magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 17. szám 127. évfolyam július 27. Utasítások 37/2012. (VII. 27. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2012.II. félévi I. félévi működtetéséről ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Oldal 797 3/2012. (VII.27. MÁV Ért.17.) GÁVIGH számú utasítás a Kapcsolt vállalkozások és nem független felek között alkalmazott árak nyilvántartási és adózási követelményeiről 4/2012. (VII.27. MÁV Ért.17.) GÁVIGH számú utasítás a GIR készletmozgási bizonylatok kezeléséről Oldal Utasítások 37/2012. (VII. 27. MÁV ÉRT. 17.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs A MÁV zrt. EGÉszsÉGMEGőRző PROGRAMjÁnAk II. félévi I. félévi MűködTETÉsÉRőL 2.2. Az utasítás időbeli hatálya: Az utasítás július 20-tól június 30-ig hatályos felelősség: Az Utasítás kidolgozásáért, karbantartásáért és működtetéséért felelős az Egészség-, Biztonság- és Környezetvédelmi főosztályvezető. 1. Az UTAsíTÁs CÉLjA Jelen utasítás célja, hogy az Egészségmegőrző program működésének eljárási rendjét szabályozza. 2. HATÁLY És felelősség MEGHATÁROzÁsA 2.1. Az Utasítás személyi hatálya: Az Utasítás 1. sz. mellékletében felsorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki. 3. fogalmak MEGHATÁROzÁsA A fogalmak külön magyarázatot nem igényelnek. 4. Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 4.1. Egészségmegőrző Program célja: Az Utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott munkakörökben foglalkoztatott munka-vállalók: egészségének és munkavégző képességének megőrzése, a megbetegedések megelőzése,

2 798 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám a szűrési program alapján kimutatott esetlegesen kialakuló betegségek korai stádiumának felismerése, a rizikó-faktorok meghatározása, az éjszakai munkavégzés egészségügyi kockázatainak csökkentése A Program tartalma: A Program a következőket tartalmazza a rehabilitációs célú, fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézetekben: a komplex egészségügyi szűrési programot /4. sz. melléklet/, az elvégzett vizsgálatok alapján a betegségek és a rizikó-faktorok meghatározását, felvilágosító előadások, tréningek megtartását /életmód, helyes táplálkozás, diétás tanácsadás, tréning, gyógytorna/, az egészségi állapotra vonatkozó összegző szakorvosi véleményt, orvosi beutaló, reumatológiai szakrendelés javaslata alapján fizio- és balneoterápiás kezelés igénybevételét, 7 napos (6 éjszaka) teljes ellátást /napi háromszori étkezés és szállás/. A MÁV Zrt. 7 napos ellátás igénybevételét biztosítja térítésmentesen rehabilitációs célú fekvőbeteg ellátást nyújtó intézetekben. Az elhelyezés 2 és 4 ágyas /2x2 ágyas apartman/ egy szobában azonos neműek fürdőszobás szobákban történik A munkavállalói együttműködési kötelezettség tartalma: önkéntesen vállalja a Programban történő részvételét éves rendes szabadsága terhére, együttműködik a foglalkozás-egészségügyi orvossal az egyénre szóló és egészségi állapotának megfelelő intézeti profil meghatározása érdekében, részt vesz a szűrővizsgálatokon és a felvilágosító előadásokon, tréningeken, szükség esetén orvosi javaslatra igénybe veszi a fizio- és balneoterápiás kezeléseket, intézeti összegző szakmai véleményt, javaslatot átadja a házi-orvosának/üzemorvosának A Programban történő részvétel feltétele: A Program igénybevételére jogosult munkavállalók az éves szabadságuk terhére vállalják a részvételt A munkavállalók kiválasztása jelentkezés feltétele Az Egészségmegőrző Programban történő részvétel feltétele: az Utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott munkakör jelentkezés A jelentkezéshez szükséges Igénybejelentő lap -ot, Tájékoztatót, Protokoll lap -ot a humánpartner a munkavállaló kérésére átadja, a Protokoll lap a foglalkozás-egészségügyi orvosnál is elektronikusan rendelkezésre áll. A nyomtatványok a oldalról is letölthetők. A munkavállaló részvételi szándékát a 2. sz. melléklet szerinti Igénybejelentő lap -on kezdeményezi. A Protokoll kérdőívet a megfelelő intézeti profil kiválasztása érdekében a munka-vállaló kérésére a foglalkozás-egészségügyi orvos tölti ki és tesz javaslatot az intézeti ellátásra (kizárólag egy típusúra). A javasolt intézetet a foglalkozás-egészségügyi orvos az igénybejelentő lapon aláírásával igazolja. Orvosi záradék és pecsét nélkül az igény-bejelentés érvénytelen! A munkavállaló a kitöltött és aláírt Igénybejelentő lap -ot leadja a szervezeti egység humánpartnerének. A kiállított protokoll kérdőívet a munkavállaló a javasolt intézetbe viszi magával. jelentkezési határidő: augusztus A munkáltatói jogkörgyakorló záradéka A humánpartner a kitöltött Igénybejelentő lap -ot a pontban meghatározott feltétel vizsgálatát követően átadja a munkáltatói jogkör gyakorló részére aláírásra, ezt követően a területi humánpartner vezetőnek megküldi. Területi központonként az 5. sz. melléklet szerinti Excel táblát kitöltve a területi humánpartner vezető elektronikus úton küldi meg az Egészség-, Biztonság-, és Környezetvédelmi Főosztály (a továbbiakban EBKF) részére, a címre. A Jelentkezési lapokat az Excel táblában feltüntetett sorrend szerint, sorszámozva, sorba rakva, papír alapon is megküldi az EBKF részére (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ). Az EBKF a beérkezett igény-bejelentőket, az elutasított igénybejelentéseket is nyilvántartásba veszi) Határidő: augusztus 13.

3 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője Döntés a kapacitás elosztásáról Az intézetek től ig felhasználható kapacitásáról az EBKF adott tájékoztatást a Humánerőforrás Igazgatóság részére. A Humánforrás Igazgatóság az intézeti kapacitásokat a forgalmi szakterület érintett munkaköreinek 1,5 szorzóval történt figyelembevételével szakterületenként (Pálya-TEB-Forgalom) területi központonként az adott munkakörök létszámával arányosan az alábbiak szerint felosztotta A jelentkezések elbírálása: Az EBKF a jelentkezéseket a és a pontban foglaltak figyelembe vételével két ütemben elbírálja. Előnyt élvez: - aki és évben a programban nem vett részt és - legalább öt éves szolgálati idővel rendelkezik. Elbírálási határidő:2012. augusztus 21. a 2012.december 31-ig betöltendő kapacitásokra október 26. a június 30-ig betöltendő kapacitásokra A munkavállaló értesítése Az EBKF a területi humánpartner vezetőt Excel táblában összesítve I. ütemben ig, II. ütemben ig - értesíti az elbírálás eredményéről. A területi humánpartner vezető gondoskodik arról, hogy a 6. sz. melléklet szerinti értesítőt és az intézeti tájékoztatót az illetékes humánpartner személyre szólóan elkészíti, a munkáltatói jogkör gyakorlóval aláíratja és a munkavállaló részére dokumentáltan átadja, első ütemben augusztus 24.-ig, második ütemben október 31-ig. A humánpartner a turnusbeosztást vezényelt munkakör esetén megküldi a vezénylőtisztnek A munkavállaló kötelezettsége A munkavállaló a névre szóló értesítőben szereplő időpontban és intézetben a Programban részt vesz. Amennyiben a munkavállaló a programban nem vesz részt részkártérítés címén a lefoglalt szállás költsége a munkavállalót terheli. Részkártérítés fizetési kötelezettség alól egyedi elbírálás alapján mentesül az a munkavállaló, aki önhibáján kívül eső rendkívüli ok miatt /hozzátartozó halála, betegség, elemi csapás, stb./ távolmaradását hitelt érdemlően igazolja A munkáltatói kötelezettség: A munkáltató köteles az értesítésben megadott időpontra a munkavállaló részére szabadságot biztosítani 5. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás július 20. napján lép hatályba. 6. MELLÉKLETEK 6.1. Munkakörök listája 6.2. Igénybejelentő lap + Tájékoztató 6.3. Protokoll kérdőív 6.4. Szűrési program 6.5. Területi központonként összesített jelentkezési igény (Excel tábla) 6.6. Munkavállalói értesítő levél Dávid Ilona elnök-vezérigazgató s.k. Lemondás, csere lehetőség nincs!

4 800 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 1. sz. melléklet

5 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet

6 802 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 2/A. sz. melléklet

7 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet

8 804 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 3. sz. melléklet (folytatás)

9 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet

10 806 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 5. sz. melléklet

11 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 807 6/A. sz. melléklet

12 808 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 6/B. sz. melléklet

13 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 809 6/C. sz. melléklet

14 810 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 3/2012. (VII.27. MÁV Ért.17.) GÁVIGH számú utasítás a Kapcsolt VÁllalKozÁsoK És nem független felek Között alkalmazott ÁraK nyilvántartási És adózási KöVetelMÉnyeIről 1.0. az utasítás célja A vállalkozásoknak a 22/2009 (X.16.) PM rendeletben előírt kötelezettsége olyan nyilvántartások készítése, amelyek bemutatják a cégcsoporton belüli ügyletek esetében a szerződéses feltételeket, az ügyletek ellenértékének meghatározásánál használt módszereket, és az ezek alapján megállapított, a szokásos piaci árnak megfelelő árat. Jelen utasítás célja a szokásos piaci ár meghatározásával, az attól történő eltéréssel összefüggő adókötelezettségek teljesítésének és a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítésének szabályozása a MÁV Zrt.- nél HatÁly És felelősség MeGHatÁrozÁsa 2.1 az utasítás hatálya személyi hatály Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára Időbeli hatály Az utasítás a MÁV Zrt. Értesítőjében történő megjelenés napján lép hatályba, azzal, hogy előírásait a adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartásokra is alkalmazni kell. A nyilvántartási kötelezettség kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szerződéskötő egységére, ha a kapcsolt vállalkozásokkal kötött hatályos szerződés, megállapodás alapján az adóévben teljesítés történt. A ig megkötött szerződések esetében újabb nyilvántartást kell készíteni, ha a szerződéssel, vagy az ár meghatározásával kapcsolatban bármely lényeges feltétel módosul. 2.2 az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Számviteli szervezet vezetője fogalom-meghatározások Az utasításban használt értelmezések megegyeznek a hivatkozott jogszabályok fogalom meghatározásaival. Ezek közül jelen utasítás szempontjából kiemelendők: 3.1 szokásos piaci ár Az ÁFA tv (1) bekezdése szerint a szokásos piaci ár az a teljes pénzösszeg, amelyet tisztességes versenyfeltételek mellett az adott termékértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással összehasonlítható körülmények között a teljesítés helye szerinti államban és a teljesítés időpontjában a beszerzőnek vagy az igénybevevőnek fizetnie kellene egy tőle független értékesítőnek vagy nyújtónak. Az ÁFA tv (2) bekezdése alapján összehasonlítható körülmények hiányában az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően a szokásos piaci ár: a) termék értékesítése esetében nem lehet alacsonyabb a termék vagy az ahhoz hasonló termék beszerzési áránál, ilyen ár hiányában pedig a teljesítés időpontjában megállapított előállítási értékénél; b) szolgáltatás nyújtása esetében nem lehet alacsonyabb annál a pénzben kifejezett összegnél, amely a nyújtónál a teljesítés érdekében kiadásként felmerül (önköltség) 3.2 Kapcsolt vállalkozás a) az a személy, amelyben a MÁV Zrt. a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik; b) az a személy, amely a MÁV Zrt.-ben a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik; (Magyar Állam) c) a MÁV Zrt. és más személy, ha harmadik személy a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával közvetlenül, vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik. A MÁV Zrt. kapcsolt vállalkozásait tartalmazó lista (a jei állapot szerint ) az 1. számú mellékletben található. A kapcsolt vállalkozások aktuális listája elérhető, az alábbi útvonalon a524d 3.3 többségi és meghatározó befolyás A Ptk. 685/B. szerint a többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

15 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 811 A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a fenti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) meg illető szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A Ptk b) pontja szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani. 3.4 személy a) Belföldi személy: a belföldi jogszabály alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet (pl.: jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, személyi egyesülés), valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségűnek minősülő magánszemély; b) Külföldi személy: a külföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társas cég, személyi egyesülés, egyéb szervezet; c) Külföldi magánszemély. 3.5 nem független fél Az ÁFA Tv pontja alapján: a) a MÁV Zrt. kapcsolt vállalkozásai; b) olyan személy, aki névre szóló tulajdonosi/tagsági jogviszonyban áll a MÁV Zrt-vel; c) a MÁV Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai; d) a MÁV Zrt-vel munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony álló magánszemélyek; e) az előző pontokban felsoroltak közeli hozzátartozói ellenőrzött ügylet A kapcsolt vállalkozások egymással kötött szerződése, megállapodása alapján megvalósuló ügylet, beleértve a pontban felsorolt ügyleteket is funkcionális elemzés A kapcsolt vállalkozások által az ellenőrzött ügyletek során, valamint a független vállalkozások által az összehasonlítható független ügyletek során végzett tevékenységek a felhasznált erőforrások és a vállalt üzleti kockázatok elemzése Vállalatcsoport Kapcsolt vállalkozások és/vagy telephelyek csoportja Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások A kapcsolt vállalkozások közötti olyan alacsony kockázattal járó, rutin jellegű szolgáltatások, amelyekre teljesül, hogy - Azokat a csoport egyik tagja a csoport másik, vagy több tagjának, vagy a vállaltcsoport valamennyi tagjának nem főtevékenysége (főszolgáltatása) keretében nyújtja, illetve az igénybevevő fél fő üzleti tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódik. - A nyújtott, illetve igénybevett szolgáltatások értéke a szokásos piaci áron (áfa nélkül számított) a 150 millió Ft-ot nem haladja meg a vizsgálat tárgyát képező adóévben, és nem haladhatja meg a szolgáltatást nyújtó fél adóévi árbevételének 5 %-át, valamint a szolgáltatást igénybe vevő fél adóévi üzemi költségeinek és ráfordításának 10 %-át, azzal, hogy e feltételeket a nyilvántartást készítő adózó vonatkozásában kell vizsgálni. - Az értékhatár megállapításánál az összevonás tényétől függetlenül az összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni, tekintetbe véve ugyanakkor azt, hogy a különböző jellegű, alacsony hozzáadott értékű szolgáltatások nem tekintendők összevonhatónak. Az alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatásoknak minősülnek a PM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások. A felsorolást jelen utasítás 5. számú melléklete tartalmazza Bizonylat megőrzés a számviteli törvény 169. (1) szerint: A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 8 évig köteles megőrizni.

16 812 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 4.0. Az UTAsíTÁs LeíRÁsA A hatályos MSZSZ alapján a piaci árpolitika kialakítása, a kapcsolódó áralkalmazás a szerződéskötésre jogosult szervezetek hatás- és feladatkörét képezi. Az árképzés és áralkalmazás során a Számviteli tv. és az egyes adótörvények előírásaira tekintettel, Az árszabályozás és áralkalmazás szabályairól szóló 11/2007. portfolió-kezelési általános vezérigazgatói-helyettesi utasításnak megfelelően, az alábbiak szerint kell eljárni. 4.1 Termékértékesítés és szolgáltatás nyújtás esetében az árképzés és áralkalmazás előírásai szokásos piaci ár meghatározása termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál Az árak meghatározása a Ptk. szerződéses szabadságra vonatkozó elve alapján a felek közötti megállapodás függvénye. A piaci áraktól történő eltérés kizárólag adózási szempontból releváns. MÁV Zrt. ármeghatározásánál a független felek által alkalmazott ellenérték az irányadó, melyet a következő módszerekkel lehet meghatározni: a) Összehasonlító árak módszerével, amelynek során a szokásos piaci ár az, az ár, amelyet független felek alkalmaznak az összehasonlítható eszköz vagy szolgáltatás értékesítésekor, feltéve, hogy a független és a kapcsolt ügylet nagyjából ugyanazon időben, a termelési, értékesítési láncban ugyanazon a fokozaton, hasonló körülmények között következik be, azaz ha a két ügylet gazdaságilag összehasonlítható piacokon megy végbe. b) Viszonteladási árak módszerével, amelynél a szokásos piaci ár az eszköznek, szolgáltatásnak független felek felé változatlan formában történő értékesítése során alkalmazott ár, csökkentve a viszonteladó költségeivel és a szokásos haszonnal. A viszonteladási árak módszere akkor alkalmazható, ha a kapcsolt vállalkozástól megvásárolt termék, szolgáltatás továbbértékesítésre kerül egy független vállalkozásnak. Ebben az esetben a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árat a viszonteladási árnak a viszonteladási költségekkel és szokásos haszonnal csökkentett összegével kell összevetni. c) Költség és jövedelem módszerrel, amelynél a szokásos piaci árat az önköltség szokásos haszonnal növelt értékében kell meghatározni. Szokásos haszon a viszonteladási árak módszeréhez hasonlóan az összehasonlítható ügyletben ugyanannak a vállalkozónak nem kapcsolt viszonylatban elért haszna, vagy egy független vállalkozó által elért haszon. d) Ügyleti nettó nyereségen alapuló módszerrel, amely azt a megfelelő vetítési alapra (költségek, árbevétel, eszközök) vetített nettó nyereséget vizsgálja, amely az ügyleten realizálható. e) Nyereség megosztásos módszerrel, amelynek során az ügyletből származó összevont nyereséget gazdaságilag indokolható alapon olyan arányban kell felosztani a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek járnának el az ügyletben. f) Egyéb módszer alkalmazható abban az esetben, ha a szokásos piaci ár a felsorolt módszerekkel nem állapítható meg. Ha a felsorolt módszerek egyikével sem közelíthető meg a reális ár, az adózó jogosult lesz a saját maga által kialakított egyéb eljárással is meghatározni a szokásos piaci árat. Ennek azonban feltétele, annak bizonyítása, hogy az öt (nevesített) módszernél a választott kalkulációval jobban közelíthető a reális ár. Alkalmazása szempontjából a Tao. tv. kizárólag azt a követelményt támasztja, hogy a módszer alkalmas legyen a szokásos piaci ár megállapítására. Ennek teljesülését szerződésenként egyedileg kell vizsgálni. Az egyes szerződések esetében az adózó választhatja a tevékenységének sajátosságait leginkább tükröző módszert, de elsősorban az összehasonlító árak módszerét célszerű alkalmazni és amennyiben erre nincs mód, akkor más összevetési mód szerint kell elkészíteni a nyilvántartást szokásos piaci ár további alkalmazási területei - A jegyzett tőke apporttal történő teljesítésekor, emelésekor, ha az apportot, illetve a tőkeemelést, a többségi befolyással rendelkező vagy az alapítással ilyenné váló tag teljesíti. - A jegyzett tőke leszállításakor és a társaság jogutód nélküli megszűnésekor a nem pénzben történő vagyonkiadásra, valamint az osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként történő teljesítésére, ha jogosultja a többségi befolyással rendelkező tag. Jogutód nélküli megszűnés esetén a rendelkezés a zárómérleg elkészítése előtt kivont vagyonra alkalmazható Az alábbi ügyletekre nem kell a nyilvántartást elkészíteni - Az 50 millió Ft-ot meg nem haladó ügyletek esetében, amennyiben azok piaci ára az 50 millió Ft-ot nem haladja meg a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakban. - Az olyan kapcsolt vállalkozási ügyletek esetében, amelyek szokásos piaci árát az állami adóhatóság határozatban megállapította. A mentesség a határozat érvényességének időtartamára terjed ki.

17 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője A nem főtevékenységhez kapcsolódó, független féltől igénybevett szolgáltatásnyújtás, termékértékesítés esetén, amennyiben az változatlan összegben (felár nélkül) kerül kiszámlázásra a kapcsolt vállalkozás felé. - Az ingyenes pénzeszköz átadásra. - A hatósági áras szolgáltatásokra. A nyilvántartási kötelezettség alóli mentesülés nem érinti az adókötelezettség meghatározása szempontjából végrehajtandó feladatokat 4.2 A szokásos piaci ártól eltérő árak alkalmazásának adóvonzatai ellenértékes ügyleteknél Társasági adóalap meghatározása A Tao. tv. 18. előírása szerint, ha a kapcsolt vállalkozások közötti alkalmazott árak eltérnek (magasabbak vagy alacsonyabbak) attól, mint amilyen ellenértéket független felek összehasonlítható körülmények esetén egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének, akkor a szokásos piaci ár és az alkalmazott ellenérték különbözete az adózás előtti eredményt: a) csökkenti: ha az alkalmazott ellenérték következtében az adózás előtti eredmény nagyobb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna és a MÁV Zrt. rendelkezik a másik fél által is aláírt, a különbözetet tartalmazó okirattal (pl. a szerződés mellékleteként csatolandó piaci ár nyilvántartás), b) növeli: ha az alkalmazott ellenérték következtében az adózás előtti eredmény kisebb, mint a szokásos piaci ár alkalmazása mellett lett volna A szerződéskötő szervezetek a kapcsolt vállalkozásokkal a naptári negyedévben megkötött szerződések alapján a szokásos piaci ártól eltérő szerződéses ár alkalmazása esetén negyedéves kimutatást kötelesek készíteni és az Adózási szervezet részére megküldeni a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig, a következő tartalommal: a) kapcsolt vállalkozás neve, GIR partner azonosítója, b) érintett naptári év, c) szerződés száma, tárgya, d) szerződés szerinti ár, e) szokásos piaci ár, f) szerződéses ár és a szokásos piaci ár különbözete (társasági adóalap módosító tétel). A negyedéves kimutatás (formanyomtatvány a 7. számú mellékletben) analitikáját jelen utasítás 4.4. pontja szerinti nyilvántartások biztosítják. Ha a szerződéskötő szervezet a naptári negyedévben kapcsolt vállalkozásokkal csak olyan szerződést kötött, mely esetében a szerződéses ár nem tér el a szokásos piaci ártól, akkor az esedékes adatszolgáltatási időpontban ezt írásban jelentenie kell az Adózási szervezet részére Az általános forgalmi adó alapjának meghatározása A nem független felek közötti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során a szerződéses ár (=ellenérték) helyett a szokásos piaci érték az ÁFA alapja, ha: a) az ellenérték aránytalanul magas a szokásos piaci árhoz képest és az értékesítő/szolgáltatásnyújtó felet az adólevonási jog nem egészben illeti meg; b) az ellenérték aránytalanul alacsony a szokásos piaci árhoz képest és a vevőt/igénybevevőt az adólevonási jog nem egészben illeti meg; c) az ellenérték aránytalanul alacsony a szokásos piaci árhoz képest és az értékesítő/szolgáltatásnyújtó felet a szerződés tárgyát -az adólevonási jog nem egészben illeti meg, és képező termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás a közérdekű jellegére, vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel (ÁFA tv. 85. (1) bekezdése, 86. (1) bekezdése) mentes az adó alól, vagy - az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag adómentes tevékenységhez használta az értékesítő fél és emiatt a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott (ÁFA tv. 87. ), - az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó levonása tiltott az ÁFA tv és ában foglaltak alapján. Az ÁFA alap korrekciókat nem kell alkalmazni, ha a felek közötti ellenértéket kötelező erővel jogszabály határozza meg, vagy az ellenérték megállapítása jogszabályi rendelkezések kötelező erejű alapulvételével történt A szerződéskötő szervezetek a nem független felekkel megkötött szerződések alapján a szokásos piaci ártól aránytalanul eltérő szerződés szerinti ár alkalmazása (aránytalan az eltérés, ha a szerződés szerinti ár a szokásos piaci árnál 25 %-kal magasabb/alacsonyabb ) esetén összesítő kimutatást kötelesek készíteni és a Bejövő számla könyvelés, ill. Kimenő számla könyvelés részére megküldeni a tárgyhónapot követő hónap 10-ig, a következő tartalommal: a) a nem független fél neve, GIR partner azonosítója, b) érintett naptári év, hónap, c) a szerződés száma, tárgya, d) szerződés szerinti ár, e) szokásos piaci ár, f) szerződéses ár és a szokásos piaci ár különbözete. Ha a szerződéskötő szervezet a tárgyhónapban a nem független felekkel csak olyan szerződést kötött, mely esetében a nem állnak be a pont szerinti feltételek, azaz nincs ÁFA alap módosítási kötelezettség, akkor az esedékes adatszolgáltatási időpontban ezt is írásban jelentenie kell a Bejövő számla könyvelés ill. Kimenő számla könyvelés részére.

18 814 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám A Bejövő számla könyvelés ill. Kimenő számla könyvelés feladata és felelőssége, hogy a nem független felekkel érvényben lévő szerződések és a szerződéskötő egységek adatszolgáltatásai alapján az ÁFA fizetési kötelezettség a törvényi előírások figyelembevételével kerüljön elszámolásra és rögzítésre a GIR-ben. 4.3 Az ingyenes ügyletek adózási szabályai Az ingyenes ügyleteknél nincs jelentősége annak, hogy a szerződő partner kapcsolt vállalkozás vagy független fél. ÁFA fizetési kötelezettséget keletkeztet ha: - a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás nem ellenérték fejében valósul meg; - a termék vagy szolgáltatásnyújtás ingyenesen, a vállalkozástól idegen célok elérésére (pl. magánszükségletek kielégítése,) kerül átadásra, felhasználásra; - és e termék (vagy annak alkotórészei) vagy szolgáltatás szerzéséhez kapcsolódóan a MÁV Zrt-t egészben vagy részben adólevonási jog illette meg, függetlenül attól, hogy az élt-e ezzel a jogával. Az ÁFA alapja: - a termék vagy az ahhoz hasonló termék teljesítéskor megállapított beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított előállítási értéke; - a szolgáltatás nyújtójánál a teljesítés érdekében kiadásként felmerült összeg. A Kimenő számla könyvelés feladata és felelőssége, hogy a térítésmentesen történt termék értékesítések és szolgáltatásnyújtások esetén a szerződéskötő szervezetektől kapott havi összesítő kimutatások alapján az ÁFA fizetési kötelezettség a törvényi előírások figyelembevételével kerüljön elszámolásra és könyvelésre. Társasági adó törvény 3. számú melléklet A fejezet 13. pontja szerint: Az adózó által az adóévben nem adomány céljából, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékével, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével, valamint a juttatással kapcsolatban ráfordításként elszámolt áfa összegével, az adózás előtti eredményt növelni kell, ha az adózó nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával. A juttatásban részsülőnek arról kell nyilatkoznia, hogy a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív a juttatás adóéve szerinti eredménye. nem eredményez adófizetési kötelezettséget: - az áruminta és kis értékű termék vállalkozási célból bárkinek ingyenesen történő átadása - a közcélú adomány A közcélú adományozás fogalma az Áfa tv /A pontja szerint: 9/A. közcélú adomány, adományozás: a közhasznú szervezet részére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék, szolgáltatás, feltéve, hogy a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, továbbá - egyház esetében - a külön törvényben meghatározott célt, b) az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás, és c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, az egyház által kiállított igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt; 4.4. nyilvántartási kötelezettség Függetlenül attól, hogy a Tao tv. 18. (5) bekezdése alapján a közvetlen, vagy közvetett többségi állami befolyás alatt lévő vállalkozásoknál nem kötelező a piaci ár nyilvántartás elkészítése, az adózás jogszabályok által előírt, a társasági adóalap és az általános forgalmi adóalap módosítására vonatkozó kötelezettség miatt a piaci ár nyilvántartás vezetésétől eltekinteni nem lehet. Ezek a dokumentációk képezik az adóalap korrekciós tételek analitikus bizonylatait. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 172. (16) bekezdése szerint a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség nem teljesítése, valamint a nyilvántartással összefüggő iratmegőrzési kötelezettség megsértése esetén az adózó nyilvántartásonként 2 millió forintig terjedő, ismételt jogsértés esetén nyilvántartásonként 4 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ugyanazon nyilvántartás vezetésének ismételt elmulasztása esetén az adózó első esetben kiszabott mulasztási bírság mértékének négyszereséig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Az ismételt jogsértésre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, ha a két egymást követő mulasztás között 2 évnél több telt el. A nyilvántartási kötelezettség megsértése a hivatkozott jogszabály (1) bekezdés e) pontja alapján a jogszabályban előírt nyilvántartások vezetésének elmulasztását, ezek hiányosan vagy az előírásoktól eltérő vezetését je-

19 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 815 lenti. A PM rendelet értelmében az adózónak a nyilvántartásokat szerződésenként kell elkészítenie (kivéve, ha azok tárgyuk alapján összevonhatóak), ezért a mulasztási bírság is szerződésenként állapítható meg. A szerződéskötő szervezetei egységek az éves zárási feladatokhoz kapcsolódóan kötelesek megküldeni az Adózás szervezet részére nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a piaci ár nyilvántartások aktualizálása megtörtént, és a szükséges könyvelési feladásokat elkészítették piaci ár nyilvántartási alapelvek A piaci ár nyilvántartás elkészítésének célja azoknak a körülményeknek, feltételeknek a bemutatása, ami alapján az ellenérték megállapítása történt. Az ármegállapítást az adóhatóság vizsgálhatja, és kidolgozásával a bizonyítás terhe átkerül az ellenőrzést végzőre. Dokumentáció elkészítésének követelményei: - A piaci ár meghatározásakor a szerződés megkötésekor, de legkésőbb, az azzal kapcsolatos teljesítéskor rendelkezésre álló információkat, a szerződéskötő szervezeti egységtől elvárható gondossággal megismerhető jelentős tényt és körülményt figyelembe kell venni. - Minden szerződésről, megállapodásról el kell készíteni az aktualizált nyilvántartást (4. számú melléklet 7. pont szerint) ha az adóévben teljesítés történt, és/vagy az ár meghatározásával kapcsolatos körülményekben változás következett be. - Meghatározottak a nyilvántartási formák és ezek tartalmi elemei. - Nem várható el a nyilvántartás olyan részletezettségű kimunkálása, ami aránytalanul magas költség ráfordítással jár. - Nem felel meg a nyilvántartási kötelezettségnek az a dokumentáció, amelyből egyértelműen nem állapítható meg az alkalmazott szokásos piaci ár és meghatározásának szerinti módszere, illetve amely valótlan tényt, körülményt tartalmaz, vagy elhallgat. A társasági adóról szóló bevallásban nyilatkozni kell, hogy a társaság melyik nyilvántartási módot választotta (közös vagy önálló) önálló nyilvántartás január 1-jétől a MÁV Csoport vonatkozásában az önálló nyilvántartási módszer került bevezetésre. A nyilvántartást a 3.6. pontban meghatározott ellenőrzött ügyletenként kell elkészíteni. A nyilvántartásokat a szerződés mellékleteként meg kell őrizni és azt az ellenőrző szerv (pl. adóhatóság) rendelkezésére bocsátani. Az önálló nyilvántartást a PM rendelet 4. -ban meghatározott módon és tartalommal kell kidolgozni, a jelen utasítás 2. sz. mellékletének megfelelő szerkezetben. A nyilvántartással minden szerződő félnek rendelkeznie kell. Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a dokumentáció egy példányát a vevői szerződések esetében az értékesítő, szolgáltatásnyújtó MÁV Zrt. szervezet a vevő/igénybevevő kapcsolt vállalkozás részére, illetve szállítói szerződések esetében az értékesítő kapcsolt vállalkozás a MÁV Zrt. szervezet részére köteles rendelkezésre bocsátani önálló nyilvántartás teljesítése, összevont nyilvántartással A PM rendelet 3. (2) bekezdése szerint a nyilvántartási kötelezettség összevontan is teljesíthető, ha az összevonás az összehasonlíthatóságot nem veszélyezteti és a szerződések - tárgya azonos, továbbá teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és azonos, vagy a feltételek között az eltérések nem jelentősek, vagy - egymással szorosan összefüggnek. E feltételek megléte esetén függetlenül attól, hogy a szokásos piaci ár meghatározására a Tao. tv. 18. (2) bekezdésében rögzített mely módszer kerül alkalmazásra nyilvántartási kötelezettség összevontan is teljesíthető. Az összevonást a szerződést kötő MÁV szervezet, illetve a társaság köteles megindokolni a nyilvántartásban Az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások nyilvántartása Az alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások szokásos piaci árát összehasonlító elemzés nélkül, a rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni, a költség és jövedelem módszer segítségével. A PM rendelet 6. (4) bekezdése a szokásos piaci haszonkulcs mértékét 3 %-tól - 7 %-ig terjedő tartományban határozza meg. Amennyiben, az alacsony hozzáadott értékű szolgáltatás nyújtója nem a 3 % és 7 % közötti tartományba eső haszonkulcsot alkalmazza, az érintett szolgáltatások esetében összehasonlító adatokkal köteles alátámasztani az alkalmazott haszonkulcs piaci jellegét. Továbbá, az adózó nem készíthet alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatásra vonatkozó nyilvántartást (3. számú melléklet ), amennyiben a társaság független félnek nyújtott, vagy független féltől vett igénybe az adóévben vagy az azt megelőző két adóévben hasonló típusú alacsony hozzáadott értékű szolgáltatást, és megállapítható, hogy a 3 %-tól - 7 %-ig terjedő tartományon belüli haszonkulcs alkalmazása a szokásos piaci ártól eltérő ár megállapítására vezetne A piaci árnyilvántartás módosítása Csoporton belüli ügyletek esetén a szerződést kötő szervezeti egység a nyilvántartást a szerződés hatálya alatt akkor köteles módosítani, ha olyan változás következik be, amelyet független felek az ár meghatározásánál érvényesítenek vagy érvényesítenének.

20 816 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám A piaci ár nyilvántartásával összefüggő további feladatok Bizonylatmegőrzés A szerződés nyilvántartást végző szervezet köteles a piaci ár nyilvántartásokat és azok későbbi módosításainak egy-egy példányát a szerződéssel együtt, annak mellékleteként megőrizni, a pontban meghatározottak szerint A kapcsolt vállalkozások körének nyilvántartása, tájékoztatás A MÁV Zrt. kapcsolt vállalkozási körét a Portfolió-gazdálkodási Igazgatóság tartja nyilván. A MÁV Zrt. Portfolió-gazdálkodási Igazgatósága az utasítás hatályba lépését követően alapítói határozattal, közgyűlési/taggyűlési határozathozatal kezdeményezésével intézkedik a MÁV Zrt. kapcsolt vállalkozásai felé annak érdekében, hogy az érintett társaságok az utasításban foglaltakat saját belső szabályzatukban érvényesítsék Folyamatos feladatok A szerződéskötő szervezetnek a jelen utasítás kiadáskor hatályos 4/2010. (I.29. MÁV Ért.2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás alapján a szerződések pénzügyi-számviteli felülvizsgálatához az általa összeállított piaci árnyilvántartást is mellékelnie kell. A szerződéskötő szervezet köteles a nyilvántartást és annak későbbi módosításainak egy-egy példányát a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a szerződéssel együtt a Bejövő számla könyvelés ill. Kimenő számla könyvelés részére rendelkezésére bocsátani, aki ezt köteles a szerződéshez mellékelni és azzal együtt megőrizni, a pontban leírtak szerint. A szerződéskötő szervezet a 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. utasítás 1. számú módosításáról szóló 69/2010. (XI.05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás pontjában foglaltak alapján köteles a szerződés egy példányát (mellékleteit is) illetve annak módosításait megküldeni a Levéltár részére. A Jogi Igazgatóság felelős az érvényben lévő szerződések központi nyilvántartásáért, azok előírás szerinti megőrzéséért. Az utasítás végrehajtása az alábbi jogszabályok figyelembe vételével kell, hogy történjen: 22/2009 (X.16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről (PM rendelet), évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 1996.évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (Tao. tv.), évi C törvény a számvitelről (Sz. tv.), évi XCII. törvény az adózás rendjéről (Art), évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról (ÁFA tv.) HATÁLYBALÉPTETŐ RENDELKEZÉS Ez az utasítás a MÁV Zrt. értesítőjében történő megjelenés napján lép hatályba MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: A MÁV Zrt. kapcsolt vállalkozásai XII. 31-én 2. számú melléklet: Önálló nyilvántartás a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben 3. számú melléklet: Egyszerűsített nyilvántartás a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben (az alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatásokra) 4. számú melléklet: Kitöltési útmutató 5. számú melléklet: Az alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatások felsorolása 6. számú melléklet: Szerződéskötő szervezetek kötelezettségei 7. számú melléklet: Adatszolgáltatás formanyomtatványa Erdélyi Barna gazdasági általános vezérigazgató-helyettes s. k HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Ezen utasítás hatálybalépésével a kapcsolt vállalkozások közötti árak nyilvántartási és adózási követelményeiről szóló 3/2010. (III.26. MÁV Ért. 10.) GÁVIGH utasítás hatályát veszti.

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 12. szám 126. évfolyam 2011. május 27. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítások 20/2011. (V. 27. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV

Részletesebben

Transzferárról magyarul

Transzferárról magyarul Transzferárról magyarul 2012. április 18. Transzferár nyilvántartásokat érintő változások Nagy Gabriella Gbill Transzferárakhoz kapcsolódó változások Nyilvántartási kötelezettség (22/2009. számú PM rendelet)

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2012.01.01 től A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

/2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről

/2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről /2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről Jóváhagyta: Dávid Ilona elnök-vezérigazgató MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Módosítás leírása

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Hazai transzfer ár szabályozás WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Miről lesz szó? Az adózók által leggyakrabban feltett kérdések elemzése» I. Hogyan változott a magyar szabályozás 2003

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Kiemelt ellenőrzési terület

Kiemelt ellenőrzési terület Kiemelt ellenőrzési terület Kapcsolt vállalkozások egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak egymás között (nemzeti adóalap védelme); Amennyiben ezek a jogügyletek nem szokásos piaci áron történnek adókülönbözetek

Részletesebben

nyilvántartás 2012. üzleti évre

nyilvántartás 2012. üzleti évre A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás 2012. üzleti évre a XXX, mint EZ és a YYY, mint AZ között létrejött ILYEN szerződés tárgyában DÁTUM Tax Revolutions Kft. Székhely: 2030 Érd,

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7. Transzferár aktualitások Veszprémi István 2012. szeptember 7. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International

Részletesebben

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek A rendelkezésre álló

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Utasítások TARTALOM. 10. szám 131. évfolyam 2016.június 10.

Utasítások TARTALOM. 10. szám 131. évfolyam 2016.június 10. 10. szám 131. évfolyam 2016.június 10. Utasítások oldal 19/2016. (VI. 10. MÁV Ért. 10.) EVIG sz. utasítás A nem független felek között alkalmazott árak és az ingyenes ügyletek elszámolási és nyilvántartás

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György

Adományok és támogatások. Dr. Bódi György Adományok és támogatások Dr. Bódi György Az adomány és a támogatás fogalmi különbözősége 2 A Civil tv. értelmező rendelkezései szerint 2. 1. adomány: a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített

Részletesebben

Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban

Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban A két ünnep közötti időszakban került kihirdetésre az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet, amely jelentősen átszabta a transzferár-nyilvántartások készítésére

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Előterjesztés évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről

Előterjesztés évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről Előterjesztés 2016. évi adventi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről 1. előterjesztés száma: 309/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: Kollár-Vincze Viktória 3. előterjesztést

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5.

AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA. Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY ÉS AZ ADÓIGAZGATÁS KAPCSOLATA Előadó: Dr. Ondi Sándor Nyíregyháza, 2012. október 5. Új jogszabályok: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET?

NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? NONPROFIT? CIVIL? EGYÉB SZERVEZET? Önkéntes céllal tevékenykedő szervezet egyszerre lehet: - Nonprofit - Civil - Egyéb Nonprofit szervezet: - 2007. júl. 1-től alapítható np. gazdasági társaság, - jelenleg

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető

CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN. Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK ADÓZÁSA AZ ÚJ CIVIL TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Dr. H. Nagy Dániel osztályvezető 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról *

a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes adótörvények módosításáról * Országgyű lés Hivatal a lrománys7< I /~Z 6g p ( 2014. évi törvény Érkezett : 2014 J ul 0 9. a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény eltérő szöveggel való hatálybalépéséről é s azzal összefüggő egyes

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?!

Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! Az adóalap csökkentés szokásos piaci ára Hát erre is figyelni kell?! A társasági adó törvény 2014-től lehetőséget nyújt arra, hogy egy cég a kapcsolt vállalkozása által elszámolt kutatás-fejlesztési tevékenységéhez

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1026 Budapest, Bimbó út 182. Telefon+Fax: 209-9373, Fax: 466-8409 Web: http://www.correct.hu/ e-mail: correct@correct.hu IV. KEDVEZMÉNYEZETT ÁTALAKULÁS ADÓZÁSI SZABÁLYAI

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról

Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról Magyarkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének l/1995. (I. 31.) sz. rendelete a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adójáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (l) bekezdésében

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 14MKOZ közleményhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 14MKOZ közleményhez A 14MKOZ elnevezésű nyomtatványt (továbbiakban: közlemény), amely a személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített, jogutód

Részletesebben