Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január december 31.) Tisztelt Képviselő-testület! Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 112/2011. (05.26.)Öh. sz. határozatával Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel-és külterületi úthálózat évek közötti fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésével közbeszerzési eljárás alapján a PRÍM 41 Kft.-vel (székhely: 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41.) kötött szerződést a feladat ellátására. A szerződés időbeli hatálya december 31-én lejár. A szerződés lejártának közeledtével a Dr. Juhász Andrea Julianna Ügyvédi Iroda a új felhívás tervezetést elkészítette, melyet a képviselő-testület, ill. bizottságok a közbeszerzési szabályzatunk szeptemberi módosításának megfelelően két fordulóban is megvitattak. A tervezettel kapcsolatban érdemi módosító javaslat nem érkezett. Fentiek alapján kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását! Biatorbágy, november 13. Tisztelettel, Tarjáni István s.k. polgármester

2 Határozati javaslat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.( )Öh. sz. határozata Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január december 31.) Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló CVIII. törvény Harmadik Része és a 122. (7) bekezdése a) pontja alapján Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1-től december 31-ig) hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg: 1. Bitu-Line 2000 Kft. Székhely: 1212 Budapest, Komáromi út 52. Cégjegyzékszám: Prím 41 Kft. Székhely: 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 41. Cégjegyzékszám: MIHUCZ Kft. Székhely: 1214 Budapest, Nap utca 16. Cégjegyzékszám: Park és Útépítő Kft. Székhely: 2464 Gyúró, Kossuth Lajos utca 1. Cégjegyzékszám: Az ajánlattételi felhívást a határozat melléklete tartalmazza. Felelős: polgármester Határidő: november 16.

3 1 HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN Ajánlatkérő: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A A beszerzés tárgya: Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái október.

4 2 I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevők! A következőkben részletezett ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része és a 122. (7) bekezdése a) pontja alapján ezúton tisztelettel kérjük fel Önöket ajánlattételre: 1./ AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: Dobosy Gáborné Telefonszám: 23/ , 125. mellék Telefax: 23/ / A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE: A beszerzés tárgya: Az ajánlattételi felhívás II. fejezetében foglalt műszaki leírás alapján Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái A beszerzés mennyisége: év munkáinak főbb előirányzott mennyiségei - Út- és járdaburkolat hibáinak kisfelületű javítása aszfalt réteggel: 60 m % - Útbeszakadások javítása teljes szerkezet cserével: 250 m % - Útbeszakadások üregkitöltése betonnal: 20 m % - Betonburkolatú utak javítása tábla átépítéssel süllyedéseknél: 100 m % - Betonfelületű útszakaszok, járdák javítása, átépítése: 50 m % - Meredek stabilizált útszakaszok javítása betonnal: 200 m % - Stabilizált útszakaszok felületi zárása bitumenemulzióval: 500 m % - Stabilizál útfelület javítása mart, vagy tört aszfalttal / betonnal: 40 m % - Stabilizált útfelület javítása zúzalékkal (murva): 745 m % - Útpadka javítása zúzalékkal (murva): 535 m % - Útpadka rendezés: 300 m % - Út- és járdaszegély javítása: 170 m + 30 % - Burkolt árok javítása: 100 m % - Szikkasztó és csapadékvíz-elvezető árok készítése: 100 m + 30 % - Csapadékvíz-csatorna, áteresz javítása, cseréje: 50 m + 30 % - Csapadékvíz-elvezető aknák javítása, átépítése: 15 db + 30 % - Csapadékvíz-csatorna, áteresz tisztítása: 160 m + 30 % - Közúti jelzőtábla pótlása, cseréje: 20 db + 30 % - Közúti jelzőtábla oszlop pótlása, cseréje: 10 db + 30 % - Útburkolatjelek felfestése, javítása: 20 m % év munkáinak főbb előirányzott mennyiségei - Út- és járdaburkolat hibáinak kisfelületű javítása aszfalt réteggel: 65 m % - Útbeszakadások javítása teljes szerkezet cserével: 250 m % - Útbeszakadások üregkitöltése betonnal: 25 m % - Betonburkolatú utak javítása tábla átépítéssel süllyedéseknél: 100 m %

5 3 - Betonfelületű útszakaszok, járdák javítása, átépítése: 50 m % - Meredek stabilizált útszakaszok javítása betonnal: 200 m % - Stabilizált útszakaszok felületi zárása bitumenemulzióval: 500 m % - Stabilizál útfelület javítása mart, vagy tört aszfalttal / betonnal: 50 m % - Stabilizált útfelület javítása zúzalékkal (murva): 750 m % - Útpadka javítása zúzalékkal (murva): 550 m % - Útpadka rendezés: 300 m % - Út- és járdaszegély javítása: 180 m + 30 % - Burkolt árok javítása: 120 m % - Szikkasztó és csapadékvíz-elvezető árok készítése: 150 m + 30 % - Csapadékvíz-csatorna, áteresz javítása, cseréje: 70 m + 30 % - Csapadékvíz-elvezető aknák javítása, átépítése: 20 db + 30 % - Csapadékvíz-csatorna, áteresz tisztítása: 200 m + 30 % - Közúti jelzőtábla pótlása, cseréje: 20 db + 30 % - Közúti jelzőtábla oszlop pótlása, cseréje: 10 db + 30 % - Útburkolatjelek felfestése, javítása: 20 m % év munkáinak főbb előirányzott mennyiségei - Út- és járdaburkolat hibáinak kisfelületű javítása aszfalt réteggel: 70 m % - Útbeszakadások javítása teljes szerkezet cserével: 250 m % - Útbeszakadások üregkitöltése betonnal: 30 m % - Betonburkolatú utak javítása tábla átépítéssel süllyedéseknél: 100 m % - Betonfelületű útszakaszok, járdák javítása, átépítése: 50 m % - Meredek stabilizált útszakaszok javítása betonnal: 200 m % - Stabilizált útszakaszok felületi zárása bitumenemulzióval: 500 m % - Stabilizál útfelület javítása mart, vagy tört aszfalttal / betonnal: 60 m % - Stabilizált útfelület javítása zúzalékkal (murva): 750 m % - Útpadka javítása zúzalékkal (murva): 550 m % - Útpadka rendezés: 300 m % - Út- és járdaszegély javítása: 190 m + 30 % - Burkolt árok javítása: 150 m % - Szikkasztó és csapadékvíz-elvezető árok készítése: 180 m + 30 % - Csapadékvíz-csatorna, áteresz javítása, cseréje: 100 m + 30 % - Csapadékvíz-elvezető aknák javítása, átépítése: 25 db + 30 % - Csapadékvíz-csatorna, áteresz tisztítása: 250 m + 30 % - Közúti jelzőtábla pótlása, cseréje: 25 db + 30 % - Közúti jelzőtábla oszlop pótlása, cseréje: 15 db + 30 % - Útburkolatjelek felfestése, javítása: 25 m % 3./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: Vállalkozási szerződés. Az ajánlatkérő által előírt szerződéstervezetet a jelen ajánlattételi felhívás IV. fejezete tartalmazza. 4./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA: 2013.január 1-től december 31-ig. 5./ A TELJESÍTÉS HELYE: Biatorbágy Város közigazgatási területe

6 4 6./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS: Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást minden év május 31-én, szeptember 15-én és december 31-én, az egyes megrendelések teljesítését követően utólag, a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolást követően kiállított, formai és tartalmi szempontból szabályszerű számla alapján, a Kbt és a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36./A. rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. Ajánlattevő előleget a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján igényelhet. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. (2) és (3) bekezdése irányadó. 7./ AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: A Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat az ajánlattételi felhívás II. fejezetében található árazatlan költségvetés kitöltésével kell meghatározni és a táblázatot, mint részletes költségvetést a felolvasólapot követően az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati árat minden esetben HUF-ban kell megadni. A bírálat alapját az összár képezi. 8./ A KIZÁRÓ OKOK: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 9./ AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: Ajánlatkérő az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

7 5 Pénzügyi- gazdasági alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1. cégszerű nyilatkozat az ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az előző 3 (2009., és 2011.) évi útfelújítási, javítási munkáiból származó nettó árbevételéről Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 310/2011 (XII. 23.) Kormányrendelet szerint kell igazolnia. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésben foglaltakra. Minimumkövetelmény: Ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan, ha: P.1. az előző 3 évben (2009., és 2011.) útfelújítási, javítási munkáiból származó nettó árbevétele egyik évben sem éri el a forintot. A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyikének, és az alvállalkozó(k)nak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek együttesen kell teljesítenie. Műszaki- szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafele számított 5 év legjelentősebb útfelújítási, javítási munkáinak ismertetése, amelynek tartalmazni kell a szerződés tárgyát, az ellenszolgáltatás teljes nettó összegét, (több résztvevő esetén a vállalkozási formációt, a részvételi területeket és arányokat), a teljesítésének idejét, helyét, valamint a megrendelőnek a teljesítés minőségére és határidejére vonatkozó nyilatkozatát. M.2. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszköz(ök) ismertetése, a felsorolt eszköz(ök) tulajdonjogát, vagy a szerződés teljes időtartamára fennálló bérletét, használati jogát, vagy a bérleti szerződés, használati megállapodás megkötésére a felek együttes kötelezettségvállalását igazoló okmány másolatának csatolása. M.3. A teljesítéshez igénybe venni kívánt szakemberek bemutatása (végzettség, képzettség és szakmai gyakorlat ismertetésével) a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat csatolásával, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való hatályos jogosultság igazolásával. Az alkalmasságot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 310/2011 (XII. 23.) Kormányrendelet szerint kell igazolnia.

8 6 Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő bevonásával is biztosíthatja. Ez esetben felhívjuk a figyelmet a Kbt. 55. (5) és (6) bekezdésben foglaltakra. Minimumkövetelmény: Ajánlattevő és/vagy az alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő műszaki és szakmai alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan ha: M.1. nem tud az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafele számított 5 évben összességében legalább 3 db a közbeszerzés tárgya szerinti (útfelújítási, javítási szolgáltatás) munkát igazolni, legalább összesen nettó Ft összegben M.2. nem rendelkezik minimum a teljesítéshez rendelkezésre álló alábbi eszközökkel: - földmunkagép, - 10 t hasznos teherbírású billenős tehergépkocsi, - útépítő géplánc, - aszfaltterítő és betonterítő gép, - tömörítő gép, - úthenger, - gumihenger, - kézi vibrohenger, - lapvibrátor, - döngölő, - hézagvágó, - szivattyú, - daru, - kitűző műszer, - szintezőműszer M.3. nem rendelkezik a teljesítéshez igénybe venni kívánt 1 fő, közlekedési szakterületen a 244/2006 (XII.5.) K.r szerinti MV-KÉ/A kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező okleveles építőmérnöki vagy felsőfokú szakirányú üzemmérnöki végzettségű szakemberrel. A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyikének, és az alvállalkozó(k)nak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)nek együttesen kell teljesítenie. 10./ A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt ában foglaltak szerint biztosítja. 11./ AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: november óra. Az ajánlatokat a megadott időpontig beérkezőleg kell benyújtani. A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek. Az Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőktől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, sorállás, stb.)

9 7 12./ AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: Biatorbágy Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, Szervezési osztály 13./ AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE (NYELVEI): Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevők kötelesek annak egyszerű magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni. 14./ AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: Biatorbágy Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal, I. emeleti kis tárgyaló november óra Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 15./ A TÁRGYALÁS MENETE ÉS IDŐPONTJA: Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő szükség szerint egy vagy több tárgyalást tart. A tárgyalások során a felek először a műszaki és szerződéses feltételeket egyeztetik, valamint az ajánlatkérő lehetőséget biztosít arra, hogy a tárgyalás alapján az ajánlattevők módosítsák ajánlatukat a tárgyaláson szóban lefolytatásra kerülő árlejtés keretében. Ezen árlejtés addig tart, míg bármelyik ajánlattevő alacsonyabb ellenszolgáltatást ajánl. Amennyiben valamelyik ajánlat megtétele után egy percen belül nem érkezik új ajánlat, az árlejtés lezárul és beáll az ajánlati kötöttség. Az ártárgyalás elején az ajánlatkérő ismerteti az ellenszolgáltatás azon összegét, amelynek megfelelő fedezet rendelkezésére áll. Mind az első, mind az esetleges további tárgyaláson ajánlattevők csak ugyanolyan vagy korábbi ajánlatuknál kedvezőbb ajánlatot tehetnek. A minimális licitlépcső Ft. A végleges árban adott árengedmény a költségvetési tábla valamennyi sorát arányosan csökkenti. Az első tárgyalás időpontja: november 13 9 óra Ajánlattevőnek a tárgyaláson az ajánlattételre teljes jogkörrel bíró személlyel(kel) kell képviseltetnie magát. Amennyiben a képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró módon nem állapítható meg, úgy az ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell eredetben becsatolnia, mely szerint az ajánlattevő képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia. Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésével jön létre. 16./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÉS AZ ÖSSZEGZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK TERVEZETT IDŐPONTJA: Az ajánlattevők ajánlati kötöttsége a tárgyalások befejezésétől kezdődik. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

10 8 Az összegzés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 65. (1) és 77. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 17./ A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: Az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldését követő követő 10. napon; amennyiben ez a nap nem munkanapra esik az ezt a napot követő (első) munkanapon. 18./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT TÉTELÉNEK LEHETŐSÉGE/KIZÁRÁSA: Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 19./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK: Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) a) és b) pontjaira, valamint a 60. (3) és (5) bekezdéseire vonatkozóan Ajánlatkérő előírja amennyiben ez az adott ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében értelmezhető - az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldányának vagy ügyvédi aláírásmintájának a csatolását, illetve amennyiben a nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek írják alá, akkor a részükre cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek által adott a meghatalmazott aláírását is tartalmazó- írásos meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvédi aláírásmintáját is. Amennyiben cégügyben módosítás van folyamatban, a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 7. -a alapján az ajánlattevőnek, alvállalkozónak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást másolatát Az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé Az ajánlatok bírálatára a Kbt ban foglaltak is irányadóak 19.5 Az ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. szerint biztosítja Több ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot, ez esetben a Kbt. 25. és 26. -aiban foglaltak irányadóak. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, valamint ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az együttműködésről szóló megállapodást, valamint az egyetemleges felelősség vállalását tartalmazó nyilatkozatot a közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni. Az együttműködésre vonatkozó elvárásokat a dokumentáció tartalmazza Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának összeállításával és benyújtásával kapcsolatos költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolytatásától vagy végkimenetelétől.

11 Az Ajánlatkérő a dokumentációt az Ajánlattételi felhívással egyidejűleg térítésmentesen elektronikus úton megküldi Ajánlattevők részére. Az ajánlatok benyújtására irányadó formai követelményeket a dokumentáció tartalmazza Az ajánlatokat magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat nem fogad el. Az idegen nyelvű okiratokat egyszerű fordításban is csatolni kell Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény az irányadó. 20./ AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA október Tarjáni István polgármester

12 1 RÉSZVÉTELI DOKUMNETÁCIÓ A KBT. HARMADIK RÉSZE ÉS A KBT (7) BEKEZDÉS A) PONTJA ALAPJÁN A HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SZABÁLYAI SZERINT INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A A beszerzés tárgya: Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái október..

13 2 TARTALOM I. fejezet Közbeszerzési műszaki leírás (Specifikáció) II. fejezet Az ajánlatok benyújtásához szükséges általános tudnivalók III. fejezet Iratminták IV. fejezet Szerződés-tervezet V. fejezet Árazatlan költségvetés

14 3 I. fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS A jelen dokumentációban rögzített feltételek szerinti ajánlattételhez és a feladat megvalósításához szükséges tervdokumentációt az Ajánlattevők rendelkezésére átadott dokumentáció tartalmazza az Ajánlattételi Dokumentáció Műszaki melléklete(i)vel együtt. A benyújtott ajánlatoknak az alábbiakban felsorolt valamennyi munka komplex megvalósítására kell érvényesnek lenniük: Biatorbágy Város területén az Önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat évek közötti fenntartási, felújítási munkái az ajánlattételi dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerint. A nyertes ajánlattevő a teljesítést I. minőségi osztálynak megfelelően köteles megvalósítani. A dokumentációban gyártmány/típus szerint megadott, vagy műszaki paramétereiből azonosítható gyártmány/típus megadása kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt. Bármely, funkcionalitásában és műszaki tartalmában legalább ezzel egyenértékű anyagok, eszközök és berendezések megajánlhatók. Az Ajánlattételi Dokumentáció Műszaki melléklete(i) szerint csoportosított beárazott Költségvetési tételek egységár táblázatát az ajánlat részeként be kell nyújtani. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a főösszesítő végösszegébe csak olyan Egyéb műszaki feladatok számíthatók bele, és ilyenformán csak olyan tételek részei az ajánlatnak, mely tételek az ajánlatkérő válaszaiból adódnak, illetve az ajánlatkérő jóváhagyott annak érdekében, hogy azonos műszaki tartalmat hordozó költségvetés kerüljön összehasonlításra. A kiegészítő információ kérés időszakában kell jelezni, illetve feltenni minden olyan kérdést is, mely a műszaki tartalomhoz tartozó, de a költségvetésben nem szereplő tételre vonatkozik. A kivitelezés időszakában az Ajánlatkérő csak a költségvetési tételek egységár táblázatából előre nem látható ok miatti kiegészítő munkákra vonatkozó költségmódosítási igényt mérlegel. Az ajánlattevőknek a költségvetési tételek egységár táblázatában szereplő valamennyi tételre árat kell adniuk, beleértve az előző bekezdés alapján jóváhagyott esetleges Egyéb műszaki feladatok is. Az alábbiakban rögzítettek az Ajánlattételi Felhívás kiegészítését képezik, így az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattételi Felhívásban foglaltakkal azonos mértékben kerülnek értékelésre.

15 4 Szakmai tartalom 1.1.) Az Ajánlattevőnek a mellékelt műszaki adatok alapján kell a Biatorbágy Város területén az Önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat évek közötti fenntartási, felújítási munkáira a megadott mennyiségek figyelembe vételével teljeskörű ajánlatot tennie, illetve a nyertes ajánlattevőnek a bemutatott szakmai feladatot kell megvalósítania az ÚT Aszfaltburkolatok fenntartása Útügyi Műszaki Előírás, ÚT Útfenntartás műszaki irányelvei. Beton-, kő- és műkőburkolatok Útügyi Műszaki Előírás, ÚT Aszfaltburkolatok repedéseinek, hézagainak kitöltése Útügyi Műszaki Előírás és az ÚT Útburkolatok hézagkitöltő anyagai Útügyi Műszaki Előírás vonatkozó pontjainak, valamint a 7. Utak üzemeltetése és fenntartása tervezési Útmutató /MAUT/ kiadványnak megfelelően ) Az ajánlatnak valamennyi tevékenységre ki kell terjednie ) Az Egyéb műszaki feladatok tevékenységenkénti részletezése című mellékletben az Ajánlattevő tüntesse fel a költségvetési tételek egységár táblázatában nem szereplő, de a feladat meghatározásokban előírtak teljesítéséhez általa szükségesnek ítélt tevékenységeket, azok mennyiségével és egységárával együtt ) Az ajánlatok szakmai tartalmát és az ehhez kapcsolódó egységárakat az Ajánlattevőnek a jelen ajánlati dokumentációban található Költségvetési tételek egységár táblázat -ban tételesen kell dokumentálni. 1.2.) Az ajánlattételi dokumentáció pontos áttanulmányozása után olyan ajánlatot kell tenni, ami semmilyen kifogással nem változtatható meg. A dokumentáció esetleges hiányosságára hivatkozással sem ár, sem határidő nem módosítható. Az ajánlattételi idő alatt az Ajánlattevő kötelessége meggyőződni minden olyan dologról, vagy körülményről, ami számára nem egyértelmű. 1.3.) Ajánlattevő az ajánlatában határozza meg azokat a szolgáltatásokat, melyeket térítés nélkül, illetve térítés mellett igényel az Ajánlatkérőtől a munkavégzés során. 1.4.) Az Ajánlattevő adjon meg minden olyan egyéb adatot, információt, dokumentumot és nyilatkozatot, melyet fontosnak tart ajánlatának értékeléséhez. 1.5.) Az Ajánlatban meg kell nevezni a munkavégzés során keletkező hulladék lerakási helyét. Gondoskodni kell a munkaterületen esetleg - talált veszélyes hulladék jogszabályokban előírt módon történő elhelyezéséről is. 1.6.) A nyertes Ajánlattevőnek a munka megkezdésekor igazoltan rendelkeznie kell tevékenysége egészére kiterjedő felelősségbiztosítással. 1.7.Amennyiben az Ajánlattevő az összegyűlt hulladékot hulladéklerakó telepre szállítja, úgy a lerakás költsége az Ajánlattevőt terheli.

16 5

17 6 II. fejezet AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a részvételi jelentkezéstevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: a) a tagok (részvényesek) szavazatának többségével társasági vagy tagsági részesedése alapján egyedül rendelkezik, b) más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok többségével egyedül rendelkezik, c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40. (1) a) és b) pontjaira, valamint a 60. (3) és (5) bekezdéseire vonatkozóan. 2. Ajánaltkérő előírja amennyiben ez az adott ajánlattevő, alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében értelmezhető az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró személy vagy személyek aláírási címpéldányának vagy ügyvédi aláírásmintájának a csatolását, illetve amennyiben a nyilatkozatokat nem a cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek írják alá, akkor a részükre cégjegyzésre jogosult személy vagy személyek által adott a meghatalmazott aláírását is tartalmazó- írásos meghatalmazás mellé csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó vagy meghatalmazók aláírási címpéldányát vagy ügyvédi aláírásmintáját is. Amennyiben cégügyben módosítás van folyamatban, a 310/2011 (XII.23.) Kormányrendelet 7. -a alapján az ajánlattevőnek, alvállalkozónak, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben