó tartalékokra, erodálódó erőforrások), Indikátor környezetszennyezés növekvő gazdasági eredmények emberi jólét ellentmondások Az Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiája (2001 Göteborg) azon az elven alapul, hogy minden politika gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait összehangolt módon kell megvizsgálni, és számításba venni a döntéshozatali folyamatban. (Nemzetközi Együttműködés 2002:28) Kérdésfelvetés: Megtörténik-e mindez az Unióban és Magyarországon?

10 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Mikor lehet egy hulladékkezelő vállalkozást a fenntarthatósághoz hozzájáruló cégnek tekinteni? - Amikor egy hulladékhasznosító vállalatnak jól megy, az együtt jár a dübörgő gazdasággal, a termelési volumenek növekedésével, de egyben gyártási hulladékok mennyiségének emelkedésével is; - Az a vállakozás, amelyik ebben a folyamatban csak és kizárólag nyereségességének folyamatos növelésére koncentrál, de nem forgat vissza jelentős eszközöket a megoldatlan problémák kezelésére (telephelyek fejlesztése, megoldatlan kezelésű/hasznosítású hulladékok feldolgozási technológiáinak kidolgozása) nem tekinthető a fenntarthatóságot szolgáló vállalkozásnak; - A fenntarthatóság biztosításának jelentős eszköze a lakossági tudatformálásban, környezeti nevelésben való aktív részvétel.

11 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Jogalkotás, jogalkalmazás és a fenntarthatóság Mennyiben szolgálják a mai jogszabályok a fenntarthatóságot? - Biztosítják-e a fenntarthatóságot a mai környezetvédelmre vonatkozó szabályok, rendelkezések? - Mennyire összehangoltak az egyes alrendszerek elvárásai? - Érvényesül-e a szennyező fizet elv a gyártási láncban? - Van-e szankciója a gyártói termékfelelősség nem teljesülésének? - Összhangban vannak-e a mai beruházások a fenntarthatósággal? - Tudatosul-e a lakosságban, a jövő generációiban a fenntarthatóság alapproblematikája? - Mennyire készíti fel a modern Állam polgárait a vízözön utáni időkre?

12 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Gazdasági környezet és a fenntarthatóság Mennyire veszi figyelembe a gazdasági, pénzügyi környezet a fenntarthatóságot? - Mire ösztönöz a mai EU-s és hazai támogatási rendszer? - Összhangban vannak-e az operatív programok a fenntarthatósággal? - Azonosak-e a piaci feltételek minden szereplő részére? - Mennyire egyenszilárdságú az egyes gazdasági ágazatok szereplőinek nem teljesítése esetén hozott intézkedések rendszere? - Miként befolyásolja a gazdasági válság az összes eddig felsorolt tételt?

13 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Hulladékkezelés és a fenntarthatóság Fenntartható-e a hulladékkezelés mai gyakorlata? - Érvényesül-e a hulladékok keletkezésére, kezelésére vonatkozó prioritási sorrend (megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás, égetés, lerakás)? - Mikorra tekinthetjük a gazdasági, ökológiai, társadalmi fejlődést komplex rendszerben biztosító stratégiát befejezettnek? - természet erőforrásaival való felelős gazdálkodás; - integrált termékpolitika; - hulladék megelőzés- és hasznosítás stratégia. - Mennyire tette végrehajthatatlanná az egyes anyagáramokra vonatkozó nemzetközi és hazai leképező rendszer működését/ működtetését a megosztott felelősség elvének érvényesítése? - Létezik-e elvárható felelős gondosság?

14 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Hulladékkezelés és a fenntarthatóság Fenntartható-e a hulladékkezelés mai gyakorlata? - Mennyire terjedtek el a BAT-technológiák, mindez hogyan viszonyul a költséghatékonysághoz? - Van-e tennivaló az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) célkitűzéseinek megvalósítására, mennyire érték el céljukat a területi, helyi, egyedi hulladékgazdálkodási tervek? - Hozzájárulnak-e minden anyagáram esetén a termékfelelősök a hulladékhasznosításhoz, ez a hozzájárulás kielégítő mértékű? - Mennyiben segíti a hulladékhasznosító munkáját a gyártó számára kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettség?

