PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS TERV KÜLFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ (EXPORTTERV)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS TERV KÜLFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ (EXPORTTERV)"

Átírás

1 Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI ELEMZÉS ÉS TERV KÜLFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ (EXPORTTERV) TP KRACUN-TRANS d.o.o. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operationProgramme 1

2 SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 A dokumentáció egy közös, szerb-magyar vállalkozásfejlesztési hálózat kialakításának és beüzemelésének pilot programjaként készült el. Készítette: Kicsiny László gazdálkodástudományi szakértő Pásztor Gabriella közgazdász This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of Municipiality of Magyarkanizsa and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority. 2

3 Tartalomjegyzék 1. A vállalkozás bemutatása Általános adatok A vállalkozás általános bemutatása A vállalkozás jelenlegi pénzügyi helyzetének elemzése Anyagi helyzet speciális mutatója Árbevétel arányos jövedelmezőség Eladósodottsági mutató Tőkevisszaforgás mértéke Saját tőke jövedelmezősége Egy főre jutó adózott eredmény Kamatfedezeti mutató Iparági elemzés Fejlesztési tervek bemutatása Termék, szolgáltatás fejlesztése (Product) Értékesítési csatornák fejlesztése (Place) Telephely fejlesztése Járműpark fejlesztése SWOT-analízis Pénzügyi tervezés Eredményterv Árbevétel várható alakulása Beruházási költségek becslése Forrástérkép Titoktartási nyilatkozat

4 1. A vállalkozás bemutatása 1.1 Általános adatok A vállalkozás neve: TP KRACUN-TRANS d.o.o. Tulajdonos neve: Kracsun Attila (SRB) Vezető neve, elérhetősége: Kracsun Attila, igazgató, (63) , Vállalkozás székhelye: Magyarkanizsa, Banat u. 10. Adószáma: A vállalkozás fő tevékenysége: Közúti nemzetközi áruszállítás Alapítás dátuma: 2001/01/01 Vállalkozás WEB címe: A vállalkozás általános bemutatása A TP KRACUN-TRANS d.o.o ben alakult meg családi vállalkozásként, 2001-ben átalakult korlátolt felelősségű társasággá. Az átalakulással egyidőben kerültek bevezetésre az olyan speciális közúti áruszállítási szolgáltatások, mint például a túlméretezett- és veszélyesáru-szállítás. A vállalkozás foglalkoztatotti létszáma tulajdonossal együtt 15 fő. Modern gépparkja 10 autóból áll: - 7 db autó EURO 5-ös - 3 db autó EURO 3-as A járműpark nyerges-félpótkocsis gépjárművekből áll (24t, 13,60mx2,95m), melyekből mindegyik alkalmas ADR-es árúszállításra is. A vállalkozás fő tevékenysége körében (közúti áruszállítás) a következő szolgáltatásokat végzi: 1. Nemzetközi áruszállitás 2. Belföldi áruszállitás 3. Veszélyesáru-szállitás (ADR) 4

5 Gépjármű-flotta A közúti árufuvarozás olyan üzletszerűen végzett áruszállítás, bérvontatás és autómentés, amit áruszállítás céljára szolgáló járművel, közúton teljesítenek. Árufuvarozási tevékenységet kizárólag a közúti árufuvarozási engedély birtokában folytathat az arra jogosult. A vállalkozás nevével feliratozott gépjármű 2. A vállalkozás jelenlegi pénzügyi helyzetének elemzése A cég árbevételének alakulása növekvő tendenciát mutat, a válság hatására sem esett vissza. Nettó értékesítési árbevétele alapján piaci helyzete stabil. 5

6 Azonban, ha az egy főre jutó árbevételt vizsgáljuk, egészen más képet kapunk: az lőmunka felhasználásának jövedelmezősége az utóbbi két évben romlott. Mindezek alapján szükséges a fő számok közti összefüggéseket megvizsgálva elemezni a vállalkozás jelenlegi pénzügyi helyzetét. 6

7 A teljesség igénye nélkül a továbbiakban néhány pénzügyi mutató levezetésével és dinamikus elemzésével közelebbi képet kapunk a vállalkozás elmúlt 4 teljes lezárt üzleti évét érintő gazdálkodásáról. A beszámoló értékelése dinamikusan történik, azaz a különböző időpontokban (2007., 2008., 2009., év) jelentkező mutatóértékek összehasonlításával. 2.1 Anyagi helyzet speciális mutatója Az Európai Unió ide vonatkozó szabályrendszere alapján előírt megfelelő anyagi helyzetet a járműszerelvényenkénti saját tőke értéke mutatja, melynek elvárt összege EUR. A TP KRACUN-TRANS d.o.o. saját tőkéje (Kapital) 2010-ben ,65 EUR-nak felelt meg és 10 db járművel rendelkezett. Az egy szerelvényre jutó saját tőke értéke így ,66 EUR 1 volt, ami háromszorosa az elvárt értéknek. A terv készítése során 2 szállítójármű beszerzése folyamatban volt (használt gépjárművek), így a fajlagos sajáttőke-érték ,38 euróra változik, ami még mindig kiemelkedő érték. 2.2 Árbevétel arányos jövedelmezőség A forgalommal arányos eredményesség mutató a költséggazdálkodásról sokat elárul, egy analóg (cash-flow) jövedelmezőségi mutató. Ebben az esetben a mutató nem javul, tehát az eredményt a takarékos költséggazdálkodás révén emelni szükséges. A visszaesés a gazdasági válság hatásának nem tudható be, ugyanis az árbevétel növekedése megmaradt. ROE = (adózott eredmény / saját tőke) x 100 Üzleti év Adózott eredmény Árbevétel + egyéb bevételek Arányszám (ROS) , , , , én 1 eurónak 105,4982 szerb dinár felelt meg. 7

8 2.3 Eladósodottsági mutató A mutató a cég eladósodottságát méri milyen arányban finanszírozzák a lekötött eszközöket idegen források. Nem ad egyértelmű képet, mert a vállalkozás olyan eszközökkel is rendelkezhet, melyeket tevékenységéhez felhasznál, de mérlegében nem jelennek meg. Üzleti év Kötelezettségek Összes eszköz Arányszám , , , ,57 A dinamikus elemzés jelzi, hogy a mutató közel azonos az elmúlt három évben, úgy, hogy a vállalkozás gazdálkodása kiegyensúlyozott és eredményes. Az idegen források mértékét optimalizálni kell a jövőben. 2.4 Tőkevisszaforgás mértéke A hányados megmutatja, hány százalékkal bővül a tulajdonosi tőke a tárgyévi eredmény visszaforgatása révén. Nagysága a tőke-arányos eredményesség és az osztalékpolitika hatását szintetizálja. Az utóbbi két évben a mutató alacsony, főleg az azt megelőző két év tekintetében. A jövőben a vállalkozásnak a nettó nyereségre kiemelt figyelmet kell fordítania. Üzleti év Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Arányszám , , , ,527 8

9 2.5 Saját tőke jövedelmezősége Osztalék kifizetése nem történt a vállalkozásnál, így a fenti mutatóval megegyezik. Értékelése: csökken, majd kis mértékben emelkedést mutat, mely azt jelenti, hogy a vállalkozás saját tőkéjének jövedelmezősége jelentősen lecsökkent és minimális szintről kezd visszaemelkedni. Üzleti év Adózott eredmény Saját tőke Arányszám (ROE) , , , , Egy főre jutó adózott eredmény Adózott eredmény / átlagos állományi létszám. Dinamikusan a növekvő érték lenne előnyös, sajnos a vállalkozás esetében csökkenő létszám mellett is romlott az érték. A többi vizsgált mutatóhoz hasonlóan a év volt a legkedvezőtlenebb. Üzleti év Adózott eredmény Átlagos állományi létszám (fő) Arányszám , , ,6 2.7 Kamatfedezeti mutató A kamatfedezettség a megtermelt jövedelmet viszonyítja az üzleti év kamat terhéhez. A vállalkozás pénzügyi mozgásterét mutatja be (meddig csökkenhetne a képződő jövedelem 9

10 anélkül, hogy a kamatok fizetése akadályokba ütközzön. Értékét újabb hitelek felvételénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az arányszám kiszámítása: EBIT (üzemi eredmény)/ fizetett kamatok.) Üzleti év Üzemi (adózás előtti) eredmény Fizetett kamatok Arányszám , , , ,24 3. Iparági elemzés A statisztikai adatok tanúsága szerint a közúti fuvarozás részaránya feltartóztathatatlanul növekszik a többi közlekedési ágazat rovására. A fuvaroztató cégek választását az egyes közlekedési módok között az alábbi szempontok befolyásolják: - elhelyezkedésük a közlekedési infrastruktúrához képest (pl. kikötő, iparvágány, csak közúti kapcsolat stb.), - elfuvarozandó áru mennyisége, gyakorisága, egyidejűsége, - a szóba jöhető közlekedési alágazatok által nyújtott fuvarozási technológia és az áru kapcsolata, - eljutási idő, - a vállalási díj, fizetési feltétel, - szolgáltatási színvonal, rendelkezésre állás, megbízhatóság, biztonság, - a fuvarozandó áru értéke. A felsorolt alapkritériumok figyelembevételével a kis áruértékű, nagytömegű áruszállításnál megfelelő infrastrukturális kapcsolat esetén a vasúti áruszállítás preferenciája megmaradhat, míg a nagyértékű, kész és félkész termékek szállításánál inkább a rugalmasabb, gyakran több szolgáltatást biztosító közúti szállítást választják. A közút preferenciáját növeli az is, hogy ma 10

11 már a szállítás nagy része disztribúciós feladat, amelyet más közlekedési módok nem tudnak időben rugalmasan megoldani. Az egységesülő Európában, és ezen belül Magyarországon is, a gazdasági integráció, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyülése, kiszélesedése az elmúlt 30 évben rendkívüli mértékben megnövelte a szállítási igényeket, szállítási teljesítményeket. A nemzetközi munkamegosztás, a globalizáció hatására az elkövetkezendő évben további forgalomnövekedés prognosztizálható, az előrejelzések szerint az európai áruszállítás középés hosszú távon ( ig) két-háromszor nagyobb ütemben nő, mint a személyszállítás. Ez fontos szempont az iparág fejlődésében a vállalkozásra nézve is, mivel a vállalkozás szolgáltatásait 90%-ban magyar (azaz uniós) piaci szereplők veszik igénybe. A magyarországi fuvaroztatók közül is kiemelkedik a Borsodchem. A közlekedési munkamegosztás tendenciái nyilvánvalóak: a közúti közlekedés (és egyben az áruszállítás) részaránya folyamatosan növekszik. A vállalkozás regionális versenyelőnye a munkaerő alacsony bérköltségéből, a modern és környezetkímélő (megfelelő EURO besorolás) gépjárműparkból és a kedvező földrajzi helyzetből, határközelségből ered. A vállalkozás versenyképességének további eleme a jelentős nemzetközi kapcsolat, tapasztalat, Jelenleg alacsony a munkaerõ bérköltsége Az Európai Unióban elfogadott követelményrendszernek kell megfelelni ahhoz, hogy valaki belföldi, illetve nemzetközi fuvarozó szolgáltatást végezzen, ez a három kovetelmény: - jó hírnév, - megfelelő anyagi helyzet - szakmai hozzáértés A vállalkozás ezen szempontoknak megfelelve, rendelkezik a szükséges engedélyekkel. Az iparág fejlődésében rejlő lehetőségek kihasználásának útjai egy KKV számára a következők lehetnek 2 : - értéknövelő, értékteremtő logisztikai szolgáltatás nyújtása, ennek fokozatos bővítése, - speciális fuvarozás végzése (eszközállomány megújítása elengedhetetlen), 2 Forrás: Bakos E.: A nemzetközi közúti árufuvarozás, Közlekedéstudományi Szemle 11

12 - hagyományos árufuvarozás végzése alvállalkozóként a nagyobb társaságok részére (ez is beruházás-igényes), - a társaságok közötti együttműködés javítása. Ennek keretében a szolgáltatói tevékenységek olyan irányban történő fejlesztése, új szolgáltatások bevezetése, amelyek a hálózatiság, a nagyfogyasztói előnyök alapján segítik fuvarozó szolgáltatási kooperációt, a közös piaci megjelenést. Jelentős változás lesz a határok átjárhatóságának megteremtése: gyakorlatilag az Unión belül az áruk áramlása szabad lesz, az Unió tagállamaiba irányuló kereskedelmi forgalom belső forgalommá minősül. Ez csökkenti az adminisztrációt, gyorsítja a határátmenetet, tehát a fuvarpiaci következménye egyértelműen pozitív lesz. A határnyitás Szerbia-Magyarország viszonylatban lesz a legjelentősebb, hiszen 2003-ban Magyarországra tonna áru érkezett Szerbiából, mely a teljes behozatal csaknem 3%- át adta. Hónig Péter közlekedési miniszter és Milutin Mrkonjić szerb infrastruktúraügyi miniszter október 12-én, a Sándor Palotában írta alá a Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról és a logisztikai szolgáltatásokról szóló Megállapodást. A Megállapodás kombinált árufuvarozás igénybevétele után 3:1 arányban úgynevezett jutalomengedélyt biztosít a közúti fuvarozók számára. Ez a jutalomengedély magyar részről gépjárműadó, szerb részről úthasználati díj fizetési kötelezettség alóli mentességet jelent. 12

13 4. Fejlesztési tervek bemutatása 4.1 Termék, szolgáltatás fejlesztése (Product) A vállalkozás szolgáltatásainak körét a jelenleg korlátozott raktározási és logisztikai tevékenységekkel kívánja kiegészíteni a közeljövőben. A szállítási szolgáltatás színvonalát és megbízhatóságát az alvállalkozókat kiváltó saját gépjárművek beszerzése javítja majd. A vállalkozásnak nincs további szállítási kapacitása, kihasználtsága 100%-os. A szolgáltatás részét képezi a biztosítási háttér is: a szállított árura felelősségbiztosítás, a gépjárművekre CASCO, a sofőrökre pedig életbiztosítás van kötve. A szállítás szervezetésének adminisztratív központja jelenleg egy családi házban kialakított irodában kapott helyet, melynek kiváltása a szolgáltatási háttér fejlődését eredményezi. A cég ISO 9001 minősítéssel rendelkezik, minőségirányítási rendszere révén versenyeljárásokon is tud indulni. Az irányítási rendszernek teljesen megfelelő elektronikus vállalatirányítási rendszert használ, mellyel a pakolástól a számlázásig mindent nyomon tudnak követni (TRANSPORT MANAGER program). A szállítási ágazatra jellemző a minőségi szállítási szolgáltatás irányába való eltolódás, illetve a puszta helyváltoztatáson túl az áru komplex kiszolgálása iránti igény általánossá válása. Ez a közlekedés szempontjából azt jelenti, hogy a minőségi elvárások, úgy, mint a gyorsaság, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság, stb. fontosságban megelőzi a költségeket, s ugyancsak versenyelőnyt szerezhetnek azok, akik a szállításon túl egyéb szolgáltatást is tudnak biztosítani. A közúti szállításban rejlő lehetőség, a háztól házig történő szállítás, ma már alapszolgáltatás lett és belép a versenyképességet meghatározó tényezők sorába a logisztika. Az a közlekedési mód, illetve az a vállalkozó lesz versenyelőnyben, aki ezeknek a minőségi elvárásoknak magasabb színvonalon tud eleget tenni. 4.2 Értékesítési csatornák fejlesztése (Place) A szolgáltatás jellegéből adódó nagy kockázatok miatt a vállalkozás saját, meglévő kapcsolataira alapoz, így szelektív értékesítést folytat. A szabad kapacitások kihasználására a vállalkozás jelen van a weblap fuvarbörzéjén, ami a vállalkozás vezetőjének elmondása szerint elegendő a szabad kapacitások (üresjáratok) értékesítésére. A szállítmányozással foglalkozó vállalkozók a webes 13

14 alkalmazással megjeleníthetik a képernyőn a szabad teherautó-kapacitásokat, illetve rakományokat úgy, hogy gyorsan és célirányosan gondoskodhatnak a küldemények berakodásáról vagy a jármű optimális kihasználtságáról. A saját honlap fejlesztésre szorul, a nagyobb referenciák feltüntetésének például piaci értéke van. 4.3 Telephely fejlesztése A cég a jelenlegi központi telephely kiváltására törekszik. A központban, mely egy családi házban működik, jelenleg 4 fő dolgozik. Az elképzelések szerint egy iroda-műhely-raktár épületegyüttes kerülne kialakításra, mely komplexebb logisztikai feladatok ellátására is alkalmas infrastrukturális hátteret ad. Emellett egy 4600 m 2 es földterület parkolóvá történő kialakítása történik meg a közeljövőben. A terület regionális jelentőségű tranzitútvonal mellett helyezkedik el, az átalakításhoz engedélyezési szintű tervdokumentáció még nem áll rendelkezésre. A parkoló területének kialakítása mellett az áram és világítás kiépítése szükséges. 4.4 Járműpark fejlesztése A Kracsun-Trans Kft. 2 db járművet kíván vásárolni 2010 év folyamán banki lízing finanszírozás segítségével. A kiválasztott autók használtak (EURO 5 és EURO 4 besorolásúak), várható költségük euro/db. Az ehhez kapcsolódó lízingkérelem már beadásra került. A finanszírozás euro alapú lízing, melynek kamata 6,25%. A flotta fejlesztése az alvállalkozói megbízásokat váltja ki, így biztosítva a jobb útvonaltervezést és kapacitáskihasználtságot, valamint a megbízások teljesítésének folyamatosságát. Az új járművek üzembe állításával a vállalkozás nettó árbevétele 2012-re 20%-al nőhet. Ehhez kapcsolódóan 2 fő új munkavállaló felvétele tervezett. A járművekben földrajzi helymeghatározó rendszer kialakítása is megtörténik. A beszerzésre kerülő járművek paraméterei: 24t, 13,60mx2,95m, melyek alkalmasak lesznek veszélyes anyagszállításra is. A középtávú tervek között további gépjárművek beszerzése szerepel. 14

15 5. SWOT-analízis Erősségek Gyengeségek Megnevezés Hasznosítási javaslat Megnevezés Kezelési javaslat - évtizedes szakmai - erre alapozott - komplex - infrastruktúra tapasztalat marketing (logisztikai, fejlesztés - megfelelő piaci tevékenység raktározási) - székhely kiváltása ismertség - további szolgáltatások egy iparigazdasági - kiegyensúlyozott infrastrukturális és hiánya gazdálkodás és járműpark - nem megfelelő övezetben lévő pénzügyi helyzet fejlesztésekhez székhely iroda-műhelyraktár szükséges anyagi - kapacitáshiány fedezet elkülönítése épületegyüttesre - speciális, egyedi - újabb járművek szállítási szolgáltatás bevezetése beszerzése - további fuvarozói szolgáltatási kooperációk kialakítása Lehetőségek Veszélyek Megnevezés Kihasználási javaslat Megnevezés Elkerülési javaslat - csatlakozás az - partneri kapcsolatok - nagyvállalati - versenyképes, Európai Unióhoz kiépítésében aktív versenytársak komplex - határon átnyúló szerepvállalás megjelenése szolgáltatások gazdasági - EU tagországban - gazdasági válság kialakítása együttműködések működő hatásainak - szállítói hálózatok (klaszterek) vállalkozások kiterjedése és szövetségek számának növekedése tapasztalatainak átvétele keresése 15

16 6. Pénzügyi tervezés 6.1 Eredményterv Megnevezés Tény Tény Terv Terv Terv Terv Terv I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordítási B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény

17 6.2. Árbevétel várható alakulása 6.3 Beruházási költségek becslése DINÁR-ban Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év Gépjárművek beszerzése Telephely fejlesztése Székhely kialakítása Összesen: A tervezés során ennél részletesebb adatok nem kerültek átadásra. 17

18 6.4 Forrástérkép Az Európa Unióhoz való csatlakozást követően sem számíthat a vállalkozás vissza nem térítendő uniós támogatásra, mivel az EU rendeletei alapján nem kaphat támogatást szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozás. A jelenlegi helyzetnek megfelelően a lízing és kedvezményes kamatozású hitelkonstrukciók lesznek elérhetők a fejlesztések finanszírozására, ide tartoznak például: - Tartományi Fejlesztési Alapok kedvezményes hitelei, - Olaszország Kormánya által nyújtott hitelkeret, - Európai Újjáépítési Ügynökség (EAR), - Európai Beruházási Bank (EIB) hitelkerete, - Export Biztosítási és Finanszírozási Ügynökség rövid lejáratú hitelei, - Szerb Köztársaság Regionális és Fejlesztési Ügynöksége kezdő vállalkozásoknak nyújtott kedvezményes hitele. 18

19 7. Titoktartási nyilatkozat Az EX-ANTE 2002 Kft. (6722 Honvéd tér 5/B.; a továbbiakban, mint Vállalkozó) képviseli: Kicsiny László - ezúton visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy a TP KRACUN-TRANS d.o.o. (24420 Magyarkanizsa, Banat u. 10.) Pénzügyi Tervével kapcsolatban a Vállalkozó számára előzetesen átadott, ill. hozzáférhetővé tett információkat, adatokat, tényeket, vagy egyéb dokumentációt (a továbbiakban, mint Információ) bizalmasan kezeli. A Vállalkozó szavatol és teljes körű kártérítési felelősséget vállal azért, hogy az ilyen módon tudomására jutott, illetve birtokába került Információkat a TP KRACUN-TRANS d.o.o. előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen módon nem adja át és nem közli illetéktelen személy (ek) kel, nem hozza nyilvánosságra, hozzáférhetővé nem teszi, azokat kizárólag CB-HU- SRB/0901/211/009 projektben használja fel. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy kérésre bármikor haladéktalanul visszaszolgáltat minden Információt és az azokról készült összes másolatot. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei őt időbeli és földrajzi korlátozás nélkül terhelik. Jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettség nem terjed ki azon információra, amely i. nem a jelen titoktartási nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegésével már jogszerűen nyilvánosságra került vagy kerül; ii. jelen nyilatkozat aláírásának napján már jogszerűen a Vállalkozó birtokába került; iii. hatóság, bíróság vagy más intézmény (Támogató Szervezet, Közreműködő Szervezet, Irányító Hatóság, projektgazda) részére történő közlésére az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelő köteles. A Ptk ai alapján a Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik a Megrendelő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kára esetén, amennyiben azt a Vállalkozó bármely tulajdonosa, tisztségviselője, alkalmazottja, alvállalkozója vagy megbízottja a jelen titoktartási nyilatkozatban vállaltak akár részben, akár egészben, szándékosan vagy gondatlanul történő megsértésével okozta. Jelen titoktartási nyilatkozatra a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak. Kelt: Mórahalom, június 7. Kicsiny László EX-ANTE 2002 Kft. 19

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 EXPORT TERV MICROCER KFT. MICROCER D.O.O Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 PÉNZÜGYI TERV Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV. Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV Quarchitect Építészeti tervező és Szolgáltató Betéti Társaság Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed

Részletesebben

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07.

Good neighbours creating common future. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 ÜZLETI TERV ELMETAL D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011.06-07. The project is co-financed by the European Union through the Hungary-Serbia

Részletesebben

Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV. Brikettáló üzem létrehozására. Metalmania D.O.O., 2011

Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV. Brikettáló üzem létrehozására. Metalmania D.O.O., 2011 Good neighbours creating common future PÉNZÜGYI TERV Brikettáló üzem létrehozására Metalmania D.O.O., 2011 SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Content Development of the SME related Services and the Establishment

Részletesebben

Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos

Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos Good neighbours creating common future Marketing terv Horgásztó üzemeltetésére Tandari tanya - Tandari-Salas Martonos Content Development of the SME related Services and the Establishment and Operation

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI TAGOZAT TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY EGY HAZAI MIKROVÁLLALKOZÁS HELYZETE A SZOLGÁLTATÁS SZEKTORBAN (FUVAROZÁS) Budapest,

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A magyarországi szállítási, szállítmányozási és logisztikai piac elemzése, valamint a versenyhelyzet és versenyképesség feltérképezése a szállítási szektorban és annak alágazataiban,

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A

Részletesebben

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK ISMERTETÉSE ÉS BEMUTATÁSA A KRI-SA KFT. PÉLDÁJÁN KERESZTÜL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Éves beszámoló 2014 Tartalomjegyzék 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi helyzet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfL: POLGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU Ügyiratszám:2340Sj2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KAMIONOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS ENNEK VONZATAI A WABERER S INTERNATIONAL ZRT.

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása

12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása 12. Gazdasági szervezetek pénzügyi átvilágítása A pénzügyi átvilágítás szokásos céljai A pénzügyi átvilágítás napjaink divatos gazdasági szolgáltatásai közé tartozik. Ha begépeljük a címben szereplő fogalmat

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

Új telephely létesítése, üzemépület építése Zemplénben

Új telephely létesítése, üzemépület építése Zemplénben Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

Szőlőfeldolgozó építése vállalkozói mikrohitel felvételével

Szőlőfeldolgozó építése vállalkozói mikrohitel felvételével Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN KÖRTÉLYESINÉ MOLNÁR TÜNDE * A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN. KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS FEJLŐDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE Az EU

Részletesebben

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I S T R AT É G IA 2014-2020 (v2.0) Budapest, 2012-04-27 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1.1 A stratégiakészítés célja és előzménye... 5 1.2 Korábbi stratégiai kezdeményezések... 5

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

1. A DOKUMENTUM TARTALMA

1. A DOKUMENTUM TARTALMA TÁMOP 2.3.3. Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva című pályázat benyújtásának előfeltételeként meghatározott értékelési kritériumrendszer 2009. április 8. 1. A DOKUMENTUM TARTALMA A dokumentum

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája

A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája Előzetes változat! A Közép-magyarországi régió regionális innovációs stratégiája (összefoglalás) CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ 2004. 06. 18. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 1 Helyzetkép...3

Részletesebben