Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság"

Átírás

1 Szakmai vizsgák az egészségügyi szakképzésekben Dr. Betlehem József MESZK Oktatási, tudományos és továbbképzési Bizottság MESZK OTTB továbbképzés a szakképzési szakmai bizottsági tagok részére Budapest, április 27.

2 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

3 KÖZOKTATÁS (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról) FELNŐTTKÉPZÉS (2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről) SZAKKÉPZÉS (1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről) FELSŐOKTATÁS (2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról) EGÉSZSÉGÜGY (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről)

4 A szakképzési törvény hatálya KITERJED KÉPZÉSI TÍPUSOKRA (8) SZAKMAI VIZSGÁRA SZAKMAI VIZSGÁT SZERVEZŐ INTÉZMÉNYRE

5 KÉPZÉSI TÍPUSOK SZT hatálya szerint: a) a szakképzést megalapozó szakmai alapképzésre, b) az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, d) a felsőoktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzésére, e) a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására, f ) a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára szervezett képzésre; g) a megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzésre h) az elhelyezkedést, a vállalkozást segítő képzésre

6 A szakképzés INTÉZMÉNYEI Felsőoktatási intézmény állami felnőttképzési intézmény szakképző iskola (szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskola, Készségfejl. speciális szakiskola) központi képzőhely iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény (felnőttképzési tv. alapján)

7 SZAKMAI VIZSGÁK 20/2008. (I. 16.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

8 Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 1/2006. (II. 17.) többször módosított OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

9 OKJ részei (ISCED szerint) I. 1. oszlop a szakképesítés azonosító száma 1-2 szám a szakképesítés szintje 3-5 szám a szakképesítés tanulmányi területe 7 Egészségügy és szociális gondoskodás 720 Egészségügy (általános programok) 723 Ápolás, gondozás 724 Fogászati laboratóriumi technológia 725 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák 726 Terápia és rehabilitáció 761 Gyermek- és ifjúságvédelem 762 Szociális munka és tanácsadás 6 7. számjegy az azonos szintű és tanulmányi területű szakképesítések sorszáma

10 OKJ részei (ISCED szerint) II. 2. oszlop Szakképesítés megnevezése 3. oszlop A szakképesítés köre 8. számjegy az alap-szakképesítést jelzi: 1 = igen, 0 = nem 9. számjegy a részszakképesítést jelzi: 1 = igen, 0 = nem 10. számjegy az elágazást jelzi: 1 = igen, 0 = nem 11. számjegy a ráépülést jelzi: 1 = igen, 0 = nem számjegy a részszakképesítés vagy az elágazás vagy a ráépülés szintje = (amennyiben a számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0.) számjegy az azonos szintű részszakképesítés, elágazás és ráépülés sorszáma = 01.. (amennyiben a számjegyek 0, úgy ez a két számjegy is 0.)

11 OKJ részei (ISCED szerint) III. Alap-szakképesítés: A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, munkakör ellátására képesít. Részszakképesítés: Egy szakképesítésnek a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott moduljaiból épül fel, legalább egy munkakör ellátására képesít. Elágazás: A szakképesítés részeként a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott modulokból épül fel, amely kötelezően választandó modullal/modulokkal együtt munkakör ellátására képesít. Ráépülés: A szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza, hogy mely modulok/szakképesítés/részszakképesítés/elágazás moduljaira épül, meghatározza, hogy mely modulokból épül fel, újabb munkakör ellátására képesít.

12 OKJ részei (ISCED szerint) IV. 4. oszlop Szakmacsoport 1 21-ig a szakmacsoportok sorszáma és elnevezése: 1. Egészségügy 2. Szociális szolgáltatások 5. oszlop Jegyzékbe kerülés éve 6. oszlop Kizárólag iskolai rendszerben megszerezhető szakképesítések 7. oszlop A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartama 8. oszlop A FEOR szám a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréből. 9. oszlop A szakképesítésért felelős miniszter

13 EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉSI VONATKOZÁSOK

14 Egészségügyi Szakképzés irányítása MINISZTER Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Tanács Egészségügyi Tudományos Tanács FELSŐOKTATÁSI BIZOTTSÁG Szakmapolitikai és Minőségbiztosítási Bizottság Egészségügyi Szak és Továbbképzési Bizottság Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság

15 Egészségügyi Szakképzés irányítása (5/2010. (II.16.) EüM rendelet az ESZTT szervezetéről és működéséről) MINISZTER Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Tanács Egészségügyi Minősítő Bizottság Egészségügyi Szak és Továbbképzési Bizottság Nemzeti Vizsgabizottság

16 EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZÉSI és TOVÁBBKÉPZÉSI TANÁCS (ESZTT) FELADATA Javaslatot tesz Véleményezi az ágazati átalakítást, jogszabályokat, alap és mesterképzéseket Állást foglal a munkaerő-piaci előrejelzések, az elhelyezkedési statisztikai adatok alapján a fejlesztésekről Közreműködik az egészségügyi ágazati képzés szakmai feltételei egységes elveinek és programjainak meghatározásában TAGOK (17 fő) általános orvosképzést folytató karok 4 fő, fogorvos- és gyógyszerészképzést, valamint az orvos- és egészségtudomány képzési területen BSc képzést folytató intézmények 4 fő, egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsőfokú szakképzését folytató intézmények 2 fő, Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Gyógyszerészi Kamarát és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát 1-1 fő, Szakmai Kollégiumok Elnöki Tanácsát 2 fő, Magyar Kórházszövetséget 1 fő, Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségét 1 fő

17 EGÉSZSÉGÜGYI SZAK- és TOVÁBBKÉPZÉSI BIZOTTSÁG (ESZTB) FELADATA felkérésre véleményezi a külföldön szerzett szakdolgozói bizonyítványok és oklevelek elismerését ellenőrzi a nem felsőoktatási szintű egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések támogatásával kapcsolatos pályázatok megvalósulását javaslatot dolgoz ki a szakmai kamarák és szakmai kollégiumok véleményének kikérését követően az egészségügyi szakirányú szakmai képzés elméleti és gyakorlati követelményrendszerére TAGOK (5fő) az egészségügyi dolgozók alap-, középés felsőfokú szakképzését és továbbképzését koordináló intézményt 1 fő MESZK 1 fő nem felsőfokú egészségügyi szakképzést végző intézményeket 3 tag

18 NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG (NVB) FELADATA egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsgáztatás TAGOK (5 fő) Elnök ESZTT 4 tagja

19 EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG (EMB) FELADATA TAGOK 17 fő

20 EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI VIZSGÁT SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEK ( ) ETI + 19 intézmény Esztergom Nyíregyháza Szombathely Zalaegerszeg Budapest (7+1) Kecskemét Szolnok Debrecen (3) Békéscsaba Szeged Pécs 13/2005. (IV. 21.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről (szakmánként és régiónként eltérő)

21 EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI VIZSGÁK 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

22 Szakmai vizsgaszervezés jogosultsága Szakképzést folytató intézmény Legalább két évente egy alkalommal pályázati úton Szakképzésért felelős miniszter bírálja el

23 A vizsga előkészítése Képzés és a vizsga OKJ szerint Vizsgára jelentkezés (vizsga csoport min. 10 fő) Jelentés a vizsga indításáról Bizottsági döntés Központosított vizsgák Vizsgaelnöki felkérések Ellenőrzési szempontok Mikor (vizsgaidőszak)? Február-március (dec. 15.) Május-június (feb.15.) Október-november (aug. 31) Ideje (45 napon belül, összesen 5 nap; napi max. 8 órát nem meghaladóan; szóbeli, írásbeli, interaktív 8-18 h; gyakorlati 7-19 h) Tájékoztatni legalább 10 nappal előbb mindenkit Jelentés az előkészítésről (15 nap-30 nap) MESZK is

24 A vizsga részei VIZSGAPROGRAM szerint Írásbeli és az interaktív vizsgatevékenység (országos időpont) Gyakorlati vizsgatevékenység (helyi időpont) Szóbeli vizsgatevékenység (helyi időpont) Belépési feltételek Dokumentumok bemutatása

25 A vizsgabizottság felépítése Szakértők (felügyelő, javító és kérdező tanárok) Jegyző A vizsgabizottság elnöke Szakképzésért Felelős Miniszter MESZK! Szakmai vizsgát szervező int. mb. Az iskola igazgatója Szakmai szervezet, kamara képviselője Szakmai szervezet vezetője 3 fő min. előírt szakképesítéssel, írásos megbízással

26 A vizsgabizottság elnökének feladatai a vizsga szakmai előkészítésének az ellenőrzése vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat jóváhagyása Szakmai feltételek egészséges és biztonságos körülmények ellenőrzése a vizsgabizottság értekezleteinek a vezetése a vizsgára jogosultság ellenőrzése a vizsgázók tájékoztatása jóváhagyja a gyakorlati tételsort és a dolgozatok javítását részt vesz a vizsgázók értékelésében a szakmai vizsga tapasztalatainak az összefoglalása írásban (1 héten belül megküldi)

27 A szakmai vizsgát szervező intézmény feladatai A szakmai vizsga előkészítése a szóbeli és az írásbeli vizsgarész megtervezése a gyakorlati szakmai vizsga előkészítése a vizsgadokumentáció elkészítése részvétel a vizsgázók értékelésében

28 A gazdasági kamara képviselőjének a feladatai a gyakorlati vizsga feltételeinek az ellenőrzése a biztonságos vizsgakörülmények ellenőrzése közreműködés a gyakorlati feladatok kiválasztásában részvétel a vizsga értékelésében

29 A gyakorlati tételsor összeállítása Hol lesz a vizsga? A gyakorlati vizsga technikája? Van e az SZVK-ban vagy a curriculumban ajánlás? Milyenek a gyakorlati vizsga személyi és tárgyi feltételei? Milyen feladatok végrehajtására van lehetőség? Mit gondolunk a prioritásokról?

30 Előkészítési feladatok szakmai és vizsgáztatási követelmények áttekintése a központi helyi oktatási programok tanulmányozása egyeztetés a vizsga elnökével a gyakorlati oktatásvezetővel a szakmai vizsgát szervező intézmény képviselőjével a vizsga helyszínével a vizsga helyszínének a megtekintése az elvárások és a lehetőségek egyeztetése

31 A tételsor validitás a tételek megfogalmazása súlyozása száma értékelhetősége a húzás technikája

32 Hivatásunk képviseletével az egészségért és a betegekért! Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta.

CXXXIX. törvény 167. a) pontja szerint módosított szöveg. rendeletet. bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása

Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása HEFOP 3.5.1. A korszerű képzésszervezés gyakorlati kérdései Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Hajdúszoboszló 2OO7. december 5-7. Marosi Katalin A szakmai vizsga szervezése és lebonyolítása Marosi

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi LXXVI. törvény. a szakképzésről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről

1/2006. (II. 17.) OM rendelet. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1993. évi LXXVI. törvény 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK..... 1 A törvény hatálya..............

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről

T/4919. számú törvényjavaslat. a szakképzésről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4919. számú törvényjavaslat a szakképzésről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. november 2011. évi törvény a szakképzésről Magyarországon

Részletesebben

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes

Jogszabályok, jogszabály módosítások. WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes Jogszabályok, jogszabály módosítások WAYDA IMRÉNÉ Képzési és Szaktanácsadási Igazgatóság igazgatóhelyettes 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013. szeptember 1-től hatályos verzióját kell alkalmazni. www.njt.hu

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

Intézményi Szakmai Program

Intézményi Szakmai Program Kecskeméti Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola Intézményi Szakmai Program a kifutó képzésekre 2013. BEVEZETŐ Az iskola a szakképzésről szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés

Részletesebben

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1

a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 2007. évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról 1 A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása 1. A szakképzésről szóló

Részletesebben

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól OptiJus Opten Kft. I. 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól A 2013.9.1. és 2014.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 01 1.2.

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás...

1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezető...1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet...3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer működése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés...19 Pályaorientáció...

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ÉS LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat. 9. számú melléklete Készítette: Bakos Erika Jóváhagyta: Rab Zoltán Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

3. Szakképzési program

3. Szakképzési program 3. Szakképzési program 3.1. Bevezetés Az előírások szerint a szakmai program a pedagógiai program egyik fejezete. Létének szükségességére a Közoktatási Törvény hívja fel a figyelmet, tartalmára azonban

Részletesebben

Változások a szakképzésben

Változások a szakképzésben Változások a szakképzésben A szakképzés nem csak oktatáspolitikai tanügy igazgatási kérdés, hanem foglalkoztatáspolitikai, gazdaságpolitikai és társadalompolitikai kérdés is. A munkaalapú társadalom megteremtése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 1. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 2., szerda Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minõsülõ

Részletesebben

Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport

Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 52. Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerző: Feigl Ágnes Marosán Miklósné Szerkesztette:

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések

TERVEZET. 2012. évi törvény a felnőttképzésről. I. Fejezet Általános rendelkezések 2012. évi törvény a felnőttképzésről Abból a célból, hogy a tanuláshoz való jog az állampolgár egész életpályáján érvényesüljön, az állampolgárok meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai

Részletesebben