15 - A roncsautó kezelés mai gyakorlata

16 Az 53/2000/EK Direktíva célkitűzéseinek áttekintése, magyar helyzetelemzés A Direktíva főbb célkitűzései: - a roncs járművekre vonatkozó nemzeti intézkedések egységesítése elsősorban környezetvédelmi szempontból - szennyező fizet elv érvényesítése: a roncsautó hasznosítását a gyártó vagy az importőr finanszírozza - utolsó üzembentartó ingyen leadhatja roncsautóját - a járművekben található veszélyes hulladékok mennyiségének csökkentése (ólom, higany, kadmium, hatvegyértékű króm) - PVC környezeti hatásainak vizsgálata - javaslat

17 A Direktíva főbb célkitűzései: - a roncs járművek és alkatrészeik szétszedését, újrafelhasználását és újrafeldolgozását be kell építeni az új járművek tervezésébe és gyártásába - ösztönözni kell az újrafeldolgozott anyagok piacának fejlődését - begyűjtő rendszerek kialakítása - ún. bontási igazolás bevezetése - a gazdasági szereplők számára számszerűsített újrafelhasználási, újrafeldolgozási és újrahasznosítási célokat kell meghatározni - a bontás, újrahasznosítás érdekében a járműgyártóknak minden szükséges bontási információt (különösen veszélyes anyagok) a kezelő üzemek részére rendelkezésre kell bocsátaniuk - a jármű- és szerkezeti anyaggyártóknak a jövőben kidolgozandó alkatrész- és anyagkódolási szabványokat kell alkalmazniuk - összesített adatbázis létrehozása

18 A tervezőasztalon megkezdett újrahasznosítás: 1.ábra Példák bontás-helyes konstrukciókra 5. ábra Példák összeszerelés-helyes konstrukciókra 2. ábra Példák tisztítás-helyes konstrukciókra 4. ábra Példák feldolgozás-helyes konstrukciókra 3. ábra Példák osztályozás-helyes konstrukciókra

19 A bontási információk gyártói szolgáltatása, IDIS Plant:

20 Anyag- és alkatrész-kódolási szabványok bevezetése:

21 Gyakorlati lépések a hulladékok keletkezésének megelőzésére: - anyag- és alkatrészgyártók korlátozzák a beépített veszélyes hulladék mennyiségét már a tervezési szakasztól kezdve - az új járművek tervezése és gyártása teljes mértékben figyelembe veszi az autóroncsok, alkatrészeik és anyagaik bontását, újrafelhasználását és hasznosítását - ösztönzi a járműgyártókat és rajtuk keresztül azok beszállítóit az újrafeldolgozott anyagok járművekben és egyéb termékekben történő fokozott felhasználására július 1. után piacra kerülő járművek anyagai és alkatrészei nem tartalmazhatnak ólmot, higanyt, kadmiumot és hatvegyértékű krómot

22 Hasznosítási irányszámok: - legkésőbb január 1-ig a járművek átlagos súlya vonatkozásában a roncsautó újrahasznosítását 85%-ra kell emelni, ezen belül az anyagkénti hasznosítás mértéke 80% - legkésőbb január 1-ig a járművek átlagos súlya vonatkozásában a roncsautó újrahasznosítását 95%-ra kell emelni, ezen belül az anyagkénti hasznosítás mértéke 85% - az január 1. előtt gyártott járművek átlagos súlya vonatkozásában a roncsautó újrahasznosítását 75%-ra kell emelni, ezen belül az anyagkénti hasznosítás mértéke 70% Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottság jelentése alapján legkésőbb december 31-ig felülvizsgálja a 2015-ös irányszámokat

23 Személyautó-lerakóhely adó- és biztosítás-fizetési kötelezettség megszűnése Utolsó járműüzembentartó adó- és biztosít. fiz. kötelezettség Engedélyezett roncsautó hasznosító A szabályozott járműújrahasznosítás gyakorlata: Szárazra fektetés Bontás Roncskarosszéria száraz magas vastartalom VW-koncepció Tüzelőanyag Kenőanyagok Hidraulika-foly. Hűtővíz Hűtőközeg Aggregátok Műanyagrészek Üveg Elasztomerek/gumik Nem-vas fémek Katalizátor Akkumulátor Shredderüzem Ócskavas apríték Nem-vas fémapríték Újrahaszossítás Logisztika Gyűjtés - Tárolás - Szállítás Feldolgozás Ásványolaj-ipar Kémiai ipar Aggregát feldolgozó Műanyagipar Üvegipar Kaucsukipar Fémkereskedelem Shred. maradvány (könnyűfrakció) Energetikai felhasználás Tárolás

24 Shredderek általános működése

25 Tényleges számok: - Személygépjármű állomány darabszáma ( ) - Az évente keletkező roncsautók becsült mennyisége db/év (becsült érték mivel önállóan a roncsautókról nem vezetnek nyilvántartást) - Kb. 300 bontóüzemként bejegyzett cég tevékenykedik ezen a szakterületen októberi állapot szerint kb. 190 db regisztrált autóbontó, és 60 átvevőhely létezik (Forrás: - A GOE tagsága án db (a többiek átmentek az ABAKE-ba) (Forrás: - 3 folyamatosan működő shredderüzem (kettő Budapesten, egy vidéken) - az ERECO francia-angol érdekeltséggel - a Müller-Guttenbrunn osztrák-német érdekeltséggel - az ALCUFER 100% magyar érdekeltséggel Fehérvárcsurgón - A használt import autók mennyisége növekvő mértékű, Az új eladások száma csökken (2004-ben , 2008-ban ELV-Direktívát érintő új-értékesítés M1, N1 kategória) A gazdasági válság végére 2010-ben további 20-30%-kal csökkent az új személygépkocsik eladása, jó ha az éves adat eléri a darabot!!!

26 Problémák a magyar rendszerben: - Nem valósul meg az EU-Direktíva által előírt ingyenes visszavétel - Jogszabályi kiskapuk állnak nyitva a forgalomból történő kivonás megkívánt procedúrájának elkerülésére - átmeneti, ideiglenes forgalomból történő kivonás - Rengeteg az illegálisan tevékenykedő vállalkozás a szegmensben nél több illegális autóbontó, több száz illegális hulladékkezelő - Nincs összehangolt hatósági fellépés az illegális/regisztrált, de nem megfelelő műszaki színvonalon dolgozó vállalkozás kiszűrésére - Nincs megnyugtatóan rendezve a műszaki totálkáros autók kérdésköre - Nem szerepel még az ország középtávú tervei között sem a roncsautókból/elektronikai hulladékokból származó szerves hulladékok megfelelő energetikai hasznosítására szolgáló égetőmű - Végezetül, de nem utolsósorban nem megfelelő lakossági hozzáállás, hiányzó környezetvédelmi szemlélet...

27 Példa a lakossági tudatformálásra

28 Problémák a magyar rendszerben - Ma adómegkerülésen keresztül úgymond bypass-olt állapotban folyik Magyarországon a roncsok begyűjtése, kezelése - A megkerülés lényege, hogy az utolsó üzembentartó elérje, ne kelljen tovább fizetnie a járműadót és a biztosítást, ehhez valamilyen megoldást (általában az átmeneti kivonás minősített eseteit) éri el - Nem érnek össze a nyilvántartási rendszerek, sokszor ugyanarról, csak más rendszerbe jelentenek a kötelezettek (VP Fémker. Tv., Zöldhatóság Hulladékok, NKH elektronikus kivonás) - Nem ügyfélbarát a megoldás az utolsó üzembentartónak a reg. bontó/hulladékkezelő után még az Okmányirodába is be kell mennie miközben mindez csak csekély fejlesztéssel elhárítható lenne - Nincsenek források a évi 95%-os hasznosítás megvalósíthatóságához tartozó mélyebb előbontás, vagy magasabb szintű utóválogatást biztosítani képes szeparációs technológia telepítésére

29 Megválaszolandó kérdések a magyar rendszer működésében - Éves kezelendő mennyiségek ( vagy darabról beszélünk?) - Legális / illegális piaci szereplők aránya (274 regisztrált bontó hulladékkezelő vs illegális autóbontó / 500 illegális hulladékkezelő?) - Minden egyes jogharmonizációs lépést, szükséges jogszabályt megtettünk/ meghoztunk a konzekvens végrehajtás érdekében? - Jók-e a jogszabályok, milyen a végrehajtás, hol van a hiba a rendszerben? - Vannak-e kiskapuk, hol, hogyan lehet ezeket lezárni? (Tényleg olyan rossz a 35/2000/BM rendelet, vagy csak a végrehajtásban van a hiba? - Valóban a biztosító társaságok számla nélküli kárrendezési gyakorlata gerjeszti a negatív folyamatokat? - Miért félnek az egymással való kooperációtól a társhatóságok, hol vannak a status quo határfelületek, amelyen tilos átlépni?)

30 Mire számíthatunk az elkövetkező időszakban? - Jön az NKH új elektronikus kivonási rendszere (2011. januártól) - Várható a szerves anyagok lerakásának szigorítása - Megjelennek az energetikai hasznosító létesítmények, ennek hatására várhatóan növekedni fog az előbontás mértéke - A Kormányzat ha másért nem kényszerből koordinálni fogja a ma egymás mellett elbeszélő Hatóságok munkáját - Fel kell készülni a évi 95%-os hasznosítási mérték elérésére - Át fog alakulni a jelenlegi termékdíjas szabályozási rendszer - Változni fog a lakosság környezettudatosságra nevelési gyakorlata - Növekedni fog a fejlesztések, az innovatív megoldások jelentősége

31 Fejlesztési projektek - Rövidtávú projektek - A shredder nehézfrakció legnagyobb hasznosítási mértékének elérése - A nehézfrakció leválasztási maradékának (az ún. tényleges könnyűfrakció) átmeneti hasznosításának megoldása - Cementművek, erőművek, pirolizátorok - A ciklonpor további hasznosításának megoldása - Revepor leválasztási lehetőségei - Közép- és hosszú projektek - Automatizált shredder-könnyűfrakció szétválasztás - Gépi technológia színesfém-frakcionálás - A ciklonpor osztályozás megoldása

32 Az ALCUFER-csoport részvételével zajló fejlesztések - Aktuálisan három projektben veszünk részt kezdeményezőként, illetve cselekvő közreműködőként: - Az anyagában történő hasznosítás előmozdítása érdekében egy 13 tagú konzorcium tagjaként pályázatot nyertünk az EU 7. K+F keretprogramjának környezetvédelmi előirányzatában csúcstechnológiás szeparátor fejlesztésére, W2Plastics elnevezéssel - A pályázati döntés alapján az EU támogatja a projekt megvalósítását, amely november 5-én indult, 2 magyar részvevővel, 3 éves időtartammal (Alcufer Kft., BME-EJJT Tudásközpont) - A projekt célja mágnesfolyadékos szeparátor fejlesztése, utánkapcsolt ultrahangos minőségbiztosítási rendszer felhasználása mellett - A kifejlesztett szeparátor a terveknek megfelelően alkalmassá válik nagytisztaságú poliolefinek (PE, PP) shredder könnyűfrakcióból történő kiválasztására és autóipari szekunder anyagként történő felhasználására

33 A W2Plastics EU7 K+F keretprogram keretében megvalósuló projekt A projekt teljes megnevezése: Magnetic Sorting and Ultrasound Sensor Technologies for Production of High Purity Secondary Polyolefins from Waste Vegyes hulladék Belépési fázis Mágnesezési szekció Szeparációs szakasz Egyszerűsített technológiai folyamatábra a magneto-hidrosztatikus szeparátorban Szerepvállalás a projektben: ALCUFER Kft. technológiai alkalmazás a tervezett fehérvárcsurgói shredderüzemben, az anyagában nem hasznosítható vegyes szerves frakciók energetikai hasznosításának kutatása.

34 Második projektrészvételünk A W2Plastics projekt magyarországi implementációjaként beadásra került egy projektjavaslat, RECYTECH akronímmel az NKTH Nemzeti Technológiai Program őszi fordulójára. A decemberi értékelés során az NKTH támogatta a projektjavaslatot, így a hat konzorciumi partner az ALCUFER Kft. Konzorciumi vezető szerepe mellett januárban megkezdte a projektet. A projekt két célkitűzést fogalmazott meg, egyrészt optimális szeparációs technológia magyarországi kiválasztása, alkalmazásra történő bevezetésének előkészítése, másrészt az anyagában nem, vagy nem gazdaságosan hasznosítható frakciórészek energetikai hasznosításának kutatása.

35 Miben rejlik a bemutatott technológia különlegessége? Az EU Direktívában (2000/53/EK) határozta meg a roncsautókra vonatkozó hasznosítási kötelezettség évre 95% mértékre történő emelését; Mindez komplex technológiai fejlesztése nélkül nem érhető el, mivel a hagyományos shredderezési technológia elsődlegesen a fémek kinyerésére koncentrál (amely a roncsautó tömeg%-át jelenti); Több shredder-üzemeltető vállalkozás kezdett az anyagában hasznosítást előmozdító szeparációs technológia fejlesztésbe, azonban egyetlen vállalat sem indított az anyagában és az energetikai úton történő hasznosítást egyszerre bekalkuláló, egymást kiegészítő műszaki fejlesztést; A 95% hasznosításból 85% anyagában megvalósítandó, amelyhez szükséges a fémeken kívüli további 10-15% fémeken kívüli anyag visszaforgatása, ennek céljából ultramodern szeparációs technológiát fejlesztünk; A 10% energetikai hasznosítást elsődlegesen termokatalitikus reakción alapuló megoldással/fejlesztéssel kívánjuk elérni.

36 Harmadik projektrészvételünk Termikus degradációs technológia fejlesztése (Pirolízis projekt) - Az ALCUFER Kft. háromoldalú K+F Szerződést írt alá a Magyar Villamos Művek Zrt-vel és a Powerenergy Kft-vel (Projekt hivatalos neve: REC-Energy projekt) - A Szerződés célja különböző típusú szerves hulladékok termikus degradációját (hőbontását) biztosítani képes automatizált gépi technológia fejlesztése és beüzemelése - A projekt futamideje ősze - A projekt költségvetése 163 millió Ft - A projekt célja az alap technológia olajminőségének javítása, illetve az áramtermelésre használt dízelaggregátor károsanyag-kibocsátásának optimalizációja - A kísérleti berendezés a győrszentiváni Ipari Parkban került felállításra, az első tesztjáratások biztató eredményekkel zárultak - Sikerült mind az automotive shredder-könnyűfrakcióból, mind az elektronikai hulladékok őrlési maradékaiból a dízel áramfejlesztő aggregátot meghajtani képes olajat leválasztani

37 A termokatalitikus krakkoló/áramtermelő blokk elhelyezése

38 Milyen célokat tűzött ki az ALCUFER-csoport a fejlesztésekkel? A csoport szeretné vezető szerepét megőrizni az ipari hulladékkezelés magyarországi piacán; Ennek érdekében szükség van a hagyományos shredderezési technológia komplex szemléletmódú továbbfejlesztésére; Mindezek nélkül nem, vagy csak igen nehezen teljesíthetők a roncsautós- (ELV-), az elektromos- és elektronikai termékekre- (WEEE-), valamint a lerakásra- (Landfill-) vonatkozó EU-s direktívák kötelezettségei; A technológiai fejlesztések hatására az ALCUFER-csoport el szeretné érni, hogy 2015-re a lerakóba kerülő hulladék mennyisége tömegarányosan ne haladja meg az 5% mértéket, amely egyedülálló célkitűzés a hulladékkezelő vállalkozások között.

39 Milyen célokat tűzött ki az ALCUFER-csoport a fejlesztésekkel? A cégcsoport egyedülálló, országos lefedettségű telephelyhálózattal rendelkezik Magyarországon, mindez 35-nél több saját tulajdonú, valamennyi megfelelő környezetvédelmi engedéllyel rendelkező, összehasonlítva más hazai hulladékkezelőkkel a legmagasabb műszaki színvonalon álló telephelyet jelent; Ez a telephelyhálózat ki-/felhasználható pirolízis technológia működtetésére alkalmas ipari- és egyéb hulladékok begyűjtésére, megfelelő előkezelésére, adott esetben, egyedi döntések alapján akár komplex feldolgozó/áramtermelő egységek telepítésére is; Mindebben a cégcsoport tulajdonosai nagy lehetőséget látnak, a technológiát a jövő egyik járható útjaként értékelik és készek az elterjesztésben való együttműködésben.

40 Egy a roncsautó-hasznosítás menetét bemutató kisfilm levetítése

41 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Dr. Lukács Pál Fejlesztési és kommunikációs igazgató ALCUFER Kft. Tel: 96/ Fax: 96/ Mobil: 30/ Web:

Összetett műszaki termékek feldolgozásából származó szerves anyagok (műanyagok, ipari gumitermékek) hasznosítását elősegítő technológia bemutatása

Összetett műszaki termékek feldolgozásából származó szerves anyagok (műanyagok, ipari gumitermékek) hasznosítását elősegítő technológia bemutatása Összetett műszaki termékek feldolgozásából származó szerves anyagok (műanyagok, ipari gumitermékek) hasznosítását elősegítő technológia bemutatása, Környezettudatos Műanyagipar Program Budapest, 2011.

Részletesebben

Roncsautó, gumi, nagy háztartási berendezések kezelési, feldolgozási gyakorlata

Roncsautó, gumi, nagy háztartási berendezések kezelési, feldolgozási gyakorlata Roncsautó, gumi, nagy háztartási berendezések kezelési, feldolgozási gyakorlata KSZGYSZ-NAV tréning NAV Székház, Mester utca, Budapest Budapest, 2013. június 12. Dr. Lukács Pál Fejlesztési és Kommunikációs

Részletesebben

Roncsautó kérdés Magyarországon

Roncsautó kérdés Magyarországon Roncsautó kérdés Magyarországon Autós Nagykoalíció Sajtóreggeli Budapest, 2012. november 27. Dr. Lukács Pál Ügyvezető igazgató CAR-REC Gépjárműroncs-kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. A roncsautó hasznosítás

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Logisztika szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Logisztika szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Logisztika szakirány A VISSZUTAS LOGISZTIKA JELENTŐSÉGE ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HULLADÉK

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

EU HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSAI ÉS A TELJESÍTÉS HELYZETE

EU HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSAI ÉS A TELJESÍTÉS HELYZETE EU HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSAI ÉS A TELJESÍTÉS HELYZETE Dr. Simándi Péter intézetigazgató főiskolai tanár SZIE GAEK Tessedik Campus A hulladékgazdálkodás és a fenntarthatóság kapcsolata

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007 2016 2006. november 14. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium TARTALOMJEGYZÉK 1. MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETVÉDELMI FELZÁRKÓZÁSA... 4 2. A STRATÉGIA CÉLJA... 5 3. A STRATÉGIA

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12)

A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 2012. év A 2012. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT 12) Budapest, 2011. szeptember 15. Verziószám: 1.0.01 1/42 Országos Gyűjtési és Hasznosítási

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Elhasznált gépjárművek és mobil gépek újrahasznosítása Koncepció, megvalósítás és gyakorlati kérdések

Elhasznált gépjárművek és mobil gépek újrahasznosítása Koncepció, megvalósítás és gyakorlati kérdések Elhasznált gépjárművek és mobil gépek újrahasznosítása Koncepció, megvalósítás és gyakorlati kérdések LUKÁCS Pál Budapest, 2002. december Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I SZÓJEGYZÉK...III

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK. Nappali tagozat. Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK. Nappali tagozat. Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE

A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL ESZTERGOM TÉRSÉGÉRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás tagozat Logisztika-szállítmányozás szakirány A MŰANYAG HULLADÉK SZELEKTÍV KEZELÉSÉNEK LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata

A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A szelektív hulladékgy űjtés hum án vonatkozásainak vizsgál ata A vizsgálatok módszerének értékelése, új módszerek fejlesztése Vityi Andrea Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Kitaibel Pál Környezettudományi

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

Út a nulla hulladékképzés felé zöld gazdaságélénkítéssel

Út a nulla hulladékképzés felé zöld gazdaságélénkítéssel Út a nulla hulladékképzés felé zöld gazdaságélénkítéssel Dr. Kiss Krisztina Készült a ZÖLD GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009 Ülésdokumentum 2014 C7-0250/2011 2008/0241(COD) 29/09/2011 A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN A Tanács álláspontja első olvasatban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék Dr. Nagy Géza, Dr. Bulla Miklós Dr. Hornyák Margit, Vagdalt László HULLADÉKGAZDÁLKODÁS egyetemi jegyzet szerkesztette: DR. NAGY GÉZA Győr, 2002. 2 Széchenyi

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. IMPRESSZUM Környezeti értékelés az Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

Útmutató RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Útmutató RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Útmutató Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztéséhez RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL

MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA KFT. MARKETINSTRATÉGIÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány MARKETING LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN A DOPPSTADT HUNGÁRIA

Részletesebben

1. A Módosítási javaslat

1. A Módosítási javaslat A termékdíjas szabályozás és a hazai hulladékgazdálkodási rendszer tervezett változásainak hatásai a magyarországi háztartásigép-gyártók és -forgalmazók helyzetére (a továbbiakban: Módosítási javaslat

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Dr. Nagy, Géza Kovács, Barnabás Buruzs, Adrienn dr. Torma, András Vagdalt, László Horváth, László

Hulladékgazdálkodás Dr. Nagy, Géza Kovács, Barnabás Buruzs, Adrienn dr. Torma, András Vagdalt, László Horváth, László Hulladékgazdálkodás Dr. Nagy, Géza Kovács, Barnabás Buruzs, Adrienn dr. Torma, András Vagdalt, László Horváth, László Hulladékgazdálkodás írta Dr. Nagy, Géza, Kovács, Barnabás, Buruzs, Adrienn, dr. Torma,

Részletesebben