PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében című pályázati felhíváshoz Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: december

2 1. Bevezető A pályázati alap háttere, célja, prioritásai májusában az Európai Gazdasági Térség az EU bővítés következtében kibővült az újonnan csatlakozott országokkal, így Ciprussal, a Cseh Köztársasággal, Észtországgal, Magyarországgal, Lettországgal, Litvániával, Máltával, Lengyelországgal, Szlovákiával, és Szlovéniával. Az EU 25-ök, és a három nem EU tagország - Izland, Lichtenstein, Norvégia - mind résztvevői a belső piacnak, melynek fő jellemzője az ún. négy szabadság elve, azaz az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabad áramlása. Ezzel egyidőben Izland, Lichtenstein és Norvégia létrehozta az EGT Finanszírozási Mechanizmus és Norvég Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű támogatási konstrukciókat annak érdekében, hogy elősegítse a társadalmi és gazdasági kohézió megteremtését a kibővült EGT-ben A május 1-jén hatályba lépett EU-EGT szerződés értelmében az EGT nem EU-tag országai (Norvégia, Liechtenstein és Izland) díjat fizetnek a belső piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű, új támogatási forma alapját. A támogatás teljes összege 5 éven keresztül - a tíz újonnan csatlakozott országra (továbbá Spanyolországra, Portugáliára, Görögországra) - évi 120 millió euró, ebből Magyarország részesedése 10%, tehát évente mintegy 12 millió euró. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus mellett, a tíz újonnan csatlakozott ország részére Norvégia kétoldalú szerződésekkel létre hozta a Norvég Finanszírozási Mechanizmust (Norvég Alap), melynek teljes összege 5 éven keresztül évi 113 millió euró, amelyből Magyarország részesedése 13%, azaz évi 15 millió euró. A fentiek értelmében Magyarország 5 éven keresztül évi 27 millió euró (kb. 6 milliárd forint) támogatást kap. Bár két támogatási alapról van szó, eljárásrendjükben egységesnek tekinthetőek, egységes szabályrendszer vonatkozik rájuk, és egységes intézményrendszer kezeli őket. A Finanszírozási Mechanizmusok a pályázók számára különféle támogatási lehetőséget biztosítanak rugalmas és széles körű lehetőségeket kínálva. A támogatási formák egyike az ún. Pályázati alapok, mely olyan támogatási konstrukció, melynek keretében kis költségvetésű projektek támogathatóak, a meghatározott célra rendelt támogatási összeget egy előzetesen nyílt pályáztatással kiválasztott támogatásközvetítő szervezet osztja szét további pályáztatással. A pályázati alapok támogatásközvetítő szervezeteinek hivatalos nyilvántartásba vett vagy bejegyzett szervezeteknek kell lenniük, kellő ismeretekkel, tapasztalattal és gyakorlattal kell rendelkezniük az állami vagy más eredetű támogatások elosztása területén, és megfelelő intézményi rendszerrel kell rendelkezniük. A pályázati alapok támogatásközvetítő szervezete elszámoltatható a támogatásokkal, és teljes mértékben felelős a szabályos megvalósításért. A kiválasztott támogatásközvetítő szervezet írja ki azt a pályázati felhívást, amelyre a végső kedvezményezettek pályázhatnak. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint támogatásközvetítő szervezet, a Magyar környezetvédelmi civil szervezetek támogatására a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében nyert támogatást, melynek eredményeképpen Ft összegű pályázati alap áll jelen pályázati kiírás keretében rendelkezésre. A Pályázati Alap lebonyolításának támogatásáról szóló megállapodások a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és a Norvég Királyság Külügyminisztériuma valamint a Magyar Köztársaság nevében eljáró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között májusban kerültek aláírásra. Ezt követően június 29- én jött létre a támogatás felhasználását szabályozó Végrehajtási Szerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egysége valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium között, mely jelen pályázati felhívás végrehajtásáról rendelkezik. 2

3 2. Általános információk 2.1 A pályázati program tárgya A magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának elősegítése érdekében. 2.2 A pályázati program célja A pályázati program célja a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek - részvételének erősítése és növelése a környezetvédelmi döntéshozatali eljárásokban, különös tekintettel, az NKP II. valamint a hazai és az EU szabályozások megvalósítására; - intézményes kapacitását erősítő projektek megvalósítása. A pályázati felhívás keretén belül támogathatók a környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének erősítését segítő, az NKP II. megvalósítását szolgáló, az alábbiakban felsorolt támogatási céloknak megfelelő projektek: 1. A társadalmi részvétel erősítése az NKP II. megvalósításában, a környezetvédelmi döntéshozatalban, a hazai és az EU szabályok, előírások teljesítésének megvalósítását szolgáló akciók, programok, tevékenységek 2. A környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének erősítését segítő, a társadalom környezeti értékrendjének javítását, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását szolgáló nyilvános kampányok, akciók, rendezvények, szemléletformáló programok, média-megjelenések, környezeti tanácsadás 3. A környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek tagjainak képzése/továbbképzése, a környezetvédelmi döntéshozatali eljárásban való részvétel erősítése, a tárgyalási technikák, a PR technikák, valamint a média megjelenések fejlesztése, erősítése céljából 4. Környezeti nevelési, oktatási programok Az egy szervezet által benyújtható pályázatok száma: - főpályázóként: maximum 1 db, - konzorciumi tagként (partnerként) maximum 2 db. (azaz, egy szervezet 1 pályázatot nyújthat be, mint főpályázó, és 2 db pályázatot mint egy másik főpályázó pályázatában szereplő konzorciumi tag/partner) Amennyiben egy szervezet több mint 1 pályázatot nyújt be mint főpályázó, és/vagy több mint két pályázatban partnerként szerepel, akkor automatikusan kizárásra kerül. Konzorciumi pályázat esetén 1 pályázatba maximum 4 partner vonható be. Egy pályázatban a fenti 4 támogatási cél közül, csak egy támogatási célt lehet megjelölni. Amennyiben a pályázatban szereplő projekt több támogatási cél megvalósítását szolgálja akkor a pályázatban azt az egy támogatási célt kell megjelölni, amelyhez a projekt leginkább kapcsolódik, és utalni lehet arra a támogatási célra, amelyhez még kapcsolódik. (pl. a pályázatot a pályázó szervezet az 1- A társadalmi részvétel erősítése az NKP II. megvalósításában, a környezetvédelmi döntéshozatalban, a hazai és az EU szabályok, előírások teljesítésének megvalósítását szolgáló akciók, programok, tevékenységek támogatási célra nyújtja be, de a projektje kapcsolódik a 2- A környezettudatos gondolkodás és a fenntartható fejlődés elvének erősítését segítő, a társadalom környezeti értékrendjének javítását, a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását szolgáló nyilvános kampányok, akciók, rendezvények, szemléletformáló programok, médiamegjelenések, környezeti tanácsadás támogatási célhoz is. Ebben az esetben a pályázati adatlap 7.1 pontjában az 1. támogatási célt kell feltüntetni, és utalni lehet arra, hogy a pályázati program a 2. támogatási cél megvalósítását is szolgálja). 3

4 2.3 Az odaítélhető támogatás összege és mértéke A pályázati felhívás keretén belül az igényelhető támogatás összege, a pályázat teljes költségének maximum 90%-a, de - legalább Ft és - legfeljebb Ft az alábbiak figyelembe vételével: ha a pályázó szervezet évi teljes ráfordítása nem több mint 6 millió Ft, akkor maximálisan Ft támogatásra pályázhat, évi teljes ráfordítása nagyobb, mint 6 millió forint, akkor maximum a évi teljes ráfordítás 50%-ára, de legfeljebb Ft támogatásra pályázhat a jelen pályázati kiírás keretében. 2.4 A támogatás odaítélésének általános feltételei A pályázati felhívás keretein belül közcélt szolgáló, nem profit szerzésére irányuló projektek finanszírozhatók. 2.5 A támogatás igénybevételére jogosultak köre, partnerek Támogatást az alapító okiratukban/alapszabályukban rögzítetten környezetvédelmi és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek és alapítványok kaphatnak, közalapítványok nem pályázhatnak. A pályázatot több (de maximum 5) - a fenti kritériumnak megfelelő - szervezet közösen is benyújthatja, ebben az esetben a szervezetek által aláírt együttműködési (konzorciumi) megállapodásban ki kell jelölni a pályázatot benyújtó szervezetet (fő pályázót). Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy konzorciumi megvalósítás esetén is - a támogatás felhasználása során keletkező - a számlákon vevőként a Támogatott főpályázónak kell szerepelnie. Konzorciumi pályázat esetén 1 pályázatba maximum 4 partner vonható be. 2.6 Kizáró okok Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, illetve amelynek az ügyészség a bírósági nyilvántartásból való törlését kezdeményezte; amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik (az engedély rendelkezésre állását, a támogatási szerződés megkötése előtt kell igazolni); amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor. 4

5 2.7 Elszámolható és nem elszámolható költségek A költségek elszámolhatóságának kezdő napja: a felmerült költségek a Pályázatra vonatkozó támogató - miniszteri - döntés napját követően számolhatóak el a támogatás terhére. A döntés meghozatalára várhatóan a pályázatok benyújtási határidejétől számított maximum 4 hónapon belül kerül sor. A projektet a szerződő felek által aláírt támogatási szerződés támogatott által történő kézhezvételét követő legkésőbb három hónapon belül meg kell kezdeni. A költségek elszámolhatóságának végső napja: a költségek elszámolására vonatkozó számlák/bizonylatok teljesítési és kiállítási dátuma nem haladhatja meg a támogatási szerződésben rögzített befejezési időpontot. Csak kifizetett számla nyújtható be elszámolásra. A támogatás elszámolhatóságának utolsó napja a támogatási szerződésben szereplő befejezési határidőtől számított 30 nap. Az elszámolhatóság utolsó napja azt a napot jelenti, amikor a még el nem számolt támogatás elszámolása, és a még igénybe nem vett támogatás lehívása megtörténhet. Az elszámolás során figyelemmel kell lenni arra, hogy a projektek elszámolhatóságának végső határideje nem lehet későbbi, mint január Elszámolható költségek: Kizárólag azon költségek számolhatók el, amelyek: - a projekt megvalósításához nélkülözhetetlenek, a támogatási szerződés rendelkezik róluk, és megfelelnek a józan pénzügyi gazdálkodás elveinek, különösen az ár-érték arány, valamint a költséghatékonyság elvének; - a projekt megvalósításának szerződésben rögzített kezdőnapja (azaz a költségek elszámolhatóságának kezdő napja) és megvalósításának befejezése közötti időtartam alatt merültek fel és kerültek teljesítésre; - szerepelnek a Támogatott könyvelésében, adózási dokumentumaiban, azonosíthatóak és ellenőrizhetőek, továbbá igazolhatóak alátámasztó és teljesítési dokumentumok eredeti példányaival; A végső kedvezményezett által a nemzeti szabályok értelmében vissza nem igényelhető ÁFA, és minden egyéb illeték és adó, mely végső soron a kedvezményezettet terheli (vissza nem igényelhető) támogatható kiadásnak minősül. Az ÁFA szabályokkal összefüggésben az irányadó törvény az Általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény, továbbá a évi CXIX. törvény az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról, valamint a Bizottság 448/2004/EK rendelete annak ellenére, hogy ez a jogszabály a Strukturális Alapok (SA) összefüggésében került megalkotásra, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok tekintetében is irányadó szabályozásnak tekintendő. További tájékoztatásért, kérjük tekintse át az ÁFA útmutatót (12. sz. melléklet). Bérek, bérjellegű költségek és járulékaik: Ide tartozik a projekt megvalósításához, a tényleges lebonyolításhoz szükséges szakmai/szakértői munkák díja, bérköltsége, ill. az alkalmazásban álló munkatársak részbére (a pályázatban, ill. az elszámolásban nyilatkozni szükséges arról, hogy ki /beosztás szerint/ hány órát foglalkozik a projekttel napi/havi szinten). A béreket terhelő járulékok csak abban az esetben számolhatók el, ha azok végérvényesen a Támogatottat terhelik. A költségek felmerülését a Támogatottnak meghatározott számviteli bizonylatokkal, dokumentummal kell igazolnia: - Munkaszerződés: a költség első felmerülésekor szükséges benyújtani egyszeri alkalommal, a további jelentések benyújtásakor elegendő a számlaösszesítő megfelelő oszlopában hivatkozni a szerződésre. - Munkaköri leírás, mely tartalmazza a projekttel kapcsolatos tevékenységeket. Amennyiben a munkatárs már a projekt megkezdése előtt is munkaviszonyban állt a Támogatottal és projektbeli 5

6 feladatait a korábban megállapított munkaidejében végzi el, akkor meglévő munkaszerződést és munkaköri leírást ki kell egészíteni a projektbeli feladatok leírásával. - Ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra, akkor a szerződésben meghatározott munkaidőarány alapján kell kiszámítani az elszámolható összeget; - Megbízási szerződést kell kötni, ha a meglévő munkatárs a feladatokat munkakörén kívül, munkaidőn túl végzi el. Továbbá megbízási szerződéssel vehetnek részt azon szakértők, ahol a munkavégzés egyéni vállalkozás vagy kisvállalkozás keretén belül történik (8 millió forint felett közbeszerzés, 8 millió forint alatt árajánlatok alapján kell kiválasztani a szakértőt). - Amennyiben a Támogatottnál bérszámfejtő rendszer működik: bérszámfejtő lapok, amennyiben kézi számfejtés történik: bérjegyzék/fizetési jegyzék; - A Támogatott nyilatkozata a munkáltatót terhelő járulékok megfizetéséről, ill. a vonatkozó átutalásokat tartalmazó bankszámla kivonatok másolatai szükségesek; - Kifizetés bizonylata (összevont utalás esetén nyilatkozat arról, hogy az összevont tétel milyen, az adott projektre elszámolni kívánt költséget tartalmaz); - Teljesítés-igazolás. Szolgáltatások): Ide tartozik a tanácsadás, oktatás, képzés, marketing, ellenőrzés, nyilvánosság, tájékoztatás, ill. biztosíték esetén a közjegyzői okiratba foglalás stb. költsége. Csatolandó dokumentumok: - Szerződés(ek); - Árajánlatok, megrendelő; - Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék/szolgáltatás közbeszerzés-köteles; - Számla(k); - Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzőkönyv, átadás-átvételi jegyzőkönyv); - Kifizetés bizonylata. Adminisztrációs költség / irodaköltség: Azok a költségek, melyek nem kapcsolódnak egy konkrét tevékenységhez, mint pl.: irodaszerek beszerzése, útiköltség, könyvelés, bérszámfejtés (arányosítva) - Útiköltség: Csak abban az esetben számolható el, ha a gépjármű a Támogatott vagy megbízási/munkaszerződés alapján megbízott fél, vagy annak valamely családtagja tulajdonát képezi. Gépjármű-használat esetén a benyújtandó dokumentumok: - Útnyilvántartás (a támogatott szervezet tulajdonában álló gépjármű esetén): Az útnyilvántartásban fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási normát, az év első és utolsó napján a kilométeróra állását. Tartalmaznia kell: az utazás időpontját, az utazás célját (honnan-hova és mi célból történt az utazás), felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését, a közforgalmú útvonalon megtett kilométerek számát; - Kiküldetési rendelvény (nem a támogatott szervezet tulajdonában álló gépjármű esetén); - Forgalmi engedély; - Kifizetés bizonylata. Üzemanyag-felhasználás esetén a hatályos adójogszabályok irányadóak. Tömegközlekedés elszámolása esetén csatolandó dokumentumok: - Számla; - Kifizetés bizonylata; - Kiküldetési rendelvény, amennyiben rendelkezésre áll. - Rezsiköltség: Elszámolható, amennyiben olyan tényleges költségen alapul, mely a projekt megvalósításához kapcsolódik, valamint arányosan felosztható a projektre egy megfelelően dokumentált és méltányos módszert alkalmazva. Csatolandó dokumentumok: - a Támogatott nevére szóló számla; - Nyilatkozat az elszámolni kívánt költségek megosztásának módjáról; - Kifizetés bizonylata. 6

7 Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pályázati támogatási keretből a pályázó (szervezet) általános működési költségeihez nem, csak a projekthez kapcsolódó (a szakmai összefoglalóban megindokolt) működési költségekhez igényelhető támogatás. Ez azt jelenti, hogy nem igényelhető támogatás a pályázó összes irodabérleti, vagy telefonköltségének, ill. az állandó alkalmazásban lévő munkatársak bérének és járulékainak finanszírozására, de arra a hányadra vonatkozóan igen, amely a pályázathoz leírt tevékenységhez kapcsolható. Beszerzések (eszközbeszerzés, anyagok beszerzése stb.) Csak a támogatott projekt megvalósításához nélkülözhetetlen, annak megvalósítását elősegítő beszerzések számolhatók el. Csatolandó dokumentumok: - Szerződések, megrendelések (kivéve, ha az áru kiskereskedelmi forgalomban kapható és így kerül beszerzésre); - Árajánlatok, megrendelő; - Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a termék/szolgáltatás közbeszerzés-köteles; - Számla; - Teljesítést igazoló dokumentumok (szállítólevél, üzembe helyezési jegyzőkönyv, átadás-átvételi jegyzőkönyv); - Kifizetés bizonylata. Építés, felújítás és épületek valamint egyéb építmények/létesítmények (ki)bővítése Csak a támogatott projekt megvalósításához nélkülözhetetlen, annak megvalósítását elősegítő építési, felújítási költségek számolhatók el. Minden építési, felújítási és bővítési tevékenység építési engedélyköteles, melyre az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény vonatkozik. Az építési terveket a helyi építésügyi, az országos településfejlesztési és építési tervnek, valamint a 19/2002. (V.8) OM rendelet előírásainak megfelelően szükséges elkészíteni. Az ajánlatoknak, olyan építészeti megoldásokra kell fókuszálni, melyek biztosítják az akadálymentességet, továbbá a magas szintű energiahatékonyságot és a környezetbarát elképzeléseket, megoldásokat. Dokumentálás: - Szerződés; - Számla; - teljesítés-igazolás, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv stb. - Kifizetés bizonylata. Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába kerül csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, ill. a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. Természetbeni telephely juttatás esetén, vagy ha a beruházó a telephelyet vissza nem térítendő támogatásból vásárolta vagy építette meg, teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, keretbiztosítási jelzálogjogot érvényesít a KvVM. A természetbeni hozzájárulások támogathatók, feltételezve, hogy: - ingatlan, eszközök rendelkezésre bocsátása, kutatói, szakmai tevékenység, ellentételezés nélkül végzett önkéntes munka; - értéke függetlenül megállapítható és ellenőrizhető; - ingatlan rendelkezésre bocsátása esetén az értéket független, képesítéssel rendelkező értékbecslő vagy erre felhatalmazott hatóság igazolja; - ingatlan, eszközök rendelkezésre bocsátása esetén az elszámolható értéket a tényleges használati idő alapján kell elszámolni (kimutatás a használati idő megállapítására); - Az ellentételezés nélkül végzett önkéntes munka értékének meghatározása a munkaidő és a munkavégzés jellegének megfelelő szokásos óradíj/napidíj figyelembevételével történik. Mivel a tényleges munkaidő alapján kell elszámolni az értékét, ezért a munkaidő megállapítására vonatkozó kimutatást szükséges csatolni. A szokásos óradíj alátámasztása pl.: Munkaügyi 7

8 Központ adatai, KSH adat, kamarák adatai, vagy a Támogatott nyilatkozata arról, hogy a bér megegyezik a hasonló munkakörben alkalmazott munkatársakéval. Az önkéntes munka mértéke a tárgyi felhívás keretein belül - a munka jellegétől függően Ft/óra lehet. A természetbeni hozzájárulás értéke nem haladhatja meg az önerő 50 %-át Nem elszámolható költségek Pénzügyi díjak: pl. kamattartozás kiegyenlítése, pénzforgalmi költségek, veszteségek, hiteltúllépés költsége, banki kezelési költség Az alábbi, az alvállalkozók igénybevétele miatt felmerülő kiadások nem számolhatóak el az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásának terhére: (a) olyan alvállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket; (b) a közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerződésben foglalt azon alvállalkozói díjak, amelyek kifizetését a tevékenységek összköltségének a százalékos arányában határoztak meg, kivéve azt az esetet, amikor az elvégzett munka, szolgáltatás jogos ellenértékét a támogatásközvetítő szervezet indokoltnak tartja. Minden alvállalkozói szerződés esetében, az alvállalkozóknak biztosítani kell minden szükséges információt az audit és ellenőrző szervezetek számára az alvállalkozói tevékenységekkel összefüggésben. Bírságok, kötbérek és perköltségek Kamattartozás Jogi tanácsadói díj (a kivételeket lsd. fent) Más támogatási keretből (hazai költségvetési forrás, vagy nem hazai forrás) már finanszírozott tételek A pályázat elfogadott költségtáblázatában nem szereplő tételek Közjegyzői okiratba foglalás költsége csak abban az esetben számolható el, ha a biztosíték nyújtás előírásra kerül 2.8 Az Önerő, és a támogatás finanszírozásának módja Az Önerő A pályázat teljes költségének legalább 10%-át a pályázónak kell biztosítania. Az önerő alatt a pályázó saját és egyéb, a pályázatban szereplő projekt érdekében rendelkezésre bocsátott forrását értjük. Az önerő legalább 25%-ának a pályázó saját forrásának kell lennie. Az államháztartás egyéb alrendszeréből származó támogatás nem számítható bele a saját forrás összegébe! Az önerő az alábbiakból tevődhet össze: bankszámlapénz bankbetét egyéb támogatás természetbeni hozzájárulás (az önerő 50 %-át meg nem haladó mértékben) A teljes önerő rendelkezésre állását a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges. A főpályázóra vonatkozó igazolási módok érvényesek arra a partnerre is, aki az önerőhöz pénzbeli vagy természetbeli hozzájárulást biztosít. Az önerő rendelkezésre állásának igazolási módja Bankszámlapénz vagy bankbetét esetében: a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) nyilatkozata, az összeg rendelkezésre állásáról. (A nyilatkozatot helyettesítheti a számlavezető pénzintézetnek a pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi hivatalos igazolása a bankszámlapénz vagy bankbetét rendelkezésre állásáról). Egyéb támogatás esetén a támogatás odaítéléséről szóló levél másolata, vagy a támogatási igény benyújtását igazoló dokumentum. A támogatási szerződés megkötéséhez mindenképpen 8

9 rendelkeznie kell a pályázónak legalább a támogatás odaítéléséről szóló dokumentummal. Ennek hiányában gondoskodnia kell a pályázónak a szükséges önerő másként való igazolásáról. Természetbeni hozzájárulás esetén a kedvezményezett tételes, részletes kimutatása, nyilatkozata szükséges (tevékenység/óradíj/fő/nap, összesen stb.). Amennyiben a természetbeni hozzájárulás formája ingatlan vagy földterület, annak igazolása nyilatkozat formájában, hogy a tulajdonos/tulajdonosok azt a projekt megvalósításának idejére, illetve a projekt befejezését követő legalább 5 évre rendelkezésre bocsátják, mint önerő. Az így felajánlott ingatlan/földterület értékét hivatalosan nyilvántartásba vett értékbecslő által készített eredeti értékbecsléssel vagy értékbizonyítvánnyal és a Földhivatal által kiadott tulajdoni lap másolattal kell igazolni, valamint az önerő kalkulálási módját bemutatni A támogatás folyósítása 1. A támogatás előfinanszírozásban igénybe vehető része (a támogatási összeg maximum 50%-a, de legfeljebb forint ) folyósításának feltételei: - aláírt támogatási szerződés - a támogató döntés által a folyósításhoz előírt egyedi feltételek (pl. jelzálogszerződés megkötése stb.) teljesítése (amennyiben előírásra került ilyen feltétel). 2. Közbenső kifizetés: a támogatási összeg további maximum 30%-a, de legfeljebb forint, a maximum 50%-os előleg felhasználásának elszámolása után vehető igénybe. A közbenső lehívás során az előlegként kifizetett maximum 50%-os mértékű támogatással (és a hozzá kapcsolódó önerővel) kell elszámolni, a közbenső kifizetésnél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerővel) pedig a megvalósítást követően kell elszámolni a projektzáró jelentésben. 3. Végső kifizetés a támogatási összeg fennmaradó 20%-a ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett része, a projekt 100%-os teljesítése után vehető igénybe. A végső lehívásnál, nem csak a maradék 20% támogatási összeggel, (ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett részével) és a hozzá kapcsolódó önerővel, hanem a közbenső kifizetésénél igényelt maximum 30%-os támogatási összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerővel) is el kell számolni. Amennyiben a támogatás összege a forintot meghaladja, az előfinanszírozásban igénybe vehető támogatás mérteke egyéni megítélés alá esik, azt az értékelő bizottság javaslata ismeretében a miniszteri döntés határozza meg. 3. A pályázatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információk A pályázatot pályázati adatlapon (jelen útmutató 2 sz. melléklete), a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt, a jelen útmutatóban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően összesen 3 nyomtatott példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban, mely másolati példányok az eredetivel mindenben azonos tartalmúak (arról másoltak), gépelve vagy nyomtatva) valamint 1 db cd lemezen kell benyújtani. Kézírással kitöltött példányok befogadása nem lehetséges! Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, a Támogatásközvetítő szervezet az eredeti példányt tekinti irányadónak. A pályázatot folyamatos lapszámozással és tartalomjegyzékkel kell ellátni. A tartalomjegyzék végén fel kell tüntetni a pályázat összes lapjainak a számát. Az eredeti példány minden egyes oldalát az aláírásra jogosult személynek - akinek az aláírási címpéldánya a pályázathoz csatolásra került - aláírásával el kell látnia. 9

10 A pályázat példányait növekvő sorrendben, 1-3-ig, azok borítólapján a megfelelő sorszámmal ellátva, valamint az Eredeti (1), illetőleg Másolat (2), Másolat (3), felirat feltüntetésével, egyetlen lezárt borítékban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét, postacímét, valamint a pályázati cél számát és megnevezését. (Pl. 1- társadalmi részvétel erősítése az NKP II. megvalósításában). A pályázati adatlap és útmutató letölthető a KvVM honlapjáról (www.kvvm.hu/aktuális/pályázatok) illetve - adathordozó (cd vagy floppy lemez) ellenében - beszerezhető kedden és szerdán 9-15 óráig, csütörtökön 9-17 óráig, illetve pénteken 9-13 óráig a következő címen: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld-Pont Szolgálat 1011 Budapest, Fő u A pályázati adatlap (2 sz. melléklet) kitöltéséhez szükséges információk A pályázati adatlap pontos és hiánytalan kitöltése, valamint cégszerű aláírással, dátummal és bélyegzővel történő ellátása kötelező, mely a pályázat befogadásának alapfeltétele. Az adatlap formailag nem változtatható, és annak minden oldalát a pályázó hivatalos - az aláírási címpéldányban foglalt, azzal mindenben megegyező - aláírásával kell ellátnia! Az adatlap kitöltése értelemszerűen történik, melynek során kérjük az alábbiakban felsoroltak figyelembevételét: - az adatlap 1. pontjában a pályázó szervezet hivatalos, az alapító okiratában ill. a bejegyzési végzésben szereplő nevével egyező megnevezését kell feltüntetni. A pályázó szervezet megnevezését angol nyelven is meg kell adni (amennyiben van). - az adatlap 2. pontjában a pályázó szervezet hivatalos dokumentumokkal (alapító okiratában, bejegyzési végzés, alapszabály, beszámoló, mérleg) igazolható azonosító adatait, valamint a évi ráfordításait kell bemutatni - az adatlap 3. pontjában a pályázó szervezet hivatalos dokumentumokkal (alapító okiratában, bejegyzési végzés, alapszabály, beszámoló mérleg) igazolható székhelyét, ill. elhelyezkedését kell bemutatni - az adatlap 4. pontjában a pályázó szervezet által a pályázatban foglalt cél megvalósításában résztvevő, ill. azt koordináló személy adatait, és elérhetőségét kell feltüntetni; - az adatlap 5. pontjában a pályázó szervezet hivatalos, aláírási jogosultsággal rendelkező képviselőjének nevét és elérhetőségét kell feltüntetni, aki a pályázat aláírására jogosult (a pályázathoz ezen személy aláírási címpéldányának másolatát is csatolni kell) - az adatlap 6. pontjában a pályázó szervezet hivatalos, banki nyilatkozattal vagy bankszámlaigazolással/bankszámlaszerződéssel igazolható azon bankszámlaszámát kell feltüntetni, melyre a támogatás utalható, emellett a számlavezető bank adatainak megadása is szükséges - az adatlap 7.1. pontjában a pályázati felhívásban szereplő támogatási cél számának és megnevezésének pontos feltüntetése szükséges. - az adatlap 7.2. pontjában amennyiben a pályázatban szereplő projekt több támogatási cél megvalósítását szolgálja akkor ebben a pontban azt a támogatási célt kell megjelölni, amelyikhez a 7.1 pontban megjelölt támogatási cél mellett a projekt még kapcsolódik - az adatlap 7.3. pontjában kérjük egy olyan összefoglaló cím megadását, amely alapvetően jellemzi a tervezett programot (amely végigkíséri azt a regisztrálástól a lezárásig) - az adatlap 7.4. pontjában kérjük a 7.3. pontban megadott program angol nyelven történő megadását - az adatlap 8. pontjában a program tartalmára vonatkozóan rövid leírást kell adni (a program részletes ismertetését a jelen útmutató 3. sz. melléklete szerint kell csatolni) 10

11 - az adatlap 9. pontjában a program megvalósításának helyszínét szükséges feltüntetni - az adatlap 10. pontjában: - a program megvalósítása várható kezdési időpontjának megadásánál kérjük, vegyék figyelembe, hogy a költségek elszámolhatóságának kezdő napja a pályázatra vonatkozó támogató miniszteri döntés napja (a pályázatok benyújtási határnaptól számított maximum 4 hónapon belül kerülnek elbírálásra, és a projekt megvalósítását a szerződő felek által aláírt támogatási szerződés támogatott által történő kézhezvételét követő legkésőbb három hónapon belül el kell kezdeni). - a megvalósítás befejezési időpontjának megadásánál vegyék figyelembe, hogy a pályázatok megvalósítási periódusa minimum 4 hónap, maximum 24 hónap lehet, azonban a projektek befejezésének végső határideje nem lehet későbbi, mint december 31., mely határidő nem hosszabbítható. - az adatlap 11. pontjában: a megvalósításhoz szükséges teljes költség meghatározása során figyelemmel kell lenni a szervezet adott projekt megvalósítására vonatkozó ÁFA visszaigénylési jogosultságára. Amennyiben az ÁFA visszaigényelhető, akkor a nettó teljes költség alapján igényelhető a támogatási összeg, amennyiben nem akkor a bruttó támogatási összeg után. Így amennyiben a pályázó szervezet nem jogosult az ÁFA visszaigénylésére, akkor a Visszaigényelhető ÁFA összege kérdéshez tartozó cellában, 0-t kell feltüntetni. (a 11. pont kitöltésének összhangban kell lennie a jelen útmutató 6. sz. melléklete szerint csatolandó ÁFA nyilatkozatban foglaltakkal) - az adatlap 12. pontjában: a megvalósítás költségeinek fedezetéül szolgáló források bemutatásánál, kérjük figyelembe venni, hogy az igényelhető támogatás összege az adatlap 11. pontjában bemutatott teljes költség 90%-a, míg az önerőként biztosítandó összeg a teljes költség 10%-a. Az önerő összetétele a jelen útmutató pontja szerint fogadható el. - az adatlap 13.1 pontjában: a program költségvetése évenkénti bontásban részletesen kell, hogy tartalmazza a "működés" és "felhalmozás" jellegű tervezett kiadásokat, a "felhalmozás" jellegű tételek pontos specifikációjával. Felhalmozás jellegű költségnek minősülnek az ,- Ft egyedi beszerzési érték feletti tételek, ill. azok az eszközök, melyek a szervezet tevékenységét 1 éven túl tartósan szolgálják. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a táblázatban a program teljes költsége (azaz a 13.1 táblázat utolsó sorának összesen értéke) összhangban legyen az adatlap 11. pontjában szereplő teljes költséggel. - az adatlap 13.2 pontjában: évenkénti bontásban kell feltüntetni az adatlap 12. pontjában feltüntetett forrásokat, (oly módon, hogy a források összesen értékek összhangban legyenek a 13.1 táblázat évenkénti költségek összesen értékével) Az igényelt EGT/Norvég FM támogatás és az önerő összege nem haladhatja meg a pályázatban szereplő program teljes költségét! Az adatlap pontjának kitöltéséhez segítségül szolgál a honlapon található költségvetés minta c. dokumentum. - az adatlap 14. pontjában: a pályázati felhívásra, a tárgyi pályázaton kívül partnerként benyújtott pályázat megnevezését kell szerepeltetni, külön feltüntetve, hogy melyik főpályázó pályázatában vesz részt, mint partner. - az adatlap 15. pontjában: itt lehet közölni azon információkat, melyeket a pályázó a pályázat elbírálásához szükségesnek tart, és a kötelezően csatolandó mellékletekben annak közlésére nincs mód 11

12 3.2 A pályázathoz csatolandó mellékletekkel kapcsolatos információk Minden pályázatnak tartalmaznia kell a - pontosan, hiánytalanul kitöltött és aláírt - adatlap (a pályázati útmutató 2. sz. melléklete) mellett az alábbi kötelezően csatolandó mellékleteket: - a pályázatban szereplő projekt megvalósításának részletes ismertetését, szakmai összefoglalóját, a pályázó szervezet (konzorciumi pályázat esetén szervezetek) bemutatását tartalmazó dokumentum, a projektben részt vevő szakemberek önéletrajzai (a pályázati útmutató 3. sz. melléklete szerint) E mellékletben a projekt alábbi alapelvekhez - melyeket a pályázat összeállításakor és a megvalósítás során is szem előtt kell tartani - való illeszkedését is be kell mutatni: - Fenntartható fejlődés - Esélyegyenlőség (különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre) - Jó kormányzás (felelősség, átláthatóság, részvétel, egyenlő esélyek) - Korrupciómentesség (a horizontális célokkal kapcsolatos útmutatók megtalálhatók a honlapon) - a pályázó nyilatkozata megnevezésű melléklet, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 4. sz. melléklete), melynek 1. pontjában a megfelelő választ meg kell jelölni - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 8/b. számú melléklete szerinti adatlap I. része kitöltve, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 5. sz. melléklete) - a pályázó ÁFA nyilatkozata, aláírással ellátva (a pályázati útmutató 6. sz. melléklete) - a partnerek adatlapja(i) (csak akkor szükséges csatolni, ha van partner szervezet, a pályázati útmutató 7. sz. melléklete szerint) - a pályázó szervezet és a partner szervezet(ek) 90 napnál nem régebbi jogerős létesítő okiratának és a jogerős bejegyzési végzésének másolta (alapító okirat, alapszabály, a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelő jogerős bejegyzési végzés, alapszabály stb. Az iratokat lehet egyszerű másolatban benyújtani, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett záradékával) együtt, hogy a másolati irat az eredetivel mindenben megegyezik) - pályázó szervezet és partnerszervezet(ek) aláírási címpéldányának másolata - a pályázati adatlapon szerepeltetett évi teljes ráfordítás összegének alátámasztására, a évi számviteli beszámoló pályázó által hitelesített példánya (mérleg és eredménykimutatás); - az adatlap 12. pontjában bemutatott önerő- ill. egyéb forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (a pályázati útmutató 2.8 pontjában előírtak szerint) - partnerek bevonása esetén, az aláírt partnerségi együttműködési megállapodás eredeti példánya (a pályázati útmutató 8. sz. melléklete szerint) - nem kötelező, de csatolható: a pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerződések, nyilatkozatok, valamint a már rendelkezésre álló jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző jogerős határozatok másolata(i) Minden pályázati példány elejére csatolandó az útmutató 1. sz. mellékletét képező tartalomjegyzék, mely tételesen tartalmazza a benyújtandó dokumentumok listáját (bővíthető, amennyiben az előírtakon kívül egyéb dokumentumok becsatolásra kerülnek a pályázati dokumentációba). 3.3 A pályázatok benyújtásának helye, határideje, módja A pályázatot a jelen útmutatóban foglaltak szerint összeállítva, a példányokat (adatlapok és azok mellékletei) külön-külön összetűzve, vagy fűzve (a szétesés veszélye nélkül) kell benyújtani. Különös figyelemmel kell lenni a beadási határidőre és így a postabélyegző keltére! (a pályázat beadási határideje a postára adás dátumát jelenti!) A pályázat befogadásáról minden pályázó értesítést kap. A pályázatokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell feladni: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási Főosztály 1011 Budapest, Fő u

13 A pályázatok legkésőbb január 17-ig (postabélyegző kelte) kerülnek befogadásra. Beadási határidő utáni postabélyegzővel ellátott pályázatok befogadása nem lehetséges. 4. Kapcsolattartás, információszolgáltatás A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak a KvVM Zöld Pont Szolgálatához, telefon: , , Zöld szám: , fax: , Az -en, vagy faxon feltett kérdéseikre a KvVM 3 munkanapon belül ad választ -ben, vagy faxon. 5. A hiánypótlás rendje Hiánypótlásra legfeljebb csak egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótolható dokumentumok listáját a jelen útmutató 9. sz. melléklete tartalmazza. A Támogatásközvetítő szervezet az előírt feltételeknek nem megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat hiánypótlásra szólítja fel, a hiánypótlási felszólításban felsorolva a pályázat befogadásához szükséges dokumentumokat. A hiánypótlást a hiánypótlási felszólításban szereplő határidőre kell teljesíteni. A hiánypótlásra a pályázónak a hiánypótlási felszólítás megküldésétől számított maximum 10 munkanap áll rendelkezésére. A hiánypótlási felhívás a pályázati adatlap 4. pontjában feltűntetett faxszámra kerül megküldésre (kapcsolattartó személy faxszáma). A hiánypótlás teljesítésére megadott határidő eltelte után beérkezett, és/vagy a hiánypótlást követően is hiányos pályázatok befogadása nem lehetséges, azok a szakmai bírálatban nem vehetnek részt. A kizáró feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelő pályázatok másolati példányai a pályázók részére visszaküldésre kerülnek. Az eredeti példányokat a Támogatásközvetítő megőrzi. 6. A pályázatok érkeztetése, befogadása, elbírálásának menete, a pályázatok kiválasztásának módja A pályázatokat a Támogatásközvetítő szervezet - a KvVM - Költségvetési és beruházási Főosztálya érkezteti. A pályázatok az előírt (formai) feltételeknek való megfelelés ellenőrzését követően befogadásra, vagy hiánypótoltatásra kerülnek. A befogadásról a pályázókat a Költségvetési és beruházási Főosztály levélben értesíti, mely tartalmazza a pályázat nyilvántartási számát. A hiánytalan, ill. a hiánypótlást követő formai ellenőrzés után befogadásra került pályázatokat a jelen útmutató 9 sz. melléklete szerinti bírálati szempontok figyelembe vételével legalább 2 független értékelő értékeli. Az értékelésre került pályázatok az ún. Értékelő Bizottság elé kerülnek, mely 7 főből áll (3 fő delegált a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött szervezetek részéről, és 4 fő kormányzati delegált). Az Értékelő Bizottság az összes befogadott pályázat értékelésének rendelkezésre állását követően a független értékelők értékelése alapján készült előterjesztést megtárgyalja, a pályázatokat rangsorolja és döntési javaslatot tesz a miniszternek. A pályázatokról a benyújtási határidőtől számított maximum 4 hónapon belül a miniszter írásban dönt. A miniszteri döntés eredményéről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium értesíti a pályázókat. A 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet 16 (1) értelmében a miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 13

14 7. A támogatásban részesülő projektek megvalósításának feltételei 7.1 A támogatási szerződés megkötése A döntésről az értékelési dokumentáció Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység általi jóváhagyását követően - a pályázókat a Költségvetési és beruházási Főosztály értesíti, valamint gondoskodik a támogatási szerződések előkészítéséről, és a szerződéskötési előfeltételek bekéréséről, és ellenőrzéséről. A szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a Támogatásközvetítő szervezet Költségvetési és beruházási Főosztálya által előkészített támogatási szerződést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg. A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik. A döntést követően a szerződés megkötésének általános feltétele az alábbi dokumentumok benyújtása a bírósági bejegyzést igazoló dokumentum (bejegyzési végzés, vagy a végzés kivonata) 30 napnál nem régebbi bíróság által hitelesített példánya; felhatalmazó levél, amelyet a számlavezető pénzintézetnél nyilvántartásba vettek; a Támogatott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely, valamint a pályázat megvalósításának helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett (részletfizetés, ill. fizetési halasztás esetén az arra vonatkozó határozat másolatának csatolása is szükséges); banki igazolás a pályázati adatlapon megadott bankszámlaszámról (helyettesítheti a bankszámlaszerződés bank által hitelesített másolata) a képviseletre jogosult személy aláírási jogosultsága igazolása (banki vagy közjegyzői aláírási címpéldány), amennyiben annak személye eltér attól a pályázatban szereplő személytől, akinek az aláírási címpéldányát a pályázathoz csatolták; a 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet, valamint az évi XXXVIII. tv. szerinti nyilatkozat; közbeszerzési kötelezettség (2003. évi CXXIX.tv.) esetén az eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítását igazoló dokumentumok, valamint a megkötött szerződés(ek); természetvédelmi célú program esetében - amennyiben védett természeti területen valósul meg a program, a Nemzeti Park Igazgatóság támogató nyilatkozatának csatolása; engedélyköteles tevékenység megvalósítása esetén, a területileg illetékes hatóság által kiadott engedély hitelesített másolatának becsatolása; az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumok. Az adott pályázatra vonatkozó miniszteri döntés alapján, a fentieken kívül egyéb feltételek is előírásra kerülhetnek a támogatási szerződés megkötésének előfeltételeként, valamint a támogatási szerződésben (pl. természetvédelmi célú programok esetében - a miniszteri döntés függvényében - a program megvalósítása során az illetékes nemzeti park igazgatósággal történő egyeztetés, együttműködés). A támogatási szerződéshez minden olyan esetben, mikor a megítélt támogatás kevesebb az igényeltnél, módosított költségvetést kell mellékelni 3 pld-ban (dátummal, aláírással ellátva), mely a szerződés elválaszthatatlan része. A módosított (csökkentett) költségvetésnek ugyanolyan szerkezetűnek kell lennie mint a pályázatban szereplő eredeti költségvetésnek (az eredetihez képest új elemeket nem tartalmazhat), a támogatói döntés figyelembe vételével soronként megjelölve, hogy a kapott támogatás, mely költségvetési tételek finanszírozására fordítódik. A módosított költségvetésben - amennyiben a miniszteri döntés másképp nem rendelkezik - a költségtételek aránya változtatható olymódon, hogy a megvalósulást a csökkentett költségvetés mellett minél jobban segítse. Csökkentett támogatás megítélése esetén a pályázat költségtervében szereplő önerő a megítélt támogatásnak megfelelő arányában csökkenthető, melyet a módosított költségvetésnek tartalmaznia kell. 14

15 A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha az aláírás céljából megküldött támogatási szerződés kézhezvételétől számított 90 napon belül a pályázónak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerződés. A támogatás folyósítására kizárólag az érvényesen aláírt, hatályos szerződés alapján kerülhet sor. 7.2 A támogatási szerződés módosítása A támogatási szerződés módosítására a 3/2004. (II.24) KvVM rendeletben foglaltak szerint, a kedvezményezettnek fel nem róható okból, vis major, illetve adatváltozás miatt kerülhet sor. A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási Főosztályához kell benyújtani. A befejezési határidő módosítására irányuló kérelem benyújtásának határideje, a szerződésben szereplő befejezési határidő utolsó napját megelőző 30. nap, de legkésőbb november 30. A projektek befejezésének végső határideje december 31., mely dátum nem hosszabbítható. 7.3 A támogatás folyósítása a.) A támogatás előfinanszírozásban igénybe vehető része (a támogatási összeg maximum 50%-a, de legfeljebb forint ) kifizetésének feltételei: - aláírt támogatási szerződés - a támogató döntés által a folyósításhoz előírt speciális feltételek teljesítése (amennyiben előírásra került ilyen feltétel). Az előleg átutalása a támogatási szerződés aláírását ill. a speciális feltételek teljesítésének elfogadását követő 30 napon belül történik meg. b.) Közbenső kifizetés: a támogatási összeg további maximum 30%-a, de legfeljebb forint, a maximum 50%-os támogatási előleg felhasználásának elszámolása után, az elszámolás és a projekt előrehaladási jelentés elfogadását követően kerül kifizetésre.. Azaz a közbenső lehívás során az előlegként kifizetett maximum 50%-os mértékű támogatással (és a hozzá kapcsolódó önerővel) kell elszámolni. A közbenső kifizetésénél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerővel) a megvalósítást követően a projekt előrehaladási és a projektzáró jelentésben kell elszámolni. A közbenső kifizetéshez benyújtandó dokumentumok (1 eredeti cégszerű aláírással hitelesített példány, 1 másolat a hitelesített példányról): - projekt-előrehaladási jelentés magyar nyelven (az útmutató 10. sz. melléklete szerint) - a projekt előrehaladási jelentésben szereplő összeg alátámasztására szolgáló a csatolt számlák/ bizonylatok adatait tartalmazó számlaösszesítő (az előleg és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználására vonatkozóan), és a felmerült költségeket tartalmazó költségösszesítő (az útmutató 13. sz. melléklete) - számlák/bizonylatok/egyéb dokumentumok (az előleg és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználására vonatkozóan) - a számlák/bizonylatok kifizetését tartalmazó dokumentumok (bankszámla-kivonat stb.) (az előleg és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználására vonatkozóan) A köztes kifizetés attól számított 60 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítő szervezet valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Szerződéskötő Egysége (a továbbiakban: KPSZE) a folyósításhoz szükséges dokumentumokat jóváhagyta. c). Végső kifizetés: a támogatási összeg fennmaradó 20%-a, ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett része a projekt befejezését követően, az elszámolás, a projekt előrehaladási jelentés valamint a projektzáró jelentés elfogadását követően vehető igénybe. A zárójelentés benyújtásával egyidejűleg nem csak a maradék 20% támogatási összeggel, és a hozzá kapcsolódó önerővel, hanem a közbenső kifizetésénél igényelt maximum 30%-os összeggel (és a hozzá kapcsolódó önerővel) is el kell számolni. 15

16 A végső kifizetéshez benyújtandó dokumentumok (1 eredeti cégszerű aláírással hitelesített példány, 1 másolat a hitelesített példányról): - projekt-előrehaladási jelentés magyar nyelven (az útmutató 10. sz. melléklete szerint) - a projekt előrehaladási jelentésben szereplő összeg alátámasztására szolgáló a csatolt számlák/ bizonylatok adatait tartalmazó számlaösszesítő (a közbenső (maximum 30%) és a végső kifizetésre (20% ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett része) valamint a hozzá kapcsolódó önerőre vonatkozóan) és a felmerült költségeket tartalmazó költségösszesítő (az útmutató 13. sz. melléklete) - számlák/bizonylatok/egyéb dokumentumok (a közbenső (maxiumum 30%) és végső kifizetésre (20% ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett része) és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználására vonatkozóan) - a számlák/bizonylatok kifizetését tartalmazó dokumentumok (bankszámla-kivonat stb.) (a közbenső (maximum 30%) és végső kifizetésre (20% ill. a támogatási összeg előlegként ki nem fizetett része) és a hozzá kapcsolódó önerő felhasználására vonatkozóan) - projektzáró jelentés magyar nyelven (az útmutató 11. sz. melléklete szerint) A végső kifizetés attól számított 60 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítő szervezet, valamint a KPSZE a folyósításhoz szükséges dokumentumokat jóváhagyta. A kifizetéshez szükséges dokumentumok összeállításánál a következőket kell figyelembe venni - az adott beszámolási időszakra vonatkozó költségösszesítő és számlaösszesítő összhangban legyen az alátámasztó dokumentumokkal, számlákkal vagy egyéb gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal, - az elszámolt költségek - a finanszírozási mechanizmusokra vonatkozó szabályzatok szerint elszámolhatóak legyenek, - a támogatási szerződésben szereplő projekt megvalósításához szorosan kapcsolódjanak, és a szerződés költségtáblázatában foglaltaknak megfeleljenek, - a Számlaösszesítőt és a költségösszesítőt az előírt formában (az útmutató 13. sz. melléklete szerinti táblázat) kell elkészíteni, mely tartalmazza az elszámolt időszakhoz tartozó számlák, illetve az azzal egyenértékű bizonyító erejű számviteli bizonylatok (továbbiakban: számla) összesítését. A számlaösszesítő végén a szervezet aláírásra jogosult képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell arról, hogy a számlaösszesítőben felsorolt számlák mindegyikén - melyekről készült másolat a beszámoló mellékletét képezi - feltüntetésre került valamennyi támogatási forrás megnevezése, támogatási szerződés száma, és adott esetben a felhasználási arányok. A számlákra kérjük rávezetni a számlaösszesítő sorszámát, illetve az összetartozó dokumentumokat kérjük együtt kezelni (pl.: a számlaösszesítőn az 1. sorszámú számlához tartozó dokumentumokat kérjük 1/a, 1/b, stb. jelölni). A sorszámozás folyamatos legyen az első projektidőszaktól kezdődően. Tudnivalók a számlák elszámolásához A számlák csak akkor számolhatók el a projekt keretében, ha - megfelelnek a pályázati kiírás és a hozzá tartozó dokumentumok pénzügyi előírásainak és feltételeinek; - a Támogatásközvetítő szervezet a projektjelentéseket szakmailag jóváhagyja, a pénzügyi felhasználás jogosságát igazolja; - a pénzügyi elszámolás részét képező számlák, bizonylatok csak a támogatási szerződésben meghatározott célhoz kapcsolódó, a szerződés mellékletét képező költségvetésben (ill. módosított költségvetésben) szereplő költségekről nyújthatóak be, a szerződésben szereplő kikötések mellett; - a számlákon a teljesítési és kiállítási dátum a támogatási szerződésben meghatározott időpontok (kezdés ill. befejezés) közötti; - a benyújtott számláknak a projekthez kell kapcsolódniuk, és ezt a kapcsolódást a számlákhoz mellékelt egyéb dokumentumoknak kell alátámasztaniuk (pl.: szerződések, jelenléti ívek, teljesítésigazolások, meghívók, stb.). - a dokumentumokra rá kell vezetni, hogy Az eredetivel megegyező másolat és cégszerűen alá kell írni; - az egyes elszámolásokhoz csatolt számlák eredeti példányait be kell mutatni a KvVM Költségvetési és beruházási Főosztályának, ennek teljesítése hiányában a támogatás nem folyósítható 16

17 - csak a pályázat tartalmával összhangban kötött vállalkozói szerződések, megrendelések alapján kiállított számlák fogadhatók el, amelyek a költségvetéshez igazodnak és megfelelnek az alábbi követelményeknek: a számla feleljen meg az évi LXXIV. Az általános forgalmi adóról szóló törvénynek, valamint évi C. A számvitelről szóló törvénynek; a számlán vevőként a Támogatottnak kell szerepelnie (konzorciumban történő megvalósítás esetén is!), más nevére szóló számlát az elszámolásban figyelembe venni nem lehet; a számlán a vevő címeként a Támogatási szerződésben a Támogatott által megadott címnek kell szerepelnie, ill. az alapító okiratban vagy a bejegyzési végzésben található címek egyikének, a számla kiállítójának meg kell egyeznie a mellékletként csatolt megrendelésekben, vállalkozási, kivitelezői, szállítói szerződésben feltüntetettel (értelemszerűen azon esetekben ahol az adott tevékenység/szolgáltatás stb. szerződéskötést vagy megrendelést igényel), a számlák mellett a hozzájuk tartozó teljesítésigazolásoknak és a kifizetést igazoló bizonylatoknak szerepelniük kell. A számlákhoz csatolni kell a számlák ellenértékének kifizetését igazoló a pályázó által hitelesített bizonylatok másolatát, melyek az alábbiak lehetnek: a készpénzfizetésnél az Egyszerűsített számla ; egyéb készpénzben történő kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat; átutalással kiegyenlített számláknál a kapcsolódó bankszámlakivonat; Teljesítésigazolás. A számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító elfogadó nyilatkozat. Igazoló dokumentumok különösen a szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv, szolgáltatásra vonatkozóan a teljesítményigazolás stb. Minden számlán fel kell tüntetni: a program nevét: KvVM - EGT/Norvég FM; a támogatási szerződés számát; amennyiben nem a teljes, számlán szereplő összeg kerül elszámolásra, az elszámolni kívánt összeg nagyságát Az eredetivel mindenben megegyező másolat 7.4 Beszámolási, jelentéstételi kötelezettségek A Támogatott köteles a Támogatásközvetítő szervezetet részletesen tájékoztatni a Projekt megvalósításáról. Ennek érdekében a Támogatott köteles Projekt-előrehaladási, valamint Projektzáró jelentést készíteni. Valamennyi, a projekt végrehajtásához kapcsolódó jelentést magyar nyelven kell elkészíteni. A jelentéseket egy eredeti és egy másolati példányban, valamint elektronikus úton (cd lemez) kell benyújtani a Támogatásközvetítő szervezethez. A jelentések formátuma (a mintákat lásd a sz. mellékletekben): 1. A projekt-előrehaladási jelentések - a projekt azonosító adatain kívül - tartalmazzák a) a jelentéstételi időszakban végzett tevékenységek ismertetését, a végrehajtási ütemtervhez mért fizikai és pénzügyi előrehaladás bemutatását (a célzott eredményektől és a végrehajtási ütemtervtől való esetleges eltérések ismertetésével, az eltérések indokolásával együtt); b) az elért eredmények részletezését, c) a támogatási szerződésben előírt feltételek teljesítésének ismertetését, d) a közbeszerzéssel kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését, e) a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését. 2. A Projektzáró jelentésnek tartalmaznia kell továbbá azokat a szempontokat, amelyek a Projekt hatásának értékelésénél felhasználhatók. A projektzáró jelentés - a projekt azonosító adatain kívül - tartalmazza a) a projekt megvalósításának részletes szöveges bemutatását, a pályázatban és a támogatási szerződésben foglalt célokhoz mért eredmények ismertetését, b) a tervezett eredményektől, és a végrehajtási ütemtervtől való esetleges eltérések ismertetését, az eltérések indokolását, c) eredmények fenntarthatóságának elemzését (pénzügyi, társadalmi, fenntartható fejlődési), d) a végrehajtás során szerzett és a jövőben hasznosítható tapasztalatok ismertetését, 17

18 e) a kapcsolódó alapelvek teljesülésének ismertetését (a horizontális célokkal kapcsolatos bővebb információk megtalálhatók a honlapon), f) a támogatási szerződésben előírt feltételek teljesítésének ismertetését, g) a közbeszerzéssel kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését, h) a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatban elvégzett feladatok ismertetését, i) a projekt utánkövetésére vonatkozó javaslatokat, j) a projekt megvalósításának összesített pénzügyi adatait. Jelentéstételi határidők Projekt-előrehaladási jelentés: a Projekt-végrehajtási Ütemezés szerint, a közbenső és végső lehíváskor. Projektzáró jelentés: a Projekt tevékenységeinek befejezését követő 30 napon belül. A jelentések összeállításnál különös figyelemmel kell lenni a támogatási szerződésben szereplő esetleges kikötés(ek)re, mely(ek) adott esetben eltérhet(nek) az itt leírtaktól. 7.5 A nyilvánosság biztosítása A projekt megvalósítójának biztosítani kell, hogy minden a projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumon és bármely propaganda vagy információs anyagon (például brosúra, nyomtatvány, plakát, hirdetőtábla, tájékoztató tábla) tájékoztatást adjon arról, hogy a projekt az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül támogatott. A projektre vonatkozó kiadványoknak egyértelmű jelzést kell tartalmazniuk a címoldalon a Finanszírozási Mechanizmus megnevezésével, Finanszírozási Mechanizmus emblémájával, illetve a nemzeti embléma megjelenítésével. A EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusból származó támogatás esetében a támogatásról, az alábbi szövegezéssel szükséges tájékoztatást adni: Izland, Liechtenstein és Norvégia által támogatott az EGT Finanszírozási Mechanizmuson és Norvég Finanszírozási Mechanizmuson keresztül. A minimális formai követelményekről a Támogatásközvetítő szervezet honlapján (www.kvvm.hu/aktuális/pályázatok) megtalálható Arculati Kézikönyv rendelkezik. Az elektronikus úton közzétett anyagokra (honlap, adatbázis potenciális kedvezményezettek számára) illetve az audio-vizuális anyagokra a fenti elveket kell alkalmazni. A Finanszírozási Mechanizmusból támogatott projektek megvalósításával kapcsolatos rendezvények bonyolítása esetén (pl. konferenciák, kiállítások) a szervezőknek biztosítaniuk kell a tájékoztatást a Finanszírozási Mechanizmus támogatásáról. Minden támogatott kötelezettsége, hogy a projektjeik eredményeit valamilyen formában publikálja. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot időben (legalább 5 munkanappal előbb) kell tájékoztatni a projekt kezdéséről és a projekt végrehajtás során megvalósításra kerülő jelentősebb rendezvényekről annak érdekében, hogy annak képviselője/képviselői a rendezvényen megjelenhessen(ek). 7.6 Könyvelés, dokumentálás A Támogatott köteles a Projekt összes költségére és a folyósított támogatására vonatkozóan tételes és az ellenőrzés céljára pontos, rendszeres és teljeskörű könyvviteli nyilvántartást vezetni, annak érdekében, hogy a Projekt gazdálkodása egyértelműen követhető és egyéb tranzakcióktól elkülöníthető legyen. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot a támogatás utolsó részletének kifizetését követő 10 évig megőrizni. 18

19 7.7 A támogatás felhasználásának ellenőrzése A felhasználás ellenőrzése a 201/2005 (IX.27) Korm. Rendelettel kihirdetett, a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között június 10-én létrejött a Norvég Finanszírozási Mechanizmus közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodásban, az EGT Finanszírozási mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242 /2006 (XII.15.) Korm. Rendeletben, valamint a 3/2004 (II. 24) KvVM rendeletben foglaltak alapján történik. A Támogatott köteles hozzájárulni a támogatás felhasználásának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és/vagy a Norvég Külügyminisztérium, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Kapcsolattartó (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) vagy a Végrehajtó Ügynökség (Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység), valamint az előbbiekben említett szervezetek megbízottai által a nyilvántartás alapján történő vagy helyszíni ellenőrzéséhez, a projekt megvalósulásának ellenőrzéshez, ha szükséges, teljes könyvvizsgálat lefolytatásához a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a Projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Ezen ellenőrzések a támogatás utolsó részletének kifizetését követő 10 éven belül lefolytathatók. A Támogatottnak továbbá biztosítania kell a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Finanszírozási Mechanizmus Bizottság és/vagy a Norvég Külügyminisztérium, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Kapcsolattartó vagy a Végrehajtó Ügynökség munkatársainak, illetve azok felhatalmazott megbízottjainak a megfelelő hozzáférést mindazokhoz a helyekhez és helyszínekhez, amelyeken a Projekt teljesítése folyik, beleértve a számítógépes rendszerekhez, valamint minden olyan dokumentumhoz, okmányhoz és adatbázishoz való hozzáférést, amely a Projekt pénzügyi és szakmai lebonyolításával kapcsolatos. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, és oly módon kell azokat tárolni, amely lehetővé teszi azok könnyű ellenőrzését. Az ellenőrzés a szabályszerűség mellett kiterjed a program, projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszerűségének, az előírt jogszabályoknak való megfelelésének és az elért környezet- és természetvédelmi illetve vízgazdálkodási cél ellenőrzésére is. A támogatás felhasználásának ellenőrzésekor alkalmazni kell a évi XXIV. tv. és a 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságára és az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre. A Támogatásközvetítő szervezet döntése alapján - a kedvezményezett meghatározott időre - de legfeljebb öt évre - kizárható az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből, ha az ellenőrzés alapján megállapítást nyer a támogatási szerződésben rögzített céltól, és feltételektől eltérő teljesítés, vagy a támogatás nem szabályszerű felhasználása. A támogatásban részesített projekteket a Támogatásközvetítő szervezet legalább egy alkalommal a megvalósítás helyszínén is ellenőrzi. - / - 19

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1

PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 PROJEKTVÉGREHAJTÁSI ÚTMUTATÓ 1 Svájci-Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010 1 Jelen Útmutató a Projekt Végrehajtók, Program Végrehajtók, Partnerek, Konzorciumi tagok. Támogatásközvetítő Szervezetek

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet!

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet! . Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott a Főkedvezményezetek/Kedvezményezetek részére a Humánerőforás-fejlesztési Operatív Program keretében a Humánerőforás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A

Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Uniós támogatások pénzügyi lebonyolítása, elszámolása rendjének S Z A B Á L Y Z A T A Nagyecsed, 2008. június 1. Jóváhagyta: Dr. Bölcsik István jegyző

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben