a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról"

Átírás

1 23/2009. (VI. 02.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELET a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről szóló 31/2008.(XI.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A 24/2009.(V.11.) FŐV. KGY. RENDELET 10. (5) BEKEZDÉSÉBEN, 11. (4) BEKEZDÉSÉBEN 13. (2) BEKEZDÉSÉBEN, 24. (5) BEKEZDÉSÉBEN, 26. (1) BEKEZDÉSÉBEN, 37. (5) BEKEZDÉSÉBEN, 42. -ÁBAN, 43. -ÁBAN FOGLALT FELHATALMAZÁSA ÉVI LXV. TV. 16. (1) BEKEZDÉSÉNEK FELHATALMAZÁSA ALAPJÁN A BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET KÖZTERÜLETEIN JÁRMŰVEL BEHAJTÁS ÉS VÁRAKOZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ 31/2008.(XI.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETET (TOVÁBBIAKBAN: RENDELET) AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSÍTJA: 1. A RENDELET PREAMBULUMA AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2009.(V.11.) Főv. Kgy. rendelet 10. (5) bekezdésében, 11. (4) bekezdésében 13. (2) bekezdésében, 24. (5) bekezdésében, 26. (1) bekezdésében, 37. (5) bekezdésében, 42. -ában 43. -ában foglalt felhatalmazása évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: 2. A RENDELET 1. -A AZ ALÁBBI (2) BEKEZDÉSSEL EGÉSZÜL KI: (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi saját rendszámmal rendelkező járműre, azok tulajdonosára, üzembentartójára, vezetőjére. A RENDELET 3. AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: (1) A várakozási övezet a KRESZ 17. (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, és e rendelet 2. számú mellékletével megállapított, olyan körülhatárolt terület, amely munkanapokon 8.00 és óra között díjfizetés ellenében, legfeljebb 3 óra időtartamig vagy időkorlátozás nélkül használható várakozásra. (2) A zárt rendszerű várakozási övezet: E rendelet 1. számú függelékében megállapított olyan várakozási övezet, amelybe a behajtás és az onnan történő kihajtás ellenőrzött módon történik.

2 4. A RENDELET 5. AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 5. (1) Lakossági behajtási kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van, a védett övezet területén közterületen kívüli várakozóhellyel rendelkezik, az általa megjelölt személygépkocsikra. (2) A lakossági behajtási kiadásának feltétele a 19. -ban meghatározott költségtérítés megfizetése. (3) A lakossági behajtási a ban megjelölt védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosít. A RENDELET 6. AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: (1) Lakossági behajtási-várakozási kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a védett övezet területén van. Lakossági behajtási-várakozási kérelmezhető a lakos által megjelölt a) egy darab személygépkocsira, amelynek a lakos az üzemben tartója, b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira, ha a lakos az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági behajtási-várakozási sal nem rendelkezik. (2) A lakossági behajtási-várakozási kiadásának feltételei: a) a 19. -ban meghatározott költségtérítés megfizetése, b) a (5)-(6) bekezdésben meghatározott várakozási díj megfizetése, c) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, d) a kérelem beadásának időpontjában a parkolás üzemeltető nyilvántartása szerint a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás, e) gépjármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen. (3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági behajtási-várakozási adható ki. (4) A lakossági behajtási-várakozási a ban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott, valamint a 24/2009.(V.11.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú mellékletben megjelölt közterületek közúti várakozóhelyein való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. (5) A lakossági behajtási-várakozási várakozási díja a védett övezeti alapdíj kétszázötvenszerese. A védett övezetben a várakozási alapdíj a mindenkori BKVA*1,5. (6) A lakossági behajtási-várakozási várakozási díjából az önkormányzat az alábbi kedvezményeket biztosítja a) lakásonként az első személygépkocsira kiadott esetén a kedvezmény mértéke a maximálisan adható 100 %, b) lakásonként a második személygépkocsira kiadott esetén az 3. számú mellékletben meghatározott környezetvédelmi besorolások alapján, a kedvezmény mértéke a maximálisan adható 10 %, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, a) a maximálisan adható 30 %, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,

3 bc) a maximálisan adható 50 %, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel. A RENDELET 7. AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: (1) Gazdálkodói behajtási-várakozási kérelemre a védett övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt személygépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója. (2) A gazdálkodói behajtási-várakozási kiadásának feltételei: a) a 19. -ban meghatározott költségtérítés megfizetése, b) a (4) bekezdésben meghatározott várakozási díj megfizetése, c) a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása, d) a kérelem beadásának időpontjában a parkolás üzemeltető nyilvántartása szerint a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás, e) gépjármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen. (3) A gazdálkodói behajtási-várakozási a ban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen való időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. (4) A gazdálkodói behajtási-várakozási várakozási díja a védett övezeti alapdíj 1500-szorosa. A védett övezetben a várakozási alapdíj a mindenkori BKVA*1,5. A RENDELET 8. AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: (1) Egészségügyi behajtási-várakozási kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra. (2) Az egészségügyi behajtási-várakozási kiadásának feltételei: a) a költségtérítés megfizetése, b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás: c.a)háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat, c.b)védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védőnői Szolgálat, c.c)otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Egészségügyi Szakszolgálat és a területileg illetékes kerületi önkormányzat. (3) Az egészségügyi behajtási-várakozási a ban megjelölt védett övezetbe való behajtásra és ott közúti várakozóhelyen legfeljebb 2 óra időtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött

4 kívülről teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. A RENDELET 9. (2) AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 8. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartamra szóló ok mellett, azoktól eltérő idejű ok is kérelmezhetők, mely esetben időarányos behajtási, illetve behajtásivárakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott ok esetén az időarányos behajtási, illetve behajtási-várakozási díjat a t kiadó köteles visszafizetni. A RENDELET 11. AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: (1) Lakossági várakozási kérelemre annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van. Lakossági várakozási kérelmezhető a lakos által megjelölt a) egy darab személygépkocsira, amelynek a lakos az üzemben tartója; b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási sal nem rendelkezik. (2) A lakossági várakozási kiadásának feltételei: a) a 19. -ban meghatározott költségtérítés megfizetése, b) az (5)-(6) bekezdésben meghatározott várakozási díj megfizetése, c) a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása, d) a kérelem beadásának időpontjában a parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás, e) gépjármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen. (3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási adható ki. (4) A lakossági várakozási az állandó lakóhely szerinti adott várakozási övezet, kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és a fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken kivéve az 24/ 2009.(V.11.) Főv. Kgy. Rendelet 5. mellékletben megjelölt közterületeket időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a on fel kell tüntetni. (5) A lakossági várakozási éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese. A várakozási övezetben a várakozási alapdíj a mindenkori BKVA*1,25. (6) A lakossági behajtási-várakozási várakozási díjából az önkormányzat az alábbi kedvezményeket biztosítja a) lakásonként az első személygépkocsira kiadott esetén a kedvezmény mértéke a maximálisan adható 100 %, b) lakásonként a második személygépkocsira kiadott esetén az 3. számú mellékletben meghatározott környezetvédelmi besorolások alapján, a kedvezmény mértéke

5 ba) a maximálisan adható 10 %, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bb) a maximálisan adható 30 %, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel, bc) a maximálisan adható 50 %, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel. (7) Év közben kiváltott esetén időarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott ok esetén az időarányos várakozási díjat a t kiadó köteles visszafizetni. A RENDELET 12. AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: (1) Gazdálkodói várakozási kérelemre a várakozási övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodónak adható, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója. (2) A gazdálkodói várakozási kiadásának feltételei: a) a 19. -ban meghatározott költségtérítés megfizetése, b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, c) a kérelem beadásának időpontjában a parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíj tartozás, d) gépjármű érvényes műszaki vizsgával rendelkezzen. (3) A gazdálkodói várakozási az adott várakozási övezet, kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és a 24/ 2009.(V.11.) Főv. Kgy. Rendelet 5. mellékletben megjelölt fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyeken díjkedvezményre nem, de üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a on fel kell tüntetni. (4) A gazdálkodói várakozási alapján a (3) bekezdés szerinti kedvezményeket a gazdálkodói parkolókártya vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer biztosítja. A gazdálkodói parkolókártyával a parkolójegy kiadó automatánál parkolójegyet kell váltani, amelyet a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan és olvasható módon kell elhelyezni. A RENDELET 13. AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: (1) Egészségügyi várakozási kérelemre a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsira. (2) Az egészségügyi várakozási kiadásának feltételei:

6 a) a költségtérítés megfizetése, b) a gépjárműadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, c) az alábbi szervezetek által kiállított igazolás: c.a)háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense által benyújtott kérelem esetén a kerületi Egészségügyi Szolgálat, c.b)védőnő által benyújtott kérelem esetén a kerületi Védőnői Szolgálat, c.c)otthoni szakápolási szolgálatot, illetve támogató szolgáltatást nyújtó által benyújtott kérelem esetén az Egészségügyi Szakszolgálat és a területileg illetékes kerületi önkormányzat. (3) Az egészségügyi várakozási az adott kerület közigazgatási területén lévő közúti várakozóhelyeken legfeljebb 2 óra időtartamú díjfizetés nélküli várakozásra jogosít. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött, kívülről teljes egészében jól látható módon elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos. 12. A RENDELET 15. -BAN SZEREPLŐ RENDELKEZÉS HATÁLYÁT VESZTI ÉS HELYÉBE A ZÁRT RENDSZERŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET CÍMMEL AZ ALÁBBI ÚJ 15. LÉP: A zárt rendszerű várakozási övezet 15. (1) A zárt rendszerű várakozási övezet létesítésére szóló t az út forgalomtechnikai kezelője adja ki a Városfejlesztési, Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság a alapján. (2) A zárt rendszerű várakozási övezetbe történő behajtás és az onnan történő kihajtás ellenőrzését az Önkormányzat Közterület felügyelete útján látja el. (3) A zárt rendszerű várakozási övezetbe, az a jogosult hajthat és várakozhat, aki a zárt rendszerű övezetet is tartalmazó várakozási övezetre vagy védett övezetre vonatkozóan lakossági behajtási, lakossági behajtási- várakozási vagy lakossági várakozási vagy gazdálkodói behajtási, gazdálkodói behajtási- várakozási vagy gazdálkodói várakozási sal rendelkezik és a jogosult állandó lakóhelye, székhelye, telephelye a zárt rendszerű várakozási övezet területén van. (4) Egészségügyi várakozási, egészségügyi behajtási-várakozási alapján, taxi, áruszállítás esetén a jogosult jelen rendeletben foglaltak szerint hajthat be és várakozhat a zárt rendszerű várakozási övezetbe. (5) A sal rendelkező jogosultak rendszáma leadásra kerül a zárt rendszert ellenőrző szerv számára. A RENDELET 16. AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL: 13. Kizárólagos használatú várakozóhelyek 16. (1) A kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló t az út forgalomtechnikai kezelője adja ki az önkormányzat egyetértése alapján. Az Önkormányzat egyetértéséről a Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság és a Városfejlesztési,

7 Műemlékvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára- a Polgármester dönt. A két Bizottság ellentétes javaslata esetén az egyetértési jog gyakorlásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni. (2) A védett övezetben és a várakozási övezetben létesített kizárólagos használatú várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulajdonos önkormányzatnak várakozási megváltási díjat köteles fizetni az alábbiak szerint: a) a védett övezetekben lévő kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként a védett övezeti alapdíj 2500-szorosa, azaz a mindenkori BKVA*1,5*2500; b) a várakozási övezetben a kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként az adott területre érvényes egyórai várakozási díj 2500-szorosa, azaz a mindenkori BKVA*1,25*2500. (3) Év közbeni létesítés esetén időarányos várakozási megváltási díjat kell fizetni. Év közbeni megszüntetés esetén az időarányos várakozási megváltási díjat a tulajdonos önkormányzat köteles visszafizetni. (4) Amennyiben a kedvezményezett a várakozási megváltási díjat az előírt határidőig nem fizeti meg, úgy őt a várakozási megváltási díj megfizetésére fel kell szólítani. Ha a tartozás a felszólítást követő 30. napon is fennáll, a tulajdonos önkormányzat kezdeményezi a kizárólagos használatú várakozóhelyek megszüntetését. (5) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat kártérítési kötelezettség keletkezése nélkül a szükséges mértékig korlátozható. (6) A kizárólagos használatú várakozóhelyek igénybevétele szerződés alapján történik. A szerződés szövegét a rendelet 3. számú függeléke tartalmazza. A szerződésben foglalt adatok (név, cím, képviselő) a tulajdonos és a nevében eljárni jogosult személyében történt változás esetében értelemszerűen változhatnak. (7) A parkolás üzemeltető a kizárólagos használatú várakozóhelyeken parkolójegy automatákat nem üzemeltet, pótdíjfizetési felszólítások kihelyezésétől tartózkodik. (8) A parkolás üzemeltető a kizárólagos használatú várakozóhelyek zavartalan használatáért felelősséget nem vállal. A RENDELET AZ ALÁBBI 16/A. -AL EGÉSZÜL KI: 14. Közterület-felügyelet behajtási-várakozási a 16/A. (1) Közterület-felügylet behajtási-várakozási kérelemre a kerületi Közterület-felügylet részére adható. A t a Polgármester adja ki. A kiadható összes száma maximum 10 db. (2) Közterület-felügylet behajtási-várakozási a kerület közigazgatási határán belül a várakozási övezetben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozás valamint a védett övezetbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. (3) Közterület-felügylet behajtási-várakozási a kiadás napjától a kiadás évét követő január 31-ig érvényes.

8 15. A RENDELET EGY ÚJ ALCÍMMEL ÉS 19/A -AL EGÉSZÜL KI: Ellenőrzés, szankciók 19/A (1) A várakozási övezetekben a vonatkozó jogszabályban meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozás ellenőrzését kiegészítő tevékenységeként az Önkormányzat Közterület felügyelete útján látja el. (2) A vonatkozó jogszabály alapján megállapított várakozási díjat, díjkülönbözetet és a pótdíjat a tulajdonos önkormányzat felhatalmazásával rendelkező parkolás üzemeltető szedi be. 16. (1) EZEN RENDELET - A (2) BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTT KIVÉTELEKKEL- KIHIRDETÉS NAPJÁN LÉP HATÁLYBA. (2) A RENDELET 19/A. (1) BEKEZDÉSE NOVEMBER 2. NAPJÁN LÉP HATÁLYBA. (3) A JELEN RENDELETBEN SZABÁLYOZOTT HOZZÁJÁRULÁSOK VÁRAKOZÁSI DÍJÁNAK PONTOS ÖSSZEGÉT A RENDELET 2. SZÁMÚ FÜGGELÉKE TARTALMAZZA. Dr. Rónaszéki László jegyző Rogán Antal polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel június 02. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartalma 30 nap. Dr. Rónaszéki László jegyző

9 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Védett övezetek V. kerület belső harmada Az Eötvös tér Roosevelt tér József Attila utca Erzsébet tér Deák Ferenc tér Károly körút Kossuth Lajos utca Ferenciek tere Szabad sajtó út Váci utca Pesti Barnabás utca Március 15. tér Petőfi tér Belgrád rakpart által határolt terület, kivéve az Apáczai Csere János utca, az Aranykéz utca (a parkolóház kijárata és a Türr István utca közötti szakasza) a Bárczy István utca, a Bécsi utca, a Dorottya utca (a szálloda kijárata és a Roosevelt tér közötti szakasza), a Gerlóczy utca (a Károly körút és a Főpolgármesteri Hivatal kapuja közötti szakasza), a Miatyánk utca, a Petőfi Sándor utca, a Petőfi tér (a szálloda parkolója előtti terület), Szende Pál utca (a Belgrád rakpart és az Apáczai Csere János utca közötti szakasza), a Szervita tér, a Türr István utca és a Vigadó tér. Szent István Bazilika környéke A Hercegprímás utca (József Attila utca és Szent István tér közötti szakasza) és a Szent István tér déli oldala. 2. számú melléklet: Várakozási övezetek 2.1. Időkorlátozás szerinti felsorolásuk 3 órás maximális várakozási idejű területek A Jászai Mari tér Szent István körút Nyugati tér Bajcsy-Zsilinszky út Deák Ferenc tér Károly körút Múzeum körút Kálvin tér Vámház körút Fővám tér Belgrád rakpart Eötvös tér Roosevelt tér Széchenyi rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezet. Időtartam korlátozás nélküli területek A Pesti alsó rakpart Díjtételek szerinti felsorolásuk 1. díjtételű területek A Jászai Mari tér Szent István körút Nyugati tér Bajcsy-Zsilinszky út Deák Ferenc tér Károly körút Múzeum körút Kálvin tér Vámház körút Fővám tér Belgrád rakpart Eötvös tér Roosevelt tér Széchenyi rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az 1. számú mellékletben megjelölt védett övezetek; a Pesti alsó rakpart (a Széchenyi Lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és az Erzsébet híd közötti szakasza). 3. díjtételű területek A Pesti alsó rakpart (a Széchenyi Lánchíd északi oldalán kijelölt parkoló és a Jászai Mari tér közötti szakasza).

10 2.3. Díjtételek szerinti térképük Jelmagyarázat Díjfizetés szerint: (BKVA*0,75) Ft/óra (BKVA*1,25) Ft/óra (BKVA*1,5) Ft/óra (Ahol a BKVA az aktuális BKV vonaljegy ára.)

11 2.4 Időkorlátozás szerinti térképük Jelmagyarázat Időkorlátozások szerint: Időtartam korlátozás nélküli terület 3 órás maximális várakozási idejű terület védett övezet

12

13 3. számú melléklet A járműveket Magyarországon június 2-án tizenhárom kategóriába sorolják a járműveket környezetvédelmi besorolás alapján. Ezek a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről, II. A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása fejezet alapján az alábbiak: A környezetvédelmi osztály jelzés (Forgalmi engedélyben szereplő kód) EURO besorolás (rendeletben szerepel) A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző 0 katalizátor nélküli; Otto-motoros; a jóváhagyási előírások szerint nem minősített Dízel-motoros; ENSZ-EGB /A vagy /A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros; 1 katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros; 2 katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros; 3 I az ENSZ-EGB 83.01/C vagy 49.02/A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott, Dízel-motoros; 4 II az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és előírások szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros; 5 II. tiszta gázüzemű- vagy elektromos meghajtású, illetőleg; hibrid (elektromos és Otto-, vagy Dízel-motoros) hajtású; 6 III. katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB előírás B jóváhagyás A. szintje szerint jóváhagyott, OBDrendszerrel ellátott Otto-motoros; 7 III. az ENSZ-EGB előírás C és D jóváhagyás (A), illetőleg a előírás I. jóváhagyás és előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott Dízel-motoros 8 III. az ENSZ-EGB előírás C és D jóváhagyás (A), vagy előírás I. jóváhagyás és előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízel-motoros; 9 IV. katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB előírás B jóváhagyás B. szintje szerint jóváhagyott, OBDrendszerrel ellátott Otto-motoros; 10 IV. az ENSZ-EGB előírás C jóváhagyás (B) és előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízelmotoros; 11 IV. az ENSZ-EGB előírás II jóváhagyás és előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízelmotoros; 12 V. az ENSZ-EGB előírás III jóváhagyás és előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízelmotoros; 13 EEV az ENSZ-EGB előírás IV jóváhagyás és előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott Dízelmotoros

14 FÜGGELÉKEK 1. számú függelék Zárt rendszerű várakozási övezetek Várakozási övezetben: - Cukor utca - Zrínyi utca (az Október 6. utca és Nádor utca közötti szakasz, illetve a Nádor utca és Roosevelt tér közötti szakasz) 2. számú függelék Díjszabások június 2-án Övezet Várakozási övezet Megnevezés Számítási mód Díj Várakozási alapdíj (személygépjármű) Várakozási alapdíj (autóbusz) Büntetések, pótdíjak (személygépjármű) Büntetések, pótdíjak (autóbusz) Lakossági várakozási Gazdálkodói várakozási Kizárólagos várakozóhelyek BKVA*1,25 BKVA*0,75 BKVA*1,25*3 BKVA*0,75*3 Ha átlépte az időkorlátozást (5 napon belül) (5-90 nap között) (90 napon túl) Ha átlépte az időkorlátozást (5 napon belül) (5-90 nap között) (90 napon túl) Ft/óra (max 3 óra, kivéve Pesti Alsó Rakpart a Lánchíd és a Szabadság híd között) Ft/óra (időkorlátozás nélkül és csak a Pesti Alsó Rakpart a Lánchíd és a Margit híd között) Ft/óra (max 3 óra, kivéve Pesti Alsó Rakpart a Lánchíd és a Szabadság híd között) Ft/óra (időkorlátozás nélkül és csak a Pesti Alsó Rakpart a Lánchíd és a Margit híd között) Ha nem vett jegyet (5 napon belül) (5-90 nap között) (90 napon túl) Ha nem vett jegyet (5 napon belül) (5-90 nap között) (90 napon túl) 1 nap bekerülés e Ft Jog Ft 20%főváros 80% kerület Ft Ft Egy nap többször is megbüntethető egy gépjármű. Egy nap többször is megbüntethető egy gépjármű. BKVA*1,25* Ft/év 350.-Ft 0 Időkorlátozás alóli mentesség, de a várakozási díjat meg kell fizetni Ft Ft BKVA*1,25* Ft/db/év Ft Megjegyzés: BKVA=290.- Ft június 2-án. 20%főváros 80% kerület 20%főváros 80% kerület 20%főváros 80% kerület (100% kerület) Kerületi hatáskör

15 Övezet Védett övezet 1 nap bekerülés e BKVA*1, Ft/óra Ft Megnevezés Számítási mód Díj Várakozási alapdíj (személygépjármű, autóbusz) Büntetések, pótdíjak (személygépjármű, autóbusz) Lakossági behajtási Lakossági behajtásivárakozási Gazdálkodói behajtásivárakozási Egészségügyi behajtásivárakozási Kizárólagos várakozóhelyek Gazdálkodói behajtási Áruszállítási behajtásivárakozási Szervizszolgált atási behajtásivárakozási Eseti behajtásivárakozási Szabálysértési eljárás van, ha behajtási engedély nélkül várakozik ott valaki Szabálysértési eljárás van, ha behajtási engedély nélkül várakozik ott valaki 0 0.-Ft/év 0.- Ft BKVA*1,5* ,- Ft/év 420.-Ft BKVA*1,5* ,- Ft/év Ft 0 2 óra ingyenes, a többi várakozási díjat meg kell fizetni Ft BKVA*1,5* Ft/db/év Ft Ft BKVA*1,5* ,- Ft/év 805.-Ft BKVA*1,5* ,- Ft/év 965.-Ft BKVA*1,5* Ft/év Ft Megjegyzés: BKVA=290.- Ft június 2-án. Jog 100%főváro s 0% kerület 100% főváros, 0% kerület (100% kerület) Kerületi hatáskör Fővárosi hatáskör (azaz 100% főváros, 0% kerület)

16 3. számú függelék Kizárólagos várakozóhely - szerződés minta Kizárólagos használatú várakozóhely használati szerződése amely létrejött egyrészről a Belváros - Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata képviseletében vagy megbízásában eljáró. (Jogosult adatai) másrészről a. (Kedvezményezett adatai) a kizárólagos használatú várakozóhelyek kedvezményezettjeként a továbbiakban, mint Kedvezményezett között. 1. Preambulum Jelen Szerződés megkötésére a 24/2009.(V.11.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) VII. fejezetének végrehajtása érdekében kerül sor. A Szerződés megkötése Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőt- testületének.. számú határozata alapján / vagy a Polgármester.. számú döntése alapján kerül sor. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet tartalmazza a kizárólagos várakozóhelyek létesítésének feltételeit. Ezeket a feltételeket a rendelet Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzatának pontja szabályozza és az alaprendelet 26/1994. (XII.23.) KHVM rendelettel történt módosításával pontosította. A kizárólagos használatú várakozóhelyek létesítésére szóló t díjfizetés esetén a Rendelet 34 (2 bekezdése alapján az út forgalom technikai kezelője a Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály, Forgalomtechnikai Alosztály adja ki. 2. A Szerződés tárgya 2.1. Jelen Szerződés alapján től, határozatlan időre kizárólagos használatú várakozóhelyek igénybevételét biztosítja a 2.2. pontban meghatározott módon a Kedvezményezett számára. Az út forgalomtechnikai kezelőjének a alapján a következő a Szerződés tárgyát képező kizárólagos használatú várakozóhelyek kerültek kijelölésre. 2.2.A kizárólagos használatú várakozóhelyek címe:... Használat módja: (járdaszegéllyel párhuzamos, ferde, merőleges): 3. Éves várakozási megváltási díj: A védett övezetben és a várakozási övezetben létesített kizárólagos használatú várakozóhelyekért a kedvezményezett a tulajdonos önkormányzatnak várakozási megváltási díjat köteles fizetni az alábbiak szerint:

17 a) a védett övezetekben lévő kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként a védett övezeti alapdíj 2500-szorosa, azaz a mindenkori BKVA*1,5*2500; b) a várakozási övezetben a kizárólagos használatú várakozóhelyek éves megváltási díja várakozóhelyenként az adott területre érvényes egyórai várakozási díj 2500-szorosa, azaz a mindenkori BKVA*1,25*2500. A szerződés megkötésekor az évre vonatkozó éves megváltási díja bruttó.ft/év/ várakozóhely. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jogszabály alapján a megváltási díj a mindenkori BKVA jegy alapján kerül megállapításra, így annak mértéke változhat. A választott fizetési ütem alapján a következő ütemben illetve az év végi elszámolás keretében a Tulajdonos felhívására a kedvezményezett köteles az jogszabály szerinti díjemelkedést is megfizetni. A várakozási megváltási díjat évente a tárgyév január 31-ig hat havonta a tárgyév január és július 31-ig háromhavonta a tárgyév január, április, július, október hónapok utolsó napjáig havonta a tárgyhó 15-ig kell megfizetni.*** *** a választott fizetési ütem megjelölendő Amennyiben a Tulajdonos Önkormányzat által kibocsátott számlára a megadott határidőig nem érkezik teljesítés, a Rendelet 35. (3) bekezdésének megfelelően az eredménytelen felszólítást követően a tulajdonos kezdeményezi a kizárólagos használatú várakozóhelyek megszüntetését. A Budapest Főváros Önkormányzata által meghatározott parkolóhely-megváltási díj összegének változásáról a Tulajdonos köteles haladéktalanul értesíteni a Kedvezményezettet. A változást követően a Tulajdonos által kibocsátott számlák a hatályos Rendelet szerinti összeget tartalmazzák. 4. A Szerződés megszűnésének esetei A szerződés megszűnik, ha a) Kedvezményezett mond fel Amennyiben a Kedvezményezett a kizárólagos használatú várakozóhelyekre nem tart igényt, úgy a Szerződést 15 nap felmondási idő figyelembevételével írásban felmondhatja. b) a Tulajdonos mond fel A Szerződés megszűnik meg, ha a kizárólagos használatú várakozóhelyeket az őket létesítő szervezet (az út forgalomtechnikai kezelője, illetőleg Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata) megszünteti. Erről a Tulajdonos a Kedvezményezettet írásban értesíti. c) a Kedvezményezett nem teljesít amennyiben a Kedvezményezett a kizárólagos használatú várakozóhelyekre a jogszabályban meghatározott, és jelen szerződésben

18 részletezett díjfizetési kötelezettségét határidőre, majd az írásbeli felszólítás ellenére a felszólítást követő 30. napig sem nem teljesíti. A szerződés megszűnéséig a szerződéses díjat a kedvezményezett köteles megfizetni. A szerződés megszűnésekor a Kedvezményezett esetleges túlfizetéseit a Tulajdonos időarányosan visszafizeti. 5. Záró rendelkezések A szerződésben nem részletezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók. A Felek jelen Szerződést, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Jelen Szerződés 2 eredeti példányban készült. Budapest, Tulajdonos Kedvezményezett

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről 31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének. 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének. 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete A BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET KÖZTERÜLETEIN JÁRMŰVEL BEHAJTÁS ÉS VÁRAKOZÁS

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11.

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. I. RÉSZ Budapest Fôváros Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 2010.09.15. Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint

g) önkormányzati intézményi hozzájárulással, annak feltételei szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

A rendelet hatálya. (2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Módosítás: a) 36/2010. (XII. 16.) ör. b) 57/2011. (XII. 19.) ör. /2011. XII. 19- I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

Módosítás: a) 36/2010. (XII. 16.) ör. b) 57/2011. (XII. 19.) ör. /2011. XII. 19- I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 41/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1 a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Részletesebben

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról *

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról * 46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet Józsefváros területén történő parkolásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

/2016. VII. 1. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

/2016. VII. 1. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 11/2015.

Részletesebben

I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a XII. kerületi korlátozott várakozási övezetekről, a lakossági és intézményi közterületi várakozási engedélyekről A Budapest Hegyvidék

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Tájékoztató a várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról A várakozási hozzájárulások (lakossági, gazdálkodói, egészségügyi, ideiglenes), valamint a Magyar Állami Operaház környékére, mint védett

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezetek 2. 2

A rendelet hatálya. Várakozási övezetek 2. 2 Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelete a Budapest XII. kerületi várakozási és védett övezetekről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem

Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Várakozási területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Kitöltés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót! A kérelmet kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. A

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Parkolásüzemeltetési Iroda Tisztelt Kőbányai Lakos! Mint arról korábban több forrásból értesülhetett, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az Önök lakóterületén parkolásüzemeltetési rendszer bevezetéséről döntött.

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére Iktató szám: 242/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 151/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2..

(2).mobiltelefonos parkolás esetén a minimálisan megváltható várakozási jogosultság legrövidebb időtartama 15 perc. 2.. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2006. (12. 20.) sz. rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló 81/2001.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK

A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK A B-LVSZ MELLÉKLETEI ÉS FÜGGELÉKEI MELLÉKLETEK 1.-4. TÉRKÉPEK ÉS JEGYZÉKEK 1. számú melléklet ÖVEZETI TERVLAP 2. számú melléklet AZ ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG MEGENGEDETT LEGNAGYOBB ÉRTÉKE AZ EGYES UTCÁKBAN TERVLAP

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2016. (VI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 14/2011. (V. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának közigazgatási területére terjed ki. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről egységes szerkezetben a módosításáról szóló

Részletesebben

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának. 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának. 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának 4/2012. (I. 31.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról Piliscsaba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 2. oldal (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen tö

Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 2. oldal (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen tö Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 1. oldal Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III. 28.) önkormányzati

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról Tájékoztató a 2016. évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű tulajdonos, üzembentartó figyelmét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról (munkaanyag a Képviselő-testület

Részletesebben

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Tájékoztató a 2019. évi várakozási hozzájárulások kiadásának folyamatáról Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű üzembentartó figyelmét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a Budapest VI.

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Fővárosi Rendelettár - 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet - Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás 1. oldal rendjének egység 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros

Részletesebben