Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál"

Átírás

1 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatási lehetőségeiről pénztártagok részére a nyugdíjkorhatár* betöltése, illetve nyugdíjjogosultságot igazoló okirat rendelkezésre állása esetén A nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártagok a szolgáltatás igénybevételére feljogosító feltételek megléte esetén sem kell, hogy igényeljék a kifizetést, erre bármikor lehetőségük van a későbbiekben is. A Nyugdíjpénztár az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az Alapszabály 13.3 pontja alapján A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozhat arról, hogy a) rendszeres pénzügyi járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást, a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy b) egy összegben veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást, a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy c) az egyéni számláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék formájában veszi igénybe, a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy d) a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy e) az egyéni számláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja, és a tagdíjat tovább nem fizeti. Előnyök, hátrányok az előzőekben felsorolt nyugdíjszolgáltatás típusoknál A nyugdíjpénztár célja az öngondoskodás, amely elsődlegesen a járadékszolgáltatáson keresztül valósulhat meg. A járadék szolgáltatás igénybevételével a nyugdíj mellett rendszeres jövedelemre számíthat nyugdíjas éveiben. A járadékszolgáltatás adó és járulékmentes, folyósítása tetszőlegesen 3 éves időtartamtól igényelhető és annak gyakorisága is (havi, negyedéves, féléves, éves) választható és a későbbiekben módosítható. A megállapított járadékot, annak lejártáig a Pénztár a likviditási tartalék terhére garantálja. A járadékszolgáltatás egy kezdő egyösszegű kifizetéssel is kombinálható! Az egyösszegű nyugdíjszolgáltatás igénylésével a megtakarítás egyszeri bevétel, amely így nem szolgálja a nyugdíj rendszeres kiegészítését. Amennyiben nem kerül a teljes kifizetett összeg felhasználásra, úgy a további befektetésről és értékmegőrzésről a pénztártagnak kell gondoskodnia. A szolgáltatás igénybevételét megelőzően fontos tudni 1. Az adómentes nyugdíjszolgáltatás feltétele a. Azon pénztártagok esetében, akik december 31-ét megelőzően létesítettek tagsági viszonyukat és azt a kifizetést megelőző három adóévben is fenntartották. b. Azon pénztártagok esetében, akik december 31-ét követően létesítettek tagsági viszonyukat és azt a kifizetést megelőző tíz adóévben is fenntartották. 2. Amennyiben a pénztártag az adóévben nem jogosult adómentes nyugdíjszolgáltatásra, úgy a Pénztár - mint kifizető - személyi jövedelemadó előleget von le az egyéni számlán rendelkezésre álló tőkéből. A személyi jövedelemadó mértéke jelenleg 16%, ahol az adó alapja a pénztárból kifizethető adóköteles jövedelem. *A nyugdíjkorhatár fogalma Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló XCVI. törvény 2. (5) bekezdése alapján a nyugdíjkorhatár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag a várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra. Levelezési cím: OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., ügyfélszolgálat 1051 Budapest, Mérleg u. 4., telefon:

2 OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár Az alábbiakban a kifizetést érintő körülményekről nyújtunk tájékoztatást, amellyel elő kívánjuk segíteni, hogy a nyugdíjszolgáltatásra jogosult pénztártagok ezen információk birtokában választhassák meg a kifizetés igénylésének időpontját. Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár elszámolási egység alapú nyilvántartása lehetővé teszi, hogy a pénztártagok rendszeresen nyomon követhessék az elszámolási egységek portfoliónként meghatározott napi árfolyamának változásán keresztül az egyéni számlakövetelésük aktuális piaci értékét. A nyugdíjpénztári befektetések piaci értékének változása függ a tőkebefizetésektől és az elszámolási egységek napi árfolyamának alakulásától. A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a kifizetés azzal a fordulónapi árfolyammal kerül elszámolásra, amellyel a befektetésből való kivonása megtörténik. Érdemes megfontolni, hogy mikor történjen a kifizetés igénylése. A pénztártag dönthet úgy is, hogy elhalasztja a kifizetés igénylését és kivár egy olyan árfolyam periódust, ami számára kedvezőbb.. A nyugdíjszolgáltatás igénybevételéhez az alábbi okiratok megléte szükséges 1. Írásban tett nyilatkozat a kifizetésről (vagy Nyugdíjszolgáltatásnak minősülő kifizetés igénylése eredeti példánya) 2. A nyugdíjjogosultságot igazoló okirat teljes másolata abban az esetben, ha a pénztártag még nem töltötte be a társadalombiztosítási jogszabályokban előírt öregségi nyugdíjkorhatárt. 3. Az Azonosítási adatlap és a Felhatalmazó nyilatkozat (eredeti példánya) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. alapján a szolgáltatás értékhatárától függetlenül. Az azonosítás érdekében kérjük, keresse fel bármelyik OTP Bank fiókot, vagy személyes Ügyfélszolgálatunkat (Budapest V. Mérleg u. 4. H: 8-18 h-ig, K-Cs: 8-16 h-ig, P: 8-14 h-ig), ahol a bank/pénztár ügyintézője a személyi igazolványa alapján ellenőrzi a személyes adatok helyességét és azt aláírásával igazolja. A kérelmet az azonosítási dokumentumokkal, szükség esetén a nyugdíjjogosultságot igazoló okirat másolatával együtt kell aláírástól számítva 30 napon belül - a Pénztár levelezési címére (OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369) elküldeni, vagy a személyes ügyfélszolgálaton (Budapest V., Mérleg u. 4.) leadni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kérelmet az OTP Bank Nyrt. munkatársai nem fogadhatják be és nem továbbíthatják a Pénztár részére, csak a beazonosítást végezhetik el. Ezt követően az igénylést a pénztártagnak kell eljuttatnia az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár címére! A folyósításról A hatályos jogszabályi rendelkezések szerint a kifizetés azzal a fordulónapi árfolyammal kerül elszámolásra, amellyel az egyéni számlakövetelés befektetésből való kivonása történik (fordulónap). A Pénztár Alapszabálya szerint (13.7. pontja) az elszámolás fordulónapja a pénztárba beküldött szabályszerűen kitöltött dokumentumok hiánytalan beérkezését követő 7. munkanap, ahol a pénzügyi teljesítés az azt követő 8 munkanapon belül esedékes. A pénztár a kifizetés 100 Ft-ot meghaladó bank- vagy postaköltségét a pénztártag követeléséből levonja. Ajánljuk szíves figyelmébe honlapunkat: ahol regisztrációt követően - lekérdezheti egyéni számlájának napi egyenlegét a tagsági kártyaszáma, tagsági okiratszáma, valamint adóazonosító jele utolsó három számjegyének felhasználásával, továbbá ügyintézőink is készséggel állnak rendelkezésére a telefonszámon. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a lekérdezett egyéni számla egyenlege a kifizetésre vonatkozóan tájékoztató jellegű, mert az aktuálisan megtekinthető piaci érték árfolyama és a tényleges elszámolás fordulónapi árfolyama között több, mint 10 munkanap telik el. A kifizetés igénylése során lehetősége van megadni címét is, amelyet a szolgáltatás során KIZÁRÓLAG tájékoztatás, szükség szerint egyeztetés céljára használ fel a Pénztár. Ennek segítségével a Pénztár folyamatosan tájékoztatja a pénztártagokat a kérelem elfogadásáról, az esetleges hiánypótlásról, valamint az elszámolás pénzügyi teljesítését követően az Elszámolás a tag követeléseiről és tartozásairól szóló dokumentum kiküldése szintén elektronikusan történik. Ezzel a szolgáltatással a Pénztár gyorsabban és hatékonyabban tudja tájékoztatni tagjait a kifizetésről. Levelezési cím: OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., ügyfélszolgálat 1051 Budapest, Mérleg u. 4., telefon:

3

4

5 Önkéntes Nyugdíjpénztár Levelezési cím: OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Mérleg u. 4., Telefon: , AZONOSÍTÁSI ADATLAP a évi CXXXVI. tv 6. -ban elõírt kötelezettség végrehajtásához A természetes személy adatai (A megfelelõ rubrikába X-et kell tenni, dõlt betû opcionális) Családi és utónév: (1) Születéskori név : Születési hely: Szül. dátum: Anyja neve: Állandó lakcím: Állampolgárság: magyar: egyéb: Magyarországi tartózkodási hely (külföldi esetén): Azonosító okmány típusa: Személyazonosító ig.: száma: Lakcím ig.: Vezetői engedély: Útlevél: Egyéb okmány: száma: száma: száma: típusa: 1: elozo név, leánykori név. száma: A jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szerv adatai (egyéni vállalkozónál is ki kell tölteni) Név, rövidített név: Székhely / Mo-i fióktelep címe : Cgj. /határozati, nyilvántartási szám: Fõ tevékenységi kör: Képviseletre jog. neve, beosztása: Kézb. mb. azonosítására alk. adatai: (2) 2: külföldi székhelyu vállalkozás esetén magyarországi fióktelep címe Pénzintézet tölti ki! (aláírás, bélyegzõ szükséges!) Az adatokat rögzítette (név, beosztás, bélyegzõ) (Kérjük, hogy a bankfiók bélyegzõjét is használják!) Külföldi lakóhellyel rendelkezõ ügyfél nyilatkozata 1a) 1 b) Kijelentem, hogy nem vagyok politikai közszereplõ (jelõlje X-el) Kijelentem, hogy politikai közszereplõ vagyok (Írja be a lenti kategória kódját) 2 a) 2 b) 2 c) az államfõ, a kormányfõ, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár az országgyûlési képviselõ a legfelsõbb bíróság, alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebezésnek helye nincs

6 Önkéntes Nyugdíjpénztár Levelezési cím: OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár, 1370 Budapest, Pf. 369 Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., Ügyfélszolgálat: 1051 Budapest, Mérleg u. 4., Telefon: , 2 d) a számvevõszék elnöke, a számvevõszék testületének tagja, a központi bank igazgatóságának tagja 2 e) a nagykövet, az ügyvivõ és a fegyveres szervek hivatásos állományú, fõtiszti vagy tábornoki rendfokozatú tagja 2 f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelõ testületének tagja 3) 4 a) 4 b) Az 1) pontokban említett személy közeli hozzátrtozója, azaz a Ptk ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs bármely természetes személy, aki a 2) pontokban említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre AZ ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA: Alulírott. büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom, hogy természetes személyként saját magam nevében / * más nevében járok el. (Kérjük szíveskedjen a megfelelõ szavakat aláhúzni! Abban az esetben, ha más nevében jár el, a Pénztár tényleges tulajdonosi nyilatkozat adatlapján kell további személyes adatokat pótolni. Az adatlapot a Pénztár fogja hiánypótlásra megküldeni.) Kelt: X FIGYELEM! A Pénztár, vagy a megbízásából eljáró ügynök (beleértve az OTP Bank Nyrt. bankfiókjait) tölti ki az ügyfél által bemutatott érvényes okmányok alapján és egyben igazolja, hogy a személyazonosság ellenõrzése megtörtént! FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT Alulírott lakcím: anyja neve: szül.helye: ideje: mint az OTP Önkéntes Kiegészítõ Nyugdíjpénztár tagja / tagjának örököse / tagjának kedvezményezettje * /, ezennel felhatalmazom az OTP Bank Nyrt.-t, hogy a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben a továbbiakban Pmt elõírt ügyfél - azonosítás érdekében a jelen nyilatkozat mellékletét képezõ azonosítási adatlapon a Pmt. 7. (2) bekezdésében megjelölt adataimat rögzítse. Kelt: X a *-gal jelölt résznél a megfelelõ aláhúzandó

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére

Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Tájékoztató az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár várakozási idő utáni kifizetési lehetőségeiről pénztártagok részére Várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. 2..(4).c)

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II.

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND II. OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN ÜGYREND I. Jelen Ügyrend célja az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagi kölcsön igénylési feltételeinek, az igénylés elbírálásának, a folyósításának, a visszafizetésének,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYOMTATVÁNY KEDVEZMÉNYEZETTI VAGY ÖRÖKÖSI KIFIZETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE A pénztártag a halála esetére az alapszabályban foglaltak szerint természetes személy kedvezményezettet jelölhet

Részletesebben

SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában

SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában SZERZŐDÉS önsegélyező pénztári munkáltatói tagdíjhozzájárulás tárgyában Szerződésszám:... amely létrejött egyrészről név :.. rövidített név :.. székhely :.. Magyarországi fióktelep (kizárólag külföldi

Részletesebben

VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére

VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére VÁLTOZÁSBEJELENTÔ az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére SZERZÔDÉS Szerzôdésazonosító: Módozat neve: Call Center azonosító: SZERZÔDÔ Születési helye: Születési ideje: Lakás telefon: Mobil

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről

H i r d e t m é n y. az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről H i r d e t m é n y az OTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendjéről Ügyfél-azonosítási kötelezettség A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁS RENDJÉRŐL Hatályba lép: 2014.03.17. 1. Ügyfél-azonosítási kötelezettség A Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat

UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és. megakadályozásáról szóló Szabályzat UFS BROKER KFT. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló Szabályzat - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok

Részletesebben