PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében című pályázati felhíváshoz Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: december

2 1. Bevezető A pályázati alap háttere, célja, prioritásai májusában az Európai Gazdasági Térség az EU bővítés következtében kibővült az újonnan csatlakozott országokkal, így Ciprussal, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal, Magyarországgal, Lettországgal, Litvániával, Máltával, Lengyelországgal, Szlovákiával, és Szlovéniával. Az EU 25-ök, és a három nem EU tagország - Izland, Lichtenstein, Norvégia - mind résztvevői a belső piacnak, melynek fő jellemzője az ún. négy szabadság elve, azaz az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlása. Ezzel egyidőben Izland, Lichtenstein és Norvégia létrehozta az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási konstrukciókat annak érdekében, hogy elősegítse a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EGT-ben A május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belső piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű, új támogatási forma alapját. A támogatás teljes összege 5 éven keresztül - a tíz újonnan csatlakozott országra (továbbá Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra) - évi 120 millió euró, ebből Magyarország részesedése 10%, tehát évente mintegy 12 millió euró. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett, a tíz újonnan csatlakozott ország részére Norvégia kétoldalú szerződésekkel létre hozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust (Norvég Alap), melynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró, amelyből Magyarország részesedése 13%, azaz évi 15 millió euró. A fentiek értelmében Magyarország 5 éven keresztül évi 27 millió euró (kb. 6 milliárd forint) támogatást kap. Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetőek, egységes szabályrendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli őket. A Finanszírozási Mechanizmusok a pályázók számára különféle támogatási lehetőséget biztosítanak rugalmas és széles körű lehetőségeket kínálva. A támogatási formák egyike az ún. Pályázati alapok, mely olyan támogatási konstrukció, melynek keretében kis költségvetésű projektek támogathatóak, a meghatározott célra rendelt támogatási összeget egy előzetesen nyílt pályáztatással kiválasztott támogatásközvetítő szervezet osztja szét további pályáztatással. A pályázati alapok támogatásközvetítő szervezeteinek hivatalos nyilvántartásba vett vagy bejegyzett szervezeteknek kell lenniük, kellő ismeretekkel, tapasztalattal és gyakorlattal kell rendelkezniük az állami vagy más eredetű támogatások elosztása területén, és megfelelő intézményi rendszerrel kell rendelkezniük. A pályázati alapok támogatásközvetítő szervezete elszámoltatható a támogatásokkal, és teljes mértékben felelős a szabályos megvalósításért. A kiválasztott támogatásközvetítő szervezet írja ki azt a pályázati felhívást, amelyre a végső kedvezményezettek pályázhatnak. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint támogatásközvetítő szervezet, a Magyar környezetvédelmi civil szervezetek támogatására a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében nyert támogatást, melynek eredményeképpen Ft összegű pályázati alap áll jelen pályázati kiírás keretében rendelkezésre. A Pályázati Alap lebonyolításának támogatásáról szóló megállapodások a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és a Norvég Királyság Külügyminisztériuma valamint a Magyar Köztársaság nevében eljáró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között májusban kerültek aláírásra. Ezt követően június 29- én jött létre a támogatás felhasználását szabályozó Végrehajtási Szerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium között, mely jelen pályázati felhívás végrehajtásáról rendelkezik. 2

3 2. Általános információk 2.1 A pályázati program tárgya A magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében. 2.2 A pályázati program célja A pályázati program célja a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek - részvételének erősítése és növelése a környezetvédelmi döntéshozatali eljárásokban, különös tekintettel, az NKP II. valamint a hazai és az EU szabályozások megvalósítására; - intézményes kapacitását erősítő projektek megvalósítása. A pályázati felhívás keretén belül támogathatók a környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének erősítését segítő, az NKP II. megvalósítását szolgáló, az alábbiakban felsorolt támogatási céloknak megfelelő projektek: 1. A társadalmi részvétel erősítése az NKP II. megvalósításában, a környezetvédelmi döntéshozatalban, a hazai és az EU szabályok, előírások teljesítésének megvalósítását szolgáló akciók, programok, tevékenységek 2. A környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének erősítését segítő, a társadalom környezeti értékrendjének javítását, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását szolgáló nyilvános kampányok, akciók, rendezvények, szemléletformáló programok, média-megjelenések, környezeti tanácsadás 3. A környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek tagjainak képzése/továbbképzése, a környezetvédelmi döntéshozatali eljárásban való részvétel erősítése, a tárgyalási technikák, a PR technikák, valamint a média megjelenések fejlesztése, erősítése céljából 4. Környezeti nevelési, oktatási programok Az egy szervezet által benyújtható pályázatok száma: - főpályázóként: maximum 1 db, - konzorciumi tagként (partnerként) maximum 2 db. (azaz, egy szervezet 1 pályázatot nyújthat be, mint főpályázó, és 2 db pályázatot mint egy másik főpályázó pályázatában szereplő konzorciumi tag/partner) Amennyiben egy szervezet több mint 1 pályázatot nyújt be mint főpályázó, és/vagy több mint két pályázatban partnerként szerepel, akkor automatikusan kizárásra kerül. Konzorciumi pályázat esetén 1 pályázatba maximum 4 partner vonható be. Egy pályázatban a fenti 4 támogatási cél közül, csak egy támogatási célt lehet megjelölni. Amennyiben a pályázatban szereplő projekt több támogatási cél megvalósítását szolgálja akkor a pályázatban azt az egy támogatási célt kell megjelölni, amelyhez a projekt leginkább kapcsolódik, és utalni lehet arra a támogatási célra, amelyhez még kapcsolódik. (pl. a pályázatot a pályázó szervezet az 1- A társadalmi részvétel erősítése az NKP II. megvalósításában, a környezetvédelmi döntéshozatalban, a hazai és az EU szabályok, előírások teljesítésének megvalósítását szolgáló akciók, programok, tevékenységek támogatási célra nyújtja be, de a projektje kapcsolódik a 2- A környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének erősítését segítő, a társadalom környezeti értékrendjének javítását, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását szolgáló nyilvános kampányok, akciók, rendezvények, szemléletformáló programok, médiamegjelenések, környezeti tanácsadás támogatási célhoz is. Ebben az esetben a pályázati adatlap 7.1 pontjában az 1. támogatási célt kell feltüntetni, és utalni lehet arra, hogy a pályázati program a 2. támogatási cél megvalósítását is szolgálja). 3

4 2.3 Az odaítélhető támogatás összege és mértéke A pályázati felhívás keretén belül az igényelhető támogatás összege, a pályázat teljes költségének maximum 90%-a, de - legalább Ft és - legfeljebb Ft az alábbiak figyelembe vételével: ha a pályázó szervezet évi teljes ráfordítása nem több mint 6 millió Ft, akkor maximálisan Ft támogatásra pályázhat, évi teljes ráfordítása nagyobb, mint 6 millió forint, akkor maximum a évi teljes ráfordítás 50%-ára, de legfeljebb Ft támogatásra pályázhat a jelen pályázati kiírás keretében. 2.4 A támogatás odaítélésének általános feltételei A pályázati felhívás keretein belül közcélt szolgáló, nem profit szerzésére irányuló projektek finanszírozhatók. 2.5 A támogatás igénybevételére jogosultak köre, partnerek Támogatást az alapító okiratukban/alapszabályukban rögzítetten környezetvédelmi és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek és alapítványok kaphatnak, közalapítványok nem pályázhatnak. A pályázatot több (de maximum 5) - a fenti kritériumnak megfelelő - szervezet közösen is benyújthatja, ebben az esetben a szervezetek által aláírt együttműködési (konzorciumi) megállapodásban ki kell jelölni a pályázatot benyújtó szervezetet (fő pályázót). Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy konzorciumi megvalósítás esetén is - a támogatás felhasználása során keletkező - a számlákon vevőként a Támogatott főpályázónak kell szerepelnie. Konzorciumi pályázat esetén 1 pályázatba maximum 4 partner vonható be. 2.6 Kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, illetve amelynek az ügyészség a bírósági nyilvántartásból való törlését kezdeményezte; amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik (az engedély rendelkezésre állását, a támogatási szerződés megkötése előtt kell igazolni); amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor. 4

5 2.7 Elszámolható és nem elszámolható költségek A költségek elszámolhatóságának kezdő napja: a felmerült költségek a Pályázatra vonatkozó támogató - miniszteri - döntés napját követően számolhatóak el a támogatás terhére. A döntés meghozatalára várhatóan a pályázatok benyújtási határidejétől számított maximum 4 hónapon belül kerül sor. A projektet a szerződő felek által aláírt támogatási szerződés támogatott által történő kézhezvételét követő legkésőbb három hónapon belül meg kell kezdeni. A költségek elszámolhatóságának végső napja: a költségek elszámolására vonatkozó számlák/bizonylatok teljesítési és kiállítási dátuma nem haladhatja meg a támogatási szerződésben rögzített befejezési időpontot. Csak kifizetett számla nyújtható be elszámolásra. A támogatás elszámolhatóságának utolsó napja a támogatási szerződésben szereplő befejezési határidőtől számított 30 nap. Az elszámolhatóság utolsó napja azt a napot jelenti, amikor a még el nem számolt támogatás elszámolása, és a még igénybe nem vett támogatás lehívása megtörténhet. Az elszámolás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a projektek elszámolhatóságának végső határideje nem lehet későbbi, mint január Elszámolható költségek: Kizárólag azon költségek számolhatók el, amelyek: - a projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek, a támogatási szerződés rendelkezik róluk, és megfelelnek a józan pénzügyi gazdálkodás elveinek, különösen az ár-érték arány, valamint a költséghatékonyság elvének; - a projekt megvalósításának szerződésben rögzített kezdőnapja (azaz a költségek elszámolhatóságának kezdő napja) és megvalósításának befejezése közötti időtartam alatt merültek fel és kerültek teljesítésre; - szerepelnek a Támogatott könyvelésében, adózási dokumentumaiban, azonosíthatóak és ellenőrizhetőek, továbbá igazolhatóak alátámasztó és teljesítési dokumentumok eredeti példányaival; A végső kedvezményezett által a nemzeti szabályok értelmében vissza nem igényelhető ÁFA, és minden egyéb illeték és adó, mely végső soron a kedvezményezettet terheli (vissza nem igényelhető) támogatható kiadásnak minősül. Az ÁFA szabályokkal összefüggésben az irányadó törvény az Általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény, továbbá a évi CXIX. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról, valamint a Bizottság 448/2004/EK rendelete annak ellenére, hogy ez a jogszabály a Strukturális Alapok (SA) összefüggésében került megalkotásra, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok tekintetében is irányadó szabályozásnak tekintendő. További tájékoztatásért, kérjük tekintse át az ÁFA útmutatót (12. sz. melléklet). Bérek, bérjellegű költségek és járulékaik: Ide tartozik a projekt megvalósításához, a tényleges lebonyolításhoz szükséges szakmai/szakértői munkák díja, bérköltsége, ill. az alkalmazásban álló munkatársak részbére (a pályázatban, ill. az elszámolásban nyilatkozni szükséges arról, hogy ki /beosztás szerint/ hány órát foglalkozik a projekttel napi/havi szinten). A béreket terhelő járulékok csak abban az esetben számolhatók el, ha azok végérvényesen a Támogatottat terhelik. A költségek felmerülését a Támogatottnak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: - Munkaszerződés: a költség első felmerülésekor szükséges benyújtani egyszeri alkalommal, a további jelentések benyújtásakor elegendő a számlaösszesítő megfelelő oszlopában hivatkozni a szerződésre. - Munkaköri leírás, mely tartalmazza a projekttel kapcsolatos tevékenységeket. Amennyiben a munkatárs már a projekt megkezdése előtt is munkaviszonyban állt a Támogatottal és projektbeli 5

6 feladatait a korábban megállapított munkaidejében végzi el, akkor meglévő munkaszerződést és munkaköri leírást ki kell egészíteni a projektbeli feladatok leírásával. - Ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra, akkor a szerződésben meghatározott munkaidőarány alapján kell kiszámítani az elszámolható összeget; - Megbízási szerződést kell kötni, ha a meglévő munkatárs a feladatokat munkakörén kívül, munkaidőn túl végzi el. Továbbá megbízási szerződéssel vehetnek részt azon szakértők, ahol a munkavégzés egyéni vállalkozás vagy kisvállalkozás keretén belül történik (8 millió forint felett közbeszerzés, 8 millió forint alatt árajánlatok alapján kell kiválasztani a szakértőt). - Amennyiben a Támogatottnál bérszámfejtő rendszer működik: bérszámfejtő lapok, amennyiben kézi számfejtés történik: bérjegyzék/fizetési jegyzék; - A Támogatott nyilatkozata a munkáltatót terhelő járulékok megfizetéséről, ill. a vonatkozó átutalásokat tartalmazó bankszámla kivonatok másolatai szükségesek; - Kifizetés bizonylata (összevont utalás esetén nyilatkozat arról, hogy az összevont tétel milyen, az adott projektre elszámolni kívánt költséget tartalmaz); - Teljesítés-igazolás. Szolgáltatások): Ide tartozik a tanácsadás, oktatás, képzés, marketing, ellenőrzés, nyilvánosság, tájékoztatás, ill. biztosíték esetén a közjegyzői okiratba foglalás stb. költsége. Csatolandó dokumentumok: - Szerződés(ek); - Árajánlatok, megrendelő; - Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék/szolgáltatás közbeszerzés-köteles; - Számla(k); - Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzőkönyv, átadás-átvételi jegyzőkönyv); - Kifizetés bizonylata. Adminisztrációs költség / irodaköltség: Azok a költségek, melyek nem kapcsolódnak egy konkrét tevékenységhez, mint pl.: irodaszerek beszerzése, útiköltség, könyvelés, bérszámfejtés (arányosítva) - Útiköltség: Csak abban az esetben számolható el, ha a gépjármű a Támogatott vagy megbízási/munkaszerződés alapján megbízott fél, vagy annak valamely családtagja tulajdonát képezi. Gépjármű-használat esetén a benyújtandó dokumentumok: - Útnyilvántartás (a támogatott szervezet tulajdonában álló gépjármű esetén): Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási normát, az év első és utolsó napján a kilométeróra állását. Tartalmaznia kell: az utazás időpontját, az utazás célját (honnan-hova és mi célból történt az utazás), felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését, a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát; - Kiküldetési rendelvény (nem a támogatott szervezet tulajdonában álló gépjármű esetén); - Forgalmi engedély; - Kifizetés bizonylata. Üzemanyag-felhasználás esetén a hatályos adójogszabályok irányadóak. Tömegközlekedés elszámolása esetén csatolandó dokumentumok: - Számla; - Kifizetés bizonylata; - Kiküldetési rendelvény, amennyiben rendelkezésre áll. - Rezsiköltség: Elszámolható, amennyiben olyan tényleges költségen alapul, mely a projekt megvalósításához kapcsolódik, valamint arányosan felosztható a projektre egy megfelelően dokumentált és méltányos módszert alkalmazva. Csatolandó dokumentumok: - a Támogatott nevére szóló számla; - Nyilatkozat az elszámolni kívánt költségek megosztásának módjáról; - Kifizetés bizonylata. 6

7 Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázati támogatási keretből a pályázó (szervezet) általános működési költségeihez nem, csak a projekthez kapcsolódó (a szakmai összefoglalóban megindokolt) működési költségekhez igényelhető támogatás. Ez azt jelenti, hogy nem igényelhető támogatás a pályázó összes irodabérleti, vagy telefonköltségének, ill. az állandó alkalmazásban lévő munkatársak bérének és járulékainak finanszírozására, de arra a hányadra vonatkozóan igen, amely a pályázathoz leírt tevékenységhez kapcsolható. Beszerzések (eszközbeszerzés, anyagok beszerzése stb.) Csak a támogatott projekt megvalósításához nélkülözhetetlen, annak megvalósítását elősegítő beszerzések számolhatók el. Csatolandó dokumentumok: - Szerződések, megrendelések (kivéve, ha az áru kiskereskedelmi forgalomban kapható és így kerül beszerzésre); - Árajánlatok, megrendelő; - Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék/szolgáltatás közbeszerzés-köteles; - Számla; - Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzőkönyv, átadás-átvételi jegyzőkönyv); - Kifizetés bizonylata. Építés, felújítás és épületek valamint egyéb építmények/létesítmények (ki)bővítése Csak a támogatott projekt megvalósításához nélkülözhetetlen, annak megvalósítását elősegítő építési, felújítási költségek számolhatók el. Minden építési, felújítási és bővítési tevékenység építési engedélyköteles, melyre az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény vonatkozik. Az építési terveket a helyi építésügyi, az országos településfejlesztési és építési tervnek, valamint a 19/2002. (V.8) OM rendelet előírásainak megfelelően szükséges elkészíteni. Az ajánlatoknak, olyan építészeti megoldásokra kell fókuszálni, melyek biztosítják az akadálymentességet, továbbá a magas szintű energiahatékonyságot és a környezetbarát elképzeléseket, megoldásokat. Dokumentálás: - Szerződés; - Számla; - teljesítés-igazolás, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv stb. - Kifizetés bizonylata. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába kerül csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, ill. a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. Természetbeni telephely juttatás esetén, vagy ha a beruházó a telephelyet vissza nem térítendő támogatásból vásárolta vagy építette meg, teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, keretbiztosítási jelzálogjogot érvényesít a KvVM. A természetbeni hozzájárulások támogathatók, feltételezve, hogy: - ingatlan, eszközök rendelkezésre bocsátása, kutatói, szakmai tevékenység, ellentételezés nélkül végzett önkéntes munka; - értéke függetlenül megállapítható és ellenőrizhető; - ingatlan rendelkezésre bocsátása esetén az értéket független, képesítéssel rendelkező értékbecslő vagy erre felhatalmazott hatóság igazolja; - ingatlan, eszközök rendelkezésre bocsátása esetén az elszámolható értéket a tényleges használati idő alapján kell elszámolni (kimutatás a használati idő megállapítására); - Az ellentételezés nélkül végzett önkéntes munka értékének meghatározása a munkaidő és a munkavégzés jellegének megfelelő szokásos óradíj/napidíj figyelembevételével történik. Mivel a tényleges munkaidő alapján kell elszámolni az értékét, ezért a munkaidő megállapítására vonatkozó kimutatást szükséges csatolni. A szokásos óradíj alátámasztása pl.: Munkaügyi 7

8 Központ adatai, KSH adat, kamarák adatai, vagy a Támogatott nyilatkozata arról, hogy a bér megegyezik a hasonló munkakörben alkalmazott munkatársakéval. Az önkéntes munka mértéke a tárgyi felhívás keretein belül - a munka jellegétől függően Ft/óra lehet. A természetbeni hozzájárulás értéke nem haladhatja meg az önerő 50 %-át Nem elszámolható költségek Pénzügyi díjak: pl. kamattartozás kiegyenlítése, pénzforgalmi költségek, veszteségek, hiteltúllépés költsége, banki kezelési költség Az alábbi, az alvállalkozók igénybevétele miatt felmerülő kiadások nem számolhatóak el az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásának terhére: (a) olyan alvállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket; (b) a közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésben foglalt azon alvállalkozói díjak, amelyek kifizetését a tevékenységek összköltségének a százalékos arányában határoztak meg, kivéve azt az esetet, amikor az elvégzett munka, szolgáltatás jogos ellenértékét a támogatásközvetítő szervezet indokoltnak tartja. Minden alvállalkozói szerződés esetében, az alvállalkozóknak biztosítani kell minden szükséges információt az audit és ellenőrző szervezetek számára az alvállalkozói tevékenységekkel összefüggésben. Bírságok, kötbérek és perköltségek Kamattartozás Jogi tanácsadói díj (a kivételeket lsd. fent) Más támogatási keretből (hazai költségvetési forrás, vagy nem hazai forrás) már finanszírozott tételek A pályázat elfogadott költségtáblázatában nem szereplő tételek Közjegyzői okiratba foglalás költsége csak abban az esetben számolható el, ha a biztosíték nyújtás előírásra kerül 2.8 Az Önerő, és a támogatás finanszírozásának módja Az Önerő A pályázat teljes költségének legalább 10%-át a pályázónak kell biztosítania. Az önerő alatt a pályázó saját és egyéb, a pályázatban szereplő projekt érdekében rendelkezésre bocsátott forrását értjük. Az önerő legalább 25%-ának a pályázó saját forrásának kell lennie. Az államháztartás egyéb alrendszeréből származó támogatás nem számítható bele a saját forrás összegébe! Az önerő az alábbiakból tevődhet össze: bankszámlapénz bankbetét egyéb támogatás természetbeni hozzájárulás (az önerő 50 %-át meg nem haladó mértékben) A teljes önerő rendelkezésre állását a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. A főpályázóra vonatkozó igazolási módok érvényesek arra a partnerre is, aki az önerőhöz pénzbeli vagy természetbeli hozzájárulást biztosít. Az önerő rendelkezésre állásának igazolási módja Bankszámlapénz vagy bankbetét esetében: a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) nyilatkozata, az összeg rendelkezésre állásáról. (A nyilatkozatot helyettesítheti a számlavezető pénzintézetnek a pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi hivatalos igazolása a bankszámlapénz vagy bankbetét rendelkezésre állásáról). Egyéb támogatás esetén a támogatás odaítéléséről szóló levél másolata, vagy a támogatási igény benyújtását igazoló dokumentum. A támogatási szerződés megkötéséhez mindenképpen 8

9 rendelkeznie kell a pályázónak legalább a támogatás odaítéléséről szóló dokumentummal. Ennek hiányában gondoskodnia kell a pályázónak a szükséges önerő másként való igazolásáról. Természetbeni hozzájárulás esetén a kedvezményezett tételes, részletes kimutatása, nyilatkozata szükséges (tevékenység/óradíj/fő/nap, összesen stb.). Amennyiben a természetbeni hozzájárulás formája ingatlan vagy földterület, annak igazolása nyilatkozat formájában, hogy a tulajdonos/tulajdonosok azt a projekt megvalósításának idejére, illetve a projekt befejezését követő legalább 5 évre rendelkezésre bocsátják, mint önerő. Az így felajánlott ingatlan/földterület értékét hivatalosan nyilvántartásba vett értékbecslő által készített eredeti értékbecsléssel vagy értékbizonyítvánnyal és a Földhivatal által kiadott tulajdoni lap másolattal kell igazolni, valamint az önerő kalkulálási módját bemutatni A támogatás folyósítása 1. A támogatás előfinanszírozásban igénybe vehető része (a támogatási összeg maximum 50%-a, de legfeljebb forint ) folyósításának feltételei: - aláírt támogatási szerződés - a támogató döntés által a folyósításhoz előírt egyedi feltételek (pl. jelzálogszerződés megkötése stb.) teljesítése (amennyiben előírásra került ilyen feltétel). 2. Közbenső kifizetés: a támogatási összeg további maximum 30%-a, de legfeljebb forint, a maximum 50%-os előleg felhasználásának elszámolása után vehető igénybe. A közbenső lehívás során az előlegként kifizetett maximum 50%-os mértékű támogatással (és a hozzá kapcsolódó önerővel) kell elszámolni, a közbenső kifizetésnél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerővel) pedig a megvalósítást követően kell elszámolni a projektzáró jelentésben. 3. Végső kifizetés a támogatási összeg fennmaradó 20%-a ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett része, a projekt 100%-os teljesítése után vehető igénybe. A végső lehívásnál, nem csak a maradék 20% támogatási összeggel, (ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett részével) és a hozzá kapcsolódó önerővel, hanem a közbenső kifizetésénél igényelt maximum 30%-os támogatási összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerővel) is el kell számolni. Amennyiben a támogatás összege a forintot meghaladja, az előfinanszírozásban igénybe vehető támogatás mérteke egyéni megítélés alá esik, azt az értékelő bizottság javaslata ismeretében a miniszteri döntés határozza meg. 3. A pályázatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információk A pályázatot pályázati adatlapon (jelen útmutató 2 sz. melléklete), a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt, a jelen útmutatóban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően összesen 3 nyomtatott példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban, mely másolati példányok az eredetivel mindenben azonos tartalmúak (arról másoltak), gépelve vagy nyomtatva) valamint 1 db cd lemezen kell benyújtani. Kézírással kitöltött példányok befogadása nem lehetséges! Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, a Támogatásközvetítő szervezet az eredeti példányt tekinti irányadónak. A pályázatot folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni. A tartalomjegyzék végén fel kell tüntetni a pályázat összes lapjainak a számát. Az eredeti példány minden egyes oldalát az aláírásra jogosult személynek - akinek az aláírási címpéldánya a pályázathoz csatolásra került - aláírásával el kell látnia. 9

10 A pályázat példányait növekvő sorrendben, 1-3-ig, azok borítólapján a megfelelő sorszámmal ellátva, valamint az Eredeti (1), illetőleg Másolat (2), Másolat (3), felirat feltüntetésével, egyetlen lezárt borítékban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét, postacímét, valamint a pályázati cél számát és megnevezését. (Pl. 1- társadalmi részvétel erősítése az NKP II. megvalósításában). A pályázati adatlap és útmutató letölthető a KvVM honlapjáról (www.kvvm.hu/aktuális/pályázatok) illetve - adathordozó (cd vagy floppy lemez) ellenében - beszerezhető kedden és szerdán 9-15 óráig, csütörtökön 9-17 óráig, illetve pénteken 9-13 óráig a következő címen: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld-Pont Szolgálat 1011 Budapest, Fő u A pályázati adatlap (2 sz. melléklet) kitöltéséhez szükséges információk A pályázati adatlap pontos és hiánytalan kitöltése, valamint cégszerű aláírással, dátummal és bélyegzővel történő ellátása kötelező, mely a pályázat befogadásának alapfeltétele. Az adatlap formailag nem változtatható, és annak minden oldalát a pályázó hivatalos - az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező - aláírásával kell ellátnia! Az adatlap kitöltése értelemszerűen történik, melynek során kérjük az alábbiakban felsoroltak figyelembevételét: - az adatlap 1. pontjában a pályázó szervezet hivatalos, az alapító okiratában ill. a bejegyzési végzésben szereplő nevével egyező megnevezését kell feltüntetni. A pályázó szervezet megnevezését angol nyelven is meg kell adni (amennyiben van). - az adatlap 2. pontjában a pályázó szervezet hivatalos dokumentumokkal (alapító okiratában, bejegyzési végzés, alapszabály, beszámoló, mérleg) igazolható azonosító adatait, valamint a évi ráfordításait kell bemutatni - az adatlap 3. pontjában a pályázó szervezet hivatalos dokumentumokkal (alapító okiratában, bejegyzési végzés, alapszabály, beszámoló mérleg) igazolható székhelyét, ill. elhelyezkedését kell bemutatni - az adatlap 4. pontjában a pályázó szervezet által a pályázatban foglalt cél megvalósításában résztvevő, ill. azt koordináló személy adatait, és elérhetőségét kell feltüntetni; - az adatlap 5. pontjában a pályázó szervezet hivatalos, aláírási jogosultsággal rendelkező képviselőjének nevét és elérhetőségét kell feltüntetni, aki a pályázat aláírására jogosult (a pályázathoz ezen személy aláírási címpéldányának másolatát is csatolni kell) - az adatlap 6. pontjában a pályázó szervezet hivatalos, banki nyilatkozattal vagy bankszámlaigazolással/bankszámlaszerződéssel igazolható azon bankszámlaszámát kell feltüntetni, melyre a támogatás utalható, emellett a számlavezető bank adatainak megadása is szükséges - az adatlap 7.1. pontjában a pályázati felhívásban szereplő támogatási cél számának és megnevezésének pontos feltüntetése szükséges. - az adatlap 7.2. pontjában amennyiben a pályázatban szereplő projekt több támogatási cél megvalósítását szolgálja akkor ebben a pontban azt a támogatási célt kell megjelölni, amelyikhez a 7.1 pontban megjelölt támogatási cél mellett a projekt még kapcsolódik - az adatlap 7.3. pontjában kérjük egy olyan összefoglaló cím megadását, amely alapvetően jellemzi a tervezett programot (amely végigkíséri azt a regisztrálástól a lezárásig) - az adatlap 7.4. pontjában kérjük a 7.3. pontban megadott program angol nyelven történő megadását - az adatlap 8. pontjában a program tartalmára vonatkozóan rövid leírást kell adni (a program részletes ismertetését a jelen útmutató 3. sz. melléklete szerint kell csatolni) 10

11 - az adatlap 9. pontjában a program megvalósításának helyszínét szükséges feltüntetni - az adatlap 10. pontjában: - a program megvalósítása várható kezdési időpontjának megadásánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy a költségek elszámolhatóságának kezdő napja a pályázatra vonatkozó támogató miniszteri döntés napja (a pályázatok benyújtási határnaptól számított maximum 4 hónapon belül kerülnek elbírálásra, és a projekt megvalósítását a szerződő felek által aláírt támogatási szerződés támogatott által történő kézhezvételét követő legkésőbb három hónapon belül el kell kezdeni). - a megvalósítás befejezési időpontjának megadásánál vegyék figyelembe, hogy a pályázatok megvalósítási periódusa minimum 4 hónap, maximum 24 hónap lehet, azonban a projektek befejezésének végső határideje nem lehet későbbi, mint december 31., mely határidő nem hosszabbítható. - az adatlap 11. pontjában: a megvalósításhoz szükséges teljes költség meghatározása során figyelemmel kell lenni a szervezet adott projekt megvalósítására vonatkozó ÁFA visszaigénylési jogosultságára. Amennyiben az ÁFA visszaigényelhető, akkor a nettó teljes költség alapján igényelhető a támogatási összeg, amennyiben nem akkor a bruttó támogatási összeg után. Így amennyiben a pályázó szervezet nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére, akkor a Visszaigényelhető ÁFA összege kérdéshez tartozó cellában, 0-t kell feltüntetni. (a 11. pont kitöltésének összhangban kell lennie a jelen útmutató 6. sz. melléklete szerint csatolandó ÁFA nyilatkozatban foglaltakkal) - az adatlap 12. pontjában: a megvalósítás költségeinek fedezetéül szolgáló források bemutatásánál, kérjük figyelembe venni, hogy az igényelhető támogatás összege az adatlap 11. pontjában bemutatott teljes költség 90%-a, míg az önerőként biztosítandó összeg a teljes költség 10%-a. Az önerő összetétele a jelen útmutató pontja szerint fogadható el. - az adatlap 13.1 pontjában: a program költségvetése évenkénti bontásban részletesen kell, hogy tartalmazza a "működés" és "felhalmozás" jellegű tervezett kiadásokat, a "felhalmozás" jellegű tételek pontos specifikációjával. Felhalmozás jellegű költségnek minősülnek az ,- Ft egyedi beszerzési érték feletti tételek, ill. azok az eszközök, melyek a szervezet tevékenységét 1 éven túl tartósan szolgálják. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a táblázatban a program teljes költsége (azaz a 13.1 táblázat utolsó sorának összesen értéke) összhangban legyen az adatlap 11. pontjában szereplő teljes költséggel. - az adatlap 13.2 pontjában: évenkénti bontásban kell feltüntetni az adatlap 12. pontjában feltüntetett forrásokat, (oly módon, hogy a források összesen értékek összhangban legyenek a 13.1 táblázat évenkénti költségek összesen értékével) Az igényelt EGT/Norvég FM támogatás és az önerő összege nem haladhatja meg a pályázatban szereplő program teljes költségét! Az adatlap pontjának kitöltéséhez segítségül szolgál a honlapon található költségvetés minta c. dokumentum. - az adatlap 14. pontjában: a pályázati felhívásra, a tárgyi pályázaton kívül partnerként benyújtott pályázat megnevezését kell szerepeltetni, külön feltüntetve, hogy melyik főpályázó pályázatában vesz részt, mint partner. - az adatlap 15. pontjában: itt lehet közölni azon információkat, melyeket a pályázó a pályázat elbírálásához szükségesnek tart, és a kötelezően csatolandó mellékletekben annak közlésére nincs mód 11

12 3.2 A pályázathoz csatolandó mellékletekkel kapcsolatos információk Minden pályázatnak tartalmaznia kell a - pontosan, hiánytalanul kitöltött és aláírt - adatlap (a pályázati útmutató 2. sz. melléklete) mellett az alábbi kötelezően csatolandó mellékleteket: - a pályázatban szereplő projekt megvalósításának részletes ismertetését, szakmai összefoglalóját, a pályázó szervezet (konzorciumi pályázat esetén szervezetek) bemutatását tartalmazó dokumentum, a projektben részt vevő szakemberek önéletrajzai (a pályázati útmutató 3. sz. melléklete szerint) E mellékletben a projekt alábbi alapelvekhez - melyeket a pályázat összeállításakor és a megvalósítás során is szem előtt kell tartani - való illeszkedését is be kell mutatni: - Fenntartható fejlődés - Esélyegyenlőség (különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre) - Jó kormányzás (felelősség, átláthatóság, részvétel, egyenlő esélyek) - Korrupciómentesség (a horizontális célokkal kapcsolatos útmutatók megtalálhatók a honlapon) - a pályázó nyilatkozata megnevezésű melléklet, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 4. sz. melléklete), melynek 1. pontjában a megfelelő választ meg kell jelölni - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlap I. része kitöltve, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 5. sz. melléklete) - a pályázó ÁFA nyilatkozata, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 6. sz. melléklete) - a partnerek adatlapja(i) (csak akkor szükséges csatolni, ha van partner szervezet, a pályázati útmutató 7. sz. melléklete szerint) - a pályázó szervezet és a partner szervezet(ek) 90 napnál nem régebbi jogerős létesítő okiratának és a jogerős bejegyzési végzésének másolta (alapító okirat, alapszabály, a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős bejegyzési végzés, alapszabály stb. Az iratokat lehet egyszerű másolatban benyújtani, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik) - pályázó szervezet és partnerszervezet(ek) aláírási címpéldányának másolata - a pályázati adatlapon szerepeltetett évi teljes ráfordítás összegének alátámasztására, a évi számviteli beszámoló pályázó által hitelesített példánya (mérleg és eredménykimutatás); - az adatlap 12. pontjában bemutatott önerő- ill. egyéb forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (a pályázati útmutató 2.8 pontjában előírtak szerint) - partnerek bevonása esetén, az aláírt partnerségi együttműködési megállapodás eredeti példánya (a pályázati útmutató 8. sz. melléklete szerint) - nem kötelező, de csatolható: a pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerződések, nyilatkozatok, valamint a már rendelkezésre álló jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok másolata(i) Minden pályázati példány elejére csatolandó az útmutató 1. sz. mellékletét képező tartalomjegyzék, mely tételesen tartalmazza a benyújtandó dokumentumok listáját (bővíthető, amennyiben az előírtakon kívül egyéb dokumentumok becsatolásra kerülnek a pályázati dokumentációba). 3.3 A pályázatok benyújtásának helye, határideje, módja A pályázatot a jelen útmutatóban foglaltak szerint összeállítva, a példányokat (adatlapok és azok mellékletei) külön-külön összetűzve, vagy fűzve (a szétesés veszélye nélkül) kell benyújtani. Különös figyelemmel kell lenni a beadási határidőre és így a postabélyegző keltére! (a pályázat beadási határideje a postára adás dátumát jelenti!) A pályázat befogadásáról minden pályázó értesítést kap. A pályázatokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell feladni: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási Főosztály 1011 Budapest, Fő u

13 A pályázatok legkésőbb január 17-ig (postabélyegző kelte) kerülnek befogadásra. Beadási határidő utáni postabélyegzővel ellátott pályázatok befogadása nem lehetséges. 4. Kapcsolattartás, információszolgáltatás A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a KvVM Zöld Pont Szolgálatához, telefon: , , Zöld szám: , fax: , Az -en, vagy faxon feltett kérdéseikre a KvVM 3 munkanapon belül ad választ -ben, vagy faxon. 5. A hiánypótlás rendje Hiánypótlásra legfeljebb csak egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótolható dokumentumok listáját a jelen útmutató 9. sz. melléklete tartalmazza. A Támogatásközvetítő szervezet az előírt feltételeknek nem megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat hiánypótlásra szólítja fel, a hiánypótlási felszólításban felsorolva a pályázat befogadásához szükséges dokumentumokat. A hiánypótlást a hiánypótlási felszólításban szereplő határidőre kell teljesíteni. A hiánypótlásra a pályázónak a hiánypótlási felszólítás megküldésétől számított maximum 10 munkanap áll rendelkezésére. A hiánypótlási felhívás a pályázati adatlap 4. pontjában feltűntetett faxszámra kerül megküldésre (kapcsolattartó személy faxszáma). A hiánypótlás teljesítésére megadott határidő eltelte után beérkezett, és/vagy a hiánypótlást követően is hiányos pályázatok befogadása nem lehetséges, azok a szakmai bírálatban nem vehetnek részt. A kizáró feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő pályázatok másolati példányai a pályázók részére visszaküldésre kerülnek. Az eredeti példányokat a Támogatásközvetítő megőrzi. 6. A pályázatok érkeztetése, befogadása, elbírálásának menete, a pályázatok kiválasztásának módja A pályázatokat a Támogatásközvetítő szervezet - a KvVM - Költségvetési és beruházási Főosztálya érkezteti. A pályázatok az előírt (formai) feltételeknek való megfelelés ellenőrzését követően befogadásra, vagy hiánypótoltatásra kerülnek. A befogadásról a pályázókat a Költségvetési és beruházási Főosztály levélben értesíti, mely tartalmazza a pályázat nyilvántartási számát. A hiánytalan, ill. a hiánypótlást követő formai ellenőrzés után befogadásra került pályázatokat a jelen útmutató 9 sz. melléklete szerinti bírálati szempontok figyelembe vételével legalább 2 független értékelő értékeli. Az értékelésre került pályázatok az ún. Értékelő Bizottság elé kerülnek, mely 7 főből áll (3 fő delegált a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött szervezetek részéről, és 4 fő kormányzati delegált). Az Értékelő Bizottság az összes befogadott pályázat értékelésének rendelkezésre állását követően a független értékelők értékelése alapján készült előterjesztést megtárgyalja, a pályázatokat rangsorolja és döntési javaslatot tesz a miniszternek. A pályázatokról a benyújtási határidőtől számított maximum 4 hónapon belül a miniszter írásban dönt. A miniszteri döntés eredményéről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium értesíti a pályázókat. A 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet 16 (1) értelmében a miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 13

14 7. A támogatásban részesülő projektek megvalósításának feltételei 7.1 A támogatási szerződés megkötése A döntésről az értékelési dokumentáció Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység általi jóváhagyását követően - a pályázókat a Költségvetési és beruházási Főosztály értesíti, valamint gondoskodik a támogatási szerződések előkészítéséről, és a szerződéskötési előfeltételek bekéréséről, és ellenőrzéséről. A szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a Támogatásközvetítő szervezet Költségvetési és beruházási Főosztálya által előkészített támogatási szerződést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg. A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik. A döntést követően a szerződés megkötésének általános feltétele az alábbi dokumentumok benyújtása a bírósági bejegyzést igazoló dokumentum (bejegyzési végzés, vagy a végzés kivonata) 30 napnál nem régebbi bíróság által hitelesített példánya; felhatalmazó levél, amelyet a számlavezető pénzintézetnél nyilvántartásba vettek; a Támogatott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett (részletfizetés, ill. fizetési halasztás esetén az arra vonatkozó határozat másolatának csatolása is szükséges); banki igazolás a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszámról (helyettesítheti a bankszámlaszerződés bank által hitelesített másolata) a képviseletre jogosult személy aláírási jogosultsága igazolása (banki vagy közjegyzői aláírási címpéldány), amennyiben annak személye eltér attól a pályázatban szereplő személytől, akinek az aláírási címpéldányát a pályázathoz csatolták; a 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet, valamint az évi XXXVIII. tv. szerinti nyilatkozat; közbeszerzési kötelezettség (2003. évi CXXIX.tv.) esetén az eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítását igazoló dokumentumok, valamint a megkötött szerződés(ek); természetvédelmi célú program esetében - amennyiben védett természeti területen valósul meg a program, a Nemzeti Park Igazgatóság támogató nyilatkozatának csatolása; engedélyköteles tevékenység megvalósítása esetén, a területileg illetékes hatóság által kiadott engedély hitelesített másolatának becsatolása; az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumok. Az adott pályázatra vonatkozó miniszteri döntés alapján, a fentieken kívül egyéb feltételek is előírásra kerülhetnek a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként, valamint a támogatási szerződésben (pl. természetvédelmi célú programok esetében - a miniszteri döntés függvényében - a program megvalósítása során az illetékes nemzeti park igazgatósággal történő egyeztetés, együttműködés). A támogatási szerződéshez minden olyan esetben, mikor a megítélt támogatás kevesebb az igényeltnél, módosított költségvetést kell mellékelni 3 pld-ban (dátummal, aláírással ellátva), mely a szerződés elválaszthatatlan része. A módosított (csökkentett) költségvetésnek ugyanolyan szerkezetűnek kell lennie mint a pályázatban szereplő eredeti költségvetésnek (az eredetihez képest új elemeket nem tartalmazhat), a támogatói döntés figyelembe vételével soronként megjelölve, hogy a kapott támogatás, mely költségvetési tételek finanszírozására fordítódik. A módosított költségvetésben - amennyiben a miniszteri döntés másképp nem rendelkezik - a költségtételek aránya változtatható olymódon, hogy a megvalósulást a csökkentett költségvetés mellett minél jobban segítse. Csökkentett támogatás megítélése esetén a pályázat költségtervében szereplő önerő a megítélt támogatásnak megfelelő arányában csökkenthető, melyet a módosított költségvetésnek tartalmaznia kell. 14

15 A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha az aláírás céljából megküldött támogatási szerződés kézhezvételétől számított 90 napon belül a pályázónak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés. A támogatás folyósítására kizárólag az érvényesen aláírt, hatályos szerződés alapján kerülhet sor. 7.2 A támogatási szerződés módosítása A támogatási szerződés módosítására a 3/2004. (II.24) KvVM rendeletben foglaltak szerint, a kedvezményezettnek fel nem róható okból, vis major, illetve adatváltozás miatt kerülhet sor. A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási Főosztályához kell benyújtani. A befejezési határidő módosítására irányuló kérelem benyújtásának határideje, a szerződésben szereplő befejezési határidő utolsó napját megelőző 30. nap, de legkésőbb november 30. A projektek befejezésének végső határideje december 31., mely dátum nem hosszabbítható. 7.3 A támogatás folyósítása a.) A támogatás előfinanszírozásban igénybe vehető része (a támogatási összeg maximum 50%-a, de legfeljebb forint ) kifizetésének feltételei: - aláírt támogatási szerződés - a támogató döntés által a folyósításhoz előírt speciális feltételek teljesítése (amennyiben előírásra került ilyen feltétel). Az előleg átutalása a támogatási szerződés aláírását ill. a speciális feltételek teljesítésének elfogadását követő 30 napon belül történik meg. b.) Közbenső kifizetés: a támogatási összeg további maximum 30%-a, de legfeljebb forint, a maximum 50%-os támogatási előleg felhasználásának elszámolása után, az elszámolás és a projekt előrehaladási jelentés elfogadását követően kerül kifizetésre.. Azaz a közbenső lehívás során az előlegként kifizetett maximum 50%-os mértékű támogatással (és a hozzá kapcsolódó önerővel) kell elszámolni. A közbenső kifizetésénél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerővel) a megvalósítást követően a projekt előrehaladási és a projektzáró jelentésben kell elszámolni. A közbenső kifizetéshez benyújtandó dokumentumok (1 eredeti cégszerű aláírással hitelesített példány, 1 másolat a hitelesített példányról): - projekt-előrehaladási jelentés magyar nyelven (az útmutató 10. sz. melléklete szerint) - a projekt előrehaladási jelentésben szereplő összeg alátámasztására szolgáló a csatolt számlák/ bizonylatok adatait tartalmazó számlaösszesítő (az előleg és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználására vonatkozóan), és a felmerült költségeket tartalmazó költségösszesítő (az útmutató 13. sz. melléklete) - számlák/bizonylatok/egyéb dokumentumok (az előleg és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználására vonatkozóan) - a számlák/bizonylatok kifizetését tartalmazó dokumentumok (bankszámla-kivonat stb.) (az előleg és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználására vonatkozóan) A köztes kifizetés attól számított 60 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítő szervezet valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Szerződéskötő Egysége (a továbbiakban: KPSZE) a folyósításhoz szükséges dokumentumokat jóváhagyta. c). Végső kifizetés: a támogatási összeg fennmaradó 20%-a, ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett része a projekt befejezését követően, az elszámolás, a projekt előrehaladási jelentés valamint a projektzáró jelentés elfogadását követően vehető igénybe. A zárójelentés benyújtásával egyidejűleg nem csak a maradék 20% támogatási összeggel, és a hozzá kapcsolódó önerővel, hanem a közbenső kifizetésénél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerővel) is el kell számolni. 15

16 A végső kifizetéshez benyújtandó dokumentumok (1 eredeti cégszerű aláírással hitelesített példány, 1 másolat a hitelesített példányról): - projekt-előrehaladási jelentés magyar nyelven (az útmutató 10. sz. melléklete szerint) - a projekt előrehaladási jelentésben szereplő összeg alátámasztására szolgáló a csatolt számlák/ bizonylatok adatait tartalmazó számlaösszesítő (a közbenső (maximum 30%) és a végső kifizetésre (20% ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett része) valamint a hozzá kapcsolódó önerőre vonatkozóan) és a felmerült költségeket tartalmazó költségösszesítő (az útmutató 13. sz. melléklete) - számlák/bizonylatok/egyéb dokumentumok (a közbenső (maxiumum 30%) és végső kifizetésre (20% ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett része) és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználására vonatkozóan) - a számlák/bizonylatok kifizetését tartalmazó dokumentumok (bankszámla-kivonat stb.) (a közbenső (maximum 30%) és végső kifizetésre (20% ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett része) és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználására vonatkozóan) - projektzáró jelentés magyar nyelven (az útmutató 11. sz. melléklete szerint) A végső kifizetés attól számított 60 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítő szervezet, valamint a KPSZE a folyósításhoz szükséges dokumentumokat jóváhagyta. A kifizetéshez szükséges dokumentumok összeállításánál a következőket kell figyelembe venni - az adott beszámolási időszakra vonatkozó költségösszesítő és számlaösszesítő összhangban legyen az alátámasztó dokumentumokkal, számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal, - az elszámolt költségek - a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint elszámolhatóak legyenek, - a támogatási szerződésben szereplő projekt megvalósításához szorosan kapcsolódjanak, és a szerződés költségtáblázatában foglaltaknak megfeleljenek, - a Számlaösszesítőt és a költségösszesítőt az előírt formában (az útmutató 13. sz. melléklete szerinti táblázat) kell elkészíteni, mely tartalmazza az elszámolt időszakhoz tartozó számlák, illetve az azzal egyenértékű bizonyító erejű számviteli bizonylatok (továbbiakban: számla) összesítését. A számlaösszesítő végén a szervezet aláírásra jogosult képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy a számlaösszesítőben felsorolt számlák mindegyikén - melyekről készült másolat a beszámoló mellékletét képezi - feltüntetésre került valamennyi támogatási forrás megnevezése, támogatási szerződés száma, és adott esetben a felhasználási arányok. A számlákra kérjük rávezetni a számlaösszesítő sorszámát, illetve az összetartozó dokumentumokat kérjük együtt kezelni (pl.: a számlaösszesítőn az 1. sorszámú számlához tartozó dokumentumokat kérjük 1/a, 1/b, stb. jelölni). A sorszámozás folyamatos legyen az első projektidőszaktól kezdődően. Tudnivalók a számlák elszámolásához A számlák csak akkor számolhatók el a projekt keretében, ha - megfelelnek a pályázati kiírás és a hozzá tartozó dokumentumok pénzügyi előírásainak és feltételeinek; - a Támogatásközvetítő szervezet a projektjelentéseket szakmailag jóváhagyja, a pénzügyi felhasználás jogosságát igazolja; - a pénzügyi elszámolás részét képező számlák, bizonylatok csak a támogatási szerződésben meghatározott célhoz kapcsolódó, a szerződés mellékletét képező költségvetésben (ill. módosított költségvetésben) szereplő költségekről nyújthatóak be, a szerződésben szereplő kikötések mellett; - a számlákon a teljesítési és kiállítási dátum a támogatási szerződésben meghatározott időpontok (kezdés ill. befejezés) közötti; - a benyújtott számláknak a projekthez kell kapcsolódniuk, és ezt a kapcsolódást a számlákhoz mellékelt egyéb dokumentumoknak kell alátámasztaniuk (pl.: szerződések, jelenléti ívek, teljesítésigazolások, meghívók, stb.). - a dokumentumokra rá kell vezetni, hogy Az eredetivel megegyező másolat és cégszerűen alá kell írni; - az egyes elszámolásokhoz csatolt számlák eredeti példányait be kell mutatni a KvVM Költségvetési és beruházási Főosztályának, ennek teljesítése hiányában a támogatás nem folyósítható 16

17 - csak a pályázat tartalmával összhangban kötött vállalkozói szerződések, megrendelések alapján kiállított számlák fogadhatók el, amelyek a költségvetéshez igazodnak és megfelelnek az alábbi követelményeknek: a számla feleljen meg az évi LXXIV. Az általános forgalmi adóról szóló törvénynek, valamint évi C. A számvitelről szóló törvénynek; a számlán vevőként a Támogatottnak kell szerepelnie (konzorciumban történő megvalósítás esetén is!), más nevére szóló számlát az elszámolásban figyelembe venni nem lehet; a számlán a vevő címeként a Támogatási szerződésben a Támogatott által megadott címnek kell szerepelnie, ill. az alapító okiratban vagy a bejegyzési végzésben található címek egyikének, a számla kiállítójának meg kell egyeznie a mellékletként csatolt megrendelésekben, vállalkozási, kivitelezői, szállítói szerződésben feltüntetettel (értelemszerűen azon esetekben ahol az adott tevékenység/szolgáltatás stb. szerződéskötést vagy megrendelést igényel), a számlák mellett a hozzájuk tartozó teljesítésigazolásoknak és a kifizetést igazoló bizonylatoknak szerepelniük kell. A számlákhoz csatolni kell a számlák ellenértékének kifizetését igazoló a pályázó által hitelesített bizonylatok másolatát, melyek az alábbiak lehetnek: a készpénzfizetésnél az Egyszerűsített számla ; egyéb készpénzben történő kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat; átutalással kiegyenlített számláknál a kapcsolódó bankszámlakivonat; Teljesítésigazolás. A számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat. Igazoló dokumentumok különösen a szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, szolgáltatásra vonatkozóan a teljesítményigazolás stb. Minden számlán fel kell tüntetni: a program nevét: KvVM - EGT/Norvég FM; a támogatási szerződés számát; amennyiben nem a teljes, számlán szereplő összeg kerül elszámolásra, az elszámolni kívánt összeg nagyságát Az eredetivel mindenben megegyező másolat 7.4 Beszámolási, jelentéstételi kötelezettségek A Támogatott köteles a Támogatásközvetítő szervezetet részletesen tájékoztatni a Projekt megvalósításáról. Ennek érdekében a Támogatott köteles Projekt-előrehaladási, valamint Projektzáró jelentést készíteni. Valamennyi, a projekt végrehajtásához kapcsolódó jelentést magyar nyelven kell elkészíteni. A jelentéseket egy eredeti és egy másolati példányban, valamint elektronikus úton (cd lemez) kell benyújtani a Támogatásközvetítő szervezethez. A jelentések formátuma (a mintákat lásd a sz. mellékletekben): 1. A projekt-előrehaladási jelentések - a projekt azonosító adatain kívül - tartalmazzák a) a jelentéstételi időszakban végzett tevékenységek ismertetését, a végrehajtási ütemtervhez mért fizikai és pénzügyi előrehaladás bemutatását (a célzott eredményektől és a végrehajtási ütemtervtől való esetleges eltérések ismertetésével, az eltérések indokolásával együtt); b) az elért eredmények részletezését, c) a támogatási szerződésben előírt feltételek teljesítésének ismertetését, d) a közbeszerzéssel kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését, e) a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését. 2. A Projektzáró jelentésnek tartalmaznia kell továbbá azokat a szempontokat, amelyek a Projekt hatásának értékelésénél felhasználhatók. A projektzáró jelentés - a projekt azonosító adatain kívül - tartalmazza a) a projekt megvalósításának részletes szöveges bemutatását, a pályázatban és a támogatási szerződésben foglalt célokhoz mért eredmények ismertetését, b) a tervezett eredményektől, és a végrehajtási ütemtervtől való esetleges eltérések ismertetését, az eltérések indokolását, c) eredmények fenntarthatóságának elemzését (pénzügyi, társadalmi, fenntartható fejlődési), d) a végrehajtás során szerzett és a jövőben hasznosítható tapasztalatok ismertetését, 17

18 e) a kapcsolódó alapelvek teljesülésének ismertetését (a horizontális célokkal kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a honlapon), f) a támogatási szerződésben előírt feltételek teljesítésének ismertetését, g) a közbeszerzéssel kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését, h) a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését, i) a projekt utánkövetésére vonatkozó javaslatokat, j) a projekt megvalósításának összesített pénzügyi adatait. Jelentéstételi határidők Projekt-előrehaladási jelentés: a Projekt-végrehajtási Ütemezés szerint, a közbenső és végső lehíváskor. Projektzáró jelentés: a Projekt tevékenységeinek befejezését követő 30 napon belül. A jelentések összeállításnál különös figyelemmel kell lenni a támogatási szerződésben szereplő esetleges kikötés(ek)re, mely(ek) adott esetben eltérhet(nek) az itt leírtaktól. 7.5 A nyilvánosság biztosítása A projekt megvalósítójának biztosítani kell, hogy minden a projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumon és bármely propaganda vagy információs anyagon (például brosúra, nyomtatvány, plakát, hirdetőtábla, tájékoztató tábla) tájékoztatást adjon arról, hogy a projekt az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül támogatott. A projektre vonatkozó kiadványoknak egyértelmű jelzést kell tartalmazniuk a címoldalon a Finanszírozási Mechanizmus megnevezésével, Finanszírozási Mechanizmus emblémájával, illetve a nemzeti embléma megjelenítésével. A EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból származó támogatás esetében a támogatásról, az alábbi szövegezéssel szükséges tájékoztatást adni: Izland, Liechtenstein és Norvégia által támogatott az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül. A minimális formai követelményekről a Támogatásközvetítő szervezet honlapján (www.kvvm.hu/aktuális/pályázatok) megtalálható Arculati Kézikönyv rendelkezik. Az elektronikus úton közzétett anyagokra (honlap, adatbázis potenciális kedvezményezettek számára) illetve az audio-vizuális anyagokra a fenti elveket kell alkalmazni. A Finanszírozási Mechanizmusból támogatott projektek megvalósításával kapcsolatos rendezvények bonyolítása esetén (pl. konferenciák, kiállítások) a szervezőknek biztosítaniuk kell a tájékoztatást a Finanszírozási Mechanizmus támogatásáról. Minden támogatott kötelezettsége, hogy a projektjeik eredményeit valamilyen formában publikálja. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot időben (legalább 5 munkanappal előbb) kell tájékoztatni a projekt kezdéséről és a projekt végrehajtás során megvalósításra kerülő jelentősebb rendezvényekről annak érdekében, hogy annak képviselője/képviselői a rendezvényen megjelenhessen(ek). 7.6 Könyvelés, dokumentálás A Támogatott köteles a Projekt összes költségére és a folyósított támogatására vonatkozóan tételes és az ellenőrzés céljára pontos, rendszeres és teljeskörű könyvviteli nyilvántartást vezetni, annak érdekében, hogy a Projekt gazdálkodása egyértelműen követhető és egyéb tranzakcióktól elkülöníthető legyen. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot a támogatás utolsó részletének kifizetését követő 10 évig megőrizni. 18

19 7.7 A támogatás felhasználásának ellenőrzése A felhasználás ellenőrzése a 201/2005 (IX.27) Korm. Rendelettel kihirdetett, a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között június 10-én létrejött a Norvég Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodásban, az EGT Finanszírozási mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242 /2006 (XII.15.) Korm. Rendeletben, valamint a 3/2004 (II. 24) KvVM rendeletben foglaltak alapján történik. A Támogatott köteles hozzájárulni a támogatás felhasználásának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és/vagy a Norvég Külügyminisztérium, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Kapcsolattartó (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) vagy a Végrehajtó Ügynökség (Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység), valamint az előbbiekben említett szervezetek megbízottai által a nyilvántartás alapján történő vagy helyszíni ellenőrzéséhez, a projekt megvalósulásának ellenőrzéshez, ha szükséges, teljes könyvvizsgálat lefolytatásához a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a Projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Ezen ellenőrzések a támogatás utolsó részletének kifizetését követő 10 éven belül lefolytathatók. A Támogatottnak továbbá biztosítania kell a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és/vagy a Norvég Külügyminisztérium, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Kapcsolattartó vagy a Végrehajtó Ügynökség munkatársainak, illetve azok felhatalmazott megbízottjainak a megfelelő hozzáférést mindazokhoz a helyekhez és helyszínekhez, amelyeken a Projekt teljesítése folyik, beleértve a számítógépes rendszerekhez, valamint minden olyan dokumentumhoz, okmányhoz és adatbázishoz való hozzáférést, amely a Projekt pénzügyi és szakmai lebonyolításával kapcsolatos. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és oly módon kell azokat tárolni, amely lehetővé teszi azok könnyű ellenőrzését. Az ellenőrzés a szabályszerűség mellett kiterjed a program, projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszerűségének, az előírt jogszabályoknak való megfelelésének és az elért környezet- és természetvédelmi illetve vízgazdálkodási cél ellenőrzésére is. A támogatás felhasználásának ellenőrzésekor alkalmazni kell a évi XXIV. tv. és a 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságára és az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre. A Támogatásközvetítő szervezet döntése alapján - a kedvezményezett meghatározott időre - de legfeljebb öt évre - kizárható az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből, ha az ellenőrzés alapján megállapítást nyer a támogatási szerződésben rögzített céltól, és feltételektől eltérő teljesítés, vagy a támogatás nem szabályszerű felhasználása. A támogatásban részesített projekteket a Támogatásközvetítő szervezet legalább egy alkalommal a megvalósítás helyszínén is ellenőrzi. - / - 19

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatására, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó Támogatás folyósítása Előleg kifizetése (automatikusan) Köztes kifizetés (PEJ alapján) Számlák, illetve

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett Idősügyi támogatási keretből nyert támogatások elszámolásához kapcsolódó segédlet I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Idősügyi támogatási keretből (továbbiakban:

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a

Termékbeszerzések és szolgáltatások esetén minden esetben a A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtott támogatás jogcím kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások Az ügyfél köteles az egyes fenntartási tervek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben