Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről"

Átírás

1 Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015. (VI. 15.) 2 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény 48. (5) bekezdés e) pontjában, Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, és a várakozási díjakról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 4. (2) bekezdésében, 10. (5) bekezdésében, 11. (4) bekezdésében, 13. (2) bekezdésében, 25. (4) bekezdésében, 27. (1) bekezdésében és 40. -ában kapott felhatalmazás alapján, a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) 3 A rendelet hatálya kiterjed a taxiállomások kivételével Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található, a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, és a várakozási díjakról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet) 1. mellékletében meghatározott várakozási övezet, valamint 3. mellékletének 2-4. pontjában meghatározott védett övezetek területére. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok tulajdonosára, üzemben tartójára, valamint használójára Várakozási övezetek 2/A. 5 (1) A lakossági várakozási hozzájárulás a Főv. Kgy. rendeletben foglalt jogosulton kívül a tulajdonos kérelmére a bérlő részére is adható az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a) a gépjárműnek a bérlő az üzembentartója vagy a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárművet a bérlő a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta, továbbá b) a lakás tulajdonosának lakóhelye a III. kerület területén van és a tulajdonos által a várakozási övezet területén bérbe adott lakás a bérlőnek legalább tartózkodási helye. (2) A kérelemhez mellékelni kell a lakás bérbeadására vonatkozó bérleti szerződést, valamint annak igazolását, hogy a tulajdonos a lakás bérbeadása után fennálló adófizetési kötelezettségét teljesítette. (3) Lakásonként összesen két lakossági várakozási hozzájárulás adható. (4) Ugyanazon lakás esetén a tulajdonos kérelme a bérlővel szemben elsőbbséget élvez (1) A lakossági várakozási hozzájárulás díjkedvezménye lakásonként a) az első gépjármű után 100%, b) a második gépjármű után ba) 100%, ha a gépjárműnek a lakos az üzembentartója és nem rendelkezik a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt kizárólagos használatba kapott gépjármű után lakossági várakozási hozzájárulással, 1 Elfogadva: május Elfogadva: június 11. Hatályos: július 1-jétől. Alkalmazására lásd még ugyanezen rendelet 15. -át. 3 Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör Hatályon kívül helyezte: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 16. (2) bekezdés 1. pontja 5 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 3. 1

2 bb) 50%, ha a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárművet a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta. (2) Lakásonként összesen két gépjármű után vehető igénybe a lakossági várakozási hozzájárulás díjkedvezménye. 4. A kerületi várakozási övezetekben igénybe vehető kedvezmények a) övezeten 7 kívüli kedvezmény, b) gyermekszállítási 8 kedvezmény, c) egyedi kedvezmény, d) 9 alkalmazotti kedvezmény, e) 10 lakossági várakozási kedvezmény, f) 11 háziorvosi kedvezmény. 5. (1) 12 Az övezeten kívüli kedvezményre a) a várakozási övezet területén lakóhellyel rendelkező, b) a várakozási övezeten kívül, de a III. kerület területén lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult. (1a) 13 Az (1) bekezdés alkalmazásában lakásbérlet esetén a bérlő akkor jogosult az övezeten kívüli kedvezményre, ha a lakás tulajdonosának lakóhelye és a lakás bérlőjének legalább a tartózkodási helye az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott területen van. (2) 14 Az övezeten kívüli kedvezmény lakásonként összesen két darab, alábbi típusú gépjárműre igényelhető: a) személygépkocsi vagy b) három- vagy négykerekű motorkerékpár vagy c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, vagy d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi, ha annak a lakás tulajdonosa vagy bérlője az üzembentartója vagy ennek hiányában ha azt a lakás tulajdonosa vagy bérlője a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van. (3) 15 Az övezeten kívüli kedvezmény a III. kerület várakozási övezeteinek teljes területén napi másfél óra várakozásra jogosít. A várakozás, valamint a napi másfél óra megszakítható és az övezetek között felosztható 15 perces egységekben. (4) 16 Az övezeten kívüli kedvezmény kizárólag az Óbuda Kártyával vehető igénybe (1) Gyermekszállítási kedvezményre a budapesti lakóhellyel rendelkező, a várakozási övezet területén bölcsődébe járó, közoktatási-nevelési intézményben tanuló gyermek szülői felügyeletét gyakorló szülője vagy más törvényes képviselője jogosult az általa megjelölt egy darab gépjárműre. A gyermekszállítási kedvezmény a III. kerületi várakozási övezetben lévő bölcsőde, közoktatási-nevelési intézmény épületének főbejárata előtti utca teljes hosszában, az ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban és az arra merőleges két legközelebbi utcában, vagy az épület előtti tér, és a térrel érintkező utcákban 8.00 és 9.30 óra, valamint és óra közötti időtartamon belül, legfeljebb perc időtartamban jogosít várakozásra, a tanítási vagy nevelési év kezdetétől, de legkorábban a kiadás napjától a tanítási vagy nevelési év végéig. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédője mögött - kívülről teljes egészében jól látható módon - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. (2) Az (1) bekezdés alkalmazása során gépjármű a a) személygépkocsi, b) három- vagy négykerekű motorkerékpár, 7 Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 16. (1) bekezdés 1. pontja 8 Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 16. (1) bekezdés 2. pontja 9 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 5. (1) bekezdés 13 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 5. (1) bekezdés 14 Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 5. (2) bekezdés 15 Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 5. (2) bekezdés 16 Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 5. (3) bekezdés 17 Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 6. 2

3 c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár, d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi. (3) A gyermekszállítási kedvezmény gyermekenként igényelhető. A kérelemben legfeljebb két intézmény jelölhető meg. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott gyermekszállítási kedvezményre, az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek szerint jogosult az a nem budapesti lakos is, akinek gyermeke a várakozási övezet területén közoktatási-nevelési intézménybe jár, amennyiben a lakóhely szerinti önkormányzat és a III. kerületi önkormányzat a III. kerületi önkormányzat által működtetett közoktatási-nevelési intézmények működtetéséhez való hozzájárulásról megállapodást kötött. A megállapodás meglétét a jegyző igazolja Kérelemre egyedi kedvezményként a várakozási övezetekben található összes fizető várakozóhely 8%-ának megfelelő várakozási engedély adható ki. 7/A. 19 (1) Az alkalmazotti kedvezményre kérelem alapján az a munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló jogosult, akinek a munkavégzés helye szerinti munkáltatójának a székhelye vagy a telephelye vagy a fióktelepe a 4. vagy az 5. várakozási övezet területén van. A kérelemhez mellékelni kell a munkavégzésre irányuló jogviszony, valamint a munkáltató székhelyének, telephelyének, fióktelepének igazolására szolgáló alábbi dokumentumokat: - a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi cégkivonat, - aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, - a kérelem benyújtásakor 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás. (2) Kedvezményes alkalmazotti kedvezményre jogosult kérelem alapján az az alkalmazott, akinek a 4. vagy az 5. várakozási övezet területén székhellyel vagy telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkavégzés helye szerinti munkáltatója állami vagy önkormányzati vagy egyházi vagy alapítványi fenntartású, működtetésű közoktatási-nevelési, szociális, egészségügyi intézmény. A kérelemhez mellékelni kell a munkavégzésre irányuló jogviszony igazolására szolgáló 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolást. (3) E rendelet alkalmazása szempontjából a) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ állami fenntartású, működtetésű közoktatási-nevelési b) a III. kerületi önkormányzattal feladat-ellátási szerződést kötött háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátást végző fogorvos önkormányzati fenntartású, működtetésű egészségügyi intézménynek minősül. (4) Az alkalmazotti kedvezmény díja az 5. várakozási övezet óradíjának kétszázötvenszerese. A kedvezményes alkalmazotti kedvezmény díja az adott várakozási övezet óradíjának százhuszonötszöröse, ha az alkalmazott nem III. kerületi lakóhellyel rendelkezik. A kedvezményes alkalmazotti kedvezményt a III. kerületi lakóhellyel rendelkező alkalmazott költségtérítés megfizetése ellenében veheti igénybe. (5) Az alkalmazotti kedvezmény kizárólag az 5. várakozási övezet területén jogosít időkorlátozás nélküli várakozásra alkalmazottanként egy gépjármű után, amennyiben a gépjárműnek az alkalmazott az üzembentartója vagy az alkalmazott a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárművet a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta. A kedvezményes alkalmazotti kedvezmény a (2) bekezdésben meghatározott intézmény főbejárata előtti utca teljes hosszában, az ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban és az arra merőleges két legközelebbi utcában, vagy az épület előtti tér, és a térrel érintkező utcákban jogosít időtartam korlátozás nélküli várakozásra alkalmazottanként egy gépjármű után, amennyiben a gépjárműnek az alkalmazott az üzembentartója vagy a munkáltató által üzemben tartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt gépjárművet az alkalmazott a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta. (6) Az alkalmazotti kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket az egyéni vállalkozóra is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a kedvezmény kizárólag az egyéni vállalkozó által üzemben tartott gépjármű után vehető igénybe. (7) A gépjármű fogalmára a 6. (2) bekezdésének rendelkezése az irányadó. 7/B. 20 (1) A lakossági várakozási kedvezményre kérelem alapján az egy lakásra kiadható lakossági várakozási hozzájárulást meghaladó számú gépjármű után az alábbi természetes személyek jogosultak: a) a várakozási övezetek területén belül lakóhellyel rendelkező III. kerületi lakosok, 18 Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 8. (1) bekezdés 20 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 8. (2) bekezdés 3

4 b) a lakás bérbeadásakor a bérlő a 2/A. (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén. (2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a gépjármű fogalmára a 6. (2) bekezdés rendelkezései az irányadók. (3) A lakossági várakozási kedvezmény díja az adott várakozási övezet óradíjának háromszázszorosa gépjárművenként. (4) A lakossági várakozási kedvezmény az adott várakozási övezet területén jogosít időtartam korlátozás nélküli várakozásra. 7/C. 21 (1) A háziorvosi kedvezményre jogosult az általa megjelölt egy darab gépjárműre az a háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátást végző fogorvos, aki tevékenységét az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján végzi. A feladat-ellátási szerződés meglétét a jegyző igazolja. (2) A háziorvosi kedvezmény a III. kerületi várakozási övezetben lévő rendelő főbejárata előtti utca teljes hosszában, az ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban és az arra merőleges két legközelebbi utcában, vagy az épület előtti tér, és a térrel érintkező utcákban jogosít időtartam korlátozás nélküli várakozásra. (3) A gépjármű fogalmára a 6. (2) bekezdés rendelkezése az irányadó A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezménye 50%. A díjkedvezmény az Óbuda Kártyával vagy mobiltelefonos fizetéssel vehető igénybe. 9. A várakozási díj megfizetésének módja: a) az adott díjövezetben elhelyezett parkolójegy kiadó automata vagy b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer. 3. Védett övezetek 10. A védett övezetek területi felsorolását és a védett övezetek díjtétel szerinti besorolását a Főv. Kgy. rendelet 3-4. melléklete tartalmazza. 11. A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díjából biztosított kedvezmények mértéke: a) lakásonként az első járműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke 100 %, b) lakásonként a második járműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bd) 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen gáz üzemű vagy elektromos üzemű. 4. Városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás 12. Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet részére, a szolgálati járművekre 10 darab városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás adható ki, amelyek a szolgálat teljesítésének ideje alatt a Főv. Kgy. rendelet 40. -ában meghatározott behajtásra és várakozásra jogosítanak. 5. Hatásköri szabályok A lakossági várakozási hozzájárulásról, a gazdálkodói várakozási hozzájárulásról, az egészségügyi várakozási hozzájárulásról, a jelen rendeletben meghatározott további kedvezményekről, a lakossági behajtási hozzájárulásról, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulásról, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulásról, az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulásról és a közterület-felügyelet részére a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásról (a továbbiakban hozzájárulás) átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 21 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 8. (3) bekezdés 22 Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör

5 6. 24 Eljárási szabályok 14. (1) A 13. -ban meghatározott várakozási hozzájárulások és kedvezmények iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, a 13. -ban meghatározott védett övezet területére vonatkozó behajtási- és behajtási-várakozási hozzájárulások iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelmet elektronikus úton, postán vagy személyesen lehet benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló dokumentumokat. (2a) 25 A 13. -ban meghatározott hozzájárulások és kedvezmények megadásának általános feltétele, hogy a kérelmezőnek az illetékes hatóságnál ne álljon fenn gépjárműadó-tartozása. (3) A hozzájárulást a feltételek fennállása esetén a kérelmező részére a) új kérelem esetén 15 napon belül b) meglévő hozzájárulás megújítása vagy hozzájárulás pótlása esetén 8 napon belül kell kiadni. (4) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell: a) a hozzájárulás számát, b) a gépjármű forgalmi rendszámát, c) 26 az övezet megnevezését, d) az érvényességi időtartamot, e) a jogcímet. (4a) 27 A 13. -ban meghatározott hozzájárulások és kedvezmények a tárgyévet követő év január 31. napjáig érvényesek. (4b) 28 Az övezeten kívüli kedvezmény, valamint a gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjkedvezmény érvényesítésére szolgáló Óbuda Kártya parkolási funkcióra éves kártyadíj megfizetése nélkül igényelhető. (4c) 29 A gyermekszállítási kedvezményhez szükséges tárcsa ingyenes. (5) Jelen rendeletben meghatározott, a polgármester átruházott hatáskörébe tartozó hozzájárulások és kedvezmények költségtérítése a) hozzájárulásonként, illetve kedvezményenként 2000 Ft + áfa a várakozási övezet területére igényelt papír alapú, matrica vagy elektronikus hozzájárulás, valamint a papír alapú hozzájárulás, vagy matrica, továbbá a kizárólag parkolási funkcióra igényelt Óbuda Kártya 30 bármely okból történő cseréje, pótlása, vagy az elektronikus hozzájárulás bármely okból történő ismételt bejelentése esetén, b) hozzájárulásonként 2000 Ft+ áfa 31 a védett övezet területére igényelt papír alapú, matrica vagy elektronikus hozzájárulások igénylése, valamint a papír alapú hozzájárulás, vagy matrica bármely okból történő cseréje, pótlása, vagy az elektronikus hozzájárulás bármely okból történő ismételt bejelentése esetén. (5a) 32 A Képviselőtestület hatáskörébe tartozó méltányossági kérelem költségtérítése 4000 Ft + áfa. (5b) 33 A költségtérítés nem jár vissza a) a polgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulás vagy kedvezmény iránti kérelem polgármester b) a képviselőtestület hatáskörébe tartozó méltányossági kedvezmény iránti kérelem képviselőtestület által történő elutasítása esetén. (6) Amennyiben a hozzájárulás papír alapú vagy matrica, továbbá a kizárólag parkolási funkcióra igényelt Óbuda Kártya 34 elvesztését, ellopását, megsemmisülését a hozzájárulás kiadójához három napon belül be kell jelenteni és a hozzájárulás iránt ismételt kérelmet kell benyújtani. A hozzájárulást kiadó e rendeletben meghatározott költségtérítés ellenében a hozzájárulás kiadására irányadó szabályok szerint adja ki az új hozzájárulást. (7) Amennyiben a hozzájárulással rendelkező gépjárművet a tulajdonos év közben elidegeníti, azt az elidegenítéstől számított 8 napon belül jelezni kell a hozzájárulás kiadója felé elektronikus úton, vagy 24 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 11. (1) bekezdés 25 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 11. (2) bekezdés 26 Módosította: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 16. (2) bekezdés 2. pontja 27 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 11. (3) bekezdés 28 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 11. (3) bekezdés 29 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 11. (3) bekezdés 30 Kiegészítette: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 16. (1) bekezdés 3. pontja 31 Kiegészítette: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 16. (1) bekezdés 4. pontja 32 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 11. (4) bekezdés 33 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 11. (4) bekezdés 34 Kiegészítette: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 16. (1) bekezdés 3. pontja 5

6 levélben, továbbá amennyiben a hozzájárulás papír alapú vagy matrica, továbbá a kizárólag parkolási funkcióra igényelt Óbuda Kártya 35 azt az elidegenítéstől számított 8 napon belül vissza kell szolgáltatni a hozzájárulás kiadójának. 15. A várakozási övezetben lévő parkolót igénybe vevő a parkolójegyet, továbbá a várakozási- vagy a védett övezetre szóló hozzájárulást, egyéb kedvezményre jogosító papír alapú engedélyt, vagy az ezt igazoló matricát a jármű első szélvédőjének üvegére, kívülről jól látható helyen és teljes egészében olvasható módon köteles kihelyezni. 6/A. 36 Méltányosság 15/A. 37 (1) Amennyiben a kérelmező hozzájárulásra vagy kedvezményre vonatkozó kérelme a polgármester által elutasításra került, kérelemre (a továbbiakban: méltányossági kérelem) kivételesen, méltányolható okból (különösen egészségügyi okok, egyéb rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet) a Képviselőtestület a kérelmező részére biztosíthatja a hozzájárulást vagy a kedvezményt. (2) Méltányossági kérelem csak akkor terjeszthető elő, ha a kérelmező egyedi kedvezmény iránti kérelme is elutasításra került. (3) A méltányossági kérelem elutasítása esetén további méltányosságra nincs lehetőség. (4) A méltányosságból és egyedi elbírálás alapján biztosított kedvezmények száma együttesen sem haladhatja meg a 7. -ban meghatározott mértéket. 7. A díjbevételek felhasználása 16. A megfizetett várakozási díjból és pótdíjból származó bevételek szolgáltatás ellátásához szükséges költséggel csökkentett része kizárólag a közterületek állapotának javítására fordítható. 17. A megfizetett várakozási díjból és pótdíjból származó bevételeket, azok felhasználását a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tartja nyilván és gondoskodik a nyilvántartás önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint a közzétett adatok félévenkénti aktualizálásáról. 7/A. 38 Adatkezelés 17/A. 39 (1) A helyi közutakon, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken járművel történő várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást ellátó gazdasági társaság (a továbbiakban: Óbudai Parkolási Kft.) a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott adatokat, az ott meghatározott célból és ideig kezeli. (2) Az Óbudai Parkolási Kft. az (1) bekezdés alá nem tartozó adatok kérelem elbírálásával összefüggésben történő kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével beszerzi a kérelmező írásbeli hozzájárulását. 8. Záró rendelkezések 18. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel január 1-jén lép hatályba. (2) Az 1., a , a nak és a nak a védett övezetre vonatkozó rendelkezései a kihirdetést követő napon lépnek hatályba. (3) A 2. számú melléklet szerinti formanyomtatvány a január 1-jét megelőzően benyújtott igénylések esetén is alkalmazható. (4) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. 35 Kiegészítette: 32/2015. (VI. 15.) Ör. 16. (1) bekezdés 3. pontja 36 Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör Beiktatta: 32/2015. (VI. 15.) Ör

7 19. (1) Hatályát veszti a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjének szabályozásáról szóló 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet. (2) A 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet alapján kiadott hozzájárulások és kedvezmények a hozzájáruláson feltüntetett feltételekkel és időpontig érvényesek. Kiss Anita jegyző Bús Balázs polgármester 7

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 23/2009. (VI. 02.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról BELVÁROS-LIPÓTVÁROS,

Részletesebben

Minden, amit a belső-óbudai Parkolási rendszer Bevezetéséről tudni kell

Minden, amit a belső-óbudai Parkolási rendszer Bevezetéséről tudni kell Minden, amit a belső-óbudai Parkolási rendszer Bevezetéséről tudni kell call center: 06 21 208 8002 www.obudaiparkolas.hu Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerület lakóinak érdekeit szem előtt tartva a

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Várakozási területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Kitöltés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót! A kérelmet kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. A

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről

17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1. Szolnok város helyi parkolási rendjéről 1. oldal 17/2001. (V.24.) önkormányzati r e n d e l e t 1 Szolnok város helyi parkolási rendjéről Egységes szerkezetbe foglalva a 26/2001. (VI.18.), a 28/2001. (VIII.1.), a 45/2001. (XII.27.) KR. sz. és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 44/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 19/2007.(V.22.)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2010.(XI.17.) önkormányzati rendelete a fizetőparkolók üzemeltetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYAR KÖZLÖNY 105. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 20., hétfő Tartalomjegyzék 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének

A változat. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Az előterjesztés 1/A. melléklete A változat Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2012. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság; Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxiszolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1 / 10 Hatály: 2013.IX.1. - 2013.IX.1. 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének

Részletesebben