Szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a déli térségben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a déli térségben"

Átírás

1 Szolgáltatások elérhetőségének biztosítása a déli térségben munkaanyag M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2012

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS ELŐSZÁLLÁS, DARUSZENTMIKLÓS ÉS NAGYKARÁCSONY HELYZETELEMZÉSE A SZOLGÁLTATÁSOK SZEMPONTJÁBÓL Előszállás bemutatása Népesség alakulása, korszerkezet, képzettség Közműellátás, közlekedés A Község szellemiségének, kulturális és sportéletének jellemzői Előszállás intézményei Daruszentmiklós bemutatása A népesség alakulása, társadalmi szerkezet, képzettség Közműellátás, közlekedés A Község szellemiségének, kulturális és sportéletének jellemzői Daruszentmiklós intézményei Nagykarácsony Népesség alakulása, foglalkoztatottság Közműellátás, közlekedés A Község szellemiségének, kulturális és sportéletének jellemzői Nagykarácsony intézményei TÉMÁBAN MEGJELENT SZAKIRODALMAK Benchmarking Best Practice Helyi kezdeményezésű gazdaságfejlesztési programok vizsgálata esetok LEADER+ keretében megvalósított legjobb gyakorlatokból összegyűjtött válogatás KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK, EREDMÉNYEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Egészségügyi ellátások kiépítése Gyógytorna szolgáltatás bevezetése Nők elhelyezkedésének segítése Mintafarm INFRATSRUKTURA, KÖZMŰELLÁTOTTSÁG Infrastruktúra kiépítése Tömegközlekedés fejlesztése Taxibusz KÖZMŰVELŐDÉS, OKTATÁS, KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK Fiatalok visszacsábítása Oktatási intézmények fejlesztése Kulturális szolgáltatások fejlesztése Ciszterci rendház felújítása Mikulásfalva ÖSSZEGZÉS NYILATKOZAT TANULMÁNY EREDETISÉGÉRŐL Irodalomjegyzék

3 1. BEVEZETÉS Jelen célterülete a Közép-Dunántúli Régióban elhelyezkedő, Dunaújvárosi kistérség részét képező déli térség három települése, név szerint Előszállás, Daruszentmiklós, valamint Nagykarácsony. Ezen három település a Mezőföldi Híd LEADER HACS településeit képezik, a kistérségben a leghátrányosabbnak mondhatóak. Hátrányos helyzetüket a munkanélküliek nagy aránya alapján állapították meg. A kistérség gazdasága a központban, Dunaújvárosban koncentrálódik. A városban viszonylag alacsony a munkanélküliség, emellett magas a foglalkoztatottság. Itt található a kistérségen belül a legtöbb foglalkoztató, amiből következik, hogy a környező településekről is ide jár be az emberek nagy része dolgozni, valamint a szempontjából is fontos legtöbb szolgáltatás is itt található meg. A dunaújvárosi kistérség sokat fejlődött az elmúlt években, és a három déli településen is történtek fejlesztések. Daruszentmiklós, Előszállás és Nagykarácsony fejlesztési törekvéseiket már 2004-ben megfogalmazták a Praedium Future programban, azóta is folyamatosan egyeztetnek egymással. A dunaújvárosi kistérségen belül ez a három település fekszik legmesszebb a központtól, Dunaújvárostól. Több szolgáltatás megtalálható helyben, de ezekből is van olyan, amely csak az egyik településen. Ezért sokszor Dunaújvárost vagy Dunaföldvárt kell felkeresni, ha el akarnak intézni valamit a helyiek. Emellett a tömegközlekedés sem rugalmas a nehezebb megközelítés és a távolság miatt. A szolgáltatások elérhetősége és a közlekedés fejletlensége egymást rontó folyamatok: a rossz közlekedés miatt kevesen használják azt, a kevés utas miatt nem fejlesztik a közlekedést. A helyiek sok szolgáltatásnak nincsenek is tudatában, hogy például a szomszédos településen mi érhető el. Fontos lenne a lakosoknak, hogy könnyebben el tudják érni a szolgáltatásokat (pl. színház, uszoda, városi rendezvények, okmányiroda, stb.), és akkor az igény is nagyobb lenne, amit most gátol a nehezebb elérhetőség. A ban részletesen megvizsgáljuk a helyben és a nagyobb központokban igénybe vehető szolgáltatásokat. Feltárjuk a helyi szolgáltatók belső erősségeit és gyengeségeit, és a külső tényezők által meghatározott jelenlegi lehetőségeket és veszélyeket. Áttekintést adunk a hazai és EU-s jó gyakorlatokról ebben a témakörben, rámutatva a helyben is megvalósítható példákra. Végül konkrét javaslatokat, projektterveket fogalmaz meg a a három szervezet fejlesztésére és együttműködésük erősítésére. 3

4 2. ELŐSZÁLLÁS, DARUSZENTMIKLÓS ÉS NAGYKARÁCSONY HELYZETELEMZÉSE A SZOLGÁLTATÁSOK SZEMPONTJÁBÓL 2.1 Előszállás bemutatása Története A valószínűleg kun alapítású község a 17. század második felétől a második világháború utáni évtizedekig a cisztercita rend tulajdona volt. A ciszterci rend uradalmának központja volt e település, amely a mai Alsószentiván, Baracs, Daruszentmiklós, Hantos, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim falvakat foglalta magába. A két világháború között az ország legjobban jövedelmező birtokainak egyike volt. Előszállás megközelítésére több lehetőség van. Egyrészt elérhető közúton a 6-os út felől Dunaföldvár irányában, illetve 61-es úton Simontornya irányából, valamint a vasúti közlekedés régebben lehetővé tette, hogy a lakók kihasználják a Pusztaszabolcs- Dunaújváros-Paks vonalon közlekedő személyszállító vonatokat, azonban a személyszállítás 2009 óta szünetel. Előszállás közigazgatásilag Előszállás, Róbertvölgy, Nagykarácsonyszállás, Kiskarácsonyszállás és Ménesmajor puszták, valamint Előszállás, Daruhegy és Nagykarácsony szőlőhegyek Hercegfalváról (ma: Mezőfalva) való leválásával, 1928-ban vált önálló településsé. Előszállás ma jellemzően mezőgazdasági jellegű település, bár a lakosság jelentős részét Dunaújváros gyárai, és ipara foglalkozta 4

5 2.1.1 Népesség alakulása, korszerkezet, képzettség Népesség alakulása népességszám A táblázatból látható, hogy 2001-es népszámlálás óta jelentős mértékben csökkent a népességszám. Míg 2001-ben 3884 lakót számoltak, addig mára már csak 2186 fő él Előszálláson. Ebből a legnagyobb tétel Daruszentmiklós 2002-es kiválása (közel 1500 fő), azonban azóta is csökken népesség. Ez többek között köszönhető a magas munkanélküliségnek, illetve a település elszigeteltségének. Korszerkezet Előszállás korszerkezetében a közötti korcsoport dominál, ami előnynek számít a foglalkoztatás szempontjából. Ezt követi az időskorúak aránya 23%-kal, illetve a legkevesebben a 14 év alatti korcsoport tagjai vannak, arányuk 14%. Ezek az arányok megfelelnek az országos átlagnak. 5

6 Foglalkoztatottság Előszállás foglalkoztatottságát tekintve igen nagymértékű elmaradottságról beszélhetünk. Ugyanis a statisztikát megnézve a dunaújvárosi kistérségen belül a tárgyalt három település (köztük Előszállás is) hátrányos helyzetűnek tekinthető a nagy arányú munkanélküliség szempontjából. A diagram a 2012-es év három negyedévének adatait szemlélteti. Megfigyelhető, hogy a regisztrált munkanélküliek száma nem egész egy év alatt alig csökkent. Míg az év elején 173 fő volt regisztrálva, nyáron 143 fővel számolhatunk, tehát cirka 8 hónap alatt 30 fővel csökkent a munkanélküliek száma. A végzettség szerinti megoszlást megvizsgálva látható, hogy a munkanélküliek körében az általános iskolát végzettek aránya a legnagyobb, mintegy 41%-ka. Ezt követi a szakmunkásképzői végzettség, amely aránya 29%. A legkevesebb munkanélküli az egyetemet, illetve főiskolát végzettek között van. Számuk elenyésző, de megemlíthető, hogy a főiskolát végzettek munkanélküliek száma egy év alatt 1-ről 5 főre emelkedett. 6

7 Korcsoportok szerinti megoszlásban megfigyelhető, hogy a harmadik negyedév értékei alapján a éves korcsoportnál a legtöbb a munkanélküliek száma, 23 fő. Az egyenletes, és legnagyobb csökkenést a éves korcsoportnál tapasztalhatjuk, ahol 27 főről 15 főre csökkent az érték. Alacsony értékek jellemzik a 20 év alattiak, illetve az 59 év felettiek arányát. A nemek szerinti megoszlásban nem látható lényeges változás az időintervallumon belül. Elmondható, hogy többnyire a férfiak aránya csökkent, ugyanakkor a nők száma emelkedett. Emellett alapvetően a nők esetében majdnem kétszer annyi munkanélküli van, mint a férfiak körében. 7

8 2.1.2 Közműellátás, közlekedés Közműellátás Csatornázottság, vízellátás, kábel tévé, telefon Előszállás infrastrukturális ellátottsága szinte teljes. A vezetékes vízellátás teljes egészében kiépített, a központi víz ellátottsága 100%-os. Továbbá az ivóvíz jó minősítésű. A csapadék vízelvezetése megoldott, a község nem tekinthető árvízveszélyes területnek. A csatornázottság kiépítése jelenleg egy benyújtott pályázat elbírálása alatt áll, teljes kiépülésére a közeljövőben várhatóan sor kerül, valamint egy külön szennyvíztisztító kiépülését tervezi a községvezetés. Mára már a telefonellátottság is teljesnek mondható. Míg a telefonállottság 100%-os, addig a kábel tévé-ellátottság csupán 50%-os értéket mutat. A helyi eseményeket az Előszállási Televízió közvetíti. Ugyanez a helyzet az internet-ellátottságot illetően, ahol körülbelül 50% a bekötöttség, azonban wifi nem található a településen. Villany, gáz szolgáltatás Előszállás áramellátásán belül a villanyellátottságot tekintve belterületileg teljese, azaz 100%-os, gázellátottságot tekintve 95%-os beépítettségről beszélhetünk. Közlekedés Úthálózat A közlekedés elemzéséhez először az úthálózatot kell megvizsgálnunk közelebbről. Előszállás úthálózatát tekintve igen kis mértékben kiépített. Főként sima földutak fedik a területet, nincs összefüggő aszfaltos úthálózat. 8

9 Ahogy a diagramon is látható, az útviszonyokat illetően az aszfaltos utak képviselik az egyik legkisebb hányadot, mindössze 20%-ot. Ezt előzi meg a 10%-os értéket mutató földes utak aránya, végül elmondható, hogy a legnagyobb arányt képviselő csoport a salakos utak csoportja, amely 70%-ot tesz ki. Előszállás közlekedését tekintve földrajzilag kedvező helyen fekszik. Az M6-os autópálya kiépülésével könnyen elérhető a kistérségben, valamint közvetlen összeköttetésben van a fővárossal. Közvetlen mellette halad el a 61-es számú főút, amely könnyen megközelíthetővé teszi Dunaföldvárt, vagy az M6-os autópályának köszönhetően Dunaújváros is könnyen elérhető, mindössze 30 perc alatt. A két nagyobb város közelsége fontos mind a munkalehetőséget, mind pedig a településen nem elérhető szolgáltatások e városokban való meglétét tekintve. Közlekedés Autóbusszal való közlekedés A település távolsága Dunaújvárostól (km) Menetidő (személygépkocsival) (perc) Autóbusz járatok száma Autóbusz járatok menetideje (perc) Megvásárolt jegyeken szereplő km Plusz km, amit fizetni kell (max.) Daruszentmiklós 24, (46-1ó 50) Előszállás 25, (46-1ó 50) Nagykarácsony 23, (34-1ó 12) 25 2 Előszállás tömegközlekedésében az egyik legnagyobb problémát az autóbusszal történő közlekedés jelenti. Előszállás lakóinak jelentős száma ingázik naponta a környező nagyobb településekre, úgy, mint Dunaföldvárra, vagy Dunaújvárosba. Azonban az ingázást nagy 9

10 mértékben nehezíti, hogy a buszjáratok a célterület elérése előtt végigjárják a közelben található településeket, lényegesen meghosszabbítva ezzel a menetidőt. A buszforgalmat a VOLÁNBUSZ bonyolítja le. A távolsági vonalon a fő közlekedési pontok között napi 23 járat közlekedik. A településen egy helyen állnak meg a buszok. Vonatközlekedés A település távolsága Dunaújvárost ól (km) Vonat járatok száma Vonat járatok száma menetideje A megvásárolt jegyeken szereplő km Vasút állomás A km különbségek Daruszentmiklós 24, nincs 0 Előszállás 25,1 (6 volt) (21 ha lenne) (21 ha lenne) van (-4) Nagykarácsony 23, van -4 Az Előszálláson áthaladó vasút a Mezőföld-Paks vasútvonalhoz tartozik. Ezen a vonalon a mai napig teherszállítás történik heti 3-4 alaklommal ig személyszállítást is bonyolítottak Előszállás felé, azonban az évet követően beszüntették azt. A községben élő, dolgozó emberek nagy részének Dunaújvárosban van munkahelye, ahova jelenleg csak busszal, vagy személyautóval tudnak eljutni. Korábban a személyszállító vonatokból 6 járat volt. Ezeket a járatokat napi rendszerességgel fő vette igénybe. Vasútállomással rendelkezik a település. 10

11 2.1.3 A Község szellemiségének, kulturális és sportéletének jellemzői Egyesületek, alapítványok A település életében fontos szerepet játszanak a civil egyesületek, valamint az alapítványok. Tizenegy bejegyzett civil egyesület működik a településen. A településen működő civil szervezetek: horgászegyesület Sportegyesület Polgárőrség Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Faluszépítő Egylet Nagycsaládosok Egyesülete Téliállás Lovassport Egyesület Gazdakör Országos Lakásotthoni Szakmai Egyesület Előszállási Vállalkozók Egyesülete Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány Égigérőfa Alapítvány Előszállási Polgárok Érdekvédelmi Szervezete Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rozmaring Nyugdíjas Klub Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Parlandó Női Kar Ifjúsági klub Diákönkormányzat Mozgássérültek Egyesülete Előszállási Aikido Klub Kincskereső Klub Példamutató munkásságuk alapján kiemelhető a Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, akik többek között a község kulturális életéért felelnek. Az egyesület 1991-ben kezdte meg működését, és ez a szervezet felel a Teleház működtetéséért is. A Hagyományőrző Nyugdíjas Klub őrzi és ápolja Előszállás évtizedekre visszanyúló emlékeit és hagyományait, tagjai igyekeznek a fiataloknak átadni a község értékeit. Művelődés, kulturális élet Előszállás közművelődése a helyi iskolában zajlik. Évfolyamonként egy osztály található, és körülbelül 170 gyerek látogatja az órákat. A településen található óvoda, ahol három csoportba összesen 87 gyermek jár. A község rendelkezik saját művelődési házzal és könyvtárral, ahol összesen 5000 kötet áll rendelkezésre az olvasni vágyóknak. A könyvtár a Kossuth Lajos Művelődési Központban működik. Számos kőkereszt, illetve szobrászati emlék látható a település több részén, amelyek többnyire a sz. fordulójáról származnak. 11

12 Sportélet Előszállás sportéletét a sportegyesület alakítja, amely rendelkezik egy nagypályával, és öltözővel. A labdarúgó csapat története régre nyúlik vissza. Az Előszállás SE már ben megalakult, de hivatalosan 1952-ben alapították. A csapat jó néhány évet a megyei másodosztályban töltött, azonban 2007-ben a harmadosztályba került, ahonnan azóta sem tudta felbirkózni magát. Ezenfelül egy nagy, és három kicsi focipálya található. Újdonság az Aikido klub működése, akik ezzel a japán harcművészettel ismertetik meg az érdeklődőket, mozgást és szellemiséget tanulva (http://eloszallas-aikido.hu/). 12

13 2.1.4 Előszállás intézményei Oktatási intézmények Előszállás iskolával és óvodával is rendelkezik. A Patakparti Óvoda 3 csoportot foglalkoztat. Az Árpád Fejedelem Általános és Szakiskola egyben általános iskolai és középiskolai feladatokat lát el. Az iskola több mint 50 éve áll fenn. 12 tanteremmel rendelkezik, illetve egy nagy tornateremmel. Szociális- és családügyi ellátás A településen a szociális hálózata igen kiépített. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat is megtalálható helyben. A magán szociális otthon idősek otthonaként funkcionál, ugyanakkor, aki nem teheti meg, hogy itt vegyék gondozásba, azoknak akár a házi gondozás is megoldott. Az egyetlen hátrány az ellátással kapcsolatban, hogy nincs kiépítve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely az idős korosztály nagy aránya miatt, a nyugalmuk és biztonságuk érdekében indokolt lenne. Egészségügyi intézmények Orvosi ellátás terén lenne még mit fejleszteni. Háziorvos, védőnő, fogorvos mind megtalálható a településen, azonban sürgős helyzetek esetében mentőszolgálat híján a szomszédos nagyobb városokat kell felkeresniük a helyieknek (Dunaújvárost vagy Dunaföldvárt). Emellett gyógytorna és fizikoterápia sincs a térségben. 13

14 Egyéb intézmények, látnivalók Művelődés szempontjából fontos az idelátogatók figyelmébe ajánlani Előszállás nevezetességeit. A Kisboldogasszony római katolikus plébánia templom 1778-ban épült. A barokk stílusú épületen számos építész dolgozott, falképei is az 1700-as évekből származnak. A neobarokk falképeket 1913-ban Kuczka Mihály, székesfehérvári festő készítette. A templomot fennállása során kétszer tatarozták, illetve egyszer renoválták a festményeket. A legutolsó felújítást követően, a 2000-es években az épület új cserépfedést kapott, és a temlpom megújult kívül-belül. Később a falfestmények teljes körű felújítására is sor került 2002-ben. Ahogy az a bevezetőben kiderül, Előszállás az egykori ciszterci uradalom nagybirtoka volt. Így az egyik legnagyobb látványosság egyértelműen a volt ciszterci rendház épülete. A lakosok számára kastély néven ismert rendház barokk stílusú. Az épület sok célt szolgált az elmúlt évtizedekben. Volt székhelye az uradalom jószágkormányzójának, vagy a gazdasági apparátus központja, de működött már nyugalmazott rendtagok szállásaként is ben elvették a rendtől, 1950-től az 1990-es évek közepéig állami gondozott gyerekek nevelőotthonaként működött. Ezt követően visszakerült a rend tulajdonába, jelenleg üres. Az egykor hozzátartozó, gazdag növényzetű Cifrakertet jelenleg újra gondozza a faluközösség. A ciszterci birodalomnak számos gazdasági épülete fennmaradt a községben, amelyek többnyire elhanyagolt állapotban vannak. Felújításuk a turizmus szempontjából mindenképp érdemes volna. A gazdasági épületek rendszerint a 18 században épültek. Néhány látogatásra érdemes épület többek között a kastély, a Bagolyvár, illetve a mai Teleház. 14

15 2.2 Daruszentmiklós bemutatása Története Daruszentmiklós a fent bemutatott településből, Előszállásból vált ki, és 2002 októberében vált önálló településsé. A szintén kunok által alapított terület a 18. százasban a ciszterci rend zirci apátságának földbirtoka volt ben Előszállás névvel egyesítették a helységeket és a terület a sárbogárdi járásba sorolták be. Daruhegy, Daruszentmiklós elődje ekkor egy lakott külterület volt, a zirci apátság tulajdona, Herczegfalva község határában feküdt. A daruhegyiek elégedetlenségének oka alapvetően az 1922-es földreform volt, ami az akkori lakosság nagy-arányú növekedését eredményezte. Daruhegy népessége 1944-ben már meghaladta az 1200 főt, ami arra sarkallta a lakosokat, hogy adjanak hangot önállósodási törekvéseiknek. Daruszentmiklós a évi önkormányzati választásokkal önálló településsé alakult. Az Előszállásból kivált község saját önkormányzati képviselő testületet és polgármestert választott. Daruszentmiklós három kisebb településrészt foglal magába: Daruhegyet, Kisszentmiklóst és Dánieltelepet A népesség alakulása, társadalmi szerkezet, képzettség A népesség alakulása Daruszentmiklós népességének alakulását elsősorban a az 1922-es földreform, majd a falu önállósodása alakította A 2002-es függetlenedést követően a népesség lassú, ám tartós növekedést mutat. Azonban 2011-ről 2012-re majdnem 30 fővel csökkent a népesség. 15

16 A térségben a éves korcsoport aránya a legnagyobb, 61%, azaz 786 fő. Őket követi a 60 év felettiek száma 309 fővel, végül a legkisebb arányt a 0-14 éves korcsoport képviseli 15 %-kal, vagyis 198 fővel. A fiatalok és az idősek aránya is kis mértékben meghaladja az országos átlagot. Képzettség A táblázat szemlélteti a lakosság képzettség szerinti megoszlását. A lakosok legnagyobb száma középfokú végzettséggel rendelkezik. Pozitív azonban, hogy a gazdaságilag aktív korúak körében mindenki be tudta fejezni a középiskolát. A 8 osztályt, vagy az alatt végzett lakosok többnyire az időskorúak közül kerülnek ki. Az egyetemet, vagy főiskolát végzettek aránya elenyésző, mindössze 3%. Ez azzal magyarázható, hogy az itt élő emberek nagy része ipari tevékenységgel foglalkozik, ezek a foglalkozások többnyire szakmunkás képzettséget igényelnek. 16

17 Gazdasági aktivitás Aktív keresők száma 595 Inaktív keresők száma 302 Eltartottak száma 289 Munkanélküliek 106 Főállású őstermelők száma 1 A táblázatból kiderül, hogy a munkaképes korúak közül (786 fő) 595 fő aktív kereső. Az inaktív keresők 23%-ot képviselnek, Viszonylag nagy-arányú munkanélküliséggel számolhatunk (8%). A községben csupán egyetlen egy főállású őstermelő van jelen a statisztikai adatok szerint, ami nem azt jelenti, hogy háttérbe szorul a mezőgazdasági szféra, hanem azt, hogy ezt a foglalkozási formát jellemzően nem használják. Foglalkoztatottság Mindenképp pozitívnak mondható, hogy a munkaképes korúak számának 76%-ka dolgozik. Foglalkoztatás hely szerint helyben dolgozó aktív keresők száma 26 bejárók száma 28 eljárók száma 569 településen foglalkoztatott aktív kereső (helyben dolgozó+bejáró) 54 Negatív tény azonban, hogy a helyben dolgozó lakosok száma csupán 26 fő. Ennél több a településre bejáró, más településhez tartozó dolgozók száma. A dolgozó lakosok szinte egésze, 96%-ka jár el a településről máshova dolgozni. Ezek alapján a településről összességében megállapítható, hogy leginkább egy alvótelepülési funkciót tölt be jelenleg. 17

18 Daruszentmiklóson a lakosok legnagyobb része ipari tevékenységgel foglalkozik, főként magánvállalkozásoknál. Mezőgazdasági tevékenységük nem számottevő, azonban kedvező, hogy második legnagyobb arányt a III. szektorban dolgozók képviselik. A munkanélküliséget illetően a mutató folyamatos csökkenést mutat. Alig egy év alatt 32 fővel kevesebb munkanélkülit regisztráltak. A végzettség szerinti megoszlás azt mutatja, hogy ezen emberek közül a legtöbben csak általános iskolát végeztek, bár számuk csökken. 18

19 Ezt követi a szakmunkásképzőt végzettek aránya. Mindegyik végzettségnél csökkenő tendencia figyelhető meg, kivéve a gimnáziumot illetően, itt folyamatos növekedést regisztráltak, számuk egyre csak növekszik. Az is megállapítható, hogy egyetemi, valamint főiskolai végzettséggel rendelkezők körében nem tapasztalható számottevő munkanélküliség. A munkanélküliség korcsoport szerinti megoszlása hasonló helyzetet mutat, mint Előszálláson. Legnagyobb számban a 3. negyedévben itt is a év közötti korcsoport közül kerülnek ki a munkanélküliek. A legkisebb arányban a 20 év alattiak, illetve az 59 év felettiek vannak. A legnagyobb mértékű csökkenés a év közötti korcsoportot érte. 19

20 A diagram világosan szemlélteti, hogy mindhárom időszakban magasabb a nők aránya, mint a férfiaké. Azonban szakaszonként jelentősem csökkent a férfiak száma, ahol majdnem 45%-kos csökkenésről beszélhetünk az első negyedév és a harmadik negyedév között. A nők esetében sokkal alacsonyabb, 17%-kos csökkenésről beszélhetünk a két végpont esetében, habár ez esetben a második negyedévhez képest harmadik negyedévre ismét növekedett a mutató. 20

21 2.2.2 Közműellátás, közlekedés Közműellátás Daruszentmiklós infrastrukturális ellátottsága hiányosnak mondható. Igaz a villanyellátottság, valamint belterületen a gázellátottság teljesen kiépített, a csatornázásról ez nem mondható el. Daruszentmiklóson nincs kiépített csatornahálózat. Ellenben a csapadék vízelvezetése megoldott, illetve az ivóvíz minősége kiváló. A közműellátást tekintve pozitív eredmény, hogy a telefon, a kábeltévé, valamint az internet ellátottság 100%-os, de a település nem rendelkezik helyi tévével, és wifi szolgáltatás sem található a helységben. Mindezek mellett a község korszerű honlapja igyekszik értesíteni az érdeklődőket és a lakosokat az aktuális hírekről, és történésekről, valamint saját Facebook-csoporttal is rendelkezik a település. Közlekedés Daruszentmiklós útviszonyokat tekintve lényegesen jobb helyzetben van, mint Előszállás, bár ennek oka főleg a mellékutak alacsonyabb száma és aránya. Itt az aszfaltos műutak 50%-ot tesznek ki, igaz ennek 48%-ka állami tulajdonú közút. A földes út aránya 20%-ot képvisel, míg az egyéb kategória teszi ki a maradék 30%-ot, a salakos utak arányát. Daruszentmiklós közlekedése alapvetően több problémát vet fel. Mint, ahogy a másik két vizsgált településen, itt is ez az egyik legégetőbb probléma a közlekedés a szolgáltatásokat illetően. 21

22 Autóbusszal való közlekedés A település távolsága Dunaújvárostól (km) Menetidő (személygépkocsival) (perc) Autóbusz járatok száma Autóbusz járatok menetideje (perc) Megvásárolt jegyeken szereplő km Plusz km, amit fizetni kell (max.) Daruszentmiklós 24, (46-1ó 50) Előszállás 25, (46-1ó 50) Nagykarácsony 23, (34-1ó 12) 25 2 A fenti táblázatot megvizsgálva hasonló következtetésre juthatunk, mint Előszállás esetében. Ez azzal magyarázható, hogy a két települést csupán egy rövid útszakasz választja el egymástól. Így az autóbusz járatokat illetően a probléma ugyanaz: azaz a buszok egy körutazást tesznek a környező falvakban, mielőtt a céltelepülésre megérkeznének. Ezáltal a menetidő lényegesen meghosszabbodik. Az ezzel kapcsolatos további problémákat nem taglalom, tekintve, hogy teljes mértékben megegyezik az előző település problémakörével. Vonattal való közlekedés A település távolsága Dunaújvárost ól (km) Vonat járatok száma Vonat járatok száma menetideje A megvásárolt jegyeken szereplő km Vasút állomás A km különbségek Daruszentmiklós 24, nincs 0 Előszállás 25,1 (6 volt) (21 ha lenne) (21 ha lenne) van (-4) Nagykarácsony 23, van -4 Mint, ahogy a táblázatból kiderül, Daruszentmiklóson nem megy keresztül a Mezőföld- Paks vasútjárat, vasútállomással nem rendelkezik. Mivel a busz járatokkal való közlekedés igen komplikált (hosszú menetidő, átszállás, várakozás, drágább bérletek stb.), a vonattal történő ingázás sokkal vonzóbb alternatíva az emberek számára (lásd: Vonattal való közlekedés Előszálláson). Először ügye a fentebb szemléltetett gondot kellene megoldani, ami a személyszállítás beszüntetését jelenti Előszállás felé. Ha sikerülne visszaállítani a személyszállítást, utána lehetne kezdeményezni egy mikrobusz indítását az Előszállási vasútállomásra, hiszen csupán 2 km-re fekszik Daruszentmiklóstól, és még mindig kifizetődőbb, és gyorsabb megoldás, mint feleslegesen plusz 50 percet tölteni a buszokon A Község szellemiségének, kulturális és sportéletének jellemzői Egyesületek, alapítványok Civil szervezetek, alapítványok nagy számban működnek a településen. A térségben a kulturális, és szabadidős programokért, az oktatás-nevelésért, az ifjúsági- és gyermekvédelemért és érdekképviseletért a KISSZENTMIKLÓS-DARUHEGY Gyermekeinek és Ifjúságának Jövőjéért Alapítvány felel. A magyar hagyományok ápolásával, széles körű megismertetésével a Magyar Hagyományőrző és Lovas Egyesület foglalkozik. Daruszentmiklós civil szervezetei: - Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (Dunaújvárosban működik, csak a székhelye található helyben) 22

23 - Daruszentmiklósi Polgárőrség - Falulánc Kulturális és Közérdekű Szövetség - KISSZENTMIKLÓS-DARUHEGY Gyermekeinek és Ifjúságának Jövőjéért Alapítvány - Kisszentmiklósi Baráti Társaság Közhasznú Egyesület - Magyar Hagyományőrző és Lovas Egyesület - Daruszentmiklósi Sportegyesület Művelődés, kulturális élet 1913-ban adták át Daruhelyen az első osztatlan, egy tantermes iskolát ban készült el a Dánieltelep máig is szép iskolaépülete, a Klebelsberg-kúria ban mellette építették fel a nagyiskolát, amelyet az 1980-as évek elején bővítették és korszerűsítették. A nyolc osztályos községi iskola Benedek Elek nevét vette fel és 2008-tól a mezőfalvi általános iskola tagintézménye. A településen található továbbá iskolai könyvtár, és óvoda is. A faluban évek óta megrendezett falunap már hagyománynak számít, melyen színes előadásokkal és programokkal várják az odalátogatókat Daruszentmiklós intézményei Oktatási intézmények Mint említettük, Daruszentmiklós rendelkezik egy nyolcosztályos általános iskolával, ellenben középiskola nem található a községben, ami arra készteti a 14 év felettieket, hogy a környező településekre ingázzanak a továbbtanulás érdekében, ami több problémát vet fel, főként a tömegközlekedés hiányosságai miatt. Továbbá egy napközis óvoda látja el a kisgyermekek körüli mindennapos teendőket. Szociális- és családügyi ellátás Daruszentmiklóson egyaránt található családügyi, és gyermekjóléti szolgálat, valamint házi gondozást is igénybe lehet venni. Hátrány, hogy nem található idősek számára kialakított gondozóhelység, illetve nincs kiépített jelzőrendszeres házi segítségnyújtás sem. Pozitív, hogy a településen működő Magyar Mentőszolgálat Alapítvány segíti a civil mentőszolgálatokat, valamint oktatásaikkal, képzéseikkel, működésükhöz szükséges feltételek megteremtésével támogatja őket. Egészségügyi intézmények Az alapszükségleteknek megfelelő szolgáltatások megtalálhatóak a községben, úgy, mint háziorvos, vagy védőnő, ellenben nem található gyógytorna, vagy fizikoterápiás képzés, és mentőállomás sem. Sajnálatos módon a település lakosai osztoznak Előszállással a fogorvosi ellátást illetően. 23

24 Sportintézmények Daruszentmiklóson nem található sportcsarnok, egyedül egy sportpálya található az Általános iskola mellett. A sportpályát teljes mértékben kihasználják a helyiek, a Daruszentmiklósi Sportegyesület azzal a céllal jött létre, hogy a község lakói részére sportversenyeket szervezzen meg és bonyolítson le az egészséges életmód, és az életvitel népszerűsítése érdekében. Egyéb intézmények A községben megtalálható Barátság-házat, valamint ifjúsági házat lehet igénybe venni magánrendezvények lebonyolítására, továbbá itt lehet elszállásolni a vendégeket. 24

25 2.3 Nagykarácsony Története Nagykarácsony Fejér megyében, Mezőföldön fekvő település, Dunaújvárostól 19, Sárbogárdtól 14 kilométerre fekszik. Közúton elérhető a 63-as főút felől, valamint az M6- os Dunaföldvári lehajtójánál Előszálláson keresztül. A község legrégebbi ránk maradt írásos emlékei szintén a kunok idejéből való, pontosabban IV. Béla uralkodásának idejéből. Az itt élő kunokat megkereszteltette, majd a nemzettség székekké szerveződött. A cisztercita uradalom karja elérte Nagykarácsonyt is, ebben az időben(1700-as évek) a települést faluként tartják számon. Községként jóval később, 1952-ben jött létre Előszállás Karácsonyszállás nevezetű részéből, valamint néhány közeli majorságból, és pusztából. Marhapásztorok, summások, cselédek építették az első tanyákat. Az egykori summások Heves megyéből Nagykarácsonyba települtek jó termőföldjeik miatt, majd az őslakosokkal együtt egységes falut hoztak létre. A summások letelepülésük előtt Előszállásra vitték legeltetni állataikat, majd Nagykarácsony környékén gyűltek össze ünnepelni, így tettek eleget vallási kötelezettségeiknek Népesség alakulása, foglalkoztatottság Népesség alakulása Nagykarácsony lakónépessége a évi népszámlálás óta folyamatosan csökken. Tizenegy év alatt 156 fővel csökkent a népessége. Nagykarácsony népességének alakulása Forrás: KSH Foglalkoztatottság A fogyatkozás többek között a szolgáltatások hiányának, a rossz megélhetési körülményeknek, valamint a nagyarányú munkanélküliségnek tudható be. 25

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás Benchmarking és a legjobb gyakorlatok keresése, mint a működésfejlesztés hatékony eszköze Kvalikon Kft. Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató Németh Csongor, üzleti elemző Működésfejlesztés A vezetőknek

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév

Fejér megye munkaerőpiacának alakulása I-III. negyedév Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerőpiacának alakulása 2009. I-III. negyedév Készült: Székesfehérvár, 2009. október hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1.,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA BARANYA MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítették (2004.) Kovács Antalné, Léderer Kinga, Löffler Tamás A 2006. évi felülvizsgálatban közreműködtek: Dr. Bácsai Márta, Benyes Rita, Löffler

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Csongrád Megyei Önkormányzat

Csongrád Megyei Önkormányzat Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2008. Készítette: Majláthné Lippai Éva Közreműködtek: Hivatal munkatársai: Makhult Zoltán Szekeresné dr. Makra

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai

A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai 2009/2 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 2. szám 2009. január 09. A foglalkoztatottak munkába járási, ingázási sajátosságai A tartalomból 1 Főbb megállapítások 2 A

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez [2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05

Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 1 Rábacsanak Település rendezési terv 2010. November Véleményezési dokumentáció TH-09-02-05 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005 Szabó Lilla településmérnök

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a év október havi zárónapi adatai alapján

Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a év október havi zárónapi adatai alapján Munkaerő-piaci helyzetkép Fejér megyében, a 2016. év október havi zárónapi adatai alapján KSH felmérése és adatai alapján % 62 60 58 56 A foglalkoztatási arányok alakulása Fejér megyében 2011-2016. Fejér

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: Projektlátogatások ECOSYAL program 2. Időpont: 2014. augusztus 28. Helyszín: Szokolya, IKSZT 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott egy már

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. júli. aug. márc. febr. dec. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 214. DECEMBER 214. december 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A közösségi közlekedés időszerű kérdései 2010.

A közösségi közlekedés időszerű kérdései 2010. A közösségi közlekedés időszerű kérdései 2010. Saslics Elemér vezérigazgató VOLÁN Egyesülés BKIK - Budapest, 2010.09.14. Mi kell ahhoz, hogy az utas elégedett legyen? A megrendelő részéről: Világos közlekedéspolitika

Részletesebben