MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 Oktatási és Kulturális Miniszter ELŐTERJESZTÉS az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, április

2 I. Összefoglaló 1. Bevezető Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel (továbbiakban: új OKJ) kiadásra került az új, moduláris szerkezetű Országos Képzési Jegyzék, amely április 1-jén lépett hatályba. Az új OKJ 9. oszlopa határozza meg, hogy mely szakképesítések tekintetében az oktatási és kulturális miniszter a szakmai és vizsgakövetelmény meghatározására feljogosított miniszter. A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szt.) 5. (1) bekezdésének a) pontja hatalmazza fel a szakképesítésért felelős minisztert arra, hogy a szakmai és vizsgakövetelményeket rendeletben hirdesse ki. Jelen előterjesztés részét képező rendelettervezet tartalmazza az új OKJ rendeletben szabályozott, az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, elágazások, rész-szakképesítések és ráépülő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit. Az új OKJ 6. (4) bekezdése szerint az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok (tantervek) kiadását követően kezdhető meg. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Új szakképzési szerkezet komponense keretében elkészítette az új szerkezetű OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek tervezeteit. A szeptember 1-jén hatályba lépett a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló évi CII. törvény, amely módosította a szakmai és vizsgakövetelmények kötelező tartalmi elemeit előíró Szt át. Erre tekintettel, a beérkezett szakmai észrevételek mellett a szakmai és vizsgakövetelmények kiegészítésre kerültek a hiányzó kötelező elemekkel. Az Szt. 5. (1) bekezdésének a) pontja szerint a szakmai és vizsgakövetelményeket a szakképesítésért felelős miniszter rendeletben hirdeti ki. Jelen előterjesztés részét képező rendelettervezet tartalmazza az új OKJ rendeletben szabályozott, az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések, elágazások, rész-szakképesítések és ráépülő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményét. A tervezet szerint a rendelet nem érinti a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet és az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján biztosított jogosultságokat. E jogosultságok a 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben foglalt szakképesítések tekintetében tovább élnek a felhatalmazásban megjelölt határidőig. Az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézményeket a 18/2004. (V. 28.) OM rendelet tartalmazza, amely jogosítványok június 30-án hatályukat vesztik. Szükséges volt tehát e rendelet 2

3 keretében július 1-jétől vizsgaszervezési jogot biztosítani az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetnek, mint az OKM által felügyelt költségvetési szervnek. Új eleme a szakmai és vizsgakövetelménynek a szakmai vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése. A tervezet 2. -a a vizsgaszervező és delegáló szervezet egybeesését zárja ki. Az új OKJ 6. -ának (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamon a szakképesítésért felelős miniszter által jóváhagyott központi programok (tantervek) kiadását követően kezdhető meg, továbbá arról is, hogy december 31-ét követően az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet ( régi OKJ ) rendelkezései szerinti szakképzés már nem indítható. Fentiek figyelembe vételével történt a rendelet hatálybaléptetésének tervezése. A augusztus 1-jei hatálybaléptetés lehetővé teszi, hogy azon iskolák vezetői és fenntartói, akik a feltételeik és az oktatott szakképesítésben történt változtatások alapján a 2008/2009. tanévben indítani kívánják az új követelmények szerinti képzést, ezt megtehessék, azok pedig, akik a beiskolázást szükségképpen a beiskolázás időszakában érvényes és hatályos szakmai és vizsgakövetelmények szerint szervezték, a tanévet is így indíthassák. A hatálybaléptetés időpontjának meghatározása során arra is tekintettel voltunk, hogy az iskolák ne kerüljenek hátrányba a felnőttképzési vállalkozásokkal szemben a képzések indításánál. Az iskolai rendszerben ugyanis a képzés indításának feltétele a központi program jóváhagyása is, míg a felnőttképzésben a szakmai és vizsgakövetelmények hatálybalépését követően indítható a képzés. A régi OKJ szakképesítéseinek szakmai és vizsgakövetelményeinek hatályon kívül helyezésére e rendeletben nem kerül sor. Ennek indoka, hogy 1994-től többször változott az egyes szakképesítésekért való miniszteri felelősség, így az egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezése során figyelemmel kell lenni az érintett tárcák által már hatályon kívül helyezett rendelkezésekre is. 2. Kapcsolódás a kormányprogramhoz A szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1057/2005. (V. 31.) Korm. határozatban a szakképzés irányítás számára meghatározott feladatok alapján, a Humánerőforrás Operatív Program (3.2.1) keretében megvalósított fejlesztés eredményeként elkészültek a moduláris szakképzési rendszer szakképesítéseinek követelményei. A rendelet kiadása a Kormányprogramban foglaltak teljesítését szolgálja. 3. Pénzügyi kihatások A rendelet kiadásának pénzügyi kihatása nincs. 4. Várható szakmai hatások A moduláris szakképzési rendszer bevezetése biztosítja az iskolarendszerű szakképzések és a felnőttképzések lineáris egymásra épülését. A szakmai és vizsgakövetelmények kiadása az ágazati ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer kialakításához biztosítja az egyik legfontosabb jogszabályi feltételt. 5. Várható gazdasági hatások A modulrendszer bevezetésével biztosítható a széles os alapozás és az erre épülő szakképesítések rendszerének kialakítása. A moduláris képzés lehetővé teszi a beszámítást, így rövidül a képzési idő. 6.Várható társadalmi hatások A szakképzési rendszer alkalmazkodni tud a munkaerőpiac változásaihoz, a szakmai képzés szerkezeti, tartalmi és módszertani fejlesztésével képes biztosítani az igényelt szakmai kompetenciákat és kivívja a megrendelők elégedettségét. 3

4 7. Kapcsolódások Az előterjesztés közvetlenül nem kapcsolódik más, a Kormány elé benyújtott előterjesztéshez. 8. EU vonatkozások A szakmai bizonyítványlapok kiadásával javul a munkaerő mobilitási képesség. Budapest, április Dr. Hiller István 4

5 Az oktatási és kulturális miniszter.. /2008. ( ) OKM rendelete az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. (4) a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának g) pontjában eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el: 1. (1) E rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe utalt szakképesítések, valamint azok rész-szakképesítéseinek, elágazásainak és ráépüléseinek felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelet 2. számú mellékletével kerülnek kiadásra. (2) A 3. számú melléklet a bemeneti kompetenciákat tartalmazza modulokba rendezve. (3) A 4. számú melléklet a (4) Az 5. számú melléklet a szakmai ismeretek és szakmai készségek fogalmát értelmezi. (5) Az e rendelettel megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakképesítések esetében a szakmai bizonyítvány kiegészítő lapokat e rendelet 6. számú melléklete szerint kell kibocsátani. 2. (1) Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt szakképesítések tekintetében a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosult. (2) Azon szakmai vizsgák esetében, ahol az e rendelet 2. számú mellékletében megjelölt, szakmai vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet a vizsgaszervező, a vizsgabizottság harmadik tagját az oktatási és kulturális miniszter jelöli ki. 3. (1) Ez a rendelet augusztus 1-jén lép hatályba. 5

6 (2) A 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben szereplő szakképesítéseket érintően a korábbi jogszabályok által megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti vizsgák kivéve a párhuzamos oktatás keretében folytatható művészeti szakképzést december 31-éig szervezhetők. (3) A párhuzamos oktatás keretében folytatható művészeti szakképesítéseket érintően a korábbi jogszabályok által megállapított szakmai és vizsgakövetelmények szerinti szakmai vizsgák december 31-éig, az artistaképzés esetében pedig december 31-éig szervezhetők. (4) E rendelet nem érinti a nemzeti kulturális örökség minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2005. (XI. 11.) NKÖM rendelet és az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet alapján biztosított jogosultságokat. 4. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az e rendelet 7. számú mellékletében felsorolt szakképesítések tekintetében július 1-jétől a szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére jogosult. Budapest, Dr. Hiller István 6

7 1. számú melléklet a /2008 (...) OKM rendelethez Az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe utalt azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra Szakképesítés OKJ-ben szereplő adatai Sorszám sorszám a azonosító száma megnevezése Szakmacsoport megnevezése Családpedagógiai mentor Oktatás Gyakorlati oktató Oktatás Gyógypedagógiai asszisztens Oktatás Ráépülő szakképesítés: Autisták gyógypedagógiai asszistense Ráépülő szakképesítés: Beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Képzési szakasszisztens Oktatás Óvodai dajka Oktatás Pedagógiai asszisztens Oktatás Alkalmazott fotográfus 2 Művészet, 7

8 Artista 2 Művészet, Ráépülő szakképesítés: Artista művész Bőrműves 2 Művészet, Bútorműves 2 Művészet, Dekoratőr 2; 4 Művészet, Részszakképesítés: Címfestő Részszakképesítés: Számítógépes dekoratőr Díszlet- és jelmeztervező asszisztens 2 Művészet, Díszműkovács 2; 4 Művészet, Divat- és stílustervező 2 Művészet, Egyházzenész 2 Művészet, Elágazás: Kántor-énekvezető Elágazás: Kántor-kórusvezető Elágazás: Kántor-orgonista Festő 2 Művészet, Elágazás: Általános festő Elágazás: Díszítő festő Filmtechnikus Művészet, 8

9 Gipszmintakészítő Művészet, Grafikus 2 Művészet, Elágazás: Alkalmazott grafikus Elágazás: Képgrafikus Hangszerkészítő és - javító 2; 4 Művészet, Részszakképesítés: Zongorahangoló Elágazás: Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport Hangtechnikus Művészet, Részszakképesítés: Hangmester Ráépülő szakképesítés: Filmhangtervező Ráépülő szakképesítés: Hangművész stúdiómenedzser Ráépülő szakképesítés: Hangrestaurációs technikus Ráépülő szakképesítés: Hangtárvezető Ráépülő szakképesítés: Produkciós hangmenedzser Ráépülő szakképesítés: Rádiós, televíziós hangmenedzser Jazz-zenész 2 Művészet, Elágazás: Jazz-énekes Elágazás: Jazz-zenész ( a hangszer Kaszkadőr szakértő Művészet, 9

10 Részszakképesítés: Kaszkadőr Keramikus 2; 4 Művészet, Részszakképesítés: Kerámiakészítő Klasszikus zenész 2 Művészet, Elágazás: Hangkultúra szak Elágazás: Klasszikus zenész (a hangszer Elágazás: Magánénekes Elágazás: Zeneelmélet-szolfézs szak Elágazás: Zeneszerzés szak Kommunikátor Művészet, Elágazás: Idegennyelvi kommunikátor Elágazás: Intézményi kommunikátor Elágazás: Sajtótechnikus Elágazás: Sportkommunikátor Könyvműves 2 Művészet, Közművelődési szakember I Elágazás: Közművelődési menedzser Elágazás: Kulturális menedzser Közművelődési szakember II Részszakképesítés: Kulturális rendezvényszervező Ráépülő szakképesítés: Művészet, Művészet, 10

11 Közösségfejlesztő Lakberendező 4 Művészet, Moderátor Művészet, Mozgóképgyártó Művészet, Elágazás: Felvételvezető Elágazás: Hangasszisztens Elágazás: Rendezőasszisztens Elágazás: Segédoperatőr Elágazás: Szcenikai asszisztens Elágazás: Szinkronasszisztens Elágazás: Utómunka asszisztens Elágazás: Világosító Ráépülő szakképesítés: Fővilágosító Ráépülő szakképesítés: Gyártásvezető Ráépülő szakképesítés: Mozgóképgyártó hangtechnikus Ráépülő szakképesítés: Műsorvezető riporter Ráépülő szakképesítés: Szcenikai szakasszisztens Ráépülő szakképesítés: Szerkesztő Ráépülő szakképesítés: Televíziós kameraman Ráépülő szakképesítés: Utómunka szakaszisztens Mozgóképgyártó szakasszisztens Elágazás: Audiovizuális szakasszisztens Elágazás: Médiatechnológus asszisztens Elágazás: Művészet, 11

12 Televízióműsor gyártó szakasszisztens Mozgóképi animációkészítő Részszakképesítés: Animációsfilm-rajzoló Mozgóképterjesztő és - üzemeltető Részszakképesítés: Mozigépész Ráépülő szakképesítés: Mozgókép-forgalmazó Műemlékfenntartó technikus Műtárgyvédelmi munkatárs 2 Művészet, Művészet, Művészet, Művészet, Elágazás: Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő Elágazás: Múzeumi preparátor Elágazás: Műtárgyvédelmi asszisztens Ráépülő szakképesítés: Restaurátor technikus (a szakirány Népi kézműves Művészet, Részszakképesítés: Kosárfonó Elágazás: Csipkekészítő Elágazás: Fajátékkészítő Elágazás: Faműves Elágazás: Fazekas Elágazás: Gyékény-, szalma- és csuhéjtárgykészítő Elágazás: Kézi és gépi hímző Elágazás: Kosárfonó és fonottbútorkészítő 12

13 Elágazás: Szőnyegszövő Elágazás: Takács Ráépülő szakképesítés: Népi játék és kismesterségek oktatója (a tevékenységi kör Népzenész 2 Művészet, Elágazás: Népi énekes Elágazás: Népzenész (a hangszer Ötvös 2; 4 Művészet, Elágazás: Aranyműves Elágazás: Cizellőr Elágazás: Drágakőfoglaló Elágazás: Ezüstműves Elágazás: Fémműves Elágazás: Lánckészítő Pantomim művész Művészet, Részszakképesítés: Pantomimes Porcelánfestő és -tervező asszisztens 2 Művészet, Porcelánkészítő és festő Művészet, Elágazás: Porcelánfestő Elágazás: Porcelánkészítő Rendezvénytechnikus Művészet, Segédkönyvtáros Művészet, 13

14 Részszakképesítés: Könyvtári asszisztens Segédlevéltáros Művészet, Részszakképesítés: Levéltári kezelő, iratkezelő, irattáros Szerkesztő munkatársa Művészet, Részszakképesítés: Könyvkiadói szerkesztő munkatársa Színész II. Művészet, Részszakképesítés: Bábkészítő Elágazás: Bábszínész Elágazás: Színházi és filmszínész Elágazás: Vers- és prózamondó előadóművész Ráépülő szakképesítés: Színész I Színháztechnikus, szcenikus Művészet, Részszakképesítés: Hangosító Részszakképesítés: Színpadmester Részszakképesítés: Világítástechnikus Szobrász 2 Művészet, Elágazás: Bronzműves és szoboröntő Elágazás: Díszítő szobrász Elágazás: Kőszobrász Szórakoztató munkatárs Művészet, 14

15 Elágazás: Hanglemez-bemutató Elágazás: Szórakoztató táncos Szórakoztató zenész II. Művészet, Elágazás: Szórakoztató zenész (hangszer és műfaj Ráépülő szakképesítés: Szórakoztató Zenész I Táncos 2 Művészet, Elágazás: Klasszikus balett-táncos Elágazás: Kortárs-, modern táncos Elágazás: Néptáncos Elágazás: Színházi táncos Textilműves 2 Művészet, Elágazás: Kézinyomó Elágazás: Kéziszövő Elágazás: Kézműves Elágazás: Textilrajzoló és modelltervező asszisztens Újságíró, konferanszié Művészet, Részszakképesítés: Fotóriporter Részszakképesítés: Lapkiadói újságírószerkesztő munkatársa Részszakképesítés: Rádióműsor-szerkesztő munkatársa Részszakképesítés: Televízióműsor-szerkesztő Elágazás: munkatársa Részszakképesítés: Rádióműsor-vezető, konferanszié Újságíró II. 15

16 Elágazás: Televízióműsor-vezető, konferanszié Elágazás: Újságíró I Üvegműves 2 Művészet, Részszakképesítés: Üvegfestő, ólmozottüveg készítő Vésnök 2 Művészet, Elágazás: Vésnök (tevékenység Zománcműves 2 Művészet, Kiadványszerkesztő Nyomdaipar Ráépülő szakképesítés: Korrektor Ráépülő szakképesítés: Nyomdai médiaszerkesztő Ráépülő szakképesítés: Tipográfus Könyvesbolti eladó Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció Ráépülő szakképesítés: Antikváriumi kereskedő Kultúrcikk-kereskedő Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció Részszakképesítés: Hírlapárus, trafikos Részszakképesítés: Kazetta- és lemezeladó, - kölcsönző Részszakképesítés: Óra-ékszer és díszműáru eladó Részszakképesítés: Papír, írószer eladó 16

17 2. számú melléklet a /2008. (..) OKM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 17

18 3. számú melléklet a /2008. (..) OKM rendelethez Bemeneti kompetenciák modulokba rendezve Oktatás Sorszáma Kompetencia-csoportok Kompetencia-csoportok megnevezése Kompetenciák 1. Alapkompetenciák Kiemeli a lényeget Megérti az olvasottakat Szöveget leír Visszaadja az olvasottakat Felismeri az alapvető összefüggéseket 2. Info-s kompetenciák Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat ad Megfogalmazza a véleményét Megérti mások ját Figyelembe veszi mások véleményét 3. Szociális kompetenciák Szolidaritás Empátia Tolerancia 4. Szakmai kompetenciák Ápoltan jelenik meg Betartja az alapvető viselkedési normákat Alapvető rajzeszközöket használ Rajzos képes vázlatot másol Formákat megkülönböztet Művészet, Gipszmintakészítő, Népi kézműves, Porcelánkészítő és -festő Sorszáma Kompetencia-csoportok Kompetencia-csoportok megnevezése Kompetenciák 1. Alapkompetenciák Kiemeli a lényeget Visszaadja az olvasottakat Megérti az olvasottakat Szöveget leír Felismeri az alapvető összefüggéseket Használja a négy számtani alapműveletet Az eredmény nagyságrendjét megbecsüli A hibás eredményt felismeri 2. Info-s kompetenciák Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat ad Megfogalmazza a véleményét Megérti mások ját 18

19 Figyelembe veszi mások véleményét 3. Szakmai kompetenciák Rajzos képes vázlatot másol Szöveges, rajzos vázlatot értelmez Alapvető rajzeszközöket használ Mértani alapismeretekkel rendelkezik Térbeli formát sík rajzon felismer Színérzékét használja Biztos kézzel rajzol egyenes vonalat Biztos kézzel rajzol ívelt vonalat Formákat megkülönböztet Szórakoztató zenész II. Sorszáma Kompetencia-csoportok Kompetencia-csoportok megnevezése Kompetenciák 1. Alapkompetenciák Kiemeli a lényeget Visszaadja az olvasottakat Megérti az olvasottakat Szöveget leír Felismeri az alapvető összefüggéseket Használja a négy számtani alapműveletet 2. Info-s kompetenciák Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat ad Megfogalmazza a véleményét Megérti mások ját Figyelembe veszi mások véleményét 3. Szakmai kompetenciák Ápoltan jelenik meg Betartja az alapvető viselkedési normákat Mozgása koordinált Tisztán, érthetően beszél Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció Sorszáma Kompetencia-csoportok Kompetencia-csoportok megnevezése Kompetenciák 1. Alapkompetenciák Olvashatóan ír Mondatokat alkot Rövid szöveget alkot Érthetően olvas Tagoltan olvas Szöveghűen olvas Használja a négy számtani alapműveletet Tömeget mér Hosszúságot mér Százalékot számít Felismeri az alapvető összefüggéseket Megérti az olvasottakat 19

20 2. Info-s kompetenciák Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat ad Megfogalmazza a véleményét Tisztán, érthetően beszél Megérti mások ját 3. Szakmai kompetenciák Nyír, vág, darabol, aprít előírt méretre Tömeget becsül Hosszúságot becsül Űrtartalmat becsül Űrtartalmat mér Fejben számol Betartja az alapvető viselkedési normákat 20

21 4. számú melléklet a /2008. (..) OKM rendelethez Szakképesítés 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplő adatai Sorszám sorszáma azonosító száma megnevezése A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakképesítés azonosító száma és megnevezése Családpedagógiai mentor Családpedagógiai mentor Gyakorlati oktató Gyógypedagógiai asszisztens Ráépülő szakképesítés: Autisták gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense Ráépülő szakképesítés: Testi fogyatékosok gyógypedagógiai Gyógypedagógiai asszisztens asszisztense Képzési szakasszisztens Képzési szakasszisztens Óvodai dajka Dajka 21

22 Pedagógiai asszisztens Pedagógiai asszisztens Alkalmazott fotográfus Alkalmazott fotográfus Artista Artista (a tevékenység Ráépülő szakképesítés: Artistaművész Artista művész Bőrműves Bőrműves Bútorműves Bútorműves Dekoratőr 2; Dekoratőr, kirakatrendező Részszakképesítés: Címfestő Részszakképesítés: Számítógépes dekoratőr Díszlet- és jelmeztervező asszisztens Díszlet- és jelmeztervező asszisztens Díszműkovács 2; Díszműkovács Divat- és stílustervező Divatstílustervező asszisztens Egyházzenész Elágazás: Egyházzenész (a Kántor-énekvezető Elágazás: Kántor-kórusvezető Elágazás: Kántor-orgonista Festő Elágazás: tevékenység Egyházzenész (a tevékenység Egyházzenész (a tevékenység Festő (a tevékenység Festő (a tevékenység Általános festő Elágazás: Díszítő festő Filmtechnikus Gipszmintakészítő Gipszmintakészítő Grafikus Elágazás: Grafikus (a Alkalmazott grafikus Elágazás: Képgrafikus Hangszerkészítő és - javító 2; 4 tevékenység Grafikus (a tevékenység Hangszerkészítő és javító (a hangszer, illetve hangszercsoport Részszakképesítés: Zongorahangoló Zongorahangoló (kizárólag vakok számára) Elágazás: Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport Hangszerkészítő és javító (a hangszer, illetve hangszercsoport Hangtechnikus Hangmester/Hangtechnikus Részszakképesítés: Hangmester Hangmester/Hangtechnikus Ráépülő szakképesítés: Filmhangtervező 22

23 Ráépülő szakképesítés: Hangművész stúdiómenedzser Ráépülő szakképesítés: Hangrestaurációs technikus Ráépülő szakképesítés: Hangtárvezető Ráépülő szakképesítés: Produkciós hangmenedzser Ráépülő szakképesítés: Rádiós, televíziós hangmenedzser Jazz-zenész Elágazás: Jazz-énekes Énekes (a műfaj Elágazás: Jazz-zenész ( a hangszer Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer Kaszkadőr szakértő Kaszkadőrszakértő Részszakképesítés: Kaszkadőr Kaszkadőr (a tevékenység Keramikus 2; Keramikus Részszakképesítés: Kerámiakészítő Kerámiakészítő Klasszikus zenész Elágazás: Hangkultúra szak Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer Elágazás: Klasszikus zenész (a hangszer Elágazás: Magánénekes Elágazás: Zeneelmélet-szolfézs szak Elágazás: Zeneszerzés szak Kommunikátor Elágazás: Idegennyelvi kommunikátor Elágazás: Intézményi kommunikátor Elágazás: Sajtótechnikus Elágazás: Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer Énekes (a műfaj Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer Intézményi kommunikátor Sajtótechnikus Sportkommunikátor Sportkommunikátor Könyvműves Könyvműves Közművelődési szakember I Elágazás: Közművelődési menedzser Közművelődési szakember I. (a tevékenység 23

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. ÁPRILIS 20. TARTAL oldal JOGSZABÁLYOK 1/2006. (II. 17.) r. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl...

Részletesebben

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az OKJ táblázatokban szakmairánnyal rendelkezőként megjelölt szakképesítések választható szakmairányait a 2. melléklet tartalmazza. 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 2014.01.08 10 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos

ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos ÁNTSZ OTH Munkahigiénés és Foglalkozás egészségügyi Főosztály Dr. Simon Judit főorvos OKJ 1.melléklet 1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések Szakmacsoport : 3.Oktatás Szakközépiskolai

Részletesebben

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 9. szám 13213 III. Kormányrendeletek A Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl

Részletesebben

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen

Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen Felsőfokú szakképzés neve OKJ szám Képzési terület Adható-e többletpont a képzési területen (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület igen adatbázis adminisztrátor 544820100000000

Részletesebben

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 102703 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. A rész

Részletesebben

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre

OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre OKJ szerinti képesítések besorolása képzési területekre Szakképzés Név Kód Képzési terület Adható e többletpont a képzési területen? (ipari) környezetvédelmi technikus 548500100000000 műszaki képzési terület

Részletesebben

KIVONAT a 12/2008 KvVM rendeletből, A VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KIVONAT a 12/2008 KvVM rendeletből, A VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről

A nemzetgazdasági miniszter 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelete a szakképzési kerettantervekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám 14691 d) 3. (1) bekezdésében és 10. -ában a kibocsátótól szövegrész helyébe a kibocsátótól (közreműködőtől) szöveg, e) 12. (2) bekezdésében a kibocsátónak szövegrész

Részletesebben

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről - 1-9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1)

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VIRÁGKÖTŐ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta.

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG 1/a. sz. melléklet 54 723 01 kimenetei Általános ápoló 1. 1 Egészségügy 54 723 01 0010 54 01 Ápoló 54 723 01 0010 54 02 Csecsemő- és gyermekápoló 2. 1 Egészségügy 52 725 05 1000 00 00 Boncmester 3. 1 Egészségügy

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1993. évi LXXVI. törvény 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK..... 1 A törvény hatálya..............

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai

Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai Gyakorlati képzést végző, hozzájárulásra nem kötelezett egyéb szervezetek támogatásának szabályai A szakképzésről szóló 2011- évi CLXXXVII. törvény (Szt.) 43. alapján: A tanulószerződés kötésére jogosult

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban OM azonosító: 102 703 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban OM azonosító: 102 703 2013. ABIGÉL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

SZAKMÁK TARTALOMJEGYZÉKE:

SZAKMÁK TARTALOMJEGYZÉKE: SZAKMÁK TARTALOMJEGYZÉKE: BŐRDÍSZMŰVES BÚTORASZTALOS BÚTORIPARI TECHNIKUS ÉPÜLET- ÉS ÉPÍTMÉNYBÁDOGOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERSZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI TECHNIKUS FÉNYKÉPÉSZ ÉS FOTÓTERMÉK-KERESKEDŐ FODRÁSZ

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl 29870 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 177. szám Az emberi erõforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. /2012. (...) Korm. rendelete. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

TERVEZET. A Kormány. /2012. (...) Korm. rendelete. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány /2012. (.....) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. (3)

Részletesebben

Farkas Péter Az OKJ tartalmának, a jegyzékben szereplő szakképesítések összetételének, bemeneti követelményeinek változása 1993 2007 között

Farkas Péter Az OKJ tartalmának, a jegyzékben szereplő szakképesítések összetételének, bemeneti követelményeinek változása 1993 2007 között Farkas Péter Az OKJ tartalmának, a jegyzékben szereplő szakképesítések összetételének, bemeneti követelményeinek változása 1993 2007 között Az iskolarendszerben oktatott szakképesítések a kilencvenes évek

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Változások a szakképzésben

Változások a szakképzésben Változások a szakképzésben A szakképzés nem csak oktatáspolitikai tanügy igazgatási kérdés, hanem foglalkoztatáspolitikai, gazdaságpolitikai és társadalompolitikai kérdés is. A munkaalapú társadalom megteremtése

Részletesebben

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4919. számú törvényjavaslat a szakképzésről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. november 2011. évi törvény a szakképzésről Magyarországon

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 225. szám 89951 A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben