J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete november 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Endes Zsigmond, Gáspár Sándor, Gazdag János, Gilicze János, Guvat László, Dr. Halmágyi Pál, Kovács Sándor, Lengyel István, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Dr. Nagy Lajos, Dr. Orbán Imre PhD, Orosné Spák Hedvig és Varga Zoltán települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Bálint Márta, a Makó Városi Kulturális- Közművelődési Kht. ügyvezető igazgatója, Fejes István tű. alezredes, a Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, Pőcze Lászlóné, a Termál- és Gyógyfürdő vezetője, Török Bálintné, a Belvárosi Óvoda vezető-helyettese, Bertus-Barcza Csabáné, az Újvárosi Óvoda képviseletében. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, valamint valamennyi kedves vendégünket, akik jelenlétükkel megtisztelték a testületi ülésünket. A televízión keresztül szeretettel köszöntöm Makó város közösségét, azokat, akik a televízión keresztül nézik a mai testületi ülésünket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 19 fő. A megjelenési arány 79%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Dr. Nagy Lajos és Mágori Józsefné települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Dr. Nagy Lajos és Mágori Józsefné a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Dr. Nagy Lajos és Mágori Józsefné települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani azzal, hogy kérem sürgősséggel vegyük fel a tárgyalandó zárt ülési előterjesztések sorába a 24. sz. Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja anyagot, melyet az ülés előtt osztottunk ki, továbbá a 7. sz. előterjesztés a MATERM Kft. alapítása és a társasági szerződés elfogadása esetében a társasági szerződésben technikai jellegű javítás történt, ezért a mai napon kiosztott társasági szerződést tekintsük a tárgyalás alapjának. Ezen túl a 23. sz. zárt ülési előterjesztés bizottsági ülésen elhangzottak alapján átdolgozásra került, kérem ebben az esetben is a mai napon kiosztott előterjesztés képezze a tárgyalás alapját. Megkérdezem, hogy más valakinek van-e gondolata a napirendre vonatkozóan. Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, hogy szavazzuk meg a napirendjeinket.

2 2 A képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 413/2007. (XI.28) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület november 28-i ülésének napirendje. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete november 28-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Tájékoztató a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről, a létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről Előadó: Keszthelyi László, a Bio-Pannónia Kft. ügyvezetője Medgyesi Pál, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. ügyvezetője 3. Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző 4. Tájékoztató Makó Város Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 5. Makó Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 6. Előterjesztések, rendelettervezetek 7. Interpellációk, kérdések 8. Zárt ülési előterjesztések 9. Egyebek A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója napirend tárgyalása idején közmeghallgatást tart. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője (Márton Imre települési képviselő megérkezett.) Dr. Buzás Péter polgármester: Javaslom, hogy kezdjük el a napirendek tárgyalását.

3 1. napirend Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról 3 Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A polgármesteri tájékoztatóhoz 3+1 kiegészítést szeretnék tenni. Ebből az első az, hogy október 26-án Makón volt egy országos jelentőségű konferencia, Pulitzer Szülővárosának Díja átadására került sor. Sokan megtisztelték városunkat ez alkalomból. Én úgy gondolom, hogy a Páger-gyűrű után ismét egy olyan rendezvénnyel vagyunk gazdagabbak Pulitzer évében, amikor az ország különböző pontjain Makóról, mint pozitív kezdeményezőről hallhattak az országban. Vendégünk volt Arató Gergelyen kívül nagyon sok országunkban ismert mai és korábbi televíziós személyiség. Úgy hiszem, hogy Molnár László képviselőtársunknak a Pulitzer imádata méltán eredményezhette azt, hogy ő Makón, többek szerint Pulitzernek a mentora. Az önkormányzat összefogásának köszönhetően ez a kezdeményezés szerintem sikeres és országos jelentőségűvé vált. A következő gondolatmenet a szennyvízprojekt, amiről olyan sokat beszéltünk, az egy következő állomáshoz, fázishoz jutott, november 7-én, Budapesten a brüsszeliek előtt ismertettük a szennyvízprojektünket. Ez arra volt jó, hogy Makó és a térség településeinek eddig 17, a mostani átdolgozott költségvetés szerint 18,1-18,2 milliárdos bruttó összegű projektje az olyan minőségű a kidolgozás során, amelyik a magyar kétfordulós pályázati rendszerből az elsőben nem kell, hogy pályázzon. Tulajdonképpen ez a budapesti monitoring ez az előadás meghallgatás volt az, amelyik, ha úgy tetszik az első pályázati körre való beadást és annak elfogadást helyettesítette. Ott Medgyesi Pál úrral, aljegyző úrral vettünk részt ezen az előadáson és ott az 1 óra hosszás szinkrontolmácsolós beszélgetés után elhangzott, hogy ma Magyarországon ebben a kategóriában, tehát környezetvédelmi, szennyvízberuházás terén a makói projekt a legjobban előkészített projekt. Azt gondolom, hogy mindenkinek jó érzést kell, hogy jelentsen ez. Tehát még egyszer hadd mondjam, hogy azok a híresztelések, mendemondák, hogy ebből nem lesz semmi, nem helyénvaló. A szennyvízberuházás meg fog épülni akként, hogy az eredeti tervezett időponthoz képest az indulása mintegy 1,5 évet csúszik, viszont a befejezése körülbelül 1 esztendőt fog csúszni. Mi úgy tervezzük, hogy jövő év végén, de inkább 2009 elején kezdhető meg a beruházás és a 2010-es befejezéshez képest 1 évvel később tud megvalósulni. Amit még szeretnék kiemelni az az, hogy még kialakítás alatt van az önerő vonzata. Erre a pénzügyi konstrukciót készítik elő a kollegáink, egy alternatíva már ismert, viszont ez a lakosoknak kerül többe. Ami ennek kapcsán az üzenet Makó város és a térség 5 településének lakosai irányába az az, hogy a projekt megvalósul, indulásában 1,5 évet, befejezésében 1 évet csúszik és a lakosoknak nem kell több pénzt beleadni. Én úgy gondolom, hogy ezek fontos információk. November 9-én a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete és a Kisvárosi Önkormányzatok Érdekszövetsége egy a jövő évi költségvetés ügyeit taglaló, bennünket önkormányzatokat érintő és területfejlesztést is érintő kérdésekben tartott Makón konferenciát. Ez három megyére terjedt ki, Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, tehát regionális jelentőségű. Ez alkalommal Bujdosó Sándor, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára volt a vendégünk. A plusz egy téma, hogy november 14-én, szerdán Pesten tárgyaltam a csanádpalotai polgármester kollegámmal, Kovács Sándorral együtt, Fleisman Balázs úrral, a Gazdasági Minisztériumban, ahol egyrészt a 43-as autópálya építésről volt szó. Megszületett a tárca részéről a végleges döntés, vagy legalábbis ma úgy tudjuk, hogy végleges döntés a tekintetben, hogy az I-es, II-es ütem kerül ki először Brüsszelbe. A projektnek az I-es üteme a végponttól a mostani kiindulóponttól a 47-esig, II-es ütem a 47-estől a Földeákig terjedő rész. Ennek a projektnek része a Makó lekötő és a Makó várost 4,1 km hosszan elkerülő út és a FÉG-nél vagy csanádpalotai útnál egy körforgalmi csomópontba kerül rá a mostani 43-asra. Döntés született a tekintetben, hogy tovább készítik elő a Földeáki úttól az országhatárig terjedő részt, ami külön a mostani projekt után kerül Brüsszelbe kiküldésre.

4 4 Emellett megegyeztünk, hogy valamikor december elején, vélhetően szakállamtitkár úr is eljön Makóra és Szegedtől az országhatárig a 43-as menti települések polgármestereivel tárgyal arról, hogy a 43-as forgalma mellett addig is hogy bírunk megélni. Tehát milyen intézkedéseket tud még tenni a tárca, ami az itt élő embereknek a településeken történő megélhetőségét emberibbé teszi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én a polgármesteri tájékoztató kiegészítéseként ennyit kívántam mondani. Tessék parancsolni. Kérdés van-e a tájékoztatóhoz? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatban hozzászólás van-e? Dr. Halmágyi Pálé a szó. Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke, települési képviselő: A november 5-i és a november 20-i beszámolóhoz szeretnék egy kiegészítést fűzni, mégpedig azt, hogy örömmel állapítottuk meg többen fürdőben járók, hogy felkerült az 50 méteres nagymedencére a sátor. Ez az odajáró úszókat, a nyugdíjasokat, a szaunázókat és a fürdőzőket is pozitívan érintette. Köszönjük a tűzoltóság segítségét is, akik profi módon felteszik ezt a sátort. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még valakinek a polgármesteri tájékoztató kapcsán mondandója. Tessék parancsolni, Márton Imréé a szó. Márton Imre települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! A 43-as úthoz néhány dolog. Tényleg elkezdődtek már itt bizonyos karbantartási, úgynevezett közlekedésbiztonság fokozását elősegítő dolgok, ami tényleg nagyon helyes és jó. Például láthatjuk azt, hogy Klárafalva után, Klárafalva és Szeged között az út közepén terelőprizmákat helyeznek el, elkezdődött ez néhány kanyarban. Nem tudom, hogy ez halad-e erre felé is? Tud-e erről valamit a polgármester úr esetleg, illetve, hogy véletlen nem halad, van itt egy-két olyan kereszteződés, illetve kanyar, mondjuk a zombori, ahol tényleg nem lenne rossz ezt kiépíteni, mert biztos, hogy segíti a közlekedésbiztonságot. A másik gond és egy fajta lakossági észrevétel, aki Szegedről jön, ezt tapasztalja, hogy a LIDL-nél ahogy beérünk a városba, van egy tábla, amely megtiltja a balra kanyarodást és van egy záróvonal is, ami megtiltja ugyan a kanyarodást, de erre nagyon sok román lelkesen nagyot fékezve bekanyarodik balra. Ha valaki még ott a híd tetején jön, mondjuk egy kocsisorba közlekedik, jön a csúszós idő, télen még jobban könnyebben összecsúszhatnak az autók. A LIDL áruház képviselőivel tárgyalást kellene kezdeni, hogy még egy táblát rakjanak ki, hogy körbe meg lehet kerülni. Próbáljuk, meg lépjünk benne. A másik, ami azt gondolom tényleg jó ötlet, hogy reggelente több helyen jelzőőr segíti az átkelést a körfogalomnál, gyalogátkelőhelyeken, ez tényleg nagyon jó, mert egyfajta biztonságot ad az átkelőknek. A nyűg, és ezt többen, akik hivatásszerűen vezetik a gépjárműt is jelezték és már én is tapasztaltam, hogy a biciklisek reggelente még kényelmesen áthajtanak, mert a jelzőőr biztosítja az átkelést. Ezt napközben is folytatják lendületesen, esetleg felvilágosítással a Makói Hírekben közzétenni, hogy ott igen is nincs már segítség, szülői értekezleten, iskolában, minden fórumon, ahol lehet mondjuk el, rendőrséggel összefogva, mert talán csökkenthetjük ezt a balesetveszélyes helyzetet és szituációt. Még egy dolog a közlekedésbiztonsághoz az, hogy a Justh Gyula utca térségében lakók többen jelezték nekem, hogy a Nagycsillag utcai kereszteződésnél, amit képviselő asszony is mondott a múltkor, gyalogátkelőhelyet kellene festeni, ez nehezen megvalósítható sokak szerint, mert költséges, stb. Valamiféle forgalomlassításról kellene gondolkodni az idősek biztonságosabb átkelése érdekében a rendelőintézetbe. Nekik a gyalogátkelőhöz elmenni ez plusz 100, méter.

