MÁSODIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁSODIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÁSODIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV A HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁDHOZ írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012

2 NYELVTAN 1. FÉLÉV Az alábbiakban tanítási órákra bontva mutatjuk be a tanítási anyagot. A címben az óraszámtól balra mindig az óra fő témája, jobbra a diktálás témája szerepel. Ez utóbbi azért kiemelésre méltóan fontos, mert arra törekszünk, a diktálást megelőző órákon, hogy maximálisan előkészítsük a diktálás sikerességét. Kiemelt cél, hogy a gyerekek lehetőleg ne találkozzanak a diktálás során számukra ismeretlen nyelvi problémával. Lehessenek ügyesek, sikeresek! Bevezető, íráspróba 1. óra tájékozódás Az első órán az alábbi diktátummal felmérjük a gyerekek íráskészségét. A diktátumban szerepel a magyar ABC minden betűje. Diktálás: só, zsák, csésze, bogyó, hattyú, jármű, osztály, szarvasbogár, stadion, krumpli A nyúl a fűben lapul. A friss kenyér ropogós. A javításkor megfigyeljük a gyerek írásképét: betűformái, betűkötései szabályosak-e? Betűismerete biztos-e? Időtartam jelölési, ékezethibát vét-e? Tagolási hibát vét-e, s ha igen hol? Milyen hosszúságú szót tud biztonságosan leírni? Az óra további részében előképet kellene vázolni arról, mi várható az év során. Illetve ismerkedni a munkafüzettel. Érdemes ebben a munkafüzet bevezetőjére támaszkodni, ennek érdekében szerkesztettük. (Jeles nap! Mégiscsak ez életük első nyelvtanórája!) A mássalhangzók időtartama Megy vagy meggy? Nem mindegy! (2-5. óra) Ez az anyagrész nehéz és elvont, megfelelő fonológiai elemzőkészséget igénylő témakör, ezért legyünk türelmesek, haladjunk lassan és többnyire frontálisan. Elsősorban a fonológiai tudatosságra koncentráljunk, annak fejlesztésére, élesítésére helyezzük a hangsúlyt. Ne érezzük kudarcnak, ha a témakör végére nem veszi minden tanítványunk birtokba ezt az anyagrészt. Ezek csak a kezdő lépések, az a fontos, hogy minden gyerek induljon el. A mássalhangzók időtartama 2. óra ty gyakorlása Diktálás: ty gyakorlása A diktálás előtt átismételjük a ty betűről tanultakat (kiejtését megbeszéljük, ld. olvasókönyv, írásképe a táblára kerül zöld színnel). Felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy minden diktált szóban lesz ty betű, és minden diktált szó (a mondat persze már nem) azonos szerkezetű szavakból áll. Pl. ez esetben 4 betűs, két szótagú szavakból, mondunk egy példát, hogy milyen szerkezetű szavakra számítson. A vessző helyes használata még nem követelmény, ezért ezt mindig megmondjuk. 2

3 kutya, gatya, dutyi, motyó, szotyi, bátyó Matyi fütyül a kutyának. (Olvad a hó, minden latyakos.) Az óra további részében az időtartam jelentést megkülönböztető szerepét mutatjuk be, ezzel vezetjük be a mássalhangzók időtartam-jelölését. Az 1. boríték munkafüzetben található instrukció alapján történő elvégzése, majd a munkafüzet 5. old./2. feladata alapján vezetjük be az új anyagot. Ehhez a boríték puszta kirakása természetesen nem elég. Ennél az első borítéknál nagyon fontos, hogyan sikerül a zökkenőmentes lebonyolítás. Aki csak most kezdi annak komoly pedagógiai feladat az ilyen tevékenység megalapozása. A már gyakorlottak esetében az új évkezdet lehetőség a folyamat újraszabályozására, a rutinok megerősítésére, esetleges cseréjére. Erre már csak azért is van mód, mert a feladat nem az alaptípusú szó-kép egyeztetés. Javaslatunk az első boríték egy hatékony felhasználási folyamatára: o Első lépésben a képeket félrerakva, szópárokat kell kerestetni (lak-lakk) o Aztán az eltéréseket megfigyeltetni. Mivel nagyon szembeötlőek a többség számára, tanítói kérdés nélkül is tömegesen szeretnék ezt közölni. Ha csak egyikük mondhatja, a többiek csalódottak lesznek. Lehetnek viszont olyanok is, akik lassabban készülnek el, s nem is annyira egyértelmű számukra a szavak különbsége. Esetleg nem tudják megfogalmazni. Ha csak elhangzik a fejük felett, akkor számukra nincs kellő hatása, pedig nekik lenne legfontosabb a tapasztalat megszerzése. Kérdés helyett, érdemes elnyújtani a folyamatot. Aki kirakta a párokat, sárgával karikázza be, amit észrevett. Aki ezzel is elkészült, írja le a füzetébe a megfigyelését. Nem kell természetesen azt kivárni, hogy minden gyerek írjon valamit. Azt elég, hogy a karikázással mindenki végezzen. Akkor lehet azt tisztázni, ki mit írt. Minden megállapítást meg lehet erősíttetni: Ki írta ugyanezt? Írt vaki mást? Stb. o Vélhetően minden gyereknek sikerült a jó párokat kiválasztani. Az ellenőrzésre mégis érdemes sort keríteni Nem kivetítéssel, bemutatással, hogy ne csak olvassák, hanem hallják is a szópárokat. Egy gyerekkel felolvastatni nem érdemes, mert eltérő rendben szerepelnek a padokon a párok. Érdemesebb azt a megoldást választani, hogy a tanító mondja az egyik szót a párból, a gyerekek kórusban a másikkal válaszolnak. Közben kikeresik a párokat, és sorban elhelyezik az asztal felső sávjában. Így minden padon azonos lesz a sorrend, olyan módon, hogy van a képek számára megfelelő hely. Így elhangzik hangosan is a szóanyag olyan módon, hogy kihangsúlyozódik a szavak sajátossága. Ráadásul ismét el is olvassa a minden gyerek a szavakat, miközben kikeresi. (Arról már nem is beszélve, hogy pásztázó olvasást is gyakorolják közben!) o A már rendezett szópárok alá kérhetjük, hogy keressenek oda illő képeket. Az eddig könnyű feladat itt válik nehézzé több gyerek számára. Két probléma is felmerül. az egyik a szavak értelme. (pl. var, vet, szál.) Mégsem javasoljuk egyből a szómagyarázatok beiktatását. Az értelmezést a kép is biztosíthatja, ráismerhet a gyerek a jelentésre. A gyerekek tehát elég, ha azokhoz a szavakhoz keresnek először csak képeket, amelyekre ráismernek, majd a maradékon gondolkodnak, keresgélnek. Amit így sem tudnak, azokat kérdezhetik meg a végén. (Mi az a var?) Jó, ha nem a tanító válaszol, hanem a gyerek szólít segítséget a jelentkezők közül. A segítőnek nem a fogalmat kell ilyenkor elmagyaráznia, hanem azt a képet elmesélnie, amivel a fogalom kapcsolatos. (Az a kép, amin egy gyerek a sebes térdéről tekeri le a kötést. a gyógyuló seben van a ) 3

4 Ez a későbbiekben is nagyon fontos. Mindig a fogalomhoz kerestessünk képet, és nem a képhez szót. o A már rendezett feladatot tudjuk felhasználni a feladat fő célkitűzésének megvalósítására. A gyerekek írják le ezeket a szópárokat. Az előkészítés biztosíthatja, hogy helyesen sikerül mindenkinek. Itt már differenciálhatunk. A gyengébb nyelvi adottságúak, a hosszú mássalhangzós szavakat fordítsák le, és írják le a szópárokat a maradék segítségével. A jobb képességűek minden szókártyát lefordíthatnak, s a képek alapján dolgozhatnak. A legjobbak számára vagy memóriapróba lehet (akkor rakjanak vissza mindent a borítékba, és fejből), vagy keressenek ilyen szópárokat, és írják le azokat a füzetükbe. Ez utóbbi feladattal akkor is élhetünk, ha látjuk, hogy már nagyon unják a közös munkát valamelyik előző fázisban. Ha hamar találnak jó párat, akkor adhatunk rajzlapot, hogy rajzolják is meg. Az óra végi játék lehet ezek kitalálása. (Mindkettőt a táblára helyezve az alkotó felváltva rámutathat a képre, s a többiek kórusban mondhatják a tippjeiket.) A fentiek természetesen nem sematikusan értendőek. ennek a borítéknak többféle felhasználási folyamata is lehet. A lényeg mindig a fő célok megvalósulása: A gyengébb nyelvi képességűek kapjanak elég időt és segítséget. Elsősorban a feladat szókészlet helyes leírását készítjük elő. A gyerekek minél szélesebb körben maguk ismerhessék fel a nyelvi szabályokat. A kiegészítő célok: Lehetőleg minden gyerek maradjon végig a feladathelyzetben. Ne kelljen senkinek hosszasan várakoznia! (Differenciálás a feladatban és a kiegészítésben.) A jobb képességűek kapjanak analógián alapuló, az adott nyelvi probléma témakörében maradó kreatív feladatot. Lehetőleg bemutatási lehetőséggel. A 5. old./3. feladat nehéz, adhatjuk differenciált feladatként csak a jól teljesítő gyerekeknek, de elképzelhető, hogy csoportmunkában (vegyes összetételű csoportokkal) a gyengébben teljesítő gyerekeket is utol tudja érni ez a feladat. Házi feladat lehet a borítékos feladat beragasztása. Óra végi játék lehet szógyűjtési feladat csoportokban vagy egyénileg ty betűvel. A mássalhangzók időtartama 3. óra ty gyakorlása Diktálás: ty gyakorlása Felhívjuk a figyelmet a betűre, illetve arra, hogy 6 betűből álló, 3+3 szerkezetű, két szótagú szavakat fogunk diktálni. kortyol, vartyog, hortyog, bütyköl, lötyköl, szutykos Pityu keze szutykos a koromtól. (A békák hangosan vartyognak a nádasban.) Az óra további részében a mássalhangzók időtartam-jelölését gyakoroljuk a 2. boríték, majd a 6. old./5. feladat frontális megoldásával. 4

5 Mint ahogyan az első borítékos feladatnál, itt is teszünk javaslatot a feladat önálló megoldásánál egy lehetséges hatékonyabb felhasználására. A feladat fő célja, hogy felkészítse a gyerekeket a szólista szavainak, pontos helyesírásának minél stabilabb elsajátítására. A munkát nem a feladatleírás olvasásával és értelmezésével kezdjük. Az csak a végső lépés lesz. Első feladat a szavak közös sajátosságának a megfigyeltetése. Ennek érdekében az egyik jól olvasó gyerekkel fel kell olvastatni a listát, miközben a többiek is követik a felolvasást. Így minden gyerek látja, és hallja is a közös jellemzőt, a szóvégi hosszú mássalhangzót. Ezt követően minden gyerek bekarikázhatja, amit észrevett. A kétjegyű mássalhangzók miatt fordulhat elő hiba. (Pl. mindig csak az utolsó két betűt karikázza rutinszerűen valaki.) Ezt lehet megbeszéléssel kompenzálni. Biztosan lesz gyerek, aki szóvá teszi a főszabály megfogalmazását követően, hogy vannak kétjegyű hosszú mássalhangzók is, nem csak hosszúak. Ha ezeket sorra vesszük, akkor kiegészülhetnek az esetleges szűk jelölések. Másik lehetőség, hogy valakivel felolvastatjuk, amit karikázott. A felpattanó zárhangokat (pl. p) nem lehet hosszan ejteni, ki kell mondani 2-szer a felolvasáskor. Így arra is fény derül, hogy vannak közöttük kétjegyűek (ty ty), a karikázás esetleges hibáit így is javíthatják a gyerekek. Így minden gyerek figyelmét biztosan pontosan fókuszáltuk a jelenségre. Az a jó, ha egy-egy szó minél többször előkerül, az egyszeri lemásolás a gyerekek többségénél nem elég arra, hogy megjegyezze az írásmódot. A továbbiakban lehet úgy eljárni, hogy az egyik jobban olvasó gyerek olvassa hangosan az első hiányos mondatot többször egymás után, a többiek pedig kórusban sorba belepróbálják az összes szót. Lesznek benne vicces változatok is. (Pl.: Tölgyfán terem a csirkemell.) Amikor valaki úgy gondolja, hogy a szó illik a mondatba, koppantson a ceruzája végével. A sorozatot minden mondatnál végig kell mondani. Lesz persze véletlen és szándékos félrekoppintás, de ez nem baj. Az ilyen közös összeolvasás megoldja a szóértelmezési problémákat is. Amikor már unalmassá kezd válni a gyakorlat, érdemes frissíteni a szabályokat. Például a mondatba illő szó titok, azt csak suttogni lehet. A figyelmetlenségből eredő hibák ilyenkor még egyértelműben kibukkannak, ami koncentrációra késztet. Az összes mondat ilyen végigolvasása után lehet pl. akár házi feladat is a szavak beírása a mondatokba. Bizonyára így már nem fog gondot okozni a megoldás. A jobb képességű gyerekek az első pár mondat után ráunhatnak erre a játékra. Érdemes számunkra kiegészítő feladatot adni. Az elsődleges ötlet ilyenkor az szokott lenni, hogy írjanak a szavakkal más mondatokat. Ez jó horizontális differenciálás, de ha túl gyakori megoldás, akkor monotonná válik. S elég didaktikus. (Ennek jele, hogy kevésbé lesznek az adott feladatokkal hamarabb készen.) Ennél a feladatnál pl. könnyen lehet kreatív feladatot is adni azzal, hogy gyűjtsenek még ilyen szavakat a füzetükbe, és ha találnak párat, akkor írjanak azokhoz hiányos mondatokat. Ha születnek ilyenek, akkor az óra végén felolvashatják annyiszor, amíg az osztálykórus egybehangzóan meg tudja mondani az általuk talált szót. Az ilyen szerepléssel kombinált differenciáló feladatok már a tehetséggondozást is jól szolgálhatják. Természetesen ez a javaslat sem séma. Még feladattípuson belül is minden feladatot annak fő célját figyelembe véve másképpen érdemes bonyolítani, és általában egy adott feladatot is többféleképpen lehet. Az önálló kitöltéshez képest az is előnye, a fenti módon kidolgozott hasonló lehetőségeknek, hogy jobb hatékonyságukon kívül kiegészítő célokat is szolgálnak. (Olvasástechnika, koncentráció, memoriter, stb.) 5

6 A 7. old./6. feladat nehéz és elvont lehet a gyengébb nyelvi készségű gyerekeknek. Őket segítheti az alábbi csoportmunka vegyes összetételű csoportokkal: A csoportok húznak a szópárok közül, vagy a pedagógus osztja ki belátása alapján a szópárokat. A csoportok kitalálnak és eljátszanak egy jelenetet, amelyben a szópárok szerepelnek. Pl. lap lapp Egy gyerek üzenni akar Lappföldre a Mikulásnak. A szüleitől kap egy papírlapot, hogy írjon levelet neki. Házi feladat lehet a borítékos feladat beragasztása, majd 1 kiválasztott szóval mondat írása. Óra végi játék lehet szógyűjtési feladat csoportokban vagy egyénileg ty betűvel. A mássalhangzók időtartama 4. óra zs gyakorlása Diktálás: zs gyakorlása Felhívjuk a figyelmet a betűre, illetve arra, hogy 4 betűből álló, 2+2 szerkezetű, két szótagú szavakat fogunk diktálni. zsűri, zsalu, mázsa, rőzse, rezsó, dézsa, zseni Józsi és Gazsi a zsűri tagja. (Zsuzsi a dézsában fürdik.) Továbbra is az időtartam jelölésével foglalkozunk a 3. boríték alapján. A 7. old/8. feladatban található keresztrejtvény megoldható egyénileg, páros munkában, de csoportos feladatként is, majd a kialakult csoportok további játékos feladatként zs-t tartalmazó szavak szógyűjtési feladatában versenghetnek. Házi feladat lehet zs-t tartalmazó szavak gyűjtése, leírása. Óra végi játék lehet szógyűjtési feladat csoportokban vagy egyénileg zs betűvel. A mássalhangzók időtartama 5. óra zs gyakorlása Diktálás: zs gyakorlása Felhívjuk a figyelmet a betűre, illetve arra, hogy 5 betűből álló, 2+3 szerkezetű, két szótagú szavakat fogunk diktálni. zsiráf, zsanér, zsinór, pázsit, parázs, garázs A garázsba berepült egy óriási darázs. (Zsolt zsírral keni be a zsanérokat.) Az időtartam jelölésének gyakorlására a 4. boríték kirakása után a 8. old./10. feladatban az 3. borítékos feladat megoldását is elővéve csoportosítási feladat következik. A feladat jól megoldható úgy, hogy frontális osztálymunkában mozgatható szókártyákon a táblán megoldjuk a feladatot, majd a tábla eltakarása után önállóan dolgoznak a 10. munkafüzet feladattal, majd a tábláról ellenőrzik. 6

7 Az 5. boríték feladatát nehezítjük: a gyerekek kirakják a képekhez a szavakat, majd a képek alapján leírják a szavakat a füzetbe a képek alá, majd a szókártyák alapján ellenőrzik munkájukat. Óra végi játék lehet a keresztrejtvény önálló vagy csoportos megoldása időre. Az a győztes, aki a leggyorsabb. Házi feladat lehet a 10. feladat legalább 2 szavával mondatot írni. Különleges betűk LY VAGY J? X, Y, DZ, DZS, Q, W (6-9. óra) A ly-j gyakorlását most csak elkezdjük, de egész év során gyakoroljuk majd tovább. A munkafüzet 85. oldalán található ly-j-s szavakat kell tanév végére mindenkinek minimálisan elsajátítani, a diktálásokban is elsősorban ezeket gyakoroltatjuk. A munkafüzet feladataiban és a borítékos feladatokban kitekintünk egyéb ly-j-s szavakra is. A jó nyelvi adottságú gyerekek ezeket is el fogják sajátítani, de számon kérni csak a diktálásokban is begyakorolt, a ly-j-s szólistánkban szereplő szavakat kell. A szavak begyakorlásához képanyagot biztosítunk, amelyet a szavakkal együtt a tanterem falán helyezzünk el, hogy a gyerekek láthassák azt. Ezen kívül a képanyagból memóriajátékot is készítsünk úgy, hogy a gyerekek párosával, illetve kis csoportokban óra végi játékként, napköziben, szabadidőben játszhassanak vele. A fali táblákat nem célszerű egymás mellé helyezni, a legjobb, ha nem is azonos falon vannak. A már kihelyezett szókártyákat nem csak rendszeresen kiegészíteni érdemes az új szavakkal, hanem legalább havonta valamilyen változó szabály szerint átcsoportosítatni, lehetőleg a gyerekekkel. (Élő-élettelen, betűrend, stb.) Lehet úgy eljárni, hogy az első félévben a 2.-os szókészlet mellé 15 új szót gyakoroltatunk, majd a 2. félévben a második 15 szót. (Összesen 30 megjegyzendő új j-ly-s szó szerepel a szólistánkon.) De úgy is megoldható, hogy már a tanév elején kitesszük az összes szót. Törekedünk arra, hogy a diktálásban csak olyan szavak kerüljenek elő, amelyeket már előtte megbeszéltünk, gyakoroltunk. Az új szavakat pedig először úgy diktáljuk, hogy külön az ly-s, külön a j-s szavakat, a diktálás előtt pedig felhívjuk a figyelmet, hogy most csak ly-s vagy csak j-s szavak fognak előfordulni. Különleges betűk 6. óra ly gyakorlása Diktálás: ly gyakorlása Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 4 betűből álló, 2+2 szerkezetű, két szótagú szavakat fogunk diktálni és a szavakban ly betű írandó! folyó, golyó, pálya, gólya, pólya, A folyó fölött gólyák repülnek. (A golyó gyorsan gurul a pályán.) Az óra további részében a j-ly problémakörrel foglalkozunk, a 6. boríték frontális megoldása következik. 7

8 A 10. old./2. feladat frontális megoldása során felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy a toldalékban mindig j-t alkalmazunk, de még nem vezetjük be a szótő, toldalék fogalmát, csak az analógiát: valakinek a valamije mindig j. Házi feladat lehet a diktálás ly-s szavaival mondatokat írni. Óra végi játék lehet csoportokban valakinek valamijét összeírni: pl. mije van egy kisbabának? mije van egy síelőnek? stb. Különleges betűk 7. óra ly gyakorlása Diktálás: ly gyakorlása Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 6 betűből álló, szerkezetű, három szótagú szavakat fogunk diktálni ly- lesz bennük! pocsolya, furulya, nápolyi, hógolyó, folyosó Ibolya és Károly a folyosón furulyázik. (Károly és Mihály a focipályán hógolyózik.) A ly-j gyakorlását az óra további részében a 7. boríték önálló megoldásával folytatjuk. A 11. old./4. feladat önálló megoldása. A 8. boríték és a hozzá kapcsolódó 12. old./6. feladat frontális megoldása. Házi feladat lehet a diktálás ly-s szavaival mondatokat írni. Különleges betűk 8. óra ly gyakorlása Diktálás: ly ismétlése, a diktálás előtt hívjuk fel a figyelmet, hogy minden szóban ly írandó! király, osztály, kastély, szabály, sólyom, bagoly, folyik A kastély ablakában mosolyog egy királylány. (Károly és Mihály az osztályban képeket néz egy bagolyról.) A 9. boríték közös megoldásával vezetjük be a ritka betűket. A tanító előzetesen írja fel a táblára a nehéz betűket és olvassák el a gyerekek! A szavak gyakorlására szolgál a 13. old./8. feladat, önálló feladatként végezhető. A 14. old./9. feladatban található keresztrejtvény lehet óra végi játékos versenyfeladat csoportmunkában vagy egyénileg. Házi feladat lehet a 9. borítékos feladat beragasztása és legalább 2 szóval mondat írása. 8

9 Különleges betűk 9. óra ly-ty differenciálás Diktálás: ty-ly differenciálás A betűk közti különbségek megbeszélése szokásos módon, először a különbségek, azután az azonosságok, először a kiejtésbeli, majd a vizuális jegyek alapján. A táblára felírni a két betűt úgy, hogy majd a javításnál alá tudjuk írni két oszlopban a szavakat, a gyerekek is így dolgoznak a füzetükbe: felírják a két betűt a megfelelő színnel, majd alá a megfelelő helyre a diktált szavakat. Minden differenciálást segítő diktálásnál így járunk el a tanév során. Az előző órákhoz hasonlóan arra is hívjuk fel a figyelmet az ly-re! pólya, batyu, golyó, gatya, gólya, folyó, potya A folyó fölött gólya repül. (Ibolya pólyában fekszik.) Az óra további részében a ritka betűket gyakoroljuk az előző óraihoz hasonló módon a 10. boríték, a 14. old/11., 15. old./12. feladat alapján. A 15. old./13. feladat feladható házi feladatnak. Az órát a 16. old./14. rejtvény játékos, versenyszerű feldolgozásával zárjuk. Az ABC Betűk! Sorakozó! óra Az ABC gyakorlása 10. óra ly-ty differenciálása Diktálás: ty-ly differenciálás A betűk közti különbségek megbeszélése a szokásos módon, felírni a füzetbe a ly-ty betűket, majd felhívni a figyelmet a 2+3 szótípusra. Diktálás előtt rögzítsük, hogy pontos j-s szó nincs a diktált szavak között! sirály, fátyol, sólyom, szatyor, bagoly, latyak, király, szutyok A sirály, a sólyom és a bagoly, ragadozó állatok. (A király lánya fátylat visel.) Az óra további részében az ABC-vel kezdünk ismerkedni. A 11. borítékban található ABC készlettel dolgoznak a gyerekek, a tanító a táblán A5-ös méretű kartonra dolgozott betűkkel dolgozik. (Az egyik oldalon fekete, a másik oldalon piros-zöld-kék betűk legyenek a tanári készletben.) Szétválogattatjuk a magánhangzókat és a mássalhangzókat, majd a mássalhangzókat tovább csoportosítva jussunk el az egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű betűk fogalmáig. Ezután vezetjük be az ABC fogalmát: A magyar nyelvben 44 betűnk van, ezeket egy bizonyos sorrendbe is állították, ez az ABC. 9

10 Móra Ferenc: Zengő ABC-je segítségével tanítjuk az ABC-t. A tanító olvassa a verset, a gyerekek között kiosztjuk a táblai ABC készletet, minden gyereknek jut 1-3 betű. Aki hallja a nála levő betű hangját, felteszi a táblára a sorba. A kimaradt betűket a tanár útmutatásai alapján helyezik el. Az óra további részében megtanulják a 17. old./3. feladatában található ABC dalt. Az óra végén csoportokat alakítunk, egy ABC boríték betűit szétosztják egymás között, az egyik gyerek olvassa a verset, majd mindig annak kell raknia a soron következő betűt, akihez jutott! A kimarad betűket a táblai minta alapján helyezik el. Szánjunk rá egy-két rajz vagy technika órát vagy délutáni foglakozást: Mindenki kap egy A5-ös kartont, amelyre a hátán levő betű Móra verssorát kell lerajzolnia. A kártyákkal is játsszák el a versmondó játékot. Házi feladat lehet az ABC írott betűkkel való leírása. Az ABC gyakorlása 11. óra sz gyakorlása Diktálás: sz gyakorlása A diktálás előkészítése az előzőekben leírtak szerint. tapasz, jászol, sziget, halász, kalász, vászon A halászok kikötnek a szigeten. (A kalászból kiperegnek a szemek.) 10

11 A továbbiakban az ABC-vel foglalkozunk, gyakoroljuk a dalt. Az osztály tagjainak sorba állítása névsor szerint. A sorbaállás után elmondják a nevüket, aztán csak a nevük kezdőbetűjét. Az ABC mely betűjéhez nem tartozik név? Előfordul-e több azonos kezdőbetűs név? Ilyenkor mi a teendő? A 12. borítékban található neveket többféleképpen is felhasználhatjuk. Lehet egyéni vagy csoportos munka, esetleg páros munka keretében betűrendbe rakni, majd a füzetbe ragasztani. Lehet úgy is, hogy a fiú és lányneveket- külön-külön rakják betűrendbe, majd ragasztják a füzetbe. Óra végi játék: ország város, vagyis a tanító vagy egy gyerek, aki már tudja, mondja az ABC-t, egy másik gyerek valahol taposol egyet, azzal a betűvel kell írni egyénileg, párokban vagy csoportokban 2 perc alatt 1-1 növényt, állatot, tárgyat. Házi feladat lehet a 11. boríték alapján az ABC kirakása, majd a füzetbe írott betűkkel történő leírása. Az ABC gyakorlása 12. óra sz gyakorlása Diktálás: sz gyakorlása Előkészítés szokás szerint. szarka, szilva, szikla, disznó, szeplő, szolga A szilvafán szarka fészkel. (Szilvia a szikla szélén áll.) ABC dal ismétlése. Bevezetés a lexikonok, szótártak használatába. Szükséges minél több Ablak-Zsiráf, Értelmező Kéziszótár, Idegen szavak szótára, valamilyen idegen nyelvi szótár pl,. magyarangol, magyar-német stb. meg kell mutatni a gyerekeknek a szótárak felépítését, az ABCrendbe sorolás értelme rögtön világossá válik. Csoportmunkában a gyerekek kikeresik az alábbi szavakat: Ablak-Zsiráf : apály, bánya, moha, zúza Idegen szavak szótára: kolera, vegetáriánus Értelmező kéziszótár: ménes, köpül, doromb Nyelvi szótár: jó, ló, kenyér, sétál, A keresett meghatározásokat másoljuk ki előre fóliára vagy írjuk aktív táblára, hogy ellenőrzésnél minden gyerek láthassa. A 13. boríték feladatával tovább gyakoroljuk frontálisan az ABC-t. Óra végi játék: ország - város Házi feladatnak egy közösen kiválasztott szó kikeresését, kimásolását adhatjuk. 11

12 Az ABC gyakorlása 13. óra gy gyakorlása Diktálás: gy gyakorlása gyár, gyík, gyom, lágy, hegy, begy, jegy, rügy, fagy A hegy déli oldalán már rügyeznek a fák. (A gyár gyomos udvarán gyíkok sütkéreznek.) Az ABC dal ismétlése 14. boríték feladata önálló munka frontális ellenőrzéssel Csoportmunka a szótárakkal, mint előző órán Óra végi játék: ország - város Házi feladatnak egy közösen kiválasztott szó kikeresését, kimásolását adhatjuk. Az ABC gyakorlása 14. óra gy gyakorlása Diktálás: gy gyakorlása gyógyít, nagyít, gyalul, hegyez, vigyáz, figyel Gyuri nagyon figyeli a magyarázatot. (Ha kitört a ceruzád hegye, ki kell hegyezned.) ABC dal ismétlése Szótárhasználat gyakorlása 15. boríték feladata Óra végi játék: ország -város Házi feladatnak egy közösen kiválasztott szó kikeresését, kimásolását adhatjuk. Az ABC összefoglalása 15. óra zs gyakorlása Diktálás: zs gyakorlása zsibbad, zsörtöl, morzsál, habzsol, lebzsel, hemzseg, dörzsöl, morzsol A zsákban bab van, hemzseg benne a zsizsik. (Zsolt zsömlét uzsonnázik.) Ezen az órán összefoglaljuk az ABC-ről tanultakat. 12

13 ABC dal ismétlése, Móra Arany ABC elmondása többféleképpen. A táblán a mozgatható ABC készlettel, a gyerekek a padon a 11. boríték ABC készletével dolgoznak. Önállóan kirakják a gyerekek a padra az ABC-t. Tábláról ellenőrzik. Vegyék ki a sorból az összes magánhangzót. Mi maradt? A mássalhangzókat csoportosítsák: egyjegyű kétjegyű - háromjegyű. Szótárhasználat gyakorlása csoportmunkában Óra végi játék: ország - város Házi feladatnak egy közösen kiválasztott szó kikeresését, kimásolását adhatjuk. Az ABC 16. óra Tudáspróba Diktálás: makk, mell, varr, forr, kedd, hull, toll, rossz, csepp, hall, fütty Az ABC betűi Kétjegyű mássalhangzók Magánhangzók Mi van a képen? Betűpótlás 13

14 név: Dátum: 1. Diktálás: 2. Pótold az ABC hiányzó betűit! a á c d dz e é f g h i í j l m n o ó ö p q r s t u ú v w x y z 3. Írd le a kétjegyű mássalhangzókat! 3. Írd le a magánhangzókat! 4. Mi van a képen? Írd alá! Minden szóban legyen ritka betű! 14

15 5. Pótold a hiányzó betűket ( ly, j)! te, sa t, gó a, fo osó, osztá, kirá, só om, ha ó, ha_, nápo i, va, szá, pocso a, Ibo a 15

16 Zöngés-zöngétlen mássalhangzók Morog, nem morog? óra Zöngés-zöngétlen 17. óra sz-zs differenciálása Diktálás: sz-zs differenciálás szalag, zsiráf, jászol, zsanér, pázsit, kalász, mozsár A zsiráf a pázsiton heverészik. (Szilvi rózsájának már hullik a szirma.) A zöngés-zöngétlen témakört a Játékházzal indulóknak másképpen kell tervezniük, mint azoknak, akik más módszertannak tanultak eddig. Az utóbbiak számára ez teljesen új tananyag. A munkafüzetet az általános felhasználhatóság érdekében ezért kénytelenek voltunk úgy kialakítani, hogy új ismeretként meg lehessen a gyerekkel ismertetni a mássalhangzók ilyen sajátosságát. A Játékházzal indulók számára viszont csak annyi a feladat, hogy a morog, és a nem morog helyett eztán a zöngés, zöngétlent használunk. S a feladatok közül válogatva némileg felfrissítjük ismereteiket. Felhasználva ezt az új fogalmak használatának elsajátítására. Nem a témakör átugrását javasoljuk, hiszen a betűdifferenciálásoknál kiemelten fontos a stabil zöngésség szerinti megkülönböztetés. Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy vétlenül se új tananyagként kezeljük, mint mit a feladatleírások sugallnak, mert ez megzavarhatja a gyerekek egy részét. (A másik része meg azt nem érti, mért kell olyasmit tanulni, amit már tudnak.) Az a gyerekeknek is jobb érzés, hogy tudnak már valamit, és most erre támaszkodva haladhatnak tovább. Ez az órajavaslat például a nem Játékházzal indulók számára készült, mint új témakör bevezetése. Kiosztják a gyerekek között a táblai mozgatható ABC készletet. Felrakják a táblára az ABC-t. Kiválogatják a mássalhangzókat, megfigyelik a gége működését: zöngés-zöngétlen fogalmának bevezetése. (Vannak olyan mássalhangzók, amelyek kiejtése közben morog a torkunk, ezt hangszalagjaink rezgése okozza. Ezek a zöngés mássalhangzók. A többieket, amelyeknél nem rezegnek a hangszalagjaink, zöngétleneknek nevezzük. A hangok e tulajdonságának az ismerete segít a szavak helyes leírásában.) Két csoportba osztják a mássalhangzókat a táblán zöngésség szerint. Ezután a betűket megfordítjuk, ahol már a piros-zöld betűk láthatók. A gyerekek leírják a füzetükbe pirossal a zöngés, zölddel a zöngétlen mássalhangzókat. A 19. old./1. feladat lehet házi feladat. Óra végi játék: gondoltam egy hangra: a tanító mond 4-5 jellemzőt, a gyerekek a betűt írják le. Pl. gondoltam egy mássalhangzóra, amelyik kétjegyű, az ABC végén van, így kezdődik egy péksütemény neve, amelyből szendvicset szoktunk készíteni a kirándulásra. (Megfejtés: zs). Ez a játék a Játékházzal induló gyerekeknek könnyű, mert már első osztályban megtanulták a hangok jellemzőit a betűtanulás részeként. Ennek segítségével könnyen tudnak kérdezni, van konkrét szempontrendszer. A többiek erre csak akkor lesznek képesek, ha az olvasókönyvben a betűk mellé emlékeztetőnek szerkesztett leírásokat erre felhasználjuk. (Rendszeresen átolvassuk, értelmezzük, kipróbáljuk. Pl.: 16

17 Emlékszel a tyúkanyó hangjára, ahogy a csibéit hívja? A nyelved hegye az alsó fogsorod mögött támaszkodik, a nyelved háta feldomborodik. A középső része hozzáér a szájpadlásod elülső részéhez, majd onnan lepattan, a torkod nem morog.) Zöngés-zöngétlen 18. óra ty-gy differenciálása A következő órák felépítése nagyon hasonló. Az óra elején a diktálás előtt megbeszéljük az adott órán differenciálandó zöngés-zöngétlen hangpár sajátosságait: hol képezzük, tudatosítjuk, hogy a zöngésség az egyetlen képzésbeli különbség a két hang között. Differenciálásnál mindig a különbségeket vesszük először számba, majd utána a hasonlóságokat! Felírjuk a táblára, illetve a füzetbe zöld/ piros színnel a betűket, majd a betűk alá két oszlopba írják a gyerekek a diktált szavakat. A következő feladat mindig zöngés-zöngétlen hangdifferenciálás, majd kép-szókép egyeztető borítékos feladat. A borítékos feladat megoldási algoritmusa ebben az esetben a következő: a gyerekek kirakják a képek alá a szavakat, két csoportra osztják őket a gyakorolt zöngés-zöngétlen hang-pár alapján. Ellenőrzés után visszarakják a borítékba a szavakat, majd a képek alapján leírják a füzetbe a két szóoszlopot az óra eleji diktáláskor már megkezdett oszlopokba. Az ellenőrzés a szókártyák alapján önállóan történhet. Ezután munkafüzeti feladatok következnek: szavak kiegészítése, mondatok kiegészítése, végül óra végi játék, rejtvény. Házi feladatnak szógyűjtési feladatot adhatunk, az oszlopokat folytatva írhatnak adott betűpárral szavakat a gyerekek fejből, a korábbi órákon megismert szótárakból. Az alábbiakban csak az ettől eltérő órarészleteket írjuk le részletesebben. Diktálás: gy-ty differenciálása gyógyít, zötyög, vigyáz, fütyül, legyez, motyog, gyalul, totyog, figyel Mátyás vigyáz totyogó öccsére. (Gyuri erősen kapaszkodik a zötyögő villamoson.) 19. old./2. feladat 16. boríték 20. old./4., 5. feladat Játék: ország város ty-gy-vel Zöngés-zöngétlen 19. óra ty-gy differenciálása Diktálás: gy-ty differenciálása kesztyű, bástya, hagyma, hangya, hattyú, gyertya, gyeplő, gyurma, Györgyi meggyújtja a gyertya kanócát. (A bátyám gyurmából formázott bástyát.) 21. old./6. feladat. 17. boríték. 21. old./8. feladat. 21. old./9. feladat lehet csoportmunka vagy egyéni versenyfeladat óra végi játékként. 17

18 Zöngés-zöngétlen 20. óra b-p differenciálása Diktálás: b-p differenciálás patak, bohóc, bajusz, pohár, toboz, papír, lapát, búvár, telep Béla a patakparton tobozt keresgél. (A búvár palackja kiürült.) 21. old. /10. feladat. 18. boríték. 22. old./12. feladat. 22. old./13. feladat lehet csoportmunka vagy egyéni versenyfeladat óra végi játékként. Zöngés-zöngétlen 21. óra b-p differenciálása Diktálás: b-p differenciálás borsó, párna, bálna, lámpa, zabla, sapka, pumpa, bimbó, A borsó virága még bimbós. (A lámpa burája poros, le kell törölni. ) 22. old./14. feladat. 19. boríték. 23. old./16. feladat. 23. old./17. feladat lehet csoportmunka, vagy egyéni versenyfeladat óra végi játékként. Zöngés-zöngétlen 22. óra f-v differenciálása Diktálás: v-f differenciálás szarvas, farkas, farmer, vándor, kuglóf, lekvár Vera és Feri szereti a mazsolás kuglófot. (A baracklekvár különösen finom.) 23. old./18. feladat. 20. boríték. 24. old./20. feladat. 24. old./21. lehet páros munka 25. old./22. rejtvény csoportmunka vagy egyéni versenyfeladat óra végi játékként. 18

19 Zöngés-zöngétlen 23. óra k-g differenciálása Diktálás: k-g differenciálása bogár, bokor, kapor, fogas, bokor, virág, fazék, lakat A fogason lóg egy sárga kalap. (Gábor apróra vágja a kaprot és beleteszi a tökfőzelékbe.) 25. old./23. feladat. 21. boríték. 26. old./25. feladat. 26. old./26. feladat 27. old./27. feladat lehet páros munka csoportmunka vagy egyéni versenyfeladat óra végi játékként. Zöngés-zöngétlen 24. óra d-t differenciálása Diktálás: d-t differenciálása hold, kert, lent, térd, sajt, rojt, zöld, pánt, föld, kard Tünde a derekára kötött egy zöld szalagot. (Ádám kardot farag egy vastag ágból.) 27. old./28. feladat. 22. boríték. 28. old./30. feladat. Óra végi játék lehet ország-város játék d-vel, illetve t-vel. Zöngés-zöngétlen 25. óra zs-s differenciálása Diktálás: zs-s differenciálása sóska, torzsa, morzsa, sonka, tepsi, puska, vizsla, rozsda A vizsla ellopta a sonkát a kosárból. (Zsuzsi sóskafőzeléket ebédelt ma.) 28. old./31. feladat. 23. boríték. 28. old./33. feladat. 29. old./34. óra végi játék csoportmunkában vagy egyéni versenyfeladatként. 19

20 Zöngés-zöngétlen 26. óra sz-z differenciálása Diktálás: sz-z differenciálása szikla, zebra, szikra, fejsze, fűzfa, szarka, zerge, szálka A zerge ügyesen ugrik szikláról sziklára. (A fűzfa ágára egy szarka szállt.) 29. old./35. feladat. 24. boríték. 30. old./37. feladat. 30. old./38. feladat óra végi játék csoportmunkában vagy egyéni versenyfeladatként. Zöngés-zöngétlen összefoglalás 27. óra gy gyakorlása Diktálás: gy gyakorlása gyógyszer, fegyver, gyermek, rongyos, győztes, lengyel A gyerekek között Gyurka fut a leggyorsabban. (A betegek gyógyszert szednek.) 30 old./39. feladat 25, 26. boríték A 11. boríték betűkészletéből a mássalhangzókat zöngésség szerint szétválogatjuk, majd párokba állítjuk őket. A ly, j, ny, m, n zöngés hangoknak nem lesz párja. A gyerekek leírják a füzetbe a hangpárokat, majd a megmaradt 5 betűt. Óra végi játék: barkochba. Először a tanító mond 4-5 jellemzőt. Gondoltam egy hangra, kétjegyű, zöngétlen, ezzel a hanggal kezdődik egy fürge állat neve, ezzel a hanggal kezdődik az ujjunkon viselt ékszer neve, az ABC 13. betűje, melyik ez a hang? 3-4 hangot a tanító mond, majd a gyerekek próbálkozhatnak. Zöngés-zöngétlen összefoglalás 28. óra ny gyakorlása Diktálás: ny gyakorlása bárány, szőnyeg, szúnyog, csákány, legény, kanyar Sanyi nyakát megcsípte egy szúnyog. (Manyi a szőnyegen játszik a báránykájával.) 31 old./42. feladat. 27. boríték. 20

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

SÁL. sál HAJ. haj ZSÁK. zsák KÉS. kés VÖDÖR. vödör BOKOR. bokor MAJOM. majom ZÁSZLÓ. zászló ALMA. alma SZEMÜVEG. szemüveg TEHERAUTÓ.

SÁL. sál HAJ. haj ZSÁK. zsák KÉS. kés VÖDÖR. vödör BOKOR. bokor MAJOM. majom ZÁSZLÓ. zászló ALMA. alma SZEMÜVEG. szemüveg TEHERAUTÓ. SÁL HAJ ZSÁK KÉS TÓ VÖDÖR BOKOR MAJOM ZÁSZLÓ ALMA SZEMÜVEG TEHERAUTÓ MESEKÖNYV BABAKOCSI SZÁMÍTÓGÉP sál haj zsák kés tó vödör bokor majom zászló alma szemüveg teherautó mesekönyv babakocsi számítógép 3

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Szótagoljunk! 1. Robot Robi felfedezõútra indult. Mit látott? Írd le szótagolva a szavakat, ahogy a robot mondhatta

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak

Földvári Erika NYELVTAN. Tankönyv második osztályosoknak Földvári Erika NYELVTAN Tankönyv második osztályosoknak Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Magánhangzók, mássalhangzók 1. Tükör elõtt végezd a gyakorlatokat! Kerekítsd az ajkad! Egyre jobban szûkítsd a kerekítést!

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

Olvasás 1. tanmenet, A típus. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Témák órákra bontása. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Olvasás 1. tanmenet, A típus Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés az iskolával, a tanítóval, az osztálytársakkal.

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat 1. Írd le a szavakat szótagolva! Jelöld függõleges

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Lovagok és királylányok lapbook

Lovagok és királylányok lapbook Lovagok és királylányok lapbook ÁRNYÉKOK PÁROSÍTÓ SZIMBÓLUMOK PÁROSÍTÓ A lovagokat és a királylányokat vágd ki, majd ragaszd a következő oldalon lévő négyzetlapokra! Tedd növekvő/csökkenő sorrendbe,

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékváros Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom Fõnév......................... 3 19; 41 56; 75 90; 111 126 Fõfogalom

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva

Matematika A 1. évfolyam. páros, páratlan. 22. modul. Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva Matematika A 1. évfolyam páros, páratlan 22. modul Készítették: Szabóné Vajna Kinga Harzáné Kälbli Éva Molnár Éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 22. modul Páros, páratlan modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

É N É S A M Á S I K MACÓKA ÉS A PIKNIK SZKB_103_01. A modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3.

É N É S A M Á S I K MACÓKA ÉS A PIKNIK SZKB_103_01. A modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. É N É S M Á S I K MCÓK ÉS PIKNIK modul szerzôje: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_01 8 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY. Informatika. Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013

ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY. Informatika. Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY Informatika 5 Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 HOGYAN KELL HASZNÁLNI? 1. Mi a szoftver? Fogalmazd meg

Részletesebben

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

LOGO ELŐKÉSZÍTŐ JÁTÉKOK

LOGO ELŐKÉSZÍTŐ JÁTÉKOK A következőkben több robotjáték leírását olvashatjuk. Ezeket a játékokat akár osztályteremben, akár kint az udvaron is játszhatják, nem feltétlenül szükséges számítógépes szaktanterem. I. Ismerkedés a

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Hibajavítás Viccet olvashatsz. A poén mellett figyelj a helyesírási hibákra is, mert sajnos csúszott bele néhány. Ezeket kell megtalálni és aláhúzni! Írd le helyesen a vonalra. Az álatorvos

Részletesebben

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

a képzelet útjain 1. ÉVFOLYAM a z é n d i m e n z i ó i A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János Z ÉN ÚTJIM III. szkc_101_12 a z é n d i m e n z i ó i a képzelet útjain modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM tanári az én útjaim iii.

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN

ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN Matematika A 3. évfolyam ÖSSZEADÁS, KIVONÁS AZ EGY 0-RA VÉGZŐDŐ SZÁMOK KÖRÉBEN 16. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 16. modul összeadás, kivonás az egy 0-ra végződő számok körében

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM

OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM OLVASÁSI KÉPESSÉGEKET FEJLESZTŐ PROGRAM 1. NAP PROGRAMJA Ezen a héten újabb, egymáshoz nagyon hasonló betűkkel játsszunk! Azonban ők már nem csak hárman vannak, hanem bizony nyolcan, így a dolgunk is nehezebb

Részletesebben

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam

ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ KOMPETENCIATERÜLET B. 6. évfolyam ÉLETPÁLYA- ÉPÍTÉS KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKA TANÁRI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program kerettanterve alapján készült. A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal

Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal Matematika A 2. évfolyam Nyitott mondatok Bennfoglalás maradékkal 35. modul Készítette: Szitányi Judit 2 modulleírás A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok

az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok Matematika A 1. évfolyam az összeadás, kivonás értelmezéseinek gyakorlása; szöveges feladatok 34. modul Készítették: szabóné vajna kinga molnár éva matematika A 1. ÉVFOLYAM 34. modul: az összeadás, kivonás

Részletesebben

ALAPOZÓ/MEGÚJÍTÓ FEJLESZTÉS

ALAPOZÓ/MEGÚJÍTÓ FEJLESZTÉS KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ALAPOZÓ/MEGÚJÍTÓ FEJLESZTÉS (Újra olvasok, írok, számolok!) Olvasás, írás INSTRUKTORI MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Damó

Részletesebben

Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival J á t é k s z a b á l y

Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival J á t é k s z a b á l y Adam Kałuża játéka Piotr Socha rajzaival Játékszabály A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE Az első játék előtt le kell választani a sablonról a zsetonokat és a játékos jelölőket. TÁRSASJÁTÉK 2 4 FŐ RÉSZÉRE JÁTÉKIDŐ KB.

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013.

kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. kisokos Foglalkoztató füzet gyerekeknek Kiadja: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 2013. Augusztus vége volt, a gyerekek már hazajöttek a nyaralásból.

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

Matematika C 3. évfolyam. Melyikhez tartozom? 4. modul. Készítette: Abonyi Tünde

Matematika C 3. évfolyam. Melyikhez tartozom? 4. modul. Készítette: Abonyi Tünde Matematika C 3. évfolyam Melyikhez tartozom? 4. modul Készítette: Abonyi Tünde Matematika C 3. évfolyam 4. modul Melyikhez tartozom? MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes

Az 5. 14. modul. Készítette: bóta mária kőkúti ágnes Matematika A 1. évfolyam Az 5 14. modul Készítette: bóta mária kőkúti ágnes matematika A 1. ÉVFOLYAM 14. modul Az 5 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 1.NAP PROGRAMJA Elsőként megismerkedünk azokkal a betűkkel, amelyekkel ezen a héten dolgozni fogunk. Ezek pedig: b,d,p Nem elég, hogy vizuálisan

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka.

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka. Óravázlat 3. osztályos nyelvtan Tananyag: A főnevek helyesírása Oktatási cél: A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz

Részletesebben

Kedves Kisdiák! Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (Albert Einstein)

Kedves Kisdiák! Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (Albert Einstein) Kedves Kisdiák! Reméljük, szívesen dolgozol majd ebből a könyvből. Tudjuk, hogy könnyebb az írás, már nem olyan nehéz észrevenni és betartani a szabályokat. Ha mégis valamit hibásan írsz, nyugodtan radírozd

Részletesebben

Megoldások III. osztály

Megoldások III. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások III. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból

Téma, tananyag. Téma, 1. Névtáblakészítés. színes ceruza. 2. Az ősz színei, gomba színes papírból Hét óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag óra Téma, tananyag Magyar Matematika Környe zetismeret Technika Szepte mber 1. 12. Köszönés, ismerkedés 1. Labdadobálás, ügyességi játék 1.

Részletesebben

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző

SET. Például: SET mert: Szín: 3 egyforma. Alak: 3 egyforma. Darab: 3 egyforma. Telítettség: 3 különböző 1 SET A SET játékszabályairól röviden, már ha valaki nem ismerné: Hogy néznek ki a kártyalapok? Minden kártyán van egy ábra, aminek 4 jellemzője van. Minden kategória további három különböző lehetőséget

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Animáció készítése Scratch-ben

Animáció készítése Scratch-ben Animáció készítése Scratch-ben az előző foglalkozás összefoglalása animációs lehetőségek a Scratch-ben időzítés és szinkronizáció gyakorlás animációs kisfilm készítésével Mi a program? utasítások sorozata

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

10. NEM HISZEK A FÜLEMNEK! 8 PONT

10. NEM HISZEK A FÜLEMNEK! 8 PONT ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 3. OSZTÁLY 3. FORDULÓ 1. ROKONAIM KERESEM 10 PONT A kövér melléknév rokon értelmű megfelelőit keressétek meg és színezzétek ki a betűrácsban vízszintesen, függőlegesen vagy

Részletesebben

10-20 szó: az eredmény kiváló néha játszanak az analízis-szintézis képességét fejlesztő játékokkal,

10-20 szó: az eredmény kiváló néha játszanak az analízis-szintézis képességét fejlesztő játékokkal, I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Feladat: Gyermeke keresse meg a betűhalmazban az elrejtőzött állatokat. Fontos! - Csak két irányban (balról jobbra és föntről lefelé) haladhat gyermeke - Csak

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom

7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227. Tartalom 7 tördelt képpel uj rsz.qxp:layout 1 6/11/14 8:36 AM Page 227 Tartalom Nyári élmények................................................ 4 Nyári rajz (Nemes Nagy Ágnes).............................. 5 A ny

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 2007 programcsomagot fogsz

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben