MÁSODIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁSODIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV"

Átírás

1 MÁSODIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV A HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁDHOZ írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012

2 NYELVTAN 1. FÉLÉV Az alábbiakban tanítási órákra bontva mutatjuk be a tanítási anyagot. A címben az óraszámtól balra mindig az óra fő témája, jobbra a diktálás témája szerepel. Ez utóbbi azért kiemelésre méltóan fontos, mert arra törekszünk, a diktálást megelőző órákon, hogy maximálisan előkészítsük a diktálás sikerességét. Kiemelt cél, hogy a gyerekek lehetőleg ne találkozzanak a diktálás során számukra ismeretlen nyelvi problémával. Lehessenek ügyesek, sikeresek! Bevezető, íráspróba 1. óra tájékozódás Az első órán az alábbi diktátummal felmérjük a gyerekek íráskészségét. A diktátumban szerepel a magyar ABC minden betűje. Diktálás: só, zsák, csésze, bogyó, hattyú, jármű, osztály, szarvasbogár, stadion, krumpli A nyúl a fűben lapul. A friss kenyér ropogós. A javításkor megfigyeljük a gyerek írásképét: betűformái, betűkötései szabályosak-e? Betűismerete biztos-e? Időtartam jelölési, ékezethibát vét-e? Tagolási hibát vét-e, s ha igen hol? Milyen hosszúságú szót tud biztonságosan leírni? Az óra további részében előképet kellene vázolni arról, mi várható az év során. Illetve ismerkedni a munkafüzettel. Érdemes ebben a munkafüzet bevezetőjére támaszkodni, ennek érdekében szerkesztettük. (Jeles nap! Mégiscsak ez életük első nyelvtanórája!) A mássalhangzók időtartama Megy vagy meggy? Nem mindegy! (2-5. óra) Ez az anyagrész nehéz és elvont, megfelelő fonológiai elemzőkészséget igénylő témakör, ezért legyünk türelmesek, haladjunk lassan és többnyire frontálisan. Elsősorban a fonológiai tudatosságra koncentráljunk, annak fejlesztésére, élesítésére helyezzük a hangsúlyt. Ne érezzük kudarcnak, ha a témakör végére nem veszi minden tanítványunk birtokba ezt az anyagrészt. Ezek csak a kezdő lépések, az a fontos, hogy minden gyerek induljon el. A mássalhangzók időtartama 2. óra ty gyakorlása Diktálás: ty gyakorlása A diktálás előtt átismételjük a ty betűről tanultakat (kiejtését megbeszéljük, ld. olvasókönyv, írásképe a táblára kerül zöld színnel). Felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy minden diktált szóban lesz ty betű, és minden diktált szó (a mondat persze már nem) azonos szerkezetű szavakból áll. Pl. ez esetben 4 betűs, két szótagú szavakból, mondunk egy példát, hogy milyen szerkezetű szavakra számítson. A vessző helyes használata még nem követelmény, ezért ezt mindig megmondjuk. 2

3 kutya, gatya, dutyi, motyó, szotyi, bátyó Matyi fütyül a kutyának. (Olvad a hó, minden latyakos.) Az óra további részében az időtartam jelentést megkülönböztető szerepét mutatjuk be, ezzel vezetjük be a mássalhangzók időtartam-jelölését. Az 1. boríték munkafüzetben található instrukció alapján történő elvégzése, majd a munkafüzet 5. old./2. feladata alapján vezetjük be az új anyagot. Ehhez a boríték puszta kirakása természetesen nem elég. Ennél az első borítéknál nagyon fontos, hogyan sikerül a zökkenőmentes lebonyolítás. Aki csak most kezdi annak komoly pedagógiai feladat az ilyen tevékenység megalapozása. A már gyakorlottak esetében az új évkezdet lehetőség a folyamat újraszabályozására, a rutinok megerősítésére, esetleges cseréjére. Erre már csak azért is van mód, mert a feladat nem az alaptípusú szó-kép egyeztetés. Javaslatunk az első boríték egy hatékony felhasználási folyamatára: o Első lépésben a képeket félrerakva, szópárokat kell kerestetni (lak-lakk) o Aztán az eltéréseket megfigyeltetni. Mivel nagyon szembeötlőek a többség számára, tanítói kérdés nélkül is tömegesen szeretnék ezt közölni. Ha csak egyikük mondhatja, a többiek csalódottak lesznek. Lehetnek viszont olyanok is, akik lassabban készülnek el, s nem is annyira egyértelmű számukra a szavak különbsége. Esetleg nem tudják megfogalmazni. Ha csak elhangzik a fejük felett, akkor számukra nincs kellő hatása, pedig nekik lenne legfontosabb a tapasztalat megszerzése. Kérdés helyett, érdemes elnyújtani a folyamatot. Aki kirakta a párokat, sárgával karikázza be, amit észrevett. Aki ezzel is elkészült, írja le a füzetébe a megfigyelését. Nem kell természetesen azt kivárni, hogy minden gyerek írjon valamit. Azt elég, hogy a karikázással mindenki végezzen. Akkor lehet azt tisztázni, ki mit írt. Minden megállapítást meg lehet erősíttetni: Ki írta ugyanezt? Írt vaki mást? Stb. o Vélhetően minden gyereknek sikerült a jó párokat kiválasztani. Az ellenőrzésre mégis érdemes sort keríteni Nem kivetítéssel, bemutatással, hogy ne csak olvassák, hanem hallják is a szópárokat. Egy gyerekkel felolvastatni nem érdemes, mert eltérő rendben szerepelnek a padokon a párok. Érdemesebb azt a megoldást választani, hogy a tanító mondja az egyik szót a párból, a gyerekek kórusban a másikkal válaszolnak. Közben kikeresik a párokat, és sorban elhelyezik az asztal felső sávjában. Így minden padon azonos lesz a sorrend, olyan módon, hogy van a képek számára megfelelő hely. Így elhangzik hangosan is a szóanyag olyan módon, hogy kihangsúlyozódik a szavak sajátossága. Ráadásul ismét el is olvassa a minden gyerek a szavakat, miközben kikeresi. (Arról már nem is beszélve, hogy pásztázó olvasást is gyakorolják közben!) o A már rendezett szópárok alá kérhetjük, hogy keressenek oda illő képeket. Az eddig könnyű feladat itt válik nehézzé több gyerek számára. Két probléma is felmerül. az egyik a szavak értelme. (pl. var, vet, szál.) Mégsem javasoljuk egyből a szómagyarázatok beiktatását. Az értelmezést a kép is biztosíthatja, ráismerhet a gyerek a jelentésre. A gyerekek tehát elég, ha azokhoz a szavakhoz keresnek először csak képeket, amelyekre ráismernek, majd a maradékon gondolkodnak, keresgélnek. Amit így sem tudnak, azokat kérdezhetik meg a végén. (Mi az a var?) Jó, ha nem a tanító válaszol, hanem a gyerek szólít segítséget a jelentkezők közül. A segítőnek nem a fogalmat kell ilyenkor elmagyaráznia, hanem azt a képet elmesélnie, amivel a fogalom kapcsolatos. (Az a kép, amin egy gyerek a sebes térdéről tekeri le a kötést. a gyógyuló seben van a ) 3

4 Ez a későbbiekben is nagyon fontos. Mindig a fogalomhoz kerestessünk képet, és nem a képhez szót. o A már rendezett feladatot tudjuk felhasználni a feladat fő célkitűzésének megvalósítására. A gyerekek írják le ezeket a szópárokat. Az előkészítés biztosíthatja, hogy helyesen sikerül mindenkinek. Itt már differenciálhatunk. A gyengébb nyelvi adottságúak, a hosszú mássalhangzós szavakat fordítsák le, és írják le a szópárokat a maradék segítségével. A jobb képességűek minden szókártyát lefordíthatnak, s a képek alapján dolgozhatnak. A legjobbak számára vagy memóriapróba lehet (akkor rakjanak vissza mindent a borítékba, és fejből), vagy keressenek ilyen szópárokat, és írják le azokat a füzetükbe. Ez utóbbi feladattal akkor is élhetünk, ha látjuk, hogy már nagyon unják a közös munkát valamelyik előző fázisban. Ha hamar találnak jó párat, akkor adhatunk rajzlapot, hogy rajzolják is meg. Az óra végi játék lehet ezek kitalálása. (Mindkettőt a táblára helyezve az alkotó felváltva rámutathat a képre, s a többiek kórusban mondhatják a tippjeiket.) A fentiek természetesen nem sematikusan értendőek. ennek a borítéknak többféle felhasználási folyamata is lehet. A lényeg mindig a fő célok megvalósulása: A gyengébb nyelvi képességűek kapjanak elég időt és segítséget. Elsősorban a feladat szókészlet helyes leírását készítjük elő. A gyerekek minél szélesebb körben maguk ismerhessék fel a nyelvi szabályokat. A kiegészítő célok: Lehetőleg minden gyerek maradjon végig a feladathelyzetben. Ne kelljen senkinek hosszasan várakoznia! (Differenciálás a feladatban és a kiegészítésben.) A jobb képességűek kapjanak analógián alapuló, az adott nyelvi probléma témakörében maradó kreatív feladatot. Lehetőleg bemutatási lehetőséggel. A 5. old./3. feladat nehéz, adhatjuk differenciált feladatként csak a jól teljesítő gyerekeknek, de elképzelhető, hogy csoportmunkában (vegyes összetételű csoportokkal) a gyengébben teljesítő gyerekeket is utol tudja érni ez a feladat. Házi feladat lehet a borítékos feladat beragasztása. Óra végi játék lehet szógyűjtési feladat csoportokban vagy egyénileg ty betűvel. A mássalhangzók időtartama 3. óra ty gyakorlása Diktálás: ty gyakorlása Felhívjuk a figyelmet a betűre, illetve arra, hogy 6 betűből álló, 3+3 szerkezetű, két szótagú szavakat fogunk diktálni. kortyol, vartyog, hortyog, bütyköl, lötyköl, szutykos Pityu keze szutykos a koromtól. (A békák hangosan vartyognak a nádasban.) Az óra további részében a mássalhangzók időtartam-jelölését gyakoroljuk a 2. boríték, majd a 6. old./5. feladat frontális megoldásával. 4

5 Mint ahogyan az első borítékos feladatnál, itt is teszünk javaslatot a feladat önálló megoldásánál egy lehetséges hatékonyabb felhasználására. A feladat fő célja, hogy felkészítse a gyerekeket a szólista szavainak, pontos helyesírásának minél stabilabb elsajátítására. A munkát nem a feladatleírás olvasásával és értelmezésével kezdjük. Az csak a végső lépés lesz. Első feladat a szavak közös sajátosságának a megfigyeltetése. Ennek érdekében az egyik jól olvasó gyerekkel fel kell olvastatni a listát, miközben a többiek is követik a felolvasást. Így minden gyerek látja, és hallja is a közös jellemzőt, a szóvégi hosszú mássalhangzót. Ezt követően minden gyerek bekarikázhatja, amit észrevett. A kétjegyű mássalhangzók miatt fordulhat elő hiba. (Pl. mindig csak az utolsó két betűt karikázza rutinszerűen valaki.) Ezt lehet megbeszéléssel kompenzálni. Biztosan lesz gyerek, aki szóvá teszi a főszabály megfogalmazását követően, hogy vannak kétjegyű hosszú mássalhangzók is, nem csak hosszúak. Ha ezeket sorra vesszük, akkor kiegészülhetnek az esetleges szűk jelölések. Másik lehetőség, hogy valakivel felolvastatjuk, amit karikázott. A felpattanó zárhangokat (pl. p) nem lehet hosszan ejteni, ki kell mondani 2-szer a felolvasáskor. Így arra is fény derül, hogy vannak közöttük kétjegyűek (ty ty), a karikázás esetleges hibáit így is javíthatják a gyerekek. Így minden gyerek figyelmét biztosan pontosan fókuszáltuk a jelenségre. Az a jó, ha egy-egy szó minél többször előkerül, az egyszeri lemásolás a gyerekek többségénél nem elég arra, hogy megjegyezze az írásmódot. A továbbiakban lehet úgy eljárni, hogy az egyik jobban olvasó gyerek olvassa hangosan az első hiányos mondatot többször egymás után, a többiek pedig kórusban sorba belepróbálják az összes szót. Lesznek benne vicces változatok is. (Pl.: Tölgyfán terem a csirkemell.) Amikor valaki úgy gondolja, hogy a szó illik a mondatba, koppantson a ceruzája végével. A sorozatot minden mondatnál végig kell mondani. Lesz persze véletlen és szándékos félrekoppintás, de ez nem baj. Az ilyen közös összeolvasás megoldja a szóértelmezési problémákat is. Amikor már unalmassá kezd válni a gyakorlat, érdemes frissíteni a szabályokat. Például a mondatba illő szó titok, azt csak suttogni lehet. A figyelmetlenségből eredő hibák ilyenkor még egyértelműben kibukkannak, ami koncentrációra késztet. Az összes mondat ilyen végigolvasása után lehet pl. akár házi feladat is a szavak beírása a mondatokba. Bizonyára így már nem fog gondot okozni a megoldás. A jobb képességű gyerekek az első pár mondat után ráunhatnak erre a játékra. Érdemes számunkra kiegészítő feladatot adni. Az elsődleges ötlet ilyenkor az szokott lenni, hogy írjanak a szavakkal más mondatokat. Ez jó horizontális differenciálás, de ha túl gyakori megoldás, akkor monotonná válik. S elég didaktikus. (Ennek jele, hogy kevésbé lesznek az adott feladatokkal hamarabb készen.) Ennél a feladatnál pl. könnyen lehet kreatív feladatot is adni azzal, hogy gyűjtsenek még ilyen szavakat a füzetükbe, és ha találnak párat, akkor írjanak azokhoz hiányos mondatokat. Ha születnek ilyenek, akkor az óra végén felolvashatják annyiszor, amíg az osztálykórus egybehangzóan meg tudja mondani az általuk talált szót. Az ilyen szerepléssel kombinált differenciáló feladatok már a tehetséggondozást is jól szolgálhatják. Természetesen ez a javaslat sem séma. Még feladattípuson belül is minden feladatot annak fő célját figyelembe véve másképpen érdemes bonyolítani, és általában egy adott feladatot is többféleképpen lehet. Az önálló kitöltéshez képest az is előnye, a fenti módon kidolgozott hasonló lehetőségeknek, hogy jobb hatékonyságukon kívül kiegészítő célokat is szolgálnak. (Olvasástechnika, koncentráció, memoriter, stb.) 5

6 A 7. old./6. feladat nehéz és elvont lehet a gyengébb nyelvi készségű gyerekeknek. Őket segítheti az alábbi csoportmunka vegyes összetételű csoportokkal: A csoportok húznak a szópárok közül, vagy a pedagógus osztja ki belátása alapján a szópárokat. A csoportok kitalálnak és eljátszanak egy jelenetet, amelyben a szópárok szerepelnek. Pl. lap lapp Egy gyerek üzenni akar Lappföldre a Mikulásnak. A szüleitől kap egy papírlapot, hogy írjon levelet neki. Házi feladat lehet a borítékos feladat beragasztása, majd 1 kiválasztott szóval mondat írása. Óra végi játék lehet szógyűjtési feladat csoportokban vagy egyénileg ty betűvel. A mássalhangzók időtartama 4. óra zs gyakorlása Diktálás: zs gyakorlása Felhívjuk a figyelmet a betűre, illetve arra, hogy 4 betűből álló, 2+2 szerkezetű, két szótagú szavakat fogunk diktálni. zsűri, zsalu, mázsa, rőzse, rezsó, dézsa, zseni Józsi és Gazsi a zsűri tagja. (Zsuzsi a dézsában fürdik.) Továbbra is az időtartam jelölésével foglalkozunk a 3. boríték alapján. A 7. old/8. feladatban található keresztrejtvény megoldható egyénileg, páros munkában, de csoportos feladatként is, majd a kialakult csoportok további játékos feladatként zs-t tartalmazó szavak szógyűjtési feladatában versenghetnek. Házi feladat lehet zs-t tartalmazó szavak gyűjtése, leírása. Óra végi játék lehet szógyűjtési feladat csoportokban vagy egyénileg zs betűvel. A mássalhangzók időtartama 5. óra zs gyakorlása Diktálás: zs gyakorlása Felhívjuk a figyelmet a betűre, illetve arra, hogy 5 betűből álló, 2+3 szerkezetű, két szótagú szavakat fogunk diktálni. zsiráf, zsanér, zsinór, pázsit, parázs, garázs A garázsba berepült egy óriási darázs. (Zsolt zsírral keni be a zsanérokat.) Az időtartam jelölésének gyakorlására a 4. boríték kirakása után a 8. old./10. feladatban az 3. borítékos feladat megoldását is elővéve csoportosítási feladat következik. A feladat jól megoldható úgy, hogy frontális osztálymunkában mozgatható szókártyákon a táblán megoldjuk a feladatot, majd a tábla eltakarása után önállóan dolgoznak a 10. munkafüzet feladattal, majd a tábláról ellenőrzik. 6

7 Az 5. boríték feladatát nehezítjük: a gyerekek kirakják a képekhez a szavakat, majd a képek alapján leírják a szavakat a füzetbe a képek alá, majd a szókártyák alapján ellenőrzik munkájukat. Óra végi játék lehet a keresztrejtvény önálló vagy csoportos megoldása időre. Az a győztes, aki a leggyorsabb. Házi feladat lehet a 10. feladat legalább 2 szavával mondatot írni. Különleges betűk LY VAGY J? X, Y, DZ, DZS, Q, W (6-9. óra) A ly-j gyakorlását most csak elkezdjük, de egész év során gyakoroljuk majd tovább. A munkafüzet 85. oldalán található ly-j-s szavakat kell tanév végére mindenkinek minimálisan elsajátítani, a diktálásokban is elsősorban ezeket gyakoroltatjuk. A munkafüzet feladataiban és a borítékos feladatokban kitekintünk egyéb ly-j-s szavakra is. A jó nyelvi adottságú gyerekek ezeket is el fogják sajátítani, de számon kérni csak a diktálásokban is begyakorolt, a ly-j-s szólistánkban szereplő szavakat kell. A szavak begyakorlásához képanyagot biztosítunk, amelyet a szavakkal együtt a tanterem falán helyezzünk el, hogy a gyerekek láthassák azt. Ezen kívül a képanyagból memóriajátékot is készítsünk úgy, hogy a gyerekek párosával, illetve kis csoportokban óra végi játékként, napköziben, szabadidőben játszhassanak vele. A fali táblákat nem célszerű egymás mellé helyezni, a legjobb, ha nem is azonos falon vannak. A már kihelyezett szókártyákat nem csak rendszeresen kiegészíteni érdemes az új szavakkal, hanem legalább havonta valamilyen változó szabály szerint átcsoportosítatni, lehetőleg a gyerekekkel. (Élő-élettelen, betűrend, stb.) Lehet úgy eljárni, hogy az első félévben a 2.-os szókészlet mellé 15 új szót gyakoroltatunk, majd a 2. félévben a második 15 szót. (Összesen 30 megjegyzendő új j-ly-s szó szerepel a szólistánkon.) De úgy is megoldható, hogy már a tanév elején kitesszük az összes szót. Törekedünk arra, hogy a diktálásban csak olyan szavak kerüljenek elő, amelyeket már előtte megbeszéltünk, gyakoroltunk. Az új szavakat pedig először úgy diktáljuk, hogy külön az ly-s, külön a j-s szavakat, a diktálás előtt pedig felhívjuk a figyelmet, hogy most csak ly-s vagy csak j-s szavak fognak előfordulni. Különleges betűk 6. óra ly gyakorlása Diktálás: ly gyakorlása Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 4 betűből álló, 2+2 szerkezetű, két szótagú szavakat fogunk diktálni és a szavakban ly betű írandó! folyó, golyó, pálya, gólya, pólya, A folyó fölött gólyák repülnek. (A golyó gyorsan gurul a pályán.) Az óra további részében a j-ly problémakörrel foglalkozunk, a 6. boríték frontális megoldása következik. 7

8 A 10. old./2. feladat frontális megoldása során felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy a toldalékban mindig j-t alkalmazunk, de még nem vezetjük be a szótő, toldalék fogalmát, csak az analógiát: valakinek a valamije mindig j. Házi feladat lehet a diktálás ly-s szavaival mondatokat írni. Óra végi játék lehet csoportokban valakinek valamijét összeírni: pl. mije van egy kisbabának? mije van egy síelőnek? stb. Különleges betűk 7. óra ly gyakorlása Diktálás: ly gyakorlása Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 6 betűből álló, szerkezetű, három szótagú szavakat fogunk diktálni ly- lesz bennük! pocsolya, furulya, nápolyi, hógolyó, folyosó Ibolya és Károly a folyosón furulyázik. (Károly és Mihály a focipályán hógolyózik.) A ly-j gyakorlását az óra további részében a 7. boríték önálló megoldásával folytatjuk. A 11. old./4. feladat önálló megoldása. A 8. boríték és a hozzá kapcsolódó 12. old./6. feladat frontális megoldása. Házi feladat lehet a diktálás ly-s szavaival mondatokat írni. Különleges betűk 8. óra ly gyakorlása Diktálás: ly ismétlése, a diktálás előtt hívjuk fel a figyelmet, hogy minden szóban ly írandó! király, osztály, kastély, szabály, sólyom, bagoly, folyik A kastély ablakában mosolyog egy királylány. (Károly és Mihály az osztályban képeket néz egy bagolyról.) A 9. boríték közös megoldásával vezetjük be a ritka betűket. A tanító előzetesen írja fel a táblára a nehéz betűket és olvassák el a gyerekek! A szavak gyakorlására szolgál a 13. old./8. feladat, önálló feladatként végezhető. A 14. old./9. feladatban található keresztrejtvény lehet óra végi játékos versenyfeladat csoportmunkában vagy egyénileg. Házi feladat lehet a 9. borítékos feladat beragasztása és legalább 2 szóval mondat írása. 8

9 Különleges betűk 9. óra ly-ty differenciálás Diktálás: ty-ly differenciálás A betűk közti különbségek megbeszélése szokásos módon, először a különbségek, azután az azonosságok, először a kiejtésbeli, majd a vizuális jegyek alapján. A táblára felírni a két betűt úgy, hogy majd a javításnál alá tudjuk írni két oszlopban a szavakat, a gyerekek is így dolgoznak a füzetükbe: felírják a két betűt a megfelelő színnel, majd alá a megfelelő helyre a diktált szavakat. Minden differenciálást segítő diktálásnál így járunk el a tanév során. Az előző órákhoz hasonlóan arra is hívjuk fel a figyelmet az ly-re! pólya, batyu, golyó, gatya, gólya, folyó, potya A folyó fölött gólya repül. (Ibolya pólyában fekszik.) Az óra további részében a ritka betűket gyakoroljuk az előző óraihoz hasonló módon a 10. boríték, a 14. old/11., 15. old./12. feladat alapján. A 15. old./13. feladat feladható házi feladatnak. Az órát a 16. old./14. rejtvény játékos, versenyszerű feldolgozásával zárjuk. Az ABC Betűk! Sorakozó! óra Az ABC gyakorlása 10. óra ly-ty differenciálása Diktálás: ty-ly differenciálás A betűk közti különbségek megbeszélése a szokásos módon, felírni a füzetbe a ly-ty betűket, majd felhívni a figyelmet a 2+3 szótípusra. Diktálás előtt rögzítsük, hogy pontos j-s szó nincs a diktált szavak között! sirály, fátyol, sólyom, szatyor, bagoly, latyak, király, szutyok A sirály, a sólyom és a bagoly, ragadozó állatok. (A király lánya fátylat visel.) Az óra további részében az ABC-vel kezdünk ismerkedni. A 11. borítékban található ABC készlettel dolgoznak a gyerekek, a tanító a táblán A5-ös méretű kartonra dolgozott betűkkel dolgozik. (Az egyik oldalon fekete, a másik oldalon piros-zöld-kék betűk legyenek a tanári készletben.) Szétválogattatjuk a magánhangzókat és a mássalhangzókat, majd a mássalhangzókat tovább csoportosítva jussunk el az egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű betűk fogalmáig. Ezután vezetjük be az ABC fogalmát: A magyar nyelvben 44 betűnk van, ezeket egy bizonyos sorrendbe is állították, ez az ABC. 9

10 Móra Ferenc: Zengő ABC-je segítségével tanítjuk az ABC-t. A tanító olvassa a verset, a gyerekek között kiosztjuk a táblai ABC készletet, minden gyereknek jut 1-3 betű. Aki hallja a nála levő betű hangját, felteszi a táblára a sorba. A kimaradt betűket a tanár útmutatásai alapján helyezik el. Az óra további részében megtanulják a 17. old./3. feladatában található ABC dalt. Az óra végén csoportokat alakítunk, egy ABC boríték betűit szétosztják egymás között, az egyik gyerek olvassa a verset, majd mindig annak kell raknia a soron következő betűt, akihez jutott! A kimarad betűket a táblai minta alapján helyezik el. Szánjunk rá egy-két rajz vagy technika órát vagy délutáni foglakozást: Mindenki kap egy A5-ös kartont, amelyre a hátán levő betű Móra verssorát kell lerajzolnia. A kártyákkal is játsszák el a versmondó játékot. Házi feladat lehet az ABC írott betűkkel való leírása. Az ABC gyakorlása 11. óra sz gyakorlása Diktálás: sz gyakorlása A diktálás előkészítése az előzőekben leírtak szerint. tapasz, jászol, sziget, halász, kalász, vászon A halászok kikötnek a szigeten. (A kalászból kiperegnek a szemek.) 10

11 A továbbiakban az ABC-vel foglalkozunk, gyakoroljuk a dalt. Az osztály tagjainak sorba állítása névsor szerint. A sorbaállás után elmondják a nevüket, aztán csak a nevük kezdőbetűjét. Az ABC mely betűjéhez nem tartozik név? Előfordul-e több azonos kezdőbetűs név? Ilyenkor mi a teendő? A 12. borítékban található neveket többféleképpen is felhasználhatjuk. Lehet egyéni vagy csoportos munka, esetleg páros munka keretében betűrendbe rakni, majd a füzetbe ragasztani. Lehet úgy is, hogy a fiú és lányneveket- külön-külön rakják betűrendbe, majd ragasztják a füzetbe. Óra végi játék: ország város, vagyis a tanító vagy egy gyerek, aki már tudja, mondja az ABC-t, egy másik gyerek valahol taposol egyet, azzal a betűvel kell írni egyénileg, párokban vagy csoportokban 2 perc alatt 1-1 növényt, állatot, tárgyat. Házi feladat lehet a 11. boríték alapján az ABC kirakása, majd a füzetbe írott betűkkel történő leírása. Az ABC gyakorlása 12. óra sz gyakorlása Diktálás: sz gyakorlása Előkészítés szokás szerint. szarka, szilva, szikla, disznó, szeplő, szolga A szilvafán szarka fészkel. (Szilvia a szikla szélén áll.) ABC dal ismétlése. Bevezetés a lexikonok, szótártak használatába. Szükséges minél több Ablak-Zsiráf, Értelmező Kéziszótár, Idegen szavak szótára, valamilyen idegen nyelvi szótár pl,. magyarangol, magyar-német stb. meg kell mutatni a gyerekeknek a szótárak felépítését, az ABCrendbe sorolás értelme rögtön világossá válik. Csoportmunkában a gyerekek kikeresik az alábbi szavakat: Ablak-Zsiráf : apály, bánya, moha, zúza Idegen szavak szótára: kolera, vegetáriánus Értelmező kéziszótár: ménes, köpül, doromb Nyelvi szótár: jó, ló, kenyér, sétál, A keresett meghatározásokat másoljuk ki előre fóliára vagy írjuk aktív táblára, hogy ellenőrzésnél minden gyerek láthassa. A 13. boríték feladatával tovább gyakoroljuk frontálisan az ABC-t. Óra végi játék: ország - város Házi feladatnak egy közösen kiválasztott szó kikeresését, kimásolását adhatjuk. 11

12 Az ABC gyakorlása 13. óra gy gyakorlása Diktálás: gy gyakorlása gyár, gyík, gyom, lágy, hegy, begy, jegy, rügy, fagy A hegy déli oldalán már rügyeznek a fák. (A gyár gyomos udvarán gyíkok sütkéreznek.) Az ABC dal ismétlése 14. boríték feladata önálló munka frontális ellenőrzéssel Csoportmunka a szótárakkal, mint előző órán Óra végi játék: ország - város Házi feladatnak egy közösen kiválasztott szó kikeresését, kimásolását adhatjuk. Az ABC gyakorlása 14. óra gy gyakorlása Diktálás: gy gyakorlása gyógyít, nagyít, gyalul, hegyez, vigyáz, figyel Gyuri nagyon figyeli a magyarázatot. (Ha kitört a ceruzád hegye, ki kell hegyezned.) ABC dal ismétlése Szótárhasználat gyakorlása 15. boríték feladata Óra végi játék: ország -város Házi feladatnak egy közösen kiválasztott szó kikeresését, kimásolását adhatjuk. Az ABC összefoglalása 15. óra zs gyakorlása Diktálás: zs gyakorlása zsibbad, zsörtöl, morzsál, habzsol, lebzsel, hemzseg, dörzsöl, morzsol A zsákban bab van, hemzseg benne a zsizsik. (Zsolt zsömlét uzsonnázik.) Ezen az órán összefoglaljuk az ABC-ről tanultakat. 12

13 ABC dal ismétlése, Móra Arany ABC elmondása többféleképpen. A táblán a mozgatható ABC készlettel, a gyerekek a padon a 11. boríték ABC készletével dolgoznak. Önállóan kirakják a gyerekek a padra az ABC-t. Tábláról ellenőrzik. Vegyék ki a sorból az összes magánhangzót. Mi maradt? A mássalhangzókat csoportosítsák: egyjegyű kétjegyű - háromjegyű. Szótárhasználat gyakorlása csoportmunkában Óra végi játék: ország - város Házi feladatnak egy közösen kiválasztott szó kikeresését, kimásolását adhatjuk. Az ABC 16. óra Tudáspróba Diktálás: makk, mell, varr, forr, kedd, hull, toll, rossz, csepp, hall, fütty Az ABC betűi Kétjegyű mássalhangzók Magánhangzók Mi van a képen? Betűpótlás 13

14 név: Dátum: 1. Diktálás: 2. Pótold az ABC hiányzó betűit! a á c d dz e é f g h i í j l m n o ó ö p q r s t u ú v w x y z 3. Írd le a kétjegyű mássalhangzókat! 3. Írd le a magánhangzókat! 4. Mi van a képen? Írd alá! Minden szóban legyen ritka betű! 14

15 5. Pótold a hiányzó betűket ( ly, j)! te, sa t, gó a, fo osó, osztá, kirá, só om, ha ó, ha_, nápo i, va, szá, pocso a, Ibo a 15

16 Zöngés-zöngétlen mássalhangzók Morog, nem morog? óra Zöngés-zöngétlen 17. óra sz-zs differenciálása Diktálás: sz-zs differenciálás szalag, zsiráf, jászol, zsanér, pázsit, kalász, mozsár A zsiráf a pázsiton heverészik. (Szilvi rózsájának már hullik a szirma.) A zöngés-zöngétlen témakört a Játékházzal indulóknak másképpen kell tervezniük, mint azoknak, akik más módszertannak tanultak eddig. Az utóbbiak számára ez teljesen új tananyag. A munkafüzetet az általános felhasználhatóság érdekében ezért kénytelenek voltunk úgy kialakítani, hogy új ismeretként meg lehessen a gyerekkel ismertetni a mássalhangzók ilyen sajátosságát. A Játékházzal indulók számára viszont csak annyi a feladat, hogy a morog, és a nem morog helyett eztán a zöngés, zöngétlent használunk. S a feladatok közül válogatva némileg felfrissítjük ismereteiket. Felhasználva ezt az új fogalmak használatának elsajátítására. Nem a témakör átugrását javasoljuk, hiszen a betűdifferenciálásoknál kiemelten fontos a stabil zöngésség szerinti megkülönböztetés. Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy vétlenül se új tananyagként kezeljük, mint mit a feladatleírások sugallnak, mert ez megzavarhatja a gyerekek egy részét. (A másik része meg azt nem érti, mért kell olyasmit tanulni, amit már tudnak.) Az a gyerekeknek is jobb érzés, hogy tudnak már valamit, és most erre támaszkodva haladhatnak tovább. Ez az órajavaslat például a nem Játékházzal indulók számára készült, mint új témakör bevezetése. Kiosztják a gyerekek között a táblai mozgatható ABC készletet. Felrakják a táblára az ABC-t. Kiválogatják a mássalhangzókat, megfigyelik a gége működését: zöngés-zöngétlen fogalmának bevezetése. (Vannak olyan mássalhangzók, amelyek kiejtése közben morog a torkunk, ezt hangszalagjaink rezgése okozza. Ezek a zöngés mássalhangzók. A többieket, amelyeknél nem rezegnek a hangszalagjaink, zöngétleneknek nevezzük. A hangok e tulajdonságának az ismerete segít a szavak helyes leírásában.) Két csoportba osztják a mássalhangzókat a táblán zöngésség szerint. Ezután a betűket megfordítjuk, ahol már a piros-zöld betűk láthatók. A gyerekek leírják a füzetükbe pirossal a zöngés, zölddel a zöngétlen mássalhangzókat. A 19. old./1. feladat lehet házi feladat. Óra végi játék: gondoltam egy hangra: a tanító mond 4-5 jellemzőt, a gyerekek a betűt írják le. Pl. gondoltam egy mássalhangzóra, amelyik kétjegyű, az ABC végén van, így kezdődik egy péksütemény neve, amelyből szendvicset szoktunk készíteni a kirándulásra. (Megfejtés: zs). Ez a játék a Játékházzal induló gyerekeknek könnyű, mert már első osztályban megtanulták a hangok jellemzőit a betűtanulás részeként. Ennek segítségével könnyen tudnak kérdezni, van konkrét szempontrendszer. A többiek erre csak akkor lesznek képesek, ha az olvasókönyvben a betűk mellé emlékeztetőnek szerkesztett leírásokat erre felhasználjuk. (Rendszeresen átolvassuk, értelmezzük, kipróbáljuk. Pl.: 16

17 Emlékszel a tyúkanyó hangjára, ahogy a csibéit hívja? A nyelved hegye az alsó fogsorod mögött támaszkodik, a nyelved háta feldomborodik. A középső része hozzáér a szájpadlásod elülső részéhez, majd onnan lepattan, a torkod nem morog.) Zöngés-zöngétlen 18. óra ty-gy differenciálása A következő órák felépítése nagyon hasonló. Az óra elején a diktálás előtt megbeszéljük az adott órán differenciálandó zöngés-zöngétlen hangpár sajátosságait: hol képezzük, tudatosítjuk, hogy a zöngésség az egyetlen képzésbeli különbség a két hang között. Differenciálásnál mindig a különbségeket vesszük először számba, majd utána a hasonlóságokat! Felírjuk a táblára, illetve a füzetbe zöld/ piros színnel a betűket, majd a betűk alá két oszlopba írják a gyerekek a diktált szavakat. A következő feladat mindig zöngés-zöngétlen hangdifferenciálás, majd kép-szókép egyeztető borítékos feladat. A borítékos feladat megoldási algoritmusa ebben az esetben a következő: a gyerekek kirakják a képek alá a szavakat, két csoportra osztják őket a gyakorolt zöngés-zöngétlen hang-pár alapján. Ellenőrzés után visszarakják a borítékba a szavakat, majd a képek alapján leírják a füzetbe a két szóoszlopot az óra eleji diktáláskor már megkezdett oszlopokba. Az ellenőrzés a szókártyák alapján önállóan történhet. Ezután munkafüzeti feladatok következnek: szavak kiegészítése, mondatok kiegészítése, végül óra végi játék, rejtvény. Házi feladatnak szógyűjtési feladatot adhatunk, az oszlopokat folytatva írhatnak adott betűpárral szavakat a gyerekek fejből, a korábbi órákon megismert szótárakból. Az alábbiakban csak az ettől eltérő órarészleteket írjuk le részletesebben. Diktálás: gy-ty differenciálása gyógyít, zötyög, vigyáz, fütyül, legyez, motyog, gyalul, totyog, figyel Mátyás vigyáz totyogó öccsére. (Gyuri erősen kapaszkodik a zötyögő villamoson.) 19. old./2. feladat 16. boríték 20. old./4., 5. feladat Játék: ország város ty-gy-vel Zöngés-zöngétlen 19. óra ty-gy differenciálása Diktálás: gy-ty differenciálása kesztyű, bástya, hagyma, hangya, hattyú, gyertya, gyeplő, gyurma, Györgyi meggyújtja a gyertya kanócát. (A bátyám gyurmából formázott bástyát.) 21. old./6. feladat. 17. boríték. 21. old./8. feladat. 21. old./9. feladat lehet csoportmunka vagy egyéni versenyfeladat óra végi játékként. 17

18 Zöngés-zöngétlen 20. óra b-p differenciálása Diktálás: b-p differenciálás patak, bohóc, bajusz, pohár, toboz, papír, lapát, búvár, telep Béla a patakparton tobozt keresgél. (A búvár palackja kiürült.) 21. old. /10. feladat. 18. boríték. 22. old./12. feladat. 22. old./13. feladat lehet csoportmunka vagy egyéni versenyfeladat óra végi játékként. Zöngés-zöngétlen 21. óra b-p differenciálása Diktálás: b-p differenciálás borsó, párna, bálna, lámpa, zabla, sapka, pumpa, bimbó, A borsó virága még bimbós. (A lámpa burája poros, le kell törölni. ) 22. old./14. feladat. 19. boríték. 23. old./16. feladat. 23. old./17. feladat lehet csoportmunka, vagy egyéni versenyfeladat óra végi játékként. Zöngés-zöngétlen 22. óra f-v differenciálása Diktálás: v-f differenciálás szarvas, farkas, farmer, vándor, kuglóf, lekvár Vera és Feri szereti a mazsolás kuglófot. (A baracklekvár különösen finom.) 23. old./18. feladat. 20. boríték. 24. old./20. feladat. 24. old./21. lehet páros munka 25. old./22. rejtvény csoportmunka vagy egyéni versenyfeladat óra végi játékként. 18

19 Zöngés-zöngétlen 23. óra k-g differenciálása Diktálás: k-g differenciálása bogár, bokor, kapor, fogas, bokor, virág, fazék, lakat A fogason lóg egy sárga kalap. (Gábor apróra vágja a kaprot és beleteszi a tökfőzelékbe.) 25. old./23. feladat. 21. boríték. 26. old./25. feladat. 26. old./26. feladat 27. old./27. feladat lehet páros munka csoportmunka vagy egyéni versenyfeladat óra végi játékként. Zöngés-zöngétlen 24. óra d-t differenciálása Diktálás: d-t differenciálása hold, kert, lent, térd, sajt, rojt, zöld, pánt, föld, kard Tünde a derekára kötött egy zöld szalagot. (Ádám kardot farag egy vastag ágból.) 27. old./28. feladat. 22. boríték. 28. old./30. feladat. Óra végi játék lehet ország-város játék d-vel, illetve t-vel. Zöngés-zöngétlen 25. óra zs-s differenciálása Diktálás: zs-s differenciálása sóska, torzsa, morzsa, sonka, tepsi, puska, vizsla, rozsda A vizsla ellopta a sonkát a kosárból. (Zsuzsi sóskafőzeléket ebédelt ma.) 28. old./31. feladat. 23. boríték. 28. old./33. feladat. 29. old./34. óra végi játék csoportmunkában vagy egyéni versenyfeladatként. 19

20 Zöngés-zöngétlen 26. óra sz-z differenciálása Diktálás: sz-z differenciálása szikla, zebra, szikra, fejsze, fűzfa, szarka, zerge, szálka A zerge ügyesen ugrik szikláról sziklára. (A fűzfa ágára egy szarka szállt.) 29. old./35. feladat. 24. boríték. 30. old./37. feladat. 30. old./38. feladat óra végi játék csoportmunkában vagy egyéni versenyfeladatként. Zöngés-zöngétlen összefoglalás 27. óra gy gyakorlása Diktálás: gy gyakorlása gyógyszer, fegyver, gyermek, rongyos, győztes, lengyel A gyerekek között Gyurka fut a leggyorsabban. (A betegek gyógyszert szednek.) 30 old./39. feladat 25, 26. boríték A 11. boríték betűkészletéből a mássalhangzókat zöngésség szerint szétválogatjuk, majd párokba állítjuk őket. A ly, j, ny, m, n zöngés hangoknak nem lesz párja. A gyerekek leírják a füzetbe a hangpárokat, majd a megmaradt 5 betűt. Óra végi játék: barkochba. Először a tanító mond 4-5 jellemzőt. Gondoltam egy hangra, kétjegyű, zöngétlen, ezzel a hanggal kezdődik egy fürge állat neve, ezzel a hanggal kezdődik az ujjunkon viselt ékszer neve, az ABC 13. betűje, melyik ez a hang? 3-4 hangot a tanító mond, majd a gyerekek próbálkozhatnak. Zöngés-zöngétlen összefoglalás 28. óra ny gyakorlása Diktálás: ny gyakorlása bárány, szőnyeg, szúnyog, csákány, legény, kanyar Sanyi nyakát megcsípte egy szúnyog. (Manyi a szőnyegen játszik a báránykájával.) 31 old./42. feladat. 27. boríték. 20

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak

Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak Adorján Katalin Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet második osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány keretei között,

Részletesebben

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD

HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD HARMADIKOS NYELVTAN KÉZIKÖNYV HÓNAPRÓL HÓNAPRA MEIXNER - MÓDSZERŰ ANYANYELV TANKÖNYVCSALÁD írták: Adorján Katalin, Csorba József, Damó Eszter AIÓ Tankönyvkiadó, 2012 Az alábbiakban tanítási órákra osztva

Részletesebben

A matematika csodái 1. osztály

A matematika csodái 1. osztály Forgács Tiborné Gál Józsefné A matematika csodái 1. osztály TANÍTÓI KÉZIKÖNYV 1 Írta: Forgács Tiborné Gál Józsefné Szerkesztõ: Török Ágnes A kiadó a kiadói jogot fenntartja ISBN 963 657 180 5 Felelõs vezetõ:

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény

Kísérleti tankönyv. Nyelvtanhelyesírás. feladatgyűjtemény Kísérleti tankönyv 2 Nyelvtanhelyesírás feladatgyűjtemény A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 1. melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 4. évfolyamos (diagnózis: diszgráfia, olvasási nehézség) sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán Fejlesztendő területek: vizuális észlelés, differenciálás,

Részletesebben

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv

MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV. MagyarOK 1. : tanári kézikönyv Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. A1 A2 1. kötet TANÁRI KÉZIKÖNYV Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Tartalomjegyzék Előszó 3 Első fejezet 10 Második fejezet 15 Harmadik fejezet 35

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasás. munkafüzet. II. kötet Kísérleti tankönyv 1 Olvasás munkafüzet II. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 évfolyama számára megnevezésű kerettanterv Magyar

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA Lippai György Napi(s) gyakorló AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2. OSZTÁLYA ÉS A 8 ÉVES KOROSZTÁLY SZÁMÁRA 2. félév MÁSODIK KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Bírálta Dr. Schábel Ferencné Illusztrálta Mohó Virág Kurucz Krisztina

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona

INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása. Készítette: Farkasné Tóth Ilona INNOVÁCIÓ: Számfogalom kialakítása Készítette: Farkasné Tóth Ilona Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0021

Részletesebben

Közös kincsünk: Európa

Közös kincsünk: Európa DR. BALLÉR PIROSKA Közös kincsünk: Európa Foglalkoztató könyv az általános iskolák alsó tagozatai számára Ötletek, javaslatok pedagógusoknak és szülõknek 1 Írta: dr. Ballér Piroska Szerkesztette: Borbély

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 5. tanításához

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 5. tanításához Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Érdemes Tankönyvíró Érdemes Tankönyvíró Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 5. tanításához Kovács Csongorné a Tankönyvesek

Részletesebben

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak

Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak Damó Eszter Csorba József Nyelvi ismeretek HÓNAPRÓL HÓNAPRA Meixner-módszerű anyanyelv munkafüzet negyedik osztályosoknak 1 Ez a munkafüzet a Meixner Ildikó szellemi örökségét gondozó Meixner Alapítvány

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia

TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 10-12 éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0 - éves tanulók számára Írta: Rabi Ferencné Perényi Szilvia 008. Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet TANULNI TANULOK Tanulásmódszertan 0

Részletesebben

Óratervek, óravázlatok

Óratervek, óravázlatok ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Dég Óratervek, óravázlatok Magyar nyelv és irodalom Szakmai napokon bemutatott tanítási órák tervei, leírásai 2010. Időpont Évfolyam

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK

KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK KOMMUNIKÁCIÓFEJLESZTŐ JÁTÉKOK, JÁTÉKOS GYAKORLATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BEDŐNÉ FATÉR TÍMEA VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓT FEJLESZTŐ JÁTÉKOK Parola Cél: írásbeli és szóbeli kommunikáció fejlesztése, az énazonosság-tudat

Részletesebben

Egyéni fejlesztő program

Egyéni fejlesztő program Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán /diagnózis:dyslexia, dysgraphia / Fejlesztendő területek: figyelem verbális memória auditív

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Csobothné Hegedűs Mária Árpád Szakképző Iskola és Kollégium - TISZK Székesfehérvár

Részletesebben

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére

Részletesebben

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs

Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Beszél az emberről, ahogy az ember beszél. Véghelyi Balázs Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv 6. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet:

Részletesebben

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 SZÜLŐKNEK a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 Mottó: Umberto Saba: Kislányom arcképe Kislányom piros labdával kezében, nagy égszínkék szemét reám emelve, így szólt

Részletesebben

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva A Bukfenc nem program. A Bukfenc tréning anyag, tanítási segédanyag. Nem nyújtok kész programot, mert minden gyerek

Részletesebben

Tanulási technikák. I/13. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tanulási technikák. I/13. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Tanulási technikák I/13. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK

JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu JÁTÉKOS MATEMATIKA - MATEMATIKAI JÁTÉKOK Készítette: Kántorné Nagy Éva

Részletesebben