47/2007. (OT 30.) ORFK utasítás. a Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "47/2007. (OT 30.) ORFK utasítás. a Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról"

Átírás

1 47/2007. (OT 30.) ORFK utasítás a Rendőrség Védőoltási Szabályzatáról Szám: 5-1/47/2007. TÜK Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény aiban, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4., aiban, valamint a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet 3. (1)- (2) bekezdéseiben meghatározottak végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást: 1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott rendőri szervekre terjed ki. 2. A védőoltásokkal kapcsolatos részletes szabályokat ezen utasítás 1. és 2. számú melléklete határozza meg. 3. A védőoltásokon való megjelenés biztosításáért a parancsnokok (munkahelyi vezetők) a felelősek. 4. A védőoltások beadásához szükséges megjelenést úgy kell szervezni, hogy a szolgálat, ellátása, a munkavégzés biztosított legyen. 5. A védőoltások anyagi fedezetét a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére biztosítják. 6. Az oltóanyagok központi beszerzésének technikai lebonyolítása (pl. tender kiírás, szerződéskötés) és a beszerzett oltóanyag szervekhez történő eljuttatása az ORFK Gazdasági Főigazgatóság feladata. 7. Felhatalmazom a Rendőrség vezető főorvosát, hogy a védőoltásokkal kapcsolatos egyéb szakmai feladatok végrehajtását Vezető Főorvosi Tájékoztatók kiadásával segítse. 8. Ezen utasítás január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Rendőrség Védőoltási Szabályzatának kiadásáról szóló 25/1998. (XI. 18.) ORFK utasítás, valamint az ORFK szervezeti korszerűsítésével összefüggő egyes ORFK utasítások és intézkedések módosításáról, valamint egyes normák hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2004. (XII. 20.) ORFK utasítás VIII. fejezete. 1. számú melléklet a 47/2007. (OT 30.) ORFK utasításhoz A RENDŐRSÉG VÉDŐOLTÁSI SZABÁLYZATA I. Általános tudnivalók 1. A Rendőrség Védőoltási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) alkalmazása szempontjából: a) védőoltás: olyan beavatkozás, melynek célja a fertőző betegségekkel szembeni aktív, illetve passzív védettség kialakítása; b) aktív immunizálás: fertőző betegség megelőzését célzó olyan beavatkozás, melynek célja hogy a védőoltás során a szervezetet ellenanyagok termelésére serkentse; c) passzív immunizálás: ellenanyagokat tartalmazó állati vagy emberi savó (szérum) bejuttatása a szervezetbe fertőzés megelőzése, illetőleg leküzdése céljából; d) környezet: a fertőző vagy fertőzésre gyanús személlyel (beteg, kórokozó-hordozó) lakásban, közösségben stb. együtt élő, vagy hat éven aluli gyermekek gondozására, illetve nevelésére szolgáló ún. gyermekvédelmi intézményben, iskolában, munkahelyen stb. vele érintkezett azon személyek köre, akiktől a beteg fertőződhetett, illetve akik a betegtől fertőződhettek, vagy fertőződhetnek, továbbá akikre a kórokozó-hordozó a fertőzést átvihette, vagy átviheti. 2. Védőoltást csak orvos végezhet, kizárólag orvosi rendelőben, egyszer használatos tűvel és fecskendővel. 3. A vonatkozó népjóléti miniszteri rendelet (a továbbiakban: Vhr.) értelmében életkorhoz kötötten, megbetegedési veszély esetén, munkakörhöz kapcsolódóan, illetve külföldre történő kiutazás esetén áll fenn - a Szabályzat II. fejezetében részletezett - védőoltási kötelezettség a személyi állomány meghatározott körében. A

2 megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybevehető térítésmentes védőoltásokkal a Szabályzat III. fejezete foglalkozik. 4. A védőoltások ellenjavallatait a Szabályzat IV. fejezete tartalmazza. 5. A védőoltási kötelezettség alól csak egészségi okok miatt és csak a védőoltást végző orvos adhat felmentést. A védőoltás alóli mentesítést igazoló orvosi szakvéleményt dokumentálni kell az alapellátási egység és az oltásra kötelezett személy oltási nyilvántartásában. 6. Az elvégzett védőoltásokról - figyelemmel a Szabályzat VI. fejezetében foglaltakra - nyilvántartást kell vezetni. 7. Az oltások megtörténtéről az oltottat egyéni dokumentációval is el kell látni. 8. A védőoltásokkal kapcsolatos jelentési kötelezettség részletes előírásait a Szabályzat VI. fejezete tartalmazza. 9. A személyi állomány védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségeit a Szabályzat VIII. fejezete sorolja fel. 10. A védőoltásokat úgy kell megszervezni, hogy a védőoltásra jelentkezők - akár térítésmentesen, akár térítés ellenében - ténylegesen hozzájussanak a védőoltáshoz. 11. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Osztálya - a helyi személyügyi szolgálatokkal együttműködve - ellenőrzi a személyi állomány Rendőrségen belüli áthelyezése során a védőoltások megtörténtét, gondoskodik a hiányzó oltások pótlásáról. II. Kötelező védőoltások A) Megbetegedési veszély esetén kötelező védőoltások 1. Akut fertőzési veszély esetében a legrövidebb időn belül aktív immunizálásban kell részesíteni: a) A hastífuszos beteg és baktériumhordozó környezetében élő személyeket. Hastífusz megelőzésére szolgáló poliszacharid vakcina a TYPHIM VI, egyszeri adagja 0,5 ml subcutan vagy intramuscularisan beadott oltóanyag 3 évenként újraoltás szükséges. A hastífusz fertőzési veszélynek kitett azon személyeknél, akiknél a liofilezett, tisztított tífusz vakcina adása ellenjavallt, az oltásokat Vivotif-Berna elnevezésű, élő attenuált kórokozót tartalmazó, per os vakcinával kell elvégezni. (1-1 kapszula bevétele szükséges az 1. a 3. és az 5. napon). b) A diftériás beteg környezetében élőket. Az oltást a Tisztított és adszorbeált diftéria-tetanusz oltóanyag felnőttek részére megnevezésű oltóanyaggal (0,5 ml) kell elvégezni. c) A tetanusz fertőzési veszélynek kitett személyeket. A tetanusz fertőzésre gyanús sérülések alkalmával a sebészi ellátáson kívül a sérülteket az alábbiak szerint kell védőoltásban részesíteni: - a korábban alapimmunizálásban és emlékeztető oltásban részesült (1940. december 31. után születettek, ill. az ennél idősebbek közül főként az évtől megkezdett kampányoltások során oltottak) sérültek számára elegendő 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid adása. (Azoknál a személyeknél, akik 10 éven belül diphtheria elleni védőoltásban nem részesültek, ajánlott a Tisztított és adszorbeált diftéria-tetanusz oltóanyag felnőttek részére oltóanyag adása.) Ha a seb súlyosan roncsolt, földdel szennyezett, idegen test maradt bent, fejsérülés fordult elő, sokk, kivérzés, súlyos égési sérülés, radioaktív sugárzás esete áll fenn, a toxoid mellett 1 ampulla 500 NE TETIG 500-at, vagy 1500 NE tetanusz elleni lóvérsavót kell adni. - ha az alapimmunizálásban és emlékeztető oltásban részesült személy utolsó oltását egy éven belül kapta, és sérülése nem súlyos, nem szükséges tetanusz toxoidot sem adni. - az alapimmunizálásban és emlékeztető oltásban nem részesült (vagy ezt igazolni nem tudó) sérültet 500 NE TETIG 500 immunglobulin, vagy 1500 NE tetanusz elleni lóvérsavó és 0,5 ml adszorbeált tetanusz toxoid egyidejű beadásával kell aktív/passzív immunizálásban részesíteni. A sérülés ellátását és az ehhez társuló aktív/passzív immunizálást folytatni kell a tetanusz elleni teljes védettség (2 oltásból álló alapimmunizálás és legalább l emlékeztető oltás) eléréséig. d) A veszettség expozíciónak kitett személyeket. Veszettségre gyanús sérülés esetén az oltásokat haladéktalanul meg kell kezdeni (posztexpozíciós oltás). A 0., 3., 7., 14., 30. és a 90. napon kell beadni egy-egy adagot. A 6. dózis beadása a kontaktus jellegétől függően elhagyható. e) Kanyarós beteg környezetében élő veszélyeztetett személyeket. Kanyaró megbetegedés előfordulása esetén a beteg környezetében élő, 1969-ben illetve ezután született, oltási dokumentációval nem rendelkező, továbbá a korábban újraoltásra kötelezett, de revakcinációban nem részesült személyeket, akiknél kontraindikáció nem áll fenn, élő, attenuált kanyaróvírus tartalmú oltóanyaggal kelt oltani.

3 f) Rubeolás beteg környezetében élő veszélyeztetett személyeket. Rubeolás beteg környezetében élő 1973-ban, illetve ezután született, oltási dokumentációval nem rendelkező személyeket M-M-R II trivalens vakcinával kell védőoltásban részesíteni. g) Mumpszos beteg környezetében élő veszélyeztetett személyeket. 2. Akut fertőzési veszély esetében a legrövidebb időn belül passzív immunizálásban kell részesíteni: a) Gamma-globulinnal: - járványos májgyulladásos beteg környezetéhez tartozó személyeket minél hamarabb, de feltétlenül az expozíciót követő 7-14 napon belül, testsúly-kilogrammonként 0,02 ml (16%-os oldat) adásával. - a kanyarós beteg fogékonynak tekinthető környezetéből az expozíciót követő 6 napon belül 0,25 ml (16%-os oldat) adásával azon 1969-ben illetve ezután született, kanyarón át nem esett, kanyaró ellen nem oltott személyeket, akiknél az aktív immunizálás ellenjavallt. b) Hepatitis B specifikus immunglobulinnal (HBIG): A személyi állomány - korábban aktív immunizálásban nem részesült - tagját, aki bizonyítottan HBsAg pozitív személy vérével szennyezett eszközzel (pl. tűvel) sérült. AUNATIV a járványügyi gyakorlatban - a sérült számára - térítésmentes. A sérülést követtő 24 órán belül be kell adni (5 ml) im. HEPATECT a gyógyszertárakból szerezhető be társadalombiztosítási hozzájárulás mellett. Posztexpozíciós profilaxisként 0,12-0,2 ml/tskg adandó iv. Tartós hepatitis B veszély fennállása esetén 10 ml-t kell adni. c) FSME-Bulin -nal. Az FSME-Bulin azonnali védelmet nyújt a kullancsencephalitisszel szemben. A specifikus immunglobulin, a kullancs-csípést követő 96 órán belül alkalmazható eredményesen. Az expozíciót követő 48 órán belül 0,1 ml/tskg; órán belül 0,2 ml/tskg adandó. d) TÉTIG 500 -zal. A tetanusz fertőzésre gyanús sérülteket a II/A fejezet 1. pontjának c) alpontjában részletezettek szerint szükséges oltani. B) Munkakörökhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettség 1. Hastífusz elleni védőoltás Hastífusz elleni védőoltásban kell részesíteni a foglalkozásuknál, munkakörüknél fogva veszélyeztetett személyeket munkaköri foglalkoztatásuk kezdetekor, majd ötévenként. Az oltást Typhim Vi vakcinával kell egyszeri alkalommal 0,5 ml oltóanyagot subcutan vagy intramuscularisan beadni. 2. Hepatitis elleni védőoltás Hepatitis-B elleni védőoltás foglalkoztatás feltételeként kötelező a személyi állomány mindazon tagjainak, akik szolgálatuk ellátása során vérrel és/vagy egyéb testváladékkal, emberi váladékokkal kerülhetnek kapcsolatba. Az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az első és második oltás között egy hónapos intervallum tartandó, a harmadikat az első oltás után 6-12 hónappal kell beadni. Jelenleg Magyarországon a gyógyszertári forgalomban az ENGERIX-B és a H-B-VAX II hepatitis B vakcina áll rendelkezésre. 3. Kullancsencephalitis elleni védőoltás Kullancsencephalitis elleni inaktivált vírus tartalmú vakcinát biztosítani kell térítésmentesen a személyi állomány mindazon tagjainak, akik szolgálatuk ellátása kapcsán állandóan vagy átmenetileg endémiás területen tartózkodnak (Magyarország egész területe ennek tekintendő). Mivel a kullancsszezon áprilistól októberig tart, az oltásokat lehetőleg már a téli hónapokban kell megkezdeni. Magyarországon jelenleg két oltóanyag van gyógyszertári forgalomban: az Encepur, továbbá az FSME- IMMUN Inject. a) Encepur Az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az első oltást követő 1-3 hónap múlva kell beadni a 2. oltást és az ezt követő 9-12 hónap múlva a harmadikat (általános séma). Amennyiben gyors védettség kialakítása szükséges, akkor a 2. oltást az elsőt követő 7. napon, a 3-at pedig az oltás megkezdését követő 21. napon lehet beadni (gyorsított séma). A védettség legkorábban a második oltást követő 14 nap múlva alakul ki. A hosszantartó védettség biztosítása érdekében 3 évenként emlékeztető oltás szükséges.

4 Encepur oltási sémái Oltások Általános séma Gyorsított séma nap 0. nap hónap 7 nap múlva hónappal a 2. oltás után 21 nap múlva b) FSME-IMMUN Inject A védettség kialakításához 3 oltásra van szükség. A második oltást az első után 1-3 hónappal; a 3. oltást a második oltás után 9-12 hónap múlva szükséges beadni. Amennyiben gyors védelem kialakítása szükséges, abban az esetben a 2. oltás az első után 14 nappal adandó. A tartós immunitás biztosítása érdekében 3 évenként emlékeztető oltás szükséges. Ha kullancscsípést észlelnek az első oltást követő 4 napon belül, abban az esetben specifikus immunglobulin (FSME-Bulin) adása szükséges. Ha az expozíció 4 nappal az 1. oltás után fordult elő, abban az esetben a 2. oltást azonnal be kell adni. Ha kullancscsípés a 2. oltás után következett be, nincs teendő. FSME-IMMUN Inject oltási sémái Oltások Általános séma Gyorsított séma nap 0. nap hónap 14. nap hónappal a második után 9-12 hónappal a második után Az oltás helye: az egyik oldali deltaizom. Megjegyzés: A védőoltásra jelentkezőket tájékoztatni kell arról, hogy a fenti oltóanyagok a Lyme kór ellen nem védenek. C) A külföldre történő kiutazás esetén fennálló védőoltási kötelezettség 1. A magyar állampolgárok sárgaláz elleni védőoltása a Vhr. 8. (1) bekezdésében foglaltakon túl kötelező, ha olyan országba utaznak, ahol sárgaláz veszély van. Sárgaláz elleni védőoltást csak az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) végezhet, és adhat ki erről oltási bizonyítványt. 2. A külföldi ország járványügyi helyzete és a kiutazó veszélyeztetettségének figyelembe vétele alapján egyéb oltások is végezhetők (pl. diftéria, tetanusz, kolera, hastífusz, kanyaró, rubeola, mumpsz, hepatitis A és B, járványos agyhártyagyulladás elleni védőoltás, gamma-globulin). 3. Kolera endémiás vagy epidémiás területre utazás esetén a kolera oltás elvégzésével egyidejűleg az oltandó személyt az oltóanyag alacsony hatékonyságáról és a szükséges higiénés magatartásról fel kell világosítani. A külföldre utazó magyar állampolgároknak a 2. pontban említett védőoltásait az ÁNTSZ területileg illetékes megyei intézetei és az OEK nemzetközi oltóhelye végzi. 4. A személyi állomány hivatalos külföldi kiküldetése esetén, a 2. pontban említett védőoltásait az Egészségügyi Osztály szervezésében a Magyar Honvédség Honvéd Egészségügyi Központ és/vagy az OEK nemzetközi oltóhelye végzi. Nemzetközi érvényű oltási bizonyítványt csak a 3. és 4. pontban foglalt nemzetközi oltóhelyek állíthatnak ki. 5. Maláriával fertőzött országba utazók számára a nemzetközi oltóhelyek által előírt megelőző gyógyszeres kezelés alkalmazandó. III. Megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető térítésmentes védőoltások 1. Tetanusz fertőzés elleni védőoltás Tetanusz fertőzés elleni aktív immunizálásban részesíthetők - fertőzésre gyanús aktuális sérülés nélkül is - az 1941 előtt született, oltatlan személyek. A védőoltások az év során korlátozás nélkül végezhetők. 2. Diftéria megbetegedés elleni védőoltás

5 A személyi állomány mindazon tagjának, aki szolgálata ellátása kapcsán állampolgárokkal kerülhet kapcsolatba, így elsősorban az egészségügyi dolgozóknak, a bűnügyi, a közrendvédelmi, a közlekedés- és igazgatásrendészeti állomány tagjainak - amennyiben 10 éven belül diftéria elleni védőoltásban nem részesültek - fel kell ajánlani a diftéria-tetanusz védőoltást (az eddig alkalmazott tífusztetanusz oltás helyett). A szervezés az ország keleti felében különösen aktív legyen. A védettség szinten tartása érdekében a védőoltást 10 évenként meg kell ismételni. Az oltásra lehetőleg április-június hónapban kerüljön sor, de indokolt esetben az év második felében is el lehet végezni. Az oltás helye: az egyik oldali deltaizom. Az oltás a hepatitis B vakcinákkal egy időben adható, de más-más helyre. Az oltásokat a Tisztított és adszorbeált diftéria-tetanusz oltóanyag felnőttek részére" elnevezésű vakcinával kell végezni. 3. Hepatitis B elleni védőoltás A hepatitis B fertőzést vér, szövetnedvek, testváladékok is közvetítik. A megbetegedés megelőzése érdekében a munkájuk során rendszeresen kontaminálódhatnak vérrel, testváladékokkal a dializált betegek és az akut vagy krónikus hepatitis B megbetegedésben és szenvedő beteg környezetéhez tartozó személyek részesíthetők védőoltásban. 4. Influenza megbetegedés elleni védőoltás Influenza megbetegedés ellen - veszélyeztetettségük miatt - térítésmentes védőoltásban részesíthetők körét, az oltásokkal kapcsolatos aktuális indikációkat illetve a gyógyszertári forgalomban kapható egyéb térítéses influenza oltóanyagokat, az ORFK HSZ Egészségügyi és Pszichológiai Osztály - az influenza szezont megelőzően, évente kiadott - ún. influenza körlevele tartalmazza. Influenza vakcinák kizárólag egyetlen influenza szezonban használhatók fel. Felhasználhatósági idejük az adott influenzaszezont követő június 30-ig tart. IV. Az oltásokkal kapcsolatos kontra-indikációk A védőoltásoknak abszolút kontra-indikációja nincs. A kontra-indikációk figyelembe vételét a járványügyi helyzet, valamint az oltással kivédhető betegség veszélyessége határozza meg. Általános oltási kontra-indikációk: 1. Lázas betegség. 2. Immunológiai károsodás (élő vírustartalmú vakcina, illetve BCG nem adható). 3. Súlyos oltási szövődmény korábbi előfordulása. Amennyiben egy oltott személynél az oltás következtében anafilaxiás reakció, kollapszus, sokk, encephalitis/encephalopathia vagy nem lázas konvulzió alakult ki, nem szabad ugyanazzal az oltóanyaggal a későbbiekben védőoltásban részesíteni. 4. Terhesség Terhes nőknél csak a legindokoltabb esetben végezhetők oltások, akkor, ha a fertőzés lényegesen jelentősebb veszélyt jelent, mint az oltással összefüggő fokozott oltási reakció vagy esetleges szövődmény. Élő vírus tartalmú vakcinák közül a kanyaró, rubeola és mumpsz nem adható terhes nőnek, mivel e vakcinavírusok magzatkárosító hatása még nem kellően ismert. A gyakorta lázas reakciót okozó vakcinák (pl. tífusz vakcina) használata egyedi elbírálást igényel. 5. Tojásfehérje és antibiotikum iránti hiperszenzitív, anafilaxiás reakció. Azok, akiknek anamnézisében tojás fogyasztása után fellépő anafilaxiás reakció generalizált urtikária, a száj és torok duzzanata, nehézlégzés, gégeödéma, hipotenzió, sokk) szerepel, tojáseredetű vakcinával csak az oltóanyaggal történt előzetes bőrpróba után oltható. Az 1-5. pontban felsorolt kontra-indikációk egy része átmeneti (láz, terhesség), mások (immundeficiencia, korábbi súlyos oltási szövődmény, neurológiai rendellenesség, tojásfehérje, vagy antibiotikum iránti anafilaxiás reakció) állandóak. Az oltási kontra-indikációk megítélése sokat változott az elmúlt években. A korábban oltási kontra-indikációk közé sorolt állapotok egy részénél jelenleg inkább a védőoltások elvégzésének fokozott jelentősége hangsúlyozott. Ledált egészségi állapot esetén ugyanis egy fertőzés, fertőző betegség kialakulása lényegesen nagyobb veszélyt jelent az esetleges oltási reakciónál. Fentieknek megfelelően az alábbiakban felsorolt állapotok/betegségek nem tekinthetők kontraindikációknak, tehát az oltásokat el kell végezni:

6 allergia, asztma vagy más atópiás manifesztációk nyugalmi szakasza; konvulziók a családi anamnézisben; lokális szteroid kezelés; dermatózisok, ekcéma vagy más lokalizált bőrbetegség; krónikus szív-, tüdő- és vesebetegség; alultápláltság; betegség inkubációs ideje. Amennyiben az oltóorvos bizonytalan egy esetleges oltási kontra -indikáció megítélésében, célszerű, ha a klinikai védőoltási szaktanácsadást vagy az ÁNTSZ megyei epidemiológusának segítségét veszi igénybe. V. Különböző védőoltások adása között betartandó legrövidebb időközök Inaktivált oltóanyagok (pl. tífusz, influenza, diftéria-tetanusz, hepatitis B, kullancs-encephalitis vakcina stb.) egyidőben vagy meghatározott időköz tartása nélkül bármikor beadható, de más-más helyre. Ugyancsak egyidejűleg vagy időköz tartása nélkül adható inaktivált kórokozó tartalmú és élő vírus tartalmú vakcina vagy a BCG is (pl. diftéria-tetanusz és morbilli) ugyancsak más-más helyre. Különböző élő vírus vakcinák egyszerre is adhatók (pl. rubeola és morbilli). Ha azonban nem egyszerre történt a beadásuk, az élő vírus vakcinák adása között legkevesebb 4 hét intervallumot kell tartani. Ugyancsak 4 hét intervallum tartandó az élő vírus vakcinák és BCG, illetve BCG és élő vírus vakcinák beadása között. Morbilli vagy morbilli komponensű (MMR) vakcina beadását követően egy hónapos intervallum után végezhető el a tuberkulin próba (morbilli fertőzés vakcináció hatására az egyébként tuberkulin pozitív egyének reakciója negatív lehet). Élő vírus tartalmú vakcinák gamma-globulinnal egyszerre nem adhatók. Gamma-globulin oltást követően ezen vakcinák csak 3 hónap intervallum után adhatók be. Fenti élő vírus vakcinák adását követő 2 héten belül - megbetegedési veszély elhárítása céljából - adott gamma-globulin az előző oltás hatékonyságát kedvezőtlenül befolyásolja, ezért ebben az esetben az élő vírus tartalmú oltóanyag adását a gamma-globulin beadását követő 3 hónap múlva meg kell ismételni. VI. Védőoltási nyilvántartások, igazolások A védőoltások végrehajtását listásan és az egyéni egészségügyi dokumentációban (pl. karton, egészségügyi törzskönyv, oltási könyv, számítógépes adatbázis stb.) kell nyilvántartani. A lista tartalmazza az oltottak nevét, az oltás megnevezését és időpontját, valamint, hogy hányadik oltás került végrehajtásra (pl. X.Y Engerix B/I, ). A listák 5 évig megőrzendők. Az oltásokat a Védőoltási könyv 14 éven felüli személyek részére című személyi oltási könyvbe is be kell jegyezni. VII. A védőoltással kapcsolatos jelentések 1. A végrehajtott védőoltásokról a rendőri szervek egészségügyi szolgálatai - az előre rendelkezésükre bocsátott nyomtatványokon - negyedévente részjelentésben, majd évente összesítő jelentésben kell, hogy beszámoljanak. A jelentéseket a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője összesíti, és negyedévente felterjeszti az országos rendőrfőkapitány részére. 2. A védőoltásokkal kapcsolatban előforduló fokozott oltási reakciót, szövődményt, balesetet az oltó-, illetve észlelő orvos haladéktalanul köteles jelenteni az ORFK HSZ Egészségügyi és Pszichológiai Osztálya felé. VIII. A személyi állomány védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségei 1. A személyi állomány védőoltásra kötelezett tagja köteles védőoltás, továbbá ha a védőoltást megelőzően szűrővizsgálat, vagy azt követően a védőoltás eredményének ellenőrzése szükséges - szűrő, illetőleg ellenőrző vizsgálat céljából - a megállapított helyen és időben megjelenni, és magát az oltásnak, illetőleg vizsgálatnak alávetni.

7 A védőoltás megtagadható, erről írásos dokumentumot kell készíteni, a megtagadás okának megjelölésével. A megtagadás tényét az oltásra kötelezett aláírásával igazolja. A megtagadásról készült dokumentum az adott személy állományban való tartózkodása idejéig megőrzendő. 2. Ha a védőoltásra kötelezett bármilyen okból a védőoltás helyén a megjelölt időben nem tud megjelenni, ezt a körülményt köteles a megjelölt helyen és időben a védőoltást végző orvosnak bejelenteni. Ez esetben a védőoltás új időpontjáról a védőoltásra kötelezett személy, értesítést kap. Ha védőoltása korábban máshol már megtörtént, vagy ha a védőoltás alól végleges mentességet kapott, ezt is köteles bejelenteni, és hitelt érdemlően igazolni. 3. Az oltási dokumentációt a személyi állomány minden tagja köteles megőrizni, és azt újbóli védőoltás, illetőleg szűrő- vagy ellenőrző vizsgálat alkalmával az orvosnak átadni. 4. Elveszett, megrongálódott oltási könyvet az oltási nyilvántartás adatai alapján az oltóorvos jogosult pótolni. Más oltóhelyen végzett oltásokra vonatkozó igazolásokat a személyi állomány érdekelt tagja köteles beszerezni. IX. Az oltóanyagok beszerzése, tárolása és felhasználása 1. Beszerzés lehetséges és javasolt helyei a) Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont. b) ÁNTSZ Regionális Intézete. c) Oltóanyaggal rendelkező központi (megyei) gyógyszertár. 2. Tárolás és felhasználás Az oltóanyagok különleges érzékenysége miatt a tárolás, szállítás és felhasználás különös figyelmet követel. Az oltóanyagokat hűtőtáskában kell szállítani és a felhasználásig +2 C-+8 C hőmérsékleten (hűtőszekrényben) kell tárolni. A folyékony állapotban letöltött vakcinákat lefagyasztani tilos. A hőérzékeny MMR vakcinát feloldás előtt ajánlatos +4 C alatt, a fagyasztótérben tárolni. Fénytől védendő. A hűtőtérrel való takarékoskodás érdekében az oldószert tartalmazó ampulla szobahőmérsékleten is tárolható. A feloldott vakcinát az ampullában sötét helyen, 2-8 C-on kell tárolni, és ha 8 órán belül nem használják fel, meg kell semmisíteni. A fel nem használt vagy egyéb okból fel nem használható oltóanyagokat a veszélyes hulladékra vonatkozó szabályok szerint meg kell semmisíteni. X. Az Egészségügyi Osztályok védőoltásokkal kapcsolatos feladatai 1. Az asszisztensnő a) a védőoltás megkezdése előtt tájékoztatja az oltandó személyt az oltás jelentőségéről és céljáról; b) gondoskodik az oltottak nyilvántartásáról, az oltásról készült jelentések elkészítéséről, c) gondoskodik a biztosított oltóanyag előírásoknak megfelelő tárolásáról, d) elszámol az oltóanyaggal. 2. Az oltást végző orvos a) egyedileg elbírálja az oltás végrehajthatóságát, b) gondoskodik a védőoltáshoz szükséges segédanyagokról (pl. fecskendők, tűk stb.), c) azonnal jelenti az Egészségügyi Osztályra az oltásokkal kapcsolatos fokozott reakciókat, szövődményeket, d) dokumentálja az oltások megtörténtét, e) ellenőrzi az asszisztensnő 1. pontban felsorolt feladatainak végrehajtását. 3. Az ORFK HSZ Egészségügyi és Pszichológiai Osztály a) a felterjesztett védőoltási igények összesítése alapján megtervezi a következő évi védőoltások végrehajtásához szükséges oltóanyagok országos mennyiségét, b) javaslatot tesz a központilag beszerzett oltóanyagok megfelelő szétosztására, d) gondoskodik a védőoltások Szabályzatban foglaltaknak megfelelő végrehajtásáról, e) vizsgálja az oltási nyilvántartásokat, f) ellenőrzi az oltások végrehajtását, g) kivizsgálja a fokozott oltási reakcióval, szövődménnyel járó eseteket. 2. számú melléklet a 47 /2007. (OT 30.) ORFK utasításhoz

8 Azok a munkakörök, amelyekben dolgozók részére a foglalkoztatás feltételeként védőoltás biztosítása, valamint 6 hónaponként biológiai monitoring (vér-, és vizelet) vizsgálatok elvégeztetése szükséges és indokolt Munkakör megnevezése** Hastífusz elleni Védőoltás megnevezése Kullancsencephalitis elleni Hepatitis-B elleni Biológiai monitoring vizsgálat indokolt* 1. bűnügyi technikus és szakértő bűnügyi nyomozó bűnjel kezelő járőr (közrendvédelmi) járőr (vízirendészeti) járőr (kutyás) járőr (lovas) járőr (határrendészeti) baleseti helyszínelő fogda, - kísérőőr tűzszerész búvár állatgondozó lövészeti kiképző, lőtérmester különleges szolgálatok + + (terrorelhárító, felszámoló, akciós, beavatkozó, stb.) 16. műszaki karbantartók kertész bűnügyi orvos gyógyító orvos felcser boncmester fogorvos egészségügyi asszisztens laboráns mentő gk. vezető munkabiztonsági szakemberek közegészségügyi szakemberek híradástechnikai szolgálat + (felügyeletes külterületi URH objektumok) 29. lőtérvezető szakoktató (bű. technikai, stb.) garázsmester hajóvezető, helikoptervezető, műhelyvezető +

9 * ha olyan vegyi-, és egyéb fizikai-, kémiai anyagokkal dolgozik, amelyek valamely vonatkozó jogszabály hatálya alá esnek ** a táblázatban nem nevesített egyéb munkakörök esetében, valamint egyes járványos megbetegedések tekintetében endémiás terültnek minősülő külföldi országba történő vezénylés során, az egészségügyi szakszolgálatok tehetnek javaslatot az állomány illetékes parancsnokok, illetve a munkáltatói jogkört gyakorlók felé - a fenti táblázatban minimum követelményként megjelölt védőoltásokon és munkakörökön túl - egyéb védőoltások indokoltságáról.

11. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2004. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

11. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2004. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 11. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2004. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2004. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

Részletesebben

Módszertani levél a 2003. évi védõoltásokról

Módszertani levél a 2003. évi védõoltásokról Módszertani levél a 2003. évi védõoltásokról Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Bevezetés Oltásokkal kapcsolatos kontraindikációk A védõoltásoknak abszolút kontraindikációja nincs. Általános oltási

Részletesebben

Módszertani levél a 2002. évi védõoltásokról

Módszertani levél a 2002. évi védõoltásokról Módszertani levél a 2002. évi védõoltásokról ÚJ Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Bevezetés Oltásokkal kapcsolatos kontraindikációk A védõoltásoknak abszolút kontraindikációja nincs. Általános

Részletesebben

10. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2003. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2003. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2003. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2003. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról. 2016. EüK. 4. szám közlemény 3 (hatályos: 2016.02.

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról. 2016. EüK. 4. szám közlemény 3 (hatályos: 2016.02. I. BEVEZETÉS Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2016. évi védőoltásokról 2016. EüK. 4. szám közlemény 3 (hatályos: 2016.02.15 - ) A Védőoltási Módszertani Levél a fertőző betegségek

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 57.

Részletesebben

20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2013. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2013. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2013. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2013.

Részletesebben

22. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2015. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

22. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2015. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 22. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2015. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2015.

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

12. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2005. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2005. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo A JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 12. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2005. január 27. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A "JOHAN BÉLA" ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2005.

Részletesebben

15. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2008. február 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

15. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2008. február 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 15. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2008. február 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2008. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL 2 ORSZÁGOS

Részletesebben

Csecsemő és gyermekkori védőoltások

Csecsemő és gyermekkori védőoltások Csecsemő és gyermekkori védőoltások Kedves szülő! Ezzel az összefoglalóval szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy könnyebben tudjon eligazodni gyermeke védőoltásai között. Együtt ismertetjük az életkorhoz

Részletesebben

14. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2007. január 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

14. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2007. január 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 14. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2007. január 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2007. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL 2 Epinfo

Részletesebben

15. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2008. február 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

15. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2008. február 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 15. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2008. február 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2008. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL 2 ORSZÁGOS

Részletesebben

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető

A védőoltásokról. Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak. HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető A védőoltásokról Infekciókontroll képzés szakdolgozóknak HBMKHNSzSz Dr. Kohut Zsuzsa Járványügyi osztályvezető 2012.10.24-25. Céljaink a vakcináció során: egyéni védelem biztosítása, az átoltottság fenntartása,

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én)

Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kérdések és válaszok a kanyaróról az Európában zajló kanyarójárvány kapcsán (készült 2010. július 27-én) Kanyarójárvány Európában Mi a kanyaró (morbilli)? Előfordul-e Magyarországon a kanyaró? Milyen az

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI 16. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2009. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epidemiológiai Információs Hetilap AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2009. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL 2 Országos

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2 Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2011. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL Epinfo 3 ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2011. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL 2 Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2010. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL Összeállította: dr. Csohán Ágnes osztályvezető főorvos Közreműködtek: dr. Molnár

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2 Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2011. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL Epinfo 3 ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT főigazgató főorvos: dr. Melles Márta MÓDSZERTANI LEVÉL A 2011. ÉVI VÉDŐOLTÁSOKRÓL

Részletesebben

Általános tudnivalók külföldi utazással kapcsolatban

Általános tudnivalók külföldi utazással kapcsolatban BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Általános tudnivalók külföldi utazással kapcsolatban Külföldre utazók védőoltása (nemzetközi utazással kapcsolatos tanácsadást, valamint

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság továbbképző konferenciája,,védőoltási helyzetkép napjainkban: újdonságok, tények, kérdések Védőoltással megelőzhető fertőző betegségek epidemiológiai helyzete Magyarországon

Részletesebben

19. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

19. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 19. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2012.

Részletesebben

20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 20. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2012. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2013.

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2015. évi védőoltásokról 1. 2015. EüK. 5. szám közlemény

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2015. évi védőoltásokról 1. 2015. EüK. 5. szám közlemény Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2015. évi védőoltásokról 1 I. BEVEZETÉS 1. Lázas betegség 2015. EüK. 5. szám közlemény (hatályos: 2015.03.27 - ) A Védőoltási Módszertani Levél a

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 57.

Részletesebben

A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei

A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei A jegyző és a járványügyi szakterület együttműködésének lehetőségei Dr. Krisztián Erika Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Jegyzői értekezlet 2013. november 13. Amiről szó

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2014. évi védőoltásokról. 2014. EüK.12. szám közlemény 3

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2014. évi védőoltásokról. 2014. EüK.12. szám közlemény 3 Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2014. évi védőoltásokról I. BEVEZETÉS 1. Lázas betegség hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám közlemény 3 A Védőoltási Módszertani Levél a fertőző

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2010. évi védıoltásokról

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2010. évi védıoltásokról Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2010. évi védıoltásokról Hatályosság: 2010.05.04 - I. Bevezetés A Védıoltási Módszertani levél a fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2011. évi védıoltásokról

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2011. évi védıoltásokról I. BEVEZETÉS Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2011. évi védıoltásokról Hatályosság: 2011.02.28 - A Védıoltási Módszertani levél a fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében

Részletesebben

20. évfolyam 28. szám 2013. július 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 28. szám 2013. július 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 20. évfolyam 28. szám 2013. július 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások teljesítése, 2012 325 Fertőző betegségek adatai 336 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Tetanol pur betegtájékoztató - PIL alapján.doc BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A ÉVI VÉDÕOLTÁSOKRÓL

AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A ÉVI VÉDÕOLTÁSOKRÓL GYERMEKGYÓGYÁSZAT AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2010. ÉVI VÉDÕOLTÁSOKRÓL Kivonatos közlés I. Bevezetés A Védõoltási Módszertani levél a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése

Részletesebben

Szemelvények a védıoltási gyakorlatból. Kulcsár Andrea Fıvárosi Szent László Kórház

Szemelvények a védıoltási gyakorlatból. Kulcsár Andrea Fıvárosi Szent László Kórház Szemelvények a védıoltási gyakorlatból Kulcsár Andrea Fıvárosi Szent László Kórház Oltási tanácsadás: Special Immunization Services andrea.kulcsar@laszlokorhaz.hu www.infovac.hu Szent László Kh. 1/b épület

Részletesebben

23. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM február 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

23. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM február 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 23. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2016. február 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2016.

Részletesebben

21. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM augusztus 08. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

21. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM augusztus 08. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 21. évfolyam 3. KÜLÖNSZÁM 2014. augusztus 08. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2014.

Részletesebben

Vakcináció és védőoltások

Vakcináció és védőoltások Vakcináció és védőoltások Dr. Mészáros Ágnes Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2014 Magyarország: kötelező oltási rendszer Mi a jelentősége, miért hasznos? átoltottság paper shot fészek

Részletesebben

A külföldi munka vállalástól a párnapos hivatalos tárgyalásig

A külföldi munka vállalástól a párnapos hivatalos tárgyalásig A külföldi munka vállalástól a párnapos hivatalos tárgyalásig Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpont A foglalkozás egészségügyi orvos Változó/

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről. Általános rendelkezések

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről. Általános rendelkezések 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 57.

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele. a 2012. évi védıoltásokról

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele. a 2012. évi védıoltásokról I. BEVEZETÉS Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2012. évi védıoltásokról hatályos: 2012.03.26 - A Védıoltási Módszertani levél a fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében

Részletesebben

MOST AKKOR HOGYAN OLTSUNK MENINGOCOCCUS ELLEN?? Kulcsár Andrea ESZSZK

MOST AKKOR HOGYAN OLTSUNK MENINGOCOCCUS ELLEN?? Kulcsár Andrea ESZSZK MOST AKKOR HOGYAN OLTSUNK MENINGOCOCCUS ELLEN?? Kulcsár Andrea ESZSZK 0-5 éves. 15-25 éves Meningitis epidemica megbetegedések korcsoportonként 0 25 éves!!!!!!!!!!!!! Forrás: OEK MEGELŐZÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. Általános rendelkezések

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. Általános rendelkezések 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 57.

Részletesebben

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend

102/1995. (VIII.25.) Korm. rend 102/1995. (VIII.25.) Korm. rend Statisztikai adatok 2013 évi 51 milliárd forinttal szemben idén 54 milliárd forint körüli a táppénz budget, a táppénzjogosultak száma a 2010. évi 3 millió 474 ezerről 2013-ra

Részletesebben

Vakcináció és védıoltások

Vakcináció és védıoltások Vakcináció és védıoltások Dr. Mészáros Ágnes Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet 2013 Cél: fertızések miatti megbetegedés, rokkantság, halál megelızése Ismétlés Oltóanyagok Szövıdmények

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2013. évi védıoltásokról

Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2013. évi védıoltásokról I. BEVEZETÉS Az Országos Epidemiológiai Központ módszertani levele a 2013. évi védıoltásokról hatályos: 2013.02.04 - A Védıoltási Módszertani Levél a fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében

Részletesebben

Kórházi járványügyi osztály

Kórházi járványügyi osztály Dr Böröcz ö Karolina Kórházi járványügyi osztály OEK módszertani levél 2003 febr 07 EPINFO különszám Összefoglalja f l lj azon ismereteket, t amelyekkel l a kockázatok megbecsülhetők Ismerteti a hatékony

Részletesebben

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban

Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Biológiai kóroki tényezők a mezőgazdaságban Dr.Kővágó István 1.sz.Üzemegészségügyi Kft Budapest 2014 Mezőgazdaság igen széles terület: Állattenyésztés (nagyüzemi és háztáji) Növénytermesztés (szántóföld,

Részletesebben

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból

Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból Fertőző betegségek felosztása járványtani szempontból 1) Emberről-emberre terjedő betegségek a) gyomor-bélcsatornán át terjedő b) légutakon keresztül terjedő c) vérpálya útján terjedő d) kültakarón át

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma módszertani levele a évi védőoltásokról. hatályos:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma módszertani levele a évi védőoltásokról. hatályos: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma módszertani levele a 2017. évi védőoltásokról 2017. EüK. 7. szám EMMI közlemény I. BEVEZETÉS hatályos: 2017.04.20 A Védőoltási Módszertani Levél a fertőző betegségek

Részletesebben

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont

Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Változó uticélok: oltsuk-e a környezı országba utazó gyermekeket? Dr. Jelenik Zsuzsanna Országos Epidemiológiai Központ Nemzetközi Oltóközpont Családi utazás Bolgár tengerpart, 3 hét all inclusive + gyermek

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Human Papilloma Vírus (HPV) elleni védőoltás támogatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány

Részletesebben

Buda Országos Rendőr-főkapitányság

Buda Országos Rendőr-főkapitányság Buda Országos Rendőr-főkapitányság Nagy Tamás r. főhadnagy rendőrségi tanácsos a Rendőrség közegészségügyi-járványügyi főfelügyelője munkavédelmi főfelügyelő-helyettes munkahigiénés szakértő Budapest,

Részletesebben

Vakcináció. Az immunrendszer memóriája

Vakcináció. Az immunrendszer memóriája Vakcináció Prechl József Az immunrendszer memóriája Csak olyan inger következtében alakul ki amely az adaptív immunrendszer válaszát is kiváltja = limfociták szükségesek hozzá Sejtek fennmaradása: memória

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1 adag (1 ml) tartalma: Hepatitisz B felszíni antigén 1,2. 20 mikrogramm

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. 1 adag (1 ml) tartalma: Hepatitisz B felszíni antigén 1,2. 20 mikrogramm 1. A GYÓGYSZER NEVE Engerix-B szuszpenziós injekció felnőtteknek Engerix-B szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben felnőtteknek Hepatitisz B (rekombináns DNS) vakcina (adszorbeált) (HBV) 2. MINŐSÉGI

Részletesebben

A 2015/2016. évi influenza szezon összefoglaló értékelése

A 2015/2016. évi influenza szezon összefoglaló értékelése A 05/06. évi influenza szezon összefoglaló értékelése Az influenza figyelőszolgálat 05. 0. hetétől 06. 0. hetéig működött. A résztvevő orvosok hetente jelentették az adott héten orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

23. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM február 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE

23. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM február 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. Epinfo AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE 23. évfolyam 1. KÜLÖNSZÁM 2016. február 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT MÓDSZERTANI LEVELE A 2016.

Részletesebben

Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén?

Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén? Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Védőoltási helyzetkép, átoltottság. Mi a teendő a védőoltás megtagadása esetén? Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztály

Részletesebben

Egy immunizáló dózis (0,5 ml) 1,5 μg inaktivált kullancsencephalitis-vírust (törzs K23; csirkeembrio fibroblast sejtkultúrán tenyésztett) tartalmaz.

Egy immunizáló dózis (0,5 ml) 1,5 μg inaktivált kullancsencephalitis-vírust (törzs K23; csirkeembrio fibroblast sejtkultúrán tenyésztett) tartalmaz. 1. A GYÓGYSZER NEVE ENCEPUR ADULTS szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben kullancsencephalitis vakcina, inaktivált. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy immunizáló dózis (0,5 ml) 1,5 μg inaktivált

Részletesebben

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású:

Jelentés a munkavállalói létszámról. részállású: Jelentés a munkavállalói létszámról Foglalkozás-egészségügyi szolgálat neve: címe: orvosok száma: ápolók száma: alkalmazott egyéb személyek száma: Osztály A B C D főállású: részállású: Jelenleg ellátott

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Influenza. Az influenza az őszi-téli és a kora tavaszi időszakban támad. Egyre többen kapják meg azonban a betegséget már novemberben.

Influenza. Az influenza az őszi-téli és a kora tavaszi időszakban támad. Egyre többen kapják meg azonban a betegséget már novemberben. Influenza Mi az influenza? Az influenza heveny fertőző vírusos betegség, mely közvetlenül vagy a levegőben cseppek által közvetítve terjed, amikor pl. valaki köhög. Tünetei a következők: 1-2 napig tartó

Részletesebben

Salmonella typhi (Ty2 törzs) Vi poliszacharidja

Salmonella typhi (Ty2 törzs) Vi poliszacharidja 1. A GYÓGYSZER NEVE Typherix oldat injekcióhoz előretöltött fecskendőben Hastífusz elleni poliszacharid vakcina 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL A vakcina egy adagjának (0,5 ml) tartalma: Salmonella

Részletesebben

23. évfolyam 31. szám augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 31. szám augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 31. szám 2016. augusztus 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások teljesítése, 2015 369 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 382 Fertőző betegségek adatai 384 E p

Részletesebben

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák

Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Migráció egészségügyi, közegészségügyi, járványügyi problémák Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos XXII. Magyarországi Egészségügyi Napok, Debrecen 2015. október 7-9. Irányadó jogszabályok - Az

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Td-pur szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben tetanusz/diftéria adszorbeált vakcina tartósítószer nélkül, 5 éven felüliek számára Mielőtt beadják

Részletesebben

Tetanusz/diftéria adszorbeált vakcina tartósítószer nélkül, 5 évesnél idősebbek számára

Tetanusz/diftéria adszorbeált vakcina tartósítószer nélkül, 5 évesnél idősebbek számára 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Td-pur szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben Tetanusz/diftéria adszorbeált vakcina tartósítószer nélkül, 5 évesnél idősebbek számára 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Részletesebben

MENJUGATE vakcina. Kiadhatóság: Betegtájékoztató

MENJUGATE vakcina. Kiadhatóság: Betegtájékoztató MENJUGATE vakcina gyártó: Novartis Vaccines and Diagnostics Hatóanyag: Meningococcus c, tisztított polysaccharid antigen, konjugált Kiszerelés: 1x0,5 ml Törzskönyvi szám: OGYI-T-8905/01 Nagyobb kép Fogyasztói

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 57.

Részletesebben

17. évfolyam 40. szám 2010. október 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 40. szám 2010. október 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 17. évfolyam 40. szám 2010. október 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 2009 497 Szakmai tájékoztatás (influenza oltóanyagok) 503 Fertőző betegségek adatai 504 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik.

Az alkalmasság véleményezése a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Milyen esetekben kötelező munkaviszony létesítése előtt az alkalmassági vizsgálat, az időszakos és a soron kívüli vizsgálat? Mit tehetnek a felek, ha nem értenek egyet a vizsgálat eredményével? Összefoglaltuk.

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről. Általános rendelkezések

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről. Általános rendelkezések Hatály: 2008.X.1. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1/2007. sz. Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

1/2007. sz. Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5327, Telefax: (36-1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vaxxitex HVT+IBD

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vaxxitex HVT+IBD HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vaxxitex HVT+IBD 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME Forgalombahozatali

Részletesebben

A Havrix megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) biológiai anyagokra előírt követelményeinek.

A Havrix megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) biológiai anyagokra előírt követelményeinek. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Havrix 1440 Elisa Egység szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben Havrix 720 Elisa Egység Junior szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben Hepatitis A vakcina antigén

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi KI ALKALMAS A MUNKAVÉGZÉSRE? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A munkavégzésre

Részletesebben

Védőoltásokról a célzott terápiák korszakában

Védőoltásokról a célzott terápiák korszakában Védőoltásokról a célzott terápiák korszakában Onozó Beáta HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2014-2016. 2017. ÁPRILIS 20-21 Autoimmun betegeket fokozott infekcióhajlam jellemzi!

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Itt az egészségügyet részletesen szabályozó törvényből két területet emelünk ki, az egészségügyi szolgáltatások szakmai követelményeire

Részletesebben

A Boostrix Polio diphtheria, tetanus, pertussis és poliomyelitis elleni emlékeztető oltásra javasolt 4 éves kortól (lásd 4.2 pont).

A Boostrix Polio diphtheria, tetanus, pertussis és poliomyelitis elleni emlékeztető oltásra javasolt 4 éves kortól (lásd 4.2 pont). 1. A GYÓGYSZER NEVE Boostrix Polio szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben diphtheria, tetanus, pertussis (acelluláris összetevő) és (inaktivált) poliomyelitis vakcina (adszorbeált, csökkentett

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2011. (III. 31.) rendelete a méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról Budapest Főváros

Részletesebben

Esélyegyenlőség a védőoltások területén

Esélyegyenlőség a védőoltások területén Esélyegyenlőség a védőoltások területén Dr. Krisztián Erika FMK NSZSZ megyei járványügy osztályvezető Egészségügyi Alapellátási Szakmai Nap 2012.06.07. Miről lesz szó? Történeti áttekintés a kezdetektől

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 27-i ülésére

Részletesebben

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II.

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II. 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás Szám: 43/2010. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK AZ OLTANDÓK SZÁMÁRA

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK AZ OLTANDÓK SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK AZ OLTANDÓK SZÁMÁRA Tetanol pur szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben adszorbeált tetanusz toxoid vakcina, tartósítószer nélkül Mielőtt beadnák Önnek ezt a vakcinát,

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere..../2016. (...) EMMI rendelete Az emberi erőforrások minisztere.../2016. (......) EMMI rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

- 70 éves kortól 1 700,-

- 70 éves kortól 1 700,- TISZTELT BETEGEINK! A hatályos jogszabályok alapján az alábbi ellátásokértszolgáltatásokért praxisunkban a következő térítési díjakat kell fizetni (a társadalombiztosítás által teljesen nem finanszírozott,

Részletesebben

22. évfolyam 33-34. szám 2015. augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 33-34. szám 2015. augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 33-34. szám 2015. augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások teljesítése, 2014 391 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 406 Fertőző betegségek adatai 407

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Rabipur por és oldószer oldatos injekcióhoz Inaktivált veszettség elleni vakcina

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Rabipur por és oldószer oldatos injekcióhoz Inaktivált veszettség elleni vakcina Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Rabipur por és oldószer oldatos injekcióhoz Inaktivált veszettség elleni vakcina Mielőtt beadnák Önnek vagy gyermekének a Rabipur-t, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

B/Brisbane/60/2008 15,0 mikrogramm HA**

B/Brisbane/60/2008 15,0 mikrogramm HA** 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Influvac szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben (2010/2011) 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy 0,5 ml-es adag vakcina az alábbi törzsekhez tartozó influenzavírusok

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben