Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez"

Átírás

1 Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis nem részesül saját jogon nyugellátásban illetve nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt! Várakozási idő: az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló évi XCVI. tv. 2..(4). c) pontja, továbbá az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) Alapszabálya alapján attól az időponttól számított 10 év, amikor egy magánszemély először válik önkéntes nyugdíjpénztári taggá. Amennyiben a pénztártag tagsága során átlépett egy másik pénztárba, abban az esetben az előző pénztár(ak)ban eltöltött időszak is beleszámít a 10 év várakozási időbe. A várakozási idő leteltét követően amennyiben nem nyugdíjas- a pénztártag bármikor rendelkezhet az egyéni számláján lévő megtakarításáról. Az egyéni számlán lévő megtakarítás két részből áll. A tőke tartalmazza a befizetésekből a tag fedezeti számlájára kerülő összegeket (pl. egyéni befizetések, munkáltatói hozzájárulás, adomány stb.), a hozam a befektetések során, az egyéni számlán elszámolt nettó hozamot. A hozamfelvétel adó- és járulékmentes, a tőkerész felvétele azonban egyéb jövedelemként adóköteles kifizetésnek minősül. A pénztártag a 10 év várakozási idő leteltét követően az alábbi lehetőségek közül választhat: 1. Továbbra is pénztártag marad, az Alapszabályban meghatározott tagdíjat továbbra is fizeti és az egyéni számla egyenlegéből nem kér kifizetést. 2. Továbbra is pénztártag marad, az Alapszabályban meghatározott tagdíjat továbbra is fizeti és a hozam teljes egészének kifizetését kéri a hozam egy részének kifizetését kéri a hozam teljes egészének és a tőke egy részének kifizetését kéri a teljes összeg (tőke+hozam) kifizetését kéri. A kifizetést követően a nyugdíjpénztári egyéni számla nem kerül megszüntetésre, a számlára további befizetések teljesíthetők és 3 év elteltével a tagsági jogviszony fenntartásával újabb hozamkifizetés, részkifizetés vagy teljes kifizetés kérhető. 3. Megszünteti tagsági jogviszonyát és az egyéni számláján lévő teljes összeg (tőke+hozam) kifizetését kéri A nyugdíjpénztári egyéni számla lezárásra kerül és a pénztártag tagsági jogviszonya megszűnik. A hozamrész minden esetben adómentesen kerül kifizetésre. A tőkerész személyi jövedelemadó köteles, a kifizetendő összegből a személyi jövedelemadó-előleget kifizetéskor a Pénztár levonja. A pénztártagot további egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is terheli. Adó- és járulék fizetési szabályok 10 év várakozási időt leteltét követő kifizetés esetén A várakozási idő (10 év) lejáratát követően teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetések esetében a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény hatályos rendelkezései szerint a hozam adómentes bevétel, az egyéni számla követelés tőkerésze pedig egyéb jövedelemnek minősül a jogszabályban (kiemelten a 28 (8) bekezdés szerint) rögzített számításnak megfelelően. A hatályos szabályok szerint különböző adó- és járulékfizetési kötelezettség keletkezik a december 31. előtt és után teljesített befizetések után. Adózási szabályok a december 31-ig teljesített befizetetésekből keletkező tőke kifizetésére vonatkozóan A tőkerész személyi jövedelemadó köteles aránya a várakozási idő leteltét követően évente 10%-kal csökken az alábbiak szerint:

2 a kötelező várakozási időszak letelte évében és az azt követő első évben a kifizetett összeg teljes egészében,míg a kötelező várakozási időszak letelte évét követő második évben kifizetett bevétel 90 %-a harmadik évben kifizetett bevétel 80 %-a, negyedik évben kifizetett bevétel 70 %-a, ötödik évben kifizetett bevétel 60 %-a, hatodik évben kifizetett bevétel 50 %-a, hetedik évben kifizetett bevétel 40 %-a, nyolcadik évben kifizetett bevétel 30 %-a, kilencedik évben kifizetett bevétel 20 %-a, tízedik évben kifizetett bevétel 10 %-a adóköteles jövedelem. A kötelező várakozási időszak leteltét követő 10. évet követően (amely 20 év tagsági viszonyt jelent) kifizetett bevételt a jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni. Vagyis a december 31-ig teljesített befizetetésekből keletkező tőkerész a belépést követő 21. évben már adómentesen vehető fel. Adózási szabályok a december 31-e után teljesített befizetetésekből keletkező tőke kifizetésére vonatkozóan A január 1-jét követő befizetésekből származó tőkerész kifizetése teljes egészében egyéb jövedelemnek minősül arra az összegre vonatkozóan, amelynél a jóváírás és a kifizetés (juttatás) időpontja között tíz év még nem telt el. Az egyéb jövedelemnek minősülő tőkerész utáni adókötelezettséget a hatályos adószabályok alapján kell teljesíteni. A jövedelem megállapításánál a kötelező várakozási időszak letelte évének a jóváírást követő évet első évnek tekintve az adott összeg(ek) jóváírásának naptári évét követő tízedik évet kell tekinteni, azzal, hogy elsőként a legrégebben jóváírt összegek kifizetését kell vélelmezni. A 2014.évben a személyi jövedelemadó mértéke 16%, ahol az adóköteles tőkerész 78%-a minősül adóköteles egyéb jövedelemnek, vagyis adóalapnak. A Pénztár az adóalapból kiszámítja a személyi jövedelemadó-előleg (16%) összegét, mely a kifizetendő összegből kerül levonásra. Az adóköteles szolgáltatás igénybevételével a pénztártag további 27%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO tv. 2.., 11. (11) bek.) fizetésére is kötelezett, amelyet a kifizetés negyedévét követő hónap 12. napjáig kell a NAV részére megfizetni. A fizetendő EHO összegét a Pénztár kiszámolja és a pénztártag jövedelemigazolásán feltünteti, a teljesítés helyével együtt. A tárgyévi EHO kötelezettséget a kifizetés adóévéről készített személyi jövedelemadó bevallásban kell bevallania. A pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti átvilágítás Az önkéntes nyugdíjpénztári kifizetés teljesítéséhez a Pénztár a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (Pmt.) foglaltak szerint pénzmosás elleni azonosítást (ügyfél-átvilágítást) kell elvégeznie. Ehhez egy további nyomtatvány benyújtása is szükséges, melynek kitöltését az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózatának tanácsadói, vagy a Pénztár ügyfélszolgálati munkatársai végezhetik el, vagy a beazonosítás közjegyző által történhet meg. A beazonosítási kötelezettségnek (ügyfél-átvilágítás) az ügyfelek az alábbi 3 mód valamelyikével tehetnek eleget: Az ügyfél személyes okmányaival felkeresi a Pénztár ügyfélszolgálati irodáját (1138 Budapest Népfürdő u ) Az ügyfél személyes okmányaival felkeresi bármelyik Erste Bank fiókot Az ügyfél közjegyzőt keres fel az azonosítás elvégzése érdekében. A közjegyző az ügyfél személyét azonosító okmányokról hiteles másolatot készít. Ebben az esetben az Azonosítási adatlapot, a közjegyző által hitelesített dokumentummal együtt szükséges postai úton a Pénztárnak megküldeni (Erste Nyugdíjpénztár, 1385 Budapest, Pf. 846.)

3 A kifizetés igénybevételéhez az alábbi okiratok megléte szükséges: 1. Nyilatkozat a 10 év várakozási idő leteltét követő kifizetés igényléséhez nyomtatvány 2. Azonosítási adatlap - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. alapján. Az azonosítás érdekében kérjük, keresse fel bármelyik Erste Bank fiókot, vagy személyes Ügyfélszolgálatunkat (1138 Budapest Népfürdő u H: 8-18 h-ig, K-P: 8-16 h-ig), ahol a bank/pénztár ügyintézője személyes iratai alapján ellenőrzi a személyes adatok helyességét és azt aláírásával igazolja. 3. Azonosító okmányok eredetivel egyező másolata. A személyazonosság igazolása a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán vagy bármelyik Erste Bank fiókban való megjelenéssel és a személyes okmányok bemutatásával is megvalósítható illetve a beazonosítás közjegyző által is megtörténhet. 4. A Pmt. 8. (2) bekezdése alapján amennyiben Ön úgy nyilatkozik, hogy nem a saját nevében, hanem a tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el, és rendelkezik megfelelő felhatalmazással, úgy Önnek ki kell töltenie egy további nyilatkozatot a tényleges tulajdonos adatairól. A nyilatkozat honlapunkról letölthető, vagy hiánypótlásra postai úton küldi meg a Pénztár. Az eredetivel egyező másolat az Erste Bank két tanácsadója, vagy az Erste Nyugdíjpénztár által hitelesített, az eredeti iratról készített másolat, mely minden oldalán az "Eredetivel egyező!" szöveg feltüntetése mellett, a céges pecsét lenyomatával és a tanácsadók aláírásával végezhető el. A kifizetési igényt az azonosítási dokumentumokkal, és okmányok másolataival együtt szíveskedjen aláírástól számított 30 napon belül - a Pénztár levelezési címére (Erste Nyugdíjpénztár, 1385 Budapest, Pf. 846.) elküldeni, vagy bármelyik Erste Bank fiókban, vagy a Pénztár személyes ügyfélszolgálatán (1138 Budapest Népfürdő u ) leadni. A kifizetés költsége: A kifizetés költsége Ft. A tranzakciós illetéket, a banki utalás díját, illetve ha postai úton kéri a kifizetést, a postai küldés díját is levonja a Pénztár a kifizetendő összegből. (Az Erste Banknál lévő számlára történő utalás díjmentes, de a tranzakciós illeték levonásra kerül.) A folyósításról: A Pénztár a kifizetéshez szükséges valamennyi dokumentum beérkezését követően legkésőbb a 10. munkanapot tekinti az elszámolás fordulónapjának. (számlazárás, értékelés napja). A kifizetés határideje a fordulónapot követő 8. munkanap. A kifizetés fentiek alapján a dokumentumok hiánytalan beérkezését követően legkésőbb 18 munkanapon belül történik meg Figyelmébe ajánljuk honlapunkat (www.erstenyugdíjpenztar.hu), ahol regisztrációt követően lekérdezheti egyéni számlájának egyenlegét tagi azonosítója felhasználásával, illetve telefonos ügyfélszolgálatunkat a telefonszámon, ahol ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a lekérdezett egyéni számla egyenlege a kifizetésre vonatkozóan tájékoztató jellegű, mert az aktuálisan megtekinthető piaci érték árfolyama és a tényleges elszámolás fordulónapi árfolyama nem egyezik meg.

4 NYILATKOZAT az önkéntes nyugdíjpénztári 10 éves várakozási idő letelte utáni kifizetés igénybevételéről Pénztártag adatai: Név:. Tagi azonosító szám:... Lakcím:. Adóazonosító jel:... Értesítési cím*:... Telefonszám:..... * A Pénztár a nyilvántartásában szereplő értesítési címét az Ön által itt megjelölt címre módosítja Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön saját jogú nyugellátásra jogosult, nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó igénybejelentését a Nyilatkozat nyugdíjszolgáltatás igénybevételéről nyomtatványon kell teljesítenie! Kérjük, a megfelelő helyeken szíveskedjen választását egyértelmű X-szel megjelölni! Alulírott, mint Pénztártag nyilatkozom, hogy nem részesülök saját jogon nyugellátásban és nem töltöttem be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Alulírott, mint Pénztártag az önkéntes nyugdíjpénztárnál eltöltött kötelező 10 éves várakozási idő leteltét követően az Erste Önkéntes Nyugdíjpénztárnál (továbbiakban: Pénztár) az önkéntes pénztári számláról kifizetést kezdeményezek, és egyben nyilatkozom, hogy: A tagságom fenntartása mellett az önkéntes pénztári számlámon lévő összeg egy részének kifizetését kérem az alább megjelöltek szerint: (kérjük egyet válasszon; kifizetés legfeljebb háromévente egy alkalommal lehetséges): a hozamösszeg teljes egészének kifizetését kérem a hozamösszeg egy részének, azaz forintnak a kifizetését kérem a teljes hozam, és..forint tőke kifizetését kérem Vagy a teljes összeg (tőke+hozam) kifizetését kérem. A tagságom megszüntetését és az önkéntes pénztári számlámon lévő teljes összeg (tőke+hozam) kifizetését kérem. Tudomásom van arról, hogy a hozamkifizetés teljes egészében adómentes, a kifizetett tőkerész azonban adóköteles jövedelem, melyből a Pénztár levonja a 16% személyi jövedelemadó előleget és 27% egészségügyi-hozzájárulást magam vagyok köteles megfizetni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tagsági viszonyomat a továbbiakban is fenntartom, az egyéni számlámról 3 évente igényelhetek ismételten kifizetést. Tájékoztatjuk, hogy a Pénztár az elszámolás fordulónapjaként legkésőbb a jelen bejelentés beérkezését követő 10. munkanapot vagy a pénztártag által megjelölt ennél későbbi időpontot tekinti fordulónapnak. Fordulónap megadása csak akkor szükséges, amennyiben a jelen igény beérkezését követő 10. munkanapnál későbbi fordulónapot kíván megjelölni. A visszamenőleges hatályú fordulónap jelölés elutasításra kerül, ebben az esetben a Pénztár legkésőbb az igény beérkezését követő 10. munkanapot tekinti fordulónapnak. A bejelentést a Pénztár akkor tekinti beérkezettnek, amikor a kifizetéshez szükséges dokumentáció hiánytalanul a Pénztár rendelkezésére áll. Az elszámolás fordulónapjaként:. napját jelölöm meg. (Kérjük, hogy csak munkanapot adjon meg!)

5 A kifizetés határideje a fordulónapot követő 8. munkanap, azaz az igény benyújtásától számított 18 munkanap. Az igényelt kifizetést kérem (csak egy választható): a lakcímemre kérem postai úton kézbesíteni:. az alábbi bankszámlára átutalni: Bank neve:.. Alulírott, mint Pénztártag ezúton nyilatkozom, hogy a kifizetés igénybevételével kapcsolatos pénztári tájékoztatást megismertem és ennek tudatában döntöttem a megjelölt kifizetés igénybevétele mellett. Tudomásom van arról, hogy a számomra kifizetésre kerülő összeg nagyságát a napi árfolyam ingadozás befolyásolja, így a kifizetési igény bejelentésének időpontjában fennálló egyéni számla egyenleg (piaci érték) változhat növekedhet, illetve csökkenhet a pénzpiaci folyamatok hatására. Tudomásul veszem, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári kifizetés teljesítéséhez a Pénztárnak a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (Pmt.) foglaltak szerint ügyfél-átvilágítást kell elvégeznie. Ehhez egy további nyomtatvány benyújtására is szükség van, melynek kitöltését az Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózatának tanácsadói, vagy a Pénztár ügyfélszolgálati munkatársai végezhetik el, vagy a beazonosítás közjegyző által történhet meg. 1) Kijelentem, hogy a szolgáltatás igénylését megelőzően a Pmt. szerinti beazonosításom megtörtént: Igen / Nem (A megfelelő rész aláhúzandó!) Azonosítást végző személy: Erste Bank Hungary Zrt. fiókhálózatának tanácsadója / Pénztár ügyfélszolgálati munkatársa / közjegyző (A megfelelő rész aláhúzandó!) 2) Hozzájárulok / Nem járulok hozzá hogy ügyintézés céljából a személyes irataim fénymásolatát, a szolgáltatás elbírálásához szükséges dokumentumokhoz csatolják. (A megfelelő rész aláhúzandó!). Dátum:... Pénztártag aláírása: Jelen nyilatkozathoz az alábbi iratokat szükséges mellékelni: személyi igazolvány- személyes adatok és érvényességi idő legyen látható- és lakcímkártya eredetivel egyező* másolata. A személyazonosság igazolása a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán vagy bármelyik Erste Bank fiókban való megjelenéssel és a személyes okmányok bemutatásával megvalósítható illetve a beazonosítás közjegyző által is megtörténhet. azonosítási adatlap Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Név: Lakcím: Lakcím: Szem.ig szám: Aláírás: Szem.ig szám: Aláírás:... *Tájékoztatjuk, hogy az eredetivel egyező példány másolat elkészítése az ERSTE Bank két tanácsadója, vagy az Erste Nyugdíjpénztár által az eredeti iratról készített másolat, mely minden oldalán az Eredetivel egyező! szöveg feltüntetése mellett, a céges pecsét lenyomatával és a tanácsadók aláírásával végezhető el.

6 Kizárólag a szolgáltató töltheti ki! AZONOSÍTÁSI ADATLAP TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE a évi CXXXVI. tv. 7. -ban előírt kötelezettség végrehajtásához A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat melléklete A természetes személy adatai (A megfelelő rubrikákba X-et kell tenni) Adóazonosító jel: Tagi azonosító: Családi és utónév: Születéskori név 1 : Születési hely/idő: év hó nap Anyja neve: Állandó lakcím: Értesítési cím 2 : Állampolgárság: magyar: egyéb: Azonosító okmány típusa Egyéb okmány megnevezése száma(i) sorrendben: Személyazonosító igazolvány Lakcímet igazoló hatósági Vezetői engedély Útlevél Egyéb igazolvány 3 1 : Előző név, leánykori név 2 : csak akkor szükséges kitölteni, ha az állandó lakcímtől eltérő címet kíván megadni 3 : Régi típusú személyi igazolvány esetén nem kötelező megadni Tudomásul veszem, hogy a Pénztár a nyilvántartásában az adataimat a fentieknek megfelelően módosítja. KÖTELEZŐ NYILATKOZNI! (Kérjük, hogy csak az egyiket jelölje meg!) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy természetes személyként jelen ügylet vonatkozásában: saját magam nevében járok el. más a tényleges tulajdonos nevében járok el. (Ebben az esetben a tényleges tulajdonos személyéről külön nyilatkozat kitöltése szükséges!) Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata: Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplő (Kérjük, jelölje X-el!) Kijelentem, hogy politikai közszereplő vagyok (Írja be a lenti kategória kódját) 2a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár, 2b) az országgyűlési képviselő

7 2c) az az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs 2d) 2e) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai 2f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja 3) 4a) 4b) Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk. közeli hozzátartozóról szóló előírásában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre Pénzeszköz forrása Tudomásom van arról, hogy a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv.10. (3) bekezdésének előírása alapján, az üzleti kapcsolat fennállása alatt 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Dátum:. Azonosított személy aláírása Az adatokat rögzítettem, és a személyazonosság ellenőrzését a bemutatott eredeti, érvényes okirat(ok) alapján elvégeztem. Az azonosítást végző személy neve, kódja, bélyegző... Azonosítást végző személy aláírása

8 ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI 1 NYILATKOZATA (2007. évi CXXXVI. tv. 8. ) TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL TÖLTI KI! Alulírott...., (mint a... képviselője)* büntetőjogi felelősségem tudatában az ERSTE ÖNKÉNTES (1138 Budapest, Népfürdő u , továbbiakban: Pénztár) részére nyilatkozom, hogy 1.) természetes személyként saját magam nevében járok el.* 2.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el:* 3.) meghatalmazottként, rendelkezésre jogosultként, képviselőként az alábbi személy(ek) nevében járok el* Család és utónevei: Születéskori név (amennyiben különbözik) Állandó lakcím: Állampolgárság: Magyar Egyéb: Azonosító okmány típusa Személyazonosító igazolvány Egyéb okmány megnevezése száma(i) sorrendben: Mo-i tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén): Születési hely és idő: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 2 Vezetői engedély Útlevél Egyéb Anyja neve: Család és utónevei: Születéskori név (amennyiben különbözik) Állandó lakcím: Állampolgárság: Magyar Egyéb: Azonosító okmány típusa Személyazonosító igazolvány Egyéb okmány megnevezése száma(i) sorrendben: Mo-i tartózkodási hely (kizárólag külföldi állampolgár esetén): Születési hely és idő: Lakcímet igazoló hatósági igazolvány 2 Vezetői engedély Útlevél Egyéb Anyja neve: *: A megfelelő rész aláhúzandó vagy kihúzandó. Tudomásom van arról, hogy a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv.10. (3) bekezdésének előírása alapján, az üzleti kapcsolat fennállása alatt 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Dátum: aláírás 1 Tényleges tulajdonos, az a természetes személy, akinek az érdekében az ügyfél az ügyleti megbízást adta. 2 Régi típusú személyi igazolvány esetén nem kötelező megadni

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek.

I. Előzmények. 1) A Felek rögzítik, hogy egymással a Társaság Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően napján számlaszerződést kötöttek. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Lakcím: Adóazonosító jel: Ügyfélazonosító: mint Számlatulajdonos (a továbbiakban: Ügyfél), másrészről az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT I. SZÁMÚ MELLÉKLET ELFOGADÓ NYILATKOZAT KIJELENTEM, HOGY A VÉTELI AJÁNLATOT ELFOGADOM, ÉS A RÉSZVÉNYEKET AZ ABBAN FOGLALT FELTÉTELEK SZERINT ÁT KÍVÁNOM RUHÁZNI AZ AJÁNLATTEVŐRE Elfogadó Nyilatkozat a MOL

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai

(FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy részéről. Nyilatkozó adatai A Számlatulajdonos 1 (Ügyfél) amerikai egyesült államokbeli kapcsolatra utaló nyilatkozata a 2014. évi XIX. számú törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából. (FATCA* NYILATKOZAT) Természetes személy

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

1. A SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI TISZTELT PÉNZTÁRTAG! Örömmel adjuk át rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatónkat, amely a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza közérthető formában annak érdekében, hogy Ön teljes körűen és minél egyszerűbben

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben