Szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a déli térségben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a déli térségben"

Átírás

1 Szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a déli térségben munkaanyag M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2012

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS ELŐSZÁLLÁS, DARUSZENTMIKLÓS ÉS NAGYKARÁCSONY HELYZETELEMZÉSE A SZOLGÁLTATÁSOK SZEMPONTJÁBÓL Előszállás bemutatása Népesség alakulása, korszerkezet, képzettség Közműellátás, közlekedés A Község szellemiségének, kulturális és sportéletének jellemzői Előszállás intézményei Daruszentmiklós bemutatása A népesség alakulása, társadalmi szerkezet, képzettség Közműellátás, közlekedés A Község szellemiségének, kulturális és sportéletének jellemzői Daruszentmiklós intézményei Nagykarácsony Népesség alakulása, foglalkoztatottság Közműellátás, közlekedés A Község szellemiségének, kulturális és sportéletének jellemzői Nagykarácsony intézményei TÉMÁBAN MEGJELENT SZAKIRODALMAK Benchmarking Best Practice Helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata esetok LEADER+ keretében megvalósított legjobb gyakorlatokból összegyűjtött válogatás KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK, EREDMÉNYEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Egészségügyi ellátások kiépítése Gyógytorna szolgáltatás bevezetése Nők elhelyezkedésének segítése Mintafarm INFRATSRUKTURA, KÖZMŰELLÁTOTTSÁG Infrastruktúra kiépítése Tömegközlekedés fejlesztése Taxibusz KÖZMŰVELŐDÉS, OKTATÁS, KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Fiatalok visszacsábítása Oktatási intézmények fejlesztése Kulturális szolgáltatások fejlesztése Ciszterci rendház felújítása Mikulásfalva ÖSSZEGZÉS NYILATKOZAT TANULMÁNY EREDETISÉGÉRŐL Irodalomjegyzék

3 1. BEVEZETÉS Jelen célterülete a Közép-Dunántúli Régióban elhelyezkedő, Dunaújvárosi kistérség részét képező déli térség három települése, név szerint Előszállás, Daruszentmiklós, valamint Nagykarácsony. Ezen három település a Mezőföldi Híd LEADER HACS településeit képezik, a kistérségben a leghátrányosabbnak mondhatóak. Hátrányos helyzetüket a munkanélküliek nagy aránya alapján állapították meg. A kistérség gazdasága a központban, Dunaújvárosban koncentrálódik. A városban viszonylag alacsony a munkanélküliség, emellett magas a foglalkoztatottság. Itt található a kistérségen belül a legtöbb foglalkoztató, amiből következik, hogy a környező településekről is ide jár be az emberek nagy része dolgozni, valamint a szempontjából is fontos legtöbb szolgáltatás is itt található meg. A dunaújvárosi kistérség sokat fejlődött az elmúlt években, és a három déli településen is történtek fejlesztések. Daruszentmiklós, Előszállás és Nagykarácsony fejlesztési törekvéseiket már 2004-ben megfogalmazták a Praedium Future programban, azóta is folyamatosan egyeztetnek egymással. A dunaújvárosi kistérségen belül ez a három település fekszik legmesszebb a központtól, Dunaújvárostól. Több szolgáltatás megtalálható helyben, de ezekből is van olyan, amely csak az egyik településen. Ezért sokszor Dunaújvárost vagy Dunaföldvárt kell felkeresni, ha el akarnak intézni valamit a helyiek. Emellett a tömegközlekedés sem rugalmas a nehezebb megközelítés és a távolság miatt. A szolgáltatások elérhetősége és a közlekedés fejletlensége egymást rontó folyamatok: a rossz közlekedés miatt kevesen használják azt, a kevés utas miatt nem fejlesztik a közlekedést. A helyiek sok szolgáltatásnak nincsenek is tudatában, hogy például a szomszédos településen mi érhető el. Fontos lenne a lakosoknak, hogy könnyebben el tudják érni a szolgáltatásokat (pl. színház, uszoda, városi rendezvények, okmányiroda, stb.), és akkor az igény is nagyobb lenne, amit most gátol a nehezebb elérhetőség. A ban részletesen megvizsgáljuk a helyben és a nagyobb központokban igénybe vehető szolgáltatásokat. Feltárjuk a helyi szolgáltatók belső erősségeit és gyengeségeit, és a külső tényezők által meghatározott jelenlegi lehetőségeket és veszélyeket. Áttekintést adunk a hazai és EU-s jó gyakorlatokról ebben a témakörben, rámutatva a helyben is megvalósítható példákra. Végül konkrét javaslatokat, projektterveket fogalmaz meg a a három szervezet fejlesztésére és együttműködésük erősítésére. 3

4 2. ELŐSZÁLLÁS, DARUSZENTMIKLÓS ÉS NAGYKARÁCSONY HELYZETELEMZÉSE A SZOLGÁLTATÁSOK SZEMPONTJÁBÓL 2.1 Előszállás bemutatása Története A valószínűleg kun alapítású község a 17. század második felétől a második világháború utáni évtizedekig a cisztercita rend tulajdona volt. A ciszterci rend uradalmának központja volt e település, amely a mai Alsószentiván, Baracs, Daruszentmiklós, Hantos, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim falvakat foglalta magába. A két világháború között az ország legjobban jövedelmező birtokainak egyike volt. Előszállás megközelítésére több lehetőség van. Egyrészt elérhető közúton a 6-os út felől Dunaföldvár irányában, illetve 61-es úton Simontornya irányából, valamint a vasúti közlekedés régebben lehetővé tette, hogy a lakók kihasználják a Pusztaszabolcs- Dunaújváros-Paks vonalon közlekedő személyszállító vonatokat, azonban a személyszállítás 2009 óta szünetel. Előszállás közigazgatásilag Előszállás, Róbertvölgy, Nagykarácsonyszállás, Kiskarácsonyszállás és Ménesmajor puszták, valamint Előszállás, Daruhegy és Nagykarácsony szőlőhegyek Hercegfalváról (ma: Mezőfalva) való leválásával, 1928-ban vált önálló településsé. Előszállás ma jellemzően mezőgazdasági jellegű település, bár a lakosság jelentős részét Dunaújváros gyárai, és ipara foglalkozta 4

5 2.1.1 Népesség alakulása, korszerkezet, képzettség Népesség alakulása népességszám A táblázatból látható, hogy 2001-es népszámlálás óta jelentős mértékben csökkent a népességszám. Míg 2001-ben 3884 lakót számoltak, addig mára már csak 2186 fő él Előszálláson. Ebből a legnagyobb tétel Daruszentmiklós 2002-es kiválása (közel 1500 fő), azonban azóta is csökken népesség. Ez többek között köszönhető a magas munkanélküliségnek, illetve a település elszigeteltségének. Korszerkezet Előszállás korszerkezetében a közötti korcsoport dominál, ami előnynek számít a foglalkoztatás szempontjából. Ezt követi az időskorúak aránya 23%-kal, illetve a legkevesebben a 14 év alatti korcsoport tagjai vannak, arányuk 14%. Ezek az arányok megfelelnek az országos átlagnak. 5

6 Foglalkoztatottság Előszállás foglalkoztatottságát tekintve igen nagymértékű elmaradottságról beszélhetünk. Ugyanis a statisztikát megnézve a dunaújvárosi kistérségen belül a tárgyalt három település (köztük Előszállás is) hátrányos helyzetűnek tekinthető a nagy arányú munkanélküliség szempontjából. A diagram a 2012-es év három negyedévének adatait szemlélteti. Megfigyelhető, hogy a regisztrált munkanélküliek száma nem egész egy év alatt alig csökkent. Míg az év elején 173 fő volt regisztrálva, nyáron 143 fővel számolhatunk, tehát cirka 8 hónap alatt 30 fővel csökkent a munkanélküliek száma. A végzettség szerinti megoszlást megvizsgálva látható, hogy a munkanélküliek körében az általános iskolát végzettek aránya a legnagyobb, mintegy 41%-ka. Ezt követi a szakmunkásképzői végzettség, amely aránya 29%. A legkevesebb munkanélküli az egyetemet, illetve főiskolát végzettek között van. Számuk elenyésző, de megemlíthető, hogy a főiskolát végzettek munkanélküliek száma egy év alatt 1-ről 5 főre emelkedett. 6

7 Korcsoportok szerinti megoszlásban megfigyelhető, hogy a harmadik negyedév értékei alapján a éves korcsoportnál a legtöbb a munkanélküliek száma, 23 fő. Az egyenletes, és legnagyobb csökkenést a éves korcsoportnál tapasztalhatjuk, ahol 27 főről 15 főre csökkent az érték. Alacsony értékek jellemzik a 20 év alattiak, illetve az 59 év felettiek arányát. A nemek szerinti megoszlásban nem látható lényeges változás az időintervallumon belül. Elmondható, hogy többnyire a férfiak aránya csökkent, ugyanakkor a nők száma emelkedett. Emellett alapvetően a nők esetében majdnem kétszer annyi munkanélküli van, mint a férfiak körében. 7

8 2.1.2 Közműellátás, közlekedés Közműellátás Csatornázottság, vízellátás, kábel tévé, telefon Előszállás infrastrukturális ellátottsága szinte teljes. A vezetékes vízellátás teljes egészében kiépített, a központi víz ellátottsága 100%-os. Továbbá az ivóvíz jó minősítésű. A csapadék vízelvezetése megoldott, a község nem tekinthető árvízveszélyes területnek. A csatornázottság kiépítése jelenleg egy benyújtott pályázat elbírálása alatt áll, teljes kiépülésére a közeljövőben várhatóan sor kerül, valamint egy külön szennyvíztisztító kiépülését tervezi a községvezetés. Mára már a telefonellátottság is teljesnek mondható. Míg a telefonállottság 100%-os, addig a kábel tévé-ellátottság csupán 50%-os értéket mutat. A helyi eseményeket az Előszállási Televízió közvetíti. Ugyanez a helyzet az internet-ellátottságot illetően, ahol körülbelül 50% a bekötöttség, azonban wifi nem található a településen. Villany, gáz szolgáltatás Előszállás áramellátásán belül a villanyellátottságot tekintve belterületileg teljese, azaz 100%-os, gázellátottságot tekintve 95%-os beépítettségről beszélhetünk. Közlekedés Úthálózat A közlekedés elemzéséhez először az úthálózatot kell megvizsgálnunk közelebbről. Előszállás úthálózatát tekintve igen kis mértékben kiépített. Főként sima földutak fedik a területet, nincs összefüggő aszfaltos úthálózat. 8

9 Ahogy a diagramon is látható, az útviszonyokat illetően az aszfaltos utak képviselik az egyik legkisebb hányadot, mindössze 20%-ot. Ezt előzi meg a 10%-os értéket mutató földes utak aránya, végül elmondható, hogy a legnagyobb arányt képviselő csoport a salakos utak csoportja, amely 70%-ot tesz ki. Előszállás közlekedését tekintve földrajzilag kedvező helyen fekszik. Az M6-os autópálya kiépülésével könnyen elérhető a kistérségben, valamint közvetlen összeköttetésben van a fővárossal. Közvetlen mellette halad el a 61-es számú főút, amely könnyen megközelíthetővé teszi Dunaföldvárt, vagy az M6-os autópályának köszönhetően Dunaújváros is könnyen elérhető, mindössze 30 perc alatt. A két nagyobb város közelsége fontos mind a munkalehetőséget, mind pedig a településen nem elérhető szolgáltatások e városokban való meglétét tekintve. Közlekedés Autóbusszal való közlekedés A település távolsága Dunaújvárostól (km) Menetidő (személygépkocsival) (perc) Autóbusz járatok száma Autóbusz járatok menetideje (perc) Megvásárolt jegyeken szereplő km Plusz km, amit fizetni kell (max.) Daruszentmiklós 24, (46-1ó 50) Előszállás 25, (46-1ó 50) Nagykarácsony 23, (34-1ó 12) 25 2 Előszállás tömegközlekedésében az egyik legnagyobb problémát az autóbusszal történő közlekedés jelenti. Előszállás lakóinak jelentős száma ingázik naponta a környező nagyobb településekre, úgy, mint Dunaföldvárra, vagy Dunaújvárosba. Azonban az ingázást nagy 9

10 mértékben nehezíti, hogy a buszjáratok a célterület elérése előtt végigjárják a közelben található településeket, lényegesen meghosszabbítva ezzel a menetidőt. A buszforgalmat a VOLÁNBUSZ bonyolítja le. A távolsági vonalon a fő közlekedési pontok között napi 23 járat közlekedik. A településen egy helyen állnak meg a buszok. Vonatközlekedés A település távolsága Dunaújvárost ól (km) Vonat járatok száma Vonat járatok száma menetideje A megvásárolt jegyeken szereplő km Vasút állomás A km különbségek Daruszentmiklós 24, nincs 0 Előszállás 25,1 (6 volt) (21 ha lenne) (21 ha lenne) van (-4) Nagykarácsony 23, van -4 Az Előszálláson áthaladó vasút a Mezőföld-Paks vasútvonalhoz tartozik. Ezen a vonalon a mai napig teherszállítás történik heti 3-4 alaklommal ig személyszállítást is bonyolítottak Előszállás felé, azonban az évet követően beszüntették azt. A községben élő, dolgozó emberek nagy részének Dunaújvárosban van munkahelye, ahova jelenleg csak busszal, vagy személyautóval tudnak eljutni. Korábban a személyszállító vonatokból 6 járat volt. Ezeket a járatokat napi rendszerességgel fő vette igénybe. Vasútállomással rendelkezik a település. 10

11 2.1.3 A Község szellemiségének, kulturális és sportéletének jellemzői Egyesületek, alapítványok A település életében fontos szerepet játszanak a civil egyesületek, valamint az alapítványok. Tizenegy bejegyzett civil egyesület működik a településen. A településen működő civil szervezetek: horgászegyesület Sportegyesület Polgárőrség Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Faluszépítő Egylet Nagycsaládosok Egyesülete Téliállás Lovassport Egyesület Gazdakör Országos Lakásotthoni Szakmai Egyesület Előszállási Vállalkozók Egyesülete Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány Égigérőfa Alapítvány Előszállási Polgárok Érdekvédelmi Szervezete Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rozmaring Nyugdíjas Klub Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Parlandó Női Kar Ifjúsági klub Diákönkormányzat Mozgássérültek Egyesülete Előszállási Aikido Klub Kincskereső Klub Példamutató munkásságuk alapján kiemelhető a Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, akik többek között a község kulturális életéért felelnek. Az egyesület 1991-ben kezdte meg működését, és ez a szervezet felel a Teleház működtetéséért is. A Hagyományőrző Nyugdíjas Klub őrzi és ápolja Előszállás évtizedekre visszanyúló emlékeit és hagyományait, tagjai igyekeznek a fiataloknak átadni a község értékeit. Művelődés, kulturális élet Előszállás közművelődése a helyi iskolában zajlik. Évfolyamonként egy osztály található, és körülbelül 170 gyerek látogatja az órákat. A településen található óvoda, ahol három csoportba összesen 87 gyermek jár. A község rendelkezik saját művelődési házzal és könyvtárral, ahol összesen 5000 kötet áll rendelkezésre az olvasni vágyóknak. A könyvtár a Kossuth Lajos Művelődési Központban működik. Számos kőkereszt, illetve szobrászati emlék látható a település több részén, amelyek többnyire a sz. fordulójáról származnak. 11

12 Sportélet Előszállás sportéletét a sportegyesület alakítja, amely rendelkezik egy nagypályával, és öltözővel. A labdarúgó csapat története régre nyúlik vissza. Az Előszállás SE már ben megalakult, de hivatalosan 1952-ben alapították. A csapat jó néhány évet a megyei másodosztályban töltött, azonban 2007-ben a harmadosztályba került, ahonnan azóta sem tudta felbirkózni magát. Ezenfelül egy nagy, és három kicsi focipálya található. Újdonság az Aikido klub működése, akik ezzel a japán harcművészettel ismertetik meg az érdeklődőket, mozgást és szellemiséget tanulva (http://eloszallas-aikido.hu/). 12

13 2.1.4 Előszállás intézményei Oktatási intézmények Előszállás iskolával és óvodával is rendelkezik. A Patakparti Óvoda 3 csoportot foglalkoztat. Az Árpád Fejedelem Általános és Szakiskola egyben általános iskolai és középiskolai feladatokat lát el. Az iskola több mint 50 éve áll fenn. 12 tanteremmel rendelkezik, illetve egy nagy tornateremmel. Szociális- és családügyi ellátás A településen a szociális hálózata igen kiépített. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat is megtalálható helyben. A magán szociális otthon idősek otthonaként funkcionál, ugyanakkor, aki nem teheti meg, hogy itt vegyék gondozásba, azoknak akár a házi gondozás is megoldott. Az egyetlen hátrány az ellátással kapcsolatban, hogy nincs kiépítve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely az idős korosztály nagy aránya miatt, a nyugalmuk és biztonságuk érdekében indokolt lenne. Egészségügyi intézmények Orvosi ellátás terén lenne még mit fejleszteni. Háziorvos, védőnő, fogorvos mind megtalálható a településen, azonban sürgős helyzetek esetében mentőszolgálat híján a szomszédos nagyobb városokat kell felkeresniük a helyieknek (Dunaújvárost vagy Dunaföldvárt). Emellett gyógytorna és fizikoterápia sincs a térségben. 13

14 Egyéb intézmények, látnivalók Művelődés szempontjából fontos az idelátogatók figyelmébe ajánlani Előszállás nevezetességeit. A Kisboldogasszony római katolikus plébánia templom 1778-ban épült. A barokk stílusú épületen számos építész dolgozott, falképei is az 1700-as évekből származnak. A neobarokk falképeket 1913-ban Kuczka Mihály, székesfehérvári festő készítette. A templomot fennállása során kétszer tatarozták, illetve egyszer renoválták a festményeket. A legutolsó felújítást követően, a 2000-es években az épület új cserépfedést kapott, és a temlpom megújult kívül-belül. Később a falfestmények teljes körű felújítására is sor került 2002-ben. Ahogy az a bevezetőben kiderül, Előszállás az egykori ciszterci uradalom nagybirtoka volt. Így az egyik legnagyobb látványosság egyértelműen a volt ciszterci rendház épülete. A lakosok számára kastély néven ismert rendház barokk stílusú. Az épület sok célt szolgált az elmúlt évtizedekben. Volt székhelye az uradalom jószágkormányzójának, vagy a gazdasági apparátus központja, de működött már nyugalmazott rendtagok szállásaként is ben elvették a rendtől, 1950-től az 1990-es évek közepéig állami gondozott gyerekek nevelőotthonaként működött. Ezt követően visszakerült a rend tulajdonába, jelenleg üres. Az egykor hozzátartozó, gazdag növényzetű Cifrakertet jelenleg újra gondozza a faluközösség. A ciszterci birodalomnak számos gazdasági épülete fennmaradt a községben, amelyek többnyire elhanyagolt állapotban vannak. Felújításuk a turizmus szempontjából mindenképp érdemes volna. A gazdasági épületek rendszerint a 18 században épültek. Néhány látogatásra érdemes épület többek között a kastély, a Bagolyvár, illetve a mai Teleház. 14

15 2.2 Daruszentmiklós bemutatása Története Daruszentmiklós a fent bemutatott településből, Előszállásból vált ki, és 2002 októberében vált önálló településsé. A szintén kunok által alapított terület a 18. százasban a ciszterci rend zirci apátságának földbirtoka volt ben Előszállás névvel egyesítették a helységeket és a terület a sárbogárdi járásba sorolták be. Daruhegy, Daruszentmiklós elődje ekkor egy lakott külterület volt, a zirci apátság tulajdona, Herczegfalva község határában feküdt. A daruhegyiek elégedetlenségének oka alapvetően az 1922-es földreform volt, ami az akkori lakosság nagy-arányú növekedését eredményezte. Daruhegy népessége 1944-ben már meghaladta az 1200 főt, ami arra sarkallta a lakosokat, hogy adjanak hangot önállósodási törekvéseiknek. Daruszentmiklós a évi önkormányzati választásokkal önálló településsé alakult. Az Előszállásból kivált község saját önkormányzati képviselő testületet és polgármestert választott. Daruszentmiklós három kisebb településrészt foglal magába: Daruhegyet, Kisszentmiklóst és Dánieltelepet A népesség alakulása, társadalmi szerkezet, képzettség A népesség alakulása Daruszentmiklós népességének alakulását elsősorban a az 1922-es földreform, majd a falu önállósodása alakította A 2002-es függetlenedést követően a népesség lassú, ám tartós növekedést mutat. Azonban 2011-ről 2012-re majdnem 30 fővel csökkent a népesség. 15

16 A térségben a éves korcsoport aránya a legnagyobb, 61%, azaz 786 fő. Őket követi a 60 év felettiek száma 309 fővel, végül a legkisebb arányt a 0-14 éves korcsoport képviseli 15 %-kal, vagyis 198 fővel. A fiatalok és az idősek aránya is kis mértékben meghaladja az országos átlagot. Képzettség A táblázat szemlélteti a lakosság képzettség szerinti megoszlását. A lakosok legnagyobb száma középfokú végzettséggel rendelkezik. Pozitív azonban, hogy a gazdaságilag aktív korúak körében mindenki be tudta fejezni a középiskolát. A 8 osztályt, vagy az alatt végzett lakosok többnyire az időskorúak közül kerülnek ki. Az egyetemet, vagy főiskolát végzettek aránya elenyésző, mindössze 3%. Ez azzal magyarázható, hogy az itt élő emberek nagy része ipari tevékenységgel foglalkozik, ezek a foglalkozások többnyire szakmunkás képzettséget igényelnek. 16

17 Gazdasági aktivitás Aktív keresők száma 595 Inaktív keresők száma 302 Eltartottak száma 289 Munkanélküliek 106 Főállású őstermelők száma 1 A táblázatból kiderül, hogy a munkaképes korúak közül (786 fő) 595 fő aktív kereső. Az inaktív keresők 23%-ot képviselnek, Viszonylag nagy-arányú munkanélküliséggel számolhatunk (8%). A községben csupán egyetlen egy főállású őstermelő van jelen a statisztikai adatok szerint, ami nem azt jelenti, hogy háttérbe szorul a mezőgazdasági szféra, hanem azt, hogy ezt a foglalkozási formát jellemzően nem használják. Foglalkoztatottság Mindenképp pozitívnak mondható, hogy a munkaképes korúak számának 76%-ka dolgozik. Foglalkoztatás hely szerint helyben dolgozó aktív keresők száma 26 bejárók száma 28 eljárók száma 569 településen foglalkoztatott aktív kereső (helyben dolgozó+bejáró) 54 Negatív tény azonban, hogy a helyben dolgozó lakosok száma csupán 26 fő. Ennél több a településre bejáró, más településhez tartozó dolgozók száma. A dolgozó lakosok szinte egésze, 96%-ka jár el a településről máshova dolgozni. Ezek alapján a településről összességében megállapítható, hogy leginkább egy alvótelepülési funkciót tölt be jelenleg. 17

18 Daruszentmiklóson a lakosok legnagyobb része ipari tevékenységgel foglalkozik, főként magánvállalkozásoknál. Mezőgazdasági tevékenységük nem számottevő, azonban kedvező, hogy második legnagyobb arányt a III. szektorban dolgozók képviselik. A munkanélküliséget illetően a mutató folyamatos csökkenést mutat. Alig egy év alatt 32 fővel kevesebb munkanélkülit regisztráltak. A végzettség szerinti megoszlás azt mutatja, hogy ezen emberek közül a legtöbben csak általános iskolát végeztek, bár számuk csökken. 18

19 Ezt követi a szakmunkásképzőt végzettek aránya. Mindegyik végzettségnél csökkenő tendencia figyelhető meg, kivéve a gimnáziumot illetően, itt folyamatos növekedést regisztráltak, számuk egyre csak növekszik. Az is megállapítható, hogy egyetemi, valamint főiskolai végzettséggel rendelkezők körében nem tapasztalható számottevő munkanélküliség. A munkanélküliség korcsoport szerinti megoszlása hasonló helyzetet mutat, mint Előszálláson. Legnagyobb számban a 3. negyedévben itt is a év közötti korcsoport közül kerülnek ki a munkanélküliek. A legkisebb arányban a 20 év alattiak, illetve az 59 év felettiek vannak. A legnagyobb mértékű csökkenés a év közötti korcsoportot érte. 19

20 A diagram világosan szemlélteti, hogy mindhárom időszakban magasabb a nők aránya, mint a férfiaké. Azonban szakaszonként jelentősem csökkent a férfiak száma, ahol majdnem 45%-kos csökkenésről beszélhetünk az első negyedév és a harmadik negyedév között. A nők esetében sokkal alacsonyabb, 17%-kos csökkenésről beszélhetünk a két végpont esetében, habár ez esetben a második negyedévhez képest harmadik negyedévre ismét növekedett a mutató. 20

21 2.2.2 Közműellátás, közlekedés Közműellátás Daruszentmiklós infrastrukturális ellátottsága hiányosnak mondható. Igaz a villanyellátottság, valamint belterületen a gázellátottság teljesen kiépített, a csatornázásról ez nem mondható el. Daruszentmiklóson nincs kiépített csatornahálózat. Ellenben a csapadék vízelvezetése megoldott, illetve az ivóvíz minősége kiváló. A közműellátást tekintve pozitív eredmény, hogy a telefon, a kábeltévé, valamint az internet ellátottság 100%-os, de a település nem rendelkezik helyi tévével, és wifi szolgáltatás sem található a helységben. Mindezek mellett a község korszerű honlapja igyekszik értesíteni az érdeklődőket és a lakosokat az aktuális hírekről, és történésekről, valamint saját Facebook-csoporttal is rendelkezik a település. Közlekedés Daruszentmiklós útviszonyokat tekintve lényegesen jobb helyzetben van, mint Előszállás, bár ennek oka főleg a mellékutak alacsonyabb száma és aránya. Itt az aszfaltos műutak 50%-ot tesznek ki, igaz ennek 48%-ka állami tulajdonú közút. A földes út aránya 20%-ot képvisel, míg az egyéb kategória teszi ki a maradék 30%-ot, a salakos utak arányát. Daruszentmiklós közlekedése alapvetően több problémát vet fel. Mint, ahogy a másik két vizsgált településen, itt is ez az egyik legégetőbb probléma a közlekedés a szolgáltatásokat illetően. 21

22 Autóbusszal való közlekedés A település távolsága Dunaújvárostól (km) Menetidő (személygépkocsival) (perc) Autóbusz járatok száma Autóbusz járatok menetideje (perc) Megvásárolt jegyeken szereplő km Plusz km, amit fizetni kell (max.) Daruszentmiklós 24, (46-1ó 50) Előszállás 25, (46-1ó 50) Nagykarácsony 23, (34-1ó 12) 25 2 A fenti táblázatot megvizsgálva hasonló következtetésre juthatunk, mint Előszállás esetében. Ez azzal magyarázható, hogy a két települést csupán egy rövid útszakasz választja el egymástól. Így az autóbusz járatokat illetően a probléma ugyanaz: azaz a buszok egy körutazást tesznek a környező falvakban, mielőtt a céltelepülésre megérkeznének. Ezáltal a menetidő lényegesen meghosszabbodik. Az ezzel kapcsolatos további problémákat nem taglalom, tekintve, hogy teljes mértékben megegyezik az előző település problémakörével. Vonattal való közlekedés A település távolsága Dunaújvárost ól (km) Vonat járatok száma Vonat járatok száma menetideje A megvásárolt jegyeken szereplő km Vasút állomás A km különbségek Daruszentmiklós 24, nincs 0 Előszállás 25,1 (6 volt) (21 ha lenne) (21 ha lenne) van (-4) Nagykarácsony 23, van -4 Mint, ahogy a táblázatból kiderül, Daruszentmiklóson nem megy keresztül a Mezőföld- Paks vasútjárat, vasútállomással nem rendelkezik. Mivel a busz járatokkal való közlekedés igen komplikált (hosszú menetidő, átszállás, várakozás, drágább bérletek stb.), a vonattal történő ingázás sokkal vonzóbb alternatíva az emberek számára (lásd: Vonattal való közlekedés Előszálláson). Először ügye a fentebb szemléltetett gondot kellene megoldani, ami a személyszállítás beszüntetését jelenti Előszállás felé. Ha sikerülne visszaállítani a személyszállítást, utána lehetne kezdeményezni egy mikrobusz indítását az Előszállási vasútállomásra, hiszen csupán 2 km-re fekszik Daruszentmiklóstól, és még mindig kifizetődőbb, és gyorsabb megoldás, mint feleslegesen plusz 50 percet tölteni a buszokon A Község szellemiségének, kulturális és sportéletének jellemzői Egyesületek, alapítványok Civil szervezetek, alapítványok nagy számban működnek a településen. A térségben a kulturális, és szabadidős programokért, az oktatás-nevelésért, az ifjúsági- és gyermekvédelemért és érdekképviseletért a KISSZENTMIKLÓS-DARUHEGY Gyermekeinek és Ifjúságának Jövőjéért Alapítvány felel. A magyar hagyományok ápolásával, széles körű megismertetésével a Magyar Hagyományőrző és Lovas Egyesület foglalkozik. Daruszentmiklós civil szervezetei: - Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (Dunaújvárosban működik, csak a székhelye található helyben) 22

23 - Daruszentmiklósi Polgárőrség - Falulánc Kulturális és Közérdekű Szövetség - KISSZENTMIKLÓS-DARUHEGY Gyermekeinek és Ifjúságának Jövőjéért Alapítvány - Kisszentmiklósi Baráti Társaság Közhasznú Egyesület - Magyar Hagyományőrző és Lovas Egyesület - Daruszentmiklósi Sportegyesület Művelődés, kulturális élet 1913-ban adták át Daruhelyen az első osztatlan, egy tantermes iskolát ban készült el a Dánieltelep máig is szép iskolaépülete, a Klebelsberg-kúria ban mellette építették fel a nagyiskolát, amelyet az 1980-as évek elején bővítették és korszerűsítették. A nyolc osztályos községi iskola Benedek Elek nevét vette fel és 2008-tól a mezőfalvi általános iskola tagintézménye. A településen található továbbá iskolai könyvtár, és óvoda is. A faluban évek óta megrendezett falunap már hagyománynak számít, melyen színes előadásokkal és programokkal várják az odalátogatókat Daruszentmiklós intézményei Oktatási intézmények Mint említettük, Daruszentmiklós rendelkezik egy nyolcosztályos általános iskolával, ellenben középiskola nem található a községben, ami arra készteti a 14 év felettieket, hogy a környező településekre ingázzanak a továbbtanulás érdekében, ami több problémát vet fel, főként a tömegközlekedés hiányosságai miatt. Továbbá egy napközis óvoda látja el a kisgyermekek körüli mindennapos teendőket. Szociális- és családügyi ellátás Daruszentmiklóson egyaránt található családügyi, és gyermekjóléti szolgálat, valamint házi gondozást is igénybe lehet venni. Hátrány, hogy nem található idősek számára kialakított gondozóhelység, illetve nincs kiépített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás sem. Pozitív, hogy a településen működő Magyar Mentőszolgálat Alapítvány segíti a civil mentőszolgálatokat, valamint oktatásaikkal, képzéseikkel, működésükhöz szükséges feltételek megteremtésével támogatja őket. Egészségügyi intézmények Az alapszükségleteknek megfelelő szolgáltatások megtalálhatóak a községben, úgy, mint háziorvos, vagy védőnő, ellenben nem található gyógytorna, vagy fizikoterápiás képzés, és mentőállomás sem. Sajnálatos módon a település lakosai osztoznak Előszállással a fogorvosi ellátást illetően. 23

24 Sportintézmények Daruszentmiklóson nem található sportcsarnok, egyedül egy sportpálya található az Általános iskola mellett. A sportpályát teljes mértékben kihasználják a helyiek, a Daruszentmiklósi Sportegyesület azzal a céllal jött létre, hogy a község lakói részére sportversenyeket szervezzen meg és bonyolítson le az egészséges életmód, és az életvitel népszerűsítése érdekében. Egyéb intézmények A községben megtalálható Barátság-házat, valamint ifjúsági házat lehet igénybe venni magánrendezvények lebonyolítására, továbbá itt lehet elszállásolni a vendégeket. 24

25 2.3 Nagykarácsony Története Nagykarácsony Fejér megyében, Mezőföldön fekvő település, Dunaújvárostól 19, Sárbogárdtól 14 kilométerre fekszik. Közúton elérhető a 63-as főút felől, valamint az M6- os Dunaföldvári lehajtójánál Előszálláson keresztül. A község legrégebbi ránk maradt írásos emlékei szintén a kunok idejéből való, pontosabban IV. Béla uralkodásának idejéből. Az itt élő kunokat megkereszteltette, majd a nemzettség székekké szerveződött. A cisztercita uradalom karja elérte Nagykarácsonyt is, ebben az időben(1700-as évek) a települést faluként tartják számon. Községként jóval később, 1952-ben jött létre Előszállás Karácsonyszállás nevezetű részéből, valamint néhány közeli majorságból, és pusztából. Marhapásztorok, summások, cselédek építették az első tanyákat. Az egykori summások Heves megyéből Nagykarácsonyba települtek jó termőföldjeik miatt, majd az őslakosokkal együtt egységes falut hoztak létre. A summások letelepülésük előtt Előszállásra vitték legeltetni állataikat, majd Nagykarácsony környékén gyűltek össze ünnepelni, így tettek eleget vallási kötelezettségeiknek Népesség alakulása, foglalkoztatottság Népesség alakulása Nagykarácsony lakónépessége a évi népszámlálás óta folyamatosan csökken. Tizenegy év alatt 156 fővel csökkent a népessége. Nagykarácsony népességének alakulása Forrás: KSH Foglalkoztatottság A fogyatkozás többek között a szolgáltatások hiányának, a rossz megélhetési körülményeknek, valamint a nagyarányú munkanélküliségnek tudható be. 25

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás Benchmarking és a legjobb gyakorlatok keresése, mint a működésfejlesztés hatékony eszköze Kvalikon Kft. Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató Németh Csongor, üzleti elemző Működésfejlesztés A vezetőknek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 1 Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Szabó Lilla településmérnök

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2011 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Fejlesztési Terv felülvizsgálata 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím:

Címlap. A pályázat benyújtója. A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Címlap A pályázat benyújtója A pályázat felelőse Név: Beosztás: Postacím: Telefonszám 1.: Telefonszám 2.: Email cím: Esetleg együttműködő községek / kistérség Megye A bemutatásra kerülő falufejlesztési

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018

Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018 Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018 Dévaványa 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 Dévaványa város bemutatása 3 1.2 A városi egészségterv szükségessége 4 2. Állapotleírás 5 2.1 Demográfiai adatok,

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Dr. Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes, NAKVI A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA Lakitelek, 2015. május 20. Tanyafejlesztés

Részletesebben