1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1"

Átírás

1 Opten Törvénytár Opten Kft. I évi LXXVI. törvény évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A szakképzés intézményei MÁSODIK RÉSZ A szakképzés irányítási rendszere 7 IV. Fejezet A tanulókat megillető juttatások, kedvezmények 43 Oktatási szünet, pihenőidő A tanuló pénzbeli juttatása Egyéb juttatások V. Fejezet Kártérítési felelősség 46 HARMADIK RÉSZ Az OKJ szerinti szakképzés követelményei, a szakmai vizsga 24 NEGYEDIK RÉSZ Iskolai rendszerű szakképzés 29 I. Fejezet A szakmai elméleti és gyakorlati képzés 30 II. Fejezet A tanuló gyakorlati foglalkoztatása 35 III. Fejezet A tanulószerződés 36 ÖTÖDIK RÉSZ Iskolarendszeren kívüli szakképzés 46 HATODIK RÉSZ A szakképzés finanszírozása 47 A szakképzést folytató intézményekben nyilvántartott és kezelt adatok HETEDIK RÉSZ Értelmező rendelkezések 48 NYOLCADIK RÉSZ Záró rendelkezések 52 1 A törvényt az Országgyűlés az július 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: július 21. Hatályos:

2 Opten Törvénytár Opten Kft évi LXXVI. törvény évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió közösségi vívmányaihoz igazodó rugalmas és differenciált, a gazdaság dinamikus fejlődését segítő szakképzési rendszer működésének biztosítása, a pályakezdéshez és a folyamatos foglalkoztatáshoz szükséges szakképesítés(ek)nek az esélyegyenlőségen alapuló megszerzése, valamint az Alkotmányban meghatározott tanuláshoz való jog érvényesülése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 11. (1)-(2) bekezdésében és (3) bekezdésének b) pontjában szabályozott képzés, valamint az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzések kivételével kiterjed minden olyan iskolai rendszerű és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: felnőttképzési törvény) alapján felnőttképzési tevékenységnek minősülő iskolarendszeren kívüli szakmai képzésre, amely évi CXIV. törvény egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények évi LXXXVI. törvény támogatásáról 5/2006. (VIII. 11.) MeHVM-SZMM együttes rendelet a évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség megelőzése és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól 13/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények 7/1. Alapító Okirat az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért Alapító Okirata 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről Szakképzési hozzájárulás saját dolgozó képzésével Szerző: Badak Béla 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról Alapító okirat az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért alapító okirata a) a szakképzést megalapozó szakmai alapképzésre, a tanulmányokba és a szakmai vizsgába történő beszámítás tekintetében a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) által szabályozott szakiskolai gyakorlati oktatásra, pályaorientációra és szakmai alapozó el- 1 A törvényt az Országgyűlés az július 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: július 21. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény preambuluma a évi XXIX. törvény 1. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény bekezdése a évi CXXXIX. törvény 167. a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény bekezdése a évi XXIX. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény bekezdés a) pontja a évi CXIV. törvény 3. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

3 Opten Törvénytár Opten Kft évi LXXVI. törvény méleti és gyakorlati oktatásra, valamint szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatásra, 6 b) az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, d) a felsőoktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzésére, e) a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására, évi XVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 13/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról T/8672. számú törvényjavaslat a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény f) a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára szervezett képzésre, évi XVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény T/8672. számú törvényjavaslat a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény g) a megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzésre, továbbá 13/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról h) az elhelyezkedést, a vállalkozást segítő képzésre 3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól 23/2005. (XII. 26.) FMM rendelet a regionális képző központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint a regionális képző központok és a megyei (fővárosi) munkaügyi központok együttműködéséről irányul. (2) E törvény hatálya kiterjed az (1) bekezdésben szabályozott tevékenységet folytató valamennyi szervezetre és magánszemélyre. 307 (3) E törvény hatálya kiterjed az országos gazdasági kamarákra és az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekre az e törvényben szabályozott feladataik ellátása tekintetében. 308 (4) E törvény hatálya kiterjed a szakmai vizsgára, valamint a szakmai vizsgát szervező intézményre. 309 (5) A törvény hatálya nem terjed ki a külön törvénnyel szabályozott okleveles könyvvizsgálói képesítésre A évi LXXVI. törvény 1. (2)-(3) bekezdését a évi CII. törvény 1. -a iktatta be. Hatályos: A évi LXXVI. törvény 1. (2)-(3) bekezdését a évi CII. törvény 1. -a iktatta be. Hatályos: A évi LXXVI. törvény a évi CII. törvény 1. -ának megfelelően átsorszámozott szöveg. Hatályos: A évi LXXVI. törvény a évi CII. törvény 1. -ának megfelelően átsorszámozott szöveg. Hatályos:

4 Opten Törvénytár Opten Kft évi LXXVI. törvény A szakképzés intézményei 2. (1) A szakképzés intézményei: évi LXXXVI. törvény támogatásáról évi C. törvény a helyi adókról 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények 8002/2007. (EüK 5.) EüM tájékoztató az egészségügyi tevékenység területét érintő évre szóló kötelező adatgyűjtésekről 8004/2006. (EüK 4.) EüM tájékoztató az egészségügyi tevékenység területét érintő évre szóló kötelező adatgyűjtésekről 4/1. Oktatási és Kulturális Minisztérium tájékoztató bejelentkezési kötelezettségről, illetve a /1. KSH Pályázati felhívás a Központi Statisztikai Hivatal elnökének illetékességébe tartozó szakképesítésekre vonatkozó országos statisztikai szakmai szakértői feladatok ellátására 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 22/1996. (VIII. 16.) NM rendelet egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére IRM pályázati felhívás az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére IRM pályázati felhívás az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére BM pályázati felhívás Országos szakmai szakértői névjegyzékbe történő felvételre Alapító Okirat az FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd alapító okirata Alapító Okirat az FVM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma alapító okirata Alapító Okirat az FVM Közép-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola, Budapest alapító okirata EüM pályázati felhívás az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére évi XLIV. törvény indokolása támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény és az ezzel összefüggő egyes törvények OKM pályázati felhívás 13 Az évi LXXVI. törvény 2. -a a évi CXXXIX. törvény 167. b) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

5 Opten Törvénytár Opten Kft évi LXXVI. törvény a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó szakképesítésekre vonatkozó Országos szakmai szakértői és Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő jelentkezésre 22/2009. (VII. 17.) EüM rendelet az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 51/2010. (IV. 29.) FVM rendelet a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsga követelményei szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet EüM pályázati felhívás az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére Alapító Okirat A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alapító Okirat A VM Kelet-Magyarországi Agrár-szakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Jánoshalma módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alapító Okirat A VM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszer-ipari Szakképző Iskola, Kollégium és VM Gyakorlóiskola Budapest, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval kapcsolatos a) a szakközépiskola; évi LXXXIV. törvény a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról 173/2000. (X. 18.) Korm. rendelet a évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet a évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 77/1996. (V. 30.) Korm. rendelet a statisztikai szakképesítések szakmai követelményeiről 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 14/2001. (IV. 27.) EüM rendelet a fülilleszték-készítő és az egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek szóló 20/1997. (VII. 4.) NM rendelet 54/1999. (XI. 12.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek 35/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szakápoló és az izotópasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 16/1999. (VI. 9.) EüM rendelet az egészségügyi szakasszisztens (transzfuziológiai szakasszisztens) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek 7/1998. (XII. 2.) EüM rendelet a klinikai szakápoló (körzeti-közösségi szakápoló, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, geriátriai szakápoló) szakmai és vizsgakövetelményeinek 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről 17/1999. (XII. 6.) HM rendelet a középiskolai végzettséghez nem kötött tiszthelyettesi beosztásokról 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 15/1999. (IX. 15.) NKÖM rendelet

6 Opten Törvénytár Opten Kft évi LXXVI. törvény a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ágazati hatáskörébe tartozó, egyes műemlékvédelemmel kapcsolatos szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 12/1998. (IV. 22.) NM rendelet a kórszövettani-szövettani asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek 8/1998. (III. 16.) NM rendelet az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek 21/1997. (VII. 10.) NM rendelet a kardiotechnikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeinek 20/1997. (VII. 4.) NM rendelet a fülilleszték-készítő és az egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 6/1996. (III. 13.) NM rendelet a fizioterápiás asszisztens szakképesítés szakmai követelményeinek 1/1996. (I. 12.) NM rendelet az egészségügyi szakasszisztens (pulmonológusallergológus szakasszisztens), mentőápoló, röntgenasszisztens szakképesítések szakmai követelményeinek 37/1995. (X. 7.) NM rendelet a fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, csecsemő- és kisgyermekgondozó, fogtechnikus, egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens) szakképesítések szakmai követelményeinek, valamint a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló, többször módosított 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet 14/1994. (IX. 15.) NM rendelet a szakmai követelmények 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeiről 35/2001. (X. 10.) PM rendelet az egyes szakmai követelményekről szóló PM rendeletek 2/1995. (II. 22.) PM rendelet a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről 4/1. Oktatási és Kulturális Minisztérium tájékoztató bejelentkezési kötelezettségről, illetve a /1. OKM tájékoztató bejelentkezési kötelezettségről, illetve a /2. OM tájékoztató a évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, 1/1. OM tájékoztató a évi LI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 31/2001. (IX. 14.) OM rendelet 1. (1) bekezdésében foglaltak alapján teljesítendő bejelentkezési kötelezettségről, illetve a évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, 113/1. BM pályázati felhívás a belügyminiszter hatáskörébe tartozó Közterület-felügyelő szakképesítés szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére 12/1. FVM pályázati felhívás a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó szakmacsoportokra vonatkozó Országos Szakmai Szakértői Névjegyzékre 3/1. KvVM felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítésekre vonatkozó Országos szakmai szakértői és Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő jelentkezésre 3/1. KSH Pályázati felhívás a Központi Statisztikai Hivatal elnökének illetékességébe tartozó szakképesítésekre vonatkozó országos statisztikai szakmai szakértői feladatok ellátására

7 Opten Törvénytár Opten Kft évi LXXVI. törvény 43/2001. (XII. 18.) EüM rendelet az élelmezési menedzser és az egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet a szakmai követelmények 38/1995. (X. 7.) NM rendelet egyes egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeinek Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati felhívása az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére IRM pályázati felhívás az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére IRM pályázati felhívás az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére EüM pályázati felhívás az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére OKM pályázati felhívás a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó szakképesítésekre vonatkozó Országos szakmai szakértői és Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő jelentkezésre 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet EüM pályázati felhívás az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történő jogosultság elnyerésére OEP közlemény a tüdőszűrés térítési díjáról b) a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát is [a továbbiakban az a) és b) pont alattiak együtt: szakképző iskola]; c) a felsőoktatási intézmény; d) az állami felnőttképzési intézmény; 15 e) a felnőttképzési törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést folytató intézmény; f) a központi képzőhely. (2) A szakképzést folytató intézmény létesítésére, fenntartására és működésére e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a közoktatási törvény, a felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmény létesítésére, fenntartására és működésére e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a felsőoktatási törvény, az állami felnőttképzési intézmény létesítésére, fenntartására és működésére a felnőttképzési törvény, a központi képzőhely létesítésére, fenntartására és működésére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 17 (3) Az e törvény 15. -ának (3) bekezdésében foglaltak kivételével jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező természetes és jogi személyek, illetőleg ezek jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságai szakképző iskola fenntartása nélkül, más szervezeti keretben is folytathatnak szakképzést. [Az (1) és a (3) bekezdésekben foglaltak a továbbiakban együtt: szakképzést folytató intézmény.] 18 (4) 19 (5) A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási intézmények a közoktatási törvényben meghatározott szakképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására térségi integrált szak- 15 Az évi LXXVI. törvény bekezdés d) pontja a évi CXIV. törvény bekezdés a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A évi LXXVI. törvény 2. (2) bekezdése a évi CII. törvény 2. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: A évi LXXVI. törvény 2. (3) bekezdése a évi CII. törvény 42. (9) bekezdés a) pontjának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: A évi CII. törvény 42. (6) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: A évi LXXVI. törvény 2. (5) bekezdése a évi CII. törvény 2. (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

8 Opten Törvénytár Opten Kft évi LXXVI. törvény képző központot hozhatnak létre. A térségi integrált szakképző központ lehet: 20 a) a közoktatási törvény 89/B. -ának (2) vagy (11)- (13) bekezdése alapján létrehozott társulás, illetve nonprofit gazdasági társaság, b) a közoktatási törvény 67. -ának (5) bekezdése szerint működő szakképző iskola, c) a szakképzésben részt vevő intézmények egy intézmény székhely vagy telephely keretében történő fenntartása, d) a (6) bekezdésben meghatározott társaság. (6) A közoktatási törvény 89/B. -a (4) bekezdésének a)-b) pontjában és (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására a szakképzést folytató intézmény fenntartója, a felsőoktatási intézmény, valamint a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaságként szakképzés-szervezési társaságot hozhat létre. A szakképzés-szervezési társaság tekintetében a közoktatási törvény 89/B. -ában foglaltakat a (6)-(9) bekezdésében foglaltak kivételével alkalmazni kell. 311 (7) A (6) bekezdésben meghatározott szakképzésszervezési társaság megszűnése esetén a helyi önkormányzat, illetve annak társulása által bevitt vagyonát a helyi önkormányzatnak, illetve társulásának a vagyonnövekménnyel együtt kell visszaadni (1) Az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) tartalmazza. (2) Az OKJ-ben kell meghatározni 22 a) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés képzés-szervezési formától függő maximális időtartamát (szakképzési évfolyamok számát, az óraszámot), 23 b) a szakképesítések körét és szakmacsoportját, c) a jegyzékbe kerülés évét, d) a kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítéseket, e) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés maximális időtartamát (a szakképzési évfolyamok számát, az óraszámot), f) 24 g) a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei (a továbbiakban: szakmai és vizsgakövetelmény) meghatározására a Kormány által rendeletben kijelölt minisztert, ha a szakmai és vizsga követelmények az ő feladatkörébe tartoznak a Központi Statisztikai Hivatal elnökét vagy a Közbeszerzések Tanácsának elnökét (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter) (3) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül szakképzés folytatható más, a szakképzést folytató intézmény által megjelölt, az állam által nem elismert szakképesítés megszerzésére is. (4) A Központi Statisztikai Hivatal elnöke feladatkörébe tartozó szakképesítésekre vonatkozó, az e törvényben meghatározott rendeletalkotási és egyetértési jogokat a Központi Statisztikai Hivatal elnöke véleményének kikérésével a Központi Statisztikai Hivatal felügyeletét ellátó miniszter gyakorolja. 353 (5) A Közbeszerzések Tanácsának elnöke feladatkörébe tartozó, az e törvényben meghatározott rendeletalkotási és egyetértési jogokat a Közbeszerzések Tanácsának elnöke véleményének kikérésével az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja MÁSODIK RÉSZ 311 A évi LXXVI. törvény 2. (6)-(7) bekezdését a évi CII. törvény 2. (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: A évi LXXVI. törvény 2. (6)-(7) bekezdését a évi CII. törvény 2. (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény bekezdése a évi XXIX. törvény 4. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény 3. (2) bekezdés a) pontja a évi XLIX. törvény 8. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény bekezdésének f) pontját a évi LXXXVI. törvény bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény bekezdésének g) pontja a évi CXXIX. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény 3. (2) bekezdés g) pontja a évi LVI. törvény 72. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény 3. (4)-(5) bekezdését a évi LVI. törvény 71. (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény 3. (4)-(5) bekezdését a évi LVI. törvény 71. (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény 3. (5) bekezdése a évi CXLVIII. törvény 49. -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

9 Opten Törvénytár Opten Kft évi LXXVI. törvény A szakképzés irányítási rendszere 4. (1) A szakképzés irányítását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el évi CXIV. törvény egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények SZMM Közlemény a szociális és munkaügyi miniszter illetékességébe tartozó és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szociális szolgáltatások szakmacsoport Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe történő jelentkezés és a nyilvántartás meghosszabbításának feltételeiről SZMM Közlemény a szociális és munkaügyi miniszter illetékességébe tartozó és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szociális szolgáltatások szakmacsoport Országos szakmai szakértői névjegyzékébe történő jelentkezés és a nyilvántartás meghosszabbításának feltételeiről (2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a szakképesítésért felelős miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg évi CXXXV. törvény a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény a) a szakmai vizsgáztatás általános szabályait és eljárási rendjét (a továbbiakban: szakmai vizsgaszabályzat), a szakmai vizsgák szakmai ellenőrzésének általános szabályait, valamint a szakmai vizsgák személyes adatok körét nem érintő adatait tartalmazó központi nyilvántartás vezetésének szabályait, b) a tanulókat a 48. alapján megillető juttatások részletes szabályait, c) az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék (a továbbiakban: vizsgaelnöki névjegyzék) elkészítését és kiadását, d) a központi képzőhely működésére vonatkozó szabályokat, e) a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a díj megfizetésének szabályait. 12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól (3) A miniszter évi CII. törvény a szak- és felnőttképzést érintő reformprogram végrehajtásához szükséges törvények Alapító okirat a Tempus Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirata Alapító okirat a Tempus Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirata Alapító Okirat A Tempus Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirata a) ellátja a Munkaerő-piaci Alap fejlesztési és képzési alaprészével kapcsolatos külön törvényben meghatározott feladatokat, továbbá b) létrehozza és működteti az oktatásért felelős miniszterrel együtt, és az országos gazdasági kamarák és az országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetek, valamint az ágazat egészében érdekelt szakmai kamarák képviselőinek részvételével a szakképzési szerkezet folyamatos fejlesztését és korszerűsítését szolgáló bizottságot. A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a szakképzési szerkezet fejlesztését, és javaslatot tehet az OKJ módosítására, évi CXIV. törvény egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények 48 Az évi LXXVI. törvény bekezdése a évi CXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény 4. (2) bekezdése a évi CXXXV. törvény 1. (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: Az évi LXXVI. törvény bekezdés b) pontja a évi CXIV. törvény bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.

2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3. 2011. december 26. - 2012. január 8. MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 154 oldal 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésrõl 3.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám 2011. december 27. 39 249 oldal

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás

2003. évi LXXXVI. törvény. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról ELSŐ RÉSZ. A szakképzési hozzájárulás 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom

Részletesebben

T/4475. számú törvényjavaslat

T/4475. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4475. számú törvényjavaslat a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA

I. FEJEZET A SZAKKÉPZÉS INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 6 6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 77. szám 2015. évi LXVI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 5. szám 2010. május 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1. Telefon:

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 Budapest, 2011. augusztus 31. Ára: 4010 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 4162 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről

323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet. a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1993. évi LXXIX. törvény 2004. május 1. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

2007. évi LXXV. törvény

2007. évi LXXV. törvény 2007/80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 5615 sa jelentõsen több villamosenergia felhasználását teszi szükségessé, mint az integrált digitális televízió készülékek alkalmazása. (4) Felhatalmazást kap az audiovizuális

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 78. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 13., csütörtök 78. szám Tartalomjegyzék 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 179/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

Részletesebben