MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Oktatási és Kulturális Miniszter ELŐTERJESZTÉS az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, április

2 I. Összefoglaló 1. Bevezető Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel (továbbiakban: új OKJ) kiadásra került az új, moduláris szerkezetű Országos Képzési Jegyzék, amely április 1-jén lépett hatályba. Az új OKJ 9. oszlopa határozza meg, hogy mely szakképesítések tekintetében az oktatási és kulturális miniszter a szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter. A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) 5. (1) bekezdésének a) pontja hatalmazza fel a szakképesítésért felelős minisztert arra, hogy a szakmai és vizsgakövetelményeket rendeletben hirdesse ki. Jelen előterjesztés részét képező rendelettervezet tartalmazza az új OKJ rendeletben szabályozott, az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, elágazások, rész-szakképesítések és ráépülő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit. Az új OKJ 6. (4) bekezdése szerint az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok (tantervek) kiadását követően kezdhető meg. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Új szakképzési szerkezet komponense keretében elkészítette az új szerkezetű OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek tervezeteit. A szeptember 1-jén hatályba lépett a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló évi CII. törvény, amely módosította a szakmai és vizsgakövetelmények kötelező tartalmi elemeit előíró Szt át. Erre tekintettel, a beérkezett szakmai észrevételek mellett a szakmai és vizsgakövetelmények kiegészítésre kerültek a hiányzó kötelező elemekkel. Az Szt. 5. (1) bekezdésének a) pontja szerint a szakmai és vizsgakövetelményeket a szakképesítésért felelős miniszter rendeletben hirdeti ki. Jelen előterjesztés részét képező rendelettervezet tartalmazza az új OKJ rendeletben szabályozott, az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, elágazások, rész-szakképesítések és ráépülő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményét. A tervezet szerint a rendelet nem érinti a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet és az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján biztosított jogosultságokat. E jogosultságok a 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben foglalt szakképesítések tekintetében tovább élnek a felhatalmazásban megjelölt határidőig. Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményeket a 18/2004. (V. 28.) OM rendelet tartalmazza, amely jogosítványok június 30-án hatályukat vesztik. Szükséges volt tehát e rendelet 2

3 keretében július 1-jétől vizsgaszervezési jogot biztosítani az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek, mint az OKM által felügyelt költségvetési szervnek. Új eleme a szakmai és vizsgakövetelménynek a szakmai vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése. A tervezet 2. -a a vizsgaszervező és delegáló szervezet egybeesését zárja ki. Az új OKJ 6. -ának (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok (tantervek) kiadását követően kezdhető meg, továbbá arról is, hogy december 31-ét követően az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet ( régi OKJ ) rendelkezései szerinti szakképzés már nem indítható. Fentiek figyelembe vételével történt a rendelet hatálybaléptetésének tervezése. A augusztus 1-jei hatálybaléptetés lehetővé teszi, hogy azon iskolák vezetői és fenntartói, akik a feltételeik és az oktatott szakképesítésben történt változtatások alapján a 2008/2009. tanévben indítani kívánják az új követelmények szerinti képzést, ezt megtehessék, azok pedig, akik a beiskolázást szükségképpen a beiskolázás időszakában érvényes és hatályos szakmai és vizsgakövetelmények szerint szervezték, a tanévet is így indíthassák. A hatálybaléptetés időpontjának meghatározása során arra is tekintettel voltunk, hogy az iskolák ne kerüljenek hátrányba a felnőttképzési vállalkozásokkal szemben a képzések indításánál. Az iskolai rendszerben ugyanis a képzés indításának feltétele a központi program jóváhagyása is, míg a felnőttképzésben a szakmai és vizsgakövetelmények hatálybalépését követően indítható a képzés. A régi OKJ szakképesítéseinek szakmai és vizsgakövetelményeinek hatályon kívül helyezésére e rendeletben nem kerül sor. Ennek indoka, hogy 1994-től többször változott az egyes szakképesítésekért való miniszteri felelősség, így az egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése során figyelemmel kell lenni az érintett tárcák által már hatályon kívül helyezett rendelkezésekre is. 2. Kapcsolódás a kormányprogramhoz A szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1057/2005. (V. 31.) Korm. határozatban a szakképzés irányítás számára meghatározott feladatok alapján, a Humánerőforrás Operatív Program (3.2.1) keretében megvalósított fejlesztés eredményeként elkészültek a moduláris szakképzési rendszer szakképesítéseinek követelményei. A rendelet kiadása a Kormányprogramban foglaltak teljesítését szolgálja. 3. Pénzügyi kihatások A rendelet kiadásának pénzügyi kihatása nincs. 4. Várható szakmai hatások A moduláris szakképzési rendszer bevezetése biztosítja az iskolarendszerű szakképzések és a felnőttképzések lineáris egymásra épülését. A szakmai és vizsgakövetelmények kiadása az ágazati ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer kialakításához biztosítja az egyik legfontosabb jogszabályi feltételt. 5. Várható gazdasági hatások A modulrendszer bevezetésével biztosítható a széles os alapozás és az erre épülő szakképesítések rendszerének kialakítása. A moduláris képzés lehetővé teszi a beszámítást, így rövidül a képzési idő. 6.Várható társadalmi hatások A szakképzési rendszer alkalmazkodni tud a munkaerőpiac változásaihoz, a szakmai képzés szerkezeti, tartalmi és módszertani fejlesztésével képes biztosítani az igényelt szakmai kompetenciákat és kivívja a megrendelők elégedettségét. 3

4 7. Kapcsolódások Az előterjesztés közvetlenül nem kapcsolódik más, a Kormány elé benyújtott előterjesztéshez. 8. EU vonatkozások A szakmai bizonyítványlapok kiadásával javul a munkaerő mobilitási képesség. Budapest, április Dr. Hiller István 4

5 Az oktatási és kulturális miniszter.. /2008. ( ) OKM rendelete az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. (4) a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának g) pontjában eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe utalt szakképesítések, valamint azok rész-szakképesítéseinek, elágazásainak és ráépüléseinek felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelet 2. számú mellékletével kerülnek kiadásra. (2) A 3. számú melléklet a bemeneti kompetenciákat tartalmazza modulokba rendezve. (3) A 4. számú melléklet a (4) Az 5. számú melléklet a szakmai ismeretek és szakmai készségek fogalmát értelmezi. (5) Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakképesítések esetében a szakmai bizonyítvány kiegészítő lapokat e rendelet 6. számú melléklete szerint kell kibocsátani. 2. (1) Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt szakképesítések tekintetében a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosult. (2) Azon szakmai vizsgák esetében, ahol az e rendelet 2. számú mellékletében megjelölt, szakmai vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet a vizsgaszervező, a vizsgabizottság harmadik tagját az oktatási és kulturális miniszter jelöli ki. 3. (1) Ez a rendelet augusztus 1-jén lép hatályba. 5

6 (2) A 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben szereplő szakképesítéseket érintően a korábbi jogszabályok által megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti vizsgák kivéve a párhuzamos oktatás keretében folytatható művészeti szakképzést december 31-éig szervezhetők. (3) A párhuzamos oktatás keretében folytatható művészeti szakképesítéseket érintően a korábbi jogszabályok által megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakmai vizsgák december 31-éig, az artistaképzés esetében pedig december 31-éig szervezhetők. (4) E rendelet nem érinti a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet és az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján biztosított jogosultságokat. 4. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az e rendelet 7. számú mellékletében felsorolt szakképesítések tekintetében július 1-jétől a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosult. Budapest, Dr. Hiller István 6

7 1. számú melléklet a /2008 (...) OKM rendelethez Az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai Sorszám sorszám a azonosító száma megnevezése Szakmacsoport megnevezése Családpedagógiai mentor Oktatás Gyakorlati oktató Oktatás Gyógypedagógiai asszisztens Oktatás Ráépülő szakképesítés: Autisták gyógypedagógiai asszistense Ráépülő szakképesítés: Beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Képzési szakasszisztens Oktatás Óvodai dajka Oktatás Pedagógiai asszisztens Oktatás Alkalmazott fotográfus 2 Művészet, 7

8 Artista 2 Művészet, Ráépülő szakképesítés: Artista művész Bőrműves 2 Művészet, Bútorműves 2 Művészet, Dekoratőr 2; 4 Művészet, Részszakképesítés: Címfestő Részszakképesítés: Számítógépes dekoratőr Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 2 Művészet, Díszműkovács 2; 4 Művészet, Divat- és stílustervező 2 Művészet, Egyházzenész 2 Művészet, Elágazás: Kántor-énekvezető Elágazás: Kántor-kórusvezető Elágazás: Kántor-orgonista Festő 2 Művészet, Elágazás: Általános festő Elágazás: Díszítő festő Filmtechnikus Művészet, 8

9 Gipszmintakészítő Művészet, Grafikus 2 Művészet, Elágazás: Alkalmazott grafikus Elágazás: Képgrafikus Hangszerkészítő és - javító 2; 4 Művészet, Részszakképesítés: Zongorahangoló Elágazás: Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport Hangtechnikus Művészet, Részszakképesítés: Hangmester Ráépülő szakképesítés: Filmhangtervező Ráépülő szakképesítés: Hangművész stúdiómenedzser Ráépülő szakképesítés: Hangrestaurációs technikus Ráépülő szakképesítés: Hangtárvezető Ráépülő szakképesítés: Produkciós hangmenedzser Ráépülő szakképesítés: Rádiós, televíziós hangmenedzser Jazz-zenész 2 Művészet, Elágazás: Jazz-énekes Elágazás: Jazz-zenész ( a hangszer Kaszkadőr szakértő Művészet, 9

10 Részszakképesítés: Kaszkadőr Keramikus 2; 4 Művészet, Részszakképesítés: Kerámiakészítő Klasszikus zenész 2 Művészet, Elágazás: Hangkultúra szak Elágazás: Klasszikus zenész (a hangszer Elágazás: Magánénekes Elágazás: Zeneelmélet-szolfézs szak Elágazás: Zeneszerzés szak Kommunikátor Művészet, Elágazás: Idegennyelvi kommunikátor Elágazás: Intézményi kommunikátor Elágazás: Sajtótechnikus Elágazás: Sportkommunikátor Könyvműves 2 Művészet, Közművelődési szakember I Elágazás: Közművelődési menedzser Elágazás: Kulturális menedzser Közművelődési szakember II Részszakképesítés: Kulturális rendezvényszervező Ráépülő szakképesítés: Művészet, Művészet, 10

11 Közösségfejlesztő Lakberendező 4 Művészet, Moderátor Művészet, Mozgóképgyártó Művészet, Elágazás: Felvételvezető Elágazás: Hangasszisztens Elágazás: Rendezőasszisztens Elágazás: Segédoperatőr Elágazás: Szcenikai asszisztens Elágazás: Szinkronasszisztens Elágazás: Utómunka asszisztens Elágazás: Világosító Ráépülő szakképesítés: Fővilágosító Ráépülő szakképesítés: Gyártásvezető Ráépülő szakképesítés: Mozgóképgyártó hangtechnikus Ráépülő szakképesítés: Műsorvezető riporter Ráépülő szakképesítés: Szcenikai szakasszisztens Ráépülő szakképesítés: Szerkesztő Ráépülő szakképesítés: Televíziós kameraman Ráépülő szakképesítés: Utómunka szakaszisztens Mozgóképgyártó szakasszisztens Elágazás: Audiovizuális szakasszisztens Elágazás: Médiatechnológus asszisztens Elágazás: Művészet, 11

12 Televízióműsor gyártó szakasszisztens Mozgóképi animációkészítő Részszakképesítés: Animációsfilm-rajzoló Mozgóképterjesztő és - üzemeltető Részszakképesítés: Mozigépész Ráépülő szakképesítés: Mozgókép-forgalmazó Műemlékfenntartó technikus Műtárgyvédelmi munkatárs 2 Művészet, Művészet, Művészet, Művészet, Elágazás: Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő Elágazás: Múzeumi preparátor Elágazás: Műtárgyvédelmi asszisztens Ráépülő szakképesítés: Restaurátor technikus (a szakirány Népi kézműves Művészet, Részszakképesítés: Kosárfonó Elágazás: Csipkekészítő Elágazás: Fajátékkészítő Elágazás: Faműves Elágazás: Fazekas Elágazás: Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő Elágazás: Kézi és gépi hímző Elágazás: Kosárfonó és fonottbútorkészítő 12

13 Elágazás: Szőnyegszövő Elágazás: Takács Ráépülő szakképesítés: Népi játék és kismesterségek oktatója (a tevékenységi kör Népzenész 2 Művészet, Elágazás: Népi énekes Elágazás: Népzenész (a hangszer Ötvös 2; 4 Művészet, Elágazás: Aranyműves Elágazás: Cizellőr Elágazás: Drágakőfoglaló Elágazás: Ezüstműves Elágazás: Fémműves Elágazás: Lánckészítő Pantomim művész Művészet, Részszakképesítés: Pantomimes Porcelánfestő és -tervező asszisztens 2 Művészet, Porcelánkészítő és festő Művészet, Elágazás: Porcelánfestő Elágazás: Porcelánkészítő Rendezvénytechnikus Művészet, Segédkönyvtáros Művészet, 13

14 Részszakképesítés: Könyvtári asszisztens Segédlevéltáros Művészet, Részszakképesítés: Levéltári kezelő, iratkezelő, irattáros Szerkesztő munkatársa Művészet, Részszakképesítés: Könyvkiadói szerkesztő munkatársa Színész II. Művészet, Részszakképesítés: Bábkészítő Elágazás: Bábszínész Elágazás: Színházi és filmszínész Elágazás: Vers- és prózamondó előadóművész Ráépülő szakképesítés: Színész I Színháztechnikus, szcenikus Művészet, Részszakképesítés: Hangosító Részszakképesítés: Színpadmester Részszakképesítés: Világítástechnikus Szobrász 2 Művészet, Elágazás: Bronzműves és szoboröntő Elágazás: Díszítő szobrász Elágazás: Kőszobrász Szórakoztató munkatárs Művészet, 14

15 Elágazás: Hanglemez-bemutató Elágazás: Szórakoztató táncos Szórakoztató zenész II. Művészet, Elágazás: Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj Ráépülő szakképesítés: Szórakoztató Zenész I Táncos 2 Művészet, Elágazás: Klasszikus balett-táncos Elágazás: Kortárs-, modern táncos Elágazás: Néptáncos Elágazás: Színházi táncos Textilműves 2 Művészet, Elágazás: Kézinyomó Elágazás: Kéziszövő Elágazás: Kézműves Elágazás: Textilrajzoló és modelltervező asszisztens Újságíró, konferanszié Művészet, Részszakképesítés: Fotóriporter Részszakképesítés: Lapkiadói újságírószerkesztő munkatársa Részszakképesítés: Rádióműsor-szerkesztő munkatársa Részszakképesítés: Televízióműsor-szerkesztő Elágazás: munkatársa Részszakképesítés: Rádióműsor-vezető, konferanszié Újságíró II. 15

16 Elágazás: Televízióműsor-vezető, konferanszié Elágazás: Újságíró I Üvegműves 2 Művészet, Részszakképesítés: Üvegfestő, ólmozottüveg készítő Vésnök 2 Művészet, Elágazás: Vésnök (tevékenység Zománcműves 2 Művészet, Kiadványszerkesztő Nyomdaipar Ráépülő szakképesítés: Korrektor Ráépülő szakképesítés: Nyomdai médiaszerkesztő Ráépülő szakképesítés: Tipográfus Könyvesbolti eladó Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció Ráépülő szakképesítés: Antikváriumi kereskedő Kultúrcikk-kereskedő Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció Részszakképesítés: Hírlapárus, trafikos Részszakképesítés: Kazetta- és lemezeladó, - kölcsönző Részszakképesítés: Óra-ékszer és díszműáru eladó Részszakképesítés: Papír, írószer eladó 16

17 2. számú melléklet a /2008. (..) OKM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 17

18 3. számú melléklet a /2008. (..) OKM rendelethez Bemeneti kompetenciák modulokba rendezve Oktatás Sorszáma Kompetencia-csoportok Kompetencia-csoportok megnevezése Kompetenciák 1. Alapkompetenciák Kiemeli a lényeget Megérti az olvasottakat Szöveget leír Visszaadja az olvasottakat Felismeri az alapvető összefüggéseket 2. Info-s kompetenciák Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat ad Megfogalmazza a véleményét Megérti mások ját Figyelembe veszi mások véleményét 3. Szociális kompetenciák Szolidaritás Empátia Tolerancia 4. Szakmai kompetenciák Ápoltan jelenik meg Betartja az alapvető viselkedési normákat Alapvető rajzeszközöket használ Rajzos képes vázlatot másol Formákat megkülönböztet Művészet, Gipszmintakészítő, Népi kézműves, Porcelánkészítő és -festő Sorszáma Kompetencia-csoportok Kompetencia-csoportok megnevezése Kompetenciák 1. Alapkompetenciák Kiemeli a lényeget Visszaadja az olvasottakat Megérti az olvasottakat Szöveget leír Felismeri az alapvető összefüggéseket Használja a négy számtani alapműveletet Az eredmény nagyságrendjét megbecsüli A hibás eredményt felismeri 2. Info-s kompetenciák Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat ad Megfogalmazza a véleményét Megérti mások ját 18

19 Figyelembe veszi mások véleményét 3. Szakmai kompetenciák Rajzos képes vázlatot másol Szöveges, rajzos vázlatot értelmez Alapvető rajzeszközöket használ Mértani alapismeretekkel rendelkezik Térbeli formát sík rajzon felismer Színérzékét használja Biztos kézzel rajzol egyenes vonalat Biztos kézzel rajzol ívelt vonalat Formákat megkülönböztet Szórakoztató zenész II. Sorszáma Kompetencia-csoportok Kompetencia-csoportok megnevezése Kompetenciák 1. Alapkompetenciák Kiemeli a lényeget Visszaadja az olvasottakat Megérti az olvasottakat Szöveget leír Felismeri az alapvető összefüggéseket Használja a négy számtani alapműveletet 2. Info-s kompetenciák Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat ad Megfogalmazza a véleményét Megérti mások ját Figyelembe veszi mások véleményét 3. Szakmai kompetenciák Ápoltan jelenik meg Betartja az alapvető viselkedési normákat Mozgása koordinált Tisztán, érthetően beszél Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Sorszáma Kompetencia-csoportok Kompetencia-csoportok megnevezése Kompetenciák 1. Alapkompetenciák Olvashatóan ír Mondatokat alkot Rövid szöveget alkot Érthetően olvas Tagoltan olvas Szöveghűen olvas Használja a négy számtani alapműveletet Tömeget mér Hosszúságot mér Százalékot számít Felismeri az alapvető összefüggéseket Megérti az olvasottakat 19

20 2. Info-s kompetenciák Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat ad Megfogalmazza a véleményét Tisztán, érthetően beszél Megérti mások ját 3. Szakmai kompetenciák Nyír, vág, darabol, aprít előírt méretre Tömeget becsül Hosszúságot becsül Űrtartalmat becsül Űrtartalmat mér Fejben számol Betartja az alapvető viselkedési normákat 20

21 4. számú melléklet a /2008. (..) OKM rendelethez Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai Sorszám sorszáma azonosító száma megnevezése A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése Családpedagógiai mentor Családpedagógiai mentor Gyakorlati oktató Gyógypedagógiai asszisztens Ráépülő szakképesítés: Autisták gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Testi fogyatékosok gyógypedagógiai Gyógypedagógiai asszisztens asszisztense Képzési szakasszisztens Képzési szakasszisztens Óvodai dajka Dajka 21

22 Pedagógiai asszisztens Pedagógiai asszisztens Alkalmazott fotográfus Alkalmazott fotográfus Artista Artista (a tevékenység Ráépülő szakképesítés: Artistaművész Artista művész Bőrműves Bőrműves Bútorműves Bútorműves Dekoratőr 2; Dekoratőr, kirakatrendező Részszakképesítés: Címfestő Részszakképesítés: Számítógépes dekoratőr Díszlet- és jelmeztervező asszisztens Díszlet- és jelmeztervező asszisztens Díszműkovács 2; Díszműkovács Divat- és stílustervező Divatstílustervező asszisztens Egyházzenész Elágazás: Egyházzenész (a Kántor-énekvezető Elágazás: Kántor-kórusvezető Elágazás: Kántor-orgonista Festő Elágazás: tevékenység Egyházzenész (a tevékenység Egyházzenész (a tevékenység Festő (a tevékenység Festő (a tevékenység Általános festő Elágazás: Díszítő festő Filmtechnikus Gipszmintakészítő Gipszmintakészítő Grafikus Elágazás: Grafikus (a Alkalmazott grafikus Elágazás: Képgrafikus Hangszerkészítő és - javító 2; 4 tevékenység Grafikus (a tevékenység Hangszerkészítő és javító (a hangszer, illetve hangszercsoport Részszakképesítés: Zongorahangoló Zongorahangoló (kizárólag vakok számára) Elágazás: Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport Hangszerkészítő és javító (a hangszer, illetve hangszercsoport Hangtechnikus Hangmester/Hangtechnikus Részszakképesítés: Hangmester Hangmester/Hangtechnikus Ráépülő szakképesítés: Filmhangtervező 22

23 Ráépülő szakképesítés: Hangművész stúdiómenedzser Ráépülő szakképesítés: Hangrestaurációs technikus Ráépülő szakképesítés: Hangtárvezető Ráépülő szakképesítés: Produkciós hangmenedzser Ráépülő szakképesítés: Rádiós, televíziós hangmenedzser Jazz-zenész Elágazás: Jazz-énekes Énekes (a műfaj Elágazás: Jazz-zenész ( a hangszer Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer Kaszkadőr szakértő Kaszkadőrszakértő Részszakképesítés: Kaszkadőr Kaszkadőr (a tevékenység Keramikus 2; Keramikus Részszakképesítés: Kerámiakészítő Kerámiakészítő Klasszikus zenész Elágazás: Hangkultúra szak Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer Elágazás: Klasszikus zenész (a hangszer Elágazás: Magánénekes Elágazás: Zeneelmélet-szolfézs szak Elágazás: Zeneszerzés szak Kommunikátor Elágazás: Idegennyelvi kommunikátor Elágazás: Intézményi kommunikátor Elágazás: Sajtótechnikus Elágazás: Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer Énekes (a műfaj Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer Intézményi kommunikátor Sajtótechnikus Sportkommunikátor Sportkommunikátor Könyvműves Könyvműves Közművelődési szakember I Elágazás: Közművelődési menedzser Közművelődési szakember I. (a tevékenység 23

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2012. szeptember 1. utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 32 140 01 Óvodai dajka 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő

Részletesebben

OKM ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS

OKM ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS I. VIZSGASZERVEZÉS: ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS A felnőttképzés vonatkozásában az -hez tartozó szakképesítések körében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) /cím: 1051 Bp., Dorottya u. 8./ lát el teljes körű

Részletesebben

Szakmai vizsgáztatások 1976-tól

Szakmai vizsgáztatások 1976-tól 56 Szakmai vizsgáztatások 1976-tól Joggal mondhatjuk el Intézetünkről immár több, mint négy évtized távlatából, hogy a kulturális ágazati szakmák vizsgáztatási központja (is). Emlékeztetőül néhány mondat

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0294 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Művált//50/Nyk//Ált/b// Művészet általános (nem média, nem színész)

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ:

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet alapján a 2016. március 4-e utáni OKJ: 3. Oktatás szakmacsoport 52 761 01 Családsegítő asszisztens 52 140 01 Fogyatékkal élők gondozója 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő

Részletesebben

Igazolás száma. Érvényességi idő. Név Szakterület/szakirány Elérhetőség

Igazolás száma. Érvényességi idő. Név Szakterület/szakirány Elérhetőség Név Szakterület/szakirány Elérhetőség Albrecht Gyula Albrecht Júlia Almási Katalin Andai Katalin Kerámiakészítő Kerámikus Porcelánfestő Gipszminta készítő Szobrász Festő Üvegműves Textilműves Grafikus

Részletesebben

OKM -SZMM közlemény. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről

OKM -SZMM közlemény. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről OKM -SZMM közlemény az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekről Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, továbbá

Részletesebben

ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos

ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos OKJ 1.melléklet 1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések Szakmacsoport : 3.Oktatás Szakközépiskolai

Részletesebben

OKJ képesítések besorolása képzési területekre

OKJ képesítések besorolása képzési területekre OKJ képesítések besorolása képzési területekre Felsőfokú szakképzés Szakmacsoport Képzési terület Adható-e többletpont Típus (régi/új) Név Kód Név Név a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre Szakképzés Név Kód Képzési terület Adható e többletpont a képzési területen? (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület

Részletesebben

Név Kód Szakmacsoport Képzési terület Régi/Új

Név Kód Szakmacsoport Képzési terület Régi/Új Név Kód Szakmacsoport Képzési terület Régi/Új adóigazgatási szakügyintéző 55343604 közgazdaság gazdaságtudományok képzési terület R agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 55343401 mezőgazdaság agrár képzési

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0309 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: FemKrmM//50/Ksz/Ált/b// Fém és kerámiaművészet szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. MÁJUS 14. oldal JOGSZABÁLYOK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról

Részletesebben

20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,

20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, MAGYAR KÖZLÖNY 82. szám MAGYARORSZÁG H I VATALOS LAPJA 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék 20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről,

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom megye 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35

Részletesebben

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Nógrád megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztő (baromfi és kisállat) 35 621 01 Állattartó szakmunkás 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztő

Részletesebben

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Fejér megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye

Győr-Moson-Sopron megye 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus 54 621 01 Állattenyésztő és állategészségügyi

Részletesebben

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó

Bács-Kiskun megye. 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 53. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 53. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 29., péntek Tartalomjegyzék 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl szóló 51/2012. (XII.

Részletesebben

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint.

Tanulmányi terület. Iskolai rendszerű képzési idő. Iskolarendszeren. kívüli képzési idő A képzés. Szakmacsoport. munkarendje. Sorszám Szint. Sorszám Szint Tanulmányi terület Sorszám Szakmacsoport Iskolai rendszerű képzési idő Iskolarendszeren kívüli képzési idő A képzés munkarendje Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése 9 54 212

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. február 27., kedd 22. I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (II. 27.) OKM r. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 22. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Tájékoztató az iskola képzési profiljáról Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Kézműves arculat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Nádudvari Népi Kézműves

Részletesebben

SZAKMÁK TARTALOMJEGYZÉKE:

SZAKMÁK TARTALOMJEGYZÉKE: SZAKMÁK TARTALOMJEGYZÉKE: BŐRDÍSZMŰVES BÚTORASZTALOS BÚTORIPARI TECHNIKUS ÉPÜLET- ÉS ÉPÍTMÉNYBÁDOGOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ FODRÁSZ

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet

280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.VIII.30. 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 21. TARTALOM

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 21. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 21. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Közlemény az Országos szakmai szakértõi névjegyzék kiegészítésének közzétételérõl... 721 Közlemény az Országos szakmai vizsgaelnöki

Részletesebben

A 80. sorszámú Mozgóképgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 80. sorszámú Mozgóképgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 80. sorszámú Mozgóképgyártó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 213 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Budapest, 2006. május

Budapest, 2006. május OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet módosításáról Budapest, 2006.

Részletesebben

A 84. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 84. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 84. sorszámú Népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

hatályos: 2015.09.01-2015.09.02 41/2015. (VIII. 31.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet módosításáról 1 hatályos: 2015.09.01-2015.09.02

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés

orvos - és egészségtudomány Szociális szolgáltatások társadalomtudomány Oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés OKJ Szakmacsoport OKJszám OKJ megnevezés Képzési terület 55 720 01 képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 55 720 02 orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 55 5015 01 szülésznő 54 5012 01

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Részletesebben

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Pest megye. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szak 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó

Budapest. A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti szakképesíté, azonosító száma 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 543 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 34 582 01 Ács 33 582 01 1000 00 00 Ács, állványozó 55 621 01 Agrár áruforgalmazó szaktechnikus 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

Részletesebben

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest,

Részletesebben

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez

1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez 1. számú melléklet a 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelethez A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek

Részletesebben

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma

c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma c OKJ szám OKJ megnevezés Támogatási forma Zala megye 34-543-01 Abroncsgyártó Támogatásra nem javasolt Zala megye 34-582-01 Ács Támogatásra javasolt Zala megye 51-481-01 Adatbázis kezelő Támogatásra nem

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 103. sorszámú Díszítő festő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 211 03

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. JÚNIUS 21.

JOGSZABÁLYOK. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. JÚNIUS 21. II. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. JÚNIUS 21. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon: 7954722,

Részletesebben

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése

A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés. megnevezése Azonosító szám A szakképesítés/szakképesítéselágazás/szakképesítés-ráépülés megnevezése A szakképesítés (gyűjtő) megnevezése A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök 52 863 01 1 0 0 0 00

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről

14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet. a szakképzési kerettantervekről 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 89. e), f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes ek, valamint a Miniszterelnökséget

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 1/a. sz. melléklet 54 723 01 kimenetei Általános ápoló 1. 1 Egészségügy 54 723 01 0010 54 01 Ápoló 54 723 01 0010 54 02 Csecsemő- és gyermekápoló 2. 1 Egészségügy 52 725 05 1000 00 00 Boncmester 3. 1 Egészségügy

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kovács Gábor. A kiállításrendezés gyakorlata. A követelménymodul megnevezése: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat

MUNKAANYAG. Kovács Gábor. A kiállításrendezés gyakorlata. A követelménymodul megnevezése: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Kovács Gábor A kiállításrendezés gyakorlata A követelménymodul megnevezése: Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat A követelménymodul száma: 0980-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

HOGYAN ÉRINTIK A VASÚTI, VASÚTGÉPÉSZETI SZAKKÉPESÍTÉSEKET A SZAKKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI?

HOGYAN ÉRINTIK A VASÚTI, VASÚTGÉPÉSZETI SZAKKÉPESÍTÉSEKET A SZAKKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI? HOGYAN ÉRINTIK A VASÚTI, VASÚTGÉPÉSZETI SZAKKÉPESÍTÉSEKET A SZAKKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI? A képzett szakemberekért Lovász Tibor vezető tanácsadó 2008. március 4. Mottó: Moduláris képzéssel a képzett szakemberekért

Részletesebben

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet

Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 01-0816-04 FAT akkreditációs lajstromszám: 0372 Tanúsítva MSZ EN ISO 9001:2009 szerint Az Egészségügyi Szakképző és

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások, vitaanyagok a szakképzésben WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény változásai Tanulószerződés már a 9. évfolyamon

Részletesebben

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. (1) Az R. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki. A Kormány 240/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelete a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolásánál figyelembe vehetõ gyakorlati képzési normatívák mértékérõl és

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens

54 211 05 0000 00 00 Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 94. sorszámú Színész II. megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 94. sorszámú Színész II. megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 94. sorszámú Színész II. megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 212 01 1.2.

Részletesebben

A 64. sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2.

A 64. sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. A 64. sorszámú Grafikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 04 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai A szakképzésről szóló 2011- évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 43. alapján: A tanulószerződés kötésére jogosult

Részletesebben

Az 102. sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 102. sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 102. sorszámú Dekoratőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 57. (3) bekezdés

Részletesebben

Az OKJ szintjei. Az OKJ szakmacsoportjai 2014.03.04. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK. A szakképzési programok Magyarországon

Az OKJ szintjei. Az OKJ szakmacsoportjai 2014.03.04. Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK. A szakképzési programok Magyarországon A szakképzési programok Magyarországon Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK Az OKJ szakmacsoportjai Az OKJ szintjei (21- Fizikai állatgondozó munkát + ezüstkalászos igénylő munkakör,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ

ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ Az iskolában indított elágazások: ÚJSÁGÍRÓ, KONFERANSZIÉ ÚJSÁGÍRÓ I. 3.1 Rész-szakképesítések Azonosítószám: 54 321 01 0100 52 01 Megnevezés: Fotóriporter Azonosítószám: 54 321 01 0100 52 02 Megnevezés:

Részletesebben

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14.

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14. 2012.11.09. 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61662 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Kakusziné Körtvélyesi Anikó MKIK fejlesztő koordinátor. Budapest, 2012. 10. 26.

Kakusziné Körtvélyesi Anikó MKIK fejlesztő koordinátor. Budapest, 2012. 10. 26. Kakusziné Körtvélyesi Anikó MKIK fejlesztő koordinátor Budapest, 2012. 10. 26. Országos Képzési Jegyzék ágazatspecifikus változásai 1. Épületgépész szakképesítések Előzmények Kialakított struktúra 2. Országos

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet

25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet A rendelet egyes részei eltérő időpontban lépnek hatályba. Jelölésük: fekete színnel: a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba (2016.03.04.). piros színnel: Az 1. (2) bekezdése, az 5. (4) bekezdése,

Részletesebben

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német.

ECDL vizsgára felkészítés: ---- Nyelvvizsgára felkészítés: ---- OKTATOTT IDEGEN NYELV. Angol vagy német. Angol vagy német. Nyíregyháza Az iskola neve: Abigél Többcélú Intézmény Címe: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. /A 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. E-mail: abigel.iskola@gmail.com abigeltodebrecen@gmail.com Igazgató: Bencze Rita

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező változásokat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER A szociális és munkaügyi. /2009. (.) SZMM ú rendele az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési történő felvétel és

Részletesebben