A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul:"

Átírás

1 Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2002. (......) számú önkormányzati rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 1/2000. (I.13.) sz. ök. rendelet módosításáról 1. A Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 1/2000. (I.13.) sz. ök. rendelet (a továbbiakban: R.). 3. (4) bekezdése hatályát veszti, továbbá 3. (5) bekezdésének sorszáma (4) bekezdésre módosul, és a 3. új (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) Az elveszett várakozási engedély helyett az érvényesség évében az arra jogosult új engedélyt kaphat. Amennyiben a várakozási engedély bűncselekmény vagy szabálysértés következtében veszett el, úgy a költségtérítési díjat nem kell megfizetni." 2. A R. 5. (2) bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: "(2) A korlátozott várakozási és a várakozási övezetek egész területén közterületen csak a jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében, csak az időtartam korlátozásnak megfelelő ideig, illetve kérelem alapján kiadott lakossági várakozási engedéllyel vagy 50%-os díjkedvezményre jogosító intézményi közterületi várakozási engedély alapján kiadható parkolókártyára váltott parkolójeggyel vagy kedvezményes intézményi bérlettel szabad várakozni." 3. A R. 6. szövege az alábbiak szerint módosul: "6. (1) Kérelemre annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a várakozási vagy korlátozott várakozási övezet területén, valamint az azt határoló útvonalon van, 1

2 a) a 19. (2) bekezdésében foglaltak szerint díjkedvezményes lakossági közterületi várakozási engedély adható ki az általa megjelölt, tulajdonában álló egy darab vagy a lízingelésében lévő egy darab személygépkocsira, b) az üzemben tartásában vagy a munkahelyi juttatásként kizárólagos használatába adott cégtulajdonban lévő egy darab személygépkocsira intézményi várakozási engedély adható ki, ha a tulajdonában lévő gépkocsira lakossági közterületi várakozási engedéllyel nem rendelkezik. (2) Intézményi várakozási engedély adható a kerületben lévő a 34. f) pontjában felsoroltak számára. (3) Az (1), (2) bekezdésben meghatározott engedély kiadásának feltétele, hogy a személygépkocsi a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó tekintetében a kerület nyilvántartásában szerepeljen, és a gépjármű tulajdonosának gépjárműadó tekintetében adóhátraléka ne legyen, vagy a törvény alapján adómentességet élvezzen. (4) A (3) bekezdés alóli felmentés adható az intézmény egy tulajdonosának saját tulajdonában álló egy darab gépjárművére, a kerületben székhellyel rendelkező színházak és a Zeneakadémia vezetője által meghatározott gépjárművekre, amennyiben igazolja, hogy a gépjármű után gépjárműadó hátralék nem áll fenn. (5) Az intézményi várakozási engedély birtokában, az 5. (3) bekezdésében meghatározott kedvezményes intézményi bérlet vásárolható - az 1. számú melléklet szerint -, amennyiben parkolási díj hátralékkal nem rendelkezik, illetve az esetlegesen fennálló tartozása megfizetésére vonatkozó megállapodást bemutatja. Az intézményi kedvezményes bérlet érvénye kizárólag a jogosult székhelyének illetve telephelyének az 1. sz. melléklet által meghatározott övezetében érvényes. (6) A (4) bekezdésben meghatározott járművek csak intézményi kedvezményes bérlet vásárlására jogosultak. (7) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő - 2. számú függelékben felsorolt - közutakra és közterületekre lakossági, illetve intézményi parkolási engedély nem adható ki. (8) A várakozási vagy korlátozott várakozási övezet területére kiadott lakossági engedély szombati munkarend szerinti napokon az adott kerületben lévő és az övezethez csatlakozó fővárosi tulajdonú közterületeken díjmentes várakozásra jogosít. 2

3 (9) Amennyiben magasabb szintű jogszabály a naptár szerinti munkarendtől való eltérést ír elő, úgy szombati napokon a 34. a) és b) pontjában meghatározott üzemidőt kell alkalmazni. Ezeken a napokon az (8) bekezdésben foglalt kedvezmény nem vehető igénybe. (10) A várakozási engedély csak az azon jelzett övezet területén biztosít időtartam-korlátozás nélküli várakozást." 4. A R. új 36. -sal egészül ki: "Átmeneti rendelkezés 36. A évre érvényes éves bérletek megváltási díja a Deák Ferenc tér - Bajcsy Zsilinszky út - Nyugati tér - Teréz körút - Király utca által határolt területen, - beleértve a határoló utakat és tereket Ft, a többi, az előző díjtételbe be nem sorolt terézvárosi közterületen Ft. 5. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Farkas György Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya polgármester jegyző A R. az alábbi 1. számú melléklettel egészül ki: 1. számú melléklet az 1/2000. (I.13.) Ök. rendelethez INTÉZMÉNYI KEDVEZMÉNYES BÉRLET MEGVÁLTÁSI DÍJA a) Deák Ferenc tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Nyugati tér - Teréz körút - Király utca által határolt területen, beleértve a határoló utakat és tereket Bérlet típusa Éves bérlet Féléves bérlet Negyedéves bérlet Megváltási díj Ft Ft Ft b) Valamennyi, az előző díjtételbe be nem sorolt terézvárosi közterület 3

4 Bérlet típusa Éves bérlet Féléves bérlet Negyedéves bérlet Megváltási díj Ft Ft Ft 1/2000. (I. 13.) c) c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2000. (I. 13.) számú rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról a) Módosítások: 19/2000. (VI. 29.) sz. r. b) 32/2001. (IX. 18.) sz. r. c)..50/2001. (XII. 14.) sz. r. /2001. XII / Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzat többször módosított, Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 38/1993. (XII. 27.) számú Főv. Kgy. rendeletének (FÖR) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 4

5 I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az önkormányzati rendelet hatálya a Terézváros közigazgatási területén belüli, kerületi tulajdonban lévő közterületekre, a közterületeken levő kijelölt várakozó- és rakodóhelyekre, várakozási és korlátozott várakozási övezetekre terjed ki. 2. (1) A korlátozott várakozási övezet és a várakozási övezet területén, valamint a kizárólagos használatú várakozóhelyeken a várakozást megengedő hozzájárulás (a továbbiakban: engedély) adható ki. Az engedélyek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet szabályozza. A 2. (1) bekezdésének szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 1. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. A módosító rendeletben a "kiadásuk" szó helyett tévesen "kialakulásuk" szerepel. (2) A korlátozott várakozási és a várakozási övezet területére szóló engedélyeket Terézváros polgármestere adja ki a KRESZ 14. (14) bekezdésének figyelembevételével. 3. (1) A korlátozott várakozási övezet és a várakozási övezet várakozási rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő köteles elvenni és a kiadó szervnek bevonás céljából visszajuttatni azt a várakozási engedélyt és az engedélyt tanúsító matricát, a) amelyet nem arra jogosult használ, b) amelynél az engedélyre jogosultság megszűnt, c) amely hamis vagy meghamisították, d) amely engedély megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet megtévesztették, e) amellyel bármely más módon visszaéltek. A 3. (1) bekezdés első tagmondatának szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 2. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. 5

6 (2) A megrongálódott várakozási engedélyt, illetve az engedélyt tanúsító matricát - annak leadásával egyidejűleg - az engedélyt kiadó, kérelemre kicseréli. (3) A bevont engedély a kiadás évében nem pótolható. (4) Az elveszett várakozási engedély helyett az érvényesség évében az arra jogosult az időarányos várakozási megváltási díj megfizetése ellenében új engedélyt kaphat. (5) Az engedély kiadásáért, cseréjéért és pótlásáért az érvényes igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozottak kivételével forint költségtérítést kell fizetni. A 3. (5) bekezdésének szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 3. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. 4. A várakozó gépjármű vezetője a várakozási engedély meglétét tanúsító matricát a jármű első szélvédőjén, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni. II. FEJEZET Várakozási övezet és korlátozott várakozási övezet 5. (1) A várakozási övezetek egész területén közterületen csak a jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében szabad várakozni. (2) A korlátozott várakozási övezetek egész területén közterületen csak a jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében, csak az időtartam-korlátozásnak megfelelő ideig, illetőleg kérelem alapján kiadott lakossági várakozási engedéllyel vagy 50%-os díjkedvezményre jogosító intézményi közterületi várakozási engedély alapján kiadható parkolókártyára váltott parkolójeggyel szabad várakozni. (3) Az engedéllyel rendelkezők időtartam-korlátozás nélkül várakozhatnak az övezetben. 6

7 6. (1) Kérelemre annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a várakozási vagy korlátozott várakozási övezet területén, valamint az azt határoló útvonalon van, a) a 19. (2) bekezdésében foglaltak szerint díjkedvezményes lakossági közterületi várakozási engedély adható ki az általa megjelölt, tulajdonában álló egy darab vagy a lizingelésében lévő egy darab személygépkocsira, b) az üzemben tartásában vagy a munkahelyi juttatásként kizárólagos használatába adott cégtulajdonban lévő egy darab személygépkocsira intézményi várakozási engedély adható ki, ha tulajdonában lévő gépkocsira lakossági közterületi várakozási engedéllyel nem rendelkezik. A 6. (1) bekezdés szövegét megállapította a 32/2001. (IX. 18.) önk. rendelet 1. -a IX. 18-i hatállyal. Ezzel egyidejűleg a korábbi (2) bekezdés (1) bekezdés b) pontra változott. (2) Intézményi várakozási engedély a kerületben lévő, a 34. f) pontjában felsoroltak számára adható. A 6. új (2) bekezdését beiktatta a 32/2001. (IX. 18.) önk. rendelet 2. -a IX. 18-i hatállyal. (3) Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott engedély kiadásának feltétele, hogy a személygépkocsi a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvényben meghatározott gépjárműadó tekintetében a kerület nyilvántartásában szerepeljen, és a gépjármű tulajdonosának gépjárműadó tekintetében adóhátraléka ne legyen, vagy a törvény alapján gépjárműadó tekintetében adómentességet élvezzen. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő - 2. számú függelékben felsorolt - közutakra és közterületekre lakossági, illetve intézményi parkolási engedély nem adható ki. A 6. (3) bekezdését hatályon kívül helyezte, a (4) bekezdés sorszámát pedig (3) bekezdésre változtatta az 50/2001. (XII. 14.) önk. rendelet 1. -a XII. 14-i hatállyal. (4) A várakozási vagy korlátozott várakozási övezet területére kiadott lakossági engedély szombati munkarend szerinti napokon az adott kerületben lévő és az övezethez csatlakozó fővárosi tulajdonú közterületeken díjmentes várakozásra jogosít. A 6. (5) bekezdésének sorszámát (4) bekezdésre változtatta az 50/2001. (XII. 14.) önk. rendelet 1. -a XII. 14-i hatállyal. (5) Amennyiben magasabb szintű jogszabály a naptár szerinti munkarendtől való eltérést ír elő, úgy szombati napokon a 34. a) és b) pontjában meghatározott üzemidőt kell alkalmazni. Ezeken a napokon az (5) bekezdésben foglalt kedvezmény nem vehető igénybe. 7

8 A 6. (6) bekezdését beiktatta a 32/2001. (IX. 18.) önk. rendelet 5. -a IX. 18-i hatállyal, sorszámát pedig (5) bekezdésre változtatta az 50/2001. (XII. 14.) önk. rendelet 1. -a XII. 14-i hatállyal. (6) A várakozási engedély csak az azon jelzett övezet területén biztosít időtartam-korlátozás nélküli várakozást. A 6. (7) bekezdésének sorszámát (6) bekezdésre változtatta az 50/2001. (XII. 14.) önk. rendelet 1. -a XII. 14-i hatállyal. 7. Várakozási engedély nélkül az időtartamban korlátozott várakozási övezetet a meghatározott időtartam lejárta után a járművel el kell hagyni. A várakozási időtartam ismételt díjfizetéssel nem hosszabbítható meg. 8. A várakozási, valamint az időtartamban korlátozott várakozási övezet területén várakozási díj megfizetése nélkül várakozhat a) korlátlan ideig: - a megkülönböztető fény- és hangjelzőkészülékkel felszerelt vagy azt használó jármű, - az igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott a számára kijelölt és biztosított parkolóhelyeken; b) szolgálatának ellátása idejére, de legfeljebb 120 percig: a részére kiadott engedéllyel és a parkolás megkezdésének idejét (óra, perc) jelző parkolótárcsa működtetésével a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, valamint az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személy. Az engedélyt és a parkolótárcsát az ÁNTSZ illetékes fővárosi kerületi intézete javaslata alapján az illetékes jegyző adja ki. Az engedélyen fel kell tüntetni a gépkocsi forgalmi rendszámát, típusát és színét. A kiadott engedélyek másolatát a jegyző a kiadást követő tíz napon belül tájékoztatásul megküldi a főjegyzőnek. A 8. b) pontjának utolsó mondatát beiktatta a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 6. -a VI. 29-i hatállyal. 9. A várakozási engedélyek a kibocsátás évét követő naptári év január 31- ig érvényesek. A lejárat napját az engedélyen fel kell tüntetni. 8

9 III. FEJEZET Kizárólagos használatú várakozóhely 10. (1) Kizárólagos használatú várakozóhely - a jelen rendeletben foglaltak szerint - az ügyfél kérelmére biztosítható a minisztériumok, országos hatáskörű szervek, diplomáciai testületek, területi közigazgatási szervek, önkormányzatok polgármesteri hivatalai, igazságügyi szervek, fegyveres erők és rendvédelmi szervek, valamint humán egészségügyi feladatokat ellátó szervezetek (kórházak, orvosi rendelőintézetek, elsősegélynyújtó helyek) székházainak homlokzata előtt. (2) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat kártérítés nélkül a szükséges mértékig korlátozható. 11. (1) A korlátozott várakozási, illetve a várakozási övezetben közúton vagy egyéb közterületen kizárólagos várakozóhellyel rendelkező jogi személy várakozási megváltási díjat köteles fizetni. (2) A kizárólagos várakozóhellyel rendelkező jogi személy gépjárműve a korlátozott várakozási, illetve a várakozási övezetben csak a számára kijelölt kizárólagos várakozóhelyen várakozhat az engedéllyel. 12. (1) A kizárólagos használatú várakozóhely létesítésére szóló engedélyt a polgármester egyetértése alapján az út forgalomtechnikai kezelője adja ki. (2) Kérelemre a polgármester legfeljebb négy darab várakozóhelyet térítésmentes használatba adhat. IV. FEJEZET Lakóautók és lakópótkocsik várakozása a közterületen 13. Lakóautóval és lakópótkocsival - azok lakott állapotában - a közterületet igénybe venni tilos. A 34. a) és b) pontjában meghatározott övezetekben, valamint tömegközlekedési eszközök által igénybe vett útvonalakon lakóautóval és lakópótkocsival várakozni tilos. 9

10 V. FEJEZET A díjakról 14. (1) Terézváros közterületein a várakozás díjtételeit a Fővárosi Közgyűlés rendelete állapítja meg. A 14. (1) bekezdésének szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 7. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. (2) A járműfajtánként megállapított, óránként fizetendő várakozási díjat a 3. számú függelék tartalmazza. A 14. (2) bekezdésének szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 8. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. 15. (1) A várakozási díj a parkolóautomatával, illetve parkolójeggyel működtetett várakozóhelyeken a várakozás megkezdésekor fizetendő. (2) Ha a várakozási díjat a várakozás megkezdésekor nem fizették ki, vagy a várakozási díjat a várakozás megkezdésekor kifizették ugyan, azonban a kifizetett díj alapján jogosult várakozási időt túllépték, a várakozási díjkülönbözetet utólag meg kell fizetni. (3) Mind az előzetes fizetési kötelezettség elmulasztása, mind az időtúllépés esetén a várakozási díjkülönbözeten felül pótdíjat is kell fizetni. (4) A várakozási díjkülönbözet mértéke az adott területen érvényes egyórai várakozási díj (alapdíj). A díjkülönbözeten felül fizetendő pótdíj mértéke: - az öt naptári napon belül befizetett pótdíj mértéke az alapdíj tízszerese, mozgássérült számára kijelölt várakozóhely jogtalan elfoglalása esetén százszorosa, - az öt naptári napon túl befizetett pótdíj mértéke az alapdíj huszonötszöröse, mozgássérült számára kijelölt várakozóhely jogtalan elfoglalása esetén kettőszázötvenszerese, - a kiszabás napján, üzemidőben történő pótdíjbefizetés esetén a csökkentett pótdíj mértéke az alapdíj ötszöröse, mozgássérült számára kijelölt várakozóhely jogtalan elfoglalása esetén ötvenszeres/e/. A határidők számításába a kiszabás napja nem számít bele. A 15. (4) bekezdés szövegét megállapította a 32/2001. (IX. 18.) önk. rendelet 6. -a IX. 18-i hatállyal. 10

11 (5) Ha a (4) bekezdésben megállapított díjkülönbözetet és pótdíjat az esedékességet követő harminc naptári napon belül nem fizették meg, az polgári peres úton behajtásra kerül. 16. (1) A díjat a kézi díjbeszedésű, a parkolójegyes, a jegykiadó automatával és egyéb módon szabályozott várakozóhelyekre egyformán kell alkalmazni. (2) A díjat, díjkülönbözetet és pótdíjat Terézváros Önkormányzata meghatalmazásával rendelkező szerv szedi be, az ilyen meghatalmazotti minőségét - kérésre - bármikor köteles igazolni. 17. A díj ellenében a kézi díjbeszedésű és a parkolójegyes várakozóhelyen kapott, illetve beszerzett várakozásra jogosító jegyet a várakozás időtartama alatt a gépjármű első szélvédője mögött, kívülről jól látható helyen kell elhelyezni. A 17. szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 9. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. 18. Terézvárosban a közterületen e rendelettől eltérő várakozásra jogosító jegy díj ellenében nem adható ki. 19. (1) A korlátozott várakozási, illetve a várakozási övezetben a kizárólagos várakozóhelyekért fizetendő várakozási megváltási díj járműfajtánként és évenként a 3. számú függelékben említett alapdíjak szorosa. (2) A 6. (1) bekezdésében meghatározott lakossági közterületi várakozási engedély ingyenes. 20. A várakozási díjak megállapításánál csak a jelen rendeletben foglalt díjtételeket szabad alkalmazni. 11

12 VI. FEJEZET Ellenőrzés 21. A korlátozott várakozási és a várakozási övezetben a közterületfelügyelő, valamint az arra feljogosított személy jogosult: a) az övezet területén várakozó gépjármű vezetője várakozási engedélyének érvényességét, b) az engedélyt tanúsító matricának a gépjárművön történő elhelyezését, A 21. b) pontjának szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 10. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. c) az engedélyben rögzítettek szerinti várakozást ellenőrizni. 22. Terézváros területén a KRESZ 59. /-a/ alapján a rendőrség értesítése mellett a közterület-felügyelő - a közút kezelőjének megbízásából - a járműveket a közterületről eltávolíttathatja. 23. (1) A várakozási vagy korlátozott várakozási övezet területén szabálytalanul elhelyezett gépjárművekre a közterület-felügyelő elindulást gátló eszközt (kerékbilincs; továbbiakban: eszköz) szerel fel. A 23. (1) bekezdésének szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 11. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. (2) Az eszköz alkalmazásáért (felszereléséért és eltávolításáért) költségtérítést kell fizetni, amelynek összege a) a kerékbilincs felszerelése napján történő fizetés esetén Ft (+ÁFA), b) három naptári napon belüli fizetés esetén Ft (+ÁFA), c) három naptári napon túli fizetés esetén Ft (+ÁFA). A határidők számításába a felszerelés napja nem számít bele. (3) Az (1) bekezdésben foglalt eljárás alkalmazására a parkolási feltételeket jelző táblán ábrával vagy felirattal a figyelmet fel kell hívni. 12

13 (4) Nem rögzíthető kerékbilinccsel - a tűzcsapnál vagy tűzszekrénynél álló jármű, - a tűzoltási felvonulási úton álló jármű, - a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető jármű, - a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt jármű, - a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján kiváltságokat és mentességeket élvező tagjai és családtagjai megkülönböztető rendszámmal ellátott járműve, - a 8. b) pontjában meghatározott jelzéssel ellátott járművek közül a háziorvosi és gyermekorvosi szolgálatot ellátó orvos járműve, - a figyelmeztető jelzését jogszerűen alkalmazó jármű, - az érvényes igazolvánnyal ellátott mozgássérült járműve, ha az igazolványt a jármű szélvédője alatt jól látható módon helyezték el, - az e rendelet III. fejezetében meghatározott kizárólagos használatú várakozóhelyen várakozó jármű. A 23. (4) bekezdésének szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 12. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. 24. Az eszköz használata során a jármű első szélvédőjén - vagy ha ez nem lehetséges, más alkalmas módon - jól látható helyen az intézkedéssel kapcsolatos, ábrával kiegészített értesítést, több nyelvű tájékoztatást kell elhelyezni, amelynek a) utalni kell arra, hogy a jármű vezetője jogszabályellenes magatartást tanúsított, és emiatt a közterület-felügyelő olyan eszközt alkalmazott, amelynek eltávolítása nélkül a jármű sérülésmentesen nem helyezhető üzembe, b) tartalmaznia kell az eszköz eltávolításának módját, alkalmazásának költségeit s a költség befizetésének rendjét. 25. (1) Az eszköz alkalmazása során úgy kell eljárni, hogy az érintett gépjárművet károsodás ne érje. A közterület-felügyelő intézkedése ellen a VI. kerületi közterület-felügyelet vezetőjénél lehet panasszal élni, a panasztétel az intézkedés végrehajtását nem akadályozza. Az eszköznek a 13

14 kerékbilincsre vonatkozó, e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes alkalmazása esetén a befizetett költségtérítést haladéktalanul vissza kell fizetni. (2) A közterület-felügyelő az eszközt a költségtérítés megfizetése vagy a befizetésre szolgáló befizetési feladóvevény bemutatása után haladéktalanul köteles eltávolítani. VII. FEJEZET Üzemképtelen járművek tárolása közterületen 26. (1) Közterületen üzemképtelen járművek közterület-használati hozzájárulás nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tárolhatók. Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani. (2) Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkezik, azt - a főútvonalon egyáltalán nem, - mellékútvonalon közterület-használati hozzájárulás birtokában, az abban meghatározott időtartamig, - mellékútvonalon közterület-használati hozzájárulás nélkül legfeljebb 30 napig szabad tárolni. 27. (1) A közterület-használati hozzájárulást az üzembentartó vagy a tulajdonos Terézváros polgármesterétől kérheti meg. (2) Közterület-használati hozzájárulás csak határozott időre és mellékútvonalra adható ki. (3) A jármű üzembentartója vagy tulajdonosa az e hatálya alá tartozó járművek esetében köteles a nevét és címét, a közterület-használati hozzájárulást, ilyen hozzájárulás iránti kérelem másolatát a járművön jól látható és olvasható helyen (szélvédő üveg mögött) kifüggeszteni. 14

15 28. (1) A jelen rendelet megszegésével tárolt üzemképtelen járműveket a rendőrhatóság, a közterület-felügyelet, valamint az út kezelője elszállíttathatja. A baleset során megsérült és elhagyott járműveket az út kezelője eltávolíttathatja, és az e célra kijelölt telephelyre szállíttathatja, mindkét esetben azonban a rendőrhatóságot is értesítenie kell. (2) A hatósági elszállításánál a jármű műszaki állapotát a szállító - szükség esetén szakértő bevonásával - állapítja meg, és arról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell sorolni a járműben talált tárgyakat is. 29. (1) A hatóságilag elszállított, üzemképtelen járműveket az erre a célra kijelölt (megbízott) szervezet az üzembentartó vagy a tulajdonos költségére és veszélyére tárolja. (2) A kényszer-elszállítás és a tárolás költségei az üzembentartót, hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező jármű esetében a tulajdonost terhelik. (3) Amennyiben az üzembentartó vagy a tulajdonos kiléte megállapítható, a tároló szervezet a beszállítás napjától számított 15 napon belül köteles az üzembentartót vagy a tulajdonost írásban felszólítani a jármű 30 napon belüli elszállítására. (4) Amennyiben a tulajdonos kilétének megállapítása a jármű felnyitását igényli, úgy a beszállítást követő 15. és 30. nap között a szállítást elrendelő szerv jelenlétében jegyzőkönyv felvétele mellett a járművet fel kell nyitni, és a szükséges adatok megállapítását követően le kell zárni. A jegyzőkönyvben a felnyitás és a lezárás tényén felül rögzíteni kell az azonosításhoz szükséges adatokat, a járműben talált tárgyak felsorolását és a felnyitás során tapasztalt, beszállításkor nem rögzített sérüléseket. A tároló szervezet a tulajdonos vagy üzembentartó kilétének megállapítását követő 15 napon belül köteles a tulajdonost vagy az üzembentartót írásban felszólítani a jármű 30 napon belüli elszállítására. 30. (1) A hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező, továbbá a 29. (3) bekezdésében meghatározott 3 hónap elteltével ki nem váltott üzemképtelen járműveket a tároló szervezet értékesítheti. (2) A járművek és az azokban talált dolgok értékesítésére a talált dolgok értékesítésére és megsemmisítésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Azok árát a tároló szervezettel egyetértésben az a szerv állapítja meg, amelynek a járművet vagy dolgot értékesítésre vagy megsemmisítésre a tároló szervezet átadja. 15

16 (3) Az értékesítés során befolyt összeget a vállalat költségei levonása után öt évig elkülönített számlán kezeli, ezt követően a fővárosi önkormányzat fejlesztési alapja javára átutalja. (4) Az üzembentartó vagy tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül az értékesítés során befolyt - a tároló szervezet költségeivel csökkentett - összegre jogosult igényét érvényesíteni, amennyiben tulajdonjogát hitelt érdemlően igazolja. (5) A tároló szervezet is jogosult az üzembentartóval, tulajdonossal szemben érvényesíteni az értékesítés során felmerült és a befolyt összegből nem fedezett, de felmerült költségét. (6) Amennyiben a járművel kapcsolatos költségek a jármű értékét elérik vagy meghaladják, úgy az közvetlenül értékesíthető. VIII. FEJEZET 31. (1) Aki - a várakozási vagy korlátozott várakozási övezet területén érvényes engedély nélkül vagy az azon feltüntetettől eltérő helyen és módon várakozik, - engedélyt tanúsító matricát jogosulatlanul használ, - az engedélyt tanúsító matricát a gépjárművön nem, illetőleg az előírástól eltérően vagy annak jól láthatóságát nem biztosító módon helyezi el, - üzemképtelen járművet közúton, közterületen engedély nélkül tárol, - hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező járművet főútvonalon tárol, - üzemképtelen járművet mellékútvonalon és az erre a célra kijelölt helyeken - 30 napon túl - közterület-használati hozzájárulás nélkül tárol, - a közterületen történő tárolásra előírt szabályokat megszegi, - az elindulást gátló eszközt megrongálja, vagy azzal bármilyen módon visszaél, szabálysértést követ el, melyért pénzbírsággal sújtható. 16

17 A 31. (1) bekezdés első tagmondatának szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 13. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. (2) Aki a rendeletben szabályozottól eltérő módon üzemeltet közterületi fizető parkolóhelyet, vagy szed parkolási díjat, az szabálysértést követ el, melyért naponta ismételhetően pénzbírsággal sújtható. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterületfelügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. (4) Az (1)--(2) bekezdésben meghatározott szabálysértési esetekben az eljáró szerv az illetékes önkormányzat jegyzője. IX. FEJEZET Eljárási szabályok 32. (1) E rendeletben meghatározott, Terézváros Önkormányzata hatáskörébe tartozó engedély kiadása iránti kérelmet - a gépjárműadó befizetésével egyidejűleg - a polgármesterhez kell benyújtani. (2) A kérelemnek tartalmaznia kell: a) A kérelmező személyi adatait (név, lakcím, születési hely, idő, nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, telephelyét, a képviselő nevét, címét), b) a jármű kategóriájának, illetve típusának megnevezését, forgalmi rendszámát, a forgalmi engedély számát, c) az övezet vagy a várakozási terület megnevezését, az engedély típusát és kiadásának indokait. 33. (1) A kérelmet a polgármester megvizsgálja - és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel - a kérelmező részére az engedélyt a költségtérítés befizetése után 15 munkanapon belül kiadja. 17

18 (2) Engedély bevonását követően az újabb engedély kiadása és a korábbi engedély visszavonása közötti időszak nem lehet rövidebb 3 hónapnál. X. FEJEZET Értelmező rendelkezések 34. E rendelet alkalmazásában a) Korlátozott várakozási övezetek: az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 15. -a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt - és e rendelet 1. számú függelékében megállapított - olyan körülhatárolt területek, amelyek munkanapokon 08:00 és 18:00 óra között, szombaton 08:00 és 12:00 óra között díjfizetés ellenében és jól látható táblákon meghatározott - legfeljebb 2 óra - időtartamig használhatóak (továbbiakban: korlátozott várakozási övezet). b) Várakozási övezetek: a KRESZ 15. -a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott módon kijelölt olyan körülhatárolt területek, amelyek munkanapokon 08:00 és 18:00 óra között, szombaton 08:00 és 12:00 óra között díjfizetés ellenében, de időtartam-korlátozás nélkül használhatóak, és az 1. számú függelékben nem szerepelnek (továbbiakban: várakozási övezet). c) Fizető parkolók: a KRESZ 17. (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott módon kijelölt területek, ahol a várakozás díj fizetéshez kötött. A fizető parkolók kijelölése és üzemeltetése során a várakozási és a korlátozott várakozási övezetekre vonatkozó szabályozást kell alkalmazni. d) Főútvonal: a KRESZ 11. (1) bekezdés e) pontjában említett "Főútvonal" jelzőtáblával jelölt út. e) Kizárólagos használatú várakozóhely: az olyan várakozásra alkalmas közterület, amely kizárólagos használatot biztosít az engedélyesnek az épület homlokzata előtt. f) Intézmény: az adott területen székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező jogi személy, tartós gazdálkodási tevékenységet folytató és székhellyel vagy telephellyel rendelkező magánszemély vagy jogi személynek nem minősülő társaság és szervezet. 18

19 A 34. f) pontjának szövegét a 19/2000. (VI. 29.) önk. rendelet 14. -a állapította meg VI. 29-i hatállyal. g) Lakóautó és lakópótkocsi: különleges rendeltetésnek megfelelő felépítményű gépjármű, illetve vontatmány, amelynek belső tere lakhatásra van kialakítva és berendezve. h) Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt. XI. FEJEZET Hatálybalépés 35. (1) A rendelet február 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/1997. (XII. 19.) számú rendeletével módosított 8/1997. (III. 12.) számú, az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről Terézvárosban című rendelete. Farkas György Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya polgármester jegyző 1. számú függelék az 1/2000. (I. 13.) Ök. rendelethez KORLÁTOZOTT VÁRAKOZÁSI ÖVEZETEK 19

20 1.) A Deák Ferenc tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Nyugati tér - Teréz körút - Podmaniczky utca - Csengery utca - Király utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket. 2. számú függelék az 1/2000. (I. 13.) Ök. rendelethez A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZUTAK ÉS KÖZTERÜLETEK Deák Ferenc tér, Bajcsy-Zsilinszky út, Nyugati tér, Teréz körút, Dózsa György út, Andrássy út, Városligeti fasor, Oktogon, Kodály körönd 3. számú függelék az 1/2000. (I. 13.) Ök. rendelethez AZ ÓRÁNKÉNT FIZETENDŐ VÁRAKOZÁSI DÍJ MÉRTÉKE TERÜLETI FELOSZTÁS SZERINT a) A Deák Ferenc tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Nyugati tér - Teréz körút - Király utca által határolt területen, beleértve a határoló utakat és tereket. Személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, személygépkocsival 100 Ft/óra vontatott pót- vagy lakókocsi Lakóautó, autóbusz, tehergépkocsi, vontató és az ezekkel vontatható 300 Ft/óra pótkocsi (félpótkocsi, lakókocsi) b) Valamennyi, az előző díjtételbe be nem sorolt terézvárosi közterület. 20

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete A Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV.11.) Kt. sz. rendelete az I. kerület közterületein - a Budai Vár kivételével - a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata. Képviselő-testületének 12/2000(05.05.)számú rendelete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata. Képviselő-testületének 12/2000(05.05.)számú rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2000(05.05.)számú rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás

Részletesebben

Általános feltételek 1..

Általános feltételek 1.. Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 4/2005. (I. 21.) rendelete a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel várakozás rendjéről egységes szerkezetben a 15/2005. (III.21.),

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat. 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendelete

Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat. 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendelete Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzat 36/2003./X.21./ XI.ÖK számú rendelete a XI. kerület közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen

Részletesebben

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról *

46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. Józsefváros területén történő parkolásról * 46/2005. (X. 15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet Józsefváros területén történő parkolásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról. Általános szabályok Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 42/2007. (X. 19.) rendelete a kerékbilincs alkalmazásáról Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (III. 31.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a parkolási rendről Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv.

Részletesebben

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 14/2001. (VI.27.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendelete a XII. kerületi korlátozott várakozási övezetekről, a lakossági és intézményi közterületi várakozási engedélyekről A Budapest Hegyvidék

Részletesebben

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet

12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet 12/2004. (IV.24.) Orosházi Önkormányzati rendelet a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben a módosítására kiadott 19/2004. (VII.15.) Orosházi Önkormányzati

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2005.(V.30.) számú R e n d e l e t e a Horgászfaluba (A-B-C-D szektorok) való gépjárművel történő behajtás és várakozás rendjéről és díjáról Orfű Község Önkormányzatának

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímél forgalmi rendjér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2010. (VI. 25.) önkormányzati rendelete a történelmi belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről, valamint a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2004. (VII. 30.) rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított. 11/2005. (X. 01.) rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2008. (XII. 31.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a nagyközség belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről (a módosításokkal

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) rendelete a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1..

Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület. 9/2003.(V.10.) rendelet. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2003.(V.10.) rendelet a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1.. Területi hatály (1) Az Önkormányzati rendelet hatálya a község közigazgatási

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. június 18. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről. A rendelet hatálya Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (..) önkormányzati rendelete Velence Város parkolási rendjéről Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.

Részletesebben

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított

Képviselő-testülete. 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett. 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2015.(XII.28.) rendeletével hatályon kívül helyezett 20/2008. (XII. 31.), 7/2012.(VI.01.) rendeletével módosított 11/2005. (X. 01.) rendelete a

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2012. (IV.28.) önkormányzati rendelete a fizető várakozás rendjéről (hatályos 2016. június 1-től) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/1999. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete a város egyes területein történő gépjárművel várakozás átmeneti szabályairól. A rendelet kihirdetésének

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról

RENDELETTERVEZET. a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ RENDELETTERVEZET a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás díjáról (munkaanyag a Képviselő-testület

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2007. (III.21.) önkormányzati rendelete A fizető várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e

2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e 2015. augusztus 1-től hatályos szöveg (egységes szerkezetben) KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2008. (VI.26.) r e n d e l e t e a parkolás szabályairól és a parkolási díj megállapításáról

Részletesebben

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések

a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII. 12.) 4 rendelettel egységes szerkezetben Általános rendelkezések Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 63/2008. (XII. 19.) 1 rendelete 2 a kerület közterületein a járművel várakozás rendjének szabályozásáról a 42/2009. (IX. 30.) 3 és a 32/2010. (VII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 22/2004. (VII.7.) önkormányzati rendelete a belváros közlekedéséről /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 44 / (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44 / 2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete Dabas Város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VII.06.) rendelete az ingyenes és kedvezményes parkolás feltételeiről A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VII.13.) önkormányzati rendelete a Kisoroszi Szigetorrban kialakítandó díjköteles várakozási terület kijelöléséről, valamint üzemeltetésének

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás

Egységes szerkezet A parkolási rendszer üzemeltetése. 3. A várakozási hozzájárulás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988. évi I. törvény 34. (2) bekezdése,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 22/2001. (VI.27.) és 41/2001. (XI.27.) rendelettel módosított 6/2001. (II. 27.) rendelete a II. kerület közterületein a járművel várakozás

Részletesebben

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II.

Módosítások: a) 34/2005. (XI. 21.) ör. b) 13/2006. (III. 21.) ör. c) 42/2006. (XI. 1.) ör. /2006. XII. 1. I.FEJEZET. A rendelet hatálya II. Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Képviselő-testületének 18/2005. (VI. 20.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a lakossági várakozási hozzájárulás

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete a XIV. kerület közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének kialakításáról,

Részletesebben

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.

vasárnap), továbbá húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23. Nagymaros Város Önkormányzatának 7/2011. (V. 2.) önkormányzati rendelete a fizető parkolási rendszerről Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. /2017. (... ) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete /2017. (... ) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Rendelettervezet a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc Városi Önkormányzat 18/2004. (X. 01.) KT. R e n d e l e t e Szentlőrinc város közterületein tehergépjárművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás és behajtás díjáról (A

Részletesebben

Egységesítve: 2012.02.14.

Egységesítve: 2012.02.14. 30/2007. (XI.20.) számú Kt. rendelete Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az 1988.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Módosítás: a) 36/2010. (XII. 16.) ör. b) 57/2011. (XII. 19.) ör. /2011. XII. 19- I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

Módosítás: a) 36/2010. (XII. 16.) ör. b) 57/2011. (XII. 19.) ör. /2011. XII. 19- I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére

a Képviselő-testület április 19-ei ülésére Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2018. április 19-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló 23/2014

Részletesebben

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Területi hatály. (3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 10/2009. (V.21.), illetve 9/2010. (V.20.)

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 34. -ban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/1991. (VI.12.) önkormányzati rendelete a korlátozott forgalmú belváros közlekedési rendjéről Módosította: 5/1993. (III.10.) 23/1994. (VI.29.). 19/1995.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának 9/2010. (VI. 24.) önkormányzati rendelete A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről

Részletesebben

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről

31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet. a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről 31/2008. (XI. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a Budapest Főváros V. kerület közterületein járművel behajtás és várakozás rendjéről Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete. 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 8/2017 (III. 31.) önkormányzati rendelete a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről Biatorbágy Város Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/1996.(IV. 25.) Önk. számú rendelete a parkolás szabályairól és a parkolási díjak megállapításáról Fehérgyarmat Város Képviselő- testülete a közúti

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 13/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete A FIZETŐ PARKOLÁSI RENDSZERRŐL Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól

az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 46/2007. (X. 25.) rendelete * az üzemképtelen járművek közterületen való tárolásának szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó,

Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, Kazincbarcika Városi Önkormányzatának 12/2001. (IV. 27.) számú rendelete a közúti forgalmat nagymértékben akadályozó, valamint a közterületen engedély nélkül tárolt jármûvek elszállításáról Kazincbarcika

Részletesebben

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet

24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. rendelet Budapest fõváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon súlykorlátozás bevezetéséről Mindszentkálla község Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

A rendelet hatálya. Várakozási övezet

A rendelet hatálya. Várakozási övezet 230/2011. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének.../2011 (...) önkormányzati rendelete Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 2010.09.15. Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról

Részletesebben

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11.

I. RÉSZ. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. 726 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. május 11. I. RÉSZ Budapest Fôváros Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról,

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE. a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/1999. /IV.23./ sz. RENDELETE a parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2004. június 1.) Siófok Város

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 35/2013. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete a kerület közterületein a járművel történő várakozás rendjéről a 32/2015.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 22.) Ör. sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről (egységes szerkezetben a módosító 3/2015. (I.29.) Ör-tel.) Hajdúszoboszló város

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A VÁRAKOZÁSI TERÜLET HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ a 15/2015. (IV.24.) és a 23/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet által módosított 46/2014.(XII.18.)

Részletesebben

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1

18/2007.( ) Kgy. sz. rendelet 1 18/2007.(03. 21.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

/2016. VII. 1. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

/2016. VII. 1. I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. 458 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól Módosítva: 21/2016. (XI.11.) Szentes

Részletesebben

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 23/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelet A Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjáról Hódmezővásárhely versenyképességének

Részletesebben

I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya

I. FEJEZET Bevezető rendelkezések A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VI. 21.) rendelete Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

.../2017. (...) önkormányzati rendelete

.../2017. (...) önkormányzati rendelete Minősített szótöbbség Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete.../2017. (......) önkormányzati rendelete az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról

Részletesebben

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 11.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről (Egységes szerkezetben a 37/2010. (XII.20.),

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2.

EGYSÉGES SZERKEZET. a fizető parkolási rendszerről. 1. Az önkormányzati rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 2. 155. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012. (X. 30.) ÖR, 21/2012. (IV. 13.) ÖR, 9/2012. (III. 01.) számú rendelettel módosított 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati

Részletesebben

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben)

Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Ózd város Önkormányzatának 18/2004. (IV. 15.) sz. rendelete a fizető parkolók kijelöléséről, üzemeltetéséről, díjáról (egységes szerkezetben) Módosító rendeletek: - 40/2004. (XII. 28.) sz. rendelet, -

Részletesebben

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról

Tájékoztató a évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról Tájékoztató a 2016. évi várakozási hozzájárulás kiadásának folyamatáról Felhívjuk minden terézvárosi gépjármű tulajdonos, üzembentartó figyelmét, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások kiadására a

Részletesebben