J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Endes Zsigmond, Gáspár Sándor, Gazdag János, Guvat László, Kiss Imréné, Lengyel István, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Nagy-György József, Dr. Nagy Lajos, Dr. Orbán Imre PhD, Dr. Siket István, Toldi János és Varga Zoltán települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a megjelent kedves vendégünket a mai rendkívüli testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 16 fő. A megjelenési arány 68%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Gáspár Sándor és Kiss Imréné települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Gáspár Sándor és Kiss Imréné a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Gáspár Sándor és Kiss Imréné települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A mai rendkívüli ülés telefonon történő összehívását a kiosztott előterjesztésekben történő halaszthatatlan döntés indokolja. Ennek megfelelően mai ülésünk napirendje: Előterjesztések: 1. Rendezési terv módosításához tervezői szerződés megkötése. 2. Szerződéskötés az Arboretum Kert- és Szépművészeti Társaság Kft.-vel. 3. A makói fürdőfejlesztést megalapozó előzetes környezeti vizsgálati anyag készítése. 4. Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása. 5. Zárt ülés: szóbeli tájékoztató a kötvény kibocsátásról. Tisztelt Testület! Megkérdezem, hogy napirendjeinkkel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzuk meg napirendünket. A képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással a

2 446/2007. (XII.6.) MÖKT h. 2 Tárgy: A képviselő-testület december 6-i - rendkívüli - ülésének napirendje Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete december 6-i rendkívüli ülésének napirendje: Előterjesztések: 1. Rendezési terv módosításához tervezői szerződés megkötése 2. Szerződéskötés az Arboretum Kert- és Szépművészeti Társaság Kft.-vel 3. A makói fürdőfejlesztést megalapozó előzetes környezeti vizsgálati anyag készítése 4. Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása 5. Zárt ülési szóbeli előterjesztés - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője 1. sz. előterjesztés Rendezési terv módosításához tervezői szerződés megkötése Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A fürdő bővítésnek tervei vázlattervi szinten elkészültek, a decemberi testületi ülésünk elé kerül a munka. Ugyanakkor a fürdő potenciális megvalósításának a lehetősége teljes biztosítása érdekében különböző előkészítő munkákat célszerű elvégezni. Ilyen tipikusan a rendezési terv módosítása akként, ahogy a fürdőt el szeretnénk helyezni. Ehhez három helyről ajánlatot kértünk. Takács Máté tervező adta a legjobb ajánlatot, az a tervező, aki az ÁRT-nket is készítette. Az 1. sz. határozati javaslat erről szól, illetve arról, hogy szükséges ennek egy környezetvédelmi szakmérnöki kiegészítése. A 2. sz. határozati javaslat pedig azt tartalmazza, a környezetvédelmi rész 500 ezer Ft, Takács Máté 720 ezer Ft-os díjért végzi ezt a munkát. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk az 1. sz. határozati javaslatról. A képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a 447/2007. (XII.6.) MÖKT h. Tárgy: Tervezői szerződés megkötése a T. T. T. Városépítő Bt-vel. 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a rendezési terv módosítására a tervezői szerződést a T.T.T. Városépítő Bt.-vel (Szeged, Marostői u. 35/A) köti meg bruttó Ft. tervezői díj ellenében.

3 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására. 2. Képviselő-testület felkéri Makó Város Jegyzőjét, hogy a bruttó Ft. tervezői díjat - T.T.T. Városépítő Bt. Szeged, Marostői u. 35/A - Építésügyi Hatóság 3 Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról. A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a 448/2007. (XII.6.) MÖKT h. Tárgy: Rendezési terv módosításához kötődő tervezői szerződés megkötése. 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a rendezési terv módosítása során, annak környezetvédelmi fejezetének az elkészítésére vonatkozó tervezői szerződést Novai György (Szeged, Magdolna u. 20.) környezetvédelmi szakmérnökkel köti meg bruttó Ft. tervezői díj ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására. 2. Képviselő-testület felkéri Makó Város Jegyzőjét, hogy a bruttó Ft. tervezői díjat Felelős: jegyző - Novai György (Szeged, Magdolna u. 20.) - Építésügyi Hatóság

4 2. sz. előterjesztés Szerződéskötés az Arboretum Kert- és Szépművészeti Társaság Kft.-vel 4 Dr. Buzás Péter polgármester: Arról van szó, hogy az ÁRT módosítás megtörténhessen ehhez el kell készíteni annak a lábait. Ez a cég, aki ezt a munkát végzi az építészeti közlekedési és kertészeti, azok alapjait készíti az ÁRT módosításnak, ha jól emlékszem, akkor vázlatterv, engedélyes terv és kiviteli terv szinten. Ez 8 millió + áfa, ennek többé-kevésbé ez az ára. Többkörös alkun vagyunk túl. Főépítész úr koordinál ebben a dologban, bízom benne, hogy a munka a Makovecz tervekhez méltó lesz. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Dr. Orbán Imréé a szó, tessék parancsolni képviselő úr. Dr. Orbán Imre PhD települési képviselő: Tulajdonképpen nem én vagyok a problémafelvető, Mező Imre Kollégium ez még létezik? Biztos, hogy ez a neve? Dr. Buzás Péter polgármester: Ez egy nagyon jó kérdés, van az épület falán, lehet, hogy már nincs ott egy márványtábla, amire az volt írva, hogy Mező Imre Középiskolai Kollégium. Az, amiből irodaházat csinálunk, ott a püspöki kertben. Mágori Józsefné települési képviselő: Irodaházat? Dr. Buzás Péter polgármester: Igen. Mágori Józsefné települési képviselő: Nekem az utolsó információm 4 évvel ezelőtti, hogy lakások lesznek. Dr. Buzás Péter polgármester: Volt ilyen amikor a harmadik bemutatását tartottam a as elképzeléseknek, amire kaptam egyesektől olyan jelzőt, hogy unásig mondom, hogy mit akarunk csinálni. Ott ezt említettük, hogy azt irodaházzá akarjuk alakítani akként, hogy a városházából az ott lévő keresztmetszeteket áttesszük oda. Tehát Földhivatalt, ÁNTSZ-t, vélhetően televíziót, nem tudni, hogy mi fér bele, mi nem fér bele. Annak érdekében a városházára a fürdő építés kapcsán érdeklődő van, akkor a városházából gyógyszálló lehessen. Tehát ez így passzol egybe a kettő és ez ilyen buszmegállóhoz közel van, ott a zajos környezet, stb., meg ezeregy oka van, hogy miért nem csináltunk belőle garzonházakat, de valóban úgy volt, ahogy mondod, a korábbi elképzelés, az fiataloknak garzonház lett volna. Az a probléma, hogy nem volt pályázat kiírva, hogy ilyen lakásokat csinálhassunk, akkor ebből most már nem tudunk garzonházat csinálni, viszont most van a városközpont rehabilitáció, ezt a problémát meg kell oldani. Körbeszondáztuk a Makói Hírekben körülbelül hétszer és a másik alternatíva, hogy ezeket az irodákat hova telepítsük, az az idegosztály volt. Most az sok szempontból kiesik. Ha a Földhivatal funkcióját megnézzük, meg ilyesmit, munkaügyi központba minden községből járnak be, buszmegálló, buszjáratok, az nyűgössé tenné, hogy oda kimenjenek. Ha egyszer lesz ilyen pályázati kiírás, akkor lehet, hogy abból kell garzonházat csinálni vagy ehhez hasonló és itt bent a buszmegállóhoz közel a város szívében inkább csináljunk irodaházat. Rendben van így? Mező Imre Kollégiumra ki tud hitelesebb választ adni, mint én? Az Orbán urat valószínűleg az érdekelné, hogy a hivatalos papírokban megtörtént-e a névváltoztatása a Mező Imre Kollégiumnak. Nem annyira fontos, mehetünk tovább. E nélkül tudunk dönteni, rendben van. A 2. sz. előterjesztés határozati javaslatával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

5 5 (Toldi János települési képviselő megérkezett.) Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a 2. sz. előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a 449/2007. (XII.6.) MÖKT h. Tárgy: Szerződéskötés az Arboretum Kert- és Szépművészeti Társaság Kft.-vel. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a DAOP Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges, a Csanád vezér tér rehabilitációhoz a koncepcióterv és az engedélyezési terv elkészítésére tervezői szerződést köt az Arboretum Kert- és Szépművészeti Társaság Kft.-vel (1114 Budapest, Bocskai út 14.) bruttó Ft. tervezői díj ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására. 2. Képviselő-testület felkéri Makó Város Jegyzőjét, hogy a bruttó Ft. tervezői díjat Felelős: jegyző - Arboretum Kert- és Szépművészeti Társaság Kft. - Építésügyi Hatóság - Műszaki Iroda 3. sz. előterjesztés A makói fürdőfejlesztést megalapozó előzetes környezeti vizsgálati anyag készítése Dr. Buzás Péter polgármester: Abban a kérdésben döntöttünk, hogy ezek a tervek elkészülnek és a felvezetőmben egyszer már említettem, hogy annak érdekében, hogy ez a

6 6 folyamat zökkenőmentes legyen, különböző megbízásokat kell adni. Az előző kettő ezt szolgálta az ÁRT valamennyit. A kiszolgálórészt szolgálja a 2. sz. előterjesztés. Ez már egy akkora beruházás lesz összességében, hogy egy önálló környezeti hatásvizsgálat válik szükségessé. Voltunk bent az ATIKÖTEVIFE-nél és ott az osztályvezető úr erről tájékoztatott. Ezt meg kell csináltatni, nem lehet megkerülni. A szennyvízprojektnél megtanultuk, hogy ott 8 millió volt ez a környezeti hatásvizsgálat és bekkeltük ki az utolsó pillanatig, aztán határidő 3 hónapot várni kellett rá, hogy el is készüljön, de nem tudjuk megkerülni. Egy a lényeg tájékozódott, ezt 5-6 millióért csinálják, ő egy 3 milliós ajánlatot kapott, úgyhogy javaslom, hogy készíttessük el ezt a tervet. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a 450/2007. (XII.6.) MÖKT h. Tárgy: A makói fürdőfejlesztést megalapozó előzetes környezeti vizsgálati anyag készítése. 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fürdőfejlesztés engedélyes terveinek alátámasztásához szükséges előzetes környezeti vizsgálati anyag elkészítésével megbízza Novai György szakértőt bruttó ,- Ft tervezői díj ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 2. Képviselő-testület felkéri Makó Város Jegyzőjét, hogy a bruttó ,- Ft. tervezői díjat Felelős: jegyző - Novai György szakértő - Makona Építész Tervező és Vállalkozó Kft- - Műszaki Iroda

7 4. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzatának évi költségvetésének módosítása 7 Dr. Buzás Péter polgármester: A költségvetési rendeletünk pedig ezeknek a leképzését tartalmazza, illetve az én információim szerint a pályázati előkészítő alapnak elfogyott a kerete és annak a felpótlását is tartalmazza annak érdekében, hogy a leendő pályázatainknak a tervezési, szaktervezési munkálatai zökkenőmentesek legyenek. A pénzügyi osztály az átmeneti költségvetésünket is úgy készíti elő, hogy egy ilyen pályázati előkészítési alap, tehát a beruházás előkészítéseink folyamatosak és zökkenőmentesek tudjanak lenni. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a költségvetési rendelethez? Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk! A képviselő-testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 33/2007.(XII.7.) Makó ör. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2007.(II.15.) Makó ör módosításáról. Dr. Buzás Péter polgármester: Nagyon szépen köszönöm a mai napra szánt döntéseket meghoztuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Zárt ülésen most lesz egy tájékoztatásunk kötvény ügyben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A testület nyilvános ülési részét lezárom, zárt ülést rendelek el. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik eddig voltak jelen a testületi ülésen és így akkor a testület zárt üléssel folytatja tovább a munkáját. ZÁRT ÜLÉS Dr. Buzás Péter polgármester: Zárt ülésen szóbeli tájékoztatás hangzott el a kötvény kibocsátásról. Megállapítom, hogy napirendjeinket megtárgyaltuk, mindenkinek megköszönöm a megjelenést, az ülést bezárom. K. m. f. Dr. Buzás Péter polgármester Dr. Bánfi Margit jegyző Gáspár Sándor jkv. hitelesítő Kiss Imréné jkv. hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 17-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-21 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. június 28-án megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Rádóczi

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben