A rendelet hatálya. Várakozási övezetek 2. 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya. Várakozási övezetek 2. 2"

Átírás

1 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelete a Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról 1 A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI.4.) Budapest Főváros Közgyűlésének önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Főv.r.) 4. (2) bekezdésében, 10. (5) bekezdésében, 11. (4) bekezdésében, 13. (2) bekezdésében, 25. (4) bekezdésében, 27. (1) bekezdésében és 40. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 63. -ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Budapest XII. kerület közigazgatási területén lévő, a) a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, a Főv.r. 1. számú mellékletében kijelölt Budapest XII. kerületi várakozási övezetek területén lévő közterületekre, továbbá b) a Főv.r. 3. számú mellékletében védett övezetként megjelölt Normafa környékére (a továbbiakban: védett övezet). Várakozási övezetek 2. 2 (1) A Budapest XII. kerületi várakozási övezetek területét, a várakozás megengedett leghosszabb időtartamát, a várakozási övezetek Főv.r. 2. számú melléklete szerinti díjtételekbe való besorolását, valamint a Főv.r. 9. -a alapján óránként fizetendő várakozási díjakat a rendelet mellékletének I-II. pontja tartalmazza. (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest XII. kerületi várakozási övezeteket hat zónára osztja. A zónák területét a rendelet mellékletének III. pontja határozza meg. 3. A Főv.r ának (2) bekezdésében felsorolt feltételek fennállása mellett a lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának további feltétele az is, hogy a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen az Önkormányzattal szemben tartozása ne álljon fenn. 1 A 14/2010. (VI.28.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendeletet a 29/2011. (XII.19.), a 2/2012. (III.6.), a 11/2012. (IV.23.), a 35/2012. (XI. 30.), a 20/2013. (VI.24.), a 29/2013.(X.4.) és a 35/2013.(XI.19.)Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet módosította. 2 A 2. szövege a 29/2011. (XII.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 1. -ával megállapított szöveg.

2 4. (1) 3 A lakossági várakozási hozzájárulás (Főv.r. 10. ) a lakóhely szerinti zóna (rendelet mellékletének III. pontja) XII. kerületi és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. (2) A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese (Főv.r. 10. (5) bekezdése), amelyből a következő mértékű kedvezményeket kell biztosítani: a) lakásonként az első személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke 100%; b) lakásonként a második személygépkocsira kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel. bd) 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen elektromos üzemű. (3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki (Főv.r. 10. (3) bekezdés). Ha lakásonként több személygépkocsira kérik a várakozási hozzájárulás kiadását, a kérelmeknek az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához történő beérkezési sorrendje szerint kell elbírálni azt, hogy melyik személygépkocsira lehet elsőként, melyikre másodikként kiadni a várakozási hozzájárulást, és melyik személygépkocsi esetében kell a kérelmet elutasítani. A kérelmeknek ugyanazon a napon történő beérkezése esetén a kérelmezőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy melyik személygépkocsira kérik elsőként, melyikre másodikként a várakozási hozzájárulás kiadását. Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában várakozási hozzájárulás nem adható ki. 5. (1) 4 A gazdálkodói várakozási hozzájárulás (Főv.r. 11. ) a székhely, telephely vagy fióktelep szerinti zóna (rendelet mellékletének III. pontja) XII. kerületi és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein, üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. (2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás 30%-os díjkedvezményre jogosít. (3) Az egészségügyi várakozási hozzájárulás (Főv.r. 12. ) a Budapest XII. kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken legfeljebb két óra időtartamú díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. 3 A 4. (1) bekezdésének szövege a 29/2011. (XII.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 2. -ával megállapított szöveg. 4 Az 5. (1) bekezdésének szövege a 29/2011. (XII.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 3. -ával megállapított szöveg. 2

3 6. (1) 5 A lakossági, a gazdálkodói, az egészségügyi várakozási hozzájárulás kiadásáért, a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért forint költségtérítést kell fizetni. (2) A lakossági, a gazdálkodói, valamint az egészségügyi várakozási hozzájárulást az Önkormányzat polgármestere adja ki. 6/A. 6 (1) A Budapest XII. kerületi várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosító hozzájárulás (szolgálati várakozási hozzájárulás) adható ki a) kérelemre, arra a gépjárműre, amelynek üzembentartója az Önkormányzat, az Önkormányzat költségvetési szerve vagy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasága; b) az Önkormányzat jegyzőjének javaslatára, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselője által megjelölt személygépkocsira, ha a köztisztviselő munkaköri feladatainak ellátása szükségessé teszi és gépjárműadó, valamint az Önkormányzattal szemben helyi adó vagy más jogcímen tartozása nincs; c) az Önkormányzat vagy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tartós megbízásából eljáró természetes személynek, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagjának, az általa megjelölt személygépkocsira, ha gépjárműadó, valamint az Önkormányzattal szemben helyi adó vagy más jogcímen tartozása nincs; d) kérelemre, az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek Budapest XII. kerület várakozási övezete területén szolgálatot teljesítő egyházi személyének, az általa megjelölt személygépkocsira, ha gépjárműadó, valamint az Önkormányzattal szemben helyi adó vagy más jogcímen tartozása nincs. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgálati várakozási hozzájárulást az Önkormányzat polgármestere adja ki, a kiadásért a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért forint költségtérítést kell fizetni. (3) A szolgálati várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes. 6/B. 7 (1) A Budapest XII. kerületi várakozási övezet területén működő általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira, ha a gyermek és a szülő Budapest XII. kerületi bejelentett lakóhelyükön közös háztartásban élnek. 5 A 6. (1) bekezdésének szövege a 11/2012. (IV.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 6 A 6/A. szövege a 35/2012. (XI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 7 A 6/B-6/D. -t a 11/2012. (IV.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 2. -a iktatta a rendeletbe. 3

4 (2) A gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, c) az általános iskola intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell az iskola megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt tanítási évben a gyermek az iskola hányadik évfolyamos tanulója, d) a kérelem beadásának időpontjában valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás, e) a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen az Önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn. (3) Gyermeket gondozó háztartásonként legfeljebb 2 darab gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás adható ki. (4) A gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás az intézménylátogatási igazolásban megjelölt iskola címe szerinti várakozási zónában óra között legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. (5) A gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a tanítási év utolsó napjáig érvényes. Tanítási év: minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak. 6/C. 7 (1) A Budapest XII. kerületi várakozási övezet területén működő bölcsödébe, óvodába járó gyermek szülőjének gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira, ha a gyermek és a szülő Budapest XII. kerületi bejelentett lakóhelyükön közös háztartásban élnek. (2) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, c) a bölcsőde, óvoda intézménylátogatási igazolása, amelynek tartalmaznia kell a bölcsőde, óvoda megnevezését és címét, a szülő, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy az igazolásban megjelölt nevelési évben a gyermek a bölcsőde, óvoda ellátottja, d) a kérelem beadásának időpontjában valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás, e) a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen az Önkormányzattal szemben tartozása nem áll fenn. (3) Gyermeket gondozó háztartásonként legfeljebb 2 darab gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás adható ki. (4) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás az intézménylátogatási igazolásban megjelölt bölcsőde, óvoda címe szerinti várakozási zónában 8 9 óra között 4

5 legfeljebb 20 perc, továbbá óra között szintén legfeljebb 20 perc díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. (5) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás a kiadás napjától a nevelési év utolsó napjáig érvényes. Nevelési év: minden év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. 6/D. 7 (1) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába, iskolába várakozási hozzájárulás kiadásáért, a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért forint költségtérítést kell fizetni. (2) A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába, iskolába várakozási hozzájárulást az Önkormányzat polgármestere adja ki. 6/E. 8 (1) Ápolási várakozási hozzájárulás adható annak a személynek, aki Budapest XII. kerületi várakozási övezetben lakóhellyel rendelkező, tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozóját (Ptk b) pontja) ápolja. (2) Az ápolási várakozási hozzájárulás az ápolást végző személy által megjelölt személygépkocsira akkor adható ki, ha a) az ápolást végző személynek gépjárműadó, valamint az Önkormányzattal szemben helyi adó vagy más jogcímen tartozása nincs; b) a kérelem beadásának időpontjában valamennyi fővárosi parkolási-üzemeltető nyilvántartása szerint a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás; c) az ápolt személy háziorvosa igazolja, hogy az ápolt személy tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos. (3) Az ápolási várakozási hozzájárulás az ápolt személy lakóhely szerinti zóna (rendelet mellékletének III. pontja) XII. kerületi és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. (4) Az ápolási várakozási hozzájárulást az Önkormányzat polgármestere adja ki, a kiadásért a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért forint költségtérítést kell fizetni. A hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás napját követő év január 31-ig érvényes. (5) Az (1) bekezdés alkalmazása során tartósan betegnek vagy súlyosan fogyatékosnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. törvény 41. (3) bekezdésében meghatározott személyt kell tekinteni. 8 A 6/E-6/F. -t a 35/2012. (XI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet iktatta a rendeletbe. A 6/F szövegét a 20/2013. (VI.24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 1. -a módosította. A 6/G. -t a 29/2013. (X.4.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 1. -a iktatta a rendeletbe. 5

6 6/F. 8 (1) A Budapest XII. kerületi várakozási övezetre meghatározott várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíjat az Önkormányzat polgármester elengedi, ha a kérelmező igazolja, hogy az időtartam túllépésére a XII. kerületi várakozási övezetben működő országos gyógyító intézetben, illetve a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházakban folyó gyógykezelése miatt került sor. (2) A pótdíj elengedése iránti kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani vagy az országos gyógyintézet, illetve a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak útján eljuttatni. A kérelemhez mellékelni kell: a) az országos gyógyintézet, illetve a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1) bekezdés szerinti igazolását, b) a parkolás-üzemeltető társaság által kiállított fizetési felszólítást, c) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet vagy a kérelmező nyilatkozatát a mobiltelefonos parkolási díjfizetésről. 6/G. 8 (1) Az Önkormányzat polgármestere a gyermekorvosi rendelő (gyermekfogászat, gyermek háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat) 150 méteres körzetén belül érvényes parkolójeggyel várakozó gépjármű üzembentartó kérelmére a várakozási időtartam túllépése miatt kiszabott pótdíjat törli, ha a gépjármű várakozási időtartama alatt és a pótdíj kiszabásának időpontjában gyermeke gyermekorvosi, gyermek fogorvosi vagy védőnői szakellátásban részesült. (2) A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 5 munkanapon belül kell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: a) a gyermekorvosi rendelő igazolását arról, hogy a pótdíj megállapításának időpontjában a kérelmező gyermekét ellátásban részesítették, b) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó parkolójegyet, vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították, c) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési felszólítást. 6/H. 9 (1) Ha mobiltelefonos parkolási díjfizetés során a gépjármű üzembentartója egy karakter eltévesztésével vagy két karakter felcserélésével adta meg a rendszámot vagy a zónakódot, az Önkormányzat polgármestere a gépjármű üzembentartójának kérelmére törli az emiatt kiszabott pótdíjat. A pótdíjat a polgármester naptári évenként egy alkalommal törölheti. (2) A pótdíj törlése iránti kérelmet a pótdíj megállapításának napját követő 5 munkanapon belül kell a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálatán benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell: a) a kérelemben megjelölt időpontra vonatkozó mobiltelefonos parkolási díjfizetést igazoló sms ID számát, továbbá a mobiltelefon számát, amelyről a mobiltelefonos parkolást indították, b) a parkolás-üzemeltető által kiállított fizetési felszólítást. 9 A 6/H. -t a 35/2013. (XI.19.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet iktatta a rendeletbe. 6

7 Védett övezet 7. (1) A védett övezetbe behajtásra, valamint behajtásra és várakozásra jogosító a) lakossági behajtási hozzájárulást (Főv.r. 16. ), b) a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást (Főv.r. 17. ), c) gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást (Főv.r. 19. ), és d) egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást (Főv.r. 20. ) az Önkormányzat polgármestere adja ki. A hozzájárulás kiadásáért, a megrongálódott, elveszett, ellopott, illetve megsemmisült hozzájárulás cseréjéért, pótlásáért forint költségtérítést kell fizetni. (2) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadása a) során a 3. -ban és a 4. (3) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell; b) után fizetendő éves várakozás díjból a 4. (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott mértékű kedvezményeket kell biztosítani. (3) A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadása után a Főv.r a (3) bekezdésének b) pontja szerint számított éves várakozási díjat kell fizetni. (4) A lakossági behajtási és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás kiadása után éves várakozási díjat nem kell fizetni. Kizárólagos használatú várakozóhelyek 8. A védett és várakozási övezetekben az Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken, a Főv.r a szerinti kizárólagos használatú várakozási helyek létesítéséhez szükséges tulajdonosi egyetértési jogot az Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Közterület-felügyelet behajtási-várakozási hozzájárulása 9. (1) Az Önkormányzat által működtetett Hegyvidéki Közterület-felügyelet használatában lévő, megkülönböztető fény és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsira kiadott behajtásivárakozási hozzájárulás a Budapest XII. kerületi várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a Budapest XII. kerületi védett övezetbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. (2) A Közterület-felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulását az Önkormányzat polgármestere adja ki. A hozzájárulások száma legfeljebb 10 lehet. A hozzájárulás a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes. 7

8 Eljárási szabályok 10. (1) A rendeletben megjelölt várakozási, behajtási és behajtási-várakozási hozzájárulások kiadása, cseréje, pótlása iránti kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, lakcímét (az emelet, ajtó megjelölésével), anyja nevét, születési helyét, idejét, elérhetőségét munkaidőben (telefonszámát), b) nem magánszemély esetében a kérelmező megnevezését, székhelyét, telephelyét, cégjegyzékszámát, nyilvántartási számát, a képviselő nevét és elérhetőségét, c) a gépjármű kategóriájának, gyártmányának, típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a jármű forgalomi engedélyének műszaki érvényességi határidejét, d) a kérelmezett hozzájárulás típusát és kiadásának indokait, e) a kérelmező nyilatkozatát a Főv. r ának (3) bekezdésében és e rendelet 4. -ának (3) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban (a lakásonkénti személygépkocsik száma, a hozzájárulások kiadásának sorrendisége), f) a kérelmező hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a kérelemben közölt személyes adatainak ellenőrzése és az engedélyre jogosultság feltételinek megállapítás céljából az Önkormányzat polgármestere a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, továbbá a gépjárműadó, a helyi adó nyilvántartásból adatot igényeljen, valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását összekapcsolhassa. g) 10 lakossági várakozási, lakossági behajtási-várakozási, gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába, iskolába várakozási hozzájárulás, valamint ápolási várakozási hozzájárulás esetén a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a kérelem beadásának időpontjában valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozása, h) lakossági várakozási, lakossági behajtási-várakozási, a 6/A. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott szolgálati várakozási, a gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába, iskolába hozzájárulás, valamint az ápolási várakozási hozzájárulás esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelem beadásának időpontjában az Önkormányzattal szemben helyi adó vagy más jogcímen tartozása nem áll fenn. (3) A kérelemhez mellékelni kell a) a költségtérítés megfizetését igazoló átutalási megbízást vagy annak másolatát, b) az illetékes önkormányzati adóhatóság igazolását a gépjárműadó megfizetéséről vagy az adómentességről, továbbá a gépjármű forgalomba tarthatóságát igazoló okmány másolatát, ha a gépjárművel kapcsolatos adóztatási feladatokat nem a Budapest XII. kerületi önkormányzati adóhatóság látja el, c) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzemben tartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsi esetén a munkáltató erről szóló igazolását. 10 A 10. (2) bekezdése g) és h) pontjának szövege a 35/2012. (XI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 3. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 8

9 d) 11 a gyermekszállítás bölcsödébe, óvodába, iskolába várakozási hozzájárulás iránti kérelem esetén a 6/B. (2) bekezdés c) pontja vagy a 6/C. (2) bekezdésének c) pontja szerinti intézménylátogatási igazolást. e) 12 az ápolási várakozási hozzájárulás iránti kérelem esetén a háziorvos 6/E. (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolást A kiadott hozzájárulás tartalmazza a) az önkormányzat megnevezését, címerét, pecsétjének lenyomatát, b) a hozzájárulás sorszámát, c) a hozzájárulás érvényességi idejét, d) az övezet, a zóna megnevezését, e) a gépjármű gyártmányát, forgalmi rendszámát. 12. A kiadott hozzájárulásokról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: a) a 10. (2) bekezdésének a) c) pontjában és a 11. b) d) pontjában meghatározott adatokat, b) a hozzájárulás pótlása, cseréje, visszavonása esetén ennek tényét. 13. Az e rendelet szerinti várakozási hozzájárulás kiadásának megtagadásáról az Önkormányzat polgármestere határozatot hoz. A polgármester határozata ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül az Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani. Záró rendelkezések 14. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Főv. r. rendelkezéseit kell alkalmazni. (1) Ez a rendelet július 1-én lép hatályba. 15. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról szóló 14/2009. (VI. 26.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendelete és az azt módosító 24/2009. (XI. 20.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendeletének 7. -a, valamint a 25/2009. (XI. 20.) és a 28/2009. (XII. 17.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat rendelete. 11 A 10. (3) bekezdés d) pontját a 11/2012. (IV.23.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 4. -a iktatta a rendeletbe. 12 A 10. (3) bekezdés e) pontját a 35/2012. (XI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 3. (2) bekezdése iktatta a rendeletbe. 13 A 11. szövege a 29/2011. (XII.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 6. -ával megállapított szöveg. 9

10 (3) E rendelet rendelkezései nem érintik a (2) bekezdésben említett rendeletek alapján kiadott várakozási hozzájárulások érvényességét. (4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Melléklet a 14/2010. (VI.28.) Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 14 A Budapest XII. kerületi várakozási övezetek, a várakozás megengedett leghosszabb időtartama, a fizetendő várakozási díjak, a várakozási övezetek zónái I. Várakozási övezetek időtartam korlátozás szerinti felsorolása 1. 3 órás maximális várakozási idejű területek: A Szendi árok (Németvölgyi út Stomfeld Aurél utca Apor Vilmos tér által határolt terület), és a Diós árok 1. szám előtt közterület órás maximális várakozási idejű területek: A Szilágyi Erzsébet fasor Széll Kálmán tér Krisztina körút Magyar jakobinusok tere Alkotás utca Márvány utca Győri út Avar utca Hegyalja út Fürj utca Lejtő utca Apor Vilmos tér Stromfeld Aurél út Szendi utca Németvölgyi út Muskátli utca Nárcisz utca Stromfeld Aurél utca Orbánhegyi út Galántai utca Székács utca Goldmark Károly utca Határőr út Városmajor utca által határolt terület, beleértve a Lejtő utca, a Nárcisz utca, a Goldmark Károly utca (a Székács utca és Határőr út közötti szakasza), a Határőr út (a Goldmark Károly utca és az Acsády Ignác utca közötti szakasza) kivételével a határoló utakat és tereket és a Fogaskerekű utca (a Pethényi köz és a Fogaskerekű utca 12. közötti szakasza), a Pethényi köz és a Sirály utca. II. Várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolása díjtételű területek A Krisztina körút, a Magyar jakobinusok tere és a Széll Kálmán tér. Az óránként fizetendő várakozási díj: a) személygépkocsi, motoros tricikli, háromkerekű segédmotoros kerékpár, négykerekű segédmotoros kerékpár, oldalkocsis motorkerékpár, négykerekű motorkerékpár, személygépkocsival vontatott pót- vagy lakókocsi, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi (a továbbiakban együtt: személygépkocsi) esetén: a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának 1,25-szöröse; 14 A melléklet szövege a 29/2011. (XII.19.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 7. -ával és mellékletével megállapított szöveg. 10

11 b) lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi (a továbbiakban együtt: tehergépkocsi) esetén: az a) pont szerinti várakozási díj háromszorosa díjtételű területek - A Szilágyi Erzsébet fasor Széll Kálmán tér Krisztina körút Magyar jakobinusok tere Alkotás utca Márvány utca Győri út Avar utca Hegyalja út Jagelló út Apor Vilmos tér Böszörményi út Istenhegyi út Kék Golyó utca Városmajor utca által határolt terület beleértve a Széll Kálmán tér, a Krisztina körút és a Magyar jakobinusok tere kivételével a határoló utakat és tereket. - a Diós árok 1. előtti közterület Az óránként fizetendő várakozási díj: a) személygépkocsi esetén: a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg; b) tehergépkocsi esetén: az a) pont szerinti várakozási díj háromszorosa díjtételű területek - A Városmajor utca Kék Golyó utca Istenhegyi út Böszörményi út Apor Vilmos tér Jagelló út Hegyalja út Fürj utca Lejtő utca Apor Vilmos tér Stromfeld Aurél út Szendi utca Németvölgyi út Muskátli utca Nárcisz utca Stromfeld Aurél út Orbánhegyi út Galántai utca Székács utca Goldmark Károly utca Határőr út által határolt terület, beleértve - a Városmajor utca, a Kék Golyó utca, az Istenhegyi út, a Böszörményi út, az Apor Vilmos tér, a Jagelló út, a Hegyalja út, a Nárcisz utca, a Goldmark Károly utca (a Székács utca és a Határőr utca közötti szakasza), a Határőr út (a Goldmark Károly utca és az Acsády Ignác utca közötti szakasza) kivételével - a határoló utakat és tereket és a Fogaskerekű utca (a Pethényi köz és a Fogaskerekű utca 12. közötti szakasza), a Pethényi köz és a Sirály utca. Az óránként fizetendő várakozási díj: a) személygépkocsi esetén: a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg 0,75 szorosa; b) tehergépkocsi esetén: az a) pont szerinti várakozási díj háromszorosa. III. 15 A várakozási övezetek zónákra osztása 1. számú zóna: Szilágyi Erzsébet fasor Széll Kálmán tér Krisztina krt. Csaba utca Határőr út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Fogaskerekű utca (a Pethényi köz és a Fogaskerekű utca 12. közötti szakasza) a Diós árok 1. Az 1. számú zónára kiadott várakozási hozzájárulás hatálya kiterjed a 2. számú zónához tartozó Roskovics utca 10. előtti közterületre is. 2. számú zóna: Csaba utca Krisztina körút Alkotás utca Nagyenyed utca Istenhegyi út Székács utca Goldmark Károly utca Határőr út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. 15 A melléklet III. pontjának szövege a 35/2012. (XI.30.) Bp. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 4. -ával megállapított szöveg. 11

12 Az 2. számú zónára kiadott várakozási hozzájárulás hatálya kiterjed az 1. számú zónához tartozó Ignotus utcára, valamint a Szamos utcának az Ignotus utca és Szilágyi Erzsébet fasor közötti szakaszára is. 3. számú zóna: Alkotás utca Hegyalja út Fürj utca Lejtő út - Jagelló út Böszörményi út Nagyenyed utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Sirály utca. A 3. számú zónára kiadott várakozási hozzájárulás hatálya kiterjed a 4. számú zónához tartozó Kiss János altábornagy utcának a Böszörményi út és Németvölgyi út közötti szakaszára, valamint a Törpe utcára, és a Királyhágó térre is. 4. számú zóna: Böszörményi út Apor Vilmos tér Stromfeld út Szendi árok Muskátli utca Nárcisz utca Stromfeld Aurél út Nárcisz utca Orbánhegyi út Galántai utca Istenhegyi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. 5. számú zóna: Márvány utca Győri út Avar utca Hegyalja út Alkotás utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. A szomszédos zónák határa a zónákat határoló utak, utcák tengelyvonalában van. 12

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a XII. kerületi korlátozott várakozási övezetekről, a lakossági és intézményi közterületi várakozási engedélyekről A Budapest Hegyvidék

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1 a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Részletesebben

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda Tisztelt Kőbányai Lakos! Mint arról korábban több forrásból értesülhetett, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az Önök lakóterületén parkolásüzemeltetési rendszer bevezetéséről döntött.

Részletesebben

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Várakozási területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Kitöltés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót! A kérelmet kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. A

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 11/2015.

Részletesebben

Módosítás: a) 36/2010. (XII. 16.) ör. b) 57/2011. (XII. 19.) ör. /2011. XII. 19- I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

Módosítás: a) 36/2010. (XII. 16.) ör. b) 57/2011. (XII. 19.) ör. /2011. XII. 19- I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról A várakozási hozzájárulások (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi, ideiglenes), valamint a Magyar Állami Operaház környékére, mint védett

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról, és

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

/2016. VII. 1. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

/2016. VII. 1. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11.

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. I. RÉSZ Budapest Fôváros Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról,

Részletesebben

Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 2. oldal (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen tö

Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 2. oldal (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen tö Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 1. oldal Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III. 28.) önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Napirend száma... A Képviselő-testület november 23-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Napirend száma... A Képviselő-testület november 23-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármester Alpolgármester Szám: 123-1102/2017. Nyilvános ülésen tárgyalandó" Napirend száma.... A Képviselő-testület 2017. november 23-i ülésére Tisztelt

Részletesebben

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról Tájékoztató a 2016. évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű tulajdonos, üzembentartó figyelmét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 23/2009. (VI. 02.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról BELVÁROS-LIPÓTVÁROS,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 2010.09.15. Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére Iktató szám: 242/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról *

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról * 46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet Józsefváros területén történő parkolásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről 31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Tájékoztató a 2019. évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű üzembentartó figyelmét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a Budapest VI.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 79/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE. a szigethalmi piac körüli parkolási rendről

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE. a szigethalmi piac körüli parkolási rendről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(X.27.) RENDELETE a szigethalmi piac körüli parkolási rendről (Egységes szerkezetben a 16/2017.(X.02.), a 24/2018.(XII.12.) és a 15/2019.(IV.30.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról (munkaanyag a Képviselő-testület

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ ELŐTERJESZTÉS a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok

1. A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Herceghalom Gksz-2, Gksz-3 besorolási övezetre. 2. Közös szabályok Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (XII.20.) rendelete a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva a 3/2010.(II.05.), 7/2010. (IV.10.),

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 19-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben