Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 30/2010. (VI.04.) Fkgy. rendelet 10. (4)-(5), 11. (4), 13. (2) bekezdésben, illetve a 40. -ban foglalt felhatalmazás alapján, annak végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya a Fővám tér - Vámház krt. Kálvin tér- Üllői út Haller utca - Mester utca Tóth Kálmán utca- Soroksári út Déli határoló út Gizella sétány- Boráros tér- Közraktár utca által határolt területen és határoló utakon és tereken az Önkormányzat tulajdonában lévő közutakra, közterületekre terjed ki. (2) Várakozási övezet: az (1) bekezdésében megjelölt területen lévő, a KRESZ 17. -a (1) bekezdésének e/2.) pontjában meghatározott módon, táblákkal kijelölt olyan körülhatárolt terület, amely munkanapon és óra között, illetve a Kálvin tér Üllői út Ferenc krt Boráros tér Közraktár u. Fővám tér Vámház krt által határolt területen, (beleértve a határoló utakat és tereket) 8.00 óra és óra között, díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 óra időtartamig vagy lakossági, gazdálkodói várakozási engedéllyel időtartam korlátozás nélkül használható várakozásra. (3) Amennyiben magasabb szintű jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő, úgy szombati napokon a (2) bekezdésben meghatározott munkanapi üzemidőt kell alkalmazni. 2. (1) A várakozási övezet területén közúti várakozóhelyen csak a) az Fkgy rendeletben meghatározott, e rendelet 1. számú függelékében szereplő várakozási díj megfizetése ellenében, legfeljebb 3 óra időtartamig, kivéve az áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa Fkgy. rendelete szerinti alkalmazásával b) a (2)-(3) bekezdés szerinti gépjárművekkel díjfizetés nélkül, c) lakossági várakozási hozzájárulással annak feltételei szerint, d) gazdálkodói várakozási hozzájárulással a várakozási díj megfizetésével, e) egészségügyi várakozási hozzájárulással, f) a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulással, g) a mozgásában gátolt személy parkolási igazolványával a külön jogszabályban meghatározottak szerint, szabad várakozni.

2 (2) Díjfizetés és időtartam korlátozás nélkül várakozhat a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjármű. (3) Díjfizetés nélkül, a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel várakozhat a betegszállító jármű. Várakozási hozzájárulás 3. (1) A várakozási övezetekben történő várakozásra - meghatározott feltételek esetén lakossági, gazdálkodói, egészségügyi és a Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére kiállított várakozási hozzájárulás (a továbbiakban: várakozási hozzájárulás) adható ki. (2) A várakozási hozzájárulás nem jogosít fel valamely parkolóhely kizárólagos használatára. (3) A várakozási hozzájárulással rendelkező gépjármű csak egy parkolóhely elfoglalása esetén várakozhat díjmentesen. Ha egynél több parkolóhelyet foglal el (pl. pótkocsi), akkor a többlet parkolóhely használatáért a díjfizetésre vonatkozó általános előírásoknak megfelelő díjat kell fizetnie. (4) A várakozási hozzájárulások a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényesek. 4. (1) Lakossági várakozási hozzájárulás kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a IX. kerületben van, az általa megjelölt a) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója, b) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik. (2) A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése b) a várakozási díj megfizetése az (5) bekezdés szerinti esetekben c) a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása, (3) Lakásonként legfeljebb 2 db lakossági várakozási hozzájárulás adható ki. (4) Lakásonként az első személygépkocsira kiadott várakozási hozzájárulásért nem kell éves várakozási díjat fizetni. (5) Lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén éves várakozási díjat kell fizetni, amelynek mértéke az adott területen fizetendő egy órai várakozási díj

3 kétszázötvenszerese. Az éves várakozási díjból a gépkocsi környezetvédelmi besorolása díjkedvezményre jogosít, a díjkedvezmény mértéke: a) 30 %, ha a gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, b) 50 %, ha a gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, c) 70 %, ha a gépjármű az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel, d) 100%, ha a gépjármű teljes gáz vagy elektromos üzemű. (6) Évközben kiváltott hozzájárulás esetén időarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni. (7) A lakossági várakozási hozzájárulás a várakozási övezet kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein, valamint a Boráros tér és a Ferenc krt kivételével a fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 5. (1) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás kérelemre a várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelynek üzemben tartója. (2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, (3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás 50 %-os díjkedvezményre és üzemidőn belül a várakozási övezet kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és a Mester utcában időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. 6. (1) Egészségügyi várakozási hozzájárulás kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsira. (2) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a gépjárműadó megfizetése vagy adómentességének igazolása, c) az alábbi szervezetek által kiadott igazolás:

4 ca) háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat, cb) védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védőnői Szolgálat, cc) otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Egészségügyi Szakszolgálat, (3) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás a kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken legfeljebb 2 óra időtartamú díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött kívülről teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. 7. (1) A Ferencvárosi Közterület-felügyelet részére legfeljebb 3 db behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki. (2) A Közterület-felügyelet részére kiállított behajtási-várakozási hozzájárulás a működési területén a várakozási övezetben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. Eljárási szabályok 8. (1) A várakozási hozzájárulás iránti kérelmet a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában lehet benyújtani. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) magánszemély esetében a kérelmező nevét személyi igazolvány számát, lakcímét, b) nem magánszemély esetében a kérelmező megnevezését, székhelyét, telephelyét, adóigazgatási számát, a képviselő nevét és elérhetőségét c) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét, forgalmi rendszámát, d) az övezet megnevezését, e) a hozzájárulás típusát, f) a kért érvényességi időtartamot g) a kérelem indokait (3) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló dokumentumokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, forgalmi engedély, környezetvédelmi felülvizsgálat igazoló lapja) bemutatni vagy azok másolatát csatolni, nyilatkoznia kell arról, hogy nincs gépjárműadó tartozása. (4) A kérelem vizsgálata során ellenőrizni kell a kibocsátott várakozási hozzájárulásokról vezetett nyilvántartás alapján, hogy a kérelmező számára a kérelemben szereplő gépjárműre és várakozási övezetre nincs-e kibocsátva érvényben lévő hozzájárulás. Újabb várakozási hozzájárulás csak az előző várakozási hozzájárulás lejártát megelőző 15. napot követően, illetve a csere, pótlás szabályai szerint adható ki.

5 (5) A várakozási hozzájárulás megadásáról a polgármester dönt. (6) A várakozási hozzájárulást a döntést követő 3 napon belül a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala adja ki. (7) A várakozási hozzájárulást a döntést követően azonnal, vagy postai úton 15 napon belül a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatala adja ki. (8) A bevont hozzájárulás a kiadás évében nem pótolható. (9) A hozzájárulás kiadásáért, cseréjéért és pótlásáért költségtérítést kell fizetni, mértéke 2000 Ft. Ellenőrzés, szankció 9. (1) A várakozási övezetekben a közúti várakozóhelyeken, illetve a várakozási övezeteken kívül eső, fizető várakozóhelyeken a parkolás-üzemeltető jogosult a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni. (2) A díjfizetés nélkül várakozó gépjármű üzemben tartójával szembeni szankcióról a Közúti közlekedésről szóló évi I. törvény, a parkolójegy utólagos bemutatásának eljárási szabályiról a Fkgy. rendelkezik. Értelmező rendelkezések 10. E rendelet alkalmazásában a) gazdálkodó: a számvitelről szóló évi C. törvény 3. (1) bekezdés 2-4. pontjában meghatározott 1. vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltatótevékenységet (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet is, továbbá az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság,, az európai szövetkezet, a vízitársulat,az erdőbirtokossági társulat, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amennyiben nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé; 2. államháztartás szervezetei: azok a szervezetek, amelyeket az államháztartási törvény alapján az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály ilyennek minősít; 3. egyéb szervezet: a) a társadalmi szervezet, a köztestület, b) az egyházi jogi személy, c) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is, d) az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, e) a közhasznú társaság,

6 f) a Műsorszolgáltatási Alap, g) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet, h) a vízi közmű társulat, i) a befektetési alap, az egyéb alapok, j) a tőzsde, az elszámoló-házi tevékenységet végző szervezet, k) a magánnyugdíjpénztár, l) az önkéntes nyugdíjpénztár, m) az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár, n) a közraktár, o) külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezetek, továbbá az európai gazdasági egyesülés, amelyek az adott területen cégjegyzékbe vagy nyilvántartásba vett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik. b) üzemben tartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a hatósági nyilvántartásba bejegyeztek. c) személygépkocsi: olyan gépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kilogrammot. Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről szóló 14/2009. (IX.04.) rendelete. (3) A 14/2009. (IX.04.) rendelet alapján kiadott hozzájárulások a hozzájárulásokon feltüntetett feltételekkel és időpontig érvényesek. Budapest, június 30. dr. Gegesy Ferenc s.k. dr. Oszvári István s.k. polgármester jegyző A fenti rendelet július 6-án kihirdetve. Dr. Oszvári István s.k. jegyző

7 1. számú függelék 2. díjtételű területek Kálvin tér Üllői út Ferenc krt Boráros tér Közraktár utca Fővám tér Vámház krt által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket Várakozási díj: Alap:a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg. Szorzószám: személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, a személygépkocsival vontatott pót- vagy lakópótkocsi és a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi esetében: 1.25 Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi esetében: díjtételű területek Ferenc krt Üllői út Bokréta utca Ipar utca Ipar köz Gizella sétány által határolt terület, beleértve a Ferenc krt kivételével a határoló utakat és tereket Várakozási díj: Alap:a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg. Szorzószám: személygépkocsi, motoros tricikli, háromkerekű segédmotoros kerékpár, négykerekű segédmotoros kerékpár, oldalkocsis motorkerékpár, négykerekű motorkerékpár, a személygépkocsival vontatott pót- vagy lakópótkocsi, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi esetében:0.75 Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi esetében: díjtételű területek Üllői út Haller utca Mester utca Tóth Kálmán utca Soroksári út Déli határoló út Gizella sétány Ipar köz Ipafr utca Bokréta utca által határolt terület, beleértve az Ipar köz, az Ipar utca és a Bokréta utca kivételével a határoló utakat és tereket

8 Várakozási díj: Alap:a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg. Szorzószám: személygépkocsi, motoros tricikli, háromkerekű segédmotoros kerékpár, négykerekű segédmotoros kerékpár, oldalkocsis motorkerékpár, négykerekű motorkerékpár, a személygépkocsival vontatott pót- vagy lakópótkocsi, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi esetében:0.5 Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett össztömegete meghaladó tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi esetében: 1.5

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 23/2009. (VI. 02.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról BELVÁROS-LIPÓTVÁROS,

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezetek 2. 2

A rendelet hatálya. Várakozási övezetek 2. 2 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelete a Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2002. (......) számú önkormányzati rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet

38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 38/1993 (XII 27) Főv Kgy rendelet Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2007. (IV. 13.) Önk. rendelete a város forgalmi és parkolási rendjéről és a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás

Részletesebben

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló.../2011.(ii.17.) önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarjáni Városgazdálkodási és Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Kft. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 3100 Salgótarján, Kertész

Részletesebben

melléklet 1. A rendelet hatálya

melléklet 1. A rendelet hatálya melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Várakozási területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Kitöltés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót! A kérelmet kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 19/2007.(V.22.)

Részletesebben

Minden, amit a belső-óbudai Parkolási rendszer Bevezetéséről tudni kell

Minden, amit a belső-óbudai Parkolási rendszer Bevezetéséről tudni kell Minden, amit a belső-óbudai Parkolási rendszer Bevezetéséről tudni kell call center: 06 21 208 8002 www.obudaiparkolas.hu Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerület lakóinak érdekeit szem előtt tartva a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 19/2007.(V.22.)

Részletesebben

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26*

(5) (6) (8) Hatályát vesztette. 26* Az Esztergomi Önkormányzat 14/2004. (IV.1.) ör. rendelete a parkolás rendjérıl, a kerékbilincs használatáról, valamint a parkolóhelyek megváltásáról 6* (Egységes szerkezetben a 43/2004.(X.29.)*, 59/2004.(XII.16.)**,

Részletesebben

1. Rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati fizetı parkolót igénybe vevı közúti jármőre.

1. Rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati fizetı parkolót igénybe vevı közúti jármőre. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben