Összetett műszaki termékek feldolgozásából származó szerves anyagok (műanyagok, ipari gumitermékek) hasznosítását elősegítő technológia bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összetett műszaki termékek feldolgozásából származó szerves anyagok (műanyagok, ipari gumitermékek) hasznosítását elősegítő technológia bemutatása"

Átírás

1 Összetett műszaki termékek feldolgozásából származó szerves anyagok (műanyagok, ipari gumitermékek) hasznosítását elősegítő technológia bemutatása, Környezettudatos Műanyagipar Program Budapest, április 27. Dr. Lukács Pál Fejlesztési és Kommunikációs Igazgató ALCUFER Kft.

2 Az ALCUFER-cégcsoport bemutatása - Az ALCUFER Kft. rövid bemutatása

3 Az ALCUFER-cégcsoport bemutatása Néhány adat az ALCUFER-csoportról - Az ALCUFER-csoport 100% magyar tulajdonban levő vállalkozások összessége; - Hulladékkezelő vállakozás tagjai: ALCUFER Kft, Északdunántúli MÉH Zrt, Észak-magyarországi MÉH Zrt, E-Elektra Zrt, Hungarohab Kft, CAR-REC Kft; - A vállalatcsoport éves teljesítménye 600 ezer tonna kezelt hulladék, ennek több mint 80%-a vas- és acélhulladék; - A évi forgalom elérte a 35 milliárd forintot; - Az összes foglalkoztatotti létszám több, mint 600 fő; - Országos lefedettségű, 35 feletti saját tulajdonú telephellyel; - Legújabb megvalósult fejlesztési projekt a fehérvárcsurgói shredder-beruházás, amelynek ünnepélyes avatására október 9-én került sor.

4 Az ALCUFER-cégcsoport bemutatása

5 Az ALCUFER-cégcsoport bemutatása 2,1 milliárd Ft-os teljes projekt költségvetés

6 Az ALCUFER-cégcsoport bemutatása 20%-os EU-s támogatás a GOP2.1.1c program keretében

7 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Mikor lehet egy hulladékkezelő vállalkozást a fenntarthatósághoz hozzájáruló cégnek tekinteni? - Amikor egy hulladékhasznosító vállalatnak jól megy, az együtt jár a dübörgő gazdasággal, a termelési volumenek növekedésével, de egyben gyártási hulladékok mennyiségének emelkedésével is; - Az a vállakozás, amelyik ebben a folyamatban csak és kizárólag nyereségességének folyamatos növelésére koncentrál, de nem forgat vissza jelentős eszközöket a megoldatlan problémák kezelésére (telephelyek fejlesztése, megoldatlan kezelésű/hasznosítású hulladékok feldolgozási technológiáinak kidolgozása) nem tekinthető a fenntarthatóságot szolgáló vállalkozásnak; - A fenntarthatóság biztosításának jelentős eszköze a lakossági tudatformálásban, környezeti nevelésben való aktív részvétel.

8 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Jogalkotás, jogalkalmazás és a fenntarthatóság Mennyiben szolgálják a mai jogszabályok a fenntarthatóságot? - Biztosítják-e a fenntarthatóságot a mai környezetvédelmre vonatkozó szabályok, rendelkezések? - Mennyire összehangoltak az egyes alrendszerek elvárásai? - Érvényesül-e a szennyező fizet elv a gyártási láncban? - Van-e szankciója a gyártói termékfelelősség nem teljesülésének? - Összhangban vannak-e a mai beruházások a fenntarthatósággal? - Tudatosul-e a lakosságban, a jövő generációiban a fenntarthatóság alapproblematikája? - Mennyire készíti fel a modern Állam polgárait a vízözön utáni időkre?

9 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Gazdasági környezet és a fenntarthatóság Mennyire veszi figyelembe a gazdasági, pénzügyi környezet a fenntarthatóságot? - Mire ösztönöz a mai EU-s és hazai támogatási rendszer? - Összhangban vannak-e az operatív programok a fenntarthatósággal? - Azonosak-e a piaci feltételek minden szereplő részére? - Mennyire egyenszilárdságú az egyes gazdasági ágazatok szereplőinek nem teljesítése esetén hozott intézkedések rendszere? - Miként befolyásolja a gazdasági válság az összes eddig felsorolt tételt?

10 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Hulladékkezelés és a fenntarthatóság Fenntartható-e a hulladékkezelés mai gyakorlata? - Érvényesül-e a hulladékok keletkezésére, kezelésére vonatkozó prioritási sorrend (megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás, égetés, lerakás)? - Mikorra tekinthetjük a gazdasági, ökológiai, társadalmi fejlődést komplex rendszerben biztosító stratégiát befejezettnek? - természet erőforrásaival való felelős gazdálkodás; - integrált termékpolitika; - hulladék megelőzés- és hasznosítás stratégia. - Mennyire tette végrehajthatatlanná az egyes anyagáramokra vonatkozó nemzetközi és hazai leképező rendszer működését/ működtetését a megosztott felelősség elvének érvényesítése? - Létezik-e elvárható felelős gondosság?

11 Fenntarthatóság a hulladékkezelésben Hulladékkezelés és a fenntarthatóság Fenntartható-e a hulladékkezelés mai gyakorlata? - Mennyire terjedtek el a BAT-technológiák, mindez hogyan viszonyul a költséghatékonysághoz? - Van-e tennivaló az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) célkitűzéseinek megvalósítására, mennyire érték el céljukat a területi, helyi, egyedi hulladékgazdálkodási tervek? - Hozzájárulnak-e minden anyagáram esetén a termékfelelősök a hulladékhasznosításhoz, ez a hozzájárulás kielégítő mértékű? - Mennyiben segíti a hulladékhasznosító munkáját a gyártó számára kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettség?

12 Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő részéről - Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő cég részéről / hozzájárulás a fenntarthatósághoz

13 Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő részéről Személyautó-lerakóhely adó- és biztosítás-fizetési kötelezettség megszűnése VW-koncepció Utolsó járműüzembentartó adó- és biztosít. fiz. kötelezettség Engedélyezett roncsautó hasznosító Szárazra fektetés Tüzelőanyag Kenőanyagok Hidraulika-foly. Hűtővíz Hűtőközeg Bontás Aggregátok Műanyagrészek Üveg Elasztomerek/gumik Nem-vas fémek Katalizátor Akkumulátor Logisztika Gyűjtés - Tárolás - Szállítás Roncskarosszéria száraz magas vastartalom Shredderüzem Ócskavas apríték Nem-vas fémapríték Újrahaszossítás Az innováció célja az eddig lerakóba kerülő shredderezési maradékok (vegyes műanyag-, gumi-, üveg-, textil- frakciók) anyagában és energetikailag megvalósuló hasznosítását elősegítő komplex technológia fejlesztése és rendszerbe integrálása Feldolgozás Ásványolaj-ipar Kémiai ipar Aggregát feldolgozó Műanyagipar Üvegipar Kaucsukipar Fémkereskedelem Shred. maradvány (könnyűfrakció) Energetikai felhasználás Tárolás

14 Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő részéről Fejlesztési projektek - Rövidtávú projektek - A shredder nehézfrakció legnagyobb hasznosítási mértékének elérése - A nehézfrakció leválasztási maradékának (az ún. tényleges könnyűfrakció) átmeneti hasznosításának megoldása - Cementművek, erőművek, pirolizátorok - A ciklonpor további hasznosításának megoldása - Revepor leválasztási lehetőségei - Közép- és hosszú projektek - Automatizált shredder-könnyűfrakció szétválasztás - Gépi technológia színesfém-frakcionálás - A ciklonpor osztályozás megoldása

15 Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő részéről Az ALCUFER-csoport részvételével zajló fejlesztések - Aktuálisan három projektben veszünk részt kezdeményezőként, illetve cselekvő közreműködőként: - Az anyagában történő hasznosítás előmozdítása érdekében egy 13 tagú konzorcium tagjaként pályázatot nyertünk az EU 7. K+F keretprogramjának környezetvédelmi előirányzatában csúcstechnológiás szeparátor fejlesztésére, W2Plastics elnevezéssel - A pályázati döntés alapján az EU támogatja a projekt megvalósítását, amely november 5-én indult, 2 magyar részvevővel, 4 éves időtartammal (Alcufer Kft., BME-EJJT Tudásközpont) - A projekt célja mágnesfolyadékos szeparátor fejlesztése, utánkapcsolt ultrahangos minőségbiztosítási rendszer felhasználása mellett - A kifejlesztett szeparátor a terveknek megfelelően alkalmassá válik nagytisztaságú poliolefinek (PE, PP) shredder könnyűfrakcióból történő kiválasztására és autóipari szekunder anyagként történő felhasználására

16 Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő részéről A W2Plastics EU7 K+F keretprogram keretében megvalósuló projekt A projekt teljes megnevezése: Magnetic Sorting and Ultrasound Sensor Technologies for Production of High Purity Secondary Polyolefins from Waste Vegyes hulladék Belépési fázis Mágnesezési szekció Szeparációs szakasz Egyszerűsített technológiai folyamatábra a magneto-hidrosztatikus szeparátorban Szerepvállalás a projektben: ALCUFER Kft. technológiai alkalmazás a tervezett fehérvárcsurgói shredderüzemben, az anyagában nem hasznosítható vegyes szerves frakciók energetikai hasznosításának kutatása.

17 Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő részéről Második projektrészvételünk A W2Plastics projekt magyarországi megfelelőjeként beadásra került egy projektjavaslat, RECYTECH akronímmel az NKTH Nemzeti Technológiai Program őszi fordulójára. A decemberi értékelés során az NKTH támogatta a projektjavaslatot, így a hat konzorciumi partner az ALCUFER Kft. Konzorciumi vezető szerepe mellett januárban megkezdte a projektet. A projekt két célkitűzést fogalmazott meg, egyrészt optimális szeparációs technológia magyarországi kiválasztása, alkalmazásra történő bevezetésének előkészítése, másrészt az anyagában nem, vagy nem gazdaságosan hasznosítható frakciórészek energetikai hasznosításának kutatása.

18 Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő részéről Miben rejlik a bemutatott technológia különlegessége? Az EU Direktívában (2000/53/EK) határozta meg a roncsautókra vonatkozó hasznosítási kötelezettség évre 95% mértékre történő emelését; Mindez komplex technológiai fejlesztése nélkül nem érhető el, mivel a hagyományos shredderezési technológia elsődlegesen a fémek kinyerésére koncentrál (amely a roncsautó tömeg%-át jelenti); Több shredder-üzemeltető vállalkozás kezdett az anyagában hasznosítást előmozdító szeparációs technológia fejlesztésbe, azonban egyetlen vállalat sem indított az anyagában és az energetikai úton történő hasznosítást egyszerre bekalkuláló, egymást kiegészítő műszaki fejlesztést; A 95% hasznosításból 85% anyagában megvalósítandó, amelyhez szükséges a fémeken kívüli további 10-15% fémeken kívüli anyag visszaforgatása, ennek céljából ultramodern szeparációs technológiát fejlesztünk; A 10% energetikai hasznosítást elsődlegesen termokatalitikus reakción alapuló megoldással/fejlesztéssel kívánjuk elérni.

19 Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő részéről Harmadik projektrészvételünk Termikus degradációs technológia fejlesztése (Pirolízis projekt) - Az ALCUFER Kft. háromoldalú K+F Szerződést írt alá a Magyar Villamos Művek Zrt-vel és a Powerenergy Kft-vel (Projekt hivatalos neve: REC-Energy projekt) - A Szerződés célja különböző típusú szerves hulladékok termikus degradációját (hőbontását) biztosítani képes automatizált gépi technológia fejlesztése és beüzemelése - A projekt futamideje ősze - A projekt költségvetése 163 millió Ft - A projekt célja az alap technológia olajminőségének javítása, illetve az áramtermelésre használt dízelaggregátor károsanyag-kibocsátásának optimalizációja - A kísérleti berendezés a győrszentiváni Ipari Parkban került felállításra, az első tesztjáratások biztató eredményekkel zárultak - Sikerült mind az automotive shredder-könnyűfrakcióból, mind az elektronikai hulladékok őrlési maradékaiból a dízel áramfejlesztő aggregátot meghajtani képes olajat leválasztani

20 Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő részéről Milyen célokat tűzött ki az ALCUFER-csoport a fejlesztésekkel? A csoport szeretné vezető szerepét megőrizni az ipari hulladékkezelés magyarországi piacán; Ennek érdekében szükség van a hagyományos shredderezési technológia komplex szemléletmódú továbbfejlesztésére; Mindezek nélkül nem, vagy csak igen nehezen teljesíthetők a roncsautós- (ELV-), az elektromos- és elektronikai termékekre- (WEEE-), valamint a lerakásra- (Landfill-) vonatkozó EU-s direktívák kötelezettségei; A technológiai fejlesztések hatására az ALCUFER-csoport el szeretné érni, hogy 2015-re a lerakóba kerülő hulladék mennyisége tömegarányosan ne haladja meg az 5% mértéket, amely egyedülálló célkitűzés a hulladékkezelő vállalkozások között.

21 Lehetséges alternatívák egy hulladékkezelő részéről Milyen célokat tűzött ki az ALCUFER-csoport a fejlesztésekkel? A cégcsoport egyedülálló, országos lefedettségű telephelyhálózattal rendelkezik Magyarországon, mindez 35-nél több saját tulajdonú, valamennyi megfelelő környezetvédelmi engedéllyel rendelkező, összehasonlítva más hazai hulladékkezelőkkel a legmagasabb műszaki színvonalon álló telephelyet jelent; Ez a telephelyhálózat ki-/felhasználható pirolízis technológia működtetésére alkalmas ipari- és egyéb hulladékok begyűjtésére, megfelelő előkezelésére, adott esetben, egyedi döntések alapján akár komplex feldolgozó/áramtermelő egységek telepítésére is; Mindebben a cégcsoport tulajdonosai nagy lehetőséget látnak, a technológiát a jövő egyik járható útjaként értékelik és készek az elterjesztésben való együttműködésben.

22 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Dr. Lukács Pál Fejlesztési és kommunikációs igazgató ALCUFER Kft. Tel: 96/ Fax: 96/ Mobil: 30/ Web:

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés.

DRAFT DOCUMENT. A szakmai területek közül kiemelkedő fontossággal bír még az energetika és a közlekedés. DRAFT DOCUMENT NATIONAL ROADMAP FOR THE IMPLEMENTATION OF ETAP IN HUNGARY 1. A KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA JELENLEGI HELYZETE MAGYARORSZÁGON A csatlakozás Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT Újrahasználat: új fogalom a hulladékgazdálkodásban Az erőforrás-gazdálkodás egyrészt kiemelkedően fontos kérdés Európában, melynek célja a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület Budapest, 2013. Február A tanulmány a Humusz Szövetség megbízásából, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben