Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Várakozási övezet területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem"

Átírás

1 Várakozási területére várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény igénylése iránti kérelem Kitöltés előtt kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót! A kérelmet kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni. A kérelmet járművenként kell kitölteni. Sorszám: A kérelmező személyi adatai: Név / cégnév: Lakcím / székhely, telephely, fióktelep: Levelezési cím: Születési hely és idő: Anyja neve: Személyazonosító ig. száma: Cég esetében adóigazgatási szám: Cég esetében cégjegyzékszám: Cég esetében a képviselő neve: A képviselő címe: Telefonszám: cím: 2. A jármű Gyártmánya: Kategóriája: a) személygépkocsi b) 3 vagy 4 kerekű motorkerékpár c) 3 vagy 4 kerekű segédmotoros kerékpár d) 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi Megengedett legnagyobb össztömeg: Forgalmi rendszáma: Forgalmi engedély száma: Tulajdonosa: Üzembentartója: a) saját tulajdonú b) bejegyzett üzembentartó c) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott cégautó, vagy a cég által lízingelt vagy tartósan bérelt autó

2 3. LAKOSSÁGI GAZDÁLKODÓI EGÉSZSÉGÜGYI ÖVEZETEN KÍVÜLI LAKOSSÁGI VÁRAKOZÁSI (napi 90 perc) (2-nél több autó esetén) igénylem a napi 90 perces várakozási kedvezményt másik be?:* igen, a 4. díjtételű várakozási be, igen, az 5. díjtételű várakozási be a kedvezményt Óbuda Kártyával szeretném igénybe venni és/vagy a kedvezményt mobiltelefonos fizetéssel szeretném igénybe venni a III. kerület várakozási einek teljes területe (max.120 perc) a III. kerület fizető várakozási einek teljes területe* igénylem a napi 90 perces várakozási kedvezményt másik be?:* igen, a 4. díjtételű várakozási be, igen, az 5. díjtételű várakozási be *Figyelem! Amennyiben igényli a napi 90 perces várakozási kedvezményt másik be, az további kedvezménynek minősül, melynek költsége 2.000Ft+Áfa. A kedvezmény kizárólag Óbuda Kártyával érvényesíthető! 4. EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IGAZOLÁS Igazolom, hogy a kérelmező az érintett területén területi kötelezettséget vállaló a) háziorvos, b) házi gyermekorvos, c) szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személy, d) háziorvos, házi gyermekorvos asszisztense, e) védőnő, f) otthoni szakápolási szolgálat, g) támogató szolgáltatást ellátó szervezet. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. vezetőjének aláírása, pecsétje Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény vezetőjének aláírása, pecsétje Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálat vezetőjének aláírása, pecsétje jegyző/polgármester aláírása, pecsétje

3 5. GYERMEK-SZÁLLÍTÁSI Bölcsőde, Oktatási-, nevelési Intézmény megnevezése Bölcsőde, Oktatási-, nevelési Intézmény címe Övezet 6. Munkáltató neve, székhelye vagy telephelye Munkáltató adószáma, cégjegyzékszáma képviselője ALKALMAZOTTI 7. Bérelt ingatlan címe Ingatlan tulajdonosának neve, születési helye, ideje, anyja neve BÉRLŐI igénylem a napi 90 perces várakozási kedvezményt másik be?:* igen, a 4. díjtételű várakozási be, igen, az 5. díjtételű várakozási be *Figyelem! Amennyiben igényli a napi 90 perces várakozási kedvezményt másik be, az további kedvezménynek minősül, melynek költsége 2.000Ft+Áfa. A kedvezmény kizárólag Óbuda Kártyával érvényesíthető! 8. GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Hozzájárulok, hogy a Budapest Főváros III. Kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztálya az Óbudai Parkolási Kft. számára hozzáférhetővé tegye, hogy rendelkezem-e gépjárműadó tartozással, egyúttal hozzájárulok, hogy az Óbudai Parkolási Kft. ezt az adatot a kedvezmények, hozzájárulások elbírálása során felhasználhassa. Az adózás rendjéről szóló évi 54. (1) bekezdés c) pontja szerint: Az adótitkot alapos okkal használják fel, ha az érintett hozzájárul. Tájékoztatjuk, hogy más adóhatóságnál nyilvántartott gépjárművekre igényelt kedvezmények, hozzájárulások megadásának feltétele az illetékes adóhatóság igazolásának becsatolása.. aláírás 9. KIJELENTEM, HOGY A KITÖLTÖTT ADATOK A VALÓSÁGNAK MEGFELELNEK. kérelmező 10. A KÉRELMEZŐ ADATAIT A BEMUTATOTT OKMÁNYOK ALAPJÁN ELLENŐRIZTEM. (név) 11. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY Az egészségügyi/gyermekszállítási kedvezményhez szükséges. db tárcsát átvettem. átvevő

4 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: 1-2. és 8-9. leadás előtt kötelező kitölteni. 1. Amennyiben bérlő részére történik az igénylés, a kérelmező neve után kérjük feltüntetni a következő szöveget: (bérlő neve) részére, valamint a személyes adatoknál is a bérlő adatait kell megadni 2. Amennyiben bérlő részére történik az igénylés, annak a járműnek az adatait kell megadni, amelynek a lakás bérlője az üzembentartója vagy ennek hiányában ha azt a lakás bérlője a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van. 3. Akkor tölti ki, ha lakossági-, gazdálkodói- egészségügyi várakozási hozzájárulást, en kívüli vagy bérlői kedvezményt igényel. A megfelelő oszlopban négyzetes mezőbe x-szel jelölje az et. 4. Az egészségügyi várakozási hozzájárulás igénylése esetén az ott meghatározott szervek valamelyike tölti ki. 5. Akkor tölti ki, ha gyermekszállítási kedvezményt igényel. 6. Akkor tölti ki, ha alkalmazotti kedvezményt igényel. Figyelem: az alkalmazotti kedvezmény a 4. díjtételű területén lévő munkahely esetén is igényelhető, de a kedvezmény kizárólag az 5. díjtételű ben jogosít időkorlátozás nélküli várakozásra! 7. Akkor tölti ki, ha bérlői kedvezményt igényel! 8. Figyelem: a helyi rendeletben szabályozott valamennyi hozzájárulás és kedvezmény megadásának feltétele az, hogy a kérelmezőnek ne legyen az illetékes adóhatóságnál gépjárműadó-tartozása! 9. A kérelmező tölti ki! 10. A kérelem leadásakor az Öntől átvevő személy tölti ki. 11. A gyermekszállítási/egészségügyi kedvezmény érvényesítéséhez szükséges tárcsa átvételekor kitöltendő rész. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖVEZETEK HATÁRAIRÓL: 4. díjtételű várakozási 5. díjtételű várakozási Szépvölgyi út-montevideo utca-seregély köz-seregély utca-kecske utca-nagyszombat utca-végvár utca-doberdó út-bécsi út-nagyszombat utca-budai alsó rakpart által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, a Doberdó út, a Szépvölgyi út (a Montevideo utca és a Folyondár utca közötti szakasza) A Nagyszombat utca-bécsi út -Vörösvári út-hévízi út-bogdáni út-óbudai rakpart-budai alsó rakpart által határolt terület, beleértve - a Nagyszombat utca kivételével - a határoló utakat és tereket, a Podolin utca és a Tégla utca, kivéve a Flórián tér 18075/13 helyrajzi számú területe és az 1. védett területe AZ EGYES KÉRELMEKHEZ MELLÉKELENDŐ DOKUMENTUMOK: A) Lakossági várakozási hozzájárulás iránti kérelem, beleértve a bérlői kedvezményt is: 1. forgalmi engedély, 2. kizárólagos használatba kapott cégautó esetén, amennyiben az lízingelt vagy tartósan bérelt, akkor az ezt igazoló okmányok, 3. kizárólagos használatba kapott cégautó esetén a munkáltató nyilatkozata a cégautó használatáról, 4. személyazonosságot és állandó lakóhelyet igazoló okmányok, 5. költségtérítés megfizetését igazoló csekk, 6. annak igazolása, hogy a III. kerületi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint a kérelmezett járműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj- és pótdíj-tartozás, 7. amennyiben bérlő részére történik az igénylés a bérleti szerződés, valamint az adóhatóság igazolása a bérbeadás után a tulajdonost terhelő adófizetési kötelezettség teljesítésének igazolása 8. Bérlő esetén a lakás tulajdoni lapja B) Gazdálkodói várakozási hozzájárulás iránti kérelem: 1. forgalmi engedély, 2. ha a cégautó kizárólagos használatba kapott, - azaz lízingelt, vagy tartósan bérelt abban az esetben az ezt igazoló okmányok, 3. cégkivonat, aláírási címpéldány, 4. költségtérítés megfizetésének igazolása C) Egészségügyi várakozási hozzájárulás iránti kérelem: Az A) részben felsorolt 1-4. pontban jelzett dokumentum és a költségtérítés megfizetésének igazolása Az egészségügyi várakozási hozzájárulás igényléséhez szükséges igazolást aláírva, lepecsételve kérjük bemutatni (a kérelem 4. pontja). D) Övezeten kívüli kedvezmény iránti kérelem: Az A) részben felsorolt 1-4. pontban jelzett dokumentum és a költségtérítés megfizetésének igazolása E) Gyermekszállítási kedvezmény iránti kérelem: 1. III. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező igénylő esetében az A) részben felsorolt 1-4. pontban jelzett dokumentum, bölcsődei, iskolalátogatási igazolás és a költségtérítés megfizetésének igazolása 2. ha a gyermekszállítási kedvezményt nem III. kerületi lakos igényli a lakóhely szerinti önkormányzat és a III. kerületi önkormányzat között, az oktatási-nevelési intézmény működtetéséhez való hozzájárulásról szóló jegyzői igazolás. F) Alkalmazotti kedvezmény iránti kérelem: 1. foglalkoztatási jogviszonyt igazoló munkáltatói igazolás 2. munkáltató székhelyének vagy telephelyének igazolása (pl. cégkivonat, alapító okirat) 3. az A) részben felsorolt 1-4. pontban jelzett dokumentum, valamint a költségtérítés és az alkalmazotti kedvezmény éves díjának megfizetéséről szóló igazolás G) Lakossági várakozási kedvezmény iránti kérelem (2-nél több autó esetén): Az A) részben felsorolt 1-4. pontban jelzett dokumentum, valamint a költségtérítés és a lakossági várakozási kedvezmény éves díjának megfizetéséről szóló igazolás

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (a G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAP, és a G0003 számú BETÉTLAP A G0001 számú REGISZTRÁCIÓS LAPHOZ kitöltéséhez) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1 Neve:... 1.2 Születési neve:... 1.3 Születési hely, idő:... 1.4 Anyja neve:... 1.5 Állampolgársága:...

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY

EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakképesítéssel rendelkezők

Részletesebben

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő:

Működési nyilvántartással kapcsolatos fenti kérelmemet az alábbi szakképesítés(eim) tekintetében terjesztem elő: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉ SI ÉS KÖZIGAZGAT ÁSI HIVAT AL NYILVÁNTARTÁSI FŐOSZTÁLY Kérelmező adatai: Működési nyilvántartás Kérelem Egészségügyi szakdolgozók részére Kérjük az adatlap kitöltését megelőzően

Részletesebben

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

KÉRELEM A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSVÁSÁRLÁSÁT SEGÍTŐ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez Raiffeisen Bank Zrt. 054 Budapest, Akadémia u. 6. Raiffeisen Direkt: (06-40) 48-48-48 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 0-0-0404 Igénylôlap jövedelemigazolás nélküli ingatlanfedezetes hitelekhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ A TULAJDONJOG-FENNTARTÁS BEJEGYZÉSÉRE / TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ HITELBIZTOSÍTÉKI NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ (Alkalmazandó: 2014. április 15-től.) A nyilatkozat kitöltése során a hitelbiztosítéki nyilvántartásról

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanokról. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik.

I. rész: Alapadatok. 3. pont: írja be 10 jegyű ügyfél-azonosítóját, amennyiben azzal már rendelkezik. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1010-01 jelű, Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez

KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez KÉRELEM súlyos mozgáskorlátozott és egyéb fogyatékossággal élő személyek közlekedési kedvezményéhez Kérelmező neve:.. Születési neve:... Születés helye, ideje:. Anyja neve:... Lakcíme: Tartózkodási helye:...

Részletesebben