5 Dr. Buzás Péter polgármester: Ez az SZTK rendelőnél? 5 Márton Imre települési képviselő: Igen. A Nagycsillag és a Justh Gyula utca kereszteződésében, igen az SZTK rendelőnél, ami első kereszteződést jelenti, hogy egyfajta forgalomlassítást kellene kialakítani. Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni, van-e még? Endes Zsigmondé a szó, tessék parancsolni. Endes Zsigmond települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Én a Hagymaháznak a felújítása kapcsán szeretnék egy észrevételt tenni. A Délvilágban olvastam, hogy 9 év után felújításra került a Hagymaház, ez szerintem egy egész empatikus hozzáállás ehhez a kérdéshez, mert az a kérdés, hogy hányadszor? Emlékszik mindenki az első tavaszt hogy élte meg a Hagymaházunk, azt hiszem hasonló volt mint, ami gyerekkori képünk van az Egri csillagokban olvasottak alapján, az egri várról a török ostrom után. Most ezeknek a problémáknak kerestem az okát, és a közbeszerzési bizottság mostani gyakorlatának egy lehetséges oka lehet az, hogy volt 8-9 közbeszerzési bizottsági ülés, ebből 2-szer vagy 3-szor sikerült a hivatalnak anyagot prezentálni, mondjuk 2-3 nappal előtte. Többi esetben pedig csak ott dobálták be az anyagot a bizottsági ülésen, aminek az a következménye, hogy 70%-ban a bizottsági anyag nagyjából üzemképtelen és működésképtelen volt. Ennek következtében nem tudtunk segíteni a hibák korrigálásában. Hát ennyi. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Lezárhatom a vitát a polgármesteri tájékoztató felett? Nincs jelentkező, jó. Lezárom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon szépen köszönöm a jó javaslatokat és a kulturált észrevételeket. Köszönöm szépen Halmágyi Pálnak a gondolatmenetét. A magam részéről én is örülök annak, hogy felkerülhetett a sátor a nagymedencére. Azért a város közössége, az úszók, meg a többiek kedvéért hadd mondjam el, hogy nem azért került fel most a sátor, mert a kollegáim nem értenek a dolgukhoz, hanem azért, mert az ott most megvalósuló beruházás tervezése abba a stádiumba jutottak, hogy a 140 milliós beruházásunkat szinkronizálni kellett a Makovecz féle tervezési folyamathoz. Ez azt eredményezte, hogy a tervezetthez képest a kivitelező később fogja elkezdeni, vélhetően jövő év február, március tájékán azt a munkát. Úgy csinálták a kollegáim, ahogy az a legésszerűbb. Emiatt eredetileg úgy volt, hogy nem tehető fel a sátor, viszont időközben kiderült, hogy feltehető, feltették, és ez a sátor várhatóan február elejéig, közepéig, addig, amíg húzni tudjuk az időt, addig fent lesz. Utána viszont megint visszajön a probléma, ami az úszók ügyét illeti. Én kaptam egy levelet az úszószakosztály vezetőjétől, egy rendkívül korrekt, nagyon tisztességes levél, szeretnék majd a hölggyel találkozni. A fürdő vezetőjétől az egyebek között szeretném megkérdezni azt, amire a múltkor Halmágyi képviselő úr már tett megjegyzést és fogadóórámon is volt betelefonálás, nevezetesen a fedett medence vízhőmérséklete. Beszéljük meg, meg lehet azt csinálni, hogy délelőtt az iskolásoknak vagy óvodásoknak megfelelő vízhőmérséklet legyen, ha azt nem fűtik folyamatosan az délutánra lehűl úgy, hogy az úszók tudjanak úszni, és másnap reggelre olyan állapotúvá kell tenni, hogy megint tudják az úszásoktatást csinálni. Én azt gondolom kell, hogy legyen megoldás arra, hogy lent meg lehet főni, fent meg lehet fagyni. A múltkor nem sikerült a közérdekű egyebek között ezt letisztázni. Jelenleg sátorügyben itt tartunk. Én is fontosnak tartom az úszók helyzetét, annál már csak egy fontosabb, hogy ezeket a felújítási munkákat is tudjuk csinálni, és nekem személy szerint is az a legfontosabb, hogy ez az úszók minél kisebb zavarásával történjék. Márton Imre képviselőtársam örülök annak, amit a prizmákkal kapcsolatban mondtál, én is észrevettem. Azt tudnod kell, hogy egy város polgármestere, még ha országgyűlési képviselő, akkor se számoltathatja be a közútkezelő kft.-t,

6 6 hogy mit csinál a 43-ason. Engem nem tájékoztattak arról, hogy kihelyezik ezeket a prizmákat, ebből kifolyólag arról se, hogy még hova helyezik ki. Én azt mondom, mindketten örüljünk annak, hogy ezeket csinálják, kihelyezik. El fog jönni a szakállamtitkár, hogy megbeszélje velünk a 43-as melletti települések polgármestereivel, hogy ők mire gondoltak még, meg mi mit szeretnénk a 43-as ügy kapcsán, ez nagyon sokfajta ilyen intézkedést fog eredményezni. Én a magam részéről azt mondom, örülök neki és köszönöm a 43-as út kezelőjének azt, hogy egyrészt a megígért határidőre kitette a 40-es táblákat, meg más eszközökkel is próbálja megélhetőbbé tenni, biztonságosabbá tenni a 43-ast. Ami a LIDL táblák ügyét illeti, az a kérésem, a műszaki iroda vezetőjéhez, hogy jól látható plusz tábla, hatósági engedélyezés után történő kihelyezésével fel kell hívni a közlekedők figyelmét, hogy a LIDL-hez balra nagy ívben hol lehet lekanyarodni. Azért van hátul kialakítva a bejárat, hogy nekik be kell kanyarodni a Kölcsey utcára és onnan tudnak a LIDL-hez bemenni. Több ponton legyenek elhelyezve a piktogramok, vezessük oda az autósokat. A rendőrséget kérjük meg arra, hogy itt egy kis odafigyeléssel és a phama laser mellett más eszközökkel is figyelje néha a legnagyobb forgalom idején ezt a balra bekanyarodást. Első a tábla és utána kell odafigyelni, hogy betartják-e. A jelzőőr ténykedését láttam másutt, megkértem a rendőrséget, hogy a szakmaiságra figyeljenek oda, ezt a kapitány úr vállalta. A Makói Hírek szerintem rendben van, többször meg kell jelenjen, hogy igen a biciklisek legyenek annak tudatában, hogy nem jelent életbiztosítást a 43-as körforgalmainál a zebrán biciklivel nagy gázzal átmenni, mert előfordulhat, hogy keresztezik a kamiont. Ezt a Makói Hírekben szerintem is meg kell jeleníteni. A Nagycsillag utca, Justh Gyula utca kereszteződésének ügyét a múltkor Kiss Imrénével megválaszoltuk, én azt tudom csak elmondani, amit a múltkor mondtam. Nézzük meg, hogy ott mit tudunk csinálni, de egy a baj, hogy túl közel van az egyik kereszteződés a másikhoz, tehát itt engedélyezési probléma is felmerül. Ezt korábban már többen felvetették. Javaslom, nézzük meg még egyszer, hogy mit tudunk ott csinálni. Ráadásul azt a rendelőt fogjuk az uniós szabványoknak megfelelővé tenni. Maradjunk annyiban, ez az ok az, hogy nézzük meg még egyszer, hogy ott a Nagycsillag kereszteződés tájékán tudunk-e valamit csinálni, mindent gondoljunk át. Endes Zsigmond úr a Hagymaház kapcsán elmondta, baj az, hogyha ez így történik és a közbeszerzési bizottságot tette felelőssé. Én azt gondolom, lehet, hogy a pénzügyi és közbeszerzési bizottság az ilyen típusú bírálatokat valamiért megérdemli lehet, nem tudom. Ezt majd az elnök úr elmondja, ha gondolja, de hadd mondjam el, hogy nem megalapozott az ügy, mert amikor ez a Hagymaház épült, akkor még nem ezek a jogszabályok voltak hatályban, akkor még a közbeszerzési szabályokat megelőző versenyeztetés folyt, ez egy roppant hosszú történt. Inkább arra kell odafigyelnünk, nekem és PR-os kollegáimnak is, hogy azok, amik ott most történnek pár millió forintért, ezek egy Hagymaház, ma már milliárdos értékéhez képest karbantartási munkának számítanak. Ha kategorizáljuk, hogy a felújítás az, amikor tetőt cserélünk, tehát nagyobb volumenű, ez a felújítás és az, hogy bizonyos helyeken 9 év után eltörik a lap, vagy leesik és pótolni kell és 1-2 millióért nem hagyjuk, hogy lerohadjon az az épület, ezt én inkább karbantartásnak hívom. Ennek ellenére fontos, hogy megcsináljuk. Kaptam bírálatot azért jogosan, hogy annak idején több helyen elmondtam, hogy másodosztályú anyag épült be. Ezt lehet hibaként felróni, de ne felejtsük el, hogy ez volt a tanulópénzünk, mert 240 millióval indult ez a beruházás és 420-szal fejeződött be. Ha valaki megy fel a lépcsőn, és benéz a belső kupolába, ott látszik a deszkán, hogy az harmadosztályú. Egyszerűen így sikerült 420 millióból kihozni, hogy nem mindenütt extra anyag van benne. Én azt gondolom, hogy mégis nagyon örülhettünk annak, hogy ez a Hagymaház megépült és nem félbe maradt mint a szigetvári, meg sok másik. Tehát tekintsük ezt értéknek, kettő, azt is gondolom, hogy az egyébként megépített új épületeinket meg nem kell hagyni lerohadni. Nekem ez a szemléletem. Lehet, hogy olyan épületekbe nem teszünk bele 5-10 milliót, meg 3 milliót karbantartásra, melyet már nagyon elhasználódtak, ezt jogosnak tartom, de olyan mint a Hagymaház vagy a Sportcsarnok vagy

7 7 mondjuk a KERI kollégium vagy bármi ehhez hasonló, ezeknek igenis a karbantartásról gondoskodni kell. A Hagymaháznál elvégzett munka körülbelül ezt jelenti. Ami a közbeszerzési bizottsággal kapcsolatos bírálatot illeti látom, hogy személyes érintettség gombot nyomot a bizottság elnöke, átadom majd neki a szót, hogy reagáljon. Az, hogy a bizottság most hogy működik mint pénzügyi és közbeszerzési bizottság, én úgy tudom, hogy a lehető legjobban működik. Ha a képviselő úr szerint nem, akkor nézzük meg, hogy mi a gond. Én az elfoglaltságaim miatt az eddigi működésem során az előző ciklusban, meg most egyszer voltam ilyen bizottsági ülésen, tehát nem akadályozom a bizottság munkáját, meg nem is bonyolítom. Gazdag János bizottsági elnök úré a szó. (Dr. Siket István civilkapcsolatok tanácsnoka, települési képviselő megérkezett.) Gazdag János, a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke, települési képviselő: Polgármester úr köszönöm a szót. Tisztelt Testület! Én úgy emlékszem, hogy a bizottság elnöki gombot nyomtam meg, de nem biztos, még nekem is tanulni kell. Tehát nem akartam szólni erre a dologra, vagyis válaszolni, mert hiszen nem is nekem tették fel a kérdést, illetve megmondom őszintén, hogy a képviselőtársam, aki egyébként a bizottság tagja és ezt a témát a bizottsági ülésen is felvethetné, nem is nagyon értettem, hogy mit akar mondani ez az őszinte igazság. De most már így polgármester úr által kifejtve most már értem, hogy mi a gond. Azt kell mondanom, hogy téves a megközelítése a Tisztelt Képviselőtársamnak, ugyanis a bizottság az ide vonatkozó törvényes rendeletek és az SZMSZ-ünkben leírtak szerint működik és azt követi folyamatosan. Az az igazság, a törvényben előírás, hogy nem a bizottság politikus tagjai döntenek el egy szakmai kérdést, hanem van egy szakmai bizottság, amely megvizsgálja a témát és ad egy javaslatot. Nekünk ezt csak felül kell vizsgálni a bizottsági ülésen, át kell tárgyalni és amennyiben nem értünk vele egyet, meg kell változtatni, ha pedig egyetértünk vele, jóvá kell hagyni. Valószínű, hogy a képviselőtársamnak a felvetése erre vonatkozott, hogy több időt kellene szentelni, de hát természetesen így is kétszer, nem egyszer, háromszor össze kell ülni a bizottságnak egy-egy ilyen téma kapcsán. Én ott a bizottsági üléseken inkább azt szoktam hallani, hogy túl sűrűn ülésezünk és igyekezzünk minél rövidebbre fogni ezeket az üléseket. Igazából csak arra van lehetőség, ha kedves képviselőtársam többet szeretne vele foglalkozni, amikor az ügy elindul, keresse meg azt az ügyintézőt, aki ezzel foglalkozik. Vegyen részt a szakmai bizottság ülésein és akkor jobban beleláthat abba a kérdésbe és könnyebben dönthet majd, amikor a bizottsági ülés politikai döntésére kerül sor. Én ennél többet nem tudok mondani. Én úgy gondolom, hogy az a jelzés, hogy eddig nem volt felszólalás a bizottsági döntést igénylő szervezetektől, sem a jogorvoslati szervezettől, sem mástól, azt bizonyítja, hogy azért ez a terület egészen megfelelően látja el feladatát. Ugyanakkor van bennem félelem, hogy döntéseinkkel esetleg kinek okozunk olyan sérelmet, mely alapján majd újra kell tárgyalni az ügyet, de ilyen eddig nem volt. Amit képviselőtársam a Hagymaházzal kapcsolatban mondott, ez egy nagyon téves felvetés volt. Én inkább azt mondanám, ha volna rá lehetőség, inkább dicsérjük meg annak a területnek az irányítóját, hogy valóban olyan gondoskodással mintha a sajátja lenne, úgy foglalkozott az üggyel. Tudva azt, amit polgármester úr is elmondott, hogy amikor ez a fejlesztés megvalósult, akkor bizony-bizony nagyon szűkösen tudtuk mérni az eszközöket. Természetesen nem azt mondom, hogy selejtanyag került beépítésre, de azért arra senki sem számított, hogy azt bálteremnek fogjuk használni, kiállító teremnek fogjuk használni, stb., hogy ilyen sok feladatot kell ellátnia, ami alapján természetesen a kopás is nagyobb. Az nagy érdeme az ügyvezető igazgatónak, hogy talált egy olyan pályázati lehetőséget és kivitelezőt, ahol a pályázati összeg és a kivitelező munkája lehetővé tette, hogy az eddiginél sokkal szebb lett az a rész, remélhetőleg sokkal tartósabb is lesz. Köszönöm szépen.

8 8 Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen elnök úr. Aljegyző urat megkérem, hogy 2-3 mondatban még mondja el azt, ami az Endes Zsigmond képviselő úrnak az észrevétele a közbeszerzési bizottság munkájához kötődően. Arról szólt, hogy 2-3 nappal előtte kapják meg a közbeszerzési bizottság tagjai az anyagot. Endes Zsigmond települési képviselő: Nem kapjuk akkor se. Dr. Buzás Péter polgármester: A működési szabályok miről szólnak, az mennyire van betartva, mert a dolognak a tartalmi, szakmai részét az elnök úr már minősítette. Itt inkább az adminisztratív precizitásról kérnék, hogy mondj egy pár gondolatot. Parancsolj. Dr. Ortutay Miklós aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Képviselő úr egy statisztikai adatot mondott. Én nem készítettem ilyen statisztikát, magam úgy gondolom, hogy talán ez nem valós, tehát ez egy sommás megállapítás volt. Nyilván volt erre példa és abban egyetértünk, hogy ez nem követendő példa, előkészítőkön kívülálló ok miatt nem a kitűzött határidőre tudtuk kiküldeni az anyagot. Azt tudom mondani, mindent meg fogunk tenni, hogy ezeknek a számát minimalizáljuk. Ugyanakkor ok-okozati összefüggést az elkészült mű minősége és egy esetleges nem megfelelő időben történő, amúgy elítélendő anyag kiküldés között én magam nem tudok felfedezni. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Most az összefoglalómra lehetnek 2 perces reflexiók és Mágori Józsefné nyomta meg a gombot. Akkor 2 perces reflexió ügyben tudom megadni a szót. Parancsolj képviselő asszony. Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársak! Ezt az egész ügyet kezeljük helyi értékén. Valószínű nem értették meg az Endes képviselő úrnak a felszólalását. Itt nem a normális pénzügyi bizottsági ülésnek a kiküldött anyagairól van szó, hanem mindig és kizárólag a rendkívüli pénzügyi közbeszerzési bizottság összehívásakor van erről szó. Több száz milliós, milliárdos döntésekről kell nekünk ott szavazni és nincs rá 3 percnél több időnk elolvasni egy 8-10, mikor hány oldalas anyagot. Felelősséggel felkészülni egy olyan döntésre, ahol igazán ott szembesülünk valamivel, nem lehet. Most kaptunk tanácsot, hogy menjünk el a szakmai egyeztetésre, egyebekre. Soha, senki engem 2002 óta vagyok képviselő, meg nem hívott ilyenre. Így én nem tudok elmenni, ha nem tudom, hogy mikor van, ahol mélyen bele láthatnék az igazi dolgokba. Igaza van Endes képviselő úrnak, az nem megoldás, hogy nagy, több száz milliós döntésekről 2 perc alatt elolvasva egy anyagot kell nekünk akár véleményt mondani, akár szavazni. Bár Gazdag úr azt mondta, hogy ez szakmai döntés. Ezt megkérdőjelezem, mert akkor, át kell gondolni, hogy nincs helyi értékén kezelve a rendkívüli közbeszerzési bizottsági döntés. Ennyi. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Azt gondolom, hogy ebben lehet valami. Tehát a soros közbeszerzési bizottságokkal nincs baj, mert ott megvan a határidő, be vannak tartva, tehát akkor érthetővé kezd válni ez az ügy. Valóban az Endes hozzászólásból én sem értettem. Azt gondolom, hogy ebben lehet valami, az aljegyző úr válasza olyan volt, hogy általában ez rendben van, a rendkívüli esetében előfordulnak ilyen dolgok. Én a következőt javaslom. Azt gondolom, hogyha rendkívüli közbeszerzési bizottsági ülés van, az azért rendkívüli, mert a soros határidőt nem lehet tartani. Ezzel együtt az egy normális dolog, hogy akár vagy 20 millió feletti az érték, ami odatartozik hatáskörben, mind akkora horderejű ügy, hogy azért a közbeszerzési bizottság tagjainak azt normálisan át kellene tudni tekinteni, olvasni. Ha korábban 3 nap a tárgyalási időköz, akkor szerintem itt legalább egy 1 napost kellene beiktatni.

9 9 Én a bizottsági elnök urat kérem meg erre, hogy következő ülésén tűzze ezt napirendre, beszéljétek meg, hogy az ilyen rendkívüli közbeszerzési bizottsági üléseket milyen tárgyalási időközzel tudjátok megoldani, ami a szakma szerint is megoldható és nektek meg lehetővé teszi azt, hogy információhoz jussatok. Azt gondolom, abban meg nektek kell megértőnek lenni, hogy itt nincs akkor 3 nap, de ezt kell kibeszélni, hogy a cél elérése érdekében mi legyen a követendő mód. Erre a szándék az apparátus részéről nemcsak, hogy megvan, de meg is kell, hogy legyen. Én azt hiszem, hogy ezt így tudjuk lezárni. Rendben van. Dr. Orbán Imréé a szó. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tisztelt Testület! A Hagymaház felújításával kapcsolatban keresett meg engem egy édesapa. Tulajdonképpen az egyebek között akartam elmondani, de ha ez a dolog itt szóba került, akkor azt hiszem, hogy itt is elmondható. Az öröm, ha a város mindennek a jó gazdája és igyekszik, hogy ne romoljon le és ne rohadjon le, ne essen le. Ez az apuka arra hívta fel a figyelmemet, hogy ő a Kálvin téri óvodába járatja a gyerekét és borzasztó állapotban vannak a kerítések az óvodánál és az iskolánál, és ez már nagyon régóta így van. Olyan állapotban vannak a kerítések, hogy azon bármiféle kóbor állat bemehet, sőt olyat is lehet látni, hogy már nem mennek el az emberek a kapuig, hanem a kerítésen berakják a gyereket, mert kényelmesen be tud járni, és ugyanígy a gyerek számára a kijárás is biztosítva van és adott esetben ez óhatatlan, hogy egy pillanat és a gyereket észrevegye. Én most erre hívnám fel itt a polgármester és a testület figyelmét, hogy a jó gazda gondosságával a balesetveszélyes és egyáltalán nem elfogadható helyzetet, ami a Hold utcán van az óvodák és az iskolák kerítése kapcsán, amire egyébként Bakos képviselő asszony hívta fel először a figyelmet és azóta nem történt semmi. Ennek kapcsán valamit tenni kell és ahogy a Hagymaházat rendbe hozzuk 1-2 millió Ft-ért, valószínű ez a kerítés jóval olcsóbban rendbe hozható és biztonságossá tehető. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Endes Zsigmondé a szó. Endes Zsigmond települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Én csak személyes érintettségem miatt néhány korrekciót szeretnék a Gazdag képviselő úr előadásával kapcsolatban mondani. Én többször tettem ez ügyben már megjegyzéseket és több szavazatomat azzal a magyarázattal adtam már elő, hogy azért szavazok nemmel, mert gyakorlatilag felkészülésre alkalmat nem adott az elnök úr az anyag késői közvetítése miatt. Úgyhogy ez nem igaz, hogy nem tudott erről, ez egy hosszú, fél éves kérdés. A másik dolog, ez nem rendkívüli közbeszerzési eljárás, normál közbeszerzési eljárással kapcsolatos eljárásról beszélek. Volt 7 vagy 8 ülés és erre anyagot 2 vagy 3 alkalommal tudtak prezentálni és a többi esetben pedig nem, ahogy itt Mágoriné képviselő asszony is mondta. Ahogy néhány perces előkészület után tudtunk csak dönteni. Itt az alapvető probléma. Gyakorlatilag a közbeszerzési bizottság működésképtelen ennek következtében és nem a rendkívüli közbeszerzési bizottsági ülésekről beszélek. Még egyet, szeretném, ha jegyző asszony véleményezné Gazdag képviselő úrnak, a bizottság működésére vonatkozó elképzelése jogi megalapozottságát. Dr. Buzás Péter polgármester: Jegyző asszonyé a szó, tessék parancsolni. Dr. Bánfi Margit jegyző: Tisztelt Képviselő Úr! Természetesen nem tudom véleményezni a bizottság elnökének az ilyen típusú véleményét, nem is dolgom. Az általa elmondottak tényszerűen egyébként valósak. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Bakos Gábornéé a szó.

10 10 Dr. Bakos Gáborné egészségügyi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Nem Orbán képviselőtársam felszólalására szeretnék reagálni, hanem polgármester úr szájából elhangzott az, hogy értékeinknek a karbantartása, megőrzése mennyire fontos a városnak. Tulajdonképpen az egyebekben szerettem volna felszólalni, de akkor most hozzátenném azt, hogy az értékeinknek a garanciális javítása mennyire fontos, gondolok itt a fürdő új épületére. Szeretném javasolni, hogy alakuljon egy kisebb bizottság, akik észrevételezik a fürdő új épületének a hibáit, ezeket összegyűjtik, mert lassan aktuális lesz ezeknek az észrevételezése és nagyon jó lenne, ha nem maradna egyetlen egy hiba se ki, mert akad bőven. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy eseti bizottság létrehozásának semmi akadálya. Megkérem a városüzemelési bizottság elnökét, hogy nem az egész bizottságot, hanem a bizottságból mondjuk 3 főt belevonva ebbe a munkába csinálják meg ezt itt, és az összes többi beruházásnál. Erről már beszéltünk járdaügy kapcsán is. Az a kérésem elnök úr, hozzátok létre minden egyes alkalommal ezt az eseti bizottságot. A műszaki iroda vezetőjétől pedig azt kérem, hogy működtessék ezt, és így megvan a garanciális felülvizsgálat testületi kontrollja is. Rendben van, én ezt elfogadtam, köszönöm szépen. Akkor mindenki megtudja így az összes információt, ami ehhez szükséges. Az a kérésem, térjünk vissza a polgármesteri tájékoztatóhoz, és azzal kapcsolatban szavazzunk. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a következő határozatot hozza: 414/2007. (XI.28.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Buzás Péter polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésesekkel együtt elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés van-e? Mágorinénak megadom a szót. Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Alpolgármester Úr! Olvasom a tájékoztatóban, hogy voltál Tatabányán és egy Ipari Parkot megtekintettél, annak működőképességét vizsgáltátok. Arról néhány szót szóljál, hogy milyen újszerű dolgot találtál ott a miénkhez képest. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm. Szintén kérdésnél tartunk, Orbán Imréé a szó.

11 11 Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tisztelt Testület! Én is az ipari parki beszámolórészt emeltem ki magamnak. Úgy tudom alpolgármester úr fáradozik a Makói Ipari Parkkal kapcsolatban, hogy az minél vonzóbb legyen a beruházók számára. Én azt szeretném kérdezni, hogy ezen a téren sikerült-e már valami eredményt elérni, vagy hol állunk ebben a pillanatban a Makói Ipari Parkkal kapcsolatos elképzelések kidolgozását illetően. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még kérdés? Nincs. Marosvári Attiláé a szó. Marosvári Attila alpolgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A két képviselőt szeretném megkérdezni, hogy a decemberi közgyűlésünkön önálló előterjesztés lesz egy Ipari Park fejlesztési koncepció. Ha én most belevágnék a tatabányai ipari parkkal kapcsolatos összefüggésekbe azt gondolom, hogy az meghaladná a rendelkezésemre álló időkeretet. Én szeretném, ha úgy beszélnénk ki ezt a témát, amikor minden összefüggésre utalni lehetne. Tehát ha elfogadnátok azt, hogy most ebbe így ad hoc ne vágjunk bele, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk, hanem koncepciózusan a következő ülésen beszéljük ki, én megkérnélek benneteket arra, hogy fogadjátok el ezt a választ. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Van-e vélemény a Marosvári Attila alpolgármester úr beszámolójához? Endes Zsigmondé a szó. Endes Zsigmond települési képviselő: Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Én azt szeretném mondani Kedves Alpolgármester úr, hogy azt kívánom neked, hogy minél több ilyen helyen járjál mint Tatabánya. Ez mind a város, mind a Te érdekedet szolgálja és azt szeretném még ez ügyben kérni, ha ilyen helyen jársz, akkor ha lehetőség, mód van rá, egy-egy Fideszes képviselőt is esetleg vigyél el. Nem magamra gondoltam. Ennyi, köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Van-e még további vélemény? Nincs. Javaslom, szavazzunk Marosvári Attila alpolgármester úr tájékoztatójával kapcsolatban. Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 20 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 415/2007. (XI.28.) MÖKT h. Tárgy: Marosvári Attila alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Marosvári Attila alpolgármester előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatóját elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője

12 12 Varga Zoltán alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 16 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: 416/2007. (XI.28.) MÖKT h. Tárgy: Varga Zoltán alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Varga Zoltán alpolgármester előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatóját elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője 2. napirend Tájékoztató a települési szilárd és folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről, a létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről Dr. Buzás Péter polgármester: Megkérem Dr. Geráné Mészáros Máriát, hogy Keszthelyi László ügyvezető igazgató úr távollétében jöjjön ide mellém és megkérem Medgyesi Pál úr helyett Németh Csaba, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. főmérnöke, hogy ő is foglaljon helyet mellettem. Megkérdezem Dr. Geránét és Németh Csabát, hogy a témához kötődően rövid szóbeli kiegészítés van-e? Nincs. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mind a szemétszállítás, tehát a szilárd hulladék elhelyezés, mind pedig a folyékony hulladék elhelyezése az egy nagyon fontos kérdés. Megadom a szót a testület tagjainak. Kérem, akinek kérdése van, az tegye fel először, majd azt követik a hozzászólások. Kérdés, Mágori Józsefné, tessék parancsolni. Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Képviselőtársak! Engem az érdekelne, hogy az ivóvízjavító program, amiről már sokat hallottunk, az mikor kerül sorra az országos tervek szerint? Melyik ciklusban vagy mikor? Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni, további kérdés? Orbán Imréé a szó.

13 13 Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tisztelt előterjesztők! Én laikus vagyok ebben a kérdésben. Azt szeretném kérdezni, hogy itt látjuk a táblázatban, hogy az arzénnal problémák vannak, egyes hónapokban az egység, ami nem elfogadható 29, máskor pedig 75. Mitől függ ez az óriási ingadozás? Úgy látom, a 29-es mintha úgy lenne bejelölve, hogy az több mint, amennyi szabadna legyen. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még kérdés? Dr. Nagy Lajosé a szó. Dr. Nagy Lajos, a Tulajdonosi Bizottság elnöke, települési képviselő: Polgármester Úr! Tisztelt Testület! A Medgyesi úr beszámolójából szeretnék idézni egy mondatot, megfontolásra javasoljuk erre a közel 170 ingatlanra. Ugye főmérnök úr ez az a 170 ingatlan, amelyik az I. ütemben lesz. Németh Csaba, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. főmérnöke: Igen. Dr. Nagy Lajos, a Tulajdonosi Bizottság elnöke, települési képviselő: Igen. A 38/1995. Kormányrendelet, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, valamint a vízgazdálkodásról szóló törvény lehetővé teszi erősebb jogi eszközök alkalmazását a csatornahálózat érdekében. Arról van szó, hogy itt van 170 olyan ingatlan, amelyik az I. ütemben, tehát a csatornaépítés I. ütemében benne van. A legtöbbje hozzájutott 40 ezer Ft-ért egy csonkhoz, ha egyszerre kifizette, ha 10 év alatt fizeti ki, akkor 50 ezer Ft. Tehát tulajdonképpen ingyen jutottak ehhez a lehetőséghez és nem kötnek rá. Kötelezhetjük-e őket arra, hogy rákössenek? Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönjük. Kérdéseknél tartunk, aminek 1 perc az ideje. Endes Zsigmondé a szó. Endes Zsigmond települési képviselő: Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Azt szeretném kérdezni a beszámoló készítőjétől, hogy 4 év múlva betelik ez a szeméttelep és akkor milyen alternatívát gondol ő Makó város számára. A másik, látom, hogy sok a kintlévőség. Milyen lehetőséget gondol a behajtásra? Különös tekintettel az elmúlt évi hasonló testületi ülésen azt tapasztalták, hogy az adatnyilvántartás, a felhasználók nyilvántartásával gondok voltak, ebben javult-e valami? A másik, a beszámolóból olvasom, hogy a szennyvíz iszapnak a felhasználásával gondjai vannak. Nem tudja komposztálni, ez ügyben milyen meggondolások, milyen elképzeléseik vannak? Ennyi. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Van-e még kérdés? Nincs több kérdés? Válaszadás következik. Tessék parancsolni, megadom a szót Dr. Geráné Mészáros Máriának. Dr. Geráné Mészáros Mária, a Bio-Pannónia Kft. üzemvezetője: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A feltett kérdésekkel kapcsolatosan a következőt szeretném mondani, annak idején, amikor ez az egész beruházás indult a hulladékgazdálkodással és a lerakóval kapcsolatosan, két ütemre volt alternatíva, illetve elképzelés. Ennek az I. üteme valósult meg, azaz egy depótér épült meg. A második depótérnek most már lassan el kellene indulnia ahhoz, hogy ez az 540 ezer m 3 hulladék befogadásra kerülhessen. Azonban a évi hulladékgazdálkodási törvény és az azzal kapcsolatos jogszabályok az egész elképzelést felborították. Ahhoz, hogy egy új depórész megépülhessen, tehát a második kazetta magyarul, ahhoz sokkal nagyobb befogadó lehetőségre és sokkal nagyobb hulladék beszállítása, tehát egy 100 ezer lakos egyenérték kellene ahhoz, hogy

14 14 egyáltalán pályázni lehessen rá. Jelen pillanatban, mintegy 40 ezer lakos egyenértéket fogad a telep, ehhez semmilyen formában nem lehetne pályázatot nyerni. Ha netán az Országos Hulladékgazdálkodási Rendszerre kialakított műszaki koncepció még meg is engedné, hogy itt megépüljön a második kazetta, erre engedélyt is kaphatna a város mintegy millió Ft saját erőt kellene biztosítani, amit úgy gondolom, hogy nem valószínű, hogy meg lehetne oldani. A másik dolog pedig, pontosan az Országos Hulladékgazdálkodási Rendszer az koncepcióban gondolkozva a Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodást nézte ki, tehát ebbe a rendszerbe próbálja Makót beintegrálni, amihez Makó csatlakozott a környező kistérségi települések nagytöbbségével együtt. Tehát az, hogy a hulladék elhelyezése hogyan fog megoldódni, erre ez a Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fog megoldást találni. Nekünk az a célunk, hogy ez a makói hulladéklerakó telep addig, még az el nem indul egy olyan formában, hogy a hulladék odaszállítható legyen, addig tudjon működni. Azért dolgozunk, az önkormányzattal együtt, hogy minél kevesebb olyan hulladék kerüljön be, ami nem a hulladéklerakó telepre való, illetve a Dél-alföldi Regionális, a DAREH programjába, Makó valamilyen módon az eddig meglett értékekkel képviselve legyen szakmai szempontból. Gondolok itt egy regionális komposztálóra, vagy akár egy regionális szelektív válogató, gyűjtő és feldolgozást előkészítő rendszerre. Behajtás és a nyilvántartás. Elmondhatom, hogy Makó teljesen új rendszerben indult, teljesen a nulláról, minden egyes fogyasztót külön meg kellett keresni, tehát a kezdetekben voltak problémák a nyilvántartással. A nyilvántartásunk az tökéletesnek nem mondható egészen ahhoz képest, ami volt, ahhoz képest igen. Természetesen a legnagyobb problémánkat az jelenti, hogy amíg a többi fogyasztási rendszerekben, ott ahol mérő van felrakva és esetleg a törvények lehetővé teszik, hogy aki be van jelentve mérőhöz kapcsolódóan azt vonják felelősségre, mindaddig, amíg átjelentésre nem kerül az egyszerűbb. A mi rendszerünk nem ilyen jellegű, nincs mérőhöz kapcsolva, ide nem mindig szoktak eljönni. Van olyan problémánk sajnos, hogy kiküldjük a felszólító levelet és visszajön, hogy ismeretlen vagy elköltözött, azt bizony meg kell keresnünk. De ez évente már nem tesz ki ügyet. Az összes többi a ingatlan, amit mi nyilvántartunk, ebből körülbelül 700 lakatlan. A fizetésekkel kapcsolatosan sajnos mi is tapasztaljuk azt, amit gondolom más szolgáltatók is, hogy egy kicsit lazult a fizetési fegyelem. A kintlévőség Makón az több tízmillió Ft-ot tesz ki. Azért dolgozunk, hogy ezt meg tudjuk oldani. Ebben egyrészt segítségünkre van az önkormányzat adócsoportja, akinek törvényi kötelessége, illetve mi megkerestünk két olyan behajtó céget, akiknek az eddigi munkájuk alapján úgy gondoljuk, hogy a pénzünkhöz valamilyen módon hozzájutunk. El kell mondani, társaságunk működése pénzügyileg is elfogadható, azonban a likviditása különösen így év végén az meglehetősen hagy maga után kívánnivalót. Szennyvíziszap problémával kapcsolatosan, amikor ez a beruházás elindult és a szolgáltatás 1999-ben megkezdődött, akkor még a makói szennyvíztisztító telep is gyerekcipőben járt, azóta Makó város szerencséjére és a műszaki dolgok rendezése érdekében is jelentőset fordult ez a dolog. A korábbi havonta 1-2 konténer helyett ma már naponta 4-5 konténerrel hozzák ki a szennyvíziszapot. Ez az áldatlan állapot mindenképpen addig fog tartani, ameddig a szennyvíztisztító projekt beruházás meg nem valósítja a szennyvízkezelés lehetőségét. Ez egy szükségállapot. Az ilyen irdatlan mennyiségű szennyvíziszap kezeléséhez 3-szor annyi struktúraanyagra lenne szükség, azonban zöldhulladék beszállításból erre nem kerülhet sor. Ez azt jelenti, hogy egy konténer szennyvíziszaphoz, ami körülbelül 4 m 3 ahhoz 3-szor ennyi, tehát 12 m 3 struktúraanyagot kellene hozzáadni, ez viszont, ha mással nem, szalmával lenne megoldható, de annak az ára az igen jelentős. Jelen pillanatban a szennyvíziszap beszállítás elhelyezési díja nem teszi azt lehetővé, hogy ilyen különleges anyagokat beszerezzünk és ennek megfelelően megoldjuk. Ezért egyelőre hallgatólagosan a depótérre kerül elhelyezésre, amit mint mondtam abban a pillanatban, ahogy megoldódik bármilyen formában a kezelése,

15 15 akár a szolár technológiával, akár a komposztáló telep bővítésével azonnal meg fog szűnni ez a probléma. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót Németh Csabának, Tisztelt Főmérnök Úr! Az ivóvízminőség-javító programról elmondom, hogy én mit tudok, utána Te meg mondod, amit Te tudsz. Egy dolog biztos, nekünk olyan szerencsében van részünk, hogy a szennyvízprogramunk találkozik az ivóvízminőség-javítási programmal. Egyszerre valósul meg majd, vagy nagyjából egyszerre mind a kettő. Ahogy az ivóvízminőségjavító program áll, az talán később lesz egy kicsit nekem az az érzésem, mert az előkészítettsége, tekintve, hogy regionális szintű, három megyére terjed ki, Csongrád, Békés, Bács-Kiskun, nincs olyan minőségű mint a makói szennyvízprojekté. Ezzel együtt azért az egy komoly dolog lesz, mert indulásakor 110 milliárd Ft volt a Dél-alföldi régióban ez az ivóvízminőség-javító program, és Makó térségében úgy tudom az összes település benne van. Makó mindenképpen benne van és mi abban a csapatban, aki ezt előkészíti, Medgyesi Pál urat delegáltuk a makói kistérség színeiben és ő ott, ha jól tudom alelnök is. Ilyen módon Medgyesi úrnak és esetleg rajta keresztül Németh Csabának azt gondolom, hogy a részletesebb információk állnak rendelkezésre. Én felvezetésként ennyit szerettem volna mondani. Parancsolj Főmérnök Úr! Tiéd a szó. Németh Csaba, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. főmérnöke: Köszönöm szépen. Első kérdésre válaszolva, van egy kormányrendelet, a 201/2001-es Kormányrendelet, ami a vízminőségről rendelkezik. Ezt a 47/2005-ös módosította. Érdekes, a dátumokat nem módosították ez idáig ebben, a dátumok azok úgy vannak jelen pillanatban is, hogy december 25-ig, illetve december 25-ig a vízminőség-javítást meg kell oldani Magyarországon december 25. elmúlt, december 25-ig nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy kijelenthessük, vélhetően ez a program nem fog megvalósulni. A törekvés az jelen pillanatban a legjobb tudomásom szerint az, hogy még egyszer határidő módosítással lehet élnünk az EU felé és nyilván ez december környékére fog majd kicsúcsosodni. Hogy áll most ez a dolog? Jelen pillanatban úgy áll, ahogy az előbb polgármester úr is mondta, itt a Dél-alföldi régióról kell beszélni, 3 megyét ölel ez most fel, 200 egynéhány település vonatkozásában, nem egyszerű az előkészítés és a tervezési feladat. Jelen pillanatban a tervezési munka azon fázisa zajlik, az úgynevezett ivóvízminőség-javító 3-as számú tender, melynek keretében el fogják majd készíteni az előzetes megvalósíthatósági tanulmányokat, az elvi engedélyes tervdokumentációkat, és ezek alapján az elvi megoldások tisztázása után kerülhet majd sor a kiválasztott tényleges megoldásra. Ennyi. Tehát azért gondolom, nem tévedek, amikor azt mondom, hogy végéig ez nem fog megvalósulni. A második kérdés, ha jól értettem Orbán képviselő urat, az arzén koncentráció értéke az ivóvízben, a termelt ivóvízben, illetve a városban szolgáltatott ivóvízben. Kettő dolog van ezzel kapcsolatosan. Mondtál egy 29 mg/l-es értéket, meg egy 73-asat. Vannak olyan kútjaink a városban, amelyekben között van az arzén koncentráció, vannak ilyen mérési eredmények is. Ezek a kutak nem üzemelnek, illetve csak akkor üzemeltetjük őket, ha akkora lenne a vízfelhasználás Makó városában, hogy erre szükség van. Sajnálatos módon ezekre a lecsökkent vízigények miatt most nincs szükség, tehát ezek nem üzemelnek. A 29 lehet a kevert víz eredménye, Makó város lakossága körülbelül 30 mg/l-es arzén koncentrációjú ivóvizet fogyaszt, ami semmi problémát egyébként nem jelent. A régi magyar szabványban 50-es volt a határérték, az átvett EU direktíva szerint 10 a határérték. Annyit azonban hozzá kell tenni, hogy mi magyarok nem fogyasztunk annyi tenger gyümölcsét, amiben köztudott az arzén koncentráció fel van dúsulva, fel van halmozva. A 10-es határérték is ezért lett kitalálva Európa nyugatibb országaiban az étkezési szokások mások, ott a tenger gyümölcsét jobban fogyasztják, ami arzén dús és ezért nem hiányzik még, hogy az

16 16 ivóvízből hozzátegyenek. Ettől mi azonban eléggé messze állunk, tehát a 30-as koncentráció, amit egyébként a magyar tárgyalássorozatok során, a magyar delegáció próbált elérni, tökéletesen elegendő lett volna. Tehát ha a kérdés erre irányul mi egy 30-ast iszunk, ami semmiféle gondot nem okoz. A harmadik kérdés. Elkészítettünk november 9-én egy tájékoztatót a települési folyékony hulladékgazdálkodás kérdéskörben. Ebben összefoglaltuk azt, hogy november 1-jétől kezdve vagyunk tulajdonképpen kizárólagosan közszolgáltatók Makó városában. Korábban is működött ez a szolgáltatás, akkor egy kvázi társ közszolgáltatóval együtt. Tájékoztatóban szerepel tulajdonképpen a 365/2004-es Kormányrendelet kérdésköre az úgynevezett egységes szippantási díj kérdésköre. Polgármester úr közbenjárására is ez a rendelet módosult és helyette a 169/2007-es lett, aminek az a lényege, hogy ezt az egységes szippantási díjat nem kell alkalmaznunk, tehát 2010-ig van erre kitolt határidő, tehát minden maradhat úgy, ahogy tulajdonképpen eddig volt. Egyetlen egy aprócska hátránya, ha van, az pont az, amit Dr. Nagy Lajos képviselő úr mondott, hogy talán jobban lehetne, lehetett volna sarkallni azon ingatlantulajdonosokat, akik előtt szennyvízcsatorna hálózat van, ráadásul vannak számosan olyanok is, akik telekhatárán belül 1 méterig is megvan már a csatorna, hogy kössenek már rá. Ebben az anyagban van valóban megjelölve 170-es darabszámmal, ami a Kálvária utca, Búza utca, Tompa utca környékére vonatkozik. Ott az I-es ütem keretén belül megépültek már a bekötőcsonkok. Itt ez az erősebb jogi eszközök alkalmazása csatornahálózat érdekében mondat, ez legegyszerűbben gyakorlatilag azt takarja, hogy jegyzői hatáskör jelen pillanatban a 38-as Kormányrendelet értelmében, hogy egy kötelezés során ezek az ingatlantulajdonosok kössenek rá a szennyvízcsatorna hálózatra. Én ennyit tudok az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban elmondani. Dr. Buzás Péter polgármester: Igen, köszönöm szépen. Tessék parancsolni. Megnyitom a vitát az előterjesztés fölött. Akinek véleménye van a témához kötődően, tessék jelentkezni és mondhatja. Endes Zsigmond tessék parancsolni képviselő úr. (Orosné Spák Hedvig, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke, települési képviselő és Toldi János települési képviselő megérkezett.) Endes Zsigmond települési képviselő: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Egy felajánlást szeretnék tenni. Úgy gondoltuk néhány képviselőtársammal, hogy a szelektív hulladékgyűjtésnek a reklámozásában hiányt szenved még a város, és ezért mi úgy gondoltuk, hogy magunk kezdjünk jó példával elől járni és egy közös szelektív hulladékgyűjtésben vennénk részt, amire meghívnánk a polgármester urat és ebben a kérdésben nem érintett képviselőtársunkat is. Ez az egyik. A másik, szeretném szennyvíz ügyben megemlíteni, hogy itt az anyag tartalmaz egy nagyon fontos dolgot, amihez azért a Medgyesi Pál csapatát és a polgármester urat szeretném megdicsérni, írja, hogy a tavaly novemberi kezdeményezése alapján az egységes szippantási díj befizetési kötelezettségét felfüggesztették 4 évre, aminek következtében nem kell rendkívül nagy összeget a város lakóinak befizetni, tehát 2010 őszéig, illetve decemberéig ez a jelenlegi állapot megmarad. A polgármester lobbi tevékenységét dicsérendő. Ennyi, köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Marosvári Attiláé a szó. Marosvári Attila alpolgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon rövid kiegészítést szeretnék tenni az elhangzott válaszokkal összefüggésben. Az egyik a regionális ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatban Orbán Imre képviselő úr vetette fel az arzén problémáit. Ez a program kezelni fogja ezeket az ügyeket.

17 17 Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A MikroVoks rendszer leállt, jegyző asszony technikai szünet elrendelését kéri. TECHNIKAI SZÜNET Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Makóiak! Folytatja Makó Város Önkormányzata a testületi ülést. Jegyző asszony tájékoztatott, hogy folytathatjuk a testületi ülést. Kiss Imréné képviselő asszony kér szót. Tessék parancsolni. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Kedves Jelenlévők! Én azt szeretném mondani, az első csatornázási ciklusnál én voltam az, aki végigjártam a Búza utcát és a Kálvária utcát. A Búza utcáról beszélek most ott, olyan idős emberek élnek, akik szeretnek haladni a korral és azt mondták nekem akkor, hogy jól van, haladjon a város, mi a bekötést abszolváljuk a 40 ezer Ft-ot befizetjük, de idősek vagyunk, mi már nem szeretnénk rákötni. Én akkor nagyon örültem neki és én el is mondtam, hogy nem visszahúzzák a város fejlődését, hanem pozitívan álltak hozzá, azt mondták, majd aki örökli, majd ráköt. Innentől kezdve én nagyon rossz szájízzel megyek, ha azt mondjuk majd, hogy igenis hajtsuk be. A Kálvária utcán új építésű házak vannak, ahol 200 ezer Ft-ért építettek 2 aknát, mert csak így kaptak lakhatási engedélyt. Ők szintén nem akarnak rákötni. Én ezért szóltam azoknak a nevében, akik ezt mondták nekem akkor. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Van-e további vélemény? Nincs. Akkor lezárhatom a vitát? Jó. Lezárom a vitát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! És mielőtt megadnám a szót a mellettem ülő kolleganőnek és kollegának, a Kiss Imréné képviselő asszony által elmondott gondolatmenetre, annyit reflektálnék a testület tagjainak, az előadóknak és Makó város közösségének, hogy ez az észrevétel, amit Kiss Imréné elmondott, ez általunk érthető, felfogható és az általunk tett intézkedések már eddig is ennek a szellemében történtek. Miről beszélek? Arról, hogy igen, persze, a most megépített helyeken, de hadd tegyem hozzá, hogy a város különböző pontján, például az Eötvös utcán is, meg a Hunyadi utcán több helyen megvan a szennyvíz rákötés lehetősége, és ezt megtehetnék a makóiak. Én úgy gondolom, ha ezt megtennék, ez helyes volna, de azt is gondolom, hogy oda kell figyelni a képviselőre, oda kell figyelni arra, hogy amikor ő sorba járta őket és fizettek maguktól azok az emberek, akkor mit kértek és mit ígért a képviselő. Meg oda kell figyelni arra is, ha most Makón ez a 150 ház, meg mellette még másik 300 ráköt, és nem köt rá a másik 8 ezer, attól a környezetvédelem állapota milyen marad. Ezért nem került sor eddig tömeges jegyzői kötelező határozatok kibocsátására és ezért nem gondolom én most se azt, hogy a jegyzőnek ilyen határozattal kötelezni kellene. Azt is gondolom persze, hogy a Víziközmű Kft-nek az a dolga, hogy egy ilyen beszámolón felvesse ezt a kérdést, és azt gondolom, hogy a szennyvíz társulatunk elnökének is az a dolga, hogy elmondja, hogy jó lenne, ha minél többen rákötnének. Úgy hiszem, ahogy már többször elmondtam, a környezet állapota, gyerekeink ivóvize, vízvédelme, stb. az indokolja az egész város területén ennek a szemléletnek a megváltoztatását. De mint ahogy a kötelező szemétszállítás elrendelésével megvártuk, hogy elkészüljön a depó úgy gondolom, ebben az esetben pedig azt kell tennünk, hogy amikor megépül ez az egész nagy szennyvízrendszer és az unió elvárja tőlünk, hogy a város 80%-a rá is kössön, majd akkor jön el annak az ideje, hogy annak részeként a mostani 150 és a városközpontban meglévő még 400 rákötés is kieszközlésre kerüljön és egy menetben menjen a dolog. Úgy gondolom a szennyvízkezelés ügyben a rendszerváltás pedig től következik be Makón. Én ezt a kérdést a magam részéről így látom, így tartom követendőnek. Tessék parancsolni Geráné.

18 18 Dr. Geráné Mészáros Mária, a Bio-Pannónia Kft. üzemigazgatója: Köszönöm szépen polgármester úr. Endes képviselő úr felvetésével kapcsolatosan szeretnék egy-két gondolatot. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatás az ÖKO Pannon Kht. Makó Város Önkormányzata és társaságunk egy együttműködési megállapodást kötött, ennek keretében az ÖKO Pannon Kht. az, aki a különböző PR tevékenységet elsősorban felveszi. Ennek érdekében évente egyszer szoktunk egy tájékoztatást adni. Ebben az évben jött ki egy füzet, amiben benne volt, azon kívül, hogy mit, hogyan lehet és hogyan kell, hogy hol találhatók ezek a bizonyos szigetek. Ezen kívül az iskolásoknak road show-t szoktunk tartani, ez nagy érdeklődésre tart számot és nagy siker szokott lenni. Ezen túl az iskolásoknak a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban egy oktatóprogramot, oktatócsomagot szerzünk be. Ez a videóképen keresztüli tájékoztatástól, feladatok megoldásáig, óvodásoktól egészen a 8. osztályosokig terjed. De amennyiben a képviselő úrnak bármilyen jellegű szelektív hulladékgyűjtés propagálásban bármilyen javaslata van, mi ezt szívesen vesszük és ha tudunk, nagyon szívesen segítünk. Hiszen nagyon fontos a szelektív hulladékgyűjtés, mert ez a jövő, ez az, amivel a depó betelésének a hosszabb időtartamát el lehet érni. Mi is azon dolgozunk, olyan technológiát keresünk, amiben egy válogatással, egy sokkal szélesebb körű felhasználással, újrahasznosítással minél kevesebb kerülhet a depótérre, ami esetleg mondjuk Makón is egy hosszabb távú működési lehetőséget tudna biztosítani. Ami itt kialakult, ez a hulladékgyűjtő szigetes megoldás, ez még gyerekcipő a szelektív hulladékgyűjtésben. Természetesen hosszú távon el kell jutni oda, hogy a keletkezés helyén, tehát minden ingatlanon úgy, ahogy ez már másutt bevett gyakorlat, hogy egyik nap a zöld kukából az üveget viszik el, másik nap, nem tudom melyikből a nem tudom mit és van egy olyan nap, amikor pedig, ami sehova nem fér be újrahasznosításra, az igazi kommunális hulladékot lehet elvinni. Nyilván ez a jövő, de ehhez azért még elég hosszú utat kell megtenni, hisz másutt is év alatt alakult ez ki, mi még csak 3 éve gyakoroljuk. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Megadom a szót Németh Csaba főmérnök úrnak. Németh Csaba, a Makó-Térségi Víziközmű Kft. főmérnöke: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék csak erre azért reagálni, hogy nyilván nem a tűzzel-vassal történő térítés itt a fő cél, ahogy a polgármester úr is elmondta, de az egy kicsit mondjuk lehet fájó, mint üzemeltető cég képviselőjének talán, hogy ingyen tervet, ingyen anyagot, ingyen átvételt, stb. ajánlunk, aki az expon, a hagymafesztiválon, stb. belép, azt hiszem mi megteszünk mindent. Ennek ellenére nulla jelentkezés van, az érintett ennél olcsóbban nem fogja megúszni sose. Pusztán azt akarjuk sugallni, hogy akinek meg van a módja, lehetősége és nem használja ki azt, hogy 50-60%-os kedvezményt kap, az már masszív ellenálló és őt már nem fogjuk tudni vélhetően a környezetvédelemről meggyőzni. Még egyszer mondom, nem azokról van itt szó, akiknek magas az életkoruk. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Akkor összefoglalok. Az összefoglalás legelején engedjék meg a jelenlévők, hogy erre a gondolatmenetre reagáljak. Amikor én Kiss Imréné álláspontjával egyetértve elmondtam, hogy az önkormányzatnak a hatósági kötelezés oldaláról mi a gyakorlata, akkor az a kötelezésre vonatkozott. Természetesen ettől említettem is a Vízműnek dolga az, hogy ezt a kérdést felvesse. Azt is említettem, és most ráerősítek, hogy az meg egy nagyon dicsérendő, nem véletlenül a városi önkormányzat tulajdonában lévő egyetlen jól működő cégről beszélünk a Víziközmű Kft. esetében, hogy minden egyes eszközzel a kötelezésen innen felhívja a figyelmet arra, hogy jó lenne, ahol már van szennyvízcsatorna, minél többen rákötnének. Én csak a hatósági úton történő kötelezésről beszéltem, a

19 19 meggyőzésben továbbra is bíztatlak benneteket és megkérem én is a makóiak közül azokat, akik ilyen helyen vannak, hogy vegyék igénybe ezt a lehetőséget és ha tudnak, akkor kössenek rá. Összefoglalásként a következőt szeretném kérni. Legelőször a szeméttelep ügyére reagálnék. Arról van szó, engem is meghökkentett az anyagban ez a 62%-os feltöltöttsége a telepnek, meghökkentett az, hogy hozzávetőlegesen 4 évünk van hátra. Mikor azt a telepet átadtuk, akkor arról volt szó, hogy ez 15 évet fog tudni, de nem biztos, hogy 15 évet tud. Én azt javaslom most hozzunk egy határozatot, amelyik arról szól, hogy azok a szereplők, akik ennek a gazdái, készítsenek egy felmérést, egy koncepciót, majd ezt követően egy ütemtervet, egy programtervet arra vonatkozóan, hogy amit Marosvári Attila ezzel kapcsolatban elmondott, az úgy legyen. Kire gondolok itt? A műszaki irodára, aljegyző úrra gondolok, mert koordinátorként általában ő szokott ebben részt venni. Koordinátornak, meg végleges felelősnek megkérem az alpolgármester urat, Marosvári Attilát, annál is inkább, mert Makónak, Makó térségének jó híre van a Dél-alföldi régióban, DATTE révén, sok más révén is, és Marosvári Attila a DAREH-nek az egyik alelnöke és ő neki ilyen szempontból hatása van a folyamatra. Tehát koordinátornak, különösen a határidők figyelemmel kísérésére téged kérlek meg Marosvári Attila. A bizottságok közül pedig elsőként Nagy-György József környezetvédelemért is felelős tanácsnok urat kérem meg, hogy működjön ebbe közre és mivel városüzemelésről van szó, a városüzemelési bizottságot is megkérem, hogy működjön közre. Még szeretném szóbahozni, hogy mi Keszthelyi urat, a Bio-Pannónia Kft. ügyvezetőjét megkértük szakértőnek, hogy a Marosvári Attila munkáját, meg a kollegák munkáját segítsék a DAREH-ban. Mi lenne a cél, mi az, amit az apparátus előkészítése révén először a tanácsnok úr, majd a bizottság is véleményezzen és jöjjön vissza a jövő év első felében, jövő év elején valamikor ide hozzánk. Mire gondolok? Nézzük meg, hogy a telep úgy van-e üzemeltetve a tömörítés megvan-e abban a mélységben, abban a formában, ahogy annak meg kell lenni. Én egy kicsit kevésnek érzem a 4 esztendőt, ami hátra van, vizsgáljuk meg ezt. Vizsgáljuk meg azt, hogy a bekerülő szemétből mindegyiknek oda kell-e kerülni. Pontosan a Bio-Pannónia járt egyébként az élen ezzel, amikor azt mondta, hogy az építési törmeléket nem hajlandó befogadni. Luxus az építési törmeléket 1 cm-es műanyaggal becsomagolni évszázadokra, tehát nem kellene. Már most úgy tudom, hogy nem is megy ez az építési törmelék a telepre. Megy még? Akkor ezt nagyon gyorsan helyre kell tenni, mert ez a normális komposztálható, vagy más módon feldolgozható szemét elől veszi el a helyet a telepünkön. Az egésznek az volna a célja, ahogy Marosvári Attila elmondta, hogy a DAREH elképzelése, meg nekünk a telep vélhető töltődése az egy időpontra esik. Ez olyan szempontból jó hír, hogy hosszú távon nem lesz feszültség, abból a szempontból meg rossz hír, valamennyien tudjuk, hogy szükségszerűen ezek a beruházások csúszni szoktak. Ha a DAREH beruházás csúszik ne adj isten 1 évnél többet, akkor baj van. Én azért kérem, hogy 1, de inkább még 2 évig befogadó képes legyen a mi telepünk. Azt kérem aljegyző úrtól, hogy az apparátusi munkában meg nagyon figyeljünk arra oda, ha ez így van, hogy az építési törmelék még mindig oda megy, akkor ezt gyorsan át kell gondolni, mert ez már több mint 1 éve előkészítés alatt áll és én azt hittem, hogy az már máshol van, Makón vállalkozó van, aki befogadja az építési törmeléket, stb. Én azt kérem, hogy egy első körös tárgyalásra a decemberi testületi ülésre ez az ügy jöjjön vissza és legyen letárgyalva addig és legfeljebb akkor látjuk majd azt, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy az építési törmelékkel feleslegesen ezt a telepet ne töltsük. A szennyvíz más ügy, mert a szennyvíziszapot is meg kell vizsgálni, hogy más módon mit lehet vele kezdeni. A más mód az volt, hogy lényegesen drágábban az A.S.A telephelyre lehet Vásárhelyre átvinni, ami tengelykilométer, meg befogadási tarifa differencia, stb., de ezt is azért meg kell vizsgálni. Summa summárum. Állítsunk össze egy olyan koncepciót, hogy biztonsággal ez a telep Makót hogy tudja kiszolgálni addig, amíg a DAREH-nél nem tudjuk a szemetünket elhelyezni, mert ebből a 4-6 év letelte múlva komoly feszültségek lehetnek. Tehát én azt kérem, hogy ennek a lényegét foglaljuk össze egy határozatba és első lépésként a decemberi testületi

20 20 ülésen térjünk erre vissza. Még egyszer mondom, én abban a hitben voltam, hogy az építési törmelék már nem a szeméttelepre megy. Ez volna a szemétszállítás ügyhöz a reflexióm. A szelektív hulladékgyűjtés ha már a hulladéknál tartunk, elhangzott az igazgató asszony szájából, hogy milyen programokat szerveztek ők és milyen programokban volt Makó Város Önkormányzata partner, ami a nevelést illeti. Én azt gondolom, ilyen gyűjtőedényzet kihelyezés, annak a bővítése, meg sok minden más, én értem a Fidesz törekvését, de bántó él nélkül hadd mondjam, hogy ez azért ahhoz képest, hogy hatni lehessen a folyamatokra, ez hogy most látványos szemétakció az újság, meg a TV előtt, én ezt manöken dolognak tartom, s ha lehet, ebből engem hagyjatok ki. Hogy tudatosan neveljük arra a gyerekeket, az nem ilyen megoldásokon múlik. Nekem az időmbe ez nem fér bele, maradjunk ennyiben. Képviselőtársaimat, kollegáimat pedig arra bíztatom, hogy a szelektív hulladékgyűjtésben menjünk tovább azon az úton, amit eddig is csináltunk. Én úgy gondolom, hogy az ilyen figyelemfelhívásoknak ilyen, persze a csapat érdekét szolgáló marketing értelme van. A városüzemelési bizottság úgy csinálja ezt, hogy szóvá teszik nekem a fogadóóra című műsorban, hogy a kerékpárút nem jól van a Wekerle utcától a FÉG irányába és Baranyi Sándor bizottsági elnök úr megkeresi a műszaki iroda munkatársait és már építik is a járdalapot a Renault szalontól ki a vasútig, tehát ettől oldódik meg a probléma. Nem attól, hogy elmegyek sajtótájékoztatót tartani a könyvtár elé, hogy fel van dúcolva és meg kellene csinálni a könyvtárat, azt mi is tudjuk, ehhez nem kell odamenni. Én ezeket látom megoldásnak, de a többi bizottsági elnök is a bizottságban így teszi a dolgát. Én azt kérem, hogy csinálja valamennyi bizottság ugyanúgy a dolgát, mint ahogy eddig tette, mert az segíti a testület döntését és a város előhaladását. Ivóvízminőség-javító program meg az arzén szint. Én emlékszem 1 vagy 2 évvel ezelőtt is elhangzott ez a kérdés, akkor élesebben vetődött fel, hogy ihatják-e gyerekeink azt az ivóvizet, amit most a csapból kapunk. Igen, akkor is megkaptuk a választ, hogy ezek a kutak be vannak zárva és ennek ellenére a mostani vízben is van valamennyi arzén. Medgyesi úr akkor úgy fogalmazott, hogy valóban a tengeri halak foszfor tartalma miatt az uniós szabvány szigorúbb mint a magyar szabvány volt azért, mert az arzénon kívül a szervezet foszfor terhelése a tengerparti népeknél és az uniós szabványban ez a döntő, lényegesen nagyobb, tehát a szervezet méregterhelése lényegesen nagyobb. Medgyesi úr azt mondta, hogy ez a bizonyos 0,50-es magyar szabvány a magyar tengeri hal fogyasztási szokások mentén hosszú évekig, évtizedekig még jó lenne nekünk, viszont ő a maga részéről azt mondta, hogy ha az arzén miatt nem is, hanem mások miatt kellene ezt a kérdést megvizsgálni, akkor a meglévő vizünk nitrát, nitrit és össz só tartalma, meg egyéb dolgok miatt igen, az ivóvízminőség-javító programra szükség van. Amiért Makó önkormányzata fizeti az éves tagdíjat, benne vagyunk ebben a rendszerben és mi is megcsináljuk az ivóvízminőség-javító programot, annak az oka nem az arzénterhelés, hanem az összes többi káros anyag, ami benne van az ivóvizünkben és isszuk azt. Akkor a kérdés úgy vetődött fel, hogy gyerekeink, meg a kisbabák ihatják-e ezt a vizet. Medgyesi úr akkor azt a választ adta rá, ahogy eddig évtizedeken keresztül ihatták, ezután is ihatják, mert összességében a makói ivóvíz még mindig a Dél- Alföldön, meg az egész országban a jobb vizek vagy a legjobb vizek között van számon tartva. De az ivóvízminőség-javító programra ettől függetlenül a nem arzén típusú más szennyeződések kiszűrése, kezelése miatt szükség van. Én úgy gondolom, hogy ez a dolog így rendben, főmérnök úr bólogat és bízom benne, hogy ezt a programot együtt meg tudjuk valósítani. Én összefoglalóban ennyit szerettem volna elmondani, megköszönve az előterjesztést és megköszönve a magyarázatokat, észrevételeket is. Egyetlen egy javaslatom van, határozatban kérjük meg jegyző asszonyt, hogy a munkatársak közreműködésével a szeméttelep befogadóképességének megvizsgálása, javaslattétel hosszú távon arra, hogy a befogadóképesség tartalékidővel legyen megnyugtatóan elég addig, amíg a DAREH beruházásai meg nem valósulnak. Az első információk a decemberi testületi ülésre jöjjenek vissza, a többit pedig a

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. július hó 2. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. február 14. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 2. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. szeptember 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

N A G Y D O R O G N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net JEGYZŐKÖNYV NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 62 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. december hó 17. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. január 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

á p r i l i s én. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 3. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 24. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február hó 5. napján, a Korona nagytermében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február hó 15. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

KMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 10-i ülésén szereplő napirendek: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV

KMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 10-i ülésén szereplő napirendek: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 2015. szeptember 1-én a Kaposfüredi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 370/1/2016 Magyarcsanád Községi Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. január 26. napján délután 13.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 1/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének május 29. (csütörtök) napján órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. május 29. (csütörtök) napján 16 30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. június 16. 17.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség és Őcsény Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 26.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben